MØTEBOK. SP Varamedlem Anne Moen. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. SP Varamedlem Anne Moen. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær"

Transkript

1 Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Møterom i u.etg. på rådhuset Møtedato: Fra kl Til kl MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder Bjørn Pedersen H Nestleder FO Karl Johan Harila KRF Medlem Anne Moen SV Medlem FO Rolf Tormod Dikkanen AP Medlem Robert Hans Gærnæ H Varamedlem Bjørn Pedersen Asle Vilmar Persen Tormod Holko, Fagforb. Toril Stock, Fagforb. Sølvi Rushfeldt, Utd.forb SP Varamedlem Anne Moen Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Behandlede saker: Sak nr./år 0001/ /06 Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Møteprotokollen fra møte den ble godkjent.

2 0001/06 KS STRATEGIKONFERANSE 2006 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter seg til rådmannens vurdering hva gjelder spørsmålene knyttet til KS Strategikonferanse Behandling: Votering: Spørsmål 1 ble enstemmig vedtatt. Spørsmål 2 ble enstemmig vedtatt. Spørsmål 3: Endringsforslag til spørsmål 3 fra H v/robert Gærne: Setn: En friere fastsetting. Endres til: Det er ikke ønskelig med en friere fastsetting av brukerbetalinger. Siste setning - Hva gjelder regelverket knyttet til eiendomsskatt så bør denne revideres. Tillegg til siste setning: For å ta hensyn til dagens bosetningsstruktur. Det ble votert over forslag til spørsmål 3 fra rådmannen og endringsforslag fra H v/robert Gærne. Forslag fra H v/robert Gærne ble enstemmig vedtatt.. Spørsmål 4. Viser til besvarelsen i spørsmål 3 Spørsmål 5 enstemmig vedtatt Spørsmål 6 enstemmig vedtatt. Spørsmål 7 enstemmig vedtatt. Spørsmål 8 enstemmig vedtatt Spørsmål 9 enstemmig vedtatt Spørsmål 10: Endringsforslag til spørsmål 10 fra Utdanningsforbundet v/sølvi Rushfeldt: Kompetanselønnssystemet slik vi har det i dag er med på å understøtte målsettingen om ett lønnssystem for lærere som ivaretar skoleverkets behov for kompetanse og kvalitetsutvikling. Læreren stimuleres til å ta mer utdanning fordi læreren vet at videreutdanning av en bestemt lengde vil kunne føre til garantert minstelønnsendring. Kompetanselønnssystemet passer også den trend til å ta utdanning som vi nå ser der kvinner ofte tar en kompakt, men kortere grunnutdanning for senere å utvide denne gjennom videreutdanning. Lærer er i dag garantert minstelønn uansett hvilken skoleslag han/hun arbeider i. Dette styrker enhetsskolen. Side 2 av 6

3 Votering: Det ble votert over forslag til spørsmål 10 fra Rådmannen og endringsforslag fra Utdanningsforbundet. Forslag fra utdanningsforbundet ble enstemmig vedtatt. Spørsmål 11: Endringsforslag til spørsmål 11 fra Utd. Forbundet v/sølvi Rushfeldt Lærernes lesepliktavtale opprettholdes evnt. forbedres. Her henvises til FAFO-rapporten. Det ble votert over forslag fra Rådmannen og Utdanningsforbundet Forslag fra Utdanningsforbundet ble enstemmig vedtatt Spørsmål 12 enstemmig vedtatt. Spørsmål 13: Forslag fra H v/robert Gærne: 1.Dette gjelder bl.a. innenfor seniorpolitikk der kommunen fom gir ansatte over 62 år muligheten til redusert arbeidstid med full lønn som et alternativ til AFP. 2. Ved bruk av konkurranse. Forslag fra H v/robert Gærne ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: Formannskapet slutter seg til rådmannens vurdering hva gjelder spørsmålene knyttet til KS Strategikonferanse 2006, med følgende endringer: Spørsmål 3: Hvis vi skal få økt lokal frihet og friere inntektsdannelse: Hvilke instrumenter tror du er mest aktuell for din kommune? Friere skattøre Friere fastsettelse av brukerbetaling Utvidet frivillig eiendomsskatt. Geografisk eller på andre måter? Andre inntekter Distriktene og småkommuner har i hovedsak en lavere andel privat næringsliv enn hva som er tilfelle i sentrale strøk. Dette resulterer i mindre muligheter for fri inntektsdannelse. Skattøren utnyttes maksimalt i dag, og vil for kommunens innbyggere kunne virke urettferdig ved variabel beskatning kommunene imellom. Det er ikke ønskelig med en friere fastsetting av brukerbetalinger. Hva gjelder regelverket knyttet til eiendomsskatt så bør denne revideres for å ta hensyn til dagens bosetningsstruktur. Spørsmål 4: Hvilke forutsetninger bør ligge til grunn for å innføre dette? Omfanget bør være moderat og ikke skape store forskjeller Kommunen må selv få avgjøre hvordan det skal gjøres Andre forutsetninger. Hvilke? Side 3 av 6

4 Viser til besvarelsen i spørsmål 3. Spørsmål 10: Vedr. kompetanselønnssystem for undervisningspersonalet (automatisk lønnsinnplassering og lønnsopprykk ut fra utdanningslengde): I hvilken grad skaper dette systemet drifts- eller utviklingsmessige vansker, og hvordan skal KS prioritere en endring/innfasing til ordinært system i kommunal HTA? Kompetanselønnssystemet slik vi har det i dag er med på å understøtte målsettingen om ett lønnssystem for lærere som ivaretar skoleverkets behov for kompetanse og kvalitetsutvikling. Læreren stimuleres til å ta mer utdanning fordi læreren vet at videreutdanning av en bestemt lengde vil kunne føre til garantert minstelønnsendring. Kompetanselønnssystemet passer også den trend til å ta utdanning som vi nå ser der kvinner ofte tar en kompakt, men kortere grunnutdanning for senere å utvide denne gjennom videreutdanning. Lærer er i dag garantert minstelønn uansett hvilken skoleslag han/hun arbeider i. Dette styrker enhetsskolen. Spørsmål 11: Vedr. arbeidstidsordning for undervisningspersonale (skiller mellom undervisningstid/leseplikt og tid til andre oppgaver): Er dagens avtale tjenlig i forhold til en positiv utvikling av tjenestetilbudet i skolen ut fra nasjonale føringer og lokale prioriteringer? Hvis ikke, hvilke endringer er ønskelige, og hvordan skal KS prioritere disse endringene i kommende tariffrevisjon? Lærernes lesepliktavtale opprettholdes evnt. forbedres. Her henvises til FAFO-rapporten Spørsmål 13: Hvilke tiltak vil kommunen prioritere for å holde fremtidige pensjonskostnader nede? 1.Dette gjelder bl.a. innenfor seniorpolitikk der kommunen fom gir ansatte over 62 år muligheten til redusert arbeidstid med full lønn som et alternativ til AFP. 2. Ved bruk av konkurranse. 0002/06 BUDSJETT OPPFØLGING SENTRALADMINISTRASJONEN Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre viser til sitt vedtak av om reduksjoner i sentraladministrasjonen på kr ,-. Vadsø bystyre vedtar kostnadsreduksjon i hht. rådmannens vurdering og tilrådning. Side 4 av 6

5 Vadsø bystyre ber kontrollutvalget i Vadsø fremlegge en innstilling til hvordan kjøp av tjenester innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal organiseres og kjøpes. Innstillingen fra kontrollutvalget bes forelagt Vadsø bystyre til behandling innen 8.mars Behandling: Forslag til innstilling fra H v/robert Gærne: Administrasjonsutvalget finner det ikke forsvarlig å foreta kutt i denne størrelsesorden på posten for sentraladministrasjonen. Administrasjonsutvalget ber bystyret om å vurdere inndekning for dette under andre kapittel. Forslag fra Ann Rita Hammer AP: Administrasjonsutvalget tar Budsjett 2006 Oppfølging av sentraladministrasjonen til orientering. Det ble votert over forslag fra H v/robert Gærne og forslag fra AP v/ann Rita Hammer: Forslag fra Robert Gærne fikk 1 stemme. Forslag fra AP v/ann Rita Hammer ble vedtatt med 7 stemmer. Vedtak/innstilling: Administrasjonsutvalget tar Budsjett 2006 Oppfølging av sentraladministrasjonen til orientering. 0003/06 ORIENTERINGER Forslag til vedtak/innstilling: Behandling: Rutiner/regelverk og administrasjonsutvalgets rolle i tilsettingssaker. Konst. rådmann Marita Jakola Skansen orienterte: Ingen endringer i rutiner i forhold til det som ble orientert i administrasjonsutvalget i august 05. Forslag fra Administrasjonsutvalget: Administrasjonsutvalget ber om at ankemuligheten i ansettelsessaker bes vurdert tilbakeført til Administrasjonsutvalget. Vedtak/innstilling: Administrasjonsutvalget ber om at ankemuligheten i ansettelsessaker bes vurdert tilbakeført til Administrasjonsutvalget. Side 5 av 6

6 Side 6 av 6

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte.

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 25.01.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1510 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:00 Fra saknr.: 20/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 25.09.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer