n r. 4-5 / N o r s k t e a t e r r å d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d"

Transkript

1 n r. 4-5 / N o r s k t e a t e r r å d

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, 4H Norge, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Vi eier dansegulvet! Organisasjonen har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder teaterråd, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Rosegården Teaterhus (Vest-Agder) og Vestfold teaterråd Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Yousef Abu Afifi Manuskonsulent: Arnfinn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen (AOF) Nestleder: Marianne Hovda Gausvik (NU) Serine Nygaard (Ravn) Birgit Kristensen (HATS) Einar Feldman (NATF) (Vara) Steinar Thorsen (VT) Sceneliv nr. 5-6/2007 Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Redaksjon: Yousef Abu Afifi Frist stoff neste nr: 1. november Forsidebilde: Boals Forumteater for ungdom i Haugesund Foto: Yousef Abu Afifi Med meldingen ønsker vi å bygge et dansegulv som frivillige organisasjoner skal danse på (frivillighetsminister Trond Giske). Norsk teaterråd er som paraplyorganisasjon et kosmos av ulikheter. Våre medlemsorganisasjoner har som fellesnevner at de bedriver teater eller scenisk aktivitet. Når vi omtales som nøkkelorganisasjon i meldingen er dette et tegn på at departementet oppfatter vårt arbeid som viktig. Regjeringen legger 4 hovedstrategier til grunn for å styrke frivillig sektor: Bedre rammebetingelser for sektoren. Økt fokus på ressurser til lokal aktivitet og lavterskelaktivitet. Økt oppmerksomhet om inkludering og integrering. Styrket kunnskap og forskning. Meldingen har lagt mye vekt på å styrke organisasjonene lokalt. Dette er et fokus som de aller fleste organisasjoner har, men ikke alltid klarer å få til godt nok. Organisasjonene har vært gjennom nødvendige omstillingsprosesser for å møte kravet til den nye informasjonshverdagen og kravene fra bevilgende myndigheter til å ha orden i økonomien. Det er ikke lenger nok å ha dyktige frivillige når dokumentasjonskravet fra stat og kommune krever ansatte med høy kompetanse. Lokalleddene til våre medlemmer er svært ofte hjørnesteiner i lokalmiljøet. I tillegg til å være en sosial møteplass og et viktig nettverk for innbyggerne. I tillegg til aktivitetene eier og driver ofte lokallagene de lokale samfunns- og lagshus. På mange steder i Norge er disse de eneste kulturhusene som finnes. De store organisasjonene i Norge er opptatt av at de skal få kompensert inntektstapet de fikk ved automatforbudet. Dette gjelder også for noen av våre organisasjoner. Personlig tror jeg at den største kapitalen vår er at vi er kulturbærere. Vi ivaretar deler av vår nasjonale kulturarv og har som oppgave å utvikle og bringe videre denne. Det er helt klart at det er det offentliges ansvar å gi oss de rammer som er nødvendige for dette arbeidet. Som kullturorganisasjoner skal vi fange opp strømninger i tiden. Dette gjelder selvsagt også inkludering og integrering. Dette bør det være enkelt for kulturorganisasjonene å ta opp i seg. Hvis de ikke klarer det ender de opp som museumsvoktere og ikke innovative kulturorganisasjoner. Det er vi som danser rundt om i Norge. Det er vi som ofte eier dansegulvet. Det er vi som har kompetansen som lærer nye folk å danse og det er vi som setter dansen inn i en kontekst som gjør at folk deltar. Med de politiske signaler som nå er kommet om frivillighet og fjorårets kulturløfte ser jeg frem til en spennende høst både med kulturpolitiske debatter og et statsbudsjett som avspeiler regjeringens politiske og kulturelle ambisjoner. Steinar Arnesen I dette nummer kan du lese om blant annet: Inspirerande på Det Norske Teatret! NUTU sommerskole Frifond teater-nytt Ny generalsekretær i NBU Amatørteateret samlet i Korea Vi er kompetansebanker 2

3 Spel-Norge samlet i ett rike Beskjeden statistikk viser at... det finnes over 120 friluftsspel i Norge. Det største antallet finnes i trøndelagsfylkene, men det settes opp spel rundt omkring i hele landet. Noen spel settes opp hvert år, mens andre hvert andre eller hvert tredje år. Spelene samler mange deltagere og publikum, og betyr mye for kulturen i lokalmiljøene. Spelene omhandler i stor grad historiske hendelser for eller enkeltpersoner i bygda. Spelene i Norge er ulikt organisert, men fellesnevneren er at ideen til spelet kommer fra amatørteateret. Norsk teaterråd støtter de historiske spelene gjennnom Scenetekstfondet og Frifond teater i tillegg til at vi hvert år utgir Friluftspillkalenderen. Det har vært et behov for å samle Spel- Norge for utveksling av erfaringer, informasjon, faglig utvikling og økonomi. Norsk teaterråd, Sør-Trøndelag Teaterverksted, Kinnaspelet, Siljanspelet, Steigen Sagaspill, Skansespillet og Mariadalspillet utgjør en nettverksgruppe som skal jobbe med disse sakene. Utvikling av hjemmesider er et av mange viktige punkter på dagsorden. Dersom du som leser er med i et spel og du er usikker på om spelet ditt er registrert i nettverket, ta kontakt med oss i Norsk teaterråd! Christin Sund Generalsekretær Foto: Korsvikaspillet Idar Lind 2008: markeringsåret for kulturelt mangfold Regjeringen ønsker gjennom mangfoldsåret å ta et samlet grep om den statlige, regionale og lokale innsatsen for å fremme kulturelt mangfold som en vesentlig dimensjon i kulturpolitikken. Det overordnede målet er at fra og med 2008 og framover skal kulturlivet i Norge i større grad enn i dag gjenspeile kulturelt mangfold. Dette kan blant annet oppnås gjennom å: Synliggjøre og styrke det mangfoldet som allerede finnes. Skape samhandlings- og samarbeidsmønster mellom kulturaktører med bakgrunn fra henholdsvis majoritets- og minoritetskulturer. Stimulere offentlige kulturinstitusjoner til å gjenspeile kulturelt mangfold Øke innbyggernes kunnskap om og respekt for kulturelt mangfold Stimulere til interkulturell dialog både på lokalt og nasjonalt plan. Mangfoldsår for hvem? Kultur har forskjellige former gjennom tid og rom. Dette kommer til uttrykk i særegenhetene og mangfoldet i identitetene til ulike grupper i samfunnet. Mangfoldsåret omfatter derfor alle innbyggere i Norge. Ingen skal kunne ekskluderes fra deltakelse i og tilgjengelighet til kulturtilbud på grunn av kjønn, alder, klasse, legning, religiøs- kulturell tilknytning eller ulike grader av funksjonsdyktighet. I St. meld. 17 er det lagt særlig vekt kulturelt basert mangfold. Grupper som nevnes spesielt er urbefolkningen, nasjonale minoriteter og innvandrere og deres etterkommere. Hva skal skje i Mangfoldsåret? 2008 er kulturaktørenes år. Det er aktørene som skal gjennomføre ulike tiltak, program og aktiviteter i mangfoldsåret. Det vil bli arrangert konferanser, seminar, utstillinger, forestillinger, konserter, arrangementer med fokus på kulturelt mangfold. Hvem skal gjøre hva? Det er opprettet et sekretariat for Mangfoldsåret. Mangfoldssekretariatet er knyttet til Kultur og kirkedepartementet har samordningsansvaret for gjennomføring av mangfoldsåret. Arbeidet innebærer også tverrdepartementalt samarbeid. Mangfoldssekretariatet utarbeider strategi for mangfoldsåret for å nå målene med mangfoldsåret Hva kan du bidra med? Sette i gang tiltak for å styrke mangfold i personal og styresammensetning. Lage programprofil som reflekterer befolkningssammensetningen. Publikumsarbeid for å nå nye publikumsgrupper. Samarbeide med aktører som har erfaring og kompetanse innenfor mangfoldsarbeidet. Majoran Vivekananthan Rådgiver - Mangfoldsåret Fra og med 2008 og framover skal kulturlivet i Norge gjenspeile kulturelt mangfold. Nå har Mangfoldsåret fått eget nettsted: 3

4 Inspirerande på Det Norske Teatret! Noregs Ungdomslag innleia sommaren med festival på Det Norske Teatret. I løpet av Sankt Hans veka synte 7 ungdomslag at teateramatørane i Noregs Ungdomslag har mykje å by på. Norsk Amatørteaterfestival skal vere ei synleggjering av grasrota i Noregs Ungdomslag sa festivalsjef Mara Acantalicio stolt då ho opna festivalen. Gjennom samarbeidet med Det Norske Teatret kunne Noregs Ungdomslag for tredje gong tilby teatergruppene å få stå på ei profesjonell scene. For gruppene er dette veldig inspirerande. Å reise på festival og spele for eit nytt publikum innanfor slike rammer er ei stor vitamininnsprøyting for gruppene. Norsk Amatørteaterfestival er ein arena der aktørar, tillitsvalde og tilsette i Noregs Ungdomslag får møte kvarandre, knytte kontakt og venskap og prøve ut nye ting. Særleg sette gruppene pris på å få tilbakemelding frå Det Norske Teatret v/ragnhild Hilt som såg alle framsyningane og gav gruppene tilbakemeldingar på presentasjonen. Festivalen fekk bokstavleg talt ein magisk start då Spellaget i BUL Oslo framførte Ein midtsommarnattsdraum tidleg i festivalveka. Den andre oslogruppa Te-Nord deltok med Frokost i det grønne, ein absurd komedie frå krigen, prega av både humor og alvor. Rundt 20 talentfulle ungdomar frå Skråmestø UL på Askøy inntok DNT med Robin Hood då helga starta. Seinare på kveld gav Mjeldalen UL frå Osterøy publikum den nakne sanninga med stykket I blanke messingen. Laurdag var tre grupper i elden. UL Fram frå Etne viste Rundt sjøen, ein spenstig kabaret basert på forfattaren Ingvar Moe si dikting. Tre blad Rysjedal frå Bøfjord UL i Leirvik i Sogn, fekk publikum til å vri seg i latter med 7 farar i huset, basert på det gamle folkeeventyret om Askeladden. Sist ut var UL Daggry frå Alteren ved Mo i Rana, med sin heilt spesielle, lune og fengande musikal Vridd Prøysen (bildet under). Det vart òg mellom anna arrangert 6 teaterkurs, Lunsj og lyrikk, seminar og monologkonkurranse. Monologkonkurransen var eit nytt tilbod. 10 deltakarar framførde monologar. Dulce V. Aristorenas gjekk av med sigeren. Eit av måla med monologkonkurransen er å ha eit tilbod også til andre enn teatergrupper om å få spele på festivalen. I tillegg til dei sju framsyningane frå ungdomslag landet rundt, baud festivalen på den heilt spesielle framsyninga Til Noreg der kjærleik ventar, og påfølgjande teaterseminar. Til Noreg der kjærleik ventar vart ein stor publikumssuksess. Stykket handla om seks kvinner frå seks ulike land og deira møte med ein norsk mann og norsk kultur. Dramatikar Ingeborg Eliassen hadde laga manuset saman med aktørane. Cliff Moustache frå Nordic Black Theatre var instruktør. Historiene vart fortalt med humor, openheit og sjølvironi. Kvinnene kom frå Kongo, Argentina, Tyrkia, Filipinane, Armenia og India. Til Noreg der kjærleik ventar var eit kunstnarleg samarbeid mellom Noregs Ungdomslag, Nordic Black Theatre og Det Norske Teatret. Metoden som vart nytta i arbeidet med stykket var Community theatre. Noregs Ungdomslag skal jobbe vidare med denne metoden også utover hausten og gjennom det mellom anna vidareføre erfaringane med å nytte teater som inkluderande verkemiddel. Ida Marie Holmin, NU 4 Foto: NU, Åge Avedal

5 Foto: Christin Sund NUTU sommerskole Det er tredje gang Norsk teaterråd holder vertskap for nordisk sommerteaterskole for ungdom. Denne gangen ble kurset holdt på Ringerike folkehøgskole i Hønefoss. De forskjellige kursene ble ledet av Michael Lykke(Danmark), Marie Gåsvik(Norge), Pernilla Glaser(Sverige) og Aina Lundby(Norge). Deltagerne kom fra hele Norden for å delta; Norge, Sverige, Finland, Færøyene og Danmark. Alle landene var godt representert. Kursgruppene hadde forskjellige aktiviteter; alt mellom manusøvelser og ballspill. - Det er viktig å få deltagerne til å åpne seg og føle seg trygge på hverandre gjennom samarbeid og god kommunikasjon, både fysisk og verbalt, sier instruktør Michael Lykke. Michaels gruppe har satt sammen en oppvisning av Coffee and Cigaretts, mens de gjør flere spennende og morsomme aktiviteter mellom øvingene. Gruppen har temaet Når skuespilleren handler, et kurs i skue-spil- Vi har fått mange gode venner og det blir trist å dra lerteknikk, der deltagerne arbeider med usynlige felt som ligger rundt teksten: tanke og reaksjon. - Det virkelige dramaet ligger i det som ikke blir sagt, fortsetter Lykke. Hallen det øves i er fylt med både konsentrasjon og latter fra ungdom som hygger seg med utfordringen. -Det har vært veldig morsomt å være med. Vi starter dagene veldig tidlig, men det gir jo oss mer tid så det er jeg glad for, sier finske Jessica Portin (15). I Maries Gåsviks gruppe: Fysisk teater møter man en helt annen stemning og atmosfære. Her er det scenekamp og akrobatikk som står i sentrum under øvelsene. Språket pendler mellom norsk og engelsk, dansk og svensk, i en herlig blanding. Det er ekstremt energisk både på scene og i sal. - Jeg likte det første kurset best, Fysisk Teater. Det er nok fordi jeg liker drama bedre enn dans, men dette er så klart også morsomt! Vi driver med mye forskjellig dans og det er veldig bra, sier Jessica, strålende fornøyd. Deltagerne som venter på sin tur er ikke blyge med å uttrykke sine meninger for å gjøre stykket enda bedre. I det musikken fyller salen er forskjellen i språket totalt visket ut og deltagerne uttrykker seg med takt og rytme. For dette er nemlig ett av budskapene Maries kurs gir: kropp og bevegelse er dine fremste verktøy! Det virker som om deltagerne har utviklet et meget godt forhold til hverandre, på den korte tiden de har vært her. - Det har vært veldig spennende å arrangere kursene! Å jobbe med drama sammen med unge fra hele norden har vært veldig spennende. Det gir mer inntrykk, for alt er ulikt og har mer variasjon, sier Marie. Det har også gitt meg noe, å jobbe med disse forskjellige ungdommene, for jeg føler at jeg har lært noe selv. De første dagene var jo så klart vanskelig, men resten, og særlig den andre uka var veldig avslappende. Pernilla Glasers gruppe konsentrerer seg mer om improvisasjon og jobber spesielt med fortelleraspektet. Under kurset lærte deltagerne å bli mer trygge på omgivelsene og å ikke være redd for å uttrykke seg spontant. De skulle følge instinktene sine nøye og lære seg å kjenne andres reaksjoner. -Instruktørene og staben har vært veldig flinke. Vi har fått mange gode venner her, og det blir trist å dra. Da jeg kom hit var jeg litt nervøs, men det har gått bra, og jeg føler at jeg har forbedret meg de siste ukene. Marthe Christensen Foto: Marthe Christensen 5

6 på plakaten Skuespillerkurs ved Grenland Friteater Skuespillerens eget arbeid Tid: oktober 2007, kl Sted: Friteatret, Huken 3 D, Porsgrunn Pris: 2500 NOK, betales inn til kontonr Kurset tar sikte på å vise hvordan skuespilleren kan bygge opp et personlig arbeid. Det vil bli undervist i grunntrening, d.v.s. fysiske og plastiske øvelser for å opparbeide en forståelse av kroppens uttrykksmuligheter, samt styrke presisjon i rommet, konsentrasjon og rytmefølelse. For påmelding: Teaterfestivalen MINI MIDI MAXI 2007 Tid: 31. oktober 4. november Sted: Bergen Dette er en festival med fokus på teater for barn og unge der voksne profesjonelle spiller for barn. Festivalen er den eneste i sitt slag i landet og er en glimrende anledning for barn, unge og voksne til å la seg inspirere av godt teater. 17 fantastiske forestillinger for barn og unge, blant annet Vestlandske Teatersenter (Norge), Green Ginger (England), Mali Theatre (Russland), Junges Ensemble Stuttgart (Tyskland), m.m. For påmelding: Noe på tapetet? Nordisk kulturweekend for ungdom Tid: november Sted: Langesund i Telemark NFU inviterer ungdom mellom (13-19 år) fra hele Norden til teaterverksted. Nordisk Kulturweekend arrangeres i samarbeid med Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid (NSU). Kurset vil være både teoretisk og praktisk. Sammen skal vi simulere en liten teaterproduksjon. Det vil si at vi skal leke oss igjennom hele prosessen fra planlegging til gjennomføring av en forestilling. Her vil du bli kjent med prosjektledelse, markedsføring/pr, hvordan lage en pressekonferanse, hvordan søke midler, inspisientens rolle etc. Noen skal også være skuespillere og regissører og presentere et produkt til slutt. For påmelding: Kreativt kostymekurs Tid:6.-7. oktober Sted: Haugesund Pris: kr. 1600,- + eventuelle matrialutgifter Over to helger lærer du litt om det meste innan kostymedesign og laging. Me er innom alt fra materiallære, fargesymbolikk og design, karakteranalyse, korleis lage stoff og overflater, korleis forandre kroppen fra menneske til dyr, til omsaum, økonomi og praktisk gjennomføring. Deltakarane lærer ulike teknikkar, og målet er å komme heim med i allefall eit kostyme. Kurset krev litt heimearbeid mellom dei to helgene. Det er fint om du kan ta med stoffrestar, snorer, bånd, glitter, fjas og fjør og alt anna som du trur me kan få bruk for. For påmelding: Du finner mer informasjon på: India Theatre Olympiad - 11th International Theatre Festival Tid: oktober 2007 Sted: Cuttack, Orissa - India Mer informasjon på våre hjemmesider: Lyskurs med Ragnar Horntvedt Tid: 6. og 10. oktober Sted: Sandefjord Kursavgift: 400,- NOK Vestfold teaterråd har nå byttet ut det gamle D.M.X-anlegget med et nytt PC-basert anlegg. Alle grupper som vil leie dette utstyret må ha hatt medlemmer på et obligatorisk kurs i bruk av utstyret. Det er en stor fordel med to deltagere fra hver gruppe. Det er også en fordel å ha med en bærbar PC på kurset slik at man får prøvd seg på programvaren som dere også vil få til nedlasting på kurset. Gi beskjed om dette er mulig ved påmelding. For påmelding: tapete...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! Norsk teaterråd inviterer til høstmøte Tid: 2,-4, november Sted: Trondheim Tema for møtet er mangfold og inkludering. Vi skal få se forestilling med PanterTanter, i tillegg til faglig innput. Mer informasjon om høstmøtet vil bli lagt ut på våre hjemmesider. Skrivekurs for revy Tid: okt. & nov. Sted: Perminalen Hotell - Oslo sentrum Frist: 1. oktober Kursavgift:1500,- NOK (2000,- ikke medl.) Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Romerike Ungdomsforbund og Vestfold Ungdomsfylking inviterer til Skrivekurs for revy. Dette blir garantert lærerikt! For påmelding: 6

7 Norsk teaterråd gratulerer med førtiårsdagen! 17 fantastiske forestillinger for barn i alle aldre MiniMidiMaxi TeaTerfesTival for barn og unge i bergen 31.oktober november billetter: Dns billettkontor, tlf e-post: Lyst til å spille noe ingen andre har spilt? Da kan Scenetekstfondet kanskje hjelpe dere med å få drømmen oppfylt! Scenetekstfondet forvalter midler til støtte for norsk dramatikk, skrevet for amatørteater. Dette spenner fra teater skrevet for barn til store utendørsspill. Det er hva dere ønsker å sette opp, samt at det er kvalitativt godt teater, som bestemmer hva det kan gis støtte til. Dersom dere knytter til dere en skribent/ dramatiker, kan dere søke Scenetekstfondet om støtte til dramatikerhonorar. En eventuell støtte utbetales direkte til dramatikeren. Søknadsfristen er fortløpende gjennom hele året og søknader blir behandlet tre ganger i året; primo februar, primo juni og primo oktober. Søknadsskjema kan dere finne på: eller dere kan ringe sekretariatet på tl Scenetekstfondet har opp igjennom årene bidratt til at veldig mange amatør teatergrupper har fått realisert unike prosjekter som ellers hadde vært vanskelige å få gjennomført. Hvis dere har planer om et egenprodusert stykke eller hvis dette virker spennende, så nøl ikke med å sende en søknad! Arnfinn Hagen Manuskonsulent 7

8 Frifond teater-nytt Hver eneste dag mottar jeg takknemlige e-post og brev fra teatergrupper i Norge. Gjennomgangstonen i tilbakemeldingene er at gruppene uten Frifond teater ikke ville kunne være så aktive, ei heller få satt opp de forestillingene de nå kan. I sitt åttende år er derfor Frifond fortsatt like viktig og utgjør for veldig mange grupper et være eller ikke være. Selv om gruppene får inn penger på både kontigenter, billetter og vaffelsalg er teater kostnadkrevende, og jeg vet at mange av de frivillige hvert eneste år er bekymret for om økonomien går rundt. Frifond teater blir for mange en redning som gjør at gruppene kan fokusere på aktivitet og ikke bare penger. Frifond teater forandrer seg til stadighet, ikke så mye hver gang, men vi forsøker å tilpasse ordningen til den virkeligheten gruppene opplever. For de av dere som har fulgt ordningen disse åtte årene vet at ordningen har endret seg, at vi hele tiden har fokusert på at dette skal være en dynamisk støtteordning med minst mulig byråkrati. Om vi har lykkes hele veien kan sikkert diskuteres, men tanken har alltid vært å fokusere på de lokale teatergruppenes interesser. Frifond teater har i 2007 i underkant av åtte millioner kroner til fordeling. Denne summen fordeles mellom teater, dans og laivgrupper over hele landet. De siste årene har søkermassen til Frifond teater vært rimelig stabil, men det finnes fortsatt grupper og lag som ennå ikke kjenner ordningen. Det jobbes kontinuerlig for å gjøre Frifond mer kjent, men den viktigste reklamen er den fra tidligere mottakere. I tillegg til å støtte oppsetting av forestillinger gir Frifond teater også støtte til gjennomføring av kurs. For grupper vil dette si at de i tillegg til en ordinær tildeling kan søke om midler for å gjennomføre kurs for sine barne-og ungdomsmedlemmer. Til dette kan gruppene få faktiske utlegg refundert, dog begrenset oppad til titusen kroner. Det er også gjort endringer på tildeling av midler til russerevyer. Det viser seg at de fleste av russerevyer som mottar Frifond midler går i overskudd, og styret har derfor besluttet at disse gruppene kan motta maksimalt tjuetusen kroner i tilskudd. (ikke førtitusen som i dag). Frifond teater endres med jevne mellomrom. Det er derfor viktig at din gruppe sjekker våre hjemmesider: Spesielt viktig er det å gå inn på retningslinjer for ordningen. Lykke til og velkommen som søker! Rune Lundby Barne- og ungdomskonsulent 8

9 Kulturpolitikk også i kommunen og fylkeskommunen Den historiske kulturloven trådte i kraft 1. august Loven gir kommunene og fylkeskommunene betydelig ansvar for det lokale og regionale kulturlivet. Vi er midt i en travel kommune- og fylkestingsvalgkamp. Dessverre ser det ikke ut til at kultur er det store temaet i valgkampen, men noen steder blir det tatt initiativ til debatter mellom politikere og kulturpersoner. Det er svært viktig at frivillige kulturorganiasjoner og andre kulturaktører arbeider aktivt for å sette kultur på dagsorden også i kommunene. I Vestfold skjer det mye spennende for tiden. Daglig leder i Vestfold kulturnettverk uttaler følgende; Det viser seg at politikerne er interesserte i å høre på oss, den muligheten må vi benytte oss av. Vestfold Kulturnettverk har arrangert et kulturpolitisk debattmøte i Tønsberg. Politikere fra alle partiene som stiller lister i Vestfold ved årets fylkestingsvalg var invitert og de fleste politiske partiene var representert. Alle partiene var enige i at det var viktig å satse på kultur, dog var det uenighet om konkrete tiltak. Her har kulturen en jobb å gjøre! Vestfold fylkeskommune har nylig vedtatt Strategisk kulturplan Denne planen er et godt styringsredskap på hvilke kulturtiltak som skal gjennomføres i årene som kommer. Her legges det sterke føringer på fylkeskommunen som en utvikler av kulturorganisasjonene, og det legges mindre vekt på støtte til den daglige drift av organisasjonene og aktivitetene. Det er viktig for de kulturelle paraplyorganisasjonene å fronte sine saker. Det er viktig med god dialog politikere og kulturpersoner. Christin Sund Generealsekretær Foto: NBU, Eldrid Kjernli Ny generalsekretær i NBU Randi Ledaal Gjertsen er den nye generalsekretæren i Norges Bygdeungdomslag. Hun er 29 år, og kommer fra Arendal. Randi er utdannet som samfunnsgeograf og lektor, og har organisasjonserfaring fra blant annet 4H, Norges Gymnasiastsamband, Ungdom mot narkotika, Amnesty og Studentenes Fotoklubb. Hun har tidligere arbeidet i 4H Norge, informasjonsavdelinga til Norges Bondelag, Utlendingsdirektoratet og avisa Agderposten. - Hva er dine viktigste oppgaver i NBU? Min oppgave er å lede NBU-kontoret ut fra retningslinjene styret kommer med, og til det beste for de over 5000 medlemmene. - Hvor er NBU i organisasjonsjungelen, og hva er spesielt med NBU? NBU jobber for at bygdeungdom skal ha et mangfoldig tilbud der de bor. Aktivitetene er av, for og med ungdom, og varierer derfor selvfølgelig fra sted til sted ut fra hva medlemmene har lyst til å holde på med. Medlemmene våre er kjent for å arrangere morsomme fester, være gode til å organisere og til å lære opp medlemmene i organisasjonsarbeid, danse swing og konkurrere i alle mulige former for tevlinger - alt fra motorsag til blomsterdekorering og kokkekamp. - Det har vært snakk om at teateraktiviteten har vært lav - hva ønsker du å gjøre for å øke teateraktiviteten i NBU? I en organisasjon gjør en ikke noe alene, heldigvis! I NBU har vi en i sekretariatet som bl.a. arbeider med kultur, og en kulturleder i styret. Dessuten har vi i NBU tro på å samarbeide med andre organisasjoner. Sammen med 4H har vi i år et prosjekt som vi har kalt På scenekanten. Prosjektet er et første skritt på veien for å få mer teateraktivitet. Som en del av prosjektet skal det bl.a. arrangeres et kurs i å skrive tekster til scenebruk, det har vært noen teaterkurs lokalt og vi holder på med et teatertipshefte til lokallagene våre. På landsbasis ser vi at teateraktiviteten sakte er på vei oppover igjen, og vi skal jobbe for at den tendensen fortsetter de neste årene. - Hvordan vil du styrke samarbeidet mellom NBU og de andre medlemsorganisasjonene i Norsk teaterråd? Ved å delta i den kontinuerlige utviklingen av Norsk teaterrråd. For oss er det ikke økonomisk lønnsomt å være med i Norsk teaterråd, men vi er med fordi vi setter pris på ideene og innspillene vi får gjennom å møte de andre medlemsorganisasjonene. Yousef Abu Afifi Informasjonskonsulent 9

10 AMATØRTEATERET SAMLET I KOREA musikal og hiphop ønsket oss velkommen! AIATA/IATAs regioner avholdt også årsmøter. Det er stor aktivitet i de forskjellige regionene, størst aktivitet er det i NEATA regionen hvor de nordiske og baltiske landene er med. NEATA gjennomfører festivaler, fellesprosjekter og støtter opp om instruktørutdanningen i Liatauen. Line Hauger fra Danmark ble valgt til ny president i NEATA. AITA/IATAs kongress gikk over tre dager og behandlet tradisjonelle årsmøtesaker som beretning, regnskap og budsjett. Norge og Sverige bidrar med midler til organisasjonen. Det norske tilskuddet er på NOK ,- og går til solidaritetsfondet og utdanningsfondet. Pengene er med på at amatørteatergrupper fra fattige deler av verden kan få mulighet til å delta på internasjonale prosjekter og møteplasser. Uten dette beskjedne tilskuddet ville ikke dette vært mulig! Norsk teaterråd er medlem av den internasjonale amatørteaterorganisasjonen AITA/IATA. Hvert annet år arrangerer organisasjonen kongress og festival, i sommer for første gang i Asia.Koreas nasjonale senter tok oss godt i mot sør i Korea, i byene Masan og Changwon. AITA/IATA har satt barne- og ungdomsteater på dagsorden! Det er bra! Helle Hauger Hvem har sagt at islendinger ikke kan En forrykende spille og trommer? flott åpningsforestilling fra Danmark leder dette arbeidet, og hun la med folkedans, folkemusikk, utdrag fra en frem en rapport som vitner om at det nå er et felles mål å gjøre en innsats for barn og ungdom. I tillegg ble det i arbeidsgrupper diskutert organisatoriske og faglige spørsmål. Paddy O Dwyer fra Irland ble valgt til ny verdenspresident og Merja Laksovirte fra Finland ble gjenvalgt som visepresident. Styreleder i Norsk teaterråd, Steinar Arnesen ble valgt til counsilor fra NEATA. Vi har sett dem før, på NEATA-festival på Færøyene og på faglig seminar i Haugesund. I sommer fikk det internasjonale publikumet se forestillingen Mot Slaktevekt av og med teatergruppen Hinsides Hekneby/Pedersen fra Steigen i Nordland. Til stor applaus fra en fullsatt teatersal fremførte de forestillingen med stor energi. Representanter fra den norske ambassaden i Korea overvar forestillingen. Det var en stor kveld for Norge i Korea! I 2009 skal den internasjonale kongressen og festivalen gjennomføres i Monaco. I 2011 ønsker Norsk teaterråd å invitere til eksotiske Tromsø! Generalsektretær Christin Sund 10

11 Annonsere i Sceneliv? Vi har følgende priser på annonser (farger): Halvside: NOK 5000 (Bredde x høyde liggende: 190x126 stående: 95x252) Kvartside: NOK 3000 (Bredde x høyde: 95x126) Enspalter: NOK 1200 (Bredde x høyde: 60x85) 10% i rabatt ved flere innrykk. For lokale lag under Teaterrådparaplyen gjelder disse prisene: Halvside: NOK 2500 (Bredde x høyde liggende: 190x126 stående: 95x252) Kvartside: NOK 1500 (Bredde x høyde: 95x126) Enspalter: NOK 600 (Bredde x høyde: 60x85) 11

12 B-post Abonnement Retur: Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 sentrum 0104 Oslo Vi er kompetansebanker Frivillige kulturorganisasjoner er kompetansebanker hva skulle kulturnorge gjort uten? Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 frivillige organisasjoner som driver med amatørteater. I tilllegg har vi syv aktive fylkesråd som også driver med amatørteater. Det finnes over 3000 amatørteatergrupper i Norge, de fleste er organisert i en landsdekkende organisasjon, mange er såkalt uorganisert. Alle nyter de godt av den kompetansen som de frivillige organisasjonene besitter, det være seg amatørskuespillere som har gått på kurs, leie av lyd eller lys, instruktører, manusveiledning og manusutlån og mye mer. Kurs og instruktører er viktig for utvikling av amatørteaterfeltet. Disse tjenestene som organisasjonene yter blir stadig mer profesjonalisert, og er viktig for de lokale oppsetningene. Kulturministeren la nylig frem Frivillighetsmeldingen. Denne slår fast at Norsk teaterråd er en nøkkelaktør innenfor det frivillige scenekunstfeltet. Sammen med medlemsorganisasjonene våre er vi ikke bare det, men også nødvendige bidragsytere for et levende kulturmiljø lokalt og regionalt. Det er ikke mange ukene til kulturministeren legger frem forslag til nytt kulturbudsjett, vi gleder oss til oppfølgingen av kulturløftet og frivillighetsmeldingen! Christin Sund Generalsekretær NUTU-sommerteaterskole Foto: Christin Sund

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater n r. 2-3 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r.

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Protokoll Oslo, 5. - 6. juni 2010 SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet i representantskapet. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Bergen, 13.-14. juni 2009 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet. Vestlandske teatersenter ved Steinar

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012 VESTFOLD UNGDOMSFYLKING Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012 En del av Norsk Frilynt Ungdomsforbund Foto fra Junior- NM i Teatersport ÅRSMELDING 2012 Side 1 Årsmelding 2012 Vestfold Ungdomsfylking (VUF)

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014 Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen, Søren Frank, høst 2014 Høsten 2014 ble igjen en veldig aktivt år for SIN. Ikke før var sesongen slut med stort kirkespill i Gildeskål juli, før nye

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Bor det en NORGESMESTER i deg?

Bor det en NORGESMESTER i deg? Er du opptatt av at det skal skje noe der du bor? Er du glad i å møte nye mennesker? Vil du delta på aktiviteter du knapt trodde fantes? Da er Norges Bygdeungdomslag noe for deg! Bor det en NORGESMESTER

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Telemark musikkteater TMT

Telemark musikkteater TMT Telemark musikkteater TMT 1 Bakgrunn og initiativ Dei gode regionale kulturscenene er for lite brukte til regionale produksjonar.. Potensialet ikkje utnytta. Ideen har blitt drøfta gjennom år, og er inspirert

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Ti på topp 2006: Nye teatertakter. Manuskonkurransen: Kongen på pallen. Frifondoppsummering 2006

Ti på topp 2006: Nye teatertakter. Manuskonkurransen: Kongen på pallen. Frifondoppsummering 2006 Mini Midi Maxi - teatermagi i Bergen Ti på topp 2006: Nye teatertakter Manuskonkurransen: Kongen på pallen Konkurranse: Har du søkt Frifond? Vi trenger dine erfaringer! Frifondoppsummering 2006 Frivillighetsregisteret

Detaljer

Saksframlegg. Historikk Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV) ble etablert som en stiftelse 1. september 1992 med Sør-

Saksframlegg. Historikk Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV) ble etablert som en stiftelse 1. september 1992 med Sør- Saksframlegg SØR-TRØNDELAG TEATERVERKSTED - VIDERE DRIFT Arkivsaksnr.: 11/34563 Forslag til innstilling: 1. Trondheim kommune bevilger ikke driftsstøtte til stiftelsen Sør-Trøndelag Teaterverksted fra

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Halvårsrapport 2016 vår

Halvårsrapport 2016 vår Sceneinstruktøren i Sør-Helgeland Cezary Szewczyk Gamle Vik 2 8920 Sømna Halvårsrapport 2016 vår I første del av 2016 har sceneinstruktøren i Sør Helgeland arbeidet med 277 deltakere, (derav 248 barn)

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2013

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2013 Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2013 En del av Frilynt Norge Foto fra Ungdommens Teaterskole Sandefjord Side 1 Årsmelding 2013 Vestfold Ungdomsfylking (VUF) er en sammenslutning av demokratiske og frilynte

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold. Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek

Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold. Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold - Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek Kulturen antar forskjellige former gjennom tid og rom. Dette mangfoldet kommer til uttrykk

Detaljer

FORORD. Se hele mennesket! var et bokprosjekt som handler om teater og drama for mennesker med bistandsbehov.

FORORD. Se hele mennesket! var et bokprosjekt som handler om teater og drama for mennesker med bistandsbehov. R A P P O R T Søknads- ID: 85314, Tiltak for bedrede levekår, forebygging og rehabilitering. Søkerorganisasjon: Pascal Norge Prosjektleder: Lars Espen Rath Vestad 1 FORORD Se hele mennesket! var et bokprosjekt

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

sine lesere God sommer!

sine lesere God sommer! Sceneliv ønsker sine lesere God sommer! Årsmøte i teaterrådet Gard - fremdeles i Polen Kulturkomiteen Første årsmøte i Aust-Agder teaterråd n r. 4 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 BUDSTIKKEN

NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 BUDSTIKKEN NR 4 FREDAG 12. AUGUST 2011 51. ÅRGANG BUDSTIKKEN Tegnsatt og skrivetolket konsert - felles opplevelse - felles glede! Sigvart Dagsland m/band bestånde av Torjus Vierli, Hildegunn Garness Reigstad, Ingelin

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

POTETER HAR INGEN VINGER

POTETER HAR INGEN VINGER Lærerveiledning KILDEN TEATER PRESENTERER POTETER HAR INGEN VINGER AV CHRISTINA VERONIKA MAUER KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM POTETER HAR INGEN VINGER lærerveiledning Hilsen til elevene POTETER

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

HAU SUNV. DØVES KULTURDAGER

HAU SUNV. DØVES KULTURDAGER uøvfs KULTURDAgER HAU SUNV. DØVES KULTURDAGER I 10. - 12. OKTOBER 1997 NORGES DØVEFORBUND OG HAUGESUND DØVEFORENING ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL DØVES KULTURDAGER I HAUGESUND. o ARETS KULTURDAGER

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen Årsmelding for 2015 Aktivitetsklubben Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening som først og fremst retter sine tilbud til barn opp til 13 år i

Detaljer

Vi er glade amatører og gjør vårt beste for at dere får ei trivelig stund sammen med oss.

Vi er glade amatører og gjør vårt beste for at dere får ei trivelig stund sammen med oss. Kjære publikum Velkommen til UL Daggrys jubileumsrevy. Denne gangen har vi satsa stort og vi vil starte med å takke Nordland Teater for at de har stilt storstua til disposisjon for oss. Samarbeid bygd

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!.

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. Vi er nå ferdige med første halvår av kulturfaget, og dere har vært igjennom grunnkurs

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Norsk Amatørteaterråd

Norsk Amatørteaterråd 1/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev Gavepakken Frifond! Ung og hekta på teater? HATS - 50 år i år! Kulturmeldingen - nå er det opp til Stortinget! HATS 50 år I Tromsø har det nettopp vært arrangert

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 2 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 2 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 2 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Halvårs rapport for 2012 del 2

Halvårs rapport for 2012 del 2 Sceneinstruktør I Sør Helgeland Cezary A. Szewczyk Til Nordland Fylkeskommune Kultur og miljøavd. Scenekunst Scenekunstlederen Tor Ove Karlsen Vik 2013-06-21 Halvårs rapport for 2012 del 2 Liste over sceneinstruktørens

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04

FRILUFTSSPILL- KALENDER. Norsk Amatørteaterråd 3/04 3/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev KALENDER FRILUFTSSPILL- NUTU - en Askeladden uten hjelpere? Teaterfestival på Stord Pampaskalaset - en festival med barn i fokus! Hektisk vår Vi nærmer oss årsmøte

Detaljer

Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016

Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016 Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016 Kortversjon spørsmål 5: Hvordan kan amatørkulturen styrke det profesjonelle kulturlivet, og hvordan kan det Amatører og profesjonelle bør samarbeide.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer