LX750/LW650/LS+700/LW720

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LX750/LW650/LS+700/LW720"

Transkript

1 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning

2 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke produktet, vennligst les "Brukerhåndbok - Sikkerhetshåndbok" og relaterte manualer for å sikre korrekt bruk av dette produktet.t. Etter at du har lest dem, bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. ADVARSEL FORSIKTIG BEMERK Dette gir advarsler om farer for alvorlige personskader og død. Dette gir advarsler om farer for alvorlige personskader eller materielle skader. Dette gir varsel om fare som forårsaker feil. Vennligst se de sidene som er skrevet etter dette symbolet. MERK Informasjonen i denne brukerhåndboken er underlagt endringer uten foregående varsel. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i denne brukerhåndboken. Reproduksjon, overføring, eller kopiering av hele eller enhver del av dette dokumentet er ikke tillatt uten spesiell skriftlig godkjennelse. Varemerkebekreftelse Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. VESA og DDC er varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. Mac er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. DVI er et registrert varemerke som tilhører Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker av HDMI Licensing LLC. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om denne manualen Innholdsfortegnelse Innledning Prosjektørens funksjoner...3 Viktig sikkerhetsinstruksjon (for flytting)...3 Kontroller innholdet i pakken...4 Montering av linseenheten...4 Navn på deler Prosjektør...5 Kontrollpanel...6 Indikatorlampe...6 Bakpanel...6 Fjernkontroll...7 Montering... 8 Installasjonsmiljø...8 Projeksjonsstil...8 Projeksjonsavstand...9 Plassering...10 Ekstra tyverisikring...10 Sammenkobling med dine apparater Koble til en strømforsyning...15 Fjernkontroll Isetting av batterier...16 Overføringsbetingelser...17 Endre fjernkontrollsignalets frekvens...17 Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon..18 Bruke som en enkel PC mus & tastatur..18 Lasermarkør...18 Betjening Slå på...19 Slå av...20 Bruke løfteføttene...20 Bruke funksjonene for linsen...21 Vise og bytte bildet...22 Velge et aspektforhold (h/b)...23 Bruke den automatiske justeringsfunksjonen...23 Justere posisjonen...24 Korrigere keystone-forvrengninger..24 Bruke forstørrelsesfunksjonen...25 Midlertidig frysing av skjermen...25 Midlertidig blanking av skjermen...26 Midlertidig lukking av bilde...26 BiB (Bilde-i-bilde)...27 Bruke menyfunksjonen...28 ENKEL-MENY Aspekt, Autokeystone, Keystone, Keystone, Bildemodus, Øko.innst., Speil, Nulls, Filtertid, Språk, Avansert meny, Exit BILDE-meny Lys, Kontrast, Gamma, Fargetemp., Farge, Nyanse, Skarphet, Aktiv iris, Mitt minne UTTRYKK-meny Aspekt, Overscan, V pos., H pos., H fase, H str., Utfør autojustering KILDE-meny Progressiv, V. støyred., 3D-ycs, Fargeskille, Component, Videoformat, Digitalt format, Digital spennvidde, Computer-inng., Rammelås, Oppløsning OPPSETT-meny Autokeystone, Keystone, Keystone, Øko. innst., Speil, Skjermutgang SKJERM-meny Språk, Menypos., Blank, Oppstrt., Min Skjerm, Min Skjerm - Lås, Beskjed, Kildenavn, Mal, C.c. VALG-meny Hopp over kilde, Auto-søk, Autokeystone, Direkte på, Auto av, Lukker timer, Lampetid, Filtertid, Min knapp, Min kilde, Service NETTVERK-meny Innstil., Prosjektørnavn, Mitt bild, Info, Service SIKKERHET-meny Endring av sikret passord, Min Skjerm passord, Pin lås, Bevegelse-detektor, Passord min tekst, Vis min tekst, Skriv min tekst Vedlikehold Lampeenhet...67 Filterenhet...69 Intent klokkebatteri...70 Annet...70 Feilsøking Relaterte meldinger...71 Vedrørende indikatorlampene...72 Fenomener som lett kan forveksles med maskindefekter...74 Garanti og etter-salg-service. 77 Spesifikasjoner

4 Innledning Innledning Prosjektørens funksjoner Denne prosjektøren brukes til å projisere en rekke typer bildesignaler på et lerret. Denne prosjektøren trenger kun minimal plass for oppstiling og er I stand til å produsere store bilder selv på korte avstander. Videre har prosjektøren følgende funksjoner for å utvide dens potensial for variert bruk. ü HDMI-inngangen støtter forskjellig bildeutstyr som har digital kontakt for et klarere bilder på skjerm. ü Den superklare lampen og det høykvalitets optiske systemet kan tilfredsstile kravene til profesjonelt bruk. ü Den valgfrie linseenheten og det veldige utvalget av linseskift elementer, vil gi større sjanser for å montere produktet hvor du måtte ønske. ü Linselukkeren kan skjule dine interne operasjoner og hjelpe deg med presentasjonen. ü Overfloden med I/O porter vil støtte alle forretningsscener. ü Nettverket til denne projektoren støtter PJLink TM standard. ü PJLink TM er en felles standard for drift og kontroll av dataprojektorer. PJLink TM gir mulighet til sentral kontroll av projektorer som er produsert av forskjellige leverandører og projektorer kan drives av en kontroller. PJLink TM tilpasset utstyr kan styres og kontrolleres hele tiden og hvor som helst, uavhengig av produsent. For kommandoene til PJLink TM, se & User s Manual (Technical) For spesifikasjoner til PJLink TM, se websiden til Japan Business Machine and Information System Industries Association. URL: ü Det unike elektriske luftfiltersystemet med støvfanger, forventes å forhindre luftstøv fra å komme inn i projektoren og gir deg en lavere vedlikeholdsfrekvens. Viktig sikkerhetsinstruksjon (for flytting) *Se & Brukerhåndbok (konsis) eller Sikkerhetshåndbok for detaljer. ADVARSEL Projektoren skal håndteres av to eller flere personer. Plasser hendene på innsenkningene ved bunnen av projektoren, mens de bærer projektoren med hendene. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Innsenkninger 3

5 LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER VIDEO ID 1 ID 3 DIGITAL ID 2 ID 4 LASER FREEZE ASPECT PbyP AUTO MY BUTTON ENTER SHUTTER 4 MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF FOCUS ZOOM KEYSTONE + + LENS SHIFT - - Innledning Kontroller innholdet i pakken Etter at du har kjøpt dette produktet, skal du kontrollere at alle påfølgende elementer fines i pakken. Hvis det skulle mangle noen elementer, skal du informere din forhendler med en gang. (1) Prosjektør (2) Linseadapter (3) Sekskantskruenøkkel (for montering av valgfri linseenhet) (4) Strømkabel (5) Computer cable (6) Fjernkontroll med to batterier (7) Brukerhåndbok (et hefte, en CD) (8) Sikkerhetsmerke (1) (2) (4) (7) (3) (5) BLANK (8) (6) MERK Dette produktet leveres uten noen linseenhet, slik at du kan velge fra de spesifiserte typene slik at linseenheten kan møte dine behov. Spør din forhandler om detaljer, og klargjør en eller flere linser sammen med dette produktet. Det kan være nødvendig at du bruker noe spesifisert tilbehør eller tjenester. Vi anbefaler at du rådspør din forhandler om dette på forhånd. FORSIKTIG Ta vare på originalemballasjen, og bruk det riktig når du transporterer eller lagrer produktet. Montering av linseenheten Be forhandleren om å montere linseenheten på projektoren. Sørg for å overlate både fjerning og montering av linseenheten til servicepersonalet som forhandleren din har sendt. ADVARSEL Bruk linseenhet kun som er spesifisert av produsenten. Overlat både montering og fjerning av linseenheten til servicepersonalet som forhandleren din har sendt. Les og oppbevar brukermanualen til linseenheten. Vær spesielt forsiktig slik at du ikke mister linseenheten eller slår den mot noe. Ikke transporter projektoren når linseenheten er montert. Ta vare på originalemballasjen for linseenheten, og bruk det riktig når du transporterer eller lagrer linseenheten. FORSIKTIG Keep the original packing materials for the lens unit, and use them correctly when transporting or keeping the lens unit. MERK Ikke berør overflaten på linsen direkte. Oppbevar støvbeskytteren til projektoren, og bruk den når linseenheten ikke er montert på projektoren. 4

6 Navn på deler Prosjektør Forrest-ring Forrest-deksel Navn på deler (1) Støvbeskytter (2) Fjernsensorer (x 2) (&17) (3) Utblåsingsvifter (4) Filterdeksel (&69) Filterenheten og inntaksventilene er på innsiden. (5) Kontrollpanel (&6) (6) Bakpanel (&6) (7) Driftsstans-bryter (&73) (8) Lampedeksel (&67) Lampeenheten er innebygget. (9) AC IN (AC inntak) (&15) (10) Nettbryter (&19,20) (11) Sikkerhetssperre (&10) (12) Sikkerhetsspalte (&10) (13) Innsenkninger (x 2) (&3) (14) Heisefot (x 2) (&20) (1) Se MERK. (8) VARMT! (9) (10) (11) (7) (12) (2) (6) (5) (3) VARMT! (4) (14) (13) ADVARSEL VARMT! : Ikke ta på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden disse vil bli svært varme. Ikke se inn i linseåpningen eller ventilasjonsåpningene mens lampen er på, det sterke lyset kan være skadelig for øynene. Ikke ta tak i frontdekslet eller ringen på forsiden for å holde prosjektøren opp, siden prosjektøren kan falle ned. Ikke juster heiseføttene uten å holde prosjektøren, siden prosjektøren kan falle ned. FORSIKTIG Oppretthold normal ventilasjon for å forhindre at prosjektøren blir for varm. Ikke dekk over, blokker eller stopp til luftehullene. Ikke plasser noe som kan klebe til eller bli sugd inn i luftehullene rundt innsugingsåpningene. Rengjør luftfilteret regelmessig. MERK Ikke berør overflaten på linsen direkte. Oppbevar støvbeskytteren til projektoren, og bruk den når linseenheten ikke er montert på projektoren. 5

7 Navn på deler Kontrollpanel (1) STANDBY/ON-knapper (&19,20) (2) Pil knapper ( / / / ) (&28) (3) MENU-knapper (&28) (4) COMPUTER-knapper (&22) (5) VIDEO (&22) (6) DIGITAL-knapper (&22) (7) LENS SHIFT-knapper (&21) (8) ZOOM-knapper (&21) (9) FOCUS-knapper (&21) (10) SHUTTER-knapper (&26) (1) (2) Indikatoren vil lyse grønt når (3) funksjonsmenyen vises. (7) (8) (9) (10) STANDBY/ON MENU LENS SHIFT COMPUTER ZOOM VIDEO FOCUS DIGITAL SHUTTER (4) (5) (6) Indikatoren på gruppen der den valgte inngangsporten tilhører vil lyse grønt. Indikatoren vil blinke gult når linselukkeren er luket. Indikatorlampe (&72) (1) POWER-indikator (2) TEMP-indikator (3) LAMP-indikator (4) SECURITY-indikator (5) SHUTTER-indikator Bakpanel (&10) (1) HDMI-port (2) DVI-D-port (3) LAN-port (4) MONITOR OUT-port (5) CONTROL IN-port (6) CONTROL OUT-port (7) REMOTE CONTROL IN-port (8) REMOTE CONTROL OUT-port (9) S-VIDEO-port (10) VIDEO 1-port (11) VIDEO 2-port (12) COMPUTER IN1-port (13) COMPUTER IN2-port (14) BNC (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V)-porter (15) Komponent (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)-porter (1) (2) (3) (4) (5) POWER TEMP LAMP SECURITY SHUTTER AC IN O I (1)(2)(3)(4) (9)(10)(11) (5) (6) (7) (8) LAN HDMI DVI-D MONITOR CONTROL IN CONTROL OUT REMOTE OUT CONTROL S-VIDEO IN COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 OUT VIDEO 1 BNC (15)(14) R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr (12)(13) FORSIKTIG Bruk driftsstansbryteren kun når prosjektøren ikke er slått av på normal måte, for hvis man slår av med denne bryteren, stopper driften av prosjektøren uten at den avkjøles. 6

8 Navn på deler Fjernkontroll (1) Laserpeker (&18) Det er en stråleutgang. (2) LASER INDICATOR (&18) (3) LASER-knapp (&18) (4) STANDBY/ON-knapp (&19,20) (5) ID (1-4)-knapp (&18) (6) COMPUTER-knapp (&22) (7) VIDEO-knapp (&22) (8) DIGITAL-knapp (&22) (9) MY SOURCE-knapp (&22) (10) LENS SHIFT-knapp (&21) (11) ZOOM +/--knapp (&21) (12) FOCUS +/--knapp (&21) (13) AUTO-knapp (&23) (14) POSITION-knapp (&24) (15) ASPECT-knapp (&23) (16) KEYSTONE-knapp (&24) (17) MAGNIFY ON/OFF-knapp (&25) (18) FREEZE-knapp (&25) (19) BLANK-knapp (&26) (20) SHUTTER-knapp (&26) (21) MY BUTTON (1-4)-knapp (&49) (22) P by P-knapp (&27) (23) MENU-knapp (&28) (24) ENTER-knapp: trykk på senterpunktet. Markørknapp: trykk på punkt / / / (&28). (25) RESET-knapp (&28) (26) Kablet fjernkontrollport (&18) (27) Batterideksel (&16) (28) Batteriholder (&16) (27) (29) Frekvensbryter (&17) (28) (4) (5) (19) (18) (15) (20) (22) (21) (12) (26) (1) STANDBY/ON ID 1 ID 2 BLANK FREEZE ASPECT PbyP 1 2 FOCUS + - MY SOURCE ID 3 ID 4 ENTER SHUTTER AUTO MY BUTTON 3 4 ZOOM + - LASER INDICATOR (2) COMPUTER VIDEO DIGITAL LASER MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF KEYSTONE LENS SHIFT Baksiden av. fjernkontrollen (9) (6) (7) (8) (3) (24) (23) (25) (13) (14) (17) (16) (10) (11) (29) ADVARSEL Ikke se inn i stråleutgangen, og ikke pek strålen mot mennesker eller dyr mens LASERknappen er trykket, siden strålen kan skade øynene. FORSIKTIG Vær oppmerksom på at laserstrålen kan føre til farlig radioaktiv eksponering. Bruk laserpekeren kun for å peke på skjermen. 7

9 Montering Montering Les dette kapitlet godt først. Installer deretter projektoren der den skal stå. Installasjonsmiljø Dette produktet krever et installasjonssted som er stabilt, avkjølt og luftig. Kontroller at installasjonsmiljøet er i overensstemmelse med følgende. ADVARSEL Ikke plasser produktet på en ustabil overfl ate som er ujevn, er skjev eller et sted som vibrerer. Ikke plasser produktet i nærheten av vann - for eksempel i nærheten av badekar, oppvaskkum eller vaskekar, i en fuktig kjeller, i nærheten av svømmebasseng, stranden eller utendørs. FORSIKTIG Ikke plasser produktet i et støvete, røykfullt eller fuktig sted - for eksempel på en reise, i et røykfult sted, i et kjøkken eller utendørs. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder - for eksempel, radiatorer, varmerister, komfyrer eller andre produktet (inkludert forsterkere) som produserer varme. Ikke plasser dette produktet i et magnetisk felt. MERK Ikke plasser produktet å et sted der det kan forårsake radiointerferens. Ikke plasser projektoren på et sted der sterk belysning kan treffe fjernkontrollen. Projeksjonsstil Velg den projeksjonsstilen som er passende for ditt bruk, henvis til illustrasjonene under. (2) Takmontering (hengende fra taket) (1) Standardstil (plassert på bordet) MERK For montering i en spesiell stilling som takmontering, kreves det spesifi serte monteringstilbehør og tjenester. Rådspør din forhandler om monteringen før du monterer projektoren. ADVARSEL Rådspør din forhandler om monteringen på forhånd. Bruk kun det monteringstilbehøret som produsenten spesifi serer, og overlat montering og fjerning av projektoren med monteringstilbehøret til servicepersonellet. Les og oppbevar brukermanualen til monteringstilbehøret som brukes. 8

10 Projeksjonsavstand Se brukermanualen til linsen i ditt tilfelle. MERK Ikke bruk en polarisert skjerm, da den kan fremkalle røde bilder. Montering 9

11 Montering Plassering Legg merke til følgende og plasser projektoren på et sted i overensstemmelse med forutgående avsnittet "Projeksjonsavstand" (&9). ADVARSEL Hold projektoren unna alt som enkelt kan antennes. Ikke blokker eller dekk til åpningene på projektoren, og hold tilstrekkelig mellomrom for ventilasjon rundt projektoren. Ikke bruk projektoren på en myk gjendstand som et pledd, et teppe eller seng. Hold projektoren unna alle lette gjenstander som et stykke papir som kan komme inn i innsugingshullene. Ikke bruk projektoren i en ustabil stilling som på en varevogn. Plasser projektoren slik at ingenting kan komme inn i projektoren. Hold projektoren unna alle småting, som stålklips, som kan komme inn i den. Hold projektoren unna alle væsker som kan søles eller lekke inn i produktet. FORSIKTIG Hold projektoren unna alt som har varmeledningsevne som metall. Ikke bruk projektoren på et metallbord. Hold projektroen unna alt som ikke tåler varme som enkelte typer plastikk. MERK Plasser projektoren slik at det ikke er noe som blokkerer projeksjonslyset til skjermen. Unngå å utsette fjernkontrollsensoren direkte til sterkt lys. Ekstra tyverisikring Denne prosjektoren har en sikkerhetssperre for et kommersielt tyverisikkert kjede eller ståltråd opp til 10 mm i diameter og også sikkerhetspor for Kensingtonlåsen. For detaljer, se manualen for sikkerhetsverktøy. MERK Disse er ikke levert som omfattende tyverisikring, men er supplerende tiltak. ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren for å forhindre fall da disse ikke er laget for det. FORSIKTIG Ikke plasser det tyverisikre kjedet eller ståltråden nær prosjektorens utblåsningsventiler da kjedet eller ståltråden kan bli oppvarmet av den varme utblåsningsgassen og gi brannskader. Sikkerhetssperre Anti-tyverikjede eller ståltråd Sikkerhetsspalte 10

12 Sammenkobling med dine apparater Montering Før du kobler projektoren til utstyret ditt, skal du kontrollere manualen på utstyret for å forsikre deg om at utstyret kan kobles til projektoren og for å kontrollere hva som kreves for tilkoblingen. Rådspør forhandleren din når det kreves tilbehør som ikke var medsendt produktet eller hvis tilbehøret er skadet. Dette kan tilpasses under enkelte standarder. Etter å ha sørget for at projektoren og utstyret er slått av, skal tilkoblingen utføres i overensstemmelse med følgende instruksjoner. Henvis til figurene på de påfølgende sidene. MERK Den valgfrie kabeldekselet kan kjøpes for dette produktet. For å bestille det, skal du opplyse forhandleren om typenavnet på det. ADVARSEL Bruk kun tilbehør som er spesifisert eller anbefalt av produsenten. Du skal verken modifisere en projektor eller tilbehøret. Les og oppbevar brukermanualen til tilbehøret som brukes. Du må verken koble til eller frakoble projektoren med apparater mens de er koblet til en stikkontakt, unntagen når det opplyses i håndboken til apparatet. FORSIKTIG Noen tilkoblingskabler kan ha en spesifikk lengde, eller en ferritkjerne på enden som skal kobles til projektoren, for å regulere elektromagnetisk interferens. Ner det er koblet på en ferritkjerne på den spesifikke kabelen til en ende, skal du koble på projektoren på den enden der ferritkjernen er festet. Pass på og ikke sett en tilslutning inn i en gal port eller på en feil måte. Vær forsiktig slik at du ikke skader kablene. Strekk kablene slik at de ikke blir trappeformet og presset ut. MERK Ikke slå på apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. (fortsettes på neste side) 11

13 Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) Eksempel på tilkobling med VCR- eller DVD-spillere Digital signalinngang HDMI HDMI S-VIDEO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT VIDEO COMPONENT OUT Y Cb/Pb Cr/Pr COMPONENT VIDEO Y Cb/Pb Cr/Pr OUT VIDEO OUT Video signalinngang LAN HDMI HDMI DVI-D MONITOR REMOTE LAN OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO IN DVI-D MONITOR REMOTE OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 IN VIDEO 1 BNC OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V Cb/Pb Y Cr/Pr Cb/Pb K VIDEO 2 Cr/Pr Eksempel på tilkobling av datamaskiner K Kontroll fra datamaskinen Datamaskin signalinngang RS-232C RGB OUT RGB OUT RGB OUT DVI-D LAN RS-232C RGB OUT RGB OUT RGB OUT DVI-D LAN LAN HDMI DVI-D MONITOR REMOTE LAN OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO IN HDMI DVI-D MONITOR REMOTE OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 IN VIDEO 1 BNC R FORSIKTIG For din egen sikkerhets skal du ikke berøre LAN porten til noe nettverk som kan ha stor spenning. (fortsettes på neste side) COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 OUT VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Cb/Pb Y Cr/Pr Cb/Pb K Cr/Pr K HD 12 HDMI CO

14 FREEZE LASER INDICATOR VIDEO ID 1 ID 3 DIGITAL ID 2 ID 4 ENTER SHUTTER MENU PbyP AUTO POSITION 1 3 ON 2 4 OFF MAGNIFY FOCUS ZOOM KEYSTONE Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) RGB OUT Eksempel på tilkobling av en annen projektor eller et framvisningsapparat Kontroll fra datamaskinen RS-232C Datamaskin signalinngang RGB OUT STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER BLANK LASER ASPECT RESET MY BUTTON Koblet fjernkontroll LENS SHIFT LAN HDMI CONTROL IN DVI-D CONTROL OUT REMOTE CONTROL IN S-VIDEO MONITOR OUT OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr K Kontroll av et annet apparat med RS-232C kommandoer Omadressering aven RGB inngang tilet annet display. RS-232C RGB IN REMOTE CONTROL IN Samtidig fjernkontroll av en annen projektor 13

15 Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) MERK Les bruksanvisningene for apparatene nøye før de kobles til prosjektøren og kontroller at alle apparatene er skikket for tilkobling til dette produktet. Før tilkobling til en PC, sjekk signalnivået, signalstyringen og oppløsningen. - Vennligst be nettverksadministratoren om råd. LAN-porten må ikke kobles til et nettverk som kanskje har for høy spenning. - Noen signaler kan trenge en adapter for overføring til denne prosjektøren. - Noen PCer har mange skjermvisningermodi som kan omfatte signaler som ikke støttes av denne prosjektøren. - Selv om prosjektøren kan fremvise signaler med en oppløsning på opptil UXGA (1600X1200), vil signalet konverteres til prosjektørens skjermoppløsning før det vises. Den beste billedkvaliteten oppnås hvis kildesignalets oppløsning og prosjektørens skjerm er identiske. Mens tilkoblingen foregår, sjekk at formen på kabelens støpsel passer inn i den åpningen den skal tilkobles. Og husk å dra til alle skruer på tilkoblingselementer som har skruer. Når en bærbar PC kobles til prosjektøren, må man huske å aktivere PCens eksterne RGB-utgang. (Innstill den bærbare PCen til CRT-visning, eller til simultan LCD- og CRTvisning.) For detaljer om hvordan dette gjøres, vennligst se instruksjonsmanualen til den aktuelle bærbare PCen. Når billedoppløsningen endres på en computer som er avhengig av en kilde, kan automatisk justeringsfunksjon ta noe tid og vil muligens ikke fullføres. I dette tifellet kan det hende at du ikke vil se en avkrysningsrute i Windows for å velge "Ja/Nei" for den nye oppløsningen. I så fall settes oppløsningen tilbake til den opprinnelige. Det kan bli anbefalt å bruke andre CRT- eller LCD-monitorer for å endre oppløsningen. I noen tilfeller kan ikke denne prosjektøren vise et skikkelig bilde, eller vise noe bilde på skjermen i det hele tatt. For eksempel kan det være at automatisk justering ikke fungerer korrekt med noen kildesignaler. Et kildesignal av sammensatt sync, eller sync på G, kan forvirre denne prosjektøren slik at den ikke vil vise et riktig bilde. HDMI og DVI-D portene på denne modellen er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) og er derfor i stand til å vise et videosignal fra HDCP-kompatible DVD-spillere eller lignende. Om Plug-and-Play-kapabilitet Plug-and-Play er et system som består av en computer, dens operativsystem og perifert utstyr (dvs. fremvisningsanordninger). Denne prosjektøren er VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan brukes ved at man kobler denne prosjektøren til en computer som er VESA DDC (Display Data Channel)-kompatibel. Utnytt denne funksjonen ved å koble en RGB-kabel til COMPUTER IN1-porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play vil kanskje ikke virke korrekt hvis en annen type tilkobling prøves. Vennligst bruk standard drivere i din computer ettersom denne prosjektøren er en Plug-and-Play-monitor. MERKNAD for HDMI HDMI støtter følgende signaler. -Videosignal : -PC-signaler : Se Brukerhåndbok (detaljert) Teknisk Denne prosjektøren kan kobles til annet utstyr som har HDMI- eller DVI-konnektor, men det kan hende at prosjektøren ikke virker korrekt med en del utstyr, f.eks. ikke noe video..bruk kun en HDMI-kabel som har HDMI-logo. Når projektoren er tilkoblet med et utstyr som har DVI kobling, skal du bruke en DVI til HDMI kabel med HDMI inngang. 14

16 Montering Koble til en strømforsyning I overensstemmelse med advarslene som vist under, skal du koble til vekselstrømsinntaket til projektoren til det riktige uttaket. Følgende leder deg gjennom tilkoblingen. Sørg for at strømbryteren til projektoren er satt til off-posisjon (merket O ) Sett inn enden av strøkabelen med pluggen inn i AC IN strøminntaket på projektoren. Stikk den andre enden av strømkabelen inn i stikkontakten. Stikkontakt på strømledningen AC IN På/Av-bryter ADVARSEL Ikke koble til en strømforsyning på projektoren hvis linsen ikke er festet på. Bruk kun denne projektoren med den spesifiserte strømforsyningen i overensstemmelse med det som står på etiketten på projektoren. Bruk et strømuttak som er i nærheten av prosjektoren og som er lett tilgjengelig. Ikke overbelast stikkontakten da overbelastning kan føre til brann eller elektrisk støt. Bruk kun strømledningen som kom med produktet og som er hensiktsmessig for din strømforsyning. Hvis det ikke fulgte med en passende strømledning med dette produktet, skal du rådspørre din forhandler. Ikke bruk en strømledning som er skadet. Hvis strømledningen som du trenger er skadet, skal du be om å få en ny strømledning av samme type fra forhandleren. Ikke ta i strømkabelen med våte hender. Ikke reparer eller modifisere strømledingen. Vær forsiktig slik at du ikke skader strømledningen. Strekk strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller klemt av elementer som plasseres på eller mot den. Sørg for at strømkabelen sitter godt fast for å unngå løse forbindelser. Ikke bruk en løs eller skadet stikkontakt. 15

17 Fjernkontroll Fjernkontroll Isetting av batterier Fjernkontrollen trenger to batterier av følgende type. HITACHI MAXELL, del nr. LR6 eller R6P Batteriene som kom med produktet er den typen som er egnet til denne fjernkontrollen. Følgende viser deg hvordan du skal sett inn batteriene i fjernkontrollen Fjern batteridekselet bakpå fjernkontrollen. Trykk lett på knappen på batteridekselet mens du trekker det opp. Legg inn batteriene i batteriholderen ifølge polaritetsmarkeringen + og inni holderen. 3. Sett på plass batteridekselet i sin opprinnelige posisjon. MERK Når fjernkontrollen fungerer dårlig, prøv å skifte ut batteriene. ADVARSEL Vær forsiktig slik at du ikke trykker på LASER knappen når du setter inn batteriene. Det er farlig hvis laserstrålen stråler ut uten formål. Vennligst se avsnittet "Lasermarkør" (&18). Vær forsiktig med håndtering av batteriene da et batteri kan forårsake eksplosjon, sprekker eller lekkasje som kan føre til brann, en skade og miljøforurensning. Bruk kun de spesifiserte batteriene. Ikke bruk et batteri av en annen type. Når du skifter batteriene, skal du skifte ut begge batteriene med nye batterier av samme type. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et brukt batteri. Ikke bruk et batteri som er skadet, som har en flenge, en bulk, rust eller lekkasje. Sjekk at pluss- og minus-polene plasseres riktig når et batteri settes inn. Ikke gjør noe arbeid på et batteri; for eksempel etterlading eller lodding. Ikke oppbevar batteriene som er innsatt i fjernkontrollen når fjernkontrollen ikke skal brukes på en lang stund. Oppbevar et batteri på et mørkt, kjølig og tørt sted. Utsett aldri et batteri for ild eller vann. Hold batterier utenfor barns og dyrs rekkevidde. Hvis et batteri lekker, tørk opp lekkasjen omhyggelig med en avfallsklut. Hvis du får lekkasjen på kroppen, skyll øyeblikkelig grundig med vann. Hvis et batteri har lekket ut i batteriholderen, bytt batteriene etter å ha tørket opp lekkasjen. Følg de lokale forskriftene for deponering av et batteri. 16

18 FOCUS + - ZOOM PbyP FREEZE ASPECT RESET MY BUTTON 4 3 KEYSTONE LENS SHIFT AUTO OFF MAGNIFY ON SHUTTER ID 2 BLANK LASER POSITION ENTER MENU DIGITAL LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 1 ID 4 ID 3 VIDEO Fjernkontroll Overføringsbetingelser Fjernkontrollen virker sammen med fjernkontrollsensorer på projektoren ved å bruke infrarødt lys (Klasse 1 LED). Fjernkontrollsensorer avleser fjernkontrollsignaler som strekker seg innenfor et område på 60 grader (til høyre og venstre) og 3 meter fra sensoren. Fjernsensor Fjernsensorer 30º 30º 3 m om MERK Du kan inaktivere en eller to sensorer fra de tre sensorene med elementet FJERNK.MOTTAK på SERVICE menyen under VALG menyen. Når du ønsker å bruke to eller fl ere projektorer av denne typen samtidig og på samme sted, skal du utnytte FJERNKONT. ID funksjonen. Knappene til ID 1, ID 2, ID 3 og ID 4 på fjernkontrollen kan benevne projektoren some r gitt det samme ID nummer som knappen av elementet FJERNKON.ID på SERVICE menyen under VALG menyen. MERK Unngå å utsette fjernkontrollsensoren direkte til sterkt lys. Ikke plasser noe mellom fjernkontrollen og fjernkontrollsensoren på projektoren, da det kan påvirke overføringen på fjernkontrollsignalene. Endre fjernkontrollsignalets frekvens Den tilhørende fjernkontrollen har valget mellom modus 1 eller modus 2 signalfrekvens. Hvis fjernkontrollen ikke virker korrekt, prøv å skifte signalfrekvens. Vennligst husk at "FJERNK.-FREKVENS" under SERVICE-punktet i VALG-Menyen ( 51 ) til den prosjektøren som skal kontrolleres, bør settes til samme modus som fjernkontrollen. For å stille inn fjernkontrollens modus, skyves frekvensbryteren på innsiden av batteridekslet til den posisjonen som indikeres av det modusnummeret som velges. Frekvensbryter 2 1 Innsiden av batteridekslet Baksiden av fjernkontrollen 17

19 ON ID 1 ID 2 FOCUS + - LASER INDICATOR VIDEO ID 3 DIGITAL ID 4 ENTER PbyP AUTO 1 3 ON 2 4 OFF ZOOM + - MENU Fjernkontroll Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon Dette er funksjonen for å definere hvilken projektor som kontrolleres med fjernkontroll. LASER INDICATOR Anvend denne funksjonen når du bruker noen projektorer av same type samtidig. STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER Sett ID nummer til projektoren på forhånd, henvis til VIDEO 1. elementet FJERNKONT. ID element (&52). ID 1 ID 3 DIGITAL Trykk en ID-knapp på fjernkontrollen. ID-knappen som velges ID 2 ID 4 2. vil lyse i 3 sekunder. MERK Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse. ENTER For å bekrefte projektorens aktuelle ID, skal du trykke en ID-knapp i 3 sekunder. Nummeret vil vises på hver skjerm uavhengig av satt ID på projektor. Bruke som en enkel PC mus & tastatur Den tilhørende fjernkontrollen virker som en kablet fjernkontroll når den kablede kontrollporten nederst på fjernkontrollen er tilkoblet REMOTE CONTROLporten på baksiden av prosjektøren via en audiokabel med 3,5 mm diameter stereo miniplugger. Hvis fjernkontrollsignalet har vanskelig for å nå O I prosjektøren i de aktuelle omgivelsene, er denne funksjonen effektiv. LAN HDMI DVI-D MONITOR CONTROL IN CONTROL OUT REMOTE OUT CONTROL S-VIDEO IN 1 COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 OUT VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr - - MERK For å koble fjernkontrollen til prosjektøren, brukes en audio-kabel med 3,5 mm diameter stereo mini-plugger. Lasermarkør Når du trykker på LASER knappen, sender fjernkontrollen ut en laserstråle og lyser opp LASER INDICATOR. Bruk laserstrålen som peker på skjermen. AC IN BLANK FREEZE ASPECT PbyP 2 FOCUS + SHUTTER AUTO MY BUTTON 3 4 ZOOM + FREEZE ASPECT RESET POSITION MY BUTTON KEYSTONE LENS SHIFT LASER MENU RESET POSITION SHUTTER MAGNIFY ON OFF MAGNIFY KEYSTONE LENS SHIFT STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER BLANK LASER Laseråpning LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 3 VIDEO DIGITAL LASER-knapp LASER INDICATOR ID 2 ID 4 FREEZE ID 1 BLANK LASER ENTER SHUTTER MENU ASPECT RESET PbyP AUTO POSITION MY BUTTON MAGNIFY OFF FOCUS ZOOM KEYSTONE LENS SHIFT ADVARSEL Bruk laserstrålen på fjernkontrollen kun som peker på skjermen. Ikke pek laserstrålen mot noe annet enn skjermen. Treff aldri øynene med laserstrålen da laserstrålen kan skade øynene. Ikke pek laserstrålen mot noe annet enn skjermen. 18

20 Betjening Betjening Slå på Følgende tar deg gjennom å slå på projektoren. For andre apparater, skal du følge manualen til hver av dem. Pass på at nettkabelen er koblet korrekt og er skikkelig festet til prosjektøren og vegguttaket. 3. Trykk ned siden som er merket I på strømbryteren. POWER-indikatoren vil lyse opp i stabil oransje. Vent til knappene blir klare. Det kan ta flere sekunder. Trykk STANDBY/ON-knappen (på projektoren eller fjernkontrollen). Projektorlampen vil lyse og POWER-indikatoren vil blinke grønt. Når strømmen er fullstedig slått på vil indikatror slutte å blinke og lyse jevnt grønt. For å vise bildet, velg et kildesignal iht. seksjon "Vise og bytte bildet" (&22). STANDBY/ON POWER-indikatoren På/Avbryter STANDBY/ONknapp MERK Når elementet DIREKTE PÅ hos VALG menyen er satt til SKRU PÅ, og projektoren ble slått av kun med strømbryteren uten å bruke STANDBY/ON knappen, slåes strømbryteren til projektoren av automatisk. ADVARSEL Ikke se inn i linsen og åpningene på denne projektoren når lampen er slått på. Ikke kom i nærheten av lampedekselet og lufteventilene når projektorlampen er på. MERK Ikke slå på apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. Slå av apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. 19

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke produktet, vennligst les "Brukerhåndbok (konsis)"

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis)

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet for å dra nytte av

Detaljer

X70/X80. Multimedia Projektør Brukerhåndbok. Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren.

X70/X80. Multimedia Projektør Brukerhåndbok. Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. X70/X80 Multimedia Projektør Brukerhåndbok Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. FORSIKTIG Les produktets "Product Safety Guide" og denne "Brukerhåndbok" før bruk for å være garrantert driftsikker

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-RX93 http://no.yourpdfguides.com/dref/4124450

Din bruksanvisning HITACHI CP-RX93 http://no.yourpdfguides.com/dref/4124450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X300WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275600

Din bruksanvisning HITACHI CP-X300WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-S3350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276148

Din bruksanvisning HITACHI ED-S3350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-X20EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276200

Din bruksanvisning HITACHI ED-X20EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276200 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor.

Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. Projektor CP-TW2503/CP-TW3003 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet.

Detaljer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling 020-000494-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) Veiledning

Detaljer

CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektor CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X3WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275718

Din bruksanvisning HITACHI CP-X3WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275718 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X505W http://no.yourpdfguides.com/dref/1275826

Din bruksanvisning HITACHI CP-X505W http://no.yourpdfguides.com/dref/1275826 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

1. Dette har du mottatt

1. Dette har du mottatt MANUAL COBRA HD EASY 1. Dette har du mottatt...2 2. Montering og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten...6 5. Vedlikehold... 7 6. Øvrig informasjon... 8 7. Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-X15EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276186

Din bruksanvisning HITACHI ED-X15EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276186 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

CP-WU8451/CP-WU8461. Brukerhåndbok (konsis) Innholdsfortegnelse. Prosjektør

CP-WU8451/CP-WU8461. Brukerhåndbok (konsis) Innholdsfortegnelse. Prosjektør Prosjektør CP-WU8451/CP-WU8461 Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet for å dra nytte av produktet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis)

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet for å dra nytte av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

DS409slim. Installasjonsveiledning

DS409slim. Installasjonsveiledning DS409slim Installasjonsveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted slik at det er tilgjengelig

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer