Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal

2 Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen 6. Godkjenning av saksliste 7. Årsberetning Regnskap Forslag til endring av kretsens lov 10. Behandle innkomne saker 11. Fastsette avgifter for sesongen 2009/ Vedta budsjett Valg for neste periode 1. Åpning ved styrets leder Georg Engstrand sittende leder, åpnet møte kl Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede Innkallingen godkjent og årsmøtet er dermed lovlig innkalt. 24 personer er til stede hvorav 22 stemmeberettigete: Georg Engstrand, Kretsstyret Rune Davidsen, Kretsstyret Terje Skifjeld, Kretsstyret Geir Harnes, Kretsstyret Rune Myra, Kretsstyret Tor Arne Richvoldsen, Kretsstyre Per Harald Bai Stabell, Arendal IBK André Kopperud, Arendal IBK Roger Nilsen, Pors Bandy Erik Hesmyr, Pors Bandy Elisabet Lunde, Arendal IBK Roger Rasmussen, Risør IBK Marte Rasmussen, Risør IBK Jørund Fjærbu, Vågsbygd IB Jørg Kerlefsen, Søgne IBK Ole Glenn Tvermyr, IBK Sør Bernt Thomas Åbyholm, Toppen IL Tobias Løken, Toppen IL Erik Åbyholm, Toppen IL Erik Wråldsen, Vågsbygd IB Solfrid Grav, His IL Gaute Hartvigsen, His IL Følgende til stede uten stemmerett: Raymond Skribeland, Vågsbygd IB Anne Kristine Brekka, Arendal IBK Årsmøteprotokoll 2009 Side 2 (10)

3 3. Valg av møteleder Georg Engstrand ble enstemmig valgt møteleder. 4. Valg av referent Per Harald Bai Stabell ble enstemmig valgt til å føre årsmøteprotokollen. 5. Valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen Erik Åbyholm, Toppen IL og Ole Glenn Tvermyr, IBK Sør ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll. 6. Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. 7. Årsberetning 2008 Årsberetningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger: Pkt 2. Så snart årets tall fra forbundet mottas, settes disse inn. Tallene må være på plass før protokollen signeres. Pkt 7. At Asim Kiyani er trener for Toppen IL tas med i årsberetningen. 8. Regnskap 2008 Regnskapet ble enstemmig godkjent. 9. Forslag til endring av kretsens lov Viktig info: Heretter vil kretsens årsmøte omtales som særkretsting. Kretsen vil heretter etterspørre klubbenes årsmøter, der klubbene må oppnevne representanter som stiller på særkretstinget. Det vil gjennomføres en fleksibel tilstramning av dette punktet slik at klubbene tilvennes denne praksisen. Endringen av kretsens lov ble enstemmig godkjent. Årsmøteprotokoll 2009 Side 3 (10)

4 10. Behandle innkomne saker 10.1 Endring av system for kjøregodtgjørelse All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme skjema. Skjemaet vil utarbeides i etterkant av årsmøtet og gjøres tilgjengelig på kretsens nettsider. For å ha rett på kjøregodtgjørelse må den totale reiseavstanden være på minst 20 km t/r. Alle kjøregodtgjørelser skal være godkjent i forkant av kjøringen. (Dommerkomitéen vil sørge for å informere ved seriestart om godkjente kjøringer ifm dømming av kamper.) Kjøregodtgjørelsen er på kr 3, per km statens satser. Skjema for kjøregodtgjørelse skal leveres for hvert halvår. Kjøregodtgjørelse eldre enn 4 måneder vil ikke bli refundert. Kjøreregning må være levert senest 6 måneder etter reisen, eldre regninger refunderes ikke. Det er ingen tillegg for passasjerer. Det betales i utgangspunktet bare ut for det nødvendige antall biler. (Det forventes at dommere og møtedeltakere kjører sammen når det er mulig.) 10.2 Fastsettelse av antall kretslag Årsmøtet skal årlig fastsette antall og hvilke kretslag som det skal satses på. For sesongen foreslås følgende kretslag: G15 G17 G19 J17 J19 Senior damer (her finnes ikke noe kretslags turnerningstilbud, men kretsen ønsker, på bakgrunn av innspill fra aktuelle spillere, å få til samlinger for å øke interessen) Det vil være muligheter for å velge Gothia Cup istedenfor NM dersom dette er mer hensiktsmessig for det enkelte laget. Dette avgjøres av lagets trener/trenerteam. Det vil være trenerressursen som avgjør hvilke lag som blir gjennomført. Årsmøteprotokoll 2009 Side 4 (10)

5 divisjon samarbeid med Rogaland og Hordaland for senior menn Kretsstyret foreslår at Agder inngår et samarbeid med Rogaland og Hordaland om 1.div Sør/ Vest. Rogaland og Hordaland har per idag totalt 6 lag i 1.div og i Agder har vi 2 3 lag som holder et «1.div nivå». Det synes derfor mest hensiktsmessig for disse lagene å delta i en samlet 1.div som dermed oppfyller de krav NBF stiller. En slikt samarbeid vil gi lagene en mye bedre matching enn en 1.div med 4 lag her nede i Agder vil divisjon samarbeid med Rogaland og Hordaland for senior damer Kretsstyret foreslår at Agder samarbeider med Rogaland og Hordaland om 1.div Sør/Vest for Damer. Forslaget går på å gi hver av kretsene 3 plasser, hvor de 3 best rangerte lagene fra den lokale 2.div for Damer gis retten til å oppta plassene. Alle lagene vil delta i sin lokale 2.div første halvår. De 3 øverste lagene vil så være kvalifiserte til å delta i en 9lags 1.div serie som møtes over 2 seriehelger på våren. Lagene vil møte hverandre 1 gang. Lagene vil også dra med seg poengbonus utifra plassering i sin lokale 2.div. Lag i 2.div Sør, må spille ut hele sesongen. Lag som får tilbud om plass i 1.div, forplikter seg til å spille ferdig hjemlig serie i tillegg til 1.div serien. Kretsens arrangementskomitee legger forslag til hjemlig serie Deling av 2. Divisjon senior herre i 2. og 3. divisjon Kretsstyret foreslår en deling av dagens 2.div Menn i 2. og 3.div ved 9 lag eller flere påmeldte til 2.div sesongen 2009/2010. De 5 øverste lagene i 2.div forblir i 2.div mens resterene og evt nye lag danner 3.div. Forslaget ble delt i to forslag av årsmøtet: Forslag A) Som beskrevet Forslag B) Modell som årets 2.divisjon, med deling til 2. og 3.div. etter halvspilt sesong. Antall lag avgjøres når alle lag er påmeldt. Dette gjelder om det er 10 eller færre lag påmeldt. Forslag A) Falt. Forslag B). Årsmøteprotokoll 2009 Side 5 (10)

6 10.6 Arrangementsansvarlig 20 % stilling Kretsstyret foreslår at det opprettes en 20% stilling for arrangementsansvarlig. Stillingen er en engasjementsstilling på en sesong om gangen og dekkes av kretsen og NBF, hvor NBF står for ansettelsesforholdet. Kretsstyret vil stå for ansettelse i forkant av hver sesong. Stillingen vil innebære et mobilabonnement og mobiltelefon, som vil være kontaktpunkt i tillegg til epost Innføring av ungdomsfond Kretsstyret foreslår at 40% av årsresultatet i kretsen fra og med år 2008 avsettes til et eget ungdomsfond som benyttes slik: 50% Støtte til kretslag og lag som reiser til NM. 30% Støtte til tiltak som kan rekruttere nye spillere til sporten. 20% Støtte som klubber kan søke om. Kretsstyret forvalter ungdomsfondet og det må søkes skriftlig om støtte fra fondet. En oversikt over støttetiltak som er innvilget og utbetalt skal presenteres ifm kretsens regnskap på årsmøtet særkretstinget Klubbers deltakelse i kretsen Kretsstyret foreslår at følgende krav pålegges klubbene i kretsen fra og med sesongen 2010/2011: Enhver klubb som har... 2 lag eller flere med i seriespill i kretsen eller vært med i Agder Bandykrets i mer enn 2 år... skal ha minimum en representant med i kretsstyret eller en av kretsens komitéer / utvalg. For klubber med mer enn 50 medlemmer er det et krav om må det stilles med minimum to (2) representanter. Klubber kan søke dispensasjon fra kravet om 2 representanter dersom en anser dette som vanskelig å gjennomføre. En slik søknad må foreligge skriftlig og minst 6 måneder før oppstart av neste sesong før særkretstinget. Årsmøteprotokoll 2009 Side 6 (10)

7 10.9 Økning av dommerhonorar Dommerkomitéen foreslår følgende satser for dommerene fra og med sesongen Satsene er per dommer: 1.div Menn: kr 500, 2.div Menn og lavere div.: kr 400, 2.div Damer: kr 250, ved 2 x 20 min og kr 400, ved 3 x 20 min G19: kr 250, ved 2 x 20 min og kr 400, ved 3 x 20 min G15: kr 200, Utvidelse av Agder Bandykrets Pors Bandy og Telemark Bandykrets foreslår å inkludere følgende 4 kommuner i Agder Bandykrets (underlagt og administrert av): Kragerø kommune Bamble kommune Porsgrunn kommune Skien kommune (1 blank) Klubbens plikt til å utdanne dommere Det foreslås innført følgende særregel for Agder Bandykrets gjeldende fra sesongen 2010/11: Hver klubb forplikter seg til å ha dommere i forhold til antall lag i seriespill. For det første laget skal det være tilgjengelig 2 dommere, for påfølgende lag; 1 dommer per lag. Minst ett dommerpar må forutsettes å kunne dømme på samme nivå som øverste lag. En klubb kan ikke pålegges å ha flere enn 8 dommere. Hver dommer skal forpliktes til minst 8 kamper eller 5 kamphelger pr. sesong. Med kamphelger forutsettes det minimum 2 kamper samme dag, uansett aldersklasse. Kretsstyret kan dispensere fra regelen. Årsmøteprotokoll 2009 Side 7 (10)

8 10.12 Ny logo Kretsstyret har fått utarbeidet et forslag til ny logo for kretsen. Forslaget ble vist frem på allmøtet i mars. Logoen ble presentert av dets designer Per Harald Bai Stabell. 11. Fastsette avgifter for sesongen 2009/10 Årsavgift for klubb: 2.000, Menn 2.div serieavgift: 4.000, Reisekasse dommer Menn 2.div: 2.000, Menn 3.div serieavgift: 2.500, Reisekasse dommer Menn 3.div: 1.000, Damer 2.div serieavgift: 2.000, Reisekasse dommer Damer 2.div: 1.000, G19 serieavgift: 1.000, J19 serieavgift: 500, Øvrige (G/J 17 og lavere) serieavgift: 500, Vedtatt mot 1 stemme. (20 for, 1 mot og 1 blank) 12. Vedta budsjett 2009 Budsjettet for 2009 ble enstemmig vedtatt. (20 for, 2 blank) 13. Valg for neste periode Følgende kretsstyre ble valgt: Leder: Terje Skifjeld, IK Grane valgt 1 år Nestleder: ingen Kasserer: Geir Harnes, Arendal IBK ikke på valg Info/media/web: Georg Engstrand, Vågsbygd IB valgt 2 år Leder AK: Jørg Kerlefsen, Søgne IBK valgt 2 år Leder DK: Roger Nilsen, Pors Bandy valgt 2 år Følgende arrangementskomité ble valgt: Årsmøteprotokoll 2009 Side 8 (10)

9 Leder AK: Jørg Kerlefsen, Søgne IBK valgt 2 år Hallansv. Aust Agder: Gaute Hartvigsen, Arendal IBK valgt 2 år Hallansv. Vest Agder: Jørund Fjørbu, Vågsbygd IB ikke på valg Hallansv. Telemark: Øyvind Hermansen, Pors Bandy valgt 1 år Ansv. Cuper/kretslag: Mette Christensen, Risør IBK valgt 2 år Følgende dommerkomité ble valgt: Leder DK: Roger Nilsen, Pors Bandy valgt 2 år Rekr. /utd.ansvarlig: Raymond Skribeland, Vågsbygd IB valgt 1 år Dommeroppsettansv.: Thomas Løken, Toppen IL valgt 2 år Følgende doms og sanksjonsutvalg ble valgt: Leder: Baste Rimestad, Torridal IL valgt 2 år Medlem Aust Agder: Thomas Bekkevold, IBK Sør 97 valgt 2 år Medlem Vest Agder: Kristian Salö, Torridal IL valgt 1 år Følgende valgkomité ble valgt for 2009: Leder: Jørund Fjærbu, Vågsbygd IB ikke på valg Medlem Aust Agder: Bernt Thomas Åbyholm, Toppen IL valgt 1 år Medlem Vest Agder: Camilla Gavin, Vågsbygd IB valgt 2 år Medlem Telemark: Øyvind Hermannsen, Pors Bandy valgt 1 år Representanter til ting og utvalg: Kretsstyret får mandat til å utvelge disse selv. Avtroppende leder Georg Engstrand takket de avgående medlemmene i kretsstyret og ønsket det nye styret med Terje Skifjeld som leder lykke til. Møtet ble hevet kl. 22:59. Protokollen er kontrollert og godkjent: Arendal, Arendal, Årsmøteprotokoll 2009 Side 9 (10)

10 Erik Åbyholm (sign.) Ole Glenn Tvermyr (sign.) Per Harald Bai Stabell (sign.) Referent Årsmøteprotokoll 2009 Side 10 (10)

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer