FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN 2015-2016"

Transkript

1 NORGES FOTBALLFORBUND FUTSAL BESTEMMELSER FOR ELITESERIEN I FUTSAL SENIOR MENN SESONGEN Deltakelse, rettigheter og plikter 2. Organisering og ansvarsforhold 3. Konkurransesystem 4. Arenae 5. Kamporganisering 6. Spilleregler 7. Spilleberettigelse 8. Disiplinære bestemmelser 9. Protester 10. Dommere 11. Spilleroverganger 12. Spillerregistrering i FIKS 13. Antall spillere 14. Reisende lag 15. Utstyr 16. Reklame 17. Doping og dopingkontroller Troms Fotballkrets,

2 ELITESERIEN I FUTSAL FOR SENIOR MENN SESONGEN 2015/2016 I det følgende vil vi informere om forhold som vedrører gjennomføringen sesongen 2015/2016 for Eliteserien i futsal for senior menn. Vi tar i stor grad utgangspunkt i de turneringsbestemmelsene som ble vedtatt før sesongen 2009/2010, og senere oppdatert for påfølgende sesonger til og med For kommende sesong gjelder NFFs Lov og Reglementer 2015 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen. Eliteserien relateres i forhold til divisjonsnivået, spesielt til Kampreglementet. 1. DELTAKELSE, RETTIGHETER OG PLIKTER 1.1 Deltakende lag NFF Futsal Eliteserien omfattes av 10 klubber som etter bestemmelsene er kvalifisert til å delta. For kommende sesong er dette følgende klubber: Grorud Idrettslag KFUM-Kameratene Oslo Krohnsminde Futsal Nidaros Futsal Nordpolen Futsalforening Sandefjord Futsal Sjarmtrollan Idrettslag Tiller Idrettslag Vegakameratene Vesterålen Futsal 1.2 Påmeldingsavift og forsikringspremie Deltakende klubber i NFF Futsal Eliteserien 2015/2016 betaler kr ,- i påmeldingsavgift, samt kr i forsikringspremie, innen den frist som er påført fakturaen fra NFF. Spillerne er ikke forsikret og spilleberettiget før forsikringspremien er betalt. 1.3 Underlagt bestemmelser Ved deltakelsen i NFF Futsal Eliteserien aksepterer klubbene og dens spillere, trenere og ledere å være underlagt NFFs Lov, Kampreglement, Reaksjonsreglement, Overgangsreglement, Reklamereglement, Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt turneringsbestemmelser, utfyllende bestemmelser og pålegg for å sikre sportslig forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av konkurransen. 2

3 1.4 Tilrettelegging NFF vil på best mulig måte legge forholdene til rette for avviklingen av NFF Futsal Eliteserien. Herunder utarbeide spilleplan, turneringsbestemmelser, oppnevne dommere og dommerveiledere, samt administrere konkurransen. NFF vil koordinere kommersielle avtaler gjeldende for NFF Futsal Eliteserien 2015/ Fair Play Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i Fair Play, som er definert slik: Ønsket om å spille en kamp på en fair måte og behandle motstandere på sportslig vis og med respekt er en av de fineste elementer som kan finnes i all sport. Faktisk er det sport som er opphavet til det nå så anerkjente og brukte uttrykket og konsepter om Fair Play. Det er fortsatt en like viktig ingrediens i vår sport i dag som den noen gang har vært, og de fleste tilskuere vil være enige i at kun en fair kamp kan være underholdende. Konseptet Fair Play kan brytes ned til følgende elementer og som gjelder like mye for spillere som for andre personer involvert i kampen: 1. Spillereglene, reglement og instrukser for NFF Futsal Eliteserien må respekteres. 2. Enhver anstrengelse må gjøres for å oppføre seg sportslig overfor motstandere, dommere og enhver annen person som er involvert i kampen, slik som publikum, representanter for andre klubber og media. 3. Alle andre involverte i kamper må påvirkes til å oppføre seg som nevnt ovenfor før, under og etter kamper, uavhengig av kampens resultat og avgjørelser tatt av dommerne. Vi viser også spesielt til bestemmelsene i Lovens 12-1: (1) En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat og ansatte skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd). (2) Ingen av aktørene nevnt i (1) kan, direkte eller indirekte, delta i veddemål om resultatet i kamp en selv deltar i, på noe vis medvirke til eller forsøke å medvirke til bestikkelser, eller forsøke å påvirke resultatet i en kamp gjennom usportslig adferd. (3) Dersom en aktør som nevnt i (1) er i kontakt med personer som forsøker å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd, plikter denne aktøren omgående å informere Norges Fotballforbund om dette. 1.6 Fotos, audiovisuelt og visuelt materiale NFF har rett til å benytte fotos, audiovisuelt og visuelt materiale av spillere, trenere og ledere, så vel som klubbnavn, klubbemblem og klubbdrakt til ikke-kommersiell bruk 3

4 innenfor rammen NFF Futsal Eliteserien. NFF har rett til å stille fotos, audiovisuelt og visuelt materiale til disposisjon for pressen i redaksjonelt øyemed. 1.7 UEFA Futsal Cup Vinner av NFF Futsal Eliteserien 2015/2016 forplikter seg til å delta i UEFA Futsal Cup 2016/ ORGANISERING OG ANSVARSFORHOLD 2.1 Turneringens myndighet Norges Fotballforbund har delegert ansvaret for Eliteserien til Troms Fotballkrets, som er turneringens høyeste myndighet, og ansvarlig for at alle beslutninger som tas er i henhold til gjeldende bestemmelser, med unntak av forhold som sorterer under NFFs Disiplinærutvalg, NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg og NFFs Ankeutvalg. 2.2 Adresser, telefon, etc. Troms Fotballkrets Postboks Tromsø E-post: Kontortelefon: Kontaktpersoner i Troms Fotballkrets: Jo Are Vik Roald Johansen Kenneth Skoglund 2.3 Aktuelle organer Følgende organ behandler saker som normalt sorterer til deres arbeidsområde: a) Administrasjonen i Troms Fotballkrets er ansvarlig for avviklingen av NFF Futsal Eliteserien 2015/2016. b) Dommerutvalg futsal er ansvarlig for oppnevnelser av dommere og veiledere til kampene i NFF Futsal Eliteserien 2015/2016. c) Troms Fotballkrets behandler saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger, samt sanksjoner og protester etter bestemmelsene i Loven og Reaksjonsreglementet. d) Doms- og sanksjonsutvalget i NFF behandler straffesaker etter straffebestemmelsene i Lovens Kapittel 11. e) NFFs Ankeutvalg behandler anker over avgjørelser truffet av Troms Fotballkrets og NFFs Doms- og sanksjonsutvalg. Jfr. NFFs lov

5 2.4 Klubbenes ansvar Klubbene i NFF Futsal Eliteserien 2015/2016 er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, treneres, lederes og supporteres adferd. Dette gjelder også personer som arbeider for klubben i forbindelse med avvikling av kampene i NFF Futsal Eliteserien. 3. KONKURRANSESYSTEM 3.1 NFF Futsal Eliteserie seriespillet Kampene i NFF Futsal Eliteserie skal avvikles etter følgende spillesystem: Klubbene skal spille mot hverandre to ganger i en dobbel serie. 14 av de 18 serierundene spilles som seriehelger der samtlige 10 lag i Eliteserien deltar. De øvrige kampene gjennomføres som enkeltstående kamper eller som mindre turneringer der noen av lagene deltar. Terminlisten for NFF Futsal Eliteserie ser slik ut (seriehelger der alle de 10 lagene deltar): Charlottenlundhallen i Trondheim: Arrangørklubb Vegakameratene Breivikahallen i Tromsø: Arrangørklubb Sjarmtrollan KFUM-hallen i Oslo: Arrangørklubb KFUM Oslo Breivikahallen i Tromsø: Arrangørklubb Nordpolen eller Vesterålen Askøy Forum på Askøy ved Bergen: Arrangørklubb Krohnsminde KVT hallen i Trondheim: Arrangørklubb Tiller Ellingsrudhallen i Oslo: Arrangørklubb Grorud Det kan bli endringer i terminlisten. I de seriehelgene der samtlige 10 lag deltar, dekkes halleie og dommerutgifter av Norges Fotballforbund. For øvrige kamper dekkes halleie av arrangørklubb om dommerutgiftene av Norges Fotballforbund. Både ved seriehelger og egenarrangerte kamper er det en forutsetning at følgende krav og kriterier for arrangement følges: 1. Hallen må tilfredsstille kravene til banestørrelse, banedekke og sikkerhet. 2. Hallen må ha tribune for publikum og garderober for lagene og dommere. 3. Hallen må ha 1 rom (med wc) disponibelt for Antidoping Norge 4. Hallen må ha 1 møterom for arrangør. 5. Hallen må ha tilfredsstillende sanitære forhold. 6. Hallen bør ha kafeteria/kiosk. 7. Hallen må ha tilfredsstillende lystavler som markerer stillingen, samt antall feil. Alternativt kan arrangerende klubb låne portabel lystavle av NFF. 5

6 8. Klubben må ha et sekretariat på banen med 2 personer som betjener lystavle, samt fyller ut kamprapport. 9. Klubben må stille med 9 markeringsvester til hvert lag til innbyttere (samme farge). 10. Klubbene må stille med baller, til både kamp og oppvarming for begge lag. 11. Arrangementene må ha tilfredsstillende førstehjelpstjeneste. Kampene settes opp og administreres av Troms Fotballkrets. 3.2 Plassering på tabellen a) For vunnet kamp gis 3 poeng, for uavgjort 1 poeng og for tap 0 poeng. b) Lagene i en serie rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet. c) Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt til flest kamper. d) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag foran som har best målforskjell, Har noen av lagene fått registrert 3-0 etter Lovens 13-2, 13-6 eller Reaksjonsreglementets 5-10, skal resultatene mot de motstanderne det gjelder regnes for 3-0 også for de øvrige lag som står likt. e) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag foran som har scoret flest mål. For antall scorede mål gjelder samme regler som under pkt. c andre setning med hensyn til kamper avgjort ifølge Kampreglementets 13 2, 13-6 eller Reaksjonsreglementens f) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjørene mellom disse lagene. g) Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort og det gjelder mesterskap eller opp- /nedrykk, skal rekkefølgen avgjøres ved kvalifiseringsspill. h) Seriespillet i futsal organiseres i liten grad som tradisjonelle hjemme- og bortekamper. Derfor gjelder ikke Kampreglementets bestemmelse om at mål scoret på bortemål i dobbel serie teller dobbelt ved tabellikhet på poeng, målforskjell og antall scorede mål. 3.3 Nedrykk Klubbene som ender som nummer 9 og 10 etter endt sesong i NFF Futsal Eliteserie 2015/2016, rykker ned i 1. divisjon. 3.4 Om å utebli eller trekke seg fra kamp Lag som uteblir eller trekker seg fra seriekamp uten gyldig grunn, skal med mindre særlige forhold tilsier noe annet utelukkes fra fortsatt spill inneværende sesong, og alle dets kamper annulleres. Ved seriens avslutning regnes laget som siste lag på tabellen, og skal rykke ned en divisjon. At et lag trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget hadde uteblitt. 6

7 4. ARENAENE 4.1 Godkjenning NFF/Troms Fotballkrets skal godkjenne alle arenaer som skal benyttes til kamper i NFF Futsal Eliteserien. Arenaene må være i god forfatning, både når det gjelder selve spillebanen og øvrige fasiliteter. Arenaene må tilfredsstille de krav og bestemmelser som gjelder for slike anlegg, og som er fastsatt av myndighetene (jfr. brann- og eksplosjonsvernlov, plan- og bygningslov etc.). 4.2 Spillebanens størrelse Spillebanens størrelse skal være minimum 38 meter og maksimalt 42 meter lang. Videre skal den være minimum 18 meter bred og maksimalt 25 meter bred, som tilsvarer de internasjonale bestemmelsene. Unntak herfra kan kun innvilges av NFF/Troms Fotballkrets. 4.3 Spilleunderlaget Spillflaten i NFF Futsal Eliteserien skal være plan og ha overflate av parkett eller annet materialegodkjent av NFF/Troms Fotballkrets. 4.5 Oppmerking av spillebanen Spillebanen skal merkes slik som angitt i spillereglene for futsal. 4.6 Klokke i hallen Hallene i NFF Futsal Eliteserien skal være utstyrt med fastmontert eller portabelt stadionur. Stadionuret skal vise eksakt spilletid. Stadionuret skal stoppes etter 20 minutter i hver av de to omgangene. Det legges ikke til tilleggstid, da kampene gjennomføres med effektiv tid. Jfr. FIFAs spillregler for futsal. 4.7 Arenareglement Lagene plikter å følge reglement for arenaen. 5. KAMPORGANISERING 5.1 Stedlig ansvarlig/delegat Det vil til alle fellesarrangementene i NFF Futsal Eliteserien 2015/2016 bli oppnevnt en ansvarlig person fra NFF/Troms Fotballkrets eller den lokale fotballkretsen på arrangementsstedet. Tilsvarende oppnevning kan gjøres ved serieturneringer der et mindre antall av lagene i avdelingen deltar, samt ved enkeltstående kamper. Oppgaven til denne ansvarlige personen vil være observasjon, inspeksjon, kontroll og rapportering fra følgende hovedområder: 7

8 Arrangementet generelt Sikkerhet Fair Play Forhold/hendelser som er i strid med gjeldende bestemmelser Eventuelt andre oppgaver gitt av overordnet myndighet. I enkelte tilfeller kan slike oppgaver også tillegges kampens dommerveileder. Stedlig ansvarlig/delegat skal ha en gjennomgang med lokal arranger etter arrangementet. 5.2 Sekretariat Ved hver kamp skal det være sekretariat med følgende oppgaver og ansvar: Kontroll av lagenes oppføringer i kamprapporten Tidtaking Registrering av feil Målscore og resultatservice Time out Innlevering/innsending av rapporter fra kampene til Troms Fotballkrets Innrapportere disiplinære saker og andre uregelmessigheter til Troms Fotballkrets De som innehar funksjoner i sekretariatet, skal ha god kjennskap til regelverket, samt de tekniske hjelpemidlene som benyttes i sekretariatet. 5.3 Kamprapport Elektronisk kamprapport i FIKS skal benyttes. Kamprapportskjema er kampens offisielle dokument, og skal utfylles av lagene og dommeren. Dommeren er ansvarlig for at kampfakta blir påført skjemaet. Hvert lag skal: Fylle inn navn og fødselsdata på 5 spillere som starter kampen og inntil 9 innbyttere. Fylle inn navn og funksjon på inntil 4 ledere som har anledning til å oppholde seg i teknisk område (ved innbytterbenken) under kampen. Kontrollere kampfakta og signere rapporten etter kampslutt. Det er lagene som har ansvaret for at skjemaet blir levert sekretariatet minst 15 minutter før kampstart. Etter at kamprapporten er utfylt og levert sekretariatet, men før avspark, kan laget foreta følgende endringer i rapporten: 8

9 Dersom noen av de 5 spillerne som skal starte kampen, ikke kan delta, kan de erstattes av spiller oppført som innbytter. Ny innbytter kan ikke settes inn. Dersom noen av de oppførte innbytterne ikke kan delta, kan de ikke erstattes med nye innbyttere. Dersom en oppført keeper ikke kan delta, kan denne erstattes av annen keeper som ikke tidligere er oppført i kamprapporten. 5.4 Kamprapportskjema prosedyre Aktivitet: Tidsplan: Ansvar: Lagene påfører lagoppstilling, 25 min før Lagene innbyttere og ledere på innbytterbenken avspark Lagoppstillingene leveres 15 min før Lagene sekretariatet avspark Lagoppstillingene kontrolleres Sekretariatet Etter kampslutt påføres kamprapporten kampfakta i sekretariatet Lagledere fra begge lag kontrollerer påførte kampfakta og signerer kamprapporten Dommer signerer kamprapportskjemaet i sekretariatet 5 min etter kampslutt 10 min etter kampslutt 10 min etter kampslutt Dommer Lagene Dommere Ved turneringsarrangement har sekretariatet ansvaret for å sende/levere kamprapportene samlet til Troms Fotballkrets. Ved enkeltstående kamper, sender dommer inn kamprapporten. 5.5 Håndhilsing Handshake for Peace 5.6 Pause 5.7 Baller I forbindelse med alle kamper I Eliteserien i futsal skal Norges Fotballforbunds prosedyrer for Handshake for Peace gjennomføres. Disse prosedyrene skal gjennomføres etter dommerens bestemmelser. Pausen mellom omgangene er inntil 15 minutter, fra siste fløytesignal i 1. omgang til fløyte-signalet for å starte 2. omgang. Dommeren er ansvarlig for at dette skjer. Seks godkjente matchballer skal være tilgjengelig i hver kamp. Ballene oppbevares av sekretariatet. Ballene kontrolleres av dommeren før hver kamp. Før kampstart skal det være en ball hos dommeren, en ball ved hvert mål og en ball hos hver av ballhenterne på hver langside, og en ball i sekretariatet. 9

10 5.8 Medisinske tjenester Ved kamper i NFF Futsal Eliteserien skal hjelpekorps eller tilsvarende medisinsk personell være tilstede. Arrangørklubben har ansvaret for den medisinske beredskapen under arrangementet. 5.9 Speakertjeneste Alle arenaer som benyttes i NFF Futsal Eliteserien skal ha tilfredsstillende høytalersystem. Det vil si at alle meldinger som gis over høytalersystemet skal kunne høres klart og tydelig for alle som befinner seg innenfor hallens område. Speakertjenesten under kampens gang gis anledning til: Å meddele navn på målscorere. Meldetjeneste fra andre kamper. Eventuell kort publikums/lags informasjon. En jingle kan spilles ved scoringer. Jinglen kan ikke vare lenger enn 15 sekunder. Speakertjenesten skal ikke være underholdningskanal under kampens gang. Ingen sjåvinistiske bemerkninger eller usportslige/støtende formuleringer skal forekomme. Det er ikke anledning til å avspille musikk over høytaleranlegget under spillets gang, men det kan spilles musikk ved avbrudd i spillet. 6. SPILLEREGLER 6.1 Spilleregler Kampene avvikles etter de til en hver tid gjeldende FIFA Futsal spilleregler. 7. SPILLEBERETTIGELSE 7.1 Spilleberettigelse for lag i seniorklassen For å være spilleberettiget i den enkelte kamp, må en spiller: a) Ikke ha karantene etter reglement for advarsler og utvisninger eller beslutninger fra kompetent myndighet b) Fylle alderskravene for deltakelse (være fylt 14 år ved starten av det kalenderåret seriespillet starter) c) Ha spilletillatelse for klubben etter overgangsbestemmelsene for futsal. d) Ha lovlig opphold i Norge. e) Være oppført i kamprapporten i FIKS før avspark. f) Ha gyldig forsikring (klubben må ha betalt forsikringspremien til NFF og spilleren må være registrert for klubbens spillerregister i FIKS). g) Være medlem av klubben vedkommende skal spille for. 10

11 h) Ha skriftlig tillatelse av sin fotballklubb for deltagelse i futsal dersom spilleren har profesjonell kontrakt med fotballklubben. Skifte av klubb skal skje I henhold til NFFs Overgangsreglement, med de tilpassinger som gjelder for futsal. For å spille futsal på seniorlag, må en spiller være fylt 14 år ved begynnelsen av det kalenderåret seriespillet starter. Det kan ikke dispenseres for den nedre aldersgrensen. Den aldersgrensen som gjelder ved sesongens start, gjelder for hele sesongen. 8. DISIPLINÆRE BESTEMMELSER 8.1 Advarsler, utvisninger og andredisiplinære forhold Saker om advarsler, utvisninger og andre disiplinære forhold avgjøres av Troms Fotballkrets eller Doms- og sanksjonsutvalget i NFF i første instans. Avgjørelser fattet av Troms Fotballkrets kan ankes til Ankeutvalget etter bestemmelsene i Reaksjonsreglementets Avgjørelser fattet av Doms- og sanksjonsutvalget kan ankes til Ankeutvalget etter bestemmelsene i Reaksjonsreglementets Advarsel (gult kort) Gult kort kan kun tildeles spillere og innbyttere og bare fra det tidspunkt dommeren har ankommet spillebanen og til han forlater spillebanen ved kampens slutt. Spiller som er tildelt sin 2. advarsel (gule kort) i samme turnering eller i en serie, skal automatisk stå over neste turnerings-/seriekamp (en kamps karantene). Deretter skal spilleren automatisk stå over en kamp for hver gang spilleren er tildelt to nye advarsler (gule kort). Dersom spiller blir tildelt 2 advarsler (gule kort) i samme kamp, blir spilleren utvist (tildelt rødt kort) og de tildelte 2 advarslene (gule kortene) teller ikke med videre. Spilleren skal automatisk stå over lagets neste kamp i seriespillet. Spiller som er tildelt advarsel (gult kort) og som senere i kampen blir direkte utvist, tar med seg advarselen videre. Lagene er selv ansvarlig for å holde oversikt over antall advarsler og at karantene iverksettes i henhold til dette regelverk. 8.3 Utvisning (rødt kort) Rødt kort kan kun tildeles spillere og innbyttere og bare fra det tidspunkt dommeren ankommer spillebanen og til han forlater spillebanen ved kampens slutt. Dommeren skal levere utvisningsrapport og utvist spiller kan levere sin skriftlige forklaring til sekretariatet senest 30 minutter etter kampslutt. Utvisningsrapport og eventuell forklaring fra spiller skal sendes Troms Fotballkrets sammen med kamprapportene. Lagene er selv ansvarlig for at karantene etter utvisning iverksettes i henhold til gjeldende regelverk og beslutninger fattet av Troms Fotballkrets, Doms- og sanksjonsutvalget eller Ankeutvalget. Utvist spiller kan erstattes i henhold til bestemmelsene i Spilleregel 12. Spiller som er utvist, skal automatisk stå over neste 11

12 kamp i seriespillet, med mindre annen underretning foreligger fra overordnet myndighet. Karantene utover en kamp trer først i kraft når spillerens klubb har fått skriftlig underretning om dette. 8.4 Bortviste trenere, ledere og andre offisielle Trenere, ledere og andre offisielle skal ikke tildeles gult eller rødt kort, men kan gis tilsnakk. Dersom dommeren finner at det er grunnlag for det, skal trenere, leder og andre offisielle i teknisk område vises bort fra området rundt spillebanen. Dommer leverer umiddelbart etter kampen rapport til sekretariatet når en person er bortvist. Rapporten sendes Troms Fotballkrets. Bortvist person skal I utgangspunktet ilegges minst en kamps karantene og skal automatisk stå over neste kamp, med mindre annen undrerretning foreligger fra overordnet myndighet. Karantene utover en kamp trer først i kraft når vedkommendes klubb har fått skriftlig underretning om dette. 8.5 Upassende opptreden og andre hendelser Alvorlige tilfeller av upassende opptreden på og utenfor banen fra et lags spillere, trenere, ledere, andre offisielle eller tilhengere i tilknytning til kamp, rapporteres skriftlig til Troms Fotballkrets som treffer beslutning i saken. Det samme gjelder hendelser som skjer før dommeren kommer på spillebanen eller etter at dommeren har forlatt denne. Ved rapport om svært alvorlige hendelser eller om stadige gjentakelser av upassende opptreden, kan Troms Fotballkrets fremme sak for Doms- og sanksjonsutvalget hvor en i alvorligste tilfelle kan innstille på at laget utelukkes fra videre deltakelse i konkurransen 8.6 Tilhengernes opptreden Hvert lag er ansvarlig for sine tilhengeres opptreden i tilknytning til kampene. Det stilles ingen krav om skyld hos laget der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum. Ved svært alvorlige hendelser eller ved stadige gjentakelser av alvorlige hendelser kan Troms Fotballkrets fremme sak for Doms- og sanksjonsutvalget hvor en ber om at laget utelukkes fra videre deltakelse i konkurransen. 8.7 Sikkerhetsmessige årsaker I henhold til bestemmelsene i Kampreglementets 12-3 (6) kan dommeren i alle divisjoner og aldersklasser utsette eller avbryte en kamp der sikkerhetsmessige årsaker nødvendiggjør dette. 8.8 Virkningen av karantene Spillere, trenere, ledere og andre offisielle som er ilagt karantene, kan ikke oppholde seg i teknisk område eller lede laget fra noe annet sted rundt banen eller fra tilskuerplass. Den som soner karantene kan heller ikke kommunisere med spillere, 12

13 trenere ledere eller andre offisielle fra tilskuerplass fra kampen starter til sluttsignal er gått. Bestemmelsen gjelder både i den pågående kampen etter bortvisningen og kamp hvor karantene sones. En spiller som har karantene, kan ikke virke som trener/lagleder og en trener/lagleder som har karantene, kan ikke delta som spiller før karantenen er sonet. 9. PROTESTER 9.1 Reaksjonsreglementets kapittel 5 Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge protest. Jfr. Reaksjonsreglementets kapittel Behandlende myndighet Protester behandles av Troms Fotballkrets. 9.3 Frister og gebyr Protester må varsles og inngis innen fastsatte frister, jfr. Reaksjonsreglementets 5-5. Protest skal være skriftlig og protestgebyr kr. 500,- må være innbetalt innen protestfristen, jfr. Reaksjonsreglementets DOMMERE 10.1 Dommere og dommerveiledere Dommerutvalget for Futsal innstiller overfor Norges Fotballforbunds Dommerkomite på hvilke dommere og dommerveiledere som skal tildeles oppdrag som 1. og 2. dommere i Eliteserien i Futsal Dommeroppnevnelse 1., 2. og 3. dommer, samt dommerveileder til kampene i NFF Futsal Eliteserien oppnevnes av Troms Fotballkrets og Dommerutvalget for Futsal. Oppnevnelsene vil bli foretatt senest 14 dager før kamp, og meddelt lagene og dommerne fortløpende via kampoppsettet på internett Reiser og ankomst til spillested Dommerne er forpliktet til å være på plass på kampstedet minimum 1 time før avspark. Alle reiser som må foretas med fly, organiseres av Troms Fotballkrets Kamprapport Dommeren er ansvarlig for at kamprapporten er behørig utfylt, og registrert i FIKS. I forbindelse med turneringshelger sender/leverer sekretariatet kamprapportene samlet 13

14 til representant for Troms Fotballkrets. Ved enkeltstående kamper sender dommeren kamprapporten til Troms Fotballkrets. 11. SPILLEROVERGANGER 11.1 Overgangsreglement med tilpassinger NFFs Overgangsreglement gjelder for futsal, med de tilpassinger som er nevnt i det følgende. Det er følgende spesielle tilpasninger for futsal: En spiller kan kun ha spilletillatelse for en klubb om gangen i futsal. En spiller kan på samme tid spille futsal for en klubb og fotball for en annen. Disse bestemmelsene er gjeldende både i seniorklassen og i aldersbestemte klasser. Spiller som har profesjonell kontrakt med klubb for spill i fotball, må innhente skriftlig tillatelse for å kunne delta i futsal. En spiller må ha vært spilleberettiget for en klubb i minst 30 dager før ny overgang kan påbegynnes En futsalspiller kan være registrert i maksimum 3 futsalklubber i perioden til kommende år. I denne perioden kan spilleren kun delta i obligatorisk futsalkamp for 2 av klubbene Spilleroverganger Spilleren kan melde overgang til annen futsalklubb hele året. I perioden , kan ikke en spiller bli spilleklare for ny klubb. En spiller som det mottas overgangsdokumenter på i denne perioden, blir tidlligst spilleklar for ny klubb Dog ikke før sesongens serie- og eventuelle kvalifiseringskamper er avsluttet for spillerens nye klubb Profesjonelle spillere og kontakter Det er ikke tiltrettelagt regelverk og kontrakter for profesjonelle spillere i futsal i Norge. I aktuelle tilfeller vil regelverk og kontrakter for fotball bli benyttet, med nødvendige tilpassinger. Minimumslengden på kontrakter er til utgangen av påfølgende sesong Overgangsskjema Det er et eget overgangsskjema for spilleroverganger (amatører) i futsal, og dette skjemaet skal benyttes. Overgangsdokumentene skal sendes den krets som administrerer den serien der den aktuelle spillerens lag spiller. Overgangsgebyret i futsal er på kr. 300, og dette skal innbetales til Norges Fotballforbund. En spiller er ikke spilleberettiget før ny klubb har mottatt skriftlig bekreftelse med dato for spilleberettigelse fra fotballkretsen. 14

15 Rutiner knyttet til spilleroverganger: - Spiller og ny klubb signerer overgangsskjema for futsal. - Skjemaet skannes og sendes elektronisk til tidligere klubbs offisielle e-postadresse. - Tidligere klubb har en frist på 8 dager på å melde tilbake om spillerens økonomiske forpliktelser til klubben er oppgjort. - Når det foreligger svar (og eventuelle forpliktelser er oppgjort) eller når fristen på 8 dager er ute, sendes overgangsskjemaet sammen kvittering for betalt overgangsgebyr på kr. 300 (gjelder ikke spillere under 13 år), elektronisk til den krets som administrerer den aktuelle serien der spilleren skal spille. - Fotballkretsen gir tilbakemelding når spilleren er registrert, med informasjon om hvilken dato spilleren er spilleklar for ny klubb. Spilleren er ikke spilleberettiget før spilletillatelse er mottatt Kompensasjon for trening og utdanning og solidaritetsmidler Ordningene gjelder ikke i futsal Ikke regulerte hendelser/situasjoner Hendelser og/eller situasjoner i futsal som ikke kan løses etter disse tilpasninger eller etter NFFs overgangsreglement, avgjøres av Forbundsstyret. Internasjonal overgang for spillere i futsal skjer i henhold til Annex 6 of the Regulations for the Status and Transfer of Players Rules for the Status and Transfer of Futsal Players. 12. SPILLERREGISTRERING I FIKS Alle klubbens spillere skal være registrert i NFFs spillerregister i FIKS Registrering av nye spillere Spillere som ikke har spilt futsal tidligere, og som skal gjøre sin debut som spiller for klubb som er medlem i Norges Fotballforbund, skal registreres av klubbens FIKSansvarlig i FIKS. For å sikre at spilleren ikke har spilt futsal for klubb før registreringen i FIKS, skal slike spillere (seniorspillere) undertegne et skjema der vedkommende bekrefter at han/hun ikke har spilt for annen klubb tidligere. Klubben plikter å oppbevare dette skjemaet, og administrerende krets kan kreve at også skjemaet sendes inn til fotballkretsen. Spillere som ikke har spilt futsal tidligere kan registreres hele året. 13. ANTALL SPILLERE Følgende antallsmessige begrensninger er gjennomgående i seiresystemet for futsal: 15

16 - 5 spillere på banen til enhver tid. - Inntil 14 spillere kan benyttes i løpet av en kamp. - Ingen begrensning i hvor mange spillere som kan benyttes på et lag i løpet av en dag/helg og i løpet av en sesong. 14. REISENDE LAG 14.1 Reiseopplegg og reiseutgifter Klubbene er selv ansvarlig for reiseopplegget og kostnader forbundet med dette Reiser med fly Ved bruk av fly må laget reise så tidlig at det ordinært vil være fremme på kampstedet i god tid før avspark Reiser på annen måte Dersom det benyttes tog, buss eller privatbiler, pålegges reisende lag å være tilstede på kampstedet i god tid før avspark Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet er viktig, og lagene må fokusere på trafikksikkerhet ved transport til og fra trening og kamp, og i andre sammenhenger. 15. UTSTYR 15.1 Fottøy Spillernes utstyr skal etter dommerens vurdering, tilfredsstille kravene i spillereglene. Det er en forutsetning at lagenes spillere benytter sko som er tilpasset underlaget Drakter Hvert lag skal ha hoveddrakt og reservedrakt i henhold til spillereglene for futsal. Ingen av fargene i hoveddraktens trøye, shorts og strømper må gå igjen i tilsvarende del av reservedrakten, dvs. reservedrakt skal i farger skille seg fra hoveddrakten på alle tre deler (trøye, bukse, strømper). Spillertrøyene skal ha nummer på ryggen. Tallene skal være 25 cm høye. Tallene skal være ensfarget, og i en farge som klart skiller seg fra spillertrøyen. Det anbefales at spillertrøyens bryst utstyres med tall som er 5 cm høye. Det anbefales også at spillershortsene utstyres med tall som er 5 cm høye. Det anbefales i tillegg at spillernes etternavn settes på spillertrøyens rygg, over tallet (eventuelt også over reklamen) eller under tallet, med en minimumsavstand fra tallet (reklamen) på 1 cm. Bokstavene skal være 5 cm høye og i samme farge som tallet Draktlikhet 16

17 For å unngå komplikasjoner m.h.t. draktlikhet, pålegges deltakende lag alltid å medbringe hoveddraktsett og reservedraktsett. Dersom allikevel dommeren beslutter at draktene er for like, avgjøres det på myntkast hvilket lag som skal benytte markeringsvester Tights, termalbukser eller sykkelbukser Dersom tights/thermalbukser eller sykkelbukse benyttes under ordinær spillershorts og er synbar, skal buksen ha samme farge som spillershortsen. Det er ikke tillatt med synbar reklame eller varemerke på slik bukse. 16. REKLAME 16.1 Reklameavtaler Ingen reklameavtaler kan inneholde bestemmelser som bryter med norsk lov, norsk idretts etiske grunnlag, eller som er egnet til å skade idrettens anseelse. Bestemmelser vedrørende reklame finnes i NFFs Reklamereglement. For ordens skyld tar vi med bestemmelsen om draktreklame Draktreklame Størrelser, plassering og andre relevante forhold vedrørende draktreklame er inntatt i NFFs Reklamereglement. I en og samme kamp må reklamen være ens på samtlige drakter på laget. Det er ikke tillatt å trekke opp/fjerne spillertrøyen for å vise T-skjorter med reklame eller slagord. Enhver henvisning til nettsteder er å betrakte som reklame. 17. DOPING OG DOPINGKONTROLL Enhver som deltar i Eliteserien i futsal plikter å overholde norsk idretts bestemmelser om doping Alle forhold knyttet til bruk av eller forsøk på bruk av stoff eller metode som er forbudt i h.t. særskilt dopingliste fastsatt av World Antidoping Agency (WADA), behandles av Antidoping Norge i henhold til bestemmelsene i Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. 17

For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen.

For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende informasjonen. Turneringsbestemmelser. ELITESERIEN I FUTSAL FOR SENIOR MENN SESONGEN 2013/2014 For Eliteserien i futsal 2013/2014 gjelder NFFs Lov og Reglementer 2013 med de tilpasninger som fremkommer i den følgende

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 1. november 2011

Deres ref: Vår ref: 355951v1 1. november 2011 Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 9/11 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016

FUTSAL NORGES FOTBALLFORBUND BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016 NORGES FOTBALLFORBUND FUTSAL BESTEMMELSER FOR 1. OG 2. DIVISJON FUTSAL SENIOR KVINNER OG MENN SESONGEN 2015/2016 1. Deltakelse, rettigheter og plikter 2. Organisering og ansvarsforhold 3. Divisjonsinndeling,

Detaljer

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 355951v1 23. November 2013. Turneringsbestemmelser Futsal Eliteserien Menn og 1 og 2. div Senior Kvinner og menn.

Deres ref: Vår ref: 355951v1 23. November 2013. Turneringsbestemmelser Futsal Eliteserien Menn og 1 og 2. div Senior Kvinner og menn. Document Number: 355951 RUNDSKRIV NR. 08/13 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Oddsen-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Eliteserien i futsal Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder

Detaljer

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09.

Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014

Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 Turneringsreglement NSE Indoor Challenge 2014 NIC spilles etter FIFAs og NFFs reglementer for 11 - er fotball i aldersklassen G16, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury

Detaljer

KAPITTEL 1: Kampreglement

KAPITTEL 1: Kampreglement Turneringsreglement for Ålesund Bymesterskap G13-2017 Ålesund Bymesterskap G13 spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Arrangør Spjelkavik

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

1-3 DEFINISJONER (1) Med klubb menes idrettslag som er opptatt som medlem av NFF, jfr. loven 8-1.

1-3 DEFINISJONER (1) Med klubb menes idrettslag som er opptatt som medlem av NFF, jfr. loven 8-1. FUTSALREGLEMENT KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 VIRKEOMRÅDE Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser som organiseres av NFF eller klubb tilknyttet NFF. For kamper og konkurranser organisert

Detaljer

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år)

Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Turneringsreglement for Camp Stavanger 2012 (13 og 14 år) Camp Stavanger spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Jury Det vil bli oppnevnt

Detaljer

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 NFFs Lov og Reglement 2016 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i NFF Buskerud. Regel 1 Spillebanen

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER PILOT NASJONAL G16 SERIE 2015 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Nasjonal G 16 serie består av 16 lag fordelt på 2 avdelinger av 8 lag. Det spilles enkel serie på våren og deretter

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM J19 2016

Turneringsbestemmelser NM J19 2016 Turneringsbestemmelser NM J19 2016 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING... 6

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2015

Turneringsreglement Norway Cup 2015 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges Fotballforbund og er i grove trekk

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014

Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 Turneringsreglement DOMUS CUP OPPDAL 2014 DOMUS CUP OPPDAL 2014 spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte.

JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer som velges på lagledermøte. Turneringsreglement Midnattsol cup Midnattsol cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury skal bestå av fire medlemmer

Detaljer

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglement Turneringsreglement Lørenskog IF U13 Akademi Cup 2017 Lørenskog IF Akademi Cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2012

Turneringsreglement Norway Cup 2012 Turneringsreglement Norway Cup 2012 Norway Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med Norges

Detaljer

Turneringsreglement - Sør Cup 2016

Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Turneringsreglement - Sør Cup 2016 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015

Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 Turneringsreglement DNB Sarpsborg Cup 2015 DNB Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J9, J10, J11, J12, G7,

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017

Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Turneringsreglement JENTEFESTIVALEN 2017 Jentefestivalen spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer

Fjord Line cup ungdom 2018

Fjord Line cup ungdom 2018 Turneringsreglement Fjord Line cup ungdom 2018 9 er fotballturnering for ungdom i alderen 13 år. 11 er fotballturnering for ungdom i alderen 14-16 år. Revisjon 1.0 08.11.2017 Urædd Fotball, E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2014 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

Turneringsreglement Norway Cup 2017

Turneringsreglement Norway Cup 2017 Norway Cup spilles etter FIFAs, NFFs og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) "Bestemmelser om barneidrett" kapittel 2. for konkurranser i barneidretten, med unntak av de endringer

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2011 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gateup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015

INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 INFORMASJON VEDRØRENDE HØSTESESONGEN OG VEIEN FREM TIL BDO-SLUTTSPILL 2015 NFF Trøndelag Trondheim www.fotball.no/trondelag Besøksadresse: Lerkendal Stadion, 7031 TRONDHEIM Tlf 73821460 Fax 73821470 Trøndelag

Detaljer

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement

Urædd Supercup er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen år. Turneringsreglement Turneringsreglement Urædd Supercup 2018 5 er, 7 er og 9 er fotballturnering for barn i alderen 10-14 år. 10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere 13-14 årsklasser spiller

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 3: Banen vi spiller på

Fotballederkurs 1. Modul 3: Banen vi spiller på Fotballederkurs 1 Modul 3: Banen vi spiller på Mål med modulen Kjenne til: Lagleders oppgaver Hva vi må kunne for å gjennomføre aktiviteten/kampen? Bli kjent med Reglement for spilleberettigelse Forsikringsordningene

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2017 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

G13 cup i Vigrahallen

G13 cup i Vigrahallen G13 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 7. og søn. 8. Nov. 2015 I fjor hadde vi besøk av 24

Detaljer

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE

4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE 4. BREDDEREGLEMENTET INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 - INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Virkeområde 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser 1-3 Definisjoner 1-4 Fair play KAPITTEL

Detaljer

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets:

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets: FUTSAL REGION ØST Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets Administrerende krets: Adresse: e-faktura: Oslo Fotballkrets Ekebergvn. 101 1178

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16.

Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Regler HamKams TalentCup Jenter J13-J16. Talentcupen spilles etter NFF s lover og regler for gutter og jenter. I 11er-klassen gjelder reglene for 9er-fotball i aldersklassen 13 år, med unntak av bestemmelsene

Detaljer

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum Vårcup 2015 Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Haslumanlegget. Vårcupen er et tilbud rettet til de klubber som ivaretar breddelagene

Detaljer

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet.

Turneringsreglement. Vinterserien spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette dokumentet. Fjellhamar FK s Vinterserie 2015 (Vinterserien) spilles som seriespill med tilhørende sluttspill i alle klasser med unntak av de yngste klassene (12 år og yngre) i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF)

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT Siste gang revidert 1. april 2017

TURNERINGSREGLEMENT Siste gang revidert 1. april 2017 TURNERINGSREGLEMENT Siste gang revidert 1. april 2017 Innledning Briskebyturneringen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video

Retningslinjer for 2010 for ileggelse av sanksjoner og bruk av video RUNDSKRIV NR. 08/10 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Fair Play-ligaen Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsalliga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

Velkommen til Ungdomsfotballen

Velkommen til Ungdomsfotballen Velkommen til Ungdomsfotballen NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som nykomling i ungdomsfotballen. Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016

Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016 Turneringsreglement Haugesunds Avis Gatecup 2016 Arr.: Kolnes IL Haugesund Avis Gatecup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet

Detaljer

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets:

FUTSAL REGION ØST. Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets. Administrerende krets: FUTSAL REGION ØST Omfatter Oslo Fotballkrets, Akershus Fotballkrets, Indre Østland Fotballkrets og Østfold Fotballkrets Administrerende krets: Adresse: e-faktura: Oslo Fotballkrets Ekebergvn. 101 1178

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016

TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 TURNERINGSREGLEMENT NORNETT CUP 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Regler... 2 2. Klasseinndeling, aldersbestemmelser og bane... 2 Unntak fra kravene til alder:... 2 Dispensasjon fra kravene til alder:... 2 3.

Detaljer

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2012 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2012 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

Infoskriv NM Beachhåndball 2016

Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Infoskriv NM Beachhåndball 2016 Norges Håndballforbund, og IL Runar ønsker velkommen til NM i beachhåndball i Sandefjord, 17.-19.juni 2016. Kampprogrammet, spilleregler og protestreglement finner dere

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år INFORMASJON SESONGEN 2012 Ungdom 13-19 år Serieordningen Ungdomsfotball Vår 2012 Forsikring/spilleberettigelse Aldersbestemmelser Junior 2012 Terminliste/spilleplaner Kampkort Breddereglementet 2012 Dommersatser

Detaljer

Reglement for Aldersbestemte Klasser

Reglement for Aldersbestemte Klasser Reglement for Aldersbestemte Klasser 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 0.1 Aldersbestemte klasser 4 1.0 Struktur for aldersbestemte klasser 4 1.1 Klasser 4 1.2 Organisering

Detaljer

Turneringsreglement Sarpsborg Cup 2016

Turneringsreglement Sarpsborg Cup 2016 Turneringsreglement Sarpsborg Cup 2016 Sarpsborg Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J8, J12, J13-7, G6, G7, G8, G9, G10,

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale Turneringsregler Turneringsreglement Sparebanken Møre Aukracupen spilles etter NFFs lover og reglement for fotball på små baner, men med noen tilpassninger. Presisering av spilleregler for SBM Aukracupen

Detaljer

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal:

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal: REGULERING AV SPILLET 1.1 SPILLERE En kamp spilles mellom to lag med ikke flere enn fem spillere. En av disse må være målvakt. Ved kampens start må et lag ha minst tre spillere for at kampen startes. Har

Detaljer

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014

SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 SERIEORDNING UNGDOMSFOTBALL (13-19) VÅR 2014 For alle klasser gjelder at alle kamper skal være avviklet innen siste fastsatte spilledato i spilleplan for den enkelte avdeling. Kamper som spilles etter

Detaljer

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2014 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold - Sesongen 2014 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt spørsmål

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2018

Kurland FK VinterCup 2018 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende årsklasse, klubbnavn, lag, kontakt-informasjon, spillernavn og fødsels-år må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (bruk

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2017

Kurland FK VinterCup 2017 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende klubbnavn, lag, navn og fødselsdato må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (blokkbokstaver eller maskinskrevet). Spillerne

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser.

Ved overgang/utlån av spiller til eller fra klubb i et annet land gjelder også FIBs bestemmelser. 30. Spilleberettigelse for bandyspillere. Innledning Denne paragrafen regulerer alle klubbskifter av spillere mellom bandyklubber som er medlem av Norges Bandyforbund, samt bruk av og innhold i kontrakter

Detaljer

Turneringsreglement Matrand Cup 2015

Turneringsreglement Matrand Cup 2015 Turneringsreglement Matrand Cup 2015 Matrand cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway Cup og

Detaljer

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS)

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) 1 2 REGLEMENT/SPILLEREGLER FOR INNENDØRS KM Vi ber om at ledere og spillere gjøres kjent med reglement/spilleregler for innendørs KM. REGEL 1: SPILLEBANEN: Målene : Minimål

Detaljer

Orkdal Energicup. Regler for innendørsfotball

Orkdal Energicup. Regler for innendørsfotball Orkdal Energicup Regler for innendørsfotball Spillebanen: Banestørelse: Håndballbane, med håndballmål Straffemerke: 6 meter fra mål, dvs på linjen av straffefeltet (straffemerket på håndballbane er 7 meter)

Detaljer

G14 cup i Vigrahallen

G14 cup i Vigrahallen G14 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 5. og søn. 6. Nov. 2016 I fjor hadde vi en cup preget

Detaljer

Dommernr. Navn (etternavn og fornavn) Klubb. Dommernr. Navn (etternavn og antall fornavn) tilskuere:

Dommernr. Navn (etternavn og fornavn) Klubb. Dommernr. Navn (etternavn og antall fornavn) tilskuere: N F F K a m p r a p p o r t N F F K a m p r a p p o r t Konkurranse: (kryss av for riktig nivå) tippeligaen toppserien adeccoligaen 2. divisjon menn 1. divisjon kvinner Konkurranse: Nm for menn (kryss

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Temakveld cuper/turneringer høst/vinter 2017/18 innendørs. 31. mai 2017 NFF Trøndelag, Lerkendal Stadion

Temakveld cuper/turneringer høst/vinter 2017/18 innendørs. 31. mai 2017 NFF Trøndelag, Lerkendal Stadion Temakveld cuper/turneringer høst/vinter 2017/18 innendørs 31. mai 2017 NFF Trøndelag, Lerkendal Stadion Innhold Søknad Hva gjør klubb Hva gjør krets Overordnede lover, reglementer og retningslinjer Breddereglementet

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

Rælingen cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Rælingen cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Rælingen cup 2016 Rælingen cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway Cup og er i grove trekk

Detaljer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Den European Youth Academy Football League vil bli spilt i samsvar med gjeldende deler av FIFA

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Turneringsreglement og informasjon Fjernvarmecup

Turneringsreglement og informasjon Fjernvarmecup Turneringsreglement og informasjon Fjernvarmecup Bakgrunn: Norges Fotballforbund (NFF). Spilleregler for Futsal benyttes med følgende unntak/merknader/kommentarer. Fjernvarmecup spilles etter NFFs lover

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. TURNERINGSREGLEMENT FOR (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP 2016 Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. Registrering av lag: Alle lag skal registreres i sekretariatet

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer