Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail"

Transkript

1 Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL 9. LEVERINGSTID 10. HENTING AV VARER (OGSÅ LEBA CASH & CARRY) 11. LEVERING AV VARER 12. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJONER 13. BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR 14. FORSINKEDE LEVERINGER 15. RETUR AV VARER 16. GARANTIER 17. FORCE MAJEURE 18. TVISTER 1. GYLDIGHET LEBA sine salgs og leveringsbetingelser gjelder for alt salg og alle leveringer direkte til forbruker fra LEBA sine fabrikkutsalg, dersom ikke annet klart og entydig fremgår av tilbud, ordrebekreftelse eller annen skriftlig avtale, bekreftet av bemyndiget representant fra LEBA. Salgs og leveringsbetingelsene anses som akseptert av kunde ved kjøp eller bestilling av varer. 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING For kunder som ligger i nærheten av et LEBA fabrikkutsalg, så tilbyr LEBA oppmåling- og kontrollmålingstjenester, samt også monteringstjenester på aktuelle produkter. De til enhver tid gjeldende priser på disse tjenestene legges til grunn. Dersom forhold i huset krever utbedringer eller spesielle løsninger, så anbefales det at den som skal montere produktene selv foretar oppmålingen, eller som et minimum er tilstede ved gjennomgangen. Dette for å redusere faren for misforståelser og feil, og for at løsningen skal kunne bli best mulig. Dersom LEBA skal forestå montering, så anbefaler vi også at kontrollmålingstjenesten bestilles. 3. BINDENDE SALGSAVTALE Skriftlige tilbud er gyldig i 30 dager, om ikke annet et spesielt oppgitt i tilbudet. Ved messer eller spesielle salgsaktiviteter så vil gyldighet av tilbud normalt være 3 dager. Vi forbeholder oss retten til å endre tilbud dersom varer er uteglemt, selger har summert feil i manuelt oppsatte tilbud, eller lignende faktorer spiller inn. Det understrekes i denne forbindelse at salg eller andre avtaler som LEBA sin bemyndigede representant formidler, først blir bindende ved skriftlig ordrebekreftelse. Det tas vanlige forbehold om mellomsalg eller midlertidig utsolgt. Ordrebekreftelsen anses som akseptert av kunde dersom ikke skriftlig innsigelse blir gjort ovenfor LEBA omgående etter mottagelse av denne. Betaling anses som aksept av ordrebekreftelsen slik den foreligger.

2 4. SALGSGJENSTANDER Det er LEBA sin ordrebekreftelse som er avgjørende for hva som faktisk blir levert, så som antall, mål, farge, utførelse, og lignende. Det er kundes ansvar å nøye kontrollere ordrebekreftelsen og eventuelle andre tilhørende dokumenter. Spesielle opplysninger om salgsgjenstandene kan være gitt i separate dokumenter, så som tegninger, beskrivelser, bruksanvisninger, brosjyrer, prislister, og i eventuelle tilbud og e-poster eller annen skriftlig kommunikasjon gitt forut for ordrebekreftelsen. Disse har kunden også akseptert ved godtagelse av ordrebekreftelsen. 5. PRISER Alle priser er basert på våre til enhver tid gjeldende prislister, og våre til enhver tid gjeldende salgs og leveringsbetingelser. LEBA forbeholder seg retten til å endre sine priser, samt salgs og leveringsbetingelser uten forutgående varsel. LEBA forbeholder seg også retten til å etterfakturere frakt, tillegg, eller andre varer og/eller tjenester basert hva som reelt sett har blitt levert og utført. 6. BETALINGSBETINGELSER Alle varer kan betales med kort (de som til enhver tid aksepteres av LEBA) ved bestilling i våre fabrikkutsalg, uavhengig om kunden selv medbringer varene der og da, eller om varene skal leveres hjem til kunden av LEBA. Det samme gjelder for eventuelle kontrollmålings- og monteringstjenester. Ordren blir først effektuert når forskuddsbetalingen er faktisk mottatt og registrert, enten ved kortbetaling, bankoverføring, eller annen betalingsmåte akseptert av LEBA. Betaling med kontanter aksepteres ikke, da LEBA ikke har system for håndtering av dette. Profesjonelle kunder kan søke om kreditt gjennom å inngå en LEBA work avtale. For LEBA work kunder gjelder egne salgs og leveringsbetingelser. 7. BESTILLING Ved bestilling plikter kunden å oppgi korrekt navn og adresse, samt eventuell leveringsadresse dersom LEBA skal foreta leveringen. Korrekt mobil eller telefonnummer må oppgis dersom LEBA skal foreta leveringen, eller for at LEBA skal fått avgitt melding om at varene er klare for henting. Dersom kunden har e-post, så må også korrekt e-post adresse oppgis, som en alternativ kontaktmulighet. Videre så må tilbud og/eller ordrebekreftelse signeres ved bestilling i butikk, eller aksepteres via e-post dersom bestillingen ikke skjer i butikk. Kundens forskuddsbetaling av ordren vil også anses som en aksept av ordren, og at denne er korrekt. 8. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING Varer som fra LEBA leveres på standard mål, men som krever tilpasning før montering, må tilpasses av kunden i forbindelse med montering. Mot til enhver tid gjeldende tillegg i prisene, så kan LEBA foreta tilpasninger på utvalgte varer før levering. Kunden må da selv oppgi ønskede mål ved bestilling, og disse skal klart fremkomme på ordrebekreftelsen. Kunden bærer selv all risiko for eventuelle feilmål. Det må aksepteres avvik på +/- 2 mm fra kundens oppgitte mål. Øvrige varer som krever tilpasning før montering, må utføres av kunden i forbindelse med monteringen. 9. LEVERINGSTID Beregnet leveringstid skal fremgå av tilbud eller ordrebekreftelse. Se også punkt for forsinkede leveringer og force majeure. LEBA forbeholder seg retten til å endre oppsatt leveringstid. Utvalgte lagerførte varer kan om ønskelig medbringes omgående av kunde. Hvilke varer som lagerføres i hvilke avdelinger vil variere.

3 10. HENTING AV VARER LEBA sitt konsept er basert på levering direkte hjem på døren i områder hvor vi har kjøreruter, eller med ekstern transportør der vi ikke har egne kjøreruter, hvis ordren har en gitt ordrestørrelse eller inkluderer gitte varer. Av ulike grunner kan enkelte kunder likevel ønske å hente varene hos våre LEBA fabrikkutsalg. Ordrebekreftelsen vil i så fall angi når varene normalt skal være klare til henting. Kunden vil bli underrettet på mobil, SMS, telefon eller e-post når varene faktisk er klare til henting. For varer i LEBA cash & carry konseptet gjelder alle priser avhentet LEBA fabrikkutsalg. Mot de til enhver tid gjelde fraktsatser, så leverer vi også disse varene hjem på døren. Det tas normale forbehold om mellomsalg og midlertidig utsolgt av lagerførte varer. Kunden plikter selv å undersøke at varene er hele og uskadede ved henting av varene, og det samme gjelder for antall i forhold til ordren. Kunden overtar all risiko for varene når disse hentes hos LEBA fabrikkutsalg. Kunden foretar selv opplasting, pakking og sikring av varene på egen bil og/eller tilhenger, og foretar eventuell ytterligere emballering på egenhånd. Dersom en av våre dyktige medarbeidere yter ekstra service, som eksempelvis å være behjelpelig med lasting av varene, ekstra emballering, eller lignende, så har kunden likevel overtatt all risiko for varene, herunder eventuelle skader som måtte forekomme. Henting av varer skal skje innen 10 kalenderdager fra melding er gitt fra LEBA. Dersom varene ikke er avhentet innen 10 kalenderdager, så forbeholder LEBA seg retten til å beregne lagerleie. Eventuell beregnet lagerleie vil bli krevd betalt før utlevering av varene vil finne sted. 11. LEVERING AV VARER Ordrebekreftelsen vil angi når varene normalt skal være klare til levering. Kunden vil bli underrettet på mobil, SMS, telefon eller e-post når varene faktisk er klare til levering. Det tas normale forbehold om mellomsalg og midlertidig utsolgt av standard lagervarer. LEBA foretar enkelte leveringer med egen bil og sjåfør, mens andre leveringer skjer med ekstern transportør. LEBA forbeholder seg retten til selv å velge leveringsmetode der kunden har bestilt varer for levering hjem. For de tilfeller der ordren ikke kvalifiserer for fraktfri levering, så vil frakt komme i tillegg til de oppgitte priser. I disse tilfellene må kunde betale frakt før varene kjøres ut. Levering gjelder levert på gateplan, eller frem til inngangsdør på gateplan. Kunden må selv besørge bæring inn eller opp til aktuell etasje. Dersom sjåføren yter ekstra service, som eksempelvis å være behjelpelig med å bære varene lenger enn det som av LEBA vurderes som gjeldende leveringspunkt, så overtar kunden all risiko for varene fra det som av LEBA vurderes som gjeldende leveringspunkt. Det må være god og sikker tilkomst til leveringsadressen med stor bil, herunder fullt kjørbar vei, måket for snø, strødd ved is, og så lignende. Behov for pålegging av kjetting vil medføre ekstra kostnad for kunden. Kunden plikter å orientere skriftlig om forhold som vanskeliggjør tilkomst med stor bil. Ved akutte hendelser, så må kunden orientere via telefon. Dersom det ikke kan kjøres helt frem til ytterdør med stor bil, så plikter kunden å betale de ekstra omkostninger som medfølger, herunder ekstra medført arbeidstid på grunn av bæring, pålegging av kjetting, omkjøring, og så videre. Det er kun sjåføren selv som avgjør hvorvidt en vei er kjørbar eller ikke, og det samme gjelder all annen bedømming av andre vei, føre og tilkomstforhold. Dersom sjåføren må vente på kunden, eller ved bomtur, så vil kunden bli belastet for dette. For de tilfeller kunden ikke er hjemme for å ta imot varene, kan det avtales at varene settes av på oppgitt sted, for kundens ansvar og risiko. Dersom en kunde ikke kan ta imot levering basert på LEBA sine oppsatte kjøreplaner, så er det LEBA som selv bestemmer nytt leveringstidspunkt. Om en kunde da velger å selv hente varene i butikk, så krediteres ikke eventuell forskuddsbetalt frakt. For de tilfeller en kunde ønsker utsatt levering, forbeholder LEBA seg retten til å kreve lagerleie. Eventuell beregnet lagerleie vil bli krevd betalt før utlevering av varene vil finne sted.

4 12. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJONER Kunden plikter uten unødig opphold å underrette LEBA om eventuelle reklamasjoner ved leveringen. LEBA forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon i forbindelse med reklamasjoner, herunder bilder og annet underlag. Dersom en reklamasjon aksepteres, så velger LEBA selv hvordan denne utbedres. Dette kan omfatte utbedring, ombygging, omlevering, eller kreditering av en omforent andel av kjøpsbeløpet. LEBA trenger ikke å grunngi sine valg i forbindelse med utbedring av aksepterte reklamasjoner. Det ytes ikke kompensasjon utover utbedringen eller avhjelpingen av en akseptert reklamasjon. 13. BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR LEBA er uten ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse, for følgeskader/tap, eller for skade som varen har voldt på person eller ting. Kunden kan ikke fremme erstatningsansvar på grunn av mangler ved varen, feilproduserte varer, skader, reklamasjoner, forsinkelser, eller noen andre forhold hos LEBA som ikke kan tilbakeføres til grovt forsett eller grov uaktsomhet, eller som skyldes forhold utenfor LEBA sin kontroll. Eventuelt ansvar for berettiget reklamasjon skal ikke overstige ordreverdien for den aktuelle leveringen. 14. FORSINKEDE LEVERINGER Ved vesentlig forsinkelse i leveringen i forhold til bekreftet leveringstid, kan kunden kansellere sin bestilling. Levering innen 30 dager fra bekreftet leveringstid anses ikke som vesentlig, og kanselleringer vil ikke bli akseptert. Dersom ordren gjelder bestilling av skreddersydde og/eller tilpassede varer, så er en kansellering avhengig av at LEBA har en tilsvarende kanselleringsmulighet mot sine underleverandører. Er produksjonen av skreddersydde og/eller tilpassede varer påbegynt, kan ordren ikke kanselleres. Det samme gjelder for spesialbestilte varer. Dersom kunden ønsker å kansellere en ordre, plikter denne uten unødig opphold å skriftlig meddele LEBA dette. Ved avbestilling tilkommer et avbestillingsgebyr på kr. 500;. 15. RETUR AV VARER Retur av varer kan kun finne sted etter skriftlig aksept og bekreftelse av LEBA sin bemyndigede representant. Skreddersydde og/eller spesialbestilte varer kan ikke under noen omstendigheter returneres. Det samme gjelder for varer kjøpt i forbindelse med lagerydding, eller lignende spesielle salg. Ved retur krediteres 80 % av vareverdi, og kunde må selv besørge og bekoste all transport og frakt, samt eventuelle andre kostnader. Betalt frakt i forbindelse med utlevering av varene vil ikke bli kreditert. For at retur av varer skal aksepteres, er det en forutsetning at varene er hele og ubrukte, og at varene må ligge i originalemballasje. Originalkvittering for kjøpet må medbringes som dokumentasjon. 16. GARANTIER Alle varer levert av LEBA følger kjøpsloven på 5 år. Utover dette så har LEBA utvidet garanti på flere av sine produkter. Se egne garantibestemmelser for de aktuelle varene. Utbedringer og avhjelping av aksepterte reklamasjoner under garantiene skal kun utføres av LEBA, eller selskaper utpekt av LEBA. Dette skal skje innenfor tider som anses normale i bransjesammenheng. Dersom kunden selv utbedrer reklamasjonen, eller på egenhånd rekvirer en tredjepart til utbedring av reklamasjonen, så vil ikke dette bli kompensert av LEBA. Dette kan også medføre at garantien bortfaller i sin helhet.

5 17. FORCE MAJEURE Hvis det skulle oppstå forhold som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelsen av en ordre, er LEBA uten ansvar for dette. Dette gjelder forhold som ligger utenfor LEBA sin kontroll, og som man med rimelighet ikke kunne forutsi eller avverge følgene av. Dette gjelder for eksempel krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, eksport og importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmiddel, brann og fabrikkuhell, spesielle værforhold og naturkatastrofer, trafikkvanskeligheter, samt mangler i leveranser fra leverandører eller underleverandører eller ved forsinkelse av slike leveranser som følge av omstendigheter som nevnt tidligere i dette punktet. Både LEBA og kunde kan i slike tilfeller helt eller delvis heve kjøpet, men er tilfellet av midlertidig karakter kan leveringstiden kreves utsatt. Såfremt LEBA eller kunde ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må den annen part uten ugrunnet opphold underrettes. 18. TVISTER Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger, eller ved oppnevnelse av megler som kan godkjennes av begge parter. I tilfelle søksmål anses LEBA sitt verneting som vedtatt for begge parter. LEBA fabrikkutsalg Valderøy,

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår

1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår 1. Inngåelse av avtale om reise ( avtalen ) og betalingsvilkår Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Bekreftelse gjøres skriftlig på firmaets brevark, påført forpliktende signatur

Detaljer

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS

Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Vilkår og betingelser for Solsikke Reiser AS Ved disse vilkår vil Solsikke Reiser AS gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisende og Solsikke Reiser AS. Solsikke

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Alminnelige vilkår for pakkereiser Alminnelige vilkår for pakkereiser Det er den reisendes plikt å ta del i våre katalogopplysninger og reisevilkår. Det er Nila Reiser sin plikt å be våre kunder lese all viktig informasjon på nilareiser.no

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Vitaltours reisevilkår bygger på Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer