Systems. Learner Response

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systems. Learner Response"

Transkript

1 Quick Start Guide Learner Response Systems Systems Learner Response Hurtigstartveiledning

2 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Oversikt 2 Hva følger med? 3 Hva trenger du? 3 Installering og konfigurering 4 Registrering 9 Avstemming 13 Mer informasjon 21 Samsvar 23 TP1788-NO nummer Promethean Limited. Med enerett. Denne veiledningen følger med produktet. Den kan kun kopieres for å benyttes på institusjonen der produktet brukes. Denne veiledningen kan ikke reproduseres, overføres, lagres i en database eller oversettes til et annet språk til bruk utenfor institusjonen din uten forhåndstillatelse fra Promethean Limited. Merk: Innholdet i denne veiledningen er beskyttet av lover om opphavsrett. Selv om denne veiledningen har blitt produsert med den største nøyaktighet, påtar Promethean Limited seg intet ansvar for feil eller utelatelser, eller for skader som oppstår som følge av bruk av opplysningene i denne veiledningen. 1

3 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning Denne veiledningen er ment for nye og eksisterende brukere av både ActiVote- og ActivExpression-enheter, som ønsker å holde avstemminger med ActivInspire. Du kan lese alt om installering og konfigurering, registrering av enheter, avstemmingsøkter og resultater fra avstemminger. De loddrette titlene indikerer hvilke opplysninger som gjelder ActivInspire, og hvilke som gjelder spesifikt for ActiVote eller ActivExpression. Oversikt Promethean-serien med elevsvarenheter inkluderer interaktive besvaringsverktøy for både yngre og eldre elever: ActiVote Enkel, solid og laget for små hender. Med en ActiVote-enhet kan elevene sende svar på enkeltspørsmål ved å trykke på en knapp. ActivExpression ActivExpression-enhetene tillater mer komplekse svar, slik at elevene kan forklare seg med ord, tall, symboler, Likert-skalaer m.m. Selvstyrt læring lar elevene jobbe i sitt eget tempo, med oppgaver som er laget for deres nivå. 2

4 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Hva følger med? Alle enhetene leveres med batterier ferdig installert, slik at de er klare til bruk omgående. ActiVote- og ActivExpression-pakkene inkluderer følgende: * ActiVote-enheter eller ActivExpression-enheter Reiseetui (ikke tilgjengelig med pakker bestående av fem enheter) Skrutrekker Torx T10, 2,4 GHz ActivHub, ActivHub-holder, 1,8 m usb-skjøteledning ActivInspire Professional Edition internasjonal dvd Hurtigstartveiledning for elevsvarsystemet *Kan endres uten forvarsel Hva trenger du? Dette trenger du for å holde avstemminger med ActiVote- eller ActivExpression-enheter: ActivInspire Operativsystem Minimumskrav for pc Minimumskrav for Mac ActivInspire Professional Edition Windows XP SP2 og nyere (XP/Vista/7) Mac OSX (Tiger / Leopard / Snow Leopard) Linux Ubuntu 8.04, 8.10, 9.04, 9.10; Mandriva Pentium 4-1 GHz prosessor (800 MHz for Vista), 512 MB RAM, 1024 x 768 oppløsning, 1,5 GB ledig diskplass Intel-prosessorer (Universal Binary), 512 MB RAM, 1024 x 768 oppløsning, 3 GB ledig diskplass 3

5 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning Installering og konfigurering Installere ActivInspire eller oppdatere fra instrumentpanelet Kople ActivHub til datamaskinen Nei Trenger du en fastvareoppgradering? Se side 7 Activ Ja Expression ActivExpression og ActiVote Registrere enheter Se side 9 Vil du bytte språk på enheten? Nei Ja Bytte språk på enheten Se side 8 Oppgradere fastvare Se side 7 4

6 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Oppdatere eller installere ActivInspire Oppdatere Hvis du har en eldre versjon av ActivInspire Professional Edition, må du starte programvaren og oppdatere fra instrumentpanelet i ActivInspire. Klikk for å se alternativer Skaff deg den nyeste versjonen Installere Første gang du installerer ActivInspire Professional Edition, må du sette installeringsplaten i DVD-ROM-stasjonen på datamaskinen. Deretter følger du instruksjonene på DVD-omslaget. 5

7 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning Enheten ActiVote Indikatorlampene blinker når data sendes eller mottas Registreringsknapp Trykk for å registrere enheten under en registreringsøkt A F-knapper til avstemming 8 hurtigtaster Bruk til å velge alternativer på skjermen On/Off (av/på) Trykk og hold inne for å slå enheten av og på a/a/1-tast Delete (slett) Meny/symbol-tast ActivExpression Bytte batterier Bytt mellom store og små bokstaver og tall Enter (legg inn) Bruk til å registrere enheten, bytte språk, løse problemer og få tilgang til ulike tegn og symboler Bruk den medfølgende Torx-skrutrekkeren til å fjerne skruene på baksiden av ActiVote- eller 6 ActivExpression-enheten. Fjern det nedre panelet.

8 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Kople til ActivHub Det er ActivHub som gjør det mulig for elevsvarenhetene, datamaskinen og andre Promethean-produkter å kommunisere med hverandre. Promethean-enhetene registreres på ActivHub. ActivHub må Rett opp ActivHubantennen være koplet til for at du skal kunne bruke enhetene. Bruk usb-skjøteledningen (1,8 m) hvis nødvendig. Hvis du flytter ActivHub til en annen Kople til en usb-port på datamaskinen datamaskin, kan du bruke samme sett med enheter uten å måtte registrere dem på nytt. Fastvareoppgradering Blinkende indikatorlamper Rødt betyr at ActivHub mottar strøm. Grønt betyr at data overføres eller mottas. Fastvaren er et lite, permanent program på Promethean-enhetene, som styrer alle de grunnleggende funksjonene. Du får mest mulig ut av enhetene dersom du med jevne mellomrom ser om det finnes oppgraderinger av fastvaren på Promethean Planet. Du finner instruksjoner om hvordan du ser hvilken fastvareversjon du har, samt hvordan du oppgraderer, ved å gå til Promethean Planet, velge fanen Download ActivInspire, velge språk og deretter rulle nedover og klikke på Les mer. Hvis du har spørsmål, eller ønsker selvhjelpsløsninger eller kontaktinformasjon for støtteavdelingen, kan du besøke Prometheans kunnskapsbase på følgende adresse: 7

9 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning Bytte språk på enheten ActivExpression Slå på enheten Trykk på en av språktastene Trykk på menysymbolet Trykk på hurtigtasten for konfigurering Velg språk Trykk for å se flere språk Nytt språk valgt Trykk for å navigere bort fra endringene Trykk for å gå tilbake til konfigureringen 8

10 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Registrering Ved enhetsregistrering forteller du ActivHub hvilke elevsvarenheter som befinner seg i klasserommet, hvor mange det er og hva de heter. Du må registrere elevsvarenhetene før du starter en avstemming. Du starter enhetsregistreringen fra Velg avstemmingsleseren ActivInspire avstemmingsleseren i ActivInspire. Velg ActivHub i Enhetsregistrering, og velg deretter enten ActivExpression- eller ActiVoteenheter før du klikker på Registrer. Start registrering Velg ActivHub Andre ActivHubenheter kan vises her Klikk for å registrere enheten Velg ActivExpression-enheter Velg ActiVote-enheter 9

11 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning ActivInspire Det finnes mange måter å navngi enhetene på i ActivInspire. Den raskeste måten er å la ActivInspire tildele enhetene standardnavn ved registrering. Alternativt kan du la elevene gi ActivExpression-enhetene navn ved registrering. Du kan endre navn på både ActiVote- og ActivExpression-enheter senere. Uavhengig av hvilket alternativ du velger, må enhetene være slått på og innenfor rekkevidden til ActivHub. Velg et antall enheter ActiVote Merk av hvis du vil la elevene gi enhetene navn Klikk for å fortsette Velg et antall enheter ActivExpression 10 Angi alternativer for navngiving hvis du vil Klikk for å fortsette

12 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems ActivInspire ActivInspire viser en PIN-kode bestående av 3 tegn. Alle studenter må oppgi riktig PIN-kode. ActiVote Hvis du lar elevene gi ActivExpression-enhetene navn, må de angi dem nå. De kan bruke hurtigtastene og de vanlige tastene. Elevene angir denne PIN-koden Velg numeriske tegn ActivExpression Velg bokstaver Trykk for å sende navn Trykk for å rette feil 11

13 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning Så snart elevene har sendt riktig PIN-kode, viser enhetsregistreringen i ActivInspire ActivInspire at enhetene er registrert. Navn på enhet ActiVote ActivExpression Velg enhetstype Klikk for å avslutte registreringen Du kan når som helst sjekke avstemmingsleseren for å se enhetene som er registrert på ActivHub. Husk at du må kople til ActivHub først. Registrerte enheter Du kan registrere flere enheter ved behov. 12

14 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Avstemming Når elevene har utført registreringen, kan de bruke enhetene til å svare på spørsmål. Det finnes tre typer avstemminger. I tabellen ser du hvilke enhetstyper som passer til hvilken avstemming. Økt Enhet Beskrivelse ExpressPoll Elevene besvarer et hurtigspørsmål eller et spontant spørsmål. Du kan bruke ExpressPoll når som helst, selv om du ikke har en arktavle åpen. ActivExpression-enheter kan sende flere svar på ett spørsmål, hvis spørsmålet har flere alternativer. ActiVote-enheter kan kun sende ett svar. Forberedte spørsmål Selvstyrte spørsmål Elevene besvarer forberedte spørsmål. Du kan sette inn ett spørsmål samt et valgfritt oppfølgingsspørsmål på hver arktavleside. Spørsmålene vises på arktavlesiden. Elevene besvarer samme spørsmål samtidig. Forberedte spørsmål sendes til elevenes enheter ett om gangen. Elevene går gjennom spørsmålssettene i sitt eget tempo. De ulike typene avstemmingsøkter er illustrert her. Du får også se hvordan resultatene kan vises i ActivInspire. Hvis du vil vite mer om avstemmingsøkter og hvordan du forbereder spørsmålssider, kan du se i den nettbaserte hjelpen for ActivInspire. 13

15 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning ExpressPoll ActivInspire Med ExpressPoll kan du stille spørsmål når som helst, og få svar fra alle elevene. Du kan for eksempel måle hvor trygge elevene er på sin egen kunnskap på begynnelsen av timen, og så se om dette har endret seg senere. Klikk på ExpressPoll Hold musepekeren over avstemmingshjulet for å vise alternativer Velg et alternativ 14

16 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Spørsmålstype og antall mulige svar Klikk for å stille tidtakeren (valgfritt) ActivInspire Klikk for å stanse avstemmingen Klikk for å lukke Du finner mer informasjon om hvordan du bruker ExpressPoll, under emnet Hurtigspørsmål og ExpressPoll i den nettbaserte hjelpen for ActivInspire. 15

17 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning Forberedte spørsmål ActivInspire Du kan bruke spørsmålsveiviseren i ActivInspire til å forberede spørsmålssider. Velg Sett inn > Spørsmål fra hovedmenyen. Velg en spørsmålstype: Flere valg Sorter i rekkefølge Ja/nei Sant/usant Likert-skala Legg inn tekst Tallsvar Velg innsettingspunkt Velg blant de tilgjengelige alternativene Velg spørsmålsmal Tilpass den 16

18 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Slik stiller du et forberedt spørsmål til klassen: Gå til en arktavle med et forberedt spørsmål Klikk for å starte avstemmingen ActivInspire Klikk for å stille tidtakeren (valgfritt) Klikk for å stanse avstemmingen Hvis du vil vite mer, kan du lese emnet Forberedte spørsmål Bruke spørsmålsveiviseren i den nettbaserte hjelpen for ActivInspire. 17

19 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning Selvstyrte spørsmål ActivInspire I motsetning til forberedte spørsmål, der alle elevene svarer samtidig, lar selvstyrte spørsmålssett elevene svare i sitt eget tempo. Spørsmålene vises ikke på arktavlesiden under avstemmingsøkten. Elevene mottar og leser i stedet hvert spørsmål på ActivExpression-enhetene. Du forbereder spørsmålene med veiviseren for selvstyrte spørsmål, som veileder deg gjennom oppretting, redigering og ActivExpression sletting av spørsmål. Du kan: Velge hvor mange spørsmål som skal inngå i et sett med spørsmål. Gruppere spørsmålene i sett med opptil 9 vanskelighetsnivåer. Velge hvor mange spørsmål hver elev må besvare riktig for å kunne gå til neste nivå. Velge en tilfeldig rekkefølge på spørsmålene, slik at alle elevene får spørsmålene i forskjellig rekkefølge. Opprette enkle matteoppgaver automatisk med spørsmålsgeneratoren. 18

20 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems ActivInspire Hvert svar vises i ActivInspire etter hvert som de blir sendt, og du kan velge flere rapporteringsformater. ActivExpression Hvis du vil vite mer om veiviseren og hvordan du oppretter og bruker spørsmålssett, kan du lese emnet Sett med selvstyrte spørsmål i den nettbaserte hjelpen for ActivInspire. 19

21 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning Avstemmingsresultater ActivInspire Avstemmingsresultater vises i popup-vinduer i ActivInspire. Du kan: Vise resultatene i ulike formater Lime resultatene inn i arktavlen Angi riktige svar Se resultatene senere i resultatleseren Eksportere resultatene fra ExpressPoll og Forberedte spørsmål til Microsoft Excel* * Fra ActivInspire 1.4 kan du også eksportere resultatene fra Selvstyrte spørsmålssett. Hvis du vil vite mer, kan du lese emnet Eksportere filer i den nettbaserte hjelpen for ActivInspire. Hvis du vil vite mer om avstemmingsresultater og hvordan du viser og tolker dem, kan du lese emnene under Elevsvarsystemer i den nettbaserte hjelpen for 20 ActivInspire.

22 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Mer informasjon Nettbasert hjelp for ActivInspire Hvis du vil vite mer om ActivInspire, avstemmingsøkter og hvordan du forbereder spørsmålssider, kan du se i den medfølgende, nettbaserte hjelpen for ActivInspire. Start ActivInspire og velg Hjelp > Innhold, eller trykk på F1 (Windows og Linux). Promethean Planet Promethean Planet er det raskest voksende nettbaserte fellesskapet for brukere av interaktive tavler. Du kan laste ned over gratis undervisningsressurser. Du kan laste ned den nyeste ActivInspire-programvaren. Du kan se ActivTips og lærerfunksjoner (Teacher Features), og få tilgang til opplæringsmateriale fra ActivLearning. Du kan kommunisere med over lærere rundt omkring i hele verden, og dele både ideer og gode råd. Du kan lære mer om siste nytt innen forskning på undervisning og læring, fra utdanningseksperter verden rundt. Planet Store gir tilgang til hundrevis av ressurser fra forleggere som National Geographic, Dorling Kindersley og Scholastic. Registrer deg gratis nå! 21

23 Learner Response Systems Hurtigstartveiledning ActivLearning Gå hit hvis du vil benytte deg av gratisopplæringen vi tilbyr: Teknisk støtte Du finner nettbasert støtte, selvhjelpsløsninger og kontaktinformasjon for støtteavdelingen, i Prometheans kunnskapsbase: 22

24 Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Samsvarserklæringer for ActiVote, ActivExpression og ActivHub Norge Samsvarserklæring Promethean erklærer med dette at enhetene oppfyller de grunnleggende kravene i RTTE-direktivet 1999/5/EC. Ta kontakt med Promethean hvis du ønsker en kopi av samsvarserklæringen. Radiogrensesnitt Radiogrensesnittet på disse produktene ment for bruk med radioenheter fra Promethean, i følgende land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike. WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Ta kontakt med Promethean-forhandleren for mer informasjon om korrekt kassering av disse produktene. 23

25 Quick Start Guide Learner Response Systems TP1788-NO nummer Promethean Limited. Med enerett.

Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser:

Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser: 0 Innhold PeLe i et nøtteskall... 2 Komme i gang med PeLe... 2 Opprette bruker... 2 Installere lærerklienten for PeLe... 2 Hva trenger studentene for å besvare tester?... 3 Studentenes nettside og stemme-app...

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerveiledning for My Book

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerveiledning for My Book My Book Brukerveiledning Brukerveiledning for My Book Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Brukermanual for SRS. www.hcr.as

Brukermanual for SRS. www.hcr.as www.hcr.as 0 Innhold SRS i et nøtteskall... 2 Tekniske spesifikasjoner/systemkrav... 2 Internett-tilgang... 2 Krav dersom trådløst internett (wi-fi) brukes... 2 Krav dersom trådløst bredbånd (3G/4G) brukes...

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerhåndbok for My Book

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerhåndbok for My Book My Book Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning

My Passport. Wireless. Bærbar harddisk-stasjon. Brukerveiledning My Passport Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Wireless WD Service og Kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok. Ekstern harddisk

My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok. Ekstern harddisk My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner

Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner apple Klargjøringsveiledning for Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2000 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukerhåndbok PN: 10446328-NO

Brukerhåndbok PN: 10446328-NO Brukerhåndbok PN: 10446328-NO Norton AntiVirus 2006 Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 12.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Med enerett. Symantec, Symantec-logoen, Norton Ghost, Norton GoBack, LiveUpdate,

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Logitech. Brukerhåndbok

Logitech. Brukerhåndbok Logitech Brukerhåndbok Brukerhåndbok for Squeezebox Boom 1 Innhold Takk!...3 Hjelperessurser...3 Pakningens innhold...4 Systemkrav...4 Oversikt over Boom-maskinvare...5 Fjernkontroll...5 På forsiden...6

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller Veiledning til funksjoner og egenskaper Innhold Squeezebox Touch Veiledning til funksjoner og egenskaper Takk!................................................................

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

Paragon ExtFS for Mac OS X

Paragon ExtFS for Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Tyskland Tlf. +49 (0) 761 59018201 Faks +49 (0) 761 59018130 Internett www.paragon-software.com E-post sales@paragon-software.com Paragon

Detaljer