Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Sandefjord Ballklubb"

Transkript

1 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb

2 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen har vært: Sportsplanen skal ta utgangspunkt i klubbens idealer og målsettinger Sportsplanen skal være et levende dokument som oppdateres jevnlig Sportsplanen skal brukes som grunnlag for klubbens barne og ungdomsarbeid Sportsplanen skal være et praktisk oppslagsverk som er lett tilgjengelig for brukerne Arbeidet med utarbeiding av planen har i hovedsak foregått i sportslig utvalg. Utkast til plan ble presentert for klubbens styre før den ble endelig vedtatt. Planen presenteres på vårens kick off og brukerne oppfordres til å gi tilbakemeldinger slik at planen kan forbedres ved neste revisjon. Sportsplanen inneholder 5 hoveddeler: Del 1 Innledning med blant annet målsettinger, holdningsarbeid og trenerutvikling. Del 2 Sportslig organisasjon med instrukser for trenere og retningslinjer for lagets organisering. Del 3 Barnefotball med retningslinjer, trening og håndbok for trenere G6/J6 G12/J12. Del 4 Ungdomsfotball med retningslinjer, trening og håndbok for trenere G13/J13 G19/J19. Del 5 Spillerutvikling med retningslinjer. Del 6 Vedlegg Sportsplanen skal settes ut i live og videreutvikles i løpet av Dette krever informasjon til trenere, spillere og foresatte på alle nivåer. Ordningen med trenerforum skal videreføres som en viktig arena for opplæring, implementering, kvalitetssikring og videreutvikling av planen. Planen skal være lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Det skal lages egne kortversjoner for de enkelte aldersklassene. I tillegg skal planen kunne lastes ned som helhet fra klubbens nettside. Den versjonen som ligger på nettsiden skal til enhver tid være den som gjelder, d.v.s. siste versjon. Planen skal tas opp som tema generelt og evalueres årlig etter sesongslutt. Sandefjord, 10. juni 2012 Kjell Christian Z. Børresen Sportslig utvalg Side 2

3 Innhold Del 1 Innledning... 4 Sportsplan Overordnede mål for Sandefjord Ballklubb... 5 Gode holdninger i Sandefjord Ballklubb... 7 Trenerutvikling... 9 Del 2 Sportslig organisasjon Instruks for Trenerkoordinator ift. Barnefotballen Instruks for Trener G6/J6 G12/J Instruks for Trenerkoordinator ift. Ungdomsfotballen Instruks for Trener G13/J13 G16/J Instruks for Trener G19/J Lagets organisering Del 3 Barnefotball 6 12 år Retningslinjer for barnefotballen i Sandefjord Ballklubb Trening barnefotball i Sandefjord Ballklubb Rammer ved overgang fra 7`er til 11èr fotball Håndbok for trenere G6/J Håndbok for trenere G7/J7 G8/J Håndbok for trenere G9/J9 G10/J Håndbok for trenere G11/J11 G12/J Del 4 Ungdomsfotball år Retningslinjer for ungdomsfotballen i Sandefjord Ballklubb Trening ungdomsfotball i Sandefjord Ballklubb Ferdigheter og spillestil Kjennetegn ved spillestil i Sandefjord Ballklubb Håndbok for trenere G13/J13 G14/J Håndbok for trenere G15/J15 G16/J Håndbok for trenere G17/J17 G19/J Del 5 Spillerutvikling Spillerutvikling i Sandefjord Ballklubb Differensiering og hospitering Del 6 Årshjul for sportslig aktivitet Side 3

4 Del 1 Innledning Sportsplan 2012 Overordnede mål for Sandefjord Ballklubb Gode holdninger i Sandefjord Ballklubb Trenerutvikling Sportsplan 2012 Klubbutvikling Sandefjord Ballklubb har definert klubbutvikling som et viktig satsningsområde i Som en del av klubbutviklingen skal Sandefjord Ballklubbs sportslige utvalg utarbeide en Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i klubben. Målsetting Målsettingen med planen er å få fram retningslinjer for hvordan en skal drive fotballen i de forskjellige årsklassene i Sandefjord Ballklubb fra de aller yngste og opp til juniornivå. Sportsplanen skal for klubben Leve opp til klubbens målsettinger Være et viktig fundament for klubbens sportslige aktivitet. Fungere som et verktøy for å sikre kontinuitet og utvikling for spillere, trenere og ledere. Sikre klubbstyrte prosesser innenfor spiller, trener og lederutvikling. Kommunisere ut hva vi driver med til våre samarbeidspartnere og andre som er interessert. Sportsplanen skal for trenere/ledere Være et hjelpemiddel for fotballopplæringen. Være et redskap og bidra til et mer planmessig arbeid. Fortelle treneren hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppe. Understreke at det er viktig å samle klubben og jobbe i samme retning. Øke trenerens kompetanse. Sportsplanen skal for spillerne Påvirke holdninger i trening og kamp. Påvirke ferdigheter, fart og fysikk. Påvirke samhandlingsevne og fotballforståelse. Påvirke sosial kompetanse. Evaluering Planen skal evalueres fortløpende og revideres årlig etter endt sesong. Side 4

5 Overordnede mål for Sandefjord Ballklubb For å kunne utarbeide en plan som står i tråd med klubbens visjon, målsettinger, verdier er det viktig at man er klar over hva dette innebærer. Klubbens visjon «Sandefjord Ballklubb skal framstå som en ledende fotballklubb med hensyn til å ivareta og utvikle unge fotballtalenter.» Klubbens overordnede mål Sandefjord Ballklubb skal være en veldrevet og anerkjent fotballklubb. Sandefjord Ballklubb skal gi et fotballtilbud som er tilpasset alder, ferdigheter og ambisjonsnivå. Sandefjord Ballklubb skal gi spillere med spesielt gode holdninger, særlige fotballferdigheter og høyt ambisjonsnivå et eliterettet tilbud. Ta del i Vestfold Fotballkrets sitt program for Fair Play. Sandefjord Ballklubb skal skape et godt miljø i klubben gjennom trygghet, tilhørighet og kameratskap og være til glede for lokalsamfunnet. Klubbens verdier Sandefjord Ballklubb skal være Offensive Åpne Inkluderende Utviklende Klubbens mål for juniorlag og A-lag Utvikling av Senior/A lag på godt 3. divisjonsnivå med hovedhensikt å utvikle unge spillere gjennom et anstendig kamptilbud Etablere et juniorlag i kretsens øverste nivå (aldersgruppe år) Tilby et ekstra godt tilbud til spesielt talentfulle spillere år. Klubbens mål for barne- og ungdomsfotballen «Ballklubben skal være den ledende fotballklubben i Sandefjord for barn og unge fra 6 19 år» Gi flest mulig et tilbud om å spille fotball og ha det gøy med idretten sin. Innarbeide gode holdninger og treningskultur basert på klubbens retningslinjer. Gi et tilbud om utvikling av samarbeidsevne, fellesskapsfølelse og tilhørighet. Gi utfordringer og utviklingsmuligheter som står i forhold til spillernes alder og modenhet. Oppnå resultater ved å være utviklingsorientert og prestasjonsorientert Være den klubben i byen som oppnår flest mulig ferdighetsmerker i forhold til antall spillere Gi et helhetlig tilbud for jenter Side 5

6 Klubbens mål for ungdomsfotball år Rekruttere spillere til byens elitelag, Sandefjord Fotball, med gode holdninger og tekniske/taktisk gode ferdigheter Rekruttere og beholde flest mulig spillere fra de yngste og opp til småguttenivå (14 år) fra klubbens naturlige nedslagsfelt Etablere et guttelag med elitesatsing med spill på interkretsnivå (G15 G16) Etablere et småguttelag med mål om spill på interkretsnivå (G14) Etablere et G13 lag med mål om spill på høyeste kretsnivå Representert med en eller flere spillere på hvert alderstrinn på kretsnivå (Interkretsnivå vil si, blant de fire beste i kretsen) Klubbens mål for barnefotball 5-12 år Rekruttere og beholde flest mulig spillere fra de yngste fra klubbens naturlige nedslagsfelt Være den klubben i byen som årlig oppnår flest mulig ferdighetsmerker i forhold til antall spillere 10 og 11 åringer som liker Streetfotball i gule og sorte drakter. Side 6

7 Gode holdninger i Sandefjord Ballklubb Holdningsarbeid blant spillere, trenere, lagledere og foreldre Sandefjord Ballklubb ønsker å framstå som en positiv klubb så vel innad i klubben som overfor andre miljøer. Der hvor vi ferdes, både på og utenfor banen, er vi representanter for klubben. Gjennom holdninger og væremåte bidrar vi derfor til å bygge opp (eller bryte ned) trivsel og renomme. I Sandefjord Ballklubb ønsker vi å legge vekt på holdningsskapende aktiviteter for både spillere, trenere/lagledere og foreldre så lenge de er deltagende i klubben. For at alle skal trives har vi laget noen regler vi vil at spillere, trenere og ledere skal etterleve. Spilleren Trenings- og kampatferd Vær presis til trening og kamp. Forfall skal meldes fra til trener. Grunn skal oppgis. Møt opp på trening og kamp selv om du er skadet. Annet skal avtales med trener. Møt godt forberedt Utfør pålagt egentrening. Sørg for alltid å ha med riktig treningstøy og fotballsko i forhold til bane, årstid og vær. Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt. Vis respekt for laguttak og spillerbytter. Vis respekt for medspillere, motspillere, ledere, trenere og dommere. Vær konsentrert på trening og i kampsituasjon. Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Møt på trening for å trene, ikke for å bli trent Holdninger generelt Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister. Hold eget, andres og lagets utstyr i orden. Vis god sportsånd og Fair play. Vis sunne kost og levevaner. Trener- og lederatferd Vis god sportsånd og Fair play. Grip inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller rasediskriminerende opptreden. Hold eget, andres og lagets utstyr i orden. Følg kamp /turneringsreglement og spilleregler. På banen: Respekter dommere, motstandere, trenere, ledere og publikum. Utenfor banen: Respekter organisasjonens lover og regler. Foreldrenes rolle En av de viktigste ressurser er foreldrene. Fotballforbundet har satt opp en plakat for foreldrevettregler. Den gir mange gode tips om det å være med å motivere og heie fram enkeltspillere og laget. Denne ønsker vi at alle foreldre i klubben skal følge. Side 7

8 Møt frem til trening og kamp barna ønsker det! Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen ikke bare ditt barn! Oppmuntre både i motgang og medgang ikke gi kritikk! Respekter treners og lagleders avgjørelser og bruk av spillere! Se på dommeren som en veileder ikke kritiser dommeravgjørelser! Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap! Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det! Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet! Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv! Vis respekt for arbeidet klubben gjør den trenger din hjelp! Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du! Du er i likhet med trener, lagleder og øvrig støtteapparat et forbilde for barna! Styret i Sandefjord Ballklubb har bestemt at klubben skal bli en Fair Play klubb. Side 8

9 Trenerutvikling Overordnede mål skal bidra til at trenere og ledere får nødvendig skolering internt eller i NFFs utdanningssystem. skal ha spesifikke krav til skolering av trenere og ledere i forhold til alle nivåer/alderstrinn. ønsker å rekruttere og skolere gode trener og lederemner fra egen klubb. Litt om trenerrollen i barne- og ungdomsfotballen Trenerrollen er vanskelig og utfordrende. Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er ideell eller riktig treneratferd. Det er også stor forskjell på å være trener for en gruppe åringer og å trene ungdommer i års alderen. De unge gjennomgår i denne perioden en stor utvikling, og gruppen kan være svært forskjellig sammensatt. Mens de yngre utøverne trenger mye lek, en fast ledelse, orden og klare beskjeder, er behovene hos de noe eldre ungdommene mer sammensatte. Den gode treneren har evnen til å se utøverne i et helhetsperspektiv og har sans for hele personen, ikke bare den fysiske siden. Det krever kunnskap om og forståelse for denne utviklingen og ikke minst interesse og et godt blikk for den enkelte utøveren. Treneren skal gjennom sin atferd aktivt forsøke å påvirke spillerne til å bli bedre fotballspillere. Treneren prøver gjennom valg av aktiviteter, tidsdisponering og ikke minst gjennom dialog med spillerne, å skape gunstige læringsvilkår for spillerne. Trenerutdanning gjennom NFFs utdanningssystem Det er mange ting som er viktig i fotball. Som trener trenger man mange typer kunnskap. Norges Fotballforbund har utviklet et utdanningssystem hvor det er mange muligheter gjennom et bredt og variert kurstilbud, der den enkelte får anledning til å skolerer seg alt etter egne ambisjoner og muligheter. All informasjon om NFFs utdanningstilbud, alt om praktisk gjennomføring av kurs og annen praktisk tilleggsinformasjon, samt brosjyren Fotballutdanning skal gjøres kjent. Utdanningsansvarlig Klubben skal ha en utdanningsansvarlig som har følgende ansvarsområder: Lage en oversikt over hvilke kurs trenere/lagledere har, og hva de trenger/ønsker seg. Holde seg oppdatert på fotballkretsens kurstilbud og informere trenere og ledere om dette. Være teknisk arrangør for kurs på klubbhuset som fotballkretsen holder. Trenerkoordinator har et spesielt ansvar for trenerutvikling. Det henvises til spesifikk stillingsinstruks for trenerkoordinator. Side 9

10 Del 2 Sportslig organisasjon Klubbens sportslige ledelse Instruks for Trenerkoordinator ift. Barnefotballen Instruks for Trener G6/J6 G12/J12 Instruks for Trenerkoordinator ift. Ungdomsfotballen Instruks for Trener G13/J13 G16/J16 Instruks for Trener G19/J19 Lagets organisering Sportslig ledelse Sportslig utvalg er først og fremst opprettet for å gi styret faglige innspill og ta ansvar for klubbens daglige, sportslige aktiviteter. Styret i Sandefjord Ballklubb har gitt sportslig utvalg mandat til å planlegge og gjennomføre de arbeidsoppgavene, administrativt og sportslig, som fremgår. Ovenfor styret er primæroppgaven å være premissleverandør mht. strategiske spørsmål innenfor de faglige/sportslige områdene. Utvalget er bredt sammensatt og skal dekke følgende funksjoner: Faggruppe (sportslig leder, trenerkoordinator + 2 medlemmer) Banekoordinator Materialforvalter Rekrutteringsansvarlig Målgruppen for Sportslig utvalg er først og fremst lagledere og trenere i klubben, men kan også omfatte spillere og foreldre kontakter. Eksternt er Vestfold Fotballkrets og øvrige fotballklubber sentrale aktører som Sportslig utvalg skal ha gode relasjoner til. De viktigste oppgavene: Utarbeide Sportsplan som skal godkjennes av Styret Rekruttere/engasjere trenere og lagledere til alle lag i klubben Registrere klubbens lag og påse at sekretæren i Styret melder på lagene for seriespill Etablere og gjennomføre trenerforum for lagene Legge opp til ferdighetsmerkeprøve for alle lag Anbefale cuper for ulike alderstrinn i klubben. Fordele baner for trening og kamp i forståelse med park og idrettsetaten i Sandefjord kommune Fordele treningstider for alle lag i klubben. (Utendørs også for SF i samarbeid med trener i SF). Være Materialansvarlig for hele klubben. Side 10

11 Instruks for Trenerkoordinator ift. Barnefotballen Ansvarsområder Være bindeledd mellom klubbstyret og det enkelte lag i barnefotballen. I samråd med Sportslig utvalg finne trenere til de ulike lagene. Integrere, følge opp og ta vare på de nye trenerne. Aktiv oppfølging av klubbens Sportsplan. Tilby trenere i barnefotballen deltagelse i trenerforum (informasjons og diskusjonsarena). Råd og veiledning til hver enkelt, ift. retningslinjer, treningsinnhold, mengde og hospitering. Være en aktiv samtalepartner for klubbens trenere når de er på feltet. Ha ansvaret for faglig innhold på klubbens fotballskole. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med barn. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig. Selvstendig og engasjert. Minimum delkurs 1 av Trener I / B kurs Aktivitetslederkurs barnefotball. Helst delkurs 2, 3 og 4 Trener I / B kurs og/eller Trenerkoordinatorkurs. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 11

12 Instruks for Trener G6/J6 - G12/J12 Ansvarsområder Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til klubbens Sportsplan. Forberede treninger. Gjennomføre treninger. Lede laget under kamp. Møte på trenerforum (alle lag skal være representert på trenerforum). Tilrettelegge for at alle får et godt tilbud. Bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget. Samarbeide med trenerkoordinator for å skape god fotballopplæring og et godt tilbud til alle. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med barn. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Alle lag bør ha minst en trener/lagleder som har gjennomgått hjertestarterkurs. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert, selvstendig, engasjert og nøyaktig. Minimum delkurs 1 av Trener I / B kurs Aktivitetslederkurs barnefotball. Helst delkurs 2 og 3 Trener I / B kurs Fotballferdighet og samspill. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 12

13 Instruks for Trenerkoordinator ift. Ungdomsfotballen Ansvarsområder Være bindeledd mellom sportslig leder og det enkelte lag i ungdomsfotballen. I samråd med klubbledelsen finne trenere til de ulike lagene. Integrere, følge opp og ta vare på de nye trenerne. Aktiv oppfølging av klubbens sportsplan. Tilby trenere i ungdomsfotballen deltagelse i trenerforum (informasjons og diskusjonsarena) Råd og veiledning til hver enkelt, ift. retningslinjer, treningsinnhold, mengde og hospitering. Være en aktiv samtalepartner for klubbens trenere når de er på feltet. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med ungdom. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig. Selvstendig og engasjert. Bør ha god kunnskap om fotballspillet, trening, ferdighetsutvikling og spillerutvikling. Minimum trener I / B kurs og/eller trenerkoordinatorkurs. Helst trener II / C kurs. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 13

14 Instruks for Trener G13/J13 G16/J16 Ansvarsområder Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til Sportsplanen. Forberede treninger. Gjennomføre treninger. Lede laget under kamp. Møte på trenerforum (alle lag skal være representert på trenerforum). Tilrettelegge for ferdighetsutvikling og spillerutvikling ut fra behov og forutsetninger. Påvirke spillerne til å bli bedre fotballspillere og laget til å bli best mulig. Ivareta spillernes interesser og bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget. Samarbeide med trenerkoordinator for å skape en god fotballopplæring og et godt tilbud for alle, også for de beste talentene og de som ønsker å trene mer. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med ungdom. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Alle lag bør ha minst en trener/lagleder som har gjennomgått hjertestarterkurs. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert og nøyaktig. Selvstendig og engasjert. Bør ha god kunnskap om fotballspillet, trening, ferdighetsutvikling og spillerutvikling. Minimum trener I / B kurs, delkurs 1, 2, 3 og 4. Helst trener II / C kurs. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 14

15 Instruks for Trener G19/J19 Ansvarsområder Ansvar for sportslig aktivitet i henhold til klubbens Sportsplan. Forberede treninger. Gjennomføre treninger. Lede laget under kamp. Møte på trenerforum (alle lag skal være representert på trenerforum). Tilrettelegge for ferdighetsutvikling og spillerutvikling ut fra behov og forutsetninger. Påvirke spillerne til å bli bedre fotballspillere og laget til å bli best mulig. Ivareta spillernes interesser og bidra til å skape et godt og utviklende miljø i laget. Samarbeide med trenerkoordinator for å skape en god fotballopplæring og et godt tilbud for alle, også for de beste talentene og de som ønsker å trene mer. Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner Personlig egnethet i forhold til å jobbe med ungdom. Alle trenere og lagledere som jobber med barn og ungdom skal ha politiattest. Alle lag bør ha minst en trener/lagleder som har gjennomgått hjertestarterkurs. Utadvendt med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Ansvarsbevisst, strukturert, nøyaktig, selvstendig og engasjert. Bør ha god kunnskap om fotballspillet, trening, ferdighetsutvikling og spillerutvikling. Minimum trener II / C kurs. Klubben tilbyr kurs, dersom kompetansen ikke foreligger. Side 15

16 Lagets organisering Sandefjord Ballklubb har ansvaret for å oppnevne trener/trenere til hvert lag. Hvert lag har selv ansvaret for å oppnevne ledere. Den beste organiseringen er at man har to trenere som tar seg av det sportslige. Det er opp til trenerne selv om de vil organisere seg med en trener og en hjelpetrener, eller to sidestilte trenere. Hovedtrener Ansvarsområder: Se spesifikk stillingsinstruks. Assistenttrener Ansvarsområder Hjelpe til med trenerens oppgaver. Fungere som trener når trener ikke er tilstede. Hjelpe til med organisering av spillerbytte under kamp. Lagleder Ansvarsområder Ta seg av det praktiske rundt laget. Fylle ut dommerkort. Betaling til dommer. Holde felles utstyr i orden. Lagliste (liste med spiller navn, adresse, telefon, e post). Foreldreliste. Følge opp medlemskontingenter. Påmelding til serie og cup. Informasjon til spillere og foreldre. Har ansvar for lagets regnskap. Lagleder må gjerne være to personer, men med en hovedansvarlig. Foreldregruppe - Foreldrekontakt Hver årsklasse bør ha en foreldregruppe på 2 3 personer. Blant disse skal det velges en foreldrekontakt som er bindeledd mellom foreldrene/laget. Foreldrekontakten skal sørge for at foreldregruppen: Er kontaktpunkt til lagleder og trener. Involvere flest mulig foreldre i arbeidet rundt laget. Organisere inntektsbringende tiltak/dugnader for laget som f.eks kioskvaktordningen. Arrangere sosiale tilstelninger for barn og voksne gjennom sesongen. Være med å beslutte viktige aktiviteter for laget. Avholde foreldremøter for alle etter behov. Side 16

17 Foreldremøte Det bør avholdes min 1 foreldremøte hver sesong, gjerne et på våren og et på høsten. Forslag til agenda på foreldremøtene: Hva er Ballklubben. Orientering om klubben. Hovedområdene i klubbens Sportsplan. Foreldrevettregler (NFF). Foreldregruppe. Kamper og cuper. Inntektsbringende tiltak. Utstyr Trenernes / lagledernes ansvarsområder Ballene skal være pumpet før trening og kamp Drakter og treningsutstyr skal holdes i orden og kompletteres ved behov Legekoffert skal være i orden og tas med på hver trening og kamp Trener og lagleder skal ha tilgang og kunne bruke klubbens hjertestarter Treneren bør stille i treningstøy både til trening og kamp Målene skal sikres før trening og kamp Spillernes ansvarsområder Personlig utstyr og tøy til trening og kamp skal holdes i orden Leggbeskyttere skal alltid brukes (for spillernes eget beste og ift. forsikring) Ved trening i kaldt vær skal varmt treningstøy benyttes Spillerne er ansvarlige for å samle inn lagutstyr etter trening Materialforvalters ansvarsområder Det skal være en ball til hver spiller Det skal være tilstrekkelig med kjegler og overtrekksvester Det skal være legekoffert med nødvendig innhold til hvert lag Trener og lagleder skal utstyres med utstyrspakke (klubbens treningstøy) Kampantrekk Trenere, lagledere og spillere i Ballklubben bør stille i klubbens antrekk til kamp: Under kamp skal det alltid brukes gul drakt, sort fotballshorts og gule fotballstrømper. Trener og lagleder bør alltid bruke klubbens treningstøy. Side 17

18 Del 3 Barnefotball 6 12 år Retningslinjer for barnefotballen i Sandefjord Ballklubb Trening barnefotball i Sandefjord Ballklubb Rammer ved overgang fra 7èr til 11èr fotball Håndbok for trenere G6 G12 og G12 J12 Daniel Kronstad fra Sandefjord Ballklubb G12 viser frem sine trikseferdigheter på «Dagens Kamp» på torvet i Sandefjord i april Side 18

19 Retningslinjer for barnefotballen i Sandefjord Ballklubb Med barnefotball menes all fotball for gutter og jenter i alderen 6 12 år. Laguttak Hovedprinsippet i Sandefjord Ballklubb er at spillere i barnefotballen gis tilbud om fotballaktivitet i den aldersklassen de hører hjemme. Denne tilhørigheten er den primære og differensiering av tilbudet til ulike spillere bør skje innenfor denne rammen. For øvrig henvises det til klubbens retningslinjer for differensiering og hospiteringsordninger. Inndeling av lag I 5èr fotball bør hvert lag bestå av 8 10 spillere. I 7èr fotball bør hvert lag bestå av spillere. Lagene bør primært deles inn i forhold til bosted/skoleklasse/vennskap/sosiale hensyn Lagene bør i utgangspunktet ikke deles inn etter spillernes ferdighetsnivå Dette er et viktig punkt, der det ikke finnes noen eksakt fasit hver og en må dele inn lag ut fra hva som passer for sitt lag basert på en grundig vurdering der gjerne mange ulike aktører involveres. Spesielt bør trenerkoordinator og foreldrekontakt være delaktig i prosessen. Det er viktig at alle spillere får et godt tilbud. Sosiale hensyn og vennskap bør telle mest. Det er også uheldig å endre lagenes sammensetning etter en tid, dersom dette er en endring i forhold til ferdighetsnivå og på tvers av de andre faktorene som bosted, skole, vennskap og sosiale hensyn. Inndelingen som foretas det første året bør opprettholdes i hele perioden 6 12 dersom det ikke er helt spesielle grunner til å endre denne. Likhetsprinsippet (gjelder innad i et lag) Innebærer at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta. Konsekvensene av dette er at alle skal spille like mye og alle skal i tur få spille fra start. Topping av lag skal ikke forekomme. Å toppe innebærer at noen får vesentlig mer spilletid enn andre. Husk at kampen i seg selv betyr lite for barns fotballmessige utvikling. Det er mengden fotball som betyr noe. Fokus på prestasjoner, resultater og topping gir uheldige signaler til barna. Hold heller fokus på trivselen og ferdighetsutviklingen! Årsaken til at tabeller ikke benyttes i barnefotballen er at det gir økt fokus på resultater og kan føre til mer topping av lagene. Jevnbyrdighetsprinsippet (gjelder forholdet mellom lagene) Innebærer at man etterstreber jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement. Konsekvensene av dette er at begge lag i en kamp må praktisere prinsippet. Dersom et lag topper mens motstanderen lar alle spille like mye kan vi få en uheldig situasjon. Det anbefales å dele inn lag på trening og i kamp slik at det blir jevnt og slik at alle får utfordringer de mestrer. Ingen lag er tjent med å vinne 17 0 eller å tape 0 17! Her kan ledere/trenere vise smidighet ved å bytte de antatt beste inn og ut etter behov. Kamper G6/J6 G7/J7 deltar i løkke aktivitetsserien. G8/J8 G12/J12 deltar i kretsserien. Spilletid kan reguleres i tråd med treningsframmøte og interesse fra 11 år og oppover. Spillerne bør få prøve seg på ulike plasser, også som keeper. Kapteinsfunksjonen går på omgang mellom spillerne. Oppvarming bør skje med innslag av tekniske øvelser med ball, spilløvelser og smålagsspill. Side 19

20 Deltakelse i turneringer og cuper Overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Det bør være en progresjon i reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder. Sandefjord Ballklubb dekker påmeldingsavgiften til to cuper i vintersesongen og to cuper i sommersesongen for hvert lag. Spillere 10 år og yngre bør i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet. Spillere år bør i hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på èn turnering innenfor landets grenser. Fra årsklassen 11 år kan laget delta i cuper i årsklassen over. Fra årsklassen 12 år kan laget delta i 11èr cuper, og spille 11èr fotball i årsklassen over. Erfaring tilsier likevel at dette bør brukes som et supplement. Ved valg av turnering bør klubben vurdere en del ulike faktorer. Deltakelse i utlandet anbefales ikke for disse klassene. Det er viktig at klubben planlegger i god tid, slik at det passer inn i familienes ferieplaner. Spillere, ledere og foresatte bør involveres i prosessen med valg av turnering. Sandefjord Ballklubb G6 deltok da Stag arrangerte aktivitetsturnering for seks åringene i Side 20

21 Trening barnefotball i Sandefjord Ballklubb Ballbehandling og fart Ballbehandling og fart skal prioriteres fra tidlig alder. Spillerne skal oppfordres til å TØRRE Å HOLDE I BALLEN slik at de over tid vil beherske ferdigheten BALLKONTROLL/BALLBESITTELSE opp til et høyere nivå. Det er viktig med mye øving på INDIVIDUELLE DELFERDIGHETER: Ballbehandling/ballkontroll Føre ballen Pasning Mottak/medtak Finte, drible, vende Avslutninger skudd Heading Tackling Øvelser i tilknytning til ferdighetsmerke Grunnlegende basisegenskaper innenfor fart, smidighet, koordinasjon, balanse skal påvirkes gjennom lekeaktiviteter med og uten ball og bruk av agility stige, agility ringer, hekker mm. Bevegelseshurtighet med og uten ball er sammensatt av de tre ulike bevegelsesformer: Akselerasjon, bevegelsesendringer og hopp. Gjennom spill og lekeaktiviteter med og uten ball skal man påvirke disse bevegelsesformene. Spillet en god læremester Selve kjernen i fotballens egenart er fotballferdigheten, som defineres som hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner for eget lag. Dette medfører at spillere må ha mye øving i å utføre handlingsvalg og handlinger i kamplike situasjoner og SMÅLAGS SPILL. Med smålagsspill menes her 5 mot 5, 4 mot 4, 3 mot 3 eller 2 mot 2 og 1 mot 1. Smålagsspill er kjernen av aktiviteten: Bane, mål, motstander og ball, og mye ballkontakt. Femmerfotball (5 mot 5) er den ypperste og mest læringsfremmende av smålagsspillene. Det inneholder alt som de større spillene har, samtidig som alt foregår så mye mer intenst og fortettet enn i 11 mot 11 spillet. Læring av ferdigheter Øvelse gjør mester! Man må faktisk øve på akkurat den ferdigheten man ønsker å forbedre prestasjonen i. Hvis man ønsker å bli bedre på skudd, må man selvfølgelig trene spesielt på denne ferdigheten. Man må trene mye og spesifikt for å oppnå god ferdighet. I forhold til at noe som skal læres krever svært mange repetisjoner, er det meget vesentlig for trenere og spillere å prioritere tidsbruken og repetisjonene på relativt få ferdigheter. Det er bedre å kunne få ferdigheter meget godt enn mange ferdigheter halvgodt! Treningsinnhold Pasning, mottak, skudd, dribling og vending Dette er delferdigheter som må prioriteres. Dette læres best gjennom spill. Dette fordi man da får trent på å ta valg (utvikler forståelse), samtidig som man trener teknikk. Det kan i tillegg også trenes isolert teknikk, men det må gjøres i små grupper for at barna skal få nok repetisjoner. Lekbetonte aktiviteter og småspillvarianter være et stort innslag i treningen opp til 9 år. Bevegelseshurtighet (fart) med og uten ball. Koordinasjon, rytme, balanse og fotrapphet. Side 21

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Åsane er en håndballklubb hvor lek,

Åsane er en håndballklubb hvor lek, IDRETT FOR ALLE ÅSANE HÅNDBALL SPORTSPLAN Visjon: Åsane er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i sentrum. 2 Målsetning: Innen 5 år skal vi

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer