Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl Sted: Alfheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl. 19.00 Sted: Alfheim"

Transkript

1 Tromsø Golfklubb Årsmøte 2015 Tid: 18. februar 2015 kl Sted: Alfheim Saksliste Sak 1 Valg av møteleder, referent og underskrift av protokoll Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3 Styrets årsberetning Sak 4 Klubbens årsregnskap Sak 5 Innkomne forslag Sak 6 Budsjett 2015, Utsettes Sak 7 Valg 1

2 Innhold Saksliste... 1 Innhold...2 Styrets beretning Damegruppa... 6 HCP Komite... 7 Banekomiterapport Turneringskomite...8 Barn og Golf og Juniorgruppen Dugnadskomite Veien til golf Golfkurs Årsregnskap Innkomne forslag Vedtektsendring 14 Forslag til budsjett 2015, Utsettes... Valgkomiteens innstilling

3 Styrets beretning 2014 Styret i Tromsø GK 2013: Bjørn Sønsteby (leder), Bjarte Toftaker (nestleder), Gørill Harila, Gry Dons, Stian Bøe Trond Johansen, Revisor: Trond Vidar Hansen Følgende komiteer med ledere og medlemmer har vært nedsatt: Valg: Rolf Evensen og Tormod Harila Barn/Junior: Gry Dons VTG: Anne G Ekeland Turnering: Frank Johansen, Bjarte Toftaker Dugnad: Styret Eldre senior: Kjell Johannesen Handicap/Golfbox: Rune Karlsen / Bjørn Sønsteby Banekomite: Rune Karlsen, Daniel MacDonald, Frank Johansen Damekomite: Gørill Harila Kasserer: Gørill Harila Hjemmeside: Rolf Evensen Festkomite Styret Repr. til NGF tinget: Styreleder i TGK Rapporter fra komiteene ligger som vedlegg til denne beretning. 3

4 Styremøter Det er avholdt 6 ordinære styremøter i perioden. Styret har i tillegg deltatt aktivt i samarbeid med de ulike komiteene i planlegging og gjennomføring av 2014-sesongen. Styret har deltatt på Golfforum i Tromsø og deltatt på fordelingsmøte for de nordnorske klubbene samme sted. I tillegg har styreleder representert TGK i styret til TGP. Prioritert områder har vært: Planlegging av sesongen Arrangere turneringer i regi av NGF, klubb og sponsor Rekrutteringsarbeid og golfkurs Trenings og aktivitetstilbud for barn og junior Dugnad, dokumentasjon og banepleie i samarbeid med TGP Samarbeid med daglig leder i TGP Trener 1 utdanning Ny Hjemmeside Medlemmer Per januar 2015 var antall medlemmer 441, mot 479 på samme tid i betalende medlemmer. Antall registrert (medlemstall/ aktivit etstall) Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn > > Medlemmer

5 Økonomi. Klubben hadde et årsresultat i 2014 på kr Det er overført kr ,- i baneleie til Tromsø Golfpark. Antall medlemmer er svakt synkende i forhold til Kontingent i følge Regnskap ,-, kr ,- under budsjett. Mange flotte turneringer, med et bidrag på til sammen kr ,-. Ingen endring av medlemskontingent i Styremedlem Trond Johansen takker for seg og går ut av styret i Tromsø GK Samarbeid TGK TGP. Samarbeidet mellom klubb (TGK) og parken (TGP) er godt. Golfpro Klubben har ikke hatt golfpro/trener ansatt i Gaute Steiro jobbet for klubben i sommer. Veiledningstimer og ansvarlig sammen med Juniorgruppa for gjennomføring av jr treningene og jr leiren RKS Regionalt Kompetansesenter RKS, Regionalt kompetansesenter er under etablering i Nord-Norge. RKS er en satsning initiert av NGF. Tromsø GK blir koordineringsklubb for RKS i Troms. Det er innledet en prosess for å avklare oppgaver, organisasjon og sammensetning av RKS NN. Styret følger opp dette arbeidet i I november gjennomførte Tromsø Golfklubb Klubbsjekken. En spørreundersøkelse der medlemmene ga tilbakemeldinger på mange spørsmål rundt driften av Tromsø Golfklubb. Mange gode og konstruktive tilbakemeldinger. Klubben skal arbeide videre med strategi og utvikling slik at ivaretagelsen av nye og etablerte medlemmer forsterkes. Deltagelse på Golfforum november i Tromsø. Styret v/ Bjørn Sønsteby 5

6 Damegruppa 2014 Vibeke Ek, Bjørg Anita Såtendal, Gry Dons og Gørill Harila Aktiviteter I 2014 og andre tidligere år har ikke faste dager for damegolf fungert. Det har vært ymse interesse og vi føler at mange ønsker å spille uavhengig av andre. Faste dager for damegolf utgikk derfor i Det samme gjaldt fadderordningen. Oppsummering av sesongen: Sesongstart i simulatoren - etterfulgt av middag på T-tapas. Pink Cup Bacchusturnering Sesongen 2015 I sesongen for 2015 er det ikke planlagt/dannet en egen Damekomite. Arrangement/Festkomiteen Ingen fester i regi av klubben i

7 7

8 Årsrapport banekomite 2014 Banekomite 2014 har bestått av Rune Karlsen, Daniel MacDonald og Frank Johansen. En meget komfortabel overvintring for banen med masse snø tidlig, ga oss et godt utgangspunkt for gode forhold. Resultatene av all jobben som er gjort siden 2011 har vi nå dokumentert, det er mulig å lage greener med meget høy kvalitet på toppen av verden. Atter en gang strålende innsats fra banemannskapet ga oss greenområder vi kan være stolte av. Vi fullførte prosessen med flytting av teesteder på hull 7 og hull 9. Hull 7 ble endret fra par 5 480/400 meter til par 4 400/335 meter. Hull 9 ble endret fra par 4 370/310 meter til par 5 430/370 meter. Tilbakemeldingene fra medlemmene er overveldende, takk til Eirik Bremnes for en knall idé. De tradisjonelle fargekoder for teestedene (gult og rødt), til lengdebenevning 57 og 48 (5745 meter og 4813 meter) er gjennomført i Golfbox, nye teeklosser ligger klare til 2015 sesongen. Fairwayer er fremdeles et eget kapittel, men midt i 2014 sesongen gikk masse medlemmer og noen bedrifter sammen og trommet sammen penger til en SpikeSpiker. Den er nå på plass og klar til bruk, så nå får vi håpe dette gir den effekten vi forventer. Det er også ønske om å legge drenering på hull 6 og 10, for å bedre vekstforhold og lede bort vann som blir liggende. Det er søkt om midler til dette hos Tromsø Kommune. Med vennlig hilsen Banekomiteen Turneringskomiteen Det har i 2014 vært arrangert 19 turneringer. Det er stort sett god oppslutning rundt turneringene, men det er behov for at flere er med på arrangementsida. Avslutningsturneringa ble i år gitt navnet Bernhard Nygårds minneturnering til ære om golflklubbens medlem nr 1 og eneste æresmedlem Bernhard Nygård som gikk bort i Vennlig hilsen Turneringskomiteen 8

9 Barn og Golf og Juniorgruppen 2014 TGK- Barn og Golf Det har vært gjennomført ukentlige aktiviteter for de minste gjennom hele sesongen hver tirsdag fra kl ute på Breivikeidet. Gry Dons har hatt hovedansvaret for treningstilbudet for ungene i alderen 5 12 år. Gaute Steiro, som holder på med golfpro -utdanning ved høyskolen, har også vært med på forberedelser og gjennomføring som en del av sin praksis. Det har vært et varierende antall barn og oppmøtet har vært ustabilt. Men det er en fast gruppe på 6-8 barn som finner stor glede i å holde på med golfrelaterte aktiviteter. Det er tydelig å se at de ungene som kommer på treningene har gode opplevelser og lar seg inspirere. TGK ønsker mange flere barn ute på anlegget i årene fremover og legger opp til å fortsette dette gratistilbudet for barn. TGK- Juniorgruppen Gry Dons har sammen med Gaute Steiro hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningene. Det har vært faste treninger hele sesongen hver tirsdag fra kl Tilbudet er gratis for ungdommer i alderen år. Det er en fast gruppe på ca 5 som har deltatt på treningene Alle disse er gutter. Det har vært god støtte å ha Gaute Steiro som medhjelper denne sesongen. Det er en utfordring at klubben ikke har golf-pro når guttene etter hvert har nådd et høyere nivå og ønsker å utvikle seg videre. Gry Dons ser behov for trenerressurs i kommende sesong. Klubben arrangerte treningsleir for juniorer denne sommeren med Gaute Steiro som hovedansvarlig. Vegard Andreas Haugen deltok også på noen treningsøkter. Svært positivt var det at juniorene stilte med lag i årets lag-nnm i Lofoten. For øvrig er det god stemning, godt humør og stadig bedre nivå på de juniorene som spiller golf i klubben. TGK- Juniorgruppen Gry Dons 9

10 Dugnadsrapport 2014 Innledning Det har ikke vært noen dugnadskomite i Koordinator har vært Hagbart Nilsen. Behovet for aktivitet har vært meget stort og oppgavene mange. Det har da også blitt utført enormt mye arbeid for å gjøre banen bedre og triveligere for brukerne. Ordningen med hulladopsjon har, så vidt jeg har konstatert, fungert dårlig de siste årene. Noen unntak har det dog vært, med Roger Westmark og Hermod Lauritzsen på hull 12, og Arne og Jorunn Eikrem på hull 13 som ledestjerner. Ragnhild Gustads konstante søppelplukking rundt alle 48-tee ene er også forbilledlig. Aktiviteter Åpningsdugnaden fikk flott oppslutning med ca. 71 deltakere fordelt over 3 dager, totalt 295 timer dugnadsarbeid ble gjennomført disse 3 dagene. Innsatsen var stor, og mye ble gjort. Blant annet massivt med arbeid i mange av bunkerne, de ble sollet for stein. Ut gjennom sesongen er mye av arbeidet utført på formiddagstid av en liten gruppe pensjonister. Også noen hulladoptører har utført rydding på sine områder. Nedenfor følger en opplisting av noe av det som er utført i løpet av sesongen: Av det mest selvfølgelige kan nevnes rydding og «rengjøring» av hele banen, langs veien og rundt klubbhuset og drivingrangen ved sesongstart. Hagbart Nilsen, Valter Gabrielsen og Arne Eikrem gjorde også en rå innsats i diket ved tee på hull hele dager med St. Hansbål gjorde underverk nede i dumpa. Stian Bøe, Frode Martinsen hjalp Rune med spredning av aktivt kull i slutten av april/starten av mai. Takk til Frode og Stian for hjelp til lån av snøscooter og slede, og til Harila AS får lån av løvblåser. Genialt Stian! Nevnes må også de som har stått for klipping på par-3 banen gjennom sesongen. Tallet på deltakere er imidlertid betydelig færre enn året før da en stor del av klippingen ble utført på dugnad. Skrevet for dugnadskomite av Rune Karlsen 10

11 Rapport fra VTG kurs i regi av Tromsø Golfklubb 2014 Det ble avholdt i alt 4 Veien Til Golf kurs i regi av Tromsø Golfklubb i Det var til sammen 17 deltakere på kursene hvorav 6 kvinner og 2 junior. I alt kom det 23 nye medlemmer til klubben i fjor. Kursledere: Gaute Steiro, praksisstudent fra Høgskolen i Hedmark Bjørn Halvor Wikasteen, Trener 1 Anne Granstrøm Ekeland, VTG-assistent i Trener 1 praksis Rune Karlsen, Daglig leder TGP Kursene var i seg selv vellykket med entusiastiske ledere og deltakere. Imidlertid har rekrutteringen til kurs gått ned fra Det trengs flere ressurser til arbeidet med rekruttering av nye medlemmer og tiltak for å beholde nye medlemmer i klubben etter at de har tatt kurs. Markedsføring av kursene kan bli bedre. Annonsering er viktig, det samme er utdanning av Trener 1 ressurser til å arbeide sammen med proen. Men det viktigste er å ansette en fast pro slik at det sportslige arbeidet blir mer systematisk og organisert, og rettet inn både mot barn og unge, voksne nybegynnere og mot de neste nivåene etter hvert som spillerne utvikler ferdigheter. Arbeid mot sponsorer og spesielle grupper av personer er også en vei og gå for å øke rekrutteringa. VTG- gruppa består av følgende personer (i alfabetisk rekkefølge): Ekeland, Anne Granstrøm, Trener 1 Erstad, Lars, VTG-assistent Fløyli, Johnny, Trener 1 Haugen, Vegard Andreas, tidligere pro Munch-Ellingsen, Johan, Trener 1 Sønsteby, Erik, Trener 1 Wikasteen, Bjørn Halvor, Trener 1 For VTG gruppa Anne Granstrøm Ekeland 11

12 12

13 13

14 Sak 5: Innkomne forslag Vedtekts endring: Tromsø Golfklubb ønsker å gjøre en vedtektsendring i Tromsø Golfklubbs vedtekter. Æresmedlem: Det skal til enhver tid være minst ett (1) æresmedlem i Tromsø Golfklubb. Æresmedlem utnevnes av styret i Tromsø Golfklubb og offentliggjøres på årsmøtet. Æresmedlem betaler ikke årsavgift og har fritt spill. 14

15 Valgkomiteens innstilling Til Årsmøtet i Tromsø Golfklubb den 18. februar Valgkomiteen har følgende innstilling: Bjørn Sønsteby, leder, 1 år igjen, ikke på valg. Bjarte Toftaker, styremedlem, 1 år igjen, ikke på valg. Gry Dons, styremedlem, 1 år igjen, ikke på valg. Bjørn Halvor Wikasteen, nytt styremedlem, velges for 2 år. Gørill Harila, styremedlem, 1 år igjen, ikke på valg. Stian Bøe, styremedlem 1 år igjen, ikke på valg Tromsø, 10. februar

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Styrets beretning for året 2013

Styrets beretning for året 2013 ÅRSBERETNING 2013 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer