Li6 om NoW -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Li6 om NoW - www.ntnu.edu/now"

Transkript

1 1 2 - gruppa Olaf A. Husby Førsteamanuensis Ins:tu< for språk og li<eratur Åsta Øvregaard Universitetslektor Ins:tu< for språk og li<eratur Kjell H. Ullestad Olaf Husby ISL Ins:tu< for språk og li<eratur Universitetslektor Ins:tu< for språk og li<eratur Dominique Heyler Førstekonsulent Ins:tu< for språk og li<eratur Egil Albertsen Ins:tu< for språk og li<eratur Arne O. Reitan Skuespiller Trøndelag teater Hanne Rustad Universitetslektor Studieavdelingen stab Det humanis:ske fakultet Se også: Bakgrunn Li6 om NoW - NoW (Norwegian on the Web) Ønsket å ha et introduksjonskurs i norsk (A1/A2- nivå) Web- basert Re<et mot NTNU- studenter Gra:s og åpent for alle Med nedlastbare filer (pdf og mp3) Vox: 2013 engelsk 2013 polsk 2014 spansk Bøker hos Akademika: Tekstbok Arbeidsbok HiN: NoWiN Li6 om NoW Fire utenlandske studenter starter på NTNU ankomst, etablering, bli kjent med byen, studier familie, fri:d, helse, norsk jul 10 kapitler tekster, ordlister, lydfiler, bilder gramma:kk veiledning om u<aletrening interak:ve oppgaver filmsnu<er NoW på Facebook 4 6 Ken, England Anna, Italia Maria, Spania Peter, Tyskland 5 6 1

2 7 8 og NoW è samme struktur som NoW Noen forskjeller: Mer generelt innhold et visst yrkesfokus (sykepleier, ingeniør) familieliv, hus og hjem, barnehage, skole og jobb Enklere navigasjon innholdsfortegnelse, nummerering av tekster mer konsekvent menystruktur Gloser i ulike former lister på både tekst- og kapi<elnivå med lyd lister på tekstnivå med flashcards komple< liste, søkbar på engelsk/polsk/spansk (CTRL+F) nedlastbare gloselister, Excel og pdf 7 9 Ingen deling (A1/A2) Struktur Alle kapitler på samme kapitler hovedmeny har 2 nye kapitler: Kapi6el NoW Nummer og :<el Le<er navigering/ gjenfinning Et enklere kapi<el 1 Roligere progresjon i starten (kapi<el 3 og 4 = kapi<el 2) Ellers samme progresjon og gramma:kk som NoW Meny for hver av de 4 hovedpersonene Undermeny: Vocabulary, Audio, Extra Kapi<el 5 = kapi<el 3 osv Hovedpersoner 1. Familien Vidal 2. Ankomst :l Norge 3. Et ny< hjem 4. Nabolaget 5. Nye venner 6. En tur :l byen 7. Hverdagsliv 8. Skole og fri:d 9. Arbeidsplassen 10. Sykdom, helse og sport 11. Kultur og fri:d 12. Ferie og høy:der Cecilie Ben (Benjamin) Dina, 14 år 12 Hovedtemaer i handler om Familien Hansen Vidal som kommer :l Norge, nærmere bestemt Fjordvik, for å slå seg ned her. Alex, 5 år

3 Noen tall tekster (12 kapitler x 4 tekster) 30 sider gramma:kk 30 sider u<ale 205 skrillige oppgaver 48 muntlige oppgaver 90 minu<er med lydinnspilling (normal fart) 1400 gloseoppføringer med :lhørende lydfiler 58 «extras» (med gramma:kk, gloser, info, oppgaver) 130 ly<eoppgaver (nedlastbar samling) Ca. 400 PP- lysbilder (tekst, oppg., ekstra) - «xtramat» En rundtur i Rundtur i Rundtur i 16 (WHOIS) / Tre instruksjonsspråk (engelsk/polsk/spansk) Menyen Info Guide (på engelsk/polsk/spansk og norsk) Table of contents (What to Learn og Extras) Background (bokmål og nynorsk, samisk, muntlig norsk) Kapi<el 1: Familien Vidal Le< innføring med fokus på presentasjon Kun 18 gloser :l sammen Ei linje på norsk og kort info på engelsk/polsk/spansk Gramma:kk: SVO, spørreord, nasjonaliteter U<ale: Alfabetet Kapi<el 2 og 3 Tekstene er oversa< :l engelsk/poslk/spansk. Lydavspilling s avspiller (Flash) mp3- lenken (kjører i eget vindu med din standardavspiller) Lydinnspilling s opptaker (Java + spesifikk :llatelse) Windows è Sound Recorder / Lydinnspilling Mac OS X è QuickTime Player Smar<elefon è Lydopptaker Gloser m/flashcards Rundtur i Nedlas:nger Tekstbok i pdf- format Ordliste i Excel- format Lydfiler Ekstramateriell for lærere (ikke menyvalg) Tekster, oppgaver, ekstrastoff Denne presentasjonen Andre :ng e<er hvert? Kan bearbeides e<er eget ønske Prak\ske øvinger

4 Øving 1a Installere Chrome 19 Øving 1b Installere Java Installer Chrome hvis du ikke har den fra før. Se lysbilde Undersøk om fungerer i ne<leseren din (åpne en :lfeldig valgt Audio- side). 3. Undersøk ev. også hvordan de<e fungerer med en annen ne<leser. 1. Sjekk om du har Java. Se lysbilde Installer Java om nødvendig. Se lysbilde La Java kjøre :llegg fra følgende web- adresser: h<p://www.ntnu.edu/ h<p://www.hf.ntnu.no/now/nanogong/nanogong.jar Se lysbilde Øving 2a Rundtur i 21 Øving 2b Rundtur i Tast inn webadressen Du blir omdirigert :l 2. Studer menyen Info Hvilken side åpner seg som standard? Hvilke andre valg har du under Info? Det finnes to versjoner av innholdstabellen. Hva er forskjellen, og hvordan by<er du mellom disse to? 3. Menyene Chapter 1, 2, 12 Bla gjennom de 12 kapitlene og kast et blikk på hovedemene. Prøv et par av «Animotoene». Innholdstabellen Table of Contents Emnene under What to learn er er ikke lenket opp mot sine respek:ve sider. Hvordan kan du raskt navigere :l de aktuelle sidene? Hvis du nå står på en annen side, gå :lbake :l innholdstabellen (f.eks. med ALT+ç eller Backspace) Rull ned :l kapi<el 11 i innholdstabellen, og klikk deg inn på forsiden (Culture and leisure). Gå :lbake :l innholdstabellen. Sjekk gramma:kkemnet Ja or jo?, gå :lbake. Sjekk u<aleemnet Rhythm unit: The foot, gå :lbake. Sjekk andre lenker på den samme måten Øving 3 Veiledningen 23 Øving 4 Grammar checker Les brukerveiledningen (under menyen Info). 2. Åpne kapi<el 2 i en ny fane (CTRL + klikk). 3. By< mellom de to fanene for å veksle mellom veiledningen og tekstene i kapi<el 2 (CTRL + PageUp/PageDown). 4. Følg instruksjonen og jobb deg gjennom tekst 2A på den anbefalte måten. 1. Under 2A, merk setningen «Alex snakker med ei dame.» og kopier (f.eks. CTRL + C). 2. Klikk Grammar checker nederst i venstremenyen, klikk dere<er på trollet. 3. Lim inn setningen og klikk Analyse. Test forskjellige varianter, f.eks.: Alex sammen med ei dame. Alex heter sammen med ei dame. Alex liker hun. 4. Lukk fanen med Grammar checker

5 Øving 5 Tekst 25 Øving 6 Ly6eoppgaver Slå opp og les tekst 4D. 2. Se gjennom gloselista kny<et :l teksten, klikk på glosene for å høre dem. Prøv Flashcards. 3. Spill av lydsporet. 4. Se også over ordenstallene, klikk på noen av dem. 5. Se over gramma:kken for kapi<el 4. Bruk lenken under QuesRon words og ta en :< på gramma:kken :l kap. 1. Naviger :lbake :l kap. 4 (ALT+ç / Backspace). 6. Klikk på Dina igjen og gjør oppgavene 4D.1-6 (nederst :l høyre). 1. Klikk på Listening exercises (kapi<el 4). 2. Gjør oppgave 4A Listen and match. 3. Gjør oppgave 4C Listen and write. Start lydsporet. Se om du kan gjøre oppgaven uten å bruke mus (bruk TAB- tasten mellom feltene). Bruk TAB også for å velge knappen Check og trykk ENTER. 4. Prøv oppgave 4B og 4D også. 5. Prøv også oppgave 7D Listen, write and repeat (prøv også her å bruke mus minst mulig) Øving 7 - Innspilling 27 Øving 8 Klipp og lim Slå opp og les tekst 3D. 2. Bruk en av mulighetene du har for å spille inn teksten (jfr. lysbilde 16). 3. Lagre filen. kall den f.eks. 3D Navnet dix. Send den :l 1. Slå opp tekst 3C. 2. Merk og kopier teksten. Dra merkingen, eller klikk inn startpunkt, hold SKIFT nede og klikk inn slu<punkt. Kopier (CTRL + C). 3. Lim inn i en tekstbehandler. 4. Gjør det samme med 3C English. 5. Rediger og formater teksten slik du ønsker Øving 9 Nedlas\nger 29 Øving 10 Søke e6er tekst Oppre< ei ny mappe, kall den f.eks. - materiell. 2. Last ned og lagre følgende i denne mappa: Tekstboka (pdf) Gloselista (Excel eller pdf) Lydfiler :l kapi<el 1-6 (både normal og redusert fart) Et av dokumentene for sammenligning av språklyder (Speech sound comparison) 3. Ta en :< på disse filene. Du skal lage en oppgave om lyst Rl og lyst på. Bruk alle eksempler som finnes i. Hvis du skal finne alle forekomstene på ne<, vil det ta :d. 1. Åpne Textbook.pdf. Søk frem alle tekststrenger som inneholder lyst Rl og dere<er lyst på (CTRL + F). Kopier de aktuelle setningene inn et tekstdokument. Hvor mange finner du :l sammen? (Jobb med pdf- en i Adobe Reader, ikke i ne<leseren din.) 2. Lag en luketekstoppgave der Rl og på må fylles inn. 3. Lag en annen oppgave på den samme måten

6 Øving 11 Gloselister 31 Øving 12 Ekstramateriell Åpne Excel- filen Vocabulary.xlsx. 2. Sorter den e<er kolonnen TXT. 3. Kopier alle glosene fra kapi<el 1 :l et tekstdokument. Lim inn som tabell uten formatering. Sle< kolonnene TranscripRon og InflecRon. Sle< alle egennavn. 4. Tilbake i Excel, sorter glosene alfabe:sk e<er kolonnen Word igjen. 5. Filtrer frem glosene :l tekst 9D. 6. Kopier og lim inn på samme måte som under punkt Klikk på - logen for å komme :l forsiden (www.ntnu.edu/learnnow). 2. Tast inn /xtramat bak webadressen. 3. Last ned og se gjennom en av presentasjonene. 4. Har du ikke PowerPoint, kan du laste ned fremviseren. no/download Søk frem PowerPoint Viewer. Last ned og installer Installere Chrome 34 Tekniske forutsetninger Klikk Last ned Chrome. 3. Avgjør om Chrome skal være din standardne<leser. (Fjern haken om du ønsker å beholde en annen standardne<leser.) 4. Klikk Godta og installer. 5. Svar Ja på spørsmål om å :llate installeringen direkte, eller klikk Lagre og kjør filen (ChromSetup.exe) e<er at den er nedlastet. 6. Hopp over «konfigureringen» av Chrome Sjekke Flash og Java 35 Installere Java 36 Chrome Sebngs Show advanced sebngs Privacy secron Content sebngs Disable individual plug- ins InnsRllinger Vis avanserte innsrllinger Personvern InnsRllinger for innhold DeakRver individuelle prog.rllegg Firefox Tools Add- ons Plugins Verktøy Utvidelser ProgramRllegg 1. Åpne ei side med Java- innhold og klikk Installer programrllegg (eller lignende), eller åpne siden java.com/en/download. 2. Klikk Free Java download og Agree and start Free Download. 3. Kjør filen (jxpiinstall.exe) e<er at den er nedlastet. Tillat at filen kjøres og klikk Install. Vent mens det står Downloading Java Installer. NB! Fjern alle haker for :llegg du ikke ønsker. Fullfør installeringen og klikk Close. NB! Virusfare - Ikke installer Java fra en annen kilde hvis du ikke er helt sikker på at kilden er :l å stole på

7 Tillat s lydopptaker 37 Flash Manuell installering 38 Opptakeren i heter NanoGong (Java- app). Da denne ikke er videreutviklet på noen år, mangler den et oppdatert ser:fikat og blir derfor blokkert av Java. Den er likevel trygg! Du åpner for lydopptakeren slik: Åpne Java Control Panel (trykk på Windows- tasten, skriv Configure Java og kjør de<e programmet). Velg fanen Security. Klikk Edit Site List Add. Legg inn følgende under LocaRon: h<p://www.ntnu.edu/ h<p://www.hf.ntnu.no/now/nanogong/nanogong.jar Hvis ne<leseren din er åpen, må du restarte den (lukke og åpne igjen). get.adobe.com/flashplayer Ikke ta med McAfee hvis det ikke er et bevisst valg. ) Tommefingerregler for lysbildelayout 40 Oppgaver med PowerPoint Få og korte punkter (7 x 7 è maks. 7 punkter på maks. 7 ord) Minimum punkts skrilstørrelse Skriltype Enkel og god skjermfont (helst uten seriffer) Unngå for mye/mange farger Nøkternt bruk av animasjonseffekter Svart på hvi< Håndtering av hele lysbilder 41 Animere tekst 42 Bruk Lysbildesortering (se menyen Visning). Fly<e lysbilder: Dra- og- slipp Klipp CTRL + X og lim inn CTRL + V Kopiere lysbilder: CTRL + dra- og- slipp Kopier CTRL + C og lim inn CTRL + V Animasjoner Egendefinerte animasjoner è sidemeny vises :l høyre Merk tekstrammen og legg :l effekt, f.eks. Kom Rl syne. Som standard vil 1 og 1 hovedpunkt vises, ev. underpunkt følger med. Eksempel: Hovedpunkt Underpunkt 1 Underpunkt 2 Kommer \l syne sam\dig

8 Animere bestemte punkter 43 Animere bestemte punkter 44 A. Utvid punktlista. B. Merk punkt som ikke skal animeres. C. Klikk Fjern. C Nå vil det første punktet være synlig fra starten av. A B Kun svarene er animert Luketekstoppgaver 45 Kopiering med mus 46 Start med å understreke alle ordene som skal brukes som luker. Se< inn et rektangel over det første ordet som skal dekkes :l. Formater rektanglet slik du ønsker (størrelse, fyll og linje). Animer slik at det forsvinner. (Legg Rl effekt Utgang Forsvinn) Kopier rektanglet over andre ord som skal skjules. Finjuster plassering og størrelse. Dra- og- slipp kan kombineres med følgende taster: CTRL è kopiering (se e<er symbolet + ved muspekeren) ALT è trinnløs flyyng CTRL + ALT è trinnløs kopiering Skalering ALT + skalering è trinnløs skalering Lysbildefremvisning 47 Oppgave 1 48 F5 è vis første lysbilde SKIFT + F5 è vis gjeldende lysbilde Piltaster Opp / Høyre / PgUp è neste lysbilde Ned / Venstre / PgDown è forrige lysbilde Et bestemt lysbilde Tast nr., og trykk ENTER eller CTRL + S è lysbildeliste 1. Kopier første avsni< fra 9A. 2. Lim inn et lysbilde i PowerPoint. 3. Lag 4 spørsmål og svar ut av teksten. 4. Formater svarene med en annen farge. 5. Animer tekstramma. Spørsmålene skal vises hele :den (merk og sle< animasjon). Svarene skal komme inn e< og e< i rik:g rekkefølge. 6. Kjør presentasjonen og kontroller at alt virker som det skal

9 49 Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) Oppgave 2 1. Kopier avsni< 2 og 3 fra teksten 9A. 2. Lag en luketekstoppgave. Basisbruker Skjul f.eks. alle yrkesnavn (understrek alle). Bruk en rektangel med animasjonseffekten Forsvinn. Kopier dere<er rektanglet for å maskere de andre yrkene. 3. Kjør presentasjonen og kontroller at alt virker som det skal. 4. Hva skal du gjøre om du har glemt et yrke inne i teksten (ikke bakerst)? Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse u<rykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan presentere seg selv og andre og kan s:lle og svare på personlige spørsmål om f.eks. A1 bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er inns:lt på å hjelpe. Kan forstå setninger og vanlige u<rykk kny<et :l de vik:gste områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i A2 enkle og ru:nepregede samtale- situasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og ru:nepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og si< nærmiljø og grunnleggende personlige behov Kahoot! Les teksten 11C En invitasjon \l Oslo. Åpne kahoot.it i ne6leseren din. Vent på nærmere instruksjon. 51 9

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv 2/6 1 Disposisjonsvisning... 3 2 Malsidevisning... 3 2.1 Bakgrunn i mal... 3 2.2 Tittelmal... 3 3 Bakgrunner... 4 3.1 Overstyre bakgrunn fra mal...

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Enkle tavler kan brukes for å skrive korte setninger om et spesielt emne. I dette eksemplet vil vi lage et miljø med en enkel tavle for å skrive setninger

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

PowerPoint for deg som kan litt fra før

PowerPoint for deg som kan litt fra før 2010 PowerPoint for deg som kan litt fra før 27.10.2010 Innhold Introduksjon... 2 Kapittel 1 Fanen Hjem... 3 Kapittel 2 Fanen Sett inn... 9 Kapittel 3 Fanen Utforming... 20 Kapittel 4 Fanen Animasjoner...

Detaljer

Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet.

Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet. Komme i gang med printeren Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet. Innholdsfortegnelse Komme i gang med printeren... 1 Laste

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09 Bruk av presentasjonsverktøy F08D IKT-seksjonen September 2009 Læringsmål: Studentene skal kunne bygge opp og forberede en god presentasjon Aktuelt i forbindelse med dokumentasjon av pedagogisk arbeid

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 12 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali EXCEL FORMLER Summer Gjennomsnitt Tellenumre Maks Min Hvis Er de som må sitte ABSOLUTT REFERANSE Vil være med i eksamen Dvs. referansen

Detaljer

Presentasjoner til all slags bruk

Presentasjoner til all slags bruk ENKELT OG GRATIS: Presentasjoner til all slags bruk Kontorpakken Kingsoft, som er helt gratis, gir deg en perfekt mulighet til å lage en spennende og profesjonell presentasjon. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD

Detaljer

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Mediasite Desktop Recorder er et program der du kan gjøre skjermopptak direkte fra Canvas. Programmet må installeres før det kan brukes: Når du er inne i Canvas

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac

Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac Lagring av EndNote stil fra EndNotes hjemmeside når du bruker Mac EndNote leveres kun et begrenset antall populære stiler. Finner du ikke tidsskriftstilen du trenger, må du gå til EndNote s hjemmeside

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x OKOK 1 Brukerveiledning Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til og framdrift

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Lynkurs i Word 2007. Oversikt og struktur i større dokumenter

Lynkurs i Word 2007. Oversikt og struktur i større dokumenter Lynkurs i Word 2007 Oversikt og struktur i større dokumenter Hvem er jeg? Marie Austdal Tidligere ansatt på Skolehjelpen / Orakelet Still gjerne spørsmål underveis. Agenda Stiler, innebygde og egendefinerte

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?.

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?. Innhold Hva er Java?... 2 Hvor finner jeg Java?... 2 Hvorfor må jeg ha Java for å bruke nettbanken?... 2 Hvordan installerer jeg Java på min maskin?... 2 Jeg får bare en feilmelding om "File is corrupt"

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

John Alfred Nilsen Lisa Michelle Summer Tone Helen Bremnes Vemund Bjørke

John Alfred Nilsen Lisa Michelle Summer Tone Helen Bremnes Vemund Bjørke John Alfred Nilsen Lisa Michelle Summer Tone Helen Bremnes Vemund Bjørke I denne manualen vil vi gå gjennom hvordan du kan lage en presentasjon i Powerpoint og Open office Impress. For de ulike temaene

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Datakurs, dag 12. Oppgaver Avslutning: Kursbevis

Datakurs, dag 12. Oppgaver Avslutning: Kursbevis Datakurs, dag 12 Oppgaver Avslutning: Kursbevis Utforskervinduets deler Adresselinje Innstill visning av ruter Bibliotekrute Hovedrute Innstill visning i hovedrute Forhåndsvisning av/på Navigasjonsrute

Detaljer

Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold:

Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold: Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold: 1. Generelle tastatursnarveier del 1 2. Generelle tastatursnarveier del 2 3. Tastatursnarveier i Apple Mail 4. Tastatursnarveier i Safari

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under A) Får du ikke Zotero opp i word? Sørg for at du har avsluttet og åpnet word på nytt etter at du har installert de to tingene som skal lastes

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

rombookinger ved Dnf bruk av Google kalender

rombookinger ved Dnf bruk av Google kalender rombookinger ved Dnf bruk av Google kalender hva trenger du? enten en @gmail konto eller, hvis du ikke har eller ikke vil oppre0e en gmailkonto: må du lage en konto med en annen epostadresse ved å gå :l

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Kom i gang med PowerPoint

Kom i gang med PowerPoint Kom i gang med PowerPoint Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Innhold Kom i gang med PowerPoint... 1 Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek... 1 Formål med PowerPoint... 2 Starte, lukke og kjøre en

Detaljer

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word til PDF... 2 3 Gjør tilgjengelighetsverktøyene synlige

Detaljer

ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0)

ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0) ELEVROLLEN KUNNSKAP.NO (6.0) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 1 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 Utgitt av DataPower Learning AS 2008 Sats og layout: Varemerker: DataPower Learning AS DataPower Learning Online er registrert

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer