Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Sandefjord Ballklubb"

Transkript

1 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb

2 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen har vært: Sportsplanen skal ta utgangspunkt i klubbens idealer og målsettinger Sportsplanen skal være et levende dokument som oppdateres jevnlig Sportsplanen skal brukes som grunnlag for klubbens barne og ungdomsarbeid Sportsplanen skal være et praktisk oppslagsverk som er lett tilgjengelig for brukerne Arbeidet med utarbeiding av planen har i hovedsak foregått i sportslig utvalg. Utkast til plan ble presentert for klubbens styre før den ble endelig vedtatt. Planen presenteres på vårens kick off og brukerne oppfordres til å gi tilbakemeldinger slik at planen kan forbedres ved neste revisjon. Sportsplanen inneholder 5 hoveddeler: Del 1 Innledning med blant annet målsettinger, holdningsarbeid og trenerutvikling. Del 2 Sportslig organisasjon med instrukser for trenere og retningslinjer for lagets organisering. Del 3 Barnefotball med retningslinjer, trening og håndbok for trenere G6/J6 G12/J12. Del 4 Ungdomsfotball med retningslinjer, trening og håndbok for trenere G13/J13 G19/J19. Del 5 Spillerutvikling med retningslinjer. Del 6 Vedlegg Sportsplanen skal settes ut i live og videreutvikles i løpet av Dette krever informasjon til trenere, spillere og foresatte på alle nivåer. Ordningen med trenerforum skal videreføres som en viktig arena for opplæring, implementering, kvalitetssikring og videreutvikling av planen. Planen skal være lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Det skal lages egne kortversjoner for de enkelte aldersklassene. I tillegg skal planen kunne lastes ned som helhet fra klubbens nettside. Den versjonen som ligger på nettsiden skal til enhver tid være den som gjelder, d.v.s. siste versjon. Planen skal tas opp som tema generelt og evalueres årlig etter sesongslutt. Sandefjord, 10. juni 2012 Kjell Christian Z. Børresen Sportslig utvalg Side 2

3 Innhold Del 1 Innledning... 4 Sportsplan Overordnede mål for Sandefjord Ballklubb... 5 Gode holdninger i Sandefjord Ballklubb... 7 Trenerutvikling... 9 Del 2 Sportslig organisasjon Instruks for Trenerkoordinator ift. Barnefotballen Instruks for Trener G6/J6 G12/J Instruks for Trenerkoordinator ift. Ungdomsfotballen Instruks for Trener G13/J13 G16/J Instruks for Trener G19/J Lagets organisering Del 3 Barnefotball 6 12 år Retningslinjer for barnefotballen i Sandefjord Ballklubb Trening barnefotball i Sandefjord Ballklubb Rammer ved overgang fra 7`er til 11èr fotball Håndbok for trenere G6/J Håndbok for trenere G7/J7 G8/J Håndbok for trenere G9/J9 G10/J Håndbok for trenere G11/J11 G12/J Del 4 Ungdomsfotball år Retningslinjer for ungdomsfotballen i Sandefjord Ballklubb Trening ungdomsfotball i Sandefjord Ballklubb Ferdigheter og spillestil Kjennetegn ved spillestil i Sandefjord Ballklubb Håndbok for trenere G13/J13 G14/J Håndbok for trenere G15/J15 G16/J Håndbok for trenere G17/J17 G19/J Del 5 Spillerutvikling Spillerutvikling i Sandefjord Ballklubb Differensiering og hospitering Del 6 Årshjul for sportslig aktivitet Side 3

4 Del 1 Innledning Sportsplan 2012 Overordnede mål for Sandefjord Ballklubb Gode holdninger i Sandefjord Ballklubb Trenerutvikling Sportsplan 2012 Klubbutvikling Sandefjord Ballklubb har definert klubbutvikling som et viktig satsningsområde i Som en del av klubbutviklingen skal Sandefjord Ballklubbs sportslige utvalg utarbeide en Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i klubben. Målsetting Målsettingen med planen er å få fram retningslinjer for hvordan en skal drive fotballen i de forskjellige årsklassene i Sandefjord Ballklubb fra de aller yngste og opp til juniornivå. Sportsplanen skal for klubben Leve opp til klubbens målsettinger Være et viktig fundament for klubbens sportslige aktivitet. Fungere som et verktøy for å sikre kontinuitet og utvikling for spillere, trenere og ledere. Sikre klubbstyrte prosesser innenfor spiller, trener og lederutvikling. Kommunisere ut hva vi driver med til våre samarbeidspartnere og andre som er interessert. Sportsplanen skal for trenere/ledere Være et hjelpemiddel for fotballopplæringen. Være et redskap og bidra til et mer planmessig arbeid. Fortelle treneren hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppe. Understreke at det er viktig å samle klubben og jobbe i samme retning. Øke trenerens kompetanse. Sportsplanen skal for spillerne Påvirke holdninger i trening og kamp. Påvirke ferdigheter, fart og fysikk. Påvirke samhandlingsevne og fotballforståelse. Påvirke sosial kompetanse. Evaluering Planen skal evalueres fortløpende og revideres årlig etter endt sesong. Side 4

5 Overordnede mål for Sandefjord Ballklubb For å kunne utarbeide en plan som står i tråd med klubbens visjon, målsettinger, verdier er det viktig at man er klar over hva dette innebærer. Klubbens visjon «Sandefjord Ballklubb skal framstå som en ledende fotballklubb med hensyn til å ivareta og utvikle unge fotballtalenter.» Klubbens overordnede mål Sandefjord Ballklubb skal være en veldrevet og anerkjent fotballklubb. Sandefjord Ballklubb skal gi et fotballtilbud som er tilpasset alder, ferdigheter og ambisjonsnivå. Sandefjord Ballklubb skal gi spillere med spesielt gode holdninger, særlige fotballferdigheter og høyt ambisjonsnivå et eliterettet tilbud. Ta del i Vestfold Fotballkrets sitt program for Fair Play. Sandefjord Ballklubb skal skape et godt miljø i klubben gjennom trygghet, tilhørighet og kameratskap og være til glede for lokalsamfunnet. Klubbens verdier Sandefjord Ballklubb skal være Offensive Åpne Inkluderende Utviklende Klubbens mål for juniorlag og A-lag Utvikling av Senior/A lag på godt 3. divisjonsnivå med hovedhensikt å utvikle unge spillere gjennom et anstendig kamptilbud Etablere et juniorlag i kretsens øverste nivå (aldersgruppe år) Tilby et ekstra godt tilbud til spesielt talentfulle spillere år. Klubbens mål for barne- og ungdomsfotballen «Ballklubben skal være den ledende fotballklubben i Sandefjord for barn og unge fra 6 19 år» Gi flest mulig et tilbud om å spille fotball og ha det gøy med idretten sin. Innarbeide gode holdninger og treningskultur basert på klubbens retningslinjer. Gi et tilbud om utvikling av samarbeidsevne, fellesskapsfølelse og tilhørighet. Gi utfordringer og utviklingsmuligheter som står i forhold til spillernes alder og modenhet. Oppnå resultater ved å være utviklingsorientert og prestasjonsorientert Være den klubben i byen som oppnår flest mulig ferdighetsmerker i forhold til antall spillere Gi et helhetlig tilbud for jenter Side 5

6 Klubbens mål for ungdomsfotball år Rekruttere spillere til byens elitelag, Sandefjord Fotball, med gode holdninger og tekniske/taktisk gode ferdigheter Rekruttere og beholde flest mulig spillere fra de yngste og opp til småguttenivå (14 år) fra klubbens naturlige nedslagsfelt Etablere et guttelag med elitesatsing med spill på interkretsnivå (G15 G16) Etablere et småguttelag med mål om spill på interkretsnivå (G14) Etablere et G13 lag med mål om spill på høyeste kretsnivå Representert med en eller flere spillere på hvert alderstrinn på kretsnivå (Interkretsnivå vil si, blant de fire beste i kretsen) Klubbens mål for barnefotball 5-12 år Rekruttere og beholde flest mulig spillere fra de yngste fra klubbens naturlige nedslagsfelt Være den klubben i byen som årlig oppnår flest mulig ferdighetsmerker i forhold til antall spillere 10 og 11 åringer som liker Streetfotball i gule og sorte drakter. Side 6

7 Gode holdninger i Sandefjord Ballklubb Holdningsarbeid blant spillere, trenere, lagledere og foreldre Sandefjord Ballklubb ønsker å framstå som en positiv klubb så vel innad i klubben som overfor andre miljøer. Der hvor vi ferdes, både på og utenfor banen, er vi representanter for klubben. Gjennom holdninger og væremåte bidrar vi derfor til å bygge opp (eller bryte ned) trivsel og renomme. I Sandefjord Ballklubb ønsker vi å legge vekt på holdningsskapende aktiviteter for både spillere, trenere/lagledere og foreldre så lenge de er deltagende i klubben. For at alle skal trives har vi laget noen regler vi vil at spillere, trenere og ledere skal etterleve. Spilleren Trenings- og kampatferd Vær presis til trening og kamp. Forfall skal meldes fra til trener. Grunn skal oppgis. Møt opp på trening og kamp selv om du er skadet. Annet skal avtales med trener. Møt godt forberedt Utfør pålagt egentrening. Sørg for alltid å ha med riktig treningstøy og fotballsko i forhold til bane, årstid og vær. Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt. Vis respekt for laguttak og spillerbytter. Vis respekt for medspillere, motspillere, ledere, trenere og dommere. Vær konsentrert på trening og i kampsituasjon. Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Møt på trening for å trene, ikke for å bli trent Holdninger generelt Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister. Hold eget, andres og lagets utstyr i orden. Vis god sportsånd og Fair play. Vis sunne kost og levevaner. Trener- og lederatferd Vis god sportsånd og Fair play. Grip inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller rasediskriminerende opptreden. Hold eget, andres og lagets utstyr i orden. Følg kamp /turneringsreglement og spilleregler. På banen: Respekter dommere, motstandere, trenere, ledere og publikum. Utenfor banen: Respekter organisasjonens lover og regler. Foreldrenes rolle En av de viktigste ressurser er foreldrene. Fotballforbundet har satt opp en plakat for foreldrevettregler. Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. Denne ønsker vi at alle foreldre i klubben skal følge. Side 7

8 Møt frem til trening og kamp barna ønsker det! Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen ikke bare ditt barn! Oppmuntre både i motgang og medgang ikke gi kritikk! Respekter treners og lagleders avgjørelser og bruk av spillere! Se på dommeren som en veileder ikke kritiser dommeravgjørelser! Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap! Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det! Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet! Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv! Vis respekt for arbeidet klubben gjør den trenger din hjelp! Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du! Du er i likhet med trener, lagleder og øvrig støtteapparat et forbilde for barna! Styret i Sandefjord Ballklubb har bestemt at klubben skal bli en Fair Play klubb. Side 8

9 Trenerutvikling Overordnede mål skal bidra til at trenere og ledere får nødvendig skolering internt eller i NFFs utdanningssystem. skal ha spesifikke krav til skolering av trenere og ledere i forhold til alle nivåer/alderstrinn. ønsker å rekruttere og skolere gode trener og lederemner fra egen klubb. Litt om trenerrollen i barne- og ungdomsfotballen Trenerrollen er vanskelig og utfordrende. Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er ideell eller riktig treneratferd. Det er også stor forskjell på å være trener for en gruppe åringer og å trene ungdommer i års alderen. De unge gjennomgår i denne perioden en stor utvikling, og gruppen kan være svært forskjellig sammensatt. Mens de yngre utøverne trenger mye lek, en fast ledelse, orden og klare beskjeder, er behovene hos de noe eldre ungdommene mer sammensatte. Den gode treneren har evnen til å se utøverne i et helhetsperspektiv og har sans for hele personen, ikke bare den fysiske siden. Det krever kunnskap om og forståelse for denne utviklingen og ikke minst interesse og et godt blikk for den enkelte utøveren. Treneren skal gjennom sin atferd aktivt forsøke å påvirke spillerne til å bli bedre fotballspillere. Treneren prøver gjennom valg av aktiviteter, tidsdisponering og ikke minst gjennom dialog med spillerne, å skape gunstige læringsvilkår for spillerne. Trenerutdanning gjennom NFFs utdanningssystem Det er mange ting som er viktig i fotball. Som trener trenger man mange typer kunnskap. Norges Fotballforbund har utviklet et utdanningssystem hvor det er mange muligheter gjennom et bredt og variert kurstilbud, der den enkelte får anledning til å skolerer seg alt etter egne ambisjoner og muligheter. All informasjon om NFFs utdanningstilbud, alt om praktisk gjennomføring av kurs og annen praktisk tilleggsinformasjon, samt brosjyren Fotballutdanning skal gjøres kjent. Utdanningsansvarlig Klubben skal ha en utdanningsansvarlig som har følgende ansvarsområder: Lage en oversikt over hvilke kurs trenere/lagledere har, og hva de trenger/ønsker seg. Holde seg oppdatert på fotballkretsens kurstilbud og informere trenere og ledere om dette. Være teknisk arrangør for kurs på klubbhuset som fotballkretsen holder. Trenerkoordinator har et spesielt ansvar for trenerutvikling. Det henvises til spesifikk stillingsinstruks for trenerkoordinator. Side 9

10 Del 2 Sportslig organisasjon Klubbens sportslige ledelse Instruks for Trenerkoordinator ift. Barnefotballen Instruks for Trener G6/J6 G12/J12 Instruks for Trenerkoordinator ift. Ungdomsfotballen Instruks for Trener G13/J13 G16/J16 Instruks for Trener G19/J19 Lagets organisering Sportslig ledelse Sportslig utvalg er først og fremst opprettet for å gi styret faglige innspill og ta ansvar for klubbens daglige, sportslige aktiviteter. Styret i Sandefjord Ballklubb har gitt sportslig utvalg mandat til å planlegge og gjennomføre de arbeidsoppgavene, administrativt og sportslig, som fremgår. Ovenfor styret er primæroppgaven å være premissleverandør mht. strategiske spørsmål innenfor de faglige/sportslige områdene. Utvalget er bredt sammensatt og skal dekke følgende funksjoner: Faggruppe (sportslig leder, trenerkoordinator + 2 medlemmer) Banekoordinator Materialforvalter Rekrutteringsansvarlig Målgruppen for Sportslig utvalg er først og fremst lagledere og trenere i klubben, men kan også omfatte spillere og foreldre kontakter. Eksternt er Vestfold Fotballkrets og øvrige fotballklubber sentrale aktører som Sportslig utvalg skal ha gode relasjoner til. De viktigste oppgavene: Utarbeide Sportsplan som skal godkjennes av Styret Rekruttere/engasjere trenere og lagledere til alle lag i klubben Registrere klubbens lag og påse at sekretæren i Styret melder på lagene for seriespill Etablere og gjennomføre trenerforum for lagene Legge opp til ferdighetsmerkeprøve for alle lag Anbefale cuper for ulike alderstrinn i klubben. Fordele baner for trening og kamp i forståelse med park og idrettsetaten i Sandefjord kommune Fordele treningstider for alle lag i klubben. (Utendørs også for SF i samarbeid med trener i SF). Være Materialansvarlig for hele klubben. Side 10

11 Instruks for Trenerkoordinator ift. Barnefotballen Ansvarsområder Være bindeledd mellom klubbstyret og det enkelte lag i barnefotballen. I samråd med Sportslig utvalg finne trenere til de ulike lagene. Integrere, følge opp og ta vare på de nye trenerne. Aktiv oppfølging av klubbens Sportsplan. Tilby trenere i barnefotballen deltagelse i trenerforum (informasjons og diskusjonsarena). Råd og veiledning til hver enkelt, ift. retningslinjer, treningsinnhold, mengde og hospitering. Være en aktiv samtalepartner for klubbens trenere når de er på feltet. Ha ansvaret for faglig innhold på klubbens fotballskole. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med barn. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig. Selvstendig og engasjert. Minimum delkurs 1 av Trener I / B kurs Aktivitetslederkurs barnefotball. Helst delkurs 2, 3 og 4 Trener I / B kurs og/eller Trenerkoordinatorkurs. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 11

12 Instruks for Trener G6/J6 - G12/J12 Ansvarsområder Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til klubbens Sportsplan. Forberede treninger. Gjennomføre treninger. Lede laget under kamp. Møte på trenerforum (alle lag skal være representert på trenerforum). Tilrettelegge for at alle får et godt tilbud. Bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget. Samarbeide med trenerkoordinator for å skape god fotballopplæring og et godt tilbud til alle. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med barn. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Alle lag bør ha minst en trener/lagleder som har gjennomgått hjertestarterkurs. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert, selvstendig, engasjert og nøyaktig. Minimum delkurs 1 av Trener I / B kurs Aktivitetslederkurs barnefotball. Helst delkurs 2 og 3 Trener I / B kurs Fotballferdighet og samspill. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 12

13 Instruks for Trenerkoordinator ift. Ungdomsfotballen Ansvarsområder Være bindeledd mellom sportslig leder og det enkelte lag i ungdomsfotballen. I samråd med klubbledelsen finne trenere til de ulike lagene. Integrere, følge opp og ta vare på de nye trenerne. Aktiv oppfølging av klubbens sportsplan. Tilby trenere i ungdomsfotballen deltagelse i trenerforum (informasjons og diskusjonsarena) Råd og veiledning til hver enkelt, ift. retningslinjer, treningsinnhold, mengde og hospitering. Være en aktiv samtalepartner for klubbens trenere når de er på feltet. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med ungdom. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig. Selvstendig og engasjert. Bør ha god kunnskap om fotballspillet, trening, ferdighetsutvikling og spillerutvikling. Minimum trener I / B kurs og/eller trenerkoordinatorkurs. Helst trener II / C kurs. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 13

14 Instruks for Trener G13/J13 G16/J16 Ansvarsområder Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til Sportsplanen. Forberede treninger. Gjennomføre treninger. Lede laget under kamp. Møte på trenerforum (alle lag skal være representert på trenerforum). Tilrettelegge for ferdighetsutvikling og spillerutvikling ut fra behov og forutsetninger. Påvirke spillerne til å bli bedre fotballspillere og laget til å bli best mulig. Ivareta spillernes interesser og bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget. Samarbeide med trenerkoordinator for å skape en god fotballopplæring og et godt tilbud for alle, også for de beste talentene og de som ønsker å trene mer. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med ungdom. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Alle lag bør ha minst en trener/lagleder som har gjennomgått hjertestarterkurs. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig. Selvstendig og engasjert. Bør ha god kunnskap om fotballspillet, trening, ferdighetsutvikling og spillerutvikling. Minimum trener I / B kurs, delkurs 1, 2, 3 og 4. Helst trener II / C kurs. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 14

15 Instruks for Trener G19/J19 Ansvarsområder Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til klubbens Sportsplan. Forberede treninger. Gjennomføre treninger. Lede laget under kamp. Møte på trenerforum (alle lag skal være representert på trenerforum). Tilrettelegge for ferdighetsutvikling og spillerutvikling ut fra behov og forutsetninger. Påvirke spillerne til å bli bedre fotballspillere og laget til å bli best mulig. Ivareta spillernes interesser og bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget. Samarbeide med trenerkoordinator for å skape en god fotballopplæring og et godt tilbud for alle, også for de beste talentene og de som ønsker å trene mer. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med ungdom. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Alle lag bør ha minst en trener/lagleder som har gjennomgått hjertestarterkurs. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert, nøyaktig, selvstendig og engasjert. Bør ha god kunnskap om fotballspillet, trening, ferdighetsutvikling og spillerutvikling. Minimum trener II / C kurs. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 15

16 Lagets organisering Sandefjord Ballklubb har ansvaret for å oppnevne trener/trenere til hvert lag. Hvert lag har selv ansvaret for å oppnevne ledere. Den beste organiseringen er at man har to trenere som tar seg av det sportslige. Det er opp til trenerne selv om de vil organisere seg med en trener og en hjelpetrener, eller to sidestilte trenere. Hovedtrener Ansvarsområder: Se spesifikk stillingsinstruks. Assistenttrener Ansvarsområder Hjelpe til med trenerens oppgaver. Fungere som trener når trener ikke er tilstede. Hjelpe til med organisering av spillerbytte under kamp. Lagleder Ansvarsområder Ta seg av det praktiske rundt laget. Fylle ut dommerkort. Betaling til dommer. Holde felles utstyr i orden. Lagliste (liste med spiller navn, adresse, telefon, e post). Foreldreliste. Følge opp medlemskontingenter. Påmelding til serie og cup. Informasjon til spillere og foreldre. Har ansvar for lagets regnskap. Lagleder må gjerne være to personer, men med en hovedansvarlig. Foreldregruppe - Foreldrekontakt Hver årsklasse bør ha en foreldregruppe på 2 3 personer. Blant disse skal det velges en foreldrekontakt som er bindeledd mellom foreldrene/laget. Foreldrekontakten skal sørge for at foreldregruppen: Er kontaktpunkt til lagleder og trener. Involvere flest mulig foreldre i arbeidet rundt laget. Organisere inntektsbringende tiltak/dugnader for laget som f.eks kioskvaktordningen. Arrangere sosiale tilstelninger for barn og voksne gjennom sesongen. Være med å beslutte viktige aktiviteter for laget. Avholde foreldremøter for alle etter behov. Side 16

17 Foreldremøte Det bør avholdes min 1 foreldremøte hver sesong, gjerne et på våren og et på høsten. Forslag til agenda på foreldremøtene: Hva er Ballklubben. Orientering om klubben. Hovedområdene i klubbens Sportsplan. Foreldrevettregler (NFF). Foreldregruppe. Kamper og cuper. Inntektsbringende tiltak. Utstyr Trenernes / lagledernes ansvarsområder Ballene skal være pumpet før trening og kamp Drakter og treningsutstyr skal holdes i orden og kompletteres ved behov Legekoffert skal være i orden og tas med på hver trening og kamp Trener og lagleder skal ha tilgang og kunne bruke klubbens hjertestarter Treneren bør stille i treningstøy både til trening og kamp Målene skal sikres før trening og kamp Spillernes ansvarsområder Personlig utstyr og tøy til trening og kamp skal holdes i orden Leggbeskyttere skal alltid brukes (for spillernes eget beste og ift. forsikring) Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes Spillerne er ansvarlige for å samle inn lagutstyr etter trening Materialforvalters ansvarsområder Det skal være en ball til hver spiller Det skal være tilstrekkelig med kjegler og overtrekksvester Det skal være legekoffert med nødvendig innhold til hvert lag Trener og lagleder skal utstyres med utstyrspakke (klubbens treningstøy) Kampantrekk Trenere, lagledere og spillere i Ballklubben bør stille i klubbens antrekk til kamp: Under kamp skal det alltid brukes gul drakt, sort fotballshorts og gule fotballstrømper. Trener og lagleder bør alltid bruke klubbens treningstøy. Side 17

18 Del 3 Barnefotball 6 12 år Retningslinjer for barnefotballen i Sandefjord Ballklubb Trening barnefotball i Sandefjord Ballklubb Rammer ved overgang fra 7èr til 11èr fotball Håndbok for trenere G6 G12 og G12 J12 Daniel Kronstad fra Sandefjord Ballklubb G12 viser frem sine trikseferdigheter på «Dagens Kamp» på torvet i Sandefjord i april Side 18

19 Retningslinjer for barnefotballen i Sandefjord Ballklubb Med barnefotball menes all fotball for gutter og jenter i alderen 6 12 år. Laguttak Hovedprinsippet i Sandefjord Ballklubb er at spillere i barnefotballen gis tilbud om fotballaktivitet i den aldersklassen de hører hjemme. Denne tilhørigheten er den primære og differensiering av tilbudet til ulike spillere bør skje innenfor denne rammen. For øvrig henvises det til klubbens retningslinjer for differensiering og hospiteringsordninger. Inndeling av lag I 5èr fotball bør hvert lag bestå av 8 10 spillere. I 7èr fotball bør hvert lag bestå av spillere. Lagene bør primært deles inn i forhold til bosted/skoleklasse/vennskap/sosiale hensyn Lagene bør i utgangspunktet ikke deles inn etter spillernes ferdighetsnivå Dette er et viktig punkt, der det ikke finnes noen eksakt fasit hver og en må dele inn lag ut fra hva som passer for sitt lag basert på en grundig vurdering der gjerne mange ulike aktører involveres. Spesielt bør trenerkoordinator og foreldrekontakt være delaktig i prosessen. Det er viktig at alle spillere får et godt tilbud. Sosiale hensyn og vennskap bør telle mest. Det er også uheldig å endre lagenes sammensetning etter en tid, dersom dette er en endring i forhold til ferdighetsnivå og på tvers av de andre faktorene som bosted, skole, vennskap og sosiale hensyn. Inndelingen som foretas det første året bør opprettholdes i hele perioden 6 12 dersom det ikke er helt spesielle grunner til å endre denne. Likhetsprinsippet (gjelder innad i et lag) Innebærer at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta. Konsekvensene av dette er at alle skal spille like mye og alle skal i tur få spille fra start. Topping av lag skal ikke forekomme. Å toppe innebærer at noen får vesentlig mer spilletid enn andre. Husk at kampen i seg selv betyr lite for barns fotballmessige utvikling. Det er mengden fotball som betyr noe. Fokus på prestasjoner, resultater og topping gir uheldige signaler til barna. Hold heller fokus på trivselen og ferdighetsutviklingen! Årsaken til at tabeller ikke benyttes i barnefotballen er at det gir økt fokus på resultater og kan føre til mer topping av lagene. Jevnbyrdighetsprinsippet (gjelder forholdet mellom lagene) Innebærer at man etterstreber jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement. Konsekvensene av dette er at begge lag i en kamp må praktisere prinsippet. Dersom et lag topper mens motstanderen lar alle spille like mye kan vi få en uheldig situasjon. Det anbefales å dele inn lag på trening og i kamp slik at det blir jevnt og slik at alle får utfordringer de mestrer. Ingen lag er tjent med å vinne 17 0 eller å tape 0 17! Her kan ledere/trenere vise smidighet ved å bytte de antatt beste inn og ut etter behov. Kamper G6/J6 G7/J7 deltar i løkke aktivitetsserien. G8/J8 G12/J12 deltar i kretsserien. Spilletid kan reguleres i tråd med treningsframmøte og interesse fra 11 år og oppover. Spillerne bør få prøve seg på ulike plasser, også som keeper. Kapteinsfunksjonen går på omgang mellom spillerne. Oppvarming bør skje med innslag av tekniske øvelser med ball, spilløvelser og smålagsspill. Side 19

20 Deltakelse i turneringer og cuper Overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Det bør være en progresjon i reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder. Sandefjord Ballklubb dekker påmeldingsavgiften til to cuper i vintersesongen og to cuper i sommersesongen for hvert lag. Spillere 10 år og yngre bør i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet. Spillere år bør i hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på èn turnering innenfor landets grenser. Fra årsklassen 11 år kan laget delta i cuper i årsklassen over. Fra årsklassen 12 år kan laget delta i 11èr cuper, og spille 11èr fotball i årsklassen over. Erfaring tilsier likevel at dette bør brukes som et supplement. Ved valg av turnering bør klubben vurdere en del ulike faktorer. Deltakelse i utlandet anbefales ikke for disse klassene. Det er viktig at klubben planlegger i god tid, slik at det passer inn i familienes ferieplaner. Spillere, ledere og foresatte bør involveres i prosessen med valg av turnering. Sandefjord Ballklubb G6 deltok da Stag arrangerte aktivitetsturnering for seks åringene i Side 20

21 Trening barnefotball i Sandefjord Ballklubb Ballbehandling og fart Ballbehandling og fart skal prioriteres fra tidlig alder. Spillerne skal oppfordres til å TØRRE Å HOLDE I BALLEN slik at de over tid vil beherske ferdigheten BALLKONTROLL/BALLBESITTELSE opp til et høyere nivå. Det er viktig med mye øving på INDIVIDUELLE DELFERDIGHETER: Ballbehandling/ballkontroll Føre ballen Pasning Mottak/medtak Finte, drible, vende Avslutninger skudd Heading Tackling Øvelser i tilknytning til ferdighetsmerke Grunnlegende basisegenskaper innenfor fart, smidighet, koordinasjon, balanse skal påvirkes gjennom lekeaktiviteter med og uten ball og bruk av agility stige, agility ringer, hekker mm. Bevegelseshurtighet med og uten ball er sammensatt av de tre ulike bevegelsesformer: Akselerasjon, bevegelsesendringer og hopp. Gjennom spill og lekeaktiviteter med og uten ball skal man påvirke disse bevegelsesformene. Spillet en god læremester Selve kjernen i fotballens egenart er fotballferdigheten, som defineres som hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner for eget lag. Dette medfører at spillere må ha mye øving i å utføre handlingsvalg og handlinger i kamplike situasjoner og SMÅLAGS SPILL. Med smålagsspill menes her 5 mot 5, 4 mot 4, 3 mot 3 eller 2 mot 2 og 1 mot 1. Smålagsspill er kjernen av aktiviteten: Bane, mål, motstander og ball, og mye ballkontakt. Femmerfotball (5 mot 5) er den ypperste og mest læringsfremmende av smålagsspillene. Det inneholder alt som de større spillene har, samtidig som alt foregår så mye mer intenst og fortettet enn i 11 mot 11 spillet. Læring av ferdigheter Øvelse gjør mester! Man må faktisk øve på akkurat den ferdigheten man ønsker å forbedre prestasjonen i. Hvis man ønsker å bli bedre på skudd, må man selvfølgelig trene spesielt på denne ferdigheten. Man må trene mye og spesifikt for å oppnå god ferdighet. I forhold til at noe som skal læres krever svært mange repetisjoner, er det meget vesentlig for trenere og spillere å prioritere tidsbruken og repetisjonene på relativt få ferdigheter. Det er bedre å kunne få ferdigheter meget godt enn mange ferdigheter halvgodt! Treningsinnhold Pasning, mottak, skudd, dribling og vending Dette er delferdigheter som må prioriteres. Dette læres best gjennom spill. Dette fordi man da får trent på å ta valg (utvikler forståelse), samtidig som man trener teknikk. Det kan i tillegg også trenes isolert teknikk, men det må gjøres i små grupper for at barna skal få nok repetisjoner. Lekbetonte aktiviteter og småspillvarianter være et stort innslag i treningen opp til 9 år. Bevegelseshurtighet (fart) med og uten ball. Koordinasjon, rytme, balanse og fotrapphet. Side 21

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR 1 4 BARNEFOTBALL 5-12 ÅR Retningslinjer for barnefotballen i IL Express fotball Trening barnefotball i IL Express fotball Rammer ved overgang fra 7èr til 11èr fotball Håndbok

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2016 Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014

Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014 Sportsplan Eidsvold Turn Fotball 2014 Sist endret: Årsmøtet, 28.feb 2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 1 2 INNLEDNING... 2 2.1 Hvorfor sportsplan?... 2 2.2 Eidsvold Turn Fotballs overordnede mål...

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

FGI Fotball. Sportsplan. 5år - Senior

FGI Fotball. Sportsplan. 5år - Senior Forus. og Gausel Idrettslag Forus og Gausel Idrettslag Postboks 122 4034 Stavanger FGI Fotball Sportsplan 5år - Senior Sammen om en enda bedre bydel INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORORD...4 2 INNLEDNING...5 2.1

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

HÅNDBOK UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR

HÅNDBOK UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR HÅNDBOK UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 1 5 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR Retningslinjer for ungdomsfotballen i IL Express fotball. Trening ungdomsfotball i IL Express fotball. Kjennetegn ved spillestil i IL Express

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat TineFotballskole Instruktørsamling Hensikt Kjennskap til hva som er viktig å ha fokus på for å legge til rette for en god fotballskole Bli kjent med TineFotballskole DVD en: En hjelp til klubben og klubbens

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

SPORTSPLAN. BRODD Fotball. 1 BRODD Fotball SPORTSPLAN 2014-2018

SPORTSPLAN. BRODD Fotball. 1 BRODD Fotball SPORTSPLAN 2014-2018 SPORTSPLAN 2014 2018 BRODD Fotball 1 BRODD Fotball SPORTSPLAN 2014-2018 Contents 1 Sportsplanen... 5 1.1 Sportsplanen skal for klubben... 5 1.2 Sportsplanen skal for trenere/ledere... 5 1.3 Sportsplanen

Detaljer

Minimerke & Teknikkmerke

Minimerke & Teknikkmerke Norges fotballforbunds Minimerke & Teknikkmerke Redigert utgave, mai 2006 Gjennomføring og registrering Målgruppe 6 14 år. Hensikt Utvikle barn og ungdoms evne til å behandle ballen, ha fokus på betydningen

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Fotballaktivitet. i skole/sfo

Fotballaktivitet. i skole/sfo Fotballaktivitet i skole/sfo Fotballaktivitet i skole/sfo Hvorfor? Fotball er den klart største idretten i Norge, og Norges Fotballforbund (NFF) er i stor grad en barne- og ungdomsorganisasjon. Av de over

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål :

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål : FOTBALLØKTA Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : 1) Ballkontroll (føring av ball, vending med ball, lek med ball). 2) Spille sammen med (pasnings spill i upresset/presset

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010

G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010 G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010 AGENDA Status Målsetninger Forventninger Ferdigheter Spillestil Kostnader Sesong- og aktivitetsplan Treninger Kamper Cuper/turneringer Støtteapparat

Detaljer

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Overordnede utviklingsområder: 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Fysisk trening Pasningskvalitet 5-8 år (5èr) Lekfase Fysisk trening Teknisk trening Avslutningstrening

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play Sportsplan Rygge IL Fotball Fellesskap Engasjement Fair Play Innhold: DEL 1 GENERELT VISJON VERDIER MÅLSETTINGER BREDDEKLUBB TRENINGSKULTUR OG TALENT DIFFERENSIERING HOSPITERING TURNERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportsplan fotballgruppa

Sportsplan fotballgruppa 2009 Sportsplan fotballgruppa Styret i fotballgruppa Selfors undomslag 14.03.2009 1 Innhold 1.0 Målsetning... 3 1.1 Miljømessig målsetning... 3 1.2 Sportslig målsetning... 3 1.3 Grunnprinsipp for fotball

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL. Utarbeidet av Sportslig Utvalg 01.12.2011

SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL. Utarbeidet av Sportslig Utvalg 01.12.2011 SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Visjon... 4 2.0. Ambisjon... 4 3.0. Sportslige hovedmål... 4 3.1. Sportslige delmål... 4 4.0. Definisjoner...

Detaljer

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1

SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK. Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 SPORTSPLAN SOTRA SK Fotball Utarbeidet sesongen 2010 RETNINGSLINJER FOR TRENERE OG LEDERE I SOTRA SK Sportsplan Sotra SK Fotball Side 1 Innholdsliste: 1.0 Innledning... 3 2.0 Barnefotball ( 6 12 år ) Generelt...

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Trenerguide spillere 11-12 år. sportsplan pedagogisk tilnærming

Trenerguide spillere 11-12 år. sportsplan pedagogisk tilnærming Trenerguide spillere 11-12 år sportsplan pedagogisk tilnærming innhold Fotballfaglig utgangspunkt Vinnermentalitet Ferdighetsrepertoar Fotballfysiologi Trenerteamets utfordring og ansvar Eksempler på treningsuker

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

Sportsplan Bossmo & Ytteren IL Fotball

Sportsplan Bossmo & Ytteren IL Fotball Sportsplan Bossmo & Ytteren IL Fotball 1 Innhold 1.0 Klubbens visjon og målsettinger er knyttet til fotballens verdigrunnlag... 3 2.0 Sportslig innhold... 5 2.1 Holdninger... 5 2.2 B & Y IL følger NFFs

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer