Din bruksanvisning PHILIPS 20PV184

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PHILIPS 20PV184 http://no.yourpdfguides.com/dref/999449"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: - TELETEXT transparent TELETEXT e CLOCK. TELETEXT p/av TELETEXT klokkeslett I TELETEXT kan du lagre den aktuelle siden med OK. Utvalg av TELETEXT-funksjoner: trykk i TELETEXT p MENU. Velg den ønskede funksjonen med menytastene D og C. Bekreft med OK. & 5 Avslutt programmeringen med Trykk p STANDBY m MENU. Programmering med SHOWVIEW SHOWVIEW-koden inneholder all den informasjonen som trengs for en programmering Trykk p SV p fjernkontrollen. Valg av TV-kanal Med P p eller med talltastene 0-9 p fjernkontrollen kan du velge den TV-kanalen (=programnummeret) du ønsker. Det valgte programnummeret (f.eks. 'P 01' ) vises i det øvre høyre hjørnet av skjermen. Tast inn 'SHOWVIEW-koden'. Denne koden (opp til 9 sifre) finner du ved siden av starttiden til TV-programmet i programoversikten din. Dersom du tastet inn feil kodenummer, sletter du ved trykke p CLEAR. Dersom du ønsker gjenta programmeringen med n dags eller n ukes mellomrom, velg ønsket innstilling i linjen 'DAGL./UKENTL.'. Dagsfunksjonen kan bare brukes for foreta innspillinger p mandager til og med fredager. Bekreft inntastingen. TV-skjermen viser de tilsvarende data. 3 4 Innstilling av lydstyrken Med Sp NB! Nr du bruker SHOWVIEW for første gang, vises linjen 'PROGRAMNUMMER' nr du taster inn SHOWVIEW-koden. Tast inn ønsket programnummer for denne TV-kanalen. 5 kan du innstille lydstyrken. MUTE y Bekreft med OK. Hvis du (f.eks. Trykk p. Taste inn/kontrollere: Med menutasten D eller C kan du velge mellom inntastingsfeltene 'DATO' (dato), 'DU' (daglig/ukentlig), 'PR' (programnummer), 'START' (starttid) og 'STOPP' (stopptid). A og B eller med talltastene 0-9. Du kan endre data med menytastene NB! * Ved avspilling av kassetter med NTSC-standard, kan du i tillegg innstille fargebalansen. BRUKSANVISNING /13 Gratulerer! Du er n eier av en av de mest avanserte og brukervennlige TV-apparat/videoopptakerkombinasjonene (TV/Video-kombinasjon) p markedet. Med denne kan du se p fjernsyn og spille inn og av kassetter i VHS-standarden. Innhold 1. Side INSTALLERING.. Kople til et tilleggsapparat... Nødbryter. OSD veiledning Foreta grunninnstillinger..... Stilling av klokke/dato.. Det vil allikevel være bryet verdt lese bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk AVSPILLING Kontinuerlig avspilling (gjenta avspilling) INNSPILLING... 6 Programmering med SHOWVIEW SPESIELLE FUNKSJONER.

3 ... 8 Hvordan kan jeg lese TEKST-TV?... 8 Skjermvisning (OSD) Tidsinnstilt avslag Pslags-funksjon.. 9 Barnesikring Før du henvender deg til en servicemann 10 Sikkerhetsinstrukser/forholdsregler Fare - det er høy spenning i dette apparatet! M ikke pnes! Apparatet inneholder ingen deler som kan repareres p egenhnd. S lenge apparatet er tilkoplet lysnettet, er deler av det enn operativ. Hvis du vil sl apparatet helt av, m du trekke ut lysnettkontakten. Dette apparatet er tilpasset en nettspenning p volt/50 Hz. Pass p at luft kan sirkulere fritt gjennom apparatets ventilasjonshull p siden. Pass p at ikke gjenstander eller væske kommer inn i det. Hvis det søles væske som trenger inn i apparatet, m det frakoples lysnettet og en servicetekniker kontaktes. Bruk ikke apparatet umiddelbart etter at det er blitt flyttet fra et kaldt til et varmt sted, eller omvendt, eller i fuktige omgivelser. Før apparatet installeres, bør det f akklimatisert seg i minst tre timer etter at det er pakket opp. Denne bruksanvisningen er trykket p miljøvennlig papir. Legg brukte batterier i spesielt utplasserte beholdere. Benytt deg av de mulighetene du har til miljøvennlig deponering av emballasjen. Dette elektroniske apparatet inneholder mange stoffer som kan gjenvinnes. Forhør deg om mulighetene for gjenvinning av det gamle apparatet. SHOWVIEW er et varemerke tilhørende Gemstar Development Corporation. Varemerkeregistrering er ansøkt. SHOWVIEW System produseres p lisens fra Gemstar Development Corporation INSTALLERING Kople til et tilleggsapparat Du kan ogs kople andre apparater som satellittmottaker, camcorder e.l. til kontakten EXTERNAL. Kople til kabler Nødbryter 1 Stikk antennekontakten i kontakten 2. 2 Stikk støpselet p ledningen i stikkontakten. 3 Sl p apparatet. Nettbryteren 8 befinner seg p venstre side av apparatet. Bde apparatet og fjernkontrollen har en nødbryter. Du kan bruke STANDBY m for avbryte en hvilken som helst funksjon. Hvis du ikke fr apparatet til virke, kan du bare avbryte funksjonen og prøve igjen. Du kan øve deg p bruke det uten at det oppstr problemer. Uansett hvilken tast du trykker p, kan du ikke ødelegge apparatet. Viktige opplysninger for bruk av apparatet Vi anbefaler at du etter bruken slr apparatet av med STANDBY m p forsiden av apparatet eller med fjernkontrollen. I avsltt tilstand lyser en liten rød lampe p forsiden av apparatet. Du kan sl apparatet p med STOP h, 0-9 eller ved skyve inn en kassett. OBS: Hvis du bruker nettbryteren 8 p siden, kopler du apparatet helt fra lysnettet. Da er det ikke mulig med programmerte innspillinger. Den lille røde lampen p forsiden av apparatet lyser ikke. Dato- og klokkeinnstillinger gr tapt etter noen timer. OBS: Ta ut kassetten med J før du slr av apparatet med nettbryteren 8. TV/Video-kombinasjonen skal til en hver tid være tilsluttet lysnettet, og nettbryteren psltt for sikre at programmerte opptak kan gjøres, og for at TV-apparatet skal kunne fungere. Effektforbruket er meget lavt. Lagringstid ved strømbrudd: TV-kanallagring: normalt 1 r. Klokke/Timer: normalt 30 timer. OSD veiledning Med OSD (On Screen Display) vises de valgte funksjonene p TV-skjermen. De viktigste tastfunksjonene vises i den nederste linjen p TV-skjermen For begrepene 'Rope opp', 'Velge', 'Taste inn'/'endre', 'Bekrefte' og 'Avslutte' m du i alle kommende avsnitt bruke følgende taster: Rope opp: Med MENU. Velge: Med menytastene A og B velges linjen. Med menytasten D eller C velges innenfor en linje. Taste inn/endre: Med talltastene 0-9 eller menytastene D og C.

4 Bekrefte: Med OK. Avslutte: Med MENU. 2 Foreta grunninnstillinger 1 Sl p med C STOP h Automatisk kanalsøking D. Trykk p menytastene og 1 Sl p med C STOP h. Trykk p menytastene D og samtidig. samtidig. 2 Velg og bekreft linjen 'AUTO-LAGRING'. INSTALLERING SPRK LAND AUTO-LAGRING MANUELL LAGRING SORTERE LAGRE PP vw NW N AUTO-LAGRING TRYKK x y FOR AVBRYTE SØKING VENNLIGST VENT Den automatiske kanalsøkingen begynner. 2 Velg riktig sprk p displayet i linjen 'SPRK'. 3 Velg ditt land i linjen 'LAND'. KANALER FUNNET: aaabbbbbbbbbbbbbbbbb 1 3 Vent til alle TV-kanalene er funnet. Stilling av klokke/dato 1 Sl p med 2 Trykk p STOP h MENU Alle TVkanalene er lagret fra programnummer 1 og oppover. Du finner en beskrivelse av hvordan du søker en TV-kanal manuelt i kapittel 4, 'SPESIELLE FUNKSJONER', i avsnittet 'Manuell kanalsøking'. NB! Automatisk sortering med ACI (Automatic Channel Installation, virker bare hvis apparatet har tekst- TV): Noen TV-stasjoner og kabel-tv-anlegg tilbyr 'ACI'. Dette er en mulighet til automatisk sortering av TV-kanaler. Informasjon om hvilke muligheter som finnes samt fremgangsmte blir forklart p TV-skjermen. Dette apparatet gjenkjenner og sorterer automatisk med 'ACI'. Alle TV-kanalene er lagret fra programnummer 1 og oppover. Hvis 'ACI' ikke kjenner en TV-kanal, kan du prøve metoden som er beskrevet i avsnittet 'Manuell kanalsøking'. Trykk p avspillingstasten GPLAY. apparatet.. funksjoner sls automatisk av etter en stund (f.eks. pause, stillbilde, søk). Slik sknes kassetten og det unngs unødig strømforbruk. * Kassetter som er tatt opp i NTSC-norm betyr at selv om et program du har innprogrammert begynner før eller etter oppgitt sendetid, slr videoopptakeren seg p og av til riktig tid. Normalt tilsvarer starttiden VPS/PDC-tiden. slutten av kassetten ns under innspilling, blir kassetten automatisk skjøvet ut, og apparatet slr seg av etter noen minutter. Hvis du har glemt sette inn en kassett, vises advarselen 'INGEN KASSETT- INNSPILLING IKKE MULIG'. Hvis du skulle komme til sette inn en kassett med innspillingssperre, og prøver spille inn p den, blir kassetten automatisk skjøvet ut. Dersom 'KODE FEIL' vises p TV-skjermen, var nummerkoden feil eller feil dato ble inntastet. Gjenta inntastingen eller avslutt ved trykke p STANDBY m. Ved 'daglig' programmering m du foreta den første innspillingen innen n uke. Dersom 'DAGLIG FEIL' vises p TV-skjermen, ble feil dato inntastet. Dagsprogrammering kan bare brukes for foreta innspillinger p mandager til og med fredager. data. NB! Nr du bruker SHOWVIEW for første gang, vises linjen 'PROGRAMNUMMER' nr du taster inn SHOWVIEW-koden. Tast inn ønsket programnummer for denne TV-kanalen. DATO DU PR START STOPP d :15 18:45 v w x y 0-9 OK 5 Bekreft med OK. Dataene er lagret i en TIMER-blokk. Kontroller at du har satt inn en kassett uten innspillingssperre. 6 Trykk p STANDBY m SPESIELLE FUNKSJONER 3 Velg linjen 'VISNING'. 4 Velg en av mulighetene. Hvordan kan jeg lese TEKST-TV? Trykk tasten TELETEXT e for sl av eller p TEKST-TVs dekoder. TV Combi viser n TEKST-TV i det programmet du har valgt ut. Trykk tasten OK for lagre den aktuelle siden som en standardside. Neste gang du slr p TEKST-TV pnes denne siden automatisk. Tast inn sidetallet med tasten 0-9 for skifte side. 'FULL' : Skjermvisningen (OSD) vises et par sekunder hver gang en funksjon velges. 'AV' : Skjermvisningen (OSD) er avsltt. 'PROG.' : Bare programnummeret vises. 'TELLER': Bare telleverket vises. 5 Bekreft med MENU. Spesialfunksjoner i TEKST-TV Trykk p Trykk p Trykk p CLOCK. for se TEKST-TV-klokkeslett. INFO, for se TEKST-TV siden 100. TRANSP. - for se TEKST-TV transparent. NB! * Med OK vises apparatstatus for øyeblikket p TVskjermen. Trykk tasten MENU mens TEKST-TV er i drift for benytte deg av spesialfunksjonene i TEKST-TV. Hvis du ønsker førstørre skriften, velg symbolet ' e; ' og bekræft med OK. Velg symbolet ' ex ' og bekreft med OK for sl av TEKST-TV dekoderen midlertidig. Fremgangsmten for pne en underside p TEKST-TV: 1 Velg symbolet ' /00 ' og bekreft med 2 Tast inn sidetallet med tasten 0-9 OK Personlig valg Du kan lagre din personlige bilde- og lydstyrkeinnstilling. Denne innstillingen blir automatisk brukt, nr du slr p apparatet. 1 Velg den ønskede innstillingen (se kapittel 'FUNKSJONE-. NE P TV-APPARATET'). Trykk p menytastene C samtidig. 2 Velg og bekreft linjen 'LAGRE PP'. 3 Avslutt med MENU D og. Velg symbolet ' e? ' og bekreft med OK for pne de skjulte sidene. Velg symbolet ' STOP ' og bekreft med tasten OK for stanse sideskiftningen.. Innstillingene er lagret. MENU 4 Rope opp innstillingene: Trykk p. Skjermvisning (OSD) Du kan sl skjermvisningen (OSD) p eller av. 1 Trykk p MENU 5 Velg og bekreft linjen 'SPES FUNKSJONER'. 6 Velg og bekreft linjen 'BRUK PP'. 7 Trykk p MENU.. Innstillingene blir brukt av apparatet. 2 Velg og bekreft linjen 'SPES FUNKSJONER'. Tidsinnstilt avslag Apparatet kan sl seg selv av etter en bestemt tid. 1 Trykk p MENU SPES FUNKSJONER BRUK PP PSLAGS-TIMER TIDSB. AVSLAG VISNING BARNESIKRING KLOKKE vw 0 FULL AV. 2 Velg og bekreft linjen 'SPES FUNKSJONER'. 3 Velg linjen 'TIDSB. AVSLAG'. 8 4 Med menytasten eller C kan du i perioder p 15 minutter velge hvor mange minutter som skal være igjen til apparatet sls av. Hvis du setter tiden p '0' med CLEAR, er den tidsinnstilte avslagsfunksjonen avsltt. MENU D Manuell kanalsøking I visse tilfeller kan det hende at funksjonen 'Automatisk kanalsøking' ikke finner alle TV-kanalene (f.eks. kodede TV-kanaler). Da kan du bruke denne manuelle metoden til stille inn kanalene. 1 Sl p apparatet med STOP h 5 Trykk p.. Trykk p menytastene Pslags-funksjon Apparatet kan sl seg selv p etter en bestemt tid. 1 Trykk p MENU D og C samtidig. 2 Velg og bekreft linjen 'MANUELL LAGRING'.. MANUELL LAGRING v w KANAL/FREKVENS SØKING FININNSTILLING PROGRAMNUMMER DEKODER LAGRE C Velg og bekreft linjen 'SPES FUNKSJONER'. 3 Velg og bekreft linjen 'PSLAGS-TIMER'. 4 Tast inn tidspunktet nr apparatet skal sls p.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 5 Velg linjen 'VEKKING' og sl pslags-timeren p eller av. 6 Trykk p MENU 3 Velg linjen 'SØKING'. 4 Trykk p C til du har funnet riktig TV-kanal.. Barnesikring 1 Trykk p MENU. 2 Velg og bekreft linjen 'SPES FUNKSJONER'. 3 Velg linjen 'BARNESIKRING'. 4 Sl barnesikringen p eller av. 5 Trykk p MENU NB! * Hvis en TV-stasjon sender kodede programmer, og apparatet er koplet til en dekoder, trykker du p D eller C i linjen 'DEKODER' for sl dekoder-funksjonen p eller av. * Hvis du vil fininnstille den automatiske innstillingen for TV-kanalen, velg linjen 'FININNSTILLING'. Med menytasten D eller C kan du gjøre endringer. Viktig: Slike fininnstillinger er bare nødvendige eller nyttige i spesielle tilfeller, for eksempel hvis det er striper p skjermen i kabel-tv-anlegg. 5 Velg ønsket programnummer f.eks. 'P 01' i linjen 'PRO-. GRAMNUMMER' med Pp. NB! Hvis noen trykker p en tast nr barnesikringen er aktivert, blinker 'BARNESIKRING' i noen sekunder. * Programmerte innspillinger gjøres selv om barnesikringen er p, og kan ikke avbrytes. 6 Velg og bekreft linjen 'LAGRE'. 7 Hvis du vil søke flere TV-kanaler, begynn igjen fra trinn 4. Hvis du vil avslutte, trykk p MENU to ganger. 9 Før du henvender deg til en servicemann Hvis det likevel skulle oppst uventede problemer under bruken av denne TV/Video-kombinasjonen, finner du mulige rsaker nevnt nedenfor. Du kan ogs ta kontakt pr. telefon med den kundeservice som har ansvaret for ditt land. Nettbryter p siden er avsltt. Barnesikringen er p. Kassetten sitter fast: Ikke bruk makt. Sl av med nettbryteren et øyeblikk. Batteriene er oppbrukt. Ingen avspilling p TV/Video-kombinasjonen: Ingen innspilling p kassetten Ingen fjernsynsmottakelse: Antennen er ikke tilkoplet. Det er ikke lagret noen TV-kanal. Drlig avspilling fra TV/Video-kombinasjonen: Kassetten er slitt eller av drlig kvalitet. Bruk funksjonen 'SPORING' (tracking). Innspilling ikke mulig: TV-kanalen er ikke lagret eller feil kanal er valgt. Du har satt inn en kassett med innspillingssperre. Programmert innspilling virker ikke: Tidsdata er feil programmert. Klokkeslett/dato er ikke riktig innstilt. Du har satt inn en kassett med innspillingssperre. VPS/PDC er psltt, men 'VPS/PDC-tiden' er feil. Kontroller antennen. Dette produktet oppfyller kravene i direktivene 73/23/EEC, 89/336/EEC og 93/68/EEC. TYPE VN xx 20PV184/13 SER.NR. 10.

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

HR-S6600EU HR-S6611EU

HR-S6600EU HR-S6611EU TV TV VPS/PDC 0000 START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS? TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG 0 SEC TV + TIMER VIDEOSPILLER HR-S6600EU HR-S66EU 6 7 8 9 0 MENU STANDBY/ON

Detaljer

HR-S7600EU HR-S7611EU

HR-S7600EU HR-S7611EU VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + DIGITAL TBC/NR 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-S7600EU HR-S76EU LCD PROG AUDIO 6 7

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Grunnelggende funksjoner og betjening

Grunnelggende funksjoner og betjening Bruksanvisning del 2 Grunnelggende funksjoner og betjening UFS 946/CI+ Norwegisch Mottaker Bestillingsnr. Bruksanvisning gyldig fra programvareversjon: UFS 946/CI+ 20210222 1.00 Forord Kjære kunde! Denne

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFS6609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5663545

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFS6609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5663545 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFT5609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5664862

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFT5609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5664862 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Detaljer