Doro Secure 350. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doro Secure 350. Norsk"

Transkript

1 Doro Secure 350 HMS art.nr.: Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: Varenr. SECURE 350

2 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr 3. Telefonbok 4. Alarm-knapp 5. Kraftig forsterkning (boost) 6. Toneregulering 7. Volumregulering 8. Trådløs alarmknapp 9. R-knapp 10. Menyknapp 11. Slett/tilbake 12. Høyttaler 13. Hurtiganropstaster 14. Anropslogg 15. Bla-knapper 16. Bekreft/0 17. Display 18. Indikator for tapt/innkommende anrop 19. Strømforsyning 20. Kontakt for telefonledning

3 Innhold Installasjon... 1 Tilkobling... 1 Batterier... 1 Trådløse alarmknapper... 1 Basisinnstillinger... 2 Veggmontering... 6 Betjening... 6 Ringe... 6 Besvare et anrop... 8 Samtaletidtaker... 8 Volumregulering... 8 Puterister... 9 Tastaturtegn... 9 Telefonbok... 9 Hurtigtaster...11 Hvem ringer og anropslogg...12 Alarmfunksjon...13 Alarmmelding...14 Aktivere alarmen...14 Annet...15 Feilsøking...15 Pleie og vedlikehold...15 Garanti...16 Spesifikasjoner...16 Samsvarserklæring...16

4 Installasjon Denne enheten er beregnet for det analoge telefonnettet i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE. Tilkobling 1. Spiralledningen kobles til telefonrøret og kontakten merket q på apparatet. 2. Koble strømadapteren (hvis inkludert) til en stikkontakt og til kontakten merket DC 9V/300mA på apparatet. 3. Koble telefonlinjeledningen til telefonuttaket i veggen og til kontakten merket K på apparatet. 4. Løft av røret og vent til du hører summetonen. 5. Plasser ledningene i sporene på undersiden av apparatet. Bruk den medfølgende telefonledningen. Telefonledninger fra andre telefoner er kanskje ikke kompatible. Batterier 4 AA alkaliske batterier kreves for fullstendig funksjonalitet i display, anropslogg og høyttalertelefon i tilfelle strømbrudd. Når vises, må alle 4 batteriene skiftes. Bruk bare alkaliske AA-batterier av god kvalitet (medfølger ikke). Telefonen må kobles fra telefonlinjen før batteriene settes inn eller skiftes. 1. Fjern batteridekselet og sett inn batteriene. Pass på å sette batteriene riktig vei. 2. Sett på batteridekselet igjen, og koble til telefonlinjeledningen. Trådløse alarmknapper Rekkevidden til de trådløse alarmknappene avhenger av omgivelsene. Vegger, gulv, møbler og andre hindringer kan begrense kontakten mellom anhenget og telefonen. Kontroller at alarmknappene alltid har kontakt med telefonen, ved å aktivere alarmen fra ulike steder. 1

5 Se TRÅDL.AL., s. 3 for informasjon om hvordan en trådløs alarmknapp registreres (pares). Skifte batterier på de trådløse alarmknappene Hvis det trådløse anhenget slutter å fungere, skifter du batteriene. Bruk bare 1 x 12 V (A23, LR23) alkaliske batterier av god kvalitet. 1. Bruk en Phillips-skrutrekker til å løsne skruene på baksiden, og skill delene forsiktig fra hverandre. 2. Sett inn det nye batteriet, og pass på at du følger merkene for pluss- og minus-poler. 3. Monter delene sammen igjen, og skru dem fast. Basisinnstillinger Før du bruker telefonen for første gang, må følgende basisinnstillinger stilles inn. Trykk W (under lokket) for å åpne oppsettmenyen. Når du har bekreftet en innstilling med 0, vises neste innstilling automatisk. Trykk v/v for å gå til neste innstilling. Telefonen går tilbake til hvilemodus etter 30 sekunder uten aktivitet, eller hvis du trykker. Trykk W for å åpne oppsettmenyen. TID/DATO 1. Bruk v/v til å bla til TID/DATO. Trykk Bla til ønsket time (00-23) med v/v. Trykk Bla til ønsket minutt med v/v. Trykk Bla til ønsket dag med v/v. Trykk Bla til ønsket måned med v/v. Trykk 0. SPRÅK 1. Bla til LANGUAGE/SPRÅK. Trykk Velg ønsket displayspråk og stemmefunksjon, og bekreft med 0. LAGRE NUM. Lagre kontakter i telefonboken. Se Telefonbok, s. 9 for instruksjoner. 2

6 NAVN INNSP Spille inn et navn som skal leses opp høyt. Se Telefonbok, s. 9 for instruksjoner. TRÅDL.AL. (trådløs alarm-knapp) Det trådløse alarmanhenget kan brukes til å besvare et innkommende anrop, eller til å foreta et alarmanrop. Telefonen leveres med 2 trådløse alarmknapper som allerede er paret. Kontroller at anhengene fungerer med telefonen i hvilemodus. Trykk og hold inne alarmknappen. Telefonen piper som bekreftelse på at paring er utført. Pare trådløs alarmknapp 1. Bla til TRÅDL.AL.. Trykk Velg REG.. Trykk Trykk og hold inne knappen på anhenget til OK vises. Gjenta trinnene hvis du vil pare flere anheng. 5 anheng kan være paret med telefonen samtidig. Hvis du prøver å pare et nytt anheng når 5 anheng allerede er paret, vises FULL. Hvis du legger til en ny enhet (når 5 anheng allerede er paret, FULL) må du først slette alle de parede enhetene og deretter pare dem én av gangen (det er ikke mulig å slette parede enheter individuelt). Slette parede trådløse alarmknapper 1. Bla til TRÅDL.AL.. Trykk Velg SLETTE?. Trykk 0. STEMME Når PÅ er valgt, spilles en innspilt talemelding av ved tastetrykk og varselmeldinger. Still inn talefunksjonen PÅ/AV, og bekreft deretter med 0. RINGETYPE Velg ønsket ringetone, og bekreft deretter med 0. 3

7 Ringevolum Velg ønsket ringevolum, og bekreft deretter med 0. BOOST Kraftig forsterkning (boost) er som standard innstilt på å slås AV etter hvert anrop. Dette kan endres slik at forsterkningen forblir slått PÅ. FORSIKTIG BOOST = PÅ må bare brukes hvis alle brukere har nedsatt hørsel og trenger kraftig forsterkning. NØDFUNK. Alarmfunksjonen ringer opp kontakter som er lagret som "alarmkontakter" i telefonboken, og spiller av en innspilt alarmmelding når du trykker på alarmknappen på telefonen eller alarmknappen på det trådløse anhenget. Se også Alarmfunksjon, s.13. Bruk v/v til å stille inn alarmanropsfunksjonen PÅ or AV, bekreft med 0. STILLE AL. I stille alarmmodus høres ingen tale- eller tonesignaler når alarmanropet foretas (se over). Se også Alarmfunksjon, s.13. Bruk v/v til å stille alarmmodus til stille (PÅ) eller normal (AV), og bekreft med 0. AL.BESKJED Spill inn alarmmeldingen som skal spilles av for kontakter som er lagret som "alarmkontakter" i telefonboken når alarmfunksjonen aktiveres. Se også Alarmfunksjon, s.13. Alarmmeldingen må inneholde ditt navn, din adresse og hvordan høyttalertelefonen aktiveres. Eksempel: "Dette er et nødanrop fra John Smith i Long Street nummer 10, Middleton. Jeg trenger øyeblikkelig hjelp. Trykk 0-tasten for å åpne forbindelsen. 1. Bla til AL.BESKJED. 4

8 2. Trykk og hold inne 0 for å spille inn en ny alarmmelding (maks. 30 sekunder). Begynn innspillingen når du hører tonen, og slipp 0 når du er ferdig. Snakk tydelig og ca cm fra tastaturet. Du kan også trykke kort på 0 for å spille av den innspilte alarmmeldingen. 3. Trykk 0 for å bekrefte og fortsette. RING FLASH Et blinkende lys når telefonen ringer kan aktiveres for å varsle deg om innkommende anrop. Velg PÅ/AV og bekreft med 0. KONTRAST Velg ønsket kontrastinnstilling (1 4), og bekreft med 0. TASTELYD Aktiver/deaktiver tastetoner. Velg PÅ/AV og bekreft med 0. R-TID Velg R-knapps-varighet (100/300/600 ms.) og bekreft med 0. Standardinnstillingen er 100 for de fleste land, 300 for Frankrike/Portugal, 600 for New Zealand. NY SAMT.L Aktivere/deaktivere LED-indikatoren for nye anrop. Velg PÅ/AV og bekreft med 0. TONE/PULS Velg ringemodusen TONE eller PULS, og bekreft med 0. Hvis du er usikker på hvilket alternativ du skal velge, velger du TONE. Dette fungerer i de fleste land. TJENEST.NR Knappene 1 og 2 kan programmeres med et servicenummer. 5

9 1. Bla til TJENEST.NR. Trykk Velg 1 eller 2. Trykk Tast inn ønsket nummer og bekreft med 0. For å ringe trykker du og holder inne 1 eller 2 og trykker løfter av håndsettet. Veggmontering Telefonen kan monteres på veggen med den medfølgende veggbraketten og to skruer (medfølger ikke). ADVARSEL eller Forsikre deg om at det ikke er ledninger, vannrør eller gassrør i veggen før du borer i den. 1. Bor to hull i veggen, med en loddrett avstand på 83 mm. 2. Sett inn skruene og la dem stikke ~5 mm ut fra veggen. 3. Koble fra røret og fjern det. 4. Fest styretappene på braketten i sporene på baksiden av telefonen, og trekk deretter braketten oppover til den klikker på plass. 5. Hold telefonen slik at skruene i veggen passer i sporene på braketten, og trekk deretter telefonen nedover til den henger i skruene. 6. Koble til røret igjen og heng det på plass. Ringe Vanlig oppringning 1. Løft av håndsettet. 2. Tast inn ønsket nummer. Betjening Håndfri Med håndfrifunksjonen kan du ringe opp uten å bruke telefonrøret. 1. Trykk for å aktivere høyttalertelefonen. LED-indikatoren i tasten tennes. 6

10 2. Slå ønsket telefonnummer med tastaturet. Trykk igjen for å avslutte samtalen. Hvis du vil, kan du skifte mellom håndsett og håndfri-modus ved å trykke eller løfte av håndsettet. Husk at bare én person kan snakke om gangen via høyttalerfunksjonen Forhåndstasting Dette gjør det mulig å taste inn og endre et telefonnummer før det ringes opp. 1. Tast inn ønsket telefonnummer. Feil kan slettes ved å trykke. 2. Løft av røret, trykk 0 eller trykk for å slå nummeret. 3. Legg på røret eller trykk for å avslutte samtalen. Ringe numre i anropsloggen 1. Trykk for å vise siste anrop. 2. Bruk v/v til å bla gjennom de 15 siste innkomne og utgående anropene. = Innkommet anrop = Utgående anrop 3. Løft av røret, trykk 0 eller trykk for å ringe nummeret som vises. Hurtigtaster 1. Trykk en av hurtigtastene A-G.. Det lagrede telefonnummeret vises. 2. Løft håndsettet og trykk 0 eller trykk for å slå nummeret. Ringe fra telefonboken 1. Trykk b for å åpne telefonboken. 2. Bruk v/v til å bla gjennom telefonboken, eller tast inn det første tegnet i navnet for å finne oppføringen raskt (se Tastaturtegn, s. 9 ). 3. Løft håndsettet eller trykk for å ringe opp. Du kan også trykke 0 for å ringe det viste nummeret automatisk i håndfrimodus. 7

11 Besvare et anrop Løft håndsettet for å besvare et innkommende anrop, eller trykk. Du kan også besvare anropet i håndfrimodus ved å trykke knappen på det trådløse anhenget. Samtaletidtaker Displayet viser gjeldende klokkeslett i hvilemodus. Mens en samtale pågår vises samtalens varighet av en samtaletidtaker. Samtalens varighet vises i 5 sekunder etter at samtalen er avsluttet. Volumregulering Dette produktet kan regulere lyden på en rekke måter ved hjelp av regulatorene: v / V ADVARSEL Norman volumkontroll for håndsettet. Endre frekvensområde/tonenivå og kvalitet. MERK! Fungerer bare når kraftig forsterkning er aktivert. Trykk på knappen for å aktivere kraftig forsterkning. Forsterkningen deaktiveres vanligvis etter hver samtale, for å unngå å skade personer med normal hørsel. Denne sikkerhetsfunksjonen er regulerbar, se BOOST, s. 4. Håndfri-volumkontroll. Håndsett-volumet kan være svært høyt. Kraftig forsterkning må bare brukes av personer med nedsatt hørsel. Tilpasning av mikrofonen Mikrofonnivået kan også justeres. 0 standardinnstilling + 4 høyere utgående lyd 4 lavere utgående lyd 0 er standard, og denne innstillingen kan beholdes hvis det ikke er spesielle behov. 8

12 Puterister En puterister som Doro HearPlus 55v kan kobles til kontakten. Tastaturtegn Tast Bokstav/Symboler 1 [Mellomrom] + & - / X 1 2 A B C Å Ä Æ æ å ä ß D E F ë 3 G H I ï 4 J K L 5 6 M N O Ñ ñ Ö ö 6 7 P Q R S 7 8 T U V Ü ü 8 9 * 0 # W X Y Z 9 ( ) * < >,. :? = 0 $ _ %! ; # Telefonbok 99 telefonnumre (maks. 22 sifre) med navn (maks. 10 bokstaver) kan lagres i telefonboken. Når minnet er fullt, vises. Hvis du abonnerer på en Hvem ringer-tjeneste, vises navnet som er tilordnet den som ringer i telefonboken ved innkommende anrop. Du kan også spille inn et navn (NAVN INNSP) som skal leses opp høyt sammen med oppføringen i telefonboken (i stedet for telefonnummeret til den som ringer, hvis STEMME=PÅ). Lagre kontakter 1. Trykk W, bruk v/v til å bla til LAGRE NUM.. Trykk 0. 9

13 2. Tast inn et telefonnummer. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig pause i nummeret. for å slette. Bruk # for å sette inn en 3. Trykk 0 for å bekrefte. En blinkende markør vises på andre linje i displayet. 4. Angi et navn på kontakten (se Tastaturtegn, s. 9 ). 5. Trykk 0 for å bekrefte. 6. Velg ALARM PÅ eller ALARM AV. Trykk 0 for å bekrefte. VIKTIG Velg ALARM PÅ hvis kontakten skal lagres som en "alarmkontakt". Se Alarmfunksjon, s Hvis ALARM PÅ er valgt, vises ALARMPOS.. Velg ønsket plassering (1-30) ved å trykke v/v. Trykk 0 for å bekrefte. ALARMPOS. angir rekkefølge for oppringning av nødanrop. 8. LAGRET vises, og deretter NAVN INNSP. Du kan nå spille inn et navn som skal leses opp høyt sammen med oppføringen. Spill inn ved å trykke og holde inne 0 til en pipetone høres, si navnet, og slipp deretter knappen (ellers stopper innspillingen etter 4 sekunder). Snakk tydelig og ca cm fra telefonen. Hvis du velger ALARM AV og trykker 0, vises LAGRET og deretter NAVN INNSP. 9. Gjenta trinn 2 9 for å lagre en annen kontakt, eller trykk og hold inne for å avslutte. Valg av plassering (ALARMPOS.) er svært viktig fordi dette avgjør rekkefølgen for numrene som ringes opp i et nødstilfelle. Plassering 1 ringes opp først, deretter 2, 3 osv. Hvis du velger å overskrive en plassering, blir det tidligere lagrede nummeret flyttet til én plassering "etter" plasseringen du velger. Redigere kontakter 1. Trykk b. 2. Bruk v/v for å velge ønsket kontakt. 10

14 3. Trykk og hold inne W i to sekunder. En blinkende markør vises ved første siffer i det valgte nummeret. 4. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig for å slette. Bruk # for å sette inn en pause i nummeret. 5. Trykk 0 for å bekrefte. En blinkende markør vises ved første bokstav i navnet. 6. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig for å slette. 7. Angi et navn på kontakten (se Tastaturtegn, s. 9 ). 8. Trykk 0 for å bekrefte. 9. Se Lagre kontakter, s. 9 for en beskrivelse av hvordan du fullfører kontakten. Hvis en kontakt redigeres, blir gjeldende navneinnspilling slettet. Slette fra telefonboken 1. Trykk b. 2. Bruk v/v for å velge ønsket kontakt. For å slette enkeltkontakter trykker du. SLETTE? vises. Trykk og hold inne i to sekunder. Kontakten blir slettet, og neste kontakt i telefonboken vises. Hvis du vil slette alle kontaktene i telefonboken, trykker du og holder inne til SLET.ALLE? Vises. Trykk og hold inne i 2 sekunder. Hurtigtaster Telefonen har 7 hurtigtaster (A G) som kan brukes til numre som ringes opp ofte. Lagre hurtignumre 1. Tast inn et telefonnummer (opptil 22 sifre) med tastaturet. 2. Trykk og hold inne en av hurtigtastene A G til LAGRET vises. 3. Gjenta trinn 1 2 for de andre hurtigtastene. Slette hurtignumre Hurtignumre kan ikke slettes, de kan bare erstattes ved å lagre et nytt nummer. 11

15 Hvem ringer og anropslogg Med Hvem ringer-funksjonen kan du se hvem som ringer før du tar telefonen, og se hvem som har ringt mens du har vært borte. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, vises også navnet. Telefonabonnementet må ha en Hvem ringer-tjeneste. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer. Anropsloggen lagrer de siste 15 innkomne og 15 utgående anrop. På displayet er innkommende (besvarte og ubesvarte) anrop markert med, og utgående anrop med. Mottatte anrop lagres kronologisk. Når minnet er fullt, blir det eldste nummeret automatisk slettet når et nytt anrop registreres. Nummeret og klokkeslettet for hvert anrop vises. For anrop som er eldre enn 24 timer vises datoen i stedet for klokkeslettet. Hvis anropsindikatorfunksjonen NY SAMT.L=PÅ, viser et blinkende lys at et ubesvart anrop er mottatt siden forrige gang anropsminnet ble kontrollert. Meldinger Bortsett fra telefonnumre, kan displayet vise følgende: INGEN NUM. SKJULT NUM T Ingen informasjon mottatt, f.eks. et anrop fra utlandet. Anropet kommer fra et hemmelig nummer eller en telefonsentral. Nytt (tapt anrop) nummer mottatt. Meldingsindikator (sendt fra teleoperatøren)*. *Meldingsindikatosjonen kan slettes manuelt ved å holde inne noen sekunder i standby-modus. Slette numre fra anropsloggen 1. Trykk. 2. Bruk v/v for å velge ønsket nummer. 3. Hvis du vil slette enkeltkontakter, trykker du. SLETTE? vises. Trykk i to sekunder. 12

16 4. Hvis du vil slette alle kontakter i telefonboken, trykker du og holder inne til SLET.ALLE? vises. 5. Trykk til (to sekunder) TOM vises. Dette sletter Hvem ringer-minnet, ikke telefonbokens minne. Overføre numre til telefonboken 1. Trykk. 2. Bruk v/v for å velge ønsket nummer. 3. Hold inne W i to sekunder. En blinkende markør vises ved første siffer i det valgte nummeret. 4. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig for å slette. Bruk # for å sette inn en pause i nummeret. 5. Trykk 0 for å bekrefte. En blinkende markør vises ved første bokstav i navnet. 6. Bruk v/v for å flytte markøren, og om nødvendig for å slette. 7. Tast inn et navn for nummeret som skal lagres (se Tastaturtegn, s. 9 ). 8. Trykk 0 for å bekrefte. 9. Se Telefonbok/Lagre kontakter, s. 9 for informasjon om hvordan du fullfører kontakten. Alarmfunksjon Alarmfunksjonen kan brukes til å få øyeblikkelig hjelp fra kontakter lagret som "alarmkontakter" i telefonboken. VIKTIG Minst én alarmkontakt (ALARM PÅ) må være lagret i telefonboken. Informer alltid mottakeren om at du har lagt dem til i listen over "alarmkontakter", og at de kan bli kontaktet i et nødstilfelle. Et alarmanrop er bare mulig når telefonen får strøm fra lysnettet eller reservebatteriene. 13

17 Alarmmelding Norsk (AL.BESKJED) En forhåndsinnspilt melding "Dette er et nødanrop, bekreft mottak ved å trykke '0'" Denne meldingen spilles av hvis du ikke spiller inn din egen melding. Alarmmeldingen må inneholde ditt navn, din adresse og hvordan høyttalertelefonen aktiveres. Eksempel på en alarmmelding: "Dette er et nødanrop fra John Smith i Long Street nummer 10, Middleton. Jeg trenger øyeblikkelig hjelp. Trykk 0-tasten for å åpne forbindelsen." Se AL.BESKJED, s. 4 for informasjon om hvordan du spiller inn din egen melding. Aktivere alarmen 1. Når alarmknappen på det trådløse anhenget (eller alarmknappen på telefonen) holdes inne i mer enn ett sekund, blinker knappen på telefonen kontinuerlig. Telefonen piper høyt i 15 sekunder. I dette tidsrommet kan du stoppe prosedyren ved å holde inne en av alarmknappene i mer enn tre sekunder. Ellers starter alarmsekvensen: 2. Telefonen ringer opp det første alarmnummeret. Hver alarmkontakt ringes i rekkefølge, og mottakeren hører den innspilte alarmmeldingen. Det viktigste nummeret bør lagres på den første alarmplasseringen (ALARMPOS.). 3. Hvis mottakeren av anropet svarer og godtar samtalen innen 60 sekunder ved å trykke 0 (null), blir det opprettet forbindelse (i håndfri-modus), og alarmsekvensen stopper. Hvis anropet ikke blir besvart og godtatt i løpet av 60 sekunder, ringes neste nummer. 4. Telefonen holdes i håndfri-modus hvis ikke brukeren trykker på håndfri-knappen eller den trådløse alarmknappen. Alarmsekvensen stopper bare når alle alarmnumrene er ringt opp. 14

18 VIKTIG Alarmsekvensen kan bare stoppes hvis den oppringte parten godtar samtalen innen 60 sekunder ved å trykke 0 (null), eller når alle alarmnumrene er ringt opp. Mottakeren av alarmanropet, alarmkontakten, kan koble fra anropet umiddelbart ved å trykke 1 2 etter at samtalen er godtatt ved å trykke 0. Automatisk anrop til politi, brannvesen osv. er vanligvis ikke tillatt. Derfor bør du ikke programmere slike telefonnumre som alarmkontakter. Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du programmerer nummeret. Kontroller regelmessig at alarmanropsfunksjonen er riktig satt opp, og at den fungerer. Feilsøking Annet Kontroller at telefonledningen er uskadet og riktig tilkoblet. Koble fra eventuelt tilleggsutstyr, skjøteledninger og andre telefoner. Hvis problemet løses, kan feilen være på annet utstyr. Test utstyret på en linje du vet fungerer (f.eks. hos en nabo). Hvis utstyret fungerer der, er det trolig en feil på din telefonlinje. Kontakt teleoperatøren. Pleie og vedlikehold Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig. Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen. Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet. Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper. Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene. 15

19 Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her. Unngå å miste apparatet i bakken. Unngå også å utsette det for støt eller rystelser. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt. Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet. Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen. Strømuttaket må være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig. Rådene over gjelder apparatet, batteriet og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller en kopi av fakturaen. Garanti Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i løpet av denne perioden, kontakter du forhandleren. Det kreves kjøpsbevis for nødvendig service eller støtte i løpet av garantiperioden. Denne garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, eller skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Som en forholdsregel anbefaler vi å koble ut laderen i tordenvær. Batterier er forbruksvarer, og er ikke dekket av garantien. Spesifikasjoner Mål: 220 mm x 200 mm x 85 mm Vekt: Batterier: Samsvarserklæring 950 g (inkludert batterier) 4 x 1,5 V (AA, LR6) alkaliske batterier (telefon) 1 x 12 V (A23, LR23) alkalisk (trådløs fjernkontroll) Doro erklærer at Doro Secure 350 overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EF (R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS). En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på 16

20 LAST PAGE Norwegian Version Doro AB. All rights reserved. REV 3454 STR

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

FAX-8360P Brukermanual

FAX-8360P Brukermanual FAX-8360P Brukermanual Version B DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR Å VIRKE MED EN ANALOG TELEFONLINJE UTSTYRT MED RIKTIG KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother advarer om at dette produktet ikke nødvendigvis

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96

BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96 BRUKERHÅNDBOK FAX-T94 FAX-T96 DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR BRUK MED EN TOLEDER ANALOG TELELINJE I DET OFFENTLIGE TELENETTET OG MED TILKOBLING OVER EGNET KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother informerer

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok 9203867 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer