Mac, Mac-logoen, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone og Safari er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mac, Mac-logoen, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone og Safari er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land."

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Informasjon om opphavsrett TP1843-amerikansk utgave Promethean Limited. Med enerett. Opphavsrett til all programvare, alle ressurser, drivere og all dokumentasjon i Promethean ActivEngage2-nedlastingen tilhører Promethean Ltd Promethean lisensierer installering og bruk av programvaren Promethean ActivEngage2, inkludert ressurser, drivere og dokumentasjon som følger med nedlastingen. Se lisensavtalen for mer informasjon om vilkårene i denne avtalen. Promethean eier mange varemerker i flere jurisdiksjoner rundt omkring i verden. Promethean-produktene som omtales i denne veiledningen, inkluderer bestanddeler som er beskyttet av lovgivning knyttet til patenter, opphavsrettigheter, designopphavsrettigheter, registrert design og varemerker. Amazon og Amazon-logoen er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Android og Chrome er varemerker for Google Inc. EXAMVIEW er et varemerke for einstruction Corporation. Firefox er et registrert varemerke for Mozilla Foundation. Mac, Mac-logoen, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone og Safari er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Mono er et registrert varemerke for Novell Inc. Windows, Windows-logoen, Internet Explorer og Excel er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Denne veiledningen følger med produktet. Den kan kun kopieres for å benyttes på institusjonen der produktet brukes. Denne veiledningen kan ikke reproduseres, overføres, lagres i en database eller oversettes til et annet språk til bruk utenfor institusjonen, uten forhåndstillatelse fra Promethean Ltd. Merk: Innholdet i denne veiledningen er beskyttet av lover om opphavsrett. Selv om denne veiledningen har blitt produsert med den største nøyaktighet, påtar Promethean Ltd seg intet ansvar for feil eller utelatelser, eller for skader som oppstår som følge av bruk av opplysningene i denne veiledningen.

3 Innhold Om denne veiledningen 7 Terminologi 7 Oversikt over innhold 7 Hva er ActivEngage2? 8 Hva er nytt i ActivEngage2? 9 Ny solid, skalerbar arkitektur 9 Ny lisensieringsmodell støtter prøveversjoner, abonnement og varige lisenser 9 Enkelt å installere og ta i bruk 9 Ny nettklient 10 Nettbasert tilgang til serverkonsoll, for enkel overvåkning og feilsøking 10 Nytt moderne klientgrensesnitt 10 Likningsstøtte 11 Enkel tilkopling og klient-registreringsprosess 11 Samspillsevne med ActivProgress 11 Installere, oppdatere og avinstallere ActivEngage2 12 Programvare og systemkrav 12 Server 12 Nettklient 12 Klientapplikasjon 12 Du kan også trenge dette 13 Installere serveren i Windows 13 Installere serveren på Mac 13 Mono Framework 14 Server 14 Oppdatere serveren 15 Avinstallere serveren i Windows 15 Avinstallere serveren på Mac 15

4 Innhold Bruke ActivEngage2 i klasserommet 16 Før du begynner 16 Kople ActivInspire til serveren 16 Automatisk tilkopling 16 Manuell tilkopling 16 Bli med i klassen for første gang 17 Læreroppgave oppgi URLen til ActivEngage2 Server 17 Elevoppgave kople til ActivEngage2 Server 18 Elevoppgave bli med på lærerens hub 19 Læreroppgave starte registrering i ActivInspire 20 Elevoppgave oppgi PIN-kode fra læreren 21 Elevoppgave gi klienten et navn 21 Læreroppgave fullføre registreringen 22 Bli med i klassen på nytt 23 Læreroppgave gi huben et navn 23 Elevoppgave kople til ActivEngage2 Server på nytt 23 Elevoppgave bli med på lærerens hub på nytt 24 Avstemming 24 Avstemminger 24 Spørsmålstyper 24 ExpressPoll 25 Forberedte spørsmål 26 Sett med selvstyrte spørsmål 28 Avstemmingsresultater 32 Bruke klienten til å besvare spørsmål 33 Knapper 33

5 Innhold Besvare enkeltspørsmål 34 Tekst 34 Flersvarsspørsmål 34 Tall 35 Likert-skala 35 Ja. Nei. Vet ikke. 35 Sant. Usant. Vet ikke. 36 Sorter i rekkefølge 36 Likninger 37 Nettklient 37 ios -applikasjon 38 Besvare selvstyrte spørsmål 39 Navigering 40 Besvare spørsmål i rekkefølge 40 Besvare enkle spørsmål først 40 Gå gjennom alle spørsmålene før du svarer 40 Navigere i et spørsmålssett 41 Flersvarsspørsmål 43 Ja. Nei. Vet ikke. 44 Sant. Usant. Vet ikke. 44 Sorter i rekkefølge 45 Likert-skala 45 Tall 46 Tekst 46 Likninger 47 Nettklient 47 ios -applikasjon 47

6 Innhold Konfigurere og håndtere serveren 48 Før du begynner 48 Du kan også trenge dette 48 ActivEngage2 Server-konsoll 48 Informasjonsfane 49 Konfigurasjonsfane 50 Lisensfane 50 Om-fane 50 Tilgang til serverkonsollen 51 På serverdatamaskinen 51 Fra en annen datamaskin 51 Registrere serverlisensen 52 Tilpasse hub-navn 52 Mer informasjon 53 ActivProgress 53 ActivInspire 53 ActivLearning 53 Teknisk støtte 53 Promethean Planet 53

7 Om denne veiledningen Veiledningen beskriver hvordan du installerer og konfigurerer Promethean ActivEngage2 Server, hvor du får tak i klientapplikasjonene for Promethean ActivEngage2 samt hvordan du bruker Promethean ActivEngage2 med ActivInspire. Terminologi Denne veiledningen bruker følgende terminologi: "ActivEngage2" er en samlebetegnelse for Promethean ActivEngage2 "Serverdatamaskin" er datamaskinen hvor Promethean ActivEngage2 Server-programvaren er installert. "Server" er Promethean ActivEngage2 Server-programvaren. Serveren kjører på Windows - eller Mac -maskiner. "Serverkonsoll" er Promethean ActivEngage2 Server-konsollen. "Klient" er klientapplikasjonene for Promethean ActivEngage2. Klienten kjører på ios - og Android -enheter, eller i nettleseren. "Enhet" er enheter hvor klienten er installert. "Nettklient" er nettversjonen av klienten som installeres med serveren. "Hub" er en virtuell ActivHub. Elever kopler til og registrerer seg på lærerens hub for å besvare spørsmål med ActivEngage2 i klasserommet. Informasjonen om hvem som er registrert på hvilken hub, oppbevares på serveren, selv om huben ikke er tilgjengelig. Serveren oppretter en hub for læreren når læreren starter ActivInspire. En lærer kan bare ha én hub. Huber er midlertidige, og er bare tilgjengelig i løpet av den gjeldende ActivInspire-økten. Læreren kan starte og stoppe ActivInspire, og registreringsinformasjonen blir opprettholdt. Straks elever er registrert, kan de kople til lærernes huber ved behov i fremtidige undervisningstimer. Oversikt over innhold Hva er ActivEngage2? I dette avsnittet kan du lese mer om produktet og hvordan det inngår i Prometheans serie med elevsvarsystemer. Hva er nytt i ActivEngage2? Dette avsnittet beskriver de viktigste nye funksjonene og forbedringene som finnes i ActivEngage2. Installere ActivEngage2 Dette avsnittet er beregnet på lærere og nettverksadministratorer som skal installere følgende komponenter: Serveren og nettklienten på én eller flere Windows - eller Mac -maskiner. Klienter på forskjellige enheter, som bærebare datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner. I dette avsnittet: Innholdet i programvaren samt hva du kan komme til å trenge ved installeringen. Inneholder instruksjoner for installering, oppdatering og avinstallering av serveren. 7 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

8 Viser hvor man finner klientene. Bruke ActivEngage2 i klasserommet Dette avsnittet er beregnet på lærere som vil holde avstemminger med ActivEngage2. Dette avsnittet inneholder trinnvise instruksjoner for følgende: Kople ActivInspire til serveren Kople elever til serveren. Kople elever til huben. Registrere klienter i ActivInspire. Presenterer også de ulike typene avstemminger som finnes i ActivInspire: ExpressPoll for spontane spørsmål. Forberedte spørsmål for strukturert undervisning. Selvstyrte spørsmål til prøver og individuell jobbing. Avsluttes med en kort beskrivelse av hvordan du viser avstemmingsresultater i ActivInspire. Bruke klienten til å besvare spørsmål I dette avsnittet finner du en visuell fremstilling av hvordan du bruker klienten til å besvare forskjellige typer spørsmål. Konfigurere og håndtere serveren Dette avsnittet introduserer ActivEngage2 Server-konsollen, og inneholder trinnvise instruksjoner for følgende: Tilgang til ActivEngage2 Server-konsollen. Registrere serverlisensen. Tilpasse hub-navn. Mer informasjon I dette avsnittet finner du lenker til ekstraopplysninger, hjelp og supporttilbud fra Promethean. Hva er ActivEngage2? ActivEngage2 er et programvarebasert vurderings- og elevsvarsystem, som består av en Windows - eller Mac -server, og klientprogramvare for bærbare datamaskiner, nettbrett og andre håndholdte enheter. Det er perfekt for bruk på skoler som har investert i håndholdte enheter, for de som har valgt løsninger med datamaskiner til alle elevene, eller har ordninger der elevene tar med eget utstyr hjemmefra. ActivEngage2 drar full nytte av nåværende teknologiinvesteringer og fjerner behovet for ytterligere maskinvare ved å la elevene besvare spørsmål fra sine egne mobilenheter, eller via nettleseren på datamaskinen. 8 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

9 Ved bruk av Prometheans prisvinnende ActivInspire-programvare, kan du vise spørsmål på ActivBoard, eller stille det muntlig, og elevene vil svare ved bruk av klienten på den håndholdte enheten, eller via nettleseren. Tildel fullstendige prøver med variert vanskelighetsgrad med ActivEngage2s funksjon for selvstyrt læring, som lar elevene jobbe i sitt eget tempo, med oppgaver som er laget for deres nivå. Oppnå øyeblikkelig innsikt i elevenes forståelse og fremgang med et intuitivt, integrert program som får mest mulig ut av eksisterende klasseromsteknologi. ActivEngage2 er utviklet for å vokse sammen med deg, og gjør det mulig å avholde virtuelle avstemminger i ett enkelt klasserom, på tvers av hele skoleområdet eller nå ut til et enda større publikum. Systemet kan håndteres på klassenivå eller sentralt på en nettverksserver. Hva er nytt i ActivEngage2? Ny solid, skalerbar arkitektur Nå kan du vokse sømløst fra enkle miljøer med én ActivEngage2-server per klasserom, til et heldekkende sentralt serversystem som dekker én eller flere skoler. Ny lisensieringsmodell støtter prøveversjoner, abonnement og varige lisenser Vårt nye lisensieringssystem gjør det mulig å prøve før du kjøper, kjøpe lisens for riktig antall brukere, oppskalere ved behov, samt skaffe en abonnementslisens for enten ett eller flere år, eller en varig lisens. Hvis du har en abonnementlisens gir vi deg beskjed i god tid når det er på tide å fornye. Vi gir deg tilogmed en gyldighetsperiode om du skulle glemme fornyelsesdatoen! Vi vil med andre ord forlenge lisensen for en begrenset periode, slik at du får rettet opp i det. Vi gir deg også en begrenset kassekreditt hvis du skulle oppdage at du trenger flere lisenser enn det du allerede har kjøpt, uavhengig av lisenstype. Enkelt å installere og ta i bruk Vi har effektivisert installeringsprosessen og gjort konfigurasjonen enkel og gjennomsiktig. Konfigurasjonen er nå praktisk talt automatisk, og i stedet for å reservere en liste med porter, trenger du bare å holde én port åpen i begge retninger. Dette er porten som lærere og elever kopler til, og som de bruker til å kommunisere. Standardporten er 8081, men du kan enkelt endre dette til en annen port, hvis det skulle være nødvendig. 9 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

10 Ny nettklient Hva om enkelte av elevene ikke har tilgang til mobiltelefoner eller nettbrett? Det er ikke noe problem! Hvis de kan bruke en nettleser på skolens nettverk, kan de bruker nettklienten for ActivEngage2 til å besvare samme type spørsmål som klassekameratene besvarer via sine enheter. Nettbasert tilgang til serverkonsoll, for enkel overvåkning og feilsøking Med den nye nettbaserte serverkonsollen for ActivEngage2 får du full kontroll. Vis påloggingssiden slik at elevene vet hvilken URL de trenger for å åpne nettklienten for ActivEngage2 i nettleseren. Eller logg på serverkonsollen og se hvor mange klienter som er opptatt med hvor mange forskjellige avstemminger. Du kan starte serveren på nytt hvis det er nødvendig, endre administratorpassord, bytte til en annen port, oppdatere lisensopplysninger og se etter systemmeldinger. Nytt moderne klientgrensesnitt Vårt nye klientgrensesnitt kombinerer intuitiv flyt med enkelhet. 10 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

11 Likningsstøtte Du kan legge til likninger i alle typer spørsmål, f.eks. til et flersvarsspørsmål. Du kan også stille spørsmål som krever likning som svar. Enkel tilkopling og klientregistreringsprosess Elever fullfører et par enkle trinn for å registrere seg på lærerens hub. Når de er registrert hos lærerne, kan de enkelt veksle mellom lærerhubene, og besvare spørsmål elektronisk ved spørrerunder. Samspillsevne med ActivProgress Med ActivEngage2 får du utnyttet kraften i ActivProgress, Prometheans kraftige plattform for vurdering og samarbeid. Du kan nå utføre vurderinger med ActivProgress ved å kople til via ActivInspire, og la elevene bruke klienten til å sende svar fra enhetene. Prosessen er veldig lik den som benyttes for overvåking med ActivExpression2-enheter, og vurderingsresultater er tilgjengelig øyeblikkelig. 11 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

12 Installere, oppdatere og avinstallere ActivEngage2 Serverprogramvaren kan distribueres på to enkle måter: Foretaksserver: Serveren kjører på én sentralisert nettverksserver, som er tilgjengelig på tvers av skoleområdet Klasseromsserver: Serveren kjører individuelt på lærernes datamaskiner Klientene og serveren må ha tilgang på samme nettverk. Programvare og systemkrav Programvaren består av følgende: Promethean ActivEngage2-server for Windows eller Mac Mac :.dmg-filen inkluderer også Mono Framework SDK. Denne må installeres på servermaskinen før serverprogramvaren. Promethean ActivEngage2 nettklient Promethean ActivEngage2 klient for ios eller Android Server Du kan laste ned serveren fra Serveren er kompatibel med følgende operativsystemversjoner eller nyere: Windows XP Pro SP3, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) Nettklient Nettklienten installeres med serveren. Du kan kjøre den i Google Chrome, Apple Safari, Firefox 12 eller nyere eller Internet Explorer 8 eller nyere. Klientapplikasjon Klientapplikasjonen kan lastes ned gratis fra Apple App Store, Amazon Appstore og Google Play Store: ios -applikasjonen er kompatibel med alle enheter som støtter ios eller nyere. Android -applikasjonen er kompatibel med alle enheter som støtter Android 3.2 eller nyere. Søk etter Promethean ActivEngage2, og følg standardinstallasjonsprosessen for enheten. 12 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

13 Du kan også trenge dette Avhengig av nettverkskonfigurasjonen kan du få bruk for følgende før du installerer serverprogramvaren: Administratorrettigheter på datamaskinene du skal installere programvaren på. Hvis port 8081 allerede er i bruk, må du finne en ledig port som kan tildeles serveren. Installere serveren i Windows 1. Start installasjonsprogrammet for Promethean ActivEngage2-server. Installeringsveiviseren åpnes. 2. Les instruksjonene på skjermen, og klikk på Neste >-knappen når du er klar. Lisensavtalen åpnes i en dialogboks. 3. Les gjennom lisensvilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på Avbrytknappen for å avbryte installeringen og avslutte installasjonsprogrammet. Hvis du godtar vilkårene, merker du av for Godta og klikker på Neste >-knappen. Dialogen "Standard serverport" åpnes. Den viser at standard serverport er 8081 og standardpassordet for å kontrollere og konfigurere serveren er admin. 4. Hvis port 8081 allerede er i bruk av et annet program, angir du et ledig portnummer nå. Endre passordet til noe du lett husker, og klikk deretter på Installer-knappen. En framdriftsvisning kommer opp. 5. Når installeringen nærmer seg fullført, åpnes dialogen "Fullfører installeringsveiviseren for ActivEngage2 Server". Hvis du vil åpne denne brukerveiledningen når installeringen er fullført, merker du av for Vis brukerveiledning. Hvis du vil kunne logge på ActivEngage2 Server, eller sjekke URLen til nettklienten, merker du av for Opprett en snarvei på skrivebordet. 6. Du lukker dialogen ved å klikke på Fullfør. Installere serveren på Mac Start diskfilen du lastet ned fra Promethean Planet. Diskfilen inneholder tre elementer: MonoFramework-MRE...x86.dmg install.pkg Avinstaller Hvis du vil kjøre ActivEngage2 Server på Mac, må du installere Mono Framework SDK før du installerer serverprogramvaren. 13 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

14 Mono Framework 1. Start diskfilen MonoFramework-MRE...x86.dmg. Installasjonsprogrammet for Mono Framework MRE åpner. 2. Klikk på Fortsett-knappen. README-filen åpnes. Om ønskelig kan du skrive ut eller lagre denne filen. 3. Klikk på Fortsett-knappen når du er klar. Programvarelisensavtalen åpnes i en dialogboks. Om ønskelig kan du skrive ut eller lagre detaljene. 4. Klikk på Fortsett-knappen. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på Avslå-knappen for å avbryte installeringen og avslutte installasjonsprogrammet. Hvis du godtar vilkårene, klikker du på Godta-knappen. 5. Dialogen "Standard installasjon på Macintosh HD" åpnes. Godta eller endre installeringsplasseringen, og klikk deretter på Installer programvare-knappen. 6. Når installeringen er fullført, klikker du på Lukk-knappen. Server 1. Åpne pakken install.pkg. Dialogen "Velkommen til installeringspakken for ActivEngage2 Server" åpnes. 2. Klikk på Fortsett-knappen. Lisensavtalen åpnes i en dialogboks. Om ønskelig kan du skrive ut eller lagre detaljene. 3. Klikk på Fortsett-knappen når du er klar. Dette åpner bekreftelsesboksen. 4. Les gjennom lisensvilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, klikker du på Avslå-knappen for å avbryte installeringen og avslutte installasjonsprogrammet. Hvis du godtar vilkårene, klikker du på Godta-knappen. Dialogen "Standard installasjon på Macintosh HD" åpnes. 5. Godta eller endre installeringsplasseringen, og klikk deretter på Installer programvare-knappen. Dialogboksen "Konfigurer server" åpnes: Angi serverportnummeret, f.eks Angi administratorpassordet, og angi det på nytt for å bekrefte det. Klikk på Fortsett-knappen. 6. Når installeringen er fullført, klikker du på Lukk-knappen. 14 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

15 Oppdatere serveren Før du oppdaterer serveren, logger du på serveren via programvaren for å påse at det ikke er noen pågående avstemminger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til konsollen, kan du se Konfigurere og håndtere serveren. Et avinstalleringsprogram installeres samtidig som du installerer serverprogramvaren. Når du starter installasjonsprogrammet eller diskfilen, blir den eldre versjonen av serveren avinstallert før den nyere versjonen installeres. Avinstalleringsprogrammet ber deg bekrefte om du vil fjerne tilpassede innstillinger og aktiverte lisenser. Klikk på Nei-knappen hvis du vil bevare eksisterende innstillinger og lisenser. Klikk bare på Ja-knappen hvis du ønsker å starte på nytt fra bunnen, inkludert å angi portnummer og administratorpassord og å fylle ut lisensopplysninger. Avinstallere serveren i Windows Velg ActivEngage2 Server-programmet i kontrollpanelet i Windows, og klikk på Avinstaller. Dette starter avinstalleringsveiviseren for ActivEngage2 Server, som fjerner serverprogramvaren og de tilknyttede filene. Avinstallere serveren på Mac Finn avinstalleringsprogrammet som fulgte med i diskfilen du lastet ned fra Promethean Planet, og kjør det. 15 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

16 Bruke ActivEngage2 i klasserommet I dette avsnittet finner du en trinnvis veiledning som du og elevene må gjennomføre for at du skal kunne sende spørsmål til klienter med ActivInspire, og for at de kan sende svar med ActivEngage2. Før du begynner Vi går utfra at følgende allerede er utført: Serveren allerede er konfigurert. Klienten er installert på enhetene. Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavene ovenfor, kan du se delene Installere ActivEngage2 og Konfigurere og håndtere serveren. Vi går også utfra følgende: At klientene er trådløst tilkoplet det aktuelle nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren hvis du er usikker. At du kan bruke ActivInspire. Du finner detaljer om relevante informasjonskilder under Mer informasjon på slutten av denne veiledningen. Kople ActivInspire til serveren Du må først kople ActivInspire til serveren for å gjøre det mulig for elevene å bruke ActivEngage2-klientene. Tilkopling er enten automatisk eller manuell, avhengig av nettverkskonfigurasjonen på skolen. Automatisk tilkopling Du kan kople til serveren automatisk hvis serveren er installert på samme datamaskin som du skal kjøre avstemminger med ActivInspire på. Du trenger bare å starte ActivInspire for å kople til. Manuell tilkopling Du må kople til manuelt på nettverk hvor serveren er installert på en sentral datamaskin som betjener flere klasserom Slik kopler du til serveren manuelt: 1. Klikk på ActivManager-knappen, eller. 2. Velg Kontrollpanel fra kontekstmenyen. ActivManager åpnes. 3. Velg fanen ActivEngage2. 16 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

17 4. Klikk URL-boksen i ActivEngage2 Server, og endre "localhost" eller navnet på datamaskinen til vertsnavnet eller IP-adressen til servermaskinen. Trykk på Enter-tasten. Eksemplet viser at "localhost" er endret til datamaskinnavnet "pcid1891". 5. Klikk på Lukk-knappen. 6. Start ActivInspire. Bli med i klassen for første gang Elevene må fullføre følgende trinn før de kan bruke applikasjonen i klassen din: Kople til serveren. Bli med på huben din. Registrere seg hos deg i ActivInspire. Ved registrering må enhetene være tilgjengelige og slått på. Registreringen kan skje enten før timen, eller i løpet av timen i samarbeid med elevene. Straks klientene er registrert, kan elevene enkelt bli med i klassen i fremtidige timer. De trenger ikke å registrere seg på nytt, med mindre du sletter klientene fra huben. I den følgende oppgavesekvensen antar vi at du registrerer klienter i samarbeid med elevene. Før du begynner å registrere elevene, bør du være obs på følgende: Registrering med nettklienten er tilknyttet nettlesertypen. Elever må stemme i samme nettlesertype som den de registrerte seg i, for å kunne ta del i spørrerunder og prøver. Hver elev må ha nettklienten åpen i bare ett nettleservindu. Læreroppgave oppgi URLen til ActivEngage2 Server Gi elevene server-urlen som følger: eller IP-adressen til serveren>:<portnummer> f.eks.: 17 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

18 Slik finner du server-urlen: URL for ios- og Android-klienter 1. Klikk på ActivManager-knappen, eller. 2. Velg Kontrollpanel fra kontekstmenyen. ActivManager åpnes. 3. Velg fanen ActivEngage2. 4. Gi elevene riktig URL til klientene, og klikk deretter på Lukk-knappen. Elevoppgave kople til ActivEngage2 Server 1. Start applikasjonen på enheten, eller start nettleseren på datamaskinen. URL for nettklient Nettklientbrukere: 2. Angi server-urlen som du fikk av læreren, i adressefeltet i nettleseren. 3. Trykk på Enter-tasten for å kople til. Hvis serveren er tilgjengelig, og du brukte riktige opplysninger, vil siden "Velkommen til ActivEngage2!" vises. App-brukere: 2. På "Servervalg"-skjermen oppgir du server-urlen som du fikk av læreren. Hvis serveren er tilgjengelig, og du brukte riktige opplysninger, vil skjermen "Velkommen til ActivEngage2!" vises. 18 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

19 Hvis du ser skjermen til høyre, og ingenting skjer, trykker du på Tilbake-knappen. Trykk på Tilbake-knappen for å kople til. Hvis du har problemer med å kople til serveren, kontrollerer du detaljene og forsøker på nytt. Hvis andre også har problemer med å kople til, varsler dere læreren, i tilfelle det dreier seg om et problem med nettverket. Elevoppgave bli med på lærerens hub Straks du er tilkoplet serveren, er du klar til å kople til lærerens hub: 4. Klikk eller trykk på Bli med på en ny hub-knappen. Vent på instruksjoner fra læreren. Du må IKKE trykke eller klikke på noen knapper hvis du ser skjermen "Venter på registrering". 19 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

20 Læreroppgave starte registrering i ActivInspire Du er klar til å starte registreringen straks elevene har klikket eller trykket på Bli med på en ny hub. 1. Start Avstemmingsleseren. 3. Klikk for å starte registreringen. 2. Sørg for at ActivExpressions er valgt. Enhetsregistrering i ActivInspire: 4. Velg huben din. Hvis en fysisk ActivHub er koplet til datamaskinen, vises den under huben din. Fysisk ActivHub 6 Klikk på knappen Registrer. 5. Velg ActivEngage2-enhet(er). Du kan tillate at elevene gir klienten et navn med tastaturet (valgfritt). Du kan også endre navn på klientene senere, men enhetene må være tilgjengelige og klientene må kjøre for at endringene skal tas i bruk. 7. Velg et antall enheter du vil registrere. Velg om du vil la elevene gi klientene navn. Angi alternativer for navngiving hvis du vil. 8. Klikk for å fortsette. 20 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

21 ActivInspire viser en dialog som angir trinnene elevene må fullføre for å registrere seg. Elevene angir denne PIN-koden (tre tegn) Elevoppgave oppgi PIN-kode fra læreren Etterpå må du oppgi PIN-koden fra læreren (tre tegn). 1. Skriv inn PIN-kode. 2. Klikk eller trykk for å sende. Elevoppgave gi klienten et navn Læreren kan tillate at du gir klienten et navn. Navnet du oppgir, identifiserer klienten i ActivInspire. Dette gjør det mulig for læreren å se hvem som har svart i løpet av en spørsmålsrunde. 21 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

22 Hvis læreren har aktivert enhetsnavn, kan du skrive inn navnet når du ser denne skjermen: 1. Oppgi navn. 2. Klikk eller trykk for å sende. PIN-koden og det eventuelle navnet sendes til ActivInspire. Hvis du angir riktig PIN-kode, viser klienten enhetsnavnet og går over i ventemodus, klar for spørsmål. Navn på enhet Serier og navn Læreroppgave fullføre registreringen Så snart elevene har sendt riktig PIN-kode, viser enhetsregistreringen i ActiveInspire klientene som registrerte. Hvert klientnavn og hver serie vises til høyre for dialogen Enhetsregistrering. Klikk for å fullføre registreringen. 22 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

23 Du kan når som helst sjekke Avstemmingsleseren i ActivInspire for å se klientene som er registrert på huben. Du kan legge til nye klienter i registeret ved behov. Dette kan ikke gjøres mens en avstemming pågår. Start registreringen, angi antall ekstra klienter, og utfør trinnene som beskrevet ovenfor. Registrerte klienter Bli med i klassen på nytt Straks elevene har koplet til og registrert klientene sine, blir serverog hubinformasjonen lagret og gjort tilgjengelig på enhetene. Informasjonen om alle enhetene som er registrert på en hub, lagres slik at elever senere enten kan kople til huben på nytt automatisk, eller velge en annen server og/eller hub fra en liste, avhengig av nettverkskonfigurasjonen. Du trenger kun å registrere elevene på nytt i ActivInspire hvis du har slettet dem fra huben. Læreroppgave gi huben et navn Du gjør det mulig for elever å bli med på huben på nytt ved å starte ActivInspire og gi dem navnet på huben. Dette er det navnet du valgte for huben i løpet av registreringen i ActivInspire. Navn på hub Elevoppgave kople til ActivEngage2 Server på nytt Nettklientbrukere: Pass på å bruke samme nettleser som ble brukt ved registrering, f.eks. Chrome eller Safari. 1. Start klienten på enheten, eller start nettleseren på datamaskinen. 2. Hvis du koples til serveren automatisk, kan du gå til trinn 3. Hvis du ikke blir koplet til serveren automatisk, trykker eller klikker du for å velge server-urlen som du fikk av læreren tidligere. Skjermen "Velkommen til ActivEngage2!" åpnes. 3. Trykk eller klikk for å velge huben du vil kople til på nytt. Eksemplet viser to eksisterende huber, Mrs Alonzo's Hub og Mr Smith's Hub, i tillegg til alternativet for å bli med på en ny hub. 23 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

24 Elevoppgave bli med på lærerens hub på nytt Hvis følgende forutsetninger gjelder, velger du bare lærerens hub fra listen for å bli med på nytt: Læreren kjører ActivInspire. Du har allerede registrert deg hos læreren. Læreren har ikke fjernet informasjonen din fra huben. Hvis du bruker nettklienten, passer du på at du bruker samme nettleser som ble brukt ved registrering, f.eks. Chrome eller Safari. Du kan kun bli med på en ny hub når læreren som eier huben, kjører en registreringsøkt. Avstemming Så snart elevene har registrert seg, og er koplet til riktig hub, kan de bruke enhetene til å svare på spørsmål i ActivInspire. Dersom du har ActivExpression-enheter, kan du bruke disse i samme avstemming som ActivEngage2-klienter. Avstemminger Det finnes tre typer avstemminger. Økt ExpressPoll Forberedte spørsmål Beskrivelse Elevene besvarer et hurtigspørsmål eller et spontant spørsmål. Du kan bruke ExpressPoll når som helst, selv om du ikke har en arktavle åpen. Elevene besvarer forberedte spørsmål. Du kan sette inn ett spørsmål samt et valgfritt oppfølgingsspørsmål på hver arktavleside. Spørsmålene vises på arktavlesiden. De sendes ikke til enhetene. Selvstyrte spørsmål Elevene besvarer samme spørsmål samtidig. Spørsmål sendes til elevenes enheter, ett om gangen. Elevene går gjennom spørsmålssettet i eget tempo. Spørsmålstyper Velg en av følgende spørsmålstyper: Flersvarsspørsmål Sorter i rekkefølge Ja / Nei / Vet ikke Sant / Usant / Vet ikke Likert-skala Legg inn tekst Tallsvar Likninger (ikke tilgjengelig i ExpressPoll) Hvis du vil vite mer om avstemmingsøkter og hvordan du forbereder spørsmålssider, kan du se Nettbasert hjelp for ActivInspire. 24 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

25 ExpressPoll Med ExpressPoll kan du stille spørsmål når som helst, og få svar fra alle elevene. Du kan for eksempel måle hvor trygge elevene er på sin egen kunnskap på begynnelsen av timen, og så se om dette har endret seg senere. 1. Klikk på ExpressPollknappen. 2. Hold musepekeren over avstemmingshjulet for å vise alternativer. 3. Velg en spørsmålstype og alternativer. Spørsmålstype og type eller antall mulige svar. Klikk for å stanse avstemmingen. Klikk for å stille tidtakeren (valgfritt). Klikk for å sette avstemmingen på pause. 4. Hold musepekeren over avstemmingshjulet igjen. 5. Klikk for å lukke. Når du stiller et spørsmål med ExpressPoll, kopierer systemet spørsmålsdataene til en ny side på slutten av arktavlen. Det legges også inn et skjermbilde av den opprinnelige siden. Dette gir deg muligheten til å bruke spørsmålet på nytt i en annen time. Du kan redigere spørsmålsegenskapene med Spørsmålsverksted, og formatere siden. Hvis du vil vite mer om ExpressPoll, kan du se Nettbasert hjelp for ActivInspire. Spørsmål kopiert til ny side Skjermbilde fungerer som huskelapp 25 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

26 Forberedte spørsmål Bruk Spørsmålsverkstedet i ActivInspire til å forberede enkeltspørsmål på forhånd. Du kan sette inn enkeltspørsmål på ulike arktavlesider i flere forskjellige arktavler. Pass på at du kun setter inn ett spørsmål, samt et valgfritt oppfølgingsspørsmål, på hver side. Hvorfor kun ett per side? Dersom du setter inn flere spørsmål, opprettes et selvstyrt spørsmålssett, og opplegget blir annerledes. Du kan lese mer om selvstyrte spørsmålssett i neste avsnitt. Gå til en annen side. Angi spørsmålsegenskaper. Gå til en annen arktavle Velg spørsmålstype Valgfritt: Inkluder et oppfølgingsspørsmål. Velg hvordan spørsmålet skal vises på siden. Klikk for å lukke. Klikk for å forkaste endringer du har utført siden sist du valgte Bruk. Klikk for å ta i bruk endringer og fortsette å jobbe i Spørsmålsverkstedet. 26 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

27 Pass på at elevene har startet klienten på enheten, og at de er tilkoplet riktig hub. Gå til en side med et forberedt spørsmål. Knappen Start avstemming er nå aktiv. Klikk for å starte avstemmingen. Klikk for å stanse avstemmingen. Klikk for å stille tidtakeren (valgfritt). Avstemmingen stopper i følgende tilfeller: Når alle elevene har besvart spørsmålet. Du klikker på Stans avstemming-knappen. Når tiden er ute. Hvis du vil vite mer om oppretting av forberedte spørsmål, kan du se Nettbasert hjelp for ActivInspire. 27 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

28 Sett med selvstyrte spørsmål I motsetning til forberedte spørsmål, der alle elevene svarer samtidig, lar selvstyrte spørsmålssett elevene svare i sitt eget tempo. Spørsmålene vises ikke på siden. I stedet mottar hver elev spørsmålet på enheten sin, ett om gangen. Du kan: Lage så mange spørsmål du vil i et spørsmålssett. Gruppere spørsmålene i opptil ni nivåer, ut fra vanskelighetsgrad. Velge hvor mange spørsmål hver elev må svare riktig på for å kunne gå til neste nivå. Importere spørsmål fra QTI/IMS, EXAMVIEW og MS Excel. Eksportere spørsmål til Excel. Blande spørsmålene for å endre rekkefølgen. Velge en tilfeldig rekkefølge på spørsmålene, slik at alle elevene får spørsmålene i forskjellig rekkefølge. Formatere spørsmålssett, og skrive dem ut til papirbaserte prøver. Opprette enkle matteoppgaver automatisk med spørsmålsgeneratoren. Tillate elevene å navigere i spørsmålssettet, slik at de kan besvare spørsmål i en rekkefølge som passer dem, og gjennomgå svarene hvis de har tid før prøven er over. Legge til matematiske formler og likninger i spørsmål, og spesifisere om svaret skal angis i form av en likning. Tillate at elevene får prøve på nytt hvis de svarer feil. Gi en oppsummering til hver elev automatisk når prøven er over, med informasjon om antallet riktige svar og deres rangering i forhold til andre deltakere. 28 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

29 Bruke Spørsmålsverksted til å forberede selvstyrte spørsmålssett. Prosessen er omtrent identisk med opprettelsen av enkeltspørsmål. Men i stedet for å opprette ett spørsmål på hver side, kan du lage så mange spørsmål som du vil. Spørsmålsgenerator Angi prøveegenskaper. Sett inn flere spørsmål i rask rekkefølge. Velg om du vil gi elevene tilbakemelding. Velg hvordan siden skal se ut. Hvert svar vises i ActivInspire etter hvert som de blir sendt. Du kan velge mellom tre visningsformater: Tidslinje for svar Oppsummering av nivå Feil svar Du kan dermed se følgende i sanntid: Hvor godt elevene gjør det enkeltvis og som gruppe. Om noen har problemer eller trenger mer avanserte spørsmål. 29 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

30 Klikk for å stanse avstemmingen. Klikk for å endre visningsformat og detaljer. Klikk for å sette avstemmingen på pause. Tid som gjenstår Du kan sette økten på vent når som helst hvis du vil klargjøre noe, gi mer informasjon eller åpne for debatt. Elevene kan ikke besvare spørsmål mens avstemmingen er satt på vent. Når du gjenopptar avstemmingen, viser klienten forrige spørsmål på nytt. Hvis du har valgt å sende en oppsummering når prøven er over, vil hver elevenhet vise en melding med oppsummering av elevens personlige resultat og gjeldende plassering, når de har besvart alle spørsmålene. Hvis du har valgt å ikke sende en oppsummering, vil enheten vise en bekreftelsesmelding når en elev har besvart alle spørsmålene. Dersom du stopper avstemmingen før tiden er ute, kan ikke elevene sende inn flere svar, og alle enhetene viser en bekreftelse. Hvis du vil vite mer om oppretting av sett med selvstyrte spørsmål, kan du se Nettbasert hjelp for ActivInspire. 30 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

31 Hvis du har valgt å tillate at elevene sjekker svarene sine, vil hver elev bli bedt om å gjøre dette når de har besvart alle spørsmålene. Hvis eleven velger Ja til å sjekke svarene, åpnes Navigering-skjermen. Her kan de bla gjennom spørsmålene og velge å vise svarene. Teksten for hvert spørsmål vises ved siden av nummeret i sekvensen, og et symbol for å vise hvilken type spørsmål det er. Eksemplet viser fire spørsmål: To Sorter i rekkefølge, og to Likert-spørsmål. Spørsmål der du skal sortere alternativer i rekkefølge Likert-spørsmål Se avsnittet Navigering hvis du vil ha mer informasjon. 31 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

32 Avstemmingsresultater Du kan vise avstemmingsresultatene fra avstemmingsleseren når som helst. Resultater vises i popup-vinduer i ActivInspire. Du kan vise resultatene i åtte ulike formater: Diagram over hvem som svarte hva Vannrett stolpediagram Sirkeldiagram Oppsummering Liste over hvem som svarte hva Samlet poengsum for lærerstyrt avstemming Tekstrapport Loddrett stolpediagram Du kan også gjøre følgende: Lime resultatene inn i arktavlen. Se resultatene senere i resultatleseren. Eksportere avstemmingsresultater Microsoft Excel. Hvis du vil vite mer om avstemmingsresultater og hvordan du viser og tolker dem, kan du se Nettbasert hjelp for ActivInspire. 32 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

33 Bruke klienten til å besvare spørsmål Dette avsnittet er beregnet på elever. Det viser hvordan man bruker klienten til å besvare enkeltspørsmål, samt navigere i, og svare på, sett med selvstyrte spørsmål. Knapper Knapper er deaktiverte når de ikke er relevante, eller når du må gjøre noe annet først, som å oppgi et svar eller velge ett eller flere alternativer. Følgende knapper er tilgjengelig på de fleste skjermbildene i klienten. Knapp Beskrivelse Aktivert Deaktivert Tilbake Tar deg tilbake til Hubvalg- eller Servervalg-skjermen. Tilbakestill Tømmer oppføringen. Navigering Åpner Navigering-skjermen og viser spørsmål du har besvart allerede, samt plassholdere for spørsmål som ikke har kommet enda. Gjør det mulig å navigere i spørsmålssett, endre rekkefølgen du besvarer spørsmålene i og gå gjennom og/eller endre svarene. Se avsnittet Besvare selvstyrte spørsmål for mer informasjon. Send Sender svaret. 33 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

34 Besvare enkeltspørsmål Læreren kan stille hurtigspørsmål med ExpressPoll, eller forberede spørsmål på individuelle sider i arktavlen. Hvis det stilles enkeltspørsmål i ActivInspire, vil klienten automatisk vise riktig svarskjerm for spørsmålstypen. Enkeltspørsmål sendes ikke til klienten. Tekst Fjern Send 1. Trykk eller klikk i tekstboksen for å vise tastaturet. 2. Du kan skrive opptil 250 tegn, og kan redigere det du har skrevet. 3. Trykk eller klikk på Sendknappen. Flersvarsspørsmål Læreren kan velge antallet mulige svar på flersvarsspørsmål, så pass på at du leser instruksjonene. Instruksjoner 1. Velg riktig antall alternativer. 2. Trykk eller klikk på Sendknappen. 34 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

35 Tall 1. Trykk eller klikk i nummerboksen. 2. Oppgi tallet. Du har mulighet til å endre det. 3. Trykk eller klikk på Send-knappen. Likert-skala Ved Likert-spørsmål ber læreren deg om å rangere noe, eller indikere hvor enig eller uenig du er, på en skala. Læreren kan velge hvor mange alternativer det skal være på skalaen for hvert spørsmål, så pass på at du leser instruksjonene. 1. Dra glidebryteren vannrett bortover for å merke ønsket alternativ. 2. Trykk eller klikk på Sendknappen. Ja. Nei. Vet ikke. Læreren kan gi deg alternativet til å si at du ikke vet svaret. De kan også begrense alternativene til kun Ja eller Nei. 1. Trykk eller klikk for å velge et alternativ. 2. Trykk eller klikk på Send-knappen. 35 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

36 Sant. Usant. Vet ikke. Alternativt kan læreren spørre deg om noe er Sant eller Usant. Det er igjen opp til læreren om Vet ikke skal være et mulig svar. 1. Trykk eller klikk for å velge et alternativ. 2. Trykk eller klikk på Send-knappen. Sorter i rekkefølge Spørsmål der du skal sortere alternativer i rekkefølge kan ha opptil seks alternativer. Det er enkelt å sortere i en annen rekkefølge. Bare klikk eller trykk på et alternativ for å velge det, deretter drar og slipper du det på den nye plasseringen. Hvis du ombestemmer deg velger du alternativet på nytt, og slipper det der du vil ha det. Gjenta dette til du er fornøyd med den nye rekkefølgen, deretter sender du svaret. Alternativene er fargekodet i forhold til plasseringen i rangeringen. 1. Velg ett alternativ om gangen, og dra og slipp det. 36 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

37 2 Trykk eller klikk på Send-knappen når du er ferdig. Når du slipper et alternativ, blir det farget i forhold til den nye rangeringen. Du kan angre alt du har gjort ved å trykke på Tilbakestill-knappen. Likninger Spørsmål som krever en likning som svar er annerledes enn enkle tallspørsmål, der svaret er enten et positivt eller negativt tall. Når du besvarer et likningsspørsmål kan du velge fra et komplett sett med matematiske symboler og notasjoner. Måten du bruker symbolene og notasjonene på, avhenger av om du bruker nettklienten eller ios -applikasjonen på mobilenheten. Nettklient Hvis du vil oppgi en likning i nettklienten, kan du bruke tastaturet på datamaskinen, klikke på knapper og bruke de blå menyknappene for å få tilgang til flere symbolgrupper. Du kan også veksle mellom Ren tekst og Forhåndsvisning. Likninger i Ren tekst kan inneholde flere tegn som er nødvendige, slik at likningene vises riktig i Forhåndsvisning. 37 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

38 Pass på at du bruker Forhåndsvisning for å se hvordan likningen vil vises på lærerens skjerm. 2. Klikk på Send-knappen, eller trykk på Enter-knappen, når du er ferdig. Klikk på de blå menyknappene for å få tilgang til flere symbolgrupper. 1. Klikk i boksen, og bruk deretter tastaturet og knappene til å oppgi likningen. Veksle mellom Ren tekst og Forhåndsvisning. ios -applikasjon Når du angir en likning på en ios -enhet, kan du veksle mellom symboler og taster på tastaturet. 1. Trykk i boksen og bruk deretter tastaturet til å oppgi likningen. Veksle mellom symboler og taster. 2. Trykk på Sendknappen når du er ferdig. 38 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

39 Besvare selvstyrte spørsmål Læreren kan også holde selvstyrte spørrerunder. Spørsmålstypene er de samme som for enkeltspørsmål. I motsetning til enkeltspørsmål kommer selvstyrte spørsmål i sett, og hvert sett kan bestå av flere spørsmål. Viktig: Selvstyrte spørsmål vises ikke på ActivBoard, eller på lærerens datamaskin. Du vil i stedet motta både spørsmålsteksten og eventuelle svaralternativer til enheten, ett spørsmål om gangen. Det kan hende at sidemannen arbeider med helt andre spørsmål enn deg. Det kan være flere årsaker til dette. F.eks. fordi dere besvarer spørsmål i ulikt tempo, eller fordi læreren har aktivert Navigering. Du kan lese mer om Navigering i neste emne. Du ser kjapt hvor mange spørsmål som finnes i et sett med selvstyrte spørsmål, hvilket nummer det gjeldende spørsmålet er, og om læreren har aktivert Navigering. Navigering er aktivert. Spørsmålstekst Spørsmålssettet inneholder 7 spørsmål, og dette er det siste. Hvis teksten er veldig lang, og det finnes mange alternativer, må du av og til rulle opp og ned for å se alle alternativene på mobilenheten. Klikk eller trykk hvor som helst på skjermen, og dra opp eller ned for å se enten alle alternativene, eller spørsmålsteksten. 39 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

40 Navigering Læreren kan opprette prøver som krever at du besvarer spørsmål i den rekkefølgen du mottar dem, eller aktivere Navigering. Når Navigering er aktivert, kan du laste inn og besvare spørsmål i en hvilken som helst rekkefølge, eller hoppe over eller markere spørsmål du vil gå tilbake til senere, med stjerne. Navigering gjør det også mulig å holde et øye med hvor mye som gjenstår. I Navigering kan du veksle mellom å vise alle spørsmålene, besvarte spørsmål og spørsmålene du har merket med stjerne. Du kan også se hva du har svart på hvert spørsmål, både i løpet av prøven og etterpå, hvis du har tid. Hvis læreren har aktivert dette, kan du til og med endre svarene du allerede har sendt. Med Navigering kan du velge prøvestrategien som fungerer best for deg. Her er noen eksempler på hvordan Navigering kan være til hjelp for deg, uansett hva du foretrekker. Besvare spørsmål i rekkefølge En tilnærmingsmåte kan være å besvare alle spørsmålene på prøven, mens du tar notater underveis angående spørsmål du vil se på en gang til. Når du har besvart det siste spørsmålet, navigerer du tilbake for å gjennomgå spørsmålene du noterte deg. Etter at du har gjennomgått og kanskje endret svarene, er du ferdig. Besvare enkle spørsmål først En annen tilnærming er å se på spørsmålene i den rekkefølgen du mottar dem. Du besvarer enkle spørsmål med en gang, og hopper over de vanskelige. Når du kommer til det siste spørsmålet går du tilbake til begynnelsen, og begynner å besvare spørsmålene du hoppet over først. Gå gjennom alle spørsmålene før du svarer Du foretrekker kanskje å gå gjennom og vurdere alle spørsmålene, før du begynner å svare. Du kan ta notater om hvert spørsmål, og avgjøre i hvilken rekkefølge du ønsker å besvare dem. Da bruker du Navigering til å gå frem og tilbake i spørsmålssettet, slik at du besvarer spørsmålene i den rekkefølgen du ønsker. 40 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

41 Navigere i et spørsmålssett Du kan navigere i et spørsmålssett så snart du har mottatt det første spørsmålet. Klikk eller trykk for å starte Navigering. Nå kan du kun se nummeret, typen og teksten for det ene spørsmålet du har mottatt. Selv om det er syv spørsmål i settet, viser det følgende eksempelet bare de tre første. Alle er ubesvarte, og ingen av dem er merket med stjerne. Hvis du vil laste inn et nytt spørsmål, klikker eller trykker du på plassholderteksten Nytt spørsmål. Klikk eller trykk for å gå tilbake til gjeldende spørsmål. Spørsmålstekst Spørsmålnummer og -type Spørsmålnummer Klikk eller trykk på Nytt spørsmål for å laste det inn. 41 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

42 Nå kan du enten besvare spørsmålet, eller gå tilbake til Navigering og laste inn et nytt. Spørsmål 3 er lastet inn. Du kan også vise kun de spørsmålene du ikke har besvart enda, eller de du har merket med stjerne. Klikk eller trykk for å vise kun spørsmål du har merket med stjerne. Svaret ditt Besvart spørsmål merket med stjerne Ubesvart spørsmål merket med stjerne Klikk eller trykk for å vise ubesvarte spørsmål. 42 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

43 Når et spørsmål er besvart eller lastet inn i Navigering, kan du identifisere spørsmålstypen utfra farge og symbol. Flersvarsspørsmål Klikk eller trykk for å vise alle spørsmålene i settet. Sant eller usant Sorter i rekkefølge Likert-skala Spørsmål merket med stjerne Tall Tekst Likning Flersvarsspørsmål 1. Klikk eller trykk på et alternativ for å velge det, eller velge det bort. 2. Når du er ferdig, klikker eller trykker du på Sendknappen. 43 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

44 Ja. Nei. Vet ikke. Klikk eller trykk på et alternativ. Deretter klikker eller trykker du på Send-knappen. Sant. Usant. Vet ikke. Klikk eller trykk på et alternativ. Deretter klikker eller trykker du på Send-knappen. 44 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

45 Sorter i rekkefølge 1. Velg ett alternativ om gangen, og dra og slipp det. 2. Gjenta til alle alternativene er i riktig rekkefølge. 3. Når du er ferdig, klikker eller trykker du på Send-knappen. Likert-skala Disse spørsmålstypene måler hvor sikre eller enige man er. 1. Klikk eller trykk på glidebryteren, og dra den til du har markert ønsket svaralternativ. 2. Klikk eller trykk på Send-knappen. 45 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

46 Tall 1. Klikk eller trykk i svarboksen. 2. Oppgi svaret og utfør eventuelle endringer. 3. Når du er ferdig, klikker eller trykker du på Sendknappen. Tekst 1. Trykk eller klikk i tekstboksen. 2. Du kan skrive opptil 255 tegn, og kan redigere det du har skrevet. 3. Trykk eller klikk på Sendknappen. 46 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

47 Likninger Nettklient 2. Klikk på Send-knappen når du er ferdig. Klikk på de blå menyknappene for å få tilgang til flere symbolgrupper. 1. Klikk i boksen, og bruk deretter tastaturet og knappene til å oppgi likningen. Veksle mellom Ren tekst og Forhåndsvisning. ios -applikasjon Når du angir en likning på en ios -enhet, kan du veksle mellom symboler og taster på tastaturet. 1. Trykk i boksen og bruk deretter tastaturet til å oppgi likningen. 2. Trykk på Sendknappen når du er ferdig. Veksle mellom symboler og taster. 47 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

48 Konfigurere og håndtere serveren Denne delen omhandler tilgang til serverkonsollen, navigering i konsollfanene, registrering av serverlisensen og tilpassing av hubnavn, slik at elevene enkelt kan se hvilken hub de skal kople til. Før du begynner Vi antar at du har tenkt å bruke serveren på et eksisterende IPTCP/IP-nettverk, og at du vet hvordan det er konfigurert og hvordan du bruker det. Programvaren fungerer best hvis nettverket bruker DNS til å søke opp vertsnavn. Du kan også trenge dette Avhengig av nettverkskonfigurasjonen kan du få bruk for følgende før du konfigurerer serverprogramvaren: Administratorrettigheter på datamaskinene der programvaren er installert. Vertsnavnet, IP-adressen eller domenenavnet til datamaskinen som skal konfigureres som server. Hvis port 8081 allerede er i bruk, må du finne en ledig port som kan tildeles serveren. En gyldig lisensnøkkel. Dette kreves hvis du vil kjøre mer enn tre klienter og én hub på nettverket. ActivEngage2 Server-konsoll ActivEngage2 Server-konsollen gjør det mulig å sjekke statusen for ActivEngage2- serveren, samt hubene og klientene. Du kan bruke serverkonsollen fra nettleseren på alle datamaskiner som er tilkoplet samme nettverk. Siden "Pålogging for ActivEngage2 Console" viser URLen til nettklienten, og eventuelle alternative URLer. Dette er URLene som elevene bruker for å få tilgang til nettklienten, ved prøver og spørrerunder. Nettklienten krever ikke passord, og gir ikke elevene tilgang til serverkonsollen. Når du er logget på har du fire faner som gir deg fullstendig oversikt og kontroll over ActivEngage2-systemet. 48 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

49 Informasjonsfane Denne fanen viser gjeldende status. Du ser øyeblikkelig om det er noen problemer, hvilke huber som er tilkoplet, om det er noen pågående prøver og hvor mange elever som deltar. Det er for øyeblikket ingen lærere som kjører ActivInspire. Det er ingen meldinger. To lærere kjører ActivInspire. Ingen elever har registrert klientene sine på disse hubene ennå. Fire elever har registrert klientene sine på Mrs Alonzos hub. Alle fire deltar i prøven. Mrs Alonzo kjører en prøve i ActivInspire. Tre elever har registrert klientene sine på Mr Smiths hub. Mrs Smith kjører ikke en prøve i ActivInspire. 49 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

50 Konfigurasjonsfane Denne fanen viser gjeldende serverkonfigurasjon. Du kan se hvilken port serveren bruker for tilkoplingsforespørsler, og serverens maskinnøkkel. Her kan du endre portnummeret og administratorpassordet. Du kan også starte serveren på nytt, f.eks. hvis du må endre portnummer, eller hvis det har oppstått tilkoplingsproblemer. Lisensfane Denne fanen viser lisensopplysninger som er registrert for organisasjonen. Alle lisensopplysninger må angis her. Hvis ingen lisensopplysninger er angitt, kan du kun bruke én hub og tre klienter. Antallet huber og klienter, og dato når den første lisensen utløper. Detaljer om lisensinnehaveren og organisasjonen. Må fullføreres før du kan angi en lisensnøkkel. Om-fane Denne fanen viser hvilken versjon av ActivEngage2-serveren som er installert. 50 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

51 Tilgang til serverkonsollen Du kan logge på serverkonsollen fra alle datamaskiner som er tilkoplet samme nettverk. Du logger på serverkonsollen med brukernavnet "admin" og passordet som ble angitt i løpet av installeringen. Hvis passordet ikke ble endret i løpet av installeringen, logger du på med standardpassordet "admin". På serverdatamaskinen 1. Gjør ett av følgende: Klikk på snarveien Konfigurer Engage2 Server hvis den er installert. Start nettleseren og skriv (hvis gjeldende oppgir du et annet portnummer) i adressefeltet. Hvis ActivDriver er installert på serverdatamaskinen, klikker du på ActivManager-knappen, eller. Velg Kontrollpanel fra kontekstmenyen. Velg fanen ActivEngage2. Klikk på lenken Siden "Pålogging for ActivEngage2 Console" åpnes i nettleseren. 2. Angi brukernavn og passord. Siden "Velkommen administrator!" åpnes. Fra en annen datamaskin 1. Start nettleseren og skriv inn serverens URL i adressefeltet, hvor URLen består av følgende. eller <IP-adresse>:<portnummer>/Configuration/ Eksempel: /Configuration/ eller /Configuration/ 2. Trykk på Enter-tasten. Hvis du har angitt riktige opplysnigner, åpnes siden "Pålogging for ActivEngage2 Console" i nettleseren. 3. Angi brukernavn og passord. Siden "Velkommen administrator!" åpnes. 51 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

52 Registrere serverlisensen Sørg for at du har lisensnøkkelen (20 bokstaver) for hånden. Bruk en av metodene ovenfor for å logge på serverkonsollen. 4. På siden "Velkommen administrator!", klikker du på Lisens-fanen. Siden "ActivEngage2 Server-lisensiering" åpnes. 5. Først fullfører du registreringsinformasjonen med kontaktdetaljene. Deretter klikker du på Lagre endringer-knappen. En bekreftelsesmelding vises et øyeblikk, og siden oppdateres. 6. Klikk i boksen Ny lisens og angi lisensnøkkelen. Klikk på Legg til-knappen for å registrere den. Hvis du angir en ugyldig nøkkel, vises meldingen "Ugyldig lisensnøkkel". Kontroller nummeret og prøv på nytt. Hvis du angir riktig nøkkel, vises en bekreftelsesmelding. Tilpasse hub-navn Hub-navn er synlige for disse brukerne: Elever når de kopler til lærerens hub. Lærere når de kopler til ActivInspire, og i ved enhetsregistrering. Nettverksadministratorer når de bruker ActivEngage2 Server Control. Med nettverk med mange huber, er det derfor en fordel at man har navngivningsregler, f.eks. hvor hub-navn identifiser lærere, plasseringer, klasser eller fag. Slik tilpasser du navnet på huben: 1. Åpne ActivEngage2-fanen i ActivManager som vist i emnet Tilgang til serverkonsollen. 2. Klikk på boksen Navn på hub, og erstatt standardnavnet med et beskrivende kallenavn. Eksemplet viser en hub som har blitt kalt "'Mrs Alonzo's Hub". 3. Klikk på Lukk-knappen. 52 Promethean ActivEngage2 User Guide NO

Systems. Learner Response

Systems. Learner Response Quick Start Guide Learner Response Systems Systems Learner Response Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Learner Response Systems Oversikt 2 Hva følger med? 3 Hva trenger du? 3 Installering og konfigurering

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Printer Administration Utility 4.2 Brukerhåndbok

Printer Administration Utility 4.2 Brukerhåndbok Versjon 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Brukerhåndbok Kopirettigheter Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Reproduksjon, tilpassing og oversettelse uten forutgående skriftlig

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser:

Du oppretter en lærer-konto for vurderingssystemet ved å åpne følgende lenke i en nettleser: 0 Innhold PeLe i et nøtteskall... 2 Komme i gang med PeLe... 2 Opprette bruker... 2 Installere lærerklienten for PeLe... 2 Hva trenger studentene for å besvare tester?... 3 Studentenes nettside og stemme-app...

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner. Versjon 5.81. Referansehåndbok Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.81 Referansehåndbok ii NVC for arbeidsstasjoner - Referansehåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke

Detaljer

Oppdateringsveiledning

Oppdateringsveiledning // Mamut Business Software Oppdateringsveiledning Innhold Om oppdatering til ny versjon... 2 Utføre sikkerhetskopiering... 5 Oppdatering til nyeste versjon... 7 Flytte programmet til en annen datamaskin/server...

Detaljer

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE

Del filene hjemme. Hvis du har to eller flere. 5-10 min. NY SERIE DEL PÅ ALT I denne artikkelserien lærer du de beste og enkleste metodene for å dele filer, printere og internettforbindelsen med andre både i hjemmenettverket ditt og på internett. Del filene hjemme NY

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer