Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret"

Transkript

1 Agder Bandykrets Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 26. november 2008 Tid: 17:30 20:00 Sted: Peppes Pizza, Sørlandssenteret Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke møtt Kopi Møteansv. Referent Rune Davidsen X X X Georg Engstrand X X X X X Yi Guan YGU X X X Geir Harnes X X X Anders Lervold ALE X X X Rune Myra RMY X X X Tor Arne Richvoldsen TAR X X X Terje Skifjeld TSK X X X Gjennomgang referat fra styremøte 7.okt 2008 Referatet ble gjennomgått og godkjent Konstituering av styret Det jobbes med å finne et nytt medlem i Kristiansansområdet som kan være leder av arbeidsutvalget i Vest. Georg har gjort noen sonderinger, men foreløpig ikke fått napp Status økonomi Georg presenterte status som Geir hadde oversendt. Vi har en god økonomi i øyeblikket, men høsten er også typisk den tiden på året hvor pengene kommer inn og det er få utgifter. Ifm at NBF skal overta føringen av regnskapet skal kretsen fremdeles stå for betaling av regninger osv, mao vi skal kontrollere kontoen. Det åpnes for at kasserer, ved behov, kan gå til innkjøp av scanner ifm at bilag fom nyttår skal oversendes forbundet. Det ble vedtatt at alle styrets medlemmer får kr 750, i honorar for det halvåret som er gått. Honoraret er ment å dekke bruk av telefon o.l. Kjøregodtgjørelser ifm møtevirksomhet kommer i tillegg SørlandsCup Anders L har ikke fått gjort så mye som ønskelig for å få til turneringen. Fokuset er fremdeles en turnering for alderbestemte lag.

2 Vi ønsker følgende aldersbestemte klasser: G/J13, G/J15, G/J Ved for få lag slår vi sammen 13/15. Ved færre enn 4 lag i en klasse avlyses denne. Anders tar kontakt med Arendal IBK, Toppen IL og Hisøy IL for å få til et samarbeid om turneringen. Kretsen står for invitasjon og påmelding. Klubbene vil stå for arrangementet i hallene, overnatting o.l. Aktuell helg er januar Nabokretsene Rogaland, Telemark, Vestfold og kanskje Buskerud kontaktes og innviteres til cupen. ALE ALE Vi satser på sponsing av premier og at Unihoc og/eller Globall vil holde utsalg i hallene Status dommerkomitéen Terje føler at dommerkomitéen fungerer OK. Terminliste for dommere har fungert i høst, det er avholdt noen kurs og prøvd på noen Trinn 1 kurs som har blitt avlyst pga for få påmeldte. Det er en utfordring å få dommere og dommeransvarlige i klubbene til å møte på samlinger. Dette igjen gjør at vi sliter med manglende informasjon ut til dommerene f.eks ifm føring av kampskjema. Hovedutfordringen her er Kristiansand. Kretsstyret oppfordrer dommerkomitéen til å avholde møter i Kristiansand og Arendal, og at det informeres om i god tid i forveien (minst 2 uker) både tid og sted. Det er også viktig å ringe til de man ikke får noe respons fra. Om nødvendig kan kretsstyret være behjelpelige med å få samlet til møte Støtte til dommerekskursjon til Østlandet Dommerkomitéen ønsker økonomisk støtte til å gjennomføre en dommerekskursjon til Østlandet for 2 dommere som ønsker å satse. De skal dømme 4 kamper på varierte nivåer. Kretsen støtter dommerene med totalt kr 3.000, til transport og overnatting Kretslag Til årets kretslags NM sender vi et G15 lag. Kretslagstrener er Nicolay Line Holm. Økonomisk ble det budsjettert med kr , for 2 lag. Det er ønskelig at vi etter nyttår kommer igang med flere kretslag og at det holdes samlinger for disse også i vår. Allerede er det startet opp et dame kretslag. Vi ønsker også å få til G19 og J15 med det første. Det er et viktig mål for kretsen å få til «helårsdrift» av kretslagene referat styret.odt Side 2 (7)

3 Terje har fått ansvaret i kretsstyret for kretslagene denne sesongen. G15 kretslaget støttes med totalt kr , til påmelding, reise, etc. Kretslagstrenere vil tilbys Trenerkurs 1 eller 2 (som kretsen dekker) mot en bindingstid på 1 år som kretslagstrener. TSK TSK TSK Årets G15 lag stiller i nye helhvite drakter sponset av Unihoc Prøveprosjekt dame kretslag Risør IBK og Asim Kiyani har dratt igang et prøveprosjekt for damekretslag. Det finnes ingen kretslags NM for seniorlag, men kretsen vil prøve å få til kamper med nærliggende kretser, evt lag Status seriespill Arendal fungerer OK. Kristiansand fungerer ikke fullt så bra. Der sliter etterhvert flere klubber pga manglende ildsjeler til å dra lasset. Det er viktig at klubbene finner voksne internt i klubben til å ta leder ansvar. Kretsen vil ta kontakt med utviklingskonsulenten og utfordre ham til å ta et tak i de klubber dette gjelder. Kretsen prøver å få til et gratis aktivitetslederkurs i Kristiansand som kan kurse opp voksne i klubbene til å ta litt ansvar. Målet er å få voksne til å ta litt ansvar i klubbene uten å ta steget til å bli trener. Følgende bøter er vedtatt utstedt så langt denne høsten pga manglende oppmøte til kamp e.l.: Søgne IBK kr 500, Express IL kr 500, GSI kr 500, Status arbeidsutvalgene Georg informerte om sitt inntrykk av arbeidsutvalgene og at vi neste sesong nok bør justere dette litt ved å heller opprette tidsbegrensede komitéer som tar seg av terminoppsett osv. Det er også viktig å få seniorlagene på banen for sine egne serier. Georg vil frem mot jul utarbeide et forslag til hvordan organisasjonsstrukturen i kretsen kan se ut neste sesong. Dette må styret enes om slik at valgkomitéen får noe konkret å jobbe utifra frem mot årsmøtet div/2.div Herrer Dagens situasjon i 2.div Aust ble diskutert referat styret.odt Side 3 (7)

4 Vi lar de 3 øverste lagene i 2.div Aust ved nyttår danne 1.div Sør til våren. Dette pga de store nivåforskjellene mellom lagene i 2.div. Styret vil ved fremme for årsmøtet å søke NBF om å la 2.lag få delta i 1.div neste sesong. På denne måten vil det la seg gjøre å la vinneren av 2.div Aust få rykke opp til 1.div neste sesong uten at det vil bli de veldige nivåforskjellene i 1.div. Dette må også diskuteres med forbundet da de jobber med alternative løsninger for 1.div og eliteseriekvalifisering for distriktene Søknader fra Arendal IBK og Toppen IL Arendal IBK og Toppen IL har søkt om å stille med sine juniorlag (som per idag deltar i G17 19 Vest) i 2.div Aust etter nyttår. Kretsstyret ser helt klart behovet til disse 2 lagene om bedre mot stand og ønsket om flere kamper. Dette pga at de i høst har spilt kamphelger med flere kamper for å slippe for mye reise. Samtidig vil det ødelegge serien G17 19 Vest å fjerne disse lagene. Kretsstyret vil la lagene få delta i 2.div Aust mot at de fullfører påbegynt sesong i G17 19 Vest. Lagene oppføres som 3.lag i 2.div Aust for sine klubber. Disse lagene vil være å regne som det samme laget som i G17 19 Vest med tanke på overganger (altså regnes det ikke som overganger mellom 3.laget i 2.div Aust og laget i G17 19 Vest). Styret presiserer i tillegg kampreglementet hva gjelder spilleberettigelse og flytting av spillere mellom 1., 2. og 3.lag. Det presiseres også at alle spillere på lagene som deltar i 2.div Aust skal være G15 spillere eller eldre (dvs født i 1993 eller tidligere). Georg svarer og informerer klubbene Endre navn på noen av seriene Kretsen gjorde en feil ved opprettelse av seriene denne sesongen. Vi vil derfor rette dette nå og presisere dette overfor klubbene. Hovedfeilen som ble gjort var å inkludere 16 åringene i G15 seriene. For de lagene som evt faller dårlig ut pga endringer i aldersbestemmelsene (16 åringer) vil kretsen utstede de nødvendige dispensasjoner. J15 19 Damer endres til 2.div Damer. Vi gir også dispensasjon for J13 og J14 spillere til å delta i divisjonen. G17 19 endres til G19. Spillere må være født i 1987 eller senere. G13 16 endres til G15. Spillere må være født i 1993 eller senere. Endringene gjøres umiddelbart og vi sørger for å informere klubbene skikkelig for å unngå misforståelser referat styret.odt Side 4 (7)

5 Ansvaret for 2.div Damer overflytter fra Guan til Rune D. Georg informerer klubbene og ber om laglister med fødselsdatoer Komitéer for oppsett av terminlister For å prøve å gjøre prosessen rundt oppsettet av terminlister raskere vil vi for våren prøve å involere klubbene i arbeidet. På denne måten håper vi å få alle innspillene underveis i arbeidet så vi slipper mye ekstraarbeid i etterkant av høringsforslaget. Det inviteres til minste et møte i Arendal og Kristiansand som tar for seg «sine» serier hvor klubbene inviteres til å delta. Klubber som ikke deltar bes sende inn sine innspill i forkant av møtet. Målet er å få færrest mulig justeringer på høringsforslaget. Rune D sørger for møtet i Arendal (2.des). Georg sørger for møte i Kristiansand. Se ann behovet for oppfølgingsmøte. Møtet i Arendal tar for seg følgende serier: G15 Aust 2.div Damer 2.div Aust Herrer 1.div Sør Møtet i Kristiansand tar for seg følgende serier: G15 Vest G19 Vest Kretsstyret påpeker at komitéene må ta med seg de erfaringer vi har gjort oss i høst med tanke på oppsett hvorav en av de viktige er følgende: seniorkamper i helgene må alltid ha minst en alderbestemte forkamp Samling for alle klubber om kretsens fremtid Georg informerte om problemene vi generelt sliter med i kretsen. Det går på kommunikasjonen med klubbene som virker veldig enveis. Klubbene er også fryktelig dårlige til å delta på møter/samlinger i regi av kretsen. Dette må gjøres noe med for at vi skal overleve som krets og vi kaller inn til møte rett over nyttår i Lillesand eller Grimstad hvor alle klubber har møteplikt for å diskutere fremtiden. Georg forbereder et rundskriv som informerer om situasjon og hva som må diskuteres, og kaller inn til møte Slike møter må inn i årsplanen. Vi må også få alle komitéer til å referat styret.odt Side 5 (7)

6 sørge for en klar plan for møtevirksomheten som kan inn i årsplanen. Tor Arne foreslo å knytte oss opp mot en SMS tjeneste for å distribuere informasjon og påminnelser i tillegg til e post. Georg sjekker opp mulighetene til dette og økonomien ifm det Gjennomgang bruk av nettsidene Det har vært ønskelig om en gjennomgang av hvordan styrets medlemmer benytter nettsidene. Det var enighet om at Georg lager en veiledning for dette istedetfor å ta en felles gjennomgang Eventuelt Ny logo Per Harald Bai Stabell har utarbeidet et forslag til ny logo. Styret likte forslaget veldig gått og ønsker at denne skal ferdigstilles og tas i bruk så raskt som mulig. Forslag til ny logo for kretsen ble vedtatt. Pors ønsker hjemmekamper i Telemark Pors har søkt om å få spille sine hjemmekamper for seniorlag mot lag fra Arendal i Telemark. Kamper mot lag i Kristiansand kan fortsatt spilles i Arendal. Kretsstyret stiller seg positive til å la Pors spille sine hjemmekamper til våren i Telemark dersom motstanderlagene er med på det. Vi lar komitéen som setter opp terminlistene for våren avgjøre dette. Forutsetningen for at Pors skulle delta denne sesongen var at de spilte sine hjemmekamper i Arendal (evt i Risør) og vi lar det derfor være opp til lagene som spiller i samme divisjon om å bli enige om dette. For de alderbestemte lagene til Pors er det også ønskelig å få muligheten til å spille hjemmekamper. Her foreslår Pors å lage en kampdag/ helg med kobling mot badeland osv. Kretsstyret stiller seg positive til forslaget, men lar det være opp til komitéen som setter opp terminlistene for våren (hvor alle klubber er invitert til å delta) til å avgjøre og muliggjøre dette. Pors informerte forøvrig at de ønsker at Grenland blir en del av Agder Bandykrets. Kretsstyret er positive til dette, men informerer om at dette er en årsmøtesak som må tas opp til våren og da gjelde referat styret.odt Side 6 (7)

7 fom neste sesong. Torridal IL søker om utvidet utenlandskvote i 1.div Torridal IL har søkt om bruk av flere enn 3 utenlandske spillere i kamper i 1.div Sør. NBF har blitt kontaktet ifm saken da 1.div er en forbundsserie. Forbundet informerte om at alle slike søknader har blitt avslått tidligere og at det ikke vil bli innvilget. Oppfølging av regler for antall dommere per klubb Det ble vedtatt på møtet å følge opp reglene hva gjelder antallet dommere hver klubb er pliktige til å ha. De klubber som mangler dommere etter reglene (ref kampreglementet 5 pkt 9) plikter å stille på neste Dommerkurs Trinn 1 for å slippe bøtlegging. Neste styremøte Hovedfokuset på neste styremøte: Vedta Budsjett Føring av regnskapet hos forbundet. Påbegynne arbeidet med årsmøte Erfaringer fra terminoppsettkomitéene. Forberede allmøte om kretsens fremtid. Neste møte er: Onsdag 14. januar 2008, kl 17:30 i Arendal referat styret.odt Side 7 (7)

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS side2av8 AGDER BANDYKRETS Årsmøteprotokoll 2009 Søndag 25. april 2010 kl 15:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 26. september 2012 Tid: 20:00 Sted: Skype Navn Initialer Innkalt Tilstede Meldt forfall Ikke møtt Kopi Møte ansv. Referent Bjørn T. Knutsen BTK x x x Bernt-Thomas

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

REFERAT DOMMERSAMLING BRUKSHUNDDOMMERE 22.-23. November 2014

REFERAT DOMMERSAMLING BRUKSHUNDDOMMERE 22.-23. November 2014 REFERAT DOMMERSAMLING BRUKSHUNDDOMMERE 22.-23. November 2014 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell Arrangør: NBF v/ Fagkomiteen for Bruks Tilstede var: Audun Gudbrandstuen Bjørnar Strand Geir Bjørge Larsen

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS 15.10.13. Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual

Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual Slevik innebandyklubb Organisasjonsmanual 1 Innledning... 4 Vår virksomhetside... 5 Slevik IBK i korte trekk... 5 Hva selger vi?... 5 Hvem er vi?... 5 Hva vil vi?... 5 Hvordan fungerer vi?... 5 Hvordan

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

TØNSBERG DYKKEKLUBB POSTBOKS 56, 3101 TØNSBERG Medlem av Vestfold Dykkekrets, Norges Dykkeforbund/C.M.A.S og Norges Idrettsforbund.

TØNSBERG DYKKEKLUBB POSTBOKS 56, 3101 TØNSBERG Medlem av Vestfold Dykkekrets, Norges Dykkeforbund/C.M.A.S og Norges Idrettsforbund. Referat styremøte torsdag 22 mai kl 18.00 Sted : Kilengata 24, Tønsberg kommunes bydriftsavd Til stede: Jon, Jens, Eivind, Agnete, Aarstein, Mikkel, Heidi, Kim. Saksliste Sak 22.05.14-1 Sak 22.05.14-2

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer