NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 INDEKS 4 INNSTALLERING AV DIN NYE SPILLER 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 INDEKS 4 INNSTALLERING AV DIN NYE SPILLER 8"

Transkript

1 VDEOSPLLER NNHOLD NORSK SKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 NDEKS 4 NNSTLLERNG V DN NYE SPLLER 8 Grunnleggende Tilkoplinger...8 S-VDEO-tilkopling...9 GRUNNNNNSTLLNGER 10 utomatisk oppsett...10 Forhåndsinnstilt nedlasting...12 Språk...14 ST KONTROLLNNSTLLNG 15 Satellittmottaker kontrollinnstilling...15 T-V LNK 17 T-V Link funksjoner...17 VSPLLNG 18 Grunnleggende avspilling...18 vspillingsfunksjoner...19 OPPTK 23 Grunnleggende opptak...23 Opptaksfunksjoner...24.E.S.T. bildesystem...27 TMEROPPTK 28 SHOWVEW timerprogrammering...28 Ekspress timerprogrammering...30 utomatisk satellittprogramopptak...34 REDGERNG 35 Redigere fra et videokamera...35 nnstilling av Utgang/nngang...36 Redigere til eller fra en annen videospiller...38 SYSTEMTLKOPLNGER 40 Tilkopling til satellittmottaker...40 Tilkopling til/bruk av dekoder...42 Tilkopling til/bruke et stereoanlegg...43 ØVRGE NNSTLLNGER 44 Modusinnstilling...44 nnstilling av tuneren...48 nnstilling av videokanalen...54 SHOWVEW -oppsett...55 nnstilling av klokken...56 FELSØKNG 58 SPØRSMÅL OG SVR 61 SPESFKSJONER 62 ORDLSTE 63 LPT NO

2 2 NO SKKERHET Sikkerhetsanvisninger Merkeplate og advarsler sitter på baksiden av spilleren. DVRSEL FRLG SPENNNG NNE SPLLEREN. DVRSEL FOR Å UNNGÅ RNN- ELLER STØTFRE MÅ KKE SPLLEREN UTSETTES FOR REGN ELLER NNEN FUKTGHET. OS 8 Hvis du ikke skal bruke spilleren på lang tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. 8 Det er farlig spenning inne i spilleren. Overlat reparasjoner til autoriserte reparatører. For å unngå støteller brannfare bør nettledningen trekkes ut av stikkontakten før signal- eller antennekabel koples til eller fra. DVRSEL Det er to ulike typer SECM-fargesystemer SECM-L, benyttet i FRNKRKE (kalles også SECM-vest) og SECM-, benyttet i østeuropeiske land (kalles også SECM-øst). 1. Denne spilleren kan også ta inn SECM- farge-tv-signaler til opptak og avspilling. 2. Opptak av SECM- TV-signaler gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på en SECM-L- videospiller, og gir ikke normale fargebilder hvis de avspilles på en PL-videospiller med SECM--systemet innebygd (selv om TV-apparatet er SECM-kompatibelt). 3. Forhåndsinnspilte SECM-L-kassetter eller opptak gjort med SECM-L-videospiller gir bilder i svart/ hvitt hvis de avspilles på denne spilleren. 4. Denne spilleren kan ikke brukes til SECM-L-standarden. ruk en SECM-L-videospiller for å ta opp SECM-L-signaler. VKTG 8 Les de ulike anvisningene på side 2 og 3 før du installerer eller bruker videospilleren. 8 Vær oppmerksom på at det kan være forbudt å kopiere innspilte kassetter eller plater uten opphavsrettsinnehaverens samtykke. Kassetter merker S-VHS og VHS kan brukes i denne videospilleren. S-VHS-opptak er imidlertid kun mulig med kassetter merket S-VHS. Ved å bruke S-VHS ET-funksjonen, er det mulig å ta opp og spille av med S-VHS bildekvalitet på VHS-kassetter med denne spilleren. SHOWVEW er et registrert varemerke tilhørende Gemstar Development Corporation. SHOWVEW System produseres på licens fra Gemstar Development Corporation.

3 Hvis du ikke følger anvisningene under, kan det medføre skade på spilleren, fjernkontrollen eller videokassetten. 1. SETT KKE spilleren... i omgivelser utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet. i direkte sollys. i støvete omgivelser. i omgivelser der det genereres sterke magnetfelt. på et ustabilt underlag eller et underlag som er utsatt for rystelser. 2. KKE TLDEKK spillerens ventilasjonsspalter. 3. SETT KKE tunge gjenstander på spilleren eller fjernkontrollen. 4. SETT KKE noe som kan søle oppå spilleren eller fjernkontrollen. 5. UNNGÅ at spilleren utsettes for kraftige slag eller rystelser under transport. NO 3 For talia Det bekreftes at dette produktet, av merke JVC, tilfredsstiller departementsvedtak nr. 548 av 28. aug. 95 kunngjort i den italienske republikks offisielle lysingsblad nr. 301 av 28. des 95. STNDY/ON-knappen 1 slår ikke av strømmen til spilleren. Den slår bare driftsspenningen på og av. ` viser at driftsspenningen er slått av, mens! viser at den er slått PÅ. Kassettbånd som spilles inn med denne videospilleren i LP-modus (Long Play) kan ikke avspilles på en èn-hastighets videospiller. KONDENS Fuktighet i luften vil kondensere på spilleren når du flytter den fra et kaldt sted til et varmt sted, eller under forhold med ekstremt høy luftfuktighet på samme måte som det dannes vanndråper på utsiden av et glas fylt med kald væske. Kondens på hodevalsen vil skade båndet. situasjoner der det kan forekomme kondens, bør du la spilleren være påslått et par timer slik at fuktigheten tørker.

4 4 NO NDEKS SETT FORFR * Sett på det vedlagte kontaktdekslet når kontaktene på frontpanelet ikke er i bruk. eredskap/på-knapp (STNDY/ON 1) s. 10 Timer (#) -knapp s. 29, 31 C REVEW-knapp s. 20 D Kassettillegg E SP/LP-knapp s. 23 F vspillingsknapp 4 s. 18 G SHUTTLE -ring s. 18 H S-VDEO inngangskontakt s. 35 VDEO/UDO inngangskontakter s. 35 J Program-knapp (PR +/ ) s. 23 SETT KFR K S-VHS ET-knapp s. 25 L Satellitt-knapp (ST#) s. 34 M Front displaypanel s. 5 N Mottakervindu for infrarød stråle O Opptaksknapp 7 s. 23 P Pauseknapp 9 s. 19 Q << 2 og 6 >> knapper samme som w e knappen på fjernkontrollen s. 19, 21 R Stopp/utkast-knapp 0 s. 18, 23 Nettledning s. 8 S OUT-kontakt s. 9 C V1 (L-1) inngang/utgangskontakt (V1 (L-1) N/OUT) s. 8, 38, 40, 41, 42 D ntenneinngangskontakt (NT. N) s. 8 E udioutgang (V/H)-kontakt (UDO OUT (L/R)) s. 43 F V2 (L-2) inngang/dekoder-kontakt (V2 (L-2) N/DECODER) s. 15, 38, 40, 41, 42 G Satellittkontrollskontakt (ST CTL) s. 15 H ntenneutgangskontakt (RF OUT) s. 8

5 SPLLERENS DSPLY NO 5 VPS/PDC.E.S.T. bildesystemdisplay s. 27 Symbolske modusindikatorer VSPLLNG HURTG FREMSPOLNG/ TLKESPOLNG VRELT SØK STLLLDE LNGSOM OPPTK OPPTKS- PUSE C ndikatorer for båndhastighet s. 23 * EP gjelder bare NTSC-avspilling. D ndikatorer for programtid s. 30 E Timer -indikator s. 29, 31 F ndikator for resterende tid s. 25 G Kanal/klokkedisplay s. 13 H ndikator for umiddelbar kontroll REVEW s. 20 VPS/PDC-indikator s. 29, 31 J S-VHS-indikator s. 25, 47 K VCR-indikator s. 24 L Symbol for Kassett ilagt M Display for telleverk/resterende spilletid N Modusdisplay (L-1, L-2, F-1, S-1 eller ST*) * Når L-2 VLG stilles inn på STELLTT ( s. 37), vises ST istedet for L-2.

6 6 NO NDEKS (forts.) SKJERMVSNNG Når O.S.D (On Screen Display = skjermvisninger) stilles på PÅ ( s. 45), vil diverse funksjonsindikatorer vises på TV-skjermen. ndikatorer for funksjonsmodus åndhastighet SP/LP/EP * EP gjelder bare NTSC-avspilling. C åndretning D Telleverkvisning E ndikator for resterende tid s. 25 F udio-modusvisning s. 22 G åndposisjonsindikator Denne indikatoren vises på TV-skjermen når du enten trykker på 3 eller 5 fra Stoppmodus eller når du utfører indekssøk ( s. 21). Posisjonen for q i forhold til 0 (begynnelse) eller + (slutt), viser hvor du er på båndet. egynnelse N vhengig av hvilken båndtype som brukes, kan det forekomme at båndposisjonsindikatoren ikke vises korrekt. Slutt H Kringkastingstype s. 26 ktuell dag/måned/år J Klokkedisplay K Kanalposisjonsnummer og stasjonsnavn/ hjelpeinngangsindikator (L-1, L-2, F-1, S-1 eller ST*) * Når L-2 VLG stilles inn på STELLTT ( s. 37), vises ST istedet for L-2. L Timer-varseldisplay Et varsel vises på skjermen for å fortelle deg at timer-opptaket starter om 5 minutter hvis spilleren ikke er i timer-funksjon. Varselet blinker i 5 minutter inntil timer-opptaket starter. Displayet kan slettes ved å trykke på & på fjernkontrollen. M Symbol for Kassett ilagt

7 NO 7 FJERNKONTROLL Knapper med et lite punkt til venstre for navnet kan også brukes til å betjene ditt JVC TV-apparat mens TV-knappen holdes nede. ( etjening av JVC TV-apparater i kolonnen til høyre) Denne fjernkontrollen overfører kun -kode signaler; den kan ikke brukes med -kode signaler. TV-knapp etjening av JVC TV-apparater i kolonnen til høyre TV/VCR-knapp s. 24 og etjening av JVC TV-apparater i kolonnen til høyre C REVEW-knapp s. 20 D Nummer (NUMER) -taster s. 23, 28 E VPS/PDC-knapp s. 29, 31 F vbryter &-knapp s knapp s. 25 G Stopp (STOP) +/ knapp s. 30 H Start (STRT) +/ knapp s. 30 Program (PROG) -knapp s. 28 J Programsjekk "-knapp s. 32 K Tilbakespolingsknapp 3 s. 18, 20 L Opptaksknapp 7 s. 23 M Stopp-knapp 8 s. 18, 23 N Meny (MENU) -knapp s. 14 O r t-knapp s. 10 TV-Program (TV PR) +/ knapp etjening av JVC TV-apparater under P eredskap/på-knapp (STNDY/ON 1) s. 10 Q udio-knapp (UDO) s. 22 TV-demping (^) knapp etjening av JVC TV-apparater under R Display knapp s. 25 S Daglig (DLY) -knapp s. 29, 31 T Ukentlig (WEEKLY) -knapp s. 29, 31 U UX-knapp s. 35 V Timer (#) -knapp s. 29, 31 W Dato (DTE) +/ knapp s. 30 X Programknapp (PR +/ ) s. 23 Y uto-tracking p knapp s. 21 SP/LP-knapp s. 23 Z 30 sekunder-knapp (30 SEC) s. 20 a vspillingsknapp 4 s. 18 b Fremspolingsknapp 5 s. 18, 20 c Pauseknapp 9 s. 19 d OK-knapp s. 11 e w e knapp s. 19, 21 TV % +/ knapp etjening av JVC TV-apparater under ruk Med fjernkontrollen kan du betjene de fleste av videospillerens funksjoner, samt de grunnleggende funksjonene i JVC TV-apparatet ditt. ( etjening av JVC TV-apparater under) Rett fjernkontrollen mot mottakervinduet. Fjernkontrollens maksimale effektive avstand er ca. 8 m. etjening av JVC TV-apparater TV-apparatet kan betjenes ved å holde nede TV-knappen og trykke på korresponderende knapp 1, TV/VCR, TV PR +/, TV %+/, ^ (TV-demping). N Når du setter inn batterier, må du påse at de settes inn slik det er angitt under batteridekslet. vhengig av hvilket JVC TV-apparat du har, kan det forekomme at noen eller ingen av funksjonene lar seg betjene via fjernkontrollen. Hvis fjernkontrollen ikke virker som den skal, tar du ut batteriene, venter et lite øyeblikk, setter de inn igjen og prøver på nytt.

8 8 NO NNSTLLERNG V DN NYE SPLLER Grunnleggende Tilkoplinger ntennekontakt TV-apparatets bakside 21-pins SCRT-kabel (ikke inkludert) Nettledning Spillerens bakside 21-pins SCRT-kontakt Stikkontakt RF-kabel (inkludert) V1 (L-1) N/OUT TVantennekabel NT. N RF OUT Det er viktig at videospilleren tilkoples korrekt. DENNE PROSEDYREN MÅ UTFØRES SN HELHET FØR VDEOSPLLEREN KN ETJENES. Sjekk innholdet. Undersøk om pakken inneholder alt tilbehør som er oppført under SPESFKSJONER på side 62. Finn et egnet sted til spilleren. Plasser spilleren på et stabilt, horisontalt underlag. C Kople videospilleren til TV-apparatet. Tilkoplingsmetoden du bruker avhenger av hvilken type TV du har. RF-tilkopling 8 Tilkopling til TV-apparat UTEN V-innganger... Kople TV-antennekabelen fra TV-apparatet. Kople TV-antennekabelen til NT. N-kontakten på baksiden av spilleren. C Kople den vedlagte RF-kabelen mellom RF OUT kontakten på baksiden av spilleren og TV-apparatets antenneinngang. V-tilkopling 8 Tilkopling til TV-apparat med V-innganger... Kople antenne, spiller og TV-apparat som beskrevet under RF-tilkopling. Kople en ekstra 21-pins SCRT-kabel mellom V1 (L-1) N/OUT-kontakten på baksiden av spilleren og TV-apparatets 21-pins SCRT-kontakt. D Kople spilleren til en stikkontakt. Plugg nettledningen til en stikkontakt. Utfør V-tilkopling hvis TV-apparatet har en 21-pins V-inngangskontakt (SCRT) for å redusere eventuell forstyrrelse. Med V-kopling kan du se videobåndene i stereo dersom du har et stereo-tv. N V1 (L-1) N/OUT-kontakten aksepterer og leverer enten et sammensatt signal (vanlig videosignal) eller et Y/C-signal (et signal der luminans- og krominanssignalene separeres). Hvis TV-apparatets 21-pins V-inngangskontakt (SCRT) er kompatibel med Y/C-signalet, stiller du L-1 UTGNG på S-VDEO etter at tilkopling og de første innstillingene er gjort ( s. 36). Dette gir høykvalitets S-VHS bilder. (Til tilkopling må du sørge for å bruke en 21-pins SCRT-kabel som er kompatibel med Y/C-signalet.) Still TV-apparatet inn på VDEO (eller V), Y/C eller RG alt etter hvilken SCRT-kontakt du bruker. For endring av TV-modusen, se TV-apparatets bruksanvisning. For å oppnå høykvalitets S-VHS-bilder, kan du også bruke S-VDEO-tilkoplingen som er beskrevet på side 9. Etter at tilkoplingen er fullført, utføres utomatisk oppsett på side 10.

9 S-VDEO-tilkopling TV-apparatets bakside UDO N-kontakter NO 9 S-VDEO N-kontakt S-Videokabel (ikke inkludert) ntennekontakt udiokabel (ikke inkludert) TV-antennekabel Nettledning Stikkontakt S OUT Spillerens bakside UDO OUT RF-kabel (inkludert) 8 For tilkopling til et TV-apparat med S-VDEO/ UDO N-kontakter... Kople videospilleren til TV-apparatet. Kople antenne, spiller og TV-apparat som beskrevet under RF-tilkopling. ( s. 8). Kople spillerens S OUT-kontakt til TV-apparatets S-VDEO N-kontakt. C Kople spillerens UDO OUT-kontakter til TV-apparatets UDO N-kontakter. Kople spilleren til en stikkontakt. Plugg nettledningen til en stikkontakt. N Dette gir høykvalitets S-VHS bilder. Med S-VDEO-tilkopling kan du ikke bruke funksjonen for Forhåndsinnstilt nedlasting ( s. 12). Hvis TV-apparatet ikke kan ta imot stereo, bruker du spillerens UDO OUT-kontakter til å kople til en audioforsterker slik at lydgjengivelsen blir i Hi-Fi stereo ( s. 43). Spilleren kan betjenes via TV-apparatet med S-VDEO tilkopling ved å stille TV-apparatet inn på V-modus. For endring av TV-modusen, se TV-apparatets bruksanvisning. Etter at tilkoplingen er fullført, utføres utomatisk oppsett på side 10.

10 10 NO GRUNNNNNSTLLNGER utomatisk oppsett utomatisk kanalsøk/automatisk klokkeinnstilling /automatisk ledetallinnstilling Etter at du har trykket på 1-knappen på spilleren eller fjernkontrollen for første gang for å slå på strømmen, velger du ganske enkelt landskode*. Da vil den automatiske oppsettfunksjonen stille inn tuner-kanalene, klokken** og ledetall helt automatisk. * Hvis du bor i elgia (ELGUM) eller Sveits (SUSSE), må du også stille inn språket. **Hvis du bor i Ungarn (MGYROSZÁG), Den Tsjekkiske Republikk (CESKÁ REPULK), Polen (POLSK), Russland (РОССИЯ) eller andre land i Øst-Europa (OTHER ESTERN EUROPE), stilles klokken manuelt. Før du starter må følgende punkter bekreftes TV-antennekabelen skal være koplet til spilleren. Spillerens nettledning skal være koplet til en stikkontakt. Hvis du ønsker å bruke funksjonen for skjermvisning, må TV-apparatet stilles inn på V-modus (med V-tilkopling eller S-VDEO-tilkopling s. 8, 9) eller UHF-kanal 36 (med RF-tilkopling s. 8). Slå spilleren på. Trykk på 1 på spilleren eller fjernkontrollen. Displayet for landsinnstilling vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen. N Hvis TV-apparatet ble koplet til spilleren med RF-tilkopling og skjermvisningen på UHF-kanal 36 virker forvrengt, utfør nnstilling av videokanalen på side 54. Velg land. På spillerens display Trykk på rt for å velge den internasjonale telefonkoden for ditt land ut i fra diagrammet til venstre. (Eksempel) DEUTSCHLND (49) velges. På skjermvisning Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til navnet på landet. N Hvis du har valgt ELGUM (32) eller SUSSE (41), går du videre til trinn 3. Hvis du har valgt MGYRORSZÁG (36), CESKÁ REPULK (42), POLSK (48), РОССИЯ (07) eller OTHER ESTERN EUROPE (EE) trykker du på OK. Klokkeskjermen vises. Still klokken manuelt ( s. 56) og gå til trinn 4. Hvis du har valgt en annen landskode, trykker du på OK og går til trinn 4. Landskoder for internasjonal telefon ELGUM CESKÁ REPULK DNMRK DEUTSCHLND ESPÑ GREECE TL MGYRORSZÁG NEDERLND NORGE ÖSTERRECH POLSK PORTUGL SUSSE SUOM SVERGE РОССИЯ OTHER WESTERN EUROPE OTHER ESTERN EUROPE EE

11 C Velg språk. Trykk på OK. Displayet for innstilling av språk vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen. På spillerens display Trykk på rt for å velge språkkode. Språkkode ENGLSH DEUTSCH FRNCS TLNO CSTELLNO NEDERLNDS SVENSK (Eksempel) DEUTSCH (02) velges for SUSSE (41). Landskode for internasjonal telefon Språkkode D På skjermvisning Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til det språket du ønsker. NORSK SUOM DNSK POLSK CEcTN MGYR ЯЗЫК Utfør automatisk oppsett. Trykk på OK. UTO KNLSØK/T-V LNK displayet vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen. På spillerens display Trykk på rt for å velge uto og trykk på OK eller e. På skjermvisning Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til UTO KNLSØK og trykk på OK eller e NO 11 Hvis du bruker funksjonen for skjermvisning, vil UTO KNLSØK-skjermen vises. Etterhvert som utomatisk oppsett utføres, vil q -merket på TV-skjermen bevege seg fra venstre mot høyre. Når automatisk oppsett er fullført, vises SØK FERDG i cirka 5 sekunder, deretter kommer egynnelse Slutt normalskjermen tilbake. Hvis du har koplet spilleren til TV-apparatet via V-tilkopling ( s. 8), vil spilleren automatisk utføre Forhåndsinnstilt nedlasting ( s. 12) istedet for utomatisk oppsett. OS Når utomatisk oppsett først er utført, vil alle de lagrede stasjonene og deres ledetall forbli i spillerens minne og spilleren vil ikke utføre utomatisk oppsett på nytt selv om spillerens minnereserve er tomt. lt du trenger å gjøre er å stille klokken. ( s. 56) Hvis du har flyttet til et annet distrikt, utføres alle nødvendige innstillinger. Videokanalinnstilling (for brukere av RF-tilkopling) s. 54 Tuner-innstilling s. 48 Klokkeinnstilling s. 56 Hvis en ny stasjon starter kringkasting i ditt distrikt, utfører du tuner-innstilling ( s. 48). Dersom det er nødvending, utfører du også videokanalinnstilling ( s. 54). N områder hvor det ikke er noen TV-stasjoner som overfører PDC-signaler (Programme Delivery Control), kan ikke spilleren utføre hverken utomatisk klokkeinnstilling eller utomatisk ledetallinnstilling. Hvis det skjer et strømbrudd, eller du trykker på 1 eller MENU mens utomatisk oppsett pågår, vil utomatisk oppsett avbrytes; slå av strømmen til spilleren og prøv igjen fra trinn 1. Det kan forekomme at utomatisk klokkeinnstilling ikke fungerer korrekt avhengig av mottakerforholdene. Hvis det ikke er lyd til bildet eller hvis lyden høres unaturlig ut på enkelte kanaler som er lagret ved hjelp av utomatisk oppsett, er muligens TV-systeminnstillingen for disse kanalene feil. Still inn riktig TV-system for kanalene ( s. 51, NFORMSJON ). uto blinker på spillerens display; trykk KKE på noen knapper på spilleren eller fjernkontrollen før spillerens display viser klokkeslettet, (CH) 1 eller som vist i på side 13.

12 12 NO GRUNNNNNSTLLNGER (forts.) Forhåndsinnstilt nedlasting utomatisk kanalsøk ved nedlasting fra TV/utomatisk klokkeinnstilling/ utomatisk ledetall-innstilling OS Denne funksjonen kan bare brukes med et TV som har T-V Link, etc.* Det kreves en fullkoplet 21-pins SCRT-kabel. * Kompatibel med TV-apparater som har T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMRTLNK, Q-Link, DT LOGC eller NexTView Link via fullkoplet 21-pins SCRT-kabel. Graden av kompatibilitet og tilgjengelige funksjoner kan variere fra system til system. Hvis du har koplet spilleren til TV-apparatet via V-tilkopling ( s. 8), vil videospilleren automatisk utføre Forhåndsinnstilt nedlasting istedet for utomatisk oppsett i trinn 4 som vist på side 11. Etter nedlastingen vil spilleren stille inn klokken og ledetallene automatisk. Utfør trinn 1 til 3 i utomatisk oppsett på side 10 før du fortsetter. Utfør Forhåndsinnstilt nedlasting. Trykk på OK. UTO KNLSØK/T-V LNK displayet vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen. På spillerens display Trykk på rt for å velge CH og trykk på OK eller e. På skjermvisning Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til T-V LNK og trykk på OK eller e. Forhåndsinnstilte posisjoner på frontpanelet øker fra CH1 ; trykk KKE på noen av knappene på spilleren eller fjernkontrollen før spillerens display viser klokkeslettet, (CH) 1 eller som vist på side 13. Hvis du bruker funksjonen for skjermvisning, vil T-V LNKskjermen vises. Deretter vises LEDETLL NNSTLLNGskjermen når ledetallinnstillingen utføres. Når forhåndsinnstilt nedlasting er fullført, vises FULLFØRT i cirka 5 sekunder, deretter kommer normalskjermen tilbake. Hvis du trykker på noen av knappene på videospilleren eller fjernkontrollen mens nedlasting pågår, vil nedlastingen avbrytes. N Nærmere detaljer finner du i TV-apparatets bruksanvisning. områder hvor det ikke er noen TV-stasjoner som overfører PDC-signaler (Programme Delivery Control), kan ikke spilleren utføre hverken utomatisk klokkeinnstilling eller utomatisk ledetallinnstilling. Hvis det skjer et strømbrudd, eller du trykker på 1 eller MENU mens nedlasting eller oppsett pågår, vil disse avbrytes; slå av strømmen til spilleren og prøv igjen fra begynnelsen av. Det kan forekomme at utomatisk klokkeinnstilling ikke fungerer korrekt avhengig av mottakerforholdene. denne spilleren er de tilgjengelige tegnene for stasjonsnavn (D) Z, 0 9,, f, + og (mellomrom). Enkelte navn for nedlastede stasjoner kan være forskjellige fra de på din TV ( s. 52). Still inn videokanalen. Still videokanalen til manuelt. ( s. 54)

13 Resultatet av utomatisk oppsett/forhåndsinnstilt nedlasting vises på spillerens display NO 13 Hvis både utomatisk kanalsøk og utomatisk klokkeinnstilling er korrekt innstilt, vises korrekt klokkeslett. Slå TV-apparatet på, velg videokanalen eller V-modus og se til at alle nødvendige stasjoner er lagret inn i spillerens minne ved å bruke PR-knappene. Hvis stasjonsnavnet (D s. 53) også er lagret i spillerens minne, vil stasjonsnavnet vises i øverste venstre hjørne av TV-skjermen i ca. 5 sekunder når spilleren stilles inn på en annen stasjon. Hvis du ønsker å stille tuneren inn manuelt slik at du kan legge til eller hoppe over kanaler, forandre kanalposisjoner, eller stille inn eller endre stasjonsnavn, se sidene Hvis utomatisk kanalsøk er korrekt utført men klokken ikke er innstilt, vises 1 (kanalposisjon). Slå TV-apparatet på, velg videokanalen eller V-modus og se til at alle nødvendige stasjoner er lagret inn i spillerens minne ved å bruke PR-knappene. Hvis stasjonsnavnet (D s. 53) også er lagret i spillerens minne, vil stasjonsnavnet vises i øverste venstre hjørne av TV-skjermen i ca. 5 sekunder når spilleren stilles inn på en annen stasjon. Hvis du ønsker å stille tuneren inn manuelt slik at du kan legge til eller hoppe over kanaler, forandre kanalposisjoner, eller stille inn eller endre stasjonsnavn, se sidene Utfør nnstilling av klokken på side 56. Hvis hverken utomatisk kanalsøk eller utomatisk klokkeinnstilling ble korrekt utført, vises. Kontroller at kablene er korrekt tilkoplet og slå spilleren av og så på igjen. Skjermbildet for innstilling av land vises på spillerens display og/eller TV-skjermen; utfør utomatisk oppsett på side 10 eller Forhåndsinnstilt nedlasting på side 12 en gang til. VKTG For å sjekke om Ledetall er korrekt innstilt, utfører du SHOWVEW Timer-programmering ( s. 28). Under visse mottakerforhold kan det forekomme at stasjonsnavnet ikke lagres korrekt, og at utomatisk innstilling av ledetall ikke virker som den skal. Hvis ledetallene ikke stilles inn korrekt når du gjennomfører et timer-opptak av et TV-program ved hjelp av SHOWVEW-systemet, vil spilleren ta opp et program fra en annen stasjon. Når timeren programmeres ved hjelp av SHOWVEW-systemet, må du sjekke at ønsket kanal velges korrekt ( s. 28, SHOWVEW timer-programmering ). Videospilleren lagrer alle stasjoner den finner selv om mottakingen av noen av dem er dårlige. Stasjoner med dårlig bildekvalitet kan slettes ( s. 51, Slette en kanal ). NFORMSJON Språk for skjermvisning utomatisk oppsett velger også automatisk språket for skjermvisningen avhengig av landsinstillingen du gjorde i trinn 2 på side 10 (med mindre du har valgt ELGUM eller SUSSE) som vist under. SUOM ] SUOM DNMRK ] DNSK NEDERLND ] NEDERLNDS PORTUGL ] ENGLSH ÖSTERRECH ] DEUTSCH GREECE ] ENGLSH DEUTSCHLND ] DEUTSCH CESKÁ REPULK ] CEcTN РОССИЯ ] ЯЗЫК POLSK ] POLSK TL ] TLNO OTHER WESTERN EUROPE] ENGLSH NORGE ] NORSK MGYRORSZÁG ] MGYR OTHER ESTERN EUROPE ] ENGLSH SVERGE ] SVENSK ESPÑ ] CSTELLNO Hvis du vil endre språkinnstillingen manuelt, se Språk på side 14. Just Clock (Justere Klokken) Spilleren er utstyrt med Just Clock-funksjon som gir nøyaktig klokkeslett ved hjelp av automatisk justering med jevne mellomrom via dataavlesning fra et PDC-signal. Hvis du ønsker å gjøre bruk av denne funksjonen, er det bare å stille den på PÅ ( s. 56, Just Clock (Justere Klokken) ).

14 14 NO GRUNNNNNSTLLNGER (forts.) Språk Slå TV-apparatet på og velg videokanalen (eller V-modus). Med denne spilleren kan du velge mellom 14 språk som meldingene i skjermvisningene skal vises på. Selv om det automatiske oppsettet automatisk velger språket ( s. 13) kan du forandre språkinnstillingen manuelt etter behov. Hent frem Hovedmeny-skjermen. Trykk på MENU. Hent frem innstillingsskjermen for land. Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til UTO KNLSØK og trykk på OK eller e. C Velg land. Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til navnet på landet og trykk på OK eller e. D E Velg språk. Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til det språket du ønsker. Det er ikke nødvendig å trykke på OK; hvis du trykker på OK vil UTO KNLSØK/ T-V LNK-skjermen vises. Returner til normalskjermen. Trykk på MENU.

15 ST KONTROLLNNSTLLNG Satellittmottaker kontrollinnstilling Din spiller 21-pins SCRT-kabel (ikke inkludert) Sender Satellittmottaker ST CTL Satellittmottaker Satellittkontrollenhet (forslag til plassering) Satellittkontrollenhet NO 15 Følgende prosedyre må utføres hvis du mottar satellittkanaler via en satellittmottaker. Cirka 20 sekunder før SHOWVEW-timerprogrammering ( s. 28) eller Ekspress-timerprogrammering ( s. 30) starter, stiller spilleren seg inn på inngangsmodus L-2 og skifter automatisk satellittmottakerkanalene ved hjelp av den vedlagte satellittkontrollenheten. nnstallering av satellittkontrollenheten Finn et egnet sted til satellittkontrollenheten. Plasser satellittkontrollenheten slik at det ikke er noe som hindrer banen mellom senderen og satellittmottakerens fjernsensor. Monter satellittkontrollenheten. Fest kontrollenheten forsvarlig med klebebåndet på baksiden. C Utfør koplingene. Kople spillerens V2 (L-2) N/DECODER-kontakt til satellittmottakerens 21-pins SCRT-kontakt. N Ved tilkopling, se satellittmottakerens bruksanvisning. D Kople satellittkontrollenheten til spilleren. Kople satellittkontrollenheten til ST CTL-kontakten på spillerens bakside. V2 (L-2) N/DECODER Spillerens bakside

16 16 NO ST KONTROLLNNSTLLNG (forts.) C Hent frem skjermen for Grunninnstillinger. Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til GRUNNNNSTLLNGER og trykk på OK eller e. D Hent frem satellittkontrollenhetens innstillingsskjerm. Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til ST. KONTROLLNNST. og trykk på OK eller e. nnstilling av satellittmottakerens fabrikat og kanal Etter at installasjonen er utført, må fabrikat og kanal stilles korrekt inn; ellers vil ikke satellittkontrollenheten virke skikkelig. E Legg inn satellittmottakerens fabrikat. Trykk på passende nummer (NUMER) -taster for å legge inn fabrikatkoden fra listen på side 17 og trykk på OK. Hvis fabrikatkoden du la inn ikke aksepteres, vil kodefeltet nullstilles. Legg inn korrekt fabrikatkode på nytt. Hvis spilleren er i avspillingseller opptaksmodus, kan du ikke stille inn fabrikatkoden. F Velg satellittmottakerkanelen for testing. Trykk på passende nummer (NUMER) -taster for å legge inn en av satellittmottakerens kanalposisjoner og trykk på OK. Du kan velge kanalposisjon mellom 1 og 999. Etter at du har trykket på OK, går spilleren over i Test-modus. Slå TV-apparatet på og velg videokanalen (eller V-modus). Slå satellittmottakeren på. Slå strømmen til satellittmottakeren på. Hent frem Hovedmenyen i spilleren. Trykk på MENU.

17 ST KONTROLLNNSTLLNG (forts.) T-V LNK G Sjekk testresultatet. Hvis satellittmottakerens kanalnummer er endret til det samme som ble innstilt i trinn 6... Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til ENDRET TL... og trykk på OK eller e for å avslutte satellittkontrollinnstillingen. Hvis satellittmottakerens kanalnummer ikke er korrekt endret... Trykk på rt for å flytte markøren (pekeren) til KKE ENDRET og trykk på OK eller e. Utfør så prosedyren igjen fra trinn 5. FRKTKODE JVC MSTRD CNL STELLTE CNL + D-OX ECHOSTR ECHOSTR (V DGTL) FNLUX FORCE GLXS GRUNDG HRSCHMNN TT NOK JERROLD KTHREN LUXOR MSCOM MSPRO NOK PCE PNSONC PHLPS RFT SGEM SLOR SEMENS SKYMSTER TPS TRX WS KODE 73 60, 61, 62, 63, , 79, , 65 64, , , 67, 74, 86, , N Satellittkontrollenheten vil ikke virke med alle typer satellittmottakere. Med enkelte satellittmottakere må kanalinngangsmodus stilles inn på et 2-sifret tall. Hvis satellittmottakeren din har flere enn 2 kanalmodi, må du stille inn på lle Kanaler-modus. Se satellittmottakerens bruksanvisning for nærmere detaljer. Når satellittmottakerkanalen velges ( trinn 6), kan signaler fra fjernkontrollen virke forstyrrende inn på signaler som overføres fra satelittkontrollenheten. dette tilfellet flytter du fjernkontrollen så nær mottakervinduet for den infrarøde strålen på spilleren som mulig. T-V Link funksjoner NO 17 Når du kopler spilleren og TV-apparatet sammen via en fullkoplet 21-pins SCRT-kabel ( s. 8), er følgende funksjoner tilgjengelige. Disse funksjonene kan bare brukes med et TV-apparat som har T-V Link, etc.* Nærmere detaljer finner du i TV-apparatets bruksanvisning. * Kompatibel med TV-apparater som har T-V Link, EasyLink, Megalogic, SMRTLNK, Q-Link, DT LOGC eller NexTView Link via fullkoplet 21-pins SCRT-kabel. Graden av kompatibilitet og tilgjengelige funksjoner kan variere fra system til system. NexTView Link Du kan laste ned EPG (Electronic Programme Guide) informasjon fra TV-apparatet for timer-programmering på spilleren. Nærmere detaljer finner du i TV-apparatets bruksanvisning. utomatisk TV-PÅ TV-apparatet slår seg på og stiller seg inn på V-modus helt automatisk når du spiller av et bånd. Nærmere detaljer finner du i TV-apparatets bruksanvisning. Videospiller automatisk standby Spilleren kan slås av ved hjelp av fjernkontrollen til TV-apparatet. Nærmere detaljer finner du i TV-apparatets bruksanvisning. Direkte opptak (Direct Rec) Du kan starte opptak av programmet du ser på i en håndvending. Når du bruker denne funksjonen stilles DRECT REC på PÅ ( s. 45).

18 18 NO VSPLLNG Grunnleggende avspilling Slå TV-apparatet på og velg videokanalen (eller V-modus). Legg inn en kassett. Se til at vindussiden peker opp, baksideetiketten mot deg selv og pilen på kassettfronten mot spilleren. Kassetten må ikke skyves inn i spilleren med makt. Spilleren slår seg på automatisk og telleverket stilles tilbake til Hvis opptakssikringen er fjernet, starter avspillingen automatisk. Finn programmets startpunkt. Hvis båndet spoles forbi startpunktet, trykk på 3 eller drei SHUTTLE-ringen til venstre. For foroverdrift, trykk på 5 eller drei SHUTTLE-ringen til høyre. C Start avspillingen. Trykk på 4. EST vil blinke i spillerens display under automatisk sporing. ( s. 27) D Stopp avspillingen. Trykk på 8 på fjernkontrollen eller 0 på spillerens frontpanel. Deretter trykker du på 0 for å ta ut kassetten. Rengjør videohodene med en rensekassett TCL-2UX når ildekvaliteten er grov eller dårlig når et bånd spilles av. ildekvaliteten er svak eller bildet ikke viser seg i det hele tatt. RUK RENSEKSSETT vises på skjermen (bare når O.S.D. er satt til PÅ ( s. 45)). Kassetter som kan brukes Opptak fra Compact VHS-videokameraer kan spilles av på denne spilleren. Det er bare å legge den innspilte kassetten i en VHS-adapter og dermed kan den brukes som enhver full størrelses VHS-kassett. Denne videospilleren kan ta opp på ordinære VHS- og Super VHS-kassetter. Mens bare VHS-signaler kan tas opp på vanlige VHS-kassetter*, kan både VHS- og Super VHS-signaler tas opp og spilles av på Super VHS-kassetter. * Ved å bruke S-VHS ET-funksjonen, er det mulig å ta opp og spille av med S-VHS bildekvalitet på VHS-kassetter med denne spilleren.

19 vspillingsfunksjoner N Se SHUTTLE-ring illustrasjonen til høyre mens du leser følgende prosedyre. NO 19 Stillbilde/bildevis avspilling 1 Pause under avspilling. Trykk på 9. Hvis det forekommer vertikal dirring, brukes PR-knappene til å korrigere bildet med. 2 ktiver bildevis avspilling. Trykk på 9. ELLER Trykk på w eller e (2 eller 6). Slow Motion Under avspilling, dreies SHUTTLE-ringen til høyre for slow motion forover, eller til venstre for slow motion bakover (se illustrasjonen til venstre). ELLER Under stillbilde, trykk på og hold nede 9 i 2 sekunder og slipp den. Trykk på og slipp knappen igjen for å gå tilbake til stillbilde. ELLER Under stillbilde, trykk på og hold w eller e (2 eller 6). Slipp for å gå tilbake til stillbilde. Søking med variabel hastighet Under avspilling eller stillbilde, drei SHUTTLE-ringen til høyre for søk forover med variabel hastighet, eller til venstre for søk bakover med variabel hastighet (se illustrasjonen til venstre). ELLER Under avspilling, trykk på w eller e (2 eller 6). Jo flere ganger du trykker, dess raskere beveger avspillingsbildet seg. For å sette ned hastigheten, trykk på knappen for motsatt retning. Normal avspilling gjenopptas ved å trykke på 4. OS Det kan forekomme at bildet ikke vises under søk med høy hastighet på bånd som er tatt opp i LP-modus. Under søk med høy hastighet, stillbilde, slowmotion eller bildevis avspilling, vil bildet være forvrengt og unaturlig i fargen.

20 20 NO VSPLLNG (forts.) Høyhastighetssøking (turbosøking) Under avspilling eller stillbilde, drei SHUTTLE-ringen helt til høyre for søk forover med høy hastighet, eller til venstre for søk bakover med høy hastighet. Når SHUTTLE-ringen slippes, kommer stillbildeavspillingen tilbake. For søk forover med høy hastighet, drei SHUTTLE-ringen hele veien til høyre og slipp den innen 1 sekund. For søk bakover med høy hastighet, drei SHUTTLE-ringen hele veien til venstre og slipp den innen 1 sekund. ELLER Trykk på 5 for søking forover i høy hastighet, eller 3 for søking bakover i høy hastighet under avspilling eller stillbilde. N For kortidssøk, trykk og hold 5 eller 3 i minst 2 sekunder under avspilling eller stillbilde. Når knappen slippes gjenopptas normal avspilling. Normal avspilling gjenopptas ved å trykke på 4. Hoppsøking Trykk på 30 SEC 1 til 4 ganger under avspilling for å hoppe over deler du ikke ønsker. Hvert trykk starter en 30-sekunders periode med hurtig avspilling. Normal avspilling fortsetter automatisk. nstant ReView Ved å trykke på en enkelt knapp, slår spilleren seg på, båndet spoles tilbake og avspilling av siste timerinnspilte program starter. Hvis flere program er tatt opp, får du lett tilgang på disse. N Før du starter må du se til at spilleren er avslått og at ikke timer-funksjonen er aktivert. ktiver nstant ReView. Trykk på REVEW. Spilleren slår seg på og begynner å lete etter indekskoden som angir starten på det siste timerinnspilte programmet. Når koden er funnet, starter avspillingen automatisk. Spillerens display forteller deg hvor mange program som er timerinnspilt. Hvis det for eksempel er 3 timerinnspilte program, vil REVEW og 3 vises og blinke. For å se det første av de tre programmene, trykk på REVEW tre ganger. Spilleren leter og begynner avspillingen automatisk. Du kan gå til et program så langt som 9 indekskoder fra den aktuelle båndposisjonen. nstant ReView er ikke mulig når spilleren er i Timer-modus. ntall innspilte program vises ikke i spillerens display etter et automatisk satellittprogramopptak ( s. 34). Normal avspilling gjenopptas ved å trykke på 4 under Hoppsøking.

21 NO 21 ndekssøking Spilleren legger automatisk til indekskoder i begynnelsen av hvert opptak. Denne funksjonen gir deg rask tilgang til hvilken som helst av de 9 indekskodene i hver retning. N Før du starter må du sjekke at spilleren er i stoppmodus. ktiver indekssøk. Trykk på w eller e (2 eller 6). 2 1 eller 6 1 vises på TV-skjermen og søkingen starter i korresponderende retning. For å få tilgang til indekskodene 2 til 9, trykk på w eller e flere ganger til korrekt indeksnummer vises. Eksempel For å lokalisere begynnelsen av fra aktuell posisjon, trykk to ganger på w. For å lokalisere begynnelsen av D fra aktuell posisjon, trykk en gang på e. ktuell posisjon ndeksnummer Når spesifisert indekskode er lokalisert, starter avspillingen automatisk. Neste-funksjonsminne Neste-funksjonsminnet forteller spilleren hva den skal gjøre etter tilbakespoling. Før du går videre må du se til at spilleren er i stoppmodus. a- For automatisk start av avspilling Trykk på 3 og slå på 4 innen 2 sekunder. b- For å slå av automatisk Trykk på 3 og slå på 1 innen 2 sekunder. c- For automatisk timer-standby Trykk på 3 og slå på # (TMER) innen 2 sekunder. Manuell tracking Videospilleren er utstyrt med automatisk trackingkontroll. Under avspilling kan du overstyre dette og justere trackingen manuelt ved å trykke på PR-knappene. 1 Overstyr automatisk tracking. Trykk på p på fjernkontrollen. 2 Juster trackingen manuelt. Trykk på PR + eller. 3 Returner til automatisk tracking. Trykk på p på fjernkontrollen. N Når et nytt bånd legges i, går spilleren automatisk over i automatisk tracking.

22 22 NO VSPLLNG (forts.) Repetert avspilling Spilleren kan spille av hele båndet automatisk 100 ganger etter hverandre. 1 Start avspillingen. Trykk på 4. 2 ktiver repetert avspilling Trykk på 4 i minst 5 sekunder og slipp den. vspillingsindikatoren (u) på spillerens display blinker langsomt. Etter at et bånd er spilt 100 ganger stopper spilleren automatisk. 3 Stopp repetert avspilling. Trykk på 8 når som helst. Repetert avspilling kan også stanses ved å trykke på 4, 3, 5 eller 9. Valg av lydspor Videospilleren kan ta opp tre lydspor (H-F L, H-F R og NORM) og avspille det du velger. Under avspilling Ved å trykke på UDO på fjernkontrollen vil lydsporet skifte som følger SPOR Skjermvisning H F L j h R H F L j H F h R NORM H F NORM RUK Til Hi-Fi stereokassetter Til primærlydsporet på tospråklige kassetter Til sekundærlyd-sporet på tospråklige kassetter Til audiodubbede kassetter Til audiodubbede kassetter N H F L j h R velges normalt. denne modusen spilles Hi-Fi stereokassetter av i stereo og det normale audiosporet spilles av automatisk for bånd med bare normal audio. nformasjon om opptak av stereo- og tospråklige programmer, se side 26. O.S.D. må stilles inn på PÅ, ellers vises ikke skjermvisningen ( s. 45).

23 OPPTK Grunnleggende opptak Slå TV-apparatet på og velg videokanalen (eller V-modus). Legg inn en kassett. NO 23 Sett inn en kassett med intakt opptakssikring. Spilleren slår seg på automatisk og telleverket stilles tilbake til Velg et program. Trykk på PR +/ eller nummer (NUMER) -tastene for å velge kanalen du vil ta opp fra. C Still inn båndhastigheten. Trykk på SP/LP (p). Kontroller SP/LP-indikatoren på spilleren for å bekrefte at riktig båndhastighet er valgt. D Start opptaket. Trykk på og hold 7 og trykk på 4 på fjernkontrollen eller 7 på spilleren..e.s.t. finner sted i begynnelsen av både det første SP- og det første LP-opptaket etter at kassetten er satt inn. ( s. 27) Hvis DRECT REC stilles på PÅ, vil programmet som vises på TV-skjermen tas opp ( s. 45). E Pause/Fortsettelse av opptaket. Trykk på 9. Trykk på 4 for å fortsette opptaket. F Stopp opptaket. Trykk på 8 på fjernkontrollen eller 0 på spilleren. Deretter trykker du på 0 for å ta ut kassetten. Hindre utilsiktet sletting For å hindre utilsiktet sletting av en innspilt kassett, fjerner du opptakssikringen. Skal du ta opp på den senere, dekker du hullet med tape. Opptakssikring Funksjon for fortsettelse av opptak Hvis det inntreffer et strømbrudd under opptak, øyeblikkelig timeropptak ( s. 24) eller timeropptak ( s. 28, 30), fortsetter opptaket når spilleren får strømmen tilbake igjen, med mindre spillerens minnereserve er tomt.

24 24 NO OPPTK (forts.) Opptaksfunksjoner Øyeblikkelig timeropptak (TR) Denne enkle metoden lar deg ta opp 30 minutter til 6 timer (velges i steg på 30 minutter) og slår spilleren av etter at opptaket er ferdig. 1 Start opptaket. Trykk på 7 på spilleren. 2 ktiver TR-modus. Trykk en gang til på 7. o blinker og 030 vises på spillerens display. 3 Still inn opptakets varighet. Hvis du ønsker å gjøre innspilling i mer enn 30 minutter, trykk på 7 for å forlenge tiden. Hvert trykk forlenger opptakstiden med 30 minutter. N Du kan kun bruke TR ved hjelp av 7-knappen på spillerens frontpanel. Ta opp ett program mens du ser på et annet Hvis spilleren er koplet til TV-apparatet via V-kontakten, trykk på TV/VCR. Spillerens VCR-indikator og TVsendingen som tas opp, forsvinner fra skjermen. Så snart opptaket er igang, trenger du bare å stille kanalkontrollene på TV-apparatet inn på den stasjonen du vil se på. Programmet som er valgt med kanalkontrollene på TV-apparatet, vises på skjermen, mens det som er valgt med PR-knappene tas opp på båndet. Hvis en dekoder koples til spilleren ( s. 42), kan du også velge en omkastet kanal med kanalkontrollene på TV-apparatet.

25 NO 25 ngivelse av forløpt opptakstid 1 Still inn telleverket. Trykk på til det vises en telleverdi i spillerens display. 2 Nullstill telleverket. Trykk på 0000 før du starter opptak eller avspilling. Telleverket tilbakestilles til og viser nøyaktig forløpt tid mens båndet går. Du kan kontrollere nøyaktig hvor mye tid som har gått av et opptak eller avspilling. Resttiden av båndet Trykk på til tiden som er igjen på båndet vises. Spillerens display viser resttiden av båndet ved hjelp av y. Ved å trykke på - knappen, kan du endre det slik at båndtelleren, kanalposisjonen*, klokkeslettet eller resttiden av båndet vises på skjermen. * Kanalposisjonen vises ikke under avspilling. N vhengig av hvilken båndtype som brukes, kan det forekomme at resttiden av båndet ikke vises på displayet, eller at feil båndtype er benyttet. Noen ganger vises, og andre ganger blinker displayet. Super VHS ET (S-VHS ET) Opptak på VHS-kassetter med S-VHS kvalitet Du kan ta opp i SP-modus på VHS-kassetter med S-VHS bildekvalitet. ånd som er innspilt med denne funksjonen kan spilles av på en spiller som er utstyrt med S-VHS ET-funksjon. S-VHS ET-funksjonen kan bare aktiveres før du starter opptaket på en VHS-kassett. Før opptaket må du påse at.e.s.t. er satt til PÅ. ( s. 45) ktivere S-VHS ET funksjonen. Trykk på S-VHS ET på opptakeren. Knappen tennes. S-VHS-indikatoren tennes på frontdisplayet. S-VHS ET-funksjonen koples ut ved å trykke på S-VHS ET. Lyset på knappen slukkes. N Du kan ikke aktivere S-VHS ET-funksjonen mens opptak pågår.... mens timeropptak eller øyeblikkelig timeropptak ( s. 24) pågår.... mens.e.s.t. ( s. 27) pågår. S-VHS ET-funksjonen virker ikke med S-VHS kassetter.... med opptak i LP-modus. For å sikre opptak og avspilling av høy kvalitet i lang tid, anbefaler vi at S-VHS-opptak gjøres på S-VHS-kassetter. ruk av kvalitetsbånd anbefales for S-VHS ET-opptak. På enkelte bånd blir ikke bildekvaliteten bedre selv om S-VHS ETfunksjonen brukes. Sjekk opptakskvaliteten før viktige opptak gjøres. Du kan spille av innspilte bånd ved hjelp av S-VHS ETfunksjonen på de fleste S-VHS-spillere og på VHS-spillere som har SQP (S-VHS QUS PLYCK) funksjon. (Enkelte videospillere er ikke kompatible med S-VHS ET-funksjonen.) Ved avspilling av et bånd som er tatt opp med S-VHS ETfunksjonen på noen spillere, kan det forekomme støy. (Hvis avspillingsbildet blir uskarpt eller avbrutt, bruker du en rensekassett.) søk med høy hastighet, stillbilde, slowmotion eller bildevis avspilling ( s. 19, 20), kan det forekomme støy. Hvis disse funksjonene utføres ofte på et bånd som er innspilt med S-VHS ET-funksjonen, kan båndet ta skade og bildet bli dårlig.

26 26 NO OPPTK (forts.) Ta inn stereoprogrammer og tospråklige programmer Spilleren er utstyrt med en Sound-Multiplex dekoder (2) og en Digital stereo sound dekoder (NCM) slik at den kan motta stereosendinger og tospråklige sendinger. Når kanalen endres vil sendetypen vises på TV-skjermen et par sekunder. Sendetyper som tas inn 2 stereo 2 tospråklig Vanlig mono NCM stereo NCM tospråklig NCM mono På skjermvisning ST L. (ingen) ST NCM L. NCM NCM For å lytte til et stereoprogram, trykker du på UDO til HF L jh R vises på TV-skjermen. For å lytte til et tospråklig program, trykker du på UDO til HF L j eller HF h R vises på TV-skjermen. For å lytte til standard (vanlig mono) audio når du tar inn en NCM-sending, trykker du på UDO til NORM vises på TV-skjermen. N O.S.D. må stilles inn på PÅ, ellers vises ikke skjermvisningen ( s. 45). Opptak av stereoprogrammer og tospråklige programmer (2) Stereoprogrammer tas automatisk opp i stereo på Hi-Fi-lydsporet (mens det vanlige lydsporet tar opp lydene fra venstre og høyre kanal sammen). Tospråklige programmer tas automatisk opp tospråklig på Hi-Fi-lydsporet. Hovedlydsporet tas opp på det normale lydsporet. Opptak av NCM-stereoprogrammer og tospråklige programmer NCM-lyden tas opp på Hi-Fi-lydsporet og standardlyden på det normale lydsporet. N Hvis stereokvaliteten er dårlig, vil sendingen mottas med bedre kvalitet i mono. Se Valg av lydspor på side 22 før avspilling av et program som er tatt opp i stereo eller et tospråklig program.

27 .E.S.T. bildesystem.e.s.t.-systemet (iconditional Equalized Signal Tracking) kontrollerer tilstanden til båndet som brukes under avspilling og opptak, og kompenserer for å gi best mulige opptaks- og avspillingsbilder. Still.E.S.T. inn på PÅ eller V etter behov ( s. 45). vspilling Spilleren vurderer båndkvaliteten idet avspillingen starter. Spilleren justerer avspillingsbildets kvalitet basert på kvaliteten på båndet som brukes..e.s.t. virker under automatisk tracking. EST blinker i spillerens display. N Når du ser på et bånd som er tatt opp med.e.s.t. satt til PÅ, bør.e.s.t. være påslått også under avspillingen av båndet. Når du ser på en leievideo, eller et bånd som er tatt opp på en annen spiller eller når du bruker denne spilleren som avspillingsmaskin ved redigering, stilles.e.s.t. inn etter behov ( s. 45). EST vises bare i begynnelsen av automatisk tracking. Selv om.e.s.t. ikke vises, er funksjonen aktivert. Opptak NO 27 Spilleren vurderer båndkvaliteten idet avspillingen starter. UNDER.E.S.T..E.S.T. FULLFØRT Spilleren bruker ca. 7 sekunder på å vurdere båndets tilstand, deretter starter opptaket. N.E.S.T.-systemet virker både i SP- og LP-modus kun etter at et bånd er satt i og opptaksmodus er satt igang. Den virker ikke under opptaket..e.s.t.-systemet virker ikke mens automatisk opptak av satellittprogram pågår ( s. 34). Når det gjelder timeropptak, virker.e.s.t.-systemet før opptaket starter. Når en kassett støtes ut, kanselleres.e.s.t.-data. Neste gang kassetten brukes til opptak, utføres.e.s.t. Hvis du trykker på spillerens 7-knapp mens EST vises i displayet, vil ikke omgående timeropptak starte ( s. 24). OS Siden.E.S.T.-systemet virker før opptaket faktisk starter, er det en forsinkelse på ca. 7 sekunder etter at du har trykket på 7 og 4 på fjernkontrollen, eller 7 på spilleren. For å være sikker på at du tar opp ønsket sekvens eller program i sin helhet, bør du først gjøre følgende Trykk på og hold inne 9 og trykk på 7 for å kople inn modus for opptakspause. Spilleren vil da automatisk sjekke båndets tilstand og gå tilbake til opptakspause etter ca. 7 sekunder. Trykk på 4 for å starte opptaket. Hvis du ønsker å omgå.e.s.t.-systemet og starte opptaket omgående, stilles.e.s.t. på V ( s. 45).

28 28 NO TMEROPPTK SHOWVEW timerprogrammering Før du foretar SHOWVEW timerprogrammering Kontroller at spillerens innebygde klokke er riktig stilt. Sett inn en kassett med intakt opptakssikring. Spilleren slår seg automatisk på. Slå TV-apparatet på og velg videokanalen (eller V-modus). Med SHOWVEW-systemet er timerprogrammering kraftig forenklet fordi hvert TV-program har et tilsvarende kodenummer som spilleren kan gjenkjenne. Hent frem SHOWVEW-skjermen. Trykk på PROG. Spillerens display ser slik ut Legg inn SHOWVEW-nummeret. Trykk på nummer (NUMER) -tastene for å legge inn SHOWVEW-nummeret for et program du vil ta opp. Hvis du gjør en feil, trykker du på & og legger inn riktig nummer. SHOWVEW-nummeret du legger inn vises i spillerens display med et 4-sifret nummer C Hent frem SHOWVEW-programskjermen. Trykk på OK, deretter vises SHOWVEW-skjermen (hvis du nettopp har begynt, vises P1 ). Spillerens display viser programmets starttidspunkt. Hvis du trykker på " vises programmets stopptidspunkt, deretter dato og kanalposisjon. VKTG Se til at kanalposisjonsnummeret du vil ta opp fra vises; hvis ikke, se SHOWVEW -oppsett på side 55 og still ledetallet korrekt inn. Hvis nummeret du la inn er ugyldig, vises FEL på TV-skjermen og Err vises på spillerens display. Trykk på & og legg inn et gyldig SHOWVEW-nummer. Se OS på side 29 dersom LEDETLL NNSTLLNG. kommer på skjermen.

29 D Still inn båndhastigheten. Trykk på SP/LP (p). E Still inn VPS/PDC-modus. Trykk på VPS/PDC for å velge PÅ eller V. Hvis VPS/PDC PÅ vises på TV-skjermen eller VPS/PDC lyser på spillerens display, betyr det at VPS/PDC er satt til PÅ. Hvis VPS/PDC V vises på TV-skjermen eller VPS/PDC ikke lyser på spillerens display, betyr det at VPS/PDC er satt til V. VPS/PDC-opptak på side 31. F Returner til normalskjermen. Trykk på PROG eller OK. PROGRMMERNG FULLFØRT vises på TV-skjermen i ca. 5 sekunder, deretter kommer den normale skjermen tilbake. Hvis PROGRM OVERLPPET kommer på TV-skjermen og Err i spillerens display, se side 33. Gjenta trinn 1 6 for hvert ekstra program. G ktiver spillerens timermodus. Trykk på # (TMER). Spilleren slår seg av automatisk og # vises i spillerens display. For å kansellere timermodus, trykker du på # (TMER) igjen. N For å endre stopptidspunktet trykk på STOP +/ etter at du hat trykket på OK i trinn 3. Du kan kompensere for antatt forsinkelse av programplanen. For å timerprogrammere ukentlige eller daglige serier etter at du har trykket på OK i trinn 3, trykker du på WEEKLY for ukentlige serier (nummer (NUMER)-tast 9 ) eller DLY (nummer(numer)-tast 8 ) for daglige serier (mandag fredag). UKENTLG eller DGLG vises på TV-skjermen. Hvis du trykker på knappen igjen, vil tilsvarende indikasjon forsvinne. Denne spilleren kan programmeres til timeropptak av så mange som 8 programmer. Hvis du prøver å få spilleren til å programmere et niende program, vil PROGRMMNNE FULLT vises på TV-skjermen og FULL på spillerens display. For å ta opp et ekstra program, må du først slette et annet program du ikke trenger ( s. 32). Det er ikke mulig å foreta et timeropptak av et TV-program med SHOWVEW-nummer som starter på 0. NO 29 rukere av satellittmottakere For å timeroppta en satellittsending med SHOWVEWsystemet Utfør Satellittmottaker kontrollinnstilling på side 15. Utfør trinn 1 7. trinn 3 viser spillerens display L2 for kanalposisjon. trinn 5, kan du ikke stille VPS/PDC til PÅ. C Satellittmottakeren skal være påslått. OS nnstilling av ledetall LEDETLL NNSTLLNG vises etter at du har utført trinn 3 hvis ledetallet for SHOWVEW-nummeret du har lagt inn ikke er innstilt. Hvis du ønsker å stille inn ledetallet for satellittsenderstasjonen, trykker du på nummer (NUMER) -tast 0 for å endre TV PROG til ST. Trykk på rt for å legge inn kanalposisjonsnummeret hvor spilleren eller satellittmottakeren mottar stasjonen, og trykk på OK eller e for å stille inn ledetallet. SHOWVEW-programskjermen vises. (Eksempel) For å gjøre et timeropptak av et ZDF-program med SHOWVEW-systemet. *Hvis spilleren mottar ZDF på kanalposisjon 2, trykker du på OK eller e etter at du har lagt inn 2.

HR-S6600EU HR-S6611EU

HR-S6600EU HR-S6611EU TV TV VPS/PDC 0000 START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS? TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG 0 SEC TV + TIMER VIDEOSPILLER HR-S6600EU HR-S66EU 6 7 8 9 0 MENU STANDBY/ON

Detaljer

HR-S7600EU HR-S7611EU

HR-S7600EU HR-S7611EU VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + DIGITAL TBC/NR 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-S7600EU HR-S76EU LCD PROG AUDIO 6 7

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-010B

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-010B PAL COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK Det logiske valg De eneste kompaktvideokassettene som kan brukes i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-00B NO NO Kjære kunde, Takk

Detaljer

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD STANDBY-ON 1_15_BeforeSrart_.fm Page 1 Friday, October 21, 2005 10:18 AM Brukerveiledning Opptaker med Videokassettopptaker DRV-A2831 Før du begynner Komme i gang Opptak OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT

Detaljer

GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC200 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren...

Innholdsfortegnelse. Surferen... 23. Forholdsregler... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3. Fjernkontrollen... 4. Mottakeren... Innholdsfortegnelse Forholdsregler................... 2 Velkommen til digital satellitt-tv!... 3 Oppdateringer til mottakeren.......... 3 Isetting av batterier i fjernkontrollen.... 3 Fjernkontrollen..................

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODELL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CL32WF530AN http://no.yourpdfguides.com/dref/1274079

Din bruksanvisning HITACHI CL32WF530AN http://no.yourpdfguides.com/dref/1274079 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer

DU MÅ. Når du pakker opp den digitale dekoderen, må du kontrollere at pakken inneholder følgende utstyr:

DU MÅ. Når du pakker opp den digitale dekoderen, må du kontrollere at pakken inneholder følgende utstyr: DTR 8740 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne digitale dekoderen er produsert i henhold til internasjonale standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer