1 Innledning Innsamling av målerverdier Måleutstyr Begrensinger og komplikasjoner Tilgjengelige måledata...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning... 3. 2 Innsamling av målerverdier... 4 2.1 Måleutstyr... 4 2.2 Begrensinger og komplikasjoner... 5 2.3 Tilgjengelige måledata..."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Innsamling av målerverdier Måleutstyr Begrensinger og komplikasjoner Tilgjengelige måledata Analyse av kundegruppe Generell beskrivelse av testgruppen Demografi Oppvarmingsalternativer Analyse av måledata Estimert årlig forbruk Målinger hos flere nettselskap Referanseliste... 2 Vedlegg 1 Forkortelser Vedlegg 2 Spørreskjema x av 23

3 1 Innledning Dette notatet er utarbeidet i regi av KMB-prosjekt "Electricity Demand Knowledge" (ElDeK). Prosjektet ble startet opp i 29 og har en planlagt varighet på fire år. Prosjektets hovedmålsetting er å øke kunnskapen om etterspørsel av elektrisitet hos ulike kundegrupper, som for eksempel husholdningskunder eller bedriftskunder (kontorbygg). Dette omfatter kunnskap om forbruk av elektrisk energi [kwh] og effektuttak [kw] for forskjellige kundetyper på aggregert nivå og spesifikt for ulike sluttbruk. Prosjektet inngår i RENERGI-programmet og finansieres av Norges Forskningsråd, Enova og NVE. Økning av kunnskap vil bli oppnådd ved etablering av matematiske og statistiske metoder for beregning av både det totale forbruket (bottom-up) samt spesifikke sluttbruk (top-down) basert på begrensede måledata. Disse metodene skal etableres med utgangspunkt i måledata for forbruk hos husholdningskunder, som allerede har fått installert teknologi for måling av det totale forbruket med én-times oppløsning. Dette notatet presenterer status og erfaringer fra måling av forbruk av forskjellige apparater hos husholdningskunder som tilhører Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) sitt nettområde. Husholdningskunder der målinger har blitt gjennomført, blir videre kalt prosjektdeltakere. Totalt har det blitt gjennomført målinger av strømforbruket til 21 husholdninger. Strømforbruket til enkeltapparater er målt med 1-minutts tidsoppløsning i en periode på 4 uker. I tillegg benyttes timemålinger av totalforbruket for en periode på ett år. 12x av 23

4 2 Innsamling av målerverdier 2.1 Måleutstyr Prosjektet bruker Power Detective måleutstyr, levert av S.L. Energiteknikk [3]. Hver enkel husholdning fikk en såkalt målesentral med et SD minnekort og flere målernoder. Målernoden er vist i Figur 2.1. Figur 2.1 Power Detective målernode Måleutstyret trenger ingen konfigurering eller oppsyn fra kunden dvs. det begynner å måle og samle inn målerverdiene etter at det har blitt montert. Målernodene installeres i vanlige stikkontakter og overfører målerverdier fortløpende til husholdningens målesentral via radiosamband. Målesentralen er vist i Figur 2.2 Målesentral Figur 2.2 Målesentral Målesentralen mottar målerverdier, tidsstempler og lagrer disse på SD-kortet. En målesentral kan teoretisk samle inn og lagre måledata fra titalls av målernoder samtidig. Etter avslutning av målinger blir måledata verifisert og overført fra SD-kort (minnekort) til Useload database. Figur 2.3 viser fremgangsmåten for innsamling og analyse av måledata i ElDeK-prosjektet. 12x av 23

5 Figur 2.3 Analyse av måledata i ElDeK 2.2 Begrensinger og komplikasjoner Den største praktiske begrensningen i forbindelse med måling av delforbruk er at en belastning må være tilkoblet en stikkontakt for å kunne bli målt dvs. det er vanskelig å måle enkelte typer belastninger, som for eksempel lysarmatur, varmekabler og lignende. I løpet av prosjektet har det dessverre blitt observert at måleutstyret fungerte noe ustabilt, slik at måledata fra enkelte noder ikke har blitt registrert av målesentralen. Dette har medført tap av måleverdier hos enkelte husholdninger. 12x av 23

6 2.3 Tilgjengelige måledata I utgangspunktet ble 25 av NTEs husholdningskunder definert som måleobjekter og prosjektdeltakere. Måleutstyr og medfølgende spørreskjema ble sendt til alle 25, men fire husholdninger returnerte av ulike årsaker både ubrukt utstyr og ubesvarte spørreskjema. Det betyr i praksis at kundegruppen hos NTE inneholder 21 kunder. Antall utsendte og senere avleste målenoder er 12. Antall pr. kunde varierer fra fem til ni, mens den gjennomsnittlige verdien ligger på seks målernoder per deltaker. Flere målesentraler ble for øvrig levert tilbake med mye manglende data. Tabell 2.1 viser en oversikt over ulike typer husholdningsapparater og antall faktisk gjennomførte målinger. Tabell 2.1 Oversikt over kategorier av husholdningsapparater og målinger Kategori Antall Kategori Antall Kategori Antall Vaskemaskin 19 Kombiskap (kjøl/frys) 5 Plasma TV 1 Oppvaskmaskin 18 Vannkoker Kabeldekoder Tørketrommel 1 Varmepumpe luft/luft 2 Komfyr 2 Kjøleskap 16 DVD Kjøkkenvifte/Ventilasjonsaggregat Fryser 14 Bærbar PC Router PC m/skjerm 7 Varmtvannsbeholder 8 LED TV 3 Lampe stue 5 Lys kjøkken 5 PC u/skjerm CRT TV LCD TV 5 Varmepumpe luft/vann 12x av 23

7 3 Analyse av kundegruppe I dette kapitlet presenteres resultatene fra spørreskjemaene som ble sendt ut til husholdningene sammen med måleutstyret. Senere vil disse resultatene bli brukt til en mer detaljert dataanalyse basert på målinger hos alle nettselskapene som deltar. Det er i alt 25 husholdninger som deltar i måleprosjektet hos NTE og 21 av disse besvarte spørreskjemaet. 3.1 Generell beskrivelse av testgruppen Testgruppen omfatter totalt 21 eneboliger, hvorav den eldste eneboligen er fra 1941 og den nyeste er fra Figur 3.1 viser frekvens av byggeår for hele testgruppen. En tredjedel av alle bygningene er fra 196- tallet, mens den gjennomsnittlige verdien er Testgruppen viser realativt liten variasjon av byggeår. 8 Antall husholdninger < >2 Figur 3.1 Frekvens av byggeår for hus i testgruppen (alle 21 har svart) Samtlige hus er eneboliger med boligareal fra 8 m 2 til 25 m 2, mens den gjennomsnittlige verdien ligger på 148 m 2, som ligger godt over landets gjennomsnittlige verdi på 12 m 2 [1]. Figur 3.2 viser frekvens av boligareal for hus i testgruppen. Antall husholdninger < >3 [m2] Figur 3.2 Frekvens av boligareal for hus i testgruppen (alle 21 har svart) Figur 3.3 viser kobling mellom byggeår og boligareal. Det er nødvendig å nevne at spørreskjemaet stilte ikke spørsmål om renovasjon/ombygging og/eller etterisolering av hus, slik at i praksis blir det veldig problematisk å vurdere sammenheng mellom husets alder, dets størrelse og ikke minst isolasjon. 12x av 23

8 Antall husholdninger < >2 > <1 Figur 3.3 Byggeår og boligareal (to svar mangler) Den største variasjon i boligareal kan observeres blant hus som ble bygget på 6-tallet. 3.2 Demografi Figur 3.4 viser en oversikt over demografisk sammensetning av ulike aldersgrupper blant prosjektdeltakerne, eller såkalt demografisk miks, kombinert med antall hjemmeværende personer per segment. En generell observasjon er at det er nesten halvparten av husstander har medlemmer over 62 år. Det er for øvrig mange (18 av 21) husstander med hjemmeværende familiemedlemmer. Antall husholdninger Familie med medlemmer over 62 år 9 8 Familie med barn 12 1 Familie uten barn Antall husholdninger i kategorien Antall husholdninger med hjemmevarende medlemmer Figur 3.4 Oversikt over demografisk miks og antall hjemmeværende personer (alle 19 har svart) 12x av 23

9 Figur 3.5 presenterer utdannelsesnivå blant prosjektdeltakerne. Antall husholdninger Grunnskole Videregående skole Universitet/Høyskole, inntil 4 år 9 2 Universitet/Høyskole, mer enn 4 år Figur 3.5 Oversikt over utdannelsesnivå (alle 21 har svart) 3.3 Oppvarmingsalternativer Figur 3.6 viser en oversikt over oppvarmingsalternativer i testgruppen. Kombinasjon av direkte elektrisk oppvarming med varmepumpe og vedovn er det mest utbredte oppvarmingsalternativet i prosjektgruppen, hvorav én husholdning har oljefyring og én parafinfyring i tillegg Elektrisitet,varmepumpe, vedovn 4 1 Varmepumpe og vedovn Elektrisitet og vedovn Varmepumpe Figur 3.6 Oversikt over oppvarmingsalternativer i testgruppen (alle 21 har svart) De fleste husholdningene benytter direkte elektrisk oppvarming i større eller mindre grad. En husholdning bruker utelukkende to installerte varmepumper som oppvarmingskilde. Deltakerne ble spurt om andel elektrisk energi, som brukes til oppvarming i sine respektive husholdninger. Resultatene vises i Figur 3.7. Det er nødvending å påpeke at ett svar manglet og i tillegg kan ett svar tolkes, som feilaktig basert på andre opplysninger i spørreskjemaet. 12x av 23

10 Antall husholdninger Mindre enn 5% elektrisitet Mellom 5% og 1% elektrisitet Kun elektrisitet Figur 3.7 Andel elektrisk oppvarming i husholdninger (2 av 21 deltakere har svart) Samtlige kunder har elektriske varmtvannsberedere som det vises i Figur 3.8. Figuren viser forøvrig antall husholdninger med installert sparedusj og elektriske varmekabler. 25 Antall husholdninger Electrisk VVB Sparedusj Varmekabler installert Ja Nei Figur 3.8 Varmtvannsberedere, sparedusj og varmekabler (alle 21 har svart) Frekvens av arealstørrelse for elektriske varmekabler vises i Figur 3.9. Det er i alt 19 av 21 deltakerne som har elektriske varmekabler installert. Arealstørrelse varierer fra 3 m 2 til 1 m 2, mens den gjennomsnittlige verdien utgjør 21,4 m 2 (ett svar med areal manglet). Antall husholdninger =<1 [m2] 11-2 [m2] 21-4 [m2] 41-6 [m] 61-8 [m2] >81 [m2] Figur 3.9 Frekvens av arealstørrelse på elektriske varmekabler (18 av 19 har svart) 12x av 23

11 4 Analyse av måledata 4.1 Estimert årlig forbruk Figur 4.1 viser en oversikt over estimert årlig forbruk for ulike forbrukskategorier. Forbruket ble estimert av USELOAD, basert på måledata hos deltakere for alle fem nettselskap. I flere tilfeller hadde måledata manglende verdier eller hele tidsserie fra en eller flere målernoder ikke ble registrert i det hele tatt. I slike tilfeller ble forbruket estimert, basert på antall kunder med gyldige resultater. Vaskemaskin TV Vannkoker Kjøleskap Fryseboks Tørketrommel Oppvaskmaskin PC Komfyr Lys stue Lys kjøkken Varmtvannstank kwh pr. år Figur 4.1 Årlig forbruk, fordelt på ulike typer av belastninger(ikke stratifisert) 12x av 23

12 4.2 Målinger hos flere nettselskap Måling av strømforbruk til elektriske apparater er gjennomført hos husholdningskunder tilknyttet nettselskapene FosenKraft, SFE, Hafslund, FEAS og NTE, se Tabell 4.1. Tabell 4.1 Oversikt over målinger gjennomført hos FosenKraft, SFE, Hafslund, FEAS og NTE Kategori Antall Kategori Antall Kategori Antall Vaskemaskin 59 Kombiskap (kjøl/frys) 29 Plasma TV 6 Oppvaskmaskin 51 Vannkoker 2 Komfyr 29 Tørketrommel 36 Varmepumpe luft/luft 9 Kjøkkenvifte/Ventilasjonsaggregat 3 Kjøleskap 37 DVD spiller Router Fryser 57 Bærbar PC 15 LED TV 3 PC m/skjerm 31 Varmtvannsbeholder 53 PC u/skjerm Lampe stue 31 Lys kjøkken 19 Varmepumpe luft/vann CRT TV 24 LCD TV 31 ElBil 1 Når det gjelder analyse av belastningsprofiler for ulike husholdningsapparater har prosjektet valgt å slå sammen måledata fra alle fem nettselskap og gjennomføre en felles analyse av disse. Sammenslåing av måleresultatene vil øke statistisk utvalg. Prøveanalysene hos det enkelte nettselskap viste at enkelte grupper av målte belastninger hadde veldig få deltakere og store avvik. Sammenslåing av resultatene er også gunstig med hensyn til konfidensialitet av innsamlede resultater. Følgende figurer fra Figur 4.2 til Figur 4.13 viser belastningsprofiler for tolv ulike typer belastninger. Hver figur inkluderer to profiler: ukedag og helg kwh/h.3.2 Ukedag Helg Figur 4.2 Vaskemaskin 12x av 23

13 kwh/h Ukedag Helg Figur 4.3 Oppvaskmaskin kwh/h Ukedag Helg Figur 4.4 Tørketrommel 12x av 23

14 .6.5 kwh/h Ukedag Helg Figur 4.5 Kjøleskap kwh/h Ukedag Helg Figur 4.6 Fryseboks 12x av 23

15 kwh/h Ukedag Helg Figur 4.7 Datamaskin.6.5 kwh/h Ukedag Helg Figur 4.8 Lampe stue 12x av 23

16 .3.25 kwh/h Ukedag Helg Figur 4.9 Lampe kjøkken kwh/h Ukedag Helg Figur 4.1 TV 12x av 23

17 .3.25 kwh/h Ukedag Helg Figur 4.11 Vannkoker.12.1 kwh/h Ukedag Helg Figur 4.12 Komfyr 12x av 23

18 kwh/h Ukedag Helg Figur 4.13 Varmtvannsbereder W Hot water Lighting Other Residual Space heating Figur 4.14 Total estimert profil for gjennomsnittlig husholdningskunde, basert på målinger gjort i ElDeK-prosjektet (hovedkategorier) 12x av 23

19 W Residual Space heat Washing machine TV Kettle Fridge Freezer Dryer Dishwasher Desktop pc m.monitor Cooker Light livingroom Light Kitchen Water heater Figur 4.15 Total estimert profil for gjennomsnittlig husholdningskunde, basert på målinger gjort i ElDeK-prosjektet (alle kategorier) 12x av 23

20 5 Referanseliste [1] Andersen, Arne. Enda romsligere for dem som bodde romslig fra før. SSB 24 [2] Sæle H., Rosenberg E., Feilberg N., State-of-the-art: Projects for estimating the electricity end-use demand. Teknisk rapport TR A6999, SINTEF Energi AS, Trondheim 21 [3] 12x av 23

21 Vedlegg 1 Forkortelser CRT TV KMB LCD TV LED TV NVE SD SFE VVB Cathode Ray Tube Television Kompetanseprosjekt med Brukerfinansiering Liquid-crystal display Television LCD TV som bruker LED (Light Emitting Diod) til å belyse skjermen Norges vassdrags- og energidirektorat Secure Digital Sogn og Fjordane Energi Varmtvannsbereder 12x av 23

22 Vedlegg 2 Spørreskjema Spørreundersøkelse Takk for at du deltar i forskningsprosjektet Kunnskap om el.spesifikt forbruk og at vi får måle strømforbruket til elektriske apparater hos dere! Denne spørreundersøkelsen gjennomføres fordi vi trenger litt ekstra informasjon om husholdningene hvor det elektriske forbruket blitt målt. Vi ber dere derfor om å fylle ut følgende skjema og at dere returnerer det til oss etter endt måleperiode - sammen med måleutstyret. Navn Telefonnummer E-post Adresse Postnummer/-sted EAN-nummer SPØRRESKJEMA 1. Angi boligtype (Sett ett kryss) Enebolig Leilighet Firemannsbolig Rekkehus Tomannsbolig Annet, spesifiser: 2. Angi boligens byggeår (cirka)? (fire siffer) 3. Angi boligens netto boareal (cirka)? kvadratmeter 4. Hvilke oppvarmingskilder finnes i boligen (Sett gjerne flere kryss)? Elektrisk oppvarming Parafin Fellesoppvarming/ Fjernvarme Olje Gass Varmepumpe Vedovn Annet, spesifiser: 5. Hvor stor andel av oppvarmingen i boligen blir som regel dekket av elektrisitet? (Sett ett kryss) Kun elektrisitet Mindre enn 5% elektrisitet Mellom 5% og 1% elektrisitet Ingen elektrisitet til oppvarming 12x av 23

23 6. Har du mulighet for automatisk tidsstyring av energibruken din ved hjelp av natt- og/eller dagsenking (Sett ett kryss)? Nei Ja, men benytter meg ikke av det Ja. Jeg bruker det jevnlig 7. Brukes elektrisitet til oppvarming av varmtvann? Ja Nei 8. Har dere installert sparedusj? Ja Nei 9. Har dere varmekabler for elektrisk gulv- eller takvarme? Ja Nei Hvis Ja på spm. 9; Hvor mange kvadratmeter ut gjør dette? Bruker gulv- og takvarme å være på? Ja Nei kvadratmeter 1. Hvor mange personer består husholdningen av (Skriv antall)? Under 6 år 6-19 år 2-4 år år Over 62 år 11. Hvor mange personer er hjemmeværende på dagtid (Skriv antall)? 12. Angi varighet av utdannelse for den personen i boligen som har lengst utdannelse? Grunnskole Videregående skole Universitet/Høyskole, inntil 4 år Universitet/Høyskole, mer enn 4 år 13. Hva er husholdningens totale inntekt før skatt (Sett ett kryss)? 25 kr 25 5 kr 5 75 kr Over 75 kr Vil ikke svare I forbindelse med forskningsprosjektet skal det gjennomføres en grundigere analyse av måledata. Dette kan medføre behov for mer detaljert informasjon om husholdninger som deltar. 14. Kan vi i løpet av prosjektperioden sende dere ett større skjema med noen tilleggsspørsmål? Ja Nei All data vil bli behandlet konfidensielt, og resultatene vil ikke være sporbare til den enkelte husholdning. Takk for hjelpen! Kontaktinformasjon Kontaktperson ved nettselskapet: Fornavn Etternavn (E-post) Prosjektleder ved SINTEF Energi AS: Hanne Sæle 12x av 23

24 Teknologi for et bedre samfunn

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

SPØRRESKJEMA Nordmenns energibruk og besittelse av elektriske apparater i hjemmet

SPØRRESKJEMA Nordmenns energibruk og besittelse av elektriske apparater i hjemmet SPØRRESKJEMA Nordmenns energibruk og besittelse av elektriske apparater i hjemmet Om skjemautfylling. Skjemaet skal leses av maskin. Lever ikke kopi av skjemaet. Bare originalt skjema kan leses maskinelt

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

REMODECE Workshops in Norway

REMODECE Workshops in Norway Project no.: EIE/5/24/SI2.49657 Project acronym: REMODECE Full title of the action: Residential Monitoring to Decrease Energy Use and Carbon Emissions in Europe Intelligent Energy Europe (IEE) Type of

Detaljer

Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken

Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken Det er en nokså vanlig oppfatning at norske husholdningers energiforbruk

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

Miljømessige gevinster ved AMS

Miljømessige gevinster ved AMS Norges Energidager 2011-13. oktober 2011 Miljømessige gevinster ved AMS Hanne Sæle (Hanne.Saele@sintef.no) Wall-e: Teknologi med miljøfokus 1 Agenda AMS og Fremtidens nett (SmartGrid) Husholdningskundens

Detaljer

1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data).

1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data). 4 DATA 4.1 Bearbeiding av data En rask gjennomgang av den kodede SPSS-fila som ble levert fra allup tyder på at den optiske kodingen i en del tilfeller har hatt problemer med å lese tall fra spørreskjemaene.

Detaljer

OPPFØLGING PASSIVHUS STORHILDEREN

OPPFØLGING PASSIVHUS STORHILDEREN PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING PASSIVHUS STORHILDEREN Oppfølging og visualisering mht. energibruk, inneklima og brukeratferd Magnar Berge, 2014-10-20 INNHOLD 1 Bakgrunn... 3 2 Prosjektpresentasjon... 3 2.1

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

ENERGISPARING VED BRUK AV TEMPERATURSTYRING I EN ELEKTRISK OPPVARMET BOLIG

ENERGISPARING VED BRUK AV TEMPERATURSTYRING I EN ELEKTRISK OPPVARMET BOLIG 1 P.b. 641, 0106 Oslo Tlf.: 22 41 30 35 Fax: 22 42 46 64 Kontonr: 7020.05.30053 PROGRAM FOR ENERGI OG MILJØTEKNOLOGI ENERGISPARING VED BRUK AV TEMPERATURSTYRING I EN ELEKTRISK OPPVARMET BOLIG Jakobsbråtan

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer?

Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer? Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer? Økonomiske analyser / Hvordan varierer timeforbruket av strøm i ulike sektorer? Torgeir Ericson og Bente Halvorsen Størrelsen på forventet forbruk

Detaljer

Oppvarming i boliger. Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014

Oppvarming i boliger. Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014 Oppvarming i boliger Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014 R A P P O R T Oppvarming i boliger Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i

Detaljer

Stiftelsen Oslo, februar 2003 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo. Spørreliste nr. 196 HJEMMETS TEKNOLOGI

Stiftelsen Oslo, februar 2003 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo. Spørreliste nr. 196 HJEMMETS TEKNOLOGI Stiftelsen Oslo, februar 2003 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 196 HJEMMETS TEKNOLOGI Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt)

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Men selv om det totale årlige forbruket blir lavt er det uvisst om forbrukstoppene vil reduseres. Introduksjonen av effektkrevende elek-

Men selv om det totale årlige forbruket blir lavt er det uvisst om forbrukstoppene vil reduseres. Introduksjonen av effektkrevende elek- Av Bjarne Tufte, Agder Energi Nett Sammendrag "Smart Village Skarpnes" er et FoU prosjekt støttet av Norges Forskningsråd med hovedfokus på å undersøke hvordan det elektriske distribusjonsnettet kan dimensjoneres

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS ERFARINGER FRA TRONDHEIM Årsmøte i Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer 3.-4. Juni Åmund Utne 2 3 4 Miljøbyen Granåsen, områdebeskrivelse Planareal er 88,5 daa. Areal for boliger

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

Av Petter Solberg Efskin (NTNU), Hans Wigen Finstad (NTE Nett) og Jan Andor Foosnæs (NTE Nett/NTNU)

Av Petter Solberg Efskin (NTNU), Hans Wigen Finstad (NTE Nett) og Jan Andor Foosnæs (NTE Nett/NTNU) Av Petter Solberg Efskin (NTNU), Hans Wigen Finstad (NTE Nett) og Jan Andor Foosnæs (NTE Nett/NTNU) Sammendrag Denne artikkelen vil se på hvordan man ved hjelp av nettleietariffer kan bidra til netteffektivisering.

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Hanne Marit Dalen og Bodil Merethe Larsen Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 2006 Utvikling over tid 1990-2006

Hanne Marit Dalen og Bodil Merethe Larsen Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 2006 Utvikling over tid 1990-2006 Rapporter 2009/34 Hanne Marit Dalen og Bodil Merethe Larsen Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 2006 Utvikling over tid 1990-2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Hovedundersøkelse for elektrisitetsbruk i husholdningene. Utarbeidet for NVE

Hovedundersøkelse for elektrisitetsbruk i husholdningene. Utarbeidet for NVE Hovedundersøkelse for elektrisitetsbruk i husholdningene Utarbeidet for NVE TITTEL Hene Hovedundersøkelse for elektrisitetsbruk i husholdningene Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Hvilke muligheter har vi?

Hvilke muligheter har vi? Hvilke muligheter har vi? Resultater fra NBBLs kundeundersøkelse vedrørende implementering av energieffektive tiltak Seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen, NBBL ka@nbbl.no www.nbbl.no Noen tall... 25

Detaljer

Improsume prosjektet Prosumer impact analysis & simulations. Styr Smart i SmartGrid - workshop 2012. Thomas Martinsen thomas.martinsen@umb.

Improsume prosjektet Prosumer impact analysis & simulations. Styr Smart i SmartGrid - workshop 2012. Thomas Martinsen thomas.martinsen@umb. Improsume prosjektet Prosumer impact analysis & simulations Styr Smart i SmartGrid - workshop 212 Thomas Martinsen thomas.martinsen@umb.no Prosjektets mål Hovedmål: å analysere markedseffekter av økt forbrukerfleksibilitet

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Frekhaugskogen 13 Postnr 5918 Sted Andels- /leilighetsnr. FREKHAUG / Gnr. 23 Bnr. 171 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 175999434 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-637441 Dato 18.02.2016 Eier Innmeldt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Velkommen til. Casa Mossa INFORMASJONSPERM. Calle D/L Golondrinas 158 (Block 3, No 4) 03189 Orihuela Costa

Velkommen til. Casa Mossa INFORMASJONSPERM. Calle D/L Golondrinas 158 (Block 3, No 4) 03189 Orihuela Costa Velkommen til Casa Mossa INFORMASJONSPERM Calle D/L Golondrinas 158 (Block 3, No 4) 03189 Orihuela Costa Casa Mossa side 1 8/17/2014 1: VIKTIGE TELEFONNUMMER 2: ANKOMST AVREISE side 3-6 3: ELEKTRISITET

Detaljer

Strømforbruk i norske husholdninger

Strømforbruk i norske husholdninger Strømforbruk i norske husholdninger Fordypningsprosjekt Høsten 2011 Hans Magnus Kure Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elkraftteknikk Forord FORORD Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011

Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011 Varmepumper og fornybardirektivet Varmepumpekonferansen 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Europas mål og virkemidler Klimapakken EU 20-20-20 20 % fornybar energibruk -Fornybardirektivet 20 % reduserte

Detaljer

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med?

Tommy Skauen. Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Tommy Skauen Grønne bygg: Henger «elektro forskriftene» med? Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 71 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 8-2009

Prisstigningsrapport nr. 8-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 8-2009 ENERGIMERKING AV BYGNINGER - NY FORSKRIFT FRA 01.01.2010 side 2/5 Forskrift om energieffektivitet i bygninger er nå på høring med frist 1. oktober,

Detaljer

Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken

Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken 2005/8 Rapporter Reports Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken Formålsfordeling av husholdningenes elektrisitetsforbruk i 200 Sammenligning av formålsfordelingen i 990 og 200 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg Mai 2010 Energimerking og ENØK i kommunale bygg Hvorfor engasjerer Energiråd Innlandet seg i energimerking? Mål om energireduksjon og omlegging av energikilder i kommunale energi- og klimaplaner Kartlegging

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Ålesundgata 3A Postnr 0470 Sted Oslo Leilighetsnr. 421 Gnr. 222 Bnr. 3 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. 421 Merkenr. Dato Ansvarlig Utført av Energimerket angir boligens energistandard.

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Rye Strand Postnr 4990 Sted Søndeled Leilighetsnr. Gnr. 27 Bnr. 164 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-215700 Dato 03.06.2012 Eier Innmeldt av Rye Strand as Thore Olav Strand

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før

Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før Klimaendringene har økt interessen for hvordan vi selv bruker energi, og hva som er konsekvensene av våre valg. Hva gjør den enkelte for å begrense energiforbruk

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Elektriske apparaters immunitet med hensyn til å tåle kortvarige overspenninger

Elektriske apparaters immunitet med hensyn til å tåle kortvarige overspenninger Elektriske apparaters immunitet med hensyn til å tåle kortvarige overspenninger Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS LOGO Prosjektrapport Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 15. februar 2010 Antall sider: 12 Prosjektansvarlig: Svein Sandbakken TRONDHEIM

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Spurveveien 4 D Postnr 9700 Sted Andels- /leilighetsnr. LAKSELV / Gnr. 17 Bnr. 502 Seksjonsnr. 4 Festenr. Bygn. nr. 19289656 Bolignr. Merkenr. A2012-272371 Dato 17.11.2012 Eier Innmeldt av Anders

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Terneveien 30 Postnr 1642 Sted Andels- /leilighetsnr. SALTNES / Gnr. 93 Bnr. 440 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 148254788 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-645962 Dato 15.03.2016 Eier Innmeldt av Wanja

Detaljer

Lokal energiutredning, Berlevåg kommune 2005

Lokal energiutredning, Berlevåg kommune 2005 Lokal energiutredning Berlevåg kommune 2 Lokal energiutredning, Berlevåg kommune 2005 1. BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 3 2. FORUTSETNING FOR UTREDNINGSARBEIDET... 3 3. BESKRIVELSE AV DAGENS LOKALE

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Karuslia 30 Postnr 1481 Sted Andels- /leilighetsnr. Hagan 17 / Gnr. 36 Bnr. 23 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2015-612278 Dato 31.10.2015 Eier Innmeldt av Morten Jordbrånen Morten

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5%

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5% STRØM TELLER! Mål: Beregne strømbehovet til de forskjellige elektriske apparatene. Forstå kwh og kunne regne ut strømforbruk/produksjon. Sette i gang tiltak for å redusere sitt eget strømforbruk. Generell

Detaljer

Er det behov for samordnet håndtering av. Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale

Er det behov for samordnet håndtering av. Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale Er det behov for samordnet håndtering av Forbrukerkjøpslov Forskrift om Leveringskvalitet EBLs Standard nettleieavtale Brukermøte Spenningskvalitet September 2009 Agenda Grunnlag Eksempler Problemstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig Spesifikasjon 3-02-01 SØK OG OPPFØLGING AV JORDFEIL I NETTKUNDENS EL-ANLEGG Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Vannforbruk det store bildet og de harde fakta

Vannforbruk det store bildet og de harde fakta Vannforbruk det store bildet og de harde fakta Anne-Marie Bomo (Norconsult), Edvard Sivertsen (SINTEF) og Jon Røstum (SINTEF) Norsk Vann Fagtreff, 20. - 21. oktober 2015 Agenda Kort innledning om prosjektet

Detaljer

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS idag Fra innføring av energiloven i -91 til i dag - Sluttbrukermarkedet for

Detaljer

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen

The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research. Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energisparing i bevaringsverdige bygninger Anne-Cathrine Flyen Annika Haugen Energiforbruket i byggsektoren Bygninger utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk. Over 20% av all energi går til boliger.

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? En ny metode for fastsettelse av likningsverdi på boliger er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe.

Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe. Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe. Ingar Mikal Halse, Jon Magne Sønstabø, Arve Hovland, Linda Mork Knudsen. Artikkelen beskriver gjennomføring Forskningskampanjen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

Energimerkerapport. mens G betyr at bygningen er lite energi-effektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Energimerkerapport ENERGIMERKERAPPORTEN er utført av SEEN Nordic AS. Data som er grunnlaget for energimerkerapporten er beregnet ut i fra opplysninger gitt av boligeier da attesten ble registrert. Der

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer