4. Årsberetning Organisasjon. Side 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9"

Transkript

1 4. Årsberetning 2012 Side 2 av Organisasjon Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen IL Kasserer: Terje Skifjeld Arendal IBK Styremedlem: Rune Davidsen Arendal IBK Ungdomsrepresentant: Marthe Frøyna Risør IBK* Varamedlem: Erik Åbyholm Toppen IL * Marthe fikk innvilget permisjon høsten 2012 i forbindelse med flytting pga studier Daglig leder Agder Bandykrets (25 %) og NBF (75%) samarbeider om en 40% stilling for daglig leder i kretsen: Daglig leder: Per Harald Bai Stabell Arrangementskomiteen Leder: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Nestleder: Oddbjørn Håvardstad Just IL Områdeansvarlig Midt: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen IL Områdeansvarlig Vest: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Områdeansvarlig Øst: Anette Mostad Risør IBK Doms- og sanksjonsutvalg Leder: Georg Engstrand FK Vigør Medlem Aust- Agder: Geir Harnes Arendal IBK Medlem Vest- Agder: Kristian Salö FK Vigør S Dommerkomiteen Leder: Terje Skifjeld Arendal IBK Nestleder: Rune Davidsen Arendal IBK Utvikling dommere: Thomas Bekkevold Toppen IL Kursansvarlig dommere: André Kopperud Just IL e 3 av Valgkomiteen Leder: Kjell Gaute Hartvigsen Arendal IBK Medlem: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Medlem: Roger Rasmussen Risør IBK Varamedlem: Tom Østergaard Arendal IBK Side 1 av 9

2 4.1.7 Møtevirksomhet Kretsstyret Det har vært avholdt 8 styremøter. Klubbmøter/ samlinger Det har i perioden vært avholdt 2 klubbmøter og 1 kretskonferanse. Serieoppsettkomité Har i 2012/2013 vært utført av daglig leder Per Harald Bai Stabell i samarbeid med arrangementskomiteen. Arbeidet begynte allerede i mai 2012 i forbindelse med foreløpig påmelding for alle lag innen sommerferien. Serieoppsett var ferdigstilt i starten av september. Representasjon forbund o.l. Daglig leder Per Harald Bai Stabell og styreleder Bjørn Th. Knutsen har representert Agder Bandykrets ved kretssamlinger, konferanser og andre møter vedrørende utvikling av innebandy. Styremedlem Rune Davidsen representerte Agder Bandykrets på innebandyseksjonens årsmøte. 4.2 Utviklingstall Ifølge NBF sine tall har 224 spillere løst lisens sesongen 2012/2013, mot 226 lisenser i 2011/2012. Årets tall er uoffisielle og blir bekreftet av NBF senere i vår. Totalt er 833 registret som innebandymedlemmer. Det er 13 klubber i Agder Bandykrets. Antall medlemmer i klubbene i 2012: Klubb Kvinner Menn Totalt Endring Arendal IBK Express, IL * Grimstad Studentenes Idrettslag * HIL IBK * Hånes IF * Just IL Kristiansand Innebandyklubb Kristiansand Student IL Kvarstein Idrettslag LIA IL Otra IL * Risør Innebandyklubb Sørfjell IL * Toppen IL Vigør FK - innebandy Vågsbygd Innebandy Klubb Sum medlemmer * har ikke hatt lag med i seriespill eller minirunder/aktivitetsunder i inneværende sesong. Side 2 av 9

3 Antall medlemmer fordelt på kjønn og alder: Kvinner 0-5 år Kvinner 6-12 år Kvinner år Kvinner år Kvinner 26+ år Menn 0-5 år Menn 6-12 år Menn år Menn år Menn 26+ år Kvinner SUM Menn SUM Totalt 6-12 år Totalt år TOTAL Endring Antall lag i seriespill: Alderklasser G13 G15 Senior Gutter/ Menn Jenter/ Damer * 1 3 Totalt 21 lag totalt fordelt på 6 klubber * Flere av lagene i G13 er mixed lag. Minirunder: Det har vært avholdt 5 minirunder. Det har vært spilt kamper i 3 klasser, i alderen 6-12 år. Totalt 44 lag har deltatt. 6 klubber har deltatt med lag i en eller flere runder. Aktivitetsrunder: Det har vært avholdt 3 aktivitetsrunder. Det har vært spilt kamper i 2 klasser. Senior og G15 klasse har vært igangsatt. G17 lag har deltatt i seniorklasse. Totalt 20 lag har deltatt. 12 klubber/ grupper har deltatt med lag i en eller flere runder. Side 3 av 9

4 4.3 Dommersituasjon DK har for sesongen 2012/2013 bestått av André Kopperud, Thomas Bekkevold, Rune Davidsen og Terje Skifjeld, med sistnevnte som leder. Vi startet sesongen med samling i Fevik, fysiske og teoretiske tester stod på programmet. En fin samling, oppmøtet kunne vært bedre. De som deltok ga gode tilbakemeldinger, og savnet flere av sine dommerkollegaer. Det er gjennomført tre dommerkurs denne sesong. GD1 med 20 deltagere, av disse var det 7 jenter, GD2 med 10 deltagere og VK1 med 9 deltagere. DK er godt fornøyd med antall på kurs, gjennomføringen og kursholdere som har vært lokale krefter og fra forbundet. Vi har hatt en felles samling med fokus på «egenopplevde» situasjoner og løsning av disse. Denne samlingen var det Georg Engstrand som stod for det faglige. Årets G13 serie har blitt brukt som et springbrett for å få i gang nye voksne dommere. Unge nye dommere har dømt på flere minirunder. DK er godt fornøyd med å fått i gang flere nye dommere, spesielt jentedommere. Dette er også noe som har blitt lagt merke til i NBF. DK la til rette for at Agderdommere kunne reise til Østfold for å dømme, ment for å skaffe seg større erfaring/kompetanse som dommer. Dessverre var det ingen interesse for dette. Alle dommere (som har dømt flere enn en kamp) har fått en eller flere dommerobservasjoner/ oppfølging i løpet av denne sesong. Vi har kun 3 dommerobservatører, og ønsker oss flere. DK sendte ut en forespørsel om det var noen voksne dommere som kunne tenkt seg å bli dommerobservatør, kun en person hadde lyst, det ble ikke gjennomført observasjonskurs. DK har fått flere tilbakemeldinger fra dommere som ønsker flere observasjoner, men når det kun er 3 tilgjengelig dommerobservasjoner, begrenser det seg. DK er fornøyd med gjennomføring av observasjoner og oppfølginger. Skulle gjerne hatt flere til å følge opp dommere DK har i denne sesong fått tilbakemeldinger på at enkelte dommere ønsker seg flere kamper, andre er fornøyd med slik som det ble. DK ønsker og ser at det er behov for å få flere dommere på et høyere nivå. Dette er en utfordring når mange har flere roller, og ofte er det dømmingen som blir prioritert til sist. Alt i alt en bra sesong, noe kunne vært gjort bedre og annerledes, av erfaring skapes det videre inspirasjon. Dommerstatus pr mars 2013 Trinn1: 15 dommere. Trinn 2: 4 dommere. Trinn 3: 2 dommere. Trinn 4: 2 dommere. Totalt 23. Av forskjellige årsaker har ikke alle hatt dommeroppdrag denne sesongen. Fra neste sesong vil «trinn» bli borte og erstattet med GK1, GK2, VK1, VK2, VK3, VK4 og VK5 Side 4 av 9

5 4.4 Informasjon / markedsføring Kretsen har egen nettside (www.agderbandykrets.no) som er hovedkilden til informasjon og markedsføring av hva som skjer i Agder Bandykrets. Det sendes også ut nyhetsbrev av de viktigste sakene som publiserer på sidene. Daglig leder har hatt ansvaret for å holde innholdet oppdatert. Alle klubber legger selv inn resultater og kampdetaljer, og daglig leder står for kontrollen av at dette er riktig. Webmaster 2012 har vært daglig leder Per Harald Bai Stabell, med god teknisk støtte fra Georg Engstrand. 4.5 Anlegg Agder Bandykrets har en anleggskoordinator, Geir Harnes (Arendal IBK), som representerer kretsens interesser knyttet til anlegg i forhold til innebandy. Anleggskoordinatoren sitter ikke i kretsstyret. Fokus har vært å sikre at vant og oppmerking er tilstede i nye haller. Arbeidet fortsetter med å fremme innebandyvennlige haller. 4.6 Arrangementskomiteen Arrangementskomiteen for sesongen 2012/13 har hatt til sammen 6 møter- alle på Skype da alle medlemmene kjenner hverandre fra før. Komiteen har hatt ansvar for å skaffe halltid til seriekamper og minirunder/aktivitetsrunder. Vi har bistått DL med terminlisteoppsett, har behandlet dispensasjonssøknader og noen få sanksjonssaker. Arbeidet med å bestille halltid ble påbegynt allerede i slutten av april pga søknadsfrist 1. mai i Kristiansand. Områdeansvarlige for hvert område kommuniserer med kommunene om halltid forhåndsreservering og kansellerer tider/dager vi ikke skal bruke. Det ble innhentet forhåndspåmelding til serie i juni for å kunne begynne på terminlistearbeidet tidlig. Alle påmeldte lag bekreftet innen endelig frist 15 august. Det ble bestemt å avvikle serie i G13, G15, Herre 3. divisjon, Herre 2. divisjon og Dame 2 divisjon. G17 fikk bare to påmeldte lag og ble slått sammen med 3.divisjon. Terminlisten ble klar først i uke 39 pga at det ble nødvendig med en del mer justeringer enn forventet etter første høringsrunde. Dette viser viktigheten av at alle lag registrerer ønsker om kamptid/dag, dobbeltroller mv. innen fristen Serien ble startet kort etter høstferien. Pga at det var svært få damespillere tilgjengelig for 3 av fire lag før jul ble det satt opp en intro- serie for damene før jul og ordinær serie ble satt opp på nyåret. Samarbeid med daglig leder og dommerleder har gått svært lett. Ved invitasjon til serie ble det lagt sterke begrensninger på muligheter for omberamminger av seriekamper. Denne sesongen har det ikke blitt omberammet kamper på henvendelse fra klubbene. En kamprunde for damene ble utsatt pga et forrykende snøvær. Det har vært avholdt minirunder og aktivitetsrunder- disse ble administrert av daglig leder og utviklingskonsulenten. Side 5 av 9

6 4.7 Utviklingsarbeid NBF har en 100% stilling som utviklingskonsulent (UK), med virkefelt Agder. Stillingen er besatt av André Kopperud med arbeidssted tilhørende Idrettens Hus i Kristiansand. Skolebesøk Det har vært gjort skolebesøk for en rekke klubber denne sesongen. Skolebesøkene er alltid knyttet opp mot ny eller eksisterende klubb som ønsker rekruttering til nytt eller eksisterende lag. Skolebesøkene gjøre også i forbindelse med oppstart av innebandyskole eller nybegynnerkurs i klubb. Det har i år, som i fjor, for det meste vært skolebesøk i aldersgruppen 6-12 år (1-7 trinn) ettersom kretsen har stort fokus på minirundene. Følgende klubber har hatt skolebesøk denne sesongen: Arendal IBK, Lia IL, Toppen IL, Just IL, Risør IBK, Vågsbygd IBK og Kristiansand IBK. Skoleturnering UK har også deltatt på skoleturnering ved flere skoler i Agder. Dette er også en viktig del av rekrutteringsarbeidet som gjøre i Agder. Innebandyskole (IBS) Innebandyskole er ett tiltak som tidligere har gitt flere klubber stor vekst. Denne sesongen er det kun Toppen IL som har gjennomført innebandyskole, som har resultert i at de har fått minirundelag denne sesongen. Mai 2012 var UK på besøk hos utviklingskonsulenten i Nord- Norge hvor vi jobbet i 3 dager med å utarbeide ett dokument som gjøre det lettere for klubber å sette i gang med innebandyskole i egen klubb. Det ble en fin håndbok som kan brukes i gjennomføring av IBS Gøy med liten ball i klubb. Dette dokumentet ble sendt ut til samtlige klubber i Agder Bandykrets tidlig i mai. Denne sesongen var det altså kun Toppen IL som startet IBS. Kommende sesong er det svært viktig for utviklingen av innebandy på Sørlandet at samtlige klubber i kretsen setter i gang med IBS rett etter skolestart! Dette er en svært viktig del av rekrutteringen deres! Nybegynnerkurs Nybegynnerkurs er en litt kortere og nedskalert utgave av IBS, kurset strekker seg over 5-6 uker. Denne sesongen så er det kun Kristiansand IBK og Arendal IBK som har gjennomført nybegynnerkurs i egen klubb. Trenerkurs Det ble i januar 2013 gjennomført trenerkurs i Arendal (Sør Amfi). Det ble ett flott kurs hvor vi denne gang hadde besøk av Helge Branting og det ble satt ekstra stort fokus på målvaktsmodulen. Kurset resulterte i 10 nye trenere som er klare for å ta fatt på trenerroller i egen eller andre klubber i området. Velkommen til innebandy kurs Velkommen til innebandy er ett aktivitetslederkurs som egner seg bra for foreldre/ foresatte i klubbene. Denne sesongen så er det kun blitt gjennomført Velkommen til innebandy i Arendal IBK, Åmli Skule, Holviga Skole og Birkenlund/ Moltemyr Skole. Kurset er helt gratis og kan gjennomføres på en kveld i klubb av utviklingskonsulenten. Neste sesong håper vi at samtlige klubber vil gjennomføre Velkommen til innebandy i egen klubb. Klubben får da foreldre/ foresatte som vet mer om sporten, og de er også istand til å lede lag i mini- og aktivitetsrunder. De kan til og med starte å trene lag! Side 6 av 9

7 Mini- /Aktivitetsrunder Denne sesongen har vi hatt ekstra stort fokus på mini- og aktivitetsrunder. Det ble før sommeren satt opp hele 7 mini- /aktivitetsrunder fra oktober- april. Av disse 7 rundene så er det 5 runder som har blitt gjennomført denne sesongen. Første runde som var satt opp i oktober og runden som var satt opp i desember ble avlyst pga. få påmeldte lag. Det positive er at når det først kom i gang, så har vi nå har fått mini- /aktivitetsrundene skikkelig i gang. Runden som ble arrangert i Arendal i februar hadde rekorddeltakelse og for første gang ble dagen gjennomført med både mini- og aktivitetsrundelag. Neste runde ble arrangert i Kristiansand i mars og nok en gang ble det satt rekord i antall påmeldte lag. Siste runde ble arrangert i Arendal i midten av april. Kretsen og UK håper klubbene ser hva denne aktiviteten betyr for både utøverne og for utviklingen av klubbene, og at vi tar med oss de positive effektene og gløden til mini- /aktivitetsrundene neste sesong. Fokuset på minirunder de siste sesongene har ført til at kretsen denne sesongen for første gang har hatt en 13- års serie. Det tegner til å bli flere lag i 13- års serien neste sesong det er gledelig! Opprettelse av nye klubber Det er, og vil bli opprettet innebandyaktivitet i 3 nye klubber denne sesongen. Kristiansand IBK og Mandal IBK er helt nye klubber som aldri tidligere har drevet med innebandyaktivitet. Kristiansand IBK har denne sesongen kun hatt fokus på å få opp aktivitet for barn (6-12 år), men vil neste sesong fokusere på å rekruttere til gruppen år og aktivitetslag for voksne. I Mandal har tre vennegjenger, som denne sesongen har deltatt på aktivitetsrunder, besluttet å stifte klubb. Mandal ønsker å fortsette å være med på aktivitetsrundene for voksene, men de planlegger å starte opp med tilbud for barn og unge i løpet av kommende sesong. Den tredje klubben er Sørfjell, som tidligere har hatt innebandyaktivitet, men som har ligget nede uten aktivitet de siste tre årene. Sørfjell vil starte opp med aktivitet for barn og unge allerede før sommeren Side 7 av 9

8 4.8 Resultater og tabeller Seriespill Det har vært avviklet 103 ordinære seriespillkamper, hvorav 10 ikke har vært spilt men endt med W.O. G13 Agder 1 FK Vigør G Risør IBK G Vågsbygd IB G Arendal IBK G G15 Agder 1 Toppen IL G Toppen IL J17 (Damer) Lia IL G FK Vigør G Damer 2.div 1 Risør IBK Damer Vågsbygd IB Damer Toppen IL J Menn 2.div 1 Vigør Arendal IBK Senior Vågsbygd IB B Vågsbygd IB A Menn 3.div 1 Arendal IBK G17 (G17) Arendal IBK Senior Lia IL Just Vågsbygd IB (G17) Side 8 av 9

9 4.9 Status og framtidsutsikter ved leder Sesongen 2012/2013 har blitt gjennomført på vanlig måte, vi har ikke hatt noen spesielle prosjekter. Årets serie har ikke vært delt i Aust og Vest som forrige sesong og det har ikke bydd på nevneverdige problemer. Jeg tror at de fleste klubbene var fornøyd med denne løsningen som også har bidratt til jevnere serier. Det har også denne sesongen blitt gjort mye godt arbeid i kretsen og det er igjen ildsjelene i krets og klubber som må takkes, og utviklingskonsulentens arbeid ute på skolene er av uvurderlig betydning for kretsen i sitt rekrutteringsarbeid. Dameserien har dessverre vært svært redusert med for få lag, her har vi definitivt en utfordring i fremtiden for å rekruttere flere jenter inn i idretten. Minirundene og aktivitetsrundene hadde en tung start hvor de to første rundene måtte avlyses pga for få påmeldte, den 3 runden ble kun gjennomført med minirunde og her var det også svært få lag. Så begynte det å ta seg opp både for mini- og aktivitetsrundene og jeg tror at vi nå begynner å få «hanket» inn en del av de lagene som bare har spilt for moroskyld i en gymsal. Det er nå viktig at vi tar vare på kontaktnavnene vi har skaffet denne sesongen slik at vi får alle med igjen neste sesong. Sist høst åpnet Sør Amfi i Arendal med vant til to fulle baner, denne hallen har ikke Agder Bandykrets benyttet til nå til annet enn dommerkurs. Målet for kommende sesong må være å bruke denne hallen spesielt til mini- og aktivitetsrundene. Her er det gode fasiliteter også for publikum, samt at vi kan spille på flere baner samtidig. Det kan bli noen administrative utfordringer med vant siden det ikke er mere enn 8 svinger i hallen men dette er jeg sikker på at vi kan løse på en grei måte. Utfordringen neste sesong blir i første rekke samarbeidet med Rogaland Bandykrets. Antall kretser skal reduseres betraktelig og Agder Bandykrets vil på sikt mest sannsynlig bli slått sammen med Rogaland og Hordaland Bandykrets. Agder Bandykrets arbeider med å starte allerede sesongen 2013/2014 med en prøveordning hvor kretsen skal administreres fra Rogaland. Agder Bandykrets vil fortsatt ha sitt eget kretsstyre men arbeidsoppgavene vil bli helt annerledes enn tidligere. Agder Bandykrets vil ha en kontaktperson direkte inn i et regionsutvalg for Rogaland, Hordaland og Agder Bandykrets, samt en arrangementskontakt, og en dommerleder. Dette betyr at fra sesongen 2013/2014 har vi ikke lenger en daglig leder i Agder Bandykrets på samme måte som vi har vært vant til men jeg er ikke bekymret av den grunn. Mye av arbeidsformen må sikkert gå seg til underveis men jeg er overbevist om at vi skal klare å finne arbeidsformer som vil gagne kretsen godt. Fokus kommende sesong må fortsatt være å rekruttere flere til idretten, både spillere og resurspersoner som kan bidra til videre utvikling. Det er fortsatt svært viktig arbeid for utviklingskonsulenten å rekruttere fra skolebesøkene sine. Å få størst mulig bredde allerede fra 8-9 års alderen er den sikreste måten til å få bredde på seniornivå om noen år. Og som tidligere nevnt må vi alle jobbe med å få med flere jenter til idretten vår Leder Agder Bandykrets Bjørn Th Knutsen (sign) Side 9 av 9

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb Årsmelding 2011 N todden bordtennisklubb Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb... 2 Bakgrunn for stiftelsen... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 4 Styremøter... 4 Antall

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer