Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013"

Transkript

1 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: A Loftsgarden Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 1

2 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL Mob e-post: VESTFOLD SAU OG GEIT Innhald: Kontoradresse og innhald side 2 Innkalling 3 Melding frå styret driftsåret 2013 o Tillitsvalte i VSG 4 o Årsmøtereferat o Lokallag og medlemskap 7 o Styresaker 7 o Vårmøte o Haustmøte o Referansegruppe husdyr 8 o Ull 8 o Boremaskin 8 o Sommertur til Telemark 9 o Rovdyr 10 o Høringsbrev 11 o Avlsutvalet for sau inkl. kåring og værring 13 o Årsmelding Gjetarhundnemda 14 o Forslag til arbeidsplan 15 o Rekneskap 16 Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 2

3 Vestfold Sau og Geit Hjartdal Det kallast med dette inn til årsmøte i Vestfold Sau og Geit. Sted: Nortura, Tønsberg Tid: Onsdag 12.februar kl. 19:00 Saksliste: 1. Val av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av to til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av årsmelding Godkjenning av regnskap Godkjenning av arbeidsplan for Orientering frå Gjetarhundnemnda 8. Innkomne saker 9. Val Saker de vil legge fram på årsmøtet, må være styret i hende innen (Sendast Torhild F Sisjord, Bygdesentralen, 3690 HJARTDAL, eller pr. e-post: Servering. Årsmelding ligg på nettsidene til Vestfold sau og geit Vert også dela ut på årsmøte. Ynskjer du årsmelding tilsendt, ta kontakt med sekretæren Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 3

4 Tillitsvalte i Vestfold Sau og Geit 2013 Leiar: Håvar Fjære Åsrumvn. 447, 3220 Sandefjord Mob / e-post eller Representantskapet I NSG Nestformann Magnus Heian Trollsåsveien 231, 3243 Koda Mob / e-post Kasserar : Stein Erik Moe, Sandnes, 3280 Tjodalyng Mob: / e-post Styremedlem: Preben Fossaas, Kopstadveien 207, 3178 Våle Mob / e-post: Styremedlem: Trine Wingereid Åsenveien 14,3095 Eidsfoss Mob: / e-post Ansvar for heimesida Varamedlemmar til Styret May Berit Michelsen, 3185 Skoppum Torstein Lie, 3220 Sandefjord Lina Mørk, 3220 Sandefjord Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 4

5 Årsmøtereferat Årsmøtet i Vestfold sau-og geit vart halde 13. februar 2013 på Nortura Tønsberg. Det møtte totalt 25, derav 22 med stemmerett Årsmøte vart opna av leiaren, Svein Kvalevåg. Han vart også valt til møteleiar Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste godkjend utan merknader. Sak 2. Underskriving av årsmøtereferat Til å underskrive protokollen vart Morten Ueland og May Britt Michelsen valt. Sak 3. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder/utval Torhild F Sisjord las opp årsmeldinga frå styret. Lars Bjarne Linneflaatten la fram årsmeldinga frå avlsutvalet. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder og utval vart teken opp til votering og vart samrøystes vedteken. Sak 4. Rekneskap og revisorrapport. Stein Erik Moe la fram rekneskapen. Styregodtgjersle for 2012 var ikkje ført, men vil bli tatt med i Det utgjer ca. 9000,- Rekneskapet godkjent utan merknader Sak 5. Arbeidsplan Torhild la fram forslag på tur til Telemark. Styret får i oppdrag å arbeide vidare med ideane. Bør bruke av lagets midlar på slik type aktivitetar. Medlemsmøte i oktober slik driv eg Framlegg til arbeidsplan frå styret vart samrøystes vedtatt med dei tillegg som framkom. Sak 6. Budsjett Torhild F Sisjord la fram styret sitt forslag til budsjett Sak 7. Gjetarhund Lars Bjarne Linneflaatten orientera om aktiviteten i Gjetarhundlaget. Godkjent utan merknader Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 5

6 Sak 8. Val. Valkomiteen v/ Linneflaatten takka Svein Kvalevåg for innsatsen. Han fekk eit dreia glas som takk. Arnstein Ueland og Rune Tveitan gjekk også ut av styret og fekk eit dreia fat som takk. Valkomiteen la fram si innstilling: Framlegg til styre: Leiar Håvar Fjære ny 2013 Styremedlem Magnus Heian ny " Preben Fossaas ikkje på val Stein Erik Moe ikkje på val Trine Wingereid ny Nestleiar (veljast mellom styremedlemmene): Opp til styret og peike ut nestleiar Varamedlemmer til styret (veljast for eitt år): 1. Varamedlem May Britt Michelsen 2. Varamedlem Thorstein Lie 3. Varamedlem Lina Mørk Revisorar: Truls Rustan ikkje på val og Knut Søyland- på val Gjetarhundnemd: Lars Bjarne Linneflaatten ikkje på val Utsendingar til NSGs landsmøte: Leiar og nestleiar. Vara: ein av dei andre styremedlemmane Møteleiar for årsmøte 2014: Styreleiar i laget Valnemnd: Lars Bjarne Linneflaatten Terje Gjersøe Anders Magne Låhne Godtgjering Styreleiar 5000,- Nestleiar 2000,- Kasserar 2500,- Værlamomsetning 2000,- Samrøystes valt Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 6

7 Morten Ueland dela ut sløyfer og band etter kåringa 2012 Beste vêrlam Truls Rustan 182 poeng Truls Rustan 180 poeng Terje Gjersøe 178 poeng Svein Kvalevåg avslutta møte med å takke for oppmøte og for samarbeidet i styret gjennom 2012 Lokallag og medlemskap Medlemstalet pr er 90 medlemmer. Dette fordeles på 70 hovedmedlemmer, 6 husstandsmedlemmer, 12 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer. Styresaker Det er halde 4 styremøte i år. Saker som har vore på saklista: Planlegging av årsmøte 2013 Medlemsverving Gjennomgang av arbeidsplanen for 2013 o Vårmøte o Ull-levering o Sumartur til Telemark o Haustmøte slik driv eg hjå Linneflaatten Heimeside for VSG Høring på revidera forvaltningsplan for rovvilt region 2 Beiterettsfondet Gjennomgang av forskrifter som omhandlar velferd for småfe og bekjempelsesforskriften Vårmøte 21. mars 2013 Tema for kvelden er Beite og beiteplanlegging. Innmark og utmark men vekt på beitetyper i Vestfold. Knut Volland, rådgjevar i Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells, var invitera til og halde innlegg om grovfôr og kulturlandskap Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 7

8 Haustmøte 22. oktober 2013 Medlemmane i Vestfold sau og geit blei invitera til slik gjer me det i nyfjoset til Lars Bjarne og Anne Kirsti Linneflåtten. Der vart det satt istand for både hovud og gane. Lars Bjarne gav ein grundig gjennomgang av drifta på garden. Fordelar og ulemper med det nye fjøset. Dette supplera med kaffi og noko å bite i gjorde kvelden vellukka Takk til dykk begge. Referansegruppe husdyr 2013 Vestfold Bondelag har opprettet en rådgivende arbeidsgruppe som består av representanter fra de ulike dyregrupper i fylket, samt representanter fra Tine, Nortura og Fylkesmannen. For småfe, møter Lars-Bjarne Linneflaatten. Det avholdes møte i denne gruppa 3 til 4 ganger i året. Der blir det tatt opp markedssituasjonen for de forskjellige husdyrgruppene og utfordringer de forskjellige gruppene har. Det blir også diskutert ting rundt dyrevelferd, landbruksoppgjør, hms i landbruket, avløser ordninger, og andre aktuelle ting som angår husdyrnæringa. I år har HMS i landbruket og dyrevelferd vært en mye diskutert sak. Gruppas diskusjoner er med på å påvirke hvordan Vestfold Bondelag stiller seg til ulike utfordringer og hvilke saker de skal fronte til Norges Bondelag på vegne av sine medlemmer. Ull Ullinnsamlingen foregår på Nortura, og laget mottar en god pengestøtte for å gjøre denne jobben. Styret har besluttet at medlemmer kan få gratis sekker (maks 20 pr. klipping). Styret håper gjennom dette at medlemmene kontinuerlig og aktivt bidrar med medlemsverving. Boremaskin. Laget eier en boremaskin. Den er siden siste årsmøte reparert og brukt av flere. Maskinen står lagret hos lederen i fylkeslaget og er disponibel for medlemmer. Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 8

9 Sommertur til Telemark med VSG En nydelig helg i august reiste vi på tur til Telemark. Torhild hadde lagt opp et tett og spennende program for helgen. Vi var en spendt og nysgjerrig gjeng fra vestfold som møttes ved Hjartdal Kirke til lunsj lørdag. Torhilds mann hentet nysmurte bagetter fra lokale gamleheimen, rikelig med pålegg og kjempe gode. Mye stod på programmet og vi var utålmodige, Kom igjen Torhild, vi må komme i gang! Vi besøkte nytt laftefjøs, dette var det mennene som ville prioritere og vi skulle innom Telespinn. Jenteønske. Løsning: 2 grupper, alle fornøgde. Mange imponert over tøft bygg, og kjerringer som ville kjøpe spennende garn. Flinke folk i bygdenorge som tørr satse. Torhild ville ha oss videre. Vi skal til Gunnar! dessuten, karene venter, klokken går, dere må løsrive dere jenter!. Inn i bilene igjen, av garde, vi skal til Gunnar. For en mann og for et sted! Her var det reint og nytt og pent! Kunsten å fenge publikum, det kan Gunnar. Mange gode historier, deilig mat og god saueprat. Mange flotte dyr, nysilt melk. Nytt fjøs og alt på stell! Inspirerende. -Reis hjem og rydd og vask folkens-. Her var litt å lære. Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 9

10 Så sto dette Longvik-gulvet på programmet. Kunne det være løsning for noen av oss? Godt mottatt ble vi, veldig hyggelig vertskap, noe å bite i fikk vi og. Nysgjerrige var vi da det nye melkefjøset ble vist fram. Kuer er store, de vil ha større plass enn en sau. Melkes skal de også. Her var det ny melkestall med robot, og kuene kunne velge og vrake i fasiliteter. Det led på, lørdagen gikk mot hell, vi skulle til Skinnabu høyfjellshotell. Spise middag, fordøye inntrykk, prate sau. For en DAG! Været? Fra sin beste side! Det er søndag, bare til å komme seg på beina! Vi skal på båttur! Møsvatn. Tur-retur, Lunsj på Mogen Fjellstue. Trøtt? nei, men hjem måtte vi jo. Dyr og avling ventet. God helg? vidunderlig! Vi har jo hatt sommerferie! Dette vil vi gjøre igjen! Torhild, - dette ga mersmak! Maya Rovdyr På grunn av store tap til særlig ulv og jerv i flere av våre fylker, sammenkalte NSG til ekstraordinært rep.skapsmøte på Gardermoen 1.august. Hensikten med møtet var å samordne medieutspill og å gjennomtenke arbeidsprofilen til NSG i konflikten. Videre har fylkeslaget deltatt i høringen ang. Mattilsynets forslag om gaupeprioriterte og beiteprioriterte områder i rovdyrregion 2. Vi gikk imot en slik soneinndeling og avga felles høringsuttalelse sammen med fylkeslagene Bondelaget og Bonde og Småbrukarlaget. Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 10

11 Styret har også godkjent overføring av en gave på kr til Beitefondet som er oppretta av NSG sentralt. Fondet skal komme dem til gode som f.eks. mister beiteretten til utmarksområder p.g.a. rovdyr og prøver saken for retten. I 2013 har sauebønder i Oppdal/NSG sentralt vunnet en slik sak i lagmannsretten (Krokinn-saken). Rovviltnemnda i region 2 c/o Fylkesmannen i Buskerud Postboks Drammen Stokke, Høring på revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 2. Rovviltnemnda i region 2 har tidlegare vedtatt å utrede en tydeligere geografisk differensiering av beite- og gaupeområder (kap.6 i gjeldende plan) i Rovvilt region 2. Vi viser til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 2 som nå er på høring. Vestfold Sau og Geit har behandlet denne saken i styremøte i november 2012 og januar Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har behandlet saken i styremøte 15.april Vestfold Bondelag har drøftet saken i sitt styremøte 17. april Vi vil gjerne få komme med en felles uttalelse. Vi ønsker ikke differensierte gaupe- og beiteområder i Rovvilt region 2. Begrunnelse: Vi må regne med at dagens nivå på familiegrupper av gaupe i regionen ikke vil endre seg i planperioden. Om området skulle differensieres, vil rovdyrproblematikken bli forsterket i de områdene av regionen som ikke blir prioriterte for beitedyr. Vestfold er ikke et beiteprioritert område i noen av alternativene. Dette vil kunne få konsekvenser for både inn- og utmarksbeiting i fylket (jfr. Mattilsynets praktisering av beitenekt). Vestfold er for så vidt et lite småfefylke, med i underkant av 4000 søyer + lam. Men med henblikk på det å skape nære naturlige relasjoner mellom husdyr og den generelle befolkning så er vi et tungt fylke. Vi driver landbruk i et utstillingsvindu og sauen i Vestfold har en stor reklameverdi for Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 11

12 landbruksnæringa i hele regionen! Store befolkningsgrupper bor tett opp til beitende husdyr, og denne relasjonen er det viktig å ta vare på dersom den «urbane» oppvoksende gene rasjon som i utgangspunktet er fremmet for matproduksjon, skal få forståelse for bondens hverdag! Og for at de skal forstå at beitende sauer er viktig for å holde kulturlandskapet oppe! For det er i hvert fall sikkert; større rovdyrbestand i Vestfold vil føre til færre sau, som igjen vil føre til at kulturlandskapet gror igjen. Dette gjelder også de andre befolkningstette kystområdene i regionen, nedre del av Buskerud og Telemark. En differensiering vil føre til at yrkesbrødre settes opp mot hverandre inna d i regionen. Intensjonen med bestandsmålet er å skape en balanse som beitenæringa også kan leve med. Et eventuelt behov for differensiering fordi konflikten med sauenæringa er for stor i deler av sonen er etter vårt syn også en erkjennelse av at bestandsmålet er for høyt! Gaupene har store leveområder (mellom kvadratkilometer, jfr. Det taler mot å dele opp region 2 i ytterligere forvaltningssoner. Uansett hvor man setter grensen vil et område med mye gaupe gir ringvirkninger på utsiden av grensen. Vestfold Sau og Geit, Vestfold Bondelag og Vestfold Småbrukerlag håper med dette på at rovviltnemnda i region 2 ikke går for prioriterte beiteområder i regionen vår. Sign. Sign. Sign. Håvar Fjære Hans Edvard Torp Håkon Tørrestad Leder Vestfold Sau og Geit Leder Vestfold Bondelag Leder Vestfold Bondeog småbrukarlag Amund Kind Rådgivar i Vestfold Bondelag Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 12

13 Avlsutvalget for sau Avlsutvalgets medlemmer i 2013: Lars-Bjarne Linneflaatten Truls Rustan Anne Grethe Stabekk (felles sekretær for region Øst) Region Øst består av Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust Agder, Oppland og Hedemark. Sven Reiersen fra Aust Agder er leder i Region Øst. I år har det vært 2 møter, ett kun for Region Øst, og et møte for hele landet, dvs. alle 4 regionene. Lars-Bjarne deltok på begge møtene. Disse ble avholdt i juni 2013 på Gardermoen, og det store temaet var høring om ny avlsplan og vektlegging av del-indekser. Kåring: Årets kåring foregikk hos Knut Søyland på Fossan på Revetal lørdag Det ble bedømt 68 værer, hvorav 55 ble kåret, 0 ble kåret på disp. og 13 ble vraket. Rase Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka Suffolk 4 100% 3 75% 0 0% 1 25% NKS % 39 81% 0 0% 9 19% Nor-X % 7 70% 0 0% 3 30% Charollais 6 100% 6 100% 0 0% 0 0% Vestfold % 55 81% 0 0% 13 19% Landet % % 538 6% % Beste kåra værlam fra Jorunn og Truls Rustan: Kåringsnr Navn Rase NKS O-ind nå 138 K-ind nå Far MYRVOLLTOPPEN O-ind/ Ætt Kåring Kropp Bein Ullkval Ullmeng Sum Født i ring Beste gransket vær fra Jorunn og Truls Rustan: Kåringsnr Navn Rase Se O- min ind K- ind Slakt Kjøtt Fett Mor vår Mor slakt Ant Ant Ant Myo Myo Lam Gul Finn Ring høst slakt døtre NKS spæl TRULSOTTO Væringen har 7 medlemer. Ring 82. Det ble i Vestfold inseminert 210 søyer derav 59 omløp. Dr. hetsprosent 73,33 %.Værringen satte inn 18 prøveværer og 2 eliteværer sesongen 2013/14. Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 13

14 Gjeterhundnemnd Vestfold Årsmelding for 2013 Styret i gjeterhundnemnda har i år bestått av: Leder: Lars-Bjarne Linneflaatten Det har i år ikke vært noen møter, og heller ingen trening eller kurs i regi av Vestfold Gjeterhundnemnd. Det eneste som har skjedd i år, er at Kurt Evje representerte Vestfold i NM i gjeting. Han ble valgt på grunnlag av konkurranseprestasjoner på stevner i løpet av året. Regnskap: Pr har vi kr ,62 disponibelt Lars-Bjarne Linneflaatten Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 14

15 Forslag til Arbeidsplan 2014 Måned Arrangement Tema Gjest/ Sted Dato Ansvarlig foreleser Februar Årsmøte Årsmøte Nortura Tønsberg Vestfold Sau og geit Mars Styremøte Ullhenting Konstituering av nytt styre Nortura Ny leder Alle Ull Mars Medlemsmøt Nortura Styret e Tønsberg Representants kapsmøte mars Mai August Styremøte Familiedag/ Sommertur Sept. Oktober Værlam kåring Styremøte Avlsutvalget og væringen Medlemsmøt e Representants kapsmøte Okt-14 NSG sentralt Nov- Des. Ull innsamling Kosenisse spisemøte Årsmøte, arbeidsplan 2013 Nortura Tønsberg Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 15

16 Rekneskap for Vestfold sau og geit. Beholdning Inntekter Utgifter Gaver/premier 600,00 Møter/tilstelninger 5898,10 Styrehonnorar 19500,00 Ullinnsamling 6619,28 Porto/gebyrer 17,00 Renter 585,32 Kontingent refusjon 30615,00 600,00 Ullsekker/div. 863, ,00 Kurs/gjeterhund 0,00 Sommertur ,00 Underskudd 19458,5 Sum 79571, ,10 Beholdning ,82 Laget eier en fjellbormaskin. Posten-div. er det kr til "Beiterettsfondet"og 4405 kr til rep. av fjellbormaskin. Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 16

17 Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 17

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord

Detaljer

Årsmøtereferat. Årsmøtet i Telemark sau-og geit, halde 5-6 mars 2011 på Morgedal Hotel.

Årsmøtereferat. Årsmøtet i Telemark sau-og geit, halde 5-6 mars 2011 på Morgedal Hotel. Årsmøtereferat Årsmøtet i Telemark sau-og geit, halde 5-6 mars 2011 på Morgedal Hotel. Årsmøte vart opna av leiaren, Erik H Håtveit med helsinga han skreiv i årsmeldinga kjære yrkesvenner Aslak Snarteland

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2015

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2015 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2015 Foto HKF Årsmelding Vestfold sau og geit 2015 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Aust-Telemark Sau og Geit vart danna i 2009. Da slo Gransherad og Heddal sauavlslag og Sauland Sauavlslag seg saman til eitt lokallag. Pr. 31.12.2010 er det 43

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2017

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2017 Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2017 Foto: Arne J Loftsgarden Foto. L B Linneflaatten Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Årsmøte i Årdal Båtforening

Årsmøte i Årdal Båtforening Årsmøte i Årdal Båtforening Tid: Onsdag 26.2.2014 kl.1800 Stad: Klingenberg hotell Sakliste: 1. Opning / Konstituering Det var ikkje kommentarar til innkallinga. Albert Berveling vart valt til møteleiar

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2014 Årsmøtet med fagdag blei halde på Solstad Hotell på Gol, 25. og 26. januar 2014. Laurdag 25. januar Stein Terje Moen frå Norilia, ullstasjonen

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Froland Dato: 10.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Arne Austenå Medlem Varamedlemer som møtte:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad *

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2013 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * Kasserar ; Edgar Grindheim Styremedlem ; Marlen Rikstad

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøtet vart åpna med eit seminar om utmarksbeitet. Tema på seminaret var Utmarksbeite i framtida der Yngve Rekdal frå Skog

Detaljer

Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 -

Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 - Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 - Her er Torkjell Mauland i aksjon med gjetarhunden 1 ÅRSMØTE Time Sau- og Geit har årsmøte på Undheim Samfunnshus 28. januar 2015 kl.19.30. Saker til årsmøtet

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012 1 Møtetid: Lørdag 11. 12. august 2012 Møtested: Sogn og Fjordane Følgende deltok: Tone Våg, Ove Holmås, Karoline Salmila og Kari Anne Kaxrud Wilberg; deltok som sekretær og saksbehandler. Kjetil Granrud

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Referat Møte i regionutvalget for saueavl Øst Garder Kurs og konferansesenter Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Tilstede: Stein Bentstuen, Akershus Sven Reiersen, Aust Agder Ivar Slettemoen, Buskerud Magne

Detaljer

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006 Styret 2006-2007 Johan Persbråten, leder, Persbråten gård, 1340 Skui Tlf: 67 13 60 52 Mobil: 915 77 904 E-post: joludper@online.no Leif Fredheim, nestleder, Årnesvn. 14, 2093 Feiring Mobil: 906 02 663

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte.

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. Sakliste: 1. Konstituering a) godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling er godkjent.

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Sogn og Fjordane Sau og Geit

Sogn og Fjordane Sau og Geit MEDLEMSINFO DESEMBER 2015 ÅRSMØTE 2015 Styret har vedteke at årsmøte i SFSG for 2015 vert på Skei Hotel, FREDAG 26. FEBRUAR 2016, med påfølgjande fagdag laurdag 27.februar. Saker som lokallag ønskjer skal

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

STYREPROTOKOLL. Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. STYREPROTOKOLL Onsdag 6. april 2016 holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde. MØTESTAD: Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Fåvang sau og geit. årsmelding årsmøte Fåvang sau og geit. Bilde 5732 Edvard og Kristoffer

Fåvang sau og geit. årsmelding årsmøte Fåvang sau og geit. Bilde 5732 Edvard og Kristoffer Fåvang sau og geit årsmelding 2015 Bilde 5732 Edvard og Kristoffer årsmøte Fåvang sau og geit torsdag 28. januar kl. 19.00 på tunet 1. Åpning og konstituering Valg av møteleder og referent Godkjenning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen, Lars Erik Wallin, Tone Våg Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984 Tid: 19. mars 2016, kl. 15.00 Stad: Stathelle servicesenter Styreleiar Linda Aleksandersen opnar årsmøtet. Årsmøtet tel

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2016

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2016 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2016 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL Mob 902 04 121

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Årsmelding for avlslaget 2011

Årsmelding for avlslaget 2011 Årsmelding for avlslaget 2011 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Martin Mostue Jan Roar Lillehagen Bjørg Karin Ringen Grethe Standerholen Styremed. Johan B. Mangerud Vara Kjell Joar

Detaljer

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 25. februar 2013

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 25. februar 2013 1 Møtetid: Mandag 25. februar 2013 kl. 09.00 10.30 Møtested: Telefonmøte Følgende deltok: Tone Våg, Kjetil Granrud og Ove Holmås. Therese J. Mosti og Karoline Salmila deltok som sekretær og saksbehandlere.

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøtet i Hordaland Sau og Geit 2015 20. & 21. februar 2015 Solstrand Hotel & Bad Fagdelen og den sosiale delen tok til fredag ettermiddag med innlegg av Fylkesmannen i Hordaland,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE PROTOKOLL Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Utsikten hotell, Kvinesdal Dato: 19.06.2015 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Bjørn

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag Norsk Sau og Geit Lover for lands-, fylkes- og lokallag Vedtekne 19. mars 2015 Innhald KAP. 1 OVERORDNA MÅL... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjonsform... 2 3 Medlemskap... 2 4 Plikter... 2 5 Valdgift... 3

Detaljer

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag Norsk Sau og Geit Lover for lands-, fylkes- og lokallag Vedtekne 25. mars 2009 Innhald KAP. 1 OVERORDNA MÅL... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjonsform... 3 3 Medlemskap... 3 4 Plikter... 3 5 Valdgift... 3

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Pål Kjorstad Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Representantskapi NSG Regionutvalg/avlsråd Rovviltansvarleg Oppland Prosjektsleder

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer