Krig og fred og sånn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krig og fred og sånn"

Transkript

1 den 8. norske psykologikongressen september Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo d Krig og fred og sånn konflikt og dialog

2 DEN 8. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2011 Krig og fred og sånn konflikt og dialog Krig og fred er to ytterpunkter i den menneskelige historie. Årets psykologi kongress setter fokus på hvilke psykologiske, sosiale og kulturelle mekanismer som skaper krig og konflikter. Hva har psykologien å bidra med i forhold til å skape dialog og fred? Kongressens høydepunkt er presentasjoner av Noam Chomsky og Philip G. Zimbardo. I tillegg omfatter programmet i år som tidligere andre interessante plenumsforedrag, symposier og dialogmøter, som utforsker spennende psykologiske temaer eksempelvis innen kognitiv og transdiagnostisk terapi, mentalisering, krig og traumer. Vi ønsker dere derfor velkommen til en særdeles spennende kongress. Noam Chomsky Noam Chomsky har siden 1955 vært professor i lingvistikk ved Massachusetts Institute of Technology. Han har publisert om lag 150 bøker og regnes som en av verdens ledende intellektuelle. Chomsky har skrevet og forelest innen emner som lingvistikk, filosofi, psykologi og politikk. Han er mest kjent for sine teorier om hvordan mennesker tilegner seg språk, deriblant teorien om universell grammatikk som innebærer at visse grammatiske regler er nedarvete og felles for alle mennesker. De er dermed ikke nødvendige å lære eksplisitt, slik Skinner mente. Chomsky har vært en framtredende samfunnskritiker i amerikansk politikk siden Vietnamkrigen. Hans forfatterskap har kombinert empiri med retorikk, noe som har gitt mange av hans samfunnskritiske bøker stor gjennomslagskraft. Philip G. Zimbardo Philip G. Zimbardo er en internasjonalt anerkjent psykolog, pedagog, forsker og media personlighet. Han har vunnet mange priser og utmerkelser i hvert av disse feltene. Han har vært professor ved Stanford University siden 1968, og har tidligere undervist på Yale, NYU og Columbia. Zimbardo er kjent for å presentere psykologi gjennom sin populære PBS-TV serie, Discovering Psychology, og gjennom hans mer enn 300 publikasjoner. Han har også vært president for American Psychological Association. Zimbardo er kjent for The Stanford Prison Study, og har nylig utgitt bøkene The Lucifer Effect and The Time Paradox.

3 Kongressen godkjennes som 16 timers fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs for spesialitetene. d Forskningspolitisk utvalg er ansvarlig for den nasjonale psykologikongressen, og har bestått av: ståle pallesen, UiB roger hagen, NTNU oddgeir friborg, UiT wenche dageid, UiO bernadette christensen knut waterloo, UiT anita lill hansen, UiB aina holmén, NPF ane johnsen lien, NPF bjørnhild stokvik, NPF (sekretær) vil du presentere en poster? Du vil da få delta på hele kongressen til studentpris medlemspris kr 2.450,- Du kan presentere et forskningsarbeid eller skriftlig arbeid til spesialiteten, gjerne innenfor kongressens hovedtema, men dette er ingen betingelse. Posterutstillerne må være tilgjengelig for spørsmål i kaffepausene begge dager og under mottagelsen på kongressens første dag. Forslag med tittel og sammendrag på maks 200 ord innsendes innen: 30. mai til Forskningspolitisk Utvalg NORSK PSYKOLOGFORENING Pb. 419 Sentrum, 0103 OSLO. Faks E-post: leder av FPU, Roger Hagen:

4 PROGRAM Den 8. Norske Psykologikongressen september 2011 Dag 1 tirsdag 6. september 2011 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Registrering og kaffe Velkommen ved Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening Åpning av kongressen ved Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Kaffepause og postere Åpningsforedrag: Philip G. Zimbardo, Stanford University: The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil Lunsj Årets doktorgrad Plenumsforedrag: Ingunn Rangul Askeland, ATV-stiftelsen, NKVTS: Vold i nære relasjoner Kaffepause Symposium Dialogmøte: Philip G. Zimbardo, Stanford University, og Lars Fredrik Svendsen, Institutt for filosofi, UIB: On Evilness Prisutdeling: Åsa Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap Mottagelse og postere

5 PROGRAM Den 8. Norske Psykologikongressen september 2011 Dag 2 onsdag 7. september 2011 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Avslutning Åpningsforedrag: Noam Chomsky, Massachusets Institute of Technology: Konflikt og dialog dialogen som konfliktskapende eller konfliktløsende Kaffepause og postere Plenumsforedrag: Lisa Giocomo, Center for Memory and Brain, Kavli Institute: Cellular mechanisms underlying spatial memory Plenumsforedrag: Olav Kjellevold Olsen, Psykologisk fakultet, UiB: The relationship between effective military operational leadership and morals Lunsj Dialogmøte: Noam Chomsky, Massachusets Institute of Technology, Jan Egeland, NUPI og Steinar Bryn, Nansen Dialog: Psykologiske og politiske virkemidler for konfliktløsning Kaffepause Symposium Kaffepause Plenumsforedrag: Nora Sveaass, Psykologisk institutt, UiO: Mennesker med flyktningbakgrunn og psykisk helse Tor Levin Hofgaard, president Norsk Psykologforening

6 SYMPOSIER PÅ NORSK PSYKOLOGIKONGRESS september symposier tirsdag 6. september symposium 1a: «Såret soldat» symposieleder: Trond Haug, Major, Forsvarets stressmestringsteam «Såret soldat» er en tittel på en bok som fokuserer på Norges militære internasjonale deltagelse, og hvordan dette forberedes og ivaretas for den enkelte soldat (alle er soldater uansett rang). Boken gir vitnemål om Norges iver og forpliktelse til å delta i internasjonale operasjoner, og hva dette koster i tap av helse og livskvalitet. Boken er ment som et vitnemål om personlige tragedier, og som debattgrunnlag for demokratiets forvaltning av militær makt. Av hvem og hvordan betjenes og forvaltes militærpsykologien (Stressmestrings tjenesten)? Tar forsvarsmakten helsemessige innspill? Norges villighet til å opptre militært rundt om i verden synes større enn villigheten til å hegne om de som sendes ut? Hvorfor? Militærmedisinen (Forsvarets Sanitet) innehar den største kompetanse på stresslidelser og stressmestring. Hvorfor går det likevel «galt»? Hva slags psykologiske utfordringer står vi ovenfor i dag? Og i tida fremover? Hva slags politiske føringer i forsvarssammenheng er med på å bevirke helsetap? Når finnes ingen behandling? symposium 1b: Mindfulness og psykoterapi perspektiv på emosjoner, angst, traumer og integrasjon Per-Einar Binder, professor og instituttleder ved institutt for klinisk psykologi, UiB Jon Vøllestad, psykolog ved Solli DPS i Bergen Svein Folmo, er spesialist i klinisk psykologi, Privatpraksis Elisabeth Schanche, er spesialist i klinisk psykologi for voksne Hvordan kan mindfulness bidra i psykoterapeutiske endringsprosesser? Det har i de

7 senere år vært en sterkt økende interesse for mindfulness innenfor klinisk psykologi. Dette har skjedd ved at mindfulnessbaserte intervensjoner har vist seg effektive i forhold til en rekke psykiske plager, men også ved at mindfulness har kommet til som en faktor av betydning for flere ledd av den psykoterapetiske prosessen. I dette symposiet gir vi en kort praktisk og konseptuell innføring i hva mindfulness er, for deretter å se på hvordan mindfulness kan bidra i psykoterapeutiske endringsprosesser. Fokus er både på mindfulness som konkret intervensjon,og som en måte å forholde seg i den terapetiske relasjon og som et element i terapeutens egen utviklingsprosess. symposium 1c: Bruk av kognitiv atferdsterapi i lavterskelbehandling av barn og unge med angst og depresjon Kristin Martinsen, psykolog og siviløkonom ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R.BUP), helseregion Øst og Sør Simon-Peter Neumer, Dr. Philos, Psykologspesialist og forsker ved R.BUP helseregion Øst og Sør. Rune Flåten Bjørk, er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i et lavterskel tilbud i Bærum kommune Angst og depresjon hos barn er hyppig forekommende lidelser som uten intervensjon kan bli kroniske. Det har de siste årene vært økende interesse for muligheten av å forebygge disse lidelsene ved å sette inn tiltak tidlig. Det er enda få forebyggende studier på barn, men forskning antyder at lavterskel tilbud gitt til risikogrupper kan redusere forekomst og utvikling av depressive og engstelige symptomer. Det er utviklet nye strukturerte programmer som retter seg mot både angst og depresjon. Programmet Mestrende barn er basert på godt utprøvde amerikanske programmer og retter seg mot barn i alderes 8 12 år. Programmet SMART er også basert på kognitiv atferdsterapi og retter seg mot ungdom i alderen år. Symposiet vil være tredelt og vil presentere de to nevnte tilnærmingene og rasjonalet for å rette seg mot begge lidelser hos barn og ungdom samt belyse viktige faktorer ved implementering av evidensbaserte metoder i 1. linjen. symposium 1d: Kunnskapsbasert behandling av kognitive vansker Jan Egil Nordvik, psykolog, PhD student, Sunnaas sykehus Jan Stubberud, psykolog, PhD student, Sunnaas sykehus Per-Ola Rike, psykolog, PhD student, Sunnaas sykehus

8 Hva er det som kan hjelpe, når og for hvem? Evidensgrunnlaget for kognitiv rehabilitering, med vekt på arbeidsminnetrening og rehabilitering av eksekutiv funksjon v/ Jan- Egil Nordvik, psykolog, Sunnaas sykehus og Jan Stubberud, psykolog, Sunnaas sykehus Kritiske faktorer ved vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring etter ervervet hjerneskade presentasjon av nasjonale retningslinjer v/ Per-Ola Rike, psykolog, Sunnaas sykehus Symposiets første del vil presentere oppdatert kunnskap om effekten av systematiske behandlingstilnærminger ved ulike former for kognitive følgevirkninger av ervervet hjerneskade og nevrologiske tilstander. Foreleserne vil presentere data fra egen forskning, med vekt på rehabilitering av arbeidsminne funksjoner og eksekutive vansker. Symposiets andre del vil berøre kravene til vitenskapelig basert vurdering av pasienters kognitive egnethet til å inneha førerkort. Nasjonale retningslinjer for psykologers vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring vil gjennomgås sammen med resultater fra pågående forskning. symposium 1e: Organisasjonslæring og påvirkning: like eller konkurrerende modeller for endring i organisasjoner? Knut Ivar Karevold, 25 års erfaring som organisasjonspsykolog Henning Bang, Førsteamanuensis, PhD, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Cathrine Moestue, Organisasjonspsykolog og CMCT (Cialdini Method Certified Trainer) Vi er tre organisasjonspsykologer med mye felles tankegods, men som jobber med utgangspunkt i ulike modeller og begreper. Vi ble nysgjerrige på om våre perspektiv er så like at de kanskje ikke tilfører hverandre noe, eller om de er så forskjellige at de ikke lar seg forene. Som organisasjonspsykologer må vi orientere oss i en jungel av trender og sjargonger. Hvordan kan vi vite at noe er bedre enn noe annet? Vi vil formidle forskningsbaserte metoder og verktøy som vi mener er praktisk nyttige. Organisasjonslæring (Argyris, Edmondson) vektlegger dialog som avgjørende for problemløsning, læring og utvikling for ledere, medarbeidere og team. Påvirkningspsykologien (Cialdini) bygger på økonomisk psykologi og sosialpsykologi, og foreslår prinsipper for hvordan ledere og medarbeidere i større grad kan bli hørt og forstått. Vi vil vise eksempler fra leder- og teamutvikling, og stimulere til diskusjon om metoder og verktøy kan passe sammen eller er så forskjellige at dette vanskelig lar seg gjøre. Program: 1. Dialog og effektivitet i ledergrupper Henning Bang 2. Prinsipper for påvirkning Cathrine Mostue

9 3. Organisasjonslæring: modeller og teknikker for intervensjon og endring Knut Ivar Karevold 4. Diskusjon symposier onsdag 7. september symposium 2a: «Når trusselen kommer både innenfra og utenfra». Mentaliseringsbasert psykoterapis (MBT) forståelse og behandling av den indre og ytre krigen til personer med Ustabil Personlighetsforstyrrelse. Christian Schlüter, Avdeling for Personlighetspsykiatri,OUS Ullevål Eivind Normann-Eide, er psykologspesialist, spesialavdeling for spiseforstyrrelser, Psykiatrien i Vestfold Personer med Ustabil Personlighetsforstyrrelse (UPF) har det vanskelig både i nære forhold og når de er alene. Ikke uten grunn kan deres indre tilstander, relasjonelle vansker og ekstreme handlinger beskrives med krigsmetaforer. Mentaliseringsbasert psykoterapi (MBT) er utviklet av engelskmennene Peter Fonagy og Anthony Bateman. MBT er en behandlingsmetode rettet spesifikt mot personer med UPF. Patologiteorien og behandlingen av UPF henter sin inspirasjon fra dynamisk teori og tilknytningspsykologi, men har også et integrativt siktemål. En av grunnene til at MBT anbefales i behandlingen av UPF er deres overbevisende forskningsresultater. symposium 2b: Behandling av traumatiserte flyktninger: Ulike individer, ulike behov. Kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, og erfaring fra klinisk praksis. Marianne Opaas, Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) Nora Sveaass, er Dr. psychol og første amanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO Mennesker som kommer som flyktninger til Norge eller andre land, har ofte opplevd mange typer tap og potensielt traumatiske hendelser over lang tid og gjennom viktige

10 utviklingsfaser i sine liv. Det finnes lite forskning som viser hvor mange av disse som lever med store udekkede behandlingsbehov, hva det medfører for deres livskvalitet, og hvordan dette igjen virker inn på deres familie og barn. Det finnes også begrenset med behandlingsforskning for denne gruppen generelt. De fleste studier har sett på mindre grupper, og gjerne fra samme område av verden. Behov for tolk, mangelfulle lese- og skrivekunnskaper, stor mobilitet, vanskeligheter med å følge opp terapitimer på grunn av hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, egne eller familiemedlemmers helseproblemer samt mange og ofte praktiske eksilrelaterte vanskeligheter, gjør denne pasientgruppen krevende å forske på. Det finnes nå omfattende dokumentasjon for at psykoterapi virker, og at det er de såkalte fellesfaktorene i psykoterapi som utgjør største delen av virkningen, sammen med personlige egenskaper både hos pasienten og terapeuten. symposium 2c: «Norsk forskning på ADHD: Oversikt og forskningsfront» Jens Egeland, Forskningssjef Psykiatrien i Vestfold HF og Professor II, Universitetet i Oslo Lin Sørensen, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB og Klinikk Psykisk Helsevern for Barn og Unge, Psykiatrisk Divisjon i Helse Bergen Erik Winther Skogli, stipendiat ved Sykehuset Innlandet HF og Psykologisk Institutt UIO Per Normann Andersen, klinisk pedagog, med MA i spesialpedagogikk, tilknyttet forskningsprosjektet «Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og unge med nevropsykiatriske vansker» i regi Sykehuset Innlandet Anette Holth Skogan, psykologspesialist, stipendiat tilknyttet ADHD studien ved Oslo Universitetssykehus/Folkehelseinstituttet Jens Egeland: Innledning, «Forsøk på oversikt over norsk forskning» Lin Sørensen: Barn med oppmerksomhetsvansker hvordan påvirker emosjonelle tilleggsvansker kognitive kontrollfunksjoner? Erik Winther Skogli: Eksekutive funksjoner og følelsesmessig regulering hos barn og unge med ADHD. Per Normann Andersen: Hukommelsesvansker hos barn og unge med ADHD sammenlignet med friske kontroller Annette Holth Skogan: Vansker med arbeidsminne allerede hos førskolebarn med ADHD symptomer? Jens Egeland: Effekt av arbeidsminnetrening for barn med ADHD

11 symposium 2d: Transdiagnostisk psykologisk behandling Roger Hagen, er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, NTNU. Sverre Urnes Johnson, er psykolog og teamleder ved avdeling for angstlidelser, Modum Bad. Even rognan, NTNU. I hovedpraksis på Modum Bad, avdeling for angstlidelser Den diagnosespesifikke tilnærmingen har ført til store fremskritt i psykoterapeutisk behandling. Samtidig viser klinisk praksis og forskning at det er mange felles psykologiske prosesser som bidrar i opprettholdelsen av de fleste psykiske lidelser. Det at mange ulike terapiretninger kan vise til gode resultater ved behandling av spesifikke psykiske lidelser kan skyldes at de endrer de samme psykopatologiske prosessene, og egentlig ikke sier noe omkring hver enkelt terapiretnings egentlige effektivitet. Det transdiagnostiske perspektivet fokuserer på psykologiske grunnfenomener i forhold til forståelsen av hvordan de psykiske lidelsene oppstår og opprettholdes, og et slikt perspektiv vil derfor ha implikasjoner for psykoterapeutisk behandling. I dette symposiet ønsker vi å redegjøre for felles psykopatologiske prosesser ved psykiske lidelser, samt beskrive ulike former for psykoterapeutisk behandling som bygger på en transdiagnostisk tilnærming. symposium 2e: Hukommelse: En gjenoppfriskning og kunnskapsoppdatering Pål Johan Karlsen, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Line Sophie Eide, er psykolog ved Kognitiv rehabiliteringsenhet, Sunnaas sykehus (KReSS) Peter Wetterberg, er spesialist i geriatri og overlege ved Hukommelsesklinikken på Oslo Universitetssykehus, Ullevål Vi tar evnen til å huske som en selvfølge og interesser oss ikke så mye for den, helt til den svikter som ved alvorlig hukommelsestap etter ervervet hodeskade eller ved Alzheimers sykdom. Eller og slik er det kanskje oftest når vi forsøker å gape over for mange oppgaver på én gang, bruker for lite tid til informasjonsbearbeiding eller sliter med å tilegne oss komplekst og fremmedartet materiale. Seminaret belyser tre problemstillinger: (1) Hukommelse er en kompleks prosess som involverer hele hjernen: Hva vet vi i dag om hvordan hukommelsen normalt fungerer? (2) Hukommelsesvansker, det mest rapporterte utfallet etter ervervet hodeskade, har store innvirkninger på hverdagslivet til de som rammes: Går det an å rehabilitere/trene hukommelsesfunksjon etter ervervede hodeskader? (3) Hukommelsestap er det mest fram-

12 tredende symptom ved Alzheimers sykdom, den viktigste årsaken til demens i den vestlige verden: Hvilken type hukommelsestest skal man bruke for å avgjøre om pasienter fyller de foreslåtte nye forskningskriteriene for Alzheimers sykdom (Duboiskriteriene)? symposium 2f: Konstruktive, dekonstruktive og emosjonelle sider ved ledelse Lars Glasø, (PhD) er psykolog og godkjent spesialist i arbeids og organisasjonspsykologi og førsteamanuensis ved universitetet i Bergen. Jørn Hetland, PhD er psykolog og arbeider i dag som førsteamanuensis i arbeids og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Merethe Schanche Aasland, er psykolog og skriver for tiden på sin PhD avhandling om destruktiv ledelse i arbeidslivet. Lars Glasø vil presentere noe av sin forskning på emosjoner i arbeidslivet. Hans forskning bidrar til å øke forståelsen for organisasjonen som en emosjonell arena og ledelse som en emosjonelt ladet prosess. I hans innlegg vil vi blant annet få svar på om følelsene er så viktig som det påstås og hvordan ledere og medarbeidere håndterer følelsene som oppstår når de samhandler. Glasø har vist at emosjoner medierer forholdet mellom ulike arbeidsmiljøfaktorer og utfallsmål som jobbtrivsel, planer om å slutte i jobben, organisasjonstilhørighet, subjektive helseplager og jobbengasjement. Jørn Hetland vil presentere utvalgte resultat fra sin forskning på ledelse og tilfredsstillelse av basale psykologiske behov (tilhørighet, autonomi og kompetanse). I sin forskning fokuserer blant annet Hetland på hvorvidt tilfredsstillelse av basale psykologiske behov kan forklare sammenhengen mellom transformasjonsledelse og positive holdninger til jobben som trivsel og dedikasjon. Deler av denne forskningen er utført ved hjelp av såkalte kvantitative dagbokstudier, noe som gjør det mulig å studere om de aktuelle sammenhengene også eksisterer på daglig basis. Merethe Schanke Aasland vil presentere deler av sin PhD avhandling som omhandler destruktiv ledelse i arbeidslivet. Destruktiv ledelse handler om lederatferd som kan være destruktiv overfor medarbeidere eller overfor bedriftens måloppnåelse og ressursforvaltning. Aasland vil i sitt innlegg drøfte ulike former for destruktiv ledelse. Basert på representative data for det norske arbeidsliv, vil Aasland fortelle om forekomsten av ulike former for destruktiv ledelse og effektene av denne form for ledelse på medarbeidere. d d d

13 Tidligere psykologikongresser: 1. Norsk Psykologikongress i 2003: Emosjon og kognisjon 2. Norsk Psykologikongress i 2004: Fra gener til psyke 3. Norsk Psykologikongress i 2005: Positiv psykologi i praksis 4. Norsk Psykologikongress i 2006: Kunnskapsbasert psykologisk praksis nye utfordringer 5. Norsk Psykologikongress i 2007: Utvikling Endring Livsløp 6. Norsk Psykologikongress i 2008: Klar ferdig gå! Motivasjon er første skritt 7. Norsk Psykologikongress i 2010: Mot normalt! Normalitet og avvik i psykologien d d d Tidligere årets doktorgrader: 1. årets doktorgrad 2003: tor endestad: Kan metaforer bidra til forståelse av følelser? 2. årets doktorgrad 2004: bente storm mowatt haugland: Fedres alkoholmisbruk konsekvenser for familien og barna. 3. årets doktorgrad 2005: hilde hetland: Lederen som inspirator i moderne organisasjoner. 4. årets doktorgrad 2006: oddgeir friborg: Resiliens: Hva er det og hvordan måle det? 5. årets doktorgrad 2007: margrethe seeger halvorsen: Hvilken betydning har pasienters selvbilde for endring i psykoterapi? 6. årets doktorgrad 2008: simon nygaard øverland: Psykisk helse og trygd. 7. årets doktorgrad 2010: tore aune: Prevention of Social Anxiety in Older Children and Young Adolescents

14 Påmelding til psykologikongressen september 2011 radisson blu plaza hotel Påmelding gjøres på kurs og utdanning og er bindende 5 uker før start ingen refusjon av konferanseavgiften etter dette! Avmelding må skje skriftlig! Hotellreservasjon Radisson Blu Plaza Hotel: enkeltrom kr 1595 per døgn dobbeltrom kr 1895 Thon Hotel Spektrum: enkeltrom kr 810 per døgn dobbeltrom kr 1060 Alle priser er inkludert frokost. For å være garantert avtalepris, bestill hotellrom via senest 8. august Kongressavgift 2011: Medlemmer påmelding før 30. juni: kr Ikke medlemmer kr Medlemmer påmelding etter 30.juni: kr Ikke medlemmer kr Studenter (medl.) påmelding før 30.juni: kr Studenter ikke medl.kr Studenter (medl.) påmelding etter 30.juni: kr Studenter ikke medl.kr Pensjonistmedlem påmelding før 30.juni: kr Pensjonistmedlem påmelding etter 30.juni: kr Avmeldingsfrist: 2. august 2011 Påmelding: Meld deg på via og utdanning

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 27/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/13)./. Referat fra sentralstyremøte 11. april 2013 (2/13)

Detaljer

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Nyhetsbrev fra TIPS Øst Nr. 2 2006 Vil du vite mer om oss, besøk våre nettsider på www.ulleval.no/tips Program FagTIPS 19.01.2007

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

Hvem skal jeg være her?

Hvem skal jeg være her? Hvem skal jeg være her? En kvalitativ studie av identitetsintervjuer med unge, alenekommende flyktninger bosatt i Norge Yngvild Bjartveit Haukeland og Magnus Huth Hovedoppgave UNIVERSITETET I OSLO 29.4.2011

Detaljer

Badeliv. year. Hovedtema: Forskning. Jubileum og internasjonal konferanse. Engler i kirken og i nyåndeligheten. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. year. Hovedtema: Forskning. Jubileum og internasjonal konferanse. Engler i kirken og i nyåndeligheten. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 2/2010-19. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD 25 I T U T E T w e n t y f i v e y e a r A n n i v e r s e r y year 1985-2010 S M o d u m B a d R E S E A R C H I N S T Hovedtema: Forskning Jubileum

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester Kristin Gärtner Jon Erling Heggland rapport 2013:8 Adopterte barn,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

Det utsatte barnet er forsømt

Det utsatte barnet er forsømt Det utsatte barnet er forsømt Det finnes i dag nesten ingen gode rutiner for å identifisere små barn som står i fare for å få lærevansker, problematferd og psykiske eller fysiske helseproblemer. Terje

Detaljer

Psykologi. Nyheter 2009

Psykologi. Nyheter 2009 Nyheter 2009 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

«Å føle seg velkommen har mye å si»

«Å føle seg velkommen har mye å si» Birgit Stølen «Å føle seg velkommen har mye å si» -en kvalitativ studie om hvordan eldre med kommunal rehabiliteringsplass opplever kommunikasjonen med personalet i et empowerment perspektiv Masteroppgave

Detaljer