4. Årsberetning Organisasjon. Side 1 av 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9"

Transkript

1 4. Årsberetning 2012 Side 2 av Organisasjon Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen IL Kasserer: Terje Skifjeld Arendal IBK Styremedlem: Rune Davidsen Arendal IBK Ungdomsrepresentant: Marthe Frøyna Risør IBK* Varamedlem: Erik Åbyholm Toppen IL * Marthe fikk innvilget permisjon høsten 2012 i forbindelse med flytting pga studier Daglig leder Agder Bandykrets (25 %) og NBF (75%) samarbeider om en 40% stilling for daglig leder i kretsen: Daglig leder: Per Harald Bai Stabell Arrangementskomiteen Leder: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Nestleder: Oddbjørn Håvardstad Just IL Områdeansvarlig Midt: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen IL Områdeansvarlig Vest: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Områdeansvarlig Øst: Anette Mostad Risør IBK Doms- og sanksjonsutvalg Leder: Georg Engstrand FK Vigør Medlem Aust- Agder: Geir Harnes Arendal IBK Medlem Vest- Agder: Kristian Salö FK Vigør S Dommerkomiteen Leder: Terje Skifjeld Arendal IBK Nestleder: Rune Davidsen Arendal IBK Utvikling dommere: Thomas Bekkevold Toppen IL Kursansvarlig dommere: André Kopperud Just IL e 3 av Valgkomiteen Leder: Kjell Gaute Hartvigsen Arendal IBK Medlem: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Medlem: Roger Rasmussen Risør IBK Varamedlem: Tom Østergaard Arendal IBK Side 1 av 9

2 4.1.7 Møtevirksomhet Kretsstyret Det har vært avholdt 8 styremøter. Klubbmøter/ samlinger Det har i perioden vært avholdt 2 klubbmøter og 1 kretskonferanse. Serieoppsettkomité Har i 2012/2013 vært utført av daglig leder Per Harald Bai Stabell i samarbeid med arrangementskomiteen. Arbeidet begynte allerede i mai 2012 i forbindelse med foreløpig påmelding for alle lag innen sommerferien. Serieoppsett var ferdigstilt i starten av september. Representasjon forbund o.l. Daglig leder Per Harald Bai Stabell og styreleder Bjørn Th. Knutsen har representert Agder Bandykrets ved kretssamlinger, konferanser og andre møter vedrørende utvikling av innebandy. Styremedlem Rune Davidsen representerte Agder Bandykrets på innebandyseksjonens årsmøte. 4.2 Utviklingstall Ifølge NBF sine tall har 224 spillere løst lisens sesongen 2012/2013, mot 226 lisenser i 2011/2012. Årets tall er uoffisielle og blir bekreftet av NBF senere i vår. Totalt er 833 registret som innebandymedlemmer. Det er 13 klubber i Agder Bandykrets. Antall medlemmer i klubbene i 2012: Klubb Kvinner Menn Totalt Endring Arendal IBK Express, IL * Grimstad Studentenes Idrettslag * HIL IBK * Hånes IF * Just IL Kristiansand Innebandyklubb Kristiansand Student IL Kvarstein Idrettslag LIA IL Otra IL * Risør Innebandyklubb Sørfjell IL * Toppen IL Vigør FK - innebandy Vågsbygd Innebandy Klubb Sum medlemmer * har ikke hatt lag med i seriespill eller minirunder/aktivitetsunder i inneværende sesong. Side 2 av 9

3 Antall medlemmer fordelt på kjønn og alder: Kvinner 0-5 år Kvinner 6-12 år Kvinner år Kvinner år Kvinner 26+ år Menn 0-5 år Menn 6-12 år Menn år Menn år Menn 26+ år Kvinner SUM Menn SUM Totalt 6-12 år Totalt år TOTAL Endring Antall lag i seriespill: Alderklasser G13 G15 Senior Gutter/ Menn Jenter/ Damer * 1 3 Totalt 21 lag totalt fordelt på 6 klubber * Flere av lagene i G13 er mixed lag. Minirunder: Det har vært avholdt 5 minirunder. Det har vært spilt kamper i 3 klasser, i alderen 6-12 år. Totalt 44 lag har deltatt. 6 klubber har deltatt med lag i en eller flere runder. Aktivitetsrunder: Det har vært avholdt 3 aktivitetsrunder. Det har vært spilt kamper i 2 klasser. Senior og G15 klasse har vært igangsatt. G17 lag har deltatt i seniorklasse. Totalt 20 lag har deltatt. 12 klubber/ grupper har deltatt med lag i en eller flere runder. Side 3 av 9

4 4.3 Dommersituasjon DK har for sesongen 2012/2013 bestått av André Kopperud, Thomas Bekkevold, Rune Davidsen og Terje Skifjeld, med sistnevnte som leder. Vi startet sesongen med samling i Fevik, fysiske og teoretiske tester stod på programmet. En fin samling, oppmøtet kunne vært bedre. De som deltok ga gode tilbakemeldinger, og savnet flere av sine dommerkollegaer. Det er gjennomført tre dommerkurs denne sesong. GD1 med 20 deltagere, av disse var det 7 jenter, GD2 med 10 deltagere og VK1 med 9 deltagere. DK er godt fornøyd med antall på kurs, gjennomføringen og kursholdere som har vært lokale krefter og fra forbundet. Vi har hatt en felles samling med fokus på «egenopplevde» situasjoner og løsning av disse. Denne samlingen var det Georg Engstrand som stod for det faglige. Årets G13 serie har blitt brukt som et springbrett for å få i gang nye voksne dommere. Unge nye dommere har dømt på flere minirunder. DK er godt fornøyd med å fått i gang flere nye dommere, spesielt jentedommere. Dette er også noe som har blitt lagt merke til i NBF. DK la til rette for at Agderdommere kunne reise til Østfold for å dømme, ment for å skaffe seg større erfaring/kompetanse som dommer. Dessverre var det ingen interesse for dette. Alle dommere (som har dømt flere enn en kamp) har fått en eller flere dommerobservasjoner/ oppfølging i løpet av denne sesong. Vi har kun 3 dommerobservatører, og ønsker oss flere. DK sendte ut en forespørsel om det var noen voksne dommere som kunne tenkt seg å bli dommerobservatør, kun en person hadde lyst, det ble ikke gjennomført observasjonskurs. DK har fått flere tilbakemeldinger fra dommere som ønsker flere observasjoner, men når det kun er 3 tilgjengelig dommerobservasjoner, begrenser det seg. DK er fornøyd med gjennomføring av observasjoner og oppfølginger. Skulle gjerne hatt flere til å følge opp dommere DK har i denne sesong fått tilbakemeldinger på at enkelte dommere ønsker seg flere kamper, andre er fornøyd med slik som det ble. DK ønsker og ser at det er behov for å få flere dommere på et høyere nivå. Dette er en utfordring når mange har flere roller, og ofte er det dømmingen som blir prioritert til sist. Alt i alt en bra sesong, noe kunne vært gjort bedre og annerledes, av erfaring skapes det videre inspirasjon. Dommerstatus pr mars 2013 Trinn1: 15 dommere. Trinn 2: 4 dommere. Trinn 3: 2 dommere. Trinn 4: 2 dommere. Totalt 23. Av forskjellige årsaker har ikke alle hatt dommeroppdrag denne sesongen. Fra neste sesong vil «trinn» bli borte og erstattet med GK1, GK2, VK1, VK2, VK3, VK4 og VK5 Side 4 av 9

5 4.4 Informasjon / markedsføring Kretsen har egen nettside (www.agderbandykrets.no) som er hovedkilden til informasjon og markedsføring av hva som skjer i Agder Bandykrets. Det sendes også ut nyhetsbrev av de viktigste sakene som publiserer på sidene. Daglig leder har hatt ansvaret for å holde innholdet oppdatert. Alle klubber legger selv inn resultater og kampdetaljer, og daglig leder står for kontrollen av at dette er riktig. Webmaster 2012 har vært daglig leder Per Harald Bai Stabell, med god teknisk støtte fra Georg Engstrand. 4.5 Anlegg Agder Bandykrets har en anleggskoordinator, Geir Harnes (Arendal IBK), som representerer kretsens interesser knyttet til anlegg i forhold til innebandy. Anleggskoordinatoren sitter ikke i kretsstyret. Fokus har vært å sikre at vant og oppmerking er tilstede i nye haller. Arbeidet fortsetter med å fremme innebandyvennlige haller. 4.6 Arrangementskomiteen Arrangementskomiteen for sesongen 2012/13 har hatt til sammen 6 møter- alle på Skype da alle medlemmene kjenner hverandre fra før. Komiteen har hatt ansvar for å skaffe halltid til seriekamper og minirunder/aktivitetsrunder. Vi har bistått DL med terminlisteoppsett, har behandlet dispensasjonssøknader og noen få sanksjonssaker. Arbeidet med å bestille halltid ble påbegynt allerede i slutten av april pga søknadsfrist 1. mai i Kristiansand. Områdeansvarlige for hvert område kommuniserer med kommunene om halltid forhåndsreservering og kansellerer tider/dager vi ikke skal bruke. Det ble innhentet forhåndspåmelding til serie i juni for å kunne begynne på terminlistearbeidet tidlig. Alle påmeldte lag bekreftet innen endelig frist 15 august. Det ble bestemt å avvikle serie i G13, G15, Herre 3. divisjon, Herre 2. divisjon og Dame 2 divisjon. G17 fikk bare to påmeldte lag og ble slått sammen med 3.divisjon. Terminlisten ble klar først i uke 39 pga at det ble nødvendig med en del mer justeringer enn forventet etter første høringsrunde. Dette viser viktigheten av at alle lag registrerer ønsker om kamptid/dag, dobbeltroller mv. innen fristen Serien ble startet kort etter høstferien. Pga at det var svært få damespillere tilgjengelig for 3 av fire lag før jul ble det satt opp en intro- serie for damene før jul og ordinær serie ble satt opp på nyåret. Samarbeid med daglig leder og dommerleder har gått svært lett. Ved invitasjon til serie ble det lagt sterke begrensninger på muligheter for omberamminger av seriekamper. Denne sesongen har det ikke blitt omberammet kamper på henvendelse fra klubbene. En kamprunde for damene ble utsatt pga et forrykende snøvær. Det har vært avholdt minirunder og aktivitetsrunder- disse ble administrert av daglig leder og utviklingskonsulenten. Side 5 av 9

6 4.7 Utviklingsarbeid NBF har en 100% stilling som utviklingskonsulent (UK), med virkefelt Agder. Stillingen er besatt av André Kopperud med arbeidssted tilhørende Idrettens Hus i Kristiansand. Skolebesøk Det har vært gjort skolebesøk for en rekke klubber denne sesongen. Skolebesøkene er alltid knyttet opp mot ny eller eksisterende klubb som ønsker rekruttering til nytt eller eksisterende lag. Skolebesøkene gjøre også i forbindelse med oppstart av innebandyskole eller nybegynnerkurs i klubb. Det har i år, som i fjor, for det meste vært skolebesøk i aldersgruppen 6-12 år (1-7 trinn) ettersom kretsen har stort fokus på minirundene. Følgende klubber har hatt skolebesøk denne sesongen: Arendal IBK, Lia IL, Toppen IL, Just IL, Risør IBK, Vågsbygd IBK og Kristiansand IBK. Skoleturnering UK har også deltatt på skoleturnering ved flere skoler i Agder. Dette er også en viktig del av rekrutteringsarbeidet som gjøre i Agder. Innebandyskole (IBS) Innebandyskole er ett tiltak som tidligere har gitt flere klubber stor vekst. Denne sesongen er det kun Toppen IL som har gjennomført innebandyskole, som har resultert i at de har fått minirundelag denne sesongen. Mai 2012 var UK på besøk hos utviklingskonsulenten i Nord- Norge hvor vi jobbet i 3 dager med å utarbeide ett dokument som gjøre det lettere for klubber å sette i gang med innebandyskole i egen klubb. Det ble en fin håndbok som kan brukes i gjennomføring av IBS Gøy med liten ball i klubb. Dette dokumentet ble sendt ut til samtlige klubber i Agder Bandykrets tidlig i mai. Denne sesongen var det altså kun Toppen IL som startet IBS. Kommende sesong er det svært viktig for utviklingen av innebandy på Sørlandet at samtlige klubber i kretsen setter i gang med IBS rett etter skolestart! Dette er en svært viktig del av rekrutteringen deres! Nybegynnerkurs Nybegynnerkurs er en litt kortere og nedskalert utgave av IBS, kurset strekker seg over 5-6 uker. Denne sesongen så er det kun Kristiansand IBK og Arendal IBK som har gjennomført nybegynnerkurs i egen klubb. Trenerkurs Det ble i januar 2013 gjennomført trenerkurs i Arendal (Sør Amfi). Det ble ett flott kurs hvor vi denne gang hadde besøk av Helge Branting og det ble satt ekstra stort fokus på målvaktsmodulen. Kurset resulterte i 10 nye trenere som er klare for å ta fatt på trenerroller i egen eller andre klubber i området. Velkommen til innebandy kurs Velkommen til innebandy er ett aktivitetslederkurs som egner seg bra for foreldre/ foresatte i klubbene. Denne sesongen så er det kun blitt gjennomført Velkommen til innebandy i Arendal IBK, Åmli Skule, Holviga Skole og Birkenlund/ Moltemyr Skole. Kurset er helt gratis og kan gjennomføres på en kveld i klubb av utviklingskonsulenten. Neste sesong håper vi at samtlige klubber vil gjennomføre Velkommen til innebandy i egen klubb. Klubben får da foreldre/ foresatte som vet mer om sporten, og de er også istand til å lede lag i mini- og aktivitetsrunder. De kan til og med starte å trene lag! Side 6 av 9

7 Mini- /Aktivitetsrunder Denne sesongen har vi hatt ekstra stort fokus på mini- og aktivitetsrunder. Det ble før sommeren satt opp hele 7 mini- /aktivitetsrunder fra oktober- april. Av disse 7 rundene så er det 5 runder som har blitt gjennomført denne sesongen. Første runde som var satt opp i oktober og runden som var satt opp i desember ble avlyst pga. få påmeldte lag. Det positive er at når det først kom i gang, så har vi nå har fått mini- /aktivitetsrundene skikkelig i gang. Runden som ble arrangert i Arendal i februar hadde rekorddeltakelse og for første gang ble dagen gjennomført med både mini- og aktivitetsrundelag. Neste runde ble arrangert i Kristiansand i mars og nok en gang ble det satt rekord i antall påmeldte lag. Siste runde ble arrangert i Arendal i midten av april. Kretsen og UK håper klubbene ser hva denne aktiviteten betyr for både utøverne og for utviklingen av klubbene, og at vi tar med oss de positive effektene og gløden til mini- /aktivitetsrundene neste sesong. Fokuset på minirunder de siste sesongene har ført til at kretsen denne sesongen for første gang har hatt en 13- års serie. Det tegner til å bli flere lag i 13- års serien neste sesong det er gledelig! Opprettelse av nye klubber Det er, og vil bli opprettet innebandyaktivitet i 3 nye klubber denne sesongen. Kristiansand IBK og Mandal IBK er helt nye klubber som aldri tidligere har drevet med innebandyaktivitet. Kristiansand IBK har denne sesongen kun hatt fokus på å få opp aktivitet for barn (6-12 år), men vil neste sesong fokusere på å rekruttere til gruppen år og aktivitetslag for voksne. I Mandal har tre vennegjenger, som denne sesongen har deltatt på aktivitetsrunder, besluttet å stifte klubb. Mandal ønsker å fortsette å være med på aktivitetsrundene for voksene, men de planlegger å starte opp med tilbud for barn og unge i løpet av kommende sesong. Den tredje klubben er Sørfjell, som tidligere har hatt innebandyaktivitet, men som har ligget nede uten aktivitet de siste tre årene. Sørfjell vil starte opp med aktivitet for barn og unge allerede før sommeren Side 7 av 9

8 4.8 Resultater og tabeller Seriespill Det har vært avviklet 103 ordinære seriespillkamper, hvorav 10 ikke har vært spilt men endt med W.O. G13 Agder 1 FK Vigør G Risør IBK G Vågsbygd IB G Arendal IBK G G15 Agder 1 Toppen IL G Toppen IL J17 (Damer) Lia IL G FK Vigør G Damer 2.div 1 Risør IBK Damer Vågsbygd IB Damer Toppen IL J Menn 2.div 1 Vigør Arendal IBK Senior Vågsbygd IB B Vågsbygd IB A Menn 3.div 1 Arendal IBK G17 (G17) Arendal IBK Senior Lia IL Just Vågsbygd IB (G17) Side 8 av 9

9 4.9 Status og framtidsutsikter ved leder Sesongen 2012/2013 har blitt gjennomført på vanlig måte, vi har ikke hatt noen spesielle prosjekter. Årets serie har ikke vært delt i Aust og Vest som forrige sesong og det har ikke bydd på nevneverdige problemer. Jeg tror at de fleste klubbene var fornøyd med denne løsningen som også har bidratt til jevnere serier. Det har også denne sesongen blitt gjort mye godt arbeid i kretsen og det er igjen ildsjelene i krets og klubber som må takkes, og utviklingskonsulentens arbeid ute på skolene er av uvurderlig betydning for kretsen i sitt rekrutteringsarbeid. Dameserien har dessverre vært svært redusert med for få lag, her har vi definitivt en utfordring i fremtiden for å rekruttere flere jenter inn i idretten. Minirundene og aktivitetsrundene hadde en tung start hvor de to første rundene måtte avlyses pga for få påmeldte, den 3 runden ble kun gjennomført med minirunde og her var det også svært få lag. Så begynte det å ta seg opp både for mini- og aktivitetsrundene og jeg tror at vi nå begynner å få «hanket» inn en del av de lagene som bare har spilt for moroskyld i en gymsal. Det er nå viktig at vi tar vare på kontaktnavnene vi har skaffet denne sesongen slik at vi får alle med igjen neste sesong. Sist høst åpnet Sør Amfi i Arendal med vant til to fulle baner, denne hallen har ikke Agder Bandykrets benyttet til nå til annet enn dommerkurs. Målet for kommende sesong må være å bruke denne hallen spesielt til mini- og aktivitetsrundene. Her er det gode fasiliteter også for publikum, samt at vi kan spille på flere baner samtidig. Det kan bli noen administrative utfordringer med vant siden det ikke er mere enn 8 svinger i hallen men dette er jeg sikker på at vi kan løse på en grei måte. Utfordringen neste sesong blir i første rekke samarbeidet med Rogaland Bandykrets. Antall kretser skal reduseres betraktelig og Agder Bandykrets vil på sikt mest sannsynlig bli slått sammen med Rogaland og Hordaland Bandykrets. Agder Bandykrets arbeider med å starte allerede sesongen 2013/2014 med en prøveordning hvor kretsen skal administreres fra Rogaland. Agder Bandykrets vil fortsatt ha sitt eget kretsstyre men arbeidsoppgavene vil bli helt annerledes enn tidligere. Agder Bandykrets vil ha en kontaktperson direkte inn i et regionsutvalg for Rogaland, Hordaland og Agder Bandykrets, samt en arrangementskontakt, og en dommerleder. Dette betyr at fra sesongen 2013/2014 har vi ikke lenger en daglig leder i Agder Bandykrets på samme måte som vi har vært vant til men jeg er ikke bekymret av den grunn. Mye av arbeidsformen må sikkert gå seg til underveis men jeg er overbevist om at vi skal klare å finne arbeidsformer som vil gagne kretsen godt. Fokus kommende sesong må fortsatt være å rekruttere flere til idretten, både spillere og resurspersoner som kan bidra til videre utvikling. Det er fortsatt svært viktig arbeid for utviklingskonsulenten å rekruttere fra skolebesøkene sine. Å få størst mulig bredde allerede fra 8-9 års alderen er den sikreste måten til å få bredde på seniornivå om noen år. Og som tidligere nevnt må vi alle jobbe med å få med flere jenter til idretten vår Leder Agder Bandykrets Bjørn Th Knutsen (sign) Side 9 av 9

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 26. september 2012 Tid: 20:00 Sted: Skype Navn Initialer Innkalt Tilstede Meldt forfall Ikke møtt Kopi Møte ansv. Referent Bjørn T. Knutsen BTK x x x Bernt-Thomas

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 18. februar 2010 Tid: 18:30 23:30 Sted: Kontoret til Geir i Arendal Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke møtt Kopi Møteansv.

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Agder Bandykrets Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 20. august 2008 Tid: 18:00 21:00 Sted: Arendal hos Tor Arne Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke møtt Kopi

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Agder Bandykrets Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 26. november 2008 Tid: 17:30 20:00 Sted: Peppes Pizza, Sørlandssenteret Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS side2av8 AGDER BANDYKRETS Årsmøteprotokoll 2009 Søndag 25. april 2010 kl 15:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Agder Bandykrets Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 7. oktober 2008 Tid: 18:00 21:00 Sted: Idrettens Hus på Stoa, Arendal Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

PROTOKOLL SÆRKRETSTING 2013

PROTOKOLL SÆRKRETSTING 2013 PROTOKOLL SÆRKRETSTING 2013 Protokoll fra særkretsting i Agder Bandykrets Torsdag 25.april 2013, Sør Amfi Arendal Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av møtet.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa Styrets årsberetning 2015 GIF Innebandygruppa Tillitsvalgte. Styrets sammensetning i perioden har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Sportslig leder eldre: Sportslig leder yngre: Varamedlem: Ann

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016

HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016 HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016 Trondheim, 12.01.17 2015 ble året da regionen passerte 3000 aktive medlemmer! Aldersgruppene 6-12 år og 26+ øker mest, men vi ser for første gang

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 Strategiplan NBF Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 6/26/2013 2 Handlingsplan for «Aktivitet» Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall. Få organiserte minirunder for

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30

Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30 Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30 Agenda for dagen: Kl. 11:45-12:20: Registrering (servering av lunsj, kaffe og frukt) Kl. 12:00-12:20: Premieutdeling for lag i

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere.

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. Årsrapport Oslo/Akershus 2015/16. NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. I Røa IL ble det gjennomført 8 nybegynnerkurs. 5 i innebandy

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Protokoll. Sak Ansv. Frist

Protokoll. Sak Ansv. Frist Organisasjon Gimletroll Møtenummer / År Styremøte 5/ 2016 Dato 12. september 2016 Tidspunkt Kl. 18:00-20:00 Sted Presteheia klubbhus Protokoll Tilstede: Ikke tilstede: Agenda: Fra styret: Geir Torstveit

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 2. september kl.17.00-19.00 Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017

Påmeldingssamling Fotball for jenter, år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Velkommen til: Påmeldingssamling Fotball for jenter, 12-19 år Oslo Fotballkrets Ullevaal Stadion 7. desember 2017 Dagens program: Velkommen Presentasjonsrunde NFF Pilot nye spillformer Oslomesterskapet

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene

REGIONSTINGET Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen REGIONSTINGET 2014 Presentasjonsmateriell klubbledermøtene Én av sju regioner Norges Håndballforbund

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 1 Velkommen til en ny sesong! Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! Også i år vokser klubben, og vi håper vi alle fortsetter å spre det gode budskap, og sørger for enda flere aktive barn

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Høringsutkast til ny seriemodell

Høringsutkast til ny seriemodell H Ø R I N G S U T K A S T T I L N Y S E R I E M O D E L L S I D E 1 Høringsutkast til ny seriemodell Ferdigstilt 4. februar 2011 Serieutvalget har bestått av: Jon Erik Eriksen, Jarle Heitmann, Bjørn-Erik

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Langtidsplan (LTP) for Oslo og Akershus Bandyregion Innebandyavdeling

Langtidsplan (LTP) for Oslo og Akershus Bandyregion Innebandyavdeling Langtidsplan (LTP) for Oslo og Akershus Bandyregion Innebandyavdeling 2017 2020 Forslag til årsmøtet fredag 19. og lørdag 20. mai 2017 Langtidsplan (LTP) for Oslo og Akershus Bandyregion - Innebandyavdelingen

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

NBF-Innebandyseksjon. Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr / februar 2016, Ullevål Stadion

NBF-Innebandyseksjon. Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr / februar 2016, Ullevål Stadion Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 4 2015/2016 9.februar 2016, Ullevål Stadion Tilstede: Ikke tilstede: Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Einar Røstgård, Ole Petter Rogne, Jostein Sjaatil (Administrasjonen)

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

INNLANDET BANDYREGION

INNLANDET BANDYREGION Protokoll ekstraordinært årsmøte INNLANDET BANDYREGION for 2016 Idrettens hus, Ottestad Tirsdag 23.mai 2017 1. Godkjenne fullmakter og fremmøtte representanter Representanter med stemmerett Anders Espe,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

1000-1100 Velkommen Inger. 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb. 1245-1530 Ruteropplæring Allan. Vel hjem!

1000-1100 Velkommen Inger. 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb. 1245-1530 Ruteropplæring Allan. Vel hjem! 1000-1100 Velkommen Inger 1100 1115 Pause 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb Marianne 1215 1245 Kaffe og vafler 1245-1530 Ruteropplæring Allan Vel hjem! Årsberetning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

DESEMBER 2015 INFO DK-I

DESEMBER 2015 INFO DK-I DESEMBER 2015 INFO DK-I UTSENDT 18.12.2015 NYTT DK MEDLEM 2 Dommerkomiteen er svært glade for å ha fått på plass det siste medlemmet i komiteen. Lars Bredby har takket ja og startet å virke i komiteen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 7.10.2013 n3sport.no/bandy/ski facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2014. I samarbeid med Norges Bandyforbund. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Referat styremøte BVH Innebandy :

Referat styremøte BVH Innebandy : Referat styremøte BVH Innebandy 25.9.17: Tilstede: Jim Nymoen, Martin Gøransson, Lena Marthinsen, Zahida Nabi, Asim Kiyani, Rune Skatt Forfall: Espen Molenaar, Elisabeth Gøransson (meldt) 1. Sportslig

Detaljer

Daglig leder Seksjonsleder Organisasjon. Forfall Medlem Janicke Ropstad

Daglig leder Seksjonsleder Organisasjon. Forfall Medlem Janicke Ropstad Barcelona 4. mars 2013 57G-Protokoll_RS-06 Protokoll Fra møte nr. 06/2012-2014 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 4. mars 2013 fra klokken 16:00 til 17:30. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

Protokoll 4. Seksjonsstyremøte 20/11-2012

Protokoll 4. Seksjonsstyremøte 20/11-2012 Til Stede: På telefon: På videokonf.: Adm: Tove Johannessen (leder), Lisbet Norstrøm (1.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), Arild W. Vike (2.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.). Lars Gunnar Larsen (nestleder)

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Styret Styret i Korsvoll IL håndball har i perioden bestått av: Anne-Lise Hektoen, leder og registeransvarlig Anders Ljungqvist, sportslig ansvarlig Knut Blaker,

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2017-18 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Utviklingsmøte MNBR August 2014. Martin Denstedt Norges Bandyforbund Utviklingsavdelingen >>

Utviklingsmøte MNBR August 2014. Martin Denstedt Norges Bandyforbund Utviklingsavdelingen >> Utviklingsmøte MNBR August 2014. Martin Denstedt Norges Bandyforbund Utviklingsavdelingen >> Martin Denstedt 34 år, gift, 4 barn (10, 9, 4, 2), bor i Klæbu Fr.o.m. 1/8: 80% Utviklingskonsulent, MNBR 20%

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 1 Velkommen til en ny sesong! Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! Klubben utvikler seg stadig, og denne sesongen blir nok et spennende år. Det har skjedd mye på det organisatoriske planet,

Detaljer

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016

Handlingsplan Oslofjorden Badmintonkrets 2016 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen er et styrende dokument for aktivitetene i Oslofjorden Badmintonkrets for sesongen 2015-2016 og 2016-17. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS SKAL: SIKRE HALLTILDELING TILBY KRETSTRENING

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 1. september kl.17.30-19.30 Sted: Stegaberg IL klubbhus Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status fra klubbene

Detaljer

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør ÅRSBERETNING 2016 Bordtennis Region Sør INNHOLD KAPITTEL I 1.1 Styret, årsmøtevalgte komiteer... 3 1.2 Styreoppnevnte sektoransvarlig og utvalg... 3 KAPITTEL II Beretninger 2.1 Styrets beretning... 4 2.2

Detaljer

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan

Ski IL Innebandy Virksomhetsplan Virksomhetsplan 23.3.2015 n3sport.no/bandy/ski facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail.com Arbeidsdokument legges frem på årsmøtet 2015. I samarbeid med Norges Bandyforbund. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Til Medlemmene i Moss Basketballklubb (Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook 3. mars 2017) Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Årsmøtet

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal.

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Futsal KM 2013 Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Søknadsfrist for lokale arrangører er 27.05.13 Tildeling av Futsal KM Sunnmøre Fotballkrets

Detaljer

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010

NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 NHF Region SørVest innbyr til sesongen 2009/2010 VELKOMMEN TIL SERIEN 2009/2010 Det er flott å se at det er svært mange som har lyst til å være med og spille håndball. Regionstyret og administrasjonen

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Klikk for å redigere tittelstil våren Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk for å redigere tittelstil Klikk Velkommen for å redigere til tittelstil Infomøte våren 2015 Klikk for å redigere undertittelstil i malen Det inviteres til: Regionseriespill stor bane i klassene:

Detaljer