den 9. norske psykologikongressen august oslo kongressenter Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august oslo kongressenter Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd"

Transkript

1 den 9. norske psykologikongressen august oslo kongressenter d Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd

2 den 9. norske psykologikongressen august 2012 Født sånn blitt sånn? narsissisme og antisosial atferd Otto Kernberg Otto F. Kernberg, M.D., F.A.P.A., is Director of the Personality Disorders Institute at The New York Presbyterian Hospital, Westchester Division and Professor of Psychiatry at the Weill Medical College of Cornell University. Dr. Kernberg is a Past-President of the International Psychoanalytic Association. He is also Training and Supervising Analyst of the Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research. Dr. Kernberg is not only a principal architect of object relations theory but is also widely regarded as one the world's leading expert on borderline personality disorders and pathological narcissism. He has authored and co-authored over 20 books, his most recent being "The Inseparable Nature of Love and Aggression" (2011). He has an impressive number of publications and has received several number of prizes for his research. Vi lever i en individualismens tidsalder, hvor det å dyrke seg selv og sine prestasjoner tar mer og mer plass. Individets selvoppfattelse kan da påvirke omgivelsene på både positive og negative måter. Årets psykologikongress har valgt å fokusere på temaene patologisk narsissisme og antisosial atferd, og to av høydepunktene i år vil være presentasjoner av Otto Kernberg og Caroline Logan. I tillegg omfatter programmet i år som tidligere andre interessante plenumsforedrag og kliniske symposier, som utforsker spennende psykologiske temaer som behandling av personlighetsforstyrrelser, selvskading, auditive hallusinasjoner og psykologers plass i folkehelsen. Vi ønsker dere derfor velkommen til en særdeles spennende kongress. Caroline Logan Caroline Logan is a Consultant Forensic Clinical Psychologist at the Edenfield Centre, which is an NHS medium secure hospital in Greater Manchester, and an Honorary Research Fellow in the School of Medicine at the University of Manchester, England. She has worked as a researcher and a clinician in forensic mental health services, working directly in both roles with male and female clients who are at risk to themselves and to others. She has also undertaken various consultancy roles with the multidisciplinary teams and the local and national health and criminal justice agencies that look after and manage this client group, examining risk assessment and management practice, especially in relation to personality disordered offenders, and proposing and evaluating developments and change. Dr Logan has ongoing research interests in the areas of personality disorder, psychopathy and risk, and she has a special interest in gender issues in offending.

3 Kongressen godkjennes som 15 timers fritt spesialkurs og vedlikeholdskurs for spesialitetene. d Forskningspolitisk utvalg er ansvarlig for den nasjonale psykologikongressen, og har bestått av: roger hagen, NTNU knut waterloo, UiT anita lill hansen, UiB anne inger helmen borge, UiO bernadette christensen, Atferdssenteret ane johnsen lien, NPF bjørnhild stokvik, NPF (sekretær) vil du presentere en poster? Tidligere psykologikongresser: 1. Norsk Psykologikongress i 2003: Emosjon og kognisjon 2. Norsk Psykologikongress i 2004: Fra gener til psyke 3. Norsk Psykologikongress i 2005: Positiv psykologi i praksis 4. Norsk Psykologikongress i 2006: Kunnskapsbasert psykologisk praksis nye utfordringer 5. Norsk Psykologikongress i 2007: Utvikling Endring Livsløp 6. Norsk Psykologikongress i 2008: Klar ferdig gå! Motivasjon er første skritt 7. Norsk Psykologikongress i 2010: Mot normalt! Normalitet og avvik i psykologien 8. Norsk Psykologikongress i 2011: Krig og fred og sånn konflikt og dialog d d d Tidligere årets doktorgrader: Du vil da få delta på hele kongressen til studentpris medlemspris kr 2.450,- Du kan presentere et forskningsarbeid eller skriftlig arbeid til spesialiteten, gjerne innenfor kongressens hovedtema, men dette er ingen betingelse. Posterutstillerne må være tilgjengelig for spørsmål i kaffepausene begge dager og under mottagelsen på kongressens første dag. Forslag med tittel og sammendrag på maks 200 ord innsendes innen: 30. mai til Forskningspolitisk Utvalg NORSK PSYKOLOGFORENING Pb. 419 Sentrum, 0103 OSLO. Faks E-post: leder av FPU, Roger Hagen: d årets doktorgrad 2003: årets doktorgrad 2004: årets doktorgrad 2005: årets doktorgrad 2006: årets doktorgrad 2007: årets doktorgrad 2008: årets doktorgrad 2010: årets doktorgrad 2011: tor endestad: Kan metaforer bidra til forståelse av følelser? bente storm mowatt haugland: Fedres alkoholmisbruk konsekvenser for familien og barna. hilde hetland: Lederen som inspirator i moderne organisasjoner. oddgeir friborg: Resiliens: Hva er det og hvordan måle det? margrethe seeger halvorsen: Hvilken betydning har pasienters selvbilde for endring i psykoterapi? simon nygaard øverland: Psykisk helse og trygd. tore aune: Prevention of Social Anxiety in Older Children and Young Adolescents. kari anne r. vrabel: A five-year follow-up study of longstanding eating disorders influence from personality disorders and child sexual abuse.

4 PROGRAM PROGRAM Den 9. Norske Psykologikongressen august 2012 Oslo Kongressenter Den 9. Norske Psykologikongressen august 2012 Oslo Kongressenter Dag 1 torsdag 30. august 2012 Dag 2 fredag 31. august 2012 kl kl kl kl kl kl Registrering og kaffe Velkommen ved Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening Kulturinnslag Åpning av kongressen Kaffepause og postere Åpningsforedrag: Otto Kernberg, Stanford University: Severe form of Narcissistic Personality Disorder Lunsj kl kl kl kl kl Åpningsforedrag: Caroline Logan, University of Manchester: Psychopathy and Narcissism: Same or different? Kaffepause og postere Symposium parallelle sesjoner Lunsj Plenumsforedrag: Leif Waage, Kriminalomsorgen region vest: Det interaktive fengsel. Fengselet som terapeutisk arena kl Årets doktorgrad kl Kaffepause kl kl Plenumsforedrag: Kenneth Hugdahl, UiB: Auditive hallusinasjoner Kaffepause kl Plenumsforedrag: Arne Holte, Folkehelseinstituttet: Psykiske lidelser som folkehelseutfordring: Hvor er psykologene? kl kl kl Symposium parallelle sesjoner Plenumsforedrag: Annika Melinder, UiO: Preget for livet: Barns reaksjoner på omsorgssvikt og hvorfor forebygging er så viktig Prisutdeling: Åsa Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap kl kl Avslutning Plenumsforedrag: Bjarne Hansen, UiB: Når kunnskapen ikke når frem til pasienten: Forståelse og behandling av tvangslidelser Aina Holmén, visepresident Norsk Psykologforening Mottagelse og postere

5 SYMPOSIER PÅ NORSK PSYKOLOGIKONGRESS AUGUST 2012 symposium 1b: Rett tema til rett person til rett tid: Om forskningsformidling, publisering og gjennomslag symposier torsdag 30. august symposium 1a: «PTSD» Joar Øverås Halvorsen, stipendiat i klinisk voksenpsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU Håkon Stenmark, spesialist i klinisk voksenpsykologi. Stenmark er tilknyttet Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Norge Tine K. Jensen, spesialist i klinisk psykologi, doktorgrad i psykologi, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. symposieledere: Bjørnar Olsen, sjefredaktør Tidsskrift for Norsk Psykologforening Pål Johan Karlsen, Tidsskrift for Norsk Psykologforening Som forsker, kliniker eller fagperson ser du at viktig kunnskap verken er kjent eller anvendt. Du har med andre ord et godt svar på spørsmålet om hvorfor det er viktig å formidle akkurat denne kunnskapen nå. Da gjenstår det bare å gi kunnskapen en form som gjør at du når frem til de du ønsker å nå ut til. På symposiet vil du lære mer om hvilke muligheter valg av sjanger gir deg som formidler; hvordan valg av målgruppe rammer inn teksten; hvordan en konkretisering av leseren gir retning til teksten; hvordan valg av forfatterstemme gir bevegelse til teksten og skriveprosessen. Men like viktig, på symposiet får du anledning til å diskutere formidling med både erfarne redaktører og andre deltagere. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en prevalent angstlidelse som ofte har et kronisk forløp og er forbundet med betydelig funksjonssvekkelse og nedsatt livskvalitet. De fleste meta-analyser og kliniske retningslinjer vurderer ulike varianter av kognitiv atferdsterapi som å ha empirisk støtte for å ha effekt i behandlingen av kronisk PTSD. Store deler av behandlingsforskningen på PTSD er imidlertid preget av metodiske svakheter, noe som begrenser det vitenskapelige grunnlaget for å kunne trekke slutninger om effekt av behandling. I tillegg er empirisk støttet behandling for PTSD forbundet med en relativt høy forekomst av frafall fra behandling samt at en betydelig minoritet pasienter enten har betydelige residualsymptomer etter endt behandling eller ikke responderer på behandling i det hele tatt. Videre er det behov for multisenterstudier gjennomført i ordinære klinikker, og behandlingsstudier på spesifikke grupper, som barn og unge, og asylsøkere og flyktninger. Oppsummert er det altså fremdeles et stort behov for behandlingsstudier på PTSD. Dette symposiet vil presentere tre randomiserte kontrollerte behandlingsstudier av PTSD som gjennomføres i Norge, og som kan bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for psykologisk behandling av PTSD. symposium 1c: Måling av arbeidsmiljø Cato Bjørkli, førsteamenuensis, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo Jon Anders Lone, PhD stipendiat, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo Roald Bjørklund, professor, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo Dette symposiet handler om 1)hvordan ulike instrumenter er i stand til å fange opp og beskrive arbeidsmiljøet, 2)om validering av Organizational Climate Measure, som mål på arbeidsmiljø, i en norsk kontekst, og 3) om forholdet mellom medvirkning og medbestemmelse i med hensyn til hvordan man tilnærmer seg arbeidsmiljømålinger.

6 symposium 1d: Hvordan forholder vi oss til verden i vår egen bakgård? Eksempler på psykologisk forskning og klinisk praksis som adresserer krysskulturelle forhold i Norge. symposier fredag 31. august symposium 2a: Gruppebehandling for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Mehdi Farshbaf, Psychologist, Lovisenberg Diakonale Sykehus Pravin Israel, Dr.Psychol & Specialist in Clinical Psycholog is Senior Researcher in the Department of Research and Development, Akershus University Hospital, Lørenskog Cecilie Kolflaath Larsen, Psychologist, Alternativ til Vold, Oslo symposieleder: Øyvind Urnes, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Mål for symposiet er å presentere tre arbeider som omhandler temaer medlemmer av Forening for Interkulturell Psykologi (FIP) er opptatt av. Eksemplene har fokus på: i) klinisk relevans f.eks., hvordan møte pasienter med en annen kulturell bakgrunn enn terapeuten ii) bruk av helsetjenester og rammer for tilbudet til minoritetsgruppene (hvor mye bruker minoritetsgruppene psykologiske helsetjenester, barrierer til å søke hjelp, muligheter, og modeller utviklet/forsket på) og iii) forutsetninger for å drive klinisk og forskningsarbeid innen interkulturell psykologi i Norge. Vi ønsker å stimulere til diskusjon rundt visjon, strategi og samarbeid for å utvikle dette feltet i Norge. Empiri og evidens for effekten av gruppepsykoterapi ved ustabil personlighetsforstyrrelse vil først bli gjennomgått. Deretter vil det bli gitt en oversikt over forskjellige teoretiske og metodiske gruppepsykoterapeutiske tilnærminger. Til slutt gjennomgås en mentaliseringsbasert modell. Først en gjennomgang av tidsbegrenset, lukket eksplisitt mentaliseringsgruppe eller psykopedagogisk mentaliseringsbasert gruppe over 12 møter. Deretter beskrivelse av en langsomt åpen mentaliseringsbasert gruppe hvor hensikten er å trene på mentalisering ved at pasientene bringer inn episoder med mentaliseringssvikt som gjøres til gjenstand for en utforskende mentaliserende samtale. Den potensielt viktigste verdien av gruppepsykoterapien er å skape et klima for å mentalisere interaktivt her- og nå i gruppen. d d d symposium 2b: Selvskading, skam og selvinstruksjoner symposieleder: Svein Øverland, Sentral fagenhet, avd. Brøset, St. Olavs Hospital og privatpraksis Symposiet presenterer forskning og erfaring rundt hvorledes skam og negative selvinstruksjoner er sentralt for forståelse av selvskading. Det fokuseres på at disse fenomenene er vesentlig både for vurdering av selvmordsfare, prognose og behandling. Det presenteres verktøy for å avdekke og arbeide med skam og selvinstruksjoner, særlig knyttet opp mot pasientens opplevelse av krenkelser i behandlingen. Symposiet tar utgangspunkt i en normalpsykologisk og ikke-stigmatiserende forståelse av selvskading.

7 symposium 2c: Tilknytningsforstyrrelser symposium 2d: «Etikk takk!» fagetisk workshop innen to sentrale organisasjonspsykologiske tema Elisabeth Askeland, psykologspesialist og ansatt som fagdirektør avd. barn på Atferdssenteret, tilknyttet UiO. Anett Apeland, psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og ansatt som assisterende fagdirektør avd. barn på Atferdssenteret, tilknyttet UiO. Symposiet vil beskrive hvordan en foreldreorientert behandlingsmetode kan gjenopprette en positiv tilknytning mellom foreldre og barn. Vi har i dag tilstrekkelig kunnskap om hvilken betydning kvaliteten ved tilknytningsrelasjonen har for barnets helhetlige utvikling innenfor ulike mestringsområder. Når samspillet og den emosjonelle utvekslingen mellom foreldre og barn domineres av gjensidig negativ kommunikasjon, vil barnets psykologiske utvikling hemmes i mer eller mindre grad. Et karakteristisk trekk ved mange familier som har barn med alvorlige atferdsvansker, er at familiemedlemmene søker lite nærhet til hverandre selv der barnet normalt trenger omsorg og beskyttelse. Symposiet vil vise hvordan foreldre gjennom intensiv trening i behandlingstimene kan endre sitt handlingsrepertoar i møte med sitt barn, noe som bla resulterer i et mer positivt følelsesmessig klima i hjemmet. Denne handlings- og holdningsendringen er med å skape større nærhet og positiv involvering mellom familiemedlemmene. En slik gjennomgripende endring i foreldrenes væremåte, fremmer barnets evne til selvregulering og fokusert oppmerksomhet mot nye utviklingsområder som er funksjonelt nyttige for barnet. Mens atferdsproblemene reduseres, øker kvaliteten i tilknytningen mellom foreldre og barn. Konsekvensene er økt mestring og motivasjon hos barnet innenfor flere utviklingsområder, noe som medfører større sosial deltakelse blant jevnaldrende. En positiv sirkel er kommet i gang. Gisken Holst, Haukeland Universitetssjukehus/ Helse Bergen HF og leder for Fagetisk råd, NPF Stig Berge Matthiesen, Professor ved Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen Thor Eriksen, Cand.psychol., jobber som nordisk produktsjef i cut-e Nordic AS. Målsetting for symposiet er å bidra til etisk refleksjon innen feltet organisasjonspsykologi og to sentrale og klassiske tema: ledelse (Etisk ledelse) og rekruttering (Etisk rekruttering: om å inkludere både kandidat og oppdragsgiver). Temaene presenteres som to faglige innlegg som innledningsvis settes inn i et etisk rammeverk. I etterkant av innleggene legges det opp til refleksjon og diskusjon vedr fagetiske dilemma og problemstillinger knyttet til tematikken. Det vil bli gitt eksempler på etiske lederbeslutninger. En ny skala på etisk ledelse, som er under utprøving, blir også presentert. Videre vil det bli reist noen problemstillinger knyttet til rekruttering av arbeidskraft, og bruk av seleksjonsverktøy i den anledning. d d d

8 Hotellreservasjon Thon Hotel Bristol: enkeltrom kr 1295 per døgn dobbeltrom kr 1595 Clarion Collection Hotel Folketeateret: enkeltrom kr 1380 per døgn dobbeltrom kr 1580 Alle priser er inkludert frokost. For å være garantert avtalepris, bestill hotellrom via senest 2. august Kongressavgift 2012: Medlemmer påmelding før 30. juni: kr Ikke medlemmer kr Medlemmer påmelding etter 30.juni: kr Ikke medlemmer kr Studenter (medl.) påmelding før 30.juni: kr Studenter ikke medl.kr Studenter (medl.) påmelding etter 30.juni: kr Studenter ikke medl.kr Pensjonistmedlem påmelding før 30.juni: kr Pensjonistmedlem påmelding etter 30.juni: kr Påmelding til psykologikongressen august 2012 oslo kongressenter Påmelding gjøres på: kurs og utdanning Avmeldingsfrist: 26. juli 2012 Påmelding: Meld deg på via og utdanning og er bindende 5 uker før start ingen refusjon av konferanseavgiften etter dette! Avmelding må skje skriftlig!

9

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Krig og fred og sånn

Krig og fred og sånn den 8. norske psykologikongressen 6. 7. september Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo d Krig og fred og sånn konflikt og dialog DEN 8. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2011 Krig og fred og sånn konflikt og dialog

Detaljer

Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING 3. 4. september 2015, Oslo Kongressenter. Symposium - sammendrag

Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING 3. 4. september 2015, Oslo Kongressenter. Symposium - sammendrag Den 12. Norske Psykologikongressen NØKLER TIL ENDRING 3. 4. september 2015, Oslo Kongressenter Symposium - sammendrag Torsdag 3. september kl. 15.05 16.30 Symposium 1A: Klinisk ekspertise. Hva er det og

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 15 JuLi 2014 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2014 Redaksjonelt 4 ABC i sinnemestring for foreldre 7 The 4th International

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 14 desember 2013. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 14 desember 2013. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 14 desember 2013 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2013 Redaksjonelt Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 13 JuLi 2012. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 13 JuLi 2012. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 13 JuLi 2012 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2012 Redaksjonelt 4 Hinder for å implementere kognitiv terapi 6 Kognitiv terapi

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 1-2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser NyhetsTIPS Nr. 1-2013 1 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Landsmøtet 2010 Beretninger

Landsmøtet 2010 Beretninger Landsmøtet 2010 Beretninger Organisasjonskart Fagetisk råd (FER) Ankeutvalg fagetiske saker Sekretariatet: Generalsekretær Forhandlingsavdeling Fagavdeling Kursavdeling Landsmøte (Hvert 3. år) Valgkomité

Detaljer

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013

bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 bulletinen Årgang 19. Nr 1. 2013 Innholdsfortegnelse Informasjon fra daglig ledelse... 3 Takk for meg Tove Kjersti Kjølseth... 4 Innlegg Om å ikke kjenne seg bra nok. Et eksempel på projektiv motidentifikasjon

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD

SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD SMÅ BARN & SAMLIVSBRUDD EN KVALITATIV STUDIE AV FAMILIETERAPEUTERS ERFARINGER NÅR DET GJELDER SYMPTOMER OG TILTAK HANNE SKJELTEN TVEIT MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK VÅREN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE

Detaljer

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Kjære kollegaer! Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi

Detaljer

Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd?

Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd? Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd? Av Ingunn Størksen, dr. psycol, førsteamanuensis ved Senter for atferdsforsking, Universitetet i Stavanger Innledning Vi har en høy forekomst

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2010. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2010 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2010 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2010 3 Direktørens ord 4 Senterets virksomhet 5 Formål

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Nyhetsbrev fra TIPS Øst Nr. 2 2006 Vil du vite mer om oss, besøk våre nettsider på www.ulleval.no/tips Program FagTIPS 19.01.2007

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer