Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning"

Transkript

1 Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær sikker på at du leser først Sikkerhetshåndbok. Etter å ha lest dem, oppbevar dem på et sikkert sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig skade eller selv dødsfall pga feil håndtering hvis den ignoreres. FORSIKTIG BEMERK Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig eller fysisk skade pga feil håndtering hvis den ignoreres. Dette gir varsel om fare som forårsaker feil. Vennligst se de sidene som er skrevet etter dette symbolet. MERK Informasjonen i denne brukerhåndboken er underlagt endringer uten foregående varsel. Illustrasjonene i denne håndboken er ment som illustrasjoner. De kan avvike noe fra projektoren din. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i denne brukerhåndboken. Reproduksjon, overføring, eller kopiering av hele eller enhver del av dette dokumentet er ikke tillatt uten spesiell skriftlig godkjennelse. Varemerkebekreftelse Mac er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. Windows, DirectDraw og Direct3D er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. VESA og DDC er varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. HDMI TM, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Blu-ray Disc TM og Blu-ray TM er varemerker for Blu-ray Disc Association. DICOM er et registrert varemerke for National Electrical Manufacturers Association for dens standarder (publikasjoner) som har å gjøre med digital kommunikasjon av medisinsk informasjon. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 ENKEL-MENY Funksjoner...3 BILDE-meny Kontroller innholdet i pakken...3 UTTRYKK-meny Navn På deler...4 Prosjektør, Kontrollpanel og Indikatorer, KILDE-meny Porter, Fjernkontroll OPPSETT-meny Montering Plassering...7 AUDIO-meny Tilkopling av utstyr...10 SKJERM-meny Festing av kablene VALG-meny Feste adapterdeksel...15 Bruke sikkerhetssperre og lås...15 NETTVERK-meny Strømtilkobling...16 SIKKERHET-meny Fjernkontroll Presentasjonsverktøy Sette i batterier...17 Presentasjon UTEN PC...98 Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon...17 Miniatyrbildemodus, Fullskjermmodus, Endre fjernkontrollsignalets frekvens Lysbildevisningsmodus, Spilleliste Om fjernkontrollsignalet...18 USB-visning Start av USB-visning, Flytende meny, Bruke som en enkel PC mus & tastatur...19 Valgvindu Statusskjerm Vedlikehold Vise prosjektørens tilstand...20 Utskifting av lampen Vise loggen...22 Rengjøring og utskifting av luftfilteret Strøm på/av Annet stell Påslåing av strømmen...24 Avslåing av strømmen...24 Feilsøking Advarsler vist på Statusskjermen Betjening Relaterte meldinger Justering av utgangsvolumet...25 Vedrørende indikatorlampene Slå av skjerm og lydutgang midlertidig..25 Nullstille alle innstillinger Velge et kildesignal...26 Fenomener som lett kan Velge et aspektforhold (h/b)...27 forveksles med maskindefekter..124 Justering av prosjektørens elevator...28 Justering av linsen...29 Spesifikasjoner Justere zoom og fokus, Justere linseposisjonen, Linseminne Bruke den automatiske justeringsfunksjonen Justere posisjonen...31 Korrigere forvrengning...32 Bruke forstørrelsesfunksjonen...35 Midlertidig frysing av skjermen...36 Midlertidig nedblending av bilde...36 PBP (Bilde-ved-bilde) / PIP (Bilde-i-bilde)...37 Bruke menyfunksjonen...41 Indikasjon i OSD (On Screen Display), Inneholder elementer fra hver meny 2

3 Innledning Funksjoner Innledning Prosjektøren gir deg en rekke bruksmuligheter med de følgende funskjonene. ü HDMI-portene kan støtte for forskjellig bildeutstyr som har digitalt grensesnitt for å få klarere bilder på en skjerm. ü Den superklare lampen og optiske systemet av høy kvalitet kan innfri kravene til profesjonell bruk. ü Noen optiske linseenheter og det store spekteret til funksjonen for linseforskyvning vil gi deg mange flere sjanser til å installere produkter hvor enn du vil. ü Objktivets irisblender kan skjule den innvendige driften og vil bistå din presentasjon. ü Det rikelige antallet I/O-porter antas å støtte enhver virksomhetsscene. Kontroller innholdet i pakken Vennligst se avsnittet Innholdspakke i Brukerhåndbok (konsis) som er en bok. Projektoren skal leveres med de delene som vises der. Ta kontakt med din forhandler umiddelbart dersom noen av gjenstandene mangler. ADVARSEL Hold små deler unna barn og kjæledyr. Skal ikke puttes i munnen. Dersom svelgt, må lege kontaktes for krisebehandling øyeblikkelig. MERK Ta vare på originalemballasjen for fremtidig returtransport. Vær nøye med å bruker originalemballasjen når prosjektøren flyttes. Vær spesielt varsom med objektivet. Projektoren kan gi fra seg en skranglelyd når den vippes, beveges eller skakes, fordi en klaff som kontrollerer luftstrømningen inni projektoren beveger seg. Vær oppmerksom på at dette ikke utgjør en feil eller feilfunksjon. 3

4 Innledning Navn På deler Prosjektør (1) Lampedeksel ( 113) Lampeenheten er innebygget. (2) Filterdeksel ( 114) Luftfi lteret og innsugingsviften er innebygget. (3) Elevatorføtter (x2) ( 28) (4) Elevatorknapper (x2) ( 28) (5) Fjernkontrollfølere (x2) ( 18, 74) (6) Linse (7) Linsedeksel (8) Indikatorer ( 5) (9) Innsugingsvifter (10) Kontrollpanel ( 5) (11) Statusskjerm ( 20) (12) AC (Strøminntak) ( 16) (13) Utblåsingsvifter (14) Porter ( 5) (15) Sikkerhetssperre ( 15) (16) Sikkerhetsspalte ( 15) (17) Håndtak ( nedenfor) (18) Sikkerhetsskinne ( 15) (3) (7) (6) (5) (11) (14) (10) (5) (12) (16) (15) (17) (18) (8) (13) (4) (3) (9) (2) (1) (9) (9) (4) ADVARSEL Ikke åpne eller fjerne noen deler av produktet, hvis det ikke står i manualen. Håndtak Ikke utsett projektoren for ustabile omgivelser. Ikke utsett produktet for støt eller trykk. For å bære prosjektøren, plasser hendene dine på håndtaket som er plassert på bunnen av prosjektøren. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Ikke se inn i linsen og åpningene på denne projektoren når lampen er slått på. FORSIKTIG Ikke ta på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden disse vil bli svært varme. Ikke fest noe annet enn denne projektorens linsedeksel til linsen, ettersom dette kan skade linsen, for eksempel ved at den smelter. 4

5 Innledning Navn På deler (fortsatt) Kontrollpanel og Indikatorer (1) STANDBY/ON-knappen (&24) (2) INPUT-knappen (&26, 41) (3) MENU-knappen (&41) (4) LENS SHIFT-knappen (&29) (5) ZOOM-knapp (&29) (6) FOCUS - / +-knappene (&29) (7) SHADE-knappen (&36) (3) (8) FUNCTION-knappen (&22, 29) (9) FILTER-indikator (&123) (4) (10) SHADE-indikator (&36) (6) (11) SECURITY-indikator (&97) (12) LAMP-indikator (&120 ~ 122) (2) (13) TEMP-indikator (&120 ~ 122) (14) POWER-indikator (&24, 120 ~ 122) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (5) (8) (1) (7) Porter (&10 ~ 14) (1) COMPUTER IN1-port (2) COMPUTER IN2-porter (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (3) LAN-port (4) USB TYPE A-porter (5) USB TYPE B-port (6) HDMI 1-port (7) HDMI 2-port (8) COMPONENT-porter (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (9) S-VIDEO-port (10) VIDEO-port (11) AUDIO IN1-port (12) AUDIO IN2-port (13) AUDIO IN3 (L, R)-porter (14) AUDIO OUT (L, R)-porter (15) MONITOR OUT-port (16) REMOTE CONTROL IN-port (17) REMOTE CONTROL OUT-port (18) CONTROL-port (5) (6) (10) (7) (4) (3) (9) (18) (2) (1) (16) (17) (14) (8) (13) (12) (11) (15) 5

6 Innledning Navn På deler (fortsatt) Fjernkontroll (1) STANDBY-knappen ( 24) (2) ON-knappen ( 24) (3) ID - 1 / 2 / 3 / 4-knappenene ( 17) (4) COMPUTER 1-knappen ( 26) (5) COMPUTER 2-knappen ( 26) (6) COMPUTER 3-knappen * (7) LAN-knappen ( 26) (8) USB TYPE A-knappen ( 26) (9) USB TYPE B-knappen ( 26) (10) COMPONENT-knappen ( 26) (11) S-VIDEO-knappen ( 26) (12) VIDEO-knappen ( 26) (13) HDMI 1-knappen ( 26) (14) HDMI 2-knappen ( 26) (15) DIGITAL-knappen * (16) PAGE UP / PAGE DOWN-knappenene ( 19, 100) (17) F5-knappen ( 18, 19) (18) ENTER-knappen ( 19, 22, 41) (19) RESET-knappen ( 41) (20) ESC-knappen ( 19, 41) (21) / / / markørknappene (22) MENU-knappen ( 41) (23) VOL + / --knappenene ( 25) (24) AV MUTE-knappen ( 25) (25) MAGNIFY ON / OFF-knappenene ( 35) (26) FREEZE-knappen ( 36) (27) PbyP-knappen ( 37) (28) ASPECT-knappen ( 27) (29) AUTO-knappen ( 31) (30) POSITION-knappen ( 30, 31, 42) (31) KEYSTONE-knappen ( 32) (32) MY BUTTON - 1, 2, 3, 4-knappenene ( 71) (33) LENS SHIFT-knappen ( 29) (34) LENS MEMORY-knappen ( 30) (35) FOCUS + / --knappenene ( 29) (36) ZOOM + / --knappenene ( 29) (37) Batterideksel ( 17) (38) Kabelbasert fjernkontrollport ( 14) Baksiden av fjernkontrollen (38) MERK Ingen knapper som er merket med * støttes av denne projektoren ( 119). Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse ( 17). (1) (3) (4) (7) (8) (10) (13) (14) (16) (26) (17) (18) (2) (5) (6) (9) (11) (12) (15) (23) (25) (24) (21) (19) (22) (27) (28) (20) (29) (32) (33) (30) (31) (34) (36) (35) (37) 6

7 Montering Montering Plasser prosjektøren i henhold til omgivelsene og måten den skal anvendes på. For montering i en spesiell stilling som takmontering, kreves det spesifiserte monteringstilbehør (&Spesifikasjoner i Brukerhåndbok (konsis)) og tjenester. Rådspør din forhandler om monteringen før du monterer projektoren. Plassering Se tabellene T-1 til T-3 bakerst i Brukerhåndbok (konsis) samt det følgende for å fastslå lerretsstørrelse og projeksjonsavstand. Verdiene som vises i tabellen er beregnet for en fullskjerm. Toppen på projektore H x V : Skjermstørrelse a : Projeksjonsavstand (på framsiden av prosjektørenheten) b, c : Skjermhøyden Bunnen av projektoren 7

8 Montering Plassering (fortsatt) ADVARSEL Monter projektoren på et sted med enkel tilgang til strømuttak. Hvis det skulle oppstå en feil skal du dra ut kontaktet øyeblikkelig. Hvis ikke kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Ikke utsett projektoren for ustabile omgivelser. Hvis projektoren faller ned eller velter, kan det forårsake skade på projektoren og gjenstander i nærheten. Bruken av en skadet prosjektør, kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Ikke plasser projektoren på ustabile steder, slik som skråplan, steder som er utsatt for vibrasjoner, på bord eller tralle som ikke er stødig, eller på underlag som er mindre enn projektoren. Ikke plasser prosjektøren på siden, fronten, eller baksiden. Ikke fest noe eller plasser noe på projektoren, med mindre dette er nevnt i håndboken. Bruk ikke monteringstilbehør som ikke er spesifisert av fabrikanten. Les og oppbevar brukermanualen til monteringstilbehøret som brukes. Ved spesiell montering som for eksempel i tak, spør alltid forhandler om råd på forhånd. Det er mulig å installere projektoren i hvilken som helst retning med spesifisert monteringstilbehør. Konsulter med din forhandler om en slik spesialinstallasjon. For å bære prosjektøren, plasser hendene dine på håndtaket som er plassert på bunnen av prosjektøren. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Ikke monter projektoren nær varmeledende eller brennbare gjenstander. Når de utsettes fra varme fra projektoren, kan slike gjenstander føre til brann og brannskader. Plasser ikke projektoren på et metallstativ. Ikke plasser projektoren på steder hvor det benyttes olje, f.eks. matolje eller maskinolje. Olje kan skade produktet og føre til feilfunksjon eller at det faller ned fra monteringsposisjonen. Ikke plasser prosjektøren på noe sted hvor den kan bli våt. Hvis prosjektøren blir våt, eller det søles væske inn i den, kan dette føre til brann, elektrisk støt og feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser projektoren nær vann, som for eksempel på baderom, kjøkken eller ved basseng. Ikke plasser projektoren utendørs eller ved vinduet. Ikke plasser noe som inneholder væske nær prosjektøren. 8

9 Montering Plassering (fortsatt) FORSIKTIG Plasser prosjektøren på et kjølig sted og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Projektoren kan slå seg av automatisk eller ikke fungere korrekt hvis den indre temperaturen er for høy. Bruken av en skadet prosjektør, kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Ikke plasser prosjektøren i direkte sollys eller nær varmekilder, så som varmeapparater. Ikke plasser projektoren slik at luft fra en aircondition-enhet eller lignende blåser rett på projektoren. La det være en avstand på minst 30 cm mellom prosjektørens sider og andre objekter, så som vegger. Ikke plasser prosjektøren på tepper, puter, eller sengeklær. Prosjektørens ventilasjonsåpninger må ikke tilstoppes, blokkeres, eller tildekkes. Ikke plasser noe ved projektorens luftinntak som kan suges inn eller sette seg fast i luftinntakene. Ikke plasser projektoren på steder som er utsatt for magnetfelter, da dette kan føre til at kjøleviftene inne i projektoren ikke fungerer korrekt. Unngå å plassere prosjektøren i et røykfylt, fuktig eller støvete rom. Hvis prosjektøren plasseres i et slikt rom, kan det føre til brann, elektrisk støt og feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser projektoren nær luftfuktere. Dette gjelder spesielt luftfuktere som fungerer med ultralyd, ettersom disse atomiserer klor og mineraler som finnes i vannet. Disse kan avsettes i projektoren og skape bildeforringelse eller andre problemer. Ikke plasser projektoren i røykeområde, på kjøkken, i korridor eller ved vindu. BEMERK Plasser prosjektøren slik at ikke lys kan treffe prosjektørens fjernkontrollsensor direkte. Ikke plasser produktet å et sted der det kan forårsake radiointerferens. Innstill ALTITUDE for SERVICE gjenstanden i VALG-menyen riktig. Det anbefales vanligvis at den skal stå på AUTO (&72). Hvis prosjektøren brukes med feil innstilling kan det forårsake skade på selve prosjektøren eller delene inne i den. Hold varmefølsomme gjenstander unna projektoren. Hvis ikke kan de skades av varmen fra projektoren. 9

10 Montering Tilkopling av utstyr Før du kobler projektoren til en enhet, må du sjekke brukerveiledningen til enheten for å bekrefte at enheten passer til tilkobling med denne projektoren og forberede det nødvendige tilleggsutstyret, slik som en kabel i henhold til signalet fra enheten. Rådspør forhandleren din når det kreves tilbehør som ikke var medsendt produktet eller hvis tilbehøret er skadet. Etter å ha sørget for at projektoren og utstyret er slått av, skal tilkoblingen utføres I overensstemmelse med følgende instruksjoner. Henvis til figurene på de påfølgende sidene. Før projektoren kobles til et nettverksystem, les også Nettverksveiledning. ADVARSEL Bruk riktig tilleggsutstyr. Ellers kan det føre til brann eller skade på enheten og projektoren. Bruk kun tilbehør som er spesifisert eller anbefalt av produsenten av projektoren. Dette kan tilpasses under enkelte standarder. Prosjektøren med tilleggsutstyr må ikke demonteres eller modifiseres. Ikke bruk skadede tilleggsutstyr. Vær forsiktig slik at du ikke skader tilleggsutstyret. Strekk kablene slik at de ikke blir trappeformet og presset ut. FORSIKTIG For en kabel med kjerne kun i den ene enden, kobles den enden som har kjerne til projektoren. Dette kan være påkrevd i reguleringer fra EMI. MERK Ikke slå av eller på projektoren mens den er tilkoblet en enhet i bruk, med mindre dette er uttrykt i enhetens brukermanual. Ellers kan det føre til feilfunksjon på enheten eller projektoren. For noen av inngangene kan funksjonen velges i henhold til dine behov. For nærmere informasjon, se sidenummeret ved siden av hver inngang på følgende illustrasjon. Vær forsiktig slik at du ikke kobler projektoren feilaktig til gal port. Ellers kan det føre til feilfunksjon på enheten eller projektoren. - Mens tilkoblingen foregår, sjekk at formen på kabelens støpsel passer inn i den åpningen den skal tilkobles. - Og husk å dra til alle skruer på tilkoblingselementer som har skruer. - Bruk kablene med rette plugger, ikke de L-formede, da inngangsportene til prosjektøren er innstukket. Om Plug-and-Play-kapabilitet Plug-and-Play er et system som består av en datamaskin, dens operativsystem og perifert utstyr (dvs. fremvisningsanordninger). Denne prosjektøren er VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan brukes ved at man kobler denne prosjektøren til en datamaskin som er VESA DDC (Display Data Channel)- kompatibel. - Benytt deg av denne funksjonen ved å koble en PC-kabel til COMPUTER IN1- porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play vil kanskje ikke virke korrekt hvis en annen type tilkobling prøves. - Vennligst bruk standard drivere i din datamaskin ettersom denne prosjektøren er en Plug-and-Play-monitor. 10

11 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) (&26, 108) (&26) (&59) (&26) Datamaskin MERK Før du kobler projektoren til en datamaskin, sjekk datamaskinens brukerveiledning og kontroller kompatibiliteten på signalnivået, synkroniseringsmetodene og skjermoppløsningen på projektoren. - Noen signaler kan trenge en adapter for overføring til denne prosjektøren. - Noen datamaskiner har mange skjermvisningsmoduser som kan omfatte signaler som ikke støttes av denne prosjektøren. - Selv om prosjektøren kan vise signaler med en oppløsning på opptil UXGA (1600x1200) eller opp til W-UXGA (1920x1200) for CP-WU8460, vil signalet konverteres til prosjektørens paneloppløsning før det vises. Den beste billedkvaliteten oppnås hvis kildesignalets oppløsning og prosjektørens panel er identiske. Hvis du kobler denne projektoren til en bærbar datamaskin, må du dele ut skjermen med en ekstern skjerm, eller dele ut samtidig den interne skjermen og en ekstern skjerm. Sjekk datamaskinens brukermanual for innstillinger. Avhengig av inngangssignalet, kan den automatiske justeringsfunksjonen på projektoren ta litt tid, og dermed ikke fungere riktig. - Merk at et kompositt signal eller sync-on-screen -signal kan forstyrre den automatiske justeringsfunksjonen på denne projektoren (&54). - Hvis den automatiske justeringsfunksjonen ikke virker riktig, kan det være at du ikke ser dialogen om å justere skjermoppløsningen. I slike tilfeller må du bruke en ekstern skjermenhet. Du kan være i stand til å se dialogen og justere riktig skjermoppløsning. 11

12 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) (&80) (&19) Datamaskin Eksternt apparat Tilgangspunkt (&80) Trådløs USBadapter (valgfritt) (&80) USB-lagringsenhet (&98) ADVARSEL Varme kan bygge seg opp i den trådløse USB-adapteren, for å unngå mulige brannskader, koble fra prosjektørens strømkabel i 10 min. før du rører ved den. Når du bruker den trådløse USB-adapteren, sørg for at du kobler adapteren til den USB TYPE A-porten som er lengst borte fra LAN-porten og bruk medfølgende adapterdeksel (&15). FORSIKTIG Før du kobler projektoren til et nettverk, vær sikker på at du har administratorrettigheter til nettverket. LAN-porten må ikke kobles til et nettverk som kanskje har for høy spenning. Den spesifiserte trådløs USB-adapter, som selges som valgfritt tilbehør, er nødvendig for å bruke denne prosjektørens trådløse nettverksfunksjon. Før du kobler til den trådløse USB-adapteren, skru av prosjektøren og trekk strømledningen ut av stikkontakten. Bruk ikke skjøteledning eller forlengingsenhet når adapteren kobles til prosjektøren. Før du fjerner USB-lagringsenhet fra porten på projektoren, vær sikker på å bruke funksjonen FJERN USB i miniatyrbildeskjermen for å sikre dine data (&101). Når du skal koble både nettverkskabelen og USB-enheten til prosjektøren, bruker du bare USB TYPE A-porten fra LAN-porten eller en nettverkskabel som er flat på den siden hvor pluggtrådene er synlige. Hvis ikke vil ikke begge kunne kobles til korrekt, eller ledningen kan ryke (feil). MERK Hvis en for stor USB-lagringsenhet blokkerer LAN-porten, bruker du bare USB TYPE A-porten fra LAN-porten eller en USB-skjøteledning til å koble til USB-lagringsenheten. 12

13 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) (&59) (&26) (&26, 54) (&26) VCR/DVD/ Blu-ray Disc TM -spiller MERK HDMI-portene på denne modellen er kompatible med HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) og er derfor i stand til å vise videosignaler fra HDCP-kompatible DVD-spillere eller lignende. - HDMI-portene støtter følgende signaler: Videosignal : Audio-signal : Lineært PCM-format Sampling Frequency 48kHz / 44,1kHz / 32kHz - Denne prosjektøren kan kobles til annet utstyr som har HDMI TM -konnektor, men det kan hende at prosjektøren ikke virker korrekt med en del utstyr, f.eks. ikke noe video. - Bruk kun en HDMI TM -kabel som har HDMI TM -logo. - Bruk en kategori 2-sertifisert HDMI -kabel for å sende til prosjektøren. - Når projektoren er tilkoblet med et utstyr som har DVI kobling, skal du bruke en DVI til HDMI TM kabel med HDMI TM inngang. HDMI -kablene kan taes av lett på grunn av mangelen av en mekanisk lås på kablene og forbindelsesleddene. Det er anbefalt å feste kablene til prosjektøren for å unngå at kablene slippes løs (&14). 13

14 Montering Tilkopling av utstyr (fortsatt) En annen prosjektør Høyttalere (med forsterker) (&58) Skjerm Koblet fjernkontroll MERK Hvis du vil bruke en kabelbasert fjernkontroll, kobler du denne til REMOTE CONTROL IN-porten. Du kan også koble en annen prosjektør til REMOTE CONROL OUT-porten og styre den via den kabelbaserte fjernkontrollen. Du kan bruke denne prosjektøren som et eksternt kontrollrelé med portene REMOTE CONROL IN og OUT. Hvis du vil koble den kabelbaserte fjernkontrollen eller en annen prosjektør til REMOTE CONROL IN- eller OUT-porten, bruker du lydkabler med 3,5 mm stereo minijack. Hvis fjernkontrollsignalet har vanskelig for å nå prosjektøren i de aktuelle omgivelsene, er denne funksjonen effektiv. Festing av kablene For å få signalkablene sammen og hindre de fra å slippe løs, fest de til prosjektøren ved bruk av en alminnelig tilgjengelig kabelstropp av plast. Bruk en kabelstropp med størrelse 2,0 x 5,0 mm eller mindre. Det er anbefalt å bøye enden av stroppen litt før du gjenger den til stroppholderen for å la den komme seg lett igjennom. ADVARSEL Ikke fest strømledningen. FORSIKTIG Bruk kun en plaststropp for å holde sammen eller feste kablene. En metallstropp kan føre til skade på kablene og stoppholderen. Ikke fest kablene for stramt. Kablene eller hullet kan bli skadet. 14 Stroppholder Kabelstropp

15 Montering Feste adapterdeksel Når du bruker den trådløse USBadapteren, sørg for at du kobler adapteren til den USB TYPE A-porten som er lengst borte fra LAN-porten og 1 bruk medfølgende adapterdeksel. Løsne på skruen (merket med trekant) 1. nede til venstre på USB TYPE A-portene. Sett tapp på dekselet inn i hullet på 2. øvre høyre side av USB TYPE A-portene i pilens retning. Plasser skruehullene på prosjektøren og dekselet så de 3. passer sammen. Sett deretter skruen som er skrudd ut av prosjektøren inn i hullet og skru til. Tapp 2 3 ADVARSEL Hold små deler unna barn og kjæledyr. Skal ikke puttes i munnen. Varme kan bygge seg opp i den trådløse USB-adapteren, for å unngå mulige brannskader, koble fra prosjektørens strømkabel i 10 min. før du rører ved den. Bruke sikkerhetssperre og lås En anti-tyverilenke eller -ståltråd som fi nnes i handelen, kan festes til sikkerhetssperren på projektoren.se i fi guren for å velge en anti-tyverilenke eller -ståltråd. Også dette produktet har sikkerhetsspalten for Kensington-låsen. For detaljer, se manualen for sikkerhetsverktøy. Anti-tyverikjede eller ståltråd 11mm Sikkerhetssperre Sikkerhetsspalte 19mm 15mm ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten for å hindre prosjektøren fra å falle ned, siden den ikke er designet for det. FORSIKTIG Ikke plasser anti-tyverilenke eller ståltråd nær utblåsningsventilene. Det kan bli for varmt. MERK Sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten er ikke omfattende tyveriforebyggende tiltak. De er ment å skulle brukes som supplerende tiltak for å forhindre tyveri. Sikkerhetsskinnen ( 4) kan brukes til samme formål som sikkerhetssperren. 15

16 Montering Strømtilkobling Plugg støpslet på strømkabelen inn i AC (Strøminntak) på prosjektøren. Stikk støpslet på strømkabelen godt inn i stikkontakten. I løpet av få sekunder etter at strøm har blitt tilkoblet vil POWER-indikator lyse jevnt oransje. Vennligst husk at når funksjonen DIR.STRØM PÅ er aktivert ( 69), vil tilkobling av strøm medføre at prosjektøren slår seg på automatisk. AC Strømkabel ADVARSEL Ikke koble til projektoren til en strømforsyning hvis det ikke er montert en linse på den. Vennligst vær ekstra forsiktig når strømkabelen tilkobles, ettersom uriktig eller mangelfull tilkobling kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Rør aldri nettledningen med våte hender. Bruk kun den strømkabelen som kom med prosjektøren. Hvis den er skadet, kontakt forhandleren for å få en ny. En strømkabel må aldri modifi seres. Stikk kun strømkabelen inn i en stikkontakt som har spenning som passer for strømkabelen. Stikkontakten bør være nærmt prosjektøren og lett tilgjengelig. Ta strømkabelen ut for fullstendig separering. Ikke bruk strømforsyningen med fl ere enheter. Dette kan overbelaste uttaket og kontaktene, føre til dårlig kontakt eller resultere i brann, elektrisk støt eller andre ulykker. Koble jordkoblingen for strøminngangen på apparatet til bygningens jordterminal ved hjelp av en egnet strømledning (medfølger). BEMERK This product is also designed for IT power systems with a phasetophase voltage of 220 to 240 V. 16

17 Fjernkontroll Sette i batterier Fjernkontroll Vennligst sett inn batteriene før fjernkontrollen tas i bruk. Hvis fjernkontrollen begynner å svikte, prøv å bytte batteriene. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, tas batteriene ut av fjernkontrollen og lagres på et trygt sted. Ta tak i hekteanordningen på batterilokket og fjern det. Påse at batteriene ligger riktig ved 2. innsetting av de to AA batteriene (HITACHI MAXELL ENERGY, del nr. 3 LR6 eller R6P) i samsvar med pluss- og minuspolene som indikert i fjernkontrollen. 3. Sett batteridekslet tilbake ved å skyve det i pilretningen og klikk det på plass. ADVARSEL Batteriene må alltid behandles med forsiktighet og kun brukes som anvist. Uriktig bruk kan føre til at batteriene eksploderer, sprekker, eller begynner å lekke, hvilket kan resultere i brann, skade og/eller miljøforurensning. Kun de spesifiserte batteriene må anvendes. Ikke bruk forskjellige batterityper samtidig. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et gammelt. Sjekk at pluss- og minus-terminalene plasseres riktig når batteriene settes inn. Hold batterier utenfor barns og dyrs rekkevidde. Batteriene må ikke lades på nytt, kortsluttes, loddes, eller demonteres. Batterier må ikke kastes i ild eller i vann. Oppbevar batterier på et mørkt, kjølig og tørt sted. Hvis du oppdager batterilekkasje, tørk bort lekkasjen og sett inn et nytt batteri. Hvis væsken har kommet på kroppen eller klærne, skyll umiddelbart med rikelig vann. Følg de lokale forskriftene for deponering av batterier. Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon Denne funksjonen kan du bruke til å styre bestemte prosjektører med en fjernkontroll som har samme ID-nummer, når du bruker flere prosjektører av samme type samtidig. Tilordne et ID-nummer til hver prosjektør før du bruker punktet FJERNKONT. ID i SERVICE-menyen under VALG-menyen (&74). Trykk på ID-knappen med det samme ID-nummeret som er tilordnet prosjektøren du skal styre. ID-knappen som velges vil lyse i flere sekunder. ID-knappene MERK Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse. For å bekrefte projektorens aktuelle ID, skal du trykke en ID-knapp i 3 sekunder. Nummeret vil vises på hver skjerm uavhengig av satt ID på projektor. 17

18 Fjernkontroll Endre fjernkontrollsignalets frekvens Den tilhørende fjernkontrollen har to valg for signalfrekvens Modus 1:NORMAL og MODUS 2:HØY. Hvis fjernkontrollen ikke virker korrekt, prøv å skifte signalfrekvens. For å innstille modus, vennligst fortsett å trykke kombinasjonen av to knapper, som vist under, samtidig i omtrent 3 sekunder. (1) I nnstill til Modus 1:NORMAL AV MUTE og ZOOM - -knappene (2) I nnstill til Modus 2:HØY F5 og KEYSTONE-knappene Vennligst husk at "FJERNK.-FREKVENS" (2) F5-knappen KEYSTONE -knappen under SERVICE-punktet i VALG-menyen ( 74) til den prosjektøren som skal kontrolleres, bør settes til samme modus som fjernkontrollen. (1) AV MUTE -knappen ZOOM - -knappen Om fjernkontrollsignalet Fjernkontrollen virker med prosjektørens fjernkontrollsensor. Denne prosjektøren har to fjernkontrollfølere, på forsiden og baksiden. Følerne kan motta signaler fra følgende avstand: 60 grader (30 grader til venstre og til høyre for sensoren) innenfor ca. 3 meter m 30 3m 30 (Ca.) MERK Du kan deaktivere en av følerne ved hjelp av punktet FJERNK.MOTTAK i SERVICE-menyen under VALG-menyen ( 74). Signalet fra fjernkontrollen kan reflekteres fra skjermen eller liknende. Hvis det er vanskelig å sende signalet direkte til sensoren, prøv å få signalet til å reflektere. Fjernkontrollen bruker infrarødt lys for å sende signaler til prosjektøren (Klasse 1 LED), den må derfor brukes i et område som er fritt for hindringer som kan blokkere signalene fra fjernkontrollen til prosjektøren. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke korrekt hvis strerkt lys (så som direkte sollys), eller lys fra en veldig kort avstand (så som fra en invertert fluorescerende lampe) skinner på prosjektørens fjernsensor. Juster prosjektørens posisjon for å unngå disse lysene. 18

19 Fjernkontroll Bruke som en enkel PC mus & tastatur Fjernkontrollen som er tilleggsutstyr, fungerer som en enkel mus og tastatur for datamaskinen når projektorens USB TYPE B-port og datamaskinens type A USB-port er tilkoblet og MUS er valgt for USB TYPE B-elementet i VALG-menyen ( 70). (1) PAGE UP-tasten: Trykk PAGE UP-knappen. (2) PAGE DOWN-tasten: Trykk PAGE DOWN-knappen. (3) Venstre museknappen: Trykk ENTER-knappen. (1) (4) Flytt peker: Bruk markørknappene,, og. (5) ESC-tasten: Trykk ESC-knappen. (2) (6) Høyre museknappen: Trykk RESET-knappen. (7) (7) F5-tasten: Trykk F5-knappen. USB TYPE B-port (3) BEMERK Feil bruk av den enkle musen & tastaturfunksjonen kan skade utstyret ditt. Ved bruk av denne funksjonen, vennligst koble dette produktet kun til en datamaskin. Påse å sjekke med datamaskinens bruksanvisninger før du kobler dette produktet til en datamaskin. (4) (6) (5) MERK Hvis den enkle mus & tastatur-funksjonen på dette produktet ikke virker korrekt, vennligst sjekk følgende. Hvis en USB-kabel kobler denne prosjektøren til en datamaskin med en innebygget pekeinnretning (f.eks. track ball) for eksempel en bærbardatamaskin, åpn BIOS setup menu, velg så den eksterne musen og deaktiver den innebyggede pekeinnretningen, siden den innebyggede pekeinnretningen kan ha prioritet over denne funksjonen. Windows 95 OSR 2.1 eller høyere kreves for denne funksjonen. I tillegg er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke på grunn av datamaskinens konfi gurasjoner og musdrivere. Denne funksjonen kan virke med datamaskiner som kan bruke generelle USB-mus eller tastatur. Du kan ikke gjøre ting som å trykke to knapper samtidig (for eksempel trykke to knapper samtidig for å fl ytte musepekeren diagonalt). Denne funksjonen vil kun være aktivert hvis prosjektøren virker korrekt. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for i følgende situasjoner: - Mens lampen varmer opp. (POWER-indikatoren blinker grønt.) - Når enten USB TYPE A eller USB TYPE B blir valg som inngangskilde. - Ved visning av skjermen BLANK ( 60), MAL ( 65) eller MITT BILDE ( 88). - Når en meny vises på skjermen. - Ved bruk av markørknappene til å betjene lyd- eller skjermfunksjoner, så som justering av lydnivået, trapeskorreksjon, korrigering av bildets posisjon samt forstørrelse av skjermen. 19

20 Statusskjerm Statusskjerm Statusskjermen er under-lcd i bakpanelet. Statusskjermen viser nåværende tilstand for prosjektøren, inklusive feil, oppsettinformasjon og feilhistorie. Statusskjerm Vise prosjektørens tilstand Dersom ingen knapper har blitt betjent, viser Statusskjermen som under, avhengig av tilstanden til prosjektøren. MERK Statusskjermen viser ingenting når prosjektøren er i standbymodus dersom STANDBYMODUS-elementet i OPPSETT-menyen er stilt inn på SPARING ( 58). Når INSTALLASJON i OPPSETT-meny er satt til FRONT / TAK eller BAK / TAK, vil innholdet på Statusskjerm bli vist opp-ned ( 57). I en normal status Statusskjermen viser prosjektørens status på tre linjer. 20 Første linje : Viser prosjektørens tilstand. Mens lampen er på vises valgt port. Viste forhold er som nedenfor; STANDBY: Prosjektøren er i standbymodus. WARM UP: Prosjektoren varmer opp. SEARCHING: Prosjektøren søker etter et inngangssignal. COOL DOWN: Prosjektoren avkjøles. Andre linje : Viser tilstanden til det oppdagede inngangssignalet mens lampen er på. Ellers viser den serienummeret til prosjektøren. Viste forhold er som nedenfor; SYNC OUT: Oppdaget inngangssignal er utenfor spesifisert rekkevidde. NO SIGNAL: Der er ikke noe kildesignal. CONNECTED: Prosjektøren har koblet seg til nettverket eller datamaskinen og noen bilder overføres til prosjektøren mens LAN eller USB TYPE B -porten velges. HOLD: Prosjektøren har koblet seg til nettverket, men det overføres ikke noe bilde mens LAN-porten er valgt. NOT CONNECTED: Prosjektøren er ikke koblet til nettverket eller datamaskinen når LAN eller USB TYPE B -porten er valgt. S T A N D B Y # A B 2 3 C eksempel

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer