Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning"

Transkript

1 Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær sikker på at du leser først Sikkerhetshåndbok. Etter å ha lest dem, oppbevar dem på et sikkert sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig skade eller selv dødsfall pga feil håndtering hvis den ignoreres. FORSIKTIG BEMERK Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig eller fysisk skade pga feil håndtering hvis den ignoreres. Dette gir varsel om fare som forårsaker feil. Vennligst se de sidene som er skrevet etter dette symbolet. MERK Informasjonen i denne brukerhåndboken er underlagt endringer uten foregående varsel. Illustrasjonene i denne håndboken er ment som illustrasjoner. De kan avvike noe fra projektoren din. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i denne brukerhåndboken. Reproduksjon, overføring, eller kopiering av hele eller enhver del av dette dokumentet er ikke tillatt uten spesiell skriftlig godkjennelse. Varemerkebekreftelse Mac er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. Windows, DirectDraw og Direct3D er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. VESA og DDC er varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. HDMI TM, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Blu-ray Disc TM og Blu-ray TM er varemerker for Blu-ray Disc Association. DICOM er et registrert varemerke for National Electrical Manufacturers Association for dens standarder (publikasjoner) som har å gjøre med digital kommunikasjon av medisinsk informasjon. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 ENKEL-MENY Funksjoner...3 BILDE-meny Kontroller innholdet i pakken...3 UTTRYKK-meny Navn På deler...4 Prosjektør, Kontrollpanel og Indikatorer, KILDE-meny Porter, Fjernkontroll OPPSETT-meny Montering Plassering...7 AUDIO-meny Tilkopling av utstyr...10 SKJERM-meny Festing av kablene VALG-meny Feste adapterdeksel...15 Bruke sikkerhetssperre og lås...15 NETTVERK-meny Strømtilkobling...16 SIKKERHET-meny Fjernkontroll Presentasjonsverktøy Sette i batterier...17 Presentasjon UTEN PC...98 Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon...17 Miniatyrbildemodus, Fullskjermmodus, Endre fjernkontrollsignalets frekvens Lysbildevisningsmodus, Spilleliste Om fjernkontrollsignalet...18 USB-visning Start av USB-visning, Flytende meny, Bruke som en enkel PC mus & tastatur...19 Valgvindu Statusskjerm Vedlikehold Vise prosjektørens tilstand...20 Utskifting av lampen Vise loggen...22 Rengjøring og utskifting av luftfilteret Strøm på/av Annet stell Påslåing av strømmen...24 Avslåing av strømmen...24 Feilsøking Advarsler vist på Statusskjermen Betjening Relaterte meldinger Justering av utgangsvolumet...25 Vedrørende indikatorlampene Slå av skjerm og lydutgang midlertidig..25 Nullstille alle innstillinger Velge et kildesignal...26 Fenomener som lett kan Velge et aspektforhold (h/b)...27 forveksles med maskindefekter..124 Justering av prosjektørens elevator...28 Justering av linsen...29 Spesifikasjoner Justere zoom og fokus, Justere linseposisjonen, Linseminne Bruke den automatiske justeringsfunksjonen Justere posisjonen...31 Korrigere forvrengning...32 Bruke forstørrelsesfunksjonen...35 Midlertidig frysing av skjermen...36 Midlertidig nedblending av bilde...36 PBP (Bilde-ved-bilde) / PIP (Bilde-i-bilde)...37 Bruke menyfunksjonen...41 Indikasjon i OSD (On Screen Display), Inneholder elementer fra hver meny 2

3 Innledning Funksjoner Innledning Prosjektøren gir deg en rekke bruksmuligheter med de følgende funskjonene. ü HDMI-portene kan støtte for forskjellig bildeutstyr som har digitalt grensesnitt for å få klarere bilder på en skjerm. ü Den superklare lampen og optiske systemet av høy kvalitet kan innfri kravene til profesjonell bruk. ü Noen optiske linseenheter og det store spekteret til funksjonen for linseforskyvning vil gi deg mange flere sjanser til å installere produkter hvor enn du vil. ü Objktivets irisblender kan skjule den innvendige driften og vil bistå din presentasjon. ü Det rikelige antallet I/O-porter antas å støtte enhver virksomhetsscene. Kontroller innholdet i pakken Vennligst se avsnittet Innholdspakke i Brukerhåndbok (konsis) som er en bok. Projektoren skal leveres med de delene som vises der. Ta kontakt med din forhandler umiddelbart dersom noen av gjenstandene mangler. ADVARSEL Hold små deler unna barn og kjæledyr. Skal ikke puttes i munnen. Dersom svelgt, må lege kontaktes for krisebehandling øyeblikkelig. MERK Ta vare på originalemballasjen for fremtidig returtransport. Vær nøye med å bruker originalemballasjen når prosjektøren flyttes. Vær spesielt varsom med objektivet. Projektoren kan gi fra seg en skranglelyd når den vippes, beveges eller skakes, fordi en klaff som kontrollerer luftstrømningen inni projektoren beveger seg. Vær oppmerksom på at dette ikke utgjør en feil eller feilfunksjon. 3

4 Innledning Navn På deler Prosjektør (1) Lampedeksel ( 113) Lampeenheten er innebygget. (2) Filterdeksel ( 114) Luftfi lteret og innsugingsviften er innebygget. (3) Elevatorføtter (x2) ( 28) (4) Elevatorknapper (x2) ( 28) (5) Fjernkontrollfølere (x2) ( 18, 74) (6) Linse (7) Linsedeksel (8) Indikatorer ( 5) (9) Innsugingsvifter (10) Kontrollpanel ( 5) (11) Statusskjerm ( 20) (12) AC (Strøminntak) ( 16) (13) Utblåsingsvifter (14) Porter ( 5) (15) Sikkerhetssperre ( 15) (16) Sikkerhetsspalte ( 15) (17) Håndtak ( nedenfor) (18) Sikkerhetsskinne ( 15) (3) (7) (6) (5) (11) (14) (10) (5) (12) (16) (15) (17) (18) (8) (13) (4) (3) (9) (2) (1) (9) (9) (4) ADVARSEL Ikke åpne eller fjerne noen deler av produktet, hvis det ikke står i manualen. Håndtak Ikke utsett projektoren for ustabile omgivelser. Ikke utsett produktet for støt eller trykk. For å bære prosjektøren, plasser hendene dine på håndtaket som er plassert på bunnen av prosjektøren. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Ikke se inn i linsen og åpningene på denne projektoren når lampen er slått på. FORSIKTIG Ikke ta på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden disse vil bli svært varme. Ikke fest noe annet enn denne projektorens linsedeksel til linsen, ettersom dette kan skade linsen, for eksempel ved at den smelter. 4

5 Innledning Navn På deler (fortsatt) Kontrollpanel og Indikatorer (1) STANDBY/ON-knappen (&24) (2) INPUT-knappen (&26, 41) (3) MENU-knappen (&41) (4) LENS SHIFT-knappen (&29) (5) ZOOM-knapp (&29) (6) FOCUS - / +-knappene (&29) (7) SHADE-knappen (&36) (3) (8) FUNCTION-knappen (&22, 29) (9) FILTER-indikator (&123) (4) (10) SHADE-indikator (&36) (6) (11) SECURITY-indikator (&97) (12) LAMP-indikator (&120 ~ 122) (2) (13) TEMP-indikator (&120 ~ 122) (14) POWER-indikator (&24, 120 ~ 122) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (5) (8) (1) (7) Porter (&10 ~ 14) (1) COMPUTER IN1-port (2) COMPUTER IN2-porter (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (3) LAN-port (4) USB TYPE A-porter (5) USB TYPE B-port (6) HDMI 1-port (7) HDMI 2-port (8) COMPONENT-porter (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (9) S-VIDEO-port (10) VIDEO-port (11) AUDIO IN1-port (12) AUDIO IN2-port (13) AUDIO IN3 (L, R)-porter (14) AUDIO OUT (L, R)-porter (15) MONITOR OUT-port (16) REMOTE CONTROL IN-port (17) REMOTE CONTROL OUT-port (18) CONTROL-port (5) (6) (10) (7) (4) (3) (9) (18) (2) (1) (16) (17) (14) (8) (13) (12) (11) (15) 5

6 Innledning Navn På deler (fortsatt) Fjernkontroll (1) STANDBY-knappen ( 24) (2) ON-knappen ( 24) (3) ID - 1 / 2 / 3 / 4-knappenene ( 17) (4) COMPUTER 1-knappen ( 26) (5) COMPUTER 2-knappen ( 26) (6) COMPUTER 3-knappen * (7) LAN-knappen ( 26) (8) USB TYPE A-knappen ( 26) (9) USB TYPE B-knappen ( 26) (10) COMPONENT-knappen ( 26) (11) S-VIDEO-knappen ( 26) (12) VIDEO-knappen ( 26) (13) HDMI 1-knappen ( 26) (14) HDMI 2-knappen ( 26) (15) DIGITAL-knappen * (16) PAGE UP / PAGE DOWN-knappenene ( 19, 100) (17) F5-knappen ( 18, 19) (18) ENTER-knappen ( 19, 22, 41) (19) RESET-knappen ( 41) (20) ESC-knappen ( 19, 41) (21) / / / markørknappene (22) MENU-knappen ( 41) (23) VOL + / --knappenene ( 25) (24) AV MUTE-knappen ( 25) (25) MAGNIFY ON / OFF-knappenene ( 35) (26) FREEZE-knappen ( 36) (27) PbyP-knappen ( 37) (28) ASPECT-knappen ( 27) (29) AUTO-knappen ( 31) (30) POSITION-knappen ( 30, 31, 42) (31) KEYSTONE-knappen ( 32) (32) MY BUTTON - 1, 2, 3, 4-knappenene ( 71) (33) LENS SHIFT-knappen ( 29) (34) LENS MEMORY-knappen ( 30) (35) FOCUS + / --knappenene ( 29) (36) ZOOM + / --knappenene ( 29) (37) Batterideksel ( 17) (38) Kabelbasert fjernkontrollport ( 14) Baksiden av fjernkontrollen (38) MERK Ingen knapper som er merket med * støttes av denne projektoren ( 119). Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse ( 17). (1) (3) (4) (7) (8) (10) (13) (14) (16) (26) (17) (18) (2) (5) (6) (9) (11) (12) (15) (23) (25) (24) (21) (19) (22) (27) (28) (20) (29) (32) (33) (30) (31) (34) (36) (35) (37) 6

7 Montering Montering Plasser prosjektøren i henhold til omgivelsene og måten den skal anvendes på. For montering i en spesiell stilling som takmontering, kreves det spesifiserte monteringstilbehør (&Spesifikasjoner i Brukerhåndbok (konsis)) og tjenester. Rådspør din forhandler om monteringen før du monterer projektoren. Plassering Se tabellene T-1 til T-3 bakerst i Brukerhåndbok (konsis) samt det følgende for å fastslå lerretsstørrelse og projeksjonsavstand. Verdiene som vises i tabellen er beregnet for en fullskjerm. Toppen på projektore H x V : Skjermstørrelse a : Projeksjonsavstand (på framsiden av prosjektørenheten) b, c : Skjermhøyden Bunnen av projektoren 7

8 Montering Plassering (fortsatt) ADVARSEL Monter projektoren på et sted med enkel tilgang til strømuttak. Hvis det skulle oppstå en feil skal du dra ut kontaktet øyeblikkelig. Hvis ikke kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Ikke utsett projektoren for ustabile omgivelser. Hvis projektoren faller ned eller velter, kan det forårsake skade på projektoren og gjenstander i nærheten. Bruken av en skadet prosjektør, kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Ikke plasser projektoren på ustabile steder, slik som skråplan, steder som er utsatt for vibrasjoner, på bord eller tralle som ikke er stødig, eller på underlag som er mindre enn projektoren. Ikke plasser prosjektøren på siden, fronten, eller baksiden. Ikke fest noe eller plasser noe på projektoren, med mindre dette er nevnt i håndboken. Bruk ikke monteringstilbehør som ikke er spesifisert av fabrikanten. Les og oppbevar brukermanualen til monteringstilbehøret som brukes. Ved spesiell montering som for eksempel i tak, spør alltid forhandler om råd på forhånd. Det er mulig å installere projektoren i hvilken som helst retning med spesifisert monteringstilbehør. Konsulter med din forhandler om en slik spesialinstallasjon. For å bære prosjektøren, plasser hendene dine på håndtaket som er plassert på bunnen av prosjektøren. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Ikke monter projektoren nær varmeledende eller brennbare gjenstander. Når de utsettes fra varme fra projektoren, kan slike gjenstander føre til brann og brannskader. Plasser ikke projektoren på et metallstativ. Ikke plasser projektoren på steder hvor det benyttes olje, f.eks. matolje eller maskinolje. Olje kan skade produktet og føre til feilfunksjon eller at det faller ned fra monteringsposisjonen. Ikke plasser prosjektøren på noe sted hvor den kan bli våt. Hvis prosjektøren blir våt, eller det søles væske inn i den, kan dette føre til brann, elektrisk støt og feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser projektoren nær vann, som for eksempel på baderom, kjøkken eller ved basseng. Ikke plasser projektoren utendørs eller ved vinduet. Ikke plasser noe som inneholder væske nær prosjektøren. 8

9 Montering Plassering (fortsatt) FORSIKTIG Plasser prosjektøren på et kjølig sted og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Projektoren kan slå seg av automatisk eller ikke fungere korrekt hvis den indre temperaturen er for høy. Bruken av en skadet prosjektør, kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Ikke plasser prosjektøren i direkte sollys eller nær varmekilder, så som varmeapparater. Ikke plasser projektoren slik at luft fra en aircondition-enhet eller lignende blåser rett på projektoren. La det være en avstand på minst 30 cm mellom prosjektørens sider og andre objekter, så som vegger. Ikke plasser prosjektøren på tepper, puter, eller sengeklær. Prosjektørens ventilasjonsåpninger må ikke tilstoppes, blokkeres, eller tildekkes. Ikke plasser noe ved projektorens luftinntak som kan suges inn eller sette seg fast i luftinntakene. Ikke plasser projektoren på steder som er utsatt for magnetfelter, da dette kan føre til at kjøleviftene inne i projektoren ikke fungerer korrekt. Unngå å plassere prosjektøren i et røykfylt, fuktig eller støvete rom. Hvis prosjektøren plasseres i et slikt rom, kan det føre til brann, elektrisk støt og feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser projektoren nær luftfuktere. Dette gjelder spesielt luftfuktere som fungerer med ultralyd, ettersom disse atomiserer klor og mineraler som finnes i vannet. Disse kan avsettes i projektoren og skape bildeforringelse eller andre problemer. Ikke plasser projektoren i røykeområde, på kjøkken, i korridor eller ved vindu. BEMERK Plasser prosjektøren slik at ikke lys kan treffe prosjektørens fjernkontrollsensor direkte. Ikke plasser produktet å et sted der det kan forårsake radiointerferens. Innstill ALTITUDE for SERVICE gjenstanden i VALG-menyen riktig. Det anbefales vanligvis at den skal stå på AUTO (&72). Hvis prosjektøren brukes med feil innstilling kan det forårsake skade på selve prosjektøren eller delene inne i den. Hold varmefølsomme gjenstander unna projektoren. Hvis ikke kan de skades av varmen fra projektoren. 9

10 Montering Tilkopling av utstyr Før du kobler projektoren til en enhet, må du sjekke brukerveiledningen til enheten for å bekrefte at enheten passer til tilkobling med denne projektoren og forberede det nødvendige tilleggsutstyret, slik som en kabel i henhold til signalet fra enheten. Rådspør forhandleren din når det kreves tilbehør som ikke var medsendt produktet eller hvis tilbehøret er skadet. Etter å ha sørget for at projektoren og utstyret er slått av, skal tilkoblingen utføres I overensstemmelse med følgende instruksjoner. Henvis til figurene på de påfølgende sidene. Før projektoren kobles til et nettverksystem, les også Nettverksveiledning. ADVARSEL Bruk riktig tilleggsutstyr. Ellers kan det føre til brann eller skade på enheten og projektoren. Bruk kun tilbehør som er spesifisert eller anbefalt av produsenten av projektoren. Dette kan tilpasses under enkelte standarder. Prosjektøren med tilleggsutstyr må ikke demonteres eller modifiseres. Ikke bruk skadede tilleggsutstyr. Vær forsiktig slik at du ikke skader tilleggsutstyret. Strekk kablene slik at de ikke blir trappeformet og presset ut. FORSIKTIG For en kabel med kjerne kun i den ene enden, kobles den enden som har kjerne til projektoren. Dette kan være påkrevd i reguleringer fra EMI. MERK Ikke slå av eller på projektoren mens den er tilkoblet en enhet i bruk, med mindre dette er uttrykt i enhetens brukermanual. Ellers kan det føre til feilfunksjon på enheten eller projektoren. For noen av inngangene kan funksjonen velges i henhold til dine behov. For nærmere informasjon, se sidenummeret ved siden av hver inngang på følgende illustrasjon. Vær forsiktig slik at du ikke kobler projektoren feilaktig til gal port. Ellers kan det føre til feilfunksjon på enheten eller projektoren. - Mens tilkoblingen foregår, sjekk at formen på kabelens støpsel passer inn i den åpningen den skal tilkobles. - Og husk å dra til alle skruer på tilkoblingselementer som har skruer. - Bruk kablene med rette plugger, ikke de L-formede, da inngangsportene til prosjektøren er innstukket. Om Plug-and-Play-kapabilitet Plug-and-Play er et system som består av en datamaskin, dens operativsystem og perifert utstyr (dvs. fremvisningsanordninger). Denne prosjektøren er VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan brukes ved at man kobler denne prosjektøren til en datamaskin som er VESA DDC (Display Data Channel)- kompatibel. - Benytt deg av denne funksjonen ved å koble en PC-kabel til COMPUTER IN1- porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play vil kanskje ikke virke korrekt hvis en annen type tilkobling prøves. - Vennligst bruk standard drivere i din datamaskin ettersom denne prosjektøren er en Plug-and-Play-monitor. 10

11 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) (&26, 108) (&26) (&59) (&26) Datamaskin MERK Før du kobler projektoren til en datamaskin, sjekk datamaskinens brukerveiledning og kontroller kompatibiliteten på signalnivået, synkroniseringsmetodene og skjermoppløsningen på projektoren. - Noen signaler kan trenge en adapter for overføring til denne prosjektøren. - Noen datamaskiner har mange skjermvisningsmoduser som kan omfatte signaler som ikke støttes av denne prosjektøren. - Selv om prosjektøren kan vise signaler med en oppløsning på opptil UXGA (1600x1200) eller opp til W-UXGA (1920x1200) for CP-WU8460, vil signalet konverteres til prosjektørens paneloppløsning før det vises. Den beste billedkvaliteten oppnås hvis kildesignalets oppløsning og prosjektørens panel er identiske. Hvis du kobler denne projektoren til en bærbar datamaskin, må du dele ut skjermen med en ekstern skjerm, eller dele ut samtidig den interne skjermen og en ekstern skjerm. Sjekk datamaskinens brukermanual for innstillinger. Avhengig av inngangssignalet, kan den automatiske justeringsfunksjonen på projektoren ta litt tid, og dermed ikke fungere riktig. - Merk at et kompositt signal eller sync-on-screen -signal kan forstyrre den automatiske justeringsfunksjonen på denne projektoren (&54). - Hvis den automatiske justeringsfunksjonen ikke virker riktig, kan det være at du ikke ser dialogen om å justere skjermoppløsningen. I slike tilfeller må du bruke en ekstern skjermenhet. Du kan være i stand til å se dialogen og justere riktig skjermoppløsning. 11

12 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) (&80) (&19) Datamaskin Eksternt apparat Tilgangspunkt (&80) Trådløs USBadapter (valgfritt) (&80) USB-lagringsenhet (&98) ADVARSEL Varme kan bygge seg opp i den trådløse USB-adapteren, for å unngå mulige brannskader, koble fra prosjektørens strømkabel i 10 min. før du rører ved den. Når du bruker den trådløse USB-adapteren, sørg for at du kobler adapteren til den USB TYPE A-porten som er lengst borte fra LAN-porten og bruk medfølgende adapterdeksel (&15). FORSIKTIG Før du kobler projektoren til et nettverk, vær sikker på at du har administratorrettigheter til nettverket. LAN-porten må ikke kobles til et nettverk som kanskje har for høy spenning. Den spesifiserte trådløs USB-adapter, som selges som valgfritt tilbehør, er nødvendig for å bruke denne prosjektørens trådløse nettverksfunksjon. Før du kobler til den trådløse USB-adapteren, skru av prosjektøren og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til prosjektøren. Før du fjerner USB-lagringsenhet fra porten på projektoren, vær sikker på å bruke funksjonen FJERN USB i miniatyrbildeskjermen for å sikre dine data (&101). Når du skal koble både nettverkskabelen og USB-enheten til prosjektøren, bruker du bare USB TYPE A-porten fra LAN-porten eller en nettverkskabel som er flat på den siden hvor pluggtrådene er synlige. Hvis ikke vil ikke begge kunne kobles til korrekt, eller ledningen kan ryke (feil). MERK Hvis en for stor USB-lagringsenhet blokkerer LAN-porten, bruker du bare USB TYPE A-porten fra LAN-porten eller en USB-skjøteledning til å koble til USB-lagringsenheten. 12

13 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) (&59) (&26) (&26, 54) (&26) VCR/DVD/ Blu-ray Disc TM -spiller MERK HDMI-portene på denne modellen er kompatible med HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) og er derfor i stand til å vise videosignaler fra HDCP-kompatible DVD-spillere eller lignende. - HDMI-portene støtter følgende signaler: Videosignal : Audio-signal : Lineært PCM-format Sampling Frequency 48kHz / 44,1kHz / 32kHz - Denne prosjektøren kan kobles til annet utstyr som har HDMI TM -konnektor, men det kan hende at prosjektøren ikke virker korrekt med en del utstyr, f.eks. ikke noe video. - Bruk kun en HDMI TM -kabel som har HDMI TM -logo. - Bruk en kategori 2-sertifisert HDMI -kabel for å sende til prosjektøren. - Når projektoren er tilkoblet med et utstyr som har DVI kobling, skal du bruke en DVI til HDMI TM kabel med HDMI TM inngang. HDMI -kablene kan taes av lett på grunn av mangelen av en mekanisk lås på kablene og forbindelsesleddene. Det er anbefalt å feste kablene til prosjektøren for å unngå at kablene slippes løs (&14). 13

14 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) En annen prosjektør Høyttalere (med forsterker) (&58) Skjerm Koblet fjernkontroll MERK Hvis du vil bruke en kabelbasert fjernkontroll, kobler du denne til REMOTE CONTROL IN-porten. Du kan også koble en annen prosjektør til REMOTE CONROL OUT-porten og styre den via den kabelbaserte fjernkontrollen. Du kan bruke denne prosjektøren som et eksternt kontrollrelé med portene REMOTE CONROL IN og OUT. Hvis du vil koble den kabelbaserte fjernkontrollen eller en annen prosjektør til REMOTE CONROL IN- eller OUT-porten, bruker du lydkabler med 3,5 mm stereo minijack. Hvis fjernkontrollsignalet har vanskelig for å nå prosjektøren i de aktuelle omgivelsene, er denne funksjonen effektiv. Festing av kablene For å få signalkablene sammen og hindre de fra å slippe løs, fest de til prosjektøren ved bruk av en alminnelig tilgjengelig kabelstropp av plast. Bruk en kabelstropp med størrelse 2,0 x 5,0 mm eller mindre. Det er anbefalt å bøye enden av stroppen litt før du gjenger den til stroppholderen for å la den komme seg lett igjennom. ADVARSEL Ikke fest strømledningen. FORSIKTIG Bruk kun en plaststropp for å holde sammen eller feste kablene. En metallstropp kan føre til skade på kablene og stoppholderen. Ikke fest kablene for stramt. Kablene eller hullet kan bli skadet. 14 Stroppholder Kabelstropp

15 Montering Feste adapterdeksel Når du bruker den trådløse USBadapteren, sørg for at du kobler adapteren til den USB TYPE A-porten som er lengst borte fra LAN-porten og 1 bruk medfølgende adapterdeksel. Løsne på skruen (merket med trekant) 1. nede til venstre på USB TYPE A-portene. Sett tapp på dekselet inn i hullet på 2. øvre høyre side av USB TYPE A-portene i pilens retning. Plasser skruehullene på prosjektøren og dekselet så de 3. passer sammen. Sett deretter skruen som er skrudd ut av prosjektøren inn i hullet og skru til. Tapp 2 3 ADVARSEL Hold små deler unna barn og kjæledyr. Skal ikke puttes i munnen. Varme kan bygge seg opp i den trådløse USB-adapteren, for å unngå mulige brannskader, koble fra prosjektørens strømkabel i 10 min. før du rører ved den. Bruke sikkerhetssperre og lås En anti-tyverilenke eller -ståltråd som fi nnes i handelen, kan festes til sikkerhetssperren på projektoren.se i fi guren for å velge en anti-tyverilenke eller -ståltråd. Også dette produktet har sikkerhetsspalten for Kensington-låsen. For detaljer, se manualen for sikkerhetsverktøy. Anti-tyverikjede eller ståltråd 11mm Sikkerhetssperre Sikkerhetsspalte 19mm 15mm ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten for å hindre prosjektøren fra å falle ned, siden den ikke er designet for det. FORSIKTIG Ikke plasser anti-tyverilenke eller ståltråd nær utblåsningsventilene. Det kan bli for varmt. MERK Sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten er ikke omfattende tyveriforebyggende tiltak. De er ment å skulle brukes som supplerende tiltak for å forhindre tyveri. Sikkerhetsskinnen ( 4) kan brukes til samme formål som sikkerhetssperren. 15

16 Montering Strømtilkobling Plugg støpslet på strømkabelen inn i AC (Strøminntak) på prosjektøren. Stikk støpslet på strømkabelen godt inn i stikkontakten. I løpet av få sekunder etter at strøm har blitt tilkoblet vil POWER-indikator lyse jevnt oransje. Vennligst husk at når funksjonen DIR.STRØM PÅ er aktivert ( 69), vil tilkobling av strøm medføre at prosjektøren slår seg på automatisk. AC Strømkabel ADVARSEL Ikke koble til projektoren til en strømforsyning hvis det ikke er montert en linse på den. Vennligst vær ekstra forsiktig når strømkabelen tilkobles, ettersom uriktig eller mangelfull tilkobling kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Rør aldri nettledningen med våte hender. Bruk kun den strømkabelen som kom med prosjektøren. Hvis den er skadet, kontakt forhandleren for å få en ny. En strømkabel må aldri modifi seres. Stikk kun strømkabelen inn i en stikkontakt som har spenning som passer for strømkabelen. Stikkontakten bør være nærmt prosjektøren og lett tilgjengelig. Ta strømkabelen ut for fullstendig separering. Ikke bruk strømforsyningen med fl ere enheter. Dette kan overbelaste uttaket og kontaktene, føre til dårlig kontakt eller resultere i brann, elektrisk støt eller andre ulykker. Koble jordkoblingen for strøminngangen på apparatet til bygningens jordterminal ved hjelp av en egnet strømledning (medfølger). BEMERK This product is also designed for IT power systems with a phasetophase voltage of 220 to 240 V. 16

17 Fjernkontroll Sette i batterier Fjernkontroll Vennligst sett inn batteriene før fjernkontrollen tas i bruk. Hvis fjernkontrollen begynner å svikte, prøv å bytte batteriene. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, tas batteriene ut av fjernkontrollen og lagres på et trygt sted. Ta tak i hekteanordningen på batterilokket og fjern det. Påse at batteriene ligger riktig ved 2. innsetting av de to AA batteriene (HITACHI MAXELL ENERGY, del nr. 3 LR6 eller R6P) i samsvar med pluss- og minuspolene som indikert i fjernkontrollen. 3. Sett batteridekslet tilbake ved å skyve det i pilretningen og klikk det på plass. ADVARSEL Batteriene må alltid behandles med forsiktighet og kun brukes som anvist. Uriktig bruk kan føre til at batteriene eksploderer, sprekker, eller begynner å lekke, hvilket kan resultere i brann, skade og/eller miljøforurensning. Kun de spesifiserte batteriene må anvendes. Ikke bruk forskjellige batterityper samtidig. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et gammelt. Sjekk at pluss- og minus-terminalene plasseres riktig når batteriene settes inn. Hold batterier utenfor barns og dyrs rekkevidde. Batteriene må ikke lades på nytt, kortsluttes, loddes, eller demonteres. Batterier må ikke kastes i ild eller i vann. Oppbevar batterier på et mørkt, kjølig og tørt sted. Hvis du oppdager batterilekkasje, tørk bort lekkasjen og sett inn et nytt batteri. Hvis væsken har kommet på kroppen eller klærne, skyll umiddelbart med rikelig vann. Følg de lokale forskriftene for deponering av batterier. Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon Denne funksjonen kan du bruke til å styre bestemte prosjektører med en fjernkontroll som har samme ID-nummer, når du bruker flere prosjektører av samme type samtidig. Tilordne et ID-nummer til hver prosjektør før du bruker punktet FJERNKONT. ID i SERVICE-menyen under VALG-menyen (&74). Trykk på ID-knappen med det samme ID-nummeret som er tilordnet prosjektøren du skal styre. ID-knappen som velges vil lyse i flere sekunder. ID-knappene MERK Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse. For å bekrefte projektorens aktuelle ID, skal du trykke en ID-knapp i 3 sekunder. Nummeret vil vises på hver skjerm uavhengig av satt ID på projektor. 17

18 Fjernkontroll Endre fjernkontrollsignalets frekvens Den tilhørende fjernkontrollen har to valg for signalfrekvens Modus 1:NORMAL og MODUS 2:HØY. Hvis fjernkontrollen ikke virker korrekt, prøv å skifte signalfrekvens. For å innstille modus, vennligst fortsett å trykke kombinasjonen av to knapper, som vist under, samtidig i omtrent 3 sekunder. (1) I nnstill til Modus 1:NORMAL AV MUTE og ZOOM - -knappene (2) I nnstill til Modus 2:HØY F5 og KEYSTONE-knappene Vennligst husk at "FJERNK.-FREKVENS" (2) F5-knappen KEYSTONE -knappen under SERVICE-punktet i VALG-menyen ( 74) til den prosjektøren som skal kontrolleres, bør settes til samme modus som fjernkontrollen. (1) AV MUTE -knappen ZOOM - -knappen Om fjernkontrollsignalet Fjernkontrollen virker med prosjektørens fjernkontrollsensor. Denne prosjektøren har to fjernkontrollfølere, på forsiden og baksiden. Følerne kan motta signaler fra følgende avstand: 60 grader (30 grader til venstre og til høyre for sensoren) innenfor ca. 3 meter m 30 3m 30 (Ca.) MERK Du kan deaktivere en av følerne ved hjelp av punktet FJERNK.MOTTAK i SERVICE-menyen under VALG-menyen ( 74). Signalet fra fjernkontrollen kan reflekteres fra skjermen eller liknende. Hvis det er vanskelig å sende signalet direkte til sensoren, prøv å få signalet til å reflektere. Fjernkontrollen bruker infrarødt lys for å sende signaler til prosjektøren (Klasse 1 LED), den må derfor brukes i et område som er fritt for hindringer som kan blokkere signalene fra fjernkontrollen til prosjektøren. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke korrekt hvis strerkt lys (så som direkte sollys), eller lys fra en veldig kort avstand (så som fra en invertert fluorescerende lampe) skinner på prosjektørens fjernsensor. Juster prosjektørens posisjon for å unngå disse lysene. 18

19 Fjernkontroll Bruke som en enkel PC mus & tastatur Fjernkontrollen som er tilleggsutstyr, fungerer som en enkel mus og tastatur for datamaskinen når projektorens USB TYPE B-port og datamaskinens type A USB-port er tilkoblet og MUS er valgt for USB TYPE B-elementet i VALG-menyen ( 70). (1) PAGE UP-tasten: Trykk PAGE UP-knappen. (2) PAGE DOWN-tasten: Trykk PAGE DOWN-knappen. (3) Venstre museknappen: Trykk ENTER-knappen. (1) (4) Flytt peker: Bruk markørknappene,, og. (5) ESC-tasten: Trykk ESC-knappen. (2) (6) Høyre museknappen: Trykk RESET-knappen. (7) (7) F5-tasten: Trykk F5-knappen. USB TYPE B-port (3) BEMERK Feil bruk av den enkle musen & tastaturfunksjonen kan skade utstyret ditt. Ved bruk av denne funksjonen, vennligst koble dette produktet kun til en datamaskin. Påse å sjekke med datamaskinens bruksanvisninger før du kobler dette produktet til en datamaskin. (4) (6) (5) MERK Hvis den enkle mus & tastatur-funksjonen på dette produktet ikke virker korrekt, vennligst sjekk følgende. Hvis en USB-kabel kobler denne prosjektøren til en datamaskin med en innebygget pekeinnretning (f.eks. track ball) for eksempel en bærbardatamaskin, åpn BIOS setup menu, velg så den eksterne musen og deaktiver den innebyggede pekeinnretningen, siden den innebyggede pekeinnretningen kan ha prioritet over denne funksjonen. Windows 95 OSR 2.1 eller høyere kreves for denne funksjonen. I tillegg er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke på grunn av datamaskinens konfi gurasjoner og musdrivere. Denne funksjonen kan virke med datamaskiner som kan bruke generelle USB-mus eller tastatur. Du kan ikke gjøre ting som å trykke to knapper samtidig (for eksempel trykke to knapper samtidig for å fl ytte musepekeren diagonalt). Denne funksjonen vil kun være aktivert hvis prosjektøren virker korrekt. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for i følgende situasjoner: - Mens lampen varmer opp. (POWER-indikatoren blinker grønt.) - Når enten USB TYPE A eller USB TYPE B blir valg som inngangskilde. - Ved visning av skjermen BLANK ( 60), MAL ( 65) eller MITT BILDE ( 88). - Når en meny vises på skjermen. - Ved bruk av markørknappene til å betjene lyd- eller skjermfunksjoner, så som justering av lydnivået, trapeskorreksjon, korrigering av bildets posisjon samt forstørrelse av skjermen. 19

20 Statusskjerm Statusskjerm Statusskjermen er under-lcd i bakpanelet. Statusskjermen viser nåværende tilstand for prosjektøren, inklusive feil, oppsettinformasjon og feilhistorie. Statusskjerm Vise prosjektørens tilstand Dersom ingen knapper har blitt betjent, viser Statusskjermen som under, avhengig av tilstanden til prosjektøren. MERK Statusskjermen viser ingenting når prosjektøren er i standbymodus dersom STANDBYMODUS-elementet i OPPSETT-menyen er stilt inn på SPARING ( 58). Når INSTALLASJON i OPPSETT-meny er satt til FRONT / TAK eller BAK / TAK, vil innholdet på Statusskjerm bli vist opp-ned ( 57). I en normal status Statusskjermen viser prosjektørens status på tre linjer. 20 Første linje : Viser prosjektørens tilstand. Mens lampen er på vises valgt port. Viste forhold er som nedenfor; STANDBY: Prosjektøren er i standbymodus. WARM UP: Prosjektoren varmer opp. SEARCHING: Prosjektøren søker etter et inngangssignal. COOL DOWN: Prosjektoren avkjøles. Andre linje : Viser tilstanden til det oppdagede inngangssignalet mens lampen er på. Ellers viser den serienummeret til prosjektøren. Viste forhold er som nedenfor; SYNC OUT: Oppdaget inngangssignal er utenfor spesifisert rekkevidde. NO SIGNAL: Der er ikke noe kildesignal. CONNECTED: Prosjektøren har koblet seg til nettverket eller datamaskinen og noen bilder overføres til prosjektøren mens LAN eller USB TYPE B -porten velges. HOLD: Prosjektøren har koblet seg til nettverket, men det overføres ikke noe bilde mens LAN-porten er valgt. NOT CONNECTED: Prosjektøren er ikke koblet til nettverket eller datamaskinen når LAN eller USB TYPE B -porten er valgt. S T A N D B Y # A B 2 3 C eksempel

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger

Detaljer

Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor.

Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. Projektor CP-TW2503/CP-TW3003 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet.

Detaljer

CP-WU8451/CP-WU8461. Brukerhåndbok (konsis) Innholdsfortegnelse. Prosjektør

CP-WU8451/CP-WU8461. Brukerhåndbok (konsis) Innholdsfortegnelse. Prosjektør Prosjektør CP-WU8451/CP-WU8461 Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet for å dra nytte av produktet

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-RX93 http://no.yourpdfguides.com/dref/4124450

Din bruksanvisning HITACHI CP-RX93 http://no.yourpdfguides.com/dref/4124450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CP-X2021WN/CP-X2521WN/ CP-X3021WN

CP-X2021WN/CP-X2521WN/ CP-X3021WN Prosjektor CP-X2021WN/CP-X2521WN/ CP-X3021WN Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling 020-000494-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) Veiledning

Detaljer

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke produktet, vennligst les "Brukerhåndbok (konsis)"

Detaljer

CP-X4021N/CP-X5021N/ CP-WX4021N

CP-X4021N/CP-X5021N/ CP-WX4021N Prosjektor CP-X4021N/CP-X5021N/ CP-WX4021N Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektor CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-X20EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276200

Din bruksanvisning HITACHI ED-X20EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276200 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X300WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275600

Din bruksanvisning HITACHI CP-X300WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X3WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275718

Din bruksanvisning HITACHI CP-X3WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275718 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-WU8451/CP-WU8461 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005

CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005 Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505/ CP-AW2505/CP-AW3005 Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne projektoren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000466-02 Prosjektør LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-S3350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276148

Din bruksanvisning HITACHI ED-S3350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X505W http://no.yourpdfguides.com/dref/1275826

Din bruksanvisning HITACHI CP-X505W http://no.yourpdfguides.com/dref/1275826 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer