RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694"

Transkript

1 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1

2 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen av Stavanger Røde Kors i 2014 har bestått av: Verv Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Omsorg Styremedlem Hjelpekorps Styremedlem Ungdom Varamedlem varamedlem Navn Svein Andersen Ingrid Kristine Aspli Kristin Høie Walstad Sangeeta Dhawan Ola Skuterud Carina N Rakstang Merethe Sollie Phillip Carolin Marlena G Egge Thomas Ladsten 3.2 Valgkomite for 2014: Leder: Andreas Middelthon Medlem: Bjørg Ronold Medlem: Geir Haaland Varamedlem: Terje Østrem 3.3 Revisor for 2014: Sumergo 3.4 Ansatte: I 2014 har det vært fire frivillighetskoordinatorstillinger; Ragnhild Bjåstad Silje Hansen Cecilie Guldbrandsen Dan-Henning Ness (til 1/5) I desember 2013 ble det besluttet å lyse ut stilling som daglig leder for de ansatte i Stavanger Røde Kors. Rune Knudsen tiltrådte denne stillingen 14. april. I tillegg til administrative oppgaver, har han også hatt ansvar for Nettverk etter soning, Visitor, Vitnestøtte og Beredskapsvakt. 2

3 Frivillighetskoordinatorene skal bistå styret med organisasjonsutvikling og jobber i hovedsak med de humanitære aktivitetene. Rekruttering, mottak, oppfølging, kursing og kvalitetssikring av nye frivillige, samt evt. oppstart av nye aktiviteter. I tillegg blir våre ansatte benyttet til å søke og rapportere midler. Frivillighetskoordinatorene arbeider tett med tillitsvalgte og frivillige i Stavanger Røde Kors (oppdragsgiver) og samarbeider med Rogaland Røde Kors (arbeidsgiver). Organisasjonskart Å RSM Ø TET FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ADMINISTRASJON LOKALFORENINGS - STYRET KOMITEER HJELPE - KORPSET OMSORG R Ø DE KORS UNGDOM Aktivitetsoversikt for Stavanger Røde Kors Pr 31/12-14 har vi følgende aktiviteter Hjelpekorps - Førstehjelpsopplæring - Beredskap - Søk og redning - Sanitetsvakt Ungdom - Seksuell helse - Ensomhet - Migrasjon 3

4 Omsorg - Nettverk Etter Soning - Visitor - Vitnestøtte - Barnas Røde Kors - Besøkstjenesten - Døråpner - Leksehjelp - Lekseskate - Nettleksehjelp (i samarbeid med Oslo Røde Kors) - Språktrening Sølvberget - Språktrening Østervåg - Språktrening Johannes læringssenter - International cooking group - EVA - Kvinnecafè - Cooking group - Ferie for alle (i samarbeid med Rogaland Røde Kors) - Kors på halsen (nasjonalt tilbud) - Samværstjenesten (i samarbeid med Rogaland Røde Kors) - Sjiraffspråk instruktør (i samarbeid med Rogaland Røde Kors) - Flyktningeguide Komiteer - Beredskapsutvalg (inkludert beredskapsvakt) - Økonomikomite - Kommunikasjon og PR Rapport fra den enkelte aktivitet 2014 Omsorg Rådets arbeid Stavanger Røde Kors Omsorg ønsker å bidra til at mennesker som føler seg utenfor samfunnet, isolerte eller ensomme, skal få en positiv opplevelse i møte med andre mennesker. Vi ønsker også å bidra til bedre oppvekst og levekår for barn og unge. Hver dag møter frivillige fra Røde Kors Omsorg mennesker som trenger andre mennesker. Stavanger Røde Kors Omsorg har i 2014 hatt ca. 400 frivillige i aktivitet. 4

5 De frivilliges kompetanse Alle frivillige i Stavanger Røde Kors skal kjenne og handle ut fra Røde Kors-prinsippene. De skal møte mennesker med respekt, og utfører tjenesten uten å motta betaling. Alle signerer Røde Kors sin etikk- og taushetserklæring. Alle nye frivillige innenfor omsorgsaktivitetene kurses, og dette innbefatter introduksjonskurset, felles grunnkurs omsorg, førstehjelpskurs samt ulike temakurs. Frivillige i aktiviteter for barn og unge må vise forenklet politiattest og det gjøres en referansesjekk etter registrering. I tillegg følger vi regelen at det alltid skal være to voksne tilstede i arbeid med barn og ungdom. Omsorgsrådet Lokalråd Omsorg har gjennomført månedlige møter, og behandlet 38 saker i løpet av Rådet har vært representert i Beredskapsutvalget og i PR-komiteen. Utover møtevirksomhet har omsorgsrådet besøkt ulike omsorgsaktiviteter og vært representert ved følgende arrangement: - markering av Røde Kors-dagen 8. mai, med vaffelstand i Østervåg - gjennomført to turer for familier til Kongeparken (en høsttur og en tur før jul) - stand Frivillighetstorg på Sølvberget, 6. september - Idedugnad for barn og unge, i regi av Stavanger kommune - konferanse og årsmøte i Barne- og ungdomsorganisasjonenes kontaktutvalg - samarbeidsmøter med lokalråd i Sandnes Røde Kors og Sola Røde Kors - organisert julegaveutdeling for barn i Rogaland - arrangert juleverksted på aktivitetshuset i Østervåg - videreført årlig aktivitetslederfest Sentrale saker: Organisering av Nettverk etter Soning, historiebok om Stavanger Røde Kors, EVA-prosjektet og beredskapsstrategien. Beredskap Røde Kors er en frivillig beredskapsorganisasjon. Stavanger Røde Kors har valgt å sette fokus på dette ved å utarbeide en beredskapsplan som involverer hele foreningen. Frivillige i omsorgsaktiviteter vil kunne bidra med viktige oppgaver ved en hendelse, og dette vil det bli fokusert på og trent på. Beredskapsutvalget har ansvaret for beredskapsarbeidet i foreningen, og vi har representanter fra omsorgsrådet med i dette arbeidet. 5

6 Aktivitetene FLERKULTUR Hva er Røde Kors Aktiviteter på asylmottak? Aktivitetene som Røde Kors tilbyr varierer ut i fra behovene til beboerne på det enkelte mottak, og hvilken tilgang Røde Kors har på frivillige i lokalmiljøet. ENGELSKGRUPPEN Engelskgruppen besto våren 2014 av syv frivillige. Det var 10 deltakere fra asylmottaket som benyttet seg av tilbudet. Flere av disse kom regelmessig. Tilbudet og samarbeidet med HERO fungerte godt i denne perioden. I mai 2014 mottak vi et brev om at HERO s mottaksavdeling i Stavanger skulle legges ned, og vi måtte av den grunn avvikle tilbudet på asylmottaket. Hva er Røde Kors aktiviteter for kvinner? Røde Kors' aktivitet for og med kvinner fokuserer i stor grad på minoritetskvinner som møter utfordringer i det norske samfunnet. Gjennom ulike aktiviteter skaper Røde Kors inkluderende aktiviteter for kvinner over hele landet. KVINNEKAFEEN Den flerkulturelle kvinnekafeen startet opp i oktober 2014 med møter hver onsdag mellom kl i Røde Kors aktivitetshus. Kafeen er ment for kvinner som lever i og rundt Stavanger og som ønsker å bygge opp sitt nettverk og bli bedre kjent i området. Vi retter oss mot kvinner som har en utenlandsk bakgrunn og som er i sårbare livssituasjoner eller opplever sosial isolasjon. I september fremmet vi kafeen ved å besøke språkskoler, kirkelige organisasjoner, helsestasjoner, NAV og andre offentlige organisasjoner. Vi fortalte hva vi har å tilby, og der det ble tillatt, hengte vi opp plakater med informasjon. Det er cirka 30 flerkulturelle kvinnelige innvandrere som er med på kafeen. På en gjennomsnittlig onsdag har vi 12 besøkende på 2 frivillige. Kvinnene kommer fra Iran, Afghanistan, Somalia, Etiopia, Serbia, Nigeria, Algerie, Spania, Venezuela, India, Indonesia, Vietnam, Litauen, Italia, Tsjekkia, Polen, Romania, Russland, Paraguay, Palestina, Norge og Skottland. Så flerkulturelt er det! Vi kommer sammen for å praktisere strikking og øve på norsk språk, snakke om ulike kulturer, matvarer og vaner og utveksle informasjon om hvordan komme seg rundt eller finne det du trenger i Stavanger. Vi prøver å støtte kvinnene der det trengs, være kreative sammen og lære fra hverandre. 6

7 EVA EVA er Stavanger Røde Kors sitt nyeste prosjekt. En prosjektgruppe ble opprettet høsten 2014, og har jobbet systematisk mot oppstart våren Prosjektgruppen har bestått av aktivitetsleder Ingrid Steinberg, frivillig Ingvild Nordtveit og ansatt Cecilie Guldbrandsen. Prosjektgruppen har satt sammen en ressurs/faggruppe bestående av Anja Norheim fra Kirkens Bymisjon, psykolog Audhild Sinnes og advokat Annette Tendenes som fungerer som et rådgivende organ. Vi har skrevet samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon, og hatt dialogmøte om samarbeid med den nye transkulturelle poliklinikken ved UiS. Det blitt søkt om midler til prosjektet fra Helsedirektoratet. Prosjektet retter seg mot kvinner med utenlandsk bakgrunn og som lever i en spesielt vanskelig livssituasjon. Alle som deltar i EVA blir koblet med en frivillig fra Stavanger Røde Kors. Den frivillige skal være en tillitsperson, aktivitetspartner og guide til det norske samfunnet. Kvinnene som deltar i prosjektet blir hovedsakelig henvist fra Albertine ved Kirkens Bymisjon, advokater for ofre for menneskehandel og/eller asylsøkere, krisesenteret, asylmottak, o.l., men det er også mulig å melde seg som deltaker i prosjektet selv. Man kan delta i EVA uavhengig av oppholds status i Norge. COOKING GROUP Cooking Group er en åpen arena for kvinner og menn hvor hensikten er å lage og spise mat sammen. Aktiviteten organiseres av 2-3 frivillige hver gang. Deltakerne betaler en liten egenandel. Cooking Group møtes ca. 1 gang i måneden. Vi hadde 8 møter i 2014 og det var stor suksess fordi vi ofte har fullt hus. Røde Kors-huset er i sentrum og veldig praktisk for alle. E-post sendes til alle og vi spør hvem som skal bli med og om noen har lyst å være kokk. Når kokk er funnet, spør gruppeleder om oppskrift og handleliste. Hvis vi har en populær meny, hender det at vi må avvise folk på grunn av plassmangel. Hva er Røde Kors Norsktrening? Norsktrening er et lavterskeltilbud, der deltakerne får mulighet til å praktisere og utvikle det norske språket med utgangspunkt i det nivået de er på, lære om det norske samfunn og bygge sosiale nettverk. Det er en aktivitet hvor det i all hovedsak skal snakkes norsk. NORSKTRENING ØSTERVÅG Deltakerne deles inn etter hvilken aktivitet de ønsker å gjøre. Det legges opp til uhøytidelige samtaler rundt bordet og det er meningen at deltakerne tar initiativ til å snakke sammen uten at de frivillige styrer samtalen. Dette har fungert veldig bra i Østervåg. De fleste som kommer er arbeidsinnvandrere, men også flyktninger og studenter. Mange nasjonaliteter er representert og deltakerne er i alle aldre med variert norskkunnskap. I løpet av det siste halve året har det vært i gjennomsnitt ca 30 deltakere. Det er 3-4 frivillige per gang. Aktiviteten møter målsettingen og er en populær aktivitet med mange deltakere. Mange kommer igjen og igjen og noen tar med seg noen de kjenner. Mange kommer langveisfra for 7

8 å delta på norsktrening. Deltakerne har uttrykt at det er et tydelig behov for å praktisere norsk i en uformell setting. Mange har lært seg norsk på egenhånd og de som går på norskkurs synes det nyttig å kunne praktisere norsk utenfor klasserommet. Det er som regel veldig god stemning, de fleste er utrolig positive og latteren sitter løst. Deltakerne deler erfaringer og det virker som om flere blir godt kjent og treffes også utenom. Plassmangel er en utfordring. NORSKTRENING SØLVBERGET Gruppen hadde oppstart 27. august Brukerne er arbeidsinnvandrere og flyktninger. Fremmøte er i gjennomsnitt 40 stk. Det er stor forskjell i norskkompetanse. Vi prøver å samle de med minst kjennskap til norsk i egen gruppe. Fokus er å involvere flest mulig i hyggelig prat rundt bordene. Praten går så livlig at vi faktisk har problem med lydnivå/akustikk i Kiellandrommet og vi ser fram til at ny adresse blir Møteplassen i 1. etg. f.o.m. 21. januar. Det gode frammøtet gir oss bevis på at språkkafeen er et tilbud mange setter høyt. Vi får også stadig nye frivillige og pr dato er 21 registrert. Det er utrolig bra og gjør at det ikke er krise om noen ikke kan komme. Konklusjonen på utviklingen for så vel brukere som frivillige må være en riktig positiv jungeltelegraf. JOHANNES LÆRINGSSENTER Stavanger Soroptimistklubb har i samarbeid med Stavanger Røde Kors hatt leksehjelp/språktrening ved Johannes Læringssenter i 2014, en gang i uken, 16 ganger i vårsemesteret og 14 ganger i høstsemesteret. Vi har vært 3 soroptimister hver gang og elever, start kl 12.15, slutt kl Det var 10 pensjonerte soroptimister i vår, men kun 8 i høst på grunn av sykdom. Elevene har gjort lekser disse timene, og vi har hjulpet med språket, skriftlig og muntlig, forklart og veiledet. Vi har hatt samtaler med dem, de har fortalt om sine hjemland, om skikker og levemåter, matretter og familien. Vi har svart på spørsmål om Norge og norske forhold, bistått med utfylling av skjema med mer. Vi har også snakket mye sammen om nordmenn og Norge, om deres fremtid, utdannelse og muligheter. En av oss ble fortalt at hun var den første norske kvinnen som hadde snakket med henne. De er glade for at vi kommer: "Ha det godt, lærer - ses neste uke, lærer - takk for i dag!" De er meget høflige unge damer. De serverer oss te når tevognen kommer! Året 2o14 ble avsluttet med hyggelig samling rundt et stort bord med servering av risengrøt og saft. Vi sang flere norske julesanger og flere av elevene sang sanger fra sitt hjemland. 8

9 FLYKTNINGGUIDE Hva er Røde Kors Flyktningguide? Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Aktiviteten styres i sin helhet fra distriktskontoret v/ Dunja Ibradzic og Helle Aanonsen. SAMTALEVENN Her kobles frivillig med flyktning i en periode på 3 måneder. Dette er et tilbud til flyktninger som står på vent for å få flyktningguide. Fokuset er språktrening. Aktiviteten styres i sin helhet fra distriktskontoret v/dunja Ibradzic. OPPVEKST BARK Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder og skal være en arena for sosial og kulturell inkludering. Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. BARK er et populært tilbud for barn i Stavanger. Det er per i dag 16 barn fra trinn som er med. Jungeltelegrafen går, slik at hvis noen faller av kommer nye til uten at vi frivillige har behøvd å gjøre noe for å rekruttere. Dette er jo utelukkende positivt. Vi prøver å få til et variert aktivitetstilbud, hovedsakelig på Midjord bydelshus på Storhaug og i nærområdet. Dette er et utmerket lokale for aktivitetene våre, og godt utgangspunkt for bruk av friområdene i nærheten. I tillegg prøver vi å få til to lengre utflukter hvert halvår, som å gå på skøyter i Sørmarka Arena og klatring på Klatrefrabrikken. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra foresatte: "Det er et så flott opplegg dere har laget at vi er helt målløse. Datteren vår gleder seg som om det var julaften. Tusen takk for det engasjementet dere viser. Da vi startet opp dette semesteret var vi 9 aktive frivillige, inkludert 1 aktivitetsleder. 9

10 LEKSEHJELP Hva er Røde Kors Leksehjelp? Røde Kors har drevet gratis leksehjelp siden 1992, og er en av organisasjonens største oppvekstaktiviteter. Ordningen er et supplement til, og en utvidelse av, det offentlige tilbudet med leksehjelp. Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever i grunnskolen og i videregående skole, og et kvalitativt særpreg med Røde Kors Leksehjelp er muligheten til å tilby høy voksentetthet gjennom våre frivillige. Det er ressursgruppen Leksehjelp som sammen med frivillighetskoordinator har ansvar for å drive og utvikle aktiviteten. Ressursgruppen har bestått av Helge Mathias Monsen (leder), Bjørn Harald Lye, Joy Cathrin Sørensen, Mette Håland og Marlena Grossmann Egge. Vaktlistene for tilbudet koordineres i noen tilfeller av frivillig gruppeleder. Der frivillig gruppeleder ikke finnes har frivillighetskoordinator dette ansvaret. Totalt utgjør leksehjelptilbudet i Stavanger Røde Kors 12 ukentlige tilbud hele året, med unntak av skolens ferier og helligdager. Norsktrening på Johannes Læringssenter var tidligere organisert under leksehjelpen men da norsktrening ble etablert som nasjonal kjerneaktivitet var det i 2014 naturlig å legge tilbudet på Johannes Læringssenter under norsktreningsparaplyen i stedet. Tilbudet eksisterer altså fortsatt men ikke som en del av leksehjelpen. Det betyr at leksehjelpstilbudet er redusert fra 13 til 12 ukentlige tilbud i I 2014 har det vært 82 aktive leksehjelpere, hvorav 13 av disse var nettleksehjelpere. Totalt i 2014 har det vært 648 som har registrert seg som deltakende elever på leksehjelpen. Dette er noe lavere enn fjorårets tall som var 859. En god del av forklaringen ligger i feilrapporterte tall for nettleksehjelpen. Nettsiden var i deler av 2013 og 2014 plaget av spam og disse spamspørsmålene har også blitt talt/registrert som ekte spørsmål. Vi tror det utgjør rundt 100 spørsmål for Vi ser likevel at besøkstallene går noe ned på det fysiske tilbudet. Årsakene til dette er ukjent da tilbudet i all hovedsak har vært det samme som tidligere år med unntak av "Lekseskaten" som er redusert til annenhver uke grunnet bemanningsproblemer med frivillige i Skatehallen. Det ser derimot ut som tilbudet blir ukentlig igjen tidlig Videre finnes det "konkurrerende" leksehjelpstilbud som også kan ha medvirket til lavere besøkstall. Blant annet tilbyr UiS gratis leksehjelp til 10. klassinger og elever på videregående skoler gjennom tilbudet "ENT3R". Skolene i Stavanger kommune tilbyr også gratis leksehjelp til elevene. Tidligere år har dette tilbudet kun vært gitt til elever fra 1. til 4. klasse, men fra 2014 er det opp til det enkelte skole/ rektor å fordele midlene til leksehjelp på de klassetrinnene slik de selv ønsker. Ressursgruppen jobber kontinuerlig med å markedsføre Røde Kors sitt leksehjelptilbud og ønsker at flest mulig elever benytter seg av tilbudet. I 2014 har ressursgruppen forsøkt å prioritere arbeid med markedsføring av leksehjelptilbudene for å nå ut til flere elever. Tiltakene som ressursgruppen har valgt å prioritere har vært å opprette en Facebook-side som administreres av frivillighetskoordinator og leder av ressursgruppen. I tillegg har ressursgruppen kommet med 10

11 flere konkrete initiativer for å gjøre leksehjelptilbudet på Sølvberget mer synlig. Tiltakene skal være på agendaen på et samarbeidsmøte med Sølvberget i januar Videre har vi forsøkt å komme i kontakt med ungdomsskolene for å informere foreldrene direkte på foreldremøter. Vi har foreløpig ikke fått tilbakemelding på våre henvendelser til skoleledelsen i Stavanger kommune, men vi håper at dette vil la seg gjennomføre. Utover dette, har vi som tidligere år hengt opp plakater på alle ungdoms- og videregående skoler i distriktet for å markedsføre tilbudet ovenfor elevene. De fleste skolene har også informasjon om tilbudet på sine nettsider i tillegg til at Sølvberget informerer på sine nettsider. Gruppeleder på Gautesete har tett dialog med skoleledelsen der og på Hinna ungdomsskole. Når det gjelder tilbudet i Skatehallen så informerer ansvarlig i hallen via sine kanaler. Dette er i hovedsak på skatehallens facebookside. Vi har også hatt to annonser i "SmiS" som er studentavisen for Universitetet i Stavanger, ment for rekruttering av frivillige leksehjelpere. TV Vest har også hatt et innslag om Lekseskaten i Stavanger Skatehall. Innslaget er tilgjengelig på: Stavanger-skatehall. I tillegg har vi i 2014 gjennomført to samlinger for frivillige leksehjelpere. På samlingen høsten 2014 var spesialpedagog Frode Jøsang invitert til foredrag om "Mestring og motivasjon". Vi har også deltatt med stand på Skolemøtet i Rogaland høsten I 2014 ble det loddet ut premier fra Metro Bowling Mariero og Stavanger Konserthus til to glade og heldige skoleelever. Digital leksehjelp Nettleksehjelpen har nå blitt et nasjonalt prosjekt og tilbudet er utvidet til hele landet gjennom nettstedet I tillegg til tekst- og chat basert leksehjelp tilbys det også leksehjelp gjennom video. Det nasjonale tilbudet har kommet i stand på initiativ fra både Oslo Røde Kors og Stavanger Røde Kors som begge har drevet tilbud parallelt men hatt ambisjoner om å utvide det til hele Norge. I 2014 ble derfor våre to respektive løsninger slått sammen til en felles løsning hvor elevene får mulighet til hjelp via video/chat (ORK) og mailbasert spørsmål svar (SRK). I tillegg er åpningstiden utvidet til kl. 21 og inkluderer også videregående skole elever. Navnet på tilbudet er Digital Leksehjelp. Det nye tilbudet driftes primært fra Oslo nå i startfasen, og Stavanger bistår ved anledning. Flere andre byer, deriblant Bergen og Tromsø Røde Kors ønsker å delta med leksehjelpere for å drifte tilbudet. Det nye og utvidede tilbudet krever at leksehjelperne må møte fysisk opp på et sted, og dette krever reorganisering og IT-utstyr. Frivillighetskoordinator jobber med å få dette på plass, slik at flere leksehjelpere fra Stavanger har mulighet til å delta på den nye plattformen. 11

12 FERIE FOR ALLE Hva er Ferie for alle? Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier som strever økonomisk. Ferie for alle blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Et Ferie for alle-opphold er en aktiv ferie, der store deler av ferien foregår utendørs, uansett vær og årstid. Både barn og voksne deltar på ulike typer aktiviteter, og det legges opp til positiv mestringsfølelse for hele familien. Aktiviteten styres fra distriktskontoret v/ Sissel Rishaug. SAMVÆRSTJENESTEN Hva er Samværstjenesten? Samværstjenesten tilbyr transport av barn mellom foreldre som har store konflikter ved henting og bringing i sammenheng med samvær. Dette skal sikre at barn får opprettholde kontakt med begge sine foreldre selv om foreldrene er i konflikt. Aktiviteten styres i sin helhet fra distriktskontoret, v/ Astrid Røthing. SOSIAL INKLUDERING BESØKSTJENESTEN Hva er Røde Kors Besøkstjeneste? Målgruppen for denne aktiviteten er mennesker over 60 år som opplever ensomhet og som av ulike grunner har problemer med å nyttiggjøre seg av tilbud i nærmiljøet. Over hele landet utfører våre frivillige besøk i private hjem og på institusjoner. I tillegg organiseres møteplasser og turer, trim og praktisk hjelp, og et mangfold av andre aktiviteter. Besøkstjenesten gir tilbud om faste besøk og sosiale samlinger. Aktiviteten organiserer besøk via 1-1 kobling i private hjem eller sykehjem, samt at frivillige er til stede og deltar i aktiviteter i sykehjem. Besøkstjenesten har i den forbindelse avtaler med 14 sykehjem. Aktiviteten organiseres av en ressursgruppe på tre personer, og ledes av Ingeborg Knudsen. Disse følger opp de frivillige som er i 1-1 kobling i private hjem med to telefonsamtaler i året, samt mer oppfølging dersom det er ønskelig. De frivillige som har oppgaver i på sykehjemmene får oppfølging derfra. Videre har de frivillige hatt tilbud om to samlinger i løpet av året, en om frivillighet ved Gunnar Roaldkvam og en om Etikk og taushetserklæringen som Røde Kors frivillig. 12

13 Det er i løpet av året blitt utviklet bedre samarbeidsrutiner med sykehjemmene. Besøk til alle sykehjemmene for å drøfte disse samarbeidsrutinene pågår. Vi har i 2014 hatt rundt 90 frivillige, noen har falt fra og andre har kommet til, men alt er innenfor naturlige variasjoner. Det er vanskelig å si hvor mange vi når med dette tilbudet, da vi har både en-tilen privat og en-til-en på sykehjem, samtidig som vi har mange felles aktiviteter på sykehjem. Men samlet sett har sykehjemmene vi samarbeider med tilbud til godt over 800 personer. Vi har i 2014 hatt rundt 90 frivillige, noen har falt fra og andre har kommet til, men alt er innenfor naturlige variasjoner. Ressursgruppen ønsker likevel for 2015 å ha et økt fokus på rekruttering av frivillige for en-til-en koblinger privat, samt arbeide mot økt synlighet av tilbudet ut mot eldre som fremdeles bor hjemme. Besøkstjenesten har også drevet kiosktralle og pasientbibliotek ved Stavanger Universitetssykehus. Kiosktrallen har i lengre tid hatt utfordringer med å rekruttere frivillige og behovet for tjenesten var ikke lengre like stort. Pasientbiblioteket ble lagt ned som følge av forhold ved SUS. Bøkene som tilhørte biblioteket har nå blitt satt fram til utlån på avdelingene. Begge disse tjenestene ble lagt ned høsten Under ledelse av Marit Voss ble det også i år, som det har vært de siste 29 årene, arrangert 17. mai feiring for eldre fra sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter rundt om i byen. Flere av våre frivillige fra seniorgruppen er med og tilrettelegger for dette årlige arrangementet. Beboerne blir hentet i buss og i tillegg til både barnetog og folketog ble det tradisjon tro lunsj på Sola Strandhotel. Seniorgruppen Seniorgruppen er en flott gjeng med tidligere aktive Røde Kors ere som treffes en gang i måneden i Hjelpekorpset sine lokaler i Hillevåg. Oppmøtet har ligget stabilt på mellom 10 til 15 personer. De har oppe ulike temaer hver gang, blant annet hadde de siste møte før jul besøk av DNB som holdt foredrag om digitale muligheter for seniorer. Gruppen ledes av Åse Svendsen. NETTVERKSARBEID (Døråpner) Hva er Røde Kors Nettverksarbeid? Nettverksarbeidet i Røde Kors er et tilbud til alle mennesker som opplever ensomhet, står utenfor samfunnet og ønsker sosiale relasjoner og trygge sosiale nettverk. Stavanger Røde Kors har i markedsføringen lagt ekstra vekt på å synliggjøre tilbudet for mennesker som har psykiske helseproblemer, har flyttet ut av rusinstitusjon etter endt behandling og de som opplever å stå alene i samfunnet etter å ha blitt løslatt etter soning. Ny modell med kun fellesaktiviteter satt i gang høst 2013 gav oss noen utfordringer. Mange av de nye deltakerne syntes det var for høy terskel å komme alene første gang. Dette gjorde at det kom lite tilstrømming av nye deltakere. Tidligere deltakere fortsatte å komme i en 13

14 periode, men etterlyste etter en stund flere deltakere for å kunne skape et større fellesskap. Vi har hatt omkring 5 brukere av tilbudet i året som har gått. Hovedfokus har derfor lagt på strukturell utvikling av aktiviteten. Vi har arbeidet med å kartlegge hvilke andre aktører som arbeider innenfor samme felt, og hvilke tilbud som finnes for å vite mer om hvordan vi best kan lage et tilbud det er behov for. Vi har også sett på hva vi kan gjøre for å nå deltakere, og hvordan vil legger opp aktiviteten slik at «terskelen blir lavere» for nye deltakere. De frivillige har også etterlyst et litt «mykere navn» til aktiviteten, og vi ønsker i 2015 å bruke navnet «Døråpner» da dette er et navn flere andre Røde Kors foreninger alt benytter. Nettverkstilbudet tilbys beboere i Stavanger kommune, men fordi ingen andre lokalforeninger i nærheten tilbyr samme type aktivitet, er vi relativt fleksible i forhold til å ta imot brukere fra nabokommuner. Aktiviteten har en engasjert gruppe av 6 frivillige som har stor tro på året som kommer! NETTVERK ETTER SONING Hva er Nettverk etter soning? Nettverk etter soning er et tiltak for straffedømte, med spesielt fokus på nettverksarbeid og sosial inkludering for å forhindre tilbakefall til kriminalitet. Pr var det registrert 5 deltakere (straffedømte/tidligere straffedømte) som benytter seg av tilbudet til Stavanger Røde Kors. Aktiviteten er 3-delt, de har en-til-enkobling, hvor den som skal løslates kobles med en person som ikke har levd et kriminelt liv preget av rus og fengsel. I tillegg er det gruppeaktiviteter, og vi tilbyr økonomi- og gjeldsrådgivning. Ved utgangen av 2014 var det 11 frivillige var preget av stagnasjon og lite aktivitet. Dette skyldes at den ansatte var sykemeldt i første halvår, og deretter sa opp sin stilling. I annet halvår har det ikke vært ansatt noen spesielt for å drive denne aktiviteten. Den lave aktiviteten har ført til at flere frivillige har trukket seg. Det er besluttet at ny aktivitetsleder skal ansettes og en har lagt planer for fellesaktiviteter for våren BUDDY Buddy har vært et samarbeid mellom Stavanger Røde Kors og Universitetet i Stavanger. Formålet med aktiviteten har vært å gi internasjonale studentene en god start på studieoppholdet, samt øke integrering mellom internasjonale og lokale studenter. Frivillig leder ønsket i 2013 å trappe ned og trekke seg ut av BUDDY. Det ble gjort flere forsøk på å rekruttere en ny frivillig leder blant ressursgruppen, men også gjennom studentavisen, 14

15 frivillighetsregistreringen i Stavanger RK, studentorganisasjonen (StOr) og via internasjonalt kontor. Det var ingen som meldte seg. Samtidig gjorde ressursgruppen seg noen tanker omkring Røde Kors vurderingen. Ressursgruppen konkluderte med at International Student Union (ISU) kunne videreføre det arbeidet gruppen har gjort og i samarbeid med Universitetet i Stavanger, fikk vi ordnet det slik at ISU fikk overta noen av de økonomiske fordelene som vi også hadde. Saken ble oversendt Omsorgsrådet for et endelig vedtak på nedleggelse av aktivitet og det skjedde tidlig på våren VISITORTJENESTEN Hva er Røde Kors Visitortjeneste? Visitorer fra Røde Kors besøker innsatte i fengsel etter ønske fra den innsatte selv. Siden ensomheten bak murene kan være vanskelig, er jevnlige besøk ofte et kjærkomment tilskudd i fengselshverdagen. For mange innsatte er dette den eneste regelmessige kontakten de har med verden utenfor murene. Kjernen i Visitortjenesten er den fortrolige samtalen. I Stavanger er det tilbud om visitor ved fengselet på Finnestad. Vi hadde i frivillige som til sammen gjennomførte 95 besøk. I tillegg ble det jevnlig arrangert felles samlinger. Eksempler på dette er konsert, grillkveld og bingo. En stor utfordring for visitor tjenesten er utenlandske innsatte, og en har en målsetning om å rekruttere fremmedspråklige visitorer. Visitortjenesten i Stavanger har økt aktiviteten siden 2013, og satser på ytterligere økning i VITNESTØTTE Hva er Røde Kors Vitnestøtte? Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp. Vitnestøtten kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen. Vitnestøtte er en aktivitet som retter seg mot offer/ fornærmede og andre vitner både i straffesaker og sivile saker. I Rogaland er det etablert vitnestøtte i tingrettene Stavanger, Haugesund og Jæren Tingrett på Sandnes. Aktiviteten drives av en kjerne stabile frivillige og er godt evaluert. Vitnene viser tydelig at de setter pris på støtten de får i form av klemmer og gode ord. Tilbakemeldingene fra Domstolsadministrasjonen er også utelukkende positive. Det er for tiden 14 vitnestøtter tilknyttet Stavanger Tingrett. I fjor bisto de til sammen 527 vitner. Hver av vitnestøttene har i snitt 0-3 vakter per måned, normalt 1 eller 2. Jon Alsos leder aktiviteten og er ansvarlig for å innhente informasjon om når saker er berammet og fordele vakter til vitnestøttene deretter. Tingretten spanderer lunsj på gruppen to ganger per år og da benyttes anledningen til å utveksle erfaringer og diskutere aktiviteten. 15

16 Ungdom 2014 har vært et produktivt år for Røde Kors Ungdom i Stavanger (RKUS) med jevnlig aktivitet og verving av nye aktive frivillige. Tidlig 2014 fortsatte sluttproduksjonen og distribusjon av kampanjefilmen om seksuell helse, et prosjekt som ble startet i Resultatet ble en 26 sekunders film som ble vist før filmer for ungdom på Stavanger Kino, høsthalvåret 2014, med et estimert seertall på Kontrakten om visning av filmen ble nylig utvidet til å vare i et halvt år til, til sommeren Filmen vil dermed ha et estimert seerantall på over en halv million. Frifond og Sparebankstiftelsen dekket produksjon- og distribusjons- kostnadene til kampanjefilmen. Før sommerferien ble det holdt stand av RKUS i Kongeparken under landstreffet til russen. Dette ble svært godt tatt i mot av både russen og de RKUS representanter, og vi ser på dette som en aktivitet som har god mulighet for å bli en årlig tradisjon i RKUS. Før sommerferien ble det også arrangert en veldedighetskonsert hvor inntektene gikk til Røde Kors sitt arbeid i Syria. Vi hadde totalt 5 grupper som opptrådde, blant annet Marius Samuelsen, Machu Picchu og P3s urørt-finalister Slutface. Det ble et oppmøte på over 80 betalende tilskuere på Metropolis i Stavanger Sentrum. Etter sommerferien økte vi fokus på rekruttering av nye aktive frivillige. Et besøk på St. Olav Videregående skoles IB linje doblet tallet på aktive frivillige, og økte antall frivillige på mandagsmøter fra ca. 13 til per møte. Samarbeid med IB linjene i Stavanger er en god mulighet for å holde medlemstallene på møtene på dagens nivå. 10. november deltok RKUS i 1000 Paper Trane Initiative. Før Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, ønsket vi å minne verdens ledere om vår forpliktelse til å beskytte menneskeheten fra de brutale konsekvensene av atomvåpen ved å bli kvitt atomvåpen i vår verden. Vi brettet papir traner og plasserte dem rundt i Stavanger sentrum. Papir tranene er for å hedre Sadako Sasaki og hennes ønske om en atomvåpen-fri verden. 7. desember arrangerte RKUS stand på Arkaden kjøpesenter i Stavanger sentrum med slagordet Du er god nok!. Undersøkelser av barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet viser at unge i dag er preget av stress og press, og dette ville vi gjøre noe med. RKUS delte ut pepperkaker med gode ord for å påvirke holdninger folk har om ungdoms -stress og -press. Ordfører Christine Sagen Helgø var med for å dele ut pepperkaker ble avsluttet med juleverksted sammen med blant annet deltakere fra Johannes Læringssenter og Bakgården aktivitetsklubb for ungdom. Med nesten 30 ungdommer på Røde Kors Huset var det en verdig avslutning på 2014 med julebrus, pizza og brettspill. 16

17 Hjelpekorps Overordnet mål: SRKH skal bistå ved leteaksjoner og redningsoppdrag i Rogaland. SRKH skal være foretrukket tilbyder av sanitetsvakter i Stavanger og nærliggende områder i regionen. Visjon: Best på søk og redning fra fjord til fjell Året 2014 har vært et år med mange utfordringer og nytenking i hvordan hjelpekorpset skal nå målet og strategiplanen til Norges Røde Kors Hjelpekorps. Dette har vi gjort ved å hente inn ekstern hjelp og fått konkretisert punkter som det må jobbes med. Noen av målene er det gjort mye arbeid med og begynner å vise resultater. Andre er fremdeles i startgropen og vil prege arbeidet til rådet i året som kommer. Vi håper at medlemmene er med og bidrar til videre slik at vi kan nærme oss målet. Det har vært god aktivitet på kursfronten og vi håper at satsingen på å utdanne medlemmer vil begynne å vise seg, ved at trykket på nøkkelpersoner i hjelpekorpset vil minske og gjøre at kompetansen som mange av våre medlemmer sitter med, blir videreført til nye kompetente medlemmer. Hjelpekorpset har også i år vært preget av en del reparasjoner på utstyr. Dels på grunn av slitasje og dels på grunn av uvøren bruk. Vi håper at 2015 innebærer at medlemmene tar bedre vare på utstyret som hjelpekorpset har. SRKH har nå ved utgangen av året 67 godkjente medlemmer på alarmplanen, det var 48 ved utgang av SRKH har deltatt på 31 aksjoner i løpet av året fordelt på 67 mannskaper. Gjennomsnittlig deltakelse per aksjon er 6-7 mannskaper. Vi har i 2014 hatt spesielt fokus på: Bedre oppfølging av medlemmer Vannredning Søk og redning, sommer og vinter Generell førstehjelp Utrykningsgruppe Vi har fått i gang nye rutiner ved mottakelse av nye medlemmer. Det har ikke vært noe aktivitet innen vannredning, men båten har blitt fikset og vært på en aksjon. Har hatt flere medlemsmøter med generell førstehjelp. Utrykningsgruppe har fått klarsignal til å starte, men er foreløpig ikke kommet i gang. 17

18 Vi har valgt å videreføre flere av satsningsområdene fra 2013 ettersom de fremdeles er veldig relevante. Til slutt ønsker vi å takke alle som har vært med å bidra til at hjelpekorpset har klart å dekke opp de vaktene som vi har hatt gjennom dette året og håper at året som kommer blir like bra eller enda bedre. For at dette skal kunne være gjennomførbart, er vi avhengig av dere som medlemmer ønsker å ta kurser og delta på de aktivitetene som vi har. I tillegg er Rådet helt avhengig av at dere er med og viser oss veien med tanke på hva dere ønsker at vi skal gjøre. 18

19 Komiteer Chefs for Peace. I juli 2014 ble det i Stavanger arrangert verdens kokkekongress hvor Stavanger kommune og Fylkeskommunen inviterte Chefs for Peace som æresgjester. Røde Kors Stavanger deltok på arrangementet. Beredskapsgruppen/beredskapsvakt Vi startet opp med verving av beredskapsvakter høsten Dette er således nå blitt en aktivitet og ikke bare en komite. En valgte i første omgang å fokusere på å begynne rekrutteringsprosessen blant våre medlemmer. Ved årsskifte har vi ca 70 beredskapsvakter, og har gjennomført 2 informasjonsmøter for disse. I 2015 blir det fokus på å kurse disse, og vi håper vi kan starte arbeidet med å rekruttere beredskapsvakter blant den øvrige befolkningen i Stavanger. Økonomi. Økonomikomiteen har bestått av Svein Andersen, Thomas Ladsten, Helga Egeland og Rune Knudsen. De har hatt jevnlige møter. Kommunikasjon og PR har så vidt startet opp. Det ble arrangert et møte i Medlemsoversikt Pr 31/ nye i løpet av året 399 stoppete medlemskap i 2014 Møtevirksomhet Årsmøte: Årsmøtet ble avholdt 4. mars 2014 Styremøter: Mellom årsmøtene 2014 og 2015 ble det utenom ferietiden gjennomført månedlige styremøter. Samarbeid med Stavanger kommune: Stavanger Røde Kors har god kontakt med politikere og administrasjonen i Stavanger kommune innenfor Oppvekst og Levekår. Vi har jevnlig kontakt for å informere om vår aktiviteter og vi fører dialog om kommunens behov og hva vi kan tilby. Stavanger Røde Kors er et supplement til kommunens egne tilbud til innbyggerne og Røde Kors utfører medmenneskelige oppgaver som innbyggerne ellers ikke ville ha mottatt. 19

20 Representasjon i styrer Tjensvolltunet dagsenter Stavanger Røde Kors er representert i styret for Stiftelsen Stavanger Røde Kors og MSforeningen i Rogaland. Stiftelsen eiere Tjensvolltunet dagsenter. Stavanger Røde Kors er representert med Atle Strømme som styreleder og Johan P. Petersen som styremedlem. Stavanger Sparekasses Sykehjem Stavanger Røde Kors er representert i styret for Stavanger Sparekasses Sykehjem på Storhaug. Det er et ideelt sykehjem med 16 sengeplasser. Anne Espeland er styreleder og Mona Vervik er styremedlem på vegne av SRK. I tillegg er det 2 styremedlemmer fra SR-Bank og 1 representant fra de ansatte og 1 for pårørende Eiendommer Østerlide Østerlide eiendommen er utleid til Stavanger Universitetssykehus (SUS). Sykehuset har ansvar for drift og vedlikehold. Vi har gjennom året vært i jevnlig dialog med SUS om flytting, da de i 2013 varslet om planer om å flytte til nyere og mer egnede lokaler. Tentativ flyttedato er satt til 1/6-15. Arbeidsgruppen for søk etter nye lokaler anbefalte i 2013 at styret i Stavanger Røde Kors flytter sin virksomhet til Østerlide. Styret aksepterte dette og har jobbet med dette gjennom hele Styret har besluttet å flytte til Østerlide såfremt en får de reguleringsmessige tillatelser fra Stavanger Kommune. Både administrasjon og aktivitetene (inkludert hjelpekorps) vil da ha tilholdssted på Østerlide. Styret har tilbudt til Rogaland Røde Kors lokaler på Østerlide slik at de to Røde Kors virksomhetene kan ha et naboskap med de positive synergier som følger av dette. Forhandlinger om dette pågår i disse dager. Garasjen Madlavoll Garasjen er til disposisjon for Hjelpekorpset. Selv om vi nå ser begynnelsen på planer for nytt garasjeanlegg ønsker Hjelpekorpset å beholde dette lokalet. Hytter i Josdal og Hunnedalen Hyttene er modne for oppussing. Styret vil i løpet av våren 2015 avklare fremtidig bruk av hyttene, og avklare hva som er nødvendig av oppussing. 20

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord

RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD. 04 Forord ÅRSRAPPORT 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo Bli frivillig i Røde Kors I denne utgave: Røde Kors Omsorg

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Heller venner enn guider

Heller venner enn guider Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - mai 2013 Røde Kors Heller venner enn guider Tema i denne utgave: Ungdom i Røde Kors Vil få med flere Anja Selmer (17) er nyvalgt

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie avisa 2. for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 RØFFE UNGDOMMER Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by Norges Røde Kors

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer