HR-S7600EU HR-S7611EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR-S7600EU HR-S7611EU"

Transkript

1 VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + DIGITAL TBC/NR 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-S7600EU HR-S76EU LCD PROG AUDIO START DEBUT 0 STOP FIN DATE TV/VCR PROG MENU OK T V TV PROG + TV PROG TV PROG TV S-VIDEO STANDBY/ON VIDEO (MONO)L AUDIO R TV PROG TV PROG C. RESET REC LINK +8 0 FØRST SE AUTOMATISK OPSETT PÅ BAKSIDEN BRUKS- ANVISNING SP/LP A.DUB REW FF 6 INNHOLD NORSK SIKKERHET Sikkerhetsanvisninger... INDEKS INSTALLERE DIN NYE SPILLER 6 Grunnleggende tilkoplinger... 6 S-VIDEO-tilkopling... 7 GRUNNINNSTILLINGER 8 Automatisk oppsett... 8 Forhåndsinnstilt nedlasting... 8 Språk... 9 Skjermvisninger (O.S.D.)... 0 T-V Link funksjoner... 0 Strømsparingsmodus... Stille fargesystem... AVSPILLING Grunnleggende avspilling... Avspillingsfunksjoner... OPPTAK Grunnleggende opptak... Opptaksfunksjoner... B.E.S.T. bildesystem... 7 TIMEROPPTAK 8 SHOWVIEW timerprogrammering... 8 Express timerprogrammering... 0 Automatisk satellittprogramopptak... SPESIELLE EGENSKAPER Fjernkontrollfunksjoner... REDIGERING Klargjøring til redigering... Redigere til eller fra en annen videospiller... Redigere fra et videokamera... 6 Audiodubbing... 7 SYSTEMTILKOPLINGER 8 Tilkopling til satellittuner... 8 Kople til/bruke en dekoder... ØVRIGE INNSTILLINGER Stille inn videokanalen... Stille inn tuneren... Stille klokken... 7 SHOWVIEW-oppsett... 8 FEILSØKING 9 SPESIFIKASJONER LPT09-00A NO

2 NO SIKKERHET Sikkerhetsanvisninger Merkeplate og advarsler sitter på baksiden av spilleren. ADVARSEL: FARLIG SPENNING INNE I SPILLEREN. ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE MÅ IKKE SPILLEREN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS Hvis du ikke skal bruke spilleren på lang tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. Det er farlig spenning inne i spilleren. Overlat reparasjoner til autoriserte reparatører. For å unngå støteller brannfare bør nettledningen trekkes ut av stikkontakten før signal- eller antennekabel koples til eller fra. VIKTIG Les de ulike anvisningene på denne siden før du installerer eller bruker videospilleren. Vær oppmerksom på at det kan være forbudt å kopiere innspilte kassetter eller plater uten opphavsrettsinnehaverens samtykke. ADVARSEL Det er to ulike typer SECAM-fargesystemer: SECAM-L, benyttet i FRANKRIKE (kalles også SECAM-vest) og SECAM-B, benyttet i østeuropeiske land (kalles også SECAM-øst)..Denne spilleren kan også ta inn SECAM-B farge-tvsignaler til opptak og avspilling..opptak av SECAM-B TV-signaler gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på en SECAM-L- videospiller, og gir ikke normale fargebilder hvis de avspilles på en PALvideospiller med SECAM-B-systemet innebygd (selv om TV-apparatet er SECAM-kompatibelt)..Forhåndsinnspilte SECAM-L-kassetter eller opptak gjort med SECAM-L-videospiller gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på denne spilleren..denne spilleren kan ikke brukes til SECAM-L-standarden. Bruk en SECAM-L-videospiller for å ta opp SECAM-Lsignaler. For Italia: "Det bekreftes at dette produktet, av merke JVC, tilfredsstiller departementsvedtak nr. 8 av 8. aug. 9 kunngjort i den italienske republikks offisielle lysingsblad nr. 0 av 8. des. 9." STANDBY/ON-knappen slår ikke av strømmen til spilleren. Den slår bare driftsspenningen på og av. " " viser at driftsspenningen er slått av, mens " " viser at den er slått PÅ. 6 Kassetter merker "S-VHS" og "VHS" kan brukes i denne videospilleren. S-VHS-opptak er imidlertid kun mulig med kassetter merket "S-VHS". SHOWVIEW er et registrert varemerke tilhørende Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW System produseres på licens fra Gemstar Development Corporation. Kassettbånd som spilles inn med denne videospilleren i LPmodus (Long Play) kan ikke avspilles på en èn-hastighets videospiller. Hvis du ikke følger anvisningene under, kan det medføre skade på spilleren, fjernkontrollen eller videokassetten.. SETT IKKE spilleren i omgivelser utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.... i direkte sollys.... i støvete omgivelser.... i omgivelser der det genereres sterke magnetfelt.... på et ustabilt underlag eller et underlag som er utsatt for rystelser.. IKKE TILDEKK spillerens ventilasjonsspalter.. SETT IKKE tunge gjenstander på spilleren eller fjernkontrollen.. SETT IKKE noe som kan søle oppå spilleren eller fjernkontrollen.. UNNGÅ at spilleren utsettes for kraftige slag eller rystelser under transport. KONDENS Fuktighet i luften vil kondensere på spilleren når du flytter den fra et kaldt sted til et varmt sted, eller under forhold med ekstremt høy luftfuktighet på samme måte som det dannes vanndråper på utsiden av et glass fylt med kald væske. Kondens på hodevalsen vil skade båndet. I situasjoner der det kan forekomme kondens, bør du la spilleren være påslått et par timer slik at fuktigheten tørker. OM RENGJØRING AV HODENE Avleiring av smuss og andre partikler på videohodene kan gjøre at avspillingsbildet blir uskarpt eller svekket av forstyrrelser. Kontakt din nærmeste JVC-forhandler dersom slike problemer oppstår.

3 INDEKS NO SETT FORFRA 6 7 REW FF DIGITAL TBC/NR STANDBY/ON JOG S-VIDEO VIDEO (MONO)L AUDIO R TV PROG TV PROG C. RESET REC LINK db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW SP/LP A.DUB SHUTTLE 8 9 # $ % ^ & * Sett på kontaktdekselet som følger med når du ikke bruker kontaktene i frontpanelet. STANDBY/ON -knapp s. 8 DIGITAL TBC/NR-knapp s. REVIEW-knapp s. Kassettilegg Avspillingsknapp (PLAY) s. 6 JOG-ratt s. 7 SHUTTLE-ring s., 8 S-VIDEO/VIDEO/AUDIO inngangskontakter s. 6 9 TV PROG +/ -knapper s. 0 REC LINK-knapp s.! C. RESET-knapp Display s. # Mottakervindu for infrarød stråle $ Opptaksknapp (RECORD) s. % PAUSE-knapp s. ^ SP/LP-knapp s. & Audio-dubbing (A.DUB)-knapp s. 7 * Stopp/Utkast-knapp (STOP/EJECT) s. SETT BAKFRA ANT. IN S OUT AV OUT COMP. Y/C AV IN/OUT L AUDIO OUT R AV IN/DECODER PAUSE RF OUT Strømledning s. 6 S-VIDEO OUT-kontakt s. 7 AV OUT-velger s. 6 AV IN/OUT-kontakt s. 6,, 8 Antenneinngang (ANT. IN) s. 6 6 AV IN/DECODER-kontakt s., 8 7 AUDIO OUT (L/R)-kontakter 8 Kontroll for fjernstyrt (PAUSE) s. 6 9 RF OUT-kontakt s. 6

4 NO INDEKS (forts.) FJERNKONTROLL LCD-panel s., 8 TV-knapp s., VCR-knapp s., AUDIO-knapp s. (TV demping) knapp s. LCD PROG-knapp s. 8 * ( CABLE VCR TV /SAT ) q LCD PROG AUDIO : TV/VCR ENTER/ENTREE w 6 e 0 SEC 7 r 6 8 t VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO y 0000 AUX u 0 0 i PROG MENU OK! o p START STOP DATE DEBUT FIN PROG Q # EXPRESS W $ E % R ^ T & TV TV PROG + TV PROG TV + Y 6 Talltaster (NUMBER) s., 8 7 DAILY-knapp s. 8, 0 8 VPS/PDC-knapp s. 8, 0 9 -knapp s. 8, 0000-knapp s. 0 -knapp s.! PROG-knapp s. START +/ knapp s. 0 # STOPP +/ knapp (STOP) s. 0 $ Tilbakespolingsknapp [REW] s., % Avspillingsknapp (PLAY) s. ^ Opptaksknapp (RECORD) s. & %fi-knapp s. 8 TV PROG +/ knapp s. * CABLE/SAT-knapp s., ( STANDBY/ON-knapp s. 8 ) : -knapp s., 6 q TV/VCR-knapp s., w REVIEW-knapp s. e Hopp-søking-knapp (0 SEC) s. r WEEKLY-knapp s. 8, 0 t Overføringsknapp ( ) s. 8 y AUX-knapp s. u -knapp s. 8, 0 i Auto Tracking-knapp ( ) s. SP/LP-knapp s. o OK-knapp s. 8 p MENU-knapp s. 9 Q TV PROG +/ knapp s. W DATO +/ knapp (DATE) s. 0 E Foroverspolingsknapp [FF] s., R Stoppknapp (STOP) s., T Pauseknapp (PAUSE) s. #-knapp s. TV +/ -knapp s. Knapper med et lite punkt til venstre for navnet kan også brukes for å betjene TV-apparatet ditt. ( s. ) Bruk Med fjernkontrollen kan du betjene de fleste av videospillerens funksjoner, samt de grunnleggende funksjonene til TVen og satellittuneren, både fra JVC og andre merker. ( side, ) Rett fjernkontrollen mot mottakervinduet for den infrarøde strålen. Fjernkontrollens maksimale effektive avstand er ca. 8 m. Når du setter i batterier, må du påse at de legges slik det er angitt under batteridekselet.

5 NO Fjernkontroll-LCD Fjernkontrollen kan styre enkelte av TV-apparatets og satellittunerens funksjoner i tillegg til videospilleren. LCD indikerer hvilke av disse (VIDEO, TV eller CABLE/SAT) som kan kontrolleres av fjernkontrollen i øyeblikket. Når fjernkontrollen tas i bruk første gang eller like etter at batteriene er skiftet ut, vil VIDEO A (A-kode) bli valgt. For å betjene videospilleren, trykker du først på VCR-knappen for å stille fjernkontrollen på Video-modus. ( s. ) For å betjene TV-apparatet, trykker du først på TV-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus. ( s. ) For å betjene satellittuneren, trykker du først på CABLE/SAT-knappen for å stille fjernkontrollen på satellittuner-modus. ( s. ) Selv om "TV" vises på LCD, kan følgende utføres uten å skifte modus. Grunnlegende betjening av videospiller. Etter at en operasjon er ferdig utført, vises "TV" på LCD-skjermen igjen. Ekspress Timerprogrammering og SHOWVIEW-timerprogrammering For å betjene TV igjen, skift til TV-modus først. Hente frem hovedmeny For å betjene TV igjen, skift til TV-modus først. DISPLAY db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW 9 # $ % Display for B.E.S.T. bildesystem s.7 Lydnivåindikator Indikatorer for programtid Symbolske modusindikatorer AVSPILLING: FF/REW VARIABELT SØK: AUDIO DUBBING: AUDIO DUBBING PAUSE: STILLBILDE: SAKTE: OPPTAK: OPPTAKSPAUSE: Timer-indikator s. 8, 0 S-VHS-indikator 6 Kanal/Klokkedisplay s. 9 7 Indikatorer for båndhastighet s. *EP er kun for NTSC-opptak. 8 Indikator for umiddelbar kontroll, "REVIEW" s. 9 Indikator for lydmodus s. 0 Indikator for gjenværende spilletid s. 6! Symbol for "ilagt VPS/PDC-indikator s. 8, 0 # VCR-indikator s. $ Display for teller/gjenværende spilletid % Modusdisplay (L-, L-, F- eller S-)

6 L R PAUSE 6 NO INSTALLERE DIN NYE SPILLER Grunnleggende tilkoplinger Antenneinngang TV-apparatets bakside Påse at pakken inneholder alt tilbehør oppført i "Spesifikasjoner". ( s. ) Plasser spilleren på et stabilt, horisontalt underlag. Tilkoplingsmetoden du bruker avhenger av hvilken type TV du har. -pins SCART-kabel Nettledning -pins SCART-kontakt RF-kabel (inkludert) TV-antennekabel RF-TILKOPLING Tilkopling til TV-apparat UTEN AV-innganger... a Kople TV-antennekabelen fra TV-apparatet. b Kople TV-antennekabelen til ANT. IN-kontakten på baksiden av spilleren. c Kople den vedlagte RF-kabelen mellom RF OUTkontakten på baksiden av spilleren og TV-apparatets antenneinngang. AV-TILKOPLING Tilkopling til TV-apparat MED AV-innganger... a Kople til antenne, spiller og TV-apparat som beskrevet under "RF-TILKOPLING". b Kople en ekstra SCART-kabel mellom AV IN/OUTkontakten på baksiden av spilleren og TV-apparatets -pins SCART-kontakt. c Still AV OUT-velgeren i riktig stilling. Se "AV INNGANGS-/UTGANGSSIGNALVALG FOR AV- TILKOPLING" under. Plugg strømledningen i en stikkontakt. ANT. IN S OUT AV OUT AV IN/OUT COMP. Y/C AUDIO OUT AV IN/DECODER RF OUT Stikkontakt AV OUT-velger AV IN/OUT Sett bakfra AV INNGANGS-/UTGANGSSIGNALVALG FOR AV-TILKOPLING AV IN/OUT-kontakten aksepterer og leverer enten et sammensatt signal (vanlig videosignal) eller et Y/C-signal (signal der luminans- og krominanssignalene separeres). For inngangssignalvalg, velg "VIDEO" (vanlig videosignal) eller "S-VIDEO" (Y/Csignal) for "AV VALG"-innstillingen ( s. ). For utgangssignalvalg, bruk AV OUT-velgeren på baksiden. Hvis TV-apparatets SCART-kontakt bare er kompatibel med det vanlige videosignalet, stiller du velgeren på COMP. Hvis TV-apparatets SCART-kontakt er kompatibel med Y/C-signalet, stiller du denne velgeren på Y/C. Du kan få høykvalitets S-VHS-bilder. (Til tilkopling må du sørge for å bruke en -pins SCART-kabel som er kompatibel med Y/C-signalet.)

7 NO 7 S-VIDEO-tilkopling TV-apparatets bakside Antenneinngang S-VIDEO IN-kontakt AUDIO IN-kontakter S-Video-kabel (ikke inkludert) Antenne eller kabel Audiokabel (ikke inkludert) Stikkontakt Nettledning S-VIDEO OUT ANT. IN ANT. IN S OUT AV OUT AV IN/OUT L COMP. Y/C AUDIO OUT R AV IN/DECODER PAUSE RF OUT Sett bakfra RF-kabel (inkludert) AUDIO OUT RF OUT For tilkopling til TV-apparat med S-VIDEO/AUDIO INkontakter.... a Kople til antenne, spiller og TV-apparat som beskrevet under "RF-TILKOPLING" ( s. 6). b Kople spillerens S-VIDEO OUT-kontakt til TV-apparatets S-VIDEO IN-kontakt. c Kople spillerens AUDIO OUT-kontakter til TVapparatets AUDIO IN-kontakter. Plugg nettledningen i en stikkontakt. Etter at du har satt støpslet på strømledningen inn i strømkontakten, vises skjermbildet for innstilling av land på TV-skjermen og/eller på spillerens display første gang knappen trykkes inn på spilleren eller fjernkontrollen for å slå på spilleren. Fortsett på side 8 for å gjennomføre et automatisk oppsett.

8 8 NO Automatisk oppsett Automatisk kanalsøk/automatisk klokkeinnstilling/automatisk ledetallinnstilling Slå spilleren på ved å trykke på på spilleren eller fjernkontrollen. Skjermbildet for valg av land vises på skjermen. Hvis du har koplet TVapparatet til spilleren med RFkopling og skjermbildet som vises på UHF-kanal 6 virker forvrengt, utfører du "Stille inn videokanalen" på side. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til navnet på landet ditt og trykk på OK eller #. Skjermbildet for automatisk oppsett av språk forsvinner fra skjermen. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til språket du vil ha og trykk på OK eller #. AUTO KANALSØK/T-V LINK skjermen vises. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AUTO KANALSØK" og trykk på OK eller #. BELGIUM ESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEXT PAGE [ ] = [MENU] : EXIT BELGIUM ESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEXT PAGE [ ] = [MENU] : EXIT DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [ ] = [MENU] : ENDE AUTO KANALSØK T-V LINK [ ] = Forhåndsinnstilt nedlasting Denne funksjonen kan bare brukes dersom TVen har T-V Link, etc.* * Kompatibel med TV-apparater som har T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NEXTVIEWLINK via fulltilkoplet -pins SCART-kabel. Kompabilitetsgraden og tilgjengelige funksjoner kan variere fra system til system. Utfør punkt til i "Automatisk oppsett" i kolonnen til venstre før du går videre. AUTO KANALSØK/T-V LINK skjermen vises. Trykk på %fi for å flytte markøreren (pekeren) til "T-V LINK" og trykk på OK eller #. Vil T-V LINK-skjermen vises. Deretter vil LEDETALL INNSTILLING-skjermen vises under innstilling av ledetall. GRUNNINNSTILLINGER AUTO KANALSØK T-V LINK [ ] = T-V LINK VENNLIGST VENT LEDETALL INNSTILLING VENNLIGST VENT AUTO KANALSØKskjermen vises. Etter hvert som det automatiske oppsettet fortsetter, vil merket " " flytte seg over skjermen fra venstre mot høyre. AUTO KANALSØK VENNLIGST VENT Still videokanalen inn manuelt på av. ( s. ) Når du utfører T-V LINK funksjonen, må det brukes en fulltilkoplet -pins SCART-kabel. Start Slutt

9 NO 9 Resultatet av det automatiske oppsettet/ forhåndsinnstilt nedlasting vises på spillerens display Språk A Slå på TVen og velg VIDEO-kanalen (eller AV-modus). Etter at både det automatiske kanalsøket og klokken er korrekt innstilt, vises korrekt klokkeslett etter at du har trykket på OK i punkt i "Automatisk oppsett" eller i punkt i "Forhåndsinnstilt nedlasting" ( s. 8). B Er det automatiske kanalsøket korrekt uten at klokken ble korrekt innstilt, vises "" (kanalposisjon) etter at du har trykket på OK-knappen i punkt i "Automatisk oppsett" eller punkt i "Forhåndsinnstilt nedlasting" ( s. 8). C Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller den automatiske klokkeinnstillingen ble korrekt, vises meldingen " : ". Dersom kanalsøket er korrekt men klokken ikke er stilt inn: Gjennomfør "Stille klokken" på side 7. Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller klokken er korrekt innstilt: Kontroller at TVens antennekabel er skikkelig tilkoplet spilleren, og slå av strømmen til spilleren en gang, slå deretter spilleren på igjen. Skjer mbildet for innstilling av land vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen; utfør punkt i "Automatisk oppsett" en gang til eller utfør "Forhåndsinnstilt nedlasting" ( s. 8). 6 Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AUTO KANALSØK" og trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til landsnavnet ditt og trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til det språket du ønsker. Du trenger ikke trykke på OK; trykker du på OK hentes Autoinnstilling/T-V LINKskjermen frem. HOVED MENY MODUS INNSTILLING AUTO KANALSØK MANUELT KANALSØK GRUNNINNSTILLINGER [ ] = DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [ ] = Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde.

10 0 NO Skjermvisninger (O.S.D.) GRUNNINNSTILLINGER (forts.) T-V Link funksjoner Du kan velge å ha ulike indikatorer på skjermen eller ei ved å stille denne funksjonen PÅ eller AV. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk du på OK eller #. Standardinnstillingen er "PÅ". Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "O.S.D.", deretter trykk på OK eller # for å stille "O.S.D." på "AV". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Den overlagrede indikasjonen på TV-skjermen forteller deg hva spilleren gjør q6 PR. ABCD ] SP : ADVARSEL TIMER-OPPTAK STARTER SNART [ ] ST HI FI : : NORM REST TID : 00 Driftsmodusindikatorer Båndhastighet SP/LP/EP (EP er kun for NTSC-avspilling) Båndretning Båndteller Indikator for båndresttid ( s. 6) 6 Audiomodusvisning ( s. ) 7 Båndposisjonsindikator ( s. ) 8 Sendingstype ( s. 6) 9 Gjeldende dag/måned/år 0 Klokke Kanalposisjonsnummer og stasjonsnavn/aux.-indikator (L-, L-, F- eller S-) Timeradvarsel ( s. 9, 0) Markering for at kassett er lagt i MODUS INNSTILLING B. E. S. T. PÅ BILDEKONTROLL AUTO AUTO TIMER AV O. S. D. PÅ DIRECT REC PA AUTO SP=LP TIMER AV DIGITAL R PÅ NESTE SIDE [ ] = Når du kopler spilleren og TVen sammen via en fulltilkoplet -pins SCART-kabel ( s. 6), er følgende funksjoner tilgjengelige. Disse funksjonene kan bare brukes med TV som har T-V Link, etc.* For nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning. * Kompatibel med TV som har T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NEXTVIEWLINK via fulltilkoplet -pins SCART-kabel. Graden av kompabilitet og tilgjengelige funksjoner kan variere fra system til system. NexTView Link Du kan laste ned EPG (Electronic Program Guide) informasjon fra TVen for timer-programmering på spilleren. For nærmere detaljer, se TV-apparatets bruksanvisning. Automatisk TV-PÅ Du kan slå TVen på og stille den automatisk inn på videomodus når du spiller av et bånd. For nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning. Videospiller automatisk standby Du kan bruke TVens fjernkontroll til å slå spilleren av med. For nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning. Direct Rec (Direkte opptak) Du kan starte opptak av programmet du ser på TV i en håndvending. Trykk på og hold nede RECORD og trykk på PLAY på fjernkontrollen, eller trykk på RECORD på spilleren. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "DIRECT REC", deretter trykk på OK eller # for å stille inn på "PÅ". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Når du utfører T-V LINK funksjoner, må den fulltilkoplete -pins SCART-kabelen benyttes. Retake-funksjonen virker ikke under Direkte opptak ( s. 6).

11 GRUNNINNSTILLINGER (forts.) AVSPILLING Stille fargesystem Du kan avspille PAL-, NTSC- og MESECAM-bånd eller ta opp PAL- og SECAM-signaler på denne spilleren. Strømsparingsmodus Du kan redusere strømforbruket når videospilleren er slått av. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "STRØMSPARER", deretter trykk på OK eller # for å stille den "PÅ". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Med strømsparing på, slås displayet av. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "TV SYSTEM", deretter trykk på OK eller # for å velge riktig fargesystem. a PAL/NTSC: For å ta opp PAL-signaler eller avspille et PAL- eller NTSC-bånd. b MESECAM: For å ta opp SECAM-signaler eller avspille et MESECAM-bånd. Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Grunnleggende avspilling Legg i en kassett. Hvis opptakssikringen er fjernet, starter avspillingen automatisk. NO Hvis båndet er spolt fram forbi startpunktet, trykker du på REW eller dreier SHUTTLE-ringen til venstre. Skal du gå forover, trykker du på FF eller dreier SHUTTLE-ringen til høyre. Trykk på PLAY for å starte avspillingen. Meldingen "BEST" vises blinkende i spillerens display under den automatiske avspillingen ( s. 7). Trykk på STOP på fjernkontrollen eller på STOP/EJECT på spillerens frontpanel for å stanse avspillingen. Deretter trykker du på STOP/EJECT for å ta ut kassetten. Båndposisjonsindikator Båndposisjonsindikatoren vises på skjermen når du fra Stopp-modus trykker på FF, REW eller foretar indekssøking. "O.S.D." ( s. 0) må være stilt "PÅ", ellers vises ikke indikatoren. :: REST TID : Anvendbare kassetter Start Slutt Compact VHS-videokameraopptak kan avspilles med videospilleren. Det er bare å legge den innspilte kassetten i en VHS kassettadapter, og dermed kan den brukes som enhver fullstørrelses VHS-kassett.

12 NO Avspillingsfunksjoner Kast et blikk på SHUTTLEringillustrasjonen (til høyre) mens du leser de følgende fremgangsmåtene. Stillbilde/Bildevis avspilling Trykk på PAUSE. Er det vertikale forstyrrelser, bruker du TV PROG-knappene for å justere bildet. Drei JOG-skiven til høyre for bildevis avspilling forover, eller til venstre for bildevis avspilling bakover. ELLER Trykk på PAUSE. ELLER Trykk eller #. Søking bakover Avspilling bakover Slow Motion bakover Stillbilde Slow motion Avspilling forover Søking Hopp-søking Trykk på 0 SEC til ganger under avspilling. Hvert trykk starter en 0-sekunders periode med avspilling ved høy hastighet. Vanlig avspilling fortsetter automatisk. Søking ved variabel hastighet Under avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLE-ringen til høyre for søking ved variabel hastighet forover, eller til venstre for søking ved variabel hastighet bakover (se illustrasjonen til venstre). ELLER Trykk eller # under avspilling. Jo flere ganger du trykker, desto raskere beveger avspillingsbildet seg. For å redusere hastigheten, trykker du på knappen for motsatt retning. Trykk på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling. Manuell tracking AVSPILLING (forts.) Videospilleren er utstyrt med automatisk trackingkontroll. Under avspilling kan du overstyre dette og justere trackingen manuelt ved å trykke på TV PROG-knappene. Slow motion Under avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLE-ringen til høyre for slow motion forover, eller til venstre for slow motion bakover (se illustrasjonen ovenfor). ELLER Ved stillbilde, trykk på og hold PAUSE inne i sekunder og slipp den. Trykk og hold en gang til for å vende tilbake til stillbilde. ELLER Ved stillbilde, trykk på og hold eller #. Slipp knappen for å vende tilbake til stillbilde. Høyhastighetssøking (turbosøking) Under avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLE-ringen helt til høyre for høyhastighetssøking forover, eller til venstre for høyhastighetssøking bakover. Når du slipper opp SHUTTLEringen fortsetter avspillingen av stillbilder. Vri SHUTTLE-ringen helt til høyre og slipp den i løpet av ett sekund for å søke raskt fremover. Vri SHUTTLE-ringen helt til venstre og slipp den i løpet av ett sekund for å søke raskt bakover. ELLER Under avspilling eller stillbilde, trykk på FF for høyhastighetssøking forover, eller REW for høyhastighetssøking bakover. Trykk på på fjernkontrollen for å kople inn manuell tracking. Trykk på TV PROG + eller for å justere trackingen. Trykk på på fjernkontrollen for å kople inn automatisk tracking igjen.

13 NO Indekssøking Spilleren setter automatisk av indekskoder ved begynnelsen av hvert opptak. Denne funksjonen gir deg rask tilgang til en av 9 indekskoder i begge retninger. Instant ReView Ved å trykke på en enkelt knapp, slås strømmen til spilleren på, båndet spoles tilbake og avspilling av siste timerinnspilte program starter. Trykk på REVIEW. Strømmen til spilleren slås på og spilleren søker etter indekskoden som angir starten på siste timerinnspilte program. Så snart koden er funnet, starter avspillingen automatisk. Trykk eller # ( eller ). " " eller " " vises på skjermen og søkingen starter i tilsvarende retning. For å komme til indekskode 9, trykker du eller # gjentatte ganger inntil riktig indeksnummer vises. Eks.: For å finne begynnelsen på B fra gjeldende posisjon, trykker du to ganger For å finne begynnelsen på D fra gjeldende posisjon, trykker du én gang på #. Gjeldende posisjon A B C D E F % Indeksnummer Når den angitte indekskoden er funnet, starter avspillingen automatisk. % Displayet i fronten forteller deg hvor mange programmer som er tatt opp. Har du for eksempel tre programmer, vil meldingen "REVIEW" og "" vises blinkende. For å se på det første av de programmene, trykker du på REVIEW tre ganger. Spilleren søker og starter avspillingen automatisk. Du kan gå til et program så langt som 9 indekskoder unna gjeldende båndposisjon. NEXT funksjonsminne Next funksjonsminnet "forteller" spilleren hva den skal gjøre etter tilbakespoling. Før du går videre bør du kontrollere at spilleren er i stoppmodus. a For automatisk start av avspilling etter tilbakespoling trykk på REW, deretter på PLAY innen sekunder. b For automatisk avslåing etter tilbakespoling trykk på REW, deretter på innen sekunder. c For automatisk timer standby etter tilbakespoling trykk på REW, deretter på (TIMER) innen sekunder. Repetert avspilling Videospilleren kan avspille båndet automatisk 0 ganger etter hverandre. Trykk på PLAY. Trykk på PLAY, hold knappen inne i mer enn sekunder og slipp den. Play-indikatoren ( ) i displayet blinker langsomt. Trykk på STOP når som helst for å stanse avspillingen.

14 NO Digital TBK/SR Din videospiller har en digital TBK (tidsbasert korrigering) som fjerner dirring fra varierende videosignaler og gir et stabilt bilde selv fra gamle bånd og utleiekassetter. Av/på til den digitale -DSR (støyreduksjon) som fjerner støy og gir en klar bildegjengivelse er også knyttet til denne funksjonen. * Standardinnstillingen er "PÅ". Trykk på knappen DIGITAL TBC/NR slik at lyset i knappen tennes. Vil du slå av DIGITAL TBK/SR, kan du trykke en gang til på knappen DIGITAL TBC/NR slik at lyset i den slukkes. Ved avspilling av MESECAM-bånd, fungerer ikke digital TBK/SR selv om TBC/NR-knappen lyser. Digital R Bildesystemet digital R gir en kantkorreksjon til lyssignalene, slik at detaljene blir tydeligere. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "DIGITAL R", deretter trykk på OK eller # for å slå den "PÅ". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. AVSPILLING (forts.) Valg av lydspor Videospilleren kan ta opp tre lydspor (Hi-Fi L (V), Hi-Fi R (H) og NORM) og avspille det du velger. Under avspilling Hvis du trykker på AUDIO på fjernkontrollen endrer du lydsporet som avspilles slik: SPOR Skjermvisning HI FI L R HI FI L HI FI R NORM HI FI NORM BRUK Til Hi-Fi stereokassetter Til primærlydsporet på tospråklige kassetter Til sekundærlydsporet på tospråklige kassetter Til audiodubbede kassetter Til audiodubbede kassetter Vanligvis anbefales det å la "DIGITAL R" være slått "PÅ". Avhengig av hvilken type bånd som benyttes kan bildekvaliteten være bedre med "DIGITAL R" slått "AV".

15 OPPTAK NO Grunnleggende opptak Opptaksfunksjoner 6 Legg i en kassett med opptakssikringen på plass. Trykk på TV PROG +/ eller talltastene (NUMBER) for å velge kanalen du vil ta opp fra. Trykk på SP/LP ( ) for å stille inn båndhastigheten. Kontroller på SP/LP-indikatoren i displayet at riktig båndhastighet er valgt. Opptaket startes ved å trykke på og holde RECORD og trykke på PLAY på fjernkontrollen, eller trykke på RECORD. Trykk på PAUSE for å gjøre en pause i opptaket. Trykk på PLAY for å fortsette opptaket. For å stoppe opptaket, trykk på STOP på fjernkontrollen eller STOP/EJECT på videospilleren. Trykk deretter på STOP/EJECT for å ta ut kassetten. Omgående timeropptak (ITR) Med denne enkle metoden kan du ta opp fra 0 minutter til 6 timer (velges i steg på 0 minutter), og slår av spilleren etter at opptaket er fullført. Trykk på RECORD på videospilleren for å starte opptaket. Trykk på RECORD igjen for å aktivere ITR-modus. " " blinker og 0:0 vises i displayet. Hvis du vil ta opp i mer enn 0 minutter, trykker du på RECORD for å forlenge tiden. Hvert trykk forlenger opptakstiden med 0 minutter. Du kan kun bruke ITR med RECORD-knappen på spilleren. Funksjonen fortsett opptak Hvis det inntreffer et strømbrudd under opptak (eller Instant timer-opptak eller Timer-opptak), fortsetter opptaket automatisk når spilleren har fått strøm igjen, med mindre spillerens minnereserve er tomt. Hvordan hindre utilsiktet sletting For å hindre utilsiktet sletting av en innspilt kassett, fjerner du sikkerhetsknasten. Skal du ta opp på den senere, dekker du hullet med tape. Ta opp ett program mens du ser på et annet Hvis spilleren er tilkoplet TV-apparatet via AV-kontakten, trykk på TV/VCR. Spillerens VCR-indikator og TV-sendingen som tas opp, forsvinner fra skjermen. Så snart opptaket er i gang, trenger du bare å stille kanalvelgeren på TV-apparatet for den stasjonen du vil se på. Programmet som er valgt med TVens kanalkontroller vises på TV-skjermen, mens kanalen som er valgt med spillerens TV PROG knapper blir tatt opp på båndet. Angivelse av medgått opptakstid Opptakssikring Du kan kontrollere den eksakte tiden for et opptak. Trykk på : inntil det vises en tellerverdi i displayet. Trykk på C. RESET (eller 0000) før du starter opptak eller avspilling. Telleren tilbakestilles til "0:00:00" og viser nøyaktig medgått tid mens båndet går.

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-010B

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-010B PAL COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK Det logiske valg De eneste kompaktvideokassettene som kan brukes i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-00B NO NO Kjære kunde, Takk

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer