RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser"

Transkript

1 Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk, Versjon 1.0. Revidert [dato]

2 Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 2 Søknad: Dette søknadsskjemaet skal sendes til kommunalteknikk uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig eller ikke i henhold til plan- og bygningsloven. Postadresse: Sande kommune, kommunalteknikk, postboks 300, 3071 Sande E-post: Tlf: Kort beskrivelse av hensikten med og behovet for tiltaket: Kort beskrivelse av løsning / metode for gjennomføring (Det skal fremgå om alternative løsninger/trasevalg/metoder er vurdert): Tiltak: (kryss av) Utbedring/reparasjon Off. pålegg: Vannledning Spillvann (kloakk) Overvann (drensvann) Fellesledning (spillvann+overvann) Kabel: tele / fiber / el (stryk) Annet: Følgende alternativer er vurdert: (kryss av) Boring Andre trasévalg Konsekvenser for tilliggende eiendommer/etableringer: (Herunder også konsekvenser for vegetasjon som hekker, busker trær etc). NB: Ansvar for skader påhviler fullt og helt søker om tiltaket selv om tillatelse blir gitt av kommunen til graving på kommunal grunn. Samordning: Dokumentasjon skal fremlegges på at andre aktuelle aktører er kontaktet for eventuell fellesføring (el, tele, TV, bredbånd, vann, avløp etc). Kommunen forbeholder seg retten til å pålegge samordning / fellesføring i forbindelse med en tillatelse. Konsekvenser: (kryss av) Tilliggende eiendommer Vegetasjon Annet Ingen konsekvenser Følgende er kontaktet: (kryss av) Netteier EL Netteier TELE Kabel-TV Bredbånd-/fiberselskap Vann / avløp Private ledningseiere Søknaden skal ha følgende vedlegg: - Kart med stedsangivelse og tiltak/trase tydelig inntegnet. - Gravemeldingskjema utfylt. - Varslingsplan ferdig utfylt. Det foreligger dokumentasjon (vedlagt) Kryss av for vedlegg: Kart Gravemeldingsskjema Varslingsplan Andre vedlegg Fremdriftsplan skal fremlegges. Nøyaktig tidspunkt for oppstart og avslutning skal angis. Oppstart dato:... Ferdigstilt dato:...

3 Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 3 Følgende vilkår må i tillegg aksepteres for at tillatelse vil bli gitt : Sande kommune forbeholder seg retten til å få vedlagt aktuell infrastruktur i samme trase etter nærmere utbyggingsavtale. Dersom enighet om avtale ikke oppnås, kan saken måtte utsettes i påvente av politisk behandling. Graving / etablering av kabler tillates ikke nærmere enn minimum 2 meter fra / til side for nærmeste VA-ledning. Ledningskart skal være innhentet og foreligge på arbeidssted til enhver tid. Ved graving i områder med VA-ledninger, skal påvising foretas av ledningseier. Påvisning av kommunale VA-ledninger utføres av VA-avdelingen v / Bjørn Johansson, tlf eller Thor Magne Lian, tlf Ved graving i vei tillates / anbefales dybde 60 cm. Ved legging av fiberoptiske kabler, skal det legges ved peiletråd/-bånd. Veien skal lagvis gjenoppbygges ved bruk av samme masser og lagdeling og lagvis normal komprimering i henhold til NS Det skal framlegges plan for asfaltering med tidsfrist. Asfaltering skal skje med tilsvarende (eksisterende) tykkelse/kvalitet. Asfaltlapping/asfaltering utføres av tiltakshaver/entreprenør. Varslingsplan skal utarbeides, godkjennes og følges ved graving i og langs veier. Spørsmål/henvendelser vedrørende vei skal rettes til Driftsleder vei, Kristian Andersen, tlf eller Kjell Midtenget, tlf Ansvarlige søkere for tiltaket garanterer for utbedring av ikke tilfredsstillende utførelse i min. 3 år.* * Kvittering for kontrollert utførelse fritar ikke søker for garantiansvar. Ved graving på privat eiendom: Tiltakshaver/entreprenør må selv innhente tillatelse fra eier av eiendommen. Vi bekrefter at disse vilkår er lest og akseptert i sin helhet (sett kryss): Ansvarlige søkere / underskrifter: Byggherre / eier av installasjon: Utførende entreprenør: Navn:... Adresse:... Postnr:...Sted:... E-post:... Tlf. kontaktperson:... Org.nr:... Firma:... Adresse:... Postnr:...Sted:... E-post:... Tlf. kontaktperson:...

4 Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 4 Behandling av søknaden: Det må normalt påregnes ca. en ukes behandlingstid forutsatt fullstendig utfylt søknad. Utbedring som følge av akutt hendelse/behov vil imidlertid bli prioritert. Tiltak av omfattende og eller komplisert karakter vil kunne ha behov for avklaringer, eventuelt med møter og besiktigelser som vil forlenge behandlingstiden. Saksbehandlingen er pr. dato ikke gebyrbelagt, det samme gjelder fast gebyr for forringelse. Forbehold, avslag på søknad: Sande kommune forbeholder seg retten til å avslå søknad som følge av egen interesse og / eller som følge av intensjonsavtale med tilsvarende infrastrukturaktør. Tilbakemelding tillatelse til igangsettelse: Igangsettelse av arbeid får tidligst skje når tillatelse fra kommunalteknisk avdeling er gitt ved kvittering. Dette skjemaet skal oppbevares på arbeidssted sammen med godkjent/kvittert varslingsplan og fremvises ved forespørsel. Tilbakemelding kontroll av utførelse: Tillatelsen forutsetter at utførelsen av arbeidet blir kontrollert av Driftsleder vei før arbeidsstedet forlates og skjemaet returneres kvittert av driftsleder vei: Kristian Andersen tlf: Sanksjoner: Ved manglende godkjennelse vil all saksbehandling bli fakturert og eventuell ikke tilfredsstillende utførelse bli fakturert med påslag av administrasjonsgebyr. Utelukkelse ved senere søknad om gjennomføring av tiltak vil kunne bli iverksatt. Sanksjoner vil kunne bli iverksatt 3 uker etter anført ferdigstillelsesdato. 1. Tillatelse er gitt for igangsettelse: 2. Skjemaet returneres kommunalteknikk når det er kvittert av kontrollør * Saksbehandler kommunalteknikk: Eventuelle tilleggsvilkår: Utførelsen er kontrollert og funnet i orden: *Kvitteringen fritar ikke søker for garantiansvar. Navn:... Signatur:... (Driftsleder vei) Sande kommune, kommunalteknikk Sande kommune, kommunalteknikk

5 Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 5 Kartvedlegg:

Innspill til forskrift etter vegloven 32

Innspill til forskrift etter vegloven 32 Innspill til forskrift etter vegloven 32 1.1 1 Formål 1 Formål Forskriften skal bidra til at offentlige veger planlegges, bygges, rehabiliteres, driftes, vedlikeholdes og utnyttes på en samfunnsmessig

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for gravearbeid i kommunale veier Retningslinjer for gravearbeid i Lillesand kommunes veier Gravereglene gjelder for graving i kommunal vei eller plasser i Lillesand kommune.

Detaljer

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12

Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune. Høringsutkast 29.05.12 Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune Høringsutkast 29.05.12 Forord Graving i veier, gater, parker/grøntområder og annet offentlig areal medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende, næringsdrivende

Detaljer

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving

Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Rana kommune Lokale Retningslinjer for graving Administrative og tekniske bestemmelser Vedtatt av Rana kommunestyre. 2 Innholdsfortegnelse Innledning side 5 Samordnet gravemeldingstjeneste side 5 Administrative

Detaljer

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan

Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan 2010 Gravemeldingskjemaer Retningslinjer, gravemelding, varslingsplan I dette heftet vil du finne skjemaer for arbeids- og gravemelding, varslingsplan, egenkontrollskjema samt retningslinjer for graving

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Ansvarsforhold knyttet til feil på vann- og avløpsledninger på Brenna

Detaljer

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn

Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn GJELDENDE FRA 01.01.2003 Innledning og Statens vegvesen Hordaland har i 2002 arbeidet med revisjon av et midlertidig regelverk for graving i offentlig veg-

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier

Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Retningslinjer for gravearbeid i Kristiansand kommunes veier Vedtatt av byutviklingsstyret 17.11.2005 Kristiansand kommune Ingeniørvesenet Vei- og prosjektavdelingen 11. oktober 2005 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE

FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE RETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID OG ARBEIDSTILLATELSE I GATER, VEIER OG PLASSER HALDEN KOMMUNE INNHOLD FORMÅL...1 FORMÅL...1 1 RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE...1 2 SØKNAD OM GRAVETILLATELSE...1 3.1 Hva reglene

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Mjåvann Industriområde as (senere kalt utbygger) og Songdalen kommune (senere kalt kommunen)

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Mjåvann Industriområde as (senere kalt utbygger) og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom Mjåvann Industriområde as (senere kalt utbygger) og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 990898022 MVA NO 938091900 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746

UTBYGGINGSAVTALE. mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746 TEKNISK Teknisk direktør stab UTBYGGINGSAVTALE mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746 og UTBYGGER NO XXXXXX 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) og Kristiansand kommune (senere kalt kommunen) NO

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM

VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM November 2007 VILKÅR FOR UTSLIPP AV OLJEHOLDIG AVLØPSVANN TIL KOMMUNALT NETT I BÆRUM 1. TILKNYTNING TIL AVLØPSNETTET I henhold til 15-7 i forurensningsforskriften skal oljeholdig avløpsvann passere sandfang

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 28.04.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskrift etter vegloven 32 om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg Bestemmelser til forskift etter vegloven 32 Side 1 Innhold 1 Innledning og formål...

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Rehabilitering VA ledningsanlegg Måltrostveien Innholdsfortegnelse

Detaljer