HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling"

Transkript

1 240 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Komite for kompetanse og kultur Sted: Solør videregående skole, Våler Dato: Kl Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Sted: Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Dato: Kl Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Terningen Arena, Elverum Dato: Kl 14.00

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 241 Til stede: Komite for kompetanse og kultur Elisabeth Dreyer Sidselrud Njål Føsker Tonje Granmo Khalid Haji Ahmed Margrethe Skjærbæk Arnfinn Nergård Kai Holdnes Jørgensen Kristian Tonning Riise Stein Hoset Tone Coucheron leder Forfall: Solveig Seem i hennes sted møter Kai Holdnes Jørgensen Erik Ringnes i hans sted møter Stein Hoset Dessuten møtte: Fylkesråd Lasse Juliussen Sekretær Kari Mette Hoel Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Frode Knutzen Midtlund leder Ida Kristine Teien nestleder Bjørn Jarle Røberg-Larsen Ragnhild Myklebust Reidar Åsgård Terje Andreas Hoffstad Christian Haugen Trond Enemo Mirjam Engelsjord Tor Andre Johnsen Forfall: Eva Arnseth, i hennes sted møter Bjørn Jarle Røberg-Larsen Dessuten møtte: Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Kst. fylkessjef Anders Paulsen Leder kommunikasjon Erik Johnsen Sekretær Marit Grindvoll

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 242 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Rune Øygarden nestleder Berit Haveråen Svein Borkhus, permisjon fra kl Torill Tjeldnes Frank Willy Bjørneseth Heidi Lundstedt Mari Gjestvang Kjell Arne Hanssen Helge Thomassen Dessuten møtte: Fylkesråd Aasa Gjestvang Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Økonomisjef Steinar Holen (sak 44 og 45/12) Rådgiver Hilde Anette Neby (sak 44 og 45/12) Juridisk rådgiver Geir Aalgaard (sak 37, 44, 45 og 47/12) Sekretær Solvår Kolåseter

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 243 SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Vedtak Innhold Referatsaker 35/12 Komite for kompetanse og kultur 36/12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 37/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 38/12 Valgnemnd 39/12 Valgnemnd 40/12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 41/12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 12/1129 Utredning om mulig togtrikk mellom Hamar og Elverum Saksordfører: Khalid Haji Ahmed 12/5323 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2011 Saksordfører: Christian Haugen 12/5396 Tomter Sentrum videregående skole - Oppgjør mellom Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune Saksordfører: Rune Øygarden 12/1889 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden /5643 Kjørekontoret Innlandet AS - valg av styre 12/846 Regional samferdselsplan Saksordfører: Terje Andreas Hoffstad 12/3189 Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Saksordfører: Reidar Åsgård

5 HEDMARK FYLKESKOMMUNE /12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 43/12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 44/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 45/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 46/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 47/12 Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid 48/12 Komite for kompetanse og kultur 12/924 Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring Saksordfører: Mirjam Engelsjord 12/4785 Rv 2 Kløfta-Kongsvinger - Sløyfe oppsetting av bomstasjon på Fv 174 Saksordfører: Ida Kristine Teien 12/5179 Økonomi- og aktivitetsrapportering per 1. tertial 2012 Saksordfører: Torill Tjeldnes 12/965 Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Saksordfører: Svein Borkhus 12/5436 RV 2 - Slomarka - Nybakk - fylkeskommunal garanti for planmidler Saksordfører: Gunn Randi Fjæstad 12/6084 Ny formålsparagraf og målstruktur for Innovasjon Norge Saksordfører: Kjell Arne Hanssen 12/5811 Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen " Saksordfører: Tone Coucheron

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE /12 Komite for kompetanse og kultur 50/12 Valgnemnd 51/12 Valgnemnd 52/12 Valgnemnd 53/12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging 54/12 Komite for kompetanse og kultur 12/5520 Vedtektsendringer for Ungdommens fylkesting Saksordfører: Tonje Granmo 12/800 Østlandssamarbeidet - valg av nye medlemmer til Kontaktutvalget og fagpolitiske utvalg 12/6118 Enhetsrådet i Hedmark - valg av nye medlemmer for perioden /6132 Hedmark Fylkeskraft AS - valg av styre 12/6019 Forslag til riksvegbudsjett 2013 Saksordfører: Tor Andre Johnsen 12/2173 Regionplan Røros bergstad og Circumferensen - handlingsprogram Saksordfører: Kristian Tonning Riise 55/12 12/2602 Melding om vedtak fattet av fylkesrådet i medhold av paragraf 13 i lov om kommuner og fylkeskommuner Sak 112/12 Tomteerverv Atlungstad Brenneri - restfinansiering 56/12 12/5759 Forberedt forslag fra representantene Ida Kristine Teien (Sp) og Gunn Randi Fjæstad (A): Hedmark fylkesting vil ha kvinneklinikk i Hedmark 57/12 12/5759 Forberedt forslag fra representanten Mirjam Engelsjord (V): Satsing på innlandsfisketurisme

7 HEDMARK FYLKESKOMMUNE /12 Komite for kompetanse og kultur 12/598 Prosjekt Innlandsuniversitetet - opphør av avtale og utbetalinger av tilskudd Saksordfører: Elisabeth Dreyer Sidselrud

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 247 Referatsaker R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FT Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 12/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget den 23. og 24. april / FD/FD/BM 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget den / FD/FD/BM 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget den

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 248 SAK 35/12 Utredning om eventuell etablering av togtrikk mellom Hamar og Elverum Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon februar 2012, om mulig togtrikk mellom Hamar og Elverum 2012 til orientering. Fylkestinget finner ikke å kunne arbeide videre med planer for togtrikk. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Komiteen legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon februar 2012, om mulig togtrikk mellom Hamar og Elverum 2012 til orientering. Fylkestinget finner ikke å kunne arbeide videre med planer for togtrikk. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Khalid Haji Ahmed som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 249 SAK 36/12 Hedmark Trafikk FKF - Særregnskap og årsmelding 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2011 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et netto driftsresultat på kr ,-. Fylkestinget godkjenner at kr ,- av overskuddet er brukt til å nedbetale tidligere års underskudd. Dette gir et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0,-. 2. Hedmark fylkeskommune vil behandle Hedmark Trafikk FKFs situasjon i forbindelse med akkumulert underskudd i forhold til vedtatt nedbetalingsplan på kr ,- i egen sak ved budsjettjustering høsten Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komiteen legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Særregnskap 2011 for Hedmark Trafikk FKF godkjennes med et netto driftsresultat på kr ,-. Fylkestinget godkjenner at kr ,- av overskuddet er brukt til å nedbetale tidligere års underskudd. Dette gir et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0,-.

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkeskommune vil behandle Hedmark Trafikk FKFs situasjon i forbindelse med akkumulert underskudd i forhold til vedtatt nedbetalingsplan på kr ,- i egen sak ved budsjettjustering høsten Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Christian Haugen som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 251 SAK 37/12 Tomter Sentrum videregående skole - Oppgjør mellom Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Makeskifte mellom Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune godkjennes, og kroner ,- dekkes ved at posten for Kjøp av tomt styrkes med kroner ,- med overføring fra ubundet kapitalfond. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Makeskifte mellom Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune godkjennes, og kroner ,- dekkes ved at posten for Kjøp av tomt styrkes med kroner ,- med overføring fra ubundet kapitalfond. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Rune Øygarden som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

13 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 252 SAK 38/12 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som skjønnsmedlemsutvalg for domssognene i Hedmark for perioden velges: (se vedlagte navneliste) Glåmdal tingrett 57 Skjønnsmedlemmer Hedmarken tingrett 54 Skjønnsmedlemmer Nord-Østerdal tingrett 38 Skjønnsmedlemmer Sør-Østerdal tingrett 58 Skjønnsmedlemmer Til sammen 207 Skjønnsmedlemmer Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Saken har ikke vært til behandling i komite. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 253 SAK 39/12 Kjørekontoret Innlandet AS - valg av styre Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saken legges fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som medlemmer av styret for Kjørekontoret Innlandet AS velges:.. velges for 1 år... velges for 1 år velges for 1 år Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Saken har ikke vært til behandling i komite. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 254 SAK 40/12 Regional samferdselsplan Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar Regional samferdselsplan for Hedmark fylke i medhold av plan- og bygningsloven 8-4. Kommuner, fylkesmannen og berørte regionale myndigheter underrettes om vedtaket, og planen oversendes departementene til orientering. Det har ikke kommet inn uttalelser med vesentlige innvendinger til planen. 2. Fylkestinget mener at Regional Samferdselsplan er et hensiktsmessig plandokument for å få til en helhetlig planlegging og utvikling av samferdselen i Hedmark. Fylkestinget forutsetter at mål og strategier med tiltaksområder legges til grunn i det videre arbeid med utvikling av samferdselens infrastruktur og tilrettelegging av kollektivtrafikken i fylket. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) fremmet slikt forslag: Endringsforslag: Side 11 siste avsnitt: Elverum og Sør-Østerdalsregionen vil dra nytte av et sterkt forbedret togtilbud mellom Hamar og Oslo. Etablering av timesavganger med buss og 4-felt Rv 3/25 på strekningen Hamar-Elverum, vil ha positiv effekt for bo- og arbeidsmarkedet i dette området. Side avsnitt fjernes. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel. Side 18. Strekpunkt 4 endres til: Få etablert timesavganger på tog mellom Kongsvinger og Oslo Nytt strekpunkt: Få etablert timesavganger med buss mellom Elverum og Hamar Nytt strekpunkt: Se på mulighetene for å kunne bygge flere km med sykkel og gangsti ved å bygge smalere og annerledes enn det som gjøres med dagens sykkel og gangveier.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 255 Side 25. Kulepunkt 10 fjernes Side 27. Riksveger. Kulepunkt 5 endres til: Staten må ta ansvaret for bygging og drift av riksvegene. Side 28. Utvikle robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner i Hedmark gjennom satsning på både by, land og tettstedsutvikling med gode kommunikasjoner, et levedyktig næringsliv og sterk stedsidentitet. Side 29. Miljø. Kulepunkt 1, 4 og 5 fjernes. Kulepunkt 3 - tillegg: Myndighetene oppfordres til å endre avgiftsystemet på biler for å stimulere til bruk av mer miljøvennlige biler for å bidra til reduserte klimagassutslipp og mindre lokal luftforurensning. Side 30. Bystrategi. Første avsnitt endres til: Utvikle byenes attraktivitet og vekstpotensial. Skape byer med god fremkommelighet og sikkerhet for alle grupper. Kulepunkt 1 og 5 fjernes. Side 31. Fylkesveg Kulepunkt 1 fjernes. Fylkesveg Følgende tillegg til kulepunkt 7: Dette forutsettes at gjennomgangsveier legges utenfor tettstedene. Side 32. Luftfart. Nytt kulepunkt 3. Jobbe for å opprettholde og utvikle Hamar flyplass. Side 33. Kulepunkt 3 fjernes Riksveg Kulepunkt 2 endres til: Redusere antall drepte og hardt skadde gjennom bygging av 4-felt med midtrekkverk og sidevegstiltak. Kulepunkt 3 endres til: Arbeide for at staten tar investerings og driftsansvaret for riksvegene. Representanten Frode Knutzen Midtlund (H) fremmet slikt endringforslag: Side 33. Jernbane, tredje kulepunkt: Støtte at en mulig høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim skal gå gjennom Østerdalen.

17 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 256 Representanten Ragnhild Myklebust (A) fremmet slikt endringsforslag: Side 33. Jernbane, tredje kulepunkt: Arbeide for å realisere høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim. Representanten Reidar Åsgård (A) fremmet slikt endringsforslag: Side 28. Bosetting, første kulepunkt: Utvikle robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner i Hedmark gjennom satsing på gode kommunikasjoner, et levedyktig næringsliv og sterk stedsidentitet Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) trakk sitt endringsforslag, side 28. Representanten Bjørn Jarle Røberg-Larsen (A) fremmet slikt endringsforslag: Side 11, siste avsnitt: «.strekningen Hamar-Elverum, samt 4-felt på riksveg 3/25, vil ha positiv.» Side 30, ingressen under «Bystrategi»: Stryke setningen «Besøksintensive virksomheter søkes lokalisert til by- og tettstedssentra». Representanten Terje A. Hoffstad (A) fremmet slikt forslag: Nytt kulepunkt. 8 på side 30 under Kollektivtrafikk: Se på muligheten for innføring av KID-ordning (kollektivtrafikk i distriktene) i større deler av Hedmark. Representanten Ragnhild Myklebust (A) fremmet slikt tilleggsforslag: Side 31. Fylkesveg, kulepunkt 7: I slike tilfeller bør gjennomgangsveier legges utenfor tettstedene. Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) trakk sitt forslag om tillegg til kulepunkt 7, side 31. Votering: Side 11, siste avsnitt: Fylkesrådets innstilling fikk 1 stemme og falt. Ved alternativ votering mellom forslag fremmet av repr. Johnsen og repr. Røberg-Larsen ble forslaget fremmet av repr. Røberg-Larsen vedtatt med 9 mot 1 stemme som ble avgitt for repr. Johnsens forslag.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 257 Side 16: Forslag fremmet av repr. Johnsen falt med 8 mot 2 stemmer Side 17: Forslag fremmet av repr. Johnsen falt med 8 mot 2 stemmer Side 18: Forslag fremmet av repr. Johnsen vedr. endring av strekpunkt 4 falt med 8 mot 2 stemmer Side 18: Forslag fremmet av repr. Johnsen om nytt strekpunkt vedr. etablering av timesavganger ble enstemmig bifalt. Side 18: Forslag fremmet av repr. Johnsen om nytt strekpunkt vedr. sykkel og gangsti ble enstemmig bifalt. Side 25: Forslag fremmet av repr. Johnsen falt med 7 mot 3 stemmer Side 27: Forslag fremmet av repr. Johnsen falt med 8 mot 2 stemmer Side 28: Forslag fremmet av repr. Åsgård ble enstemmig bifalt Side 29 - Miljø: Forslag fremmet av repr. Johnsen om å fjerne kulepkt. 1,4 og 5 falt med 8 mot 2 stemmer Side 29 - Miljø: Forslag fremmet av repr. Johnsen om tillegg til kulepkt. 3 ble enstemmig bifalt Side 30 Bystrategi (ingressen): Fylkesrådets innstilling fikk 2 stemmer og falt. Ved alternativ votering mellom forslag fremmet av repr. Johnsen og repr. Røberg-Larsen ble forslaget fremmet av repr. Røberg-Larsen vedtatt med 6 mot 4 stemmer som ble avgitt for repr. Johnsens forslag Side 30 Bystrategi, kollektivtrafikk: Forslag fremmet av repr. Johnsen om å fjerne kulepunkt 1 falt med 8 mot 2 stemmer Side 30 Bystrategi, kollektivtrafikk: Forslag fremmet av repr. Johnsen om å fjerne kulepunkt 5 falt med 8 mot 2 stemmer Side 31 Bystrategi, fylkesveg: Forslag fremmet av repr. Johnsen om å fjerne kulepunkt 1 falt med 8 mot 2 stemmer Side 31 Region og distriktstrategi, fylkesveg: Forslag fremmet av repr. Myklebust om tillegg i kulepunkt 7 ble enstemmig bifalt Side 32 Luftfart: Forslag fremmet av repr. Johnsen om nytt kulepunkt falt med 8 mot 2 stemmer Side 33 Jernbane, tredje kulepunkt: Fylkesrådets innstilling fikk 1 stemme og falt. Forslag fremmet av repr. Myklebust fikk 1 stemme og falt.

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 258 Ved alternativ votering mellom forslag fremmet av repr. Midtlund og repr. Johnsen ble forslaget fremmet av repr. Midtlund vedtatt med 8 mot 2 stemmer som ble avgitt for repr. Johnsens forslag Side 33 Riksveg: Forslag fremmet av repr. Johnsen om endring i kulepunkt 2 falt med 7 mot 3 stemmer Side 33 Riksveg: Forslag fremmet av repr. Johnsen om endring i kulepunkt 3 falt med 8 mot 2 stemmer Side 30 Kollektivtrafikk: Forslag fremmet av repr. Hoffstad om nytt kulepunkt ble enstemmig bifalt Fylkesrådets innstilling med endringer som vedtatt ovenfor ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komiteen legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar Regional samferdselsplan for Hedmark fylke i medhold av plan- og bygningsloven 8-4 med følgende endringer: Side 11, siste avsnitt:.strekningen Hamar-Elverum, samt 4-felt på riksveg 3/25, vil ha positiv. Side 18 nye strekpunkt: - Få etablert timesavganger med buss mellom Elverum og Hamar - Se på mulighetene for å kunne bygge flere km med sykkel og gangsti ved å bygge smalere og annerledes enn det som gjøres med dagens sykkel og gangveier Side 28. Bosetting, første kulepunkt: Utvikle robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner i Hedmark gjennom satsing på gode kommunikasjoner, et levedyktig næringsliv og sterk stedsidentitet Side 29. Miljø tillegg kulepunkt 3: Myndighetene oppfordres til å endre avgiftsystemet på biler for å stimulere til bruk av mer miljøvennlige biler for å bidra til reduserte klimagassutslipp og mindre lokal luftforurensning.

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 259 Side 30. Bystrategi ingress: Setningen «Besøksintensive virksomheter søkes lokalisert til by- og tettstedssentra» strykes Side 30. Bystrategi kollektivtrafikk, nytt kulepunkt: Se på muligheten for innføring av KID-ordning (kollektivtrafikk i distriktene) i større deler av Hedmark. Side 31. Region og distriktstrategi, fylkesveg, tillegg kulepunkt 7: I slike tilfeller bør gjennomgangsveier legges utenfor tettstedene Side 33. Jernbane, tredje kulepunkt: Støtte at en mulig høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim skal gå gjennom Østerdalen. Kommuner, fylkesmannen og berørte regionale myndigheter underrettes om vedtaket, og planen oversendes departementene til orientering. Det har ikke kommet inn uttalelser med vesentlige innvendinger til planen. 2. Fylkestinget mener at Regional Samferdselsplan er et hensiktsmessig plandokument for å få til en helhetlig planlegging og utvikling av samferdselen i Hedmark. Fylkestinget forutsetter at mål og strategier med tiltaksområder legges til grunn i det videre arbeid med utvikling av samferdselens infrastruktur og tilrettelegging av kollektivtrafikken i fylket. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Terje A. Hoffstad som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 260 SAK 41/12 Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Dovrebanen er en av hovedpulsårene for Norge og Innlandet. Banen har også en avgjørende betydning for person- og godstrafikken mellom landsdelene. Sammen med utbyggingen av hovedvegene, rv. 2, rv.4, E 6, E 16 og opprusting av rv. 3 og rv. 35, gir dobbeltspor til Lillehammer en styrket helhetlig infrastruktur for Innlandet. Dette gir igjen store muligheter for Innlandet som arbeids-, bolig- og serviceområde. Kommunikasjon på veg og jernbane er avgjørende for Innlandets utvikling. Dobbeltspor til Lillehammer kan i neste omgang gi grunnlag for utbygging og utvikling av andre jernbanestrekninger i Innlandet, slik som Gjøvikbanen, Rørosbanen og Solørbanen. Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen må inkluderes som en del av IC-området. Hedmark fylkeskommune er glad for Jernbaneverkets konklusjoner og anbefaling om å bygge ut IC-triangelet etter konsept 4B: Dimensjonert for 250 km/t, med gjennomgående dobbeltspor samt forbikjøringsspor, og hvor dagens bane legges ned. Ambisjonsnivået er med det så høyt som det bør være. Konseptet innebærer også at barriereeffekter begrenses og arealer frigjøres ved at gammelt spor fjernes. Dobbeltspor til Lillehammer vil redusere reisetiden mellom Hamar og Lillehammer til vel en halv time. Når hovedpulsåren styrkes på denne måten, har det direkte positive ringvirkninger for folks mulighet til å reise mellom Stange, Hamar, Brumunddal, Moelv og Lillehammer, men også indirekte store gevinster for nærliggende områder som Gjøvik- regionen, Elverum med omland og Gudbrandsdalen. Det er viktig å knytte opp Rørosbanens ruter til IC-strekningen Oslo Lillehammer på en slik måte at også Elverumsregionen tar del i de positive virkningene. Dette betyr et helt nytt handlingsrom innad i Innlandet for den enkelte og regionens næringsliv. Dobbeltspor til Lillehammer vil være en åpenbar vekstimpuls innad i regionen og bidra til å forme endringer i botilbud og arbeidsmarked. Regionen blir forstørret, og arbeids- og studiereisende får redusert reisetid og muligheter for et større handlingsrom over større avstander. Dobbeltspor til Lillehammer betyr at Innlandet også får en helt annen nærhet til både Oslo og Gardermoen. Disse positive sidene for vår region er ikke tilstrekkelig synliggjort i Jernbanens KVU-utredning. Innlandets opplevelsesnæringer, turist- og reiselivsbedrifter kan utnytte kortere reisetid til Gardermoen, Oslo og andre deler av Østlandsområdet. Framtidige store idrettsarrangement i Innlandet får et større nedslagsfelt og en bedre nødvendig infrastruktur.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 261 Hedmark fylke har stor mengde godstrafikk på veg i transitt gjennom fylket. Det er sterkt ønskelig for oss å avlaste godstransporten på veg. Full IC-utbygging vil bidra til å gjøre jernbanen mer robust, og bidra til å snu trenden tilbake fra veg til bane. Skognæringen ønsker tømmertransport på bane, og denne vil bli mer forutsigbar. Konseptvalgutredningen har ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for konsekvens av vegbelastning ved å ikke bygge ut. IC-triangelet gir et større arbeidsmarked for kompetente medarbeidere, samtidig som den enkelte bedrift kan trekke til seg gode medarbeidere fra et større geografisk område da det blir mulig å dagpendle over en større avstand. Osloregionen har et økende behov for avlastning på grunn av sterk befolkningsvekst, og Innlandet kan sammen med resten av IC-triangelet bidra til å avlaste presset på Oslo-området. Konseptvalgutredningen har ikke tidfestet full utbygging av IC-trianglet. Ifølge regjeringens klimamelding i april 2012, skal planlegging av IC-trianglet settes i gang innen Dette er for lite ambisiøst. Jernbaneverket har beregnet at det er mulig å gjennomføre utbygging av IC-nettet på 10 år fra vedtaket fattes, selv om det antagelig er det mer kostnadsoptimalt å bruke cirka 13 år. Hedmark fylkeskommune mener at strekningen Oslo Lillehammer bør utbygges med dobbeltspor og fullføres i For å få finansiert utbygging inntil 2023 i henhold til konsept 4B, er det nødvendig å gjøre en beslutning med tilhørende finansiering, som går utenfor systemet i forslaget til NTP med maksimalt 45 % økning av rammen. Hedmark fylkeskommune mener det er nødvendig å løfte finansieringen ut av årlige bevilgninger til en type prosjektfinansiering som sikrer kontinuerlig gjennomføring fram til ferdigstilling. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) fremmet slikt forslag på vegne av Frp og V: I nest siste avsnitt endres år 2023 til 2022 I siste avsnitt endres år 2023 til 2022 Nytt avsnitt: Det må utredes en tunnel løsning under/gjennom Hamar. Det bør også utredes om tunnelen kan starte i Stange og komme ut i Ringsaker. I forbindelse med utredningen bør man også se på muligheten for at dagens Hamar stasjon beholdes og brukes som inngang til den nye stasjonen. Votering: Forslag til endring i nest siste avsnitt fremmet av representanten Johnsen ble vedtatt med 9 mot 1 stemme

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 262 Forslag til endring i siste avsnitt fremmet av representanten Johnsen ble vedtatt med 9 mot 1 stemme Forslag til nytt avsnitt fremmet av representanten Johnsen ble enstemmig bifalt. Fylkesrådets innstilling med endringer som vedtatt ovenfor ble enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komiteen legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Dovrebanen er en av hovedpulsårene for Norge og Innlandet. Banen har også en avgjørende betydning for person- og godstrafikken mellom landsdelene. Sammen med utbyggingen av hovedvegene, rv. 2, rv.4, E 6, E 16 og opprusting av rv. 3 og rv. 35, gir dobbeltspor til Lillehammer en styrket helhetlig infrastruktur for Innlandet. Dette gir igjen store muligheter for Innlandet som arbeids-, bolig- og serviceområde. Kommunikasjon på veg og jernbane er avgjørende for Innlandets utvikling. Dobbeltspor til Lillehammer kan i neste omgang gi grunnlag for utbygging og utvikling av andre jernbanestrekninger i Innlandet, slik som Gjøvikbanen, Rørosbanen og Solørbanen. Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen må inkluderes som en del av IC-området. Hedmark fylkeskommune er glad for Jernbaneverkets konklusjoner og anbefaling om å bygge ut IC-triangelet etter konsept 4B: Dimensjonert for 250 km/t, med gjennomgående dobbeltspor samt forbikjøringsspor, og hvor dagens bane legges ned. Ambisjonsnivået er med det så høyt som det bør være. Konseptet innebærer også at barriereeffekter begrenses og arealer frigjøres ved at gammelt spor fjernes. Dobbeltspor til Lillehammer vil redusere reisetiden mellom Hamar og Lillehammer til vel en halv time. Når hovedpulsåren styrkes på denne måten, har det direkte positive ringvirkninger for folks mulighet til å reise mellom Stange, Hamar, Brumunddal, Moelv og Lillehammer, men også indirekte store gevinster for nærliggende områder som Gjøvik- regionen, Elverum med omland og Gudbrandsdalen. Det er viktig å knytte opp Rørosbanens ruter til IC-strekningen Oslo Lillehammer på en slik måte at også Elverumsregionen tar del i de positive virkningene. Dette betyr et helt nytt handlingsrom innad i Innlandet for den enkelte og regionens næringsliv. Dobbeltspor til Lillehammer vil være en åpenbar vekstimpuls innad i regionen og bidra til å forme endringer i botilbud og arbeidsmarked. Regionen blir forstørret, og arbeids- og studiereisende får redusert reisetid og muligheter for et større handlingsrom over større avstander. Dobbeltspor til Lillehammer betyr at Innlandet også får en helt annen nærhet til både Oslo og Gardermoen. Disse positive sidene for vår region er ikke tilstrekkelig synliggjort i Jernbanens KVU-utredning.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 263 Innlandets opplevelsesnæringer, turist- og reiselivsbedrifter kan utnytte kortere reisetid til Gardermoen, Oslo og andre deler av Østlandsområdet. Framtidige store idrettsarrangement i Innlandet får et større nedslagsfelt og en bedre nødvendig infrastruktur. Hedmark fylke har stor mengde godstrafikk på veg i transitt gjennom fylket. Det er sterkt ønskelig for oss å avlaste godstransporten på veg. Full IC-utbygging vil bidra til å gjøre jernbanen mer robust, og bidra til å snu trenden tilbake fra veg til bane. Skognæringen ønsker tømmertransport på bane, og denne vil bli mer forutsigbar. Konseptvalgutredningen har ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for konsekvens av vegbelastning ved å ikke bygge ut. IC-triangelet gir et større arbeidsmarked for kompetente medarbeidere, samtidig som den enkelte bedrift kan trekke til seg gode medarbeidere fra et større geografisk område da det blir mulig å dagpendle over en større avstand. Osloregionen har et økende behov for avlastning på grunn av sterk befolkningsvekst, og Innlandet kan sammen med resten av IC-triangelet bidra til å avlaste presset på Oslo-området. Konseptvalgutredningen har ikke tidfestet full utbygging av IC-trianglet. Ifølge regjeringens klimamelding i april 2012, skal planlegging av IC-trianglet settes i gang innen Dette er for lite ambisiøst. Jernbaneverket har beregnet at det er mulig å gjennomføre utbygging av IC-nettet på 10 år fra vedtaket fattes, selv om det antagelig er det mer kostnadsoptimalt å bruke cirka 13 år. Hedmark fylkeskommune mener at strekningen Oslo Lillehammer bør utbygges med dobbeltspor og fullføres i For å få finansiert utbygging inntil 2022 i henhold til konsept 4B, er det nødvendig å gjøre en beslutning med tilhørende finansiering, som går utenfor systemet i forslaget til NTP med maksimalt 45 % økning av rammen. Hedmark fylkeskommune mener det er nødvendig å løfte finansieringen ut av årlige bevilgninger til en type prosjektfinansiering som sikrer kontinuerlig gjennomføring fram til ferdigstilling. Det må utredes en tunnel løsning under/gjennom Hamar. Det bør også utredes om tunnelen kan starte i Stange og komme ut i Ringsaker. I forbindelse med utredningen bør man også se på muligheten for at dagens Hamar stasjon beholdes og brukes som inngang til den nye stasjonen. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Reidar Åsgård som saksordfører. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 264 SAK 42/12 Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende: Hedmark og Oppland fylkeskommuner gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp moderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere. Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og om mer effektive plan- og beslutningsprosesser dette er spesielt viktig med tanke på utbygging av IC-området. Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til lokal luftforurensing. Innen 20 år vil folketallet i hovedstadsområdet øke med mennesker. For å minske presset må det stimuleres til en mer balansert utvikling der øvrige deler av Østlandet kan ta en del av denne veksten. Å styrke samferdselstilbudet er en nødvendig forutsetning for at dette skal skje. Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det vil være uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter. Innhenting av forfall må tidfestes, men det kan vurderes å forskyve gjennomføringen utover 15 år forutsatt at vedtatte investeringsprosjekter gjennomføres. Utbyggings-prosjektene i Nasjonal transportplan må gjennomføres som forutsatt ved Stortingets behandling i juni 2009 med kontinuerlig utbygging av hele E6-strekningen Gardermoen-Otta. Riksvegene i Innlandet med lottorekka Rv 2, Rv 4, E 6, E 16 og Rv 3, Rv 35 må være ferdig utbygd i E6 må være ferdig utbyd som 4-feltsveg på hele strekningen fra Gardermoen til Lillehammer i Dobbeltspor på IC-strekningen Oslo Lillehammer må være ferdig utbygd i Dersom Norge får tildelt OL 2022, må viktige samferdselsprosjekt ferdigstilles til OL.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 265 Fylkeskommunene må få økte ressurser til å forvalte og utvikle fylkesvegnettet, slik at forfallet kan fjernes og vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidas klima. Tidligere skjevheter ved tildeling til fylkene etter forvaltningsreformen må utjevnes. Mjøsbyen med ca innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen og få økte ressurser til kollektivsatsing. Ulykkestallene i Innlandet må reduseres med mer utbygging til 4-feltsveg, flere midtdeler og økte ressurser til gang- og sykkelveger. Den statlige andelen i bompengeprosjekter må økes og det er behov for forenkling av plansystemet og en systemendring for gjennomføring og finansiering. 2. Jernbane Fylkestinget krever at IC strekningen mellom Gardermoen og Lillehammer utbygges med dobbeltspor og fullføres i For å finansiere utbyggingen mener fylkestinget at strekningen må tas ut av NTP-rammen og prosjektfinansieres. Fylkestinget mener at Kongsvinger- og Gjøvikbanen må inngå som del av IC området og bygges ut med nødvendig kapasitet som sikrer 1-timesfrekvens. Fylkestinget mener at Solør- og Rørosbanen må elektrifiseres slik at robustheten i jernbanenettet styrkes. Det må derfor igangsettes planlegging snarest mulig som sikrer dette, fordi det vil være av stor betydning for framføringssikkerheten av både person- og godstransport mellom nord og sør i landet. Fylkestinget ber om at sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen utredes og vurderes som et viktig tiltak for å utvikle Mjøsregionen, øke kapasiteten for godstransport på bane og styrke robustheten og beredskapen. Som ledd i å styrke godstransporten på bane, må etablering av godsterminal i Kongsvinger og Otta igangsettes. Det må videre iverksettes et planarbeid med tanke på bygging som øker togkapasiteten Oslo-Nittedal-Hadeland, og som ivaretar økt godstransport på Bergensbanen over Hadeland 3. Riksvegene Fylkestingene krever at det må legges opp til en kontinuerlig utbygging av de vegprosjekt som er igangsatt, og det må utvikles planer og strategier som setter sluttid for gjennomføring av prosjektene.

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 266 Fylkestinget krever at investeringsrammene økes med minst 45 % i forhold til teknisk planramme, slik at investeringsnivået kan øke og at vedlikeholdsnivået holdes på et nivå som sikrer utbedring av forfallet. Fylkestinget legger til grunn at Innlandet må få tilstrekkelig del av riksvegmidlene for å dekke Innlandets behov for en tilfredsstillende samferdselsinfrastruktur. Hedmark E6 Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av 4-feltsveg på E6 fortsetter kontinuerlig fra Kolomoen til Moelv, etter at strekningen Gardermoen-Kolomoen er ferdig, slik at hele E6- strekningen fra Gardermoen til Moelv er ferdig utbygd i 2016 og til Lillehammer i Fylkestinget forutsetter at Staten som et minimum opprettholder tidligere vedtak om oppstartbevilgning på minst 300 mill. kroner slik at bompengeselskapet Gardermoen-Moelv AS eventuelt kan forskottere finansiering for å sikre kontinuerlig utbygging. Rv 2 Fylkestinget forutsetter at utbygging av 4-feltsveg på Rv 2 strekningen Slomarka-Nybakk skjer kontinuerlig etter at Kurusand-Slomarka er ferdig høsten 2014 slik at hele strekningen Kløfta- Kongsvinger blir ferdig i Fylkeskommunen forutsetter også det blir avsatt midler til videre planlegging og utbygging av Rv 2 strekningen Kongsvinger-svenskegrensen som 4-feltsveg. Rv 3/Rv 25 Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av 4-feltsveg på Rv 3 strekningen Ommangsvollen- Grundset får oppstart i 2014 og fullføres innen Fylkestinget aksepterer at vegutbyggingen bompengefinansieres, men ber om at Statens bidrag fastsettes til 40% av kostnadene slik at bompengeavgiften kan holdes på et akseptabelt nivå. Fylkestinget mener at det må framlegges en finansieringsmodell som tar hensyn til at hele Rv. 25/ Rv. 3 strekningen Hamar-Elverum bygges ut kontinuerlig, og slik at samlede bompengeavgifter for strekningen holdes på et akseptabelt nivå for næringslivets transporter og arbeidspendlerne. Fylkestinget forutsetter derfor at det avsettes planleggingsmidler for utbygging av Rv 25 Løten-Hamar slik at vegstrekningen blir tatt inn ved neste rullering av NTP. Fylkestinget anmoder Statens vegvesen om å bidra til videre planavklaring for overordnet vegsystem i Elverum. Fylkestinget forutsetter at breddeutvidelsesprogrammet på Rv 3 gjennom Østerdalen fortsetter med ca. 30 km hvert år for å skape bedre linjeføring og unngå trafikkfarlige flaskehalser. Dette skal prioriteres og legges inn i NTP og finansieres gjennom denne.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 267 Rv 20 og Rv 25 Fylkestinget vil understreke betydningen av at det avsettes statlige midler til utbedring av de grenseoverskridende riksvegene. Oppland E6 Fylkestinget forutsetter at det skjer en kontinuerlig utbygging av E6 i Gudbrandsdalen og at 2. byggetrinn på strekningen Ringebu Otta blir fullt ut statlig finansiert. E16 Fylkestinget er tilfreds med at arbeidet på E16 på strekningen Fønhus Bagn snart kan starte opp, og forutsetter at utbyggingen videre på strekningen Bagn - Bjørgo skjer kontinuerlig og at intensjonene for bomløsningen på strekningen Fønhus Bagn dermed blir oppfylt. Rv 4 Fylkestinget forutsetter at rammen økes slik at det skjer en samtidig utbygging av Rv 4 på strekningen Lygna sør og Jaren Gran/Lunner grense. Fylkestinget understreker også nødvendigheten av at Rv 4 gjennom Nittedal blir utbygd slik at utbyggingen av 4-felts veg i Oppland får full effekt. Rv 35 (E16) Fylkestinget forutsetter at planarbeidet gjennomføres slik at utbyggingen av strekningen Olum Eggemoen kan påbegynnes i Rv 15 En forventet trafikkøkning etter åpningen av Kvivsvegen betinger tunneltiltak og strekningsvise tiltak som breddeutvidelser og tilrettelegging for gående og syklende. 4. Andre vesentlige tema Helhetlig finansiering Fylkestinget vil påpeke at det pga. manglende bevilgning fra Statens side er helt nødvendig at en vurderer prosjektfinansiering og/eller at det opprettes infrastrukturfond for å få finansiert utbygging av jernbane og veg tilstrekkelig raskt og med større forutsigbarhet. Fylkestinget ser investeringer til oppbygging av samferdselsinfrastruktur som oppbygging av realkapital og ikke forbruk. Investeringene bør derfor kunne fordeles over levetiden i stedet for ved årlige budsjetter etter kontantprinsippet. Fylkestinget aksepterer at bompengefinansiering utgjør en del av finansieringsgrunnlaget for bedre samferdselsinfrastruktur, og understreker at avtalt kostnadsfordeling mellom

29 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 268 Fylkesveg Staten og bompenger må holdes uendret ved økte kostnader og endrede forutsetninger under planleggings- og byggeperioden. Fylkesvegene må få større fokus i NTP og staten må gi ekstra midler til å dekke forfallet på det vegnettet som ble overført fra Staten til fylkeskommunene fra Den kompensasjon som hittil er gitt, er etter Fylkestingets mening på langt nær tilstrekkelig til å utbedre forfallet på et omfattende fylkesvegnett i Innlandet. Rammetilskuddet må også i større grad avspeile fylkeskommunenes andel av det nye fylkesvegnettet. Dette innebærer også at de fylkene som pga bindinger har fått mindre overført i perioden , må få kompensert dette i framtidige rammetilskudd. Kollektivtrafikk Mjøsbyen med ca innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen og få økte ressurser til kollektivsatsing. Det bør vurderes å etablere bypakker for mellomstore byer. Fylkestinget krever at det må økte statlige midler til for å styrke kollektivtilbudet i byer og distrikter. Fylkestinget understreker betydningen av at det settes økt fokus på arbeidet med universell utforming av alle ledd i transportkjeden, slik at målet om økt tilgjengeligheten til transportmateriell, holdeplasser og kollektivknutepunkt nås i Fylkeskommunene bør få en sterkere innflytelse på kjøp av persontransporttjenester på tog. Trafikksikkerhet Fylkestinget påpeker at Hedmark og Oppland er sterkt overrepresentert når det gjelder antall trafikkdrepte på vegene i de to fylkene. Dette er en situasjon som fylkeskommunene ikke kan akseptere. Fylkestinget krever økt fokus på trafikksikkerhet og raskest mulig utbygging av de sterkest ulykkesbelastede vegstrekningene gjennom Innlandet. Fylkestinget mener at det må legges en strategi for å gjennomføre nødvendige mindre investeringstiltak som vil forbedre sikkerheten og framkommeligheten i påvente av at det kan skje en fullverdig utbygging av vegnettet. Klima- og miljøutfordringene Fylkestinget understreker at klima- og miljøutfordringene som vi står overfor må tas på alvor. Fylkestinget ber om at nasjonale myndigheter legger opp til belønningsordninger for å få til økt kollektivtrafikk og redusert biltrafikk i byområder, og at en satser sterkere på utbygging av jernbanen.

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 269 Det er behov for en nasjonal politikk for utbygging av infrastruktur til klimavennlig drivstoff, spesielt gjelder dette ladeinfrastruktur for elektriske biler og hybridbiler. Ved framtidige bevilgninger til infrastruktur må tas hensyn til at klimaendringer i større grad vil gi ekstremvær med store skader på veg og jernbanenett. Ressursene til rassikring må styrkes. Det er behov for tiltak på og bevilgninger til flere skred- og rasutsatte vegstrekninger i Innlandet. Luftfart Fylkestinget mener at Oslo Lufthavn Gardermoen som hovedflyplass må sikres utvidelsesmuligheter både når det gjelder en ekstra rullebane og terminalfasiliteter slik at den kan avvikle den økte flytrafikk på en god måte. Fylkestinget forutsetter at de regionale flyplassene på Røros og Fagernes sikres og videreutvikles. 5. Østlandssamarbeidets uttalelse Fylkestinget slutter seg til Østlandssamarbeidets uttalelse. Det vises til saksframleggets kap. 11. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) fremmet slikt forslag: Endringsforslag: 1. Hovedbudskap. Kulepunkt 2: E6 må være ferdig utbygd som 4-feltsveg på hele strekningen fra Gardermoen til Lillehammer innen 2022 Kulepunkt 3: Dobbeltspor på IC-strekningen Oslo-Lillehammer må være ferdig utbygd innen 2022 Kulepunkt 4 fjernes Kulepunkt 7: Ulykkestallene i Innlandet må reduseres med mer utbygging til 4-feltsveg og økte ressurser til gang- og sykkelveger 2. Jernbane Kulepunkt 1: Fylkestinget krever at IC strekningen mellom Gardermoen og Lillehammer utbygges med dobbeltspor og fullføres innen For å finansiere utbyggingen mener fylkestinget at strekningen må tas ut av NTP-rammen og prosjektfinansieres.

31 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Riksvegene Hedmark E6 Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av 4-feltsveg på E6 fortsetter kontinuerlig fra Kolomoen til Moelv, etter at strekningen Gardermoen-Kolomoen er ferdig, slik at hele E6-strekningen fra Gardermoen til Moelv er ferdig utbygd i 2016 og til Lillehammer innen Rv 3/Rv Fylkestinget forutsetter at utbyggingen av 4-feltsveg på Rv 3 strekningen Ommangsvollen- Grundset får oppstart i 2014 og fullføres innen 2017, men videreføring til Hamar innen Fylkestinget aksepterer ikke at vegutbyggingen bompengefinansieres og ber om at Statens bidrag fastsettes til 100% av kostnadene felt Hamar-Elverum bør i størst mulig grad bygges med planfrie kryss uten rundkjøringer. Andre avsnitt fjernes. Oppland Rv 4 Tillegg: 4-felt Rv 4 fra Gjøvik til Biri må være ferdig utbygd innen Andre vesentlige tema Kulepunkt 3 fjernes. Klima og miljøutfordringene Kulepunkt 1 strykes. Tillegg: Myndighetene må legge til rette for en avgiftspolitikk som stimulerer til valg av miljøvennlige biler. Luftfart Andre setning i kulepunktet: Fylkestinget forutsetter at de regionale flyplassene på Røros og Fagernes, samt Hamar flyplass, sikres og videreutvikles.

32 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 271 Representanten Terje A. Hoffstad (A) fremmet slikt tilleggsforslag: Side 90 Hedmark - E6, 2. avsnitt:..kroner i perioden slik. Representanten Ragnhild Myklebust (A) innvilget permisjon fra kl Tilstede: 9 representanter Representanten Tor Andre Johnsen (FrP) fremmet slikt tilleggsforslag: Side 90 Hedmark E6, 2. avsnitt:. oppstartsbevilgning på minst 300 mill. kroner i 2014 slik at.. Votering: 1. Hovedbudskap Forslag til endring kulepunkt 2 fremmet av repr. Johnsen falt med 5 mot 4 stemmer Forslag til endring kulepunkt 3 fremmet av repr. Johnsen falt med 5 mot 4 stemmer Forslag om å fjerne kulepunkt 4 fremmet av repr. Johnsen falt med 7 mot 2 stemmer Forslag til endring kulepunkt 7 fremmet av repr. Johnsen falt med 7 mot 2 stemmer 2. Jernbane Forslag til endring kulepunkt 1 fremmet av repr. Johnsen falt med 6 mot 3 stemmer 3. Riksvegene Hedmark E6 Forslag til endring i 1. avsnitt fremmet av repr. Johnsen falt med 5 mot 4 stemmer Fylkesrådets innstilling i 2. avsnitt fikk ingen stemmer og falt Ved alternativ votering mellom forslag fremmet av repr. Hoffstad og repr. Johnsen ble forslaget fremmet av repr. Hoffstad vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for repr. Johnsens forslag Rv3/Rv25 Forslag pkt. 1 fremmet av repr. Johnsen falt med 5 mot 4 stemmer Forslag pkt. 2 fremmet av repr. Johnsen falt med 8 mot 1 stemme Forslag pkt. 3 fremmet av repr. Johnsen falt med 7 mot 2 stemmer Forslag om å fjerne andre avsnitt (øverst side 91) fremmet av repr. Johnsen falt med 8 mot 1 stemme Oppland Rv 4 Forslag til tillegg fremmet av repr. Johnsen falt med 8 mot 1 stemme

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Andre vesentlige tema Helhetlig finansiering Forslag om å fjerne kulepunkt 3 fremmet av repr. Johnsen falt med 8 mot 1 stemme Klima- og miljøutfordringene Forslag om å stryke kulepunkt 1 fremmet av repr. Johnsen falt med 8 mot 1 stemme Forslag til tillegg fremmet av repr. Johnsen ble enstemmig bifalt Luftfart Forslag om endring i 2. setning i kulepunktet fremmet av repr. Johnsen falt med 7 mot 2 stemmer Fylkesrådets innstilling med endringer som vedtatt ovenfor ble enstemmig bifalt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& Vedtak: Komiteen legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende: Hedmark og Oppland fylkeskommuner gir full støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp moderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere. Stortinget må våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og om mer effektive plan- og beslutningsprosesser dette er spesielt viktig med tanke på utbygging av IC-området. Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til lokal luftforurensing. Innen 20 år vil folketallet i hovedstadsområdet øke med mennesker. For å minske presset må det stimuleres til en mer balansert utvikling der øvrige deler av Østlandet kan ta en del av denne veksten. Å styrke samferdselstilbudet er en nødvendig forutsetning for at dette skal skje. Det er nødvendig å prioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det vil være uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter. Innhenting av forfall må tidfestes, men det kan vurderes å forskyve gjennomføringen utover 15 år forutsatt at vedtatte investeringsprosjekter gjennomføres.

34 HEDMARK FYLKESKOMMUNE 273 Utbyggings-prosjektene i Nasjonal transportplan må gjennomføres som forutsatt ved Stortingets behandling i juni 2009 med kontinuerlig utbygging av hele E6-strekningen Gardermoen-Otta. Riksvegene i Innlandet med lottorekka Rv 2, Rv 4, E 6, E 16 og Rv 3, Rv 35 må være ferdig utbygd i E6 må være ferdig utbyd som 4-feltsveg på hele strekningen fra Gardermoen til Lillehammer i Dobbeltspor på IC-strekningen Oslo Lillehammer må være ferdig utbygd i Dersom Norge får tildelt OL 2022, må viktige samferdselsprosjekt ferdigstilles til OL. Fylkeskommunene må få økte ressurser til å forvalte og utvikle fylkesvegnettet, slik at forfallet kan fjernes og vegnettet bygges tilstrekkelig robust til å tåle framtidas klima. Tidligere skjevheter ved tildeling til fylkene etter forvaltningsreformen må utjevnes. Mjøsbyen med ca innbyggere må bli en del av den statlige belønningsordningen og få økte ressurser til kollektivsatsing. Ulykkestallene i Innlandet må reduseres med mer utbygging til 4-feltsveg, flere midtdeler og økte ressurser til gang- og sykkelveger. Den statlige andelen i bompengeprosjekter må økes og det er behov for forenkling av plansystemet og en systemendring for gjennomføring og finansiering. 2. Jernbane Fylkestinget krever at IC strekningen mellom Gardermoen og Lillehammer utbygges med dobbeltspor og fullføres i For å finansiere utbyggingen mener fylkestinget at strekningen må tas ut av NTP-rammen og prosjektfinansieres. Fylkestinget mener at Kongsvinger- og Gjøvikbanen må inngå som del av IC området og bygges ut med nødvendig kapasitet som sikrer 1-timesfrekvens. Fylkestinget mener at Solør- og Rørosbanen må elektrifiseres slik at robustheten i jernbanenettet styrkes. Det må derfor igangsettes planlegging snarest mulig som sikrer dette, fordi det vil være av stor betydning for framføringssikkerheten av både person- og godstransport mellom nord og sør i landet.

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel.

Saksprotokoll. Side 17. Strekpunkt 2: Rv 3 og Rv 25 bygges ut med 100% statlig andel. Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 05.06.2012 Sak: 40/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/846 Tittel: Saksprotokoll: Regional samferdselsplan 2012-2021 Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 05.06.2012 Sak: 42/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/924 Tittel: Saksprotokoll: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 12/924 Saksprotokoll: Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag -Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.06.2012 Sak: 42/12 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 12/924 Tittel: Saksprotokoll: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

Nasjonal Transportplan Transportetatenes forslag - Høring. «1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende:

Nasjonal Transportplan Transportetatenes forslag - Høring. «1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende: Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Hamar, 25.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/924-45 Ark 113 N Saksbeh. Per Olav Bakken Tlf. 909 36 063 Nasjonal Transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 07.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget Protokoll Komite for kompetanse og kultur Sted: Solør videregående skole, Våler Dato: 05. 06.2012 kl 12.00 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging Sted: Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte

Detaljer

Fylkestinget. Møteinnkalling

Fylkestinget. Møteinnkalling Fylkestinget Møteinnkalling Sted: Fylkestingsalen Dato: 11.06.2012 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Møte 11.06.2012 SAKSLISTE SAK 40/12 Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll - komitebehandling Dato: 04.06.2013 Komite for Samferdsel, miljø og overordnet planlegging og Komite for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Sted: Hoel gård, Nes i Ringsaker

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring

Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Saknr. 12/3189-3 Ark.nr. Q62 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling

Fylkesrådet. Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.05.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 113/12 12/846 Regional samferdselsplan

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/1284-10 Ark.nr. 113 N Saksbehandler: Per Olav Bakken STAMNETTUTREDNING/STREKNINGSVISE UTREDNINGER FOR RIKSVEGER EN JERNBANE FOR FREMTIDEN PERSPEKTIVER MOT 2040 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 13. og 14.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innst. m/endringer vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029 - Transportetatenes

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat:

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12 Resultat: Arkivsak: 12/4502-4 Tittel: NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Vedtak: Hamar kommune slutter

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 24.05.2016 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 25.05.2012 Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 31.05.2016 Sted: Fylkeshuset

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 31.05.2016 Sted: Fylkeshuset Møteinnkalling Dato: 31.05.2016 Sted: Fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 124/16 FT 125/16 FT 15/8014 Reglement for delegert myndighet i Hedmark

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN TRANSPORTETATENES FORSLAG - HØRING. Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

NASJONAL TRANSPORTPLAN TRANSPORTETATENES FORSLAG - HØRING. Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saknr. 12/924-13 Ark.nr. 113 N Saksbehandler: Per Olav Bakken NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 TRANSPORTETATENES FORSLAG - HØRING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Vedtak. Fylkestinget fattet slikt vedtak:

Vedtak. Fylkestinget fattet slikt vedtak: Vedtak Fylkestinget fattet slikt vedtak: 1. Hovedbudskap Fylkestingene understreker at de største behovene i Hedmark og Oppland gjelder veg- og jernbaneprosjekter som binder sammen landsdeler og regioner.

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Arbeidet med Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2018-2029 Arbeidet med Nasjonal transportplan Fylkestinget i Hedmark 14.12.2015 Regionvegsjef Per Morten Lund Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst - fra

Detaljer

Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023

Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 Arkivsak-dok. 10/01179 Arkivkode Saksbehandler Jan Otto Hansen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 30.05.2012 51/12 2 Fylkesutvalget 05.06.2012 67/12 3 Fylkestinget

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN Saknr. 10/1074-6 Ark.nr. Q32 &58 Saksbehandler: Per Olav Bakken FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen 2011-2015 04.12.2013 67/13 2 Fylkestinget 2011-2015 18.12.2013 126/13

SAKSPROTOKOLL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen 2011-2015 04.12.2013 67/13 2 Fylkestinget 2011-2015 18.12.2013 126/13 SAKSPROTOKOLL Samlet uttalelse til handlingsprogram for veg og bane og oppfølging av Nasjonal transportplan 2014-2017 Arkivsak-dok. 201326743 Saksbehandler Erik van der Veer Saksgang Møtedato Saknr 1 Samferdselskomiteen

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2015 Tid: 18:00 19:45. Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer:

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkestinget, komitebehandling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 23.04.2013 Kl 09.00 Til stede: Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: Frode Knutzen Midtlund leder Ida Kristine Teien nestleder

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/898 Lnr.: 7874/16 Ark.: 113 N00 Saksbehandler: spesialrådgiver Edvin Straume /rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold HØRING - NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029 Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1. Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp.

Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1. Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp. Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRING Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp.no

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune

Offentlig høring av Høyhastighetsutredningen 2010-12 Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Hamar, 27.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/5811-9 Ark N20 &13 Saksbeh. Øystein Sjølie Tlf. 62 54 46 67 Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 Nasjonal transportplan 2018-2029 Hva legges til grunn ved prioriteringene blant tiltak på riksveger? Planer og planhierarki Foto: Torleif Haugødegård NTP-prosessen Her er vi nå 29.2.2016 Hovedgrep i inneværende

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 Kl 11.00 Til stede: Njål S. Føsker Aasa Gjestvang Eva Arnseth Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Protokoll Sted: Fylkeshuset, møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Kl 09.00 13.00 Til stede: Hamar kommune Morten Aspeli Pål Jan Stokke Inger Haug Stange kommune Nils A. Røhne Mirjam Engelsjord Løten kommune

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023

Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 Vegen til Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Logistikkdagen 2014. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) Sandnes, 11. november 2014. Samferdselsdepartementet

Logistikkdagen 2014. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) Sandnes, 11. november 2014. Samferdselsdepartementet Logistikkdagen 2014 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) Sandnes, 11. november 2014 Samferdsel 2015: 54,6 mrd. kr Økning fra 2014: 14,1 % (sammenlignet med forrige regjerings forslag) Bytte ut

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP Orientering Orkdalsregionen 4.juni 2015 v/gaute Dahl Disposisjon Styringsgruppe for RTP, vedtak og milepælsplan Retningslinje

Detaljer