OMSORG HVILEDAG SIDE 31 SØVNLØS. En dyd av nødvendighet I TANANGER STAIRWAY TO. Nyhet! Glassrekkverk i tre KREATIV BLOMSTRING SIDE 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSORG HVILEDAG SIDE 31 SØVNLØS. En dyd av nødvendighet I TANANGER STAIRWAY TO. Nyhet! Glassrekkverk i tre KREATIV BLOMSTRING SIDE 15"

Transkript

1 Å R G A N G 4 U K E 6 5. F E B R U A R STAIRWAY TO HEAVEN SIDE 7 KREATIV BLOMSTRING SIDE 23 I TANANGER SØVNLØS SIDE 15 OMSORG En dyd av nødvendighet HVILEDAG SIDE SIDE 16 NORDMENN LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND Nyhet! Glassrekkverk i tre Tlf: E-post: REKKVERK SPROSSER SKODDER DREIING HØVLING

2 2 Juss oppdragsjournalistikk Barnefordeling til samværsreiser. Med reisekostnader menes alle kostnader som knytter seg til selve reisen til barnet og reisen til en voksen hvis barnet ikke kan reise alene. Fordelingen skal skje i forhold til størrelsen på inntektene deres. Hovedregelen kan unntaksvis fravikes dersom det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig, f.eks at det foreligger store inntektsforskjeller mellom partene. Men det skal mye til for å fravike hovedregelen, og dersom en av partene mener det foreligger særlige grunner, kan vedkommende reise sak for fylkesmannen eller domstolen. Hvert år opplever ca barn at foreldrene flytter fra hverandre. Selv om fedre tar mer aktivt del i omsorgen for egne barn, bor fortsatt de fleste barn med mor etter et brudd. Rundt 8 av 10 barn bor med mor etter et brudd. Det er svært sjelden brudd i kontakten mellom barn og en av foreldrene. En studie viser at nærmere seks av ti samværsfedre har avtalt vanlig samvær, tre av ti har avtalt mer enn vanlig samvær, og en av ti har mindre enn vanlig samvær. Etter et samlivsbrudd må foreldrene ta stilling til hvem av dem barnet skal bo fast sammen med og hvordan samværsordning de bør avtale. Foreldrene har full avtalefrihet mht hvilken avtale de ønsker å inngå, og må tenke på hvilken ordning som vil passe best for deres barn og deres familiesituasjon. Noen foreldre avtaler at barnet skal bo halve tiden hos hver av dem. Denne ordningen kalles delt bosted. Barneloven sier at dersom foreldrene har avtalt vanlig samvær vil det gi rett til å være sammen med barnet en ettermiddag per uke, annen hver helg, 14 dager i sommerferien, og jul eller påske. Dette gir ikke uttrykk for noe minimums- eller maksimumssamvær. Foreldrene må avtale en samværsordning som passer for deres barn, bl.a vurdert ut i fra barnets alder, tilknytning til foreldrene, om barnet må reise langt i forbindelse med samvær, og barnets ønsker mv. Foreldrene skal høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser om bl.a hvor barnet skal bo fast. De skal vektlegge barnets mening på bakgrunn av barnets alder. Når barnet er 7 år skal barnet få si sin mening bl.a om hvem av foreldrene det skal bo hos, og når barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener om dette spørsmålet. Det er likevel slik at frem til barnet er 18 år er det foreldrene som tar avgjørelsen om hvor barnet skal bo. Foreldre som er gift, og har felles barn under 16 år, må møte til mekling før de kan søke om separasjon eller skilsmisse. Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale om barnet. Samboende kan møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd dersom de ønsker det. Dersom foreldrene ikke kan bli enige om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast, eller omfanget av samværsordningen, kan de bringe saken inn for domstolen. Domstolen vil fatte sin avgjørelse på bakgrunn av hva som er barnets beste, etter en vurdering i den konkrete saken. De som oppfyller vilkårene for fri rettshjelp vil kunne få fritt rettsråd og fri sakførsel i en sak vedrørende barnefordeling. Foreldre som ikke avtaler noe annet skal dele kostnadene Barnebidrag er i utgangspunktet et privat anliggende, og barnebidrag kan avtales og betales uten at det offentlige blir involvert. Regelverket for barnebidrag er en del av barneloven. Dersom foreldrene ikke blir enige om barnebidraget, kan hver av dem be trygdekontoret om å fastsette det. Hver av partene må da betale et gebyr hver tilsvarende 1 x rettsgebyret ( kr 860,- ) Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger Tlf: WEB MAIL FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

3 oppdragsjournalistikk PrivatØkonomi 3 I vårt produkt kan du få en eksponering lik 10 ganger deponert valuta? sikkerhet. Dette er en god mulighet for mange av våre kunder, sier leder i Nordea Markets Kjetil Søyland FOTO: Colourbox.no Tid for De siste 10 årene har det skjedd en dramatisk forandring i rogalendingens interesse for investeringer og mange har bygget seg opp en betydelig kapital. Fra å være en nasjon hvor målet var å få seg en nøktern bolig opplever stadig flere å ha tilgjengelig kapital som skal plasseres. Men hva skal vi gjøre akkurat nå? Det har vært berg og dalbane de siste månedene på verdens børser, og det er kanskje litt risikosport å gå videre inn i dagens aksjemarked? Lokalavisen har kontaktet Nordea Markets i Stavanger for å få råd om hvilke muligheter som ligger i dagens marked. - Det har vært veldig turbulent den siste tiden, sier Kjetil Søyland, leder i Nordea Markets i Stavanger. Men det viser seg ofte at det også er gode muligheter i markeder som er litt urolige, og vi har daglig stor pågang fra kunder som leter etter nye muligheter. NYE TIDER, NYE VEIER: Kjetil Søyland ønsker velkommen til seminar om valuta og investeringer Mange muligheter i valuta - Historisk har rogalendingen vært vant til eksponering i valuta, og akkurat nå ser vi at det kanskje kan være god timing mot ulike valutaer. Mye tyder på at vi får en fortsatt svak dollar, da utviklingen i USA er svært negativ, samtidig er vi fremdeles svært positive til mye av det som skjer i Norge, sier Kjetil Søyland. Hovedgrunnen er at vi fortsatt får høye olje og råvarepriser, selv om aktiviteten internasjonalt synker. I tillegg vil Norge ha store investeringer de neste årene som vil sikre høy sysselsetting og generell høy aktivitet. Mens USA sannsynligvis allerede er i resesjon, vil Norge ha god vekst, som sannsynligvis vil innebære høyere inflasjon enn det Norges Bank liker. Det betyr at vi fremdeles får et relativt høyt rentenivå, sannsynligvis med 1 eller 2 renteøkninger i løpet av 1. halvår. Høyt rentenivå sterk krone Allerede nå varsler de fleste fagforeninger om knallsterke krav til vårens lønnsoppgjør. Med sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, vet vi at lønnsoppgjøret blir høyt, forteller valutaspesialisten til Lokalavisen. Høy aktivitet og store lønnstillegg medfører fortsatt høy rente. Alt dette tyder på en sterk krone, og dersom dette er riktig, vil det være store muligheter for å tjene penger på eksponering i valutamarkedet. I Nordea Markets jobber vi nå svært aktivt for å finne gode løsninger for våre kunder på valuta, sier Søyland. Valutalån og terminhandel - I Rogaland har mange de siste årene vært engasjert i valuta via det tradisjonelle valutalånet. Dette har vært en gigantisk suksess for mange tusen kunder, og det produktet tilbyr vi fremdeles i Nordea. Med et høyt norsk rentenivå kan det være store besparelser ved å låne i lavrentevaluta. Dersom kronen styrker seg vil gjelden også bli redusert. Man har muligheten for å få både i pose og sekk sier Søyland. Vi tilbyr også et veldig enkelt terminprodukt hvor du får valutaeksponeringen ved å deponere sikkerhet. I vårt produkt kan du få en eksponering lik 10 ganger deponert sikkerhet. Dette er en god mulighet for mange av våre kunder, sier leder i Nordea Markets. Han avslutter med å minne om at det med slike investering også er en risiko som ikke må glemmes, og anmoder kundene å komme på foredrag i Nordea Sandnes den 12.februar kl Påmelding til: FAKTA: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING NORDEA HVA: Ledende finanskonsern i Norden og Østersjøområdet. Avdeling i Stavanger med eget valuta-/rentemeglingsbord. HVOR : Olav Vs gt. 10, Stavanger. KONTAKT: Tlf:

4 Staten flår deg når du dør Norge er i mange sammenhenger stadig blitt kåret som et av verdens beste land å bo i. Men utrolig nok har de fleste et eller annet å klage over, og en kan jo begynne å lure på om vi bare sutrer, samtidig er det jo viktig at samfunnets borgere stiller krav til offentlig myndighet. Nå har jeg tenkt å henge meg på sutrekoret i spørsmålet rundt arv og arveavgift. Jeg leser fra arveavgiftens historie at avgiften ble innført i 1792, med formål å balansere statens inntekter. Avgiften har variert, men problemet nå er at en enebolig i byområder fort er verdt 5-6 millioner, og forutsatt at boligen er gjeldfri snakker vi fort om 1million i arveavgift. For ikke å snakke om firmabedrifter som arves som det rett og slett blir umulige å drive videre på grunn av skatten blir så høy. Når utgangspunktet er at staten skal bygge landet og trenger pengene så kan det forsvares, men når overskuddet i dette landet utgjør årlig 400 milliarder så må det være tillatt å stille spørsmål om hvor rik staten skal få lov til å bli. Hadde nå pengene blitt overført til kommunene hadde det vært noe, men staten samler penger til kistebunn og det kan vel ikke være rett? Som min engelske svoger Joe pleier å si: Det er jo litt rart med dere nordmenn. Dere skryter av at dere har det så godt, men å gå ut og spise middag med litt vin til, det gjør dere nesten aldri. Og når dere kjøper bil, så kjøper dere en bil til dere selv, og en til staten i form av avgifter. Det rare er at nesten ingen ser grunn til å protestere, ikke engang på egenandelene i helsevesenet eller på 25% moms på alle varer og tjenester i hele kongeriket. Svein Kåre Edland Redaktør Det er den gode historien som selger REDAKTØR Svein Kåre Edland MARKEDSSJEF Egil Karlsen MARKEDSKONS. Frank R Olsen no KOORDINATOR Tove Richter ART DIRECTOR Fritz H L Fjellaker TEKSTFORFATTER Sveinung Dybvig AD-Assistent Martin Tangen UTGIVER: Lokalavisen TS Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger Opplag: aviser Dekning: Alle husstander og bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand, Hjelmeland, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Time, Hå, Klepp og Egersund. Redaksjonelt materiale er delvis basert på oppdragsjournalistikk. Distribusjon: Posten Trykk: Edda Trykk AS For annonsering eller oppdrag/journalistisk reportasje, ring/mail: Lokalavisen er større enn Aftenbladet og RA tilsammen DISTRIBUERT M E D P O S T E N NÅ

5 oppdragsjournalistikk Eiendom 5 Overpriste meglere Nei takk! -Erfaring kan ikke kjøpes med penger, det er ikke slik det fungerer, sier Haavar Østbø i Stavanger Eiendomsmegling. Haavar Østbø i Stavanger Eiendomsmegling AS har gjentatte ganger blitt kåret til Stavanger billigste megler ved boligsalg. Men det handler ikke bare om å være billigst, det handler like mye om kunnskap og service. Uavhengig rådgiving - Akkurat nå har vi en plass mellom eiendommer fordelt på tre forskjellige ansatte. Vi har backup i alle ledd, og gir også uavhengig rådgiving i hvert eneste skritt i prosessen, sier Haavar Østbø. Haavar Østbø sier det skal være en totalopplevelse å bruke Stavanger Eiendomsmegling AS. Betaler for mye -Å være eiendomsmegler går ut på erfaring, og det går ikke an å betale seg til suksess. Mange tror de får et bedre produkt ved å betale mer, det er feil. Vi meglere gjør akkurat det samme. Vi annonserer de samme plassene, vi tar bilder og lager prospekter. Den eneste forskjellen er prisen, folk flest betaler kanskje opp til kroner for mye ved å bruke de dyreste meglerne. Lav provisjon -Der andre meglerfirmaer tar opp til 3,1 prosent, har Stavanger Eiendomsmegling fastholdt sin lave provisjon på snaue 1,4 prosent. Det utgjør under halvparten av provisjonen til andre meglere i Stavanger. FAKTA: STAVANGER EIENDOMSMEGLING AS HVA: Lokal eiendomsmegler basert på tanken om lav pris og gratis verdivurdering. Lokalkjent profil med annonser i aviser og på nett. Tilbyr egne kunder kjøpsrådgivning og veiledning. HVOR : Kirkegaten 31 Stavanger sentrum KONTAKT : Stavanger Eiendomsmegling, Tlf MER: Hillevågsveien 103, 4016 STAVANGER Tlf: Fax: E-post:

6 6 Helse & Livsstil oppdragsjournalistikk Photon Dome hjelper med å redusere smerter i muskler og ledd. Den demper betennelser og gir økt energi ved bruk av infrarød teknologi. Gode resultater er oppnådd med å redusere luftveisplager som allergi og astma. Andre gunstige virkninger er økt søvnkvalitet og reduserte cellulitter. Opplevelsen av å ligge i en Photon Dome er avslappende og velværende. Det sier sitt at 9 av 10 kommer tilbake, igjen og igjen. Behandlingen som gir mersmak Intervju med Dag-Viggo Benjaminsen, Photon Norge Hvordan kan Photon-systemet hjelpe? Over en million nordmenn sliter med søvnproblematikk, noe som igjen kan får alvorlige ringvirkninger i våken tilstand, på jobb og fritid med venner og familie. Photon har i form av produkter som Photon Dome velværemaskin og andre produkter gjort mye for å hjelpe mennesker med disse problemene. Photonklinikken i Bikubå-senteret, Hillevåg i Stavanger Hvor stor er etterspørselen? Den stadig økende etterspørselen av Photon både til private, bedrifter og behandlere, har oppstått utfra alle de gode tilbakemeldingene fra fornøyde brukere. Jeg som selger Photon føler jobben gir energi tilbake i form av den glede og lettelse kundene forteller om etter å ha opplevd Photon-systemet. For å gi markedet ytterligere muligheter til å oppleve Photon, tilbyr vi leiemuligheter uten bindingstid på de største maskinene. Dette gir muligheten til innkjøp av øvrige produkter for salg til privatmarkedet. Slik vil både private, institusjoner, lag og foreninger, bedrifter og behandlere få muligheten å prøve ut Photon for korte eller lengre leieperioder. Hvor viktig er nattesøvn? Søvnproblemer er en belastning som kan være en kamp å få bukt med. Våre konsulenter gir deg råd og veiledning for å bedre søvnkvaliteten. Mange sover gjennom hele natten, men kvaliteten på søvnen er dårlig. Etter hjemmebesøk vil våre søvnkonsulenter gi en diagnose på kundens liggeunderlag og samtidig komme med forslag til konkrete løsninger. Utover dette har våre kunder gode erfaringer med Photon-terapi på en av de mange Photon-klinikkene rundt om i landet. Gå inn på for mer informasjon. Opplevelsen av å ligge i en Photon Dome er avslappende og velværende. Det sier sitt at 9 av 10 kommer tilbake, igjen og igjen. FAKTA: BIKUBÅ VELVÆRE: Tverrfaglig kompetanse, massasje, hudpleie, fotpleie, akupunktur, photonterapi, frisør, solarium HVOR: Bikubå, Hillevågsveien 70 KONTAKT Tlf: BIKUBÅ VELVÆRE FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

7 oppdragsjournalistikk Bolig & Interiør 7 Ellen Grethe Trædal leverer spennende trappeløsninger Ellen Grethe Trædal i Trappegalleriet: La trappen være ditt flotteste møbel Noe av det aller første du møter i en bolig er trappen. Hvilken historie forteller din trapp om deg? Lokalavisen har sett nærmere på hva folk er opptatt av når det gjelder trappevalg, og har besøkt firmaet Trappegalleriet som er spesialister på å designe og planlegge unike trappeløsninger hvor det legges opp til at trappen preger både rommet og hele boligen. Noe av det første trappen forteller deg er om den ble valgt med tanke på stil og interiør, eller om den var en blindpassasjer som bare ble med da boligen ble bygget, sier Ellen Grethe Trædal, daglig leder i Trappegalleriet. Vi opplever at stadig flere er opptatt av å finne de rette løsningene, slik at trappen fremstår som et gjennomtenkt element som understreker arkitekturen og stilen som velges til boligen. En trapp skal fungere som et møbel som løfter rommets helhetsinntrykk. Åpen og luftig -Det er gøy når stadig flere har oppdaget hvor viktig trappen er med tanke på å utforme og påvirke boligens særpreg, forteller Ellen Grethe. Trenden er åpne luftige trapper, gjerne med rekkverk av glass eller horisontale metallspiler. Kombinasjonsmulighetene i design og materialvalg er mange og det er bare fantasien som begrenser. Trappeløsningen bør planlegges tidlig i byggeprosessen slik at det settes av nok plass til den trappen du ønsker deg. Trappegalleriet skreddersyr alle trapper etter mål, og er opptatt av at trappen både skal ha en god funksjonalitet, men også tilføre boligen et designmessig løft som begeistrer. Det viktigste er å starte tidlig og gjerne sammen med arkitekten prøve å finne en løsning som gir inspirasjon og preger hele rommet. Heldigvis er trenden nå mer åpne løsninger med fokus på design og ikke minst lys, sier Ellen Grethe til Lokalavisen. Opptatt av design Hvem er den typiske kunden? Vi opplever at veldig mange forskjellige kunder er opptatt av å finne de rette løsningene. Våre kunder er i alle aldre, og kjennetegnes av et ønske om å tilføre boligen det lille ekstra som er så viktig. Husk at i Norge bruker vi mye tid i boligen, og det er derfor veldig viktig at vi planlegger slik at vi får en god opplevelse å være hjemme. Kombinasjoner av tre, glass og stål, gjør trappen til en unik opplevelse. Våre trapper er ofte som et særpreget eksklusivt møbel med spennende og inspirerende design. Vi er opptatt av å lage trapper som kunden blir stolt av, og opplevelsen må være varig. Med en elegant trapp gir du særpreg og karakter til boligen din, avslutter Ellen Grethe Trædal i Trappegalleriet. FAKTA: TRAPPEGALLERIET AS HVA: Spesialproduksjon av trapper i tre, stål og glass AKTUELT FOR: Spennende design for private hjem, hytter, næringsbygg, restauranter og kontorer HVOR : Hillevågsveien 33, Stavanger MER: Tlf: Mail: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

8 8 Foto: Colourbox Mammografi for mange Go d n y h e t fr a h e l s e No r g e t il a lle k v i n- n e r i Rog a l a n d s o m er f ø d t i per ioden løpet av de 2 neste årene vil I alle i alderen år bli invitert til å delta i det nasjonale mammografiprogrammet. Dette er et offentlig nasjonalt tilbud, og gjør det mulig for alle å få gratis undersøkelse hvert andre år. Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene der brystet bli presset mellom to plater under avbildningen. Deretter tolkes røntgenbildene av røntgen leger, som ser etter tegn på kreft i brystvevet. Hele undersøkelsen tar bare noen minutter. Mammografiundersøkelsen kan påvise kreftsvulster i brystet lenge før de kan kjennes som en kul. Risikoen for å dø av brystkreft reduseres derfor betydelig blant kvinner mellom 50 og 69 år som gjennomfører screeningen. Antakelig er reduksjonen i risiko rundt 30 %. Vel verdt å ta med seg, og helsevesenet oppfordrer alle til å delta når invitasjonene kommer. Jorunn Bailine Sandnes Tlf Henny Bailine Musegaten Stavanger Tlf Solveig Bailine Kirkegaten Stavanger Tlf Ann Elin Bailine Madlakrossen Tlf Bygg om bilen til gass og fyll tanken til lavpris. Bileiere som monterer gassdrift sparer miljøet for prosent av utslippene. Vi innstallerer et ekstra drivstoffsystem for å kjøre bensinbiler på propan (LPG) eller naturgass. Dette er en computer som sender parallelle signaler til dysene om å skifte sømløst mellom bensin- og propaninnsprøyting i hver enkelt sylinder. Tilsvarende system for naturgass. Gjelder også diesel-lastebiler. Eneste rene gassverksted mellom Haugesund og Oslo som bygger om til naturgass- og LPG-drift. 4 sylindere ,- 5/6 sylindere ,- 8 sylindere ,- Dieseltuning fra: 3.990,- til: 4.990,- MILJØ OG ØKONOMI: Propandrift gir 50 prosent miljøbesparelse og driv-stoff til halv pris. Bernt Morten Arnesen i BM Bilgass monterer daglig gassett i biler. Langgaten 92a, SANDNES Tlf Mob: e-post:

9 oppdragsjournalistikk Bólig & Interiør 9 ENESTE FORHANDLER: Ragnar Svensen er distriktets eneste forhandler av ekte jcuzzi Jacuzzi det ekte boblebadet - Jacuzzi er ikke bare et boblebad det er selve boblebadet, originalen. Mer elegant, tøffere i designet, slik bare italienerne kan det. Rørleggerfirma Ragnar Svensen AS er de eneste som fører Jacuzzi i Rogaland, forteller Leif Arild Heske, det er ikke for hvem som helst å selge disse eksklusive badene det følger nemlig krav med fra produsenten. Skal en bli forhandler, må en ha minst to modeller i utstilling, og rørleggerne som står for montering og service må på kurs i både Oslo og Italia. Kunden skal forvente både et førsteklasses boblebad og topp service når de velger Jacuzzi. Privat og bedrift Det er ingen tilfeldighet at akkurat Ragnar Svensen AS kan føye Jacuzzi på listen over produkter til badet. Siden 50-tallet har rørleggerbedriften opparbeidet seg et betydelig renomé som dyktige fagfolk. I dag har bedriften 30 ansatte, samt innleide rørleggere etter behov og samarbeider med andre fagfolk ved oppussing og nybygg. Og oppdragene varierer fra øyeblikkelig hjelp ved lekkasje til store utbygginger for bedrifter og institusjoner. Fagfolk i alle ledd Selv i butikken treffer du en rørlegger. Det er en fordel for kunden at vi vet hva vi snakker om, sier Heske. Vi er kresne når vi tar inn varene og vet hva de står for. Det er forskjell på pris og kvalitet, og vi kan stå for anbefalingene våre. Når vi tegner forslag til kundene (gratis), tar vi hensyn også til det som skjuler seg bak vegger og gulv. Vi har et god team av elektrikere, tømmermenn, malere og flisleggere som stiller like høy kvalitet som oss selv. Norges største rørleggerkjede - Vi er medlem i Varme & Bad, og gjennom dette samarbeidet har vi meget gode innkjøpsbetingelser og garantier. Vi er store på proffmarkedet og har blant annet oppdrag for NATO, Posten og Fylkeskommunen. Travle tider men vi har en plan - Det er ingen hemmelighet at det kan være lang ventetid for den som vil pusse opp. Men når vi først gjør en avtale holder vi den vi starter og avslutter på de datoene vi avtaler. Og er det noe akutt ja, da kommer vi på timen. FAKTA: RØRLEGGER RAGNAR SVENSEN AS HVA: Velrenommert rørlegger-firma, som ble etablert i AKTUELT MED: Forhandler av Jacuzzi det originale boblebadet HVOR : Butikk og lager i Boganesveien 114, Gausel. MER: Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

10 SPESIALTILBUD FOR UNGDOM For prøvetime, gå inn på og finn ut hvor og når du vil trene. / Tlf.:

11 oppdragsjournalistikk HELSE & LIVSSTIL 11 Aktiv Naprapatklinikk: Naprapatene Marlen Egeland, Borghild Knævelsrud og Margrethe Øglænd i arbeid Et bedre liv uten smerter Smerter i nakke, rygg, skuldre og ledd er et utbredt problem som rammer mange, og som ikke alltid lar seg lege av tradisjonell behandling. Heldigvis har mange funnet løsningen hos en ny yrkesgruppe: naprapatene - spesialister på ledd og muskler. Aktiv Napratpatklinikk er Rogalands største kjede og har klinikker i Stavanger, Sola, Sandnes, Bryne og Stord. Naprapatens mål er å diagnostisere, forebygge og behandle plager fra ledd, sener, muskler og nervesystem, forteller naprapatene Marlene Egeland, Borghild Knævelsrud og Margrethe Øglænd som startet Aktiv naprapatklinikk. Diagnostisere, behandle og forebygge Aktiv Naprapatklinikk hjelper pasienter med akutte og kroniske problemer. Vonde rygger og nakker er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker oss, men også behandling og forebygging av skader innenfor idrettsmiljøer er et stort arbeidsområde for oss. En naprapat kombinerer manipulasjons og mobiliseringsteknikker med behandling av muskler for effektivt å behandle muskelog skjelettplager. Tilrettelagt behandling Naprapater har høy kompetanse innenfor ortopedisk manuell medisin med særlig kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon. Dette innebærer en stor bredde på teoretiske og praktiske kunnskaper og gir gode muligheter til differensial diagnostikk og individuelt tilpasset behandling. - I tillegg til diagnose og behandling, legger vi opp trening og øvelser for pasientene. Øvelsene er tilpasset pasientenes funksjonsnivå. - Får ofte vanskelige tilfeller - Det er ofte pasienter som ikke blir bra av behandling av lege, kiropraktor eller fysioterapeut som oppsøker oss. Vi er også påpasselige med å videresende pasienter som ikke har respons på vår behandling. En behandling med stigende status Naprapati er en relativt ny yrkesgruppe i Norge. Som fag er det over 100 år, og den første utdannelsen for naprapater ble etablert i USA i Faget har utviklet seg i takt med forskning og ny kompetanse. Utdannelsen er et 4-årig heltids studie ved Naprapathögskolan i Stockholm, Chicago eller University of Science i Kotka, Finland. Det er over 160 naprapater i Norge, de fleste utdannet i Sverige. Utdannelsen er krevende og studieplass krever høy poengsum. Alle jentene i Aktiv Naprapatklinikk har videre utdannelse i akkupunktur. FAKTA: AKTIV NAPRAPATKLINIKK AKTUELT FOR: Tilbyr privatpersoner, idrettsforeninger og bedrifter naprapatbehandling for å forebygge og rehabilitere smerter fra muskler, skjelett, ledd og nervesystem. BREV FRA FØRNØYD KUNDE Mitt navn er Marit Bjørnøy og jeg har nå gått til behandling hos Aktiv Naprapatklinikk i ca. 3 måneder. Grunnen til at jeg valgte å prøve dette, var at jeg i ca. 1 år hadde gått med kvalme og til tider vond rygg. Jeg hadde tidligere prøvd tradisjonell medisin med alle typer blodprøver for å finne grunn til kvalmen uten svar, i tillegg har jeg også prøvd kiropraktor og akupunktur uten resultater. Ved første besøk hos Aktiv naprapatklinikk ble det slått fast at jeg hadde veldig stram og stiv muskulatur i nakke og skuldrer (noe som helt klart skyldes mye stillesittende arbeid, og periodevis mye arbeid). Etter flere behandlinger hos naprapaten merket jeg at både nakke og skuldre fungerte mye bedre, og at kvalmen ble gradvis sjeldnere. Nå etter ca. 3 måneders behandling er kvalmen et veldig sjeldent fenomen HVOR : Bryne, Sola, Sandnes, Stavanger og Stord MER: Bryne Tlf: Sola Tlf: Sandnes Tlf: Stavanger Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

12 12 Annomse på denne størrelsen koster kr. 1490,- STØRRELSEN ER 53 x 96 MILLIMETER Foto: Colourbox Hummer uten kanari fra Kvitsøy De førs t e h u m m e r n e fr a v e r d e n s førs t e l a n d b a s e r t e h u m m e r o p p d r e t t s a n l e g g e t h a r f å t t s i n d o m. De er på f u l l h ø y d e m e d d e n e t t er t r a k t ede villhummeren, sier Gastronom i s k i n s t i t u t t. Gründerne Tormod og Asbjørn Drengstig har lagt ned stor økonomisk og forskningsmessig egeninnsats i prosjektet, og kan være veldig fornøyd med resultatet fra forskningen. I det landbaserte hummeranlegget har gründerne fått full kontroll på hummerens vekst helt fra utklekking av rogn og frem til hummerens spiseklare størrelse. Hummerentusiaster må midlertidig vente litt til før de kan slippe jubelen helt løs. Hummerne fra den første generasjonen forventes leveringsklare først i Håpet er at produksjonen senere kan bli utvidet slik at oppdrettsanlegget kan gi flere arbeidsplasser på Kvitsøy.

13 oppdragsjournalistikk BOLIG & INTERIØR 13 Austvoll Trevare AS KOMBINASJONSEVNE: Hos Austvoll arbeides det med gammelt håndtverk på tradisjonell måte i skjønnn forening med hypermoderne teknologi. Foto: Frank Robert Olsen Lei av standardløsninger? Ring Austvoll Trevare Hos Austvoll trevarer finnes det ikke lagervarer, bare trevirke, den beste maskinparken som kan kjøpes og fagfolk som kan lage nøyaktig det du trenger når masseprodusert ikke er godt nok: garderobeskap, kjøkken, bad, bokhyller, dører, skyvedører, spesialdører, sjalusidører, vinduer, møbler, kirkeinnredning, brysningspanel, resepsjoner, premieskap og så videre, og så videre Steve Øverland overtok Austvoll Trevare AS i 1997 og har videreført snekkerfaget i sin edleste form: de lager spesialløsninger i heltre for private, bedrifter og institusjoner. Snekkerverkstedet er et av de eldste i Sandnes og ble startet av Rolf Austvoll i Den gang var det hovedsaklig høyglansmøbler og skapdører det gikk i. -Da jeg fikk mulighet til å overta den ærverdige bedriften, var jeg ikke i tvil om at dette var noe å satse på. Jeg liker utfordringer, elsker tre og vil lage vakre ting sammen med andre fagfolk. Steve T Øverland er utdannet byggmester og driver også Trippelbygg AS. Å ha fagfolk i dette emnet er en stor fordel ved oppmåling og montering. Bokhyller og taksperrer - Det er nesten umulig å forklare hva vi gjør med få ord, sier Øverland. Bokhyller og garderober er hyppige oppdrag, ofte for folk som har skråtak eller ønsker spesielle løsninger eller spesielle treslag. Vi har nettopp laget interiører for Hinna Park der uvanlige vinkler på veggene krever unike løsninger. Akkurat nå arbeider jeg med skapdører som har kommet helt fra Dubai og som snart skal smykke et hjem i Tananger. For ikke lenge siden var oppdraget å lage taksperrer av 400 år gamle eikestokker som var gjenvunnet fra et hus i Frankrike. Nå bærer de et tak i Klepp og er selvsagt synlige inne. Det er en ære å få arbeide med så vakkert trevirke! Eksklusivt, men lovlig tre - Du trenger ikke hugge ned regnskogen for å få vakkert og solid trevirke. Vi har riktignok tre fra hele verden, f.eks, amerikansk eik og valnøtt, eller merbau, men hvorfor ikke satse på norsk svartor eller surnet flammebjørk? Vi har gode kontakter og vil stort sett kunne skaffe det meste bare det er lovlig. Treskjæring, gamle dører og hypermoderne design - Restaurering krever spesialløsninger. Vi lager ofte dører, vinduer og listverk for gamle hus og det krever både kunnskap om stilhistorie, spesialverktøy og erfarne håndverkere. Noen ganger må jeg ty til hobbyen min - treskjæring - for å få detaljene på plass. Vi har også eget maler - og lakkeringsverksted der vi blander fargene selv for å få et autentisk resultat. Den ene dagen lager vi aldersmalte kjøkkendører og den neste dagen lager vi noe helt nytt og moderne for en arkitekt. I vår bransje er dagene like forskjellige som de produktene vi lager. FAKTA: AUSTVOLL TREVARE AS HVA: Spesialproduksjon av alt mellom himmel og jord som kan lages av tre AKTUELT FOR: Private, bedrifter og institusjoner som som trenger nytt, spesilatilpasset eller restaurering HVOR : Heigreveien 148, Sandnes MER: Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

14 14 Invitasjon til møte: Markedsoppdatering 2008 har startet svært turbulent med store svingninger i alle markeder. Det har vært stor usikkerhet og mange spørsmål. Vi har gleden av å invitere til møte tirsdag 12. februar kl til ca med Kjetil Søyland fra Nordea Markets i Stavanger. Kjetil vil gi en oppdatering på markedsituasjonen, hva kan vi forvente fremover? Er det interessante muligheter innen aksje og eller valutamarkedet som kan vurderes? Møtet blir i lokalene til Nordea i Sandnes visavis Vinmonopolet. For påmelding vennligst svar på mail til Ønsker du å bevare ekte skjønnhet? Til rehabilitering av eldre boliger og bygg er Isospross vinduer og dører det beste alternativet... Vi er de eneste i landet som tilbyr et kittfallsvindu hvor en slipper den ekstra koblede rammen på innsiden. Velger du Isospross for dine vinduer og dører, velger du for fremtiden.

15 oppdragsjournalistikk Helse & Omsorg 15 STÅ SAMMEN: Geir Samsonsen fra Vilu oppfordrer folk og bedrfifter til å gi en gave til Kreftforeningen ARVID NESSE bruker egne erfaringer til å hjelpe andre i spørsmål relatert til kreft Stor interesse for Kreftomsorg i Rogaland - Livet har lært oss å ta en dag om gangen, sier markedsansvarlig i Kreftomsorg Rogaland, Arvid Nesse til Lokalavisen. Det gjelder å ta de gleder man har, å sette pris på de små ting. Hvis mor eller far får diagnosen kreft, rammer det hele familien. Barn i familier som får en slik alvorlig sykdom må ofte gjennomgå store forandringer både når det gjelder hverdagsliv og følelsesmessige påkjenninger. - I tillegg til egen sykdom og belastning, skal foreldrene også ivareta barnas behov for støtte og informasjon. Enda verre blir det når kreften rammer barna. Vi ser daglig at pårørende trenger oss, sier Arvid Nesse. Hvilken hjelp er det mulig å få? Dessverre er det slik at prognosene faktisk er at hvert tredje menneske blir rammet av kreft i en eller annen form, så det er noe som rammer oss alle forteller Nesse. Det offentlige har begrenset mulighet til å tilby nødvendig omsorg, og derfor har vi sett et stort behov for vår hjelp. Vi er et lokalt omsorgsenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi har mange års erfaring med arbeid innen kreftomsorg, og har blant annet egne ansatte kreftsykepleiere. Foreningen tilbyr samtaler for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi sørger for at de som rammes også får treffe andre i samme situasjon. Dette er ofte til stor hjelp. Barn og unge satser vi spesielt mye på, og i den forbindelse tilbyr vi informasjon/foredrag for skoleklasser, barnehager, SFO etc. Arvid Nesse forteller også at de tilbyr undervisning/kurs både for helsepersonell og andre som møter kreftrammede og deres pårørende. Mange bedrifter ber oss om bistand når en ansatt får diagnosen. Hvordan skaffer dere penger? - For å opprettholde drift i Rogaland trenger vi støtte fra både privatpersoner og bedrifter. Vi har etter hvert ganske mange som bidrar og har utviklet forskjellige medlemskap som stadig får flere medlemmer. Heldigvis er det mange som ser verdien av den hjelp vi yter, og målet vårt er å øke hjelpen. Behovet er veldig stort, og vi er veldig opptatt av at innsamlede midler og ressurser i sin helhet blir brukt i det lokale kreftomsorgsarbeidet. Gjennom vår forening vil du treffe medmennesker som faktisk har tid og ressurser til å bistå i en vanskelig livssituasjon, opplyser Nesse. Støtte fra Viju Selskapet Viju som tidligere het Infoteknikk var en av mange støttespiller i Daglig leder Lars Meløe i Viju og Geir Samsonsen forteller at i stedet for å gi julegaver til kundene, var alle i selskapet enige om å heller støtte Kreftomsorgen i Rogaland. - Det er flott å kunne bidra til noe som er så viktig. Vi ser at kreft rammer flere og flere av oss, og det er et stort alvorlig problem. Våre kunder har også satt pris på denne saken, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger, sier Meløe. Det er mulig at det ikke går an å vinne kampen, men det er vel verdt å forsøke, avslutter lederen i Viju. Markedsanvarlig Arvid Nesse avslutter intervjuet med en oppfordring til både privatpersoner og bedrifter om å ta kontakt for bistand når kreften rammer. FAKTA: KREFTOMSORG ROGALAND AKTUELT MED: Kreftomsorg Rogaland er et lokalt omsorgsenter for kreftrammede og pårørende. HVOR: Niels Juelsgt 8, 4008 Stavanger KONTAKT: Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

16 16 Trenger du parykk? eller bare gode råd? Ta kontakt med Brit Tone som har 40 års erfaring som frisør. Velkommen innom for en prat! Stokkaveien 55, 4024 Stavanger. Tlf Mobil Foto: Colourbox Er folketallet i Norge akkurat nå. Folketilveksten for 2007 ble på mennesker, 1,2 prosent det er den høyeste tilveksten som noen gang er registrert i Norge. 657 adopsjoner ble gjennomført i Norge i Det er 230 færre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak en av antallet adopterte fra Kina. Dette har en sammenheng med at ventetida på å få adoptert barn fra Kina er blitt lengre, melder Statistisk Sentralbyrå. I Rogaland steg folketallet fra ( ) til ( ). Rogaland fikk dermed nye rogalendinger i fjor. Vi hjelper deg med TV Om litt over en måned må du ha dekoder fra Riks TV for å få inn gratispakken til NRK eller RiksPakken Digital TV. 101 Reklamebureau Foto: Colourbox Ta av 6-10 kg på 14 dager med 3 Step! Det legges fokus på korrekt sammensetning av kost til din diet, samt etterfølgende til stabilisering Trinn 1: Syre/basekontroll Trinn 2: Fettforbrenning Trinn 3: Pausekost Flere års forskning med fokus på PH, insulin og blodsukker gir resultater på kort tid uten mosjon eller sult. Kom og hør mer! FOREDRAG kl HVER ONSDAG 20. februar Stavanger 27. februar Bryne 5. mars Sandnes 12. mars Egersund 26. mars Haugesund Pris kr. 200,- inkl. Test matr. dietprogram, oppskriftshefte og kaffe/te + vann Påmelding er nødvendig så ring til: Marit eller Møyfrid Mulighet for personlig presentasjon etter avtale: pris 100,- I hele januar og februar er våre montører ute og kobler til dekodere, antenner og hjelper til med intern kabling. For å spare miljøet for unødvendig kjøring og kundene våre for ekstra bilkostnader så samler vi flere kunder i samme område. Vi er nå i ditt distrikt - ring oss på tlf og avtal tidspunkt! Vi utfører også service på pc, oppsett/sikring av trådløse nett, overgang til IP-telefoni, bredbånd og drift av nettverk/servere. Be oss om tilbud! Bredbåndsbutikk: Østervåg 47 Tlf SPØR OSS OM PRIS PÅ VINDUER! Lagervinduer -45% Bestillingsvinduer -35% Vi har også gode tilbud på inner- og ytterdører Roald Amundsensgt. 113, 4007 Sandnes Tlf.: Mail.:

17 oppdragsjournalistikk Kunst & Kultur 17 Alle Foto: Kjetil Alsvik Ungdom tar kunsten til sitt hjerte Hvordan står det egentlig til med kunstinteressen i Rogaland? Er det fremdeles slik at mange ser på kunst som unødvendig og helt uviktig? Vårt distrikt har mange kunstgallerier, og Lokalavisen har kontaktet Galleri Sult for å sjekke temperaturen på Rogalendingens interesse for kunst. Heldigvis opplever vi en økende interesse for våre utstillinger forteller daglig leder Bente Gundersen til Lokalavisen. Galleriets viktigste jobb er å formidle våre kunstnere på en profesjonell, men også folkelig måte. God kunst får oss til å stoppe opp, og setter i gang ulike følelser som skaper utfordringer og debatt. Kunsten kan gjerne provosere. Det skaper engasjement, og utfordrer oss på en spennende måte. Kun for godt voksne? - Er kunst noe som voksne mennesker holder på med fordi en skal dekorere kostbare hjem? Nei, nei, det er de unge som nå virkelig er på banen sier Bente Gundersen. Aldri før har så mange unge mennesker brukt så mye penger på kunst. Siden Galleri Sult åpnet dørene for syv år siden, har antallet unge kjøpere økt kraftig. Vi opplever stadig at flere helt unge, helt ned til 17 års alderen, oppsøker galleriet. Mange kommer jevnlig på åpninger, og følger godt med på kunstnerne de finner interessante. Det er ikke alltid de kommer for å handle, men ofte for å betrakte kunst. Flere og flere unge får på denne måten et nærmere forhold til billedkunsten. Ofte kjøper de både større og mindre arbeider av en og samme kunstner, og utvikler også sin personlige smak etter hvert som de har fulgt med, og trent blikket. Strålende som gave - Vi ser ofte at unge brudepar ønsker seg gavekort fra gjestene på ett og samme galleri, og kjøper gjerne ett større verk av en kunstner de har ønsket seg lenge! Når de får sitt første barn, er det mange som ønsker seg penger, slik at de kan kjøpe kunst som både barnet og foreldrene kan ha glede av gjennom hele livet. I forbindelse med etableringsfasen i nytt hus, er det overraskende å høre hvor mange som venter med nye møbler, for heller å prioritere ett stort maleri til stuen. Kunstnerens navn og bakgrunn - Selv om mange unge i dag har bedre råd enn for ti år siden, er det også en tendens at de virkelig sparer til kunst, og faktisk nedprioriterer andre ting til fordel for opplevelser gjennom kunsten. I motsetning til sine foreldre, er de unge kjøperne mindre opptatt av kunstnerens navn og bakgrunn, men har tillit til at galleriet har kvalitetssikret det de kjøper. De velger sin kunst med hjertet. I ett samfunn som stadig går raskere, og som lett blir svært overfladisk, virker det som dagens unge forstår at vi virkelig trenger kunsten, avslutter Bente Gundersen i Galleri Sult i Stavanger. FAKTA: HVOR : Strandkaien Stavanger GALLERI SULT NÅR: Mand: etter avtale, Tirsd: 11-15, Onsd: 11-17, Torsd: 14-19, Fred: 11-15, Lørd: 11-17, Sønd: MER: Telefon: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

18 Krystal mosaikk fra 460,- pr. m Tan Brown (Granitt) 30 x 60 eller 30 x 30 Kr 590,- pr. m 2 Blue pearl (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.990,- pr. m 2 Emerald pearl (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.990,- pr. m 2 Dark grey (Granitt) 30 x 60 eller 30 x 30 Kr.390,- pr. m x 60 eller 30 x 30 Kr.390,-pr. m 2 10 x 10 Kr. 510,-pr. m 2 Ice flower (Granitt) 30 x 60 eller 30 x 30 Kr.590,- pr. m 2 China black (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.590,- pr. m 2 Black galaxy (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.790,- pr. m 2 Black pearl (Granitt) Hvis du trenger en Tror det ikke før jeg får se det opplevelse, kan du lese prisene våre! Småstein/rullestein mosaikk Fra kr.550,- pr.m2 (fra 65,- pr.ark) Midt i Gausel sentrum Sv i n g nedover n å r d u k o m m e r til Mu r- me s terveien så ser d u o s s r e t t til v e n s t r e i d e t

19 oppdragsjournalistikk Næringsliv 19 Attle Edvardsen og Arne Leiren trives i Rogalands hektiske næringsliv LNP Corporate Finance as Vi bistår med oppkjøp og salg Rogalandsbedrifter. av Mangel på arbeidskraft, mye kapital og økt internasjonal konkurranse har bidratt til flere antall bedriftssalg og oppkjøp de siste årene, noe som også tydelig gjenspeiles i Rogaland. Markedet for bedriftssalg og fusjoner i Rogaland har hatt en formidabel økning, og en av Skandinavias førende finansielle og strategiske rådgiver bistår for øyeblikket en lang rekke selskaper i Rogaland i forbindelse salg av bedriften. Og det er i alle fall ingenting som tyder på at trykket letter med det første, ifølge daglig leder av LNP Corporate Finance AS, Atle Edvardsen. Fra Stavangerkontoret i Skagen 8, bistår daglig leder Atle Edvardsen og finansiell rådgiver Arne Leiren virksomheter fra hele landet med bedriftssalg og oppkjøp. LNP har i over 16 år bistått 600 store og små virksomheter i hele Norden med bedriftssalg, oppkjøp og kapitaltilførsel, samt vekst og internasjonalisering. At vi gjennom vårt nettverk har bevist at vi er en av Skandinavias førende bedriftsmegler, er en enorm fordel for våre lokale kunder her i Rogalands-regionen, forteller en engasjert Edvardsen. Enkelt forklart så bistår vi bedriftseiere med bedriftssalg og generasjonsskifte, samt assistanse i forbindelse med oppkjøp av bedrifter. Hva innebærer så et bedriftssalg? Mange virksomhetseiere er ofte i tvil om hva som bør gjøres når man vurderer å selge sitt foretak, og ikke minst hva bedriften kan være verdt. Mange virksomhetseiere blir kontaktet av en industriell kjøper direkte og lar seg friste til å gå direkte inn i forhandlinger, fremfor å teste markedet for andre kjøpere. Ved å gjøre et slikt søk oppnår man fort en langt bedre forhandlingsposisjon, og veldig ofte ser vi at det ikke er den mest opplagte industrielle aktøren som ender med å kjøpe et selskap, påpeker Edvardsen. Tradisjonelt sett har det også vært advokat eller revisor, som har blitt konsultert når spørsmål om salg har komt opp. Dette er selvfølgelig profesjoner som sitter på nyttige og nødvendige ressurser, som selvfølgelig må inndras i prosessen. Det å selge en bedrift kan være en lang og komplisert prosess, som best ivaretas av bedriftsmegler, som kan ta rollen som prosjektleder og rådgiver gjennom hele salgsprosessen. Flere kjøpere bedre pris At LNP er etablert med selskaper i Norge, Sverige og Danmark, samt har samarbeidspartnere i hele Europa, sikrer at en kan identifisere kjøpere og investorer i hele Skandinavia. Dette fører til at vi kan skape en bedre forhandlingsposisjon for selger, ved at en klarer å kvalifisere flere aktuelle kjøpere for bedriften. Mange bedrifter i Rogaland er inne i en god vekstfase, men er avhengig av kapitaltilførsel for å kunne opprettholde den samme vekstraten, og videre strategisk utvikling av selskapet. Dette er også et område vi jobber mye med for tiden, hvor vi bistår selskaper med forhandlinger med finansielle eller industrielle investorer, forteller finansiell rådgiver Arne Leiren. Selskap i vekst Det er høy aktivitet i regionen vår, og det generere også mange interessenter og generelt høyere priser, enn bare for noen år siden. Dette gjør også at vi vokser og derfor er på jakt etter nye kompetente medarbeidere. Vi søker personer som i tillegg til faglig styrke, er strukturerte og forstår viktigheten av at vår kunder fordrer konfidensialitet i alle ledd. FAKTA: LNP CORPORATE FINANCE AS HVA: Et av skandinavias ledende rådgivingsselskap, som tibyr strategisk og og finansiell rådgiving i forbinelse med kjøp og salg av bedrifter, fusjoner, finansiering og kapitaltilførsel, samt vekst og internasjonalisering. HVOR : Skagen 8, 4006 Stavanger KONTAKT: Atle Edvardsen, Tlf: Mob: e-post: MER: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

20 20 Næringsliv oppdragsjournalistikk Kurs & Konferanse Myhregaarden Hotel skal være best på kurs & konferanser opp til 100 personer! Gjennom et eksklusivt samarbeid med Oljemuseet er vi endelig i mål med å komplementer tilbudet vårt. Andrè Pettersen forteller med stort engasjement om de unike mulighetene som tilbys ved Norges flotteste kurs & konferanse anlegg. Hva er vel mer naturlig i oljebyen Stavanger, enn å ha møter på Oljemuseet? Fasilitetene er fantastiske! Vi har til og med egen 3D kino, dersom det skulle være behov for det! I tillegg til 3D kino har vi store og små møterom, som er perfekt for møter fra personer. Alle våre møterom er selvsagt topp moderne, og konstruert med tanke på maksimal komfort når det kommer til lys og luftkvalitet. Bestill nå Stavanger er som de fleste vet en attraktiv by, og det er for liten kapasitet både på hotell og møterom. Vi har opplevd en eksplosiv pågang etter kurs & konferanseproduktet vårt, men har fortsatt ledig kapasitet fra april måned. Vi føler oss sikre på at du som gjest får en 100% unik opplevelse dersom du velge oss på kurs & konferanse. Kjedelig & Tradisjonelt? Glem det tradisjonelle møte på et av de store kjedehotellene. Glem lunch buffet med lange køer og kjedelig mat. Når du er på kurs eller møte, er din tid FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 1 / 5 Bad: 3 Pool: Nei Sea avstand: 250 m Starter på: 7,000 {gallery}vfr/dubrovnik5{/gallery}

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016

POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 POLEN - SOPOT PUSTETEKNIKK & SPA PROGRAM 13.-18.04.2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap og aktivitet.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER

CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER CELCIUS SOLSKJERMING INNE OG UTE MARKISER SCREENS PERSIENNER PLISSEGARDINER LAMELLGARDINER LIFTGARDINER RULLEGARDINER Lys og farger som fremhever rommets karakter! Gardiner er mye mer enn et stykke stoff

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Hele Norges trappeleverandør

Hele Norges trappeleverandør www.trappekompniet.no Hele Norges trappeleverandør Noen smaksprøver fra vårt trappeutvalg. 02/03 Trappen er ofte sett på som det glemte møbel vi gir trappen den fortjente fokus all that glitters is gold,

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden

Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden Enten du ønsker å få tegnet en individuell hytte eller velger å bygge en ferdig tegnet hytte ring oss så tar vi en prat! Hytta er det stedet hvor vi oftest

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»!

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»! SMAP Konferanse 27.03.2017 Om arkitektur «spiller det noen rolle»! Om arkitektur, spiller den noen rolle 1. Om LINK arkitektur 2. Hvem er jeg 3. Spiller arkitekturen en rolle? 4. Arbeidsplass, hva er det

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen Fagkonferansen Hell 09.11.16 Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Barns barndom er prisgitt de voksne 16.11.2016 www.bergem.info

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Emilie 10 år og har Allergi og Astma

Emilie 10 år og har Allergi og Astma Emilie 10 år og har Allergi og Astma Emilie er 10 år, og hun har taget eksamen på balletskolen fem år i træk. Emilie har astma, og hun bliver let stakåndet, men det stopper ikke danseglæden. Hun har også

Detaljer