RAMESIANA ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum."

Transkript

1

2 INNHOLD Forord... side 1 Glimt fra virksomheten... " 3 Årsmøtet... " 4 15.årsfesten... " 9 Veien til Vivestad som ble borte... " 13 Nei til veikro i Vivestad... " 25 Skomakeren i Vivestad... " 29 Jørgen Olsen Førum, ordfører " 35 I treskelagenes dager... " 39 Høysetetavle fra Fon... " 45 Skytebanene på Linnestad... " 48 Jørgen Jahres vandrepokal... " 54

3 RAMESIANA 1990 ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum. ISSN: HER ER VI IGJEN. FORORD Dersom trykkinga har gått bra, er Ramnesiana på plass som julegave til de vel tusen hjem i Ramnes. Som vanlig har vi med det viktigste som har skjedd for Ramnes Historielag og virksomheten rundt Brår Bygdetun. Hovedartikkelen av Kaare Frøland det som skjedde da veien til Vivestad skulle bygges. Ellers har vi med mer Vivestad-stoff, om dengang Ramnes formannskap ikke ville ha bevertningssted og vareutsalg på Nordre Vivestad, og mellomregnskapet som Terje II. Bratteli hadde med Mathias S. Tuften. Fra Fon har vi stoff om høysetetavla fra Holtung som henger i Holmestrand museum. Som vanlig har vi med en ny ordfører. Vi er kommet fram til og Jørgen Olsen Førum. Kristian Nyhus tar oss med til treskelagene for ca. 70 år siden. Roar Ree Kirkevold har i samtale med veteranene Magnar Gjeldsås og Harald Svendsen sikret oss verdifullt stoff om skytebanene ved Linnestad. Om et år kommer neste nummer. Vi håper på stoff både som bilder og tekst, og ikke minst: Nye medarbeidere. TIL ANNONSØRER OG LESERE: GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 3

4 GLIMT FRA VIRKSOMHETEN BYGDEMUSIKK 29. NOVEMBER Møtet var bygget rundt kåseri av Sverre Huseby om bygdemusikk og bygdemusikere i indre Vestfold. En gruppe på 6 fra Ramnes og Våle Orkesterforening spilte gamle melodier, bl. annet "Brårspolka". Far til Sverre Husebye, Paul Husebye spilte i bryllup på Brår i Han hadde gode minner fra dette, og skrev året etter "Brårspolka". Sverre Husebye overrakte historielaget notene til Brårspolka innrammet med utsmykning av Hans (Jerhard Sørensen. Denne klenodiet henger på veggen i storstua på Brår. 4

5 DUGNAD 9.MAI. Det ble ryddet og kjørt bort alt ubrukelig under stabburet.ellers ble det raket og ryddet på hele tomta før det ble kaffe og noe å bite i. MANDAG 14.MAI. Ny dugnad med planting av 20 småbjørker bak og ut på sidene for scenen. ST. HANSAFTEN-FEIRING BLIR TRADISJON. Også dette året var det St. Hansfeiring på Brår. Oppslutningen viser at dette fyller et behov, og bygdetunet er blitt en fin ramme for en hyggelig forsommerkveld. BYGGING OG VEDLIKEHOLD. Bevilgningen på kr ,-fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse gjorde det mulig å skifte vinduene på hovedbygningen. Dette er svært verdifullt, for vinduene var både i dårlig forfatning og så trekkfulle at stuene i praksis ikke kunne brukes om vinteren. Steinar Ringdal har utført det bygningsmessige ved innsetting av vinduene. Både hovedbygningen og Lukasstua er gått over utvendig. Hovedbygningen med hvitmaling og Lukasstua med tjære. Malingen er utført av Ramnes I.F. s fotballgruppe med betaling fra Ramnes Kommune. Vi selv holdt maling og redskap. 5

6 ÅRSMØTET PÅ BRÅR 20. MARS Rekordstort frammøte/ femtifem historieinteresserte fylte stuene på Brår. Kaare Frøland ønsket alle velkommen, og tradisjonen tro ble Ramnessangen skrevet av Andreas Sætre sunget, med tonefølge av Else B. Aas på piano. Sak 1 Årsberetning og regnskap opplest av Ase Burås. Godkjent. Sak 2 Redegjørelser: Aud Neverdalen fortalte om registreringen av skolematerielle som er samlet i 2. etasje i Lukasstua. Planer frammover: undervisningsopplegg, lage lysbildeserie. Fire lærer fra Ramnes Grunnskole har ansvaret for arbeidet. Aud Flåtten Forseth viste fram dåpslist(dåpslinne) med fotpose samt guttelue(som består av fem deler). Og redegjorde også for recisteringen av tekstilene + vev-/og soverommet i 2. etasje på Brår. Hans Ramm ga en orientering om utskiftingen av vinduene i våningshuset på Brår. Knut Flåtten og Lars Skaug skal male alle vinduene(uten glass) før de settes inn til sommeren. Sak 3 VALG - ledet av Olav Nese jr. Formann Styremedlemmer : Kaare Frøland : Torbjørg Holtung Ase Burås Incegerd Mender Anders Kongelf gjenvalgt gjenvalgt gjenvalgt ikke på valg ikke på valg Vararepr.til styret: Sverre Holtskog Frida Rasmussen Lars Skaug Ruth Holt ikke på valg ikke på valg gjenvalgt ikke på valg Husstyret Hans Ramm Kjell Bleika Knut Flåtten ikke på valg ikke på valg ikke på valg Vararepr.til husstyret: Olav Anthonissen gjenvalgt Redaksjonskomité Valgkomite Revisorer Per Bjerkø Bjarne Gran Roar Re Kirkevold Randi Semb Holtung Olav Nese jr. Liv Sætre Olav Bogstad Anton Bogstad ikke på valg (ansvarshavende) gjenvalgt ikke på valg ut i 1991 ut i 1992 ut i 1993 gjenvalgt ikke på valg Gunnulf Flåtten gikk ut av husstyret, og etter nåværende behov ble det ikke valgt inn noen ny istedet. 6 4

7 Sak 4 KAFFE OG KAKER. Men før kaffen tok Else Berntsen Aas ordet, hun kom med kveldens overraskelse, en kaffevise skrevet av Hans Holt født i ca (oldefar til Kaare Holt). Denne kaffevisen har Else B. Aas laget melodi til, og ble urfremført av Mathias Aas(sang) og Else B. Aas(piano). Partituret ble overrakt Kaare Holt. Sak 5 Utlodning. Kaffekomité: Sigrid Ramm og Annie Skaug. Sak 6 Reidar Karlsen med sin lysbildeserie om hvalfangsten på Syd Georgia var kveldens underholder. RAMNES HISTORIELAG Ase Burås sekr. FJELLSPRENGNING - PUKKVERK GRAVING - TRANSPORT GUNNAR LENSBERG A/S AUT. ENTREPRENØR SEM Telf

8 KATALOGISERING. Også dette året er det utført et stort arbeid med katolisering av de tingene som etterhvert er kommet i samlingene på Brår. SJIKU PÅ SMIA. På dugnad er det bygd sjiku i sørkant av smia. Har det blitt plass til den hjemmelagde treskemaskinen fra Holt, som er gave fra Lars Holt. RUSLETUREN GIKK TIL STUDSRØD. Søndag 23. september gikk rusleturen fra Ramnes Skole. Det var delvis regnvær, med 18 personer stilte opp. Ruta gikk over Tufteplassen, der vi oppfrisket stor virksomhet med revefarming på 30-tallet. Det var også mange historier knyttet til Ekelibakken, som også ble passert. I bekken i nedkant av jordene på Studsrød fikk vi nye opplysninger om pelsdyrdrift, forsøk med chinchillaoppdrett ved Magnus Kyllingstad som var eier på Studsrød i 30-årene. På Studsrød ble vi godt mottatt Ingegerd og Per Mender. Noen av oss visste at Mender har samlet en del gammel gårdsredskap, men at det kunne være så mye, var en overraskelse. Det var store samlinger både i redskapshuset og driftsbygningen på Studsrød og i driftsbygningen i Skytøya. Vi takker vertskapet for mottakelsen, og ønsker lykke til i det bevaringstiltaket som er satt igang. ALT I NOROL PRODUKTER Tlf Inneh.: Øystein Auen, tlf. priv

9 Fra rusleturen. Vi er kommet fram til Studsrød. MØBELDETALJER SKJEGGESTAD 3174 REVETAL BRUKTE MØBLER - SALG - INNBYTTE - OMTR. RESTAURERING BRUKTE MØBLER SALG AV MØBELSTOFFER, HUD OG SKAI BIL OG BÅTINNREDNING, OGSÅ TREVERK RING FOR AVTALE Tlf.: Priv.:

10 Fra 15.årsfesten. Tjenestejenta ønsker velkommen til bords. Åse Burås er viktig person i Ramnes Historielag. 8 10

11 15.ARSFESTEN. Fredag 26. oklober var det markering av de første 15 år i lagets historie. Hovedhensikten var å takke alle våre "hjelpere". Innbudte gjester var: Ordfører Eva Lian Takle, banksjef Kjell Andersen, kultursekretær Trond Vifstad, rådmann Vidar Vallumrød, Nils Bøhle og æresmedlemmene Else B. Aas, Jack Fjeldstad, Kaare Holt og Hans Gerhard Sørensen. Bjørn Bettum var også innbudt, men kunne dessverre ikke møte. Bcttum står sentralt i forvaltningen av Anders Jahres Humanitære Stiftelse som historielaget har mottatt verdifull støtte fra. Dette året har vi fått kr ,- til utskifting av vinduene på våningshuset på Brår. Festen ble åpnet med middag i "Sjulsalen" med 54 til bords og avsluttet med kaffe og kulturelt program inne i stuene. Fra historielaget ble en rekke av "hjelperne" takket med gode ord og gaver i form av tresnitt. Det var nok også denne gangen historielaget som kom best ut. Fra banken kunne formannen Rolf Svendsen og banksjef Andersen dele ut årets kulturpris, kr ,-, til Ramnes Historielag. Ellers var det gaver for Ramnes Kommune og nok en god handling fra Hans Gerhard Sørensen: Tresnitt : Møllerstua i Melsomvik. Om noen var blitt litt søvnige utpå kvelden, ble dette borte i en fargerik framføring av noen av Jacob Sande s dikt ved Jack Fjeldstad. 11

12 Fra 15.årsfesten. Kaare Froland og historielaget er svært fornøyd med kulturpris og kr fra Sparebanken NOR. Banksjef Kjell Andersen overrekker sjekken

13 MALERKURS I SJULSALEN. Sjulsalen er navnet på det store, godt isolerte rommet i sjulbygningen. Salen står varm hele vinteren, og kan brukes til mye i tillegg til å hyse arkiver. Denne vinteren skal (Juri Riiscr og Ellen Skjeggestad holde malerkurs her. Det gjelder selvsagt kunstmaling. Historielaget ser positivt på at Sjulsalen brukes til kursvirksomhet. Interesserte bør ta kontakt med Ase Burås. BR. MØRKEN Transportforretning - Revetal TLF.: / MOBIL: /50 643/51 348/

14 Grisla brød fra Brår er anerkjent. De to bakstekonene foran er fra venstre Torunn Frøland og Torbjørg Holtunq. Bakinga beskues av Inger Molland og Bjørg Molland. Foto: Eivind Eriksen. 14

15 KAARE FRØLAND: VEIEN TIL VIVESTAD SOM BLE BORTE -En dokumentasjon- Vi skal følge striden om veien til Vivestad, En strid som ble utkjempet i Ramnes kommunestyre, i nær sagt alle hus i Vivestad og i fylkestinget i 1920-årene. Hans Flåtten var ordfører i Ramnes i disse årene, og han beskrev det veianlegget som ble realisert som "en eneste stor tragedie". Det var sterke ord. La oss gå tilbake i tiden for å følge striden slik den artet seg. Opprinnelig het veianlegget Fossan-Ektvedt. Uten noen særlige problemer ble veien ført til Kjønnerød. Men så oppsto problemene, og uenigheten.det er ikke klart hvem som hadde skyld, det var kanskje overingeniøren som satt i Tønsberg. Veien mot Ektvedt var godtatt uten videre. Den gamle veien hadde vel fulgt omtrent den trasé som var godtatt. Men så var det altså overingeniøren som begynte å måle og regne. Han fant ut at dersom veien ble lagt ned mot Ekenes bro(se kartskisse) ville veien ned til Vivestadchausseen.som den bie kali, bli 876 meter kortere, og kr ,- billigere. Veidirektøren var enig, og fylkesmann Abraham Berge la saken fram for fylkesfcingec i 1921 med forslag om at veien ble lagt fram til Ekenes bro. Berge hadde selv vært ute og sett på den foreslåtte veilinjen. Denne saken var det ikke enighet om i Ramnes heller. Flere ganger ble den behandlet i herredstyret. Først ble saken utsatt med 10 mot 9 stemmer, noe senere ble veivalget irain til Ektvedt (nordre linje) vedtatt med 11 mot 6 stemmer, ved fornyet behandling med 14 mot 6 stemmer. Denne uenigheten ble skjebnesvanger. Da saken ble behandlet i fylkestingets veikomité ble forslaget om at veien skulle ende ved Ekenes bro istedetfor ved Ektvedt anbefalt enstemmig. Hans Flåtten som var ordfører i Ramnes i nesten alle 1920-årene, kom til å få en sterk posisjon i fylkestinget, men 1921, da dette hendte var han bare menig medlem. Senere ble han en dominerende formann for veikomitéen

16 Nå tok han til motmæle: "Som fylkestingets medlemmer vil ha set av de trykte dokumenter er der stukket og beregnet to linjer for den sidste del av hovedveien Fossan-Ektvedt, nemlig mellom Kjønnerød og Vivestad, en nordre linje som hovedsakelig slutter sig til den oprindelige plan, og som kommer frem ved Ektvedt, en søndre linje som kommer frem ved Ekenes bro. Fylkesmanden foreslaar valgt den søndre linje, og veikomitéen slutter sig til forelægget. Herfor anføres særlig følgende grunde: Den søndre linje blir 76,200 kr. billigere at bygge og ca. 800 meter eller noget derover kortere. Det er klart at disse henved 80,000 kroner er en god sum penger, men for fylket gjælder det jo bare et beløp av ca. 18,000 kroner, og for fylket vil det i virkeligheten ikke bli nogen større utgift, idet det bare vil si at man kommer til at bygge en halv budgettermin længere paa hele veien Fossan-Ektvedt. Dertil kommer, at paa den tid da denne vei skal bygges har antagelig pengene en anden værdi end nu, saa beløpet kanske kan bli betydelig reducert. Videre anføres at stigningsforhoidene er betydelig gunstigere, og det er kanske saa, men for Ramnes er det klart at det er bedre at faa en kortere vei end at faa mindre stigning. Endelig anføres herredsstyrernes uttalelse i saken. Det nævnes at saken har været forelagt Andebu herredsstyre, som enstemmig har anbefalt den søndre linje, mens Ramnes herredsstyre staar splittet i sin uttalelse.derom vil jeg si, at det kanske hadde været tvilsomt om saken overhodet var blit forelagt Andebu herredsstyre, hvis ikke Ramnes herredsstyre hadde oversendt den til Andebu. Naar det i forelægget anføres, at Ramnes herredsstyre med 11 mot 6 stemmer har uttalt sig for den oprindelige, den nordre linje, saa er det forsaavidt ikke rigtig, idet Ramnes herredsstyre ved sidste gangs behandling, da alle repræsentanterne var tilstede, med 14 mot 6 stemmer uttalte sig mot det søndre alternativ. Ramnes herredsstyre har altsaa uttalt sig for det oprindelige alternativ, det som er dyrest at bygge, og vor hovedgrund dertil var den, at det for os er særlig om at gjøre at faa knyttet sognene sammen og saa nær sammen som mulig ved den for os letteste veiforbindelse. Vivestad sogn ligger om bekjendt temmelig isolert, og det har været en meget besværlig forbindelse mellem Vivestad og Ramnes; det er bakker som er omtrent 14 16

17 enestaaende i Vestfold paa denne vei, og naar vi skal tænke os en ny vei bygget mellem Ramnes og Vivestad, stiller det sig slik for os, at det gjælder at faa veien saa kort som mulig; efter det nordre alternativ vil der indspares li km., eller nøiagtig 1666 meter frem og tilbake, og det er ikke saa litet i vor tid. Dertil melder der sig ogsaa spørsmaal. Hvis den søndre linje blir valgt, vil veien for en væsentlig del komme til at gaa gjennom en anden kommune, nemlig Andebu. Hvis jeg har forstaat overingeniørens beregninger rigtig, vil den del av veien som kommer til at gaa gjennem Andebu koste ca. 134,000 kroner; dette tilsvarer et distriktsbidrag paa over 11,000 kroner, hvortil kommer fri grund, gjerdehold og vanlige ulemper. Hvem skal betale dette? Andebu herredsstyre avviser det som sig uvedkommende. Er Ramnes pligtig til at betale det? Jeg vet det kan svares, at hvis Ramnes vil ha veien, faar det være saa god at betale, jeg vet nok det, men er det overensstemmende med traditionen her i Vestfold fylkesting at bruke en slik fremgangsmaate? Efter min mening er det ganske uomtvistlig at Andebu har en ganske betydelig interesse av veien. Dertil kommer ogsaa, at den oprindelige forutsætning, som hele tiden har været den at veien skulde komme frem til Ektvedt i Vivestad,- veien heter jo derfor ogsaa Fossan-Ektvedt - den forutsætning vil være brudt hvis man vælger det søndre alternativ; det er jo en hel ny linjeretning, saa veien vil komme frem ved Ekenes bro. Jeg vil be fylkestingets medlemmer at betænke sig to ganger, før de tar standpunkt til denne sak." Fylkesingeniør, Conradi, forsvarte sitt forslag: "Denne sak har en noksaa lang historie.allerede dengang jeg i sin tid kom til fylket forelaa der planer og utstikning for dette veianlæg. Ved de befaringer av denne linje, som jeg leilighetsvis hadde anledning til at foreta, faldt det mig straks ind, at den utstukne retning efter mit skjøn ikke var den heldigste. I den anledning foretok jeg i sin tid sammen med forhenværende veidirektør Skougaard en befaring av linjen, og vi blev enig om at forsøke en anden linje, nemlig den som nu foreslaaes og som fører frem til Ekenes bro. Dette har jeg forøvrig ogsaa fremholdt tidligere ved forskjellige anledninger, saa det er ikke noget nyt dette. Ved den endelige arbeidsutstikning blev 17 15

18 baade denne linje og den oprindelige utstukket, saaledes at der nu forelaa fuldt materiale til en sammenligning. Det viste sig da,at man kan komme ned til Ektvedt ogsaa paa det punkt, hvor vi altsaa nu har anført den søndre linje ned; det ligger forøvrig ogsaa paa Ektvedts grund, det er rigtignok en parcel som er utskilt fra Ektvedt, som man har kaldt Ekenes, og som jeg ogsaa har kaldt Ekenes, for at adskille de to punkter, men ogsaa dette punkt ligger altsaa på Ektvedts grund. Naar hr.flaatten, ordføreren i Ramnes, anfører at forskjellen er li km.eller 1666 meter, saa er det ikke paa den maate man regner; man kan ikke regne dobbelt, man maa regne bare den ene vei og ikke frem og tilbake, naar man skal sammenligne to linjer. Man regner avstanden fra et punkt og til man naar sammenstøtspunktet igjen, og da viser det sig at den linje som nu er utstukket og som fore- slaaes av alle autoriteter faar 883 meter længere kjøreretning, men 876 meter kortere byggelængde end den oprindelige linje til Ektvedt, punkt N i profilerne og paa kartet.besvarelsen ved den foreslaaende linje er som hr. Flaatten nævnte, beregnet til 76,200 kroner. Detter er en efter min mening ganske betydelig besparelse paa en længere veistrækning end dette." Denne veien ville berøre Andebu, og tilfeldigvis het også ordføreren der Flaatten, (med to aa'er). Her ser vi klart at en persons standpunkt er diktert av hvor man bor: Ordfører Anders Flaatten, Andebu uttalte: "Naar det sies at Andebu har stillet sig helt avvisende overfor spørsmaalet om distriktsbidrag, saa er det ikke helt korrekt. Da vi fik saken til uttalelse pekte vi paa, om der ikke kunde stikkes op en ny linje, som kom endnu længere syd end det søndre alternativ, altsaa nærmere Høijords grænse. Vi saa nemlig dette veianlæg i forbindelse med veien Andebu postaapneri-sjue sag, og hvis vi kunde faa denne vei ind paa den gamle Vivestadchaussé et stykke søndenfor Ekenes bro, saa tror jeg, hvis saken kom tilbake til Andebu herredsstyre i den skikkelse, at vi vilde stille os imøtekommende overfor spørsmaalet om distriktsbidrag. Imidlertid kan hverken ordføreren fra Ramnes eller ordføreren fra Andebu love noget distriktsbidrag til denne linje, men her er jo saken som en fylkestingssak,og det er klart at fylkestinget vil stille 16 18

19 J=/^cv Jr Det første stikkingen - 19 Spirishd \\\ I Kartutsnitt over området Kjønnerød - Ektvedt. Veialternativene er skissemessig lagt inn. 17

20 sine betingelser for at bevilge til denne vei, og det faar da bli Ramnes 1 sak hvorvidt de vil ha veien. Det spørsmaal kommer altsaa op senere. Naar vi behandler denne sak her maa vi se den ikke bare som et øknomisk spørsmaal; det er nævnt at den nye linje vil bli ca. 76,000 kr. billigere end den oprindelige, og det er selvfølgelig et vigtig argument, men vi maa ogsaa se dette vei- anlæg i forbindelse med en anden vei, nemlig Holmestrand-Holtung- veien. Det er en vei som er opført paa fylkets veiplan, og som stopper ved Holtung i Fon. Naar man skai bygge veier maa man ta langsigtige maal, og et av maalene for Holmestrand-Holtungveien er at faa den over til Vivestadchausseen. Hvis det skal gjøres - og det vil selvfølgelig i sin tid komme, om det end kan tå lang tid - saa vil de to hovedveier være saa nær hinanden, at det vil bli uhensigtsmæssig. Det her foreliggende spørsmaal er, som hr. Flaatten fra Ramnes sa,forelagt Andebu herredstyre har enstemmig anbefalt det søndre alternativ, mens det derimot i Ramnes er meget delte meninger om dette spørsmaal. Det er i hvert fald ogsaa ved anden gangs behandling et betydelig mindretal, som holder paa søndre alternativ." Ordfører Hans Flaatten tok igjen med både overingeniøren og navnebroren fra nabobygda: "Jeg sa uttrykkelig at veien ville bli 1666 meter kortere for en tur frem og tilbake. Naar folk fra Vivestad skal til Ramnes maa de ogsaa tilbake til Vivestad, og da blir veien forlænget med det dobbelte frem og tilbake. Hvad angaar Andebu herredstyres uttalelse saa er den ganske rigtig enstemmig. De viser efter min mening, at Andebu har betydelig interesse av veien, og naar det atter gjentages at Ramnes herredstyre staar splittet i denne sak, saa mener jeg at det er ganske rimelig. Det vilde være underlig, om der hadde været fuld enighet, naar det gjælder to saa vidt forskjellige linjeretninger som de her tale om.forøvrig er det bare et mindretall i Vivestad som vil ha den søndre linje, mens antagelig 7/8 av sognet vil foretrække det nordre alternativ. Naar jeg her taler for det nordre alternativ, og naar flertallet i Ramnes herredstyre har stillet sig paa det samme standpunkt, saa er det ikke fordi det er i hovedsognets interesse at det alternativ blir valgt; nei, det er annekset Vivestads sak jeg her taler, det er ikke egen interesse det gjælder." 18 20

21 Men han talte for døve ører, og det visste han. Enstemmig ble det besluttet at veien skulle ende ved Ekenes bro. Og Ramnes herredstyre ga etter, Ekenes ble godtatt. Høsten 1927 var veien ferdig fram til Kjønnerød. Nå manglet bare biten fram til det som ble kalt Vivestadchausseen. overingeniøren, som nå het Jacob Sund, ville forandre veiplanen en gang til. Nå ville han la veien ende ved Sjue. Et par kilometers forlengelse spiller ingen rolle lenger for bilen har overtatt skysstrafikken, sa han. Fylkesmann Herman Meinich sendte den nye veiplanen til Ramnes for uttalelse. Og fra Vivestad kom denne kraftfulle protesten: "Til Ramnes herredstyre Underskrevne opsittere i Vivestad, samlet til møte i anledning overingeniørens skrivelse om omlegning av den nye vei fra Fossan til Ekenes forsaavidt angaar parcellen Kjønnerød til Vivestadchausseen - maa paa det kraftigste protestere mot denne omlegning som vil forlenge veien mellem Vivestad og Ramnes med henved 2 km. Hr. overingeniøren beregner veien til aa bli meget billigere, men han undlater aa beregne hvad disse 2 km. vil koste for folk fra Vivestad i aarenes løp.likesaa hvor meget skyssgodtgjørelsen vil forøkes. En bilrute fra Vivestad til Tønsberg gjennem Ramnes som vilde ha overmaade stor betydning for herredstyremedlemmer og medlemmer av skolestyre, fattigstyre og ligningsnevnd, som kunde følge rutebilen til herredshuset og saa følge bilen tilbake om eftermiddagen - denne bilruten vil vanskeliggjøres. At denne vei som Vivestad i en menneskealder har arbeidet for nu igjen skal forlenges er noget som saarer oss. Veien het oprinnelig Fossan-Ektvedt - som absolut var den beste for Vivestad - saa blev den forandret til Fossan-Ekenes, og nu kalles den Fossan-Vivestadchausseen. Det burde egentlig hete Andebuchausseen, da den kommer ned i Andebu herred. Men det smaker jo litt av det gamle aa kalle den Vivestadchausseen. At Andebu gjerne vil ha veien efter den siste opstikning er selvfølgelig, men aa ta veien fra Vivestad og legge den i Andebu maa vi selvfølgelig protestere imot. Andebu kunde omlegge sin bygdevei og derved faa omtrent samme nytte av den som av chaus

22 seen og la Vivestd beholde sin vei. Fra umindelige tider har veien paa dette stykke delt sig med en arm til Vivestad og en til Høijord, da terrænget ikke tillater en felles vei helt ned til chausseen. Uten aa innlate oss paa beregninger og omkostninger som retter sig efter tiderne da beregningerne er foretatt, vil vi ha uttalt at har man ikke penger til aa føre veien ned til Ektvedt eller Ekenes, saa var det bedre aa la veien staa ved Kjønnerød til man fikk raad til aa bygge det lille stykke som staar igjen. I haap om det ærede herredstyre yder oss en kraftig støtte ved enstemmig aa uttale sig mot den nye omlegning tegner vi ærbødigst A.H. Valmestadrød. Aksel Ektvedt. Paul A.Egtvedt. Olaf Ouff. Anders Pettersen. And. Martinsen. Hans Larsen Ouff. Hans Krøkli. J.P. Lunde. Peder Aarvold. T.O. Vivestad. Øystein Gåsland. Abraham Egtvedt. Kristian Himberg. Jacob S. Ektvedt. Kristian Egtvedt. Johan Prestegaarden. Peder Norheim. Kristoffer Lunde. M. Nøtnæs. Chr. Krøkli. Oskar Moholt. Jan Stokke. Ole Wittingsrud. J.G. Løn. Johan Lunde. Kristian Kjær, Jens A. Teien. Marie Ouff. Gunvor Gjesseng. N.Gerhard Ouff. Chr. A. Ouff. Halvor Stokke. Mathias Stokke. Hagb. Aarvold. Ole Løn. Johan A. Aarvold. TRAKTOR -REDSKAP 3175 RAMNES TLF. (033)

23 Nå var det ingen uenigheter lenger i Ramnes. Enstemmig ble veilinjen mot Ekenes bro fastholdt i herredstyret. Men i fylkestinget så det mørkere ut. Selv om Hans Flåtten var formann i veikomitéen, ble han stående alene. Under debatten uttalte han: "Jeg skal ikke hefte fylkestingets tid lenger med denne sak, hvis skjebne jeg anser for avgjort på forhånd, men jeg håper det må være mig tilgitt at jeg sier nogen få ord. Det veianlegg, som oprinnelig het Fossan-Egtvedt, betegner for Ramnes en eneste stor tragedie. Først besluttet fylkestinget i 1910, at den siste del av veianlegget Sande-Svelvik skulde bygges til fortrengsel for veien Fossan-Egtvedt, som dengang var bevilget. Det var vedtatt av fylkestinget to år i forveien, i 1907 eller 1908.Nogen år senere besluttet fylkestinget å bygge hovedveien Aulielv-Melsomvik - også til fortrengsel for Fos- san-egtvedt. Så vedtok Ramnes herredsstyre i 1919 foreskudtering av anlegget Fossan-Egtvedt under helt feilaktige forutsetninger. Og endelig vedtok fylkestinget i 1922 å føre veien ned til Ekenes bro istedenfor til Egtvedt. Så kommer altså dette ekstraordinære fylkesting i 1927 og henstiller til Ramnes herredstyre å gå med på, at veianlegget føres frem til Sjue istedenfor til Ekenes bro. I sannhet kan man si, at veinalegget Fossan- Egtvedt ikke er blitt til under nogen lys stjerne. Det er sagt av enkelte, og det er fremholdt i pressen, at Ramnes herredsstyres holdning i dette spørsmål er forbausende. Jeg vil til det si, at de menn som har fulgt det arbeide som er gått forut for dette veianlegg, de som har vært med på de beslutninger som ligger til grunn for anlegget og som kjenner de forutsetninger, hvorpå disse beslutninger er bygget, de beslutninger som førte til at veien blev vedtatt av fylkestinget - de menn er sandelig ikke forbauset over Ramnes herredsstyres holdning i denne sak. Det føler jeg mig overbevist om." Vi skal ikke her komme inn på de argumenter som Andebu bragte fram i debatten. Der så man saken noe annerledes enn i Ramnes. Det var nok noen av representantene som synes at Ramnes kom dårlig ut ved de stadige veiomlegginger.ordfører Hanssen fra Borre sa det f. eks slik: 21 23

24 "Jeg er ikke så godt lokalkjent deroppe, men når man ser på kartet, så vil man forstå, at dette nye projekt må virke nokså sårende for befolkningen i Vivestad, hvor man har arbeidet for dette projekt gjennem en menneskealder, som det heter i Vivestads skrivelse til Ramnes herredstyre, en skrivelse, som har fått ca. 40 underskrifter. Vi er jo også alle her bekjent med at Vivestad lenge har arbeidet for å få denne nye vei, og efter dette nye projekt vil den komme til å gå utenom Vivestad, med den følge, at veilengden ned til Fossan vil bli ca. lj å 2 kilometer lengere; det er riktig at det er mange penger man kan spare på denne måte, og jeg er fullt ut enig deri, forutsatt at Ramenes herred vil bøie sig for denne henstilling fra fylkestinget, så er alt godt og vel. Dersom Ramnes ikke vil vise den imøtekommenhet, har man ikke noget annet å gjøre enn å følge den tidligere plan. Også overingeniøren ga uttrykk for at de nye planene kunne virke "sårende for Vivestad, som han sa. I et forsøk på å gjøre godt igjen,lanserte han tanken om en karjolvei til Ektvedt. "Jeg kan si at jeg idag har tenkt på, at det kanskje kunde være grunn til på en eller annen måte å la Ramnes eller Vivestad få en liten kompensasjon i en eller annen retning, hvis herredet bøier sig. Der skal gå en snarvei, en slags gangsti, fra Kjønnerød over til Ektvedt - altså til det oprindelige endepunkt av veien. Jeg har tenkt mig, at hvis man utbedret denne gangsti som en slags karjolvei til bruk under sommerreiser o.s.v., så vilde det være en stor lettelse.i forestillingen fra Vivestad er jo netop nevnt reiser til herredshuset, og hvis man hadde en sådan snarvei, vilde det kanskje også kunde bøie litt på det sår, som man naturligvis vil føle deroppe. Jeg kan ikke si, hvad en sådan utbedring vil komme til å koste, men jeg kan ikke se annet enn at en sådan ganske enkel karjolvei må kunne istandsettes ganske billig. Det vil i alt dreie sig om ca. 3 kilometer. Jeg kan tenke mig at det vil komme til å dreie sig om en 20,000 kroner, og derved mener jeg man vil kunne opnå en betydelig forbedring for Vivestad." Debatten fortsatte i fylkestinget, men vi skal avslutte her. Veien ble lagt til Sjue som alle vet. Det ble bestemt mot Hans Flåttens stemme. Men karjolveien til Ektvedt lar fremdeles vente på seg

25 AUT. ELEKTROINSTALLATØR 3174 Revetal Tlf.: (033) Mobil.: (030) Traktorer Landbruksmaskiner Utstyr TRYGVE BØHLE A/S 3175 RAMNES - Tlf.: (033) Fax: (033) Telex:

26 Verdisakene dine ligger trygt i våre bankbokser 26

27 PER BJERKØ: FOR 150 ÅR SIDEN: NEI TIL VEIKRO I VIVESTAD. Formannskapslovene ble vedtatt i 1837, og alt samme år kom det kommunale folkestyret i Ramnes igang med kommunestyre og formannskap. For disse første folkevalgte var dette noe nytt. Nå skulle sakene avgjøres på grunnlag av lokalt kjennskap og godt gammelt bondevett. Fra den første formannskapsprotokollen, for møte 26. juli 1838, finner vi den første saken som gjelder næringsvirksomhet. Erling Sætre gjorde for mange år siden et verdifullt arbeid med tyding av deler av protokollen, som har gotisk skrift. Både innhold og språkform et interessant, og vi tar derfor inn protokollen i helhet: 1838, den 26. juli, behandlet Ramnes formannskap som eneste sak: En fra Fogderiet under 9.d.m. fremsendt Ansøgning fra Johan Knudsen Vivestad dat. 30. april d.a til Amtet, hvori meddelta Johan Knudsen er begjærende at tillatelse må forunde ham at tilat selge til Reisende til Fortæring i Huset 01, kaffe, Smørbrød og Tobak, samt at sælge alle Slags Levnetsmidler i smaa Portioner til Folk i Bygden. Efterat Formandskabet havde taget under Overveielse de Grunde som i Ansøgningen og den mad fleres Underskrift forsynede Anbefaling paa samme findes opstillede, kunde Formannskabet dog ei erkjende disse Grundes Gyldighet, da de Reisende som i Særdeleshed fare gjennem Bygden, søge til Hvittingen (Hvittingfoss?) med Formaalingsgods, og disse maae antages stedse at være forsynede fra Hjemmet med den Proviant, der udfordres til Fortæring paa Reisen. Andre Reisende der benytte skyuds, tage Veien om Skodtvedt, hvor Gjæstgiveri er etableret, og med Hensyn til Salget af Levnedsmidler i smaae Partier til Fattige og mindre Formuede, synes ingen Nødvendighed at være forhaanden til at oprætte noget Høkerie i Vivestad Annex, hvorfra dagligen Communication mad de nærmeste Steder foregaar. Derimod anser F ormandskabet det i flere Henseende betænkeligt at det ansøgte Markenterie i Huset oprettes fordi dette letteligen kunde bevirke overjlødige Samlinger især af Bygdens 25 27

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934

Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 Peder Djuviks historie knyttet til festing av Fredtun (Herøy) i 1916 og kjøp av Lyngtun (Lerstad) i 1934 skrevet av Harald Sørgaard Djupvik, april 2011 Av overnente kopi fra panteregisteret fra Herøy fra

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige

2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige 2006 Reiseskildring fra Säfsen/Sverige av: Pål Erik Jensen Säfsen skulle iår arrangere det Svenske Mesterskapet i LV & HV, samt at det ble arrangert stevne i Unlimited på 500mtr. Torsdag 11.mai var det

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006 den 7. april 2006 Gamlekara på Fegri. Dette bildet er ikke så gammelt, men viser gamlekara på Fegri på Tyristrand. Disse møttes kl 10 om formiddagen og gikk samlet tur opp i Klavåsen. De som ikke var raske

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

A) 14,4 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

A) 14,4 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 SETT 14 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. En skogsarbeider med motorsag kan dele en liten tømmerstokk i fire biter på 12 sekunder. Hvor mange sekunder trenger han på å dele tømmerstokken i

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll

Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll Hun ble gjerne kalt for Frida, og det var vel helst det navnet mange brukte på henne. Hun ble født 5. juni 1915 i Sandbakk, i det som den gang var Nordfold

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn.

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn. Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:08 PM Side 8 Det er noe spesielt med gamle møbler, sier Eva. Jeg føler en egen ro når jeg holder på med et nytt prosjekt, og liker tanken på at møbler som ellers

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 Emne nr. 38 B. SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Det har i eldre tid vært forskjellige seremonier og fester i samband med husbygging, og er slik

Detaljer

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011.

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. Jenter og SMERTE og gutter Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. 1 Innholdsfortegnelse Innhold s. 2 Deltagere s. 2 innledning s. 3 Problemstilling s. 3 Begrensninger

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer