HR-S6600EU HR-S6611EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR-S6600EU HR-S6611EU"

Transkript

1 TV TV VPS/PDC 0000 START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS? TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG 0 SEC TV + TIMER VIDEOSPILLER HR-S6600EU HR-S66EU MENU STANDBY/ON TV PROG TV PROG C. RESET REC LINK FØRST SE AUTOMATISK OPSETT PÅ BAKSIDEN DISPLAY BRUKS- ANVISNING 6 INNHOLD LPT089-00A NORSK SIKKERHET Sikkerhetsanvisninger... INDEKS INSTALLERE DIN NYE SPILLER 6 Grunnleggende tilkoplinger... 6 S-VIDEO-tilkopling... 7 GRUNNINNSTILLINGER 8 Automatisk oppsett... 8 Forhåndsinnstilt nedlasting... 8 Språk... 9 Skjermvisninger (O.S.D.)... 0 T-V Link funksjoner... 0 Strømsparingsmodus... Stille fargesystem... AVSPILLING Grunnleggende avspilling... Avspillingsfunksjoner... OPPTAK Grunnleggende opptak... Opptaksfunksjoner... B.E.S.T. bildesystem... TIMEROPPTAK 6 SHOWVIEW timerprogrammering... 6 Express timerprogrammering... 8 Automatisk satellittprogramopptak... 9 REDIGERING 0 Klargjøring til redigering... 0 Redigere til eller fra en annen videospiller... Redigere fra et videokamera... SYSTEMTILKOPLINGER Tilkopling til satellittuner... Kople til/bruke en dekoder... 7 ØVRIGE INNSTILLINGER 8 Stille inn videokanalen... 8 Stille inn tuneren... 9 Stille klokken... SHOWVIEW-oppsett... FEILSØKING SPESIFIKASJONER 7 NO

2 NO SIKKERHET Sikkerhetsanvisninger Merkeplate og advarsler sitter på baksiden av spilleren. ADVARSEL: FARLIG SPENNING INNE I SPILLEREN. ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE MÅ IKKE SPILLEREN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS Hvis du ikke skal bruke spilleren på lang tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. Det er farlig spenning inne i spilleren. Overlat reparasjoner til autoriserte reparatører. For å unngå støteller brannfare bør nettledningen trekkes ut av stikkontakten før signal- eller antennekabel koples til eller fra. VIKTIG Les de ulike anvisningene på denne siden før du installerer eller bruker videospilleren. Vær oppmerksom på at det kan være forbudt å kopiere innspilte kassetter eller plater uten opphavsrettsinnehaverens samtykke. ADVARSEL Det er to ulike typer SECAM-fargesystemer: SECAM-L, benyttet i FRANKRIKE (kalles også SECAM-vest) og SECAM-B, benyttet i østeuropeiske land (kalles også SECAM-øst)..Denne spilleren kan også ta inn SECAM-B farge-tvsignaler til opptak og avspilling..opptak av SECAM-B TV-signaler gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på en SECAM-L- videospiller, og gir ikke normale fargebilder hvis de avspilles på en PALvideospiller med SECAM-B-systemet innebygd (selv om TV-apparatet er SECAM-kompatibelt)..Forhåndsinnspilte SECAM-L-kassetter eller opptak gjort med SECAM-L-videospiller gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på denne spilleren..denne spilleren kan ikke brukes til SECAM-L-standarden. Bruk en SECAM-L-videospiller for å ta opp SECAM-Lsignaler. For Italia: "Det bekreftes at dette produktet, av merke JVC, tilfredsstiller departementsvedtak nr. 8 av 8. aug. 9 kunngjort i den italienske republikks offisielle lysingsblad nr. 0 av 8. des. 9." STANDBY/ON-knappen slår ikke av strømmen til spilleren. Den slår bare driftsspenningen på og av. " " viser at driftsspenningen er slått av, mens " " viser at den er slått PÅ. 6 Kassetter merker "S-VHS" og "VHS" kan brukes i denne videospilleren. S-VHS-opptak er imidlertid kun mulig med kassetter merket "S-VHS". SHOWVIEW er et registrert varemerke tilhørende Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW System produseres på licens fra Gemstar Development Corporation. Kassettbånd som spilles inn med denne videospilleren i LPmodus (Long Play) kan ikke avspilles på en èn-hastighets videospiller. Hvis du ikke følger anvisningene under, kan det medføre skade på spilleren, fjernkontrollen eller videokassetten.. SETT IKKE spilleren i omgivelser utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.... i direkte sollys.... i støvete omgivelser.... i omgivelser der det genereres sterke magnetfelt.... på et ustabilt underlag eller et underlag som er utsatt for rystelser.. IKKE TILDEKK spillerens ventilasjonsspalter.. SETT IKKE tunge gjenstander på spilleren eller fjernkontrollen.. SETT IKKE noe som kan søle oppå spilleren eller fjernkontrollen.. UNNGÅ at spilleren utsettes for kraftige slag eller rystelser under transport. KONDENS Fuktighet i luften vil kondensere på spilleren når du flytter den fra et kaldt sted til et varmt sted, eller under forhold med ekstremt høy luftfuktighet på samme måte som det dannes vanndråper på utsiden av et glass fylt med kald væske. Kondens på hodevalsen vil skade båndet. I situasjoner der det kan forekomme kondens, bør du la spilleren være påslått et par timer slik at fuktigheten tørker. OM RENGJØRING AV HODENE Avleiring av smuss og andre partikler på videohodene kan gjøre at avspillingsbildet blir uskarpt eller svekket av forstyrrelser. Kontakt din nærmeste JVC-forhandler dersom slike problemer oppstår.

3 INDEKS NO SETT FORFRA TIMER DISPLAY STANDBY/ON C. RESET TV PROG REC LINK SP VCR REVIEW SP/LP TV PROG VPS/PDC STANDBY/ON -knapp s. 8 TIMER-knapp s. 6, 8 REVIEW-knapp s. Kassetttillegg PAUSE-knapp s. 6 DISPLAY-knapp s. 7 Tilbakespolingsknapp [REW] s., 8 Avspillingsknapp (PLAY) s. 9 Foroverspolingsknapp [FF] s., 0 TV PROG +/ -knapp s. # $ % ^ & *! REC LINK-knapp s. Nullstille telleverk-knapp (C.RESET) s. # Display s. $ Mottakervindu for infrarød stråle % Opptaksknapp (RECORD) s. ^ << og >> knapper samme # knapper på fjernkontrollen s. & SP/LP-knapp s. * Stopp/Utkast-knapp (STOP/EJECT) s. SETT BAKFRA 6 ANT. IN IN OUT S VIDEO AV OUT COMP. Y/C AV IN/OUT L AUDIO R AV IN/DECODER OUT IN RF OUT Strømledning s. 6 S-VIDEO IN-kontakt s. S-VIDEO OUT-kontakt s. 7 AV OUT-velger s. 6 AV IN/OUT-kontakt s. 6,, 7 6 Antenneinngang (ANT. IN) s. 6 7 AV IN/DECODER-kontakt s., 7 8 AUDIO OUT (L/R)-kontakter 9 AUDIO IN (L/R)-kontakter s. 0 RF OUT-kontakt s. 6

4 NO INDEKS (forts.) DISPLAY REVIEW SP VCR VPS/PDC 9 # $ Display for B.E.S.T. bildesystem s. Symbolske modusindikatorer AVSPILLING: FF/REW VARIABELT SØK: STILLBILDE: SAKTE: OPPTAK: OPPTAKSPAUSE: Indikatorer for båndhastighet s. *EP er kun for NTSC-avspilling. Indikatorer for programtid Timer-indikator s. 6, 8 6 Indikator for gjenværende spilletid s. 7 Kanal/Klokkedisplay s. 9 8 Indikator for umiddelbar kontroll, "REVIEW" s. 9 VPS/PDC-indikator s. 6, 8 0 S-VHS-indikator! VCR-indikator Symbol for "ilagt kassett" # Display for teller/gjenværende spilletid $ Modusdisplay (L-, L- eller S-)

5 NO FJERNKONTROLL TV-knapp "Betjene JVC TV-apparater" under TV/VCR-knapp s. og "Betjene JVC TVapparater" under TV ^& TV/VCR AUDIO : * ( ) 6 VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO q AUX w 0 7 e START STOP DATE TV DEBUT FIN PROG 8 r EXPRESS t 9 PROG? 0 SEC 0 y! i # o $ p % TV MENU TV PROG + TV PROG OK TV + Q Knapper med et lite punkt til venstre for navnet kan også brukes for å betjene JVC TV-apparatet mens du holder TVknappen inne. "Betjene JVC TV-apparater" under. REVIEW-knapp s. Talltaster (NUMBER) s., 6 VPS/PDC-knapp s. 6, 8 6 -knapp s. 6, knapp s. 7 STOPP +/ knapp (STOP) s. 8 8 START +/ knapp s. 8 9 PROG-knapp s knapp s. 9! Tilbakespolingsknapp [REW] Opptaksknapp (RECORD) s. # Stoppknapp (STOP) s., $ MENU-knapp s. 9 % %fi-knapp s. 8 TV PROG +/ knapp "Betjene JVC TVapparater" under ^ STANDBY/ON-knapp s. 8 & AUDIO-knapp s. (TV demping) knapp "Betjene JVC TVapparater" under * : -knapp s. ( DAILY-knapp s. 6, 8 ) WEEKLY-knapp s. 6, 8 q AUX-knapp s. w -knapp s. 6, 8 e DATO +/ knapp (DATE) s. 8 r TV PROG +/ knapp s. t Hoppsøking-knapp (0 SEC) s. y Auto Tracking-knapp ( ) s. SP/LP-knapp s. u Avspillingsknapp (PLAY) s. i Foroverspolingsknapp [FF] s., o Pauseknapp (PAUSE) s. p OK-knapp s. 8 #-knapp s. TV +/ -knapp "Betjene JVC TVapparater" under Bruk Fjernkontrollen kan betjene de fleste videospillerfunksjonene og grunnleggende funksjoner for TV-apparater fra JVC. (Se kolonnen til høyre.) Rett fjernkontrollen mot mottakervinduet for den infrarøde strålen. Fjernkontrollens maksimale effektive avstand er ca. 8 m. Betjene JVC TV-apparater For å Betjene JVC TV-apparatet, holder du TV nede mens du trykker på tilsvarende knapp: STANDBY/ON, TV/ VCR, TV PROG +/, TV +/, (høyttalersperre). NB: Når du setter i batterier, må du påse at de legges slik det er angitt under batteridekselet. Avhengig av typen JVC TV-apparat kan det være tilfeller der enkelte eller ingen av funksjonene ikke kan betjenes med fjernkontrollen. Hvis fjernkontrollen ikke virker ordentlig, kan du ta ut batteriene, vente en kort stund, sette tilbake batteriene og deretter prøve igjen.

6 L R OUT IN 6 NO INSTALLERE DIN NYE SPILLER Grunnleggende tilkoplinger Antenneinngang TV-apparatets bakside Påse at pakken inneholder alt tilbehør oppført i "Spesifikasjoner". ( s. 7) Plasser spilleren på et stabilt, horisontalt underlag. Tilkoplingsmetoden du bruker avhenger av hvilken type TV du har. -pins SCART-kabel Nettledning -pins SCART-kontakt RF-kabel (inkludert) TV-antennekabel RF-TILKOPLING Tilkopling til TV-apparat UTEN AV-innganger... a Kople TV-antennekabelen fra TV-apparatet. b Kople TV-antennekabelen til ANT. IN-kontakten på baksiden av spilleren. c Kople den vedlagte RF-kabelen mellom RF OUTkontakten på baksiden av spilleren og TV-apparatets antenneinngang. AV-TILKOPLING Tilkopling til TV-apparat MED AV-innganger... a Kople til antenne, spiller og TV-apparat som beskrevet under "RF-TILKOPLING". b Kople en ekstra SCART-kabel mellom AV IN/OUTkontakten på baksiden av spilleren og TV-apparatets -pins SCART-kontakt. c Still AV OUT-velgeren i riktig stilling. Se "AV INNGANGS-/UTGANGSSIGNALVALG FOR AV- TILKOPLING" under. Plugg strømledningen i en stikkontakt. ANT. IN IN OUT S VIDEO AV OUT COMP. Y/C AV IN/OUT AUDIO AV IN/DECODER RF OUT AV OUT-velger AV IN/OUT Sett bakfra Stikkontakt AV INNGANGS-/UTGANGSSIGNALVALG FOR AV-TILKOPLING AV IN/OUT-kontakten aksepterer og leverer enten et sammensatt signal (vanlig videosignal) eller et Y/C-signal (signal der luminans- og krominanssignalene separeres). For inngangssignalvalg, velg "VIDEO" (vanlig videosignal) eller "S-VIDEO" (Y/Csignal) for "AV VALG"-innstillingen ( s. ). For utgangssignalvalg, bruk AV OUT-velgeren på baksiden. Hvis TV-apparatets SCART-kontakt bare er kompatibel med det vanlige videosignalet, stiller du velgeren på COMP. Hvis TV-apparatets SCART-kontakt er kompatibel med Y/C-signalet, stiller du denne velgeren på Y/C. Du kan få høykvalitets S-VHS-bilder. (Til tilkopling må du sørge for å bruke en -pins SCART-kabel som er kompatibel med Y/C-signalet.)

7 NO 7 S-VIDEO-tilkopling TV-apparatets bakside Antenneinngang S-VIDEO IN-kontakt AUDIO IN-kontakter S-Video-kabel (ikke inkludert) Antenne eller kabel Audiokabel (ikke inkludert) Stikkontakt Nettledning S-VIDEO OUT ANT. IN ANT. IN IN OUT S VIDEO AV OUT COMP. Y/C AV IN/OUT L AUDIO R AV IN/DECODER OUT IN RF OUT Sett bakfra RF-kabel (inkludert) AUDIO OUT RF OUT For tilkopling til TV-apparat med S-VIDEO/AUDIO INkontakter.... a Kople til antenne, spiller og TV-apparat som beskrevet under "RF-TILKOPLING" ( s. 6). b Kople spillerens S-VIDEO OUT-kontakt til TV-apparatets S-VIDEO IN-kontakt. c Kople spillerens AUDIO OUT-kontakter til TVapparatets AUDIO IN-kontakter. Plugg nettledningen i en stikkontakt. Etter at du har satt støpslet på strømledningen inn i strømkontakten, vises skjermbildet for innstilling av land på TV-skjermen og/eller på spillerens display første gang knappen trykkes inn på spilleren eller fjernkontrollen for å slå på spilleren. Fortsett på side 8 for å gjennomføre et automatisk oppsett.

8 8 NO Automatisk oppsett Automatisk kanalsøk/automatisk klokkeinnstilling/automatisk ledetallinnstilling Slå spilleren på ved å trykke på på spilleren eller fjernkontrollen. Skjermbildet for valg av land vises på skjermen. NB: Hvis du har koplet TVapparatet til spilleren med RFkopling og skjermbildet som vises på UHF-kanal 6 virker forvrengt, utfører du "Stille inn videokanalen" på side 8. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til navnet på landet ditt og trykk på OK eller #. Skjermbildet for oppsett av språk dukker opp på skjermen. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til språket du vil ha og trykk på OK eller #. AUTO KANALSØK/T-V LINK skjermen vises. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AUTO KANALSØK" og trykk på OK eller #. BELGIUM ESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEXT PAGE [ ] = [MENU] : EXIT BELGIUM ESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESPAÑA GREECE ITALIA MAGYARORSZÁG NEXT PAGE [ ] = [MENU] : EXIT DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [ ] = [MENU] : ENDE AUTO KANALSØK T-V LINK [ ] = Forhåndsinnstilt nedlasting Denne funksjonen kan bare brukes dersom TVen har T-V Link, etc.* * Kompatibel med TV-apparater som har T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NEXTVIEWLINK via fulltilkoplet -pins SCART-kabel. Kompatibilitetsgraden og tilgjengelige funksjoner kan variere fra system til system. Utfør punkt til i "Automatisk oppsett" i kolonnen til venstre før du går videre. AUTO KANALSØK/T-V LINK skjermen vises. Trykk på %fi for å flytte markøreren (pekeren) til "T-V LINK" og trykk på OK eller #. Vil T-V LINK-skjermen vises. Deretter vil LEDETALL INNSTILLING-skjermen vises under innstilling av ledetall. GRUNNINNSTILLINGER AUTO KANALSØK T-V LINK [ ] = T-V LINK VENNLIGST VENT LEDETALL INNSTILLING VENNLIGST VENT AUTO KANALSØKskjermen vises. Etter hvert som det automatiske oppsettet fortsetter, vil merket " " flytte seg over skjermen fra venstre mot høyre. AUTO KANALSØK VENNLIGST VENT Still videokanalen inn manuelt på av. ( s. 8) NB: Når du utfører T-V LINK funksjonen, må det brukes en fulltilkoplet -pins SCART-kabel. Start Slutt

9 NO 9 Resultatet av det automatiske oppsettet/ forhåndsinnstilt nedlasting vises på spillerens display Språk A Slå på TVen og velg VIDEO-kanalen (eller AV-modus). Etter at både det automatiske kanalsøket og klokken er korrekt innstilt, vises korrekt klokkeslett etter at du har trykket på OK i punkt i "Automatisk oppsett" eller i punkt i "Forhåndsinnstilt nedlasting" ( s. 8). B Er det automatiske kanalsøket korrekt uten at klokken ble korrekt innstilt, vises "" (kanalposisjon) etter at du har trykket på OK-knappen i punkt i "Automatisk oppsett" eller punkt i "Forhåndsinnstilt nedlasting" ( s. 8). C Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller den automatiske klokkeinnstillingen ble korrekt, vises meldingen " : ". Dersom kanalsøket er korrekt men klokken ikke er stilt inn: Gjennomfør "Stille klokken" på side. Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller klokken er korrekt innstilt: Kontroller at TVens antennekabel er skikkelig tilkoplet spilleren, og slå av strømmen til spilleren en gang, slå deretter spilleren på igjen. Skjermbildet for innstilling av land vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen; utfør punkt i "Automatisk oppsett" en gang til eller utfør "Forhåndsinnstilt nedlasting" ( s. 8). 6 Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AUTO KANALSØK" og trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til landsnavnet ditt og trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til det språket du ønsker. Du trenger ikke trykke på OK; trykker du på OK hentes AUTO KANALSØK/T-V LINK-skjermen frem. HOVED MENY MODUS INNSTILLING AUTO KANALSØK MANUELT KANALSØK GRUNNINNSTILLINGER [ ] = DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [ ] = Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde.

10 0 NO Skjermvisninger (O.S.D.) GRUNNINNSTILLINGER (forts.) T-V Link funksjoner Du kan velge å ha ulike indikatorer på skjermen eller ei ved å stille denne funksjonen PÅ eller AV. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk du på OK eller #. Standardinnstillingen er "PÅ". Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "O.S.D.", deretter trykk på OK eller # for å stille "O.S.D." på "AV". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Den overlagrede indikasjonen på TV-skjermen forteller deg hva spilleren gjør q6 PR. ABCD ] SP : ADVARSEL TIMER-OPPTAK STARTER SNART [ ] ST HI FI : : NORM REST TID : 00 Driftsmodusindikatorer Båndhastighet SP/LP/EP (EP er kun for NTSC-avspilling) Båndretning Båndteller Indikator for båndresttid ( s. ) 6 Audiomodusvisning ( s. ) 7 Båndposisjonsindikator ( s. ) 8 Sendingstype ( s. ) 9 Gjeldende dag/måned/år 0 Klokke Kanalposisjonsnummer og stasjonsnavn/aux.-indikator (L-, L- eller S-) Timeradvarsel ( s. 7, 8) Markering for at kassett er lagt i MODUS INNSTILLING B. E. S. T. PÅ BILDEKONTROLL AUTO AUTO TIMER AV O. S. D. PÅ DIRECT REC PA AUTO SP=LP TIMER AV STRØMSPARER AV NESTE SIDE [ ] = Når du kopler spilleren og TVen sammen via en fulltilkoplet -pins SCART-kabel ( s. 6), er følgende funksjoner tilgjengelige. Disse funksjonene kan bare brukes med TVer som har T-V Link, etc.* For nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning. * Kompatibel med TV som har T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC eller NEXTVIEWLINK via fulltilkoplet -pins SCART-kabel. Graden av kompabilitet og tilgjengelige funksjoner kan variere fra system til system. NexTView Link Du kan laste ned EPG (Electronic Program Guide) informasjon fra TVen for timer-programmering på spilleren. For nærmere detaljer, se TV-apparatets bruksanvisning. Automatisk TV-PÅ Du kan slå TVen på og stille den automatisk inn på videomodus når du spiller av et bånd. For nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning. Videospiller automatisk standby Du kan bruke TVens fjernkontroll til å slå spilleren av med. For nærmere detaljer, se TVens bruksanvisning. Direct Rec (Direkte opptak) Du kan starte opptak av programmet du ser på TV i en håndvending. Trykk på og hold nede RECORD og trykk på PLAY på fjernkontrollen, eller trykk på RECORD på spilleren. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "DIRECT REC", deretter trykk på OK eller # for å stille inn på "PÅ". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. NB: Når du utfører T-V LINK funksjoner, må den fulltilkoplete -pins SCART-kabelen benyttes.

11 GRUNNINNSTILLINGER (forts.) AVSPILLING Strømsparingsmodus Du kan redusere strømforbruket når videospilleren er slått av. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "STRØMSPARER", deretter trykk på OK eller # for å stille den "PÅ". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. NB: Med strømsparing på, slås displayet av. Stille fargesystem Grunnleggende avspilling Legg i en kassett. Hvis opptakssikringen er fjernet, starter avspillingen automatisk. NO Hvis båndet er spolt fram forbi startpunktet, trykker du på REW. Skal du gå forover, trykker du på FF. Trykk på PLAY for å starte avspillingen. Meldingen "BEST" vises blinkende i spillerens display under den automatiske avspillingen ( s. ). Trykk på STOP på fjernkontrollen eller på STOP/EJECT på spillerens frontpanel for å stanse avspillingen. Deretter trykker du på STOP/EJECT for å ta ut kassetten. Du kan avspille PAL-, NTSC- og MESECAM-bånd eller ta opp PAL- og SECAM-signaler på denne spilleren. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "TV SYSTEM", deretter trykk på OK eller # for å velge riktig fargesystem. a PAL/NTSC: For å ta opp PAL-signaler eller avspille et PAL- eller NTSC-bånd. b MESECAM: For å ta opp SECAM-signaler eller avspille et MESECAM-bånd. Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Båndposisjonsindikator Båndposisjonsindikatoren vises på skjermen når du fra Stopp-modus trykker på FF, REW eller foretar indekssøking. "O.S.D." ( s. 0) må være stilt "PÅ", ellers vises ikke indikatoren. :: REST TID : Anvendbare kassetter Start Slutt Compact VHS-videokameraopptak kan avspilles med videospilleren. Det er bare å legge den innspilte kassetten i en VHS kassettadapter, og dermed kan den brukes som enhver fullstørrelses VHS-kassett.

12 NO Avspillingsfunksjoner Stillbilde/Billedvis avspilling Trykk på PAUSE. Er det vertikale forstyrrelser, bruker du TV PROG-knappene for å justere bildet. Trykk på PAUSE. ELLER Trykk eller #. Slow motion Ved stillbilde, trykk på og hold PAUSE inne i sekunder og slipp den. Trykk og hold en gang til for å vende tilbake til stillbilde. ELLER Ved stillbilde, trykk på og hold eller #. Slipp knappen for å vende tilbake til stillbilde. Manuell tracking Videospilleren er utstyrt med automatisk trackingkontroll. Under avspilling kan du overstyre dette og justere trackingen manuelt ved å trykke på TV PROG-knappene. Trykk på på fjernkontrollen for å kople inn manuell tracking. Trykk på TV PROG + eller for å justere trackingen. Trykk på på fjernkontrollen for å kople inn automatisk tracking igjen. Indekssøking Spilleren setter automatisk av indekskoder ved begynnelsen av hvert opptak. Denne funksjonen gir deg rask tilgang til en av 9 indekskoder i begge retninger. AVSPILLING (forts.) Høyhastighetssøking (turbosøking) Under avspilling eller stillbilde, trykk på FF for høyhastighetssøking forover, eller REW for høyhastighetssøking bakover. Søking ved variabel hastighet Trykk eller # ( eller ) under avspilling. Jo flere ganger du trykker, desto raskere beveger avspillingsbildet seg. For å redusere hastigheten, trykker du på knappen for motsatt retning. Trykk eller # ( eller ). " " eller " " vises på skjermen og søkingen starter i tilsvarende retning. For å komme til indekskode 9, trykker du eller # gjentatte ganger inntil riktig indeksnummer vises. Eks.: For å finne begynnelsen på B fra gjeldende posisjon, trykker du to ganger For å finne begynnelsen på D fra gjeldende posisjon, trykker du én gang på #. Gjeldende posisjon A B C D E F Hopp-søking Trykk på 0 SEC til ganger under avspilling. Hvert trykk starter en 0-sekunders periode med avspilling ved høy hastighet. Vanlig avspilling fortsetter automatisk. NB: Trykk på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling. % % Når den angitte indekskoden er funnet, starter avspillingen automatisk. NEXT funksjonsminne Indeksnummer Next funksjonsminnet "forteller" spilleren hva den skal gjøre etter tilbakespoling. Før du går videre bør du kontrollere at spilleren er i stoppmodus. a For automatisk start av avspilling etter tilbakespoling trykk på REW, deretter på PLAY innen sekunder. b For automatisk avslåing etter tilbakespoling trykk på REW, deretter på innen sekunder. c For automatisk timer standby etter tilbakespoling trykk på REW, deretter på (TIMER) innen sekunder.

13 AVSPILLING (forts.) OPPTAK Instant ReView Ved å trykke på en enkelt knapp, slås strømmen til spilleren på, båndet spoles tilbake og avspilling av siste timerinnspilte program starter. Trykk på REVIEW. Strømmen til spilleren slås på og spilleren søker etter indekskoden som angir starten på siste timerinnspilte program. Så snart koden er funnet, starter avspillingen automatisk. Displayet i fronten forteller deg hvor mange programmer som er tatt opp. Har du for eksempel tre programmer, vil meldingen "REVIEW" og "" vises blinkende. For å se på det første av de programmene, trykker du på REVIEW tre ganger. Spilleren søker og starter avspillingen automatisk. Du kan gå til et program så langt som 9 indekskoder unna gjeldende båndposisjon. Repetert avspilling Videospilleren kan avspille båndet automatisk 0 ganger etter hverandre. 6 Grunnleggende opptak Legg i en kassett med opptakssikringen på plass. Trykk på TV PROG +/ eller talltastene (NUMBER) for å velge kanalen du vil ta opp fra. Trykk på SP/LP ( ) for å stille inn båndhastigheten. Kontroller på SP/LP-indikatoren i displayet at riktig båndhastighet er valgt. NO Opptaket startes ved å trykke på og holde RECORD og trykke på PLAY på fjernkontrollen, eller trykke på RECORD på spilleren. Trykk på PAUSE for å gjøre en pause i opptaket. Trykk på PLAY for å fortsette opptaket. For å stoppe opptaket, trykk på STOP på fjernkontrollen eller STOP/EJECT på videospilleren. Trykk deretter på STOP/EJECT for å ta ut kassetten. Trykk på PLAY. Trykk på PLAY, hold knappen inne i mer enn sekunder og slipp den. Play-indikatoren ( ) i displayet blinker langsomt. Trykk på STOP når som helst for å stanse avspillingen. Funksjonen fortsett opptak Hvis det inntreffer et strømbrudd under opptak (eller Instant timer-opptak eller Timer-opptak), fortsetter opptaket automatisk når spilleren har fått strøm igjen, med mindre spillerens minnereserve er tomt. Hvordan hindre utilsiktet sletting For å hindre utilsiktet sletting av en innspilt kassett, fjerner du sikkerhetsknasten. Skal du ta opp på den senere, dekker du hullet med tape. Valg av lydspor Videospilleren kan ta opp tre lydspor (Hi-Fi L (V), Hi-Fi R (H) og NORM) og avspille det du velger. Under avspilling Hvis du trykker på AUDIO på fjernkontrollen endrer du lydsporet som avspilles slik: Opptakssikring SPOR Skjermvisning HI FI L R HI FI L HI FI R NORM HI FI NORM BRUK Til Hi-Fi stereokassetter Til primærlydsporet på tospråklige kassetter Til sekundærlydsporet på tospråklige kassetter Til audiodubbede kassetter Til audiodubbede kassetter

14 NO Opptaksfunksjoner Omgående timeropptak (ITR) Med denne enkle metoden kan du ta opp fra 0 minutter til 6 timer (velges i steg på 0 minutter), og slå av spilleren etter at opptaket er fullført. Trykk på RECORD på videospilleren for å starte opptaket. Trykk på RECORD igjen for å aktivere ITR-modus. " " blinker og 0:0 vises i displayet. Hvis du vil ta opp i mer enn 0 minutter, trykker du på RECORD for å forlenge tiden. Hvert trykk forlenger opptakstiden med 0 minutter. NB: Du kan kun bruke ITR med RECORD-knappen på spilleren. Ta opp ett program mens du ser på et annet Hvis spilleren er tilkoplet TV-apparatet via AV-kontakten, trykk på TV/VCR. Spillerens VCR-indikator og TV-sendingen som tas opp, forsvinner fra skjermen. Så snart opptaket er i gang, trenger du bare å stille kanalvelgeren på TV-apparatet for den stasjonen du vil se på. Programmet som er valgt med TVens kanalkontroller vises på TV-skjermen, mens kanalen som er valgt med spillerens TV PROG knapper blir tatt opp på båndet. Angivelse av medgått opptakstid Du kan kontrollere den eksakte tiden for et opptak. Trykk på : (DISPLAY) inntil det vises en tellerverdi i displayet. Ta inn stereoprogrammer og tospråklige programmer OPPTAK (forts.) Spilleren din er utstyrt med en lydmultipleksdekoder (A) og en digital stereolyddekoder (NICAM) som gjør det mulig å ta inn stereosendinger og tospråklige sendinger. Sendetype som tas inn A stereo A tospråklig Vanlig mono NICAM stereo NICAM tospråklig NICAM mono Skjermvisning ST BIL (ingen) ST NICAM BIL NICAM NICAM For å lytte til et stereoprogram, trykker du på AUDIO inntil "HIFI L R" vises på TV-skjermen. For å lytte til et tospråklig program, trykker du på AUDIO inntil "HIFI L " eller "HIFI R" vises på TV-skjermen (etter behov). For å lytte til vanlig lyd (mono) når du tar inn en NICAMsending, trykker du på AUDIO inntil "NORM" vises på TVskjermen. Ta opp stereoprogrammer og tospråklige programmer (A) Stereoprogrammer tas automatisk opp i stereo på Hi-Filydsporet (mens det vanlige lydsporet tar opp lyden fra venstre og høyre kanal blandet). Tospråklige programmer tas automatisk opp tospråklig på Hi-Fi-lydsporet. Hovedlydsporet tas opp på det normale lydsporet. Ta opp NICAM stereoprogrammer og tospråklige programmer NICAM-lyden tas opp på Hi-Fi-lydsporet og standardlyden tas opp på det normale lydsporet. Trykk på 0000 (C.RESET) før du starter opptak eller avspilling. Telleren tilbakestilles til "0:00:00" og viser nøyaktig medgått tid mens båndet går. Båndresttid Trykk på : (DISPLAY) inntil båndets resttid vises. Ved å trykke ned knappen : (DISPLAY) kan du endre displayet, slik at du ser båndtelleren, kanalplasseringen*, klokken eller resterende spilletid for båndet. * kanalplasseringen vises ikke under avspilling.

15 NO S-VHS (Super VHS) og VHS Spilleren din kan ta opp i S-VHS eller VHS. For å ta opp i S-VHS: Utfør punktene under for å stille "S-VHS" til "AUTO". S-VHS opptaksmodus velges. Opptak Opptaket startes ved å trykke på og holde RECORD og trykke på PLAY på fjernkontrollen, eller trykke på RECORD. UNDER B.E.S.T. For å ta opp i VHS: Sett i en kassett merket "VHS". VHS opptaksmodus velges automatisk. For å ta opp i VHS på en S-VHS-kassett: Utfør punktene under for å stille "S-VHS" til "AV". VHS opptaksmodus velges. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. B.E.S.T. bildesystem B.E.S.T.-systemet (Biconditional Equalised Signal Tracking) kontrollerer tilstanden til båndet som brukes ved opptak og avspilling og kompenserer for å gi best mulige opptaks- og avspillingsbilder. Standardinnstilling for såvel opptak som avspilling er "PÅ". Forberedelse Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "S-VHS", deretter trykk på OK eller # for å velge "AUTO" eller "AV". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Trykk på for å slå spilleren på. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "B.E.S.T.", deretter trykk på OK eller # for å slå modusen "PÅ" eller "AV". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. B.E.S.T. FULLFØRT Spilleren bruker ca. 7 sekunder på å vurdere båndets tilstand, deretter starter den opptaket. OBS Ettersom B.E.S.T.-systemet virker før opptaket faktisk starter, er det en forsinkelse på ca. 7 sekunder etter at du har trykket på RECORD og PLAY på fjernkontrollen, eller på RECORD på spilleren. For å være sikker på at du tar opp ønsket sekvens eller program i sin helhet, bør du gjøre slik først: ) Trykk på og hold inne PAUSE og trykk på RECORD for å kople inn OPPTAKSPAUSE-modus. Spilleren kontrollerer da automatisk båndets tilstand og går tilbake til OPPTAKSPAUSE etter ca. 7 sekunder. ) Trykk på PLAY for å starte opptaket. Hvis du vil omgå B.E.S.T.-systemet og begynne å ta opp omgående, stiller du "B.E.S.T." på "AV" i punkt i kolonnen til venstre. Avspilling Trykk på PLAY for å starte avspillingen. Spilleren justerer avspillingsbildets kvalitet basert på kvaliteten på båndet som brukes. B.E.S.T. virker under automatisk tracking. "BEST" blinker i spillerens display.

16 6 NO SHOWVIEW timerprogrammering Før du foretar SHOWVIEW timerprogrammering: Påse at spillerens innebygde klokke er riktig stilt. Sett i en kassett med sikkerhetsknasten på plass. Spilleren slås på automatisk. Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). Med SHOWVIEW er timerprogrammering kraftig forenklet fordi hvert TV-program har et tilsvarende kodenummer som spilleren kan gjenkjenne. Trykk på PROG for å hente frem SHOWVIEW-skjermen. Trykk på talltastene (NUMBER) for å legge inn SHOWVIEWnummeret for et program du vil ta opp. Gjør du feil, trykker du på og legger inn riktig nummer. Trykk på OK, så vises SHOWVIEWprogramskjermbildet (hvis du nettopp har begynt, vises "P"). SHOWVIEW 678 [0 9] = [ ] : SLETT [PROG] : AVBRYT P SHOWVIEW 6789 START STOPP :00 = :00 SP VPS/PDC AV DATO TV PROG. ARD : OK SHOWVIEW [0 9] : SHOWVIEW [+/ ] : EKSPRESS PROG. [PROG] : AVBRYT 6 7 Trykk på SP/LP ( ) for å stille båndhastigheten. Trykk på VPS/PDC for å velge "PÅ" eller "AV". Hvis "VPS/PDC ON" vises på skjermen, er VPS/PDC stilt på. Hvis "VPS/PDC OFF" vises på skjermen, er VPS/PDC stilt av. "VPS/PDC-opptak" på side 7. Trykk på PROG eller OK. "PROGRAMMERING FULLFØRT" vises på skjermen i ca. sekunder, deretter vises vanlig skjermbilde. Gjenta punkt 6 for hvert ekstra program. TIMEROPPTAK Trykk på (TIMER) for å aktivere videospillerens timermodus. Spilleren slår seg av automatisk, og vises i displayet. For å kople ut timeren, trykker du på (TIMER) en gang til. NB: For å endre sluttidspunkt......trykk på STOP +/ etter å ha trykket på OK i punkt. På denne måten kan du kompensere for forventede forsinkelser i sendeplanen. For å bruke timeropptak til ukentlige eller daglige serier......etter å ha trykket på OK i punkt, trykker du på WEEKLY (NUMBER "9") for ukentlige serier, eller DAILY (NUMBER "8") for daglige serier (mandag fredag). "UKENTLIG" eller "DAGLIG" vises på skjermen. Trykker du på knappen en gang til, forsvinner den tilsvarende indikasjonen. Satellittunerbrukere Bruke timeropptak på en satellittsending med SHOWVIEW: Still "AV VALG" på "AV" ( s. ). Følg punkt 7. Still satellittuneren på riktig kanal før det valgte programmet begynner. La satellittuneren være påslått. VIKTIG Påse at det kanalposisjonsnummeret du vil ta opp vises; hvis ikke, se "SHOWVIEW-oppsett" på side og still Guide Program-nummeret for det SHOWVIEW-nummeret riktig. Hvis du har lagt inn et ugyldig nummer, vises "FEIL" på skjermen. Trykk på og legg inn et gyldig SHOWVIEWnummer. Hvis skjermbildet "LEDETALL INNSTILLING" vises, se "OBS Om innstilling av Guide Program-nummer" på side 7.

17 NO 7 OBS Om innstilling av Guide Program-nummer "LEDETALL INNSTILLING" vises etter at du har foretatt punkt dersom Guide Program-nummeret for SHOWVIEWnummeret du har lagt inn, ikke er stilt. Trykk på talltastene (NUMBER) eller %fi for å legge inn kanalposisjonsnummeret spilleren mottar stasjonen på, deretter trykker du på OK eller # for å stille inn Guide Program-nummeret. SHOWVIEW-programskjermbildet vises. LEDETALL INNSTILLING LEDETALL TV PROG [ ] = [PROG] : AVBRYT Timervarsling Hvis du har programmert spilleren til timeropptak av et program eller en serie programmer, vises det en varsling på skjermen som forteller at opptaket begynner om minutter. Varslingen blinker i hele minutter frem til opptakets start. Trykk på for å tømme skjermen. (Eks.) Ta opp et ZDF-program med SHOWVIEW. * Hvis spilleren mottar ZDF på kanalposisjon, trykker du OK eller # etter å ha lagt inn "". ADVARSEL TIMER-OPPTAK STARTER SNART [ ] VPS/PDC-opptak PDC (Programme Delivery Control) og VPS (Video Programme System) er tjenester fra enkelte TV-kanaler som skal sikre presise timeropptak. Med dette systemet sendes det spesielle kodesignaler sammen med audio/ videosignalene. Disse kodesignalene styrer videospilleren og går foran de annonserte tidspunktene du eventuelt har forhåndsinnstilt. Dette betyr at spilleren begynner og slutter å ta opp når de forhåndsinnstilte TV-programmene faktisk begynner og slutter selv om sendetiden for et forhåndsinnstilt TV-program endres. NB: Når du bruker Express Timer-programmering, må du stille starttidspunktet (VPS- eller PDC-tid) nøyaktig slik det er oppgitt i programoversikten. Et annet tidspunkt enn det som er annonsert, gir ikke noe opptak. Kontrollere om stasjonen som tas inn sender et VPS/PDC-signal Trykk på : inntil kanalposisjonen vises i displayet. Hold START+ nede i ca. sekunder. "VPS/PDC" blinker i displayet. Hvis det registreres et VPS/PDC-signal fra stasjonen, slutter "VPS/PDC" å blinke. Hvis det ikke registreres et VPS/PDC-signal fra stasjonen, blinker "VPS/PDC" langsommere. Trykk på : eller START+ igjen for å gå tilbake til vanlig visning.

18 8 NO Express timerprogrammering Før du foretar Express Timer-programmering: Påse at spillerens innebygde klokke er riktig stilt. Sett i en kassett med sikkerhetsknasten på plass. Spilleren slås på automatisk. Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanalen (eller AVmodus). Kjenner du ikke SHOWVIEW-nummeret for programmet du vil ta opp, bruker du metoden som følger for å stille spilleren til å ta opp programmet med timeropptak. 6 7 Trykk på PROG for å hente frem SHOWVIEW-skjermen. Trykk på START +/ for å hente frem programskjermen. (Hvis du nettopp har begynt, vises "P".) Trykk på START +/ for å legge inn tidspunktet du vil at opptaket skal starte. Trykk og hold inne START +/ for å bevege deg i 0- minutters steg, eller trykk og slipp gjentatte ganger for å flytte minutt av gangen. Trykk på STOP +/ for å legge inn tidspunktet du vil at opptaket skal slutte. Trykk og hold inne STOP +/ for å bevege deg i 0-minutters steg, eller trykk og slipp gjentatte ganger for å flytte minutt av gangen. Trykk på DATE +/ for å legge inn programdatoen. (Den gjeldende datoen vises på skjermen. Datoen du legger inn erstatter den.) Trykk på TV PROG +/ for å legge inn en kanalposisjon. P START STOPP : = : SP VPS/PDC AV DATO TV PROG. [+/ ] = [PROG] : AVBRYT P START STOPP :00 = : SP VPS/PDC AV DATO TV PROG. [+/ ] = [PROG] : AVBRYT P START STOPP :00 = :00 SP VPS/PDC AV DATO TV PROG. ARD [+/ ] = [PROG] : AVBRYT Trykk på SP/LP ( ) for å stille båndhastigheten Trykk på VPS/PDC for å velge "PÅ" eller "AV". "VPS/PDC-opptak" i spalten på side 7. Etter å ha bekreftet at all informasjon er riktig, trykker du på PROG eller OK. "PROGRAMMERING FULLFØRT" vises på skjermen i ca. sekunder, deretter vises vanlig skjermbilde. Gjenta punkt 9 for hvert ekstra program. Trykk på (TIMER). Spilleren slås av automatisk, og vises på displayet. For å kople ut timeren, trykker du på (TIMER) en gang til. For å bruke timeropptak til ukentlige eller daglige serier når som helst under punkt t.o.m. 9 trykker du på WEEKLY (NUMBER "9") for ukentlige serier, eller DAILY (NUMBER "8") for daglige serier (mandag fredag). "UKENTLIG" eller "DAGLIG" vises på skjermen. Trykker du på knappen en gang til, forsvinner den tilsvarende indikasjonen. Satellittunerbrukere Bruke timeropptak på en satellittsending med Express Timer-programmering: Still "AV VALG" på "AV" ( s. ). Følg punkt 0. Legg inn "L-" for kanalposisjonen under punkt 6. Still satellittuneren på riktig kanal før det valgte programmet begynner. La satellittuneren være påslått. Timervarsling Hvis du har programmert spilleren til timeropptak av et program eller en serie programmer, vises det en varsling på skjermen som forteller at opptaket begynner om minutter. Varslingen blinker i hele minutter frem til opptakets start. Trykk på for å tømme skjermen. TIMEROPPTAK (forts.) ADVARSEL TIMER-OPPTAK STARTER SNART [ ]

19 NO 9 Kontrollere, annullere og erstatte programmer Trykk på (TIMER) for å kople fra timermodus, trykk deretter på. Trykk på for å hente frem programkontrollskjermen. Trykk på en gang til for å kontrollere mer informasjon. Hver gang du trykker på, vises neste programs informasjon. Annullere eller erstatte et program... 6 Trykk på for å annullere et program. For å erstatte et program, trykker du på riktig knapp: START+/, STOP+/, DATE+/, TV PROG+/, VPS/PDC, SP/LP ( ). Trykk på så mange ganger som nødvendig for å returnere til normal skjerm. Hvis det fortsatt er igjen programmer, fortsetter du til punkt 6. Trykk på (TIMER) for å gå tilbake til timermodus. Auto SP LP Timer PR START STOPP CH DATO 8:00 0:00. 0:00 0:. :0 : [ ] : NESTE P START STOPP 8:00 = 0:00 SP VPS/PDC AV DAT0 TV PROG. WDR [ ] : NESTE Hvis det, under timeropptak i SP-modus, ikke er nok bånd til å ta opp hele programmet, skifter spilleren automatisk til LPmodus for å for å få plass til hele opptaket. For eksempel... Opptak av et program på 0 minutter på et 80-minutters bånd Ca. 0 minutter Ca. 60 minutter SP-modus LP-modus Totalt 0 minutter Automatisk timer Når den automatiske timeren er slått "PÅ", slår timeren seg automatisk på når du slår av strømmen på spilleren, og kopler seg automatisk av når du slår på strømmen igjen. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AUTO TIMER", deretter trykk på OK eller # for å velge enten "PÅ" eller "AV". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Automatisk satellittprogramopptak Denne funksjonen lar deg ta opp et satellittprogram automatisk som er timerprogrammert på den eksterne satellittuneren. Kople en satellittuner til spillerens AV IN/DECODER-kontakt ( s., ) og programmer timeren på satellittuneren; spilleren begynner å ta opp når det går signaler fra satellittuneren til AV IN/DECODER-kontakten, og når det ikke er noen signaler, slutter spilleren å ta opp og strømmen slås av. Still "AV VALG" på "AV" ( s. ). Når du velger "SATELLITT", se "VIKTIG" på side. Trykk på SP/LP ( ) for å stille båndhastigheten. Trykk og hold inne REC LINK i ca. sekunder for å kople inn automatisk satellittprogramopptak-modus. Knappen lyser, og spilleren slås av automatisk. For å kople ut automatisk satellittprogramopptak-modus, trykker du på REC LINK. Lyset i knappen slukker. Påse at du har stilt "AUTO SP LP TIMER" på "PÅ" i skjermbildet for modusinnstilling før timeropptaket begynner. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AUTO SP LP TIMER", deretter trykk på OK eller # for å velge "PÅ". Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde.

20 0 NO Klargjøring til redigering Bildekontroll Med denne egenskapen kan du justere avspillingsbildets kvalitet etter smak og behov. *Standardinnstillingen er "AUTO". Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "BILDEKONTROLL", deretter trykk på OK eller # for å velge ønsket modus. AUTO: Gir optimale bildefordeler i B.E.S.T. bildesystem. Skal normalt stå på AUTO. RED.: Minimaliserer bildedegraderingen under redigering SOFT: (opptak og avspilling). Reduserer grovheten i bildet når du spiller av slitte bånd som inneholder mye støy. SKARP: Gjør bildet klarere og skarpere i kantene når du ser bånd som inneholder mange flate, ensfargede bilder som f.eks. tegnefilmer. Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. REDIGERING Fordeler ved S-VHS videospillere Du kan redigere fra VHS til S-VHS, S-VHS til VHS eller fra S-VHS til S-VHS. Fra VHS til S-VHS: Ta opp VHS-avspillingssignaler i S-VHS-modus. Selv om bildekvaliteten nødvendigvis reduseres i forhold til originalen, så har det redigerte båndet bedre bildekvalitet enn tilsvarende gjort ved VHS-til-VHS-redigering. Fra S-VHS til VHS: Ettersom bildekvaliteten på kildematerialet er svært høy, har det redigerte båndet bedre bildekvalitet enn tilsvarende man oppnår ved VHS-til-VHS-redigering. Fra S-VHS til S-VHS: Alle signaler vil bli overført med minst mulig tap. NB: Når B.E.S.T. er avslått (OFF), vil "BILDEKONTROLL" automatisk skifte fra AUTO til NORM.

21 IN OUT S VIDEO AV OUT COMP. Y/C AV IN/OUT AV IN/DECODER L AUDIO R OUT IN RF OUT ANT. IN IN OUT S VIDEO IN OUT S VIDEO AV OUT COMP. Y/C AV OUT COMP. Y/C AV IN/OUT AV IN/DECODER AV IN/OUT AV IN/DECODER L AUDIO R L AUDIO R OUT OUT IN RF OUT IN RF OUT ANT. IN ANT. IN NO Redigere til eller fra en annen videospiller Du kan bruke videospilleren din til å spille av eller ta opp med. Kople spillerens -pins SCART (AV)-kontakt til opptakerens -pins SCART (AV)-kontakt, slik som vist på illustrasjonen på denne siden. A Når du bruker din videospiller som avspiller kopler du dens AV IN/OUT-kontakt til opptakeren. B Når du bruker din videospiller som opptaker kopler du kontakten AV IN/DECODER eller AV IN/ OUT til avpillingsmaskinen. C Hvis en annen videospiller er kompatibel med Y/Csignalet kople din videospillers AV IN/OUT-kontakt til en annen videospiller Med C tilkopling... Når du bruker din videospiller som opptaker, stilles "AV VALG" til "S-VIDEO" og "AV VALG" til "AV" ( s. ). Når du bruker din videospiller som kildespiller, stilles AV OUT-velger på baksiden til Y/C ( s. 6). Still opptakerens inngangsmodus til AUX. Med denne videospilleren trykker du på talltast (NUMBER) "0" og/eller TV PROG for å velge etter den kontakten som er benyttet "L-" for AV IN/OUT-kontakten, eller "L-" for AV IN/ DECODER-kontakten. Når du bruker kontakten AV IN/DECODER må du passe på å stille inn "AV VALG" på "AV". Sett "BILDEKONTROLL" til "RED.". ( "Bildekontroll" på s. 0) Start kildespilleren og aktiver avspillingsmodus. Start opptakeren og aktiver opptaksmodus. NB: Når det gjelder inn/utgang av Y/C-signaler, må du sørge for å bruke en -pins SCART-kabel som er kompatibel med Y/Csignalet. Når du velger RED. for å dubbe bånd i punkt, må du velge AUTO (eller NORM når B.E.S.T. er satt til "AV") etter at du er ferdig med dubbingen. Dersom du bruker denne spilleren som avspillingsmaskin under redigering, må du kontrollere at "O.S.D." er "AV" før du starter redigeringen ( s. 0). Hvis du bruker en annen spiller med S-Video- og Audioinnganger/utganger, kan du koble disse kontaktene til spillerens S-VIDEO- og AUDIO-inn/utganger. Hvis du bruker denne videospilleren som avspillingsmaskin kopler du S-VIDEO- og AUDIO-utgangene på baksiden til opptakerens S-Video- og Audio-innganger. Hvis du bruker denne videospilleren som opptaksmaskin kopler du S-VIDEO-inngangen og AUDIO-inngangen i fronten til avspillingsmaskinens S-Video- og Audio-utganger. Deretter stiller du spillerens inngangsmodus på "S-". A TV-apparat B Spiller C Opptaker RF-kabel (inkludert) -pins SCARTkabel (ikke inkludert) TV-apparat Spiller -pins SCART-kabel (ikke inkludert) Opptaker Videospilleren din En annen videospiller Opptaker S-Video-kabel (ikke inkludert) -pins SCARTkabel (ikke inkludert) Videospilleren din En annen videospiller RF-kabel (inkludert) TV-apparat VIDEO- KANAL eller AVmodus VIDEO- KANAL eller AVmodus Videospilleren din En annen videospiller Spiller

22 NO REDIGERING (forts.) Stille in AV VALG Still "AV VALG" på riktig modus, avhengig av enheten tilkoplet AV IN/OUT-inngangen på denne spilleren. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AV VALG". Trykk på OK eller # for å velge ett "VIDEO" eller "S-VIDEO": a VIDEO b-s-video : Hvis utgangen på en tilkoplet enhet bare er kompatibel med vanlige videosignaler, stiller du "AV VALG" på "VIDEO". : Hvis utgangen på en tilkoplet enhet er kompatibel med Y/C-signaler, stiller du "AV VALG" på "S-VIDEO". Med denne innstillingen kan du gjengi S-VHS-bilder av langt høyere kvalitet. Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. Hvis "AV VALG" er satt til "DEKODER", er det umulig å stille "AV VALG" til "S-VIDEO". MODUS INNSTILLING B. E. S. T. PÅ BILDEKONTROLL AUTO AUTO TIMER AV O. S. D. PÅ DIRECT REC PA AUTO SP=LP TIMER AV STRØMSPARER AV NESTE SIDE [ ] = FORRIGE SIDE S-VHS AV VALG AV VALG TV SYSTEM AUTO VIDEO AV PAL/NTSC [ ] = Stille in AV VALG Still "AV VALG" på riktig modus, avhengig av enheten tilkoplet AV IN/DECODER-inngangen på denne spilleren. Trykk på MENU for å hente fram hovedmenyskjermbildet. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING", deretter trykk på OK eller #. Trykk på %fi for å flytte markøren (pekeren) til "AV VALG". Trykk på OK eller # for å velge "AV", "DEKODER" eller "SATELLITT". a AV b DEKODER c SATELLITT : For å bruke denne spilleren som opptaker med spilleren tilkoplet AV IN/ DECODER-kontakten eller bruke satelittuneren som er koplet til AV IN/ DECODER-kontakten. : For å bruke en dekoder tilkoplet AV IN/DECODER-kontakten. : For å se et satelittprogram på TVen mens spilleren er i timer-modus, stoppmodus, i opptak eller avslått. ( s. ) Trykk på MENU for å gå tilbake til vanlig skjermbilde. MODUS INNSTILLING B. E. S. T. PÅ BILDEKONTROLL AUTO AUTO TIMER AV O. S. D. PÅ DIRECT REC PA AUTO SP=LP TIMER AV STRØMSPARER AV NESTE SIDE [ ] = Hvis AV OUT-velgeren på baksiden er satt til Y/C, er det umulig å stille "AV VALG" til "DEKODER". FORRIGE SIDE S-VHS AV VALG AV VALG TV SYSTEM AUTO VIDEO AV PAL/NTSC [ ] =

23 L R L R OUT OUT IN IN NO Redigere fra et videokamera Du kan bruke et videokamera som avspiller og videospilleren din som opptaker. A Hvis videokameraet ikke har en S-VIDEO-utgang kople videokameraets AUDIO/VIDEO OUT-kontakter til spillerens AUDIO/VIDEO-innganger i frontpanelet. B Hvis videokameraet har en S-VIDEO-utgang kopler du videokameraets S-VIDEO OUT- og AUDIO OUT-utganger til videospillerens S-VIDEO- og AUDIOinnganger i fronten. Når du bruker et mono videokamera, må du kople kamerakontakten AUDIO OUT til spillerens kontakt AUDIO L. Hvis det benyttes et JVC videokamera med Master redigeringskontroll, kan videokameraet styre spilleren. Du finner anvisninger i videokameraets bruksanvisning. Still inn opptakerens inngangsmodus. Trykk på NUMBERtasten "0" og/eller TV PROG for å velge "F-" for AUDIO/ VIDEO-inngangskontaktene, eller "S-" for AUDIO/S- VIDEO-inngangskontaktene, avhengig av hvilke kontakter som benyttes. Sett "BILDEKONTROLL" til "RED.". ( "Bildekontroll" på s. 0) Start videokameraet og aktiver Avspillingsmodus. Start opptakeren og aktiver Opptaksmodus. NB: Når du velger RED. for å dubbe bånd i punkt, må du velge AUTO (eller NORM når B.E.S.T. er satt til "AV") etter at du er ferdig med dubbingen. A Hvis videokameraet ikke har en S-VIDEO-utgang... Spiller Opptaker Videokamera IN OUT S VIDEO AV OUT COMP. Y/C AV IN/OUT AV IN/DECODER B Hvis videokameraet har en S-VIDEO-utgang... Opptaker Kabeladapter (ikke inkludert) VIDEO OUT AUDIO OUT AUDIO RF OUT ANT. IN Audio/Videokabel (ikke inkludert) ANT. IN IN OUT S VIDEO AV OUT COMP. Y/C AV IN/OUT AUDIO AV IN/DECODER RF OUT S-VIDEOinngang AUDIO-inngang Audiokabel (ikke inkludert) S-Videokabel (ikke inkludert) Spiller S-VIDEO OUT Videokamera AUDIO OUT