Historien om Helsebredden. DRMA, COBE og Paribredden Innovasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historien om Helsebredden. DRMA, COBE og Paribredden Innovasjon"

Transkript

1 Historien om Helsebredden DRMA, COBE og Paribredden Innovasjon

2 DRAFN > DRAMMEN > år år år

3 DRAFN > DRAMMEN > Gjemmested Handelsplass Integrert by

4 HELSEBREDDEN 2036

5 - DETTE ER HISTORIEN OM DEN SUNNE BY MED DET STORE HJERTET. En viktig livskvalitet for oss alle er å kunne påvirke våre omgivelser og føle oss inkludert. Skal Drammen bli en by som tenker, må drammenseren føle seg betydningsfull. Helsebredden har derfor lagt vekt på medvirkning som sin bystrategi. En strategi som legger til rette for historie, menneskelig skala og individualisme, kombinert med tetthet og bærekraft. Fremtidsbildet Helsebredden viser 55 forslag til hvordan fylle Drammen sentrum med innhold. Her er to nye sentrumsløyper, et sykehus maksimalt integrert i byen og åtte nye oppvekstsentre. Alternative boligformer og sportsprogrammer som vikles inn i helse, handel og næring. Fremtidsbildet inneholder et bredt spekter av idéer: fra nye sentrumsboliger og alternative arbeidsplasser, til nytt kommunevåpen og varmlunsj i skolen! Folkehelse og helsebredde blir viktig i den videre utvikling av et bærekraftig og framoverlent Drammen, spesielt med tanke på befolkningstrender, og konkrete kraftsentre som et kommende områdesykehus og Drammens voksende utdanningsinstitusjoner. Helsebredden er ingen masterplan, men en oppfordring til byen om å ta vare på det unike, og derigjennom fortsette å fremstå som en robust by med et godt og allment velferdssystem, mangfoldig boligtilbud og fremtidsrettet næringsliv. Helsebredden er et samlende prosjekt, som krever mot. Mot til å delta, mot til å gjennomføre, mot til tenke nytt og annerledes. Blir helse fremtiden filosofisk uttrykk for den urbane drømmen om Drammen, kan vi alle glede oss!

6 BYINNHOLD BÆREKRAFTIG OG HEL BY - FRA BUNN TIL TOPP

7

8 START MEDVIRKNING Livskvalitet og mental sunnhet henger sammen med medvirkning og deltagelse i eget liv. Dugnadsgjeng, protestgrupper, interesseorganisasjoner, idrettsklubber, mannen i gata, Per, nabokona etc. Mange vil gjerne bruke det offentlige rom til å påvirke. Ofte er problemet at noen roper høyere enn andre. Vi må derfor gi flere muligheten, og det trenger ikke alltid være i protest mot noe. Vi trenger flere nøytrale og mindre offentlige møteplasser for utveksling. Biblioteket er jo en knallgod start. Utstillingen på Sundland i 2012 var en god oppfølger. På tide med Konnerudnedføring?

9 HVA MED ET NYTT OG SAMLENENDE BYVÅPEN Drammen byvåpen er i hovedtrekk en gjengivelse av Bragernes bysegl av Kjøpstaden Strømsø på sydsiden av elven hadde sitt eget segl. Da de to markedsbyene i 1811 ble slått sammen til en by under navnet Drammen, ble Bragernes segl valgt til byens våpen. Nåværende byvåpen ble med enkelte endringer godkjent av bystyret i Kanskje på tide med en ny runde i bystyret.

10 BYSTOLTHET Den langsiktige satsningen på sentrum gjennom strategisk byutvikling som integrert sunnhet og medvirkning, gjort byen fleksibel og robust nok til å takler nye omstillinger. Store og tunge reformer kan lett integreres i et effektivt og gjennomarbeidet bynettverk, med fleksible byløsninger til fordel for innbyggerne og regionen. er blitt en tett og mangfoldig arena for dialog. Drammenserens sterke bekreftelse av sosiale egenart er tett knyttet til byen og et felles levesett som preger innbyggernes tenkemåte og vurderinger. Denne bykjærligheten har vært med til å skape en hel- og integrert by med mer fordomsfri holdninger til utlendinger og historisk marginaliserte folkeslag.

11 TETTHET I 2036 er vi kanskje Drammensere. Dette betyr at vi skal vokse med nye Drammensere. Vi øker da med et stk. Kongsberg eller to Konnerud i løpet av 24 år. La oss s si at av disse skal bo i sentrum. Hva betyr det for tettheten i Drammen sentrum?

12 HER ER ET OVERFLATISK REGNESTYKKE OM FREMTIDENS PLASSBEHOV: En Drammenser trenger eks. 50 kvm til å bo, 25 kvm til å jobb eller gå på skole, 25 kvm til fritid og annet, totalt blir dette 100 kvm pr. nye innbygger i sentrum. Kvadratmeterbehov i sentrum de neste 24 år vil da være: 100 kvm x personer = kvm Trekke vi fra rehabilitering og effektivisering vil vi komme til å trenge nye kvadratmeter i sentrum de neste 24 årene. Til sammenligning betyr dette å bygge 30 bygg på størrelse med papirbredden

13 X 30

14 1 VISJON 3 STRATEGIER 55 IDEALKVARTALER 1001 IDEER NYE BOLIGER NYE ARBEIDSPLASSER DRAMMENSERE KVM NYBYGG NYE BRUKSAREALER NOK I BYGGEINVESTERING FERSKE TALL FRA 2036

15 FORSLAG TIL NY STRATEGI FOR DRAMMEN

16

17 Helsebredden 2036 er en nettverksby

18 3 BYGREP:

19 1. Elvpromenaden fortsett å styrke Drammens rekreative grønne og blå samlingsrom

20 2. Byloopen etabler den sunn bysammenheng for Drammen, med ekstremt god tilgjengelighet for gående og syklende, i tillegg til en nye elbuss-loop. Dette er Drammens nye storstue

21 3. Den sunne linje jobb for et sunt snitt gjennom Drammen

22 Spiraltoppen Elva Gamle gress 3. Den sunne linje fra Spiraltoppen til Gamle gress og videre til Fjell

23

24 55 idealkvartaler

25

26 Taxiparken Her bør det kunne klekkes ut en god ide. Taxisentralen må revitaliseres! Hva med å integrere taxi med park, plass, skisprint, amfiscene, Blå Kors, Natteravnssenter, café ogskateboardramper? Akebake om vinteren og piknik om sommeren. Kanskje kan dette bli den nye Gratishaugen?

27 BY + SYKEHUS Fremtidens sykehus

28 HELSEBREDDEN SYKEHUS Drammen klarte å utnytte sine byutviklingsegenskaper og tilpasset seg fremtidens behov gjennom frisk satsning på integrering av sunnhet i alle ledd. «sentraliser det vi må, desentraliser det vi kan»

29 HELSEBREDDENS SVAR PÅ SAMHANDLINGSREFORMEN: Omstillingsprosesser ved hjelp av byutvikling Forebyggende tiltak i byen fremfor reparasjon og rehabilitering Tidliginnsats fremfor sen innsats Spesialiserte fagmiljøer organisert i klynger og nettverk Betydelig brukermedvirkning og tydelige pasientroller gjennom sømløse institusjoner Godt utviklet regionalt samarbeid fra Kongsberg til Bærum. Ledende i landet på helsefremmende tiltak i bymiljø Kortreist helse Tenker helse i alt vi gjør En knakende god kommuneplan

30 DRAMMEN ER FREMTIDENS SYKEHUS Utfordringene med befolknings-sammensetning, eldrebølge, flere kronikere, utgifteksplosjon, ekstremvær osv. har ført til store utfordringer for helse-norge. Ser vi dette i sammenheng med økende sentralisering og sterkt voksende byer, setter dette store krav til samfunnet og byers organisering. Drammen har klart å omstille byens logikk i takt med disse utfordringene. Dette har gitt byen en utvidet mening. Gjennom en styrket bystrategi og tro på sentrum, har Drammen klart å utnytte sine byutviklingsegenskaper og tilpasset seg fremtidens behov gjennom frisk satsning på integrering av sunnhet i alle ledd. Som et resultat av samhandlingsreformen og bygging av nytt sykehus har Drammen by og Vestre Viken over lang tid samarbeidet om integrerte byløsninger og kreativ samhandling. Samarbeidet har resultert i en desentralisert sykehusmodell og et sømløst helsevesen, maksimalt integrert i byen. Dette har åpnet for en ny og innovativ kurs for Drammens byutvikling. Mange snakker nå om Drammen som et urbant og vellykket sunnhetshus.

31 4 FORSLAG TIL NYE HELSEHUS LIVSSTIL Bevissthet rundt å være frisk har ført til en egen form for livsstil. Helsestudioer har blitt til livsstils-huber. Offentlig/private helseklubbvarianter som er integrert med kultur, idrett, mosjon og personlig helse. Her kan du få skreddersydde helsepakker og en personlig oppfølging. Dette er en opplysningssentral som støtter og guider mennesker mot en sunnere livsstil. Alt fra matvarer til ferie. URBAN HELSE Fremtidens operasjoner er basert på mindre inngrep, skalpellen blir mindre og mindre brukt. Dette gjør at flere og flere helseoppgaver, som før var avhengig av et tungt sykehusapparat, nå kan utføres i mindre enheter. Kroniske pasienter blir mer og mer vanlig. Dette fører til daglige rutiner som i større grad vil behandles på lokale helsesentre. HELE PERSONEN Skal vi unngå livsstilsykdommer, ensomhet, og andre mer alvorlige psykiske lidelser, må vi finne nye måter å løse ting på. Overgang fra kroppslig fokus på helse gjennom idrett, til større forståelse for sinnet og den mentale helse. Psykosomatisk og psykonevroimmunologi vil eskalere innen helsesektoren, som vil bli tvunget til å fokusere på hele personen. Energimedisin, informasjonsmedisin og til og med spirituellmedisin vil kanskje måtte bli stuerent. Dette gjør det desto mer komplisert, og vil kreve kreativ samhandling og mot. Nettverksløsninger og klyngeteori med et brett spekter av kompetanse bør implementeres i byen. Slik at det blir enklere å linke diagnoser og terapi. INTEGRERT OMSORG Hvis vi ser bort fra at det opplagt her er en varmere og mer menneskelig tilpasset by, vil integrert omsorg handle om teknologi og effektivisering av systemer. Web-portaler, helseinformasjon, videokonsultering etc. kan være med til å understøtte allerede godt utviklete hjemmetjenester med ambulerende team.

32 Her er noen forslag til helseprogrammer i byen: HELSEVOGNA mobil helseservice IDÉPOLIKLINIKK for gode og dårlige ideer XXL-HELSESENTER høyteknologisk og moderne, erstatter mange tidligere sykehusfunksjoner URBAN HELSE Tett på gata LIVSHUS hel helsestasjon MULTIDISIPLINÆRE HELSEHUS tverrfaglig spisskompetanse HELSEKLUBB personlig helse, skreddersydde løsninger TEKNOGYM energiproduserende og klimanøytral NABODOKTOR få sykehuset hjem til deg FINN FREM PÅ HELSEBREDDEN - egen orienterings app. HELSEREISEBYRÅ

33 VELFERD, BOLIG OG JOBB:

34 VELFERD FØRST

35 LIVSKVALITET «Hvorledes kan vi kalde på livskvalitet, slik at den beholdes høy eller blir høyere. Livskvalitet går overhode ikke på hva man har, men på hva man føler man er, og hvordan det er. Hva er det som gleder oss» Arne Næss, livsfilosof.

36 Et eksempel: FRISK OG SUNN I GARASJEN Hvordan sørge for at menn over 50 trives i en byleilighet? Hva med en egen avsatt etasje i parkeringshuset. Skapt for bilgale, samlere, hobbysnekkere og karer som kjeder seg på 70 kvm uten betydelige oppgaver. Her kan det være mulig å låne verktøy, spille innebandy, lage garasjeband, starte egne garasjeklubber eller Ved-gjeng. De er sikkert mulig å la godstolen stå i en krok, hvis den er blitt skiftet ut med en yngre og mer moderne design sak.

37 8 OPPVEKSTSENTRET ETTER FJELL-MODELLEN Innhold: Primært for barn, men tett knyttet opp mot besteforeldrefunksjoner, overnatting, mat, idrett, kultur og aktiviteter, en forlengelse av skolevesenet, barnevern, kunnskapssnitt, forskning og helse og omsorg, gratis SFO + mottaksklasser for hele Drammen. Plass til matsal, kjøkken og fritidsutstyrsdeponi. Ikke langt fra sportsområdene og bussholdeplass. Skolen sammen med idretten og frivillige organisasjoner er åpne hus i alle bydeler. Frivillighetssentraler og bydelsintegratorer er sentrale i modellen. Frivillighetssentralen på Fjell: En stillingsressurs utløser ca 7 årsverk (mer enn timer )med ulønnet frivillig innsats. Denne innsatsen kommer hele bydelen til gode med tiltak på Helse, eldre, trivsel i bydelen, hobby, kvinnegrupper, barn og unge og en-til-en hjelp.

38 SKOLEN Er en åpen heldagsskole. Skolene er sunne skoler (Jfr Kassel Waldau i Tyskland) hvor elevene har en integrert heldagsskole med undervisning, tilbud og fritidsaktiviteter fra kl Varm mat! To måltid om dagen, og 1-2 timer fysisk aktivitet hver dag Jfr Bunkeflomodellen (Daglig skolgymnastik är associerad med en ökad benmineralinlagring och ett större skelett hos flickor i klass 1 och 2) I Drammen har alle bydeler sin oppvekstsenter som sammen med innbyggerne legger til rette for og skaper det gode liv. Skole bolig omsorg i ett integrert perspektiv. Skolen kulturskolen og idretten legger felles planer for heldagsskolen. I den integrerte byen er det helhetstvang. Ingen skole er bare skole og ingen rektor/leder er kun ansvarlig for å passe på sin skole eller institusjon. ET TETTERE SAMMARBEID MED FRIVILLIGHETEN Er sentral i det nye Drammen. Det holder ikke med skryt i nyttårstaler og idrettsgallaer på TV. Frivilligheten må synliggjøres, utnyttes og organiseres bedre i fremtidens Drammen. For eksempel kan psykisk helse tas på alvor gjennom frivillighetens nærhet til enkelte utsatte samfunnsgrupper. Det er denne tilliten som skal til for å jobbe målbevisst med enkeltmennesket, og bidra til at flere får en bedre hverdag.

39 STEDSANS HELE ÅRET Det finnes både billige og dyre prosjekter- men et sted må vi jo begynne. Store grep og enkle tiltak som midlertidige konstruksjoner og arrangement i det offentlige mellomrom er en fin start. Aktiviteter som teater, street art, sport, parader mm. utnytter plasser gater, smug, bakgårder, osv. og er med til å bevisstgjøre det offentlige roms viktige rolle i samfunnet. Stedsans var starten på en byromstrategi. I Helsebredden er det stedsans hele året. FLERE MULIGHETER: Kunstløpet Utendørs filmfestival Helseloopen Drammensmila Stedsans - teater, div teaterscener Sats runden 5 mila i OL 2022 Gatefestival Bakgårds program Musikkfestivalen Musikkstien på alle kafeer og klubber Drammen Åpen Port: Poseifetival i alle portrommene.

40 DU ER ELDREBØLGEN Hva vil du gjøre når du blir 74? Hvordan vil du bo? Tett på et mangfold av kulturtilbud og daglige fasiliteter som gjør det hverdagslige enkelt og sømløst. Enkel tilgang til mosjon og bevegelse kanskje, klart det! Skal vi forbli i komfortsonen må vi tenke langsikt, smart og i felleskap. Er du klar for å gå ned på velferd? LIVSSTILSENDRING Vil du leve det gode liv i fremtidens Norge, må du og flere med deg antagelig måtte legge om stilen. Hvem vet, du må kanskje bo, jobbe og handle innenfor en femminutters gåavstand. VINTER- OG SOMMERBY Vi bør alltid ha i bakhodet at, selv med fremtidige klimaendringer, vil Drammen sannsynlig forbli en vinterby 6 måneder om året. Kreativ bruk av vinterbyen blir viktig. Ting må kunne ha flere funksjoner tilpasset årstidene. Fokus på helårsbruk av nye plasser, akser, kvartaler og rom (sunnhetsaksen, skoleanlegg, ball om sommeren is om vinteren. Bandy er OL gren i 2036 og det norske Bronselandslaget domineres av Drammensspillere ) GATEVARME, EN GOD HELSEØKONOMISK INVESTERING. Mer Bevegelse og trivsel, mindre skader etc. Generelt mer bruk av offentlig gater og plasser, økt livskvalitet og blidere befolkning. I 2036 er alle gateløp og plasser i Drammen varmet opp med vannbåren varme fra Drammenselva. Etter at tibetanske munker i 2010 velsignet Drammenselva under Drammen Sacred Music Festival er elva i 2036 hovedkilde til energi og matproduksjon i Drammensdalen. EN BY OG BLI GAMMEL MED, HELE ÅRET Du trenger ikke dra til Nice, Roma eller Costa del Sol for å få påfyll. Du kan nyte livet her, LOKAL KORTREIST LYKKE. LEK DEG SUNNERE Legge til rette for at det å bevege seg skal være lystbetont og gøy for alle. Det bør kunne være en lek og gå i byen. Hva med å huske når du venter på bussen, skispors fortauet, dataspill på hus gavler, paradis og basketball i gata, kreativ snøbrøyting, Per Sivles fotspor, osv. Jo flere av oss som går jo sunnere blir vi. Vi møter flere, vi lever mer miljøvennlig, vi får mer inspirasjon og vi opplever ny ting. BIKUBER, BIRØKTERE OG BESTØVNING Vi må passe oss for å bli historieløse. Vi må kunne se hvor ting kommer fra. Se din plass i systemet. Skal man klare å fortette byen uten å miste rota, må vi også jobbe med forestillingen om hvorfor og hvordan det ble som det ble, uten å miste fremdrift. Kanskje må vi sette færre regler og flere krav. Bikuber i sentrum må vi kunne ha, gamle bygg må kunne stå, man kanskje bygges på. Omelett kommer fra egg som kommer fra høna, ikke fra Prior.

41 BOLIG FOR ALLE

42 800 Costa Del Hotvet 200 Øvre Sund Barnas boog bypark Lycheland Bragernes fortetting 600 Helsebredden HBBL 200 Tinghuskvartalet 35 Aassboliger 150 CC-varehus 75 Glitrekvartalet Sunn-land 1200 FutureStrømsø 1 og 2 15 Helseholmen 5000 NYE BOLIGER I SENTRUM

43 IDEALKVARTAL I utviklingen av idealkvartaler og idealhus, er innhold en viktig strategi. Idealkvartalene er som byens lymfeknuter og det offentlige rom er byens årer. Derfor er det i byens interesse at det stilles krav til innhold i større grad enn tidligere. Investering og utvikling av idealkvartalene bør være et tettere samarbeid mellom privat investering, offentlig interesser og det frivillige organisasjoner. HER ER NOEN FORSLAG TIL DOGMEREGLER : Åpent mot gaten. Alle førsteetasjer skal ha visuell kontakt med gaten og omvendt, basta. Må ligger langs viktige/strategiske fortetnings årer Skal inneholde tilstrekkelig mix til å tilfredsstille et befolkningssnitt og byens behov. «Helse først» Fokusere på helse og sunnhet gjennom konkrete program/innhold og tiltak i samhandlingsreformen, forebyggende og rehabiliterende. Dokumenteres. Friskhet gjennom sport, kultur og opplevelsestilbud integreres. Formaliserte samarbeid med frivillige organisasjoner Sammenslåing av eiendommer og ulike eiere om et felles mål. Dannelse av ideelle stiftelser belønnes Osv. FORSLAG TIL INNHOLD Forskjellige boligtyper: rålekre leiligheter, familieleiligheter, townhouse, studioer, studentboliger, småhus, luksusboliger, Mix av programmer:, kollektiv 60+, friskhjem, produksjon, verksted, kontor, utsalgsted, barneplass, pionerboliger, besteforeldrehjelpen, Semi-offentlige rom: gårdsrom, leserom, spillerom, gateplan, aktivisere takrom, kjøkkenhage, tenke sted, stillerom, poden, vaskesentral, mosjonsrom, trimforeldre, formidling av enkle jobber, vaktmestertjenesten og bolig, låneleiligheter, smørebu, skibod, verktøyrom, felleskjøkken, vaskehus, festsal, kjølerom i førsteetasje med mer.

44 SAMMENSATT BOLIGKVARTAL Her er det først og fremst tenkt et bærekraftig, energiproduserende boligkvartal. Et samfunnsnyttig og økonomisk bærekraftig prosjekt, med stort potensial. Nøkkelen til kvartalet og bydelens sosiale, suksess ligger i førsteetasje og dens evne til å kommunisere med gaten, parken og plassene. Økonomien ligger i utbygging oppover med terrasseleiligheter, +boliger, byboliger, kontorer og studioer, samt mindre enheter for utleie til private, frivillige organisasjoner og offentlige formål.

45

46 SKIHUSET Skihuset er barnas hus, blandet med boliger og barnehage. Her kan det være skibakke om vinteren og park om sommeren. Kanskje urbant snowboardanlegg knyttet til filmsenter i nært sammarbeid med Danvik folkehøyskole.

47 BOLIG + ANDRE INNHOLDSPROGRAMMER: Korthuset Hus for kultur og bevegelse Livshus Arbeidsbørs Parkeringshus for hobbyene til far Frivillighetshus Sjakk- og mathuset Eksport/import hus Farmahus Blodgiverbua De rimelige håndverkers hus Friskhus Bokse- og Østersklubb

48 JOBB FOR FREMTIDEN

49 DRAMMEN HAR I DAG ARBEIDSPLASSER. VI MÅ MINST SKAPE NYE INNEN NYTT SYKEHUS ER EN TING, MEN HVA MER KAN HELSEBREDDEN BY PÅ?

50 INNOVASJONS- BØLGEN - NÅ OGSÅ INN OVER DE OFFENTLIGE BREDDER! Kravene til helhetlig tankegang presser det offentlige til å vitalisere seg, være kreativ og komme opp med nye innovative og sømløse løsninger. Arena Helseinnovasjon og Vitensentret på Papirbredden har lenge samarbeidet på tvers av næringsliv, akademia og offentlig sektor. Deres parallelle utviklingsløp med sykehusbyen, har skapt en flora av innovative løsninger og bedrifter innen helse, omsorg og byutvikling. Drammen har blitt et levende arena for forskning på teknologisk så vel som organisatorisk helseinnovasjon. HELSEINNOVASJON Drammensdalen er i 2036 blitt Nordens raskest voksende klynge for helserelatert næring og innovasjon. Dynamikken ligger i: Den kompakte bys nærheten og det tette samarbeidet Universitetssykehus/Universitet/Helserelatert næringsliv. I 2036 arbeider mer enn mennesker i helserelatert virksomhet i Drammen Den integrerte by og byutvikling med fokus på sunnhet/helse i skole, pleie og omsorg, arbeidsliv, kultur og idrett. Næringsutvikling og Norges beste intermodale logistikk knutepunkt, Holmen. HELSHOLMEN

51 HELSEHOLMEN En lukket Helse og industripark, basert på kunnskapsintensive næringer inkl. forskning nært knyttet opp til produksjon innen helsesektoren. Hurtigest voksende Helse industriklynge i Norden. Høy andel forskning og produktutvikling. Har i ansatte og produserer helseprodukter som kuvøser, gummihansker og andre maskiner som sier pling. På grunn av havnas intermodale evner, pakkes og sendes produkter direkte til både Kina (båt), Gøteborg (tog) og Sjåk (bil) I tillegg har Drammen havn et tett samarbeid med Norges Røde kors og andre frivillige hjelpeorganisasjoner på holmen DRMNhejelpen er blitt et begrep, og kan bidra med skreddersydde løsninger for en vær humanitær katastrofe som måte inntreffe rundt omkring i verdene. Her er noen aktører: Holmen Helse industri Kuvøse produksjon DRMNs Stressless Import- og Exportforeningen - Ledene innen eksport og import av sunnhet, og helserelatert arbeidskraft. Helseholmen. DRMNFARMA DRMN-hjelpen, Spesialisert på alle former for Nødhjelp.

52 NANSEN SPORET Vi må kanskje begynne med en målrettet produksjon av HELTER. DRAMMENSERE kan mer enn å stå på ski. Hva med noen helter med global forståelse, godt samband, spesialsydde for internasjonalt hjelpearbeid innen helse, logistikk og byutvikling. Nansen var ikke først og fremst en god skiløper.

53 NOEN FLERE JOBBIDEER EKTE KJÆRLIGHET OG REGIONSVERTSKAP Vi bygger videre på en by med et sunt hjerte, godt plantet i byen og regionen. Godset har aldri vært bare fra Drammen. NYE GAMLE GRESS En regional kultur og sportsarena, et naturlig og nøytralt samlingspunkt for alle klubber i distriktet. HELSEBREDDEN UNIVERSITET Liste over forskningsfelt: Aldring og helse Barn og ungdom Forebyggende og rehabiliterende Global helse Helseetikk og samhandling Legemidler Livsstil og kultur DRAMMEN SITTER MIDT I MATFATET, LA OSS JOBBE REGIONALT: 1950: tradisjonell mat fra distriktet produksjon og foredling: 80% (radius 4mil) 2011: mat importert fra hele verden 80% 2036: mat fra hele verden, dyrket og foredlet lokalt: 80% Kortreist mat til skolebenken, pendlere, familier i tidsklemma, sykehjem, sykehuset, eldre enslige, overtidsarbeidere, osv. VIKENBYGGET - REGIONALT PUNKTHUS. Som vertskapsby har Drammen utviklet en viktig institusjon langs Elvebredden og funnet sin plass som regionens naturlige omdreiningspunkt. CROWD-FUNDING YES WE CAN! Oppstartsmiljøer trenger penger. Sosiale medier gir i dag flere muligheten til å starte noe. For to år siden hjalp det Barack Obama til makten. Dette betyr at folk bestemmer selv hva de tror på og hvem de vil stemme på. SÅ siden folk alltid har hvert opptatt av Helsa, er det på tide å finne på noe lurt folkens. Drammen har lenge vært åpen for innovasjons-prosjekter på tvers av firma- og virksomhetsgrenser. Byen og regionen har derfor løst tunge omstillinger og reformer i offentlig sektor på en heroisk og innovativ måte. Dette har ført til at DRMN har blitt til en forgangsregion innen sosiale utfordringer. PENDLERBETJENING Bestill varm mat fra bydelens ulike restauranter (eller varehandling) via App på mobilen, si ifra hvor du har parkert, og mat står klar ved relevant henteplass. Mulig med holde-varm stasjon. Skjortestryking etc. Vaske/brette/stryke også. Andre ting? HELSEDESIGN Vi beveger oss bort fra den klassiske helse looken. Moteskapere, designere interiørarkitekter og andre arkitekter her er det mange mulige nisjer! MIKROKREDITT Vi prøver oss igjen, det må da være noen som kan plukke opp denne ballen! FORSKNING PÅ MAT I SMITHESTRØMJORDET Gården kan brukes til matfestivaler og arrangement, kokkeskole, masterchef Drammen, Slow food, med mer. En ny matkultur kan være i støpeskjeen. SHARED CHEF Frivillig organisasjoner, etniske grupperinger deler på kjøkken og matsal, lager lunsj til bydelens bedrifter & til skolen Småcafé/restauranter i foodcourt, felles sitteplass "senterleder" - brand manager. NYE YRKESGRUPPER Helse arbeidere er ikke bare en hvitfrakk med tresko, Arkitekter er ikke lengre bare fasadeleverandører og Kommunenes mann er ikke bare kommunegrå. Nye arbeidsplasser er dømt til forandring. Her må det tenkes fleksible strukturer både materielt og immaterielt. ARBEIDSINNVANDRING EN KOMMUNAL STRATEGI 4 bølger med arbeidsinnvandring i Drammen, har gjort at byen har lange tradisjoner innen feltet. HISTORISKE BØLGER Hollendere, dansker, tyskere og briter. Arbeid: bonde og sjømannsmiljø Svensker, tyskere og polakker. Arbeid: rallarer, Bygging av jernbane og fløting av tømmer Tyrkere, pakistanere og indiere. Arbeid: gjestearbeidere i papir- og celluloseindustrien Litauere, polakker og estlendere og rumenere. Arbeid: byggebransjen. NY BØLGE: 2012 Helsearbeiderbølgen fra Europa og resten av verden - en strategi for hele landet. ARBEIDSINNVANDRINGSHOTELL Nøktern stil, tett på det offentlige rom. Typisk opp til 3 måneders opphold. Kombinere noen rom med eldresenter, ikke utenkelig at arbeiderne jobber der. ARBEIDSINNVANDRERBOLIGER Godt integrert i Idealkvartalene HÅNDBRYGGERIET Mer av dette!

54 Sats på Cash & Carry Hus for handling og bevegelse - et nytt helsekonsept for eldre. Parkeringsgarasjer for menn over 50 med bildilla og samlemani, utvidet CC-Varehus og nye eldreboliger på taket. Bygget inneholder en hjelpesentral, et lite sjakkhus og spiralhusets egen løpebane. for tur og trim.

55 OPPSUMMERING

56 Helsebredden har vært med til å utvikle en by som kombinerer historie, menneskelig skala og individualisme med tetthet og bærekraft. Byloopen er Drammens viktige puls. Bynettverket er byens kapillærårer. Strategien fremhever og tar vare på de porøse steder og de oversette mellomrommene som samlet DEN KAPILLÆRE SUNNHETSBYEN. sett har skapt :

57 - en sunn by med et stort hjerte

58 FORVANDLING TIL HELSEBREDDEN, FRA I DAG TIL 2036 KAN OPPSUMMERES SLIK: Fra Ren elv til Aktiv elv Fra elvepromenade til byloop Fra byakse til sunnhetsakse Fra veipakke Drammen til helsepakke Fra Papirbredden til Helsebredden

59 Historien om HELSEBREDDEN er laget av: DRMA arkitekter, Drammen COBE arkitekter, København Papirbredden Innovasjon

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer

Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Viktige drivkrefter SSB-prognoseplanlegging Arbeidsmarkedet, attraktive arbeidsplasser,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change. Charles Darwin. Marka for alle!

It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change. Charles Darwin. Marka for alle! It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change. Charles Darwin Marka for alle! Drammen + Taubane=? Sankevollen Marienlyst Almedalen Haukåstoppen Konnerud

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 04.02.2015 Mandat fra bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg oktober 2013 Et overordnet styringsdokument som

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6

Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6 Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6 Arbeidsgruppe sykehus på Sundland Ini$a$v fra Drammen Venstre som For$dsminneforeningen, Buskerud og La byen vår

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer

INNOVASJON OG OMSORG

INNOVASJON OG OMSORG INNOVASJON OG OMSORG Om Hagen-utvalgets mandat og arbeid Samhandling, velferdsteknologi og næringsutvikling Inn På Tunet -Trondheim,25.05.2010 Ved utvalgsleder Kåre Hagen Det store paradokset I hele vår

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Arena Helseinnovasjon

Arena Helseinnovasjon Arena Helseinnovasjon Helse og Lys Kunnskapen om hvordan lys påvirker menneskers helse skal utnyttes som konkurransefortrinn. Det rettes spesielt fokus på lysforhold for eldre og på arbeidsplasser. På

Detaljer

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre Stiftelsen Livsglede for Eldre Tjenesteutvikling i samspill med Trondheim kommune og frivilligheten Kristin Støren Wigum, Industridesigner/PhD FoU-ansvarlig Livsglede for hjemmeboende eldre Hovedmålsetting:

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør

Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør Oslo, 27. september 2010 Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør 22. sep. 2010 1 I undersøkelse

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Kåre Hagen. Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober

Kåre Hagen. Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober Kåre Hagen Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober NOU 11:2011 dagens praksis i omsorgssektoren er ikke bærekraftig inn fremtiden store uutnyttede

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/5918-2 X05 DRAMMEN 14.04.2011

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/5918-2 X05 DRAMMEN 14.04.2011 Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/5918-2 X05 DRAMMEN 14.04.2011 VELFERDSTEKNOLOGI Innledning Drammen har i sin kommunalplan

Detaljer

FORTETT MED VETT ELDRE OG UNGE SOM URBANE AGENTER HARALD BRYNLUND-LIMA, TETTSTEDSKONFERANSEN VOSS 2013 VOSSEVANGEN, 16.04. 2013

FORTETT MED VETT ELDRE OG UNGE SOM URBANE AGENTER HARALD BRYNLUND-LIMA, TETTSTEDSKONFERANSEN VOSS 2013 VOSSEVANGEN, 16.04. 2013 FORTETT MED VETT ELDRE OG UNGE SOM URBANE AGENTER HARALD BRYNLUND-LIMA, TETTSTEDSKONFERANSEN VOSS 2013 VOSSEVANGEN, 16.04. 2013 VELKOMMEN En eldre befolkning og ungdom som ikke har sterk knytning til mindre

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

OM INNOVASJON I OMSORG

OM INNOVASJON I OMSORG OM INNOVASJON I OMSORG Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Fagakademiet, Bergen

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Hensikten med reformen Ø Pasienter skal oppleve et mer helhetlig 7lbud Ø Styrke samhandlingen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune Campus- og byutvikling i Trondheim blir tilstrekkelige arealer til et variert boligtilbud ivaretatt? Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Steds- og boligutvikling i Risør kommune

Steds- og boligutvikling i Risør kommune Steds- og boligutvikling i Risør kommune Presentasjon for komiteene 16. mars 2016 Senterstruktur Søndeled Moen/Akland Risør sentrum Hope/Sandnes Kommuneplanens målsettinger (2014) Bakgrunn Etterspurt fra

Detaljer

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det?

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Bynatt 18. oktober 2013 Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 23. okt. 2013 1 23. okt. 2013 1 2 Risør

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre

Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre ed Kommuneplan Drammen 2003-2014 Scenarier Naturbania Drammens

Detaljer

INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer

INNOVASJON I OMSORG. Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer INNOVASJON I OMSORG NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør Norsk institutt for forskning

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Hva skal byen være? Inspirerende fortid levende fremtid. Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form

Hva skal byen være? Inspirerende fortid levende fremtid. Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form Inspirerende fortid levende fremtid Therese Staal Brekke, prosjektleder i Bylab, Norsk Form 2 Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i Norge Norsk Form En formidlings- og prosjektbasert organisasjon

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge?

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? 1 Dialogseminar 8. 9. april 2013 En liten øvelse. I løpet av de to siste ukene har du sagt eller gjort noe som

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Hjertet. Live Vingen, i hjertet av Transplant

Hjertet. Live Vingen, i hjertet av Transplant ...idéfabrikken er et sted for å gå fra idé til ferdig form på kortest mulig tid. Transplant er en grenseoverskridende, kreativ møteplass med rom for utstillinger, seminarer og møter de små og de helt

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

BT magasinet 17. februar 2007

BT magasinet 17. februar 2007 BT magasinet 17. februar 2007 Bystyremedlem i 34 år Formannskapsmedlem i 30 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Drammen 65.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i byen 160.000

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå

Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Vedtaket i bystyret 23.11.2010: Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Folkehelse og morgendagens omsorg

Folkehelse og morgendagens omsorg s Folkehelse og morgendagens omsorg Samhandlingskonferansen 2013 i Møre og Romsdal, Molde 11. juni Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet To meldinger til stortinget Hva er en melding til stortinget

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer