HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2"

Transkript

1 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG. R PICTURE V C R M REMAIN REVIEW REW JOG FF SHUTTLE SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN VIDEOSPILLER HR-E9E SCENE FINDER PROG/MENU ILLUMI GUIDE PROG CHECK OK STANDBY/ON TIMER 5/8 COUNTER RESET DISPLAY TV PROG/ q BRUKS- ANVISNING PAL INNHOLD LPT-7A NORSK SIKKERHET Sikkerhetsanvisninger... INSTALLERE DIN NYE SPILLER Grunnleggende tilkoplinger... GRUNNINNSTILLINGER Automatisk oppsett... Språk... 7 Stille inn videokanalen... 8 SHOWVIEW oppsett... AVSPILLING Grunnleggende avspilling... Avspillingsfunksjoner... OPPTAK 8 Grunnleggende opptak... 8 Skjermvisninger... 9 B.E.S.T. bildesystem... Opptaksfunksjoner... TIMEROPPTAK SHOWVIEW timeropptak... Vanlig timerprogrammering... REDIGERING Redigere til eller fra en annen videospiller... Redigere fra et videokamera... SYSTEMTILKOPLINGER Kople til/bruke en dekoder... SPESIELLE EGENSKAPER Fjernkontroll kompatibel med flere TV-merker... Fjernkontroll for satelittuner fra flere merker... 5 STILLE IN TUNER KLOKKEINNSTILLING FEILSØKING SPØRSMÅL OG SVAR 5 INDEKS SPESIFIKASJONER 9 NO

2 NO SIKKERHET Sikkerhetsanvisninger Merkeplate og advarsler sitter på baksiden av spilleren. ADVARSEL: FARLIG SPENNING INNE I SPILLEREN. ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE MÅ IKKE SPILLEREN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS Hvis du ikke skal bruke spilleren på lang tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. Det er farlig spenning inne i spilleren. Overlat reparasjoner til autoriserte reparatører. For å unngå støteller brannfare bør nettledningen trekkes ut av stikkontakten før signal- eller antennekabel koples til eller fra. VIKTIG Les de ulike anvisningene på denne siden før du installerer eller bruker videospilleren. Vær oppmerksom på at det kan være forbudt å kopiere innspilte kassetter eller plater uten opphavsretts innehaverens samtykke. ADVARSEL Det er to ulike typer SECAM-fargesystemer: SECAM-L, benyttet i FRANKRIKE (kalles også SECAM-vest) og SECAM-B, benyttet i østeuropeiske land (kalles også SECAM-øst)..Denne spilleren kan også ta inn SECAM-B farge-tvsignaler til opptak og avspilling..opptak av SECAM-B TV-signaler gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på en SECAM-L- videospiller, og gir ikke normale fargebilder hvis de avspilles på en PALvideospiller med SECAM-B-systemet innebygd (selv om TV-apparatet er SECAM-kompatibelt)..Forhåndsinnspilte SECAM-L-kassetter eller opptak gjort med SECAM-L-videospiller gir bilder i svart/hvitt hvis de avspilles på denne spilleren..denne spilleren kan ikke brukes til SECAM-L-standarden. Bruk en SECAM-L-videospiller for å ta opp SECAM-Lsignaler. For Italia: Det bekreftes at dette produktet, av merke JVC, tilfredsstiller departementsvedtak nr. 58 av 8. aug. 95 kunngjort i den italienske republikks offisielle lysingsblad nr. av 8. des. 95. PAL Det kan kun brukes kassetter merket VHS i denne spilleren. HQ VHS er kompatibel med eksisterende VHS-utstyr. SHOWVIEW er et varemerke tilhørende Gemstar Development Corporation. Varemerkeregistrering er ansøkt. SHOWVIEW System produseres på licens fra Gemstar Development Corporation. STANDBY/ON-knappen slår ikke av strømmen til spilleren. Den slår bare driftsspenningen på og av. " " viser at driftsspenningen er slått av, mens " " viser at den er slått PÅ. Hvis du ikke følger anvisningene under, kan det medføre skade på spilleren, fjernkontrollen eller videokassetten.. SETT IKKE spilleren i omgivelser utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.... i direkte sollys.... i støvete omgivelser.... i omgivelser der det genereres sterke magnetfelt.... på et ustabilt underlag eller et underlag som er utsatt for rystelser.. IKKE TILDEKK spillerens ventilasjonsspalter.. SETT IKKE tunge gjenstander på spilleren eller fjernkontrollen.. SETT IKKE noe som kan søle oppå spilleren eller fjernkontrollen. 5. UNNGÅ at spilleren utsettes for kraftige slag eller rystelser under transport. KONDENS Fuktighet i luften vil kondensere på spilleren når du flytter den fra et kaldt sted til et varmt sted, eller under forhold med ekstremt høy luftfuktighet - på samme måte som det dannes vanndråper på utsiden av et glas fylt med kald væske. Kondens på hodevalsen vil skade båndet. I situasjoner der det kan forekomme kondens, bør du la spilleren være påslått et par timer slik at fuktigheten tørker. OM RENGJØRING AV HODENE Avleiring av smuss og andre partikler på videohodene kan gjøre at avspillingsbildet blir uskarpt eller svekket av forstyrrelser. Kontakt din nærmeste JVC-forhandler dersom slike problemer oppstår.

3 INSTALLERE DIN NYE SPILLER Grunnleggende tilkoplinger Antenneinngang -pins SCART-kabel Strømledning Til stikkontakt Baksiden av TV-apparat RF-kabel (inkludert) AV IN/OUT -pins SCARTkontakt TVantennekabel Baksiden av videospilleren Det er viktig at videospilleren tilkoples riktig. Følg disse punktene nøye. DISSE PUNKTENE MÅ UTFØRES FØR VIDEOSPILLEREN KAN TAS I BRUK. Påse Plasser NO KONTROLLER INNHOLDET at pakken inneholder alt tilbehør oppført i Spesifikasjoner ( s. 9). SETT OPP SPILLEREN spilleren på et stabilt, horisontalt underlag. KOPLE SPILLEREN TIL TV Tilkoplingsmetoden du bruker avhenger av hvilken type TV du har. RF-TILKOPLING Tilkopling til TV-apparat UTEN AV-innganger... a Kople TV-antennekabelen fra TV-apparatet. b Kople TV-antennekabelen til ANT. IN-kontakten på baksiden av spilleren. c Kople den vedlagte RF-kabelen mellom RF OUTkontakten på baksiden av spilleren og TVapparatets antenneinngang. ** Før du tar i bruk spilleren må du påse at TV-apparatets kanal er stilt på VIDEO-kanalen ( s. 8). AV-TILKOPLING Tilkopling til TV-apparat med AV-innganger... a Kople til antenne, spiller og TV-apparat som beskrevet under RF-TILKOPLING. b Kople en ekstra SCART-kabel mellom AV IN/ OUT-kontakten på baksiden av spilleren og TVapparatets -pins SCART-kontakt. Før du tar i bruk spilleren må du påse at TV-apparatet er stilt på VIDEO-modus (eller AV-modus). Plugg KOPLE SPILLEREN TIL STRØMNETTET strømledningen i en stikkontakt. Etter at du har satt støpslet på strømledningen inn i strømkontakten, vises skjermbildet for innstilling av land på TV-skjermen og/eller på spillerens display første gang knappen trykkes inn på spilleren eller fjernkontrollen for å slå på spilleren. Fortsett på side for å gjennomføre et automatisk oppsett.

4 q NO GRUNNINNSTILLINGER Automatisk oppsett Automatisk kanalsøk/automatisk klokkeinnstilling/automatisk ledetallinnstilling Når du trykker på knappen på spilleren/fjernkontrollen for å slå på strømmen for første gang etter du har koplet spilleren til strømnettet vises skjermbildet for innstilling av land på TVskjermen og/eller på spillerens display. Ved ganske enkelt å velge ditt eget land*, vil den automatiske oppsettfunksjonen automatisk stille inn tunerens kanaler, klokken og ledetallene. * Bor du i Belgia eller Sveits må du også velge hvilket språk du bruker. Du kan følge med på spillerens display eller på TV-skjermen når du gjør dette. 5/8 Før du starter må du kontrollere følgende: TVens antennekabel bør være koplet til spilleren. Spillerens hovedstrømledning bør være tilkoplet strømnettet, side. Ønsker du å bruke bildet på TVen, bør den være stilt inn på AV-modus (med AV-tilkopling side ) eller på UHFkanal (med RF-tilkopling side ) SLÅ PÅ SPILLEREN på på spilleren eller fjernkontrollen. Skjermbildet for valg av land vises på spillerens display og/eller på TVskjermen. SUOMI PORTUGAL DEUTSCHLAND NORGE SVERIGE DANMARK ÖSTERREICH SUISSE ITALIA ESPAÑA BELGIUM NEDERLAND GREECE OTHERS [5 ] = [MENU] : EXIT PUSH JOG Internasjonal landskode for telefon SUOMI : 58 SUISSE : PORTUGAL : 5 ITALIA : 9 DEUTSCHLAND : 9 ESPAÑA : NORGE : 7 BELGIUM : SVERIGE : NEDERLAND : DANMARK : 5 GREECE : ÖSTERREICH : OTHERS : - - MERK Så snart det automatiske oppsettet er ferdig vil alle stasjoner og tilhørende ledetall være lagret i minnet, selv om sikkerhetskopien har utgått. Spilleren vil følgelig ikke gjennomføre et automatisk oppsett på nytt. Det eneste du må gjøre er å stille inn klokken ( side ). Har du flyttet til et nytt område, må du foreta de enkelte innstillinger etter behov. Stille inn tuneren side Stille inn klokke side SHOWVIEW ledetallinnstilling side Skulle en ny stasjon begynne å sende i ditt område, må du både stille inn tuneren ( side ) og foreta en SHOWVIEW ledetallinnstilling ( side ). Dersom Dersom du har koplet TVen til spilleren med en RFkontakt, og bildet som vises i UHF-kanal virker forvrengt, må du gjøre denne innstillingen ut fra spillerens eget display. VELGE LAND du ser på spillerens display på PUSH JOG%fi for å velge internasjonal landskode for telefonnummer ut fra tabellen i venstre kolonne. Har du valgt en landskode som ikke er (BELGIUM) eller (SUISSE), fortsett med trinn. Har du valgt landskode (BELGIUM) eller (SUISSE), fortsett med trinn. (Eks.) DEUTSCHLAND er valgt Dersom du ser på TV-skjermen på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til navnet på ditt land. Har du valgt et annet land enn BELGIUM eller SUISSE, fortsett med trinn. Har du valgt BELGIUM eller SUISSE, fortsett med trinn. SUOMI PORTUGAL DEUTSCHLAND NORGE SVERIGE DANMARK ÖSTERREICH [5 ] = [MENU] : EXIT SUISSE ITALIA ESPAÑA BELGIUM NEDERLAND GREECE OTHERS (Eks.) DEUTSCHLAND er valgt.

5 VELG SPRÅK NO 5 OK, og skjermbildet for automatisk oppsett av språk forsvinner fra displayet og/eller TV-skjermen. Dersom du ser på spillerens display på PUSH JOG%fi for å velge din språkkode ut fra tabellen i venstre kolonne. (Eks.) DEUTSCH er valgt for SUISSE Internasjonal landskode for telefon Språkkode PUSH JOG Språkkode ENGLISH : NEDERLANDS : DEUTSCH : SVENSKA : 7 FRANCAIS : NORSK : 8 ITALIANO : SUOMI : 9 CASTELLANO : 5 DANSK : Resultatet av det automatiske oppsettet vises på spillerens display Etter at både det automatiske kanalsøket og klokken er korrekt innstilt, vises korrekt klokkeslett. Er det automatiske kanalsøket korrekt, uten at klokken ble korrekt innstilt, vises meldingen "CH". Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller den automatiske klokkeinnstillingen ble korrekt, vises meldingen "--:--". Fortsett på side dersom det automatiske oppsettet er ferdig. OK Dersom du ser på TVskjermen på PUSH JOG%fior å flytte markøren (pekeren) til det språket du velger. GJENNOMFØRE AUTOMATISK OPPSETT OK. Mens meldingen "Auto" vises blinkende i displayet, må du IKKE trykke på noen andre knapper på spilleren eller fjernkontrollen før du ser korrekt tid, "CH " eller "--:--" i displayet. (Se boksen nederst i venstre kolonne på denne siden.) Oppsettet starter med et automatisk kanalsøk. Alle stasjoner som kan mottas i ditt område blir lagret. Den automatiske klokkeinnstillingen skjer ved å lese klokkesignalet fra en stasjon som sender et PDCsignal mens det automatiske kanalsøket foretas. Under det automatiske kanalsøket gjenkjenner spilleren hvert stasjonsnavn og lagres i spillerens minne, deretter stilles ledetallet for SHOWVIEW for de stasjoner som sender i ditt område. I områder hvor ingen stasjoner sender et PDC-signal, kan ikke spilleren stille inn klokken eller programnummeret for SHOWVIEW. Dersom du bruker en TVskjerm, vil skjermbildet for AUTO KANALSØK vises etter at du har trykker OK i trinn. Etter hvert som det automatiske oppsettet fortsetter, vil merket " " flytte seg over skjermen fra venstre mot høyre. Dersom det skjer et DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [5 ] = [MENU] : ENDE (Eks.) DEUTSCH er valgt AUTO KANALSØK VENNLIGST VENT [MENU] : AVBRYT strømbrudd, eller dersom Start Slutt du trykker på eller MENU mens det automatiske oppsettet pågår, vil det automatiske oppsettet bli avbrutt. Pass på å slå av spilleren med en gang og start på nytt fra trinn.

6 NO GRUNNINNSTILLINGER (forts.) Dersom både kanal- og klokkeinnstillingen er korrekt gjennomført: Gjennomfør "Stille inn videokanalen" på side 8. Slå på TVen og velg VIDEOkanalen eller AV-modus, og kontroller at alle nødvendige stasjoner er lagret i spillerens minne ved å bruke knappene TV PROG. Dersom stasjonsnavnene (ID side ) også er lagret i spillerens minne, vil stasjonsnavnet vises i øvre venstre hjørne av skjermen i ca 5 sekunder etter at spilleren er stilt inn på den enkelte stasjonen. Dersom du ønsker å stille inn tuneren manuelt for å kunne legge til eller hoppe over kanaler, endre kanalplasseringer, eller stille inn eller endre stasjonsnavn, se side 8-9. Gjennomfør "SHOWVIEW oppsett " på side for å kontrollere at ledetallet er riktig innstilt. Dersom kanalsøket er korrekt men klokken ikke er stilt inn: Gjennomfør "Stille inn videokanalen" på side 8. Slå på TVen og velg VIDEOkanalen eller AV-modus, og kontroller at alle nødvendige stasjoner er lagret i spillerens minne ved å bruke knappene TV PROG. Dersom stasjonsnavnene (ID - side ) også er lagret i spillerens minne, vil stasjonsnavnet vises i øvre venstre hjørne av skjermen i ca 5 sekunder etter at spilleren er stilt inn på den enkelte stasjonen. Dersom du ønsker å stille inn tuneren manuelt for å kunne legge til eller hoppe over kanaler, endre kanalplasseringer, eller stille inn eller endre stasjonsnavn, se side 8-9. Gjennomfør "Stille inn klokken" på side, deretter "SHOWVIEW oppsett" på side for å kontrollere at ledetallet er riktig innstilt. Dersom hverken det automatiske kanalsøket eller klokken er korrekt innstilt: Kontroller at TVens antennekabel er skikkelig tilkoplet spilleren, og slå av strømmen til spilleren med en gang, slå deretter spilleren på igjen. Skjermbildet for innstilling av land vises på spillerens display og/eller på TV-skjermen. Utfør trinn og på side - 5 på nytt. VIKTIG Avhengig av mottaksforholdene vil ikke alltid stasjonsnavnene bli lagret korrekt, eller så vil ikke ledetallet fungere korrekt. Er ikke ledetallene stilt inn riktig, vil ikke et SHOWVIEW opptak ( side ) fungere korrekt. Sørg for å kontrollere at ledetallene til SHOWVIEW er riktig innstilt ( side, "SHOWVIEW oppsett"). I og med at din videospiller husker alle detekterte stasjoner selv om inngangssignalet er svakt, vil noen av stasjonene som er lagret gi bilder med støy. "Slette en kanal" på side 8 for å slette disse stasjonene. INFORMASJON Språk for visning på skjerm Det automatiske oppsettet velger automatisk språk for skjermbildene ut fra den landsinnstillingen som du gjorde i trinn på side (hvis du ikke valgte BELGIUM eller SUISSE), slik som vist nedenfor. SUOMI [ SUOMI SVERIGE [ SVENSKA ESPAÑA [ CASTELLANO PORTUGAL [ ENGLISH DANMARK [ DANSK NEDERLAND [ NEDERLANDS DEUTSCHLAND [ DEUTSCH ÖSTERREICH [ DEUTSCH GREECE [ ENGLISH NORGE [ NORSK ITALIA [ ITALIANO OTHERS [ ENGLISH "Språk" på side 7 dersom du ønsker å endre språket manuelt. Justere klokken Din spiller har en funksjon for å justere klokken (Just Clock) som foretar en nøyaktig tidskontroll med jevne mellomrom ved å lese av PDC-signalet. Vil du bruke denne funksjonen, må du sette den "PÅ", "Just Clock" på side.

7 NO 7 Språk Pass på at du stiller inn videokanalen før du stiller inn språket ( side 8). Slå på TVen og velg VIDEO-kanalen (eller AV-modus) Med denne spilleren kan du velge mellom språk for skjermmeldinger. Under det automatiske oppsettet velges språket automatisk ( side ). Du kan selv endre på dette språkvalget ved å bruke følgende fremgangsmåte. SLÅ PÅ SPILLEREN på. HENT FREM HOVEDMENYEN to ganger på MENU. HENT FREM SKJERMBILDET FOR INNSTILLING AV LAND på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til "AUTO KANALSØK" og trykk OK. HOVED MENY MODUS INNSTILLING AUTO KANALSØK MANUELT KANALSØK LEDETALL INNSTILLING KLOKKEINNSTILLING [5 ] = [MENU] : AVBRYT MENU PUSH JOG OK VELG LAND på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til navnet på ditt land, trykk deretter på OK. Skjermbildet for innstilling av språk vises. SUOMI SUISSE PORTUGAL ITALIA DEUTSCHLAND ESPAÑA NORGE BELGIUM SVERIGE NEDERLAND DANMARK GREECE ÖSTERREICH OTHERS [5 ] = [MENU] : AVBRYT 5 VELG SPRÅK på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til det språket du vil velge. Det er ikke nødvendig å trykke på OK, dette vil starte det automatiske kanalsøket. DANSK SUOMI NORSK SVENSKA NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH [5 ] = [MENU] : AVBRYT GÅ TILBAKE TIL VANLIG SKJERMBILDE på MENU.

8 8 NO Stille inn videokanalen Videokanalen (RF utgangskanalen) er den kanalen som din TV mottar bilde- og lydsignaler fra videospilleren gjennom RF-kabelen. GRUNNINNSTILLINGER (forts.) Dersom du kun har koplet en videospiller til TVen med den vedlagte RF-kabelen (RF kontakt) - Gå til "Med RFtilkopling" nedenfor. Har du koplet videospilleren til TVen med den vedlagte RF-kabelen og en -pinners SCART-kabel (AV kontakt) - Gå til "Med AV-tilkopling" på neste side. VIKTIG: Før du fortsetter med de neste trinnene, må du kontrollere at spilleren er slått av og at det ikke ligger en videokassett i spilleren. TV PROG.+/ q 5/8 Med RF-tilkopling HENT FREM INNSTILLINGSMODUS FOR VIDEOKANALEN Hold nede STOP på spilleren til displayet viser følgende melding STOP Still STILLE INN VIDEOKANALEN inn TVen på UHF-kanal. Dersom de to vertikale søylene vises klart på skjermen, slik som vist på illustrasjonen nederst til venstre på denne siden, kan du fortsette med trinn. Vises ikke de to søylene tydelig, må du trykke på TV PROG. + eller for å stille inn videospilleren på en ledig kanal mellom og 9 som ikke brukes av en lokal stasjon i ditt område. (Eks.) Dersom kanal 5 er ledig i ditt område TESTSIGNAL TV PROG.+/ OK Videokanalen er den kanalen hvor testbildet til venstre vises tydelig på i trinn. Still deretter din TV inn på UHF-kanal 5 og sjekk om de to vertikale søylene vises tydelig på skjermen. Er dette i orden kan du fortsette med trinn. Hvis ikke må du finne frem til en annen ledig kanal og prøve en gang til. Dersom du stiller inn videospilleren på en kanal som benyttes av en lokal stasjon, eller som har nabokanaler som benyttes av lokale stasjoner, vil bildekvaliteten bli påvirket, og noe støy kan komme frem i skjermbildet. Pass på å velge en ledig kanal der nabokanalene ikke er i bruk. Kan du ikke få frem to hvite vertikale søyler i en kanal mellom og 9 må du ta kontakt med din JVCforhandler. AVBRYTE INNSTILLINGSMODUS FOR VIDEOKANALEN OK. For å se bildesignalet fra din videospiller må du stille inn TVen på videokanalen.

9 NO 9 VIKTIG: Før du fortsetter med følgende trinn, må du kontrollere at spilleren er slått av og at det ikke ligger noe videobånd i spilleren. Med AV-tilkopling TV PROG. q 5/8 STOP Hold HENT FREM INNSTILLINGSMODUS FOR VIDEOKANALEN nede STOP på spilleren til displayet viser følgende melding STILLE INN VIDEOKANALEN TV PROG. til displayet viser meldingen " OUT ". TV PROG. OK Videokanalen er nå slått av. AVBRYTE INNSTILLINGSMODUS FOR VIDEOKANALEN OK. Still inn TVen på AV-modus for å se bildesignalene fra videospilleren.

10 NO SHOWVIEW oppsett Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). GRUNNINNSTILLINGER (forts.) Timeropptak er svært forenklet med SHOWVIEW fordi hvert TVprogram har et kodenummer som spilleren kan tolke. Ledetall (GUIDE PROG) viser til de tilordnede TVstasjonsnumrene, ifølge sendeområdet, for SHOWVIEW timeropptak. VIKTIG Utfør følgende fremgangsmåte etter at automatisk oppsett på side og/eller trinnene for kanalsøk på side - 9 og etter at klokken er stilt inn slik som forklart på side. Etter å ha stilt ledetallene kan stasjonsnavn og kanalposisjoner være feil hvis du har lagret eller hoppet over kanaler. I så fall må du foreta ledetallinnstillingen på ny. NUMBER CANCEL Innstilling av ledetall LAG EN LISTE OVER LAGREDE KANALPOSISJONER OG STASJONSNAVN (Eks.) Kanalposisjon Stasjonsnavn ARD ZDF WDR MENU OK PUSH JOG HENT FREM SKJERMBILDET FOR HOVEDMENYEN to ganger på MENU. HENT FREM SKJERMBILDET FOR INNSTILLING AV LEDETALL på PUSH JOG%fi for å flytte markøren (pekeren) til "LEDETALL INNSTILLING", og trykk OK. Skjermbildet for ledetall vises. HOVED MENY MODUS INNSTILLING AUTO KANALSØK MANUELT KANALSØK LEDETALL INNSTILLING KLOKKEINNSTILLING [5 ] = [MENU] : AVBRYT 5 LEDETALL INNSTILLING GUIDE PROG TV PROG : AUTO SET BY SHOWVIEW [ ]: MANUELL INNSTILLING [5 ] :? [MENU] : AVBRYT

11 NO 5 LEGG INN SHOWVIEW- NUMMER på OK, så vises det en markør over GUIDE PROG. Da bruker du TALLtastene og legger inn SHOWVIEW-nummeret (finnes i mange programoversikter) for et program som skal sendes på hver stasjon i listen fra punkt, fra toppen av. Skriver du inn feil nummer, kan du trykke CANCEL for LEDETALL INNSTILLING 5 GUIDE PROG TV PROG [-9] = [MENU] : AVBRYT å flytte markøren en posisjon bakover, og skriv inn korrekt nummer. på OK, så begynner visningen under TV PROG å blinke. Hvis det blinkende tallet under TV PROG stemmer med kanalposisjonen......trykker du på OK. Hvis numrene ikke stemmer overens......legger du inn kanalposisjonen ved å trykke på PUSH JOG%fi eller TALLtastene, deretter trykker du på OK. Hvis du legger inn SHOWVIEW-nummeret for et program som allerede er sendt, vises FEIL på skjermen noen sekunder. Legg inn det riktige SHOWVIEW-nummeret. Gjenta punkt og 5 ved behov. LUKK MENYEN Når du legger inn et SHOWVIEW-nummer for ZDF LEDETALL INNSTILLING GUIDE PROG TV PROG [5 ] = [MENU] : AVBRYT på MENU, så er innstillingen fullført. Hvis du allerede kjenner ledetallet for en stasjon... Etter punkt trykker du på PUSH JOG. GUIDE PROG begynner å blinke. Legg inn ledetallet ved å trykke på TALLtastene eller PUSH JOG%fi, deretter trykker du på PUSH JOG. TV PROG-numre begynner å blinke. Legg inn kanalposisjonen ved å trykke på TALLtastene eller PUSH JOG%fi, deretter trykker du på PUSH JOG. Gjenta punkt og ved behov. på MENU. % % % Når du bruker satellittuner Eks. Satellittuner Satellittantenne AV IN/DECODER TV-apparat Eks. BEKREFT KANAL- POSISJONSNUMMER Satellittuner og dekoder Antenne eller kabel Forberedelse Kople satellittuneren til AV IN/DECODER-kontakten på baksiden av spilleren. Still inn "AV VALG" på "AV" ( side ). Ta opp satellittsendinger... Still inn riktig kanal på satellittuneren. på TALLtast for å stille spillerens inngangsmodus på AUX. Start opptaket ( s. 8, punkt -5). Ta opp satellittsendinger med SHOWVIEW timeropptak... Still inn ledetall. Under punkt 5 i spalten til venstre trykker du på TALLtast for å stille TV PROG på AUX. Foreta SHOWVIEW timeropptak ( s. ). Ta opp satellittsendinger med vanlig timeropptak... Under punkt på side 7 trykker du på TV PROG. +/ for å stille kanalposisjonen på AUX. Ved timeropptak av et satellittprogram må du først stille satellittuneren på riktig kanal før det valgte programmet begynner og deretter stille satellittunerens timer. Har ikke satelittuneren din en timer, lar du den være slått på. Baksiden av videospilleren

12 NO AVSPILLING Grunnleggende avspilling Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). STOP/EJECT q REW PLAY 5/8 FF SHUTTLE Den enkleste, mest grunnleggende funksjonen til videospilleren din er båndavspilling. Innspilte signaler på et videobånd leses av videospilleren og vises på TV-apparatet ditt som et vanlig TV-program. Påse Hvis LEGG I EN KASSETT at vindussiden vender opp, at baksiden med etiketten er vendt mot deg og at pilen foran på kassetten peker mot spilleren. Ikke bruk noe større makt når du legger i kassetten. Strømmen til spilleren slås på automatisk, og telleren tilbakestilles til ::. Hvis opptakssikringen er fjernet, starter avspillingen automatisk. FINNE PROGRAMMETS START båndet er spolt fram forbi startpunktet, trykker du på REW eller dreier SHUTTLE-ringen til venstre. Skal du gå forover, trykker du på FF eller dreier SHUTTLE-ringen til høyre. STARTE AVSPILLINGEN på PLAY. Meldingen "BEST" vises blinkende i spillerens display under den automatiske avspillingen ( side ). STANSE AVSPILLINGEN på STOP på fjernkontrollen eller på STOP/EJECT på spillerens frontpanel. Deretter trykker du på STOP/ EJECT for å ta ut kassetten Anvendbare kassetter PLAY REW FF STOP Compact VHS-videokameraopptak kan avspilles med videospilleren. Det er bare å legge den innspilte kassetten i en VHS kassettadapter, og dermed kan den brukes som enhver fullstørrelses VHS-kassett. Denne videospilleren kan ta opp på vanlige VHS- og Super VHS-kassetter. Den vil imidlertid bare ta opp og spille av vanlige VHS-signaler. Det går ikke an å avspille et innspilt Super VHS-bånd.

13 Avspillingsfunksjoner PLAY SHUTTLE NO Utnytt spesialfunksjonene som er tilgjengelige via betjeningskontrollene på spilleren eller fjernkontrollen. Kast et blikk på SHUTTLE-ringillustrasjonen under mens du leser de følgende fremgangsmåtene. Avspilling bakover Slow Motion bakover Stillbilde Slow motion Avspilling Søking forover TV PROG. PAUSE q 5/8 JOG Søking bakover PUSH JOG PLAY TV PROG. PAUSE Stillbilde/Bildevis avspilling Drei PAUSE UNDER AVSPILLING på PAUSE. Er det vertikale forstyrrelser, bruker du TV PROG.-knappene for å justere bildet. AKTIVERE BILDEVIS AVSPILLING JOG-skiven til høyre for bildevis avspilling forover, eller til venstre for bildevis avspilling bakover. ELLER på PAUSE. ELLER på PUSH JOG eller. % % Søking ved variabel hastighet AKTIVERE SØKING VED VARIABEL HASTIGHET Under avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLEringen til høyre for søking ved variabel hastighet forover, eller til venstre for søking ved variabel hastighet bakover (det vises til illustrasjonen i høyre kolonne). ELLER på PUSH JOG eller under avspilling. % % Jo flere ganger du trykker, desto raskere beveger avspillingsbildet seg. For å redusere hastigheten, trykker du på knappen for motsatt retning. på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling. I søke-, still- eller bildevis avspillingsmodus kan bildet bli forstyrret, med mulig tap av farger. For å gå tilbake til vanlig avspilling, trykker du på PLAY. Slow motion AKTIVERE SLOW MOTION- AVSPILLING Under avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLE-ringen til høyre for slow motion forover, eller til venstre for slow motion bakover (det vises til illustrasjonen ovenfor). ELLER Ved stillbilde, trykk på og hold PAUSE inne i sekunder og slipp den. og hold en gang til for å vende tilbake til stillbilde. ELLER Ved stillbilde, trykk på og hold inne PUSH JOG eller. Slipp knappen for å vende tilbake til stillbilde. på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling. % %

14 NO AVSPILLING (forts.) TV PROG. R PICTURE PAUSE R PICTURE-indikator STOP q REW PLAY 5/8 FF SHUTTLE Høyhastighetssøking (turbosøking) Under AKTIVERE HØYHASTIGHETSSØKING avspilling eller stillbilde dreier du SHUTTLEringen helt til høyre for høyhastighetssøking forover, eller til venstre for høyhastighetssøking bakover. Når du slipper opp ringen SHUTTLE fortsetter avspillingen av stillbilder. Vri ringen SHUTTLE helt til høyre og slipp den i løpet av ett sekund for å søke raskt fremover. Vri ringen SHUTTLE helt til venstre og slipp den i løpet av ett sekund for å søke raskt bakover. ELLER Tryck på FF for høyhastighetssøking forover, eller REW for høyhastighetssøking bakover. REW PLAY TV PROG. FF PAUSE på PLAY for å gå tilbake til vanlig avspilling. For korte søkesekvenser trykker du på og holder inne FF eller REW i mer enn sekunder. Når du slipper knappen, fortsetter vanlig avspilling. I søke-, still- eller bildevis avspillingsmodus kan bildet bli forstyrret, med mulig tap av farger. Manuell tracking Videospilleren er utstyrt med automatisk trackingkontroll. Under avspilling kan du overstyre dette og justere trackingen manuelt ved å trykke på TV PROG.-knappene. STOP OVERSTYRE AUTOMATISK TRACKING på på fjernkontrollen for å kople inn manuell tracking. JUSTERE TRACKING MANUELT på TV PROG. + eller for å justere trackingen. GÅ TILBAKE TIL AUTOMATISK TRACKING på på fjernkontrollen for å kople inn automatisk tracking igjen. Når du setter i et nytt bånd, går spilleren automatisk over i automatisk tracking-modus.

15 R-bilde R (= Oppløsning og responsgjenvinningsteknologi) maksimerer følelsen for oppløsning og gjør bildekantene skarpere. Avspillingsbildet vil følgelig virke bedre fokusert. HENT FREM R-BILDET på R PICTURE. R PICTURE-indikatoren lyser. For å slå av R-bildet må du trykke en gang til på R PICTURE, slik at knappen slukkes. Vanligvis anbefales det å ha R-bildet PÅ (med knappen belyst). Avhengig av hvilken båndtype som benyttes kan bildekvaliteten bli bedre når du slår av R-bildet. Bruker du denne spilleren som avspillingsmaskin under redigering, må du passe på å sla av R-bildet før du starter redigeringen. Denne innstillingen vil fungere selv om du slår spilleren av/på. NTSC-avspilling Videospilleren er utstyrt med NTSC-kretser som kan avspille NTSC-bånd. Legg LEGG I EN KASSETT i en kassett innspilt i NTSC. STARTE AVSPILLINGEN på PLAY. Meldingen "NTSC" vises på skjermen i ca fem sekunder. Enkelte TV-apparater krymper bildet vertikalt og legger inn svarte felt øverst og nederst på skjermen. Dette er ingen feil ved videospilleren eller TVapparatet. Bildet kan rulle opp og ned. Dette kan korrigeres ved å bruke V-HOLD-kontrollen som finnes på enkelte TV-apparatet. (Dette kan ikke korrigeres hvis TVapparatet ikke har V-HOLD-kontroll.) Båndtelleren og angivelse av båndresttid vil ikke være riktig. Under søking, stillbilde eller bildevis avspilling vil bildet bli forvrengt, og fargene kan svekkes. Avhengig av typen TV-apparat kan øvre og nedre del av bildet bli beskåret under NTSC-avspilling. Repetert avspilling NO 5 Videospilleren kan avspille båndet automatisk ganger etter hverandre. STARTE AVSPILLINGEN på PLAY. AKTIVERE REPETERT AVSPILLING på PLAY, hold knappen inne i mer enn 5 sekunder og slipp den. Play-indikatoren ($) i displayet blinker langsomt. Båndet avspilles ganger automatisk, deretter stanser det. STANSE AVSPILLINGEN på STOP når som helst for å stanse avspillingen. Du stanser også avspillingen ved å trykke på PLAY, REW, FF eller PAUSE. Informasjon om fargesystem Du kan også ta opp SECAM-signaler eller avspille et MESECAMbånd med denne spilleren. Når et MESECAM-bånd avspilles vil meldingen "MESECAM" vises på skjermen i ca fem sekunder. MESECAM er betegnelsen på bånd med SECAM-signaler som er tatt opp på en MESECAM-kompatibel PAL videospiller.

16 NO AVSPILLING (forts.) q 5/8 SHUTTLE Indekssøking Spilleren setter automatisk av indekskoder ved begynnelsen av hvert opptak. Denne funksjonen gir deg rask tilgang til en av 9 indekskoder i begge retninger. Før du starter må du påse at spilleren er i Stopp-modus. COUNTER RESET REVIEW A/B CODE C.RESET REW C. MEMORY FF AKTIVERE INDEKSSØKING på PUSH JOG eller ( eller ). eller vises på skjermen og søkingen starter i tilsvarende retning. For å komme til indekskode -9, trykker du på PUSH JOG eller gjentatte ganger inntil riktig indeksnummer vises. Eks.: For å finne begynnelsen på B fra gjeldende posisjon, trykker du to ganger på PUSH JOG. For å finne begynnelsen på D fra gjeldende posisjon, trykker du én gang på PUSH JOG. fi % fi % Gjeldende posisjon fi % A B C D E F % % REW SCENE FINDER STOP FF Indeksnummer Når den angitte indekskoden er funnet, starter avspillingen automatisk. PUSH JOG Instant ReView Ved å trykke på en enkelt knapp, slås strømmen til spilleren på, båndet spoles tilbake og avspilling av siste timerinnspilte program starter. Har du tatt opp flere programmer, kan du lett komme til hvilket som helst av dem. Før du starter, må du påse at spilleren er slått av og at Timermodus er koplet ut. Båndposisjonsindikator Båndposisjonsindikatoren vises på skjermen når du fra Stoppmodus trykker på FF, REW eller foretar indekssøking. Posisjonen 5 i forhold til (begynnelsen) eller + (slutten) viser deg hvor du befinner deg på båndet. O.S.D. ( s. 9) må være stilt PÅ, ellers vises ikke indikatoren ::5 REST TID :5 Start Det kan hende at indikasjonen ikke er korrekt, avhengig av hvilken båndtype som brukes. Slutt AKTIVERE INSTANT REVIEW på REVIEW. Strømmen til spilleren slås på og spilleren søker etter indekskoden som angir starten på siste timerinnspilte program. Så snart koden er funnet, starter avspillingen automatisk. Displayet i fronten forteller deg hvor mange programmer som er tatt opp. Har du for eksempel tre programmer, vil meldingen "REVIEW" og "" vises blinkende. For å se på det første av de programmene, trykker du på REVIEW tre ganger. Spilleren søker og starter avspillingen automatisk. Du kan gå til et program så langt som 9 indekskoder unna gjeldende båndposisjon. Instant ReView virker ikke når spilleren er i Timer-modus.

17 Sekvensfinner Denne funksjonen hjelper deg å kontrollere innholdet på umerkede bånd med ett tastetrykk. Søk Søk Søk FF REW FF REW FF REW 5 sekunder minutter 5 sekunder minutter 5 sekunder på teller på teller Sekvensfinner kan ikke brukes når spilleren er i Opptaks-modus. AKTIVERE SEKVENSFINNER på SCENE FINDER. Spilleren starter hurtigsøking forover i 5 sekunder og hurtigspoler deretter minutter forover på telleren. Denne syklusen gjentas helt til båndslutt. For å starte Sekvensfinner bakover, trykker du på SCENE FINDER og dreier SHUTTLE-ringen til venstre (eller trykker på fjernkontrollens REW-knapp) innen sekunder. Denne syklusen gjentas helt til båndstart. Følgende indikasjoner vises i displayet mens Sekvensfinner går: STANSE SEKVENSFINNER på STOP. Du kan også høre båndlyden med Sekvensfinner. Under hurtigspoling forover eller bakover hører du i stedet TV-lyden. Sekvensfinner virker ikke under Indekssøking. Minne for neste funksjon Du kan stille spilleren slik at den slår av strømmen automatisk etter at båndet er spolt helt tilbake. Før du starter, må du påse at spilleren er i Stopp-modus. For automatisk strømavslagning etter tilbakespoling av bånd......trykk på REW, deretter trykker du på innen sekunder. Hvis du vil at strømmen skal slås av automatisk når telleren viser :: (i stedet for ved begynnelsen av båndet), trykker du på C.MEMORY slik at M vises før du trykker på REW. A/B-kodeveksling med fjernkontrollen NO 7 Fjernkontrollen kan betjene to JVC videospillere uavhengig av hverandre, slik at den ene reagerer på fjernkontrollens A-kodesignaler og den andre reagerer på B-kodesignaler. Fjernkontrollen er forhåndsinnstilt til å sende A-kodesignaler ettersom spilleren er stilt for å reagere på A-kodesignaler. Du kan lett stille spilleren til å reagere på B-kodesignaler. Trekk Still Plugg KOPLE FRA STRØMMEN strømledningen ut av stikkontakten. STILL A/B-KODEBRYTEREN den på B. KOPLE TIL STRØMMEN IGJEN strømledningen i stikkontakten igjen. SLÅ PÅ SPILLEREN på på fjernkontrollen. Nå reagerer spilleren kun på B-kodesignaler. Enkelte TV-apparater kan reagere med funksjonsfeil på B-koder. I så fall må du skifte tilbake til A-koder. Tellerminne Setter tellerverdien tilbake til ::, slik at du kan finne et bestemt sted på båndet automatisk. Når STILLE TELLERMINNE på C.(COUNTER) RESET under avspilling på et punkt du vil finne igjen senere. Telleren viser ::. Deretter trykker du på C.MEMORY, slik at M vises foran tellersifrene. AKTIVERE TELLERMINNE du vil tilbake til det angitte punktet, trykker du på STOP og deretter på REW eller FF. Båndet spoles raskt bakover eller forover og stanser automatisk på ca. ::. For å annullere tellerminnet, trykker du på C.MEMORY en gang til.

18 8 NO OPPTAK Grunnleggende opptak Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). NUMBER TV PROG. 5 PAUSE RECORD q PLAY 5/8 STOP/EJECT TV PROG. TV-signaler som tas inn av spillerens innebygde tuner kan tas opp på et videobånd. Du kan ta opp TV-programmer med videospilleren. Legg 5 LEGG I EN KASSETT i en kassett med opptakssikringen på plass. Telleren tilbakestilles til :: og strømmen til spilleren slås på automatisk. VELGE ET PROGRAM på TV PROG. +/ eller TALLtastene for å velge kanalen du vil ta opp fra. TV PROG.-skiven kan også brukes for å velge en kanal. STARTE OPPTAKET på og hold inne RECORD og PLAY på fjernkontrollen, eller trykk på RECORD på spilleren. B.E.S.T. skjer ved begynnelsen av både det første opptaket etter at kassetten er satt i ( s. ). STANSE MIDLERTIDIG/ FORTSETTE OPPTAKET på PAUSE. på PLAY for å fortsette opptaket. STANSE OPPTAKET på STOP på fjernkontrollen eller STOP/EJECT på spilleren. deretter på STOP/EJECT for å ta ut kassetten. PLAY TV PROG. Hvordan hindre utilsiktet sletting For å hindre utilsiktet sletting av en innspilt kassett, fjerner du sikkerhetsknasten. Skal du ta opp på den senere, dekker du hullet med tape. RECORD PAUSE STOP Opptakssikring

19 NO 9 Skjermvisninger (O.S.D.) Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). MENU PUSH JOG 5 Dersom du bruker denne spilleren som avspillingsmaskin under redigering, må du kontrollere at "O.S.D." er "AV" før du starter redigeringen. Avhengig av hvilken båndtype som brukes kan indikatorene for bruksmodus bli forstyrret under avspillingen OK Du kan velge å ha ulike indikatorer på skjermen eller ei ved å stille denne funksjonen PÅ eller AV. Meldingene vises i valgt språk ( side eller 7). Flytt Standardinnstillingen 5 SLÅ PÅ SPILLEREN på. HENT FREM HOVEDMENYEN to ganger på MENU. HENT FREM SKJERMBILDET FOR MODUSINNSTILLINGER markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING" ved å trykke på PUSH JOG %fi og deretter på OK. SLÅ AV/PÅ VISNING PÅ SKJERMEN er "PÅ". Ønsker du å se meldingene på TVskjermen, kan du la denne innstillingen være uendret, og fortsette med trinn 5. Ønsker du ikke at disse meldingene skal vises på skjermen, må du trykke på PUSH JOG %fi for å flytte markøren (pekeren) til "O.S.D." og trykke PUSH JOG for å sette "O.S.D." "AV". GÅ TILBAKE TIL VANLIG SKJERMBILDE på MENU. MODUS INNSTILLING AUTO TIMER : AV O. S. D. : PÅ B. E. S. T. : PÅ AV VALG : AV [5 ] = [] : PÅ/AV [MENU] : AVBRYT % Den overlagrede indikasjonen på TV-skjermen forteller deg hva spilleren gjør. 5 7 q PR. ABCD ] : NTSC.. 97 ADVARSEL TIMER-OPPTAK STARTER SNART [CANCEL] M : : 5 REST TID : 8 9 Driftsmodusindikatorer Kanalposisjonsnummer og stasjonsnavn/aux.-indikator (AUX, AUX eller F-AUX) Markering for at kassett er lagt i Klokke 5 Gjeldende dag/måned/år Båndretning 7 Båndposisjonsindikator ( s. ) 8 Båndteller (samt tellerminneindikator) 9 Indikator for båndresttid ( s. ) Timeradvarsel ( s. 9) NTSC/MESECAM display ( s. 5)

20 NO B.E.S.T. bildesystem Slå på TV-apparatet og velg VIDEO-kanal (eller AV-modus). 5 RECORD q 5/8 Legg Flytt LEGG I EN KASSETT i en kassett med opptakssikringen på plass. Strømmen til spilleren slås på automatisk. HENT FREM HOVEDMENYEN to ganger på MENU. HENT FREM SKJERMBILDET FOR MODUSINNSTILLINGER markøren (pekeren) til "MODUS INNSTILLING" ved å trykke på PUSH JOG %fi og deretter på OK. OPPTAK (forts.) B.E.S.T.-systemet (Biconditional Equalised Signal Tracking) kontrollerer tilstanden til båndet som brukes ved opptak og avspilling og kompenserer for å gi best mulige opptaks- og avspillingsbilder. Standardinnstilling for såvel opptak som avspilling er PÅ. Opptak HOVED MENY MODUS INNSTILLING AUTO KANALSØK MANUELT KANALSØK LEDETALL INNSTILLING KLOKKEINNSTILLING [5 ] = [MENU] : AVBRYT RECORD MENU PLAY OK Standardinnstillingen BEKREFTE B.E.S.T. STATUS er "PÅ". Er denne uendret kan du fortsette med trinn 5. Hvis ikke, trykk på PUSH JOGfi for å flytte markøren (pekeren) til "B.E.S.T." og trykke på PUSH JOG # for å slå denne innstillingen "PÅ". MODUS INNSTILLING AUTO TIMER : AV O. S. D. : PÅ B. E. S. T. : PÅ AV VALG : AV [5 ] = [] : PÅ/AV [MENU] : AVBRYT PUSH JOG Displayindikasjon Etter hvert som båndkontrollen går fremover, øker - merkene i displayet oppover. Så snart BEST -indikatoren begynner å blinke, er kontrollen fullført. 5 GÅ TILBAKE TIL VANLIG SKJERMBILDE på MENU. START OPPTAKET på og hold inne RECORD og PLAY på fjernkontrollen, eller trykk på RECORD på spilleren. Spilleren bruker ca. 7 sekunder på å vurdere båndets tilstand, deretter starter den opptaket. Når BEST -indikatoren begynner å blinke, betyr det at justeringen er fullført. Så lenge meldingen "BEST" vises i displayet startes ikke umiddelbart tidsstyrt opptak ( side ) dersom du trykker på spillerens knapp RECORD.

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer