Li6 om NoW -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Li6 om NoW - www.ntnu.edu/now"

Transkript

1 1 2 - gruppa Olaf A. Husby Førsteamanuensis Ins:tu< for språk og li<eratur Åsta Øvregaard Universitetslektor Ins:tu< for språk og li<eratur Kjell H. Ullestad Olaf Husby ISL Ins:tu< for språk og li<eratur Universitetslektor Ins:tu< for språk og li<eratur Dominique Heyler Førstekonsulent Ins:tu< for språk og li<eratur Egil Albertsen Ins:tu< for språk og li<eratur Arne O. Reitan Skuespiller Trøndelag teater Hanne Rustad Universitetslektor Studieavdelingen stab Det humanis:ske fakultet Se også: Bakgrunn Li6 om NoW - NoW (Norwegian on the Web) Ønsket å ha et introduksjonskurs i norsk (A1/A2- nivå) Web- basert Re<et mot NTNU- studenter Gra:s og åpent for alle Med nedlastbare filer (pdf og mp3) Vox: 2013 engelsk 2013 polsk 2014 spansk Bøker hos Akademika: Tekstbok Arbeidsbok HiN: NoWiN Li6 om NoW Fire utenlandske studenter starter på NTNU ankomst, etablering, bli kjent med byen, studier familie, fri:d, helse, norsk jul 10 kapitler tekster, ordlister, lydfiler, bilder gramma:kk veiledning om u<aletrening interak:ve oppgaver filmsnu<er NoW på Facebook 4 6 Ken, England Anna, Italia Maria, Spania Peter, Tyskland 5 6 1

2 7 8 og NoW è samme struktur som NoW Noen forskjeller: Mer generelt innhold et visst yrkesfokus (sykepleier, ingeniør) familieliv, hus og hjem, barnehage, skole og jobb Enklere navigasjon innholdsfortegnelse, nummerering av tekster mer konsekvent menystruktur Gloser i ulike former lister på både tekst- og kapi<elnivå med lyd lister på tekstnivå med flashcards komple< liste, søkbar på engelsk/polsk/spansk (CTRL+F) nedlastbare gloselister, Excel og pdf 7 9 Ingen deling (A1/A2) Struktur Alle kapitler på samme kapitler hovedmeny har 2 nye kapitler: Kapi6el NoW Nummer og :<el Le<er navigering/ gjenfinning Et enklere kapi<el 1 Roligere progresjon i starten (kapi<el 3 og 4 = kapi<el 2) Ellers samme progresjon og gramma:kk som NoW Meny for hver av de 4 hovedpersonene Undermeny: Vocabulary, Audio, Extra Kapi<el 5 = kapi<el 3 osv Hovedpersoner 1. Familien Vidal 2. Ankomst :l Norge 3. Et ny< hjem 4. Nabolaget 5. Nye venner 6. En tur :l byen 7. Hverdagsliv 8. Skole og fri:d 9. Arbeidsplassen 10. Sykdom, helse og sport 11. Kultur og fri:d 12. Ferie og høy:der Cecilie Ben (Benjamin) Dina, 14 år 12 Hovedtemaer i handler om Familien Hansen Vidal som kommer :l Norge, nærmere bestemt Fjordvik, for å slå seg ned her. Alex, 5 år

3 Noen tall tekster (12 kapitler x 4 tekster) 30 sider gramma:kk 30 sider u<ale 205 skrillige oppgaver 48 muntlige oppgaver 90 minu<er med lydinnspilling (normal fart) 1400 gloseoppføringer med :lhørende lydfiler 58 «extras» (med gramma:kk, gloser, info, oppgaver) 130 ly<eoppgaver (nedlastbar samling) Ca. 400 PP- lysbilder (tekst, oppg., ekstra) - «xtramat» En rundtur i Rundtur i Rundtur i 16 (WHOIS) / Tre instruksjonsspråk (engelsk/polsk/spansk) Menyen Info Guide (på engelsk/polsk/spansk og norsk) Table of contents (What to Learn og Extras) Background (bokmål og nynorsk, samisk, muntlig norsk) Kapi<el 1: Familien Vidal Le< innføring med fokus på presentasjon Kun 18 gloser :l sammen Ei linje på norsk og kort info på engelsk/polsk/spansk Gramma:kk: SVO, spørreord, nasjonaliteter U<ale: Alfabetet Kapi<el 2 og 3 Tekstene er oversa< :l engelsk/poslk/spansk. Lydavspilling s avspiller (Flash) mp3- lenken (kjører i eget vindu med din standardavspiller) Lydinnspilling s opptaker (Java + spesifikk :llatelse) Windows è Sound Recorder / Lydinnspilling Mac OS X è QuickTime Player Smar<elefon è Lydopptaker Gloser m/flashcards Rundtur i Nedlas:nger Tekstbok i pdf- format Ordliste i Excel- format Lydfiler Ekstramateriell for lærere (ikke menyvalg) Tekster, oppgaver, ekstrastoff Denne presentasjonen Andre :ng e<er hvert? Kan bearbeides e<er eget ønske Prak\ske øvinger

4 Øving 1a Installere Chrome 19 Øving 1b Installere Java Installer Chrome hvis du ikke har den fra før. Se lysbilde Undersøk om fungerer i ne<leseren din (åpne en :lfeldig valgt Audio- side). 3. Undersøk ev. også hvordan de<e fungerer med en annen ne<leser. 1. Sjekk om du har Java. Se lysbilde Installer Java om nødvendig. Se lysbilde La Java kjøre :llegg fra følgende web- adresser: h<p://www.ntnu.edu/ h<p://www.hf.ntnu.no/now/nanogong/nanogong.jar Se lysbilde Øving 2a Rundtur i 21 Øving 2b Rundtur i Tast inn webadressen Du blir omdirigert :l 2. Studer menyen Info Hvilken side åpner seg som standard? Hvilke andre valg har du under Info? Det finnes to versjoner av innholdstabellen. Hva er forskjellen, og hvordan by<er du mellom disse to? 3. Menyene Chapter 1, 2, 12 Bla gjennom de 12 kapitlene og kast et blikk på hovedemene. Prøv et par av «Animotoene». Innholdstabellen Table of Contents Emnene under What to learn er er ikke lenket opp mot sine respek:ve sider. Hvordan kan du raskt navigere :l de aktuelle sidene? Hvis du nå står på en annen side, gå :lbake :l innholdstabellen (f.eks. med ALT+ç eller Backspace) Rull ned :l kapi<el 11 i innholdstabellen, og klikk deg inn på forsiden (Culture and leisure). Gå :lbake :l innholdstabellen. Sjekk gramma:kkemnet Ja or jo?, gå :lbake. Sjekk u<aleemnet Rhythm unit: The foot, gå :lbake. Sjekk andre lenker på den samme måten Øving 3 Veiledningen 23 Øving 4 Grammar checker Les brukerveiledningen (under menyen Info). 2. Åpne kapi<el 2 i en ny fane (CTRL + klikk). 3. By< mellom de to fanene for å veksle mellom veiledningen og tekstene i kapi<el 2 (CTRL + PageUp/PageDown). 4. Følg instruksjonen og jobb deg gjennom tekst 2A på den anbefalte måten. 1. Under 2A, merk setningen «Alex snakker med ei dame.» og kopier (f.eks. CTRL + C). 2. Klikk Grammar checker nederst i venstremenyen, klikk dere<er på trollet. 3. Lim inn setningen og klikk Analyse. Test forskjellige varianter, f.eks.: Alex sammen med ei dame. Alex heter sammen med ei dame. Alex liker hun. 4. Lukk fanen med Grammar checker

5 Øving 5 Tekst 25 Øving 6 Ly6eoppgaver Slå opp og les tekst 4D. 2. Se gjennom gloselista kny<et :l teksten, klikk på glosene for å høre dem. Prøv Flashcards. 3. Spill av lydsporet. 4. Se også over ordenstallene, klikk på noen av dem. 5. Se over gramma:kken for kapi<el 4. Bruk lenken under QuesRon words og ta en :< på gramma:kken :l kap. 1. Naviger :lbake :l kap. 4 (ALT+ç / Backspace). 6. Klikk på Dina igjen og gjør oppgavene 4D.1-6 (nederst :l høyre). 1. Klikk på Listening exercises (kapi<el 4). 2. Gjør oppgave 4A Listen and match. 3. Gjør oppgave 4C Listen and write. Start lydsporet. Se om du kan gjøre oppgaven uten å bruke mus (bruk TAB- tasten mellom feltene). Bruk TAB også for å velge knappen Check og trykk ENTER. 4. Prøv oppgave 4B og 4D også. 5. Prøv også oppgave 7D Listen, write and repeat (prøv også her å bruke mus minst mulig) Øving 7 - Innspilling 27 Øving 8 Klipp og lim Slå opp og les tekst 3D. 2. Bruk en av mulighetene du har for å spille inn teksten (jfr. lysbilde 16). 3. Lagre filen. kall den f.eks. 3D Navnet dix. Send den :l 1. Slå opp tekst 3C. 2. Merk og kopier teksten. Dra merkingen, eller klikk inn startpunkt, hold SKIFT nede og klikk inn slu<punkt. Kopier (CTRL + C). 3. Lim inn i en tekstbehandler. 4. Gjør det samme med 3C English. 5. Rediger og formater teksten slik du ønsker Øving 9 Nedlas\nger 29 Øving 10 Søke e6er tekst Oppre< ei ny mappe, kall den f.eks. - materiell. 2. Last ned og lagre følgende i denne mappa: Tekstboka (pdf) Gloselista (Excel eller pdf) Lydfiler :l kapi<el 1-6 (både normal og redusert fart) Et av dokumentene for sammenligning av språklyder (Speech sound comparison) 3. Ta en :< på disse filene. Du skal lage en oppgave om lyst Rl og lyst på. Bruk alle eksempler som finnes i. Hvis du skal finne alle forekomstene på ne<, vil det ta :d. 1. Åpne Textbook.pdf. Søk frem alle tekststrenger som inneholder lyst Rl og dere<er lyst på (CTRL + F). Kopier de aktuelle setningene inn et tekstdokument. Hvor mange finner du :l sammen? (Jobb med pdf- en i Adobe Reader, ikke i ne<leseren din.) 2. Lag en luketekstoppgave der Rl og på må fylles inn. 3. Lag en annen oppgave på den samme måten

6 Øving 11 Gloselister 31 Øving 12 Ekstramateriell Åpne Excel- filen Vocabulary.xlsx. 2. Sorter den e<er kolonnen TXT. 3. Kopier alle glosene fra kapi<el 1 :l et tekstdokument. Lim inn som tabell uten formatering. Sle< kolonnene TranscripRon og InflecRon. Sle< alle egennavn. 4. Tilbake i Excel, sorter glosene alfabe:sk e<er kolonnen Word igjen. 5. Filtrer frem glosene :l tekst 9D. 6. Kopier og lim inn på samme måte som under punkt Klikk på - logen for å komme :l forsiden (www.ntnu.edu/learnnow). 2. Tast inn /xtramat bak webadressen. 3. Last ned og se gjennom en av presentasjonene. 4. Har du ikke PowerPoint, kan du laste ned fremviseren. no/download Søk frem PowerPoint Viewer. Last ned og installer Installere Chrome 34 Tekniske forutsetninger Klikk Last ned Chrome. 3. Avgjør om Chrome skal være din standardne<leser. (Fjern haken om du ønsker å beholde en annen standardne<leser.) 4. Klikk Godta og installer. 5. Svar Ja på spørsmål om å :llate installeringen direkte, eller klikk Lagre og kjør filen (ChromSetup.exe) e<er at den er nedlastet. 6. Hopp over «konfigureringen» av Chrome Sjekke Flash og Java 35 Installere Java 36 Chrome Sebngs Show advanced sebngs Privacy secron Content sebngs Disable individual plug- ins InnsRllinger Vis avanserte innsrllinger Personvern InnsRllinger for innhold DeakRver individuelle prog.rllegg Firefox Tools Add- ons Plugins Verktøy Utvidelser ProgramRllegg 1. Åpne ei side med Java- innhold og klikk Installer programrllegg (eller lignende), eller åpne siden java.com/en/download. 2. Klikk Free Java download og Agree and start Free Download. 3. Kjør filen (jxpiinstall.exe) e<er at den er nedlastet. Tillat at filen kjøres og klikk Install. Vent mens det står Downloading Java Installer. NB! Fjern alle haker for :llegg du ikke ønsker. Fullfør installeringen og klikk Close. NB! Virusfare - Ikke installer Java fra en annen kilde hvis du ikke er helt sikker på at kilden er :l å stole på

7 Tillat s lydopptaker 37 Flash Manuell installering 38 Opptakeren i heter NanoGong (Java- app). Da denne ikke er videreutviklet på noen år, mangler den et oppdatert ser:fikat og blir derfor blokkert av Java. Den er likevel trygg! Du åpner for lydopptakeren slik: Åpne Java Control Panel (trykk på Windows- tasten, skriv Configure Java og kjør de<e programmet). Velg fanen Security. Klikk Edit Site List Add. Legg inn følgende under LocaRon: h<p://www.ntnu.edu/ h<p://www.hf.ntnu.no/now/nanogong/nanogong.jar Hvis ne<leseren din er åpen, må du restarte den (lukke og åpne igjen). get.adobe.com/flashplayer Ikke ta med McAfee hvis det ikke er et bevisst valg. ) Tommefingerregler for lysbildelayout 40 Oppgaver med PowerPoint Få og korte punkter (7 x 7 è maks. 7 punkter på maks. 7 ord) Minimum punkts skrilstørrelse Skriltype Enkel og god skjermfont (helst uten seriffer) Unngå for mye/mange farger Nøkternt bruk av animasjonseffekter Svart på hvi< Håndtering av hele lysbilder 41 Animere tekst 42 Bruk Lysbildesortering (se menyen Visning). Fly<e lysbilder: Dra- og- slipp Klipp CTRL + X og lim inn CTRL + V Kopiere lysbilder: CTRL + dra- og- slipp Kopier CTRL + C og lim inn CTRL + V Animasjoner Egendefinerte animasjoner è sidemeny vises :l høyre Merk tekstrammen og legg :l effekt, f.eks. Kom Rl syne. Som standard vil 1 og 1 hovedpunkt vises, ev. underpunkt følger med. Eksempel: Hovedpunkt Underpunkt 1 Underpunkt 2 Kommer \l syne sam\dig

8 Animere bestemte punkter 43 Animere bestemte punkter 44 A. Utvid punktlista. B. Merk punkt som ikke skal animeres. C. Klikk Fjern. C Nå vil det første punktet være synlig fra starten av. A B Kun svarene er animert Luketekstoppgaver 45 Kopiering med mus 46 Start med å understreke alle ordene som skal brukes som luker. Se< inn et rektangel over det første ordet som skal dekkes :l. Formater rektanglet slik du ønsker (størrelse, fyll og linje). Animer slik at det forsvinner. (Legg Rl effekt Utgang Forsvinn) Kopier rektanglet over andre ord som skal skjules. Finjuster plassering og størrelse. Dra- og- slipp kan kombineres med følgende taster: CTRL è kopiering (se e<er symbolet + ved muspekeren) ALT è trinnløs flyyng CTRL + ALT è trinnløs kopiering Skalering ALT + skalering è trinnløs skalering Lysbildefremvisning 47 Oppgave 1 48 F5 è vis første lysbilde SKIFT + F5 è vis gjeldende lysbilde Piltaster Opp / Høyre / PgUp è neste lysbilde Ned / Venstre / PgDown è forrige lysbilde Et bestemt lysbilde Tast nr., og trykk ENTER eller CTRL + S è lysbildeliste 1. Kopier første avsni< fra 9A. 2. Lim inn et lysbilde i PowerPoint. 3. Lag 4 spørsmål og svar ut av teksten. 4. Formater svarene med en annen farge. 5. Animer tekstramma. Spørsmålene skal vises hele :den (merk og sle< animasjon). Svarene skal komme inn e< og e< i rik:g rekkefølge. 6. Kjør presentasjonen og kontroller at alt virker som det skal

9 49 Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) Oppgave 2 1. Kopier avsni< 2 og 3 fra teksten 9A. 2. Lag en luketekstoppgave. Basisbruker Skjul f.eks. alle yrkesnavn (understrek alle). Bruk en rektangel med animasjonseffekten Forsvinn. Kopier dere<er rektanglet for å maskere de andre yrkene. 3. Kjør presentasjonen og kontroller at alt virker som det skal. 4. Hva skal du gjøre om du har glemt et yrke inne i teksten (ikke bakerst)? Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse u<rykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan presentere seg selv og andre og kan s:lle og svare på personlige spørsmål om f.eks. A1 bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er inns:lt på å hjelpe. Kan forstå setninger og vanlige u<rykk kny<et :l de vik:gste områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i A2 enkle og ru:nepregede samtale- situasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og ru:nepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og si< nærmiljø og grunnleggende personlige behov Kahoot! Les teksten 11C En invitasjon \l Oslo. Åpne kahoot.it i ne6leseren din. Vent på nærmere instruksjon. 51 9

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0065-5 ISBN

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål ISBN Trykt utgave: Digital utgave: 978-82-997659-8-5 978-82-997659-9-2 Alle fotografier er tatt av

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Lingua Studio - veiledning

Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning 1 Oppstart 1.1 VIKTIG INFORMASJON FØR DU BEGYNNER Å ARBEIDE MED LINGUA STUDIO 4 1.2 1.3 Dette bør du vite om lyd og mikrofon 6 Dette bør du vite om

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard brukerveiledning

SMART Board interaktiv whiteboard brukerveiledning SMART Board interaktiv whiteboard brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - Philip Pedersensvei 1 - PB 191-1325 Lysaker tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no www.inter-active.no -

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer