LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01"

Transkript

1 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning

2

3 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke produktet, vennligst les "Brukerhåndbok - Sikkerhetshåndbok" og relaterte manualer for å sikre korrekt bruk av dette produktet.t. Etter at du har lest dem, bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig skade eller selv dødsfall pga feil håndtering hvis den ignoreres. FORSIKTIG Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig eller fysisk skade pga feil håndtering hvis den ignoreres. Vennligst se de sidene som er skrevet etter dette symbolet. MERK Informasjonen i denne brukerhåndboken er underlagt endringer uten foregående varsel. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i denne brukerhåndboken. Reproduksjon, overføring, eller kopiering av hele eller enhver del av dette dokumentet er ikke tillatt uten spesiell skriftlig godkjennelse. Varemerkebekreftelse Microsoft og Internet Explorer, Windows, Windows NT, Windows Me, Windows Vista er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation. PowerPC er et registrert varemerke som tilhører International Business Machines Corporation. VESA og DDC er varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. Apple og Macintosh, Mac, Mac OS er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. Pentium er et registrert varemerke som tilhører Intel Corporation. JavaScript er et registrert varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc. DVI er et registrert varemerke som tilhører Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Blu-ray Disc er et varemerke. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om denne manualen Innholdsfortegnelse Prosjektørens funksjoner Forberedelser Pakkens innhold Festing og fjerning av linsedekselet. 3 Part names (Navn på deler)... 4 Prosjektør Kontrollpanel...5 Bakpanel...5 Fjernkontroll Montering Plassering...8 Justering av prosjektørens elevator. 9 Bruke sikkerhetssperre og lås...9 Sammenkobling av apparatene Strømtilkobling Fjernkontroll...13 Laserpeker Sette i batterier Om fjernkontrollsignalet Endre fjernkontrollsignalets frekvens.. 14 Bruke som kablet fjernkontroll...15 Bruke som en enkel PC mus & tastatur..15 Strøm på/av...17 Slå på strømmen...17 Slå av strømmen...17 Betjening...18 Justering av volumet...18 Midlertidig demping av lyden Velge et kildesignal...18 Søke etter et kildesignal Velge et aspektforhold (h/b) Justere zoom og fokus Justere linseskift...20 Bruke den automatiske justeringsfunksjonen..20 Justere posisjonen Korrigere forvrengning Bruke forstørrelsesfunksjonen Frysing av skjermen Midlertidig blanking av skjermen BiB (Bilde-i-bilde) Bruke menyfunksjonen ENKEL-MENY ASPEKT, AUTO KEYSTONE UTFØR, KEYSTONE, KEYSTONE, PERFEKT TILPASSET, BILDEMODUS, 2 (ENKEL-MENY (fortsetter) ) LYS, KONTRAST, FARGE, NYANSE, SKARPHET, STILLE, SPEIL, NULLS, FILTERTID, SPRÅK, Gå til avansert meny... BILDE-Meny LYS, KONTRAST, GAMMA, FARGETEMP., FARGE, NYANSE, SKARPHET, AKTIV IRIS, MITT MINNE UTTRYKK-Meny...32 ASPEKT, OVERSCAN, V POS., H POS., H FASE, H STR., UTFØR AUTOJUSTERING KILDE-Meny PROGRESSIV, V. STØYRED., 3D-YCS, FARGESKILLE, COMPONENT, VIDEOFORMAT, HDMI, RAMMELÅS, RGB-INNG., OPPLØSNING OPPSETT-Meny AUTO KEYSTONE UTFØR, KEYSTONE, KEYSTONE, PERFEKT TILPASSET, STILLE, SPEIL, SKJERMUTGANG AUDIO-Meny...41 VOLUM, DISKANT, BASS, HØYTALER, AUDIO, HDMI AUDIO SKJERM-Meny SPRÅK, MENYPOS., BLANK, OPPSTRT., Min Skjerm, Min Skjerm - Lås, BESKJED, KILDENAVN, MAL VALG-Meny...47 AUTO-SØK, AUTO KEYSTONE, AUTO-PÅSLÅING, AUTO AV, LAMPETID, FILTERTID, MIN KNAPP, MIN KILDE, SERVICE, SIKKERHET NETTVERK-Meny INNSTIL., PROSJEKTØRNAVN, MITT BILD, INFO, SERVICE C.C. (Lukket Tekst) Meny VIS, MODUS, KANAL Vedlikehold Lampe Luftfilter Internt klokkebatteri Annet stell Feilsøking Relaterte meldinger Vedrørende indikatorlampene Fenomener som lett kan forveksles med maskindefekter Garanti og etter-salg-service. 77 Spesifikasjoner....77

5 Prosjektørens funksjoner Forberedelser Pakkens innhold Prosjektørens funksjoner / Forberedelser Denne prosjektøren brukes til å projisere en rekke typer bildesignaler på et lerret. Denne prosjektøren trenger kun minimal plass for oppstiling og er I stand til å produsere store bilder selv på korte avstander. Videre har prosjektøren følgende funksjoner for å utvide dens potensial for variert bruk. WUXGA (1920 x 1200) standardoppløsningen kan støtte breksjerm PCer for å vise dine orginale bilder på skjermen. HDMI-inngangen støtter forskjellig bildeutstyr som har digital kontakt for et klarere bilder på skjerm. Vennligst se avsnittet Pakkens innhold i Brukerhåndbok (konsis) som medfølger i bokform. Prosjektøren skal leveres med de delene som vises der. Kontakt forhandleren umiddelbart hvis noe mangler. MERK Ta vare på originalemballasjen for fremtidig transport. Vær nøye med å bruker originalemballasjen når prosjektøren flyttes. Vær spesielt varsom med linsen. Festing og fjerning av linsedekselet Fjern linsedekselet før du bruker projektoren. Fest linsedekselet som vist i figuren når projektoren ikke er i bruk. ADVARSEL Hvis projektoren blir støtet mot en vegg eller andre ting uten at linsedekselet er på plass, kan projektoren få feilfunksjoner. Linsedeksel Linsedeksel 3

6 Part names (Navn på deler) Part names (Navn på deler) Prosjektør (1) Høyttalere (x 2) ( 41) (2) Fokus-ring ( 20) (3) Zoom-ring ( 20) (4) Lampedeksel ( 66) The lamp unit is inside. (5) Linseskiftdeksel ( 20) (6) Horisontalt linseskifthjul ( 20) (7) Vertikalt linseskifthjul ( 20) (8) Kontrollpanel ( 5) (9) Linse ( 70) (10) Linsedeksel ( 3) (11) Fjernsensorer (x 3) ( 14) (12) Elevatorføtter (x 2) ( 9) (13) Elevatorknotter (x 2) ( 9) (14) Filterdeksel ( 68) Luftfilteret og innsugingsviften er innebygget. (15) Utblåsingsvifter. (16) Innsugingsvifter. (17) Håndtak. (18) Batterideksel ( 69) (19) Bakpanel ( 5) VARMT! (4) (3) (2) (15) VARMT! (12) (10) (12) (16) (8) (5) (8) (9) (11) (12) (13) (18) (6) (7) (11) (14) (12) (13) (1) (19) (11) (1) (17) ADVARSEL VARMT! : Ikke ta på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden disse vil bli svært varme. Ikke se inn i linseåpningen eller ventilasjonsåpningene mens lampen er på, det sterke lyset kan være skadelig for øynene. Ikke ta tak i frontdekslet for å holde prosjektøren opp, siden prosjektøren kan falle ned. Ikke juster heiseknottene uten å holde prosjektøren, siden prosjektøren kan falle ned. FORSIKTIG Oppretthold normal ventilasjon for å forhindre at prosjektøren blir for varm. Ikke dekk over, blokker eller stopp til luftehullene. Ikke plasser noe som kan klebe til eller bli sugd inn i luftehullene rundt innsugingsåpningene. Rengjør luftfilteret regelmessig. 4

7 HDMI AUDIO IN1 AUDIO IN2 RGB OUT VIDEO S-VIDEO RGB1 Y CB/PB R L R L AUDIO IN3 AUDIO IN4 CR/PR AUDIO OUT I O LAN RGB2 G/Y B/CB/PB R/CR/PR H V REMOTE CONTROL USB AC IN CONTROL Part names (Navn på deler) Kontrollpanel (1) STANDBY/ON-knapp ( 17) (2) MENU-knapp ( 26) Den består av fire markørknapper. (3) INPUT-knappen ( 18) (4) POWER-indikator ( 17, 72) (5) TEMP-indikator ( 72) (6) LAMP-indikator ( 72) (6) (5) (4) Bakpanel (1) Driftsstans-bryter ( 74) (2) Sikkerhetsspalte ( 9) (3) Sikkerhetssperre ( 9) (4) AC IN (Strøminntak) ( 12) (5) Nettbryter ( 17) (6) RGB1-port ( 10) (7) RGB2(G/Y, B/CB/PB, R/CR/PR, H, V)- port ( 10) (8) CONTROL-port ( 10) (9) HDMI-port ( 10) (10) VIDEO-port ( 10) (11) S-VIDEO-port ( 10) (12) COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR)-porter ( 10) (13) AUDIO IN1-port ( 10) (14) AUDIO IN2-port ( 10) (15) AUDIO IN3 (R/L)-porter ( 10) (16) AUDIO IN4 (R/L)-porter ( 10) (17) RGB OUT-port ( 10) (18) AUDIO OUT-port ( 10) (19) REMOTE CONTROL-port ( 10) (20) LAN-port ( 10) (21) USB-port ( 10) (1) (2) (3) (1) (2) (9) (14) (13) (17) (6) (18) (20)(7) (19) (8) (10) (11) (15) (16) (12) (21) (5) (4) (3) ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten for å hindre prosjektøren fra å falle ned, siden den ikke er designet for det. FORSIKTIG Bruk driftsstansbryteren kun når prosjektøren ikke er slått av på normal måte, for hvis man slår av med denne bryteren, stopper driften av prosjektøren uten at den avkjøles. 5

8 Part names (Navn på deler) Fjernkontroll (1) Laserpeker ( 13) Det er en stråleutgang. (2) LASER INDICATOR ( 13) (3) LASER-knapp ( 13) (4) STANDBY/ON-knapp ( 17) (5) VOLUME+/- -knappene ( 18) (6) MUTE-knapp ( 18) (7) VIDEO-knapp ( 19) (8) RGB-knapp ( 18) (9) SEARCH-knapp ( 19) (10) AUTO-knapp ( 20) (11) ASPECT-knapp ( 19) (12) POSITION-knapp ( 21) (13) KEYSTONE-knapp ( 21) (14) MY SOURCE/DOC.CAMERA-knapp ( 19) (15) MAGNIFY - ON/- OFF-knappene ( 23) (16) FREEZE-knapp ( 23) (17) BLANK-knapp ( 24) (18) MY BUTTON - 1 -knapp ( 49) (19) MY BUTTON - 2 -knapp ( 49) (20) MENU-knapp ( 26) (21) Hevarmbryter ( 26) : aktiverer 3 funksjoner som vist nedenfor. Markør-knapp : for å skyve mot siden merket. Markør-knapp : for å skyve mot siden merket. ENTER-knapp : to push down the center point. (22) Pil / knapper ( 26) (23) PbyP-knapp ( 25) (24) RESET-knapp ( 26) (32) (25) ESC-knapp ( 26) (26) Venstre museknapp ( 15) (27) Høyre museknapp ( 15) (28) PAGE UP-knapp ( 15) (29) PAGE DOWN-knapp ( 15) (30) Kablet fjernkontrollport ( 15) (31) Batterideksel ( 13) (32) Batteriholder ( 13) (33) (33) Frekvensbryter ( 14) (7) (4) (17) (26) (11) (22) (28) (20) (25) (12) (15) (16) (13) (30) (2) (1) BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY ON OFF MY BUTTON 1 2 VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE + - Baksiden av. fjernkontrollen (8) (14) (9) (3) (27) (21) (29) (24) (10) (23) (18) (5) (6) (19) ADVARSEL Ikke se inn i stråleutgangen, og ikke pek strålen mot mennesker eller dyr mens LASERknappen er trykket, siden strålen kan skade øynene. FORSIKTIG Vær oppmerksom på at laserstrålen kan føre til farlig radioaktiv eksponering. Bruk laserpekeren kun for å peke på skjermen. (31) 6

9 Montering Montering Monter prosjektøren i henhold til omgivelsene og den måten prosjektøren vil bli brukt på. ADVARSEL Plasser prosjektøren i en stabil horisontal posisjon. Hvis prosjektøren faller ned, eller den dyttes overende, kan det føre til personskade og/eller skade på prosjektøren. Brukes en skadet prosjektør, kan dette føre til brann og/eller elektrisk støt. Prosjektøren må ikke settes på en ustabil, skrånende, eller vibrerende flate, så som et vaklende eller skrått stativ. Ikke plasser prosjektøren på i dens sider, front, eller bakside. Rådfør deg med din forhandler før en spesiell installasjon, så som å henge den i taket. Plasser prosjektøren på et kjølig sted og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Prosjektørens høye temperatur kan forårsake brann, forbrenninger og/eller funksjonsfeil på prosjektøren. Ikke plasser eller fest på noe som vil blokkere linsen eller ventilasjonshullene. La det være en avstand på minst 30 cm mellom prosjektørens sider og andre objekter, så som vegger. Ikke plasser prosjektøren på metall eller noe som mykner i varme. Ikke plasser prosjektøren på tepper, puter, eller sengeklær. Ikke plasser prosjektøren i direkte sollys eller nær varmekilder, så som varmeapparater. Ikke sett noe i nærheten av prosjektørens linse eller ventilasjonsåpninger, eller oppå prosjektøren. Ikke plasser noe som kan suges inn i eller klebe til luftehullene under bunnen på prosjektøren. Denne prosjektøren har noen innsugningsåpninger også i bunnen. Ikke plasser prosjektøren på noe sted hvor den kan bli våt. Hvis prosjektøren blir våt, eller det søles væske inn i den, kan dette føre til brann, elektrisk støt og/ eller feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser prosjektøren på badet eller utendørs. Ikke plasser noe som inneholder væske nær prosjektøren. Ikke plasser projektoren på steder hvor det benyttes olje, f.eks. matolje eller maskinolje. FORSIKTIG Unngå å plassere prosjektøren i et røykfylt, fuktig eller støvete rom. Hvis prosjektøren plasseres i et slikt rom, kan det føre til brann, elektrisk støt og/eller feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser prosjektøren nær luftfuktere, røykerom eller kjøkken. Bruk heller ikke en ultrasonisk luftfukter nær projektoren. Ellers kan klor og mineraler i kranvannet bli atomisert, og kan bli lagret i projektoren og dermed føre til dårligere bilde eller andre problemer. Plasser prosjektøren slik at ikke lys kan treffe prosjektørens fjernkontrollsensor direkte. 7

10 Montering Plassering Se illustrasjonene og tabellene nedenfor for å bestemme skjermstørrelse og projisjonsavstand. De verdiene som vises i tabellen er kalkulert for en full størrelse skjerm: (a) Skjermstørrelse (diagonal) (b) Projisjonsavstand (±10%) (c) Skjermhøyde (±10%), når det vertikale linseskiftet ( 20) er skjøvet helt opp. På en horisontal flate (b) (a) (c) opp up (c) ned down Hengende fra taket (c) ned down (a) (c) opp up (b) La det være en avstand på minst 30 cm mellom prosjektørens sider og andre objekter, så som vegger. Rådfør deg med din forhandler før en spesiell installasjon, så som å henge den i taket. 16 : 10 skjerm 4 : 3 skjerm (a) Skjermstørrelse (b) Projisjonsavstand (c) Skjermhøyde (b) Projisjonsavstand (c) Skjermhøyde [tommer (m)] [m (tommer)] [cm (tommer)] [m (tommer)] [cm (tommer)] min. maks. ned opp min. maks. ned opp 30 (0,8) 0,9 (37) 1,9 (75) 0 (0) 40 (16) 1,1 (42) 2,1 (84) 0 (0) 46 (18) 40 (1,0) 1,3 (49) 2,5 (100) 0 (0) 54 (21) 1,4 (56) 2,9 (113) 0 (0) 61 (24) 60 (1,5) 1,9 (75) 3,8 (150) 0 (0) 81 (32) 2,2 (85) 4,3 (170) 0 (0) 91 (36) 70 (1,8) 2,2 (87) 4,4 (175) 0 (0) 94 (37) 2,5 (99) 5,0 (198) 0 (0) 107 (42) 80 (2,0) 2,5 (100) 5,1 (200) 0 (0) 108 (42) 2,9 (113) 5,8 (227) 0 (0) 122 (48) 90 (2,3) 2,9 (113) 5,7 (225) 0 (0) 121 (48) 3,2 (128) 6,5 (255) 0 (0) 137 (54) 100 (2,5) 3,2 (125) 6,4 (250) 0 (0) 135 (53) 3,6 (142) 7,2 (283) 0 (0) 152 (60) 120 (3,0) 3,8 (150) 7,6 (300) 0 (0) 162 (64) 4,3 (170) 8,6 (340) 0 (0) 183 (72) 150 (3,8) 4,8 (188) 9,5 (376) 0 (0) 202 (79) 5,4 (213) 10,8 (426) 0 (0) 229 (90) 200 (5,1) 6,4 (252) 12,7 (501) 0 (0) 269 (106) 7,2 (285) 14,4 (568) 0 (0) 305 (120) 250 (6,4) 8,0 (315) 15,9 (627) 0 (0) 337 (132) 9,1 (356) 18,0 (710) 0 (0) 381 (150) 300 (7,6) 9,6 (378) 19,1 (752) 0 (0) 404 (159) 10,9 (428) 21,6 (852) 0 (0) 457 (180) 350 (8,9) 11,2 (441) 22,3 (878) 0 (0) 471 (185) 12,7 (499) 25,2 (994) 0 (0) 533 (210) 8

11 Justering av prosjektørens elevator Montering Hvis den flaten som prosjektøren plasseres på er litt ujevn til venstre eller høyre, bruk elevatorføttene for å plassere prosjektøren horisontalt. Man kan også bruke føttene til å heve prosjektøren slik at man 10 kan projisere i en passende vinkel til skjermen, ved å heve fronten av prosjektøren innenfor 10 grader. Prosjektøren har 2 elevatorføtter og 2 elevatorknotter. En elevatorfot kan justeres mens man drar opp elevatorknotten på samme side. Mens prosjektøren løftes dras elevatorknottene opp for å løsne 1. elevatorføttene. Plasser fronten av prosjektøren i ønsket høyde Slipp elevatorknottene for å låse elevatorføttene. Etter at elevatorføttene er låst, settes prosjektøren forsiktig ned. Om nødvendig kan elevatorføttene vris manuelt for å foreta mer nøyaktige justeringer. Hold prosjektøren fast mens føttene vris. For å løsne en elevatorfot, løftes elevatorknotten på samme side. For å finjustere vris foten. FORSIKTIG Ikke juster elevatorknottene uten å holde prosjektøren, siden prosjektøren kan falle ned. Ikke still prosjektøren på skrå unntatt for å heve fronten innenfor 10 grader med justeringsføttene. Skråstilling utover begrensningen, kan forårsake feilfunksjon eller forkorte levetiden til forbruksvarer eller selve prosjektøren. Bruke sikkerhetssperre og lås En kommersiell anti-tyverilenke eller -ståltråd på opptil 10 mm i diameter kan festes til sikkerhetssperren på prosjektøren. Også dette produktet har sikkerhetsspalten for Kensington-låsen. For detaljer, se manualen for sikkerhetsverktøy. Sikkerhetssperre Anti-tyverikjede eller ståltråd ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten for å hindre prosjektøren fra å falle ned, siden den ikke er designet for det. MERK Sikkerhetssperren og sikkerhetsåpningen er ikke omfattende tyveriforebyggende tiltak. De er ment å skulle brukes som supplerende tiltak for å forhindre tyveri. 9 Sikkerhetsspalte

12 LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY ON OFF MY BUTTON 1 2 VOLUME + FREEZE KEYSTONE MUTE - Montering Sammenkobling av apparatene Les bruksanvisningene for apparatene nøye før disse kobles til prosjektøren. Kontroller at alle apparatene er skikket for å kobles til dette produktet og forbered de kablene som kreves for tilkoblingen. Vennligst følg forklaringen nedenfor for å koble dem til. PC HDMI AUDIO OUT RGB OUT AUDIO OUT LAN RGB OUT USB-A RS-232C Fjernkontroll LAN RGB1 Monitor RGB IN HDMI AUDIO IN1 AUDIO IN2 RGB OUT VIDEO S-VIDEO Y CB/PB R L R L AUDIO IN3 AUDIO IN4 CR/PR AUDIO OUT RGB2 G/Y B/CB/PB R/CR/PR H V REMOTE CONTROL USB CONTROL Høyttalere (med forsterker) AUDIO IN S-VIDEO OUT R L AUDIO OUT VIDEO OUT R L AUDIO OUT Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT R L AUDIO OUT VCR/DVD/Blu-ray-spiller ADVARSEL Prosjektøren må ikke demonteres eller modifiseres. Pass på at kablene ikke skades og ikke bruk skadede kabler. FORSIKTIG Skru av alle apparatene og dra ut deres strømkabler før de kobles til prosjektøren. Tilkobling av et nettilkoblet apparat til prosjektøren, kan generere ekstremt høye lyder eller andre abnormiteter som kan resultere i feilfunksjon eller skade på apparatet og prosjektøren. Bruk egnet tilbehør eller spesifiserte kabler. Rådfør deg med din forhandler angående ikke-tilbehørskabler, siden disse etter forskriftene muligens må være i en spesiell lengde eller med en ferritkjerne. For kabler med kjerne kun i den ene enden, kobles den enden som har kjerne til prosjektøren. Kontroller at apparatene kobles til riktig port. Feil tilkobling kan resultere i feilfunksjon eller skade på apparatet og prosjektøren. 10

13 Sammenkobling av apparatene (fortsetter) 11 Montering MERK Les bruksanvisningene for apparatene nøye før de kobles til prosjektøren og kontroller at alle apparatene er skikket for tilkobling til dette produktet. Før tilkobling til en PC, sjekk signalnivået, signalstyringen og oppløsningen. - Vennligst be nettverksadministratoren om råd. LAN-porten må ikke kobles til et nettverk som kanskje har for høy spenning. - Noen signaler kan trenge en adapter for overføring til denne prosjektøren. - Noen PCer har mange skjermvisningermodi som kan omfatte signaler som ikke støttes av denne prosjektøren. - Selv om prosjektøren kan fremvise signaler med en oppløsning på opptil WUXGA (1920X1200), vil signalet konverteres til prosjektørens skjermoppløsning før det vises. Den beste billedkvaliteten oppnås hvis kildesignalets oppløsning og prosjektørens skjerm er identiske. Mens tilkoblingen foregår, sjekk at formen på kabelens støpsel passer inn i den åpningen den skal tilkobles. Og husk å dra til alle skruer på tilkoblingselementer som har skruer. Når en bærbar PC kobles til prosjektøren, må man huske å aktivere PCens eksterne RGB-utgang. (Innstill den bærbare PCen til CRT-visning, eller til simultan LCD- og CRTvisning.) For detaljer om hvordan dette gjøres, vennligst se instruksjonsmanualen til den aktuelle bærbare PCen. Når billedoppløsningen endres på en computer som er avhengig av en kilde, kan automatisk justeringsfunksjon ta noe tid og vil muligens ikke fullføres. I dette tifellet kan det hende at du ikke vil se en avkrysningsrute i Windows for å velge "Ja/Nei" for den nye oppløsningen. I så fall settes oppløsningen tilbake til den opprinnelige. Det kan bli anbefalt å bruke andre CRT- eller LCD-monitorer for å endre oppløsningen. I noen tilfeller kan ikke denne prosjektøren vise et skikkelig bilde, eller vise noe bilde på skjermen i det hele tatt. For eksempel kan det være at automatisk justering ikke fungerer korrekt med noen kildesignaler. Et kildesignal av sammensatt sync, eller sync på G, kan forvirre denne prosjektøren slik at den ikke vil vise et riktig bilde. HDMI-porten på denne modellen er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) og er derfor i stand til å vise et videosignal fra HDCP-kompatible DVD-spillere eller lignende. Om Plug-and-Play-kapabilitet Plug-and-Play er et system som består av en computer, dens operativsystem og perifert utstyr (dvs. fremvisningsanordninger). Denne prosjektøren er VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan brukes ved at man kobler denne prosjektøren til en computer som er VESA DDC (Display Data Channel)-kompatibel. Utnytt denne funksjonen ved å koble en RGB-kabel til RGB1-porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play vil kanskje ikke virke korrekt hvis en annen type tilkobling prøves. Vennligst bruk standard drivere i din computer ettersom denne prosjektøren er en Plug-and-Play-monitor. MERKNAD for HDMI HDMI støtter følgende signaler. -Videosignal : -PC-signaler : Se Brukerhåndbok (detaljert) Teknisk -Audio-signal : Lineært PCM-format Sampling Frequency 48kHz / 44,1kHz / 32kHz Denne prosjektøren kan kobles til annet utstyr som har HDMI- eller DVI-konnektor, men det kan hende at prosjektøren ikke virker korrekt med en del utstyr, f.eks. ikke noe video eller audio. Bruk kun en HDMI-kabel som har HDMI-logo. Når prosjektøren kobles til et apparat med DVI-konnektor, brukes en DVI- til HDMIkabel for tilkobling til HDMI-input, og en audio-kabel for tilkobling til AUDIO-input.

14 Montering Strømtilkobling Plugg støpslet på strømkabelen inn i AC IN (strøminntak) på prosjektøren. 1. Stikk støpslet på strømkabelen godt inn i stikkontakten. 2. AC IN Koble til strømkabelen til utgangen ADVARSEL Vennligst vær ekstra forsiktig når strømkabelen tilkobles, ettersom uriktig eller mangelfull tilkobling kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Bruk kun den strømkabelen som kom med prosjektøren. Hvis den er skadet, kontakt forhandleren for å få en ny. Strømkabelen må kun plugges i stikkontakter med en spenning som passer til strømkabelen. Strømuttaket bør være i nærheten av prosjektøren og lett tilgjengelig. Ta strømkabelen ut for fullstendig separering. En strømkabel må aldri modifiseres. 12

15 ON OFF Fjernkontroll Laserpeker Fjernkontroll Denne fjernkontrollen har en laserpeker istedenfor en finger eller en pekestokk. Laserstrålen virker og LASER INDICATOR lyser når LASER-knappen er trykket. LASER INDICATOR LASER-knapp LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH BLANK LASER ASPECT PUSH ENTER PAGE UP PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY MY BUTTON VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE ADVARSEL Laserpekeren på fjernkontrollen brukes istedenfor en finger eller pekestokk. Se aldri rett inn i laserstråleåpningen og ikke pek på andre mennesker med laserstrålen. Laserstrålen kan forårsake synsproblemer. FORSIKTIG Bruken av kontroller eller justeringer, eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert heri, kan føre til farlig strålingseksponering. Sette i batterier Vennligst sett inn batteriene før fjernkontrollen tas i bruk. Hvis fjernkontrollen begynner å svikte, bytt ut batteriene. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, tas batteriene ut av fjernkontrollen og lagres på et trygt sted. Skyv batteridekslet bakover i 1. pilens retning og ta det av Tilpass og sett inn de to AAbatteriene (HITACHI MAXELL, del nr. LR6 eller R6P) i henhold til deres pluss- og minusterminaler som vist i fjernkontrollen. Sett batteridekslet tilbake ved å skyve det i pilretningen og klikke det på plass. ADVARSEL Batteriene må alltid behandles med forsiktighet og kun brukes som anvist. Uriktig bruk kan føre til at batteriene eksploderer, sprekker, eller begynner å lekke, hvilket kan resultere i brann, skade og/eller miljøforurensning. Kun de spesifiserte batteriene må anvendes. Ikke bruk forskjellige batterityper samtidig. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et gammelt. Sjekk at pluss- og minus-terminalene plasseres riktig når batteriene settes inn. Hold batterier utenfor barns og dyrs rekkevidde. Batteriene må ikke lades på nytt, kortsluttes, loddes, eller demonteres. Batterier må ikke kastes i ild eller i vann. Oppbevar batterier på et mørkt, kjølig og tørt sted. Hvis batteriene har lekket, tørk bort lekkasjen og bytt deretter batteriene. Hvis noe av den lekkede væsken har kommet på kroppen eller klærne dine, må den straks vaskes av med rent vann. Følg de lokale forskriftene for deponering av batterier. 13

16 2 1 Fjernkontroll Om fjernkontrollsignalet Fjernkontrollen virker med prosjektørens fjernsensorer. Denne prosjektøren har tre fjernsensorer; én foran, én oppå og én bak. Sensorene kan henholdsvis aktiveres, eller deaktiveres, med "FJERNK. MOTTAK" under SERVICE-punktet i VALG-Menyen ( 51 ). Når en sensor er aktivert, fanger den opp signalet innenfor følgende rekkevidde: Front- og toppsensorene: 60 grader (30 grader til venstre og 20 grader til høyre for sensoren) innenfor ca. 3 meter. Den bakre sensoren: 40 grader (20 grader til venstre og 20 grader til høyre for sensoren) innenfor ca. 3 meter. MERK Signalet fra fjernkontrollen kan refl ekteres fra skjermen eller liknende. Hvis det er vanskelig å sende signalet direkte til sensoren, prøv å få signalet til å refl ektere. Fjernkontrollen bruker infrarødt lys for å sende signaler til prosjektøren (Klasse 1 LED), den må derfor brukes i et område som er fritt for hindringer som kan blokkere signalene fra fjernkontrollen til prosjektøren. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke korrekt hvis strerkt lys (så som direkte sollys), eller lys fra en veldig kort avstand (så som fra en invertert fl uorescerende lampe) skinner på prosjektørens fjernsensor. Juster prosjektørens posisjon for å unngå disse lysene. Endre fjernkontrollsignalets frekvens Den tilhørende fjernkontrollen har valget mellom modus 1 eller modus 2 signalfrekvens. Hvis fjernkontrollen ikke virker korrekt, prøv å skifte signalfrekvens. Vennligst husk at "FJERNK.-FREKVENS" under SERVICE-punktet i VALG-Menyen ( 51 ) til den prosjektøren som skal kontrolleres, bør settes til samme modus som fjernkontrollen. For å stille inn fjernkontrollens modus, skyves frekvensbryteren på innsiden av batteridekslet til den posisjonen som indikeres av det modusnummeret som velges º 30º 30º 20º 20º Baksiden av fjernkontrollen 30º Ca. 3 m Ca. 3 m Ca. 3 m Innsiden av. batteridekslet Frekvensbryter

17 BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY ON OFF MY BUTTON 1 2 VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE + - OFF ON 2 1 PUSH ENTER - ASPECT LASER INDICATOR MY SOURCE/ DOC.CAMERA Bruke som kablet fjernkontroll Den tilhørende fjernkontrollen virker som en kablet fjernkontroll når den kablede kontrollporten nederst på fjernkontrollen er tilkoblet REMOTE CONTROL-porten på baksiden av prosjektøren via en audio-kabel med 3,5 mm diameter stereo miniplugger. Hvis fjernkontrollsignalet har vanskelig for å nå prosjektøren i de aktuelle omgivelsene, er denne funksjonen effektiv. MERK Hvis den enkle mus & tastatur-funksjonen på dette produktet ikke virker korrekt, vennligst sjekk følgende. - Hvis en USB-kabel kobler denne prosjektøren til en PC med en innebygget pekeinnretning (f.eks. track ball) som en notebook PC, åpne BIOS setup menu, velg så den eksterne musen og deaktiver den innebyggede pekeinnretningen, siden den innebyggede pekeinnretningen kan ha prioritet over denne funksjonen. - Windows 95 OSR 2.1 eller høyere kreves for denne funksjonen. I tillegg er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke på grunn av PCens konfigurasjoner og musdrivere. - Samtidig bruk av to eller fler taster, er ikke mulig unntatt musens "drag and drop"-funksjon. - Denne funksjonen vil kun være aktivert hvis prosjektøren virker korrekt. 15 L DIO IN4 AUDIO OUT G/Y B/CB/P H REMOTE CONTROL Fjernkontroll MERK For å koble fjernkontrollen til prosjektøren, brukes en audio-kabel med 3,5 mm diameter stereo mini-plugger. Bruke som en enkel PC mus & tastatur Den tilhørende fjernkontrollen virker helt enkelt som musen og tastaturet på en PC når prosjektørens USB-port (B-type) er koblet til PCens USB-port (A-type) via en USB-kabel. (1) Venstre museknapp Et trykk på knappen i midten virker også istedenfor å klikke på venstre museknapp. Tipper man knappen i en av åtte retninger, vil PCens markør på skjermen bevege seg i den retningen. (2) Høyre museknapp Et trykk på knappen i midten virker også istedenfor å klikke på høyre museknapp. (3) Hevarmbryter Å skyve mot den siden som er merket virker istedenfor [ ]-tasten på tastaturet. Å skyve mot siden merket virker istedenfor [ ]-tasten på tastaturet. (4) Markørknapp Denne knappen virker istedenfor [ ]-tasten på tastaturet. (5) Markørknapp USB-port Denne knappen virker istedenfor [ ]-tasten på tastaturet. (6) PAGE UP-knapp Denne knappen virker istedenfor PAGE UP-tasten på tastaturet. (7) PAGE DOWN-knapp Denne knappen virker istedenfor PAGE DOWN-tasten på tastaturet. USB (1) (3) (4) (6) BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP til en PC LASER ESC MENU RESET POSITION AUTO MAGNIFY PAGE UP ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MY BUTTON FREEZE KEYSTONE MUTE VOLUME + PAGE DOWN STANDBY/ON VIDEO RGB BLANK LASER PAGE DOWN SEARCH (2) (5) (7)

18 Fjernkontroll Bruke som en enkel PC mus & tastatur (fortsetter) MERK Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for i følgende situasjoner: - Mens lampen varmer opp. (POWER-indikatoren blinker grønt.) - Ved visning av skjermen BLANK ( 24), MAL ( 46) eller MITT BILDE ( 63). - Når en meny vises på skjermen. - Ved bruk av markørknappene til å betjene lyd- eller skjermfunksjoner, så som justering av lydnivået, trapeskorreksjon, korrigering av bildets posisjon samt forstørrelse av skjermen. Feil bruk av den enkle musen & tastaturfunksjonen kan skade utstyret ditt. Ved bruk av denne funksjonen, vennligst koble dette produktet kun til en datamaskin. Påse å sjekke med datamaskinens bruksanvisninger før du kobler dette produktet til en datamaskin. 16

19 BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY ON OFF MY BUTTON 1 2 VOLUME + FREEZE KEYSTONE MUTE - Slå på strømmen Strøm på/av Kontroller at strømkabelen er skikkelig og korrekt koblet til prosjektøren og stikkontakten. Fjern linsedekslet og sett strømbryteren på ON (merket " I "). Strømindikatoren POWER vil lyse oransje ( 72). Vent så i noen sekunder siden knappene muligens ikke fungerer på fler sekunder. 17 Strøm på/av Strømbryter Trykk STANDBY/ON-knappen på prosjektøren 3. eller fjernkontrollen. Projiseringslampen vil lyse og POWER-indikatoren vil begynne å blinke grønt. Når strømmen er helt på, vil indikatoren slutte å blinke og lyse vedvarende grønt. For å vise bildet, velg et kildesignal iht. seksjon "Velge et kildesignal" ( 18, 19). Slå av strømmen STANDBY/ON-knapp Trykk STANDBY/ON-knappen på prosjektøren eller fjernkontrollen. Meldingen "Power off?" vises på skjermen i ca. 5 sekunder. POWER-indikator Trykk igjen på STANDBY/ON-knappen på prosjektøren eller fjernkontrollen mens meldingen vises. Projiseringslampen vil slukkes og POWER-indikatoren vil begynne å blinke oransje. Så vil POWER-indikatoren slutteå blinke og lyse vedvarende i oransje når lampens avkjøling er fullført. Pass på at POWER lyser jevnt oransje og slå av (OFF) strømbryteren (merket "O"). POWER-indikatoren vil gå av. Fest linsedekslet. Ikke slå prosjektøren på igjen i 10 minutter eller mer etter av den er slått av. Slå heller ikke projektoren av kort tid etter at den er slått på. Slik drift kan føre til at lampen får feilfunksjon eller forkorte levetiden på noen av delene inkludert lampen. ADVARSEL Et sterkt lys stråler ut når prosjektørens strøm er på. Se ikke inn i linsen på prosjektøren, eller inn gjennom noen av prosjektørens åpninger. Ta ikke på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden det er for varmt. MERK Slå strømmen på/av i riktig rekkefølge. Vennligst slå prosjektøren på før de tilkoblede apparatene. Slå av prosjektøren etter at de tilkoblede apparatene er slått av. Når AUTO-PÅSLÅING i VALG-Menyen er satt til SKRU PÅ, og strømmen sist ble slått av med strømbryteren, vil prosjekteringslampen lyse opp når strømbryteren skrus på, uten at man trykker STANDBY/ON-knappen ( 47). Bruk driftsstans-bryteren ( 74) kun når prosjektøren ikke ble slått av på normal måte.

20 Betjening Betjening Justering av volumet 1. Bruk VOLUME+ / VOLUME- -knappen for å justere volumet. En dialog vil vises på skjermen for å hjelpe deg med å justere volumet. Hvis du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter noen få sekunder. ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 + Hvis er valgt for nåværende bilde-input-port, er volumjusteringen deaktivert. Vennligst se AUDIO-punktet i AUDIO-Menyen ( 41). Når prosjektoren er i standby-modusen, så kan volumet justeres om ikke er valgt for LYDUTGANG STANDBY i AUDIO ( 41). Midlertidig demping av lyden ON 1 + Trykk MUTE-knappen på fjernkontrollen. 1. OFF 2 - En dialog vil vises på skjermen for å angi at du har dempet lyden. FREEZE KEYSTONE MUTE For å gjenopprette lyden trykkes MUTE-, VOLUME+- eller VOLUME- -knappen. Hvis du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter noen få sekunder. Hvis er valgt for nåværende bilde-input-port, er lyden alltid stum. Vennligst se AUDIO-punktet i AUDIO-Menyen ( 41). Når lyden er dempet når et signal fra VIDEO (NTSC), S-VIDEO (NTSC) eller COMPONENT -porten er valgt, vil C.C. (Closed Caption) automatisk aktiveres om VIS-valget til C.C. Menyen er satt til AUTO og inngangsignalet støtter C.C.-funksjonen ( 65). Velge et kildesignal Trykk INPUT-knappen på prosjektøren. 1. Hver gang du trykker denne knappen vil prosjektøren veksle inngangsport fra den aktuelle porten i denne rekkefølgen. RGB 1 RGB 2 HDMI VIDEO S-VIDEO COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) Trykk RGB-knappen på fjernkontrollen for å velge en 1. inngangsport for RGB-signalet. LASER Hver gang du trykker denne knappen vil prosjektøren veksle INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB inngangsport fra den aktuelle porten i denne rekkefølgen. MY SOURCE/ DOC.CAMERA RGB 1 RGB 2 HDMI Når SKRU PÅ er valgt for elementet AUTO-SØK på VALG-Menyen, vil prosjektoren fortsette å sjekke alle inngangsportene sekvensielt til den oppdager et inngangssignal ( 47). Hvis RGB-knappen trykkes inn mens VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENT-porten er valgt, vil prosjektøren sjekke RGB1-porten først. (fortsettes på neste side) 18 OFF 2 -

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Nettverksveiledning Takk for kjøpet av dette produktet. Denne veiledningen har kun til intensjon å forklare nettwerksfunksjoner. For riktig

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:36 PM Kontrollere tilbehør Når du pakker ut prosjektøren og tilbehøret, må du kontrollere at følgende enheter følger

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH530-seriene

Manual for. Acer projektor PH530-seriene Manual for Acer projektor PH530-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer