1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data)."

Transkript

1 4 DATA 4.1 Bearbeiding av data En rask gjennomgang av den kodede SPSS-fila som ble levert fra allup tyder på at den optiske kodingen i en del tilfeller har hatt problemer med å lese tall fra spørreskjemaene. Dette kommer særlig klart frem når det fremkommer merkelige data på enkelte av variablene. For eksempel der hvor en husholdning bruker 1200 favner ved per år, reiser tre ganger rundt ekvator på en uke eller bor i en bolig som er 2 m 2 eller m 2. Årsakene til disse verdiene er flere. For det første har den optiske lesningen vært mangelfull (for eksempel har skillelinjen mellom boksene i en del tilfeller blitt lest som et ettall ). For det andre er en del av de utfylte tallene vanskelige å lese (selv manuelt). For det tredje kan tall være fylt inn feil (for eksempel er det anvendt desimaler selv om vi har bedt om hele tall). Endelig kan det være rene misforståelser ved utfyllingen. For å bøte på dette har vi sett oss nødt til å sjekke en del spørreskjema manuelt (dette gjelder bare der hvor respondentene har fylt inn tall). Vi har gått frem på følgende måte: 1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data). 2. Et tilsvarende antall respondenter fra de med normale / akseptable verdier er trukket tilfeldig og sjekket manuelt. Utvalget av disse respondentene har blitt foretatt ved terningkast. I de tilfeller hvor vi har rettet feil i den tilsendte SPSS-fila har vi oppgitt det ved behandlingen av den enkelte variabel (id. nummeret er angitt). Der hvor de ekstreme verdiene faktisk er oppgitt riktig, har vi latt disse stå. Vi har imidlertid i enkelte tilfeller utelatt dem fra analysene. I de tilfeller er det oppgitt ved beregningene (kapittel 5). 109

2 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-slo Den overnevnte metode for sjekking av skjema førte til at svært mange feil ble avdekket. Vi besluttet derfor å sjekke manuelt alle spørsmål hvor respondentene har angitt tall (og ikke avkryssing i bokser, som ser ut til å være uproblematisk for den optiske lesningen) manuelt. Dette gjelder spm: 2, 4, 5, 6, 12, 15, 19, 22, 23 og 24. De øvrige spørsmålene er avlesning av bokser og det ser ut til å ha gått greit Vi har følgende kommentarer til den manuelle sjekkingen: - Det er antagelig lagt inn en feil slik at de som har krysset av nei på spm.13 ikke har fått registrert energiforbrukstall (det forklarer hvorfor tilsynelatende bare 30 prosent hadde angitt energiforbruk ved første gangs analyse). - Det er ikke gitt muligheter for koding både med arbeidsreiser og studiereiser ( kodingssperre ). - Mange i samme boligområde (for eksempel Holmlia) har angitt både el-forbruk og fjernvarmeforbruk. Deretter har mange sagt kollektiv avregning og mange i samme område (med sammenliknbare forbrukstall) krysset av på ikke fellesregning. Hva er riktig her. Vi antar at de har individuell avlesning av fjernvarme (kronebeløp for de fleste) siden de oppgir nøyaktige tall og tallet varierer mellom husholdningen (for eksempel 7110 kwh el og 6204 kr fjernvarme, se også ). Hva skal så dette fellesforbruket være? Mange har latt være å angi elforbruk. Kan det være felles? En del har nok forvekslet a-konto innbetaling med fellesutgifter. Alt tyder på at husholdningene på Holmlia får en regning (fra borettslaget/strømleverandør) på individuelt forbruk av el og fjernvarme (mange har krysset av her på nei på spm.16). - Feilkoding av tall har mange ulike former: (i) skillelinjen mellom boksene har blitt lest som 1, (ii) 0 har blitt lest som et tall, (iii) vanskelige tall å lese, (iv) uforståelige feilkodinger, (v) oppføring av tall utenfor rutene. - Den optiske lesningen har i enkelte tilfeller registrert at det er klusset over og ført på nytt et annet sted, andre ganger har den ikke registrert dette. - Skjemaene fra respondentene er omkodet til (bakgrunnen for dette er at allup feilaktig hadde gitt disse husholdningen, på Holmlia, grunnkrets 3204, mens det riktige skal være Har rünerløkka fellesfyring med fyringsolje? De fleste skriver nei, men en del oppgir olje og fellesavregning (spm.16). - Mange har angitt at de nylig har flyttet inn i den boligen de bor i og derfor ikke vet forbruket per år. - Der hvor respondenten har angitt 0 har det blitt mye tull. - Skjema mangler (ligger på SPSS-fil). - I Sandvika har mange fjernvarme inkludert i husleie. I grunnkrets 1409 har mange oppgitt at de bruker fjernvarme men ikke angitt noen sum (noen oppgir at de har kollektiv avregning mens andre sier individuelt). Imidlertid har noen oppgitt kwh fjernvarme så de får vel en individuell avregning. - I Sandvika grunnkrets 1417 har de nok ikke fjernvarme eller kollektiv avregning (se ) oppgir at de har felles varmtvann i sameie. - Silkestrå (5503) er fjernvarmeområde med tydeligvis individuell avregning på fjernvarme (503001) oppgir at ukjent hvor stor andel av borettslagets forbruk jeg har. Den neste respondenten (503026) vet derimot hvor mange kroner vedkommende bruker (10000 kr) oppgir at fjernvarme er inkludert i husleien. Måles ikke per leilighet. Det er liten tvil om at husholdingene får individuell avregning når oppgir el:1200 kr og fjernvarme: 6984 kr. - Vålerenga (2704) er område uten fjernvarme og felles energiregninger. - Vålerenga (2705) har felles oljefyring (sentralvarme) med kollektiv regning? tyder på det, men tyder ikke på det. Heller ikke tyder på noe kollektiv oppvarmingssystem i dette området. Se for øvrig som oppgir nøyaktige beløp for strøm og fyringsolje og krysser av på kollektiv avregning. Det tyder på at de får regning på sitt beløp? - På Vålerenga (2705) har oppgitt varmepumpe. En annen (705132) har oppgitt fjernvarme har på sin side oppgitt fyringsolje. Hmmm - Skjema mangler for Bor i en 8 m 2 bolig? - Hovseter (4910) har sannsynligvis ingen felles energibruk var ikke lagt inn på SPSS-fil. Vi la den inn manuelt. mråde, husholdningstype og grunnkrets? - To skjema var unummererte. Disse har vi gitt nummer 1 og 2. Er det mulig å finne ut hvem disse er? 110

3 Data 4.2 Hvor mange og hvem har svart? I alt ble sendt ut spørreskjema til 2477 husholdninger i de åtte boligområdene, med i gjennomsnitt 300 husholdninger per boligområde. 56 I alt 941 respondenter besvarte og returnerte spørreskjemaet 57, mens 104 kom i retur. Det gir en svarprosent på 40 prosent (39,7). De innkomne skjemaene fordeler seg mellom de åtte boligområdene som vist i tabellen under. Antall grønne familier på hvert sted er også vist i tabellen. Tabell 4.1 Fordeling av respondentene mellom boligområdene og type husholdning. Boligområde rønn familie rdinær familie Øko-team Total Bjørndalen rünerløkka Holmlia Hovseter Rykkinn Sandvika Silkestrå Vålerenga Totalt Populasjon og utvalg Vi skal i dette kapittelet se nærmere på hvordan vårt utvalg stemmer overens med den populasjonen vi har i hvert boligområde. Dette er vist i tabellene på de neste sidene. 56 Vårt mål var å sende ut 2496 skjema (hvorav 286 til rønne familier). Så viste det seg at et område var så lite at vi ikke fikk fylt kvoten. Dette var 3316 på Bjørndalen. Alternativet var å trekke 18 husstander fra det "hybride" området 3310 på Bjørndalen. Det ble bestemt å ikke gjøre dette. 57 To respondenter sendte inn skjema uten av det var påført identifikasjonsnummer. Da det ikke er mulig å finne ut hvor disse kommer fra (boligområde og familietype) er disse to utelatt fra analysene. 111

4 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-slo populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg Boligområde Sex N Alder Personlig bruttoinntekt (1000 kroner) < K A > > Bjørndalen P 50,2 5,0 16,6 32,2 29,8 10,9 3,7 1, ,3 3,3 16,7 50,0 16,7 16,7 0,0 20,0 60,0 0,0 20,0 0,0 42,5 3,4 2,8 4,7 25,5 38,7 16,0 8,5 3,8 7,8 6,9 32,4 26,5 9,8 16,7 U 42,0 3,4 2,7 4,5 25,0 39,3 16,1 8,9 3,6 7,5 7,5 33,6 25,2 10,3 15,9 rünerløkka P 47,1 0,9 33,6 36,4 14,2 9,1 1,5 4, ,6 1,7 34,5 41,4 13,8 10,3 14,3 7,1 39,3 32,1 3,6 3,6 50,5 1,8 25,3 46,3 13,7 8,4 2,1 4,2 16,1 22,6 21,5 19,4 14,0 6,5 U 52,4 1,8 27,4 45,2 13,7 8,9 1,6 3,2 15,7 19,0 25,6 22,3 11,6 5,8 Holmlia P 51,8 4,3 22,5 25,0 22,2 15,0 6,0 5, ,7 2,5 6,7 26,7 33,3 20,0 6,7 6,7 6,7 26,7 40,0 13,3 13,3 0,0 44,9 2,6 13,0 17,4 21,7 20,3 14,5 13,0 26,2 23,0 31,1 18,0 1,6 0,0 U 48,8 2,6 11,9 19,0 23,8 20,2 13,1 11,9 22,4 23,7 32,9 17,1 3,9 0,0 Hovseter P 58,0 3 13,4 18,2 18,8 16,2 7,1 23, ,0 1,4 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 20,0 11,1 33,3 22,2 22,2 0,0 11,1 53,4 2,0 5,2 23,5 19,1 20,0 9,6 22,6 8,1 27,0 29,7 19,8 7,2 8,1 U 55,6 1,9 6,4 22,4 19,2 20,0 9,6 22,4 8,3 27,5 29,2 20,0 6,7 8,3 Rykkinn P 52,6 4 12,4 15,6 20, ,9 16, ,0 2,5 25,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 0,0 41,2 2,8,8 4,2 20,2 21,0 21,0 14,3 18,5 6,0 19,7 23,9 17,1 15,4 17,9 U 42,3 2,8,8 4,1 20,3 20,3 22,0 14,6 17,9 6,6 19,8 24,0 16,5 15,7 17,4 Sandvika P 55,0 1,1 22,1 13,2 7,8 11, , ,0 3,1 25,0 62,5 12,5 0,0 28,6 42,9 14,3 0,0 14,3 49,5 1,6 15,9 13,1 6,5 14,0 19,6 30,8 12,9 28,7 27,7 18,8 4,0 7,9 U 53,0 1,7 14,8 13,9 10,4 13,0 18,3 29,6 12,0 28,7 28,7 18,5 3,7 8,3 112

5 Data populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts) Boligområde Sex N Alder Personlig bruttoinntekt (1000 kroner) < K A > > Silkestrå P 53,8 2,9 10,7 29,8 30,2 14,3 4,3 7, ,5 2,8 5,0 12,5 15,0 17,5 32,5 10,0 7,5 21,6 18,9 16,2 8,1 18,9 16,2 60,2 2,3,9 4,5 24,1 28,6 16,1 11,6 14,3 5,8 15,4 30,8 20,2 14,4 13,5 U 58,2 2,4 2,0 6,6 21,7 25,7 20,4 11,2 12,5 9,9 16,3 27,0 17,0 15,6 14,2 Vålerenga P 50,0 2,0 31,3 28,8 16,0 12,3 4,7 4, ,2 2,4 9,1 40,9 40,9 4,5 4,5 21,7 4,3 43,5 13,0 13,0 4,3 51,9 2,0 12,3 33,3 24,7 18,5 6,2 4,9 12,5 22,5 37,5 20,0 2,5 5,0 U 51,9 2,1 11,7 35,0 28,2 15,5 5,8 3,9 14,6 18,4 38,8 18,4 4,9 4,9 Totalt P 60,0 2,4 1,5 14,9 26,9 26,1 18,7 6,7 5,2 15,6 16,4 32,8 15,6 11,7 7,8 49,4 2,3,6 10,1 25,1 21,8 16,8 10,9 14,7 10,9 20,5 29,0 20,0 9,2 10,3 U 50,9 2,3,7 10,8 25,4 22,4 17,1 10,3 13,3 11,6 20,0 29,5 19,4 9,6 9,9 P = populasjon; U = totalt utvalg; = de ordinære i utvalget; = de grønne i utvalget; K = kvinneandel [N=941(806)]; A = Antall husholdningsmedlemmer per husholdning [N=941(806)]; Alder= andel respondenter i hver alderskategori [N=938(804)]. populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts.) Boligområde Utdanning Hovedbeskjeftigelse Boligtyper Bilhold S V H1 H2 Y H S AP U/A AL A E R B BIL Bjørndalen P 9,2 55,1 26,5 9,2 81,6 8,6 3,9 1,9 3,2 0,9 49,4 50, ,7 33,3 33,3 16,7 66,7 16,7 16,7 100, 100, 6,6 33,0 37,7 21,7 81,1 2,8 4,7 7,5 1,9 1,9 80,6 18,4 1,0 98,1 U 7,1 33,0 37,5 21,4 80,4 3,6 4,5 7,1 2,7 1,8 81,7 17,4,9 98,2 rünerløkka P 10,7 43,3 34,5 11,5 75,0 11,8 2,2 3,7 4,6 2,9 0,1 1,4 98,5 29,6 10,3 24,1 65,5 75,9 17,2 3,4 3,4 3,4 96,6 24,1 5,3 20,0 23,2 50,5 74,7 10,5 4,2 2,1 7,4 1,1 1,1 98,9 41,1 U 4,0 17,7 23,4 54,0 75,0 12,1 3,2 1,6 6,5 1,6,8,8 98,4 37,1 113

6 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-slo populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts.) Boligområde Utdanning Hovedbeskjeftigelse Boligtyper Bilhold S V H1 H2 Y H S AP U/A AL A E R B BIL Holmlia P 18,9 55,9 19,9 5,2 60,6 16,9 3,5 5,4 9,9 3,7 1,4 26,8 71, ,7 33,3 40,0 86,7 6,7 6,7 6,7 66,7 26,7 80,0 15,9 37,7 33,3 13,0 59,4 1,4 10,1 14,5 7,2 4,3 2,9 1,4 13,0 85,5 57,4 U 13,1 35,7 33,3 17,9 64,3 1,2 8,3 13,1 6,0 4,8 2,4 2,4 22,6 75,0 61,4 Hovseter P 12,9 46,5 28,1 12,5 55,4 9,0 2,6 24,7 7,0 1,4 1,9 0,3 97,9 53,2 50,0 50,0 70,0 10,0 20,0 10,0 20,0 70,0 60,0 9,5 23,3 37,1 27,6 67,2,9 1,7 25,0 4,3,9 5,3 2,6 92,1 76,1 U 8,7 21,4 38,1 29,4 67,5,8 2,4 24,6 4,0,8 5,6 4,0 90,3 74,8 Rykkinn P 11,9 49,9 28,3 9,9 66,2 6,0 0,9 19,3 5,4 0,4 87,1 12, ,0 25,0 25,0 25,0 75,0 25,0 25,0 75,0 75,0 8,4 27,7 39,5 24,4 70,6,8,8 24,4 2,5,8 88,0 5,1 6,8 91,5 U 8,9 27,6 39,0 24,4 70,7,8,8 24,4 2,4,8 86,0 7,4 6,6 91,0 Sandvika P 11, ,8 9,4 42,6 8,6 1,5 38,4 7,0 1,3 3 10,8 86, ,5 37,5 50,0 75,0 12,5 12,5 25,0 50,0 25,0 100, 10,3 32,7 33,6 21,5 47,7,9 3,7 37,4 8,4 1,9 2,9 11,4 85,7 70,5 U 9,6 31,3 33,9 23,5 49,6,9 3,5 35,7 7,8 2,6 4,4 14,2 81,4 72,6 Silkestrå P 4,7 33,2 32,9 29,2 76,2 6,2 3,4 9,4 4,0 0,7 2, ,3 67 2,5 17,5 40,0 40,0 72,5 2,5 12,5 10,0 2,5 40,0 47,5 12,5 87,2,9 23,0 21,2 54,0 76,1 2,7 2,7 14,2 3,5,9 2,7 2,7 94,6 74,3 U 1,3 21,6 26,1 50,3 75,2 2,6 5,2 13,1 2,6,7,7 12,5 14,5 73,0 77,6 Vålerenga P 15 48,3 27,3 9,4 74,3 10,2 3,6 5,5 4,8 1,6 9,4 16,3 74,3 43 8,7 26,1 60,9 87,0 4,3 4,3 4,3 8,7 4,3 87,0 52,2 11,1 25,9 37,0 24,7 79,0 1,2 2,5 6,2 7,4 2,5 1,2 16,3 11,3 72,5 60,5 U 8,7 22,1 34,6 32,7 80,8 1,9 2,9 4,8 5,8 1,9 1,9 14,6 9,7 75,7 58,7 Totalt P 65,5 10,1 2,7 13,6 6,1 1,8 2,2 14,8 33,3 48,9 77,0 2,2 8,9 6,7,7 1,5 3,0 22,2 28,9 48,9 65,7 8,1 27,5 32,9 30,4 69,6 1,4 4,2 17,5 4,5 1,6 1,2 26,7 7,8 65,5 72,9 U 7,2 25,7 32,9 33,0 70,7 1,5 4,9 15,9 3,9 1,6 1,5 26,0 10,9 63,1 71,9 P = populasjon; U = totalt utvalg; = de ordinære i utvalget; = de grønne i utvalget;; S = runnskole; V = videregående skole; H1 = Høyere utdanning inntil 4 år; H2 = Høyere utdanning over 4 år; Y= Yrkesaktiv, inntektsgivende arbeid ; H = Hjemmeværende ; S = Skoleelev/student; AP = Alderspensjonist; U/A = Uføretrygdet eller annen pensjonist; AL= Er arbeidsledig, uten inntektsgivende arbeid; A = Annet; E = Enebolig; R = Rekkehus; B = Boligblokk; Bil= andel av husholdningene som disponerer egen bil. 114

7 Data populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts.) Boligområde Antall husholdningsmedlemmer Bjørndalen P U rünerløkka P ,4 0,3 U Holmlia P U Hovseter P ,4 0,4 U Rykkinn P U Sandvika P U Silkestrå P U

8 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-slo populasjon, de ordinære, de grønne og samlet utvalg (forts.) Boligområde Antall husholdningsmedlemmer Vålerenga P U Totalt P ,6 U Sammenliknet med populasjonen i de åtte boligområdene ser vårt utvalg ut til å være noenlunde representativt med hensyn til de fleste forhold så nær som utdanning. Når det gjelder utdanning er det klart av vi i utvalget har langt flere respondenter med høyere utdanning. Særlig er andelen med høyere utdanning over fire år vesentlig høyere blant våre respondenter enn de som faktisk bebor områdene. Denne skjevheten har i størst grad rammet andelen av de med videregående skole som høyeste utdanningsnivå. De som kun har grunnskole som formell utdanning er imidlertid ikke like hardt rammet. Selv om sammenfallet mellom populasjon og utvalg er større for de andre bakgrunnsforholdene, er det likevel slik at vi i for liten grad har unge respondenter (de under 30 år) og innbyggere med lav bruttoinntekt (under kr per år). Vi har også en underrepresentasjon av hjemmeværende. Likeledes er det en tendens til at husholdninger med to medlemmer i større grad har svart enn husholdninger med kun ett medlem. Basert på disse sammenlikningene kan vi beskrive en god svarer som følger: en velutdannet mann eller kvinne, yrkesaktiv, beboende i enebolig med årlig bruttoinntekt i området Tilsvarende er en dårlig svarer en hjemmeværende mann eller kvinne med lav utdanning og lav årlig inntekt, og som bor i blokkleilighet. 116

6 VARIASJONER MELLOM BOLIGOMRÅDENE (BIVARIAT ANALYSE)

6 VARIASJONER MELLOM BOLIGOMRÅDENE (BIVARIAT ANALYSE) 6 VARIASJONER MELLOM BOLIGOMRÅDENE (BIVARIAT ANALYSE) I dette kapittelet skal vi analysere hvordan de ulike variablene (avhengige så vel som uavhengige) varierer mellom de åtte utvalgte boligområdene.

Detaljer

SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet. Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Rapport nr.

SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet. Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Rapport nr. Rapport nr. 3/04 SusHomes En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Osloområdet Dokumentasjonsrapport (sammendrag) Eli H ld I id Th N l d ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport 5DSSRUWQU 6XV+RPHV En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport Erling Holden og Ingrid T. Norland ISBN: 82-7480-138-5 ISSN: 0806-8992 ProSus

Detaljer

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport

En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport 5DSSRUWQU 6XV+RPHV En undersøkelse av husholdningers forbruk av energi til bolig og transport i Stor-Oslo Dokumentasjonsrapport Erling Holden og Ingrid T. Norland ISBN: 82-7480-138-5 ISSN: 0806-8992 ProSus

Detaljer

8 ÅRSAKER TIL VARIASJONER I FORBRUK AV ENERGI OG TRANSPORT (MULTIVARIAT REGRESJONSANALYSE)

8 ÅRSAKER TIL VARIASJONER I FORBRUK AV ENERGI OG TRANSPORT (MULTIVARIAT REGRESJONSANALYSE) 8 ÅRSAKER TIL VARIASJONER I FORBRUK AV ENERGI OG TRANSPORT (MULTIVARIAT REGRESJONSANALYSE) I dette kapitlet skal vi gjennomføre multivariate regresjonsanalyser for å finne frem til ulike faktorer som påvirker

Detaljer

VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)

VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003) VEDLEGG 1 Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003) + + Hvis du bor alene fyller du ut skjemaet selv. Bor dere flere sammen, ber vi vennligst om at den over 18 år i husholdningen som sist

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

5.1 Sosio-økonomiske egenskaper ved individet og husholdningen

5.1 Sosio-økonomiske egenskaper ved individet og husholdningen 5 UNIVARIAT ANALYSE I dette kapittelet skal vi gi en frekvensfordeling av hvordan respondentene har svart på spørreskjemaets ulike spørsmål. Det dreier seg altså om en enkel univariat analyse, hvor forhold

Detaljer

3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG

3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG 3 UNDERSØKELSESOMRÅDENE OG GRØNN HVERDAG 3.1 Utvalg og utvalgskriterier Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan energibruk i boligen og transport varierer mellom husholdninger som bor i ulike

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Verran kommune ønsker å bidra til at kommunen sitt boligmarked blir mer tilpasset de generelle behovene i boligmarkedet. I korte trekk dreier

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954 Energiregnskap 2011 Lillo terrasse borettslag Energiregnskapet viser at energiforbruket i Lillo terrasse borettslag er kraftig redusert etter at det ble installert varmepumper i 2010. Energiforbruket til

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

2 FORSKNINGSOPPLEGG. Våre oversettelser.

2 FORSKNINGSOPPLEGG. Våre oversettelser. 2 FORSKNINGSOPPLEGG Dette kapittelet skal handle om avhandlingens forskningsopplegg. I følge Ragnvald Kalleberg (1996) er et forskningsopplegg en oversikt over de sentrale elementer i et forskningsprosjekt

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001.

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001. Hvem bor i borettslag? NBBL-undersøkelse av data fra Folke- og Boligtellingen 2001 Innledning Hvem bor i borettslag? Det har vært et ønske å få en bedre dokumentasjon om beboere i borettslag. Det har vært

Detaljer

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ Sammendrag: Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ TØI-rapport 841/2006 Forfatter: Pål Ulleberg Oslo 2006, 48 sider Effekten av kurset Bilfører 65+ ble evaluert blant bilførere

Detaljer

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS ERFARINGER FRA TRONDHEIM Årsmøte i Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer 3.-4. Juni Åmund Utne 2 3 4 Miljøbyen Granåsen, områdebeskrivelse Planareal er 88,5 daa. Areal for boliger

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Evaluering av el-sykkel i Alta

Evaluering av el-sykkel i Alta Arbeidsdokument 50529 Oslo 07.02.2014 3961 Alta Elsykkel Susanne Nordbakke Aslak Fyhri Evaluering av el-sykkel i Alta Innhold 1 Bakgrunn... 2 1.1 Problemstillinger... 2 2 Data... 3 3 Resultater... 4 3.1.1

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for vann- og avløpstjenesten I samarbeid med Norsk Vann Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring

Detaljer

Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker.

Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker. Carbon Footprint Analysis-Choice Hotels Scandinavia-siste Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker. Les denne informasjonen før du begynner/börjar svare! Denne undersøkelsen skal være grunnlag for Choice

Detaljer

ENERGIBRUK I HUSHOLDNINGENE

ENERGIBRUK I HUSHOLDNINGENE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/2 ENERGIBRUK I HUSHOLDNINGENE ENERGIUNDERSØKELSEN 1990 AV ARNE LJONES, RUNA NESBAKKEN, SVEIN SANDBAKKEN OG ASBJØRN AAHEIM STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 2. Likheter og ulikheter mellom dykkere offshore eller oljerelatert og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi

Detaljer

Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003

Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 Prosjektrapport nr. 8/2003 Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 May-Linda Magnussen og Trond Stalsberg Mydland Tittel Barnehageundersøkelse i Kristiansand 2003 Forfattere May-Linda Magnussen og Trond

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005.

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Innledning I løpet av en 5 dagers periode i november 2005 gjennomførte vi ved Stange offentlige servicekontor en brukerundersøkelse.

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Erica Waagene Arbeidsnotat 3/2014 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere

Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 3. Likheter og ulikheter mellom dykkerinstuktører og kai og anleggsdykkere Data til denne sammenligningen er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Fordeling av energikostnader etter faktisk forbruk - Individuell måling. ista Norge AS

Fordeling av energikostnader etter faktisk forbruk - Individuell måling. ista Norge AS Fordeling av energikostnader etter faktisk forbruk - Individuell måling ista Norge AS Historikk Eierskap Selskapets historie strekker seg tilbake til etableringen av Clorius og ista for over 100 år siden.

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes Folkekirke 2000 En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2000 ISBN 82-995576-0-7 Det må ikke kopieres

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Oppvarming i boliger. Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014

Oppvarming i boliger. Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014 Oppvarming i boliger Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i husholdningene 85 2014 R A P P O R T Oppvarming i boliger Kartlegging av oppvarmingsutstyr og effektiviseringstiltak i

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Husbanken. ...med mannen min, veldig mye bedre. Med litt

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE - KARTLEGGING AV REISEVANER OG TILFREDSHET MED KOLLEKTIVSYSTEMET

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE - KARTLEGGING AV REISEVANER OG TILFREDSHET MED KOLLEKTIVSYSTEMET VEDELGG 2 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE - KARTLEGGING AV REISEVANER OG TILFREDSHET MED KOLLEKTIVSYSTEMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 2. DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe.

Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe. Bruk av Miljølære og forskningskampanjen som metode i undervisning i en elevgruppe. Ingar Mikal Halse, Jon Magne Sønstabø, Arve Hovland, Linda Mork Knudsen. Artikkelen beskriver gjennomføring Forskningskampanjen

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r

Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r Teknisk rapport Dykkerstudien 2011, nr. 5 Fulltidsdykkere - Dykkere som har vært i hundre prosent stilling over flere a r Data er hentet fra «Dykkerstudien 2011». Vi sendte spørreskjema til 6138 dykkere

Detaljer

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 TRØGSTAD HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011

RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 RØMSKOG HELSE- OG MILJØUNDERSØKELSE 2011 Strategiske indikatorer sosiale og demografiske forskjeller 28.03, 2012 Refd. nr 116560 OM UNDERSØKELSEN Bakgrunn Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knyttet spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhold Punktene A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Hva regnes med som offentlig

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Hvilke muligheter har vi?

Hvilke muligheter har vi? Hvilke muligheter har vi? Resultater fra NBBLs kundeundersøkelse vedrørende implementering av energieffektive tiltak Seniorrådgiver Kristin Helena Amundsen, NBBL ka@nbbl.no www.nbbl.no Noen tall... 25

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Del 1. Rettledning for de som leverer på ajourholdsliste

Del 1. Rettledning for de som leverer på ajourholdsliste Rettledning for de som leverer data til PAI-registeret på ajourholdslister. (Del 1.) Nedenfor følger en kort omtale av forhold som er av betydning ved utfylling av noen av feltene i PAI-registeret. Rettledningen

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Terminer: Månedlig Søknadsfrist: Den 14. i hver måned Utbetaling: Ca. den 10. i måneden etter

Terminer: Månedlig Søknadsfrist: Den 14. i hver måned Utbetaling: Ca. den 10. i måneden etter Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lav inntekt som sliter med å betjene boutgiftene sine, til å etablere

Detaljer