OMSORG HVILEDAG SIDE 31 SØVNLØS. En dyd av nødvendighet I TANANGER STAIRWAY TO. Nyhet! Glassrekkverk i tre KREATIV BLOMSTRING SIDE 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSORG HVILEDAG SIDE 31 SØVNLØS. En dyd av nødvendighet I TANANGER STAIRWAY TO. Nyhet! Glassrekkverk i tre KREATIV BLOMSTRING SIDE 15"

Transkript

1 Å R G A N G 4 U K E 6 5. F E B R U A R STAIRWAY TO HEAVEN SIDE 7 KREATIV BLOMSTRING SIDE 23 I TANANGER SØVNLØS SIDE 15 OMSORG En dyd av nødvendighet HVILEDAG SIDE SIDE 16 NORDMENN LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND Nyhet! Glassrekkverk i tre Tlf: E-post: REKKVERK SPROSSER SKODDER DREIING HØVLING

2 2 Juss oppdragsjournalistikk Barnefordeling til samværsreiser. Med reisekostnader menes alle kostnader som knytter seg til selve reisen til barnet og reisen til en voksen hvis barnet ikke kan reise alene. Fordelingen skal skje i forhold til størrelsen på inntektene deres. Hovedregelen kan unntaksvis fravikes dersom det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig, f.eks at det foreligger store inntektsforskjeller mellom partene. Men det skal mye til for å fravike hovedregelen, og dersom en av partene mener det foreligger særlige grunner, kan vedkommende reise sak for fylkesmannen eller domstolen. Hvert år opplever ca barn at foreldrene flytter fra hverandre. Selv om fedre tar mer aktivt del i omsorgen for egne barn, bor fortsatt de fleste barn med mor etter et brudd. Rundt 8 av 10 barn bor med mor etter et brudd. Det er svært sjelden brudd i kontakten mellom barn og en av foreldrene. En studie viser at nærmere seks av ti samværsfedre har avtalt vanlig samvær, tre av ti har avtalt mer enn vanlig samvær, og en av ti har mindre enn vanlig samvær. Etter et samlivsbrudd må foreldrene ta stilling til hvem av dem barnet skal bo fast sammen med og hvordan samværsordning de bør avtale. Foreldrene har full avtalefrihet mht hvilken avtale de ønsker å inngå, og må tenke på hvilken ordning som vil passe best for deres barn og deres familiesituasjon. Noen foreldre avtaler at barnet skal bo halve tiden hos hver av dem. Denne ordningen kalles delt bosted. Barneloven sier at dersom foreldrene har avtalt vanlig samvær vil det gi rett til å være sammen med barnet en ettermiddag per uke, annen hver helg, 14 dager i sommerferien, og jul eller påske. Dette gir ikke uttrykk for noe minimums- eller maksimumssamvær. Foreldrene må avtale en samværsordning som passer for deres barn, bl.a vurdert ut i fra barnets alder, tilknytning til foreldrene, om barnet må reise langt i forbindelse med samvær, og barnets ønsker mv. Foreldrene skal høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser om bl.a hvor barnet skal bo fast. De skal vektlegge barnets mening på bakgrunn av barnets alder. Når barnet er 7 år skal barnet få si sin mening bl.a om hvem av foreldrene det skal bo hos, og når barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener om dette spørsmålet. Det er likevel slik at frem til barnet er 18 år er det foreldrene som tar avgjørelsen om hvor barnet skal bo. Foreldre som er gift, og har felles barn under 16 år, må møte til mekling før de kan søke om separasjon eller skilsmisse. Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale om barnet. Samboende kan møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd dersom de ønsker det. Dersom foreldrene ikke kan bli enige om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast, eller omfanget av samværsordningen, kan de bringe saken inn for domstolen. Domstolen vil fatte sin avgjørelse på bakgrunn av hva som er barnets beste, etter en vurdering i den konkrete saken. De som oppfyller vilkårene for fri rettshjelp vil kunne få fritt rettsråd og fri sakførsel i en sak vedrørende barnefordeling. Foreldre som ikke avtaler noe annet skal dele kostnadene Barnebidrag er i utgangspunktet et privat anliggende, og barnebidrag kan avtales og betales uten at det offentlige blir involvert. Regelverket for barnebidrag er en del av barneloven. Dersom foreldrene ikke blir enige om barnebidraget, kan hver av dem be trygdekontoret om å fastsette det. Hver av partene må da betale et gebyr hver tilsvarende 1 x rettsgebyret ( kr 860,- ) Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger Tlf: WEB MAIL FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

3 oppdragsjournalistikk PrivatØkonomi 3 I vårt produkt kan du få en eksponering lik 10 ganger deponert valuta? sikkerhet. Dette er en god mulighet for mange av våre kunder, sier leder i Nordea Markets Kjetil Søyland FOTO: Colourbox.no Tid for De siste 10 årene har det skjedd en dramatisk forandring i rogalendingens interesse for investeringer og mange har bygget seg opp en betydelig kapital. Fra å være en nasjon hvor målet var å få seg en nøktern bolig opplever stadig flere å ha tilgjengelig kapital som skal plasseres. Men hva skal vi gjøre akkurat nå? Det har vært berg og dalbane de siste månedene på verdens børser, og det er kanskje litt risikosport å gå videre inn i dagens aksjemarked? Lokalavisen har kontaktet Nordea Markets i Stavanger for å få råd om hvilke muligheter som ligger i dagens marked. - Det har vært veldig turbulent den siste tiden, sier Kjetil Søyland, leder i Nordea Markets i Stavanger. Men det viser seg ofte at det også er gode muligheter i markeder som er litt urolige, og vi har daglig stor pågang fra kunder som leter etter nye muligheter. NYE TIDER, NYE VEIER: Kjetil Søyland ønsker velkommen til seminar om valuta og investeringer Mange muligheter i valuta - Historisk har rogalendingen vært vant til eksponering i valuta, og akkurat nå ser vi at det kanskje kan være god timing mot ulike valutaer. Mye tyder på at vi får en fortsatt svak dollar, da utviklingen i USA er svært negativ, samtidig er vi fremdeles svært positive til mye av det som skjer i Norge, sier Kjetil Søyland. Hovedgrunnen er at vi fortsatt får høye olje og råvarepriser, selv om aktiviteten internasjonalt synker. I tillegg vil Norge ha store investeringer de neste årene som vil sikre høy sysselsetting og generell høy aktivitet. Mens USA sannsynligvis allerede er i resesjon, vil Norge ha god vekst, som sannsynligvis vil innebære høyere inflasjon enn det Norges Bank liker. Det betyr at vi fremdeles får et relativt høyt rentenivå, sannsynligvis med 1 eller 2 renteøkninger i løpet av 1. halvår. Høyt rentenivå sterk krone Allerede nå varsler de fleste fagforeninger om knallsterke krav til vårens lønnsoppgjør. Med sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, vet vi at lønnsoppgjøret blir høyt, forteller valutaspesialisten til Lokalavisen. Høy aktivitet og store lønnstillegg medfører fortsatt høy rente. Alt dette tyder på en sterk krone, og dersom dette er riktig, vil det være store muligheter for å tjene penger på eksponering i valutamarkedet. I Nordea Markets jobber vi nå svært aktivt for å finne gode løsninger for våre kunder på valuta, sier Søyland. Valutalån og terminhandel - I Rogaland har mange de siste årene vært engasjert i valuta via det tradisjonelle valutalånet. Dette har vært en gigantisk suksess for mange tusen kunder, og det produktet tilbyr vi fremdeles i Nordea. Med et høyt norsk rentenivå kan det være store besparelser ved å låne i lavrentevaluta. Dersom kronen styrker seg vil gjelden også bli redusert. Man har muligheten for å få både i pose og sekk sier Søyland. Vi tilbyr også et veldig enkelt terminprodukt hvor du får valutaeksponeringen ved å deponere sikkerhet. I vårt produkt kan du få en eksponering lik 10 ganger deponert sikkerhet. Dette er en god mulighet for mange av våre kunder, sier leder i Nordea Markets. Han avslutter med å minne om at det med slike investering også er en risiko som ikke må glemmes, og anmoder kundene å komme på foredrag i Nordea Sandnes den 12.februar kl Påmelding til: FAKTA: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING NORDEA HVA: Ledende finanskonsern i Norden og Østersjøområdet. Avdeling i Stavanger med eget valuta-/rentemeglingsbord. HVOR : Olav Vs gt. 10, Stavanger. KONTAKT: Tlf:

4 Staten flår deg når du dør Norge er i mange sammenhenger stadig blitt kåret som et av verdens beste land å bo i. Men utrolig nok har de fleste et eller annet å klage over, og en kan jo begynne å lure på om vi bare sutrer, samtidig er det jo viktig at samfunnets borgere stiller krav til offentlig myndighet. Nå har jeg tenkt å henge meg på sutrekoret i spørsmålet rundt arv og arveavgift. Jeg leser fra arveavgiftens historie at avgiften ble innført i 1792, med formål å balansere statens inntekter. Avgiften har variert, men problemet nå er at en enebolig i byområder fort er verdt 5-6 millioner, og forutsatt at boligen er gjeldfri snakker vi fort om 1million i arveavgift. For ikke å snakke om firmabedrifter som arves som det rett og slett blir umulige å drive videre på grunn av skatten blir så høy. Når utgangspunktet er at staten skal bygge landet og trenger pengene så kan det forsvares, men når overskuddet i dette landet utgjør årlig 400 milliarder så må det være tillatt å stille spørsmål om hvor rik staten skal få lov til å bli. Hadde nå pengene blitt overført til kommunene hadde det vært noe, men staten samler penger til kistebunn og det kan vel ikke være rett? Som min engelske svoger Joe pleier å si: Det er jo litt rart med dere nordmenn. Dere skryter av at dere har det så godt, men å gå ut og spise middag med litt vin til, det gjør dere nesten aldri. Og når dere kjøper bil, så kjøper dere en bil til dere selv, og en til staten i form av avgifter. Det rare er at nesten ingen ser grunn til å protestere, ikke engang på egenandelene i helsevesenet eller på 25% moms på alle varer og tjenester i hele kongeriket. Svein Kåre Edland Redaktør Det er den gode historien som selger REDAKTØR Svein Kåre Edland MARKEDSSJEF Egil Karlsen MARKEDSKONS. Frank R Olsen no KOORDINATOR Tove Richter ART DIRECTOR Fritz H L Fjellaker TEKSTFORFATTER Sveinung Dybvig AD-Assistent Martin Tangen UTGIVER: Lokalavisen TS Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger Opplag: aviser Dekning: Alle husstander og bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand, Hjelmeland, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Time, Hå, Klepp og Egersund. Redaksjonelt materiale er delvis basert på oppdragsjournalistikk. Distribusjon: Posten Trykk: Edda Trykk AS For annonsering eller oppdrag/journalistisk reportasje, ring/mail: Lokalavisen er større enn Aftenbladet og RA tilsammen DISTRIBUERT M E D P O S T E N NÅ

5 oppdragsjournalistikk Eiendom 5 Overpriste meglere Nei takk! -Erfaring kan ikke kjøpes med penger, det er ikke slik det fungerer, sier Haavar Østbø i Stavanger Eiendomsmegling. Haavar Østbø i Stavanger Eiendomsmegling AS har gjentatte ganger blitt kåret til Stavanger billigste megler ved boligsalg. Men det handler ikke bare om å være billigst, det handler like mye om kunnskap og service. Uavhengig rådgiving - Akkurat nå har vi en plass mellom eiendommer fordelt på tre forskjellige ansatte. Vi har backup i alle ledd, og gir også uavhengig rådgiving i hvert eneste skritt i prosessen, sier Haavar Østbø. Haavar Østbø sier det skal være en totalopplevelse å bruke Stavanger Eiendomsmegling AS. Betaler for mye -Å være eiendomsmegler går ut på erfaring, og det går ikke an å betale seg til suksess. Mange tror de får et bedre produkt ved å betale mer, det er feil. Vi meglere gjør akkurat det samme. Vi annonserer de samme plassene, vi tar bilder og lager prospekter. Den eneste forskjellen er prisen, folk flest betaler kanskje opp til kroner for mye ved å bruke de dyreste meglerne. Lav provisjon -Der andre meglerfirmaer tar opp til 3,1 prosent, har Stavanger Eiendomsmegling fastholdt sin lave provisjon på snaue 1,4 prosent. Det utgjør under halvparten av provisjonen til andre meglere i Stavanger. FAKTA: STAVANGER EIENDOMSMEGLING AS HVA: Lokal eiendomsmegler basert på tanken om lav pris og gratis verdivurdering. Lokalkjent profil med annonser i aviser og på nett. Tilbyr egne kunder kjøpsrådgivning og veiledning. HVOR : Kirkegaten 31 Stavanger sentrum KONTAKT : Stavanger Eiendomsmegling, Tlf MER: Hillevågsveien 103, 4016 STAVANGER Tlf: Fax: E-post:

6 6 Helse & Livsstil oppdragsjournalistikk Photon Dome hjelper med å redusere smerter i muskler og ledd. Den demper betennelser og gir økt energi ved bruk av infrarød teknologi. Gode resultater er oppnådd med å redusere luftveisplager som allergi og astma. Andre gunstige virkninger er økt søvnkvalitet og reduserte cellulitter. Opplevelsen av å ligge i en Photon Dome er avslappende og velværende. Det sier sitt at 9 av 10 kommer tilbake, igjen og igjen. Behandlingen som gir mersmak Intervju med Dag-Viggo Benjaminsen, Photon Norge Hvordan kan Photon-systemet hjelpe? Over en million nordmenn sliter med søvnproblematikk, noe som igjen kan får alvorlige ringvirkninger i våken tilstand, på jobb og fritid med venner og familie. Photon har i form av produkter som Photon Dome velværemaskin og andre produkter gjort mye for å hjelpe mennesker med disse problemene. Photonklinikken i Bikubå-senteret, Hillevåg i Stavanger Hvor stor er etterspørselen? Den stadig økende etterspørselen av Photon både til private, bedrifter og behandlere, har oppstått utfra alle de gode tilbakemeldingene fra fornøyde brukere. Jeg som selger Photon føler jobben gir energi tilbake i form av den glede og lettelse kundene forteller om etter å ha opplevd Photon-systemet. For å gi markedet ytterligere muligheter til å oppleve Photon, tilbyr vi leiemuligheter uten bindingstid på de største maskinene. Dette gir muligheten til innkjøp av øvrige produkter for salg til privatmarkedet. Slik vil både private, institusjoner, lag og foreninger, bedrifter og behandlere få muligheten å prøve ut Photon for korte eller lengre leieperioder. Hvor viktig er nattesøvn? Søvnproblemer er en belastning som kan være en kamp å få bukt med. Våre konsulenter gir deg råd og veiledning for å bedre søvnkvaliteten. Mange sover gjennom hele natten, men kvaliteten på søvnen er dårlig. Etter hjemmebesøk vil våre søvnkonsulenter gi en diagnose på kundens liggeunderlag og samtidig komme med forslag til konkrete løsninger. Utover dette har våre kunder gode erfaringer med Photon-terapi på en av de mange Photon-klinikkene rundt om i landet. Gå inn på for mer informasjon. Opplevelsen av å ligge i en Photon Dome er avslappende og velværende. Det sier sitt at 9 av 10 kommer tilbake, igjen og igjen. FAKTA: BIKUBÅ VELVÆRE: Tverrfaglig kompetanse, massasje, hudpleie, fotpleie, akupunktur, photonterapi, frisør, solarium HVOR: Bikubå, Hillevågsveien 70 KONTAKT Tlf: BIKUBÅ VELVÆRE FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

7 oppdragsjournalistikk Bolig & Interiør 7 Ellen Grethe Trædal leverer spennende trappeløsninger Ellen Grethe Trædal i Trappegalleriet: La trappen være ditt flotteste møbel Noe av det aller første du møter i en bolig er trappen. Hvilken historie forteller din trapp om deg? Lokalavisen har sett nærmere på hva folk er opptatt av når det gjelder trappevalg, og har besøkt firmaet Trappegalleriet som er spesialister på å designe og planlegge unike trappeløsninger hvor det legges opp til at trappen preger både rommet og hele boligen. Noe av det første trappen forteller deg er om den ble valgt med tanke på stil og interiør, eller om den var en blindpassasjer som bare ble med da boligen ble bygget, sier Ellen Grethe Trædal, daglig leder i Trappegalleriet. Vi opplever at stadig flere er opptatt av å finne de rette løsningene, slik at trappen fremstår som et gjennomtenkt element som understreker arkitekturen og stilen som velges til boligen. En trapp skal fungere som et møbel som løfter rommets helhetsinntrykk. Åpen og luftig -Det er gøy når stadig flere har oppdaget hvor viktig trappen er med tanke på å utforme og påvirke boligens særpreg, forteller Ellen Grethe. Trenden er åpne luftige trapper, gjerne med rekkverk av glass eller horisontale metallspiler. Kombinasjonsmulighetene i design og materialvalg er mange og det er bare fantasien som begrenser. Trappeløsningen bør planlegges tidlig i byggeprosessen slik at det settes av nok plass til den trappen du ønsker deg. Trappegalleriet skreddersyr alle trapper etter mål, og er opptatt av at trappen både skal ha en god funksjonalitet, men også tilføre boligen et designmessig løft som begeistrer. Det viktigste er å starte tidlig og gjerne sammen med arkitekten prøve å finne en løsning som gir inspirasjon og preger hele rommet. Heldigvis er trenden nå mer åpne løsninger med fokus på design og ikke minst lys, sier Ellen Grethe til Lokalavisen. Opptatt av design Hvem er den typiske kunden? Vi opplever at veldig mange forskjellige kunder er opptatt av å finne de rette løsningene. Våre kunder er i alle aldre, og kjennetegnes av et ønske om å tilføre boligen det lille ekstra som er så viktig. Husk at i Norge bruker vi mye tid i boligen, og det er derfor veldig viktig at vi planlegger slik at vi får en god opplevelse å være hjemme. Kombinasjoner av tre, glass og stål, gjør trappen til en unik opplevelse. Våre trapper er ofte som et særpreget eksklusivt møbel med spennende og inspirerende design. Vi er opptatt av å lage trapper som kunden blir stolt av, og opplevelsen må være varig. Med en elegant trapp gir du særpreg og karakter til boligen din, avslutter Ellen Grethe Trædal i Trappegalleriet. FAKTA: TRAPPEGALLERIET AS HVA: Spesialproduksjon av trapper i tre, stål og glass AKTUELT FOR: Spennende design for private hjem, hytter, næringsbygg, restauranter og kontorer HVOR : Hillevågsveien 33, Stavanger MER: Tlf: Mail: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

8 8 Foto: Colourbox Mammografi for mange Go d n y h e t fr a h e l s e No r g e t il a lle k v i n- n e r i Rog a l a n d s o m er f ø d t i per ioden løpet av de 2 neste årene vil I alle i alderen år bli invitert til å delta i det nasjonale mammografiprogrammet. Dette er et offentlig nasjonalt tilbud, og gjør det mulig for alle å få gratis undersøkelse hvert andre år. Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene der brystet bli presset mellom to plater under avbildningen. Deretter tolkes røntgenbildene av røntgen leger, som ser etter tegn på kreft i brystvevet. Hele undersøkelsen tar bare noen minutter. Mammografiundersøkelsen kan påvise kreftsvulster i brystet lenge før de kan kjennes som en kul. Risikoen for å dø av brystkreft reduseres derfor betydelig blant kvinner mellom 50 og 69 år som gjennomfører screeningen. Antakelig er reduksjonen i risiko rundt 30 %. Vel verdt å ta med seg, og helsevesenet oppfordrer alle til å delta når invitasjonene kommer. Jorunn Bailine Sandnes Tlf Henny Bailine Musegaten Stavanger Tlf Solveig Bailine Kirkegaten Stavanger Tlf Ann Elin Bailine Madlakrossen Tlf Bygg om bilen til gass og fyll tanken til lavpris. Bileiere som monterer gassdrift sparer miljøet for prosent av utslippene. Vi innstallerer et ekstra drivstoffsystem for å kjøre bensinbiler på propan (LPG) eller naturgass. Dette er en computer som sender parallelle signaler til dysene om å skifte sømløst mellom bensin- og propaninnsprøyting i hver enkelt sylinder. Tilsvarende system for naturgass. Gjelder også diesel-lastebiler. Eneste rene gassverksted mellom Haugesund og Oslo som bygger om til naturgass- og LPG-drift. 4 sylindere ,- 5/6 sylindere ,- 8 sylindere ,- Dieseltuning fra: 3.990,- til: 4.990,- MILJØ OG ØKONOMI: Propandrift gir 50 prosent miljøbesparelse og driv-stoff til halv pris. Bernt Morten Arnesen i BM Bilgass monterer daglig gassett i biler. Langgaten 92a, SANDNES Tlf Mob: e-post:

9 oppdragsjournalistikk Bólig & Interiør 9 ENESTE FORHANDLER: Ragnar Svensen er distriktets eneste forhandler av ekte jcuzzi Jacuzzi det ekte boblebadet - Jacuzzi er ikke bare et boblebad det er selve boblebadet, originalen. Mer elegant, tøffere i designet, slik bare italienerne kan det. Rørleggerfirma Ragnar Svensen AS er de eneste som fører Jacuzzi i Rogaland, forteller Leif Arild Heske, det er ikke for hvem som helst å selge disse eksklusive badene det følger nemlig krav med fra produsenten. Skal en bli forhandler, må en ha minst to modeller i utstilling, og rørleggerne som står for montering og service må på kurs i både Oslo og Italia. Kunden skal forvente både et førsteklasses boblebad og topp service når de velger Jacuzzi. Privat og bedrift Det er ingen tilfeldighet at akkurat Ragnar Svensen AS kan føye Jacuzzi på listen over produkter til badet. Siden 50-tallet har rørleggerbedriften opparbeidet seg et betydelig renomé som dyktige fagfolk. I dag har bedriften 30 ansatte, samt innleide rørleggere etter behov og samarbeider med andre fagfolk ved oppussing og nybygg. Og oppdragene varierer fra øyeblikkelig hjelp ved lekkasje til store utbygginger for bedrifter og institusjoner. Fagfolk i alle ledd Selv i butikken treffer du en rørlegger. Det er en fordel for kunden at vi vet hva vi snakker om, sier Heske. Vi er kresne når vi tar inn varene og vet hva de står for. Det er forskjell på pris og kvalitet, og vi kan stå for anbefalingene våre. Når vi tegner forslag til kundene (gratis), tar vi hensyn også til det som skjuler seg bak vegger og gulv. Vi har et god team av elektrikere, tømmermenn, malere og flisleggere som stiller like høy kvalitet som oss selv. Norges største rørleggerkjede - Vi er medlem i Varme & Bad, og gjennom dette samarbeidet har vi meget gode innkjøpsbetingelser og garantier. Vi er store på proffmarkedet og har blant annet oppdrag for NATO, Posten og Fylkeskommunen. Travle tider men vi har en plan - Det er ingen hemmelighet at det kan være lang ventetid for den som vil pusse opp. Men når vi først gjør en avtale holder vi den vi starter og avslutter på de datoene vi avtaler. Og er det noe akutt ja, da kommer vi på timen. FAKTA: RØRLEGGER RAGNAR SVENSEN AS HVA: Velrenommert rørlegger-firma, som ble etablert i AKTUELT MED: Forhandler av Jacuzzi det originale boblebadet HVOR : Butikk og lager i Boganesveien 114, Gausel. MER: Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

10 SPESIALTILBUD FOR UNGDOM For prøvetime, gå inn på og finn ut hvor og når du vil trene. / Tlf.:

11 oppdragsjournalistikk HELSE & LIVSSTIL 11 Aktiv Naprapatklinikk: Naprapatene Marlen Egeland, Borghild Knævelsrud og Margrethe Øglænd i arbeid Et bedre liv uten smerter Smerter i nakke, rygg, skuldre og ledd er et utbredt problem som rammer mange, og som ikke alltid lar seg lege av tradisjonell behandling. Heldigvis har mange funnet løsningen hos en ny yrkesgruppe: naprapatene - spesialister på ledd og muskler. Aktiv Napratpatklinikk er Rogalands største kjede og har klinikker i Stavanger, Sola, Sandnes, Bryne og Stord. Naprapatens mål er å diagnostisere, forebygge og behandle plager fra ledd, sener, muskler og nervesystem, forteller naprapatene Marlene Egeland, Borghild Knævelsrud og Margrethe Øglænd som startet Aktiv naprapatklinikk. Diagnostisere, behandle og forebygge Aktiv Naprapatklinikk hjelper pasienter med akutte og kroniske problemer. Vonde rygger og nakker er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker oss, men også behandling og forebygging av skader innenfor idrettsmiljøer er et stort arbeidsområde for oss. En naprapat kombinerer manipulasjons og mobiliseringsteknikker med behandling av muskler for effektivt å behandle muskelog skjelettplager. Tilrettelagt behandling Naprapater har høy kompetanse innenfor ortopedisk manuell medisin med særlig kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon. Dette innebærer en stor bredde på teoretiske og praktiske kunnskaper og gir gode muligheter til differensial diagnostikk og individuelt tilpasset behandling. - I tillegg til diagnose og behandling, legger vi opp trening og øvelser for pasientene. Øvelsene er tilpasset pasientenes funksjonsnivå. - Får ofte vanskelige tilfeller - Det er ofte pasienter som ikke blir bra av behandling av lege, kiropraktor eller fysioterapeut som oppsøker oss. Vi er også påpasselige med å videresende pasienter som ikke har respons på vår behandling. En behandling med stigende status Naprapati er en relativt ny yrkesgruppe i Norge. Som fag er det over 100 år, og den første utdannelsen for naprapater ble etablert i USA i Faget har utviklet seg i takt med forskning og ny kompetanse. Utdannelsen er et 4-årig heltids studie ved Naprapathögskolan i Stockholm, Chicago eller University of Science i Kotka, Finland. Det er over 160 naprapater i Norge, de fleste utdannet i Sverige. Utdannelsen er krevende og studieplass krever høy poengsum. Alle jentene i Aktiv Naprapatklinikk har videre utdannelse i akkupunktur. FAKTA: AKTIV NAPRAPATKLINIKK AKTUELT FOR: Tilbyr privatpersoner, idrettsforeninger og bedrifter naprapatbehandling for å forebygge og rehabilitere smerter fra muskler, skjelett, ledd og nervesystem. BREV FRA FØRNØYD KUNDE Mitt navn er Marit Bjørnøy og jeg har nå gått til behandling hos Aktiv Naprapatklinikk i ca. 3 måneder. Grunnen til at jeg valgte å prøve dette, var at jeg i ca. 1 år hadde gått med kvalme og til tider vond rygg. Jeg hadde tidligere prøvd tradisjonell medisin med alle typer blodprøver for å finne grunn til kvalmen uten svar, i tillegg har jeg også prøvd kiropraktor og akupunktur uten resultater. Ved første besøk hos Aktiv naprapatklinikk ble det slått fast at jeg hadde veldig stram og stiv muskulatur i nakke og skuldrer (noe som helt klart skyldes mye stillesittende arbeid, og periodevis mye arbeid). Etter flere behandlinger hos naprapaten merket jeg at både nakke og skuldre fungerte mye bedre, og at kvalmen ble gradvis sjeldnere. Nå etter ca. 3 måneders behandling er kvalmen et veldig sjeldent fenomen HVOR : Bryne, Sola, Sandnes, Stavanger og Stord MER: Bryne Tlf: Sola Tlf: Sandnes Tlf: Stavanger Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

12 12 Annomse på denne størrelsen koster kr. 1490,- STØRRELSEN ER 53 x 96 MILLIMETER Foto: Colourbox Hummer uten kanari fra Kvitsøy De førs t e h u m m e r n e fr a v e r d e n s førs t e l a n d b a s e r t e h u m m e r o p p d r e t t s a n l e g g e t h a r f å t t s i n d o m. De er på f u l l h ø y d e m e d d e n e t t er t r a k t ede villhummeren, sier Gastronom i s k i n s t i t u t t. Gründerne Tormod og Asbjørn Drengstig har lagt ned stor økonomisk og forskningsmessig egeninnsats i prosjektet, og kan være veldig fornøyd med resultatet fra forskningen. I det landbaserte hummeranlegget har gründerne fått full kontroll på hummerens vekst helt fra utklekking av rogn og frem til hummerens spiseklare størrelse. Hummerentusiaster må midlertidig vente litt til før de kan slippe jubelen helt løs. Hummerne fra den første generasjonen forventes leveringsklare først i Håpet er at produksjonen senere kan bli utvidet slik at oppdrettsanlegget kan gi flere arbeidsplasser på Kvitsøy.

13 oppdragsjournalistikk BOLIG & INTERIØR 13 Austvoll Trevare AS KOMBINASJONSEVNE: Hos Austvoll arbeides det med gammelt håndtverk på tradisjonell måte i skjønnn forening med hypermoderne teknologi. Foto: Frank Robert Olsen Lei av standardløsninger? Ring Austvoll Trevare Hos Austvoll trevarer finnes det ikke lagervarer, bare trevirke, den beste maskinparken som kan kjøpes og fagfolk som kan lage nøyaktig det du trenger når masseprodusert ikke er godt nok: garderobeskap, kjøkken, bad, bokhyller, dører, skyvedører, spesialdører, sjalusidører, vinduer, møbler, kirkeinnredning, brysningspanel, resepsjoner, premieskap og så videre, og så videre Steve Øverland overtok Austvoll Trevare AS i 1997 og har videreført snekkerfaget i sin edleste form: de lager spesialløsninger i heltre for private, bedrifter og institusjoner. Snekkerverkstedet er et av de eldste i Sandnes og ble startet av Rolf Austvoll i Den gang var det hovedsaklig høyglansmøbler og skapdører det gikk i. -Da jeg fikk mulighet til å overta den ærverdige bedriften, var jeg ikke i tvil om at dette var noe å satse på. Jeg liker utfordringer, elsker tre og vil lage vakre ting sammen med andre fagfolk. Steve T Øverland er utdannet byggmester og driver også Trippelbygg AS. Å ha fagfolk i dette emnet er en stor fordel ved oppmåling og montering. Bokhyller og taksperrer - Det er nesten umulig å forklare hva vi gjør med få ord, sier Øverland. Bokhyller og garderober er hyppige oppdrag, ofte for folk som har skråtak eller ønsker spesielle løsninger eller spesielle treslag. Vi har nettopp laget interiører for Hinna Park der uvanlige vinkler på veggene krever unike løsninger. Akkurat nå arbeider jeg med skapdører som har kommet helt fra Dubai og som snart skal smykke et hjem i Tananger. For ikke lenge siden var oppdraget å lage taksperrer av 400 år gamle eikestokker som var gjenvunnet fra et hus i Frankrike. Nå bærer de et tak i Klepp og er selvsagt synlige inne. Det er en ære å få arbeide med så vakkert trevirke! Eksklusivt, men lovlig tre - Du trenger ikke hugge ned regnskogen for å få vakkert og solid trevirke. Vi har riktignok tre fra hele verden, f.eks, amerikansk eik og valnøtt, eller merbau, men hvorfor ikke satse på norsk svartor eller surnet flammebjørk? Vi har gode kontakter og vil stort sett kunne skaffe det meste bare det er lovlig. Treskjæring, gamle dører og hypermoderne design - Restaurering krever spesialløsninger. Vi lager ofte dører, vinduer og listverk for gamle hus og det krever både kunnskap om stilhistorie, spesialverktøy og erfarne håndverkere. Noen ganger må jeg ty til hobbyen min - treskjæring - for å få detaljene på plass. Vi har også eget maler - og lakkeringsverksted der vi blander fargene selv for å få et autentisk resultat. Den ene dagen lager vi aldersmalte kjøkkendører og den neste dagen lager vi noe helt nytt og moderne for en arkitekt. I vår bransje er dagene like forskjellige som de produktene vi lager. FAKTA: AUSTVOLL TREVARE AS HVA: Spesialproduksjon av alt mellom himmel og jord som kan lages av tre AKTUELT FOR: Private, bedrifter og institusjoner som som trenger nytt, spesilatilpasset eller restaurering HVOR : Heigreveien 148, Sandnes MER: Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

14 14 Invitasjon til møte: Markedsoppdatering 2008 har startet svært turbulent med store svingninger i alle markeder. Det har vært stor usikkerhet og mange spørsmål. Vi har gleden av å invitere til møte tirsdag 12. februar kl til ca med Kjetil Søyland fra Nordea Markets i Stavanger. Kjetil vil gi en oppdatering på markedsituasjonen, hva kan vi forvente fremover? Er det interessante muligheter innen aksje og eller valutamarkedet som kan vurderes? Møtet blir i lokalene til Nordea i Sandnes visavis Vinmonopolet. For påmelding vennligst svar på mail til Ønsker du å bevare ekte skjønnhet? Til rehabilitering av eldre boliger og bygg er Isospross vinduer og dører det beste alternativet... Vi er de eneste i landet som tilbyr et kittfallsvindu hvor en slipper den ekstra koblede rammen på innsiden. Velger du Isospross for dine vinduer og dører, velger du for fremtiden.

15 oppdragsjournalistikk Helse & Omsorg 15 STÅ SAMMEN: Geir Samsonsen fra Vilu oppfordrer folk og bedrfifter til å gi en gave til Kreftforeningen ARVID NESSE bruker egne erfaringer til å hjelpe andre i spørsmål relatert til kreft Stor interesse for Kreftomsorg i Rogaland - Livet har lært oss å ta en dag om gangen, sier markedsansvarlig i Kreftomsorg Rogaland, Arvid Nesse til Lokalavisen. Det gjelder å ta de gleder man har, å sette pris på de små ting. Hvis mor eller far får diagnosen kreft, rammer det hele familien. Barn i familier som får en slik alvorlig sykdom må ofte gjennomgå store forandringer både når det gjelder hverdagsliv og følelsesmessige påkjenninger. - I tillegg til egen sykdom og belastning, skal foreldrene også ivareta barnas behov for støtte og informasjon. Enda verre blir det når kreften rammer barna. Vi ser daglig at pårørende trenger oss, sier Arvid Nesse. Hvilken hjelp er det mulig å få? Dessverre er det slik at prognosene faktisk er at hvert tredje menneske blir rammet av kreft i en eller annen form, så det er noe som rammer oss alle forteller Nesse. Det offentlige har begrenset mulighet til å tilby nødvendig omsorg, og derfor har vi sett et stort behov for vår hjelp. Vi er et lokalt omsorgsenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi har mange års erfaring med arbeid innen kreftomsorg, og har blant annet egne ansatte kreftsykepleiere. Foreningen tilbyr samtaler for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi sørger for at de som rammes også får treffe andre i samme situasjon. Dette er ofte til stor hjelp. Barn og unge satser vi spesielt mye på, og i den forbindelse tilbyr vi informasjon/foredrag for skoleklasser, barnehager, SFO etc. Arvid Nesse forteller også at de tilbyr undervisning/kurs både for helsepersonell og andre som møter kreftrammede og deres pårørende. Mange bedrifter ber oss om bistand når en ansatt får diagnosen. Hvordan skaffer dere penger? - For å opprettholde drift i Rogaland trenger vi støtte fra både privatpersoner og bedrifter. Vi har etter hvert ganske mange som bidrar og har utviklet forskjellige medlemskap som stadig får flere medlemmer. Heldigvis er det mange som ser verdien av den hjelp vi yter, og målet vårt er å øke hjelpen. Behovet er veldig stort, og vi er veldig opptatt av at innsamlede midler og ressurser i sin helhet blir brukt i det lokale kreftomsorgsarbeidet. Gjennom vår forening vil du treffe medmennesker som faktisk har tid og ressurser til å bistå i en vanskelig livssituasjon, opplyser Nesse. Støtte fra Viju Selskapet Viju som tidligere het Infoteknikk var en av mange støttespiller i Daglig leder Lars Meløe i Viju og Geir Samsonsen forteller at i stedet for å gi julegaver til kundene, var alle i selskapet enige om å heller støtte Kreftomsorgen i Rogaland. - Det er flott å kunne bidra til noe som er så viktig. Vi ser at kreft rammer flere og flere av oss, og det er et stort alvorlig problem. Våre kunder har også satt pris på denne saken, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger, sier Meløe. Det er mulig at det ikke går an å vinne kampen, men det er vel verdt å forsøke, avslutter lederen i Viju. Markedsanvarlig Arvid Nesse avslutter intervjuet med en oppfordring til både privatpersoner og bedrifter om å ta kontakt for bistand når kreften rammer. FAKTA: KREFTOMSORG ROGALAND AKTUELT MED: Kreftomsorg Rogaland er et lokalt omsorgsenter for kreftrammede og pårørende. HVOR: Niels Juelsgt 8, 4008 Stavanger KONTAKT: Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

16 16 Trenger du parykk? eller bare gode råd? Ta kontakt med Brit Tone som har 40 års erfaring som frisør. Velkommen innom for en prat! Stokkaveien 55, 4024 Stavanger. Tlf Mobil Foto: Colourbox Er folketallet i Norge akkurat nå. Folketilveksten for 2007 ble på mennesker, 1,2 prosent det er den høyeste tilveksten som noen gang er registrert i Norge. 657 adopsjoner ble gjennomført i Norge i Det er 230 færre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak en av antallet adopterte fra Kina. Dette har en sammenheng med at ventetida på å få adoptert barn fra Kina er blitt lengre, melder Statistisk Sentralbyrå. I Rogaland steg folketallet fra ( ) til ( ). Rogaland fikk dermed nye rogalendinger i fjor. Vi hjelper deg med TV Om litt over en måned må du ha dekoder fra Riks TV for å få inn gratispakken til NRK eller RiksPakken Digital TV. 101 Reklamebureau Foto: Colourbox Ta av 6-10 kg på 14 dager med 3 Step! Det legges fokus på korrekt sammensetning av kost til din diet, samt etterfølgende til stabilisering Trinn 1: Syre/basekontroll Trinn 2: Fettforbrenning Trinn 3: Pausekost Flere års forskning med fokus på PH, insulin og blodsukker gir resultater på kort tid uten mosjon eller sult. Kom og hør mer! FOREDRAG kl HVER ONSDAG 20. februar Stavanger 27. februar Bryne 5. mars Sandnes 12. mars Egersund 26. mars Haugesund Pris kr. 200,- inkl. Test matr. dietprogram, oppskriftshefte og kaffe/te + vann Påmelding er nødvendig så ring til: Marit eller Møyfrid Mulighet for personlig presentasjon etter avtale: pris 100,- I hele januar og februar er våre montører ute og kobler til dekodere, antenner og hjelper til med intern kabling. For å spare miljøet for unødvendig kjøring og kundene våre for ekstra bilkostnader så samler vi flere kunder i samme område. Vi er nå i ditt distrikt - ring oss på tlf og avtal tidspunkt! Vi utfører også service på pc, oppsett/sikring av trådløse nett, overgang til IP-telefoni, bredbånd og drift av nettverk/servere. Be oss om tilbud! Bredbåndsbutikk: Østervåg 47 Tlf SPØR OSS OM PRIS PÅ VINDUER! Lagervinduer -45% Bestillingsvinduer -35% Vi har også gode tilbud på inner- og ytterdører Roald Amundsensgt. 113, 4007 Sandnes Tlf.: Mail.:

17 oppdragsjournalistikk Kunst & Kultur 17 Alle Foto: Kjetil Alsvik Ungdom tar kunsten til sitt hjerte Hvordan står det egentlig til med kunstinteressen i Rogaland? Er det fremdeles slik at mange ser på kunst som unødvendig og helt uviktig? Vårt distrikt har mange kunstgallerier, og Lokalavisen har kontaktet Galleri Sult for å sjekke temperaturen på Rogalendingens interesse for kunst. Heldigvis opplever vi en økende interesse for våre utstillinger forteller daglig leder Bente Gundersen til Lokalavisen. Galleriets viktigste jobb er å formidle våre kunstnere på en profesjonell, men også folkelig måte. God kunst får oss til å stoppe opp, og setter i gang ulike følelser som skaper utfordringer og debatt. Kunsten kan gjerne provosere. Det skaper engasjement, og utfordrer oss på en spennende måte. Kun for godt voksne? - Er kunst noe som voksne mennesker holder på med fordi en skal dekorere kostbare hjem? Nei, nei, det er de unge som nå virkelig er på banen sier Bente Gundersen. Aldri før har så mange unge mennesker brukt så mye penger på kunst. Siden Galleri Sult åpnet dørene for syv år siden, har antallet unge kjøpere økt kraftig. Vi opplever stadig at flere helt unge, helt ned til 17 års alderen, oppsøker galleriet. Mange kommer jevnlig på åpninger, og følger godt med på kunstnerne de finner interessante. Det er ikke alltid de kommer for å handle, men ofte for å betrakte kunst. Flere og flere unge får på denne måten et nærmere forhold til billedkunsten. Ofte kjøper de både større og mindre arbeider av en og samme kunstner, og utvikler også sin personlige smak etter hvert som de har fulgt med, og trent blikket. Strålende som gave - Vi ser ofte at unge brudepar ønsker seg gavekort fra gjestene på ett og samme galleri, og kjøper gjerne ett større verk av en kunstner de har ønsket seg lenge! Når de får sitt første barn, er det mange som ønsker seg penger, slik at de kan kjøpe kunst som både barnet og foreldrene kan ha glede av gjennom hele livet. I forbindelse med etableringsfasen i nytt hus, er det overraskende å høre hvor mange som venter med nye møbler, for heller å prioritere ett stort maleri til stuen. Kunstnerens navn og bakgrunn - Selv om mange unge i dag har bedre råd enn for ti år siden, er det også en tendens at de virkelig sparer til kunst, og faktisk nedprioriterer andre ting til fordel for opplevelser gjennom kunsten. I motsetning til sine foreldre, er de unge kjøperne mindre opptatt av kunstnerens navn og bakgrunn, men har tillit til at galleriet har kvalitetssikret det de kjøper. De velger sin kunst med hjertet. I ett samfunn som stadig går raskere, og som lett blir svært overfladisk, virker det som dagens unge forstår at vi virkelig trenger kunsten, avslutter Bente Gundersen i Galleri Sult i Stavanger. FAKTA: HVOR : Strandkaien Stavanger GALLERI SULT NÅR: Mand: etter avtale, Tirsd: 11-15, Onsd: 11-17, Torsd: 14-19, Fred: 11-15, Lørd: 11-17, Sønd: MER: Telefon: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

18 Krystal mosaikk fra 460,- pr. m Tan Brown (Granitt) 30 x 60 eller 30 x 30 Kr 590,- pr. m 2 Blue pearl (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.990,- pr. m 2 Emerald pearl (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.990,- pr. m 2 Dark grey (Granitt) 30 x 60 eller 30 x 30 Kr.390,- pr. m x 60 eller 30 x 30 Kr.390,-pr. m 2 10 x 10 Kr. 510,-pr. m 2 Ice flower (Granitt) 30 x 60 eller 30 x 30 Kr.590,- pr. m 2 China black (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.590,- pr. m 2 Black galaxy (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.790,- pr. m 2 Black pearl (Granitt) Hvis du trenger en Tror det ikke før jeg får se det opplevelse, kan du lese prisene våre! Småstein/rullestein mosaikk Fra kr.550,- pr.m2 (fra 65,- pr.ark) Midt i Gausel sentrum Sv i n g nedover n å r d u k o m m e r til Mu r- me s terveien så ser d u o s s r e t t til v e n s t r e i d e t

19 oppdragsjournalistikk Næringsliv 19 Attle Edvardsen og Arne Leiren trives i Rogalands hektiske næringsliv LNP Corporate Finance as Vi bistår med oppkjøp og salg Rogalandsbedrifter. av Mangel på arbeidskraft, mye kapital og økt internasjonal konkurranse har bidratt til flere antall bedriftssalg og oppkjøp de siste årene, noe som også tydelig gjenspeiles i Rogaland. Markedet for bedriftssalg og fusjoner i Rogaland har hatt en formidabel økning, og en av Skandinavias førende finansielle og strategiske rådgiver bistår for øyeblikket en lang rekke selskaper i Rogaland i forbindelse salg av bedriften. Og det er i alle fall ingenting som tyder på at trykket letter med det første, ifølge daglig leder av LNP Corporate Finance AS, Atle Edvardsen. Fra Stavangerkontoret i Skagen 8, bistår daglig leder Atle Edvardsen og finansiell rådgiver Arne Leiren virksomheter fra hele landet med bedriftssalg og oppkjøp. LNP har i over 16 år bistått 600 store og små virksomheter i hele Norden med bedriftssalg, oppkjøp og kapitaltilførsel, samt vekst og internasjonalisering. At vi gjennom vårt nettverk har bevist at vi er en av Skandinavias førende bedriftsmegler, er en enorm fordel for våre lokale kunder her i Rogalands-regionen, forteller en engasjert Edvardsen. Enkelt forklart så bistår vi bedriftseiere med bedriftssalg og generasjonsskifte, samt assistanse i forbindelse med oppkjøp av bedrifter. Hva innebærer så et bedriftssalg? Mange virksomhetseiere er ofte i tvil om hva som bør gjøres når man vurderer å selge sitt foretak, og ikke minst hva bedriften kan være verdt. Mange virksomhetseiere blir kontaktet av en industriell kjøper direkte og lar seg friste til å gå direkte inn i forhandlinger, fremfor å teste markedet for andre kjøpere. Ved å gjøre et slikt søk oppnår man fort en langt bedre forhandlingsposisjon, og veldig ofte ser vi at det ikke er den mest opplagte industrielle aktøren som ender med å kjøpe et selskap, påpeker Edvardsen. Tradisjonelt sett har det også vært advokat eller revisor, som har blitt konsultert når spørsmål om salg har komt opp. Dette er selvfølgelig profesjoner som sitter på nyttige og nødvendige ressurser, som selvfølgelig må inndras i prosessen. Det å selge en bedrift kan være en lang og komplisert prosess, som best ivaretas av bedriftsmegler, som kan ta rollen som prosjektleder og rådgiver gjennom hele salgsprosessen. Flere kjøpere bedre pris At LNP er etablert med selskaper i Norge, Sverige og Danmark, samt har samarbeidspartnere i hele Europa, sikrer at en kan identifisere kjøpere og investorer i hele Skandinavia. Dette fører til at vi kan skape en bedre forhandlingsposisjon for selger, ved at en klarer å kvalifisere flere aktuelle kjøpere for bedriften. Mange bedrifter i Rogaland er inne i en god vekstfase, men er avhengig av kapitaltilførsel for å kunne opprettholde den samme vekstraten, og videre strategisk utvikling av selskapet. Dette er også et område vi jobber mye med for tiden, hvor vi bistår selskaper med forhandlinger med finansielle eller industrielle investorer, forteller finansiell rådgiver Arne Leiren. Selskap i vekst Det er høy aktivitet i regionen vår, og det generere også mange interessenter og generelt høyere priser, enn bare for noen år siden. Dette gjør også at vi vokser og derfor er på jakt etter nye kompetente medarbeidere. Vi søker personer som i tillegg til faglig styrke, er strukturerte og forstår viktigheten av at vår kunder fordrer konfidensialitet i alle ledd. FAKTA: LNP CORPORATE FINANCE AS HVA: Et av skandinavias ledende rådgivingsselskap, som tibyr strategisk og og finansiell rådgiving i forbinelse med kjøp og salg av bedrifter, fusjoner, finansiering og kapitaltilførsel, samt vekst og internasjonalisering. HVOR : Skagen 8, 4006 Stavanger KONTAKT: Atle Edvardsen, Tlf: Mob: e-post: MER: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

20 20 Næringsliv oppdragsjournalistikk Kurs & Konferanse Myhregaarden Hotel skal være best på kurs & konferanser opp til 100 personer! Gjennom et eksklusivt samarbeid med Oljemuseet er vi endelig i mål med å komplementer tilbudet vårt. Andrè Pettersen forteller med stort engasjement om de unike mulighetene som tilbys ved Norges flotteste kurs & konferanse anlegg. Hva er vel mer naturlig i oljebyen Stavanger, enn å ha møter på Oljemuseet? Fasilitetene er fantastiske! Vi har til og med egen 3D kino, dersom det skulle være behov for det! I tillegg til 3D kino har vi store og små møterom, som er perfekt for møter fra personer. Alle våre møterom er selvsagt topp moderne, og konstruert med tanke på maksimal komfort når det kommer til lys og luftkvalitet. Bestill nå Stavanger er som de fleste vet en attraktiv by, og det er for liten kapasitet både på hotell og møterom. Vi har opplevd en eksplosiv pågang etter kurs & konferanseproduktet vårt, men har fortsatt ledig kapasitet fra april måned. Vi føler oss sikre på at du som gjest får en 100% unik opplevelse dersom du velge oss på kurs & konferanse. Kjedelig & Tradisjonelt? Glem det tradisjonelle møte på et av de store kjedehotellene. Glem lunch buffet med lange køer og kjedelig mat. Når du er på kurs eller møte, er din tid FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

VI GJØR DET. Stor miljøgevinst fra Kommunalteknikk i Sandnes Kommune. Glassrekkverk i tre

VI GJØR DET. Stor miljøgevinst fra Kommunalteknikk i Sandnes Kommune. Glassrekkverk i tre Å R G A N G 4 U K E 1 1 1 1. M A R S 2 0 0 8 Biff & Bernaise hjelper til med: SIDE 28-29 TI GODE ÅR MED BLUES SIDE 35 VI VIL HA MER EKTE PÅSKE VI GJØR DET VI KREVER AV ANDRE Stor miljøgevinst fra Kommunalteknikk

Detaljer

Tlf: 51 67 49 94 www.holmentre.no E-post: tonstad@holmentre.no

Tlf: 51 67 49 94 www.holmentre.no E-post: tonstad@holmentre.no Å R G A N G 4 U K E 8 1 9. M A R S 2 0 0 8 Hvor var du da Woodstock konserten ble avholdt i 1969? NYFORELSKET Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven i 1982? SIDE 9 I VÅLAND BYENS BESTE SIDE SIDE 31 6 UTSIKT

Detaljer

KVINNENE KOMMER FJERNER UØNSKET HÅR. Storby-cruise s. 30.31 FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN - RING 40 00 51 53

KVINNENE KOMMER FJERNER UØNSKET HÅR. Storby-cruise s. 30.31 FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN - RING 40 00 51 53 i n f o r m a s j o n U T G A V E 8 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 9 5. 0 0 0 KVINNENE KOMMER SIDE 4-5 Tid for bryllup s. 10-11 Lenge siden sist? s. 15 Hvert 5. barn ser for dårlig. 13 Naturstein som

Detaljer

GRETE WAITZ. Løper for livet LEKEPLASS PÅ HINNA LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 95.000. Stor musikkopplevelse på Gausel INN I FREMTIDEN

GRETE WAITZ. Løper for livet LEKEPLASS PÅ HINNA LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 95.000. Stor musikkopplevelse på Gausel INN I FREMTIDEN Å R G A N G 4 U K E 4 2 2. J A N U A R 2 0 0 8 130 KM/T GJENNOM LEKEPLASS SIDE 11 SIDE 31 KJAPP, SUNN OG FRISK MAT INN I FREMTIDEN SIDE 24 GRETE WAITZ VELVÆREHORMONER Løper for livet SIDE 33 PÅ HINNA LOKALAVISEN

Detaljer

U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SIDE 3 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I KRAFTOBLIGASJON FLEKSIBELT

U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SIDE 3 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I KRAFTOBLIGASJON FLEKSIBELT i n f o r m a s j o n U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SMAKFULLT MANGFOLD I SÆRKLASSE SIDE 3 HAN TAR VEKK HVER EN FLEKK SIDE 19 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I

Detaljer

FEST LURA. TIDENE Festen som ingen ende COGNAC VILLE TA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT. nå blir det skikkelig. Oppussingen er ferdig

FEST LURA. TIDENE Festen som ingen ende COGNAC VILLE TA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT. nå blir det skikkelig. Oppussingen er ferdig i n f o r m a s j o n U T G A V E 2 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 32 SIDE 34 SUV SOM FÅR FOLK TIL LURA PRODUSER BILEN DIN PÅ INTERNETT SIDE 36 PROBLEM MED HUDEN? Oppussingen er ferdig

Detaljer

Frankrike LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 90.000

Frankrike LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 90.000 I SAMARBEID MED TS-AVISEN ÅRGANG 5 UKE 6 3.FEBRUAR 2009 SIDE 20 Selger nye boliger som varmt hvetebrød Stavanger by-historie SIDE 26-27 Utforsk Europa SIDE 4 Håp mot demens SIDE 44-45 Unike boligordninger

Detaljer

Lover høyere boligpris

Lover høyere boligpris Årgang 2 utgave 7 opplag 117.500 april 2006 Lover høyere boligpris Internasjonal ros for utdanning BI, side 4 Mangler arbeidstakere. Adecco, side 5 Norges billigste mopeder Partivarehuset, side 9 Alle

Detaljer

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: INFORMASJON Nr.5-2005 OPPLAG: 115 000 NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere

Detaljer

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: INFORMASJON Nr.5-2005 OPPLAG: 115 000 NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere

Detaljer

RING OSS! DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side 12-13 VEKK MED APPELSINHUD

RING OSS! DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side 12-13 VEKK MED APPELSINHUD i n f o r m a s j o n Å R G A N G 2 U T G A V E 9 O P P L A G 1 1 7. 5 0 0 S E P T E M B E R 2 0 0 6 DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side

Detaljer

Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 90.000. Spar tid og penger!

Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 90.000. Spar tid og penger! I SAMARBEID MED TS-AVISEN ÅRGANG UKE 14 1.MARS 2009 SIDE 20-21 Nye muligheter SIDE 24-2 Geografisk reise SIDE 9 Ikke typisk norsk Binde renten? SIDE 48-49 Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON

Detaljer

La Finanssenteret være din hjelperytter

La Finanssenteret være din hjelperytter A N N O N S E B I L A G I N F O R M A S J O N S A V I S F R A F I N A N S S E N T E R E T A S A 2 0 0 8 Å R G. 3 U T G 7 Private Banking øker i Rogaland Side 6-7 Spar 350.000 med valutalån Side 2 OL-syklist

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist

Bli oppdatert på trafikkregler. Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør. Treff trivelige folk og en del dine erfaringer som bilist BILFØRER 65 + Bilfører 65+, et samarbeid mellom Autoriserte Trafikkskoler Landsforbund og Statens vegvesen Bli oppdatert på trafikkregler Kunnskap og trygghet vil gjøre deg til en enda bedre sjåfør Treff

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

krutt i kroppen I vesterveg En jornær gutt med M/S Gann Glassrekkverk i tre VI BEHANDLER BLANT ANNET I skilpaddefart Sprek protest

krutt i kroppen I vesterveg En jornær gutt med M/S Gann Glassrekkverk i tre VI BEHANDLER BLANT ANNET I skilpaddefart Sprek protest I samarbeid med TS-avisen ÅRGANG 4 UKE 43 21.OKTOBER 2008 SIDE 24-25 I skilpaddefart SIDE 32 M/S Gann SIDE 35 Sprek protest SIDE 17 En jornær gutt med krutt i kroppen I vesterveg LOKALAVISEN HAR STØRST

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Trenger du elektriker? TEMAAVIS. Lavt stoffskifte. Vakre Essaouira. Hva veier ett kilo? 338,- I DENNE UTGAVEN! HUS &HYTTE

Trenger du elektriker? TEMAAVIS. Lavt stoffskifte. Vakre Essaouira. Hva veier ett kilo? 338,- I DENNE UTGAVEN! HUS &HYTTE Nå som lørdagsavis! Bremen Pisa Zadar t/r fra 338,- LAVPRIS DIREKTE FRA HAUGESUND NR. 7 UKE 13 29. MARS 2014 10. ÅRGANG Lettere biler SIDE 18 19 Lavt stoffskifte SIDE 36 37 Vakre Essaouira SIDE 10 11 HUS

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer