Doro Secure 350. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doro Secure 350. Norsk"

Transkript

1 Doro Secure 350 HMS art.nr.: Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: Varenr. SECURE 350

2 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr 3. Telefonbok 4. Alarm-knapp 5. Kraftig forsterkning (boost) 6. Toneregulering 7. Volumregulering 8. Trådløs alarmknapp 9. R-knapp 10. Menyknapp 11. Slett/tilbake 12. Høyttaler 13. Hurtiganropstaster 14. Anropslogg 15. Bla-knapper 16. Bekreft/0 17. Display 18. Indikator for tapt/innkommende anrop 19. Strømforsyning 20. Kontakt for telefonledning

3 Innhold Installasjon... 1 Tilkobling... 1 Batterier... 1 Trådløse alarmknapper... 1 Basisinnstillinger... 2 Veggmontering... 6 Betjening... 6 Ringe... 6 Besvare et anrop... 8 Samtaletidtaker... 8 Volumregulering... 8 Puterister... 9 Tastaturtegn... 9 Telefonbok... 9 Hurtigtaster...11 Hvem ringer og anropslogg...12 Alarmfunksjon...13 Alarmmelding...14 Aktivere alarmen...14 Annet...15 Feilsøking...15 Pleie og vedlikehold...15 Garanti...16 Spesifikasjoner...16 Samsvarserklæring...16

4 Installasjon Denne enheten er beregnet for det analoge telefonnettet i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE. Tilkobling 1. Spiralledningen kobles til telefonrøret og kontakten merket q på apparatet. 2. Koble strømadapteren (hvis inkludert) til en stikkontakt og til kontakten merket DC 9V/300mA på apparatet. 3. Koble telefonlinjeledningen til telefonuttaket i veggen og til kontakten merket K på apparatet. 4. Løft av røret og vent til du hører summetonen. 5. Plasser ledningene i sporene på undersiden av apparatet. Bruk den medfølgende telefonledningen. Telefonledninger fra andre telefoner er kanskje ikke kompatible. Batterier 4 AA alkaliske batterier kreves for fullstendig funksjonalitet i display, anropslogg og høyttalertelefon i tilfelle strømbrudd. Når vises, må alle 4 batteriene skiftes. Bruk bare alkaliske AA-batterier av god kvalitet (medfølger ikke). Telefonen må kobles fra telefonlinjen før batteriene settes inn eller skiftes. 1. Fjern batteridekselet og sett inn batteriene. Pass på å sette batteriene riktig vei. 2. Sett på batteridekselet igjen, og koble til telefonlinjeledningen. Trådløse alarmknapper Rekkevidden til de trådløse alarmknappene avhenger av omgivelsene. Vegger, gulv, møbler og andre hindringer kan begrense kontakten mellom anhenget og telefonen. Kontroller at alarmknappene alltid har kontakt med telefonen, ved å aktivere alarmen fra ulike steder. 1

5 Se TRÅDL.AL., s. 3 for informasjon om hvordan en trådløs alarmknapp registreres (pares). Skifte batterier på de trådløse alarmknappene Hvis det trådløse anhenget slutter å fungere, skifter du batteriene. Bruk bare 1 x 12 V (A23, LR23) alkaliske batterier av god kvalitet. 1. Bruk en Phillips-skrutrekker til å løsne skruene på baksiden, og skill delene forsiktig fra hverandre. 2. Sett inn det nye batteriet, og pass på at du følger merkene for pluss- og minus-poler. 3. Monter delene sammen igjen, og skru dem fast. Basisinnstillinger Før du bruker telefonen for første gang, må følgende basisinnstillinger stilles inn. Trykk W (under lokket) for å åpne oppsettmenyen. Når du har bekreftet en innstilling med 0, vises neste innstilling automatisk. Trykk v/v for å gå til neste innstilling. Telefonen går tilbake til hvilemodus etter 30 sekunder uten aktivitet, eller hvis du trykker. Trykk W for å åpne oppsettmenyen. TID/DATO 1. Bruk v/v til å bla til TID/DATO. Trykk Bla til ønsket time (00-23) med v/v. Trykk Bla til ønsket minutt med v/v. Trykk Bla til ønsket dag med v/v. Trykk Bla til ønsket måned med v/v. Trykk 0. SPRÅK 1. Bla til LANGUAGE/SPRÅK. Trykk Velg ønsket displayspråk og stemmefunksjon, og bekreft med 0. LAGRE NUM. Lagre kontakter i telefonboken. Se Telefonbok, s. 9 for instruksjoner. 2

6 NAVN INNSP Spille inn et navn som skal leses opp høyt. Se Telefonbok, s. 9 for instruksjoner. TRÅDL.AL. (trådløs alarm-knapp) Det trådløse alarmanhenget kan brukes til å besvare et innkommende anrop, eller til å foreta et alarmanrop. Telefonen leveres med 2 trådløse alarmknapper som allerede er paret. Kontroller at anhengene fungerer med telefonen i hvilemodus. Trykk og hold inne alarmknappen. Telefonen piper som bekreftelse på at paring er utført. Pare trådløs alarmknapp 1. Bla til TRÅDL.AL.. Trykk Velg REG.. Trykk Trykk og hold inne knappen på anhenget til OK vises. Gjenta trinnene hvis du vil pare flere anheng. 5 anheng kan være paret med telefonen samtidig. Hvis du prøver å pare et nytt anheng når 5 anheng allerede er paret, vises FULL. Hvis du legger til en ny enhet (når 5 anheng allerede er paret, FULL) må du først slette alle de parede enhetene og deretter pare dem én av gangen (det er ikke mulig å slette parede enheter individuelt). Slette parede trådløse alarmknapper 1. Bla til TRÅDL.AL.. Trykk Velg SLETTE?. Trykk 0. STEMME Når PÅ er valgt, spilles en innspilt talemelding av ved tastetrykk og varselmeldinger. Still inn talefunksjonen PÅ/AV, og bekreft deretter med 0. RINGETYPE Velg ønsket ringetone, og bekreft deretter med 0. 3

7 Ringevolum Velg ønsket ringevolum, og bekreft deretter med 0. BOOST Kraftig forsterkning (boost) er som standard innstilt på å slås AV etter hvert anrop. Dette kan endres slik at forsterkningen forblir slått PÅ. FORSIKTIG BOOST = PÅ må bare brukes hvis alle brukere har nedsatt hørsel og trenger kraftig forsterkning. NØDFUNK. Alarmfunksjonen ringer opp kontakter som er lagret som "alarmkontakter" i telefonboken, og spiller av en innspilt alarmmelding når du trykker på alarmknappen på telefonen eller alarmknappen på det trådløse anhenget. Se også Alarmfunksjon, s.13. Bruk v/v til å stille inn alarmanropsfunksjonen PÅ or AV, bekreft med 0. STILLE AL. I stille alarmmodus høres ingen tale- eller tonesignaler når alarmanropet foretas (se over). Se også Alarmfunksjon, s.13. Bruk v/v til å stille alarmmodus til stille (PÅ) eller normal (AV), og bekreft med 0. AL.BESKJED Spill inn alarmmeldingen som skal spilles av for kontakter som er lagret som "alarmkontakter" i telefonboken når alarmfunksjonen aktiveres. Se også Alarmfunksjon, s.13. Alarmmeldingen må inneholde ditt navn, din adresse og hvordan høyttalertelefonen aktiveres. Eksempel: "Dette er et nødanrop fra John Smith i Long Street nummer 10, Middleton. Jeg trenger øyeblikkelig hjelp. Trykk 0-tasten for å åpne forbindelsen. 1. Bla til AL.BESKJED. 4

8 2. Trykk og hold inne 0 for å spille inn en ny alarmmelding (maks. 30 sekunder). Begynn innspillingen når du hører tonen, og slipp 0 når du er ferdig. Snakk tydelig og ca cm fra tastaturet. Du kan også trykke kort på 0 for å spille av den innspilte alarmmeldingen. 3. Trykk 0 for å bekrefte og fortsette. RING FLASH Et blinkende lys når telefonen ringer kan aktiveres for å varsle deg om innkommende anrop. Velg PÅ/AV og bekreft med 0. KONTRAST Velg ønsket kontrastinnstilling (1 4), og bekreft med 0. TASTELYD Aktiver/deaktiver tastetoner. Velg PÅ/AV og bekreft med 0. R-TID Velg R-knapps-varighet (100/300/600 ms.) og bekreft med 0. Standardinnstillingen er 100 for de fleste land, 300 for Frankrike/Portugal, 600 for New Zealand. NY SAMT.L Aktivere/deaktivere LED-indikatoren for nye anrop. Velg PÅ/AV og bekreft med 0. TONE/PULS Velg ringemodusen TONE eller PULS, og bekreft med 0. Hvis du er usikker på hvilket alternativ du skal velge, velger du TONE. Dette fungerer i de fleste land. TJENEST.NR Knappene 1 og 2 kan programmeres med et servicenummer. 5

9 1. Bla til TJENEST.NR. Trykk Velg 1 eller 2. Trykk Tast inn ønsket nummer og bekreft med 0. For å ringe trykker du og holder inne 1 eller 2 og trykker løfter av håndsettet. Veggmontering Telefonen kan monteres på veggen med den medfølgende veggbraketten og to skruer (medfølger ikke). ADVARSEL eller Forsikre deg om at det ikke er ledninger, vannrør eller gassrør i veggen før du borer i den. 1. Bor to hull i veggen, med en loddrett avstand på 83 mm. 2. Sett inn skruene og la dem stikke ~5 mm ut fra veggen. 3. Koble fra røret og fjern det. 4. Fest styretappene på braketten i sporene på baksiden av telefonen, og trekk deretter braketten oppover til den klikker på plass. 5. Hold telefonen slik at skruene i veggen passer i sporene på braketten, og trekk deretter telefonen nedover til den henger i skruene. 6. Koble til røret igjen og heng det på plass. Ringe Vanlig oppringning 1. Løft av håndsettet. 2. Tast inn ønsket nummer. Betjening Håndfri Med håndfrifunksjonen kan du ringe opp uten å bruke telefonrøret. 1. Trykk for å aktivere høyttalertelefonen. LED-indikatoren i tasten tennes. 6

10 2. Slå ønsket telefonnummer med tastaturet. Trykk igjen for å avslutte samtalen. Hvis du vil, kan du skifte mellom håndsett og håndfri-modus ved å trykke eller løfte av håndsettet. Husk at bare én person kan snakke om gangen via høyttalerfunksjonen Forhåndstasting Dette gjør det mulig å taste inn og endre et telefonnummer før det ringes opp. 1. Tast inn ønsket telefonnummer. Feil kan slettes ved å trykke. 2. Løft av røret, trykk 0 eller trykk for å slå nummeret. 3. Legg på røret eller trykk for å avslutte samtalen. Ringe numre i anropsloggen 1. Trykk for å vise siste anrop. 2. Bruk v/v til å bla gjennom de 15 siste innkomne og utgående anropene. = Innkommet anrop = Utgående anrop 3. Løft av røret, trykk 0 eller trykk for å ringe nummeret som vises. Hurtigtaster 1. Trykk en av hurtigtastene A-G.. Det lagrede telefonnummeret vises. 2. Løft håndsettet og trykk 0 eller trykk for å slå nummeret. Ringe fra telefonboken 1. Trykk b for å åpne telefonboken. 2. Bruk v/v til å bla gjennom telefonboken, eller tast inn det første tegnet i navnet for å finne oppføringen raskt (se Tastaturtegn, s. 9 ). 3. Løft håndsettet eller trykk for å ringe opp. Du kan også trykke 0 for å ringe det viste nummeret automatisk i håndfrimodus. 7

11 Besvare et anrop Løft håndsettet for å besvare et innkommende anrop, eller trykk. Du kan også besvare anropet i håndfrimodus ved å trykke knappen på det trådløse anhenget. Samtaletidtaker Displayet viser gjeldende klokkeslett i hvilemodus. Mens en samtale pågår vises samtalens varighet av en samtaletidtaker. Samtalens varighet vises i 5 sekunder etter at samtalen er avsluttet. Volumregulering Dette produktet kan regulere lyden på en rekke måter ved hjelp av regulatorene: v / V ADVARSEL Norman volumkontroll for håndsettet. Endre frekvensområde/tonenivå og kvalitet. MERK! Fungerer bare når kraftig forsterkning er aktivert. Trykk på knappen for å aktivere kraftig forsterkning. Forsterkningen deaktiveres vanligvis etter hver samtale, for å unngå å skade personer med normal hørsel. Denne sikkerhetsfunksjonen er regulerbar, se BOOST, s. 4. Håndfri-volumkontroll. Håndsett-volumet kan være svært høyt. Kraftig forsterkning må bare brukes av personer med nedsatt hørsel. Tilpasning av mikrofonen Mikrofonnivået kan også justeres. 0 standardinnstilling + 4 høyere utgående lyd 4 lavere utgående lyd 0 er standard, og denne innstillingen kan beholdes hvis det ikke er spesielle behov. 8

12 Puterister En puterister som Doro HearPlus 55v kan kobles til kontakten. Tastaturtegn Tast Bokstav/Symboler 1 [Mellomrom] + & - / X 1 2 A B C Å Ä Æ æ å ä ß D E F ë 3 G H I ï 4 J K L 5 6 M N O Ñ ñ Ö ö 6 7 P Q R S 7 8 T U V Ü ü 8 9 * 0 # W X Y Z 9 ( ) * < >,. :? = 0 $ _ %! ; # Telefonbok 99 telefonnumre (maks. 22 sifre) med navn (maks. 10 bokstaver) kan lagres i telefonboken. Når minnet er fullt, vises. Hvis du abonnerer på en Hvem ringer-tjeneste, vises navnet som er tilordnet den som ringer i telefonboken ved innkommende anrop. Du kan også spille inn et navn (NAVN INNSP) som skal leses opp høyt sammen med oppføringen i telefonboken (i stedet for telefonnummeret til den som ringer, hvis STEMME=PÅ). Lagre kontakter 1. Trykk W, bruk v/v til å bla til LAGRE NUM.. Trykk 0. 9

13 2. Tast inn et telefonnummer. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig pause i nummeret. for å slette. Bruk # for å sette inn en 3. Trykk 0 for å bekrefte. En blinkende markør vises på andre linje i displayet. 4. Angi et navn på kontakten (se Tastaturtegn, s. 9 ). 5. Trykk 0 for å bekrefte. 6. Velg ALARM PÅ eller ALARM AV. Trykk 0 for å bekrefte. VIKTIG Velg ALARM PÅ hvis kontakten skal lagres som en "alarmkontakt". Se Alarmfunksjon, s Hvis ALARM PÅ er valgt, vises ALARMPOS.. Velg ønsket plassering (1-30) ved å trykke v/v. Trykk 0 for å bekrefte. ALARMPOS. angir rekkefølge for oppringning av nødanrop. 8. LAGRET vises, og deretter NAVN INNSP. Du kan nå spille inn et navn som skal leses opp høyt sammen med oppføringen. Spill inn ved å trykke og holde inne 0 til en pipetone høres, si navnet, og slipp deretter knappen (ellers stopper innspillingen etter 4 sekunder). Snakk tydelig og ca cm fra telefonen. Hvis du velger ALARM AV og trykker 0, vises LAGRET og deretter NAVN INNSP. 9. Gjenta trinn 2 9 for å lagre en annen kontakt, eller trykk og hold inne for å avslutte. Valg av plassering (ALARMPOS.) er svært viktig fordi dette avgjør rekkefølgen for numrene som ringes opp i et nødstilfelle. Plassering 1 ringes opp først, deretter 2, 3 osv. Hvis du velger å overskrive en plassering, blir det tidligere lagrede nummeret flyttet til én plassering "etter" plasseringen du velger. Redigere kontakter 1. Trykk b. 2. Bruk v/v for å velge ønsket kontakt. 10

14 3. Trykk og hold inne W i to sekunder. En blinkende markør vises ved første siffer i det valgte nummeret. 4. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig for å slette. Bruk # for å sette inn en pause i nummeret. 5. Trykk 0 for å bekrefte. En blinkende markør vises ved første bokstav i navnet. 6. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig for å slette. 7. Angi et navn på kontakten (se Tastaturtegn, s. 9 ). 8. Trykk 0 for å bekrefte. 9. Se Lagre kontakter, s. 9 for en beskrivelse av hvordan du fullfører kontakten. Hvis en kontakt redigeres, blir gjeldende navneinnspilling slettet. Slette fra telefonboken 1. Trykk b. 2. Bruk v/v for å velge ønsket kontakt. For å slette enkeltkontakter trykker du. SLETTE? vises. Trykk og hold inne i to sekunder. Kontakten blir slettet, og neste kontakt i telefonboken vises. Hvis du vil slette alle kontaktene i telefonboken, trykker du og holder inne til SLET.ALLE? Vises. Trykk og hold inne i 2 sekunder. Hurtigtaster Telefonen har 7 hurtigtaster (A G) som kan brukes til numre som ringes opp ofte. Lagre hurtignumre 1. Tast inn et telefonnummer (opptil 22 sifre) med tastaturet. 2. Trykk og hold inne en av hurtigtastene A G til LAGRET vises. 3. Gjenta trinn 1 2 for de andre hurtigtastene. Slette hurtignumre Hurtignumre kan ikke slettes, de kan bare erstattes ved å lagre et nytt nummer. 11

15 Hvem ringer og anropslogg Med Hvem ringer-funksjonen kan du se hvem som ringer før du tar telefonen, og se hvem som har ringt mens du har vært borte. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, vises også navnet. Telefonabonnementet må ha en Hvem ringer-tjeneste. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. Anropsloggen lagrer de siste 15 innkomne og 15 utgående anrop. På displayet er innkommende (besvarte og ubesvarte) anrop markert med, og utgående anrop med. Mottatte anrop lagres kronologisk. Når minnet er fullt, blir det eldste nummeret automatisk slettet når et nytt anrop registreres. Nummeret og klokkeslettet for hvert anrop vises. For anrop som er eldre enn 24 timer vises datoen i stedet for klokkeslettet. Hvis anropsindikatorfunksjonen NY SAMT.L=PÅ, viser et blinkende lys at et ubesvart anrop er mottatt siden forrige gang anropsminnet ble kontrollert. Meldinger Bortsett fra telefonnumre, kan displayet vise følgende: INGEN NUM. SKJULT NUM T Ingen informasjon mottatt, f.eks. et anrop fra utlandet. Anropet kommer fra et hemmelig nummer eller en telefonsentral. Nytt (tapt anrop) nummer mottatt. Meldingsindikator (sendt fra teleoperatøren)*. *Meldingsindikatosjonen kan slettes manuelt ved å holde inne noen sekunder i standby-modus. Slette numre fra anropsloggen 1. Trykk. 2. Bruk v/v for å velge ønsket nummer. 3. Hvis du vil slette enkeltkontakter, trykker du. SLETTE? vises. Trykk i to sekunder. 12

16 4. Hvis du vil slette alle kontakter i telefonboken, trykker du og holder inne til SLET.ALLE? vises. 5. Trykk til (to sekunder) TOM vises. Dette sletter Hvem ringer-minnet, ikke telefonbokens minne. Overføre numre til telefonboken 1. Trykk. 2. Bruk v/v for å velge ønsket nummer. 3. Hold inne W i to sekunder. En blinkende markør vises ved første siffer i det valgte nummeret. 4. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig for å slette. Bruk # for å sette inn en pause i nummeret. 5. Trykk 0 for å bekrefte. En blinkende markør vises ved første bokstav i navnet. 6. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig for å slette. 7. Tast inn et navn for nummeret som skal lagres (se Tastaturtegn, s. 9 ). 8. Trykk 0 for å bekrefte. 9. Se Telefonbok/Lagre kontakter, s. 9 for informasjon om hvordan du fullfører kontakten. Alarmfunksjon Alarmfunksjonen kan brukes til å få øyeblikkelig hjelp fra kontakter lagret som "alarmkontakter" i telefonboken. VIKTIG Minst én alarmkontakt (ALARM PÅ) må være lagret i telefonboken. Informer alltid mottakeren om at du har lagt dem til i listen over "alarmkontakter", og at de kan bli kontaktet i et nødstilfelle. Et alarmanrop er bare mulig når telefonen får strøm fra lysnettet eller reservebatteriene. 13

17 Alarmmelding Norsk (AL.BESKJED) En forhåndsinnspilt melding "Dette er et nødanrop, bekreft mottak ved å trykke '0'" Denne meldingen spilles av hvis du ikke spiller inn din egen melding. Alarmmeldingen må inneholde ditt navn, din adresse og hvordan høyttalertelefonen aktiveres. Eksempel på en alarmmelding: "Dette er et nødanrop fra John Smith i Long Street nummer 10, Middleton. Jeg trenger øyeblikkelig hjelp. Trykk 0-tasten for å åpne forbindelsen." Se AL.BESKJED, s. 4 for informasjon om hvordan du spiller inn din egen melding. Aktivere alarmen 1. Når alarmknappen på det trådløse anhenget (eller alarmknappen på telefonen) holdes inne i mer enn ett sekund, blinker knappen på telefonen kontinuerlig. Telefonen piper høyt i 15 sekunder. I dette tidsrommet kan du stoppe prosedyren ved å holde inne en av alarmknappene i mer enn tre sekunder. Ellers starter alarmsekvensen: 2. Telefonen ringer opp det første alarmnummeret. Hver alarmkontakt ringes i rekkefølge, og mottakeren hører den innspilte alarmmeldingen. Det viktigste nummeret bør lagres på den første alarmplasseringen (ALARMPOS.). 3. Hvis mottakeren av anropet svarer og godtar samtalen innen 60 sekunder ved å trykke 0 (null), blir det opprettet forbindelse (i håndfri-modus), og alarmsekvensen stopper. Hvis anropet ikke blir besvart og godtatt i løpet av 60 sekunder, ringes neste nummer. 4. Telefonen holdes i håndfri-modus hvis ikke brukeren trykker på håndfri-knappen eller den trådløse alarmknappen. Alarmsekvensen stopper bare når alle alarmnumrene er ringt opp. 14

18 VIKTIG Alarmsekvensen kan bare stoppes hvis den oppringte parten godtar samtalen innen 60 sekunder ved å trykke 0 (null), eller når alle alarmnumrene er ringt opp. Mottakeren av alarmanropet, alarmkontakten, kan koble fra anropet umiddelbart ved å trykke 1 2 etter at samtalen er godtatt ved å trykke 0. Automatisk anrop til politi, brannvesen osv. er vanligvis ikke tillatt. Derfor bør du ikke programmere slike telefonnumre som alarmkontakter. Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du programmerer nummeret. Kontroller regelmessig at alarmanropsfunksjonen er riktig satt opp, og at den fungerer. Feilsøking Annet Kontroller at telefonledningen er uskadet og riktig tilkoblet. Koble fra eventuelt tilleggsutstyr, skjøteledninger og andre telefoner. Hvis problemet løses, kan feilen være på annet utstyr. Test utstyret på en linje du vet fungerer (f.eks. hos en nabo). Hvis utstyret fungerer der, er det trolig en feil på din telefonlinje. Kontakt teleoperatøren. Pleie og vedlikehold Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig. Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen. Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet. Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper. Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene. 15

19 Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her. Unngå å miste apparatet i bakken. Unngå også å utsette det for støt eller rystelser. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt. Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet. Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen. Strømuttaket må være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig. Rådene over gjelder apparatet, batteriet og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller en kopi av fakturaen. Garanti Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i løpet av denne perioden, kontakter du forhandleren. Det kreves kjøpsbevis for nødvendig service eller støtte i løpet av garantiperioden. Denne garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, eller skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Som en forholdsregel anbefaler vi å koble ut laderen i tordenvær. Batterier er forbruksvarer, og er ikke dekket av garantien. Spesifikasjoner Mål: 220 mm x 200 mm x 85 mm Vekt: Batterier: Samsvarserklæring 950 g (inkludert batterier) 4 x 1,5 V (AA, LR6) alkaliske batterier (telefon) 1 x 12 V (A23, LR23) alkalisk (trådløs fjernkontroll) Doro erklærer at Doro Secure 350 overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EF (R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS). En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på 16

20 LAST PAGE Norwegian Version Doro AB. All rights reserved. REV 3454 STR

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO SECURE 350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO SECURE 350 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

PhoneEasy 110. Norsk

PhoneEasy 110. Norsk PhoneEasy 110 HMS art.nr.: 189260 Varenr.: 110 Norsk Dok. nr.: 0643A Dato: 2013-01-02 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Norsk 1. Telefonbok 2. Forsterkning

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Doro Magna 2000. Norsk

Doro Magna 2000. Norsk Doro Magna 2000 Norsk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 14 13 12 11 10 16 17 18 19 20 21 1. LED-indikator for ringesignal 2. Høreelement 3. Ekstra forsterkning (boost) 4. Opp/anropslogg 5. Venstre menytast/ok 6. Ringetast

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

BRUKSANVISNING PHONE-DEX

BRUKSANVISNING PHONE-DEX BRUKSANVISNING PHONE-DEX 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Norsk 1. OPP/Ubesvarte anrop 2. Venstre menyknapp/ok 3. Linjeknapp 4. NED/repetisjon 5. Repetisjon 6. * og tastelås 7. # og ringesignal av/på 8. Telefonbok

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

bruksanvisning PHONE-Dex

bruksanvisning PHONE-Dex bruksanvisning PHONE-Dex Innhold i pakken* Bruksanvisning Batterier og deksel Telefon Strømadapter Telefonledning Base enhet Telefonkontakt 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 * Det kan hende at innholdet ikke ser

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender OND-9005 Side 2 * Har to forskjellige alarminnganger * Alarmsender som ved alarm ringer opp maksimalt 14 ulike programmerte telefonnumre

Detaljer

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Utvidet brukerdokumentasjon. Alltid der for å hjelpe deg D120. Har du spørsmål? Kontakt Philips

Utvidet brukerdokumentasjon. Alltid der for å hjelpe deg D120. Har du spørsmål? Kontakt Philips Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome Har du spørsmål? Kontakt Philips D120 Utvidet brukerdokumentasjon Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-3W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR saturn-ekstra-norsk

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR  saturn-ekstra-norsk Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR post@vcom.as www.vcom.as saturn-ekstra-norsk.2004-12 INNHOLD INTRODUKSJON... 2 BESKRIVELSE... 4 Oversikt over telefonen... 4 Symboler i

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio)

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 24.09.13 Finn Hagane

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formriktige røret samt vippetastene på det brukervennlige

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 OFFISIELL MELDING Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alle rettighetene reservert. Gjengivelse, overføring, distribuering eller lagring av dokumentet en deler

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Før du starter... Tastene på håndsettet... Hjulet. Tasten for anropslisten, som gir tilgang til oversikten over utgående og innkommende anrop

Før du starter... Tastene på håndsettet... Hjulet. Tasten for anropslisten, som gir tilgang til oversikten over utgående og innkommende anrop BeoCom 4 Håndbok Før du starter... Hvordan du bruker denne veiledningen Bruk denne oversikten til å bli kjent med tastene og statusdisplayet når du foretar en instruksjon. Tastene på håndsettet... Hjulet

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer