LX750/LW650/LS+700/LW720

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LX750/LW650/LS+700/LW720"

Transkript

1 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning

2 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke produktet, vennligst les "Brukerhåndbok - Sikkerhetshåndbok" og relaterte manualer for å sikre korrekt bruk av dette produktet.t. Etter at du har lest dem, bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. ADVARSEL FORSIKTIG BEMERK Dette gir advarsler om farer for alvorlige personskader og død. Dette gir advarsler om farer for alvorlige personskader eller materielle skader. Dette gir varsel om fare som forårsaker feil. Vennligst se de sidene som er skrevet etter dette symbolet. MERK Informasjonen i denne brukerhåndboken er underlagt endringer uten foregående varsel. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i denne brukerhåndboken. Reproduksjon, overføring, eller kopiering av hele eller enhver del av dette dokumentet er ikke tillatt uten spesiell skriftlig godkjennelse. Varemerkebekreftelse Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. VESA og DDC er varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. Mac er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. DVI er et registrert varemerke som tilhører Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker av HDMI Licensing LLC. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om denne manualen Innholdsfortegnelse Innledning Prosjektørens funksjoner...3 Viktig sikkerhetsinstruksjon (for flytting)...3 Kontroller innholdet i pakken...4 Montering av linseenheten...4 Navn på deler Prosjektør...5 Kontrollpanel...6 Indikatorlampe...6 Bakpanel...6 Fjernkontroll...7 Montering... 8 Installasjonsmiljø...8 Projeksjonsstil...8 Projeksjonsavstand...9 Plassering...10 Ekstra tyverisikring...10 Sammenkobling med dine apparater Koble til en strømforsyning...15 Fjernkontroll Isetting av batterier...16 Overføringsbetingelser...17 Endre fjernkontrollsignalets frekvens...17 Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon..18 Bruke som en enkel PC mus & tastatur..18 Lasermarkør...18 Betjening Slå på...19 Slå av...20 Bruke løfteføttene...20 Bruke funksjonene for linsen...21 Vise og bytte bildet...22 Velge et aspektforhold (h/b)...23 Bruke den automatiske justeringsfunksjonen...23 Justere posisjonen...24 Korrigere keystone-forvrengninger..24 Bruke forstørrelsesfunksjonen...25 Midlertidig frysing av skjermen...25 Midlertidig blanking av skjermen...26 Midlertidig lukking av bilde...26 BiB (Bilde-i-bilde)...27 Bruke menyfunksjonen...28 ENKEL-MENY Aspekt, Autokeystone, Keystone, Keystone, Bildemodus, Øko.innst., Speil, Nulls, Filtertid, Språk, Avansert meny, Exit BILDE-meny Lys, Kontrast, Gamma, Fargetemp., Farge, Nyanse, Skarphet, Aktiv iris, Mitt minne UTTRYKK-meny Aspekt, Overscan, V pos., H pos., H fase, H str., Utfør autojustering KILDE-meny Progressiv, V. støyred., 3D-ycs, Fargeskille, Component, Videoformat, Digitalt format, Digital spennvidde, Computer-inng., Rammelås, Oppløsning OPPSETT-meny Autokeystone, Keystone, Keystone, Øko. innst., Speil, Skjermutgang SKJERM-meny Språk, Menypos., Blank, Oppstrt., Min Skjerm, Min Skjerm - Lås, Beskjed, Kildenavn, Mal, C.c. VALG-meny Hopp over kilde, Auto-søk, Autokeystone, Direkte på, Auto av, Lukker timer, Lampetid, Filtertid, Min knapp, Min kilde, Service NETTVERK-meny Innstil., Prosjektørnavn, Mitt bild, Info, Service SIKKERHET-meny Endring av sikret passord, Min Skjerm passord, Pin lås, Bevegelse-detektor, Passord min tekst, Vis min tekst, Skriv min tekst Vedlikehold Lampeenhet...67 Filterenhet...69 Intent klokkebatteri...70 Annet...70 Feilsøking Relaterte meldinger...71 Vedrørende indikatorlampene...72 Fenomener som lett kan forveksles med maskindefekter...74 Garanti og etter-salg-service. 77 Spesifikasjoner

4 Innledning Innledning Prosjektørens funksjoner Denne prosjektøren brukes til å projisere en rekke typer bildesignaler på et lerret. Denne prosjektøren trenger kun minimal plass for oppstiling og er I stand til å produsere store bilder selv på korte avstander. Videre har prosjektøren følgende funksjoner for å utvide dens potensial for variert bruk. ü HDMI-inngangen støtter forskjellig bildeutstyr som har digital kontakt for et klarere bilder på skjerm. ü Den superklare lampen og det høykvalitets optiske systemet kan tilfredsstile kravene til profesjonelt bruk. ü Den valgfrie linseenheten og det veldige utvalget av linseskift elementer, vil gi større sjanser for å montere produktet hvor du måtte ønske. ü Linselukkeren kan skjule dine interne operasjoner og hjelpe deg med presentasjonen. ü Overfloden med I/O porter vil støtte alle forretningsscener. ü Nettverket til denne projektoren støtter PJLink TM standard. ü PJLink TM er en felles standard for drift og kontroll av dataprojektorer. PJLink TM gir mulighet til sentral kontroll av projektorer som er produsert av forskjellige leverandører og projektorer kan drives av en kontroller. PJLink TM tilpasset utstyr kan styres og kontrolleres hele tiden og hvor som helst, uavhengig av produsent. For kommandoene til PJLink TM, se & User s Manual (Technical) For spesifikasjoner til PJLink TM, se websiden til Japan Business Machine and Information System Industries Association. URL: ü Det unike elektriske luftfiltersystemet med støvfanger, forventes å forhindre luftstøv fra å komme inn i projektoren og gir deg en lavere vedlikeholdsfrekvens. Viktig sikkerhetsinstruksjon (for flytting) *Se & Brukerhåndbok (konsis) eller Sikkerhetshåndbok for detaljer. ADVARSEL Projektoren skal håndteres av to eller flere personer. Plasser hendene på innsenkningene ved bunnen av projektoren, mens de bærer projektoren med hendene. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Innsenkninger 3

5 LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER VIDEO ID 1 ID 3 DIGITAL ID 2 ID 4 LASER FREEZE ASPECT PbyP AUTO MY BUTTON ENTER SHUTTER 4 MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF FOCUS ZOOM KEYSTONE + + LENS SHIFT - - Innledning Kontroller innholdet i pakken Etter at du har kjøpt dette produktet, skal du kontrollere at alle påfølgende elementer fines i pakken. Hvis det skulle mangle noen elementer, skal du informere din forhendler med en gang. (1) Prosjektør (2) Linseadapter (3) Sekskantskruenøkkel (for montering av valgfri linseenhet) (4) Strømkabel (5) Computer cable (6) Fjernkontroll med to batterier (7) Brukerhåndbok (et hefte, en CD) (8) Sikkerhetsmerke (1) (2) (4) (7) (3) (5) BLANK (8) (6) MERK Dette produktet leveres uten noen linseenhet, slik at du kan velge fra de spesifiserte typene slik at linseenheten kan møte dine behov. Spør din forhandler om detaljer, og klargjør en eller flere linser sammen med dette produktet. Det kan være nødvendig at du bruker noe spesifisert tilbehør eller tjenester. Vi anbefaler at du rådspør din forhandler om dette på forhånd. FORSIKTIG Ta vare på originalemballasjen, og bruk det riktig når du transporterer eller lagrer produktet. Montering av linseenheten Be forhandleren om å montere linseenheten på projektoren. Sørg for å overlate både fjerning og montering av linseenheten til servicepersonalet som forhandleren din har sendt. ADVARSEL Bruk linseenhet kun som er spesifisert av produsenten. Overlat både montering og fjerning av linseenheten til servicepersonalet som forhandleren din har sendt. Les og oppbevar brukermanualen til linseenheten. Vær spesielt forsiktig slik at du ikke mister linseenheten eller slår den mot noe. Ikke transporter projektoren når linseenheten er montert. Ta vare på originalemballasjen for linseenheten, og bruk det riktig når du transporterer eller lagrer linseenheten. FORSIKTIG Keep the original packing materials for the lens unit, and use them correctly when transporting or keeping the lens unit. MERK Ikke berør overflaten på linsen direkte. Oppbevar støvbeskytteren til projektoren, og bruk den når linseenheten ikke er montert på projektoren. 4

6 Navn på deler Prosjektør Forrest-ring Forrest-deksel Navn på deler (1) Støvbeskytter (2) Fjernsensorer (x 2) (&17) (3) Utblåsingsvifter (4) Filterdeksel (&69) Filterenheten og inntaksventilene er på innsiden. (5) Kontrollpanel (&6) (6) Bakpanel (&6) (7) Driftsstans-bryter (&73) (8) Lampedeksel (&67) Lampeenheten er innebygget. (9) AC IN (AC inntak) (&15) (10) Nettbryter (&19,20) (11) Sikkerhetssperre (&10) (12) Sikkerhetsspalte (&10) (13) Innsenkninger (x 2) (&3) (14) Heisefot (x 2) (&20) (1) Se MERK. (8) VARMT! (9) (10) (11) (7) (12) (2) (6) (5) (3) VARMT! (4) (14) (13) ADVARSEL VARMT! : Ikke ta på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden disse vil bli svært varme. Ikke se inn i linseåpningen eller ventilasjonsåpningene mens lampen er på, det sterke lyset kan være skadelig for øynene. Ikke ta tak i frontdekslet eller ringen på forsiden for å holde prosjektøren opp, siden prosjektøren kan falle ned. Ikke juster heiseføttene uten å holde prosjektøren, siden prosjektøren kan falle ned. FORSIKTIG Oppretthold normal ventilasjon for å forhindre at prosjektøren blir for varm. Ikke dekk over, blokker eller stopp til luftehullene. Ikke plasser noe som kan klebe til eller bli sugd inn i luftehullene rundt innsugingsåpningene. Rengjør luftfilteret regelmessig. MERK Ikke berør overflaten på linsen direkte. Oppbevar støvbeskytteren til projektoren, og bruk den når linseenheten ikke er montert på projektoren. 5

7 Navn på deler Kontrollpanel (1) STANDBY/ON-knapper (&19,20) (2) Pil knapper ( / / / ) (&28) (3) MENU-knapper (&28) (4) COMPUTER-knapper (&22) (5) VIDEO (&22) (6) DIGITAL-knapper (&22) (7) LENS SHIFT-knapper (&21) (8) ZOOM-knapper (&21) (9) FOCUS-knapper (&21) (10) SHUTTER-knapper (&26) (1) (2) Indikatoren vil lyse grønt når (3) funksjonsmenyen vises. (7) (8) (9) (10) STANDBY/ON MENU LENS SHIFT COMPUTER ZOOM VIDEO FOCUS DIGITAL SHUTTER (4) (5) (6) Indikatoren på gruppen der den valgte inngangsporten tilhører vil lyse grønt. Indikatoren vil blinke gult når linselukkeren er luket. Indikatorlampe (&72) (1) POWER-indikator (2) TEMP-indikator (3) LAMP-indikator (4) SECURITY-indikator (5) SHUTTER-indikator Bakpanel (&10) (1) HDMI-port (2) DVI-D-port (3) LAN-port (4) MONITOR OUT-port (5) CONTROL IN-port (6) CONTROL OUT-port (7) REMOTE CONTROL IN-port (8) REMOTE CONTROL OUT-port (9) S-VIDEO-port (10) VIDEO 1-port (11) VIDEO 2-port (12) COMPUTER IN1-port (13) COMPUTER IN2-port (14) BNC (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V)-porter (15) Komponent (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)-porter (1) (2) (3) (4) (5) POWER TEMP LAMP SECURITY SHUTTER AC IN O I (1)(2)(3)(4) (9)(10)(11) (5) (6) (7) (8) LAN HDMI DVI-D MONITOR CONTROL IN CONTROL OUT REMOTE OUT CONTROL S-VIDEO IN COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 OUT VIDEO 1 BNC (15)(14) R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr (12)(13) FORSIKTIG Bruk driftsstansbryteren kun når prosjektøren ikke er slått av på normal måte, for hvis man slår av med denne bryteren, stopper driften av prosjektøren uten at den avkjøles. 6

8 Navn på deler Fjernkontroll (1) Laserpeker (&18) Det er en stråleutgang. (2) LASER INDICATOR (&18) (3) LASER-knapp (&18) (4) STANDBY/ON-knapp (&19,20) (5) ID (1-4)-knapp (&18) (6) COMPUTER-knapp (&22) (7) VIDEO-knapp (&22) (8) DIGITAL-knapp (&22) (9) MY SOURCE-knapp (&22) (10) LENS SHIFT-knapp (&21) (11) ZOOM +/--knapp (&21) (12) FOCUS +/--knapp (&21) (13) AUTO-knapp (&23) (14) POSITION-knapp (&24) (15) ASPECT-knapp (&23) (16) KEYSTONE-knapp (&24) (17) MAGNIFY ON/OFF-knapp (&25) (18) FREEZE-knapp (&25) (19) BLANK-knapp (&26) (20) SHUTTER-knapp (&26) (21) MY BUTTON (1-4)-knapp (&49) (22) P by P-knapp (&27) (23) MENU-knapp (&28) (24) ENTER-knapp: trykk på senterpunktet. Markørknapp: trykk på punkt / / / (&28). (25) RESET-knapp (&28) (26) Kablet fjernkontrollport (&18) (27) Batterideksel (&16) (28) Batteriholder (&16) (27) (29) Frekvensbryter (&17) (28) (4) (5) (19) (18) (15) (20) (22) (21) (12) (26) (1) STANDBY/ON ID 1 ID 2 BLANK FREEZE ASPECT PbyP 1 2 FOCUS + - MY SOURCE ID 3 ID 4 ENTER SHUTTER AUTO MY BUTTON 3 4 ZOOM + - LASER INDICATOR (2) COMPUTER VIDEO DIGITAL LASER MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF KEYSTONE LENS SHIFT Baksiden av. fjernkontrollen (9) (6) (7) (8) (3) (24) (23) (25) (13) (14) (17) (16) (10) (11) (29) ADVARSEL Ikke se inn i stråleutgangen, og ikke pek strålen mot mennesker eller dyr mens LASERknappen er trykket, siden strålen kan skade øynene. FORSIKTIG Vær oppmerksom på at laserstrålen kan føre til farlig radioaktiv eksponering. Bruk laserpekeren kun for å peke på skjermen. 7

9 Montering Montering Les dette kapitlet godt først. Installer deretter projektoren der den skal stå. Installasjonsmiljø Dette produktet krever et installasjonssted som er stabilt, avkjølt og luftig. Kontroller at installasjonsmiljøet er i overensstemmelse med følgende. ADVARSEL Ikke plasser produktet på en ustabil overfl ate som er ujevn, er skjev eller et sted som vibrerer. Ikke plasser produktet i nærheten av vann - for eksempel i nærheten av badekar, oppvaskkum eller vaskekar, i en fuktig kjeller, i nærheten av svømmebasseng, stranden eller utendørs. FORSIKTIG Ikke plasser produktet i et støvete, røykfullt eller fuktig sted - for eksempel på en reise, i et røykfult sted, i et kjøkken eller utendørs. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder - for eksempel, radiatorer, varmerister, komfyrer eller andre produktet (inkludert forsterkere) som produserer varme. Ikke plasser dette produktet i et magnetisk felt. MERK Ikke plasser produktet å et sted der det kan forårsake radiointerferens. Ikke plasser projektoren på et sted der sterk belysning kan treffe fjernkontrollen. Projeksjonsstil Velg den projeksjonsstilen som er passende for ditt bruk, henvis til illustrasjonene under. (2) Takmontering (hengende fra taket) (1) Standardstil (plassert på bordet) MERK For montering i en spesiell stilling som takmontering, kreves det spesifi serte monteringstilbehør og tjenester. Rådspør din forhandler om monteringen før du monterer projektoren. ADVARSEL Rådspør din forhandler om monteringen på forhånd. Bruk kun det monteringstilbehøret som produsenten spesifi serer, og overlat montering og fjerning av projektoren med monteringstilbehøret til servicepersonellet. Les og oppbevar brukermanualen til monteringstilbehøret som brukes. 8

10 Projeksjonsavstand Se brukermanualen til linsen i ditt tilfelle. MERK Ikke bruk en polarisert skjerm, da den kan fremkalle røde bilder. Montering 9

11 Montering Plassering Legg merke til følgende og plasser projektoren på et sted i overensstemmelse med forutgående avsnittet "Projeksjonsavstand" (&9). ADVARSEL Hold projektoren unna alt som enkelt kan antennes. Ikke blokker eller dekk til åpningene på projektoren, og hold tilstrekkelig mellomrom for ventilasjon rundt projektoren. Ikke bruk projektoren på en myk gjendstand som et pledd, et teppe eller seng. Hold projektoren unna alle lette gjenstander som et stykke papir som kan komme inn i innsugingshullene. Ikke bruk projektoren i en ustabil stilling som på en varevogn. Plasser projektoren slik at ingenting kan komme inn i projektoren. Hold projektoren unna alle småting, som stålklips, som kan komme inn i den. Hold projektoren unna alle væsker som kan søles eller lekke inn i produktet. FORSIKTIG Hold projektoren unna alt som har varmeledningsevne som metall. Ikke bruk projektoren på et metallbord. Hold projektroen unna alt som ikke tåler varme som enkelte typer plastikk. MERK Plasser projektoren slik at det ikke er noe som blokkerer projeksjonslyset til skjermen. Unngå å utsette fjernkontrollsensoren direkte til sterkt lys. Ekstra tyverisikring Denne prosjektoren har en sikkerhetssperre for et kommersielt tyverisikkert kjede eller ståltråd opp til 10 mm i diameter og også sikkerhetspor for Kensingtonlåsen. For detaljer, se manualen for sikkerhetsverktøy. MERK Disse er ikke levert som omfattende tyverisikring, men er supplerende tiltak. ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren for å forhindre fall da disse ikke er laget for det. FORSIKTIG Ikke plasser det tyverisikre kjedet eller ståltråden nær prosjektorens utblåsningsventiler da kjedet eller ståltråden kan bli oppvarmet av den varme utblåsningsgassen og gi brannskader. Sikkerhetssperre Anti-tyverikjede eller ståltråd Sikkerhetsspalte 10

12 Sammenkobling med dine apparater Montering Før du kobler projektoren til utstyret ditt, skal du kontrollere manualen på utstyret for å forsikre deg om at utstyret kan kobles til projektoren og for å kontrollere hva som kreves for tilkoblingen. Rådspør forhandleren din når det kreves tilbehør som ikke var medsendt produktet eller hvis tilbehøret er skadet. Dette kan tilpasses under enkelte standarder. Etter å ha sørget for at projektoren og utstyret er slått av, skal tilkoblingen utføres i overensstemmelse med følgende instruksjoner. Henvis til figurene på de påfølgende sidene. MERK Den valgfrie kabeldekselet kan kjøpes for dette produktet. For å bestille det, skal du opplyse forhandleren om typenavnet på det. ADVARSEL Bruk kun tilbehør som er spesifisert eller anbefalt av produsenten. Du skal verken modifisere en projektor eller tilbehøret. Les og oppbevar brukermanualen til tilbehøret som brukes. Du må verken koble til eller frakoble projektoren med apparater mens de er koblet til en stikkontakt, unntagen når det opplyses i håndboken til apparatet. FORSIKTIG Noen tilkoblingskabler kan ha en spesifikk lengde, eller en ferritkjerne på enden som skal kobles til projektoren, for å regulere elektromagnetisk interferens. Ner det er koblet på en ferritkjerne på den spesifikke kabelen til en ende, skal du koble på projektoren på den enden der ferritkjernen er festet. Pass på og ikke sett en tilslutning inn i en gal port eller på en feil måte. Vær forsiktig slik at du ikke skader kablene. Strekk kablene slik at de ikke blir trappeformet og presset ut. MERK Ikke slå på apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. (fortsettes på neste side) 11

13 Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) Eksempel på tilkobling med VCR- eller DVD-spillere Digital signalinngang HDMI HDMI S-VIDEO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT VIDEO COMPONENT OUT Y Cb/Pb Cr/Pr COMPONENT VIDEO Y Cb/Pb Cr/Pr OUT VIDEO OUT Video signalinngang LAN HDMI HDMI DVI-D MONITOR REMOTE LAN OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO IN DVI-D MONITOR REMOTE OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 IN VIDEO 1 BNC OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V Cb/Pb Y Cr/Pr Cb/Pb K VIDEO 2 Cr/Pr Eksempel på tilkobling av datamaskiner K Kontroll fra datamaskinen Datamaskin signalinngang RS-232C RGB OUT RGB OUT RGB OUT DVI-D LAN RS-232C RGB OUT RGB OUT RGB OUT DVI-D LAN LAN HDMI DVI-D MONITOR REMOTE LAN OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO IN HDMI DVI-D MONITOR REMOTE OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 IN VIDEO 1 BNC R FORSIKTIG For din egen sikkerhets skal du ikke berøre LAN porten til noe nettverk som kan ha stor spenning. (fortsettes på neste side) COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 OUT VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Cb/Pb Y Cr/Pr Cb/Pb K Cr/Pr K HD 12 HDMI CO

14 FREEZE LASER INDICATOR VIDEO ID 1 ID 3 DIGITAL ID 2 ID 4 ENTER SHUTTER MENU PbyP AUTO POSITION 1 3 ON 2 4 OFF MAGNIFY FOCUS ZOOM KEYSTONE Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) RGB OUT Eksempel på tilkobling av en annen projektor eller et framvisningsapparat Kontroll fra datamaskinen RS-232C Datamaskin signalinngang RGB OUT STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER BLANK LASER ASPECT RESET MY BUTTON Koblet fjernkontroll LENS SHIFT LAN HDMI CONTROL IN DVI-D CONTROL OUT REMOTE CONTROL IN S-VIDEO MONITOR OUT OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr K Kontroll av et annet apparat med RS-232C kommandoer Omadressering aven RGB inngang tilet annet display. RS-232C RGB IN REMOTE CONTROL IN Samtidig fjernkontroll av en annen projektor 13

15 Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) MERK Les bruksanvisningene for apparatene nøye før de kobles til prosjektøren og kontroller at alle apparatene er skikket for tilkobling til dette produktet. Før tilkobling til en PC, sjekk signalnivået, signalstyringen og oppløsningen. - Vennligst be nettverksadministratoren om råd. LAN-porten må ikke kobles til et nettverk som kanskje har for høy spenning. - Noen signaler kan trenge en adapter for overføring til denne prosjektøren. - Noen PCer har mange skjermvisningermodi som kan omfatte signaler som ikke støttes av denne prosjektøren. - Selv om prosjektøren kan fremvise signaler med en oppløsning på opptil UXGA (1600X1200), vil signalet konverteres til prosjektørens skjermoppløsning før det vises. Den beste billedkvaliteten oppnås hvis kildesignalets oppløsning og prosjektørens skjerm er identiske. Mens tilkoblingen foregår, sjekk at formen på kabelens støpsel passer inn i den åpningen den skal tilkobles. Og husk å dra til alle skruer på tilkoblingselementer som har skruer. Når en bærbar PC kobles til prosjektøren, må man huske å aktivere PCens eksterne RGB-utgang. (Innstill den bærbare PCen til CRT-visning, eller til simultan LCD- og CRTvisning.) For detaljer om hvordan dette gjøres, vennligst se instruksjonsmanualen til den aktuelle bærbare PCen. Når billedoppløsningen endres på en computer som er avhengig av en kilde, kan automatisk justeringsfunksjon ta noe tid og vil muligens ikke fullføres. I dette tifellet kan det hende at du ikke vil se en avkrysningsrute i Windows for å velge "Ja/Nei" for den nye oppløsningen. I så fall settes oppløsningen tilbake til den opprinnelige. Det kan bli anbefalt å bruke andre CRT- eller LCD-monitorer for å endre oppløsningen. I noen tilfeller kan ikke denne prosjektøren vise et skikkelig bilde, eller vise noe bilde på skjermen i det hele tatt. For eksempel kan det være at automatisk justering ikke fungerer korrekt med noen kildesignaler. Et kildesignal av sammensatt sync, eller sync på G, kan forvirre denne prosjektøren slik at den ikke vil vise et riktig bilde. HDMI og DVI-D portene på denne modellen er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) og er derfor i stand til å vise et videosignal fra HDCP-kompatible DVD-spillere eller lignende. Om Plug-and-Play-kapabilitet Plug-and-Play er et system som består av en computer, dens operativsystem og perifert utstyr (dvs. fremvisningsanordninger). Denne prosjektøren er VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan brukes ved at man kobler denne prosjektøren til en computer som er VESA DDC (Display Data Channel)-kompatibel. Utnytt denne funksjonen ved å koble en RGB-kabel til COMPUTER IN1-porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play vil kanskje ikke virke korrekt hvis en annen type tilkobling prøves. Vennligst bruk standard drivere i din computer ettersom denne prosjektøren er en Plug-and-Play-monitor. MERKNAD for HDMI HDMI støtter følgende signaler. -Videosignal : -PC-signaler : Se Brukerhåndbok (detaljert) Teknisk Denne prosjektøren kan kobles til annet utstyr som har HDMI- eller DVI-konnektor, men det kan hende at prosjektøren ikke virker korrekt med en del utstyr, f.eks. ikke noe video..bruk kun en HDMI-kabel som har HDMI-logo. Når projektoren er tilkoblet med et utstyr som har DVI kobling, skal du bruke en DVI til HDMI kabel med HDMI inngang. 14

16 Montering Koble til en strømforsyning I overensstemmelse med advarslene som vist under, skal du koble til vekselstrømsinntaket til projektoren til det riktige uttaket. Følgende leder deg gjennom tilkoblingen. Sørg for at strømbryteren til projektoren er satt til off-posisjon (merket O ) Sett inn enden av strøkabelen med pluggen inn i AC IN strøminntaket på projektoren. Stikk den andre enden av strømkabelen inn i stikkontakten. Stikkontakt på strømledningen AC IN På/Av-bryter ADVARSEL Ikke koble til en strømforsyning på projektoren hvis linsen ikke er festet på. Bruk kun denne projektoren med den spesifiserte strømforsyningen i overensstemmelse med det som står på etiketten på projektoren. Bruk et strømuttak som er i nærheten av prosjektoren og som er lett tilgjengelig. Ikke overbelast stikkontakten da overbelastning kan føre til brann eller elektrisk støt. Bruk kun strømledningen som kom med produktet og som er hensiktsmessig for din strømforsyning. Hvis det ikke fulgte med en passende strømledning med dette produktet, skal du rådspørre din forhandler. Ikke bruk en strømledning som er skadet. Hvis strømledningen som du trenger er skadet, skal du be om å få en ny strømledning av samme type fra forhandleren. Ikke ta i strømkabelen med våte hender. Ikke reparer eller modifisere strømledingen. Vær forsiktig slik at du ikke skader strømledningen. Strekk strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller klemt av elementer som plasseres på eller mot den. Sørg for at strømkabelen sitter godt fast for å unngå løse forbindelser. Ikke bruk en løs eller skadet stikkontakt. 15

17 Fjernkontroll Fjernkontroll Isetting av batterier Fjernkontrollen trenger to batterier av følgende type. HITACHI MAXELL, del nr. LR6 eller R6P Batteriene som kom med produktet er den typen som er egnet til denne fjernkontrollen. Følgende viser deg hvordan du skal sett inn batteriene i fjernkontrollen Fjern batteridekselet bakpå fjernkontrollen. Trykk lett på knappen på batteridekselet mens du trekker det opp. Legg inn batteriene i batteriholderen ifølge polaritetsmarkeringen + og inni holderen. 3. Sett på plass batteridekselet i sin opprinnelige posisjon. MERK Når fjernkontrollen fungerer dårlig, prøv å skifte ut batteriene. ADVARSEL Vær forsiktig slik at du ikke trykker på LASER knappen når du setter inn batteriene. Det er farlig hvis laserstrålen stråler ut uten formål. Vennligst se avsnittet "Lasermarkør" (&18). Vær forsiktig med håndtering av batteriene da et batteri kan forårsake eksplosjon, sprekker eller lekkasje som kan føre til brann, en skade og miljøforurensning. Bruk kun de spesifiserte batteriene. Ikke bruk et batteri av en annen type. Når du skifter batteriene, skal du skifte ut begge batteriene med nye batterier av samme type. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et brukt batteri. Ikke bruk et batteri som er skadet, som har en flenge, en bulk, rust eller lekkasje. Sjekk at pluss- og minus-polene plasseres riktig når et batteri settes inn. Ikke gjør noe arbeid på et batteri; for eksempel etterlading eller lodding. Ikke oppbevar batteriene som er innsatt i fjernkontrollen når fjernkontrollen ikke skal brukes på en lang stund. Oppbevar et batteri på et mørkt, kjølig og tørt sted. Utsett aldri et batteri for ild eller vann. Hold batterier utenfor barns og dyrs rekkevidde. Hvis et batteri lekker, tørk opp lekkasjen omhyggelig med en avfallsklut. Hvis du får lekkasjen på kroppen, skyll øyeblikkelig grundig med vann. Hvis et batteri har lekket ut i batteriholderen, bytt batteriene etter å ha tørket opp lekkasjen. Følg de lokale forskriftene for deponering av et batteri. 16

18 FOCUS + - ZOOM PbyP FREEZE ASPECT RESET MY BUTTON 4 3 KEYSTONE LENS SHIFT AUTO OFF MAGNIFY ON SHUTTER ID 2 BLANK LASER POSITION ENTER MENU DIGITAL LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 1 ID 4 ID 3 VIDEO Fjernkontroll Overføringsbetingelser Fjernkontrollen virker sammen med fjernkontrollsensorer på projektoren ved å bruke infrarødt lys (Klasse 1 LED). Fjernkontrollsensorer avleser fjernkontrollsignaler som strekker seg innenfor et område på 60 grader (til høyre og venstre) og 3 meter fra sensoren. Fjernsensor Fjernsensorer 30º 30º 3 m om MERK Du kan inaktivere en eller to sensorer fra de tre sensorene med elementet FJERNK.MOTTAK på SERVICE menyen under VALG menyen. Når du ønsker å bruke to eller fl ere projektorer av denne typen samtidig og på samme sted, skal du utnytte FJERNKONT. ID funksjonen. Knappene til ID 1, ID 2, ID 3 og ID 4 på fjernkontrollen kan benevne projektoren some r gitt det samme ID nummer som knappen av elementet FJERNKON.ID på SERVICE menyen under VALG menyen. MERK Unngå å utsette fjernkontrollsensoren direkte til sterkt lys. Ikke plasser noe mellom fjernkontrollen og fjernkontrollsensoren på projektoren, da det kan påvirke overføringen på fjernkontrollsignalene. Endre fjernkontrollsignalets frekvens Den tilhørende fjernkontrollen har valget mellom modus 1 eller modus 2 signalfrekvens. Hvis fjernkontrollen ikke virker korrekt, prøv å skifte signalfrekvens. Vennligst husk at "FJERNK.-FREKVENS" under SERVICE-punktet i VALG-Menyen ( 51 ) til den prosjektøren som skal kontrolleres, bør settes til samme modus som fjernkontrollen. For å stille inn fjernkontrollens modus, skyves frekvensbryteren på innsiden av batteridekslet til den posisjonen som indikeres av det modusnummeret som velges. Frekvensbryter 2 1 Innsiden av batteridekslet Baksiden av fjernkontrollen 17

19 ON ID 1 ID 2 FOCUS + - LASER INDICATOR VIDEO ID 3 DIGITAL ID 4 ENTER PbyP AUTO 1 3 ON 2 4 OFF ZOOM + - MENU Fjernkontroll Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon Dette er funksjonen for å definere hvilken projektor som kontrolleres med fjernkontroll. LASER INDICATOR Anvend denne funksjonen når du bruker noen projektorer av same type samtidig. STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER Sett ID nummer til projektoren på forhånd, henvis til VIDEO 1. elementet FJERNKONT. ID element (&52). ID 1 ID 3 DIGITAL Trykk en ID-knapp på fjernkontrollen. ID-knappen som velges ID 2 ID 4 2. vil lyse i 3 sekunder. MERK Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse. ENTER For å bekrefte projektorens aktuelle ID, skal du trykke en ID-knapp i 3 sekunder. Nummeret vil vises på hver skjerm uavhengig av satt ID på projektor. Bruke som en enkel PC mus & tastatur Den tilhørende fjernkontrollen virker som en kablet fjernkontroll når den kablede kontrollporten nederst på fjernkontrollen er tilkoblet REMOTE CONTROLporten på baksiden av prosjektøren via en audiokabel med 3,5 mm diameter stereo miniplugger. Hvis fjernkontrollsignalet har vanskelig for å nå O I prosjektøren i de aktuelle omgivelsene, er denne funksjonen effektiv. LAN HDMI DVI-D MONITOR CONTROL IN CONTROL OUT REMOTE OUT CONTROL S-VIDEO IN 1 COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 OUT VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr - - MERK For å koble fjernkontrollen til prosjektøren, brukes en audio-kabel med 3,5 mm diameter stereo mini-plugger. Lasermarkør Når du trykker på LASER knappen, sender fjernkontrollen ut en laserstråle og lyser opp LASER INDICATOR. Bruk laserstrålen som peker på skjermen. AC IN BLANK FREEZE ASPECT PbyP 2 FOCUS + SHUTTER AUTO MY BUTTON 3 4 ZOOM + FREEZE ASPECT RESET POSITION MY BUTTON KEYSTONE LENS SHIFT LASER MENU RESET POSITION SHUTTER MAGNIFY ON OFF MAGNIFY KEYSTONE LENS SHIFT STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER BLANK LASER Laseråpning LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 3 VIDEO DIGITAL LASER-knapp LASER INDICATOR ID 2 ID 4 FREEZE ID 1 BLANK LASER ENTER SHUTTER MENU ASPECT RESET PbyP AUTO POSITION MY BUTTON MAGNIFY OFF FOCUS ZOOM KEYSTONE LENS SHIFT ADVARSEL Bruk laserstrålen på fjernkontrollen kun som peker på skjermen. Ikke pek laserstrålen mot noe annet enn skjermen. Treff aldri øynene med laserstrålen da laserstrålen kan skade øynene. Ikke pek laserstrålen mot noe annet enn skjermen. 18

20 Betjening Betjening Slå på Følgende tar deg gjennom å slå på projektoren. For andre apparater, skal du følge manualen til hver av dem. Pass på at nettkabelen er koblet korrekt og er skikkelig festet til prosjektøren og vegguttaket. 3. Trykk ned siden som er merket I på strømbryteren. POWER-indikatoren vil lyse opp i stabil oransje. Vent til knappene blir klare. Det kan ta flere sekunder. Trykk STANDBY/ON-knappen (på projektoren eller fjernkontrollen). Projektorlampen vil lyse og POWER-indikatoren vil blinke grønt. Når strømmen er fullstedig slått på vil indikatror slutte å blinke og lyse jevnt grønt. For å vise bildet, velg et kildesignal iht. seksjon "Vise og bytte bildet" (&22). STANDBY/ON POWER-indikatoren På/Avbryter STANDBY/ONknapp MERK Når elementet DIREKTE PÅ hos VALG menyen er satt til SKRU PÅ, og projektoren ble slått av kun med strømbryteren uten å bruke STANDBY/ON knappen, slåes strømbryteren til projektoren av automatisk. ADVARSEL Ikke se inn i linsen og åpningene på denne projektoren når lampen er slått på. Ikke kom i nærheten av lampedekselet og lufteventilene når projektorlampen er på. MERK Ikke slå på apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. Slå av apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. 19

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:36 PM Kontrollere tilbehør Når du pakker ut prosjektøren og tilbehøret, må du kontrollere at følgende enheter følger

Detaljer

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok VN248HA/NA/QA LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING

LCD TV / LED LCD TV BRUKSANVISNING NORSK BRUKSANVISNING LCD TV / LED LCD TV Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar i bruk ditt nye TV-apparat, og ta vare på den for senere bruk. www.lg.com kjøpes separat Wall Mounting Bracket

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer