Oppdragsnummer: Lyngdal - Byggeklare hyttetomter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsnummer: 74120002. Lyngdal - Byggeklare hyttetomter"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Lyngdal - Byggeklare hyttetomter

2 Hyttetomter på Lyngdals solside. - Utsikt over fjorden - Gangavstand til planlagt bryggeanlegg m/båtplasser, sandstrand og Sørlandsbadet. - Sykkelavstand til sentrum - Gode solforhold - Offentlig vann/avløp - Fiber lagt frem til tomtene 2

3 Beskrivelse Adresse Registerbetegnelse Beliggenhet Skomrak, 4580 Lyngdal Parseller av gnr. 173, bnr. 1 i Lyngdal kommune Hyttefeltet som består av totalt 63 tomter, som ligger idyllisk til i skråningen bak "Skomrak Hovedgård", kort avstand til Lyngdal sentrum. Området er en historisk og landskapsmessig perle. Skomrak var et av Lyngdals viktigste steder for handelsnæring på 17-og 18-hundretallet. De fleste tomtene har flott utsikt ned mot fjorden, Rosfjord Strandhotell og Sørlandsbadet. Med den langgrunne sandstranden som ligger i tilknytning til Rosfjord Strandhotel er området et ypperlig sted for rekreasjon og aktiviteter sommertid. Lyngdal sentrum, som stadig er i utvikling, er kun en kort sykkeltur unna. Den idylliske promenaden som går fra Sørlandsbadet, vil bli forlenget frem til det nye byggeanlegget og brasseriet som en del av planlagt turistanlegget nedenfor tomtefeltet. Adkomst Kjør inn i Lyngdal Sentrum. Følg Agnefestveien forbi Rosfjord Strandhotell og følg veien videre opp bakken. Ta så inn til venstre mot Spangereid. Avkjørsel til feltet er merket med skilt få meter fra krysset. 3

4 4 Foreløpig illustrasjon av planlagt anlegg. Endringer kan komme. Hytteplasseringene er kun ment som en illustrasjon.

5 5

6 Økonomi Prisantydning Omkostninger Fra kr ,- til kr ,- + omk. 1. Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesum 2. Tinglysingsgebyr for skjøte, kr 525,- 3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument, kr. 731,- inkl. pantattest 4. Oppmålingsgebyr + tinglysing for matrikkelbrev etter kommunens takster. 5. Tilkoblingsavgift for vann og avløp. Gjeldende sats (2012) pt samlet kr ,- + mva. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. Andre faste kostnader Finansiering/forsikring MeglerTakst Det vil bli pliktig medlemskap i velforening for feltet. Årlig avgift er ikke fastsatt men må påregnes. Bl.a for vedlikehold av interne veier og fellesanlegg mm. EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1's finansielle rådgivere. Vi tilbyr MeglerTakst dersom du trenger oppdatert verdi på din nåværende eiendom. MeglerTakst er en vurdering av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor. 6

7 Teknisk Tomt Tomteareal fra ca 319 kvm til ca. 916 kvm. Tomtearealene fremgår av prisliste. Arealene er omtrentlig angitt og kan avvike noe ved endelig oppmåling. Regulering Vei, vann og avløp Tomtene ligger i et område med godkjent reguleringsplan for hytter, ref reguleringskart og - bestemmelser i prospektet. Videre er det utarbeidet en illustrasjonsplan som viser hvordan området er tenkt utbygd, (vedlagt). Høydene som fremkommer i illustrasjonsplanen og på tomteark er bindende for kjøper og vil inngå i kjøpekontrakten. -Tomtene leveres med ferdige teknisk anlegg med stikkledninger lagt til tomtegrense. -Kommunalt vann og avløp. -Feltet opparbeides med privat fellesvei. -Strøm(400v) og fiber legges til tomtegrense. Ledninger legges i bakken. -Bestemmelser om fellesanlegg vil bli tinglyst på evt. tomter. For øvrig leveres tomtene byggeklare slik de fremstår i feltet. Båtplass I tilknytning til turistanlegget, Rosfjord Brygge, vil det være mulighet for å leie rett til båtplass i fellesanlegg. Dette anlegget blir ikke ferdigstilt samtidig med tomtefeltet. Begrenset antall plasser. Opparbeidelse Hytteutforming Tomtene selges grovplanerte med vei, vann, avløp og strøm til tomtegrense. Reguleringsplanen stiller krav om enhetlig arkitektur og form. I den forbindelse tilbyr utbygger inntil 4 rådgivingstimer med arkitektkontoret JOB as med hovedkontor i Stavanger. Arkitekt Jan Jakobsen treffes på tlf

8 8

9 9

10 Øvrige kjøpsforhold Overtagelse Eier Heftelser Andre rettigheter og forpliktelser Overtakelse av tomt kan finne sted når matrikkelbrev er utstedt. Skomrak AS For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Diverse Pliktig medlemskap i områdets velforening. Eier bidrar med å stifte foreningen så snart tilstrekkelig tomter er solgt. Vedtekter vil følge kjøpekontrakt. Det må påregnes vedlikeholdsutgifter på feltet vedrørende vei, vann, avløpsledninger til tomtene. Vannledning går gjennom tomt 20 mot nr. 19. Avtalebetinigelser: Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er. jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Avhendingslovens kapittel 3; "Tilstand og tilhøyrsle" gjelder ikke i de tilfeller kjøper er å anse som profesjonell/ikke forbruker. Det forutsettes at meglerforetaket tinglyser skjøte på ny eier. Visning Etter annonsering på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller etter nærmere avtale med meglerforetaket. Forbehold Det tas forbehold om at det kan forekomme mindre endringer. 10

11 Øvrige kjøpsforhold Konsesjon Byggemelding Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet. Konsesjonsfrihet er betinget av at tomta blir bebygd innen 5 år. Oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt. Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, m.m. påhviler kjøperen. Vedlegg - Prisliste. - Tomte illustrasjon. - Forslag til vedtekter for velforening. Oppdragsansvarlig: Emmy C. Holmquist Telefon: E-post: Roy Espen Foss Telefon: E-post: Salgsoppgave sist oppdatert Bygdeborgen, borgen rundt Berfallåsen er et fredet kulturminne. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Historikk Skomrak Hovedgård - På historisk grunn Rosfjord Hyttepark ligger i Skomrak. Her har det bodd folk i flere tusen år, noe funn etter steinalderbosettinger viser. Det er bl.a gjort funn av flint, bryne og kokegroper. Området har en stor mengde kulturminner. I 1772 ble gården Skomrak et gjestgiveri og hadde sin storhetstid de neste 80 årene, med bl.a framvekst av et handelshus. Virksomheten ble drevet av Skomrakfamilien i tre generasjoner. Det gikk veiforbindelse til de sentrale deler av bygda, og det ble bygd en lang pir slik at større fartøy kunne legge til lengre ute i fjorden. Handelshuset hadde også egne frakteskuter og store varelagre ved sjøen. Skomrak Hovedgård er nå vernet. Mølleveien Mølleveien gikk tidligere til mølla ved gården Skomrak, men stopper i dag ved utkanten av området mellom bygdeborgen og fylkesveien. Veien fortsetter på nordsiden av Berfallåsen og er stedvis bygd opp av steiner. Mølleveien skal bevares som et landskapselement og turvei gjennom feltet og videre opp til Berfallåsen. 20

21 21

22 VASV3 Småbåtanlegg 0,4 daa GTV2 Strandpromenade 0.4 daa VABAD1 Badeområde 2,9daa H310_11 GB1 Badestrand 0,7 daa AUH3 VASV1 Småbåtanlegg Turistanlegg 3,0 daa 1,0 daa VASV2 2 Småbåtanlegg 4 1,3 daa 3 1 GF8 Friområde GKomb1 0,2 daa Brygge/strandpromenade m.b. = k +15,5m 0,8 daa VAFE1 GTV1 Ferdsel m.b. = k +9,5m m.b. = k +24,5m HBO_1 3,6 daa m.b. = k +15,5m 4x2 Friområde 40 0 _2 1,8 daa 40 1,7 daa 1 _2 40 4x H1 Turistanlegg %BYA = 45% 7 _1 m.b. = k +21,5m H1 18,7 daa GF7 0 m.b. = k +15,5m AUH2 70 7,6 daa m.b. = k +27,5m AUH1 Turistanlegg %BYA = 45% H5 Friområde 84 m.b. = k +9,5m GF4 3 _0 40 H5 Kulturminne 10x 2 _0 10 H4 Strandpromenade 10 H730_07 m.b. = k +17,0m VAFOS1 4 x8 m.b. = k +27,5m Kultuminne m.b. = k +21,5m Be kk m.b. = k +27,5m Friluftsområde f_sv5 H3 70 _18 AKomb2 Boligbebyggelse/Turistanlegg %BYA = 15% 5,4 daa GF5 Friområde GF6 11,9 daa Friområde H570_06 4,6 daa Bevaring kulturmiljø f _S V4 AB1 Bolig 2,3 daa S1 V1 SG o_s 01 o_ 0_ 4 i ka bel 4x 54 H1 4 4x5 ges o_ f_sv3 leg AF01 ent 4,2 daa Hø ysp AF02 4,1 daa f_ S V6 HBO_2 Kulturminne AF03 4,8 daa GF1 21,9 daa AF06 H370 _19 5,1 daa 22

23 f_ph1 Felles parkeringskjeller 1,2 daa f_ph2 Felles parkeringskjeller 0,9 daa Kartprojeksjon: Euref89, FKB kartgrunnlag uttrekksdato: H310_12 ARENDAL KUNNSKAPSPARK, LONGUM POSTBOKS 701 STOA, 4808 ARENDAL TELEFON , TELEFAX E-POST: AKomb1 Fritidsbebyggelse/ Turistanlegg %BYA = 45% 18,7 daa H810_09 Krav om detaljregulering GF3 o_sv2 _SGS2 2,2 daa ARA1 AF07 Post/Renovasjon 3,2 daa 0,3 daa AF10 Fritidsbebyggelse % BYA = 45% 11,5 daa AF05 H810_10 3,3 daa Krav om detaljregulering P1 AF08 4,0 daa AF09 0,8 daa AF04 H550_04 2,1 daa Mø Hensyn landskap LEK GF2 2,2 daa llev e ie n H550_05 Hensyn landskap H730_08 Kulturminne Feltet består av totalt 63 tomter. 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 EiendomsMegler 1 Prosjekt Agder Alleen LYNGDAL Telefon / Telefaks / Oppdragsansvarlig: Roy Espen Foss Telefon: E-post: Oppdragsansvarlig: Emmy C. Holmquist Telefon: E-post:

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk.

SULDAL. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer med mulighet for båtplass. Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES. Pris fra. kr 490.000 + omk. Oppdragsnr: 70130730 SULDAL Marvik - flotte hyttetomter, 4235 HEBNES Pris fra. kr 490.000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 504.576,- Tomt fra ca 419 - ca 869 kvm. Marvik - Fantastisk beliggende hyttetomer

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid Oppdragsnummer: 158180 Vaset i Valdres - fjelltomter Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Adresse: VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Tomt: fra 1300 til 2400

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Vestlia. Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde. Tomt

Vestlia. Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde. Tomt Oppdragsnummer: 7111199 Vestlia Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde Adresse: Uthuslåtta II Tomt: fra ca. 750-3085 kvm, eiet tomt Prisantydning: fra kr

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid Oppdragsnummer: 109354 Valdres Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Adresse: Stavadalen Hyttegrend 33 P-rom/BRA: Ca. 94 kvm / 100 kvm Tomt:

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut. Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 18, 3580 GEILO Oppdragsnr: 7114011 KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda tomt 18, 3580 GEILO Prisant. kr 4 990 000 + omk av tomteverdi Totalpris inkl. omk. kr 5 043 800 Prom/bra ca. 85/87 kvm. Tomt ca. 1 418 kvm. Arkitekttegnet

Detaljer

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø

Nytt. Like ved Slettebrotan i Øvrebø Nytt TOMTEfelt Like ved Slettebrotan i Øvrebø Fra Hommelia tar det bare 20 køfrie minutter til Kristiansand. Bygg drømmehuset på Hommelia! Like ved det populære boligfeltet Slettebrotan, på Homstean i

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

SJUSJØEN. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken på Sjusjøen. Flotte sol-og utsiktsforhold! Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN

SJUSJØEN. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken på Sjusjøen. Flotte sol-og utsiktsforhold! Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN Oppdragsnr: 2013431 SJUSJØEN Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN Pris kr 3 560 000 + omk. Adresse Sjusjøen 2928 Postnr/sted 2612 Sjusjøen Bra ca. 100 kvm. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

HUSVIKÅSEN - TØNSBERG

HUSVIKÅSEN - TØNSBERG HUSVIKÅSEN - TØNSBERG Ny enebolig med gangavstand til sjøen med bryggeanlegg og badestrand. Barnevennlig og rolig boområde. Prisant.: 4 980 000,- Adresse: Reinveien 1A P-rom/Bra: 135/143 kvm Tomteareal:

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

Hallingdal- Primhovda Sør

Hallingdal- Primhovda Sør www.webtop.no Hallingdal- Primhovda Sør Høystd. hyttetomter på toppen av Ål skisenter Eiendomsmegler MNEF: Per Håvard Sørbøen Telefon: 23 00 80 50, fax: 2246 0040, mobil: 958 11 703, e-post: phs@eie.no

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer