HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling"

Transkript

1 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll - komitebehandling Dato: Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Hoel gård, Nes i Ringsaker Kl Komite for Kompetanse og kultur Sted: Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Kl 08.30

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 310 Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Ida Kristine Teien nestleder Ragnhild Myklebust Reidar Åsgård Terje A. Hoffstad May-Liss Sæterdalen Christian Haugen Trond Enemo Mirjam Engelsjord Tor Andre Johnsen Kai Holdnes Jørgensen Forfall: Eva Arnseth i hennes sted møter May-Liss Sæterdalen Frode Knutzen Midtlund i hans sted møter Kai Holdnes Jørgensen Dessuten møtte: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (fra sak 42/13) Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesråd Lasse Juliussen (fra sak 42/13) Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Seksjonssjef Hanne Finstad, Statens vegvesen Region Øst (sak 42/13) Planforvalter Morten Brandsnes, Statens vegvesen Region Øst (sak 42/13) Kommunikasjonsrådgiver Olav Arne Bjerkelund Sekretær Marit Grindvoll Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid: Gunn Randi Fjæstad leder Berit Haveråen Svein Borkhus Njål S. Føsker Frank Willy Bjørneseth Heidi Lundstedt Rune Øygarden nestleder Mari Gjestvang Kjell Arne Hanssen Helge Thomassen Dessuten møtte: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesråd Lasse Juliussen

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 311 Eiendomssjef Arne Schei Avd. leder forvaltning Hilde M. Godager Økonomisjef Steinar Holen (sakene 32,33, 34, og 35/13) Rådgiver Hilde Anette Neby (sakene 32, 33, 34, og 35/13) Juridisk rådgiver Geir Aalgaard (sakene 32, 33, 34, 35, 36,37 og 46/13) Innkjøpsleder Øystein Sætrang (sakene 32, 33, 34 og 35/13) Sekretær Solvår Kolåseter Komite for kompetanse og kultur: Elisabeth Dreyer Sidselrud Torill Tjeldnes Tonje Granmo Bjørn Jarle Røberg-Larsen Margrethe Skjærbæk Arnfinn Nergård Solveig Seem Kristian Tonning Riise Erik Ringnes Tone Coucheron leder Forfall: Khalid Haji Ahmed i hans sted møter Bjørn Jarle Røberg-Larsen Dessuten møtte: Fylkesråd Aasa Gjestvang Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Sekretær Kari Mette Hoel

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 312 SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold VEDTAK Referatsaker 30/13 13/6517 Forberedt forslag fra representanten Helge Thomassen(PP):Laks i Glomma Et nasjonalt næringspolitisk prosjekt 31/13 Kontrollutvalget 13/5745 Rapport fra selskapskontroll i Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS Saksordfører: Jan Wibe 32/13 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 13/6082 Økonomi- og aktivitetsrapportering per 1.tertial 2013 Saksordfører: Berit Haveråen 33/13 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 12/965 Budsjettjustering investeringer Saksordfører: Mari Gjestvang 34/13 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 13/6651 Økonomiplan /Årsbudsjett i 2020, foreløpige rammebetingelser og investeringsopplegg Saksordfører: Njål S. Føsker

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE /13 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 13/5247 Revisjon av fylkeskommunens innkjøpspolitikk Saksordfører: Heidi Lundstedt 36/13 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 13/ /32/476 - Ringsaker videregående skole - Brumunddalshallen - Bruk av bundet fond Saksordfører: Svein Borkhus 37/13 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 13/6245 Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saksordfører: Helge Thomassen 38/13 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 11/7066 Endring i aksjonæravtalen i Eidsiva Energi AS Saksordfører: Kjell Arne Hanssen 39/13 Komite for kompetanse og kultur 12/12282 Delegasjon av myndighet på kulturminneområdet Saksordfører: Tonje Granmo 40/13 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 12/5323 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2012 Saksordfører: Reidar Åsgård

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE /13 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 12/983 Regional plan Forollhogna villreinområde Saksordfører: Tor Andre Johnsen 42/13 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 12/846 Handlingsprogram for fylkesveger Saksordfører: Terje A. Hoffstad 43/13 Valgnemnda 44/13 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 13/6549 Hedmark fylkeskommune Blæstad AS - valg av styrerepresentanter 13/6741 Rv 3/25 - refusjon av planmidler fra bompengeselskapet til Statens vegvesen Saksordfører: May-Liss Sæterdalen 45/13 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging 13/7252 Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland Saksordfører: Christian Haugen 46/13 Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 12/1343 Utleie til Domstoladministrasjonen Saksordfører: Gunn Randi Fjæstad

7 HEDMARK FYLKESKOMMUNE /13 Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 08/4829 Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling Saksordfører: Frank Willy Bjørneseth 48/13 Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 12/ /40/97 - Nord-Østerdal videregående skole - utbyggingsavtale med grunnlag i reguleringsplan for Nord-Østerdal videregående skole - sjukehus arkiv Saksordfører: Rune Øygarden Unntatt offentlighet Ofl /13 Komite for Kompetanse og kultur 13/6208 Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Saksordfører: Kristian Tonning Riise

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 316 Referatsaker R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FT Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 13/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget den 29.og

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 317 SAK 30/13 Forberedt forslag fra representanten Helge Thomassen(PP):Laks i Glomma Et nasjonalt næringspolitisk prosjekt Innstiling til Fylkesrådet bes forberede en sak som skal føre til at en sjølgående og levedyktig laksestamme i Glomma blir et nasjonalt næringspolitisk prosjekt. Saken har ikke vært til behandling i komite.

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 318 SAK 31/13 RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL I ØSTNORSK FILMSENTER AS OG FILM3 AS Kontrollutvalgets innstilling til Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget tar rapporten fra selskapskontrollen i Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS til orientering. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Jan Wibe som saksordfører. Saken har ikke vært til behandling i komite.

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 319 SAK 32/13 Økonomi- og aktivitetsrapportering per 1.tertial 2013 Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten til etterretning Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten til etterretning Saken legges fram for fylkestinget med representanten Berit Haveråen som saksordfører.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 320 SAK 33/13 Budsjettjustering investeringer Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Fylkeskommunens årsbudsjett 2013 endres som følger: 1. Investeringsbudsjett økes i 2013 med 50,0 mill. kroner og fordeler seg på følgende måte: - Storhamar vgs, kjøp av biltilsynstomta, 14,0 mill. kroner - Fylkesveginvesteringer, merforbruk, 36,0 mill. kroner. Midlene dekkes inn gjennom tilsvarende reduksjon av investeringsrammen for fylkesveger i Endringene i investeringene finansieres med økt låneopptak i 2013 på 50,0 mill. kroner Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkeskommunens årsbudsjett 2013 endres som følger: 1. Investeringsbudsjett økes i 2013 med 50,0 mill. kroner og fordeler seg på følgende måte: - Storhamar vgs, kjøp av biltilsynstomta, 14,0 mill. kroner - Fylkesveginvesteringer, merforbruk, 36,0 mill. kroner. Midlene dekkes inn gjennom tilsvarende reduksjon av investeringsrammen for fylkesveger i 2014.

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Endringene i investeringene finansieres med økt låneopptak i 2013 på 50,0 mill. kroner Saken legges fram for fylkestinget med representanten Mari Gjestvang som saksordfører.

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 322 SAK 34/13 Økonomiplan /Årsbudsjett i 2020, foreløpige rammebetingelser og investeringsopplegg Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget legger til grunn at det foreløpige økonomiske opplegget som beskrives i saken brukes som grunnlag for strategier, satsingsområder og investeringsopplegg for det videre arbeidet med for Økonomiplan /Årsbudsjett Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget legger til grunn at det foreløpige økonomiske opplegget som beskrives i saken brukes som grunnlag for strategier, satsingsområder og investeringsopplegg for det videre arbeidet med for Økonomiplan /Årsbudsjett Saken legges fram for fylkestinget med representanten Njåls S. Føsker som saksordfører.

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 323 SAK 35/13 Revisjon av fylkeskommunens innkjøpspolitikk Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med følgende forslag til 1. Fylkestinget vedtar vedlagte innkjøpspolitikk for Hedmark fylkeskommune datert Fylkestinget vedtar at styringsdokumentet Etiske retningslinjer for innkjøp fra 2006 utgår Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til 1. Fylkestinget vedtar vedlagte innkjøpspolitikk for Hedmark fylkeskommune datert Fylkestinget vedtar at styringsdokumentet Etiske retningslinjer for innkjøp fra 2006 utgår Saken legges fram for fylkestinget med representanten Heidi Lundstedt som saksordfører.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 324 SAK 36/ /32/476 - Ringsaker videregående skole - Brumunddalshallen - Bruk av bundet fond Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget vedtar at kr av vedlikeholdsfondet for Brumunddalshallen (balansekonto ) overføres til Ringsaker videregående skoles driftsbudsjett for gjennomføring av vedlikeholdstiltak i Brumunddalshallen 2013 slik det fremgår av saksfremlegget. Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget vedtar at kr av vedlikeholdsfondet for Brumunddalshallen (balansekonto ) overføres til Ringsaker videregående skoles driftsbudsjett for gjennomføring av vedlikeholdstiltak i Brumunddalshallen 2013 slik det fremgår av saksfremlegget. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Svein Borkhus som saksordfører.

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 325 SAK 37/13 Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til 1. Hedmark fylkeskommune avhender gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) til Tynset kommune for NOK 10,5 millioner kroner. 2. Beløpet tillegges fylkeskommunens ubundne kapitalfond. 3. Overtakelse bør gjennomføres i perioden 1. august 2013 til 1. desember Eventuelle etablerte leiekontrakter transporteres til Tynset kommune. Tynset kommune må i tillegg dekke alle investeringskostnader Hedmark fylkeskommunen har hatt for å få bygd om og etablert leieforhold med Domstoladministrasjonen. 5. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å utarbeide og underskrive salgskontrakt på vegne av Hedmark fylkeskommune. Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til 1. Hedmark fylkeskommune avhender gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) til Tynset kommune for NOK 10,5 millioner kroner. 2. Beløpet tillegges fylkeskommunens ubundne kapitalfond.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Overtakelse bør gjennomføres i perioden 1. august 2013 til 1. desember Eventuelle etablerte leiekontrakter transporteres til Tynset kommune. Tynset kommune må i tillegg dekke alle investeringskostnader Hedmark fylkeskommunen har hatt for å få bygd om og etablert leieforhold med Domstoladministrasjonen. 5. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å utarbeide og underskrive salgskontrakt på vegne av Hedmark fylkeskommune. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Helge Thomassen som saksordfører.

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 327 SAK 38/13 Endring i aksjonæravtalen i Eidsiva Energi AS Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget gir sin tilslutning til at Hedmark Fylkeskraft AS godkjenner endringen i aksjonæravtalen i Eidsiva Energi AS punkt bokstav a slik den fremgår av saken. Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget gir sin tilslutning til at Hedmark Fylkeskraft AS godkjenner endringen i aksjonæravtalen i Eidsiva Energi AS punkt bokstav a slik den fremgår av saken. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Kjell Arne Hanssen som saksordfører.

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 328 SAK 39/13 Delegasjon av myndighet på kulturminneområdet Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til 1.Fylkestinget delegerer til fylkesrådet myndighet til å fatte vedtak etter kulturminneloven 8 første, andre og fjerde ledd 2.Fylkestinget delegerer til fylkesrådet ansvar for forvaltningen av listeførte kirkers omgivelser (Miljøverndepartementets rundskriv T-3/00) Representanten Erik Ringnes (V) tok opp spørsmål om sin habilitet da han har fått tilbud fra Hedmark fylkeskommune om undersøkelse av rydningsrøyser i forbindelse med nydyrking på sin eiendom. Ringnes ble enstemmig erklært habil jfr Forvaltningsloven 6, 2.ledd. Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til 1.Fylkestinget delegerer til fylkesrådet myndighet til å fatte vedtak etter kulturminneloven 8 første, andre og fjerde ledd 2.Fylkestinget delegerer til fylkesrådet ansvar for forvaltningen av listeførte kirkers omgivelser (Miljøverndepartementets rundskriv T-3/00)

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 329 Saken legges fram for fylkestinget med representanten Tonje Granmo som saksordfører.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 330 SAK 40/13 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2012 Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til 1. Særregnskap 2012 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på kr ,- og et regnskapsmessig resultat på kr 0,-. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr ,-. 2. Underskuddet i investeringsregnskapet for 2012 forutsettes dekket innenfor foretakets ramme for Årsmelding 2012 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Representanten Reidar Åsgård (A) ble enstemmig oppnevnt som saksordfører på saken. Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til 1. Særregnskap 2012 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et positivt netto driftsresultat på kr ,- og et regnskapsmessig resultat på kr 0,-. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr ,-. 2. Underskuddet i investeringsregnskapet for 2012 forutsettes dekket innenfor foretakets ramme for 2013.

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Årsmelding 2012 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Reidar Åsgård som saksordfører.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 332 SAK 41/13 Regional plan Forollhogna villreinområde Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak : Fylkestinget vedtar Regional plan Forollhogna villreinområde, datert med hjemmel i PBL 8-4. Kommunene, berørte fylkesmenn og berørte statlige organer skal underrettes om vedtaket Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget vedtar Regional plan Forollhogna villreinområde, datert med hjemmel i PBL 8-4. Kommunene, berørte fylkesmenn og berørte statlige organer skal underrettes om vedtaket Saken legges fram for fylkestinget med representanten Tor Andre Johnsen som saksordfører.

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 333 SAK 42/13 Handlingsprogram for fylkesveger Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til 1. Fylkestinget vedtar det framlagte forslag av mai 2013 som Handlingsprogram for fylkesveger Fylkestinget mener at handlingsprogrammet vil være godt egnet til å få gjennomført ulike samferdselstiltak som kan skape vekst og utvikling over hele fylket. 2. Fylkestinget viser til Meld. St. 26 ( ) Nasjonal Transportplan om at det foreslås ekstraordinære midler til innhenting av forfall på fylkesvegnettet. Når Nasjonal Transportplan er vedtatt av Stortinget, og fordeling av de ekstra midlene mellom fylkene er kjent, vil fylkestinget få seg forelagt egen sak om hvordan midlene skal disponeres. Fylkestinget vil eventuelt få seg forelagt egen sak om endringer i investeringsbudsjettet/innhenting av forfall. 3. Fylkestinget vil arbeide for å tilrettelegge forholdene for skognæringen ved å utbedre flaskehalser på fylkesvegnettet. Fylkestinget ber Statens vegvesen i samarbeid med tømmernæringen initiere et arbeid med å definere hvilke tømmerruter som er de viktigste. På disse rutene skal veger og bruer dimensjoneres slik at strekningene kan åpnes for 24 m lange tømmervogntog med 60 t totalvekt. Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) fremmet slikt forslag: 1. Fylkestinget vedtar framlagte forslag av mai 2013 som Handlingsprogram for fylkesveger med følgende endringer: Fv 289 i Sør-Odal må ses i sammenheng med Fv 290, og følgelig må Fv 289 også utbedres i Handlingsprogrammet. Fv 24 legges utenom Gata og knyttes til E6 ved nærmeste hensiktsmessige kryss. Midlene tas fra Ringgata sin forlengelse og eventuelt låneopptak. Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) fremmet slikt forslag: Fv 21 Fylkestinget ber Statens vegvesen utarbeide et forslag vedrørende utbedring av Fv 21. Forslaget skal ta høyde for økt fremkommelighet og bedret trafikksikkerhet.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 334 Representanten Mirjam Engelsjord (V) fremmet slikt forslag: Som del av handlingsprogram for fylkesveger settes det i gang prøveprosjekt der gangog sykkelvei bygges uten grøft mellom vegbane og gang- og sykkelvei. Representanten May-Liss Sæterdalen (A) fremmet slikt forslag: Fylkestinget vedtar å benytte deler av overskuddet i Hedmark fylkeskommune til reparasjon av Fv 504 i Våler kommune. Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) fremmet slikt forslag på vegne av H og FrP: Bygging av gang- og sykkelvei Fv 60 Gjerlu Røsett i Furnes. Midlene tas fra sykkelby Hamar, Kongsvinger og ladestasjon El-biler med 1/3 fra hvert område. Representanten May-Liss Sæterdalen (A) trakk sitt forslag. Representanten Mirjam Engelsjord (V) endret sitt forslag slik: Ordene «settes det i gang» endres til «skal det vurderes» Representanten Reidar Åsgård (A) fremmet slikt forslag på vegne av Sp, A, V og SV: Fylkestinget ber om at fylkesrådet i framtidige budsjettforslag setter av midler til et beredskapsfond for veivedlikehold som skyldes ekstremvær og ekstraordinære flomskader. Representanten Reidar Åsgård (A) fremmet slikt forslag: Fylkestinget ber fylkesrådet iverksette en prosess sammen med Stange kommune for å avklare muligheten for en omlegging av Fv 24 utenom Gata og en hensiktsmessig tilknytning til E6. Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) trakk setningen vedr. Fv 24 i sitt forslag. Votering: Forslag fremmet av repr. Johnsen vedr. Fv 289 falt med 7 mot 3 stemmer. Forslag fremmet av repr. Johnsen vedr. Fv 21 falt med 8 mot 2 stemmer. Forslag fremmet av repr. Johnsen vedr. gang- og sykkelvei Fv 60 falt med 7 mot 3 stemmer. Forslag fremmet av repr. Engelsjord ble enstemmig bifalt. Forslag fremmet av repr. Åsgård vedr. Fv 24 ble enstemmig bifalt. Forslag fremmet av repr. Åsgård vedr. beredskapsfond ble enstemmig bifalt. Fylkesrådets innstilling ble enstemmig bifalt.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 335 Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til 1. Fylkestinget vedtar det framlagte forslag av mai 2013 som Handlingsprogram for fylkesveger Fylkestinget mener at handlingsprogrammet vil være godt egnet til å få gjennomført ulike samferdselstiltak som kan skape vekst og utvikling over hele fylket. 2. Fylkestinget viser til Meld. St. 26 ( ) Nasjonal Transportplan om at det foreslås ekstraordinære midler til innhenting av forfall på fylkesvegnettet. Når Nasjonal Transportplan er vedtatt av Stortinget, og fordeling av de ekstra midlene mellom fylkene er kjent, vil fylkestinget få seg forelagt egen sak om hvordan midlene skal disponeres. Fylkestinget vil eventuelt få seg forelagt egen sak om endringer i investeringsbudsjettet/innhenting av forfall. 3. Fylkestinget vil arbeide for å tilrettelegge forholdene for skognæringen ved å utbedre flaskehalser på fylkesvegnettet. Fylkestinget ber Statens vegvesen i samarbeid med tømmernæringen initiere et arbeid med å definere hvilke tømmerruter som er de viktigste. På disse rutene skal veger og bruer dimensjoneres slik at strekningene kan åpnes for 24 m lange tømmervogntog med 60 t totalvekt. 4. Fylkestinget ber om at fylkesrådet i framtidige budsjettforslag setter av midler til et beredskapsfond for veivedlikehold som skyldes ekstremvær og ekstraordinære flomskader. 5. Fylkestinget ber fylkesrådet iverksette en prosess sammen med Stange kommune for å avklare muligheten for en omlegging av Fv 24 utenom Gata og en hensiktsmessig tilknytning til E6. 6. Som del av handlingsprogram for fylkesveger skal det vurderes prøveprosjekt der gang- og sykkelvei bygges uten grøft mellom vegbane og gang- og sykkelvei. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Terje A. Hoffstad som saksordfører.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 336 SAK 43/13 Hedmark fylkeskommune Blæstad AS - valg av styrerepresentanter Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som representanter i styret for Hedmark fylkeskommune Blæstad AS velges: - for 2 år fra for 2 år fra for 1 år fra 2013 Leder:.. Saken har ikke vært til behandling i komite.

29 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 337 SAK 44/13 Rv 3/25 - refusjon av planmidler fra bompengeselskapet til Statens vegvesen Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget godkjenner at bompengeselskapet «Rv 3 og Rv 25 Hamar-Elverum AS» utbetaler resterende 17 mill. kroner av medgåtte planmidler opp til 37 mill. kroner til Statens vegvesen for utført reguleringsplanarbeid. Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget godkjenner at bompengeselskapet «Rv 3 og Rv 25 Hamar-Elverum AS» utbetaler resterende 17 mill. kroner av medgåtte planmidler opp til 37 mill. kroner til Statens vegvesen for utført reguleringsplanarbeid. Saken legges fram for fylkestinget med representanten May-Liss Sæterdalen som saksordfører.

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 338 SAK 45/13 Status RFF Innlandet og søknad til nytt VRI program for Hedmark og Oppland Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til 1) Fylkestinget tar RFF Innlandets årsrapport og handlingsplan til etterretning 2) Fylkestinget støtter søknadsprosessen om deltakelse i VRI 3 med satsingsområdene - bioøkonomi og - reiseliv og opplevelsesnæringer 3) VRI 3 finansieres over regionale utviklingsmidler (kap.13.50) Punkt 2 forutsetter likelydende vedtak i Hedmark og Oppland Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til 1) Fylkestinget tar RFF Innlandets årsrapport og handlingsplan til etterretning 2) Fylkestinget støtter søknadsprosessen om deltakelse i VRI 3 med satsingsområdene - bioøkonomi og - reiseliv og opplevelsesnæringer 3) VRI 3 finansieres over regionale utviklingsmidler (kap.13.50) Punkt 2 forutsetter likelydende vedtak i Hedmark og Oppland Saken legges fram for fylkestinget med representanten Christian Haugen som saksordfører.

31 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 339 SAK 46/13 Utleie til Domstoladministrasjonen Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset. 2.Fylkestinget delegerer fylkesrådet fullmakt til å signere leiekontrakt med Domstoladministrasjonen. 3. Fylkestinget godkjenner ombyggingskostnadene på 11,7 millioner kroner inkl. mva. i henhold til foreløpig budsjett. Beløpet dekkes av midler på ubundet kapitalfond. Det forutsettes at dette beløpet innfris av Tynset kommune på det tidspunkt kommunen overtar ansvaret for eiendommen. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å signere kontrakt med entreprenør. Byggearbeidene skal være avsluttet slik at Domstoladministrasjonen kan ta i bruk lokalene 1. desember Fylkeskommunen er ansvarlig for at prosjektet, både tidsmessig og økonomisk, gjennomføres innenfor den ramme som er satt for prosjektet. Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt.

32 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 340 Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset. 2.Fylkestinget delegerer fylkesrådet fullmakt til å signere leiekontrakt med Domstoladministrasjonen. 3. Fylkestinget godkjenner ombyggingskostnadene på 11,7 millioner kroner inkl. mva. i henhold til foreløpig budsjett. Beløpet dekkes av midler på ubundet kapitalfond. Det forutsettes at dette beløpet innfris av Tynset kommune på det tidspunkt kommunen overtar ansvaret for eiendommen. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å signere kontrakt med entreprenør. Byggearbeidene skal være avsluttet slik at Domstoladministrasjonen kan ta i bruk lokalene 1. desember Fylkeskommunen er ansvarlig for at prosjektet, både tidsmessig og økonomisk, gjennomføres innenfor den ramme som er satt for prosjektet. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Gunn Randi Fjæstad som saksordfører.

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 341 SAK 47/13 Trafikkpedagogisk Senter AS - avvikling Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til 1. Fylkestinget anser at det ikke er grunnlag for videre drift i Trafikkpedagogisk senter AS, og støtter styrets innstilling om avvikling av selskapet på kommende generalforsamling. 2. Gjenværende midler i selskapet etter avviklingen forutsettes tilbakeført til eierne ut fra aksjonærandel. Representanten Mari Gjestvang (Sp) sitter som styremedlem i Trafikkpedagogisk Senter AS og erklærte seg på denne bakgrunn inhabil i saken jfr fvl 6 første ledd, bokstav e. Repr. Gjestvang ble enstemmig erklært inhabil i saken. Til stede: 9 representanter Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til 1. Fylkestinget anser at det ikke er grunnlag for videre drift i Trafikkpedagogisk senter AS, og støtter styrets innstilling om avvikling av selskapet på kommende generalforsamling. 2. Gjenværende midler i selskapet etter avviklingen forutsettes tilbakeført til eierne ut fra aksjonærandel. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Frank Willy Bjørneseth som saksordfører.

34 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 342 SAK 48/13 U.off 0437/40/97 - Nord-Østerdal videregående skole - utbyggingsavtale med grunnlag i reguleringsplan for Nord-Østerdal videregående skole - sjukehus - arkiv

35 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 343 SAK 49/13 Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Komitéen vedtok å ikke behandle saken, men å oversende den til fylkestinget for en bredest mulig behandling. Komiteens innstilling enstemmig bifalt. Komitéen vedtok å ikke behandle saken, men å oversende den til fylkestinget for en bredest mulig behandling. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Kristian Tonning Riise som saksordfører. Hamar, 5. juni 2013 Dag Rønning fylkesordfører

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 23.04.2013 Kl 09.00 Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: Frode Knutzen Midtlund leder Ida Kristine Teien nestleder

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Saknr. 12/373-3 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Sparebanken Hedmark - valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Saken oversendes fylkestingets

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Hoel gård, Nes i Ringsaker Dato: 04.06.2013 Kl 08.00 Komite

Detaljer

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel.

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel. Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 05.06.2012 Sak: 40/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/846 Tittel: Saksprotokoll: Regional samferdselsplan 2012-2021 Behandling:

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 03.06.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Trond Enemo leder Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget Protokoll Komite for kompetanse og kultur Sted: Solør videregående skole, Våler Dato: 05. 06.2012 kl 12.00 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Sted: Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.10.2010 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Christian Haugen Svein Borkhus fylkesrådets nestleder Forfall: Siv Tørudbakken Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE

Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE Fra: Grindvoll, Marit [/O=HEDMARK/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=K00AMG] Til: Backe-Viken, Turid [/O=HEDMARK/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Turid Backe-Vikenc62];

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 17.09.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Kompetanse og kultur Sted: Radisson Blu Hotels & Resort,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Dato: 17.09.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Kompetanse og kultur Sted: Radisson Blu Hotels & Resort, Trysil Kl 09.00 Komite for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter Merknader : Skriftlig : Roar Steinslien,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 26.02.2013 Kl 11.00 Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: Frode Knutzen Midtlund leder Ida Kristine Teien nestleder

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling 240 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Komite for kompetanse og kultur Sted: Solør videregående skole, Våler Dato: 05. 06.2012 Kl 12.00 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Sted: Høgskolen

Detaljer

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Saknr. 11/2443-5 Ark.nr. 072 &10 Saksbehandler: Berit Myhre ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Fylkesordførerens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013

Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013 Sak. nr. 12/2233-64 Fylkesvalgstyret i Hedmark PROTOKOLL fra møte 29. april 2013 I forbindelse med Stortingsvalget 2013 ble det holdt møte i fylkesvalgstyret mandag 29. april kl. 16.00. Sted: Fylkeshuset,

Detaljer

Som fylkesvalgstyre velges følgende representanter og vararepresentanter for perioden :

Som fylkesvalgstyre velges følgende representanter og vararepresentanter for perioden : Saknr. 11/7460-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kari Mette Hoel VALG AV FYLKESVALGSTYRE FOR PERIODEN 2011-2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Protokoll Sted: Fylkeshuset, møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Kl 09.00 13.00 Til stede: Hamar kommune Morten Aspeli Pål Jan Stokke Inger Haug Stange kommune Nils A. Røhne Mirjam Engelsjord Løten kommune

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 07.09.2015 kl 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Plenumsmøte Dato: 21.09.2015 kl 10.00 16.15 22.09.2015 kl 09.00 10.15 Sted: Fylkestingsalen, fylkeshuset, Hamar

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen, her Dato: 10.-11. og 12.06.2013 kl.

Fylkestinget. Møteinnkalling. Sted: Fylkestingsalen, her Dato: 10.-11. og 12.06.2013 kl. Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen, her Dato: 10.-11. og 12.06.2013 kl. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 10.06.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 30/13 13/6517 Forberedt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Hedmark fylkeskommune. Dato: 7.4.2015 kl. 9:00 13:30 Møterom Femunden Hedmark fylkeskommune Arkivsak: 201406130 - et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Hedmark

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.01.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Bystyret

MØTEPROTOKOLL. Vardø Bystyret VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Bystyret Møtested: Flerbrukshuset kultursalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 18:00 22:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Lasse Haughom (Frp)OK Eva Lisa Robertsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/8515 Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/8515 Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 08.-10.12.2014 Sak: 72/14 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 14/8515 Tittel: Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole

Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole Saknr. 14/3950-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole Fylkesrådet innstiller fylkestinget til å fatte følgende vedtak Innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd Protokoll Sted: Milepelen Vertshus, Nord-Odal Dato: 20.09.2012 Kl 09.00-15.00 Til stede: Hedmark fylkeskommune: Sigurd Skage Våler kommune: Kjell Konterud, Per Olav Lund Kongsvinger kommune: Øystein Østgaard,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset.

1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset. Saknr. 12/1343-27 Saksbehandler: Geir Aalgaard Utleie av lokaler til Domstoladministrasjonen på Tynset Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-012 12.06.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-12:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: 13:00-17:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 67/14 Til sak: PS 79/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015 Statens vegvesen Hedmark trafikksikkerhetsutvalg HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst vegavdeling Marit Nyhuus / 62553632 15/224134-1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Saknr. 16/1307-1 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkesting med slikt forslag til vedtak: Saken

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 27. februar 2012 28. februar 2012 fagdag i Elverum Dato: Fylkestingsalen, Fylkeshuset, Hamar 05.03.2012 kl 10.00 18.00 06.03.2012 kl 09.00 19.30 Møtet var berammet

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014

Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Protokoll fra Styremøte 20. mars 2014 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise **) X Styremedlem

Detaljer

0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg

0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg Saknr. 14/2196-25 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger fram saken for Fylkestinget

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Fylkestinget Protokoll

Fylkestinget Protokoll Protokoll Saksforberedende fagkomiteer Dato: 15.09.2014 kl 08.00 19.00 Befaring m/orienteringer i Arvika, Sverige 16.09.2014 kl 09.00 12.00 Orienteringer kl 13.00 - Komitemøter Sted: Scandic Arvika, Sverige

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 20.02.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/08 Til saknr.: 23/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 23.05.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud Haugen

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Protokoll fra møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkets trafikksikkerhetsutvalg 30.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 30.11.2017 Tid: 14:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer