HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2"

Transkript

1 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG. R PICTURE V C R M REMAIN REVIEW REW JOG FF SHUTTLE SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN VIDEOSPILLER HR-E9E SCENE FINDER PROG/MENU ILLUMI GUIDE PROG CHECK OK STANDBY/ON TIMER 5/8 COUNTER RESET DISPLAY TV PROG/ q BRUKS- ANVISNING PAL INNHOLD LPT-7A NORSK SIKKERHET Sikkerhetsanvisninger... INSTALLERE DIN NYE SPILLER Grunnleggende tilkoplinger... GRUNNINNSTILLINGER Automatisk oppsett... Språk... 7 Stille inn videokanalen... 8 SHOWVIEW oppsett... AVSPILLING Grunnleggende avspilling... Avspillingsfunksjoner... OPPTAK 8 Grunnleggende opptak... 8 Skjermvisninger... 9 B.E.S.T. bildesystem... Opptaksfunksjoner... TIMEROPPTAK SHOWVIEW timeropptak... Vanlig timerprogrammering... REDIGERING Redigere til eller fra en annen videospiller... Redigere fra et videokamera... SYSTEMTILKOPLINGER Kople til/bruke en dekoder... SPESIELLE EGENSKAPER Fjernkontroll kompatibel med flere TV-merker... Fjernkontroll for satelittuner fra flere merker... 5 STILLE IN TUNER KLOKKEINNSTILLING FEILSØKING SPØRSMÅL OG SVAR 5 INDEKS SPESIFIKASJONER 9 NO

2 NO SIKKERHET Sikkerhetsanvisninger Merkeplate og advarsler sitter på baksiden av spilleren. ADVARSEL: FARLIG SPENNING INNE I SPILLEREN. ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE MÅ IKKE SPILLEREN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS Hvis du ikke skal bruke spilleren på lang tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. Det er farlig spenning inne i spilleren. Overlat reparasjoner til autoriserte reparatører. For å unngå støteller brannfare bør nettledningen trekkes ut av stikkontakten før signal- eller antennekabel koples til eller fra. VIKTIG Les de ulike anvisningene på denne siden før du installerer eller bruker videospilleren. Vær oppmerksom på at det kan være forbudt å kopiere innspilte kassetter eller plater uten opphavsretts innehaverens samtykke. ADVARSEL Det er to ulike typer SECAM-fargesystemer: SECAM-L, benyttet i FRANKRIKE (kalles også SECAM-vest) og SECAM-B, benyttet i østeuropeiske land (kalles også SECAM-øst)..Denne spilleren kan også ta inn SECAM-B farge-tvsignaler til opptak og avspilling..opptak av SECAM-B TV-signaler gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på en SECAM-L- videospiller, og gir ikke normale fargebilder hvis de avspilles på en PALvideospiller med SECAM-B-systemet innebygd (selv om TV-apparatet er SECAM-kompatibelt)..Forhåndsinnspilte SECAM-L-kassetter eller opptak gjort med SECAM-L-videospiller gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på denne spilleren..denne spilleren kan ikke brukes til SECAM-L-standarden. Bruk en SECAM-L-videospiller for å ta opp SECAM-Lsignaler. For Italia: Det bekreftes at dette produktet, av merke JVC, tilfredsstiller departementsvedtak nr. 58 av 8. aug. 95 kunngjort i den italienske republikks offisielle lysingsblad nr. av 8. des. 95. PAL Det kan kun brukes kassetter merket VHS i denne spilleren. HQ VHS er kompatibel med eksisterende VHS-utstyr. SHOWVIEW er et varemerke tilhørende Gemstar Development Corporation. Varemerkeregistrering er ansøkt. SHOWVIEW System produseres på licens fra Gemstar Development Corporation. STANDBY/ON-knappen slår ikke av strømmen til spilleren. Den slår bare driftsspenningen på og av. " " viser at driftsspenningen er slått av, mens " " viser at den er slått PÅ. Hvis du ikke følger anvisningene under, kan det medføre skade på spilleren, fjernkontrollen eller videokassetten.. SETT IKKE spilleren i omgivelser utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.... i direkte sollys.... i støvete omgivelser.... i omgivelser der det genereres sterke magnetfelt.... på et ustabilt underlag eller et underlag som er utsatt for rystelser.. IKKE TILDEKK spillerens ventilasjonsspalter.. SETT IKKE tunge gjenstander på spilleren eller fjernkontrollen.. SETT IKKE noe som kan søle oppå spilleren eller fjernkontrollen. 5. UNNGÅ at spilleren utsettes for kraftige slag eller rystelser under transport. KONDENS Fuktighet i luften vil kondensere på spilleren når du flytter den fra et kaldt sted til et varmt sted, eller under forhold med ekstremt høy luftfuktighet - på samme måte som det dannes vanndråper på utsiden av et glas fylt med kald væske. Kondens på hodevalsen vil skade båndet. I situasjoner der det kan forekomme kondens, bør du la spilleren være påslått et par timer slik at fuktigheten tørker. OM RENGJØRING AV HODENE Avleiring av smuss og andre partikler på videohodene kan gjøre at avspillingsbildet blir uskarpt eller svekket av forstyrrelser. Kontakt din nærmeste JVC-forhandler dersom slike problemer oppstår.

3 INSTALLERE DIN NYE SPILLER Grunnleggende tilkoplinger Antenneinngang -pins SCART-kabel Strømledning Til stikkontakt Baksiden av TV-apparat RF-kabel (inkludert) AV IN/OUT -pins SCARTkontakt TVantennekabel Baksiden av videospilleren Det er viktig at videospilleren tilkoples riktig. Følg disse punktene nøye. DISSE PUNKTENE MÅ UTFØRES FØR VIDEOSPILLEREN KAN TAS I BRUK. Påse Plasser NO KONTROLLER INNHOLDET at pakken inneholder alt tilbehør oppført i Spesifikasjoner ( s. 9). SETT OPP SPILLEREN spilleren på et stabilt, horisontalt underlag. KOPLE SPILLEREN TIL TV Tilkoplingsmetoden du bruker avhenger av hvilken type TV du har. RF-TILKOPLING Tilkopling til TV-apparat UTEN AV-innganger... a Kople TV-antennekabelen fra TV-apparatet. b Kople TV-antennekabelen til ANT. IN-kontakten på baksiden av spilleren. c Kople den vedlagte RF-kabelen mellom RF OUTkontakten på baksiden av spilleren og TVapparatets antenneinngang. ** Før du tar i bruk spilleren må du påse at TV-apparatets kanal er stilt på VIDEO-kanalen ( s. 8). AV-TILKOPLING Tilkopling til TV-apparat med AV-innganger... a Kople til antenne, spiller og TV-apparat som beskrevet under RF-TILKOPLING. b Kople en ekstra SCART-kabel mellom AV IN/ OUT-kontakten på baksiden av spilleren og TVapparatets -pins SCART-kontakt. Før du tar i bruk spilleren må du påse at TV-apparatet er stilt på VIDEO-modus (eller AV-modus). Plugg KOPLE SPILLEREN TIL STRØMNETTET strømledningen i en stikkontakt. Etter at du har satt støpslet på strømledningen inn i strømkontakten, vises skjermbildet for innstilling av land på TV-skjermen og/eller på spillerens display første gang knappen trykkes inn på spilleren eller fjernkontrollen for å slå på spilleren. Fortsett på side for å gjennomføre et automatisk oppsett.

4 q NO GRUNNINNSTILLINGER Automatisk oppsett Automatisk kanalsøk/automatisk klokkeinnstilling/automatisk ledetallinnstilling Når du trykker på knappen på spilleren/fjernkontrollen for å slå på strømmen for første gang etter du har koplet spilleren til strømnettet vises skjermbildet for innstilling av land på TVskjermen og/eller på spillerens display. Ved ganske enkelt å velge ditt eget land*, vil den automatiske oppsettfunksjonen automatisk stille inn tunerens kanaler, klokken og ledetallene. * Bor du i Belgia eller Sveits må du også velge hvilket språk du bruker. Du kan følge med på spillerens display eller på TV-skjermen når du gjør dette. 5/8 Før du starter må du kontrollere følgende: TVens antennekabel bør være koplet til spilleren. Spillerens hovedstrømledning bør være tilkoplet strømnettet, side. Ønsker du å bruke bildet på TVen, bør den være stilt inn på AV-modus (med AV-tilkopling side ) eller på UHFkanal (med RF-tilkopling side ) SLÅ PÅ SPILLEREN på på spilleren eller fjernkontrollen. Skjermbildet for valg av land vises på spillerens display og/eller på TVskjermen. SUOMI PORTUGAL DEUTSCHLAND NORGE SVERIGE DANMARK ÖSTERREICH SUISSE ITALIA ESPAÑA BELGIUM NEDERLAND GREECE OTHERS [5 ] = [MENU] : EXIT PUSH JOG Internasjonal landskode for telefon SUOMI : 58 SUISSE : PORTUGAL : 5 ITALIA : 9 DEUTSCHLAND : 9 ESPAÑA : NORGE : 7 BELGIUM : SVERIGE : NEDERLAND : DANMARK : 5 GREECE : ÖSTERREICH : OTHERS : - - MERK Så snart det automatiske oppsettet er ferdig vil alle stasjoner og tilhørende ledetall være lagret i minnet, selv om sikkerhetskopien har utgått. Spilleren vil følgelig ikke gjennomføre et automatisk oppsett på nytt. Det eneste du må gjøre er å stille inn klokken ( side ). Har du flyttet til et nytt område, må du foreta de enkelte innstillinger etter behov. Stille inn tuneren side Stille inn klokke side SHOWVIEW ledetallinnstilling side Skulle en ny stasjon begynne å sende i ditt område, må du både stille inn tuneren ( side ) og foreta en SHOWVIEW ledetallinnstilling ( side ). Dersom Dersom du har koplet TVen til spilleren med en RFkontakt, og bildet som vises i UHF-kanal virker forvrengt, må du gjøre denne innstillingen ut fra spillerens eget display. VELGE LAND du ser på spillerens display på PUSH JOG%fi for å velge internasjonal landskode for telefonnummer ut fra tabellen i venstre kolonne. Har du valgt en landskode som ikke er (BELGIUM) eller (SUISSE), fortsett med trinn. Har du valgt landskode (BELGIUM) eller (SUISSE), fortsett med trinn. (Eks.) DEUTSCHLAND er valgt Dersom du ser på TV-skjermen på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til navnet på ditt land. Har du valgt et annet land enn BELGIUM eller SUISSE, fortsett med trinn. Har du valgt BELGIUM eller SUISSE, fortsett med trinn. SUOMI PORTUGAL DEUTSCHLAND NORGE SVERIGE DANMARK ÖSTERREICH [5 ] = [MENU] : EXIT SUISSE ITALIA ESPAÑA BELGIUM NEDERLAND GREECE OTHERS (Eks.) DEUTSCHLAND er valgt.

5 VELG SPRÅK NO 5 OK, og skjermbildet for automatisk oppsett av språk forsvinner fra displayet og/eller TV-skjermen. Dersom du ser på spillerens display på PUSH JOG%fi for å velge din språkkode ut fra tabellen i venstre kolonne. (Eks.) DEUTSCH er valgt for SUISSE Internasjonal landskode for telefon Språkkode PUSH JOG Språkkode ENGLISH : NEDERLANDS : DEUTSCH : SVENSKA : 7 FRANCAIS : NORSK : 8 ITALIANO : SUOMI : 9 CASTELLANO : 5 DANSK : Resultatet av det automatiske oppsettet vises på spillerens display Etter at både det automatiske kanalsøket og klokken er korrekt innstilt, vises korrekt klokkeslett. Er det automatiske kanalsøket korrekt, uten at klokken ble korrekt innstilt, vises meldingen "CH". Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller den automatiske klokkeinnstillingen ble korrekt, vises meldingen "--:--". Fortsett på side dersom det automatiske oppsettet er ferdig. OK Dersom du ser på TVskjermen på PUSH JOG%fior å flytte markøren (pekeren) til det språket du velger. GJENNOMFØRE AUTOMATISK OPPSETT OK. Mens meldingen "Auto" vises blinkende i displayet, må du IKKE trykke på noen andre knapper på spilleren eller fjernkontrollen før du ser korrekt tid, "CH " eller "--:--" i displayet. (Se boksen nederst i venstre kolonne på denne siden.) Oppsettet starter med et automatisk kanalsøk. Alle stasjoner som kan mottas i ditt område blir lagret. Den automatiske klokkeinnstillingen skjer ved å lese klokkesignalet fra en stasjon som sender et PDCsignal mens det automatiske kanalsøket foretas. Under det automatiske kanalsøket gjenkjenner spilleren hvert stasjonsnavn og lagres i spillerens minne, deretter stilles ledetallet for SHOWVIEW for de stasjoner som sender i ditt område. I områder hvor ingen stasjoner sender et PDC-signal, kan ikke spilleren stille inn klokken eller programnummeret for SHOWVIEW. Dersom du bruker en TVskjerm, vil skjermbildet for AUTO KANALSØK vises etter at du har trykker OK i trinn. Etter hvert som det automatiske oppsettet fortsetter, vil merket " " flytte seg over skjermen fra venstre mot høyre. Dersom det skjer et DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [5 ] = [MENU] : ENDE (Eks.) DEUTSCH er valgt AUTO KANALSØK VENNLIGST VENT [MENU] : AVBRYT strømbrudd, eller dersom Start Slutt du trykker på eller MENU mens det automatiske oppsettet pågår, vil det automatiske oppsettet bli avbrutt. Pass på å slå av spilleren med en gang og start på nytt fra trinn.

6 NO GRUNNINNSTILLINGER (forts.) Dersom både kanal- og klokkeinnstillingen er korrekt gjennomført: Gjennomfør "Stille inn videokanalen" på side 8. Slå på TVen og velg VIDEOkanalen eller AV-modus, og kontroller at alle nødvendige stasjoner er lagret i spillerens minne ved å bruke knappene TV PROG. Dersom stasjonsnavnene (ID side ) også er lagret i spillerens minne, vil stasjonsnavnet vises i øvre venstre hjørne av skjermen i ca 5 sekunder etter at spilleren er stilt inn på den enkelte stasjonen. Dersom du ønsker å stille inn tuneren manuelt for å kunne legge til eller hoppe over kanaler, endre kanalplasseringer, eller stille inn eller endre stasjonsnavn, se side 8-9. Gjennomfør "SHOWVIEW oppsett " på side for å kontrollere at ledetallet er riktig innstilt. Dersom kanalsøket er korrekt men klokken ikke er stilt inn: Gjennomfør "Stille inn videokanalen" på side 8. Slå på TVen og velg VIDEOkanalen eller AV-modus, og kontroller at alle nødvendige stasjoner er lagret i spillerens minne ved å bruke knappene TV PROG. Dersom stasjonsnavnene (ID - side ) også er lagret i spillerens minne, vil stasjonsnavnet vises i øvre venstre hjørne av skjermen i ca 5 sekunder etter at spilleren er stilt inn på den enkelte stasjonen. Dersom du ønsker å stille inn tuneren manuelt for å kunne legge til eller hoppe over kanaler, endre kanalplasseringer, eller stille inn eller endre stasjonsnavn, se side 8-9. Gjennomfør "Stille inn klokken" på side, deretter "SHOWVIEW oppsett" på side for å kontrollere at ledetallet er riktig innstilt. Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller klokken er korrekt innstilt: Kontroller at TVens antennekabel er skikkelig tilkoplet spilleren, og slå av strømmen til spilleren med en gang, slå deretter spilleren på igjen. Skjermbildet for innstilling av land vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen. Utfør trinn og på side - 5 på nytt. VIKTIG Avhengig av mottaksforholdene vil ikke alltid stasjonsnavnene bli lagret korrekt, eller så vil ikke ledetallet fungere korrekt. Er ikke ledetallene stilt inn riktig, vil ikke et SHOWVIEW opptak ( side ) fungere korrekt. Sørg for å kontrollere at ledetallene til SHOWVIEW er riktig innstilt ( side, "SHOWVIEW oppsett"). I og med at din videospiller husker alle detekterte stasjoner selv om inngangssignalet er svakt, vil noen av stasjonene som er lagret gi bilder med støy. "Slette en kanal" på side 8 for å slette disse stasjonene. INFORMASJON Språk for visning på skjerm Det automatiske oppsettet velger automatisk språk for skjermbildene ut fra den landsinnstillingen som du gjorde i trinn på side (hvis du ikke valgte BELGIUM eller SUISSE), slik som vist nedenfor. SUOMI [ SUOMI SVERIGE [ SVENSKA ESPAÑA [ CASTELLANO PORTUGAL [ ENGLISH DANMARK [ DANSK NEDERLAND [ NEDERLANDS DEUTSCHLAND [ DEUTSCH ÖSTERREICH [ DEUTSCH GREECE [ ENGLISH NORGE [ NORSK ITALIA [ ITALIANO OTHERS [ ENGLISH "Språk" på side 7 dersom du ønsker å endre språket manuelt. Justere klokken Din spiller har en funksjon for å justere klokken (Just Clock) som foretar en nøyaktig tidskontroll med jevne mellomrom ved å lese av PDC-signalet. Vil du bruke denne funksjonen, må du sette den "PÅ", "Just Clock" på side.

7 NO 7 Språk Pass på at du stiller inn videokanalen før du stiller inn språket ( side 8). Slå på TVen og velg VIDEO-kanalen (eller AV-modus) Med denne spilleren kan du velge mellom språk for skjermmeldinger. Under det automatiske oppsettet velges språket automatisk ( side ). Du kan selv endre på dette språkvalget ved å bruke følgende fremgangsmåte. SLÅ PÅ SPILLEREN på. HENT FREM HOVEDMENYEN to ganger på MENU. HENT FREM SKJERMBILDET FOR INNSTILLING AV LAND på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til "AUTO KANALSØK" og trykk OK. HOVED MENY MODUS INNSTILLING AUTO KANALSØK MANUELT KANALSØK LEDETALL INNSTILLING KLOKKEINNSTILLING [5 ] = [MENU] : AVBRYT MENU PUSH JOG OK VELG LAND på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til navnet på ditt land, trykk deretter på OK. Skjermbildet for innstilling av språk vises. SUOMI SUISSE PORTUGAL ITALIA DEUTSCHLAND ESPAÑA NORGE BELGIUM SVERIGE NEDERLAND DANMARK GREECE ÖSTERREICH OTHERS [5 ] = [MENU] : AVBRYT 5 VELG SPRÅK på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til det språket du vil velge. Det er ikke nødvendig å trykke på OK, dette vil starte det automatiske kanalsøket. DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [5 ] = [MENU] : AVBRYT GÅ TILBAKE TIL VANLIG SKJERMBILDE på MENU.

8 8 NO Stille inn videokanalen Videokanalen (RF utgangskanalen) er den kanalen som din TV mottar bilde- og lydsignaler fra videospilleren gjennom RF-kabelen. GRUNNINNSTILLINGER (forts.) Dersom du kun har koplet en videospiller til TVen med den vedlagte RF-kabelen (RF kontakt) - Gå til "Med RFtilkopling" nedenfor. Har du koplet videospilleren til TVen med den vedlagte RF-kabelen og en -pinners SCART-kabel (AV kontakt) - Gå til "Med AV-tilkopling" på neste side. VIKTIG: Før du fortsetter med de neste trinnene, må du kontrollere at spilleren er slått av og at det ikke ligger en videokassett i spilleren. TV PROG.+/ q 5/8 Med RF-tilkopling HENT FREM INNSTILLINGSMODUS FOR VIDEOKANALEN Hold nede STOP på spilleren til displayet viser følgende melding STOP Still STILLE INN VIDEOKANALEN inn TVen på UHF-kanal. Dersom de to vertikale søylene vises klart på skjermen, slik som vist på illustrasjonen nederst til venstre på denne siden, kan du fortsette med trinn. Vises ikke de to søylene tydelig, må du trykke på TV PROG. + eller for å stille inn videospilleren på en ledig kanal mellom og 9 som ikke brukes av en lokal stasjon i ditt område. (Eks.) Dersom kanal 5 er ledig i ditt område TESTSIGNAL TV PROG.+/ OK Videokanalen er den kanalen hvor testbildet til venstre vises tydelig på i trinn. Still deretter din TV inn på UHF-kanal 5 og sjekk om de to vertikale søylene vises tydelig på skjermen. Er dette i orden kan du fortsette med trinn. Hvis ikke må du finne frem til en annen ledig kanal og prøve en gang til. Dersom du stiller inn videospilleren på en kanal som benyttes av en lokal stasjon, eller som har nabokanaler som benyttes av lokale stasjoner, vil bildekvaliteten bli påvirket, og noe støy kan komme frem i skjermbildet. Pass på å velge en ledig kanal der nabokanalene ikke er i bruk. Kan du ikke få frem to hvite vertikale søyler i en kanal mellom og 9 må du ta kontakt med din JVCforhandler. AVBRYTE INNSTILLINGSMODUS FOR VIDEOKANALEN OK. For å se bildesignalet fra din videospiller må du stille inn TVen på videokanalen.

9 NO 9 VIKTIG: Før du fortsetter med følgende trinn, må du kontrollere at spilleren er slått av og at det ikke ligger noe videobånd i spilleren. Med AV-tilkopling TV PROG. q 5/8 STOP Hold HENT FREM INNSTILLINGSMODUS FOR VIDEOKANALEN nede STOP på spilleren til displayet viser følgende melding STILLE INN VIDEOKANALEN TV PROG. til displayet viser meldingen " OUT ". TV PROG. OK Videokanalen er nå slått av. AVBRYTE INNSTILLINGSMODUS FOR VIDEOKANALEN OK. Still inn TVen på AV-modus for å se bildesignalene fra videospilleren.

10 NO SHOWVIEW oppsett Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). GRUNNINNSTILLINGER (forts.) Timeropptak er svært forenklet med SHOWVIEW fordi hvert TVprogram har et kodenummer som spilleren kan tolke. Ledetall (GUIDE PROG) viser til de tilordnede TVstasjonsnumrene, ifølge sendeområdet, for SHOWVIEW timeropptak. VIKTIG Utfør følgende fremgangsmåte etter at automatisk oppsett på side og/eller trinnene for kanalsøk på side - 9 og etter at klokken er stilt inn slik som forklart på side. Etter å ha stilt ledetallene kan stasjonsnavn og kanalposisjoner være feil hvis du har lagret eller hoppet over kanaler. I så fall må du foreta ledetallinnstillingen på ny. NUMBER CANCEL Innstilling av ledetall LAG EN LISTE OVER LAGREDE KANALPOSISJONER OG STASJONSNAVN (Eks.) Kanalposisjon Stasjonsnavn ARD ZDF WDR MENU OK PUSH JOG HENT FREM SKJERMBILDET FOR HOVEDMENYEN to ganger på MENU. HENT FREM SKJERMBILDET FOR INNSTILLING AV LEDETALL på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til "LEDETALL INNSTILLING", og trykk OK. Skjermbildet for ledetall vises. HOVED MENY MODUS INNSTILLING AUTO KANALSØK MANUELT KANALSØK LEDETALL INNSTILLING KLOKKEINNSTILLING [5 ] = [MENU] : AVBRYT 5 LEDETALL INNSTILLING GUIDE PROG TV PROG : AUTO SET BY SHOWVIEW [ ]: MANUELL INNSTILLING [5 ] :? [MENU] : AVBRYT

11 NO 5 LEGG INN SHOWVIEW- NUMMER på OK, så vises det en markør over GUIDE PROG. Da bruker du TALLtastene og legger inn SHOWVIEW-nummeret (finnes i mange programoversikter) for et program som skal sendes på hver stasjon i listen fra punkt, fra toppen av. Skriver du inn feil nummer, kan du trykke CANCEL for LEDETALL INNSTILLING 5 GUIDE PROG TV PROG [-9] = [MENU] : AVBRYT å flytte markøren en posisjon bakover, og skriv inn korrekt nummer. på OK, så begynner visningen under TV PROG å blinke. Hvis det blinkende tallet under TV PROG stemmer med kanalposisjonen......trykker du på OK. Hvis numrene ikke stemmer overens......legger du inn kanalposisjonen ved å trykke på PUSH JOG%fi eller TALLtastene, deretter trykker du på OK. Hvis du legger inn SHOWVIEW-nummeret for et program som allerede er sendt, vises FEIL på skjermen noen sekunder. Legg inn det riktige SHOWVIEW-nummeret. Gjenta punkt og 5 ved behov. LUKK MENYEN Når du legger inn et SHOWVIEW-nummer for ZDF LEDETALL INNSTILLING GUIDE PROG TV PROG [5 ] = [MENU] : AVBRYT på MENU, så er innstillingen fullført. Hvis du allerede kjenner ledetallet for en stasjon... Etter punkt trykker du på PUSH JOG. GUIDE PROG begynner å blinke. Legg inn ledetallet ved å trykke på TALLtastene eller PUSH JOG%fi, deretter trykker du på PUSH JOG. TV PROG-numre begynner å blinke. Legg inn kanalposisjonen ved å trykke på TALLtastene eller PUSH JOG%fi, deretter trykker du på PUSH JOG. Gjenta punkt og ved behov. på MENU. % % % Når du bruker satellittuner Eks. Satellittuner Satellittantenne AV IN/DECODER TV-apparat Eks. BEKREFT KANAL- POSISJONSNUMMER Satellittuner og dekoder Antenne eller kabel Forberedelse Kople satellittuneren til AV IN/DECODER-kontakten på baksiden av spilleren. Still inn "AV VALG" på "AV" ( side ). Ta opp satellittsendinger... Still inn riktig kanal på satellittuneren. på TALLtast for å stille spillerens inngangsmodus på AUX. Start opptaket ( s. 8, punkt -5). Ta opp satellittsendinger med SHOWVIEW timeropptak... Still inn ledetall. Under punkt 5 i spalten til venstre trykker du på TALLtast for å stille TV PROG på AUX. Foreta SHOWVIEW timeropptak ( s. ). Ta opp satellittsendinger med vanlig timeropptak... Under punkt på side 7 trykker du på TV PROG. +/ for å stille kanalposisjonen på AUX. Ved timeropptak av et satellittprogram må du først stille satellittuneren på riktig kanal før det valgte programmet begynner og deretter stille satellittunerens timer. Har ikke satelittuneren din en timer, lar du den være slått på. Baksiden av videospilleren

12 NO AVSPILLING Grunnleggende avspilling Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). STOP/EJECT q REW PLAY 5/8 FF SHUTTLE Den enkleste, mest grunnleggende funksjonen til videospilleren din er båndavspilling. Innspilte signaler på et videobånd leses av videospilleren og vises på TV-apparatet ditt som et vanlig TV-program. Påse Hvis LEGG I EN KASSETT at vindussiden vender opp, at baksiden med etiketten er vendt mot deg og at pilen foran på kassetten peker mot spilleren. Ikke bruk noe større makt når du legger i kassetten. Strømmen til spilleren slås på automatisk, og telleren tilbakestilles til ::. Hvis opptakssikringen er fjernet, starter avspillingen automatisk. FINNE PROGRAMMETS START båndet er spolt fram forbi startpunktet, trykker du på REW eller dreier SHUTTLE-ringen til venstre. Skal du gå forover, trykker du på FF eller dreier SHUTTLE-ringen til høyre. STARTE AVSPILLINGEN på PLAY. Meldingen "BEST" vises blinkende i spillerens display under den automatiske avspillingen ( side ). STANSE AVSPILLINGEN på STOP på fjernkontrollen eller på STOP/EJECT på spillerens frontpanel. Deretter trykker du på STOP/ EJECT for å ta ut kassetten Anvendbare kassetter PLAY REW FF STOP Compact VHS-videokameraopptak kan avspilles med videospilleren. Det er bare å legge den innspilte kassetten i en VHS kassettadapter, og dermed kan den brukes som enhver fullstørrelses VHS-kassett. Denne videospilleren kan ta opp på vanlige VHS- og Super VHS-kassetter. Den vil imidlertid bare ta opp og spille av vanlige VHS-signaler. Det går ikke an å avspille et innspilt Super VHS-bånd.

13 Avspillingsfunksjoner PLAY SHUTTLE NO Utnytt spesialfunksjonene som er tilgjengelige via betjeningskontrollene på spilleren eller fjernkontrollen. Kast et blikk på SHUTTLE-ringillustrasjonen under mens du leser de følgende fremgangsmåtene. Avspilling bakover Slow Motion bakover Stillbilde Slow motion Avspilling Søking forover TV PROG. PAUSE q 5/8 JOG Søking bakover PUSH JOG PLAY TV PROG. PAUSE Stillbilde/Bildevis avspilling Drei PAUSE UNDER AVSPILLING på PAUSE. Er det vertikale forstyrrelser, bruker du TV PROG.-knappene for å justere bildet. AKTIVERE BILDEVIS AVSPILLING JOG-skiven til høyre for bildevis avspilling forover, eller til venstre for bildevis avspilling bakover. ELLER på PAUSE. ELLER på PUSH JOG eller. % % Søking ved variabel hastighet AKTIVERE SØKING VED VARIABEL HASTIGHET Under avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLEringen til høyre for søking ved variabel hastighet forover, eller til venstre for søking ved variabel hastighet bakover (det vises til illustrasjonen i høyre kolonne). ELLER på PUSH JOG eller under avspilling. % % Jo flere ganger du trykker, desto raskere beveger avspillingsbildet seg. For å redusere hastigheten, trykker du på knappen for motsatt retning. på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling. I søke-, still- eller bildevis avspillingsmodus kan bildet bli forstyrret, med mulig tap av farger. For å gå tilbake til vanlig avspilling, trykker du på PLAY. Slow motion AKTIVERE SLOW MOTION- AVSPILLING Under avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLE-ringen til høyre for slow motion forover, eller til venstre for slow motion bakover (det vises til illustrasjonen ovenfor). ELLER Ved stillbilde, trykk på og hold PAUSE inne i sekunder og slipp den. og hold en gang til for å vende tilbake til stillbilde. ELLER Ved stillbilde, trykk på og hold inne PUSH JOG eller. Slipp knappen for å vende tilbake til stillbilde. på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling. % %

14 NO AVSPILLING (forts.) TV PROG. R PICTURE PAUSE R PICTURE-indikator STOP q REW PLAY 5/8 FF SHUTTLE Høyhastighetssøking (turbosøking) Under AKTIVERE HØYHASTIGHETSSØKING avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLEringen helt til høyre for høyhastighetssøking forover, eller til venstre for høyhastighetssøking bakover. Når du slipper opp ringen SHUTTLE fortsetter avspillingen av stillbilder. Vri ringen SHUTTLE helt til høyre og slipp den i løpet av ett sekund for å søke raskt fremover. Vri ringen SHUTTLE helt til venstre og slipp den i løpet av ett sekund for å søke raskt bakover. ELLER Tryck på FF for høyhastighetssøking forover, eller REW for høyhastighetssøking bakover. REW PLAY TV PROG. FF PAUSE på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling. For korte søkesekvenser trykker du på og holder inne FF eller REW i mer enn sekunder. Når du slipper knappen, fortsetter vanlig avspilling. I søke-, still- eller bildevis avspillingsmodus kan bildet bli forstyrret, med mulig tap av farger. Manuell tracking Videospilleren er utstyrt med automatisk trackingkontroll. Under avspilling kan du overstyre dette og justere trackingen manuelt ved å trykke på TV PROG.-knappene. STOP OVERSTYRE AUTOMATISK TRACKING på på fjernkontrollen for å kople inn manuell tracking. JUSTERE TRACKING MANUELT på TV PROG. + eller for å justere trackingen. GÅ TILBAKE TIL AUTOMATISK TRACKING på på fjernkontrollen for å kople inn automatisk tracking igjen. Når du setter i et nytt bånd, går spilleren automatisk over i automatisk tracking-modus.

15 R-bilde R (= Oppløsning og responsgjenvinningsteknologi) maksimerer følelsen for oppløsning og gjør bildekantene skarpere. Avspillingsbildet vil følgelig virke bedre fokusert. HENT FREM R-BILDET på R PICTURE. R PICTURE-indikatoren lyser. For å slå av R-bildet må du trykke en gang til på R PICTURE, slik at knappen slukkes. Vanligvis anbefales det å ha R-bildet PÅ (med knappen belyst). Avhengig av hvilken båndtype som benyttes kan bildekvaliteten bli bedre når du slår av R-bildet. Bruker du denne spilleren som avspillingsmaskin under redigering, må du passe på å sla av R-bildet før du starter redigeringen. Denne innstillingen vil fungere selv om du slår spilleren av/på. NTSC-avspilling Videospilleren er utstyrt med NTSC-kretser som kan avspille NTSC-bånd. Legg LEGG I EN KASSETT i en kassett innspilt i NTSC. STARTE AVSPILLINGEN på PLAY. Meldingen "NTSC" vises på skjermen i ca fem sekunder. Enkelte TV-apparater krymper bildet vertikalt og legger inn svarte felt øverst og nederst på skjermen. Dette er ingen feil ved videospilleren eller TVapparatet. Bildet kan rulle opp og ned. Dette kan korrigeres ved å bruke V-HOLD-kontrollen som finnes på enkelte TV-apparatet. (Dette kan ikke korrigeres hvis TVapparatet ikke har V-HOLD-kontroll.) Båndtelleren og angivelse av båndresttid vil ikke være riktig. Under søking, stillbilde eller bildevis avspilling vil bildet bli forvrengt, og fargene kan svekkes. Avhengig av typen TV-apparat kan øvre og nedre del av bildet bli beskåret under NTSC-avspilling. Repetert avspilling NO 5 Videospilleren kan avspille båndet automatisk ganger etter hverandre. STARTE AVSPILLINGEN på PLAY. AKTIVERE REPETERT AVSPILLING på PLAY, hold knappen inne i mer enn 5 sekunder og slipp den. Play-indikatoren ($) i displayet blinker langsomt. Båndet avspilles ganger automatisk, deretter stanser det. STANSE AVSPILLINGEN på STOP når som helst for å stanse avspillingen. Du stanser også avspillingen ved å trykke på PLAY, REW, FF eller PAUSE. Informasjon om fargesystem Du kan også ta opp SECAM-signaler eller avspille et MESECAMbånd med denne spilleren. Når et MESECAM-bånd avspilles vil meldingen "MESECAM" vises på skjermen i ca fem sekunder. MESECAM er betegnelsen på bånd med SECAM-signaler som er tatt opp på en MESECAM-kompatibel PAL videospiller.

16 NO AVSPILLING (forts.) q 5/8 SHUTTLE Indekssøking Spilleren setter automatisk av indekskoder ved begynnelsen av hvert opptak. Denne funksjonen gir deg rask tilgang til en av 9 indekskoder i begge retninger. Før du starter må du påse at spilleren er i Stopp-modus. COUNTER RESET REVIEW A/B CODE C.RESET REW C. MEMORY FF AKTIVERE INDEKSSØKING på PUSH JOG eller ( eller ). eller vises på skjermen og søkingen starter i tilsvarende retning. For å komme til indekskode -9, trykker du på PUSH JOG eller gjentatte ganger inntil riktig indeksnummer vises. Eks.: For å finne begynnelsen på B fra gjeldende posisjon, trykker du to ganger på PUSH JOG. For å finne begynnelsen på D fra gjeldende posisjon, trykker du én gang på PUSH JOG. fi % fi % Gjeldende posisjon fi % A B C D E F % % REW SCENE FINDER STOP FF Indeksnummer Når den angitte indekskoden er funnet, starter avspillingen automatisk. PUSH JOG Instant ReView Ved å trykke på en enkelt knapp, slås strømmen til spilleren på, båndet spoles tilbake og avspilling av siste timerinnspilte program starter. Har du tatt opp flere programmer, kan du lett komme til hvilket som helst av dem. Før du starter, må du påse at spilleren er slått av og at Timermodus er koplet ut. Båndposisjonsindikator Båndposisjonsindikatoren vises på skjermen når du fra Stoppmodus trykker på FF, REW eller foretar indekssøking. Posisjonen 5 i forhold til (begynnelsen) eller + (slutten) viser deg hvor du befinner deg på båndet. O.S.D. ( s. 9) må være stilt PÅ, ellers vises ikke indikatoren ::5 REST TID :5 Start Det kan hende at indikasjonen ikke er korrekt, avhengig av hvilken båndtype som brukes. Slutt AKTIVERE INSTANT REVIEW på REVIEW. Strømmen til spilleren slås på og spilleren søker etter indekskoden som angir starten på siste timerinnspilte program. Så snart koden er funnet, starter avspillingen automatisk. Displayet i fronten forteller deg hvor mange programmer som er tatt opp. Har du for eksempel tre programmer, vil meldingen "REVIEW" og "" vises blinkende. For å se på det første av de programmene, trykker du på REVIEW tre ganger. Spilleren søker og starter avspillingen automatisk. Du kan gå til et program så langt som 9 indekskoder unna gjeldende båndposisjon. Instant ReView virker ikke når spilleren er i Timer-modus.

17 Sekvensfinner Denne funksjonen hjelper deg å kontrollere innholdet på umerkede bånd med ett tastetrykk. Søk Søk Søk FF REW FF REW FF REW 5 sekunder minutter 5 sekunder minutter 5 sekunder på teller på teller Sekvensfinner kan ikke brukes når spilleren er i Opptaks-modus. AKTIVERE SEKVENSFINNER på SCENE FINDER. Spilleren starter hurtigsøking forover i 5 sekunder og hurtigspoler deretter minutter forover på telleren. Denne syklusen gjentas helt til båndslutt. For å starte Sekvensfinner bakover, trykker du på SCENE FINDER og dreier SHUTTLE-ringen til venstre (eller trykker på fjernkontrollens REW-knapp) innen sekunder. Denne syklusen gjentas helt til båndstart. Følgende indikasjoner vises i displayet mens Sekvensfinner går: STANSE SEKVENSFINNER på STOP. Du kan også høre båndlyden med Sekvensfinner. Under hurtigspoling forover eller bakover hører du i stedet TV-lyden. Sekvensfinner virker ikke under Indekssøking. Minne for neste funksjon Du kan stille spilleren slik at den slår av strømmen automatisk etter at båndet er spolt helt tilbake. Før du starter, må du påse at spilleren er i Stopp-modus. For automatisk strømavslagning etter tilbakespoling av bånd......trykk på REW, deretter trykker du på innen sekunder. Hvis du vil at strømmen skal slås av automatisk når telleren viser :: (i stedet for ved begynnelsen av båndet), trykker du på C.MEMORY slik at M vises før du trykker på REW. A/B-kodeveksling med fjernkontrollen NO 7 Fjernkontrollen kan betjene to JVC videospillere uavhengig av hverandre, slik at den ene reagerer på fjernkontrollens A-kodesignaler og den andre reagerer på B-kodesignaler. Fjernkontrollen er forhåndsinnstilt til å sende A-kodesignaler ettersom spilleren er stilt for å reagere på A-kodesignaler. Du kan lett stille spilleren til å reagere på B-kodesignaler. Trekk Still Plugg KOPLE FRA STRØMMEN strømledningen ut av stikkontakten. STILL A/B-KODEBRYTEREN den på B. KOPLE TIL STRØMMEN IGJEN strømledningen i stikkontakten igjen. SLÅ PÅ SPILLEREN på på fjernkontrollen. Nå reagerer spilleren kun på B-kodesignaler. Enkelte TV-apparater kan reagere med funksjonsfeil på B-koder. I så fall må du skifte tilbake til A-koder. Tellerminne Setter tellerverdien tilbake til ::, slik at du kan finne et bestemt sted på båndet automatisk. Når STILLE TELLERMINNE på C.(COUNTER) RESET under avspilling på et punkt du vil finne igjen senere. Telleren viser ::. Deretter trykker du på C.MEMORY, slik at M vises foran tellersifrene. AKTIVERE TELLERMINNE du vil tilbake til det angitte punktet, trykker du på STOP og deretter på REW eller FF. Båndet spoles raskt bakover eller forover og stanser automatisk på ca. ::. For å annullere tellerminnet, trykker du på C.MEMORY en gang til.

18 8 NO OPPTAK Grunnleggende opptak Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). NUMBER TV PROG. 5 PAUSE RECORD q PLAY 5/8 STOP/EJECT TV PROG. TV-signaler som tas inn av spillerens innebygde tuner kan tas opp på et videobånd. Du kan ta opp TV-programmer med videospilleren. Legg 5 LEGG I EN KASSETT i en kassett med opptakssikringen på plass. Telleren tilbakestilles til :: og strømmen til spilleren slås på automatisk. VELGE ET PROGRAM på TV PROG. +/ eller TALLtastene for å velge kanalen du vil ta opp fra. TV PROG.-skiven kan også brukes for å velge en kanal. STARTE OPPTAKET på og hold inne RECORD og PLAY på fjernkontrollen, eller trykk på RECORD på spilleren. B.E.S.T. skjer ved begynnelsen av både det første opptaket etter at kassetten er satt i ( s. ). STANSE MIDLERTIDIG/ FORTSETTE OPPTAKET på PAUSE. på PLAY for å fortsette opptaket. STANSE OPPTAKET på STOP på fjernkontrollen eller STOP/EJECT på spilleren. deretter på STOP/EJECT for å ta ut kassetten. PLAY TV PROG. Hvordan hindre utilsiktet sletting For å hindre utilsiktet sletting av en innspilt kassett, fjerner du sikkerhetsknasten. Skal du ta opp på den senere, dekker du hullet med tape. RECORD PAUSE STOP Opptakssikring

19 NO 9 Skjermvisninger (O.S.D.) Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). MENU PUSH JOG 5 Dersom du bruker denne spilleren som avspillingsmaskin under redigering, må du kontrollere at "O.S.D." er "AV" før du starter redigeringen. Avhengig av hvilken båndtype som brukes kan indikatorene for bruksmodus bli forstyrret under avspillingen OK Du kan velge å ha ulike indikatorer på skjermen eller ei ved å stille denne funksjonen PÅ eller AV. Meldingene vises i valgt språk ( side eller 7). Flytt Standardinnstillingen 5 SLÅ PÅ SPILLEREN på. HENT FREM HOVEDMENYEN to ganger på MENU. HENT FREM SKJERMBILDET FOR MODUSINNSTILLINGER markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING" ved å trykke på PUSH JOG %fi og deretter på OK. SLÅ AV/PÅ VISNING PÅ SKJERMEN er "PÅ". Ønsker du å se meldingene på TVskjermen, kan du la denne innstillingen være uendret, og fortsette med trinn 5. Ønsker du ikke at disse meldingene skal vises på skjermen, må du trykke på PUSH JOG %fi for å flytte markøren (pekeren) til "O.S.D." og trykke PUSH JOG for å sette "O.S.D." "AV". GÅ TILBAKE TIL VANLIG SKJERMBILDE på MENU. MODUS INNSTILLING AUTO TIMER : AV O. S. D. : PÅ B. E. S. T. : PÅ AV VALG : AV [5 ] = [] : PÅ/AV [MENU] : AVBRYT % Den overlagrede indikasjonen på TV-skjermen forteller deg hva spilleren gjør. 5 7 q PR. ABCD ] : NTSC.. 97 ADVARSEL TIMER-OPPTAK STARTER SNART [CANCEL] M : : 5 REST TID : 8 9 Driftsmodusindikatorer Kanalposisjonsnummer og stasjonsnavn/aux.-indikator (AUX, AUX eller F-AUX) Markering for at kassett er lagt i Klokke 5 Gjeldende dag/måned/år Båndretning 7 Båndposisjonsindikator ( s. ) 8 Båndteller (samt tellerminneindikator) 9 Indikator for båndresttid ( s. ) Timeradvarsel ( s. 9) NTSC/MESECAM display ( s. 5)

20 NO B.E.S.T. bildesystem Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). 5 RECORD q 5/8 Legg Flytt LEGG I EN KASSETT i en kassett med opptakssikringen på plass. Strømmen til spilleren slås på automatisk. HENT FREM HOVEDMENYEN to ganger på MENU. HENT FREM SKJERMBILDET FOR MODUSINNSTILLINGER markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING" ved å trykke på PUSH JOG %fi og deretter på OK. OPPTAK (forts.) B.E.S.T.-systemet (Biconditional Equalised Signal Tracking) kontrollerer tilstanden til båndet som brukes ved opptak og avspilling og kompenserer for å gi best mulige opptaks- og avspillingsbilder. Standardinnstilling for såvel opptak som avspilling er PÅ. Opptak HOVED MENY MODUS INNSTILLING AUTO KANALSØK MANUELT KANALSØK LEDETALL INNSTILLING KLOKKEINNSTILLING [5 ] = [MENU] : AVBRYT RECORD MENU PLAY OK Standardinnstillingen BEKREFTE B.E.S.T. STATUS er "PÅ". Er denne uendret kan du fortsette med trinn 5. Hvis ikke, trykk på PUSH JOGfi for å flytte markøren (pekeren) til "B.E.S.T." og trykke på PUSH JOG # for å slå denne innstillingen "PÅ". MODUS INNSTILLING AUTO TIMER : AV O. S. D. : PÅ B. E. S. T. : PÅ AV VALG : AV [5 ] = [] : PÅ/AV [MENU] : AVBRYT PUSH JOG Displayindikasjon Etter hvert som båndkontrollen går fremover, øker - merkene i displayet oppover. Så snart BEST -indikatoren begynner å blinke, er kontrollen fullført. 5 GÅ TILBAKE TIL VANLIG SKJERMBILDE på MENU. START OPPTAKET på og hold inne RECORD og PLAY på fjernkontrollen, eller trykk på RECORD på spilleren. Spilleren bruker ca. 7 sekunder på å vurdere båndets tilstand, deretter starter den opptaket. Når BEST -indikatoren begynner å blinke, betyr det at justeringen er fullført. Så lenge meldingen "BEST" vises i displayet startes ikke umiddelbart tidsstyrt opptak ( side ) dersom du trykker på spillerens knapp RECORD.

HR-J648EH (Hi-Fi) HR-J648E (Hi-Fi) HR-J448E (Mono) HR-J248E (Mono)

HR-J648EH (Hi-Fi) HR-J648E (Hi-Fi) HR-J448E (Mono) HR-J248E (Mono) TV CANCEL /DAILY /WEEKLY /C.RESET PROG CHECK /AUX TIMER START PROG /MENU OK C.MEMORY DISPLAY EXPRESS PROGRAMMING STOP PLAY 7STOP DATE TV PROG TV VOL+ TV VOL Press and hold TV button while pressing, TV

Detaljer

HR-J458E HR-J258E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK. INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN

HR-J458E HR-J258E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK. INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN TV TV VPS/PDC START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG SEC TV + STANDBY/ON SP/LP REC LINK VPS/PDC REVIEW TV PROG DICPLAY SE AUTOMATISK

Detaljer

HR-J313EU BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK FØRST. INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-J313EU BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK FØRST. INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 TV TV VPS/PDC 0000 START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS? TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG 0 SEC TV + STANDBY/ON VIDEOSPILLER HR-JEU 5 6 7 8 9 0 MENU TIMER REC

Detaljer

HR-J260EU BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK. INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-J260EU BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK. INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 TV TV VPS/PDC START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS? TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG SEC TV + STANDBY/ON VIDEOSPILLER HR-J6EU 5 6 7 8 9 MENU TIMER TV PROG DISPLAY

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisninger A B C.RESET CANCEL START CH SET STORE OPERATE C.MEMORY CLOCK DISPLAY MODE STOP ADD TIME DAILY AUX R.A.EDIT TV VOL. DATE AUDIO MONITOR TV/VIDEO TV VCR (MONITOR) EXPRESS PROGRAMMING PUSH JOG PROG CHECK IN

Detaljer

HR-S6600EU HR-S6611EU

HR-S6600EU HR-S6611EU TV TV VPS/PDC 0000 START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS? TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG 0 SEC TV + TIMER VIDEOSPILLER HR-S6600EU HR-S66EU 6 7 8 9 0 MENU STANDBY/ON

Detaljer

HR-DD868EU BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK FØRST INNHOLD SE AUTOMATISK OPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...

HR-DD868EU BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK FØRST INNHOLD SE AUTOMATISK OPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-DD868EU LCD PROG AUDIO 6 7 8 9 START DEBUT 0 STOP

Detaljer

HR-S9400E/EH BRUKS ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK

HR-S9400E/EH BRUKS ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK A C.RESET CANCEL START B C.MEMORY DSPLAY STOP ADD TME DALY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMNG AUDO MONTOR TV/VCR TV VCR (MONTOR) SAT PUSH JOG MULT BRAND REMOTE CONTROL UNT WEEKLY TMER TV PROG STANDBY/ON

Detaljer

HR-S7600EU HR-S7611EU

HR-S7600EU HR-S7611EU VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + DIGITAL TBC/NR 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-S7600EU HR-S76EU LCD PROG AUDIO 6 7

Detaljer

HR-S9500E/EH BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK. INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN

HR-S9500E/EH BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK. INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN VCR TV SAT VPS/PDC START DEBUT PROG TV ENTER/ TV/VCR ENTREE DALY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX AUDO STOP DATE FN EXPRESS TV PROG + TV A/B PROG SP/LP VN/LD JOG/ SHUTTLE : TV PROG TV + OK PUSH-OPEN PUSH-OPEN DGTAL

Detaljer

BRUKSANVISNING SIKKERHET VIDEOSPILLER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NORSK

BRUKSANVISNING SIKKERHET VIDEOSPILLER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NORSK NO VIDEOSPILLER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E LPT0916-010A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NORSK BRUKSANVISNING Trykt i Kina 0304-ASR-PR-BJ SIKKERHET... 1 Knapper, kontakter og indikatorer...

Detaljer

VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 INDEKS 4 INNSTALLERING AV DIN NYE SPILLER 7

VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 INDEKS 4 INNSTALLERING AV DIN NYE SPILLER 7 VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 INDEKS 4 INNSTLLERING V DIN NYE SPILLER 7 Grunnleggende Tilkoplinger...7 GRUNNINNNSTILLINGER 8 utomatisk oppsett...8 Forhåndsinnstilt nedlasting...10

Detaljer

NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2

NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 VIDEOSPILLER INNHOLD NORSK SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 INDEKS 4 INNSTLLERING V DIN NYE SPILLER 10 Grunnleggende Tilkoplinger...10 S-VIDEO-tilkopling...11 GRUNNINNSTILLINGER 12 utomatisk oppsett...12

Detaljer

NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 PULL/OPEN INNHOLD NORSK VIDEOSPILLER 24H EXPRESS PR PUSH/TURN SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 INDEKS 4 INNSTLLERING V DIN NYE SPILLER 10 Grunnleggende Tilkoplinger... 10 S-VIDEO-tilkopling... 11

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 VIDEOSPILLER INNHOLD NORSK SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 INDEKS 4 INNSTLLERING V DIN NYE SPILLER 10 Grunnleggende Tilkoplinger... 10 S-VIDEO-tilkopling... 11 GRUNNINNNSTILLINGER 12 utomatisk oppsett...

Detaljer

HR-J585EU HR-J285EU BRUKSANVISNING SIKKERHET VIDEOSPILLER NORSK

HR-J585EU HR-J285EU BRUKSANVISNING SIKKERHET VIDEOSPILLER NORSK VIDEOSPILLER HR-J585EU HR-J285EU LPT0666-010B COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NORSK BRUKSANVISNING Trykt i Indonesia 0202 MNVfIDfOT SIKKERHET... 1 Knapper, kontakter og indikatorer... 3 Frontpanel...

Detaljer

HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU

HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU VIDEOSPILLER HR-J590/J593/J599EU HR-J290/J293EU NORSK LPT0667-010B COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. BRUKSANVISNING Trykt i Indonesia 0202 MNVfIDfOT SIKKERHET... 1 Knapper, kontakter og indikatorer...

Detaljer

NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 INDEKS 4 INNSTALLERING AV DIN NYE SPILLER 8

NORSK VIDEOSPILLER INNHOLD. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 INDEKS 4 INNSTALLERING AV DIN NYE SPILLER 8 VDEOSPLLER NNHOLD NORSK SKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger...2 NDEKS 4 NNSTLLERNG V DN NYE SPLLER 8 Grunnleggende Tilkoplinger...8 S-VDEO-tilkopling...9 GRUNNNNNSTLLNGER 10 utomatisk oppsett...10 Forhåndsinnstilt

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 20PV184 http://no.yourpdfguides.com/dref/999449

Din bruksanvisning PHILIPS 20PV184 http://no.yourpdfguides.com/dref/999449 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Supplementary instruction manual for JLIP Player Software Ver. 1.1 DEUTSCH

Supplementary instruction manual for JLIP Player Software Ver. 1.1 DEUTSCH HS-V1EG ENGLISH Supplementary instruction manual for JLIP Player Software Ver. 1.1 DEUTSCH Ergänzende Bedienungsanleitung für JLIP Player Software-Version 1.1 FRANÇAIS Mode d'emploi complémentaire pour

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501. Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER

AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501. Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501 Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER 1 Innholdsliste Sikkerhetsinformasjon 4 Generelle forsiktighetsregler 4 Viktig! 4 Strømforsyning 4 Fuktighet 4 Plassering

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI VTFX145ENAV http://no.yourpdfguides.com/dref/1276512

Din bruksanvisning HITACHI VTFX145ENAV http://no.yourpdfguides.com/dref/1276512 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS HDRW720 http://no.yourpdfguides.com/dref/3448174

Din bruksanvisning PHILIPS HDRW720 http://no.yourpdfguides.com/dref/3448174 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

VIDEO- KASSETTSPILLER

VIDEO- KASSETTSPILLER 01304A SV-645X/XEE-1 9/9/02 11:13 PM Page 1 VIDEO- KASSETTSPILLER SV-645X SV-641X Bruksanvisning www.samsungvcr.com PAL 01304A SV-645X/XEE-1 9/9/02 11:13 PM Page 2 Bruksanvisningen Innhold Du har nå kjøpt

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Når du forlater rommet, husk: Trykk avslutt på touch-panelet, slå av trådløs mikrofon og logg ut fra PC. Hvis det er feil på utstyret, vennligst

Detaljer

DVD SPILLER Hi-Fi VIDEO KASSETT- OPPTAKER BRUKERHÅNDBOK

DVD SPILLER Hi-Fi VIDEO KASSETT- OPPTAKER BRUKERHÅNDBOK DVD SPILLER Hi-Fi VIDEO KASSETT- OPPTAKER BRUKERHÅNDBOK For modell: HR-XVEU DIGITAL VIDEO LPT075-00A Sikkerhetsanvisninger SIKKERHET Merkeplate og advarsler sitter på baksiden av spilleren. ADVARSEL: FARLIG

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

VIDEO- KASSETTSPILLER

VIDEO- KASSETTSPILLER 01870J SV-6553X/XEE-1 9/2/02 9:26 PM Page 1 VIDEO- KASSETTSPILLER SV-6553X SV-6513X SV-2553X SV-2513X SV-6552X SV-6512X SV-2552X SV-2512X Bruksanvisning www.samsungvcr.com PAL 01870J SV-6553X/XEE-1 9/2/02

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Bruksanvisning Oversikt over kontroller og komponenter 1. VFD-display 2. Sensor til fjernkontroll 3. Knapp til radioinnstilling 4. Høyttalerdeksel

Detaljer