Historien om Helsebredden. DRMA, COBE og Paribredden Innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historien om Helsebredden. DRMA, COBE og Paribredden Innovasjon"

Transkript

1 Historien om Helsebredden DRMA, COBE og Paribredden Innovasjon

2 DRAFN > DRAMMEN > år år år

3 DRAFN > DRAMMEN > Gjemmested Handelsplass Integrert by

4 HELSEBREDDEN 2036

5 - DETTE ER HISTORIEN OM DEN SUNNE BY MED DET STORE HJERTET. En viktig livskvalitet for oss alle er å kunne påvirke våre omgivelser og føle oss inkludert. Skal Drammen bli en by som tenker, må drammenseren føle seg betydningsfull. Helsebredden har derfor lagt vekt på medvirkning som sin bystrategi. En strategi som legger til rette for historie, menneskelig skala og individualisme, kombinert med tetthet og bærekraft. Fremtidsbildet Helsebredden viser 55 forslag til hvordan fylle Drammen sentrum med innhold. Her er to nye sentrumsløyper, et sykehus maksimalt integrert i byen og åtte nye oppvekstsentre. Alternative boligformer og sportsprogrammer som vikles inn i helse, handel og næring. Fremtidsbildet inneholder et bredt spekter av idéer: fra nye sentrumsboliger og alternative arbeidsplasser, til nytt kommunevåpen og varmlunsj i skolen! Folkehelse og helsebredde blir viktig i den videre utvikling av et bærekraftig og framoverlent Drammen, spesielt med tanke på befolkningstrender, og konkrete kraftsentre som et kommende områdesykehus og Drammens voksende utdanningsinstitusjoner. Helsebredden er ingen masterplan, men en oppfordring til byen om å ta vare på det unike, og derigjennom fortsette å fremstå som en robust by med et godt og allment velferdssystem, mangfoldig boligtilbud og fremtidsrettet næringsliv. Helsebredden er et samlende prosjekt, som krever mot. Mot til å delta, mot til å gjennomføre, mot til tenke nytt og annerledes. Blir helse fremtiden filosofisk uttrykk for den urbane drømmen om Drammen, kan vi alle glede oss!

6 BYINNHOLD BÆREKRAFTIG OG HEL BY - FRA BUNN TIL TOPP

7

8 START MEDVIRKNING Livskvalitet og mental sunnhet henger sammen med medvirkning og deltagelse i eget liv. Dugnadsgjeng, protestgrupper, interesseorganisasjoner, idrettsklubber, mannen i gata, Per, nabokona etc. Mange vil gjerne bruke det offentlige rom til å påvirke. Ofte er problemet at noen roper høyere enn andre. Vi må derfor gi flere muligheten, og det trenger ikke alltid være i protest mot noe. Vi trenger flere nøytrale og mindre offentlige møteplasser for utveksling. Biblioteket er jo en knallgod start. Utstillingen på Sundland i 2012 var en god oppfølger. På tide med Konnerudnedføring?

9 HVA MED ET NYTT OG SAMLENENDE BYVÅPEN Drammen byvåpen er i hovedtrekk en gjengivelse av Bragernes bysegl av Kjøpstaden Strømsø på sydsiden av elven hadde sitt eget segl. Da de to markedsbyene i 1811 ble slått sammen til en by under navnet Drammen, ble Bragernes segl valgt til byens våpen. Nåværende byvåpen ble med enkelte endringer godkjent av bystyret i Kanskje på tide med en ny runde i bystyret.

10 BYSTOLTHET Den langsiktige satsningen på sentrum gjennom strategisk byutvikling som integrert sunnhet og medvirkning, gjort byen fleksibel og robust nok til å takler nye omstillinger. Store og tunge reformer kan lett integreres i et effektivt og gjennomarbeidet bynettverk, med fleksible byløsninger til fordel for innbyggerne og regionen. er blitt en tett og mangfoldig arena for dialog. Drammenserens sterke bekreftelse av sosiale egenart er tett knyttet til byen og et felles levesett som preger innbyggernes tenkemåte og vurderinger. Denne bykjærligheten har vært med til å skape en hel- og integrert by med mer fordomsfri holdninger til utlendinger og historisk marginaliserte folkeslag.

11 TETTHET I 2036 er vi kanskje Drammensere. Dette betyr at vi skal vokse med nye Drammensere. Vi øker da med et stk. Kongsberg eller to Konnerud i løpet av 24 år. La oss s si at av disse skal bo i sentrum. Hva betyr det for tettheten i Drammen sentrum?

12 HER ER ET OVERFLATISK REGNESTYKKE OM FREMTIDENS PLASSBEHOV: En Drammenser trenger eks. 50 kvm til å bo, 25 kvm til å jobb eller gå på skole, 25 kvm til fritid og annet, totalt blir dette 100 kvm pr. nye innbygger i sentrum. Kvadratmeterbehov i sentrum de neste 24 år vil da være: 100 kvm x personer = kvm Trekke vi fra rehabilitering og effektivisering vil vi komme til å trenge nye kvadratmeter i sentrum de neste 24 årene. Til sammenligning betyr dette å bygge 30 bygg på størrelse med papirbredden

13 X 30

14 1 VISJON 3 STRATEGIER 55 IDEALKVARTALER 1001 IDEER NYE BOLIGER NYE ARBEIDSPLASSER DRAMMENSERE KVM NYBYGG NYE BRUKSAREALER NOK I BYGGEINVESTERING FERSKE TALL FRA 2036

15 FORSLAG TIL NY STRATEGI FOR DRAMMEN

16

17 Helsebredden 2036 er en nettverksby

18 3 BYGREP:

19 1. Elvpromenaden fortsett å styrke Drammens rekreative grønne og blå samlingsrom

20 2. Byloopen etabler den sunn bysammenheng for Drammen, med ekstremt god tilgjengelighet for gående og syklende, i tillegg til en nye elbuss-loop. Dette er Drammens nye storstue

21 3. Den sunne linje jobb for et sunt snitt gjennom Drammen

22 Spiraltoppen Elva Gamle gress 3. Den sunne linje fra Spiraltoppen til Gamle gress og videre til Fjell

23

24 55 idealkvartaler

25

26 Taxiparken Her bør det kunne klekkes ut en god ide. Taxisentralen må revitaliseres! Hva med å integrere taxi med park, plass, skisprint, amfiscene, Blå Kors, Natteravnssenter, café ogskateboardramper? Akebake om vinteren og piknik om sommeren. Kanskje kan dette bli den nye Gratishaugen?

27 BY + SYKEHUS Fremtidens sykehus

28 HELSEBREDDEN SYKEHUS Drammen klarte å utnytte sine byutviklingsegenskaper og tilpasset seg fremtidens behov gjennom frisk satsning på integrering av sunnhet i alle ledd. «sentraliser det vi må, desentraliser det vi kan»

29 HELSEBREDDENS SVAR PÅ SAMHANDLINGSREFORMEN: Omstillingsprosesser ved hjelp av byutvikling Forebyggende tiltak i byen fremfor reparasjon og rehabilitering Tidliginnsats fremfor sen innsats Spesialiserte fagmiljøer organisert i klynger og nettverk Betydelig brukermedvirkning og tydelige pasientroller gjennom sømløse institusjoner Godt utviklet regionalt samarbeid fra Kongsberg til Bærum. Ledende i landet på helsefremmende tiltak i bymiljø Kortreist helse Tenker helse i alt vi gjør En knakende god kommuneplan

30 DRAMMEN ER FREMTIDENS SYKEHUS Utfordringene med befolknings-sammensetning, eldrebølge, flere kronikere, utgifteksplosjon, ekstremvær osv. har ført til store utfordringer for helse-norge. Ser vi dette i sammenheng med økende sentralisering og sterkt voksende byer, setter dette store krav til samfunnet og byers organisering. Drammen har klart å omstille byens logikk i takt med disse utfordringene. Dette har gitt byen en utvidet mening. Gjennom en styrket bystrategi og tro på sentrum, har Drammen klart å utnytte sine byutviklingsegenskaper og tilpasset seg fremtidens behov gjennom frisk satsning på integrering av sunnhet i alle ledd. Som et resultat av samhandlingsreformen og bygging av nytt sykehus har Drammen by og Vestre Viken over lang tid samarbeidet om integrerte byløsninger og kreativ samhandling. Samarbeidet har resultert i en desentralisert sykehusmodell og et sømløst helsevesen, maksimalt integrert i byen. Dette har åpnet for en ny og innovativ kurs for Drammens byutvikling. Mange snakker nå om Drammen som et urbant og vellykket sunnhetshus.

31 4 FORSLAG TIL NYE HELSEHUS LIVSSTIL Bevissthet rundt å være frisk har ført til en egen form for livsstil. Helsestudioer har blitt til livsstils-huber. Offentlig/private helseklubbvarianter som er integrert med kultur, idrett, mosjon og personlig helse. Her kan du få skreddersydde helsepakker og en personlig oppfølging. Dette er en opplysningssentral som støtter og guider mennesker mot en sunnere livsstil. Alt fra matvarer til ferie. URBAN HELSE Fremtidens operasjoner er basert på mindre inngrep, skalpellen blir mindre og mindre brukt. Dette gjør at flere og flere helseoppgaver, som før var avhengig av et tungt sykehusapparat, nå kan utføres i mindre enheter. Kroniske pasienter blir mer og mer vanlig. Dette fører til daglige rutiner som i større grad vil behandles på lokale helsesentre. HELE PERSONEN Skal vi unngå livsstilsykdommer, ensomhet, og andre mer alvorlige psykiske lidelser, må vi finne nye måter å løse ting på. Overgang fra kroppslig fokus på helse gjennom idrett, til større forståelse for sinnet og den mentale helse. Psykosomatisk og psykonevroimmunologi vil eskalere innen helsesektoren, som vil bli tvunget til å fokusere på hele personen. Energimedisin, informasjonsmedisin og til og med spirituellmedisin vil kanskje måtte bli stuerent. Dette gjør det desto mer komplisert, og vil kreve kreativ samhandling og mot. Nettverksløsninger og klyngeteori med et brett spekter av kompetanse bør implementeres i byen. Slik at det blir enklere å linke diagnoser og terapi. INTEGRERT OMSORG Hvis vi ser bort fra at det opplagt her er en varmere og mer menneskelig tilpasset by, vil integrert omsorg handle om teknologi og effektivisering av systemer. Web-portaler, helseinformasjon, videokonsultering etc. kan være med til å understøtte allerede godt utviklete hjemmetjenester med ambulerende team.

32 Her er noen forslag til helseprogrammer i byen: HELSEVOGNA mobil helseservice IDÉPOLIKLINIKK for gode og dårlige ideer XXL-HELSESENTER høyteknologisk og moderne, erstatter mange tidligere sykehusfunksjoner URBAN HELSE Tett på gata LIVSHUS hel helsestasjon MULTIDISIPLINÆRE HELSEHUS tverrfaglig spisskompetanse HELSEKLUBB personlig helse, skreddersydde løsninger TEKNOGYM energiproduserende og klimanøytral NABODOKTOR få sykehuset hjem til deg FINN FREM PÅ HELSEBREDDEN - egen orienterings app. HELSEREISEBYRÅ

33 VELFERD, BOLIG OG JOBB:

34 VELFERD FØRST

35 LIVSKVALITET «Hvorledes kan vi kalde på livskvalitet, slik at den beholdes høy eller blir høyere. Livskvalitet går overhode ikke på hva man har, men på hva man føler man er, og hvordan det er. Hva er det som gleder oss» Arne Næss, livsfilosof.

36 Et eksempel: FRISK OG SUNN I GARASJEN Hvordan sørge for at menn over 50 trives i en byleilighet? Hva med en egen avsatt etasje i parkeringshuset. Skapt for bilgale, samlere, hobbysnekkere og karer som kjeder seg på 70 kvm uten betydelige oppgaver. Her kan det være mulig å låne verktøy, spille innebandy, lage garasjeband, starte egne garasjeklubber eller Ved-gjeng. De er sikkert mulig å la godstolen stå i en krok, hvis den er blitt skiftet ut med en yngre og mer moderne design sak.

37 8 OPPVEKSTSENTRET ETTER FJELL-MODELLEN Innhold: Primært for barn, men tett knyttet opp mot besteforeldrefunksjoner, overnatting, mat, idrett, kultur og aktiviteter, en forlengelse av skolevesenet, barnevern, kunnskapssnitt, forskning og helse og omsorg, gratis SFO + mottaksklasser for hele Drammen. Plass til matsal, kjøkken og fritidsutstyrsdeponi. Ikke langt fra sportsområdene og bussholdeplass. Skolen sammen med idretten og frivillige organisasjoner er åpne hus i alle bydeler. Frivillighetssentraler og bydelsintegratorer er sentrale i modellen. Frivillighetssentralen på Fjell: En stillingsressurs utløser ca 7 årsverk (mer enn timer )med ulønnet frivillig innsats. Denne innsatsen kommer hele bydelen til gode med tiltak på Helse, eldre, trivsel i bydelen, hobby, kvinnegrupper, barn og unge og en-til-en hjelp.

38 SKOLEN Er en åpen heldagsskole. Skolene er sunne skoler (Jfr Kassel Waldau i Tyskland) hvor elevene har en integrert heldagsskole med undervisning, tilbud og fritidsaktiviteter fra kl Varm mat! To måltid om dagen, og 1-2 timer fysisk aktivitet hver dag Jfr Bunkeflomodellen (Daglig skolgymnastik är associerad med en ökad benmineralinlagring och ett större skelett hos flickor i klass 1 och 2) I Drammen har alle bydeler sin oppvekstsenter som sammen med innbyggerne legger til rette for og skaper det gode liv. Skole bolig omsorg i ett integrert perspektiv. Skolen kulturskolen og idretten legger felles planer for heldagsskolen. I den integrerte byen er det helhetstvang. Ingen skole er bare skole og ingen rektor/leder er kun ansvarlig for å passe på sin skole eller institusjon. ET TETTERE SAMMARBEID MED FRIVILLIGHETEN Er sentral i det nye Drammen. Det holder ikke med skryt i nyttårstaler og idrettsgallaer på TV. Frivilligheten må synliggjøres, utnyttes og organiseres bedre i fremtidens Drammen. For eksempel kan psykisk helse tas på alvor gjennom frivillighetens nærhet til enkelte utsatte samfunnsgrupper. Det er denne tilliten som skal til for å jobbe målbevisst med enkeltmennesket, og bidra til at flere får en bedre hverdag.

39 STEDSANS HELE ÅRET Det finnes både billige og dyre prosjekter- men et sted må vi jo begynne. Store grep og enkle tiltak som midlertidige konstruksjoner og arrangement i det offentlige mellomrom er en fin start. Aktiviteter som teater, street art, sport, parader mm. utnytter plasser gater, smug, bakgårder, osv. og er med til å bevisstgjøre det offentlige roms viktige rolle i samfunnet. Stedsans var starten på en byromstrategi. I Helsebredden er det stedsans hele året. FLERE MULIGHETER: Kunstløpet Utendørs filmfestival Helseloopen Drammensmila Stedsans - teater, div teaterscener Sats runden 5 mila i OL 2022 Gatefestival Bakgårds program Musikkfestivalen Musikkstien på alle kafeer og klubber Drammen Åpen Port: Poseifetival i alle portrommene.

40 DU ER ELDREBØLGEN Hva vil du gjøre når du blir 74? Hvordan vil du bo? Tett på et mangfold av kulturtilbud og daglige fasiliteter som gjør det hverdagslige enkelt og sømløst. Enkel tilgang til mosjon og bevegelse kanskje, klart det! Skal vi forbli i komfortsonen må vi tenke langsikt, smart og i felleskap. Er du klar for å gå ned på velferd? LIVSSTILSENDRING Vil du leve det gode liv i fremtidens Norge, må du og flere med deg antagelig måtte legge om stilen. Hvem vet, du må kanskje bo, jobbe og handle innenfor en femminutters gåavstand. VINTER- OG SOMMERBY Vi bør alltid ha i bakhodet at, selv med fremtidige klimaendringer, vil Drammen sannsynlig forbli en vinterby 6 måneder om året. Kreativ bruk av vinterbyen blir viktig. Ting må kunne ha flere funksjoner tilpasset årstidene. Fokus på helårsbruk av nye plasser, akser, kvartaler og rom (sunnhetsaksen, skoleanlegg, ball om sommeren is om vinteren. Bandy er OL gren i 2036 og det norske Bronselandslaget domineres av Drammensspillere ) GATEVARME, EN GOD HELSEØKONOMISK INVESTERING. Mer Bevegelse og trivsel, mindre skader etc. Generelt mer bruk av offentlig gater og plasser, økt livskvalitet og blidere befolkning. I 2036 er alle gateløp og plasser i Drammen varmet opp med vannbåren varme fra Drammenselva. Etter at tibetanske munker i 2010 velsignet Drammenselva under Drammen Sacred Music Festival er elva i 2036 hovedkilde til energi og matproduksjon i Drammensdalen. EN BY OG BLI GAMMEL MED, HELE ÅRET Du trenger ikke dra til Nice, Roma eller Costa del Sol for å få påfyll. Du kan nyte livet her, LOKAL KORTREIST LYKKE. LEK DEG SUNNERE Legge til rette for at det å bevege seg skal være lystbetont og gøy for alle. Det bør kunne være en lek og gå i byen. Hva med å huske når du venter på bussen, skispors fortauet, dataspill på hus gavler, paradis og basketball i gata, kreativ snøbrøyting, Per Sivles fotspor, osv. Jo flere av oss som går jo sunnere blir vi. Vi møter flere, vi lever mer miljøvennlig, vi får mer inspirasjon og vi opplever ny ting. BIKUBER, BIRØKTERE OG BESTØVNING Vi må passe oss for å bli historieløse. Vi må kunne se hvor ting kommer fra. Se din plass i systemet. Skal man klare å fortette byen uten å miste rota, må vi også jobbe med forestillingen om hvorfor og hvordan det ble som det ble, uten å miste fremdrift. Kanskje må vi sette færre regler og flere krav. Bikuber i sentrum må vi kunne ha, gamle bygg må kunne stå, man kanskje bygges på. Omelett kommer fra egg som kommer fra høna, ikke fra Prior.

41 BOLIG FOR ALLE

42 800 Costa Del Hotvet 200 Øvre Sund Barnas boog bypark Lycheland Bragernes fortetting 600 Helsebredden HBBL 200 Tinghuskvartalet 35 Aassboliger 150 CC-varehus 75 Glitrekvartalet Sunn-land 1200 FutureStrømsø 1 og 2 15 Helseholmen 5000 NYE BOLIGER I SENTRUM

43 IDEALKVARTAL I utviklingen av idealkvartaler og idealhus, er innhold en viktig strategi. Idealkvartalene er som byens lymfeknuter og det offentlige rom er byens årer. Derfor er det i byens interesse at det stilles krav til innhold i større grad enn tidligere. Investering og utvikling av idealkvartalene bør være et tettere samarbeid mellom privat investering, offentlig interesser og det frivillige organisasjoner. HER ER NOEN FORSLAG TIL DOGMEREGLER : Åpent mot gaten. Alle førsteetasjer skal ha visuell kontakt med gaten og omvendt, basta. Må ligger langs viktige/strategiske fortetnings årer Skal inneholde tilstrekkelig mix til å tilfredsstille et befolkningssnitt og byens behov. «Helse først» Fokusere på helse og sunnhet gjennom konkrete program/innhold og tiltak i samhandlingsreformen, forebyggende og rehabiliterende. Dokumenteres. Friskhet gjennom sport, kultur og opplevelsestilbud integreres. Formaliserte samarbeid med frivillige organisasjoner Sammenslåing av eiendommer og ulike eiere om et felles mål. Dannelse av ideelle stiftelser belønnes Osv. FORSLAG TIL INNHOLD Forskjellige boligtyper: rålekre leiligheter, familieleiligheter, townhouse, studioer, studentboliger, småhus, luksusboliger, Mix av programmer:, kollektiv 60+, friskhjem, produksjon, verksted, kontor, utsalgsted, barneplass, pionerboliger, besteforeldrehjelpen, Semi-offentlige rom: gårdsrom, leserom, spillerom, gateplan, aktivisere takrom, kjøkkenhage, tenke sted, stillerom, poden, vaskesentral, mosjonsrom, trimforeldre, formidling av enkle jobber, vaktmestertjenesten og bolig, låneleiligheter, smørebu, skibod, verktøyrom, felleskjøkken, vaskehus, festsal, kjølerom i førsteetasje med mer.

44 SAMMENSATT BOLIGKVARTAL Her er det først og fremst tenkt et bærekraftig, energiproduserende boligkvartal. Et samfunnsnyttig og økonomisk bærekraftig prosjekt, med stort potensial. Nøkkelen til kvartalet og bydelens sosiale, suksess ligger i førsteetasje og dens evne til å kommunisere med gaten, parken og plassene. Økonomien ligger i utbygging oppover med terrasseleiligheter, +boliger, byboliger, kontorer og studioer, samt mindre enheter for utleie til private, frivillige organisasjoner og offentlige formål.

45

46 SKIHUSET Skihuset er barnas hus, blandet med boliger og barnehage. Her kan det være skibakke om vinteren og park om sommeren. Kanskje urbant snowboardanlegg knyttet til filmsenter i nært sammarbeid med Danvik folkehøyskole.

47 BOLIG + ANDRE INNHOLDSPROGRAMMER: Korthuset Hus for kultur og bevegelse Livshus Arbeidsbørs Parkeringshus for hobbyene til far Frivillighetshus Sjakk- og mathuset Eksport/import hus Farmahus Blodgiverbua De rimelige håndverkers hus Friskhus Bokse- og Østersklubb

48 JOBB FOR FREMTIDEN

49 DRAMMEN HAR I DAG ARBEIDSPLASSER. VI MÅ MINST SKAPE NYE INNEN NYTT SYKEHUS ER EN TING, MEN HVA MER KAN HELSEBREDDEN BY PÅ?

50 INNOVASJONS- BØLGEN - NÅ OGSÅ INN OVER DE OFFENTLIGE BREDDER! Kravene til helhetlig tankegang presser det offentlige til å vitalisere seg, være kreativ og komme opp med nye innovative og sømløse løsninger. Arena Helseinnovasjon og Vitensentret på Papirbredden har lenge samarbeidet på tvers av næringsliv, akademia og offentlig sektor. Deres parallelle utviklingsløp med sykehusbyen, har skapt en flora av innovative løsninger og bedrifter innen helse, omsorg og byutvikling. Drammen har blitt et levende arena for forskning på teknologisk så vel som organisatorisk helseinnovasjon. HELSEINNOVASJON Drammensdalen er i 2036 blitt Nordens raskest voksende klynge for helserelatert næring og innovasjon. Dynamikken ligger i: Den kompakte bys nærheten og det tette samarbeidet Universitetssykehus/Universitet/Helserelatert næringsliv. I 2036 arbeider mer enn mennesker i helserelatert virksomhet i Drammen Den integrerte by og byutvikling med fokus på sunnhet/helse i skole, pleie og omsorg, arbeidsliv, kultur og idrett. Næringsutvikling og Norges beste intermodale logistikk knutepunkt, Holmen. HELSHOLMEN

51 HELSEHOLMEN En lukket Helse og industripark, basert på kunnskapsintensive næringer inkl. forskning nært knyttet opp til produksjon innen helsesektoren. Hurtigest voksende Helse industriklynge i Norden. Høy andel forskning og produktutvikling. Har i ansatte og produserer helseprodukter som kuvøser, gummihansker og andre maskiner som sier pling. På grunn av havnas intermodale evner, pakkes og sendes produkter direkte til både Kina (båt), Gøteborg (tog) og Sjåk (bil) I tillegg har Drammen havn et tett samarbeid med Norges Røde kors og andre frivillige hjelpeorganisasjoner på holmen DRMNhejelpen er blitt et begrep, og kan bidra med skreddersydde løsninger for en vær humanitær katastrofe som måte inntreffe rundt omkring i verdene. Her er noen aktører: Holmen Helse industri Kuvøse produksjon DRMNs Stressless Import- og Exportforeningen - Ledene innen eksport og import av sunnhet, og helserelatert arbeidskraft. Helseholmen. DRMNFARMA DRMN-hjelpen, Spesialisert på alle former for Nødhjelp.

52 NANSEN SPORET Vi må kanskje begynne med en målrettet produksjon av HELTER. DRAMMENSERE kan mer enn å stå på ski. Hva med noen helter med global forståelse, godt samband, spesialsydde for internasjonalt hjelpearbeid innen helse, logistikk og byutvikling. Nansen var ikke først og fremst en god skiløper.

53 NOEN FLERE JOBBIDEER EKTE KJÆRLIGHET OG REGIONSVERTSKAP Vi bygger videre på en by med et sunt hjerte, godt plantet i byen og regionen. Godset har aldri vært bare fra Drammen. NYE GAMLE GRESS En regional kultur og sportsarena, et naturlig og nøytralt samlingspunkt for alle klubber i distriktet. HELSEBREDDEN UNIVERSITET Liste over forskningsfelt: Aldring og helse Barn og ungdom Forebyggende og rehabiliterende Global helse Helseetikk og samhandling Legemidler Livsstil og kultur DRAMMEN SITTER MIDT I MATFATET, LA OSS JOBBE REGIONALT: 1950: tradisjonell mat fra distriktet produksjon og foredling: 80% (radius 4mil) 2011: mat importert fra hele verden 80% 2036: mat fra hele verden, dyrket og foredlet lokalt: 80% Kortreist mat til skolebenken, pendlere, familier i tidsklemma, sykehjem, sykehuset, eldre enslige, overtidsarbeidere, osv. VIKENBYGGET - REGIONALT PUNKTHUS. Som vertskapsby har Drammen utviklet en viktig institusjon langs Elvebredden og funnet sin plass som regionens naturlige omdreiningspunkt. CROWD-FUNDING YES WE CAN! Oppstartsmiljøer trenger penger. Sosiale medier gir i dag flere muligheten til å starte noe. For to år siden hjalp det Barack Obama til makten. Dette betyr at folk bestemmer selv hva de tror på og hvem de vil stemme på. SÅ siden folk alltid har hvert opptatt av Helsa, er det på tide å finne på noe lurt folkens. Drammen har lenge vært åpen for innovasjons-prosjekter på tvers av firma- og virksomhetsgrenser. Byen og regionen har derfor løst tunge omstillinger og reformer i offentlig sektor på en heroisk og innovativ måte. Dette har ført til at DRMN har blitt til en forgangsregion innen sosiale utfordringer. PENDLERBETJENING Bestill varm mat fra bydelens ulike restauranter (eller varehandling) via App på mobilen, si ifra hvor du har parkert, og mat står klar ved relevant henteplass. Mulig med holde-varm stasjon. Skjortestryking etc. Vaske/brette/stryke også. Andre ting? HELSEDESIGN Vi beveger oss bort fra den klassiske helse looken. Moteskapere, designere interiørarkitekter og andre arkitekter her er det mange mulige nisjer! MIKROKREDITT Vi prøver oss igjen, det må da være noen som kan plukke opp denne ballen! FORSKNING PÅ MAT I SMITHESTRØMJORDET Gården kan brukes til matfestivaler og arrangement, kokkeskole, masterchef Drammen, Slow food, med mer. En ny matkultur kan være i støpeskjeen. SHARED CHEF Frivillig organisasjoner, etniske grupperinger deler på kjøkken og matsal, lager lunsj til bydelens bedrifter & til skolen Småcafé/restauranter i foodcourt, felles sitteplass "senterleder" - brand manager. NYE YRKESGRUPPER Helse arbeidere er ikke bare en hvitfrakk med tresko, Arkitekter er ikke lengre bare fasadeleverandører og Kommunenes mann er ikke bare kommunegrå. Nye arbeidsplasser er dømt til forandring. Her må det tenkes fleksible strukturer både materielt og immaterielt. ARBEIDSINNVANDRING EN KOMMUNAL STRATEGI 4 bølger med arbeidsinnvandring i Drammen, har gjort at byen har lange tradisjoner innen feltet. HISTORISKE BØLGER Hollendere, dansker, tyskere og briter. Arbeid: bonde og sjømannsmiljø Svensker, tyskere og polakker. Arbeid: rallarer, Bygging av jernbane og fløting av tømmer Tyrkere, pakistanere og indiere. Arbeid: gjestearbeidere i papir- og celluloseindustrien Litauere, polakker og estlendere og rumenere. Arbeid: byggebransjen. NY BØLGE: 2012 Helsearbeiderbølgen fra Europa og resten av verden - en strategi for hele landet. ARBEIDSINNVANDRINGSHOTELL Nøktern stil, tett på det offentlige rom. Typisk opp til 3 måneders opphold. Kombinere noen rom med eldresenter, ikke utenkelig at arbeiderne jobber der. ARBEIDSINNVANDRERBOLIGER Godt integrert i Idealkvartalene HÅNDBRYGGERIET Mer av dette!

54 Sats på Cash & Carry Hus for handling og bevegelse - et nytt helsekonsept for eldre. Parkeringsgarasjer for menn over 50 med bildilla og samlemani, utvidet CC-Varehus og nye eldreboliger på taket. Bygget inneholder en hjelpesentral, et lite sjakkhus og spiralhusets egen løpebane. for tur og trim.

55 OPPSUMMERING

56 Helsebredden har vært med til å utvikle en by som kombinerer historie, menneskelig skala og individualisme med tetthet og bærekraft. Byloopen er Drammens viktige puls. Bynettverket er byens kapillærårer. Strategien fremhever og tar vare på de porøse steder og de oversette mellomrommene som samlet DEN KAPILLÆRE SUNNHETSBYEN. sett har skapt :

57 - en sunn by med et stort hjerte

58 FORVANDLING TIL HELSEBREDDEN, FRA I DAG TIL 2036 KAN OPPSUMMERES SLIK: Fra Ren elv til Aktiv elv Fra elvepromenade til byloop Fra byakse til sunnhetsakse Fra veipakke Drammen til helsepakke Fra Papirbredden til Helsebredden

59 Historien om HELSEBREDDEN er laget av: DRMA arkitekter, Drammen COBE arkitekter, København Papirbredden Innovasjon

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING Hvilke bedrifter/organisasjoner var representert? Akademiet vgs Drammen Drammen

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer