Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning"

Transkript

1 Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke produktet, vennligst les "Brukerhåndbok (konsis)" og relaterte manualer for å sikre korrekt bruk av dette produktet.t. Etter at du har lest dem, bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. ADVARSEL FORSIKTIG BEMERK Dette gir advarsler om farer for alvorlige personskader og død. Dette gir advarsler om farer for alvorlige personskader eller materielle skader. Dette gir varsel om fare som forårsaker feil. Vennligst se de sidene som er skrevet etter dette symbolet. MERK Informasjonen i denne brukerhåndboken er underlagt endringer uten foregående varsel. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i denne brukerhåndboken. Reproduksjon, overføring, eller kopiering av hele eller enhver del av dette dokumentet er ikke tillatt uten spesiell skriftlig godkjennelse. Varemerkebekreftelse Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation i U.S. og/eller andre land. VESA og DDC er varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. Mac er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. DVI er et registrert varemerke som tilhører Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker av HDMI Licensing LLC. Varemerket PJLink er et varemerke som anvendes som varemerkerettigheter i Japan, USA og andre land om områder. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. DN

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om denne manualen Innholdsfortegnelse Innledning Prosjektørens funksjoner...3 Viktig sikkerhetsinstruksjon (for flytting)...3 Kontroller innholdet i pakken...4 Montering av linseenheten...4 Navn på deler Prosjektør...5 Kontrollpanel...6 Indikatorlampe...6 Bakpanel...6 Fjernkontroll...7 Montering... 8 Installasjonsmiljø...8 Projeksjonsstil...8 Projeksjonsavstand...9 Plassering...10 Ekstra tyverisikring...10 Sammenkobling med dine apparater Koble til en strømforsyning...15 Fjernkontroll Isetting av batterier...16 Overføringsbetingelser...17 Endre fjernkontrollsignalets frekvens...17 Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon..18 Bruke som en enkel PC mus & tastatur..18 Lasermarkør...18 Betjening Slå på...19 Slå av...20 Bruke løfteføttene...20 Bruke funksjonene for linsen...21 Vise og bytte bildet...22 Velge et aspektforhold (h/b) Bruke den automatiske justeringsfunksjonen...23 Justere posisjonen...24 Korrigere keystone-forvrengninger..24 Bruke forstørrelsesfunksjonen...25 Midlertidig frysing av skjermen...25 Midlertidig blanking av skjermen...26 Midlertidig lukking av bilde...26 BiB (Bilde-i-bilde)...27 Bruke menyfunksjonen ENKEL-MENY Aspekt, Autokeystone, Keystone, Keystone, Bildemodus, Øko.innst., Speil, Nulls, Filtertid, Språk, Avansert meny, Exit BILDE-meny Lys, Kontrast, Gamma, Fargetemp., Farge, Nyanse, Skarphet, Aktiv iris, Mitt minne UTTRYKK-meny Aspekt, Overscan, V pos., H pos., H fase, H str., Utfør autojustering KILDE-meny Progressiv, V. støyred., 3D-ycs, Fargeskille, Component, Videoformat, Digitalt format, Digital spennvidde, Computer-inng., Rammelås, Oppløsning OPPSETT-meny Autokeystone, Keystone, Keystone, Øko. innst., Speil, Skjermutgang SKJERM-meny Språk, Menypos., Blank, Oppstrt., Min Skjerm, Min Skjerm - Lås, Beskjed, Kildenavn, Mal, C.c. VALG-meny Hopp over kilde, Auto-søk, Autokeystone, Direkte på, Auto av, Lukker timer, Lampetid, Filtertid, Min knapp, Min kilde, Service NETTVERK-meny Innstil., Prosjektørnavn, Mitt bild, Info, Service SIKKERHET-meny Endring av sikret passord, Min Skjerm passord, Pin lås, Bevegelse-detektor, Passord min tekst, Vis min tekst, Skriv min tekst Vedlikehold Lampeenhet...67 Filterenhet...69 Intent klokkebatteri...70 Annet...70 Feilsøking Relaterte meldinger...71 Vedrørende indikatorlampene...72 Fenomener som lett kan forveksles med maskindefekter...74 Garanti og etter-salg-service. 77 Spesifikasjoner

3 Innledning Innledning Prosjektørens funksjoner Denne prosjektøren brukes til å projisere en rekke typer bildesignaler på et lerret. Denne prosjektøren trenger kun minimal plass for oppstiling og er I stand til å produsere store bilder selv på korte avstander. Videre har prosjektøren følgende funksjoner for å utvide dens potensial for variert bruk. ü HDMI-inngangen støtter forskjellig bildeutstyr som har digital kontakt for et klarere bilder på skjerm. ü Den superklare lampen og det høykvalitets optiske systemet kan tilfredsstile kravene til profesjonelt bruk. ü Den valgfrie linseenheten og det veldige utvalget av linseskift elementer, vil gi større sjanser for å montere produktet hvor du måtte ønske. ü Linselukkeren kan skjule dine interne operasjoner og hjelpe deg med presentasjonen. ü Overfloden med I/O porter vil støtte alle forretningsscener. ü Nettverket til denne projektoren støtter PJLink TM standard. ü PJLink TM er en felles standard for drift og kontroll av dataprojektorer. PJLink TM gir mulighet til sentral kontroll av projektorer som er produsert av forskjellige leverandører og projektorer kan drives av en kontroller. PJLink TM tilpasset utstyr kan styres og kontrolleres hele tiden og hvor som helst, uavhengig av produsent. For kommandoene til PJLink TM, se & User s Manual (Technical) For spesifikasjoner til PJLink TM, se websiden til Japan Business Machine and Information System Industries Association. URL: ü Det unike elektriske luftfiltersystemet med støvfanger, forventes å forhindre luftstøv fra å komme inn i projektoren og gir deg en lavere vedlikeholdsfrekvens. Viktig sikkerhetsinstruksjon (for flytting) *Se & Brukerhåndbok (konsis) for detaljer. ADVARSEL Projektoren skal håndteres av to eller flere personer. Plasser hendene på innsenkningene ved bunnen av projektoren, mens de bærer projektoren med hendene. Fjern alle festeanordninger inkludert strømkabelen og ledninger fra projektoren når projektoren skal bæres. Innsenkninger 3

4 LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER VIDEO ID 1 ID 3 DIGITAL ID 2 ID 4 LASER FREEZE ASPECT PbyP AUTO MY BUTTON ENTER SHUTTER 4 MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF FOCUS ZOOM KEYSTONE + + LENS SHIFT - - Innledning Kontroller innholdet i pakken Etter at du har kjøpt dette produktet, skal du kontrollere at alle påfølgende elementer fines i pakken. Hvis det skulle mangle noen elementer, skal du informere din forhendler med en gang. (1) Prosjektør (2) Linseadapter (3) Sekskantskruenøkkel (for montering av valgfri linseenhet) (4) Strømkabel (5) Computer cable (6) Fjernkontroll (Batterier ikke inkludert) (7) Bruker dokumentasjon (1) (2) (4) (7) (3) (5) BLANK (6) MERK Dette produktet leveres uten noen linseenhet, slik at du kan velge fra de spesifiserte typene (&77) slik at linseenheten kan møte dine behov. Spør din forhandler om detaljer, og klargjør en eller flere linser sammen med dette produktet. Det kan være nødvendig at du bruker noe spesifisert tilbehør eller tjenester. Vi anbefaler at du rådspør din forhandler om dette på forhånd. FORSIKTIG Ta vare på originalemballasjen, og bruk det riktig når du transporterer eller lagrer produktet. Montering av linseenheten Be forhandleren om å montere linseenheten på projektoren. Sørg for å overlate både fjerning og montering av linseenheten til servicepersonalet som forhandleren din har sendt. ADVARSEL Bruk linseenhet kun som er spesifisert av produsenten. Overlat både montering og fjerning av linseenheten til servicepersonalet som forhandleren din har sendt. Les og oppbevar brukermanualen til linseenheten. Vær spesielt forsiktig slik at du ikke mister linseenheten eller slår den mot noe. Ikke transporter projektoren når linseenheten er montert. Ta vare på originalemballasjen for linseenheten, og bruk det riktig når du transporterer eller lagrer linseenheten. FORSIKTIG Keep the original packing materials for the lens unit, and use them correctly when transporting or keeping the lens unit. MERK Ikke berør overflaten på linsen direkte. Oppbevar støvbeskytteren til projektoren, og bruk den når linseenheten ikke er montert på projektoren. 4

5 Navn på deler Prosjektør Forrest-ring Forrest-deksel Navn på deler (1) Støvbeskytter (2) Fjernsensorer (x 2) (&17) (3) Utblåsingsvifter (4) Filterdeksel (&69) Filterenheten og inntaksventilene er på innsiden. (5) Kontrollpanel (&6) (6) Bakpanel (&6) (7) Driftsstans-bryter (&73) (8) Lampedeksel (&67) Lampeenheten er innebygget. (9) AC IN (AC inntak) (&15) (10) Nettbryter (&19,20) (11) Sikkerhetssperre (&10) (12) Sikkerhetsspalte (&10) (13) Innsenkninger (x 2) (&3) (14) Heisefot (x 2) (&20) (1) Se MERK. (8) VARMT! (9) (10) (11) (7) (12) (2) (6) (5) (3) VARMT! (4) (14) (13) ADVARSEL VARMT! : Ikke ta på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden disse vil bli svært varme. Ikke se inn i linseåpningen eller ventilasjonsåpningene mens lampen er på, det sterke lyset kan være skadelig for øynene. Ikke ta tak i frontdekslet eller ringen på forsiden for å holde prosjektøren opp, siden prosjektøren kan falle ned. Ikke juster heiseføttene uten å holde prosjektøren, siden prosjektøren kan falle ned. FORSIKTIG Oppretthold normal ventilasjon for å forhindre at prosjektøren blir for varm. Ikke dekk over, blokker eller stopp til luftehullene. Ikke plasser noe som kan klebe til eller bli sugd inn i luftehullene rundt innsugingsåpningene. Rengjør luftfilteret regelmessig. MERK Ikke berør overflaten på linsen direkte. Oppbevar støvbeskytteren til projektoren, og bruk den når linseenheten ikke er montert på projektoren. 5

6 Navn på deler Kontrollpanel (1) STANDBY/ON-knapper (&19,20) (2) Pil knapper ( / / / ) (&28) (3) MENU-knapper (&28) (4) COMPUTER-knapper (&22) (5) VIDEO (&22) (6) DIGITAL-knapper (&22) (7) LENS SHIFT-knapper (&21) (8) ZOOM-knapper (&21) (9) FOCUS-knapper (&21) (10) SHUTTER-knapper (&26) (1) (2) Indikatoren vil lyse grønt når (3) funksjonsmenyen vises. (7) (8) (9) (10) STANDBY/ON MENU LENS SHIFT COMPUTER ZOOM VIDEO FOCUS DIGITAL SHUTTER (4) (5) (6) Indikatoren på gruppen der den valgte inngangsporten tilhører vil lyse grønt. Indikatoren vil blinke gult når linselukkeren er luket. Indikatorlampe (&72) (1) POWER-indikator (2) TEMP-indikator (3) LAMP-indikator (4) SECURITY-indikator (5) SHUTTER-indikator Bakpanel (&10) (1) HDMI-port (2) DVI-D-port (3) LAN-port (4) MONITOR OUT-port (5) CONTROL IN-port (6) CONTROL OUT-port (7) REMOTE CONTROL IN-port (8) REMOTE CONTROL OUT-port (9) S-VIDEO-port (10) VIDEO 1-port (11) VIDEO 2-port (12) COMPUTER IN1-port (13) COMPUTER IN2-port (14) BNC (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V)-porter (15) Komponent (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)-porter (1) (2) (3) (4) (5) POWER TEMP LAMP SECURITY AC IN I O SHUTTER (1)(2)(3)(4) (9)(10)(11) (5) (6) (7) (8) HDMI DVI-D CONTROL IN CONTROL OUT REMOTE CONTROL IN OUT LAN VIDEO 1 S-VIDEO COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr (15)(14) MONITOR OUT (12)(13) FORSIKTIG Bruk driftsstansbryteren kun når prosjektøren ikke er slått av på normal måte, for hvis man slår av med denne bryteren, stopper driften av prosjektøren uten at den avkjøles. 6

7 Navn på deler Fjernkontroll (1) Laserpeker (&18) Det er en stråleutgang. (2) LASER INDICATOR (&18) (3) LASER-knapp (&18) (4) STANDBY/ON-knapp (&19,20) (5) ID (1-4)-knapp (&18) (6) COMPUTER-knapp (&22) (7) VIDEO-knapp (&22) (8) DIGITAL-knapp (&22) (9) MY SOURCE-knapp (&22) (10) LENS SHIFT-knapp (&21) (11) ZOOM +/--knapp (&21) (12) FOCUS +/--knapp (&21) (13) AUTO-knapp (&23) (14) POSITION-knapp (&24) (15) ASPECT-knapp (&23) (16) KEYSTONE-knapp (&24) (17) MAGNIFY ON/OFF-knapp (&25) (18) FREEZE-knapp (&25) (19) BLANK-knapp (&26) (20) SHUTTER-knapp (&26) (21) MY BUTTON (1-4)-knapp (&49) (22) P by P-knapp (&27) (23) MENU-knapp (&28) (24) ENTER-knapp: trykk på senterpunktet. Markørknapp: trykk på punkt / / / (&28). (25) RESET-knapp (&28) (26) Kablet fjernkontrollport (&18) (27) Batterideksel (&16) (28) Batteriholder (&16) (27) (29) Frekvensbryter (&17) (28) (4) (5) (19) (18) (15) (20) (22) (21) (12) (26) (1) STANDBY/ON ID 1 ID 2 BLANK FREEZE ASPECT PbyP 1 2 FOCUS + - MY SOURCE ID 3 ID 4 ENTER SHUTTER AUTO MY BUTTON 3 4 ZOOM + - LASER INDICATOR (2) COMPUTER VIDEO DIGITAL LASER MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF KEYSTONE LENS SHIFT Baksiden av. fjernkontrollen (9) (6) (7) (8) (3) (24) (23) (25) (13) (14) (17) (16) (10) (11) (29) ADVARSEL Ikke se inn i stråleutgangen, og ikke pek strålen mot mennesker eller dyr mens LASERknappen er trykket, siden strålen kan skade øynene. FORSIKTIG Vær oppmerksom på at laserstrålen kan føre til farlig radioaktiv eksponering. Bruk laserpekeren kun for å peke på skjermen. 7

8 Montering Montering Les dette kapitlet godt først. Installer deretter projektoren der den skal stå. Installasjonsmiljø Dette produktet krever et installasjonssted som er stabilt, avkjølt og luftig. Kontroller at installasjonsmiljøet er i overensstemmelse med følgende. ADVARSEL Ikke plasser produktet på en ustabil overflate som er ujevn, er skjev eller et sted som vibrerer. Ikke plasser produktet i nærheten av vann - for eksempel i nærheten av badekar, oppvaskkum eller vaskekar, i en fuktig kjeller, i nærheten av svømmebasseng, stranden eller utendørs. FORSIKTIG Ikke plasser produktet i et støvete, røykfullt eller fuktig sted - for eksempel på en reise, i et røykfult sted, i et kjøkken eller utendørs. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder - for eksempel, radiatorer, varmerister, komfyrer eller andre produktet (inkludert forsterkere) som produserer varme. Ikke plasser dette produktet i et magnetisk felt. MERK Ikke plasser produktet å et sted der det kan forårsake radiointerferens. Ikke plasser projektoren på et sted der sterk belysning kan treffe fjernkontrollen. Projeksjonsstil Velg den projeksjonsstilen som er passende for ditt bruk, henvis til illustrasjonene under. (2) Takmontering (hengende fra taket) 8 (1) Standardstil (plassert på bordet) MERK For montering i en spesiell stilling som takmontering, kreves det spesifiserte monteringstilbehør (&77) og tjenester. Rådspør din forhandler om monteringen før du monterer projektoren. ADVARSEL Rådspør din forhandler om monteringen på forhånd. Bruk kun det monteringstilbehøret som produsenten spesifiserer, og overlat montering og fjerning av projektoren med monteringstilbehøret til servicepersonellet. Les og oppbevar brukermanualen til monteringstilbehøret som brukes.

9 Montering Projeksjonsavstand Henvis til følgende for å innrette projektoren og skjermen din. Verdiene som vises i følgende tabell ble beregnet fra modell IN5542/IN5542c med standard linseenhet LENS- 068 som er justert til senterstilling. Se brukermanualen til linsen i ditt tilfelle. Verdiene er forskjellig for hver kombinasjon av projektor og linseenhet. * Verdiene som vises i tabellen er beregnet for en fullskjerm (a) Skjermstørrelse (diagonalt) (b) Projeksjonsavstand (±10%) (c) Skjermhøyde (±10%), når det vertikale linseskiftet settes helt oppadvendt. (a) (c) opp (b) Toppen på projektore (c) ned Bunnen av projektoren (Monteringsside) 4 : 3 skjerm 16 : 9 skjerm (a) Skjermstørrelse (b) Projisjonsavstand (c) Skjermhøyde (b) Projisjonsavstand (c) Skjermhøyde [tommer (m)] [m (tommer)] [cm (tommer)] [m (tommer)] [cm (tommer)] min. maks. ned opp min. maks. ned opp 40 (1,0) 1,7 (66) 2,3 (89) -23 (-9) 84 (33) 1,3 (53) 1,8 (72) -33 (-13) 83 (33) 60 (1,5) 2,6 (103) 3,5 (136) -34 (-13) 125 (49) 2,1 (83) 2,8 (110) -49 (-19) 124 (49) 70 (1,8) 3,1 (121) 4,0 (159) -40 (-16) 146 (58) 2,5 (98) 3,3 (129) -58 (-23) 145 (57) 80 (2,0) 3,5 (139) 4,6 (183) -45 (-18) 167 (66) 2,9 (112) 3,8 (148) -66 (-26) 165 (65) 90 (2,3) 4,0 (157) 5,2 (206) -51 (-20) 188 (74) 3,2 (127) 4,3 (168) -74 (-29) 186 (73) 100 (2,5) 4,4 (175) 5,8 (230) -56 (-22) 209 (82) 3,6 (142) 4,7 (187) -82 (-32) 207 (81) 120 (3,0) 5,4 (211) 7,0 (277) -68 (-27) 251 (99) 4,4 (172) 5,7 (225) -99 (-39) 248 (98) 150 (3,8) 6,7 (266) 8,8 (347) -85 (-33) 313 (123) 5,5 (216) 7,2 (283) -123 (-49) 310 (122) 200 (5,1) 9,0 (356) 11,8 (464) -113 (-44) 418 (164) 7,4 (290) 9,6 (379) -164 (-65) 414 (163) 250 (6,4) 11,3 (447) 14,8 (582) -141 (-56) 522 (206) 9,2 (364) 12,0 (474) -206 (-81) 517 (204) 300 (7,6) 13,6 (537) 17,8 (699) -169 (-67) 627 (247) 11,1 (438) 14,5 (570) -247 (-97) 620 (244) 350 (8,9) 15,9 (628) 20,7 (816) -198 (-78) 731 (288) 13,0 (512) 16,9 (666) -288 (-113) 724 (285) 400 (10,2) 18,2 (718) 23,7 (934) -226 (-89) 835 (329) 14,9 (586) 19,4 (762) -329 (-130) 827 (326) 500 (12,7) 22,8 (899) 29,7 (1168) -282 (-111) 1044 (411) 18,6 (734) 24,2 (954) -411 (-162) 1034 (407) 600 (15,2) 27,4 (1081) 35,6 (1403) -339 (-133) 1253 (493) 22,4 (882) 29,1 (1145) -493 (-194) 1241 (488) 700 (17,8) 32,0 (1262) 41,6 (1638) -395 (-156) 1462 (576) 26,2 (1030) 34,0 (1337) -576 (-227) 1447 (570) MERK Ikke bruk en polarisert skjerm, da den kan fremkalle røde bilder. 9

10 Montering Plassering Legg merke til følgende og plasser projektoren på et sted i overensstemmelse med forutgående avsnittet "Projeksjonsavstand" (&9). ADVARSEL Hold projektoren unna alt som enkelt kan antennes. Ikke blokker eller dekk til åpningene på projektoren, og hold tilstrekkelig mellomrom for ventilasjon rundt projektoren. Ikke bruk projektoren på en myk gjendstand som et pledd, et teppe eller seng. Hold projektoren unna alle lette gjenstander som et stykke papir som kan komme inn i innsugingshullene. Ikke bruk projektoren i en ustabil stilling som på en varevogn. Plasser projektoren slik at ingenting kan komme inn i projektoren. Hold projektoren unna alle småting, som stålklips, som kan komme inn i den. Hold projektoren unna alle væsker som kan søles eller lekke inn i produktet. FORSIKTIG Hold projektoren unna alt som har varmeledningsevne som metall. Ikke bruk projektoren på et metallbord. Hold projektroen unna alt som ikke tåler varme som enkelte typer plastikk. MERK Plasser projektoren slik at det ikke er noe som blokkerer projeksjonslyset til skjermen. Unngå å utsette fjernkontrollsensoren direkte til sterkt lys. Ekstra tyverisikring Denne prosjektoren har en sikkerhetssperre for et kommersielt tyverisikkert kjede eller ståltråd opp til 10 mm i diameter og også sikkerhetspor for Kensingtonlåsen. For detaljer, se manualen for sikkerhetsverktøy. MERK Disse er ikke levert som omfattende tyverisikring, men er supplerende tiltak. ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren for å forhindre fall da disse ikke er laget for det. FORSIKTIG Ikke plasser det tyverisikre kjedet eller ståltråden nær prosjektorens utblåsningsventiler da kjedet eller ståltråden kan bli oppvarmet av den varme utblåsningsgassen og gi brannskader. Sikkerhetssperre Anti-tyverikjede eller ståltråd Sikkerhetsspalte 10

11 Sammenkobling med dine apparater Montering Før du kobler projektoren til utstyret ditt, skal du kontrollere manualen på utstyret for å forsikre deg om at utstyret kan kobles til projektoren og for å kontrollere hva som kreves for tilkoblingen. Rådspør forhandleren din når det kreves tilbehør som ikke var medsendt produktet eller hvis tilbehøret er skadet. Dette kan tilpasses under enkelte standarder. Etter å ha sørget for at projektoren og utstyret er slått av, skal tilkoblingen utføres i overensstemmelse med følgende instruksjoner. Henvis til figurene på de påfølgende sidene. MERK Den valgfrie kabeldekselet kan kjøpes for dette produktet. For å bestille det, skal du opplyse forhandleren om typenavnet på det (&77). ADVARSEL Bruk kun tilbehør som er spesifisert eller anbefalt av produsenten. Du skal verken modifisere en projektor eller tilbehøret. Les og oppbevar brukermanualen til tilbehøret som brukes. Du må verken koble til eller frakoble projektoren med apparater mens de er koblet til en stikkontakt, unntagen når det opplyses i håndboken til apparatet. FORSIKTIG Noen tilkoblingskabler kan ha en spesifikk lengde, eller en ferritkjerne på enden som skal kobles til projektoren, for å regulere elektromagnetisk interferens. Ner det er koblet på en ferritkjerne på den spesifikke kabelen til en ende, skal du koble på projektoren på den enden der ferritkjernen er festet. Pass på og ikke sett en tilslutning inn i en gal port eller på en feil måte. Vær forsiktig slik at du ikke skader kablene. Strekk kablene slik at de ikke blir trappeformet og presset ut. MERK Ikke slå på apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. (fortsettes på neste side) 11

12 Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) Eksempel på tilkobling med VCR- eller DVD-spillere Digital signalinngang HDMI HDMI S-VIDEO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT VIDEO OUT COMPONENT VIDEO Y Cb/Pb Cr/Pr OUT COMPONENT VIDEO Y Cb/Pb Cr/Pr OUT Video signalinngang LAN HDMI HDMI CONTROL IN CONTROL IN LAN DVI-D REMOTE CONTROL OUT CONTROL DVI-D CONTROL OUT REMOTE IN CONTROL IN OUT OUT VIDEO 1 S-VIDEO VIDEO 1 MONITOR OUT S-VIDEO MONITOR OUT COMPUTER BNC IN1 COMPUTER IN2 BNC COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 R/Cr/Pr G/YY B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cb/Pb Cr/Pr K Cr/Pr K Eksempel på tilkobling av datamaskiner Kontroll fra datamaskinen Datamaskin signalinngang RS-232C RGB OUT RGB OUT RGB OUT DVI-D LAN RS-232C RGB OUT RGB OUT RGB OUT DVI-D LAN LAN FORSIKTIG For din egen sikkerhets skal du ikke berøre LAN porten til noe nettverk som kan ha stor spenning. (fortsettes på neste side) 12 LAN HDMI DVI-D MONITOR REMOTE OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO HDMI DVI-D MONITOR REMOTE IN OUT CONTROL IN CONTROL OUT CONTROL S-VIDEO IN OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 VIDEO 1 COMPUTER BNC IN1 COMPUTER IN2 OUT VIDEO 1 BNC K R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V R/Cr/Pr G/YY B/Cb/Pb H V K Cb/Pb Cr/Pr Y Cb/Pb Cr/Pr VIDEO 2 VIDEO 2 R HD HDMI CO

13 FREEZE LASER INDICATOR VIDEO ID 1 ID 3 DIGITAL ID 2 ID 4 ENTER SHUTTER MENU PbyP AUTO POSITION 1 3 ON 2 4 OFF MAGNIFY FOCUS ZOOM KEYSTONE Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) RGB OUT Eksempel på tilkobling av en annen projektor eller et framvisningsapparat Kontroll fra datamaskinen RS-232C Datamaskin signalinngang RGB OUT STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER BLANK LASER ASPECT RESET MY BUTTON Koblet fjernkontroll LENS SHIFT LAN HDMI CONTROL IN DVI-D CONTROL OUT REMOTE CONTROL IN S-VIDEO MONITOR OUT OUT COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 VIDEO 1 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr K Kontroll av et annet apparat med RS-232C kommandoer Omadressering aven RGB inngang tilet annet display. RS-232C RGB IN REMOTE CONTROL IN Samtidig fjernkontroll av en annen projektor 13

14 Montering Sammenkobling med dine apparater (fortsetter) MERK Les bruksanvisningene for apparatene nøye før de kobles til prosjektøren og kontroller at alle apparatene er skikket for tilkobling til dette produktet. Før tilkobling til en PC, sjekk signalnivået, signalstyringen og oppløsningen. - Vennligst be nettverksadministratoren om råd. LAN-porten må ikke kobles til et nettverk som kanskje har for høy spenning. - Noen signaler kan trenge en adapter for overføring til denne prosjektøren. - Noen PCer har mange skjermvisningermodi som kan omfatte signaler som ikke støttes av denne prosjektøren. - Selv om prosjektøren kan fremvise signaler med en oppløsning på opptil UXGA (1600X1200), vil signalet konverteres til prosjektørens skjermoppløsning før det vises. Den beste billedkvaliteten oppnås hvis kildesignalets oppløsning og prosjektørens skjerm er identiske. Mens tilkoblingen foregår, sjekk at formen på kabelens støpsel passer inn i den åpningen den skal tilkobles. Og husk å dra til alle skruer på tilkoblingselementer som har skruer. Når en bærbar PC kobles til prosjektøren, må man huske å aktivere PCens eksterne RGB-utgang. (Innstill den bærbare PCen til CRT-visning, eller til simultan LCD- og CRTvisning.) For detaljer om hvordan dette gjøres, vennligst se instruksjonsmanualen til den aktuelle bærbare PCen. Når billedoppløsningen endres på en computer som er avhengig av en kilde, kan automatisk justeringsfunksjon ta noe tid og vil muligens ikke fullføres. I dette tifellet kan det hende at du ikke vil se en avkrysningsrute i Windows for å velge "Ja/Nei" for den nye oppløsningen. I så fall settes oppløsningen tilbake til den opprinnelige. Det kan bli anbefalt å bruke andre CRT- eller LCD-monitorer for å endre oppløsningen. I noen tilfeller kan ikke denne prosjektøren vise et skikkelig bilde, eller vise noe bilde på skjermen i det hele tatt. For eksempel kan det være at automatisk justering ikke fungerer korrekt med noen kildesignaler. Et kildesignal av sammensatt sync, eller sync på G, kan forvirre denne prosjektøren slik at den ikke vil vise et riktig bilde. HDMI og DVI-D portene på denne modellen er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) og er derfor i stand til å vise et videosignal fra HDCP-kompatible DVD-spillere eller lignende. Om Plug-and-Play-kapabilitet Plug-and-Play er et system som består av en computer, dens operativsystem og perifert utstyr (dvs. fremvisningsanordninger). Denne prosjektøren er VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan brukes ved at man kobler denne prosjektøren til en computer som er VESA DDC (Display Data Channel)-kompatibel. Utnytt denne funksjonen ved å koble en RGB-kabel til COMPUTER IN1-porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play vil kanskje ikke virke korrekt hvis en annen type tilkobling prøves. Vennligst bruk standard drivere i din computer ettersom denne prosjektøren er en Plug-and-Play-monitor. MERKNAD for HDMI HDMI støtter følgende signaler. -Videosignal : -PC-signaler : Se Brukerhåndbok (detaljert) Teknisk Denne prosjektøren kan kobles til annet utstyr som har HDMI- eller DVI-konnektor, men det kan hende at prosjektøren ikke virker korrekt med en del utstyr, f.eks. ikke noe video..bruk kun en HDMI-kabel som har HDMI-logo. Når projektoren er tilkoblet med et utstyr som har DVI kobling, skal du bruke en DVI til HDMI kabel med HDMI inngang. 14

15 Montering Koble til en strømforsyning I overensstemmelse med advarslene som vist under, skal du koble til vekselstrømsinntaket til projektoren til det riktige uttaket. Følgende leder deg gjennom tilkoblingen. Sørg for at strømbryteren til projektoren er satt til off-posisjon (merket O ) Sett inn enden av strøkabelen med pluggen inn i AC IN strøminntaket på projektoren. Stikk den andre enden av strømkabelen inn i stikkontakten. Stikkontakt på strømledningen AC IN På/Av-bryter ADVARSEL Ikke koble til en strømforsyning på projektoren hvis linsen ikke er festet på. Bruk kun denne projektoren med den spesifiserte strømforsyningen i overensstemmelse med det som står på etiketten på projektoren. Bruk et strømuttak som er i nærheten av prosjektoren og som er lett tilgjengelig. Ikke overbelast stikkontakten da overbelastning kan føre til brann eller elektrisk støt. Bruk kun strømledningen som kom med produktet og som er hensiktsmessig for din strømforsyning. Hvis det ikke fulgte med en passende strømledning med dette produktet, skal du rådspørre din forhandler. Ikke bruk en strømledning som er skadet. Hvis strømledningen som du trenger er skadet, skal du be om å få en ny strømledning av samme type fra forhandleren. Ikke ta i strømkabelen med våte hender. Ikke reparer eller modifisere strømledingen. Vær forsiktig slik at du ikke skader strømledningen. Strekk strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller klemt av elementer som plasseres på eller mot den. Sørg for at strømkabelen sitter godt fast for å unngå løse forbindelser. Ikke bruk en løs eller skadet stikkontakt. 15

16 Fjernkontroll Fjernkontroll Isetting av batterier Fjernkontrollen trenger to batterier av følgende type HITACHI MAXELL eller HITACHI MAXELL ENERGY, del nr. LR6 eller R6P (Batterier ikke inkludert.) Følgende viser deg hvordan du skal sett inn batteriene i fjernkontrollen. Fjern batteridekselet bakpå fjernkontrollen. Trykk lett på knappen på batteridekselet mens du trekker det opp. Legg inn batteriene i batteriholderen ifølge polaritetsmarkeringen + og inni holderen. Sett på plass batteridekselet i sin opprinnelige posisjon. MERK Når fjernkontrollen fungerer dårlig, prøv å skifte ut batteriene. ADVARSEL Vær forsiktig slik at du ikke trykker på LASER knappen når du setter inn batteriene. Det er farlig hvis laserstrålen stråler ut uten formål. Vennligst se avsnittet "Lasermarkør" (&18). Vær forsiktig med håndtering av batteriene da et batteri kan forårsake eksplosjon, sprekker eller lekkasje som kan føre til brann, en skade og miljøforurensning. Bruk kun de spesifiserte batteriene. Ikke bruk et batteri av en annen type. Når du skifter batteriene, skal du skifte ut begge batteriene med nye batterier av samme type. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et brukt batteri. Ikke bruk et batteri som er skadet, som har en flenge, en bulk, rust eller lekkasje. Sjekk at pluss- og minus-polene plasseres riktig når et batteri settes inn. Ikke gjør noe arbeid på et batteri; for eksempel etterlading eller lodding. Ikke oppbevar batteriene som er innsatt i fjernkontrollen når fjernkontrollen ikke skal brukes på en lang stund. Oppbevar et batteri på et mørkt, kjølig og tørt sted. Utsett aldri et batteri for ild eller vann. Hold batterier utenfor barns og dyrs rekkevidde. Hvis et batteri lekker, tørk opp lekkasjen omhyggelig med en avfallsklut. Hvis du får lekkasjen på kroppen, skyll øyeblikkelig grundig med vann. Hvis et batteri har lekket ut i batteriholderen, bytt batteriene etter å ha tørket opp lekkasjen. Følg de lokale forskriftene for deponering av et batteri. 16

17 FOCUS + - ZOOM PbyP FREEZE ASPECT RESET MY BUTTON 4 3 KEYSTONE LENS SHIFT AUTO OFF MAGNIFY ON SHUTTER ID 2 BLANK LASER POSITION ENTER MENU DIGITAL LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 1 ID 4 ID 3 VIDEO Fjernkontroll Overføringsbetingelser Fjernkontrollen virker sammen med fjernkontrollsensorer på projektoren ved å bruke infrarødt lys (Klasse 1 LED). Fjernkontrollsensorer avleser fjernkontrollsignaler som strekker seg innenfor et område på 60 grader (til høyre og venstre) og 3 meter fra sensoren. Fjernsensor Fjernsensorer 30º 30º 3 m om MERK Du kan inaktivere en eller to sensorer fra de tre sensorene med elementet FJERNK.MOTTAK på SERVICE menyen under VALG menyen. Når du ønsker å bruke to eller flere projektorer av denne typen samtidig og på samme sted, skal du utnytte FJERNKONT. ID funksjonen. Knappene til ID 1, ID 2, ID 3 og ID 4 på fjernkontrollen kan benevne projektoren some r gitt det samme ID nummer som knappen av elementet FJERNKON.ID på SERVICE menyen under VALG menyen. MERK Unngå å utsette fjernkontrollsensoren direkte til sterkt lys. Ikke plasser noe mellom fjernkontrollen og fjernkontrollsensoren på projektoren, da det kan påvirke overføringen på fjernkontrollsignalene. Endre fjernkontrollsignalets frekvens Den tilhørende fjernkontrollen har valget mellom modus 1 eller modus 2 signalfrekvens. Hvis fjernkontrollen ikke virker korrekt, prøv å skifte signalfrekvens. Vennligst husk at "FJERNK.-FREKVENS" under SERVICE-punktet i VALG-Menyen (&51) til den prosjektøren som skal kontrolleres, bør settes til samme modus som fjernkontrollen. For å stille inn fjernkontrollens modus, skyves frekvensbryteren på innsiden av batteridekslet til den posisjonen som indikeres av det modusnummeret som velges. Frekvensbryter 2 1 Innsiden av batteridekslet Baksiden av fjernkontrollen 17

18 LASER RADIATION- DO NOT STARE INTO BEAM MAX. OUTPUT: 1mW WAVE LENGTH: 650nm CLASS2 LASER PRODUCT LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS2 LASER PRODUCT MAX OUTPUT : 1mw WAVE LENGTH : 650nm IEC : A1 : A2 : 2001 ビームをのぞきこまないでください 最 大 出 力 1mW 波 長 650 n m クラス2レーザ 製 品 JIS C 6802:1997/98 LASER RADIATION- DO NOT STARE INTO BEAM MAX. OUTPUT: 1mW WAVE LENGTH: 650nm CLASS2 LASER PRODUCT LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS2 LASER PRODUCT MAX OUTPUT : 1mw ビームをのぞきこまないでください 最 大 出 力 1mW 波 長 650 n m クラス2レーザ 製 品 JIS C 6802: ON FOCUS ZOOM + 1 PbyP 4 3 AUTO OFF ON ENTER ID 2 MENU ID 1 ID 4 ID 3 DIGITAL LASER INDICATOR VIDEO Fjernkontroll Bruke FJERNKONTROLL ID funksjon Dette er funksjonen for å definere hvilken projektor som kontrolleres med fjernkontroll. LASER INDICATOR Anvend denne funksjonen når du bruker noen projektorer av same type samtidig. STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER Sett ID nummer til projektoren på forhånd, henvis til VIDEO 1. elementet FJERNKONT. ID element (&52). ID 1 ID 3 DIGITAL Trykk en ID-knapp på fjernkontrollen. ID-knappen som velges ID 2 ID 4 2. vil lyse i 3 sekunder. MERK Hver gang du trykker en knapp (unntatt ID-knapper), vil ID-knappen til det aktuelle valgte ID-nummer lyse. ENTER For å bekrefte projektorens aktuelle ID, skal du trykke en ID-knapp i 3 sekunder. Nummeret vil vises på hver skjerm uavhengig av satt ID på projektor. Bruke som en enkel PC mus & tastatur Den tilhørende fjernkontrollen virker som en kablet fjernkontroll når den kablede kontrollporten nederst på fjernkontrollen er tilkoblet REMOTE CONTROLporten på baksiden av prosjektøren via en audiokabel med 3,5 mm diameter stereo miniplugger. Hvis fjernkontrollsignalet har vanskelig for å nå O I prosjektøren i de aktuelle omgivelsene, er denne funksjonen effektiv. - - MERK For å koble fjernkontrollen til prosjektøren, brukes en audio-kabel med 3,5 mm diameter stereo mini-plugger. Lasermarkør AC IN HDMI DVI-D CONTROL IN CONTROL OUT REMOTE CONTROL IN OUT LAN VIDEO 1 S-VIDEO COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Når du trykker på LASER knappen, sender fjernkontrollen ut en laserstråle og lyser opp LASER INDICATOR. Bruk laserstrålen som peker på skjermen. Y Cb/Pb Cr/Pr BLANK FREEZE ASPECT PbyP MONITOR OUT 1 2 FOCUS + SHUTTER AUTO MY BUTTON 3 4 ZOOM + LENS SHIFT FREEZE ASPECT RESET MY BUTTON LASER KEYSTONE MENU RESET POSITION SHUTTER MAGNIFY ON OFF MAGNIFY STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER BLANK LASER POSITION KEYSTONE LENS SHIFT C A U T I O N eller C A U T I O N WAVE LENGTH : 650nm IEC :2007 EN :2007 Laseråpning LASER INDICATOR LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 VIDEO DIGITAL BLANK LASER ENTER FREEZE SHUTTER LASER-knapp MENU ASPECT RESET PbyP AUTO POSITION MY BUTTON MAGNIFY OFF FOCUS ZOOM KEYSTONE LENS SHIFT ADVARSEL Bruk laserstrålen på fjernkontrollen kun som peker på skjermen. Ikke pek laserstrålen mot noe annet enn skjermen. Treff aldri øynene med laserstrålen da laserstrålen kan skade øynene. Ikke pek laserstrålen mot noe annet enn skjermen. 18

19 Betjening Betjening Slå på Følgende tar deg gjennom å slå på projektoren. For andre apparater, skal du følge manualen til hver av dem. Pass på at nettkabelen er koblet korrekt og er 1. skikkelig festet til prosjektøren og vegguttaket Trykk ned siden som er merket I på strømbryteren. POWER-indikatoren vil lyse opp i stabil oransje. Vent til knappene blir klare. Det kan ta flere sekunder. Trykk STANDBY/ON-knappen (på projektoren eller fjernkontrollen). Projektorlampen vil lyse og POWER-indikatoren vil blinke grønt. Når strømmen er fullstedig slått på vil indikatror slutte å blinke og lyse jevnt grønt. For å vise bildet, velg et kildesignal iht. seksjon "Vise og bytte bildet" (&22). STANDBY/ON POWER-indikatoren På/Avbryter STANDBY/ONknapp MERK Når elementet DIREKTE PÅ hos VALG menyen er satt til SKRU PÅ, og projektoren ble slått av kun med strømbryteren uten å bruke STANDBY/ON knappen, slåes strømbryteren til projektoren av automatisk. ADVARSEL Ikke se inn i linsen og åpningene på denne projektoren når lampen er slått på. Ikke kom i nærheten av lampedekselet og lufteventilene når projektorlampen er på. MERK Ikke slå på apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. Slå av apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. 19

20 Betjening Slå av Følgende tar deg gjennom å slå av projektoren Trykk på prosjektørens eller fjernkontrollens STANDBY/ON-knapp. Meldingen Slå av? vises på skjermen i omtrent fem. Trykk på STANDBY/ON -knappen igjen mens meldingen vises. Projektorlampen vil slukke, og POWER-indikator vil begynne å blinke oransje. Deretter vil POWER-indikatoren stanse blinkingen og lyse klart oransje når lampen er helt avkjølt. Etter å ha sørget for at POWER indikatoeren lyser orange, trykk ned den sidemerkede O på strømbryteren. POWER indikatoren vil bli slått av. For andre apparater, skal du følge manualen til hver av dem. STANDBY/ON POWER-indikatoren På/Avbryter STANDBY/ONknapp MERK Bruk kun avstegningsbryteren når projektoren ikke kan slås av med vanlig prosedyre. ADVARSEL Ikke kom i nærheten av lampedekselet og lufteventilene når projektorlampen er på og en stund etter at lampen er slått av, da de kan være varme og kan forårsake forbrenninger. MERK Slå av apparatet før projektoren, unntatt når det er foreskrevet av manualen til apparatet. Bruke løfteføttene Ved å forlenge eller forkorte lengden på løfteføttene endre posisjonen til projektoren og projektorvinkelen. Vri hver enkel fot for å justere lengden. 5 maks. 30 mm ADVARSEL Ikke forleng løfteføttene slik at de overskrider 30 mm. Hvis du forlenger føttene slik at de overskrider grensen, kan de falle ut og projektoren faller ned, som kan resultere i personskade eller skade på projektoren. FORSIKTIG Ikke plasser projektoren med en skråningsvinkel som overskrider 5 grader. Hvis projektoren overskrider denne skråningsvinkelen kan det forårsake funksjonsfeil og nedkorting av levetiden på projektoren. 20

21 Betjening Bruke funksjonene for linsen ZOOM / FOKUS Trykk på ZOOM / FOKUS knappen. Dialogen ZOOM / FOKUS vil komme tilsyne. Juster zoom/fokus med / knappen når dialogen vises. Trykk på -knappen for å velge "EXIT" på dialogen. Dette avslutter OSD-menyen. MERK Justeringsområdet for ZOOM og FOKUS varierer avhengig av linsetype som er montert på projektoren for å opprettholde bildekvaliteten. Derfor kan ikke ZOOM eller FOKUS justeringer ikke enden av søyleindikatoren i dialogen, og dette er ingen feil. LINSE SKIFT Trykk på LENS SHIFT -knappen. Dialogen LINSE SKIFT vil komme tilsyne. Hvis man bruker / / / -knappene når dialogene vises skiftes linsen. SENTRERING I dialogen LINSE SKIFT: Trykk på DIGITAL -knappen. I standby modus: Trykk LENS SHIFT og DIGITAL -knappene i 3 sekunder samtidig. Når linsen skifter, vil menyen forsvinne og ikonet /timeglasset vil vises på skjermen. Skiftingen kan ta litt tid. Det kan ta opp til ett minutt avhengig av tilstand. Indikatoren LINSE SKIFT lyser eller blinker grønt mens linsen skifter. Deretter vil indikatoren stoppe blinkingen og lyse i 3 sekunder i grønt når sentreringen er fullført. Når linsen allerede er plassert i senter, og hvis du trykker DIGITAL -knappen i LINSE SKIFT dialogen og den lyser grønt, vises LINSE SKIFT dialogen i 3 sekunder. LINSE MINNE LAGRE / LAST / RENSE Denne projektoren er utstyrt med minnefunksjoner for linsejusteringer (zoom, fokus og skift). For å vise dialogen LINSE MINNE, velg LINSE MINNE på ZOOM, FOKUS eller LINSE SKIFT dialogen. Dialogen LINSE MINNE vil deretter komme tilsyne. LAGRE: For å lagre de aktuelle justeringene, velg en LAGRE-(1-3) og trykk eller ENTER -knappen. LAST: For å laste en lagret justering, velg LAST-(1-3) og trykk eller ENTER -knappen. Når knappen MY BUTTON er plassert på LAST-(1-3) kan minnet lastes uten dialogen LINSE MINNE. RENSE: Ved å velge SLETT LINSE MINNE i dialogen LINSE MINNE vises dialogen SLETT LINSE MINNE. Velg antallet som skal slettes med / -knappene og trykk på -knappen. Dialogen som sjekker formålet ditt vil komme ut. Trykk deretter -knappen igjen i dialogen. 21

22 Betjening Vise og bytte bildet Trykk på knappen COMPUTER for å velge inngangsport for RGB-signalet. Hver gang du trykker knappen, bytter projektoren RGB inngangsport fra den aktuelle porten som under. COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 BNC Trykk på knappen VIDEO for å velge inngang for STANDBY/ON videosignal. FREEZE Hver gang du trykker denne knappen, vil prosjektøren ID 1 veksle video input-port som vist nedenfor. ASPECT ID 2 COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) S-VIDEO VIDEO 1 VIDEO 2 MY BUTTON MAGNIFY Når SKRU PÅ er valgt for elementet AUTO-SØK på VALG-Menyen, vil 1 3 ON prosjektoren fortsette å sjekke alle inngangsportene sekvensielt til den oppdager et 2 4 OFF ENTER LASER inngangssignal ( 47). Hvis VIDEO-knappen trykkes inn mens COMPUTER IN1 eller INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER COMPUTER IN2-porten er valgt, vil projektoren sjekke Komporent-porten først. Trykk på knappen DIGITAL for å velge inngang for digitalt signal. Hver gang du trykker knappen, bytter projektoren digital inngangsport som under. HDMI DVI-D 1 3 ON Når SKRU PÅ er valgt for elementet AUTO-SØK på VALG-menyen, vil projektoren fortsette å sjekke alle inngangsportene sekvensielt til den 2 oppdager ENTER 4 OFF et inngangssigna ( 47). Hvis DIGITAL-knappen trykkes inn mens Komporent, S-VIDEO, VIDEO FOCUS ZOOM1 KEYSTONE eller FREEZE + + MENU VIDEO 2 er valgt, vil prosjektøren sjekke HDMI-porten først. Trykk MY SOURCE-knappen på fjernkontrollen. Inngangssignalet vil byttes til det signalet du setter som MIN KILDE ( 49). Denne funksjonen kan også bli brukt for dokumentkamera. Velg inngangsporten som er tilkoblet dokumentkameraet. LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 2 ID 4 Når SKRU PÅ er valgt for elementet AUTO-SØK på VALG-Menyen, vil prosjektoren fortsette å sjekke alle inngangsportene sekvensielt til den BLANK LASER oppdager et inngangssignal ( 47). Hvis COMPUTER-knappen trykkes inn mens VIDEO 1, VIDEO 2, S-VIDEO, Komporent, HDMI eller DVI-D-porten er valgt, vil prosjektøren sjekke COMPUTER IN1-porten først. ENTER PbyP ID 1 BLANK FOCUS + FREEZE ID 1 - ASPECT ID 2 PbyP BLANK ASPECT - ID 3 SHUTTER ID 4 AUTO VIDEO DIGITAL LASER INDICATOR MY SOURCE COMPUTER ID 3 VIDEO MENU DIGITAL RESET POSITION LASER ZOOM KEYSTONE + VIDEO ID 3 MENU LENS SHIFT - DIGITAL SHUTTER ID 4 RESET AUTO MY BUTTON SHUTTER - POSITION LASER MAGNIFY LENS SHIFT RESET LASER PbyP AUTO INDICATOR POSITION STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER 1 ID 1 2 ID 2 MY BUTTON 3 ID 3 4 ID 4 MAGNIFY VIDEO ON DIGITAL OFF FOCUS BLANK + - ZOOM + - KEYSTONE LASER LENS SHIFT ENTER 22 FREEZE MENU

23 Velge et aspektforhold (h/b) 1. Bruke den automatiske justeringsfunksjonen 1. Betjening Trykk ASPECT-knappen på fjernkontrollen. Hver gang du trykker denne knappen, vil prosjektøren veksle modus for aspektforhold vekselvis. For et datamaskinsignal NORMAL 4:3 16:9 16:10* LASER LITEN* REN* FULL* For et HDMI eller DVI-D signal VIDEO ID 1 ID 3 NORMAL 4:3 16:9 16:10* 14:9 LITEN* REN* FULL* For et videosignal, s-videosignal, eller komponentvideosignal BLANK LASER 4:3 16:9 16:10* 14:9 LITEN* REN* FULL* For ikke noe signal 4:3 (fast, unntatt IN5544/IN5544c) / FULL (fast, IN5544/IN5544c) *16:10 / FULL: IN5544/IN5544c kun. REN: Unntatt IN5542/IN5542c. LITEN: Unntatt IN5544/IN5544c. NORMAL-modus beholder signalets originale aspektforhold. STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER Trykk AUTO-knappen på fjernkontrollen. 2 4 OFF ENTER Ved å trykke denne knappen utføres følgende. For et datamaskinsignal FOCUS ZOOM KEYSTONE + + Den vertikale posisjonen, den horisontale posisjonen og FREEZE LENS SHIFT MENU den horisontale fasen vil justeres automatisk. - - ASPECT SHUTTER RESET Pass på at applikasjonsvinduet er satt til dets maksimale størrelse før denne funksjonen forsøkes brukt. Et mørkt PbyP AUTO POSITION bilde kan likevel bli feiljustert. Bruk et lyst bilde for MY BUTTON MAGNIFY justering. 1 3 ON For video- og s-videosignal 2 4 OFF Det videoformatet som passer best for det respektive kildesignalet, vil bli automatisk valgt. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når AUTO er valgt under FOCUS ZOOM KEYSTONE VIDEOFORMAT-punktet i KILDE-Menyen ( 37). Den vertikale posisjonen + + og LENS SHIFT den horisontale posisjonen vil bli automatisk innstilt til standard. - - For komponent videosignal Den vertikale posisjonen, den horisontale posisjonen og den horisontale fasen vil automatisk settes til standard. Den automatiske justeringsoperasjonen krever om lag 10 seuknder. Vær oppmerksom på at det muligens ikke vil fungere korrekt med noen kildesignaler. Når denne funksjonen er utført for et videosignal, kan det hende at en ekstra linje vises på utsiden av et bilde. De punktene som kan justeres av denne funksjonen, kan variere når DETALJERT eller SKRU AV er valgt som AUTOJUSTER-punkt under SERVICE-punktet i VALG-Menyen ( 50). ID 2 FREEZE ASPECT PbyP 1 ID 4 ENTER SHUTTER AUTO BLANK MY BUTTON 3 DIGITAL LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 VIDEO MENU DIGITAL RESET POSITION LASER MAGNIFY ON 23

24 Betjening Justere posisjonen Trykk POSITION-knappen på fjernkontrollen når det ikke vises noen meny. "POSISJON"-indikasjonen vil vises på skjermen. Bruk / / / markørknappene for å justere bildets posisjon. Hvis du ønsker å nullstille operasjonen, trykk RESETknappen på fjernkontrollen under operasjonen. For å fullføre denne operasjonen, trykk POSITION-knappen igjen. Hvis du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter noen få sekunder. 1 ENTER 3 ON Når denne funksjonen utføres på et videosignal, s-videosignal, eller komponent videosignal, kan det hende at en ekstra linje vises på utsiden av bildet. 2 4 OFF Når denne funksjonen brukes på et Videosignal, S-Videosignal, eller komponentsignal FREEZE MENU fra eller vil justeringsrekkevidden avhenge av OVERSCAN i FOCUS ZOOM KEYSTONE + + UTTRYKK-Menyen ( 34). Videre justering er ikke mulig når OVERSCAN ASPECT er SHUTTER stilt helt RESET LENS SHIFT til 10. Korrigere keystone-forvrengninger 2. Trykk KEYSTONE-knappen på fjernkontrollen. En dialog vil vises på skjermen for å hjelpe deg med å justere forvrengningen. Bruk / markørknappene for å velge AUTO- eller MANUELL-drift og trykk knappen for å gjøre følgende: 1) AUTO-utfører automatisk vertikal keystone-korreksjon. 2) MANUELL viser en dialog for keystone-korreksjon. Bruk / markørknappene for å velge hvilken retning som skal korrigeres ( eller ) og bruke så / -knappene for å justere. For å lukke dialogen og fullføre denne operasjonen, trykk KEYSTONE-knappen igjen. Selv om du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter noen få sekunder. Denne funksjonens justerbare rekkevidde vil variere med de forskjellige kildesignalene. For noen kildesignaler vil denne funksjonen ikke virke så bra. Hvis V:SPEILV eller H+V:SPEILV er valgt som SPEIL-punkt i OPPSETT-Menyen og prosjektørlerretet står på skrå, er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke som den skal. Når zoomjusteringen er satt til TELE (telefoto fokus), er denne funksjonen kanskje unødvendig. Denne funksjonen bør brukes når zoomjustering er satt til full WIDE (vidvinkelfokus) så ofte som mulig. Hvis prosjektøren er plassert på en jevn flate (ca. ±3 ), er det mulig at denne funksjonen ikke virker. Hvis det vertikale linseskiftet ikke er satt helt oppover (ikke satt helt nedover, kun for den alternative linsetypen LENS-067 ( 51)), er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Hvis det horisontale linseskiftet ikke er sentrert, er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Denne funksjonen vil være utilgjengelig når Bevegelse-detektoren er på ( 64). ID 1 ID 2 BLANK FREEZE ID 2 ASPECT BLANK ID 3 ID 4 AUTO VIDEO DIGITAL LASER STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ENTER PbyP ID 1 - PbyP 1 2 FOCUS + - SHUTTER MY BUTTON ID 3 ID 4 - AUTO MY BUTTON 3 4 ZOOM + - LASER INDICATOR VIDEO DIGITAL MENU RESET LASER POSITION MAGNIFY POSITION MAGNIFY ON OFF KEYSTONE LENS SHIFT

25 Bruke forstørrelsesfunksjonen Betjening ASPECT SHUTTER RESET Trykk på ON-knappen under MAGNIFY-knappen på fjernkontrollen. PbyP AUTO POSITION "FORSTØR"-indikasjonen vil vises på skjermen og prosjektøren MY BUTTON MAGNIFY vil gå i FORSTØR-modus. I FORSTØR-modusen, vil bildet 1 3 ON være forstørret. Indikasjonen vil forsvinne etter noen sekunder 2 4 OFF uten betjening. Bruk / markørknappene for å justere zoom-nivået. FOCUS ZOOM KEYSTONE For å flytte zoome-området, trykk POSITION-knappen i FORSTØRR + modus, + LENS SHIFT deretter brukes / / / markørknappene for å flytte området. Og for å - - fullføre zoome-området, trykk POSITION-knappen igjen. For å gå ut av FORSTØR-modus og gjenopprette skjermen til normal, trykk OFF-knappen under MAGNIFY på fjernkontrollen. Prosjektøren går automatisk ut av FORSTØR-modus når kildesignalet forandres, eller når visningsbetingelsene endres. I FORSTØR-modus kan keystone-forvrengningsbetingelsene variere, den vil imidlertid bli gjenopprettet når prosjektøren går ut av FORSTØR-modusen. STANDBY/ON MY SOURCE MERK Zoom-skalaen kan finjusteres. Observer skjermen nøye for å finne den skalaen du ønsker. Midlertidig frysing av skjermen 1. Trykk FREEZE-knappen på fjernkontrollen. "STILL"- indikasjonen vil vises på skjermen (indikasjonen vil ENTER imidlertid ikke vises når SKRU AV er valgt som BESKJEDfunksjon i SKJERM-Menyen ( 45)), og prosjektøren vil gå i STILL-modus, hvilket betyr at bildet er frosset. FREEZE MENU For å gå ut av STILL-modus og gjenopprette skjermen til normal, trykk FREEZE-knappen igjen. ASPECT SHUTTER RESET Prosjektoren vil automatisk gå ut av STILL-modusen når en kontrollknapp PbyP AUTO POSITION trykkes. MY BUTTON MAGNIFY Hvis prosjektøren fortsetter å projisere et stillbilde ganske lenge, er 1 det 3 mulig ON at LCD-skjermen er brent. Ikke la prosjektøren stå i STILL-modus for lenge. FREEZE ID 1 ID 2 BLANK 2 ENTER ID 3 ID 4 4 LASER INDICATOR MENU COMPUTER VIDEO DIGITAL LASER OFF FOCUS + - ZOOM + - KEYSTONE LENS SHIFT 25

26 Betjening Midlertidig blanking av skjermen Trykk BLANK-knappen på fjernkontrollen. Den blank skjermen vil vises istedenfor kildesignalets skjerm. Vennligst se BLANK-punktet i SKJERM-Menyen ( 42). For å gå ut av blankskjermen og gå tilbake til kildesignalskjermen, trykk BLANK-knappen igjen. Prosjektoren vil automatisk gå ut av BLANK-modusen når en kontrollknapp ENTER trykkes. Midlertidig lukking av bilde Ved å trykke på SHUTTER -knappen lukkes eller åpnes den mekaniske ASPECT SHUTTER RESET linselukkeren. Den lukkede lukkeren blokkerer projektorens lys, slik at den PbyP AUTO POSITION kan blanke ut skjermen. LASER INDICATOR SHUTTER -indikatoren på projektoren blinker når lukkeren er lukket. MY BUTTON MAGNIFY STANDBY/ON1 MY SOURCE3 COMPUTER ON Projektoren vil slås av automatisk når tiden som er stilt inn av LUKKER TIMER passeres ( 48). 2 4 VIDEOOFF ID 1 ID 3 Når man slår av strømmen med STANDBY/ON -knappen ( 20), vil den lukkede DIGITAL linsen åpnes automatisk. Hvis strømforsyningen stopper under åpning ID 2 eller ID 4 FOCUS ZOOM KEYSTONE + + lukking av linselukkeren, stopper også bevegelsen til linsen. Når man imidlertid BLANK LENS LASERSHIFT slår projektoren på, vil linselukkeren som er lukket eller ufullstendig åpnet, - - åpnes automatisk. BLANK FREEZE LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 VIDEO DIGITAL LASER MENU ENTER FREEZE MENU ASPECT SHUTTER RESET PbyP AUTO POSITION 1 MY BUTTON 3 MAGNIFY ON 2 4 OFF FOCUS + - ZOOM + - KEYSTONE LENS SHIFT 26

27 LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER ID 2 ID 4 BiB (Bilde-i-bilde) BiB er en funksjon som viser to forskjellige BLANK bildesignaler LASER på en skjerm som er delt i to med et område for hvert signal. Noen av funksjonene kan brukes likt som for normalmodusen (utenom BiB-modsuen). Det er noen operasjoner som bare er ENTER tilgjengelig i BiB-modusen. Starte BiB Trykk PbyP-knappen på fjernkontrollen, da vil BiBfunksjonen bli startet. For å avslutte BiB-modusen trykk knappen igjen. innstillingsinformasjon 1 3 ON Vise innstillingsinformasjon 2 4 OFF Innstillingsinformasjonen vil vises i flere sekunder når BiB-funksjonen starter. Den viser informasjon FOCUS ZOOM KEYSTONE for inngangsignalet til hvert område. I tillegg vil det + + også være en gul ramme for hovedområde. Informasjonen LENS SHIFT kan vises ved å bruke - - pilknappene / / / når innstillingsinformasjonen ikke er på skjermen. Velge hovedområde De fleste operasjonen virker kun for hovedområdet. I tillegg er lydsignalet til bildeinngangssignalet for hovedområdet tilegnet utgangssignalet for lyd. Hovedområdet kan byttes ved å bruke pilknappene / når innstillingsinformasjonen er på skjermen. Endre bildeinngangssignal Trykk COMPUTER, VIDEO eller DIGITALknappen i BiB-modusen, menyen for valg av inngangssignalet vil vises. Velg et signal ved å bruke pilknappene /. Om du ønsker å bytte signal i underområdet, bytt til hovedområdet ved å bruke / -knappene først. Det er ikke tillatt å vise det samme signalet samtidig i begge områdene. For andre kombinasjoner av inngangssignal, referer til tabellen til høyere. Enhver kombinasjon markert med X kan ikke velges. Bruke BiB BYTTE-funksjonen Trykk MY BUTTON tilegnet BiB BYTTE ( 49). Posisjonen til begge områdene byttes uten at noen innstillinger forandres. normalmodus hovedområde Betjening BiB-modus hovedområde underområde <signalkombinasjon> MERK For enkelte signaler, kan det hende at de ikke vises korrekt i BiBmodusen selv om de kan vises riktig i normalmodusen. ID 1 FREEZE ASPECT PbyP ID 3 SHUTTER AUTO MY BUTTON VIDEO DIGITAL MENU RESET POSITION MAGNIFY Hoved Under COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 BNC COMPUTER IN COMPUTER IN HDMI DVI-D Component Scart RGB S-Video Video 1 BNC HDMI X 0 X X X X DVI-D X 0 X X X X Component Scart RGB X X X X X S-Video X X 0 X X X Video X X 0 X X X Video X X 0 X X X Video 2 27

28 LASER INDICATOR STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER VIDEO ID 1 ID 3 DIGITAL ID 2 ID 4 BLANK FREEZE ASPECT PbyP ENTER AUTO MY BUTTON SHUTTER 4 LASER MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF FOCUS ZOOM KEYSTONE + + LENS SHIFT - - Betjening Bruke menyfunksjonen LASER INDICATOR Denne projektoren har følgende menyer: BILDE, UTTRYKK, KILDE, OPPSETT, SKJERM, VALG, STANDBY/ON MY SOURCE COMPUTER NETTVERK, SIKKERHET og ENKEL-meny. ENKEL-meny består av funksjoner som ofte brukes, og VIDEO ID 1 ID 3 de andre menyene er klassifisert for hvert formål og bringes sammen som AVANSERT MENY. Hver DIGITAL ID 2 ID 4 av disse menyene opereres med samme metode med / / /, ENTER og RESET -knappene. Knappene med same navn på fjernkontrollen og på projektoren fungerer likt. BLANK LASER MENU STANDBY/ON LENS SHIFT ZOOM PbyP AUTO POSITION VIDEO Start/avslutt menyen FOCUS MY BUTTON MAGNIFY DIGITAL For å starte MENYEN, trykk på MENU -knappen. 1 3 ON SHUTTER MENYEN du sist brukte (ENKEL eller AVANSERT) vil 2 4 OFF komme tilsyne. ENKEL-meny vil vises først like FOCUS ZOOM KEYSTONE etter man har slått på. For å avslutte MENYEN, trykk + + LENS SHIFT på MENU -knappen igjen. - - Hvis du ønsker å endre den til ENKEL/AVANSERT MENY, velg ENKEL/AVANSERT MENY på menyen. Indikasjon i OSD (On Screen Display) COMPUTER ENTER-knappen Markørknapper MENU-knappen RESET-knappen FREEZE ASPECT ENTER SHUTTER MENU RESET Betydningen av de generelle ordene på OSD er som følger. Indikasjon EXIT RETUR ANNUL. eller NEI OK eller JA Betydning Hvis du velger dette ordet avsluttes OSD-menyen. Det er det samme som å trykke på MENU -knapen. Hvis man velger dette ordet returnerer menyen til den forrige menyen. Hvis du velger dette ordet avsluttes operasjonen i den nåværende menyen og returnerer til den forrige menyen. Hvis du velger dette ordet utføres den klargjorte funksjonen eller bytter meny til den neste menyen. MERK Hvis du ønsker å flytte menyposisjon, skal du bruke / / / -knappene etter å ha trykket på POSITION -knappen. Noen funksjoner kan ikke utføres når en viss input-port er valgt, eller når et visst kildesignal vises. Hvis du ønsker å nullstille operasjonen, trykk RESET-knappen på fjernkontrollen under operasjonen. Merk deg at elementer hvis fungerer utføres samtidig med operasjon (for eksempel SPRÅK, H FASE etc.) ikke kan resettes. Selv om du ikke gjør noe, vil dialogen automatisk vises etter 30 sekunder. 28

29 ENKEL-MENY ENKEL-MENY Fra ENKEL-MENY kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et punkt med / markørknappene på projektoren eller fjernkontrollen. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt ASPEKT AUTOKEYSTONE KEYSTONE KEYSTONE Beskrivelse Med / knappene skifter modusen for aspektforholdet. Se ASPEKT-punktet i UTTRYKK Menyen ( 34). Med knappen utføres AUTOKEYSTONE-punktet. Se AUTOKEYSTONE-punktet i OPPSETT-Menyen ( 40). Med / knappene korrigeres den vertikale Keystone-forvrengningen. Se KEYSTONE -punktet i OPPSETT-Menyen ( 40). Med / knappene korrigeres den horisontale Keystone-forvrengningen. Se KEYSTONE -punktet i OPPSETT-Menyen ( 41). Med / knappene skifter man bildemodus. Bildemodiene er kombinasjoner av GAMMA og FARGETEMP. innstillinger. Velg en passende modus i forhold til den kilden som vises. NORMAL ó KINO ó DYNAMISK ó TAVLE(SVART) BILDEMODUS (fortsettes på neste side) DAGSLYS ó HVIT TAVLE ó TAVLE(GRØNN) FARGETEMP. GAMMA NORMAL 2 MIDDELS 1 STANDARD KINO 3 LAV 2 STANDARD DYNAMISK 1 HØY 3 STANDARD TAVLE(SVART) 4 HØY-LYSST.-1 4 STANDARD TAVLE(GRØNN) 5 HØY-LYSST.-2 4 STANDARD HVIT TAVLE 2 MIDDELS 5 STANDARD DAGSLYS 6 HØY-LYSST.-3 6 STANDARD Hvis GAMMA og FARGETEMP.-kombinasjonen er forskjellig fra de ovenfor anviste modi, viser BILDEMODUS-Menyen "TILPASS". Vennligst se GAMMA og FARGETEMP. ( 31, 32)-punktenee i BILDE-menyen. Når denne funksjonen er utført, kan det oppstå linjer eller andre forvrengninger. 29

30 ENKEL-MENY Punkt ØKO. INNST. SPEIL NULLS FILTERTID SPRÅK AVANSERT MENY EXIT Beskrivelse Med / knappene slås ekkomodus av/på. Se ØKO. INNST.-punktet i OPPSETT-Menyen ( 41). Med / knappene bytter speilstatus. Se SPEIL-punktet i OPPSETT-Menyen ( 41). Med dette punktet nullstilles alle ENKEL-meny-punktene unntatt FILTERTID og SPRÅK. En dialog vises hvor du må bekrefte. Hvis man velger OK med knappen, vil nullstilling aktiveres. Brukstiden til luftfilteret vises i menyen. Ved å utføre dette punktet nullstilles filtertiden som teller brukstiden til luftfilteret. En dialog vises hvor du må bekrefte. Hvis man velger OK med knappen, vil nullstilling aktiveres. Se FILTERTID-punktet i VALG-Menyen ( 48). Med / knappene endres skjermspråket. Se SPRÅK-punktet i SKJERM-Menyen ( 42). Trykk på eller ENTER -knappen for å bruke menyen til BILDE, UTTRYKK, KILDE, OPPSETT, SKJERM, VELG, NETTVERK eller SIKKERHET. Trykk på eller ENTER -knappen for å avslutte OSD-menyen. 30

31 BILDE-meny BILDE-meny Fra BILDE-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg en funksjon med / markørknappene på projektoren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på prosjektøren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre punktet. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt LYS KONTRAST Beskrivelse Med / knappene justeres lysstyrken. Mørk ó Lys Med / knappene justeres kontrasten. Svak ó Sterk Med / knappene skiftes gammamodus. 1 STANDARD ó 1 TILPASS ó 2 STANDARD ó 2 TILPASS ó 3 STANDARD GAMMA (fortsettes på neste side) 6 TILPASS 3 TILPASS 6 STANDARD ó 5 TILPASS ó 5 STANDARD ó 4 TILPASS ó 4 STANDARD Justere TILPASS Hvis man trykker en modus hvis navn inkluderer TILPASS, og så trykker knappen eller ENTER-knappen, vises en dialog for å hjelpe deg med å justere modusen. Denne funksjonen er nyttig hvis du ønsker å justere lysstyrken på visse fargetoner. Velg et punkt med / knappene og juster nivået med / knappene. Ved å trykke ENTER eller VIDEO-knappen, kan du fremvise et prøvemønster på skjermen for å kontrollere effekten av dine justeringer. Hver gang du trykker på ENTER eller VIDEO-knappen, forandrer knappen seg, som vist nedenfor. Ikke noe mønster ð Gråskala med 9 trinn Ramp Gråskala med 15 trinn. De åtte utjevningslinjene stemmer med åtte tonenivåer på prøvemønsteret (Gråskala med 9 trinn) unntatt de mørkeste i venstre ende. Hvis du ønsker å justere 2. tone fra venstre side på prøvemønsteret, brukes utjevningsjusteringslinje "1". Den mørkeste tonen i venstre ende av prøvemønsteret kan ikke kontrolleres med noen av utjevningsjusteringslinjene. Når denne funksjonen er utført, kan det oppstå linjer eller andre forvrengninger. 31

32 BILDE-meny Punkt Beskrivelse Med / knappene skiftes fargetemperaturmodus. 1 HØY 1 TILPASS 2 MIDDELS 2 TILPASS 3 LAV 6 TILPASS 3 TILPASS 6 HØY-LYSST.-3 4 HØY-LYSST.-1 5 TILPASS 5 HØY-LYSST.-2 4 TILPASS 32 FARGETEMP. FARGE NYANSE SKARPHET (fortsettes på neste side) Justere TILPASS Hvis man velger en modus hvis navn inkluderer TILPASS og så trykker knappen eller ENTER -knappen, vises en dialog for å hjelpe deg med å justere AVVIK og ØKNING i valgte modus. AVVIK-justeringer endrer intensiteten på alle fargetonene i prøvemønstret. ØKNING-justeringer påvirker i hovedsak de lysere fargetonenes intensitet i prøvemønstret. Velg et punkt med / knappene og juster nivået ved hjelp av / knappene. Ved å trykke på ENTER eller VIDEO-knappen kan du kan vise et prøvemønster på skjermen for å kontrollere effektene av dine justeringer. Hver gang du trykker på ENTER eller VIDEO-knappen, forandrer knappen seg, som vist nedenfor. Ikke noe mønster ð Gråskala med 9 trinn Ramp Gråskala med 15 trinn Hvis denne funksjonen utføres, kan det oppstå linjer eller andre forvrengninger. Med / knappene justeres hele fargestyrken. Svak ó Sterk Dette elementet kan ikke kun velges for et video, s-video og komponentsignal, men også HDMI eller DVI-D signal når VIDEO er valgt på DIGITALT FORMAT element ( 37). Med / knappene justeres hele nyansen. Rødlig ó Grønlig Dette elementet kan ikke kun velges for et video, s-video og komponentsignal, men også HDMI eller DVI-D signal når VIDEO er valgt på DIGITALT FORMAT element ( 37). Med / knappene justeres skarpheten. Svak ó Sterk Det kan oppstå noe støy og/eller skjermen kan flimre et øyeblikk når en justering er foretatt. Dette er ikke en feilfunksjon.

33 BILDE-meny Punkt Beskrivelse Med / markørknappene byttes aktiv iris kontrollmodus. PRESENTAS. ó TEATER ó MANUELL AKTIV IRIS MITT MINNE Funksjon Aktiv iris viser det beste presentasjonsbildet for PRESENTAS. både lyse og mørke scener. Aktiv iris viser det beste presentasjonsbildet for TEATER både lyse og mørke scener. Den aktive irisen er stilt inn til fast klarhet MANUELL (0: mørk - 7: klar) Skjermen kan flimre når PRESENTAS.- eller TEATER-modus er valgt. Hvis dette skjer, velg MANUELL. Denne prosjektøren har 4 minner for justeringsdata (for alle punktene i BILDE-menyen). Velg en funksjon med / knappen og trykke på eller ENTERknappen for å utføre hvert punkt. LAGRE-1 ólagre-2 ó LAGRE-3 ó LAGRE-4 LAST-4 ó LAST-3 ó LAST-2 ó LAST-1 Dette elementet kan ikke kun velges for et video, s-video og komponentsignal, men også HDMI eller DVI-D signal når VIDEO er valgt på DIGITALT FORMAT element. LAGRE-1, LAGRE-2, LAGRE-3, LAGRE-4 LAGRE-funksjonen lagrer de aktuelle justerte dataene til det minnet som er lenket i det nummeret som er inkludert i funksjonens navn. Husk at de aktuelle lagrede dataene i et minne vil bli tapt når man lagrer nye data i minnet. LAST-1, LAST-2, LAST-3, LAST-4 Når man utfører en LAST-funksjon, lastes data fra det minnet som er lenket i det nummeret som er inkludert i funksjonsnavnet og justerer bildet automatisk avhengig av dataene. De LAST-funksjonene som ikke har noen data i de lenkede minnene, hoppes over. Husk at den sist justerte kondisjonen vil gå tapt ved lasting av data. Hvis du ønsker å beholde den aktuelle justeringen, vennligst lagre denne før en LAST-funksjon utføres. Det kan oppstå noe støy, og skjermen kan flimre et øyeblikk når data lastes. Dette er ikke en feilfunksjon. LAST-funksjonene kan også utføres med MY MEMORY-knappen, som kan programmeres med MIN KNAPP-punktet i VALG-Menyen ( 49). 33

34 UTTRYKK-meny UTTRYKK-meny Fra UTTRYKK-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et punkt med / markørknappene på prosjektøren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på prosjektøren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt Beskrivelse Med / knappene skiftes modus for aspektforhold. For et datamaskinsignal NORMAL ó 4:3 ó 16:9 ó 16:10* ó LITEN* ó REN* ó FULL* For et HDMI eller DVI-D signal NORMAL ó 4:3 ó 16:9 ó 16:10* ó 14:9 ó LITEN* ó REN* ó FULL* ASPEKT OVERSCAN V POS. H POS. 34 For et videosignal, s-videosignal, eller komponentvideosignal 4:3 ó 16:9 ó 16:10* ó 14:9 ó LITEN* ó REN* ó FULL* For ikke noe signal 4:3 (fast, unntatt IN5544/IN5544c) / FULL (fast, IN5544/ IN5544c) *16:10 / FULL: IN5544/IN5544c kun. REN: Unntatt IN5542/IN5542c. LITEN: Unntatt IN5544/IN5544c. NORMAL-modus beholder signalets opprinnelige aspektforhold. Med / knappene justeres overscan-forholdet. Lite (forstørrer bildet) ó Stor (reduserer bildet) Dette elementet kan ikke kun velges for et video, s-video og komponentsignal, men også HDMI eller DVI-D signal når VIDEO er valgt på DIGITALT FORMAT element ( 37). Hvis denne justeringen er for stor, kan en viss reduksjon vises i bildets rammeområde. I dette tilfellet, foreta små justeringer. Med / knappene justeres den vertikale posisjonen. Ned ó Opp Overjustering av den vertikale posisjonen kan føre til skjermstøy. Hvis dette skjer, vennligst nulls den vertikale posisjonen til standard innstilling. Ved å trykke på RESET-knappen når V POS. er valgt, vil V POS. nullstilles til standard innstilling. Når denne funksjonen utføres på et videosignal, s-videosignal, eller komponentvideosignal fra eller kilde, avhenger dette justeringsforholdet av OVERSCAN ( over) innstilling. Videre justering er ikke mulig når OVERSCAN er stilt helt til 10. Dette elementet kan ikke velges for et HDMI eller et DVI-D signal. Med / knappene justeres den horisontale posisjonen. Høyre ó Venstre Overjustering av den horisontale posisjonen kan føre til skjermstøy. Hvis dette skjer, vennligst nulls den horisontale posisjonen til standard innstilling. Ved å trykke på RESET-knappen når H POS. er valgt, vil H POS. nullstilles til standard innstilling. Når denne funksjonen utføres på et videosignal, s-videosignal, eller komponentvideosignal fra eller kilde, avhenger dette justeringsforholdet av OVERSCAN ( over) innstilling. Videre justering er ikke mulig når OVERSCAN er stilt helt til 10. Dette elementet kan ikke velges for et HDMI eller et DVI-D signal.

35 UTTRYKK-meny Punkt H FASE H STR. UTFØR AUTOJUSTERING Beskrivelse Med / knappene justeres den horisontale fasen for å eliminere flimring. Høyre ó Venstre Dette elementet kan kun velges for et datamaskinsignal, eller komponentvideosignal. (unntatt SCART RGBsignaler) Med / knappene justeres den horisontale størrelsen. Lite ó Stor Dette elementet kan kun velges for et datamaskinsignal. Hvis denne justeringen er overdreven, kan det hende at bildet ikke vises korrekt. I dette tilfellet vennligst nulls justeringen ved å trykke RESET-knappen på fjernkontrollen under operasjonen. Velges dette punktet, utføres den automatiske justeringsfunksjonen. For et datamaskinsignal Den vertikale posisjonen, den horisontale posisjonen og den horisontale fasen vil bli justert automatisk. Sjekk at applikasjonsvinduet er satt til dets maksimale størrelse før denne funksjonen forsøkes brukt. Et mørkt bilde kan likevel bli feiljustert. Bruk et lyst bilde for justering. For video- og s-videosignal Det videoformatet som passer best for det respektive kildesignalet, vil bli automatisk valgt. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når AUTO er valgt under VIDEOFORMAT-punktet i KILDE-Menyen ( 37). Den vertikale posisjonen og den horisontale posisjonen vil bli automatisk innstilt til standard. For komponent videosignal Den vertikale posisjonen, den horisontale posisjonen og den horisontale fasen vil automatisk settes til standard. Den automatiske justeringsoperasjonen tar ca. 10 sekunder. Vær oppmerksom på at det muligens ikke vil fungere korrekt med noen kildesignaler. Når denne funksjonen utføres for et videosignal, kan f.eks. en linje oppstå på utsiden av bildet. De punktene som justeres med denne funksjonen, kan variere når DETALJERT eller SKRU AV er valgt som AUTOJUSTER-punkt under SERVICE-punktet i VALG-Menyen ( 50). 35

36 KILDE-meny KILDE-meny Fra KILDE-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et punkt med / markørknappene på prosjektøren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på prosjektøren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTERknappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt Beskrivelse Med / knappene skiftes progressivmodus. TV ó FILM ó SKRU AV PROGRESSIV V. STØYRED. 3D-YCS Denne funksjonen utføres kun for et kombinert signal ved VIDEO 1, VIDEO 2- eller S-VIDEO-kildesignal, og for signalene eller ved Komponent, HDMI eller DVI-D-kildesignal. Når TV eller FILM er valg, vil skjermbildet være skarpt. FILM adapterer til 2-3 Pull-Down konverteringssystemet. Disse kan imidlertid forårsake en viss defekt (f.eks. ujevn linje) av bildet for et hurtig bevegende objekt. I det tilfellet vennligst velg SKRU AV, selv om skjermbildet kanskje blir mindre skarpt. Med / knappene skiftes støyredukjonsmodus. HØY ó MIDDELS ó LAV Denne funksjonen utføres kun for VIDEO 1, VIDEO 2- eller S-VIDEO kildesignal og for signalene eller ved Komponent, HDMI eller DVI-D-kildesignal. Når denne funksjonen overdrives, kan det forårsake et visst kvalitetstap av bildet. Med / knappene skiftes 3D-YCS-modus. STILLBILDE ó FILM ó SKRU AV Denne funksjonen virker kun ved et VIDEO 1 eller VIDEO 2-signal av NTSC og PAL. FILM er modusen for bilder som har mange bevegelser, så som filmer, og STILLBILDE er modusen for bilder med få bevegelser eller stillbilder som lysbilder. Med / knappene skiftes modus for fargeskille. AUTO ó RGB ó SMPTE240 ó REC709 ó REC601 FARGESKILLE Dette punktet kan kun velges for et RGB-signal eller et komponent videosignal (unntatt og SCART RGB). AUTO-modus velger automatisk optimal modus. AUTO-operasjonen vil muligens ikke virke bra med noen signaler. I dette tilfellet kan det være en god idé å velge en passende modus unntatt AUTO. (fortsettes på neste side) 36

37 KILDE-meny Punkt COMPONENT Beskrivelse Med / knappene skiftes funksjonen til Komponent (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)-porten. COMPONENT ó SCART RGB Når SCART RGB er valgt, vil Komponent- (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) og VIDEO 1-portene fungere som en SCART RGB-port. Et SCARTadapter, eller en SCART-kabel, kreves for SCART RGB-inngangen LAN på prosjektøren. For detaljer, kontakt forhandleren. HDMI DVI-D CONTROL IN CONTROL OUT REMOTE CONTROL S-VIDEO IN OUT VIDEO 1 COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 BNC R/Cr/Pr G/Y B/Cb/Pb H V VIDEO 2 Y Cb/Pb Cr/Pr MONITOR OUT G B R Video SCART OUT O AC IN Still inn videoformatet for S-VIDEO, VIDEO 1, - og VIDEO 2 -porten. (1) Med / knappene velges inngangsport. (2) Med / knappene bytter modus for videoformat. I VIDEOFORMAT AUTO ó NTSC ó PAL ó SECAM N-PAL ó M-PAL ó NTSC4.43 Dette punktet utføres kun for et videosignal fra en VIDEO 1, VIDEO 2 -port eller S-VIDEO -porten. AUTO-modus velger automatisk optimal modus. AUTO-operasjonen vil muligens ikke virke bra med noen signaler. Hvis bildet blir ustabilt (f.eks. et uregelmessig bilde, mangel på farge), vennligst velg modus i henhold til kildesignal. Still inn videoformat for HDMI porten og DVI-D porten. (1) Bruk / -knappene for å velge inngangsport. (2) Når du bruker / -knappene bytes digitalformat. AUTO ó VIDEO ó COMPUTER DIGITALT FORMAT (fortsettes på neste side) AUTO VIDEO COMPUTER Funksjon Velge optimal modus automatisk. Passende for DVD-signaler. Hensiktsmessig for datamaskinsignaler. Hvis COMPUTER er valgt, kan ikke FARGE, NYANSE, OVERSCAN velges. 37

38 KILDE-meny Punkt Beskrivelse Still inn digital spennvidde for HDMI porten og DVI-D porten. (1) Med / knappene velges inngangsport. (2) Når du bruker / markørknappene byttes digitalsignalmodus. AUTO ó NORMAL ó FREMHEVET DIGITAL SPENNVIDDE COMPUTER- INNG. RAMMELÅS (fortsettes på neste side) Funksjon AUTO Velge optimal modus automatisk. NORMAL Passende for DVD-signaler (16-235). FREMHEVET Hensiktsmessig for datamaskinsignaler. (0-255). Hvis kontrasten på skjermbildet er for sterk eller for svak, prøv å finne en mer passende modus. Innstilling av computer-inngangens signaltype for COMPUTER IN-porten. (1) Bruk / knappene for å velge COMPUTER IN-port som skal innstilles. (2) Bruk / -knappene for å velge signal til computerinngang. Hvis du velger AUTO-modus, er det mulig å mate inn et synkronisert G-signal, eller et komponentsignal fra porten. I AUTO-modus kan bildet bli forvrengt med visse kildesignaler. I dette tilfellet, fjern signalkonnektoren slik at det ikke mottas noe signal, velg SINC ON G SKRU AV og koble så signalet til igjen. Sett rammelåsfunksjonen på/av for hver port. (1) Med / knappene velges inngangsport. (2) Bruk / knappene for å slå rammelåsfunksjonen på/av. SKRU PÅ ó SKRU AV Dette punktet kan kun utføres på et signal med en vertikal frekvens på 50 til 60 Hz. Når SKRU PÅ er valgt, vises bevegende bilder mer jevnt. Denne funksjonen kan forårsake en viss kvalitetsreduksjon av bildet. I dette tilfellet, vennligst velg SKRU AV. 38

39 KILDE-meny Punkt Beskrivelse Oppløsningen for COMPUTER IN1, COMPUTER IN2- og BNC-kildesignaler kan innstilles på denne prosjektøren. I OPPLØSNING-menyen velger du den oppløsningen du ønsker å vise med / knappene. AUTO Velger du AUTO, vil en oppløsning innstilles som passer til kildesignalet. NORMAL Trykker du eller ENTER-knappen under STANDARD- oppløsning, vil de horisontale og vertikale posisjonene, taktfasen og den horisontale størrelsen justeres automatisk. KILDE-INFO-dialogen ( 55) vil vises. OPPLØSNING TILPASS (1) For å stille inn en standardoppløsning, bruk / knappene for å velge TILPASS og TILPASSET OPPLØSNING-ruten vil vises. Velg de horisontale (HORISONTAL) og vertikale (VERTIKAL) oppløsningene med / / / knappene. Med noen oppløsninger er det ikke garantert at denne funksjonen vil virke. (2) For å lagre denne innstillingen, plasser markøren på det tallet som er lengst mot høyre og trykk knappen. De horisontale og vertikale posisjonene, taktfasen og den horisontale størrelsen vil justeres automatisk. Etter KILDE-INFO- -dialogen ( 55) er vist i ca. 3 sekunder, vil skjermen gå tilbake til OPPLØSNING-menyen som viser den endrede oppløsningen. For å gå tilbake til den forrige oppløsningen uten å lagre endringene, plasser markøren på det tallet som er lengst mot venstre og trykk knappen. Skjermen vil da gå tilbake til OPPLØSNING-menyen og vise den forrige oppløsningen. For noen bilder er det mulig denne funksjonen ikke virker bra. 39

40 OPPSETT-meny OPPSETT-meny Fra OPPSETT-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg en funksjon med / markørknappene på prosjektøren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på prosjektøren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre punktet. Utfør den så i henhold til følgende tabell. Punkt AUTOKEYSTONE KEYSTONE (fortsettes på neste side) Beskrivelse Velges dette punktet, vil den automatiske justeringen av Keystoneforvrengning utføres. Prosjektøren korrigerer automatisk vertikale Keystone-forvrengninger pga (forover/bakover) den innstilte vinkelen. Denne funksjonen vil kun utføres én gang når den velges i menyen. Når prosjektørens helling forandres, må denne funksjonen utføres på nytt. Justeringsgraden for denne funksjonen vil variere blant forskjellie kildesignaler. For noen signaler vil denne funksjonen ikke virke bra. Hvis V:SPEILV eller H+V:SPEILV velges under SPEIL-punktet i OPPSETT-Menyen, og prosjektørens skjerm heller eller står skrått, vil denne funksjonen muligens ikke virke korrekt. Når zoom-justeringen er satt til TELE (telefoto-fokus), er denne funksjonen muligens unødvendig. Når det er mulig, bør denne funksjonen brukes når zoom-justeringen er satt til full WIDE (vidvinkelfokus). Når prosjektøren er plassert horisontalt (ca. ±3 ), er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke bra. Når det vertikale linseskiftet ikke er satt helt opp (ikke satt helt ned, kun for valgfri linsetype LENS-067 ( 51), er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Når det horisontale linseskiftet ikke er sentrert, er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig når Bevegelsedetektoren er på ( 64). Med / knappene korrigeres den vertikale Keystone-forvrengningen. Reduser nederste delen av bildet ó Reduser øverste delen av bildet Denne funksjonens justeringsgrad kan variere for forskjellige kildesignaler. For noen signaler er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Når det horisontale linseskiftet ikke er sentrert, er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke bra. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig når Bevegelse-detektor er på ( 64). 40

41 OPPSETT-meny Punkt KEYSTONE ØKO. INNST. Beskrivelse Med / knappene korrigeres den horisontale Keystone-forvrengningen. Minimer venstre side av bildet ó Minimer høyre side av bildet Denne funksjonens justeringsskala vil variere etter kildesignal. For noen kilder er det mulig at denne funksjonen ikke virker bra. Når zoomjusteringen er satt til TELE (telefoto fokus), er denne funksjonen kanskje overdrevet. Denne funksjonen bør brukes når zoomjusteringen er satt til full WIDE (vidvinkel-fokus) så ofte det er mulig. Når det vertikale linseskiftet ikke er satt helt opp (ikke satt helt ned, kun for den valgfrie linsetypen LENS-067 ( 51)), er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke bra. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig når Bevegelsedetektoren er på ( 64). Med / -knappene slås ekkomodus av/på. NORMAL ó ØKO. Når ØKO. er valgt, vil akustisk støy og skjermens lysstyrke reduseres. Med / knappene skiftes modus for speilstatus. SPEIL SKJERMUTGANG NORMAL ó H:SPEILV ó V:SPEILV ó H+V:SPEILV Hvis Bevegelse-detektoren er SKRU PÅ og SPEIL-status er endret, vil Bevegelse-detektoralarm ( 64) vises når prosjektøren startes igjen etter at strømbryteren er slått av. Når V:SPEILV eller H+V:SPEILV er valgt, blir funksjonene / markørknappene på projektoren snudd etter at dialogmenyen forsvinner. Kombinasjonen av et bilde vist på skjermen og som sendes ut fra MONITOR OUT-porten utgangen kan arrangeres i menyen. Bildet som kommer inn på porten valgt i (2) sendes ut til MONITOR OUT-porten mens bildet valgt i (1) er på skjermen (1) Velg en bildeinngangsport ved å bruke / -knappene. Velg STANDBY for å velge et utgangssignal fra MONITOR OUTporten i standby-modusen. (2) Velg en av COMPUTER IN eller BNC-portene med / -knappene. COMPUTER IN1 ó COMPUTER IN2 SKRU AV ó BNC SKRU AV kobler ut MONITOR OUT-porten. 41

42 SKJERM-meny SKJERM-meny Fra SKJERM-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et punkt med / markørknappene på prosjektøren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på prosjektøren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt Beskrivelse Med / / / knappene skifter man OSD (On Screen Display) språket. SPRÅK MENYPOS. Med / / / knappene justeres menyposisjonen. For å avslutte operasjonen, trykk MENU-knappen på fjernkontrollen, eller ikke utfør operasjoner i ca. 10 sekunder. Med / knappene skifter man modus for den blank skjermen. Den blank skjermen er en skjerm for den midlertidige blankefunksjonen ( 26). Den vises ved å trykke BLANK-knappen på fjernkontrollen. Min Skjerm ó ORIGINAL ó BLÅ ó HVIT ó SVART BLANK Funksjon Skjermen kan registreres under Min Skjermpunktet ( 44). Min Skjerm ORIGINAL Skjermen forhåndsinnstilt som standard skjerm. BLÅ, HVIT, SVART Ensfargede skjermer i hver farge. For å unngå å stå igjen som et etterbilde, vil Min Skjerm, eller ORIGINAL-skjermen skifte til ensfarget svart skjerm etter noen minutter. (fortsettes på neste side) 42

43 SKJERM-meny Punkt Beskrivelse Med / knappene skiftes modus for oppstartskjermen. Oppstartskjermen er en skjerm som vises når det ikke oppdages noe signal, eller når et uegnet signal oppdages. Min Skjerm ó ORIGINAL ó SKRU AV OPPSTRT. (fortsettes på neste side) Min Skjerm ORIGINAL SKRU AV Funksjon Skjermen kan registreres under Min Skjermpunktet ( 44). Skjermen forhåndsinnstilt som standard skjerm. Ensfarget svart skjerm. For å unngå å stå igjen som et etterbilde, vil Min Skjerm, eller ORIGINAL-skjermen skifte til BLANK skjerm ( 26) etter noen minutter. Hvis også den BLANK skjermen er Min Skjerm eller ORIGINAL-skjermen, installeres den ensfargede svarte skjermen istedenfor. Når SKRU PÅ er valgt på Min Skjerm PASSORD elementet i SIKKERHET menyen ( 62), blir OPPSTRT. satt på Min Skjerm. 43

44 SKJERM-meny Punkt Min Skjerm Min Skjerm - Lås (fortsettes på neste side) Beskrivelse Dette punktet gjør det mulig å fange et bilde for bruk som et Min Skjerm-bilde, som kan brukes som BLANK skjerm og OPPSTRT. skjerm. Vis det bildet du ønsker å fange før følgend prosedyre utføres. 1. Hvis man velder dette punktet, vises en dialog med tittelen "Min Skjerm". Den vil spørre deg om du ønsker å fange et uttrykk fra den åpne skjermen. Vennligst vent til målbildet vises og trykk ENTER eller VIDEOknappen på fjernkontrollen når bildet vises. Bildet vil bli et STILLbilde og rammen for å fange vil vises. For å avbryte operasjonen, trykk RESET- eller COMPUTERknappene på fjernkontrollen. 2. Med / / / knappene justeres rammeposisjonen. Vennligst flytt rammen til det bildet du ønsker å bruke. Rammen vil muligens ikke kunne flyttes for noen kildesignaler. For å begynne registrering, trykk ENTER eller VIDEO-knappen på fjernkontrollen. For å gjenopprette skjermen og gå tilbake til forrige dialog, rrykk RESET- eller COMPUTER-knappen på fjernkontrollen. Registreringen tar fler minutter. Når registreringen er fullført, vises den registrerte skjermen og følgende beskjed i fler sekunder: "Min Skjerm-registrering er fullført." Hvis registreringen var mislykket, vises følgende beskjed: "Det har oppstått en overføringsfeil. Vennligst prøv igjen." Dette punktet kan ikke velges for et HDMI eller DVI-D signal. Denne funksjonen kan ikke velges når SKRU PÅ er valgt under punktet Min Skjerm - Lås ( nedenfor). Denne funksjonen kan ikke velges når SKRU PÅ er valgt på Min Skjerm PASSORD elementet i SIKKERHET menyen ( 62). Med / knappene slås meldingsfunksjonen i Min Skjerm - Lås SKRU PÅ ó SKRU AV AV Når SKRU PÅ er valgt, er punktet Min Skjerm sperret. Bruk denne funksjonen for å beskytte inneværende Min Skjerm. Denne funksjonen kan ikke velges når SKRU PÅ er valgt på Min Skjerm PASSORD elementet i SIKKERHET menyen ( 62). 44

45 SKJERM-meny Punkt BESKJED KILDENAVN Beskrivelse Med / knappene slås meldingsfunksjonen på/av. SKRU PÅ ó SKRU AV Når SKRU PÅ er valgt, virker følgende meldingsfunksjon. "AUTO I GANG" under automatisk justering "OPPDAGET INGEN INNGANGSKILDE" "SYNC LIGGER UTENFOR REKKEVIDDEN" "INVALID SKANFREKVENS" "Søker." mens det søkes etter signal "Oppdager..." mens et kildesignal oppdagesindikasjonen på kildesignal som vises ved endringindikasjonen på aspektforhold vist ved endringindikasjonen på BILDEMODUS som vises ved endringindikasjonen på AKTIV IRIS som vises ved endringindikasjonen på MITT MINNE som vises ved endringindikasjonen på STILL og "II" (pause) mens skjermen er frosset ved å trykke FREEZE-knappen. Når SKRU AV er valgt, vennligst husk det hvis bildet er stillbilde. Stillbilde må ikke oppfattes som feilfunksjon ( 25). Hver inngangsport for denne prosjektøren kan ha et navn. (1) Bruk / knappene på SKJERM-Menyen for å velge KILDENAVN og trykk knappen. KILDENAVN-menyen vil vises. (2) Bruk / knappene på KILDENAVNmenyen for å velge den porten som skal navngis og trykk knappen. Høyre side av menyen vil være tom til et navn er spesifisert. KILDENAVN-dialogen vil vises. (3) Det inneværende navnet vil vises på den først linjen. Bruk / / / knappene og ENTER- eller VIDEO-knappene for å velge og legge inn tegn. RESET-knappen kan brukes til å slette 1 tegn av gangen. Hvis du beveger markøren til FJERN eller SLETT ALT på skjermen, og trykker ENTEReller VIDEO-knappen, vil likeledes 1 tegn, eller alle tegnene, bli slettet. Navnet kan bestå av maksimum 16 tegn. (4) For å forandre et tegn som allerede er lagt inn, trykk knappen for å flytte markøren til den første linjen og bruk / knappene for å flytte markøren til det tegnet som skal endres. Etter at ENTER- eller VIDEO-knappen er trykket, er tegnet markert. Følg så samme prosedyre som beskrevet under punkt (3) ovenfor. (5) For å avslutte inntasting av tekst, flytt markøren til OK på skjermen og trykk ENTER- eller VIDEO-knappen. For å gå tilbake til det forrige navnet uten å lagre endringene, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk ENTER- eller VIDEO-knappen. (fortsettes på neste side) 45

46 SKJERM-meny Punkt MAL C.C (Lukket Tekst) Beskrivelse Med / knappene skifter man modus for mal skjermen. Trykk -knappen for å vise den valgte malen, og trykk på -knappen for å lukke den viste skjermen. Den sist valgte malen vises når MY BUTTON som er plassert på MAL funksjonen blir trykket ( 49). PRØVEBILDE ó PUNKTLINJE PUNKTLINJE4 ó PUNKTLINJE3 ó PUNKTLINJE2 C.C er funksjonen som viser en avskrift eller dialog av lyddelen av en video, filer eller andre presentasjoner eller andre relevante lyder. Det er nødvendig å ha NTSC formatvideo eller format komponentvideo kilde som støtter C.C. funksjonen for å anvende denne funksjonen. Det er ikke sikkert det virker som det skal, avhengig av utstyr eller signalkilde. I dette tilfelle skal du slå av Lukket Tekst. VIS Velg lukket tekst VIS-innstilling fra følgende valg ved å bruke / knapper. SKRU AV ó SKRU PÅ SKRU AV: Lukket tekst er slått av. SKRU PÅ: Lukket tekst er slått på. Teksten vises ikke når OSD-menyen er aktiv. Lukket tekst er funksjonen som viser dialog, fortelling og/eler lydeffekter på et TV-program eller en videokilde. Lukket tekst er tilgjengelighet er avhengig av kringkaster og/eller innhold. MODUS Velg lukket tekst MODUS-innstilling fra følgende valg ved å bruke / knapper. UNDERTEKST ó TEKST UNDERTEKST: Vis lukket tekst TEKST: Vis tekstdata, som er for tilleggsinformasjon som nyhetsrapporter eller et TV-programveileder. Informasjonen dekker hele skjermen. Ikke alle C.C. programene har tekstinformasjon. KANAL Velg lukket tekst KANAL fra følgende valg ved å bruke / knapper. 1 ó 2 ó 3 ó 4 1: Kanal 1, primærkanal/språk 2: Kanal 2 3: Kanal 3 4: Kanal 4 Kanaldataene kan variere, avhengig av innhold. Noen kanaler kan brukes for et sekundært språk eler kan være tom. 46

47 VALG-meny VALG-meny Fra VALG-menyen kan man utføre de punktene som vises i tabellen nedenfor. Velg et punkt med / markørknappene på prosjektøren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på prosjektøren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre punktet, unntatt for punktene LAMPETID og FILTERTID. Utfør det så i henhold til følgende tabell. Punkt HOPP OVER KILDE AUTO-SØK AUTOKEYSTONE (fortsettes på neste side) Beskrivelse Porten som er stillt inn til HOPPE OVER blir ignorert i søkingen av AUTO-SØK funksjonen ( nedenfor) eller av knappene til COMPUTER, VIDEO, eller DIGITAL ( 22). (1) Velg en inngangport til bilder med / -knappene. (2) Når du bruker / -knappene slår man av HOPP OVER KILDE -funksjonen. NORMAL HOPPE OVER Denne innstillingen av HOPPE OVER er ikke tilgjengelig når du spesifiserer en bestemt inngangsport med MY SOURCE -knapp etc. Med / knappene slås det automatiske signalet på/av. SKRU PÅ SKRU AV Når SKRU PÅ er valgt, og det ikke registreres noe signal, vil prosjektøren automatisk søke gjennom inngangene i følgende rekkefølge. Søket startet fra nåværende port. Når et kildesignal er funnet, vil prosjektøren stoppe søket og vise bildet. COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 BNC HDMI DVI-D VIDEO 2 ï VIDEO 1 ï S-VIDEO ï COMPONENT Porten som er stilt inn til HOPPE OVER blir ignorert under søkingen av AUTO-SØK -funksjonen ( over). Med / knappene slås den automatiske keystone-funksjonen på/av. SKRU PÅ SKRU AV SKRU PÅ : Automatisk korrigering av keystone-forvrengning vil utføres hver gang prosjektørens hellingsvinkel endres. SKRU AV: Funksjonen er deaktivert. Vennligst foreta AUTOKEYSTONE i OPPSETT-menyen for korrigering av automatisk keystone-forvrengning. Når prosjektøren henger fra taket, vil ikke denne funksjonen virke slik den skal, så du bør velge SKRU AV. Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig når Bevegelse-detektor er på ( 22). 47

48 VALG-meny Punkt DIREKTE PÅ Beskrivelse Med / knappene slås DIREKTE PÅ-funksjonen på/av. SKRU PÅ SKRU AV Når innstilt på SKRU PÅ, vil lampen i projektoren automatisk bli slått på uten den vanlige prosedyren( 19), kun når projektoren blir forsynt med strømmen etter at strømmen ble kuttet mens lampen var på. Denne funksjonen fungerer ikke så lenge som strømmen har blitt levert til projektoren mens lampen er av. Etter å ha slått på lampen med DIREKTE PÅ-funksjonen, hvis det hverken oppdages input eller drift innen 30 minutter, så blir projektoren slått av, selv om AUTO AV fungerer ( nedenfor) er deaktivert. Med / knappene justeres nedtellingstiden for å slå prosjektøren av automatisk. Lang (maks. 99 minutter) ó Kort (min. 0 minutter = SKRU AV) AUTO AV LUKKER TIMER Hvis tiden er stilt på 0, blir ikke projektoren slått av automatisk. Hvis tiden er stilt på 1 til 99, og når den passerte tiden er over uten at det er registrert noen signaler, verken passende eller upassende, slår prosjektørlampen seg av. Hvis en av prosjektørens eller fjernkontrollens knapper trykkes, eller en av kommandoene (unntatt get-kommandoer) overføres til CONTROL-porten idet samme tidsintervallet, så vil ikke prosjektøren slås av. Vennligst se avsnittet "Slå av" ( 20). Med / knappene justeres nedtellingstiden for å slå prosjektøren av automatisk med lukkeren lukket. 1h 3h 6h LAMPETID FILTERTID (fortsettes på neste side) 48 Lukkeren vil åpnes automatisk når du slår projektoren på igjen. Lampetiden er lampens brukstid regnet fra siste nullstilling. Den vises i VALG-Menyen. Hvis du trykker RESET-knappen på fjernkontrollen, eller knappen på prosjektøren, vises en dialog. For å nullstille lampetiden, velg OK med knappen. ANNUL. OK Vennligst nulls lampetiden kun når du har skiftet lampe, for en riktig indikasjon på lampens tilstand. For anvisninger om hvordan man bytter lampe, vennligst se avsnittet "Lampeenhet" ( 67, 68). Filtertiden er filterets brukstid regnet fra siste nullstilling. Den vises i VALG-Menyen. Hvis du trykker RESET-knappen på fjernkontrollen, eller knappen på prosjektøren, vises en dialog. For å nullstille filtertiden, velg NULLS med knappen. ANNUL. OK Vennligst nulls filtertiden kun når du har rengjort eller byttet luftfilteret, for en riktig indikasjon på luftfilterets tilstand. For rengjøring av luftfilteret, se avsnittet "Filterenhet" ( 69).

49 VALG-meny Punkt MIN KNAPP MIN KILDE Beskrivelse Dette punktet handler om å tilordne en av de følgende funksjonene til MY BUTTON (1 til 4) på fjernkontrollen ( 7). (1) Bruk / -knappene på MIN KNAPP -menyen for å velge en MIN KNAPP - (1 til 4) og trykk på -knappen for å vise oppsettsdialogen MIN KNAPP. (2) Deretter bruker du / / / knappene til å anvise en av følgende funksjoner til den valgte knappen. COMPUTER IN1: Stiller porten til COMPUTER 1. COMPUTER IN2: Stiller porten til COMPUTER 2. BNC: Stiller porten til BNC. HDMI: Stiller porten til HDMI. DVI-D: Stiller porten til DVI-D. COMPONENT: Stiller porten til Komponent (Y, Cb/Pb, Cr/Pr). S-VIDEO: Stiller porten til S-VIDEO. VIDEO 1: Stiller porten til VIDEO 1. VIDEO 2: Stiller porten til VIDEO 2. INFO: Viser KILDE - INFOR - ( 55) eller NETTVERK - INFO - ( 55) eller ingenting. UTFØR AUTOKEYSTONE: Utfører automatisk korrigering av keystone-forvrengning ( 47). MITT MINNE: Laster en av justeringsdataene som er lagret ( 33). Når det er lagret mer enn én innstilling, endres justeringen for hver gang MY BUTTON-knappene trykkes. Når det ikke er lagret data i minnet, vises dialogen "Ingen data". Når den inneværende justeringen ikke lagres til minnet, vises den dialogen som er vist til høyre. Hvis du ønsker å beholde den aktuelle justeringen, skal du trykke på -knappen for å avslutte. Innlasting av data på annen måte, vil overskrive den aktuelle justerte innstillingen. AKTIV IRIS: Endrer AKTIV IRIS-modus. BILDEMODUS: Endrer BILDEMODUS ( 29). FILTERNULLS: Viser dialogboks for bekreftelse av nullstilling av filtertid ( 48). MAL: Gjør at malmønsteret tilegnet til MAL-valget ( 46) fremvises eller fjernes. BiB BYTTE: Byter bildet på høyre siden med venstre side i P by P modus ( 27). LINSE MINNE-1: Laster LINSEMINNET-1 LINSE MINNE-2: Laster LINSEMINNET-2 LINSE MINNE-3: Laster LINSEMINNET-4 Det skifter linseposisjon i overensstemmelse med minnet som er lagret for den aktuelle type linseenhet. Når det ikke er noe minne for linsetype, blir denne funksjonen ignorert. MITT BILDE: Viser MITT BILDE-menyen ( 59). Dette valget tilegner et inngangsignal til MY SOURCE-knappen på fjernkontrollen ( 22). Med / -knappene stilles en av inngangssignalene inn. (fortsettes på neste side) 49

50 VALG-meny Punkt Beskrivelse Ved valg av dette punktet, vises SERVICE-menyen. Velg et punkt med / knappene og trykk knappen eller ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre punktets funksjon. VIFTEHAST. Med / knappene skiftes kjøleviftenes rotasjonshastighet. Innstillingen HØY er beregnet for bruk i høylandsområder, etc. Merk at prosjektøren lager mer støy når HØY er valgt. HØY ó NORMAL AUTOJUSTER Bruk / knappene til å velge en av modusene. Når SKRU AV er valgt, blir den automatiske justeringensegenskapen deaktivert. DETALJERT ó HURTIG ó SKRU AV DETALJERT: Finjustering inkludert H STR. justering. HURTIG: Hurtigere justering, sette H STR. til forhåndsinnstilte data for kildesignal. I visse situasjoner kan det hende at den automatiske justeringen ikke furgerer som den skal, avhengig av forholdene, så som kildebilde, type signalkabel til prosjektør, miljøet omkring prosjektøren, etc. I slike tilfeller velges SKRU AV for å deaktivere den automatiske justeringen og foreta justeringene manuelt. DUBBELBEELD 1. Velg et fargeelement for dobbeltbilde SERVICE ved hjelp av / knappene. 2. Juster det valgte elementet ved hjelp av / knappene for å fjerne dobbeltbildet. FILTERMELDING Bruk / -knappen for å stille inn timer for bli gjort oppmerksom på meldingen når det er på tide å skifte filterenhet. 2000h ó 5000h ó 10000h ó SKRU AV Etter at antall timer er valgt, unntatt SKRU AV, vises meldingen "PÅMINNELSE *** TIMER HAR GÅTT SIDEN SISTE FILTER SKIFTE." etter at tidtakeren har nådd det valgte intervallet som ble innstilt av denne funksjonen ( 71). Når SKRU AV er valgt, vil det ikke vises noen melding. Bruk denne funksjonen til å minne deg på å holde luftfilteret rent ved å stille inn en passende tid i samsvar med prosjektørens miljø. Henvis til følgende kriterium. 2000t: anbefales for bruk i et innendørs-miljø i et støvete område, som en ørken eller område der det flyter gul sand. 5000t: anbefales for bruk i et innendørs-miljø, som et sted ved et vindu, i nærheten av en korridor t: anbefales for bruk i et generelt innendørs-miljø. Vennligst se etter filterenheten med jevne mellomrom, selv om du ikke får en melding. Hvis luftfilteret blir tett av støv og annet, vil den interne temperaturen stige, hvilket kan forårsake feilfunksjon, eller at prosjektørens levetid forkortes. Vennligst vær forsiktig med driftsmiljøet til projektoren og forfatningen til filterenheten. (fortsettes på neste side) 50

51 VALG-meny Punkt SERVICE (fortsatt) Beskrivelse LENS TYPE Select the lens type currently used using the / buttons. 1:LENS-062 ó 2:LENS-063 ó 3:LENS-064 ó 4:LENS-065 8:AUTO ó 7:LENS-068 ó 6:LENS-067 ó 5:LENS-066 Vennligst velg en av dem under henvisning til følgende. 1: for en standard throw lens (LENS-062) 2: for en ultra lang throw lens (LENS-063) 3: for en lang throw lens (LENS-064) 4: for en kort thorw lens (LENS-065) 5: for en kort thorw lens (LENS-066) 6: for en ultra short throw lens (LENS-067) 7: for en standard throw lens (LENS-068) 8: AUTO Hvis man velger linsetype vil man skifte lines til senter. Når linsen skifter, vil menyen forsvinne og ikonet /timeglasset vil vises på skjermen. Skiftingen kan ta litt tid. Denne innstillingen har innflytelse på keystone-forvrengningen, etc. For opplysninger om andre linser, spør din forhandler. LINSELÅS Med / knappene slås meldingselementet i nøkkel - Lås Når PÅ er valgt, er knappene (ZOOM, FOCUS, LENS SHIFT, LINSE MINNE (MY BUTTON) låst. SKRU PÅ ó SKRU AV TASTLÅS Med knappene / slår man på/av tastlåsfunksjonen. Når SKRU PÅ er valgt, vil alle knappene på prosjektøren, unntatt STANDBY/ONknappen, være låst. SKRU PÅ ó SKRU AV Brukes for å unngå ugagn eller aktivering ved et uhell. Denne funksjonen har ingen innvirkning på fjernkontrollen. FJERNK. MOTTAK (1) Velg en fjernkontrollsensor med knappene /. 1:FRONT ó 2:TOPP ó 3:BAK (2) Endres med / -knappen. PÅ ó AV En sensor kan ikke slås av hvis de to andre er av. Én sensor må alltid være aktiv. FJERNK.-FREKVENS (1) Bruk knappene / for å endre innstillingene til prosjektørens fjernkontrollsensor ( 17). 1:NORMAL ó 2:HØY (2) Bruk / -knappen for å endre projektorens fjernkontrollsensor på eller av. PÅ ó AV Fabrikkinnstillingen er at både 1:NORMAL og 2:HØY er på. Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal, kan du velge enten 1 eller 2 som beskrevet i Fjernkontrollinnstillinger ( 17). Du kan ikke slå av begge samtidig. (fortsettes på neste side) 51

52 VALG-meny Punkt Beskrivelse FJERNKONT. ID Bruk / -knappene på menyen FJERKNKONT. ID for å velge ID og trykk deretter på -knappen. ALLE ó 1 ó 2 ó 3 ó 4 Projektoren kontrolleres av fjernkontrollen hvis ID-knapp er stilt inn med samme nummer som dette nummeret. Når ALLE er valgt, blir projektoren kontrollert av en fjernkontroll uten hensyn til IDinnstilling. Hvis man velger dette elementet vises menyen KOMMUNIKASJON. I denne menyen kan du konfigurere kommunikasjonsinnstillingene på CONTROL IN og CONTROL OUT portene. SERVICE (fortsatt) KOMMUNIKASJON KOMMUNIKASJONS TYPE ó INNSTILLINGER AV SERIELL INN KOMMUNIKASJONS ID INNSTILLINGER AV SERIELL UT KOMMUNIKASJONS GRUPPE OVERFØRINGS METODE BYTE INTERVALL TIMEOUT ó TIDS RESPONS LIMIT Velg et element med markørknappene /. Når du trykker -knappen åpnes undermenyen for det elementet som er stilt inn som du valgte. Eller hvis du trykker -knappen i stedet for -knappen fører det menyen tilbake til den forrige uten å endre oppsett. Hver undermeny kan opereres som beskrevet over. MERK Det valgbare elementet på menyen KOMMUNIKASJON er forskjellig i overensstemmelse med oppsetet av KOMMUNIKASJONS TYPE. For funksjonen til seriell kommunikasjon, henvis til Nettverksveiledning ( Nettverksveiledning - 3.7, 3.8). KOMMUNIKASJONS TYPE I denne menyen kan du velge kommunikasjonstype for overføring fra CONTROL OUT porten. NETTVERK BRO ó KJEDEKOBLING ó SKRU AV (fortsettes på neste side) 52 NETTVERK BRO: Velg denne typen hvis ikke er nødvendig å kontrollere et eksternt apparat, som en nettverksterminal, via denne projektoren fra datamaskinen. ( Nettverksveiledning Kontrollere det eksterne apparatet via projektoren (med NETTVERK BRO-funksjonen))

53 VALG-meny Punkt SERVICE (fortsatt) KOMMUNIKASJON (fortsatt) Beskrivelse KJEDEKOBLING: Velg denne typen, hvis det er nødvendig å koble til flere projektorer med en delt RS-232C kommunikasjonsbuss, fra datamaskinen. ( Nettverksveiledning Gruppekontrollere flere projektorer (ved hjelp av KJEDEKOBLING-funksjonen)) SKRU AV: Velg dette modus hvis du ønsker å ikke sende ut data fra CONTROL OUT porten. MERK AV er valgt som standard innstilling. Når du velger NETTVERK BRO, kontroller elementet, OVERFØRINGS METODE. INNSTILLINGER AV SERIELL INN/INNSTILLINGER AV SERIELL UT I disse menyene kan du velge kommunikasjonsbetingelser for hver av CONTROL IN og CONTROL OUT portene. BAUD-TALL 4800 bps ó 9600 bps bps ó bps PARITET INGEN ó ULIK ó INGEN OVERFØRINGS METODE Denne menyen er kun tilgjengelig når NETTVERK BRO er valgt for KOMMUNIKASJONS TYPE. Velg overføringsmetode for kommunikasjon med NETTVERK BRO fra CONTROL OUT porten. HALV-DUPLEKS ó FULL-DUPLEKS HALV-DUPLEKS: Denne metoden lar projektoren gjøre toveiskommunikasjon, men kun I en retning, enten overføring eller mottak av data er tillatt om gangen. FULL-DUPLEKS: Denne metoden lar projektoren gjøre toveiskommunikasjon, overføring og mottak av data samtidig. MERK HALV-DUPLEKS er valgt som standard innstilling. Når du velger HALV-DUPLEKS, kontroller elementene, TIDS RESPONS LIMIT og BYTE INTERVALL TIMEOUT. (fortsettes på neste side) 53

54 VALG-meny Punkt SERVICE (fortsatt) KOMMUNIKASJON (fortsatt) Beskrivelse TIDS RESPONS LIMIT Denne menyen er tilgjengelig kun når NETTVERK BRO er valgt for KOMMUNIKASJONS TYPE og HALV- DUPLEKS er valgt for OVERFØRINGS METODE. Velg tidsperiode for å vente på mottak av responsdata fra annet utstyr som kommuniserer med NETTVERK BRO og HALV-DUPLEKS gjennom CONTROL OUT porten. SKRU AV ó 1s ó 2s ó 3s SKRU AV: Velg dette modus hvis det ikke er nødvendig å kontrollere responser fra utstyret som projektoren sender data til. I denne modusen, kan projektoren sende data fra datamaskinen kontinuerlig. 1s/2s/3s: Velg tidsperiode for å holde projektoren ventende for respons fra utstyret som projektoren sender data til. Mens man venter på respons, sender ikke projektoren ut noen data fra CONTROL OUT porten. MERK SKRU AV er valgt som standard innstilling. BYTE INTERVALL TIMEOUT Denne menyen er tilgjengelig kun når NETTVERK BRO er valgt for KOMMUNIKASJONS TYPE og HALV- DUPLEKS er valgt for OVERFØRINGS METODE. Velg blank tidslengde for å bedømme om responsdata har fullført kommunikasjonen i forbindelse med NETTVERK BRO og HALV-DUPLEKS gjennom CONTROL OUT porten. 50ms ó 100ms ó 150ms ó 200ms MERK 50ms er valgt som standard innstilling. (fortsettes på neste side) 54

55 Punkt KOMMUNIKASJON (fortsatt) Beskrivelse KOMMUNIKASJONS GRUPPE/KOMMUNIKASJONS ID Denne menyen er kun tilgjengelig når KJEDEKOBLING er valgt for KOMMUNIKASJONS TYPE. I samtidig kontroll av mange projektorer med kjedekobling, kan du gi projektorene kommunikasjonsgruppe identifikasjon og ID nummer for å identifisere projektorene som er tilkoblet i same buss. KOMMUNIKASJONS GRUPPE: A ó B ó C O ó P KOMMUNIKASJONS ID: 1 ó 2 ó 3 63 ó 64 VALG-meny MERK A er valgt for KOMMUNIKASJONS GRUPPE og 1 er valgt som KOMMUNIKASJONS ID som standard innstilling. SERVICE (fortsatt) INFO Hvis dette punktet velges, vises en dialogboks med tittelen "KILDE- INFO-" ( Denne viser informasjon om de aktuelle signalkildene. (fortsettes på neste side) Beskjeden "RAMMELÅS" i dialogboksen betyr at rammelåsen er aktivert. Beskjeden "SCART RGB" betyr at Komponent porten er i bruk som SCART RGB-kildeinngang. Vennligst se COMPONENTpunktet i KILDE-Menyen ( 37). Dette punktet kan ikke velges ved manglende signal og synkronisert utgang. Når VIS MIN TEKST er satt til SKRU PÅ, vises MIN TEKST sammen med kildeinformasjonen i KILDE-INFO- boksen ( 66). FABRIKKINNST. Hvis man velger OK med knappen, vil nullstilling aktiveres. Med denne funksjonen vil samtlige punkter i alle menyene tilbakestilles til sine første innstillinger. Vær oppmerksom på at funksjonene LAMPETID, FILTERTID, SPRÅK, SIKKERHET og NETTVERK ikke nullstilles. ANNUL OK. 55

56 NETTVERK-meny NETTVERK-meny Husk at feil nettverksinnstilling på denne projektoren kan forårsake problemer på nettverket. Vær sikker på at du konfererer med din nettverksadministrator før du kobler opp til et eksisterende adgangspunkt på nettverket ditt. Velg "NETTVERK" fra hovedmenyen for å gå inn i følgende funksjoner. Velg et punkt med / markørknappene på projektoren eller fjernkontrollen og trykk markørknappen på projektoren eller fjernkontrollen, eller trykk ENTERknappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. Utfør den så i henhold til følgende tabell. Se Brukerhåndbok - Nettverksveiledning for detaljer om betjening av NETTVERK. MERK Hvis du ikke bruker SNTP ( Date/Time Settings (Dato/ Tidsinnstillinger) i Brukerhåndbok - Nettverksveiledning), må du stille inn DATO OG TID samtidig med den opprinnelige installasjonen. Punkt Beskrivelse Valg av dette valget fremviser INNSTIL.- Menyen for nettverk. Bruk knappene / for å velge et punkt og eller ENTER-knappen på fjernkontrollen for å utføre funksjonen. INNSTIL. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Bruk knappene / for å skru DHCP på/av. SKRU PÅ SKRU AV Velg SKRU AV når nettverket ikke har DHCP aktivert. Når "DHCP"-innstillingene skifter til "SKRU PÅ", tar det litt tid å få en IP-adresse fra DHCP-serveren. Funksjonen Auto-IP vil få tildelt en IP-adresse hvis projektoren ikke greide å få en IP-adresse fra serveren, selv om DHCP er "SKRU PÅ". (fortsettes på neste side) 56

57 NETTVERK-meny Punkt INNSTIL. (fortsatt) (fortsettes på neste side) IP- ADRESSE SUBNETMASKE DEFAULT GATEWAY DNS- SERVER TIDSFORSKJELL DATO OG TID Beskrivelse Bruk knappene / / / for å legge inn IP-ADRESSE. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er satt til AV. IP-ADRESSE er det nummeret som identifiserer denne projektoren på nettverket. Du kan ikke ha to apparater med samme IP-ADRESSE på det samme nettverket. IP-ADRESSE " " er forbudt. Bruk knappene / / / for å legge inn den samme SUBNETMASKE som brukes av din PC. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er satt til AV. SUBNETTMASKE " " er forbudt. Bruk knappene / / / for å gå inn i DEFAULT GATEWAY (en node på et computer-nettverk som tjener som et tilgangspunkt til et annet nettverk)-adressen. Denne funksjonen kan kun brukes når DHCP er satt til AV. Bruk knappene / / / for å legge inn DNS- SERVER adresse. DNS-SERVER er et system for å kontrollere domenenavn og IP-adresser på nettverket. Bruk / knappene for å gå inn i TIDSFORSKJELL. Sett samme TIDSFORSKJELL som den som er satt på din PC. Hvis du er usikker, bør du rådføre deg med din IT-sjef. Bruk knappene for å gå tilbake til menyen etter å ha satt TIDSFORSKJELL. Bruk knappene / / / for å gå inn i År (siste to sifrene), Måned, Dato, Timer og Minutter. Projektoren vil tilsidesette denne innstillingen og gjenopprette DATO OG TID-informasjon fra Tidserveren når SNTP er aktivert. ( Date/Time Settings (Dato/Tidsinnstillinger) i Brukerhåndbok - Nettverksveiledning) 57

58 NETTVERK-meny Punkt PROSJEKTØRNAVN Beskrivelse (1) Bruk knappene / i NETTVERKmenyen for å velge menyen PROSJEKTØRNAVN og trykk knappen. Dialogen PROSJEKTØRNAVN vil vises. (2) Det aktuelle PROSJEKTØRNAVN vil vises på de 3 første linjene. Hvis det ikke er tastet inn enda, vil linjene være blanke. Bruk / / / knappene og ENTER- eller VIDEO-knappene for å velge og legge inn tegn. RESET eller COMPUTER-knappen kan brukes til å slette 1 tegn av gangen. Også hvis du flytter markøren til FJERN eller SLETT ALT på skjermen og trykker ENTER- eller VIDEO-knappen, vil 1 eller alle tegnene bli slettet. PROSJEKTØRNAVN kan settes med opptil 64 karakterer. (3) For å forandre et tegn som allerede er lagt inn, trykk / knappen for å flytte markøren til en av de første 3 linjene og bruk knappene / for å flytte markøren over til det tegnet som skal endres. Etter at ENTER- eller VIDEO-knappen er trykket, er tegnet markert. Følg så samme prosedyre som beskrevet under punkt (2) ovenfor. (fortsettes på neste side) (4) For å avslutte inntasting av tekst, flytt markøren til OK på skjermen og trykk, ENTER- eller VIDEO-knappen. For å gå tilbake til forrige PROSJEKTØRNAVN uten å lagre endringene, flytt markøren til ANNUL. på skjermen og trykk, ENTER- eller VIDEO-knappen. 58

59 Punkt MITT BILDE (fortsettes på neste side) Beskrivelse NETTVERK-meny Ved valg av dette punktet, vises MITT BILDE-menyen. Applikasjonsprogrammet "PJImage" er påkrevet for å lagre bilder i projektoren. Bruk knappene / for å velge et punkt som er et stillbilde av MITT BILDE ( MITT BILDE (stillbildeoverføring-visning) i Brukerhåndbok - Nettverksveiledning) og eller ENTERknappen for å vise bildet. Et punkt uten bilde lagret kan ikke velges. Bildenavnene vises hver med 16 tegn eller færre. For å skifte det bildet som vises Bruk / knappene. For å returnere til menyen Trykk -knappen på fjernkontrollen. For å slette det fremviste bildet og dets kilde i prosjektoren. (1) Trykk RESET-knappen på fjernkontrollen mens et bilde vises for å vise MITT BILDE - FJERN-menyen. (2) Trykk på -knappen for å iverksette sletting. Trykk på -knappen for å stoppe sletting. 59

60 NETTVERK-meny Punkt Beskrivelse Ved å velge dette punkt vises NETTVERK -INFO- dialog for bekreftelse nettverksinnstillingen. INFO Kun de første 16 tegnene på projektornavnet blir vist. Ingenting (blankt) fremvises i PROSJEKTØRNAVN -feltet inntil du setter opp dette valget ( 58). Dersom det batteriet som driver den innebygde klokken nærmer seg utladet, kan klokken vise feil tid, selv om korrekt dato og tid ble innstilt. Skift batteri ( 70). IP-ADRESSE, SUBNETTMASKE og DEFAULT GATEWAY viser når DHCP er SKRU PÅ og projektoren ikke får en adresse fra DHCP-serveren. Ved å uføre dette objektet vil du omstarte og initialisere nettverksfunksjonen. Velg OMSTART - UTFØR med knappen. SERVICE Bruk deretter knappen til å iverksette funksjonen. Nettverksforbindelsen vil bli brutt ved valg av omstart. Dersom DHCP er skrudd på kan det forekomme at IP-adressen blir endret. Etter valg av OMSTART - UTFØR vil NETTVERK-menyen ikke være navigerbar i ca. 30 sekunder. 60

61 SIKKERHET-meny SIKKERHET-meny Denne projektoren er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner. Fra SIKKERHETS-menyen, kan elementer i tabellen under utføres. For å bruke SIKKERHETS-menyen: Det kreves brukerregistrering før man bruker sikkerhetsfunksjonene. Gå inn i SIKKERHETS-menyen 1. Bruk / -knappene på SIKKERHETS -menyen for å velge TAST INN PASSORD og trykk på -knappen. TAST INN PASSORD -boksen vil vises. Hvis du har glemt passordet 1. Når TAST INN PASSORD-boksen vises, skal du tryke og holde RESET -knappen på fjernkontrollen i ca 3 sekunder eler trykke på COMPUTER -knappen i 3 sekunder mens du trykker på -knappen på projektoren. 2. Den 10 siffer spørrekoden vil vises. Kontakt forhandleren din med den 10 siffer spørrekoden. Passordet vil bli sendt etter at informasjonen om din brukerregistrering er bekreftet. Hvis det ikke er noen nøkkelinngang I løpet av 55 sekunder når spørrekoden vises, vil menyen bli lukket. Repeter prosessen fra 1 hvis nødvendig. 2. Bruk / / / -knappene for å legge inn det registrerte passordet. Standard passord fra fabrikken er 2033 (IN5542/ IN5542c); 0433 (IN5544/IN5544c). Dette passordet kan endres ( ENDRING AV SIKRET PASSORD). Flytt markøren til høyre side av TAST INN PASSORD boksen og trykk på -knapen for å vise SIKKERHET-menyen. Det anbefales på de sterkeste at standardpassordet fra fabrikken endre så snart som mulig. Hvis passordet som blir skrevet inn er feil, vil TAST INN PASSORD -boksen vises igjen. Hvis passordet skrives inn feil 3 ganger, vil projektoren bli slått av. Senere vil projektoren slås av hver gang et feil passord blir skrevet inn. 3. Elementene som vises i tabellen under kan utføres. Punkt ENDRING AV SIKRET PASSORD (fortsettes på neste side) Beskrivelse 1 Bruk / -knappene på SIKKERHET -menyen for å velge ENDRING AV SIKRET PASSORD og trykk på -knappen for å vise TAST INN NYTT PASSORD -boksen. 2 Bruk / / / -knappene for å legge inn det nye passordet. 3 Flytt markøren til høyre side av TAST INN NYTT PASSORD -boksen og trykk på -knappen for å vise TAST INN PASSORD PÅ NYTT -boksen, og skriv inn det samme passordet igjen. 4 Flytt markøren til høyre side av TAST INN PASSORD PÅ NYTT -boksen og trykk på -knappen BEMERK NYTT PASSORD -vil vises i 20 sekunder, og vennligst merk deg passordet i løpet av denne tiden. Ved å trykke ENTER-knappen på fjernkontrollen eller -knappen på projektoren vil boksen BEMERK NYTT PASSORD lukkes. Vennligst ikke glem passordet ditt. 61

62 SIKKERHET-meny Punkt Min Skjerm PASSORD (fortsettes på neste side) Beskrivelse Funksjonen Min Skjerm PASSORD kan brukes for å hindre tilgang til Min Skjerm-funksjonen og hindre at det aktuelle registrerte Min Skjerm-bildet overskrives. 1 Slå på Min Skjerm PASSORD 1-1 Bruk knappene / på SIKKERHET-menyen for å velge Min Skjerm PASSORD og trykk knappen for å vise menyen Min Skjerm PASSORD på/av. 1-2 Bruke knappene / i menyen Min Skjerm PASSORD på/av for å velge SKRU PÅ. Dialogboksen TAST INN NYTT PASSORD (liten) vil vises. 1-3 Bruk knappene / / / for å taste inn PASSORDET. Flytt markøren til høyre side av dialogboksen TAST INN NYTT PASSORD (liten) og trykk knappen for å vise dialogboksen TAST INN PASSORD PÅ NYTT og tast inn samme PASSORD. 1-4 Flytt markøren til høyre side av dialogboksen TAST INN PASSORD PÅ NYTT og trykk knappen for å vise dialogboksen BEMERK NYTT PASSORD i ca. 20 sekunder, vennligst MERK ned ditt PASSORD i denne perioden. Med et trykk på ENTER-knappen på fjernkontrollen, eller -knappen på prosjektøren, vil menyen Min Skjerm PASSORD på/av vises. Når et PASSORD er satt for Min Skjerm: Min Skjerm registreringsfunksjon (og menyer) vil ikke være tilgjengelige. Menyen i Min Skjerm-Lås vil ikke være tilgjengelig. OPPSTRT. innstillingene i Min Skjerm-menyen vil være låst (og menyen vil ikke være tilgjengelig). Hvis Min Skjerm PASSORD slås av, vil disse funksjonene virke som normal. Vennligst ikke glem ditt PASSORD for Min Skjerm. 2 Slå av Min Skjerm PASSORD 2-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise menyen Min Skjerm PASSORD på/av. 2-2 Velg SKRU AV for å vise dialogboksen TAST INN PASSORD (stor). Tast inn registrert PASSORD og skjermen vil gå tilbake til menyen Min Skjerm på/av. Hvis det tastes inn et uriktig PASSORD, vil menyen lukkes. Om nødvendig, gjenta prosedyren fra hvis du har glemt PASSORD 3-1 Følg prosedyren i 1-1 for å vise menyen Min Skjerm PASSORD på/av. 3-2 Velg SKRU AV for å vise dialogboksen TAST INN PASSORD (stor). En 10-sifret spørrekode vil vises inne i dialogboksen. 3-3 Kontakt din forhandler angående den 10-sifrede Etterspør kode. Ditt PASSORD vil bli sendt ut etter at din brukerregistreringsinformasjon er bekreftet. Dialogboksen TAST INN NYTT PASSORD (liten) Dialogboksen TAST INN PASSORD (stor) 62

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis)

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet for å dra nytte av

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X300WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275600

Din bruksanvisning HITACHI CP-X300WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-RX93 http://no.yourpdfguides.com/dref/4124450

Din bruksanvisning HITACHI CP-RX93 http://no.yourpdfguides.com/dref/4124450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger

Detaljer

X70/X80. Multimedia Projektør Brukerhåndbok. Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren.

X70/X80. Multimedia Projektør Brukerhåndbok. Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. X70/X80 Multimedia Projektør Brukerhåndbok Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. FORSIKTIG Les produktets "Product Safety Guide" og denne "Brukerhåndbok" før bruk for å være garrantert driftsikker

Detaljer

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis)

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet for å dra nytte av

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-X20EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276200

Din bruksanvisning HITACHI ED-X20EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276200 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektor CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær

Detaljer

Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor.

Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. Projektor CP-TW2503/CP-TW3003 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling 020-000494-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) Veiledning

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-S3350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276148

Din bruksanvisning HITACHI ED-S3350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X3WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275718

Din bruksanvisning HITACHI CP-X3WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275718 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X505W http://no.yourpdfguides.com/dref/1275826

Din bruksanvisning HITACHI CP-X505W http://no.yourpdfguides.com/dref/1275826 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1. Dette har du mottatt

1. Dette har du mottatt MANUAL COBRA HD EASY 1. Dette har du mottatt...2 2. Montering og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten...6 5. Vedlikehold... 7 6. Øvrig informasjon... 8 7. Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-X15EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276186

Din bruksanvisning HITACHI ED-X15EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276186 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

CP-WU8451/CP-WU8461. Brukerhåndbok (konsis) Innholdsfortegnelse. Prosjektør

CP-WU8451/CP-WU8461. Brukerhåndbok (konsis) Innholdsfortegnelse. Prosjektør Prosjektør CP-WU8451/CP-WU8461 Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet for å dra nytte av produktet

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CPX880 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276080

Din bruksanvisning HITACHI CPX880 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276080 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer