Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09."

Transkript

1 Turneringsbestemmelser Futsal 1. divisjon menn 2008/09. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom NFFs Lov og Reglementer og disse turneringsbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer. 1. Deltakelse/Rettigheter/Plikter 1.1 NFF Futsal 1. divisjon menn 2008/09 består av 62 lag fordelt på 8 avdelinger Region øst: Avdeling 1: Kappa Futsal Klubb, Lillestrøm, Lillestrøm Sportsklubb, Strømmen IF Fotball, Varsjøen Futsal Forening, Ferocitas Futsal Eidsvoll, Aker-strategenes Futsal Klubb, Øvrevoll/Hosle, Flamuri Futsal Sportsklubb og Vredens Druer. Avdeling 2: Inter Romsås Futsal Klubb, DK Solvang Futsal, Grue Futsal, Lillehammer Futsal, Kongsvinger Fotball Futsal, Bækkelagets S.K, KFUM-Kameratene Oslo 2, Kjelsås Futsal og Umbi. Avdeling 3: Teisen Futsal, Oslo City FC, Skeid, OSI Futsal, Oppsal Fotball, Sagene IF, Gruner Fotball IL, Haugerud Futsal og St. Olavskameratene F.K. Region sør: Avdeling 1: Drammens BK, Graabein Futsal, Hallingdal FK, Jevnaker I.F, Liungen IF Futsal, Svelvik IF og Vestfossen IF. Avdeling 2: Hof Futsal, Holtankameratene, Hortenkameratene Futsalklubb, Nesjar Futsal, Slagen IF og Åsgårdstrand I.F. Region vest: Krohnsminde Futsalklubb, Hjelmeland Futsal, Bergenus Futsal, Knarvik Futsalklubb, Sportsklubben Hajduk Bergen, Austrått IL, Bremanger Futsal Klubb, Øystese Futsal og Norheimsund. Region midt: Ntnui Futsal, Byneset IL Futsal, Somalisk Idrettsklubb i Trondheim, Gossen Futsal Klubb og Uif Bjørgan. Region nord: Berserk Futsalklubb, Nordpolen Futsal Forening, Fløya IF, Kåfjord Fotball, Skognes Oil, Stakkevollan IF, Tromsø Futsal og Tromsø Lærerstudenters Idrettslag.

2 1.2 Klubbenes deltakelse i NFF Futsal 1. divisjon menn er uten rangering eller seeding. 1.3 Deltakende klubber i NFF Futsal 1. divisjon menn 2008/09 betaler 5000,-kr i påmeldingsavgift innen I tillegg betaler hvert lag kr i forsikring. Forsikringen gjelder 18 spillere. 1.4 Ved deltakelsen i NFF Futsal 1. divisjon menn aksepterer klubbene og dens spillere og ledere å være underlagt NFFs Lov, Kampreglement, Sanksjonsreglement, Reglement for advarsler og utvisninger, Overgangsreglement, Reklamereglement samt utfyllende bestemmelser og pålegg for å sikre sportslig forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av konkurransene De arrangerende kretsene, Buskerud FK, Hordaland FK, Indre Østland FK, Trøndelag FK og Troms FK, vil på best mulig måte legge forholdene til rette for avviklingen av NFF Futsal 1. divisjon menn; herunder utarbeide spilleplan, oppnevne dommere og delegater, samt administrere konkurransen i samarbeid med deltagende klubber. NFF vil koordinere kommersielle avtaler gjeldende for NFF Futsal 1. divisjon menn Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i Fair Play slik som definert i vedlegg NFF har rett til å benytte fotos, audio-visuelt og visuelt materiale av spillere og ledere, så vel som klubbnavn, klubbemblem og klubbdrakt til ikke-kommersiell bruk innenfor rammen NFF Futsal 1. divisjon menn. 1.8 NFF har rett til å stille fotos, audio-visuelt og visuelt materiale til disposisjon for pressen i redaksjonelt øyemed. 1.9 De deltagende lagene må være ferdig skiftet minimum 20 minutter før kampstart. Ved forsinkelser i arrangementet gjelder sekretariatets oppdaterte tidsskjema. Dommerne og lagene plikter å vente 5 min etter kampstart i henhold til det enhver gjeldende tidsskjema. Dersom et lag ikke er klare til å starte kampen når 5 min er gått, tildeles det laget som er klar til kamp, seieren i kampen. Resultatet settes til 3-0. Er ingen av lagene klare, settes kampresultatet til 0-0 og ingen av lagene tilkjennes poeng. 2. Organisering Ansvarsforhold 2.1 Styret i den arrangerende kretsen er turneringens høyeste myndighet, og ansvarlig for at alle beslutninger som tas er i henhold til gjeldende bestemmelser, med unntak av forhold som sorterer under NFFs Disiplinærutvalg, NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg og NFFs Ankeutvalg. Kretsstyrene har delegert gjennomføringen av turneringen til kretsens administrasjon og/ eller relevante komiteer og utvalg. 2.2 Følgende organer behandler saker som normalt sorterer til deres arbeidsområde: a) Arrangerende krets er ansvarlig for avviklingen av NFF Futsal 1. divisjon menn. b) Dommerkomiteen i kretsen er ansvarlig for oppnevnelser av dommere og observatører til kampene i NFF Futsal 1. divisjon menn. c) Kretsstyret behandler saker om advarsler, utvisninger og bortvisninger. d) Doms- og Sanksjonsutvalget behandler straffesaker etter straffebestemmelsene i Lovens Kapittel 11. Utvalget behandler dessuten sanksjoner etter Sanksjonsreglementet og protestsaker etter Kampreglementets kapittel 14. e) Ankeutvalget behandler anker over avgjørelser truffet av NFFs Disiplinærutvalg, NFFs Doms- og Sanksjonsutvalg, Forbundsstyret og krets. Jfr. Lovens 6-5.

3 2.3 Klubbene er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, lederes og supporteres atferd. Dette gjelder også personer som arbeider for klubben i forbindelse med avvikling av kampene i NFF Futsal 1. divisjon menn. 3. Konkurransesystem 3.1 NFF Futsal 1. divisjon menn seriespillet Kampene i NFF Futsal 1. divisjon menn skal avvikles etter følgende spillesystem: a) Kampene avvikles i følgende 5 regioner: - Region Øst med 3 avdelinger á 9 lag i dobbel serie. De 2 beste lagene i hver avdeling går til nasjonal play off. - Region Sør med 2 avdelinger á 7 lag i avdeling 1 og 6 lag i avdeling 2, i dobbel serie. De 2 beste i hver avdeling (totalt 4 lag) spiller enkel serie om 2 plasser i nasjonal play off. - Region Vest med 9 lag i en avdeling i dobbel serie. De 2 beste lagene går til nasjonal play off. - Region Midt med 5 lag i en avdeling i trippel serie. Vinneren går til nasjonal play off. - Region Nord med 8 lag i en avdeling i dobbel serie. Vinneren går til nasjonal play off. b) Det gis 3 poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap. Lagenes plassering avgjøres av poengtallet. c) Dersom to eller flere lag i en avdeling ender på samme poengtall, skal rekkefølgen avgjøres etter følgende kriterier: 1) Målforskjellen, dvs. forskjellen mellom scorede og innslupne mål. Har noen av lagene med lik plassering etter pkt. c fått registrert 0-0 i følge Kampreglementets 13-2 eller 14-10, skal resultatene også for de øvrige lag med samme plassering regnes for 0-0 mot den/de motstandere det gjelder. Står fortsatt to eller flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av: 2) Antall scorede mål. Det lag som har scoret flest mål går foran. For antall scorede mål gjelder samme regler som under pkt. 1 med hensyn til kamper avgjort ifølge Kampreglementets 13 2 eller Ved fortsatt likhet er: 3) Resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjørene mellom disse lagene. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort og det gjelder mesterskap eller opp-/nedrykk, skal rekkefølgen avgjøres ved kvalifiseringsspill. 3.2 Nedrykk Ingen lag rykker ned. 3.3 Nasjonal play off. Nasjonal play off spilles i mars 2009 etter at seriespillet er avsluttet. De 12 lagene deles inn i 2 avdelinger á 6 lag. Det spilles enkel serie med 1 kamp fredag, 2 kamper lørdag og 2 kamper søndag. I hver kamp spilles 2x20 min med effektiv spilletid de siste 2 min av 2. omgang. Vinneren i hver avdeling rykker opp i Eliteserien 2009/10. NFF vil komme tilbake med informasjon om inndelingen av de to avdelingene. 3.4 Avspark Avsparktidspunktene i NFF Futsal 1. divisjon menn er: Hverdager tidligst kl. 17:00

4 Lørdager tidligst kl. 09:00 Søndager tidligst kl. 09:00 4. Arenaene 4.1 Godkjenning Kretsen skal godkjenne alle arenaer som skal benyttes til kamper i NFF Futsal 1. divisjon menn. Arenaene må være i god forfatning, både når det gjelder selve spillebanen og øvrige fasiliteter. Arenaene må tilfredsstille de krav og bestemmelser som gjelder for slike og som er fastsatt av myndighetene(jfr. Brannvernloven, bygningslov etc.) 4.2 Spillebanens størrelse Spillebanens lengde skal være minimum 38 og maksimum 42 meter. Bredden skal den være minimum 18 og maksimum 25 meter. Unntak herfra kan kun innvilges av NFF. 4.3 Spilleunderlaget Spillflaten i NFF Futsal 1. divisjon menn skal være slett og ha overfalte av parkett eller annet materiale godkjent av NFF Oppmerking av spillebanen Spillebanen skal merkes slik som angitt i Spilleregel nr Stadionur Hallene i NFF Futsal 1. divisjon menn kan være utstyrt med fastmontert eller portabelt stadionur. Stadionuret skal vise eksakt spilletid. Stadionuret skal stoppes etter respektive 20 minutter i hver av de 2 omgangene. Det legges ikke til tilleggstid, da kampene gjennomføres med effektiv tid, jf. FIFA spillregler. Dersom stadionur ikke finnes eller ikke kan benyttes, gjelder kun dommerens egen klokke. 4.6 Arenareglement Lagene plikter å følge reglement for arenaen. Reglene skal være lett synlige og lesbare ved alle innganger og dører inne på arenaene. 5. Kamporganisering 5.1 Observatør/Delegat Til alle kampene i NFF futsal 1. divisjon menn vil kretsen oppnevne en observatør/delegat, som er kampens overordnede myndighet. Delegatens oppgave er observasjon/inspeksjon/kontroll/rapportering fra følgende hovedområder: Arrangement generelt Sikkerhet Fair Play Dommerprestasjon(i enkelte tilfeller) Forhold/hendelser som er i strid med gjeldende bestemmelser. 5.2 Kamprapport Kamprapportskjema er kampens eneste offisielle dokument, og skal utfylles av lagene og dommeren. Dommeren er ansvarlig for at kampfakta blir påført skjemaet. Hvert lag skal: - fylle inn navn og fødselsdata på de 5 spillerne som starter kampen og på inntil 7 innbyttere. - fylle inn navn og funksjon på inntil 4 ledere som har anledning til å oppholde seg i teknisk område (ved innbytterbenken) under kampen.

5 - kontrollere påførte kampfakta og signere rapporten etter kampslutt. Spillere skal nummereres. Spillernes navn kan trykkes på spillerdraktens rygg, enten over eller under tallet etter retningslinjene i Kampreglementets 3-6. Det er lagenes ansvar at kamprapportskjemaet blir levert dommeren minimum 15 min før kampstart. Etter at Kamprapporten er levert dommeren, men FØR avspark, kan laget foreta følgende endringer i rapporten: - Dersom noen av de 5 spillerne som skal starte kampen, ikke kan delta, kan de erstattes av spillere oppførte som innbyttere. Ny innbytter kan ikke settes inn. - Dersom noen av de oppførte innbytterne ikke kan delta, kan de ikke erstattes med nye innbyttere. - Dersom en oppført målmann ikke kan delta, kan denne erstattes av annen målmann som ikke tidligere er oppført i Kamprapporten. 5.3 Håndhilsning I god Fair Play ånd skal spillerne håndhilse både før kampstart og ved kampslutt. Disse prosedyrene skal gjennomføres etter dommerens beskrivelse. 5.4 Baller 3 godkjente matchballer skal være tilgjengelig i hver kamp. Ballene oppbevares der dommerne bestemmer. Ballene kontrolleres av dommeren før hver kamp. 5.5 Medisinske tjenester Det vil ikke være medisinsk personell være tilstede i hallene under arrangementet, men arrangerende krets skal sørge for at førstehjelpsutstyr skal finnes tilgjengelig i hallen og kunne tilkalle legevakt når det anses påkrevet. 5.6 Speakertjeneste Arrangerende krets kan organisere speakertjeneste i hallene dersom forholdene ligger til rette for det. Speakertjenesten under kampens gang gis anledning til: å meddele navn på målscorere meldetjeneste fra andre kamper eventuell kort publikums/lags informasjon kåre beste spiller/info om neste kamp En jingle kan spilles ved scoringer. Jinglen kan ikke vare lenger enn 15 sekunder. Speakertjenesten skal ikke være underholdningskanal under kampens gang (1 omg., 2. omg., og eventuelle ekstraomganger og straffesparkkonkurranse) Ingen sjåvinistiske bemerkninger eller usportslige/støtende formuleringer skal forekomme. Det er ikke anledning til å avspille musikk over høytaleranlegget under spillets gang, men det kan spilles musikk ved avbrudd i spillet. Høytalersystemet skal være tilknyttet en reservestrømkilde. 6. Spilleregler 6.1 Kampene avvikles i henhold til vedlagte spillerregler, med enkelte tilpasninger for 1 divisjon Spilleberettigelse For å kunne delta på lag i NFF Futsal 1. divisjon menn i 2008/09 må spiller være registrert som medlem av klubben være spilleberettiget for klubben

6 fylle minimum 16 år i 2008 ha gyldig forsikring/lisens ikke være ilagt karantene ha skriftlig tillatelse av sin fotballklubb for deltagelse i NFF Futsal Eliteserien dersom spilleren har profesjonell kontrakt med fotballklubben. Skifte av klubb skal skje i henhold til NFFs Overgangsreglement med de tilpasninger som gjelder for spillere i futsal - vedlegg. 6.3 Pause Pausen mellom omgangene er 2 minutter, fra siste fløytesignal i 1. omgang til fløytesignalet for å starte 2. omgang. Dommeren er ansvarlig for at dette skjer. 6.4 Advarsler, utvisninger og andre disiplinære forhold. Saken om advarsler, utvisninger og andre disiplinære forhold avgjøres av Disiplinærutvalget eller Doms- og sanksjonsutvalget i første instans. Avgjørelser fattet av Disiplinærutvalget kan ankes til Ankeutvalget etter bestemmelsene i Reglement for advarsler og utvisninger 5-4. Avgjørelser fattet av Doms- og sanksjonsutvalget kan ankes til Ankeutvalget etter bestemmelsene i Kampreglementets kap Advarsel (Gult kort) Gult kort kan kun tildeles spillere og innbyttere og bare fra det tidspunkt dommeren har ankommet spillebanen og til han forlater spillebanen ved kampens slutt. Spiller som er tildelt sin 2. advarsel (gule kort) i samme turnering eller i en serie, skal automatisk stå over neste turnerings-/seriekamp (en kamps karantene). Deretter skal spilleren automatisk stå over en kamps karantene hver gang han er tildelt 2 advarsler (gule kort). Dersom spiller blir tildelt 2 advarsler (gule kort) i samme kamp, blir spilleren utvist (tildelt rødt kort) og de tildelte 2 advarslene (gule kortene) teller ikke med videre. Spilleren skal automatisk stå over lagets neste kamp i turneringen/serien. Blir spiller tildelt advarsel og senere i kampen direkte utvist, teller advarselen med videre. Lagene er selv ansvarlig for å holde oversikt over antall advarsler og at karantene iverksettes i henhold til dette regelverk Utvisnng (Rødt kort) Rødt kort kan kun tildeles spillere og innbyttere og bare fra det tidspunkt dommeren ankommer spillebanen og til han forlater spillebanen ved kampens slutt. Spiller som er utvist, skal automatisk stå over neste kamp i turneringen eller i serien. Dommeren skal og utvist spiller kan levere sin skriftlige forklaring til sekretariatet senest 30 minutter etter kampslutt. De to rapportene skal sendes NFF? Krets? sammen med kamprapportene. Lagene er selv ansvarlig for at karatene etter utvisning iverksettes i henhold til dette regelverk og beslutninger fattet av Disiplinærutvalget, Doms- og sanksjonsutvalget eller Ankeutvalget. Utvist spiller kan erstattes i henhold til bestemmelsene i Spilleregel Andre disiplinære forhold - Bortviste trenere, ledere og andre offisielle. Trenere, ledere og andre offisielle skal ikke tildeles gult eller rødt kort, men kan gis tilsnakk. Dersom dommeren finner at det er grunnlag for det, skal trenere, leder og andre offisielle i teknisk område vises bort fra området rundt spillebanen. Dommer leverer umiddelbart etter kampen rapport til sekretariatet når en person er bortvist. Bortvist person skal ilegges minst en kamps karantene og skal automatisk stå over neste kamp.

7 - Upassende opptreden og andre hendelser. Alvorlige tilfeller av upassende opptreden på og utenfor banen fra et lags spillere, trenere, ledere, andre offisielle eller tilhengere i tilknytning til kamp, rapporteres skriftlig til juryen som beslutter i saken. Hendelser som skjer før dommeren kommer på spillebanen eller etter at dommeren har forlatt denne, rapporteres skriftlig til juryen som beslutter i saken. Ved gjentatt Upassende opptreden. Andre hendelser i kvalifiseringen, bør juryen vurdere å skjerpe reaksjonen. Ved rapport om svært alvorlige hendelser eller om stadige gjentakelser av upassende opptreden kan Forbundsstyret fremme sak for Doms- og sanksjonsutvalget hvor en ber om at laget utelukkes fra videre deltakelse i kvalifiseringen eller ikke får delta i 1. divisjon mennn. - Tilhengernes opptreden. Hvert lag er ansvarlig for sine tilhengeres opptreden i tilknytning til kampene. Det stilles ingen krav om skyld hos laget der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum. Ved svært alvorlige hendelser eller ved stadige gjentakelser av alvorlige hendelser kan Forbundsstyret fremme sak for Doms- og sanksjonsutvalget hvor en ber om at laget utelukkes fra videre deltakelse i kvalifiseringen eller ikke får delta i 1. divisjon mennn Virkningen av karantene. Spillere, trenere, ledere og andre offisielle som er ilagt karantene, kan ikke oppholde seg i teknisk område eller lede laget fra noe annet sted rundt banen eller fra tilskuerplass. Den som soner karantene kan heller ikke kommunisere med spillere, trenere ledere eller andre offisielle fra tilskuerplass fra kampen starter til sluttsignal er gått. Bestemmelsen gjelder både i den pågående kampen etter bortvisningen og kamp hvor karantene sones. 7. Protester Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge protest, Jfr. Kampreglementets Noen enkelte avsnitt følger her: 7.1 Behandlende myndighet Protester behandles av kretsstyret Frister Protester må varsles og inngis innen fastsatte frister, jfr. Kampreglementets Gebyr Protest skal være skriftlig og protestgebyr kr. 500,- må være innbetalt innen protestfristen, Jfr. Kampreglementets Dommere 8.1 Dommeroppnevnelser Dommere til kampene i NFF Futsal 1. divisjon menn oppnevnes av arrangerende krets,. 8.2 Reiser /Ankomst til spillested Dommerne er forpliktet til å være på plass på kampstedet minimum 30 minutter før avspark. 8.3 Kamprapport Dommeren er ansvarlig for at kamprapporten er behørig utfylt.

8 9. Reisende lag 9.1 Deltakende lag er selv ansvarlig for reiseopplegget og kostnader forbundet med dette. 9.2 Reiser med fly Ved bruk av rutefly eller charterfly må laget reise så tidlig at det ordinært vil være fremme på kampstedet senest 3 timer før avspark. 9.3 Reiser på annen måte Dersom det benyttes tog, buss eller privatbiler, pålegges reisende lag å være tilstede på kampstedet minimum 1,5 time før avspark. 10. Utstyr 10.1 Fottøy Spillernes utstyr skal etter dommerens vurdering, tilfredsstille kravene i Spilleregel 4. Det er en forutsetning at lagene medbringer støvler som er dekkende for det underlaget som er nevnt i punkt Drakter Hvert lag skal ha hoveddrakt og reservedrakt i henhold til 4 i Spillereglene for futsal. Ingen av fargene i hoveddraktens trøye, shorts og strømper må gå igjen i tilsvarende del av reservedrakten. Dvs. at reservedrakts farger skal skille seg fra hoveddrakten på alle tre deler (trøye, bukse, strømper). Spillertrøyene skal ha nummer på ryggen. Tallene skal være 25 cm høye. Tallene skal være ensfarget, og i en farge som klart skiller seg fra spillertrøyen. Det anbefales at spillertrøyens bryst utstyres med tall som er 5 cm høye. Det anbefales også at spillershortsene utstyres med tall som er 5 cm høye. Det anbefales i tillegg at spillernes etternavn settes på spillertrøyens rygg, over tallet (evt. også over reklamen) eller under tallet, med en minimumsavstand fra tallet (reklamen) på 1 cm. Bokstavene skal være 5 cm høye og i samme farge som tallet. Jfr. Kampreglementets Draktlikhet For å unngå komplikasjoner m.h.t. draktlikhet, pålegges deltagende lag alltid å medbringe hoveddraktsett og reservedraktsett Dersom allikevel dommeren beslutter at draktene er for like, avgjøres det på myntkast hvilket lag som skal benytte markørvester Draktreklame Det vises til pkt Tights /thermalbukser /sykkelbukser Dersom tights/thermalbukse eller sykkelbukse benyttes under ordinær spillershorts og er synbar, skal buksen ha samme farge som spillershortsen. Det er ikke tillatt med synbar reklame eller varemerke på slik bukse. 11. Reklame Ingen reklameavtaler kan inneholde bestemmelser som bryter med norsk lov, norsk idretts etiske grunnlag, eller som er egnet til å skade idrettens anseelse. Bestemmelser vedrørende reklame finnes i NFFs Reklamereglement. For ordens skyld tar vi med følgende: 12.1 Draktreklame Størrelser, plassering og andre relevante forhold vedrørende draktreklame er inntatt i NFFs Reklamereglement, 5.

9 I en og samme kamp må reklamen være ens på samtlige drakter på laget. Det er ikke tillatt å trekke opp/fjerne spillertrøyen for å vise T-skjorter med reklame eller slagord. Enhver henvisning til nettsteder er å betrakte som reklame. 13. Doping/Dopingkontroll Enhver som deltar i Futsal 1. divisjon menn 2008/09 plikter å overholde norsk idretts bestemmelser om doping Alle forhold knyttet til bruk av eller forsøk på bruk av stoff eller metode som er forbudt i hht særskilt dopingliste fastsatt av World Anti-Doping Agency (WADA), behandles av Anti-Doping Norge i henhold til bestemmelsene i Lov for Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. Vedlegg 1 FAIR PLAY Definisjon av Fair Play Ønsket om å spille en kamp på en fair måte og behandle motstandere på sportslig vis og med respekt er en av de fineste elementer som kan finnes i all sport og faktisk er det sport som er opphavet til det nå så anerkjente og brukte uttrykket og konsepter om Fair Play. Det er fortsatt en like viktig ingrediens av vår sport i dag som den noen gang har vært, og de fleste tilskuere vil være enige i at kun en fair kamp kan være underholdende. Konseptet Fair Play kan brytes ned til følgende elementer og som gjelder like mye for spillere som for andre personer involvert i kampen: 1. Spillereglene, reglement og instrukser for NFF futsal 1. divisjon menn må respekteres. 2. Enhver anstrengelse må gjøres for å oppføre seg sportslig overfor motstandere, dommere og enhver annen person som er involvert i kampen, slik som publikum, representanter for andre klubber og media. 3. Alle andre involverte i kamper må påvirkes til å oppføre seg som nevnt ovenfor før, under og etter kamper, uavhengig av kampens resultat og avgjørelser tatt av dommere og assistentdommere. Vedlegg 2 NFF- DELEGATER / DOMMERE Vedlegg 3 Håndhilsningsprosedyrer Håndhilsing før kamp: Håndhilsing etter kamp: OVERGANGSREGLEMENT I FUTSAL. Overgangsreglementet i futsal er en integrert del av NFFs Overgangsreglement. Dette innebærer at i sesongen 2008/2009 vil kapitlene I, III og IV i NFFs Overgangsreglement også gjelder i futsal, men med følgende tilpasninger: 1. En spiller kan kun ha spilletillatelse for en klubb om gangen i futsal. En spiller kan på samme tid spille futsal for en klubb og 11-er fotball for en annen. Spiller som har

10 profesjonell kontrakt med klubb for spill i 11-er fotball, må innhente skriftlig tillatelse for å kunne delta i futsal. 2. En futsalspiller kan være registrert i maksimum 3 futsalklubber i perioden til kommende år. I denne perioden kan spilleren kun delta i obligatorisk futsalkamp for 2 av klubbene. 3. Overgang/utlån av futsalspillere. a) Futsalspiller med status som amatør. Spilleren kan melde overgang eller lånes ut til annen futsalklubb hele året. Kun spiller med gyldig kontrakt, kan lånes ut. Dersom overgangs- eller utlånsdokumentene mottas av krets-/forbundskontoret i perioden til 31.03, kan spilletillatelse først gis fra b) Futsalspiller med status som profesjonell. Spilleren kan kun melde overgang eller lånes ut i registreringsperioden. Kun spiller med profesjonell kontrakt, kan lånes ut. Registreringsperiodene er: - Sommerperioden: Vinterperioden: Dersom overgangs- eller utlånsdokumenter mottas av krets-/forbundskontoret utenom registreringsvinduene, kan spilletillatelse først gis fra starten av førstkommende registreringsperiode. 4. Sanksjoner/straffer. Utelukkelse fra kamp og/eller trening i mer enn 6 kamper eller 3 måneder i enten futsal eller i 11-er fotball, gis effekt for begge spillformene. 5. Kompensasjon for trening og utdanning. Ordningen gjelder ikke i futsal. 6. Solidaritetsmidler. Ordningen gjelder ikke i futsal. 7. Ikke regulerte hendelser/situasjoner. Hendelser og/eller situasjoner i futsal som ikke kan løses etter disse tilpasninger eller etter NFFs overgangsreglement, avgjøres av Forbundsstyret. Internasjonal overgang for spillere i futsal skjer i henhold til Annex 6 of the Regulations for the Status and Transfer of Players Rules for the Status and Transfer of Futsal Players.

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom

Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Sparebank 1 Telemark Cup - ungdom Fotballturnering for ungdom i alderen 13-19 år. Turneringsreglement Revisjon 1.4 101120 Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 Fax: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2014

Turneringsreglement TA-Cupen 2014 Turneringsreglement TA-Cupen 2014 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015

Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Kampreglement for el-innebandy Gyldig fra 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledende bestemmelser... 2 2. En kamps begynnelse... 2 4. Spilleberettigelse... 2 5. Forfall... 3 6. Arrangør... 3 7. Hallfasiliteter,

Detaljer

G13 cup i Vigrahallen

G13 cup i Vigrahallen G13 cup i Vigrahallen Vigra IL har igjen gleden av å kunne invitere 2002 lagene til egen fotballcup i Vigrahallen. Denne gangen arrangeres cupen lør. 7. og søn. 8. Nov. 2015 I fjor hadde vi besøk av 24

Detaljer

KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014)

KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014) KAMPREGLEMENT (Oppdatert 08.10.2014) 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i Norge i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT

LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 - TURNERINGSREGLEMENT TURNERINGSREGLEMENT Public LAGUNEN FOTBALLFEST 2015 spilles etter NFF s reglement med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. JURY Turneringens jury består av seks medlemmer, en representant

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Innholdsfortegnelse: 0. Innledning... 4 1. Utdrag fra Håndbok om lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

L O V O LOV OG REGLEMENT G R

L O V O LOV OG REGLEMENT G R LOV OG REGLEMENT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side 66 3. Reaksjonsreglement side 110 4. Breddereglement side 152 5. Reklamereglement side 187 6. Overgangsreglement side 193

Detaljer

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper.

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper. KAMPREGLEMENT 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt sluttspill og kamper for opp/nedrykking,

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball

Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Fotballsesongen 2015 Laglederkveld ungdomsfotball Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Fair Play - Sesongen 2015 - Kamprapporter - Regelverk - Forsikringer - Eventuelt - spørsmål Fair Play Fair Play-møte

Detaljer