Krig og fred og sånn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krig og fred og sånn"

Transkript

1 den 8. norske psykologikongressen september Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo d Krig og fred og sånn konflikt og dialog

2 DEN 8. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2011 Krig og fred og sånn konflikt og dialog Krig og fred er to ytterpunkter i den menneskelige historie. Årets psykologi kongress setter fokus på hvilke psykologiske, sosiale og kulturelle mekanismer som skaper krig og konflikter. Hva har psykologien å bidra med i forhold til å skape dialog og fred? Kongressens høydepunkt er presentasjoner av Noam Chomsky og Philip G. Zimbardo. I tillegg omfatter programmet i år som tidligere andre interessante plenumsforedrag, symposier og dialogmøter, som utforsker spennende psykologiske temaer eksempelvis innen kognitiv og transdiagnostisk terapi, mentalisering, krig og traumer. Vi ønsker dere derfor velkommen til en særdeles spennende kongress. Noam Chomsky Noam Chomsky har siden 1955 vært professor i lingvistikk ved Massachusetts Institute of Technology. Han har publisert om lag 150 bøker og regnes som en av verdens ledende intellektuelle. Chomsky har skrevet og forelest innen emner som lingvistikk, filosofi, psykologi og politikk. Han er mest kjent for sine teorier om hvordan mennesker tilegner seg språk, deriblant teorien om universell grammatikk som innebærer at visse grammatiske regler er nedarvete og felles for alle mennesker. De er dermed ikke nødvendige å lære eksplisitt, slik Skinner mente. Chomsky har vært en framtredende samfunnskritiker i amerikansk politikk siden Vietnamkrigen. Hans forfatterskap har kombinert empiri med retorikk, noe som har gitt mange av hans samfunnskritiske bøker stor gjennomslagskraft. Philip G. Zimbardo Philip G. Zimbardo er en internasjonalt anerkjent psykolog, pedagog, forsker og media personlighet. Han har vunnet mange priser og utmerkelser i hvert av disse feltene. Han har vært professor ved Stanford University siden 1968, og har tidligere undervist på Yale, NYU og Columbia. Zimbardo er kjent for å presentere psykologi gjennom sin populære PBS-TV serie, Discovering Psychology, og gjennom hans mer enn 300 publikasjoner. Han har også vært president for American Psychological Association. Zimbardo er kjent for The Stanford Prison Study, og har nylig utgitt bøkene The Lucifer Effect and The Time Paradox.

3 Kongressen godkjennes som 16 timers fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs for spesialitetene. d Forskningspolitisk utvalg er ansvarlig for den nasjonale psykologikongressen, og har bestått av: ståle pallesen, UiB roger hagen, NTNU oddgeir friborg, UiT wenche dageid, UiO bernadette christensen knut waterloo, UiT anita lill hansen, UiB aina holmén, NPF ane johnsen lien, NPF bjørnhild stokvik, NPF (sekretær) vil du presentere en poster? Du vil da få delta på hele kongressen til studentpris medlemspris kr 2.450,- Du kan presentere et forskningsarbeid eller skriftlig arbeid til spesialiteten, gjerne innenfor kongressens hovedtema, men dette er ingen betingelse. Posterutstillerne må være tilgjengelig for spørsmål i kaffepausene begge dager og under mottagelsen på kongressens første dag. Forslag med tittel og sammendrag på maks 200 ord innsendes innen: 30. mai til Forskningspolitisk Utvalg NORSK PSYKOLOGFORENING Pb. 419 Sentrum, 0103 OSLO. Faks E-post: leder av FPU, Roger Hagen:

4 PROGRAM Den 8. Norske Psykologikongressen september 2011 Dag 1 tirsdag 6. september 2011 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Registrering og kaffe Velkommen ved Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening Åpning av kongressen ved Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Kaffepause og postere Åpningsforedrag: Philip G. Zimbardo, Stanford University: The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil Lunsj Årets doktorgrad Plenumsforedrag: Ingunn Rangul Askeland, ATV-stiftelsen, NKVTS: Vold i nære relasjoner Kaffepause Symposium Dialogmøte: Philip G. Zimbardo, Stanford University, og Lars Fredrik Svendsen, Institutt for filosofi, UIB: On Evilness Prisutdeling: Åsa Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap Mottagelse og postere

5 PROGRAM Den 8. Norske Psykologikongressen september 2011 Dag 2 onsdag 7. september 2011 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Avslutning Åpningsforedrag: Noam Chomsky, Massachusets Institute of Technology: Konflikt og dialog dialogen som konfliktskapende eller konfliktløsende Kaffepause og postere Plenumsforedrag: Lisa Giocomo, Center for Memory and Brain, Kavli Institute: Cellular mechanisms underlying spatial memory Plenumsforedrag: Olav Kjellevold Olsen, Psykologisk fakultet, UiB: The relationship between effective military operational leadership and morals Lunsj Dialogmøte: Noam Chomsky, Massachusets Institute of Technology, Jan Egeland, NUPI og Steinar Bryn, Nansen Dialog: Psykologiske og politiske virkemidler for konfliktløsning Kaffepause Symposium Kaffepause Plenumsforedrag: Nora Sveaass, Psykologisk institutt, UiO: Mennesker med flyktningbakgrunn og psykisk helse Tor Levin Hofgaard, president Norsk Psykologforening

6 SYMPOSIER PÅ NORSK PSYKOLOGIKONGRESS september symposier tirsdag 6. september symposium 1a: «Såret soldat» symposieleder: Trond Haug, Major, Forsvarets stressmestringsteam «Såret soldat» er en tittel på en bok som fokuserer på Norges militære internasjonale deltagelse, og hvordan dette forberedes og ivaretas for den enkelte soldat (alle er soldater uansett rang). Boken gir vitnemål om Norges iver og forpliktelse til å delta i internasjonale operasjoner, og hva dette koster i tap av helse og livskvalitet. Boken er ment som et vitnemål om personlige tragedier, og som debattgrunnlag for demokratiets forvaltning av militær makt. Av hvem og hvordan betjenes og forvaltes militærpsykologien (Stressmestrings tjenesten)? Tar forsvarsmakten helsemessige innspill? Norges villighet til å opptre militært rundt om i verden synes større enn villigheten til å hegne om de som sendes ut? Hvorfor? Militærmedisinen (Forsvarets Sanitet) innehar den største kompetanse på stresslidelser og stressmestring. Hvorfor går det likevel «galt»? Hva slags psykologiske utfordringer står vi ovenfor i dag? Og i tida fremover? Hva slags politiske føringer i forsvarssammenheng er med på å bevirke helsetap? Når finnes ingen behandling? symposium 1b: Mindfulness og psykoterapi perspektiv på emosjoner, angst, traumer og integrasjon Per-Einar Binder, professor og instituttleder ved institutt for klinisk psykologi, UiB Jon Vøllestad, psykolog ved Solli DPS i Bergen Svein Folmo, er spesialist i klinisk psykologi, Privatpraksis Elisabeth Schanche, er spesialist i klinisk psykologi for voksne Hvordan kan mindfulness bidra i psykoterapeutiske endringsprosesser? Det har i de

7 senere år vært en sterkt økende interesse for mindfulness innenfor klinisk psykologi. Dette har skjedd ved at mindfulnessbaserte intervensjoner har vist seg effektive i forhold til en rekke psykiske plager, men også ved at mindfulness har kommet til som en faktor av betydning for flere ledd av den psykoterapetiske prosessen. I dette symposiet gir vi en kort praktisk og konseptuell innføring i hva mindfulness er, for deretter å se på hvordan mindfulness kan bidra i psykoterapeutiske endringsprosesser. Fokus er både på mindfulness som konkret intervensjon,og som en måte å forholde seg i den terapetiske relasjon og som et element i terapeutens egen utviklingsprosess. symposium 1c: Bruk av kognitiv atferdsterapi i lavterskelbehandling av barn og unge med angst og depresjon Kristin Martinsen, psykolog og siviløkonom ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R.BUP), helseregion Øst og Sør Simon-Peter Neumer, Dr. Philos, Psykologspesialist og forsker ved R.BUP helseregion Øst og Sør. Rune Flåten Bjørk, er psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i et lavterskel tilbud i Bærum kommune Angst og depresjon hos barn er hyppig forekommende lidelser som uten intervensjon kan bli kroniske. Det har de siste årene vært økende interesse for muligheten av å forebygge disse lidelsene ved å sette inn tiltak tidlig. Det er enda få forebyggende studier på barn, men forskning antyder at lavterskel tilbud gitt til risikogrupper kan redusere forekomst og utvikling av depressive og engstelige symptomer. Det er utviklet nye strukturerte programmer som retter seg mot både angst og depresjon. Programmet Mestrende barn er basert på godt utprøvde amerikanske programmer og retter seg mot barn i alderes 8 12 år. Programmet SMART er også basert på kognitiv atferdsterapi og retter seg mot ungdom i alderen år. Symposiet vil være tredelt og vil presentere de to nevnte tilnærmingene og rasjonalet for å rette seg mot begge lidelser hos barn og ungdom samt belyse viktige faktorer ved implementering av evidensbaserte metoder i 1. linjen. symposium 1d: Kunnskapsbasert behandling av kognitive vansker Jan Egil Nordvik, psykolog, PhD student, Sunnaas sykehus Jan Stubberud, psykolog, PhD student, Sunnaas sykehus Per-Ola Rike, psykolog, PhD student, Sunnaas sykehus

8 Hva er det som kan hjelpe, når og for hvem? Evidensgrunnlaget for kognitiv rehabilitering, med vekt på arbeidsminnetrening og rehabilitering av eksekutiv funksjon v/ Jan- Egil Nordvik, psykolog, Sunnaas sykehus og Jan Stubberud, psykolog, Sunnaas sykehus Kritiske faktorer ved vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring etter ervervet hjerneskade presentasjon av nasjonale retningslinjer v/ Per-Ola Rike, psykolog, Sunnaas sykehus Symposiets første del vil presentere oppdatert kunnskap om effekten av systematiske behandlingstilnærminger ved ulike former for kognitive følgevirkninger av ervervet hjerneskade og nevrologiske tilstander. Foreleserne vil presentere data fra egen forskning, med vekt på rehabilitering av arbeidsminne funksjoner og eksekutive vansker. Symposiets andre del vil berøre kravene til vitenskapelig basert vurdering av pasienters kognitive egnethet til å inneha førerkort. Nasjonale retningslinjer for psykologers vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring vil gjennomgås sammen med resultater fra pågående forskning. symposium 1e: Organisasjonslæring og påvirkning: like eller konkurrerende modeller for endring i organisasjoner? Knut Ivar Karevold, 25 års erfaring som organisasjonspsykolog Henning Bang, Førsteamanuensis, PhD, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Cathrine Moestue, Organisasjonspsykolog og CMCT (Cialdini Method Certified Trainer) Vi er tre organisasjonspsykologer med mye felles tankegods, men som jobber med utgangspunkt i ulike modeller og begreper. Vi ble nysgjerrige på om våre perspektiv er så like at de kanskje ikke tilfører hverandre noe, eller om de er så forskjellige at de ikke lar seg forene. Som organisasjonspsykologer må vi orientere oss i en jungel av trender og sjargonger. Hvordan kan vi vite at noe er bedre enn noe annet? Vi vil formidle forskningsbaserte metoder og verktøy som vi mener er praktisk nyttige. Organisasjonslæring (Argyris, Edmondson) vektlegger dialog som avgjørende for problemløsning, læring og utvikling for ledere, medarbeidere og team. Påvirkningspsykologien (Cialdini) bygger på økonomisk psykologi og sosialpsykologi, og foreslår prinsipper for hvordan ledere og medarbeidere i større grad kan bli hørt og forstått. Vi vil vise eksempler fra leder- og teamutvikling, og stimulere til diskusjon om metoder og verktøy kan passe sammen eller er så forskjellige at dette vanskelig lar seg gjøre. Program: 1. Dialog og effektivitet i ledergrupper Henning Bang 2. Prinsipper for påvirkning Cathrine Mostue

9 3. Organisasjonslæring: modeller og teknikker for intervensjon og endring Knut Ivar Karevold 4. Diskusjon symposier onsdag 7. september symposium 2a: «Når trusselen kommer både innenfra og utenfra». Mentaliseringsbasert psykoterapis (MBT) forståelse og behandling av den indre og ytre krigen til personer med Ustabil Personlighetsforstyrrelse. Christian Schlüter, Avdeling for Personlighetspsykiatri,OUS Ullevål Eivind Normann-Eide, er psykologspesialist, spesialavdeling for spiseforstyrrelser, Psykiatrien i Vestfold Personer med Ustabil Personlighetsforstyrrelse (UPF) har det vanskelig både i nære forhold og når de er alene. Ikke uten grunn kan deres indre tilstander, relasjonelle vansker og ekstreme handlinger beskrives med krigsmetaforer. Mentaliseringsbasert psykoterapi (MBT) er utviklet av engelskmennene Peter Fonagy og Anthony Bateman. MBT er en behandlingsmetode rettet spesifikt mot personer med UPF. Patologiteorien og behandlingen av UPF henter sin inspirasjon fra dynamisk teori og tilknytningspsykologi, men har også et integrativt siktemål. En av grunnene til at MBT anbefales i behandlingen av UPF er deres overbevisende forskningsresultater. symposium 2b: Behandling av traumatiserte flyktninger: Ulike individer, ulike behov. Kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, og erfaring fra klinisk praksis. Marianne Opaas, Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) Nora Sveaass, er Dr. psychol og første amanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO Mennesker som kommer som flyktninger til Norge eller andre land, har ofte opplevd mange typer tap og potensielt traumatiske hendelser over lang tid og gjennom viktige

10 utviklingsfaser i sine liv. Det finnes lite forskning som viser hvor mange av disse som lever med store udekkede behandlingsbehov, hva det medfører for deres livskvalitet, og hvordan dette igjen virker inn på deres familie og barn. Det finnes også begrenset med behandlingsforskning for denne gruppen generelt. De fleste studier har sett på mindre grupper, og gjerne fra samme område av verden. Behov for tolk, mangelfulle lese- og skrivekunnskaper, stor mobilitet, vanskeligheter med å følge opp terapitimer på grunn av hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, egne eller familiemedlemmers helseproblemer samt mange og ofte praktiske eksilrelaterte vanskeligheter, gjør denne pasientgruppen krevende å forske på. Det finnes nå omfattende dokumentasjon for at psykoterapi virker, og at det er de såkalte fellesfaktorene i psykoterapi som utgjør største delen av virkningen, sammen med personlige egenskaper både hos pasienten og terapeuten. symposium 2c: «Norsk forskning på ADHD: Oversikt og forskningsfront» Jens Egeland, Forskningssjef Psykiatrien i Vestfold HF og Professor II, Universitetet i Oslo Lin Sørensen, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB og Klinikk Psykisk Helsevern for Barn og Unge, Psykiatrisk Divisjon i Helse Bergen Erik Winther Skogli, stipendiat ved Sykehuset Innlandet HF og Psykologisk Institutt UIO Per Normann Andersen, klinisk pedagog, med MA i spesialpedagogikk, tilknyttet forskningsprosjektet «Emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og unge med nevropsykiatriske vansker» i regi Sykehuset Innlandet Anette Holth Skogan, psykologspesialist, stipendiat tilknyttet ADHD studien ved Oslo Universitetssykehus/Folkehelseinstituttet Jens Egeland: Innledning, «Forsøk på oversikt over norsk forskning» Lin Sørensen: Barn med oppmerksomhetsvansker hvordan påvirker emosjonelle tilleggsvansker kognitive kontrollfunksjoner? Erik Winther Skogli: Eksekutive funksjoner og følelsesmessig regulering hos barn og unge med ADHD. Per Normann Andersen: Hukommelsesvansker hos barn og unge med ADHD sammenlignet med friske kontroller Annette Holth Skogan: Vansker med arbeidsminne allerede hos førskolebarn med ADHD symptomer? Jens Egeland: Effekt av arbeidsminnetrening for barn med ADHD

11 symposium 2d: Transdiagnostisk psykologisk behandling Roger Hagen, er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, NTNU. Sverre Urnes Johnson, er psykolog og teamleder ved avdeling for angstlidelser, Modum Bad. Even rognan, NTNU. I hovedpraksis på Modum Bad, avdeling for angstlidelser Den diagnosespesifikke tilnærmingen har ført til store fremskritt i psykoterapeutisk behandling. Samtidig viser klinisk praksis og forskning at det er mange felles psykologiske prosesser som bidrar i opprettholdelsen av de fleste psykiske lidelser. Det at mange ulike terapiretninger kan vise til gode resultater ved behandling av spesifikke psykiske lidelser kan skyldes at de endrer de samme psykopatologiske prosessene, og egentlig ikke sier noe omkring hver enkelt terapiretnings egentlige effektivitet. Det transdiagnostiske perspektivet fokuserer på psykologiske grunnfenomener i forhold til forståelsen av hvordan de psykiske lidelsene oppstår og opprettholdes, og et slikt perspektiv vil derfor ha implikasjoner for psykoterapeutisk behandling. I dette symposiet ønsker vi å redegjøre for felles psykopatologiske prosesser ved psykiske lidelser, samt beskrive ulike former for psykoterapeutisk behandling som bygger på en transdiagnostisk tilnærming. symposium 2e: Hukommelse: En gjenoppfriskning og kunnskapsoppdatering Pål Johan Karlsen, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Line Sophie Eide, er psykolog ved Kognitiv rehabiliteringsenhet, Sunnaas sykehus (KReSS) Peter Wetterberg, er spesialist i geriatri og overlege ved Hukommelsesklinikken på Oslo Universitetssykehus, Ullevål Vi tar evnen til å huske som en selvfølge og interesser oss ikke så mye for den, helt til den svikter som ved alvorlig hukommelsestap etter ervervet hodeskade eller ved Alzheimers sykdom. Eller og slik er det kanskje oftest når vi forsøker å gape over for mange oppgaver på én gang, bruker for lite tid til informasjonsbearbeiding eller sliter med å tilegne oss komplekst og fremmedartet materiale. Seminaret belyser tre problemstillinger: (1) Hukommelse er en kompleks prosess som involverer hele hjernen: Hva vet vi i dag om hvordan hukommelsen normalt fungerer? (2) Hukommelsesvansker, det mest rapporterte utfallet etter ervervet hodeskade, har store innvirkninger på hverdagslivet til de som rammes: Går det an å rehabilitere/trene hukommelsesfunksjon etter ervervede hodeskader? (3) Hukommelsestap er det mest fram-

12 tredende symptom ved Alzheimers sykdom, den viktigste årsaken til demens i den vestlige verden: Hvilken type hukommelsestest skal man bruke for å avgjøre om pasienter fyller de foreslåtte nye forskningskriteriene for Alzheimers sykdom (Duboiskriteriene)? symposium 2f: Konstruktive, dekonstruktive og emosjonelle sider ved ledelse Lars Glasø, (PhD) er psykolog og godkjent spesialist i arbeids og organisasjonspsykologi og førsteamanuensis ved universitetet i Bergen. Jørn Hetland, PhD er psykolog og arbeider i dag som førsteamanuensis i arbeids og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Merethe Schanche Aasland, er psykolog og skriver for tiden på sin PhD avhandling om destruktiv ledelse i arbeidslivet. Lars Glasø vil presentere noe av sin forskning på emosjoner i arbeidslivet. Hans forskning bidrar til å øke forståelsen for organisasjonen som en emosjonell arena og ledelse som en emosjonelt ladet prosess. I hans innlegg vil vi blant annet få svar på om følelsene er så viktig som det påstås og hvordan ledere og medarbeidere håndterer følelsene som oppstår når de samhandler. Glasø har vist at emosjoner medierer forholdet mellom ulike arbeidsmiljøfaktorer og utfallsmål som jobbtrivsel, planer om å slutte i jobben, organisasjonstilhørighet, subjektive helseplager og jobbengasjement. Jørn Hetland vil presentere utvalgte resultat fra sin forskning på ledelse og tilfredsstillelse av basale psykologiske behov (tilhørighet, autonomi og kompetanse). I sin forskning fokuserer blant annet Hetland på hvorvidt tilfredsstillelse av basale psykologiske behov kan forklare sammenhengen mellom transformasjonsledelse og positive holdninger til jobben som trivsel og dedikasjon. Deler av denne forskningen er utført ved hjelp av såkalte kvantitative dagbokstudier, noe som gjør det mulig å studere om de aktuelle sammenhengene også eksisterer på daglig basis. Merethe Schanke Aasland vil presentere deler av sin PhD avhandling som omhandler destruktiv ledelse i arbeidslivet. Destruktiv ledelse handler om lederatferd som kan være destruktiv overfor medarbeidere eller overfor bedriftens måloppnåelse og ressursforvaltning. Aasland vil i sitt innlegg drøfte ulike former for destruktiv ledelse. Basert på representative data for det norske arbeidsliv, vil Aasland fortelle om forekomsten av ulike former for destruktiv ledelse og effektene av denne form for ledelse på medarbeidere. d d d

13 Tidligere psykologikongresser: 1. Norsk Psykologikongress i 2003: Emosjon og kognisjon 2. Norsk Psykologikongress i 2004: Fra gener til psyke 3. Norsk Psykologikongress i 2005: Positiv psykologi i praksis 4. Norsk Psykologikongress i 2006: Kunnskapsbasert psykologisk praksis nye utfordringer 5. Norsk Psykologikongress i 2007: Utvikling Endring Livsløp 6. Norsk Psykologikongress i 2008: Klar ferdig gå! Motivasjon er første skritt 7. Norsk Psykologikongress i 2010: Mot normalt! Normalitet og avvik i psykologien d d d Tidligere årets doktorgrader: 1. årets doktorgrad 2003: tor endestad: Kan metaforer bidra til forståelse av følelser? 2. årets doktorgrad 2004: bente storm mowatt haugland: Fedres alkoholmisbruk konsekvenser for familien og barna. 3. årets doktorgrad 2005: hilde hetland: Lederen som inspirator i moderne organisasjoner. 4. årets doktorgrad 2006: oddgeir friborg: Resiliens: Hva er det og hvordan måle det? 5. årets doktorgrad 2007: margrethe seeger halvorsen: Hvilken betydning har pasienters selvbilde for endring i psykoterapi? 6. årets doktorgrad 2008: simon nygaard øverland: Psykisk helse og trygd. 7. årets doktorgrad 2010: tore aune: Prevention of Social Anxiety in Older Children and Young Adolescents

14 Påmelding til psykologikongressen september 2011 radisson blu plaza hotel Påmelding gjøres på kurs og utdanning og er bindende 5 uker før start ingen refusjon av konferanseavgiften etter dette! Avmelding må skje skriftlig! Hotellreservasjon Radisson Blu Plaza Hotel: enkeltrom kr 1595 per døgn dobbeltrom kr 1895 Thon Hotel Spektrum: enkeltrom kr 810 per døgn dobbeltrom kr 1060 Alle priser er inkludert frokost. For å være garantert avtalepris, bestill hotellrom via senest 8. august Kongressavgift 2011: Medlemmer påmelding før 30. juni: kr Ikke medlemmer kr Medlemmer påmelding etter 30.juni: kr Ikke medlemmer kr Studenter (medl.) påmelding før 30.juni: kr Studenter ikke medl.kr Studenter (medl.) påmelding etter 30.juni: kr Studenter ikke medl.kr Pensjonistmedlem påmelding før 30.juni: kr Pensjonistmedlem påmelding etter 30.juni: kr Avmeldingsfrist: 2. august 2011 Påmelding: Meld deg på via og utdanning

psykologikongressen I den andres sted omsorg for seg selv og andre

psykologikongressen I den andres sted omsorg for seg selv og andre psykologikongressen 2016 I den andres sted omsorg for seg selv og andre VELKOMMEN TIL PSYKOLOGIKONGRESSEN 1. 2. SEPTEMBER 2016: I den andres sted omsorg for seg selv og andre Hvordan leve seg inn i hvordan

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august oslo kongressenter Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd

den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august oslo kongressenter Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august oslo kongressenter d Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august 2012 Født sånn blitt sånn? narsissisme

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI

P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI P R O G R A M KURS I KLINISK SUICIDOLOGI FRA SELVMORDSRISIKOVURDERING TIL BEHANDLING AV KRONISK SUICIDALITET TRE-DAGERS KURS 16. 18. OKTOBER 2017 CLARION COLLECTION HOTEL GABELSHUS I OSLO Foreleserne på

Detaljer

Mot normalt normalitet og avvik i psykologien

Mot normalt normalitet og avvik i psykologien den 7. norske psykologikongressen 30. 31. august oslo kongressenter folkets hus Mot normalt normalitet og avvik i psykologien DEN 7. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2010 Mot normalt normalitet og avvik i psykologien

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar Nedenfor følger 90 oppgaver. Fra disse blir det hentet 10 oppgaver til eksamen. Av de 10 oppgavene du får på eksamen skal du besvare 6, men du velger

Detaljer

Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon

Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon Effektiv selvhjelp på Internett: Forebygging, tidlig intervensjon og behandling av depresjon Ove K. Lintvedt, Cand. Psychol., Pd.D. stipendiat Institutt for psykologi Det Helsevitenskapelige fakultet,

Detaljer

Barn & Unge kongressen 2016. Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016

Barn & Unge kongressen 2016. Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016 Barn & Unge kongressen 2016 Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016 I løpet av en uke samler vi Landskonferansen for barn og unges psykiske helse, «De utrolige årene»(duå) sin nasjonale

Detaljer

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent

Om foredragsholderne; Anne Lindboe. Kevin Nugent Om foredragsholderne; Anne Lindboe Anne Lindboe er barnelege og har vært barneombud juni 2012. Hun er det første ombudet ansatt på åremål for seks år uten mulighet for forlengelse. Nytt var det også at

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Hva vektlegges? og hvilke funn har man gjort? NHS-konferanse Psykisk helse Oslo 14.10.04 Forskningssjef Sonja Heyerdahl Regionsentre for barn og unges psykiske

Detaljer

KReSS Vårseminar 2011

KReSS Vårseminar 2011 KReSS Vårseminar 2011 Kurs i kognitiv rehabilitering 26.- 27. mai Fra forskning til klinikk: Ny viten om behandling av kognitive vansker Om kurset Sted KReSS, Sunnaas sykehus HF, Nesodden utenfor Oslo.

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere, sosionomer

Detaljer

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN 2016 Nina Arefjord Psykologspesialist nnar@bergensklinikkene.no Innhold 1. Definisjon av mentalisering 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del I: læreplanmål Fra psykologi 2, del 1: beskrive og forklare forskjellen på ulike

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

INNHOLD. PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen

INNHOLD. PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen INNHOLD 5 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen Hva er personlighetspsykologi?... 11 Hvorfor driver vi med personlighetspsykologi?... 12 Hvordan er denne

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12

Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12 Forskningsaktivitet ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse Helse Midt Regional Forskningskonferanse 13.06.12 Turid Suzanne Berg-Nielsen, Dr. Philos. faglig leder av RBUP Midt førsteamanuensis

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger Få med deg høydepunktene av vår nyeste forskning på katastrofe- og flyktningefeltet. 18. og 19.

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling Psychodynamic treatment of addiction 1 Psykodynamisk = dynamisk samspill biologi, psykologi, sosiale faktorer Egenskaper ved rusmidlet Egenskaper ved personen Egenskaper ved miljøet 2 Elektriske impulser

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse. ABC-seminar Arendal september 2016

Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse. ABC-seminar Arendal september 2016 Kari Midtbø Kristiansen Daglig leder Aldring og helse ABC-seminar Arendal september 2016 Psykiatriens diagnoser baserer seg i stor grad på subjektive vurderinger og ikke på objektive funn Forståelsen er

Detaljer

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI

Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere. Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Fagsamling: Lillehammer 16. Juni psykososialt arbeid med flyktninger og innvandrere Gabriele Frøen, spes. rådgiver SI Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 1-1. Lovens formål

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Januar 2015

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Erfaringer og utfordringer Fagutviklingssykepleier Eva Trones Regionalt senter for spiseforstyrrelser hos voksne Hvorfor endre praksis? Fordi vi opplevde at vi

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø Onsdag 23. oktober 10.00-10.20 Åpning Ordører i Tromsø Jens Johan Hjort Velkommen fra ordfører i Tromsø 10.20-12.00 Foredrag inkl. pause Margreth Olin 13.00-13.15 Kulturelt innslag 13.15-14.30 Foredrag

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre

Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre Psykologspesialist og psykologidealist Andreas Aamodt 2010 Solskinnspsykologi Visjon til inspirasjon: Mest mulig best-mulig-liv, for flest mulig

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet.

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet. Selvskading Selvskading innebærer at en person påfører seg selv fysisk eller psykisk smerte for å endre en intens negativ tanke, følelse eller en vanskelig relasjon (Øverland 2006). Noen former for selvskading

Detaljer

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Personlighetspsykiatrikonferansen. Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Personlighetspsykiatrikonferansen 2012: Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser Overlege Øyvind Urnes Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP www.personlighetspsykiatri.no

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17.

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. februar 2017 FORELØPIG PROGRAM Torsdag 16.februar 09.00-10.00 Registrering

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Mandag 26.05. 2014 KL: 09:00 Hva er læring, og hvordan har dette fenomenet blitt

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud

Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud Personlighetsforstyrrelser; Behandlingsstrategi/tilbud - med vekt på Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (BPD) Vegard Krabberød Larssen, psykologspesialist Hvorfor fokus på personlighetsforstyrrelser?

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I VOKSENPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake

Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Oppfølging av traumatisk hjerneskade Et tilbud etablert gjennom raskere tilbake Røe, Hellstrøm, Andelic, Sveen, Søberg, Holthe, Kleffelgård Oslo universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for fysikalsk medisin

Detaljer

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Arbeidsmiljø på Vestlandet (ARV) Kortversjon uten resultater fra Jobbfast Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen Clarion Hotel Admiral, Bergen

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Onsdag 03.11. 2010 KL: 09:00 Gjør rede for ulike former for hukommelse og drøft forhold som kan påvirke hukommelsen. Gjør rede for hvordan tilstedeværelsen

Detaljer

Studieprogram: Årsstudiet i psykologi/ Bachelor i kulturog samfunnspsykologi

Studieprogram: Årsstudiet i psykologi/ Bachelor i kulturog samfunnspsykologi Studieprogram: Årsstudiet i psykologi/ Bachelor i kulturog samfunnspsykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Tirsdag 19.05.2015 kl. 09.00 Gjør rede for behaviorismen.

Detaljer

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret. Øyvind Urnes Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelseret utkast Øyvind Urnes 1 Behandlingslinje for personlighetsforstyrrelser Ved å følge denne behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling,

Detaljer

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Professor, Ins;tu= for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Forsker I, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest Mindfulness

Detaljer

PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST

PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST Hvorfor og hvordan? Minna Hynninen Psykolog, PhD NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Det psykologiske fakultet, UiB 05.06.2013 Agenda Hvorfor psykoterapi

Detaljer

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER Opprop I generasjoner har skolen undervist om elevenes kroppslige helse. Fysisk aktivitet og ernæring har vært sentrale tema i undervisningen. Formålet

Detaljer

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD.

NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet Avdeling for forskning og utvikling og Senter for psykisk helse barn og ungdom NÅR DET SOM IKKE SKULLE SKJE, HAR SKJEDD. Forståelse og behandling av traumatiserte barn

Detaljer

Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film

Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film Marit Hilsen, Post Doc, Region senteret for barn og unge psykiske helse Øst og Sør Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film Har du følt deg: Frisk, sprek eller

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie.

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Sverre Varvin og Marianne Opaas NKVTS JUBILEUMSSEMINAR, 19. november 2014: Et bedre liv for flyktninger i Norge

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: September 2015

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Klinikkdrift og klinikkpraksis ved Institutt for psykologi, UiT

Klinikkdrift og klinikkpraksis ved Institutt for psykologi, UiT Klinikkdrift og klinikkpraksis ved Institutt for psykologi, UiT Alt har sin historie... 1991 Profesjonsstudiet i Tromsø etableres 14 studenter 1993 Etablering av klinikkpraksis ved BUP og VPP (Troms fylkeskommune,

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Psykologi på organisasjonsarenaen....................... 35 Utvidet sammendrag............................................... 37 I Atferdsfag og bedrifters ytelser.................................

Detaljer

En pasientsentrert tilnærming for å fremme helse, funksjon og mestring blant personer med kroniske tilstander eksempler fra nyere forskning

En pasientsentrert tilnærming for å fremme helse, funksjon og mestring blant personer med kroniske tilstander eksempler fra nyere forskning En pasientsentrert tilnærming for å fremme helse, funksjon og mestring blant personer med kroniske tilstander eksempler fra nyere forskning Marit Kirkevold Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Seksualitet som team i psykologisk behandling

Seksualitet som team i psykologisk behandling Seksualitet som team i psykologisk behandling Psyk spes. Sidsel Schaller Psyk.spes. Stephane Vildalen Psyk.spes. Olav Henrichsson Bendiksby Symposium 1 Psykologikongressen Oslo 2014 Refleksjoner over

Detaljer

Kompetansegrunnlaget for utøvelse av kognitiv terapi

Kompetansegrunnlaget for utøvelse av kognitiv terapi Kompetansegrunnlaget for utøvelse av kognitiv terapi Kognitiv terapi er ikke en samling teknikker, men en helhetlig måte å forstå et menneske og dets problemer på. Terapeuten prøver kontinuerlig å forstå

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Oktober 2015

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Innhold Forord 11 KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Den tause og den eksplisitte kunnskap 13 Klinisk psykologi i Norge 13 Psykoterapi i dag

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF Program MANDAG 21. oktober 2013 09.30 Kulturelt innslag fra musikalen Annie 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF 10.05 Utvikling

Detaljer

S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo

S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo Utdanning Videreutdanning i kognitiv Norsk forening for kognitiv endringsmetodikk/terapi

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

den 10. norske psykologikongressen 29. 30. august oslo kongressenter

den 10. norske psykologikongressen 29. 30. august oslo kongressenter den 10. norske psykologikongressen 29. 30. august oslo kongressenter Fornuft og følelser den 10. norske psykologikongressen 29. 30. august 2013 Fornuft og følelser Fornuft og følelser er nært sammenbundet

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for spesialpedagoger, lærere og førskolelærere, helsesøstre, vernepleiere,

Detaljer

Relasjonelle konsekvenser

Relasjonelle konsekvenser Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Relasjonelle konsekvenser v/psykologspesialist Trine Elisabeth Iversen Relasjonelle konsekvenser Hva gjør utfordrende atferd med relasjoner og

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Omsorgsbelastning og livstilfredshet hos pårørende etter alvorlig traumatisk hjerneskade. En norsk multisenterstudie Unn Sollid Manskow, spesialsykepleier,

Detaljer

Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn...

Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn... Innhold Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn... 3 4 5 6 Organisasjonspsykologi Organisasjonspsykologi... Min bakgrunn... 8 9 2 Bred

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi Innhold Innledning... 11 Mottakelighet... 12 Konteksten... 13 Ressurser... 13 Kulturen... 14 Følelser... 15 Mening... 16 Selvtillit... 16 Autonomi... 17 Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling...

Detaljer

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Psykologiens Dag 2012 Psykologi - hjelper det? Hva virker, for hvem og på hvilken måte? «Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Tine K. Jensen Psykologisk

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse

Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Jobbe med stemmer i hodet? Arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Erik Falkum Avdeling for forskning og utvikling, OUS Institutt for klinisk medisin. UiO Psykologikongressen, Oslo

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer