Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fet kommune. Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn"

Transkript

1 Fet kommune Søknads- og egenkontrollskjema for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn Enhet for kommunalteknikk - skal oppleves som profesjonelle i vårt møte med brukerne og vi skal være robuste i forhold til rammebetingelser og utfordringer! September 2014

2 Søknad om gravetillatelse 3 Varslingsplan 4 Skiltplan enfeltsvei 5 Skiltplan tofeltsvei 6 Loggbok 7 Graveplan/ HMS-skjema 8 Egenkontroll-/ferdigmelding juni 2013 Side 2 av 9

3 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE Saksnummer: Etter bestemmelsene i Veglovens 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei, samt retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn i Fet kommune, søkes det om gravetillatelse for; Arbeidet gjelder: Eksisterende dekke: Nyanlegg Vannledning El -kabel Asfalt Utskifting Spillvann Telekabel Brostein Reparasjon Overvann TV-kabel Grus Annet Annet Annet Arbeidets adresse: Gnr: Bnr:... Opplysninger om gravingen slik det er vist på vedlagte kart):..... Tidsrom for arbeidet; Fra og med (dato)..kl til og med (dato). kl Berører arbeidet fortau-/gang-/sykkelvei? Må veien stenges helt? Kan kollektivtrafikk passere? Foreligger skiltplan? Kan utrykkingskjøretøy passere? å sperringen stå te l rdag s ndag art tsnitt er vedlagt (maks. : ) Varslingsplan er vedlagt Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Nødvendige opplysninger/ regler/direktiver for alle berørte anlegg/installasjoner er innhentet. Varsel om graving er gitt til alle berørte parter. Arbeidet skal tf res etter Retningslinjer for gravearbeider i komm nale veier og veigr nn i Fet komm ne, og etter anvisning fra berørte parter. Jeg godtar de forpliktelser som graving i offentlig vei medfører etter reglene. Entrepren r :. Adresse:.. Organisasjonsnr: Dato:.. Underskrift ontaktperson hos entrepren r:. Tlf:. Ansvarshavende for arbeidsvarsling:.. Tlf:. Har ansvarshavende arbeidsvarslingskurs?: Ja Nei RE G G: Ja Nei Ansvarshavende for sprengning:.. Tlf:. prengningssertifikat i klasse A. mmer:.. Er tillatelse fra politiet innhentet : Ja Nei Som eier av og oppdragsgiver for anlegget godtar jeg de gjeldende betingelser for å ha anlegg i offentlig vei/gategrunn. Jeg er kjent med at tillatelsen er gitt som midlertidig tillatelse. Eier s ker: Dato:. Adresse:.. Underskrift ontaktperson hos eier s ker:... FET KOMMUNE: Tlf:.. Gravetillatelse er gitt Dato: Gravetillatelse er avslått aksbehandler stempel:. Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet. 22. mars 2006 Side 3 av 9

4 VARSLINGSPLAN Arbeid i gate vei:.. Adresse strekning:... Tidsrom for arbeidet; Fra og med (dato) kl.. til og med (dato). kl. Arbeid som skal tf res:... Med hjemmel i veitrafikkloven 6, 5. ledd og 7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignal/dirigering i samsvar med vedlagte eksempel/skisse; Betingelser for arbeidet: 1. Arbeidet skal varsles som vist i denne varslingsplan og vedlagte skiltplan 2. Bestemmelsene i Forskrift om varsling av arbeid på offentlig vei og Håndbok 5 Arbeidsvarsling gjelder for arbeidet. 3. Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging: Fet komm ne.. Angi hvilken.. Angi hvem 4. Ansvarshavende for varslingen: avn:. Adresse:. Tlf:. 5. Loggbok f res. 6. pesielle vilkår betingelser.. 7. Følgende myndigheter og andre skal varsles om arbeidet (Forskrift 6 ). Kryss av: oliti (Fet og Rælingen Lensmannskontor). Brannvesen (Østre Romerike brann- og redningsvesen.) Faks: Ambulansetjenesten ( Lørenskog) Kollektivselskap (Stor-Oslo Lokaltrafikk) Romerike Avfallsforedling ROAF Fet kommunes vann- og avløpsvakt Fet kommunes brøytevakt (vinterstid) Statens Vegvesen, Region Øst Jernbaneverket Andre: (Angi hvem) Følgende myndigheter og andre skal varsles om arbeidet (Forskrift 7). Kryss av: Angi hvem: FET KOMMUNE: Dato: Underskrift saksbehandler.. Varslingsplan og skiltplan skal oppbevares på arbeidsstedet. 22. mars 2006 Side 4 av 9

5 SKILTPLAN: - ENFELTSVEI Arbeid i gate vei:.. Adresse strekning:... Tidsrom for arbeidet; Fra og med (dato) kl.. til og med (dato). kl. Ansvarshavende for varslingen: avn:. Adresse: Tlf:. Loggbok skal føres. 22. mars 2006 Side 5 av 9

6 SKILTPLAN: - TOFELTSVEI Arbeid i gate vei:.. Adresse strekning:... Tidsrom for arbeidet; Fra og med (dato) kl.. til og med (dato). kl. Ansvarshavende for varslingen: avn:. Adresse:. Tlf: Loggbok skal føres. 22. mars 2006 Side 6 av 9

7 LOGGBOK Arbeid i gate vei:.. Adresse strekning:... Tidsrom for arbeidet; Fra og med (dato) kl.. til og med (dato). kl. Ansvarlig: avn:. Adresse:. Tlf: Start Stopp Merknader: Pos./ avstand Dato kl. Pos./ avstand Dato kl. 22. mars 2006 Side 7 av 9

8 GRAVEPLAN/ HMS SKJEMA NB! Skal kun benyttes for oppdrag bestilt av Fet kommune og hvor Fet kommune er oppdragsgiver. Arbeidets art:.. Adresse: Gnr bnr:. Arbeidsbeskrivelse:. Grøfteskisser (målsatt) tegnes her: - jf Arbeidstilsynets forskrift nr. 5 Graving og avstiving av gr fter : Tverrprofil: Lengdeprofil: Entreprenør: Dato:.. Maskinkjører:.. Underskrift/stempel Dato:.... Underskrift FET KOMMUNE: Graveplan: godkjent ikke godkjent Dato: aksbehandler:.. Arbeidet er ferdigmeldt og skriftlig rapport/evaluering er levert: Dato: aksbehandler:.. Skriftlig rapport/evaluering av arbeidet skal leveres etter utført arbeid. Benytt baksiden av arket. 22. mars 2006 Side 8 av 9

9 EGENKONTROLL-/FERDIGMELDING Entrepren r:.. Adresse: Telefon:.. Gravested og strekning: Det er gravet for: El-kabler Vannledn. Avløpsledn. Telekabler Annet Opplysninger om utført arbeid (kryss av og angi dato) Ja Nei Dato Det er undersøkt om det er andre anlegg i veien på gravestedet Det er undersøkt om det graves under trekroner De som har anlegg på stedet er varslet Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter bestemmelsene Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr Til forsterkningslag og dypere er benyttet pukk/ maskinkult Det er brukt masser etter spesiell godkjenning i henhold til punkt D Til bærelag er brukt materialer i henhold til punkt D3 Asfaltdekke er lagt med tilpasset tykkelse i henhold til punkt D5 Berørt utstyr på og langs veien (skilt m.m.) er i orden Grøfteavstand på 2 m, til vei-/gatelysstolper er ivaretatt Grøfteavstand på 3 m, til kommunale vann-/avløpsledninger er ivaretatt Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav Graving er utført og trærne håndtert etter eierens krav Anser at istandsettelse etter gravearbeidet er midlertidig Anser at istandsettelse etter gravearbeidet er permanent Ber rt areal som er oppgravd:... m² Ber rt og skadet areal som skal asfalteres:...m² Andre opplysninger:.. Br kt maskiner tstyr: Type: Vekt:.. Gravemaskin: omprimerings tstyr:... FERDIGMELDING: Entreprenøren melder herved at ovennevnte arbeid er: avsluttet utsatt - av hvilken årsak:.. Dato:.... Underskrift av entreprenør/stempel Skjemaet leveres Fet kommune senest 14 dg etter at arbeidet er avsluttet. 22. mars 2006 Side 9 av 9

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020

Referat frå tilbodskonferanse, 1105 Indre Ryfylke 2015 2020 Statens vegvesen Referat Dato: 25.02.2015 Tid: 12:00-14.05 Referent: Angelica Chamorro Saksbehandler/innvalgsnr: Angelica Chamorro - Vår dato: 25.02.2015 Vår referanse: 2014/053637 Referat frå tilbodskonferanse

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 3 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer