LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01"

Transkript

1 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning

2

3 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke produktet, vennligst les "Brukerhåndbok - Sikkerhetshåndbok" og relaterte manualer for å sikre korrekt bruk av dette produktet.t. Etter at du har lest dem, bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Etter å ha lest dem bør de oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. Om denne manualen Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig skade eller selv dødsfall pga feil håndtering hvis den ignoreres. FORSIKTIG Dette symbolet indikerer informasjon som muligens kan resultere i personlig eller fysisk skade pga feil håndtering hvis den ignoreres. Vennligst se de sidene som er skrevet etter dette symbolet. MERK Informasjonen i denne brukerhåndboken er underlagt endringer uten foregående varsel. Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i denne brukerhåndboken. Reproduksjon, overføring, eller kopiering av hele eller enhver del av dette dokumentet er ikke tillatt uten spesiell skriftlig godkjennelse. Varemerkebekreftelse Microsoft og Internet Explorer, Windows, Windows NT, Windows Me, Windows Vista er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation. PowerPC er et registrert varemerke som tilhører International Business Machines Corporation. VESA og DDC er varemerker som tilhører Video Electronics Standard Association. Apple og Macintosh, Mac, Mac OS er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. Pentium er et registrert varemerke som tilhører Intel Corporation. JavaScript er et registrert varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc. DVI er et registrert varemerke som tilhører Digital Display Working Group. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Blu-ray Disc er et varemerke. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. 1

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om denne manualen Innholdsfortegnelse Prosjektørens funksjoner Forberedelser Pakkens innhold Festing og fjerning av linsedekselet. 3 Part names (Navn på deler)... 4 Prosjektør Kontrollpanel...5 Bakpanel...5 Fjernkontroll Montering Plassering...8 Justering av prosjektørens elevator. 9 Bruke sikkerhetssperre og lås...9 Sammenkobling av apparatene Strømtilkobling Fjernkontroll...13 Laserpeker Sette i batterier Om fjernkontrollsignalet Endre fjernkontrollsignalets frekvens.. 14 Bruke som kablet fjernkontroll...15 Bruke som en enkel PC mus & tastatur..15 Strøm på/av...17 Slå på strømmen...17 Slå av strømmen...17 Betjening...18 Justering av volumet...18 Midlertidig demping av lyden Velge et kildesignal...18 Søke etter et kildesignal Velge et aspektforhold (h/b) Justere zoom og fokus Justere linseskift...20 Bruke den automatiske justeringsfunksjonen..20 Justere posisjonen Korrigere forvrengning Bruke forstørrelsesfunksjonen Frysing av skjermen Midlertidig blanking av skjermen BiB (Bilde-i-bilde) Bruke menyfunksjonen ENKEL-MENY ASPEKT, AUTO KEYSTONE UTFØR, KEYSTONE, KEYSTONE, PERFEKT TILPASSET, BILDEMODUS, 2 (ENKEL-MENY (fortsetter) ) LYS, KONTRAST, FARGE, NYANSE, SKARPHET, STILLE, SPEIL, NULLS, FILTERTID, SPRÅK, Gå til avansert meny... BILDE-Meny LYS, KONTRAST, GAMMA, FARGETEMP., FARGE, NYANSE, SKARPHET, AKTIV IRIS, MITT MINNE UTTRYKK-Meny...32 ASPEKT, OVERSCAN, V POS., H POS., H FASE, H STR., UTFØR AUTOJUSTERING KILDE-Meny PROGRESSIV, V. STØYRED., 3D-YCS, FARGESKILLE, COMPONENT, VIDEOFORMAT, HDMI, RAMMELÅS, RGB-INNG., OPPLØSNING OPPSETT-Meny AUTO KEYSTONE UTFØR, KEYSTONE, KEYSTONE, PERFEKT TILPASSET, STILLE, SPEIL, SKJERMUTGANG AUDIO-Meny...41 VOLUM, DISKANT, BASS, HØYTALER, AUDIO, HDMI AUDIO SKJERM-Meny SPRÅK, MENYPOS., BLANK, OPPSTRT., Min Skjerm, Min Skjerm - Lås, BESKJED, KILDENAVN, MAL VALG-Meny...47 AUTO-SØK, AUTO KEYSTONE, AUTO-PÅSLÅING, AUTO AV, LAMPETID, FILTERTID, MIN KNAPP, MIN KILDE, SERVICE, SIKKERHET NETTVERK-Meny INNSTIL., PROSJEKTØRNAVN, MITT BILD, INFO, SERVICE C.C. (Lukket Tekst) Meny VIS, MODUS, KANAL Vedlikehold Lampe Luftfilter Internt klokkebatteri Annet stell Feilsøking Relaterte meldinger Vedrørende indikatorlampene Fenomener som lett kan forveksles med maskindefekter Garanti og etter-salg-service. 77 Spesifikasjoner....77

5 Prosjektørens funksjoner Forberedelser Pakkens innhold Prosjektørens funksjoner / Forberedelser Denne prosjektøren brukes til å projisere en rekke typer bildesignaler på et lerret. Denne prosjektøren trenger kun minimal plass for oppstiling og er I stand til å produsere store bilder selv på korte avstander. Videre har prosjektøren følgende funksjoner for å utvide dens potensial for variert bruk. WUXGA (1920 x 1200) standardoppløsningen kan støtte breksjerm PCer for å vise dine orginale bilder på skjermen. HDMI-inngangen støtter forskjellig bildeutstyr som har digital kontakt for et klarere bilder på skjerm. Vennligst se avsnittet Pakkens innhold i Brukerhåndbok (konsis) som medfølger i bokform. Prosjektøren skal leveres med de delene som vises der. Kontakt forhandleren umiddelbart hvis noe mangler. MERK Ta vare på originalemballasjen for fremtidig transport. Vær nøye med å bruker originalemballasjen når prosjektøren flyttes. Vær spesielt varsom med linsen. Festing og fjerning av linsedekselet Fjern linsedekselet før du bruker projektoren. Fest linsedekselet som vist i figuren når projektoren ikke er i bruk. ADVARSEL Hvis projektoren blir støtet mot en vegg eller andre ting uten at linsedekselet er på plass, kan projektoren få feilfunksjoner. Linsedeksel Linsedeksel 3

6 Part names (Navn på deler) Part names (Navn på deler) Prosjektør (1) Høyttalere (x 2) ( 41) (2) Fokus-ring ( 20) (3) Zoom-ring ( 20) (4) Lampedeksel ( 66) The lamp unit is inside. (5) Linseskiftdeksel ( 20) (6) Horisontalt linseskifthjul ( 20) (7) Vertikalt linseskifthjul ( 20) (8) Kontrollpanel ( 5) (9) Linse ( 70) (10) Linsedeksel ( 3) (11) Fjernsensorer (x 3) ( 14) (12) Elevatorføtter (x 2) ( 9) (13) Elevatorknotter (x 2) ( 9) (14) Filterdeksel ( 68) Luftfilteret og innsugingsviften er innebygget. (15) Utblåsingsvifter. (16) Innsugingsvifter. (17) Håndtak. (18) Batterideksel ( 69) (19) Bakpanel ( 5) VARMT! (4) (3) (2) (15) VARMT! (12) (10) (12) (16) (8) (5) (8) (9) (11) (12) (13) (18) (6) (7) (11) (14) (12) (13) (1) (19) (11) (1) (17) ADVARSEL VARMT! : Ikke ta på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden disse vil bli svært varme. Ikke se inn i linseåpningen eller ventilasjonsåpningene mens lampen er på, det sterke lyset kan være skadelig for øynene. Ikke ta tak i frontdekslet for å holde prosjektøren opp, siden prosjektøren kan falle ned. Ikke juster heiseknottene uten å holde prosjektøren, siden prosjektøren kan falle ned. FORSIKTIG Oppretthold normal ventilasjon for å forhindre at prosjektøren blir for varm. Ikke dekk over, blokker eller stopp til luftehullene. Ikke plasser noe som kan klebe til eller bli sugd inn i luftehullene rundt innsugingsåpningene. Rengjør luftfilteret regelmessig. 4

7 HDMI AUDIO IN1 AUDIO IN2 RGB OUT VIDEO S-VIDEO RGB1 Y CB/PB R L R L AUDIO IN3 AUDIO IN4 CR/PR AUDIO OUT I O LAN RGB2 G/Y B/CB/PB R/CR/PR H V REMOTE CONTROL USB AC IN CONTROL Part names (Navn på deler) Kontrollpanel (1) STANDBY/ON-knapp ( 17) (2) MENU-knapp ( 26) Den består av fire markørknapper. (3) INPUT-knappen ( 18) (4) POWER-indikator ( 17, 72) (5) TEMP-indikator ( 72) (6) LAMP-indikator ( 72) (6) (5) (4) Bakpanel (1) Driftsstans-bryter ( 74) (2) Sikkerhetsspalte ( 9) (3) Sikkerhetssperre ( 9) (4) AC IN (Strøminntak) ( 12) (5) Nettbryter ( 17) (6) RGB1-port ( 10) (7) RGB2(G/Y, B/CB/PB, R/CR/PR, H, V)- port ( 10) (8) CONTROL-port ( 10) (9) HDMI-port ( 10) (10) VIDEO-port ( 10) (11) S-VIDEO-port ( 10) (12) COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR)-porter ( 10) (13) AUDIO IN1-port ( 10) (14) AUDIO IN2-port ( 10) (15) AUDIO IN3 (R/L)-porter ( 10) (16) AUDIO IN4 (R/L)-porter ( 10) (17) RGB OUT-port ( 10) (18) AUDIO OUT-port ( 10) (19) REMOTE CONTROL-port ( 10) (20) LAN-port ( 10) (21) USB-port ( 10) (1) (2) (3) (1) (2) (9) (14) (13) (17) (6) (18) (20)(7) (19) (8) (10) (11) (15) (16) (12) (21) (5) (4) (3) ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten for å hindre prosjektøren fra å falle ned, siden den ikke er designet for det. FORSIKTIG Bruk driftsstansbryteren kun når prosjektøren ikke er slått av på normal måte, for hvis man slår av med denne bryteren, stopper driften av prosjektøren uten at den avkjøles. 5

8 Part names (Navn på deler) Fjernkontroll (1) Laserpeker ( 13) Det er en stråleutgang. (2) LASER INDICATOR ( 13) (3) LASER-knapp ( 13) (4) STANDBY/ON-knapp ( 17) (5) VOLUME+/- -knappene ( 18) (6) MUTE-knapp ( 18) (7) VIDEO-knapp ( 19) (8) RGB-knapp ( 18) (9) SEARCH-knapp ( 19) (10) AUTO-knapp ( 20) (11) ASPECT-knapp ( 19) (12) POSITION-knapp ( 21) (13) KEYSTONE-knapp ( 21) (14) MY SOURCE/DOC.CAMERA-knapp ( 19) (15) MAGNIFY - ON/- OFF-knappene ( 23) (16) FREEZE-knapp ( 23) (17) BLANK-knapp ( 24) (18) MY BUTTON - 1 -knapp ( 49) (19) MY BUTTON - 2 -knapp ( 49) (20) MENU-knapp ( 26) (21) Hevarmbryter ( 26) : aktiverer 3 funksjoner som vist nedenfor. Markør-knapp : for å skyve mot siden merket. Markør-knapp : for å skyve mot siden merket. ENTER-knapp : to push down the center point. (22) Pil / knapper ( 26) (23) PbyP-knapp ( 25) (24) RESET-knapp ( 26) (32) (25) ESC-knapp ( 26) (26) Venstre museknapp ( 15) (27) Høyre museknapp ( 15) (28) PAGE UP-knapp ( 15) (29) PAGE DOWN-knapp ( 15) (30) Kablet fjernkontrollport ( 15) (31) Batterideksel ( 13) (32) Batteriholder ( 13) (33) (33) Frekvensbryter ( 14) (7) (4) (17) (26) (11) (22) (28) (20) (25) (12) (15) (16) (13) (30) (2) (1) BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY ON OFF MY BUTTON 1 2 VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE + - Baksiden av. fjernkontrollen (8) (14) (9) (3) (27) (21) (29) (24) (10) (23) (18) (5) (6) (19) ADVARSEL Ikke se inn i stråleutgangen, og ikke pek strålen mot mennesker eller dyr mens LASERknappen er trykket, siden strålen kan skade øynene. FORSIKTIG Vær oppmerksom på at laserstrålen kan føre til farlig radioaktiv eksponering. Bruk laserpekeren kun for å peke på skjermen. (31) 6

9 Montering Montering Monter prosjektøren i henhold til omgivelsene og den måten prosjektøren vil bli brukt på. ADVARSEL Plasser prosjektøren i en stabil horisontal posisjon. Hvis prosjektøren faller ned, eller den dyttes overende, kan det føre til personskade og/eller skade på prosjektøren. Brukes en skadet prosjektør, kan dette føre til brann og/eller elektrisk støt. Prosjektøren må ikke settes på en ustabil, skrånende, eller vibrerende flate, så som et vaklende eller skrått stativ. Ikke plasser prosjektøren på i dens sider, front, eller bakside. Rådfør deg med din forhandler før en spesiell installasjon, så som å henge den i taket. Plasser prosjektøren på et kjølig sted og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Prosjektørens høye temperatur kan forårsake brann, forbrenninger og/eller funksjonsfeil på prosjektøren. Ikke plasser eller fest på noe som vil blokkere linsen eller ventilasjonshullene. La det være en avstand på minst 30 cm mellom prosjektørens sider og andre objekter, så som vegger. Ikke plasser prosjektøren på metall eller noe som mykner i varme. Ikke plasser prosjektøren på tepper, puter, eller sengeklær. Ikke plasser prosjektøren i direkte sollys eller nær varmekilder, så som varmeapparater. Ikke sett noe i nærheten av prosjektørens linse eller ventilasjonsåpninger, eller oppå prosjektøren. Ikke plasser noe som kan suges inn i eller klebe til luftehullene under bunnen på prosjektøren. Denne prosjektøren har noen innsugningsåpninger også i bunnen. Ikke plasser prosjektøren på noe sted hvor den kan bli våt. Hvis prosjektøren blir våt, eller det søles væske inn i den, kan dette føre til brann, elektrisk støt og/ eller feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser prosjektøren på badet eller utendørs. Ikke plasser noe som inneholder væske nær prosjektøren. Ikke plasser projektoren på steder hvor det benyttes olje, f.eks. matolje eller maskinolje. FORSIKTIG Unngå å plassere prosjektøren i et røykfylt, fuktig eller støvete rom. Hvis prosjektøren plasseres i et slikt rom, kan det føre til brann, elektrisk støt og/eller feilfunksjon av prosjektøren. Ikke plasser prosjektøren nær luftfuktere, røykerom eller kjøkken. Bruk heller ikke en ultrasonisk luftfukter nær projektoren. Ellers kan klor og mineraler i kranvannet bli atomisert, og kan bli lagret i projektoren og dermed føre til dårligere bilde eller andre problemer. Plasser prosjektøren slik at ikke lys kan treffe prosjektørens fjernkontrollsensor direkte. 7

10 Montering Plassering Se illustrasjonene og tabellene nedenfor for å bestemme skjermstørrelse og projisjonsavstand. De verdiene som vises i tabellen er kalkulert for en full størrelse skjerm: (a) Skjermstørrelse (diagonal) (b) Projisjonsavstand (±10%) (c) Skjermhøyde (±10%), når det vertikale linseskiftet ( 20) er skjøvet helt opp. På en horisontal flate (b) (a) (c) opp up (c) ned down Hengende fra taket (c) ned down (a) (c) opp up (b) La det være en avstand på minst 30 cm mellom prosjektørens sider og andre objekter, så som vegger. Rådfør deg med din forhandler før en spesiell installasjon, så som å henge den i taket. 16 : 10 skjerm 4 : 3 skjerm (a) Skjermstørrelse (b) Projisjonsavstand (c) Skjermhøyde (b) Projisjonsavstand (c) Skjermhøyde [tommer (m)] [m (tommer)] [cm (tommer)] [m (tommer)] [cm (tommer)] min. maks. ned opp min. maks. ned opp 30 (0,8) 0,9 (37) 1,9 (75) 0 (0) 40 (16) 1,1 (42) 2,1 (84) 0 (0) 46 (18) 40 (1,0) 1,3 (49) 2,5 (100) 0 (0) 54 (21) 1,4 (56) 2,9 (113) 0 (0) 61 (24) 60 (1,5) 1,9 (75) 3,8 (150) 0 (0) 81 (32) 2,2 (85) 4,3 (170) 0 (0) 91 (36) 70 (1,8) 2,2 (87) 4,4 (175) 0 (0) 94 (37) 2,5 (99) 5,0 (198) 0 (0) 107 (42) 80 (2,0) 2,5 (100) 5,1 (200) 0 (0) 108 (42) 2,9 (113) 5,8 (227) 0 (0) 122 (48) 90 (2,3) 2,9 (113) 5,7 (225) 0 (0) 121 (48) 3,2 (128) 6,5 (255) 0 (0) 137 (54) 100 (2,5) 3,2 (125) 6,4 (250) 0 (0) 135 (53) 3,6 (142) 7,2 (283) 0 (0) 152 (60) 120 (3,0) 3,8 (150) 7,6 (300) 0 (0) 162 (64) 4,3 (170) 8,6 (340) 0 (0) 183 (72) 150 (3,8) 4,8 (188) 9,5 (376) 0 (0) 202 (79) 5,4 (213) 10,8 (426) 0 (0) 229 (90) 200 (5,1) 6,4 (252) 12,7 (501) 0 (0) 269 (106) 7,2 (285) 14,4 (568) 0 (0) 305 (120) 250 (6,4) 8,0 (315) 15,9 (627) 0 (0) 337 (132) 9,1 (356) 18,0 (710) 0 (0) 381 (150) 300 (7,6) 9,6 (378) 19,1 (752) 0 (0) 404 (159) 10,9 (428) 21,6 (852) 0 (0) 457 (180) 350 (8,9) 11,2 (441) 22,3 (878) 0 (0) 471 (185) 12,7 (499) 25,2 (994) 0 (0) 533 (210) 8

11 Justering av prosjektørens elevator Montering Hvis den flaten som prosjektøren plasseres på er litt ujevn til venstre eller høyre, bruk elevatorføttene for å plassere prosjektøren horisontalt. Man kan også bruke føttene til å heve prosjektøren slik at man 10 kan projisere i en passende vinkel til skjermen, ved å heve fronten av prosjektøren innenfor 10 grader. Prosjektøren har 2 elevatorføtter og 2 elevatorknotter. En elevatorfot kan justeres mens man drar opp elevatorknotten på samme side. Mens prosjektøren løftes dras elevatorknottene opp for å løsne 1. elevatorføttene. Plasser fronten av prosjektøren i ønsket høyde Slipp elevatorknottene for å låse elevatorføttene. Etter at elevatorføttene er låst, settes prosjektøren forsiktig ned. Om nødvendig kan elevatorføttene vris manuelt for å foreta mer nøyaktige justeringer. Hold prosjektøren fast mens føttene vris. For å løsne en elevatorfot, løftes elevatorknotten på samme side. For å finjustere vris foten. FORSIKTIG Ikke juster elevatorknottene uten å holde prosjektøren, siden prosjektøren kan falle ned. Ikke still prosjektøren på skrå unntatt for å heve fronten innenfor 10 grader med justeringsføttene. Skråstilling utover begrensningen, kan forårsake feilfunksjon eller forkorte levetiden til forbruksvarer eller selve prosjektøren. Bruke sikkerhetssperre og lås En kommersiell anti-tyverilenke eller -ståltråd på opptil 10 mm i diameter kan festes til sikkerhetssperren på prosjektøren. Også dette produktet har sikkerhetsspalten for Kensington-låsen. For detaljer, se manualen for sikkerhetsverktøy. Sikkerhetssperre Anti-tyverikjede eller ståltråd ADVARSEL Ikke bruk sikkerhetssperren og sikkerhetsspalten for å hindre prosjektøren fra å falle ned, siden den ikke er designet for det. MERK Sikkerhetssperren og sikkerhetsåpningen er ikke omfattende tyveriforebyggende tiltak. De er ment å skulle brukes som supplerende tiltak for å forhindre tyveri. 9 Sikkerhetsspalte

12 LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY ON OFF MY BUTTON 1 2 VOLUME + FREEZE KEYSTONE MUTE - Montering Sammenkobling av apparatene Les bruksanvisningene for apparatene nøye før disse kobles til prosjektøren. Kontroller at alle apparatene er skikket for å kobles til dette produktet og forbered de kablene som kreves for tilkoblingen. Vennligst følg forklaringen nedenfor for å koble dem til. PC HDMI AUDIO OUT RGB OUT AUDIO OUT LAN RGB OUT USB-A RS-232C Fjernkontroll LAN RGB1 Monitor RGB IN HDMI AUDIO IN1 AUDIO IN2 RGB OUT VIDEO S-VIDEO Y CB/PB R L R L AUDIO IN3 AUDIO IN4 CR/PR AUDIO OUT RGB2 G/Y B/CB/PB R/CR/PR H V REMOTE CONTROL USB CONTROL Høyttalere (med forsterker) AUDIO IN S-VIDEO OUT R L AUDIO OUT VIDEO OUT R L AUDIO OUT Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT R L AUDIO OUT VCR/DVD/Blu-ray-spiller ADVARSEL Prosjektøren må ikke demonteres eller modifiseres. Pass på at kablene ikke skades og ikke bruk skadede kabler. FORSIKTIG Skru av alle apparatene og dra ut deres strømkabler før de kobles til prosjektøren. Tilkobling av et nettilkoblet apparat til prosjektøren, kan generere ekstremt høye lyder eller andre abnormiteter som kan resultere i feilfunksjon eller skade på apparatet og prosjektøren. Bruk egnet tilbehør eller spesifiserte kabler. Rådfør deg med din forhandler angående ikke-tilbehørskabler, siden disse etter forskriftene muligens må være i en spesiell lengde eller med en ferritkjerne. For kabler med kjerne kun i den ene enden, kobles den enden som har kjerne til prosjektøren. Kontroller at apparatene kobles til riktig port. Feil tilkobling kan resultere i feilfunksjon eller skade på apparatet og prosjektøren. 10

13 Sammenkobling av apparatene (fortsetter) 11 Montering MERK Les bruksanvisningene for apparatene nøye før de kobles til prosjektøren og kontroller at alle apparatene er skikket for tilkobling til dette produktet. Før tilkobling til en PC, sjekk signalnivået, signalstyringen og oppløsningen. - Vennligst be nettverksadministratoren om råd. LAN-porten må ikke kobles til et nettverk som kanskje har for høy spenning. - Noen signaler kan trenge en adapter for overføring til denne prosjektøren. - Noen PCer har mange skjermvisningermodi som kan omfatte signaler som ikke støttes av denne prosjektøren. - Selv om prosjektøren kan fremvise signaler med en oppløsning på opptil WUXGA (1920X1200), vil signalet konverteres til prosjektørens skjermoppløsning før det vises. Den beste billedkvaliteten oppnås hvis kildesignalets oppløsning og prosjektørens skjerm er identiske. Mens tilkoblingen foregår, sjekk at formen på kabelens støpsel passer inn i den åpningen den skal tilkobles. Og husk å dra til alle skruer på tilkoblingselementer som har skruer. Når en bærbar PC kobles til prosjektøren, må man huske å aktivere PCens eksterne RGB-utgang. (Innstill den bærbare PCen til CRT-visning, eller til simultan LCD- og CRTvisning.) For detaljer om hvordan dette gjøres, vennligst se instruksjonsmanualen til den aktuelle bærbare PCen. Når billedoppløsningen endres på en computer som er avhengig av en kilde, kan automatisk justeringsfunksjon ta noe tid og vil muligens ikke fullføres. I dette tifellet kan det hende at du ikke vil se en avkrysningsrute i Windows for å velge "Ja/Nei" for den nye oppløsningen. I så fall settes oppløsningen tilbake til den opprinnelige. Det kan bli anbefalt å bruke andre CRT- eller LCD-monitorer for å endre oppløsningen. I noen tilfeller kan ikke denne prosjektøren vise et skikkelig bilde, eller vise noe bilde på skjermen i det hele tatt. For eksempel kan det være at automatisk justering ikke fungerer korrekt med noen kildesignaler. Et kildesignal av sammensatt sync, eller sync på G, kan forvirre denne prosjektøren slik at den ikke vil vise et riktig bilde. HDMI-porten på denne modellen er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) og er derfor i stand til å vise et videosignal fra HDCP-kompatible DVD-spillere eller lignende. Om Plug-and-Play-kapabilitet Plug-and-Play er et system som består av en computer, dens operativsystem og perifert utstyr (dvs. fremvisningsanordninger). Denne prosjektøren er VESA DDC 2B-kompatibel. Plug-and-Play kan brukes ved at man kobler denne prosjektøren til en computer som er VESA DDC (Display Data Channel)-kompatibel. Utnytt denne funksjonen ved å koble en RGB-kabel til RGB1-porten (DDC 2B-kompatibel). Plug-and-Play vil kanskje ikke virke korrekt hvis en annen type tilkobling prøves. Vennligst bruk standard drivere i din computer ettersom denne prosjektøren er en Plug-and-Play-monitor. MERKNAD for HDMI HDMI støtter følgende signaler. -Videosignal : -PC-signaler : Se Brukerhåndbok (detaljert) Teknisk -Audio-signal : Lineært PCM-format Sampling Frequency 48kHz / 44,1kHz / 32kHz Denne prosjektøren kan kobles til annet utstyr som har HDMI- eller DVI-konnektor, men det kan hende at prosjektøren ikke virker korrekt med en del utstyr, f.eks. ikke noe video eller audio. Bruk kun en HDMI-kabel som har HDMI-logo. Når prosjektøren kobles til et apparat med DVI-konnektor, brukes en DVI- til HDMIkabel for tilkobling til HDMI-input, og en audio-kabel for tilkobling til AUDIO-input.

14 Montering Strømtilkobling Plugg støpslet på strømkabelen inn i AC IN (strøminntak) på prosjektøren. 1. Stikk støpslet på strømkabelen godt inn i stikkontakten. 2. AC IN Koble til strømkabelen til utgangen ADVARSEL Vennligst vær ekstra forsiktig når strømkabelen tilkobles, ettersom uriktig eller mangelfull tilkobling kan føre til brann og/eller elektrisk støt. Bruk kun den strømkabelen som kom med prosjektøren. Hvis den er skadet, kontakt forhandleren for å få en ny. Strømkabelen må kun plugges i stikkontakter med en spenning som passer til strømkabelen. Strømuttaket bør være i nærheten av prosjektøren og lett tilgjengelig. Ta strømkabelen ut for fullstendig separering. En strømkabel må aldri modifiseres. 12

15 ON OFF Fjernkontroll Laserpeker Fjernkontroll Denne fjernkontrollen har en laserpeker istedenfor en finger eller en pekestokk. Laserstrålen virker og LASER INDICATOR lyser når LASER-knappen er trykket. LASER INDICATOR LASER-knapp LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH BLANK LASER ASPECT PUSH ENTER PAGE UP PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY MY BUTTON VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE ADVARSEL Laserpekeren på fjernkontrollen brukes istedenfor en finger eller pekestokk. Se aldri rett inn i laserstråleåpningen og ikke pek på andre mennesker med laserstrålen. Laserstrålen kan forårsake synsproblemer. FORSIKTIG Bruken av kontroller eller justeringer, eller utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert heri, kan føre til farlig strålingseksponering. Sette i batterier Vennligst sett inn batteriene før fjernkontrollen tas i bruk. Hvis fjernkontrollen begynner å svikte, bytt ut batteriene. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, tas batteriene ut av fjernkontrollen og lagres på et trygt sted. Skyv batteridekslet bakover i 1. pilens retning og ta det av Tilpass og sett inn de to AAbatteriene (HITACHI MAXELL, del nr. LR6 eller R6P) i henhold til deres pluss- og minusterminaler som vist i fjernkontrollen. Sett batteridekslet tilbake ved å skyve det i pilretningen og klikke det på plass. ADVARSEL Batteriene må alltid behandles med forsiktighet og kun brukes som anvist. Uriktig bruk kan føre til at batteriene eksploderer, sprekker, eller begynner å lekke, hvilket kan resultere i brann, skade og/eller miljøforurensning. Kun de spesifiserte batteriene må anvendes. Ikke bruk forskjellige batterityper samtidig. Ikke bruk et nytt batteri sammen med et gammelt. Sjekk at pluss- og minus-terminalene plasseres riktig når batteriene settes inn. Hold batterier utenfor barns og dyrs rekkevidde. Batteriene må ikke lades på nytt, kortsluttes, loddes, eller demonteres. Batterier må ikke kastes i ild eller i vann. Oppbevar batterier på et mørkt, kjølig og tørt sted. Hvis batteriene har lekket, tørk bort lekkasjen og bytt deretter batteriene. Hvis noe av den lekkede væsken har kommet på kroppen eller klærne dine, må den straks vaskes av med rent vann. Følg de lokale forskriftene for deponering av batterier. 13

16 2 1 Fjernkontroll Om fjernkontrollsignalet Fjernkontrollen virker med prosjektørens fjernsensorer. Denne prosjektøren har tre fjernsensorer; én foran, én oppå og én bak. Sensorene kan henholdsvis aktiveres, eller deaktiveres, med "FJERNK. MOTTAK" under SERVICE-punktet i VALG-Menyen ( 51 ). Når en sensor er aktivert, fanger den opp signalet innenfor følgende rekkevidde: Front- og toppsensorene: 60 grader (30 grader til venstre og 20 grader til høyre for sensoren) innenfor ca. 3 meter. Den bakre sensoren: 40 grader (20 grader til venstre og 20 grader til høyre for sensoren) innenfor ca. 3 meter. MERK Signalet fra fjernkontrollen kan refl ekteres fra skjermen eller liknende. Hvis det er vanskelig å sende signalet direkte til sensoren, prøv å få signalet til å refl ektere. Fjernkontrollen bruker infrarødt lys for å sende signaler til prosjektøren (Klasse 1 LED), den må derfor brukes i et område som er fritt for hindringer som kan blokkere signalene fra fjernkontrollen til prosjektøren. Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke korrekt hvis strerkt lys (så som direkte sollys), eller lys fra en veldig kort avstand (så som fra en invertert fl uorescerende lampe) skinner på prosjektørens fjernsensor. Juster prosjektørens posisjon for å unngå disse lysene. Endre fjernkontrollsignalets frekvens Den tilhørende fjernkontrollen har valget mellom modus 1 eller modus 2 signalfrekvens. Hvis fjernkontrollen ikke virker korrekt, prøv å skifte signalfrekvens. Vennligst husk at "FJERNK.-FREKVENS" under SERVICE-punktet i VALG-Menyen ( 51 ) til den prosjektøren som skal kontrolleres, bør settes til samme modus som fjernkontrollen. For å stille inn fjernkontrollens modus, skyves frekvensbryteren på innsiden av batteridekslet til den posisjonen som indikeres av det modusnummeret som velges º 30º 30º 20º 20º Baksiden av fjernkontrollen 30º Ca. 3 m Ca. 3 m Ca. 3 m Innsiden av. batteridekslet Frekvensbryter

17 BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY ON OFF MY BUTTON 1 2 VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE + - OFF ON 2 1 PUSH ENTER - ASPECT LASER INDICATOR MY SOURCE/ DOC.CAMERA Bruke som kablet fjernkontroll Den tilhørende fjernkontrollen virker som en kablet fjernkontroll når den kablede kontrollporten nederst på fjernkontrollen er tilkoblet REMOTE CONTROL-porten på baksiden av prosjektøren via en audio-kabel med 3,5 mm diameter stereo miniplugger. Hvis fjernkontrollsignalet har vanskelig for å nå prosjektøren i de aktuelle omgivelsene, er denne funksjonen effektiv. MERK Hvis den enkle mus & tastatur-funksjonen på dette produktet ikke virker korrekt, vennligst sjekk følgende. - Hvis en USB-kabel kobler denne prosjektøren til en PC med en innebygget pekeinnretning (f.eks. track ball) som en notebook PC, åpne BIOS setup menu, velg så den eksterne musen og deaktiver den innebyggede pekeinnretningen, siden den innebyggede pekeinnretningen kan ha prioritet over denne funksjonen. - Windows 95 OSR 2.1 eller høyere kreves for denne funksjonen. I tillegg er det mulig at denne funksjonen ikke vil virke på grunn av PCens konfigurasjoner og musdrivere. - Samtidig bruk av to eller fler taster, er ikke mulig unntatt musens "drag and drop"-funksjon. - Denne funksjonen vil kun være aktivert hvis prosjektøren virker korrekt. 15 L DIO IN4 AUDIO OUT G/Y B/CB/P H REMOTE CONTROL Fjernkontroll MERK For å koble fjernkontrollen til prosjektøren, brukes en audio-kabel med 3,5 mm diameter stereo mini-plugger. Bruke som en enkel PC mus & tastatur Den tilhørende fjernkontrollen virker helt enkelt som musen og tastaturet på en PC når prosjektørens USB-port (B-type) er koblet til PCens USB-port (A-type) via en USB-kabel. (1) Venstre museknapp Et trykk på knappen i midten virker også istedenfor å klikke på venstre museknapp. Tipper man knappen i en av åtte retninger, vil PCens markør på skjermen bevege seg i den retningen. (2) Høyre museknapp Et trykk på knappen i midten virker også istedenfor å klikke på høyre museknapp. (3) Hevarmbryter Å skyve mot den siden som er merket virker istedenfor [ ]-tasten på tastaturet. Å skyve mot siden merket virker istedenfor [ ]-tasten på tastaturet. (4) Markørknapp Denne knappen virker istedenfor [ ]-tasten på tastaturet. (5) Markørknapp USB-port Denne knappen virker istedenfor [ ]-tasten på tastaturet. (6) PAGE UP-knapp Denne knappen virker istedenfor PAGE UP-tasten på tastaturet. (7) PAGE DOWN-knapp Denne knappen virker istedenfor PAGE DOWN-tasten på tastaturet. USB (1) (3) (4) (6) BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP til en PC LASER ESC MENU RESET POSITION AUTO MAGNIFY PAGE UP ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MY BUTTON FREEZE KEYSTONE MUTE VOLUME + PAGE DOWN STANDBY/ON VIDEO RGB BLANK LASER PAGE DOWN SEARCH (2) (5) (7)

18 Fjernkontroll Bruke som en enkel PC mus & tastatur (fortsetter) MERK Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for i følgende situasjoner: - Mens lampen varmer opp. (POWER-indikatoren blinker grønt.) - Ved visning av skjermen BLANK ( 24), MAL ( 46) eller MITT BILDE ( 63). - Når en meny vises på skjermen. - Ved bruk av markørknappene til å betjene lyd- eller skjermfunksjoner, så som justering av lydnivået, trapeskorreksjon, korrigering av bildets posisjon samt forstørrelse av skjermen. Feil bruk av den enkle musen & tastaturfunksjonen kan skade utstyret ditt. Ved bruk av denne funksjonen, vennligst koble dette produktet kun til en datamaskin. Påse å sjekke med datamaskinens bruksanvisninger før du kobler dette produktet til en datamaskin. 16

19 BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY ON OFF MY BUTTON 1 2 VOLUME + FREEZE KEYSTONE MUTE - Slå på strømmen Strøm på/av Kontroller at strømkabelen er skikkelig og korrekt koblet til prosjektøren og stikkontakten. Fjern linsedekslet og sett strømbryteren på ON (merket " I "). Strømindikatoren POWER vil lyse oransje ( 72). Vent så i noen sekunder siden knappene muligens ikke fungerer på fler sekunder. 17 Strøm på/av Strømbryter Trykk STANDBY/ON-knappen på prosjektøren 3. eller fjernkontrollen. Projiseringslampen vil lyse og POWER-indikatoren vil begynne å blinke grønt. Når strømmen er helt på, vil indikatoren slutte å blinke og lyse vedvarende grønt. For å vise bildet, velg et kildesignal iht. seksjon "Velge et kildesignal" ( 18, 19). Slå av strømmen STANDBY/ON-knapp Trykk STANDBY/ON-knappen på prosjektøren eller fjernkontrollen. Meldingen "Power off?" vises på skjermen i ca. 5 sekunder. POWER-indikator Trykk igjen på STANDBY/ON-knappen på prosjektøren eller fjernkontrollen mens meldingen vises. Projiseringslampen vil slukkes og POWER-indikatoren vil begynne å blinke oransje. Så vil POWER-indikatoren slutteå blinke og lyse vedvarende i oransje når lampens avkjøling er fullført. Pass på at POWER lyser jevnt oransje og slå av (OFF) strømbryteren (merket "O"). POWER-indikatoren vil gå av. Fest linsedekslet. Ikke slå prosjektøren på igjen i 10 minutter eller mer etter av den er slått av. Slå heller ikke projektoren av kort tid etter at den er slått på. Slik drift kan føre til at lampen får feilfunksjon eller forkorte levetiden på noen av delene inkludert lampen. ADVARSEL Et sterkt lys stråler ut når prosjektørens strøm er på. Se ikke inn i linsen på prosjektøren, eller inn gjennom noen av prosjektørens åpninger. Ta ikke på lampedekslet og/eller ventilasjonsåpningene under eller like etter bruk, siden det er for varmt. MERK Slå strømmen på/av i riktig rekkefølge. Vennligst slå prosjektøren på før de tilkoblede apparatene. Slå av prosjektøren etter at de tilkoblede apparatene er slått av. Når AUTO-PÅSLÅING i VALG-Menyen er satt til SKRU PÅ, og strømmen sist ble slått av med strømbryteren, vil prosjekteringslampen lyse opp når strømbryteren skrus på, uten at man trykker STANDBY/ON-knappen ( 47). Bruk driftsstans-bryteren ( 74) kun når prosjektøren ikke ble slått av på normal måte.

20 Betjening Betjening Justering av volumet 1. Bruk VOLUME+ / VOLUME- -knappen for å justere volumet. En dialog vil vises på skjermen for å hjelpe deg med å justere volumet. Hvis du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter noen få sekunder. ESC MENU RESET POSITION AUTO PbyP MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 + Hvis er valgt for nåværende bilde-input-port, er volumjusteringen deaktivert. Vennligst se AUDIO-punktet i AUDIO-Menyen ( 41). Når prosjektoren er i standby-modusen, så kan volumet justeres om ikke er valgt for LYDUTGANG STANDBY i AUDIO ( 41). Midlertidig demping av lyden ON 1 + Trykk MUTE-knappen på fjernkontrollen. 1. OFF 2 - En dialog vil vises på skjermen for å angi at du har dempet lyden. FREEZE KEYSTONE MUTE For å gjenopprette lyden trykkes MUTE-, VOLUME+- eller VOLUME- -knappen. Hvis du ikke foretar deg noe, vil dialogen forsvinne automatisk etter noen få sekunder. Hvis er valgt for nåværende bilde-input-port, er lyden alltid stum. Vennligst se AUDIO-punktet i AUDIO-Menyen ( 41). Når lyden er dempet når et signal fra VIDEO (NTSC), S-VIDEO (NTSC) eller COMPONENT -porten er valgt, vil C.C. (Closed Caption) automatisk aktiveres om VIS-valget til C.C. Menyen er satt til AUTO og inngangsignalet støtter C.C.-funksjonen ( 65). Velge et kildesignal Trykk INPUT-knappen på prosjektøren. 1. Hver gang du trykker denne knappen vil prosjektøren veksle inngangsport fra den aktuelle porten i denne rekkefølgen. RGB 1 RGB 2 HDMI VIDEO S-VIDEO COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) Trykk RGB-knappen på fjernkontrollen for å velge en 1. inngangsport for RGB-signalet. LASER Hver gang du trykker denne knappen vil prosjektøren veksle INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB inngangsport fra den aktuelle porten i denne rekkefølgen. MY SOURCE/ DOC.CAMERA RGB 1 RGB 2 HDMI Når SKRU PÅ er valgt for elementet AUTO-SØK på VALG-Menyen, vil prosjektoren fortsette å sjekke alle inngangsportene sekvensielt til den oppdager et inngangssignal ( 47). Hvis RGB-knappen trykkes inn mens VIDEO, S-VIDEO eller COMPONENT-porten er valgt, vil prosjektøren sjekke RGB1-porten først. (fortsettes på neste side) 18 OFF 2 -

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X300WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275600

Din bruksanvisning HITACHI CP-X300WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-RX93 http://no.yourpdfguides.com/dref/4124450

Din bruksanvisning HITACHI CP-RX93 http://no.yourpdfguides.com/dref/4124450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektor CP-X4020 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet. Vær

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Projektor CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger

Detaljer

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke produktet, vennligst les "Brukerhåndbok (konsis)"

Detaljer

Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor.

Det er brukt forskjellige symboler i denne manualen. Disse symbolenes mening er beskrevet nedenfor. Projektor CP-TW2503/CP-TW3003 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for dette produktet.

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-X20EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276200

Din bruksanvisning HITACHI ED-X20EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276200 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-S3350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276148

Din bruksanvisning HITACHI ED-S3350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X3WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275718

Din bruksanvisning HITACHI CP-X3WF http://no.yourpdfguides.com/dref/1275718 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-X505W http://no.yourpdfguides.com/dref/1275826

Din bruksanvisning HITACHI CP-X505W http://no.yourpdfguides.com/dref/1275826 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658

Din bruksanvisning HITACHI CP-AW250NM http://no.yourpdfguides.com/dref/3878658 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) - Veiledning for hurtigstabling 020-000494-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Brukerhåndbok (detaljert) Veiledning

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

X70/X80. Multimedia Projektør Brukerhåndbok. Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren.

X70/X80. Multimedia Projektør Brukerhåndbok. Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. X70/X80 Multimedia Projektør Brukerhåndbok Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. FORSIKTIG Les produktets "Product Safety Guide" og denne "Brukerhåndbok" før bruk for å være garrantert driftsikker

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-X15EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276186

Din bruksanvisning HITACHI ED-X15EF http://no.yourpdfguides.com/dref/1276186 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CP-X4021N/CP-X5021N/ CP-WX4021N

CP-X4021N/CP-X5021N/ CP-WX4021N Prosjektor CP-X4021N/CP-X5021N/ CP-WX4021N Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469

Din bruksanvisning HITACHI ED-A220N http://no.yourpdfguides.com/dref/3992469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

CP-X2021WN/CP-X2521WN/ CP-X3021WN

CP-X2021WN/CP-X2521WN/ CP-X3021WN Prosjektor CP-X2021WN/CP-X2521WN/ CP-X3021WN Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektoren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

LX400 B r u k e r h å n d b o k 020-000200-01

LX400 B r u k e r h å n d b o k 020-000200-01 LX400 B r u k e r h å n d b o k 020-000200-01 NOTICE for European Union members This is a Class A product in European Union. ENGLISH WARNING : This is a Class A product. In a domestic environment this

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HITACHI CPX880 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276080

Din bruksanvisning HITACHI CPX880 http://no.yourpdfguides.com/dref/1276080 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis)

Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Prosjektør IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Brukerhåndbok (konsis) Takk for at du valgte å kjøpe denne prosjektøren. Vennligst les igjennom denne manualen før du bruker dette produktet for å dra nytte av

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

ED-A101EF/ED-A111EF Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning

ED-A101EF/ED-A111EF Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning Projector ED-A101EF/ED-A111EF Brukerhåndbok (detaljert) Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne projektoren. ADVARSEL ADVARSEL FORSIKTIG MERK Varemerkebekreftelse 1 Prosjektør Brukerhåndbok - Sikkerhetshåndbok

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] (SX46W) (SX76W) Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Inneholder grunnleggende informasjon,

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer