Vi skaper fotballglede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi skaper fotballglede"

Transkript

1 PLAN FINNSNES IL FOTBALL Vi skaper fotballglede Strategiplan Vedtatt på årsmøtet Versjon 1.0

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse side 2 Innledning Bakgrunn for og målsetting med strategiplanen side 3 Organisasjonsplan Finnsnes IL Fotball side 4 Visjon og visjonsfortelling side 5 Verdigrunnlag side 6 Overordnet målsetting side 6 Aktivitetsområder side 7 Fotballaktiviteter side 8 Dugnads- & foreldreaktiviteter side 13 Styre-, ledelses- og økonomiaktiviteter side 16 Anleggsaktiviteter side 19 Markedsaktiviteter side 20 Trivsels- & kommunikasjonsaktiviteter side 23 Inkludering side 25 Fotball og alkohol side 28 Kamparrangement side 29 2

3 BAKGRUNN FOR OG MÅLSETTING MED PLANEN Denne strategiplan avløser strategiplan som startet med en prosess tilbake i 2004 og var effektiv fra Strategiplanen har vært et godt arbeidsredskap både for styret, daglig leder, sportslig ledelse, trenere og frivillige som alle har kunnet finne sine arbeidsmål i strategiplanen. En gjennomgang av arbeidsmål i forbindelse med oppstarten av strategiprosessen i august 2011 viste at klubben har oppnådd mange av arbeidsmålene ved å gjennomføre anbefalte tiltak. Det viser at strategiplanen har fungert etter sin hensikt. I forbindelse med revideringen i 2011 understreket styret at dette skulle være en åpen og inkluderende prosess med sterkest mulig involvering fra klubbens medlemmer og sympatisører. Særlig ble det vektlagt at kjernevirksomhetens ulike områder samarbeidet i prosessen ved at barne- og ungdomsfotballen hadde prosessmøter sammen med seniorfotballen. I tillegg til at prosessen skulle ha som mål å etablere en overordnet målsetting for FIL Fotball og etablere mål og strategier med tilhørende tiltak for de ulike virksomhetsområder i klubben, har det vært en klar målsetting at arbeidet med ny strategi for FIL Fotball skulle bidra til: Å skape en sterkere "vi-følelse" mellom de ulike aktørene og lagene innenfor kjernevirksomheten. Å få en økt synergi for Fotballaktiviteten gjennom et tettere samspill mellom trenere, dommere, lagledere/oppmenn, tillitsapparatet og frivillige. Å skape større forståelse for at alle som jobber med og for FIL Fotball er like viktige, og at vårt felles bidrag er avgjørende for suksess. Å få en økt inkludering. Er vi inkluderende innad i organisasjonen, skaper det et sterkt fellesskap som inspirerer, skaper et godt omdømme og som igjen gir klubben goodwill hos våre samarbeidspartnere og i omverden for øvrig. Erfaringen med å starte en stor prosess tidlig på høsten viser at det er vanskelig å få engasjert så mange personer som en gjerne ønsker ettersom det kolliderer med serieavslutning og kretsmesterskapsluttspill. Det vil nok være mer praktisk å kjøre denne type prosesser i etterkant av sesongen der en kan ta med seg sesongevalueringer som en del av prosessarbeidet. Arbeidet videre er nå å koble mål og strategier gjennom en konkretisering av tiltak inn i sportsplan og andre typer aktivitetsplaner, slik at ting begynner å skje på en planmessig måte. Styret og administrasjon takker alle deltakere i prosessen for et helhjertet samarbeid. Martin Eliassen, styreleder Eilif Skogheim, nestleder Nina Murberg, medlem Elin Andersen, medlem Kjell Heitmann, medlem Aid Bente Normann, medlem Jostein Sørstrøm, medlem Jim Hansen, varamedlem Ingvald Berntsen, varamedlem Ivar Holand, daglig leder 3

4 ORGANISASJONSPLAN FIL FOTBALL Årsmøtet Revisor Kontrollkomite Ledelsesaktiviteter Styret Styre-, ledelses- og økonomiaktiviteter Spillerutvikler Daglig leder Kjerneaktiviteter Sportslig utvalg Barne- og Ungdomsfotballen Sportslig utvalg Senior Menn Sportslig utvalg Senior kvinner Støtteaktiviteter Dugnads- og foreldreaktiviteter Anleggsaktiviteter Markedsaktiviteter Trivsels- og kommunikasjons -aktiviteter 4

5 VISJON OG VISJONSFORTELLING VISJON Vi skaper fotballglede -Jaså, du tegne. Ka det ska forestille? Eirik svarte ikke med en gang. For det første var han opptatt av å skape kunst, og for det andre måtte vel faren se hva han tegnet, det var vel helt tydelig. På det store arket foran sønnen var det et stort grønt teppe, et gressteppe, med streker. En fotballbane. Med mange folk på. Banen var inndelt i små baner, akkurat som når det er barnefotballkamper. Men det var noe mer ved tegningen. To spillere stod på linja og så på, og den ene hadde armen på skuldra til den andre. De var kompiser, helt tydelig. På tre av banene var spillerne tegnet med små kuler på brystkassen - jenter. Rundt alle banene stod blide foreldre, med snakkebobler: Heia FIL, heia FIL. Faren begynte å skjønne tegninga. På en annen bane var det en stor dommer, og på ryggen stod det a-laget. Han var tegnet med digre lårmuskler og et bredt glis om munnen. Ved siden av banen hadde han tegnet inn klubbhuset, med åpent kjøkkenvindu. På trappa var det tegnet en hel del mennesker, alle med hatt. Faren smilte godt. Han la fingeren nedpå arket, og pekte på noen spillere som stod på ei lang rekke. -Koffør står dem sånn? -Dem står ikkje, dem spring. Dem varme jo opp, sa den lille, litt irritert. -Jammen, det ser jo så... seriøst ut, sa faren. -Ka betyr seriøst? Eirik så opp. -Alvorlig, så profft, på en måte, forklarte faren. -Jammen, det skal jo være profft. Trenarn vårres har alltid skikkelig oppvarming med oss, sånn som A-laget, og det e kjempeartig. Andre lag bære spring rundt og tøve før kamp, og sparke ballen inn på andre bana. Eg like ikkje det, sa Eirik. Så ga han seg til å tegne mange nye folk langs sidelinjene. -Ka gjør du no? Faren ville ikke gå, dette måtte han få med seg. -Tegne inn publikum. Dem skal og være grønn, førr eg leke at dem e andre FIL-spællera som står og ser på og heie. Det e unga på banen næstn heile tida, og alle e heilt med, sa Eirik fornøyd. Faren bet seg merke i noen flere detaljer på den innholdsrike tegninga. Han så noe krøll langs sidelinja. -Ka e de der krøllan på utsida av banen, Eirik? -Sykkelstativ. Trenarn vårres sa at han ville at så mange som mulig sku sykle tell træning, og da må vi jo ha sykkelstativ. Dessuten e det litt minder plass te bila, her borte, førr eg har laga en liten bane med krøllgræss her, og en sandfotballbane, førr det e så kult, og den kan dessuten brukes te både fotballtennis og volleyball, sa Eirik og så ivrig opp på faren, som bare stod og koste seg. Selv om han var voksen og uten barnefantasi kunne han godt se for seg varme sommerdager på stadion, med et yrende liv i alle hjørner av anlegget. Høy musikk og annet digg. -Detta e ei skikkelig tøff tægning, Eirik. Men du, ka e den streken som går rundt heile banen? -Å, det bære vise at vi har en sånn der hall som gjør at vi kan være inne om vintern. Eg leke at vi bruke banen heile tida, tel jul og. Sa gutten. Faren skulle på møte i FIL den kvelden. Han ville presentere tanker. Tanker om hva som skaper fotballglede, tanker om FIL som den viktigste sosiale arena i sentrum, der fotballen, den artige men "proffe" fotballen, står i sentrum for alt. Eirik skjønte lite da faren spurte om han kunne få låne tegninga med seg - hva i all verden skulle de med ei tegning til en 8-åring på et så viktig møte? 5

6 VERDIGRUNNLAG Folkelighet Det betyr: at vi skal opptre imøtekommende og positivt, samt behandle alle på en likeverdig måte både på og utenfor banen Innsatsvilje Det betyr: at vi skal opptre med glød og entusiasme i alt vi foretar oss uten å bli selvopptatt - både på og utenfor banen Lagspill Det betyr: at vi skal samarbeide for å nå våre mål, - både på og utenfor banen OVERORDNET MÅLSETTING FIL Fotball skal være en inkluderende klubb med behovstilpassede anlegg, høye sportslige ambisjoner med fokus på utvikling av enkeltspillere og lag. Klubbens drift skal være tuftet på sunn økonomi og sterk dugnadsånd. 6

7 AKTIVITETSOMRÅDER PLAN Fotballaktiviteter Dugnads- & foreldreaktiviteter Styre-, ledelses- og økonomiaktiviteter Anleggsaktiviteter Markedsaktiviteter Trivsels- & kommunikasjonsaktiviteter 7

8 FOTBALLAKTIVITETER SENIOR MENN Aktivitetsmål: FIL Fotball skal etablere seg på nivå tre i allnorsk fotball i løpet av to år, og så rykke opp og etablere seg på nivå to i allnorsk fotball innen For å nå dette aktivitetsmålet vil FIL Fotball jobbe etter følgende strategier: ER Kontinuerlig øke kvaliteten i treninger og kamper Høy kvalitet i planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av trenings- og kampaktiviteten KONKRETE Årlig rullering av sportsplan innen 15. november hvert år Evaluere foregående sesong, med påfølgende planlegging og gjennomføring av trenings- og kampopplegg for kommende sesong. Praktisere krav til minimum trenerutdannelse o inkludering av yngres og damer o utvikling av trenere o sikring av kontinuitet på trenersiden og i forhold til spillestil Planmessig og gjensidig evaluering av SUSM, trenerteam, oppmenn og spillere tre ganger hvert år - innen 1. juli, èn måned før serieslutt og èn måned før seriestart Utvikle et belønningssystem for spillere slik at klubben har et helhetlig og gjennomtenkt system for økonomiske godtgjørelser. Sørge for et treningsopplegg for treningsgruppa på Finnsnes slik at dette blir i samsvar med klubbens kvalitetsmål - både for A-spillere og juniorspillere. Utvikle og rekruttere gode holdninger Ha en bevisst og systematisk satsing på spillere som har gode holdninger som underbygger klubbens verdigrunnlag Folkelighet Innsatsvilje Lagspill o Høye ambisjoner o Vesentlig talent o Gode sosiale og holdningsmessige egenskaper Gjennomføre konkrete handlinger med tanke på å rekruttere og utvikle gode holdninger som følger: Utvikle og rekruttere spillere med gode holdninger: o Sterk satsing på aldersbestemt fotball o Forsterke med spillere utenfra med svært gode holdninger o Deltakelse på dugnadsoppdrag for klubben o Samarbeid med andre klubber: Lokalt i Tromsø Bruk av klubbens antrekk og klubbens effekter Rekruttere/utdanne dommere med gode holdninger 8

9 Satse på internt samspill og åpenhet Etablere et nært samarbeid med klubbens øvrige aktivitetsområder, spesielt de andre sportslige utvalgene, administrasjon/styret og Markedsutvalget. Gjennomføre konkrete tiltak for å gjøre klubben og SUSM mer åpen og samarbeidende: Minst ett medlem i SUSM skal være styremedlem. Sørge for tett kommunikasjon via invitasjoner til møter i SUSM fra medlemmer i alle de andre aktivitetsutvalgene i FIL Fotball ved behov Utarbeide og vedta møteplan for SUSM med angivelse av dato og hovedtemaer for de enkelte møtene. Dele informasjon/referat fra møtene i SUSM med lederne i de andre utvalgene, samt administrasjon og styret. Legge en informasjonsstrategi-/plan for informasjonsflyt til eksterne brukere om alt som har med Senioravdelingens sportslige aktiviteter å gjøre. o Hvem uttaler seg på vegne av FIL Fotball Senior? o Hvilke holdninger og saker er det viktigst å få frem i media? Utarbeide og bruke en powerpoint-presentasjon med vital informasjon om klubben som oppsummerer mål og strategier til bruk i forbindelse med rekruttering til nye medlemmer i SUSM, trenere, oppmenn og spillere. 9

10 FOTBALLAKTIVITETER SENIOR DAMER Aktivitetsmål: FIL Fotball skal rykke opp og etablere seg i 2. divisjon innen For å nå dette aktivitetsmålet vil FIL Fotball jobbe etter følgende strategier: ER Sikre en stabil spillergruppe med gode holdninger KONKRETE Etablere et godt støtteapparat (trener, oppmann, materialforvalter) rundt laget som følger opp spillerne mye tettere. Gjennom et godt samspill med sportslig utvalg senior menn høste erfaringer for å få på plass et solid støtteapparat også for damelaget. Bidra til å oppgradere statusen på treneryrket for damelaget, derigjennom å se på trenerkompensasjonen/ utgiftsdekningen. ER Gjennomføre gode rekrutteringstiltak slik at FIL Fotball blir det naturlige valget for damespillere med ambisjoner i regionen Vi må inn i barnehagene for å rekruttere enda flere jentespillere. KONKRETE A: Tilrettelegge enda bedre for klubbens egne småjentelag og jentelag for derigjennom å få flere spillere til å ta overgangen til 11 er-fotball og damefotball. Kvalitetssikre tilbudet, både sportslig og sosialt, i ungdomsfotballen innenfor jentesiden slik at vi blir flere og kan stille 11 er-lag i jenteklassen innen strategiplanens utløpsdato. Dette rekrutteringsarbeidet må starte allerede i barnefotballen. B: Ha en god dialog med klubbene i nærområdet Ha jevnlig dialog med klubbene i vårt primære nedslagsområde slik at vi på sikt kan få èn satsingsklubb i Ytre Midt-Troms. 10

11 FOTBALLAKTIVITETER BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN Aktivitetsmål: FIL Fotball skal være en klubb der barne- og ungdomsfotballen skal driftes på en slik måte at spillerne stimuleres til å utvikle gode holdninger og fotballferdigheter. For å nå dette aktivitetsmålet vil FIL Fotball jobbe etter følgende strategier: ER Følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan Det er viktig at sportsplanen gjøres til et levende dokument i klubben. Klubben må ha et bevisst og systematisk opplegg slik at sportsplanen blir brukt og fulgt. KONKRETE Årlig rullering av sportsplan senior menn innen 15. oktober hvert år I den årlige rulleringen er det viktig at trenene inviteres til å være med i evalueringsprosessen. Sportsplanen skal være tema på klubbens trenerfora for barne- og ungdomsfotballen. Nye trenere i klubben skal gis innføring i planen. Spillere i ungdomsfotball skal gjøres kjent med klubbens sportsplan i forbindelse med spillermøter ved oppstart av treningene for ny sesong. Sportsplanen skal videre være et fast innslag på første foreldremøte i forbindelse med oppstart av ny sesong. Utvikle og rekruttere gode trenere Bevisst og systematisk satsing på å stimulere klubbens trenere til å delta på kurs-/utviklingstiltak. Utrede muligheten for å ansette/ engasjere faste trenere for de ulike klassene i ungdomsfotballen. Gjennomføre konkrete handlinger med tanke på å rekruttere og utvikle gode holdninger som følger: Barnefotballen: Klubben må tilby gratis trenerkurs Det bør være et krav med minimum Barnefotballkurset helst NFF C-lisenskurs for trenere i barnefotball Ungdomsfotballen: Minimumskrav NFF C-lisenskurset eller tilsvarende erfaring Klubben må tilby gratis kurs mot pliktår Skaffe status over klubbens trenere Klubben må avsette lønns-/prosjektmidler Klubben må utrede muligheten til å engasjere/lønne faste trenere i stedet for foreldretrenere som ikke har nok kompetanse/kunnskap Legge til rette for at klubbens trenere gis mulighet til å delta på treningsutviklingstiltak, lokalt, nasjonalt (cupfinaleseminaret) og internasjonalt. De to sistnevnte mot pliktår. 11

12 Prioritering av læringsmål Ungdomsfotballen Fotballferdigheten skal ha desidert høyeste prioritet. Den sosiale-/holdningsmessige påvirkning skal være gjennomgående på alle nivå i klubben, og skal således påvirkes kontinuerlig. Gjennomføre konkrete tiltak for å kunne følge opp de prioriterte læringsmålene. I klubbens sportsplan er det satt opp prioriterte lister over påvirkning av fotballferdigheter. Trenerne skal med utgangspunkt i denne utarbeide sin sesongplan - helst med bakgrunn i klubbens egenutarbeidede Sesongplanmal. Trenerne - i samarbeid med foreldrene og spillerne skal utarbeide en plan for sosiale tiltak for sitt lag. Som et minimum bør det gjennomføres to slike tiltak i løpet av sesongen. Ved deltagelse i turnering(er) er det viktig at det sosiale vektlegges. Det er videre viktig at spillerne er med i utarbeidelse av enkle retningslinjer for hvordan de ønsker at de skal ha det innad i eget lag, samt følge opp klubbens punkter vedrørende grensesetting/konsekvenser ihht sportsplan. 12

13 DUGNADS- OG FORELDREAKTIVITETER Aktivitetsmål Gjennomføre de aktivitetene som er listet opp nedenunder, samt oppdukkende dugnadsaktiviteter underveis, i henhold til de til enhver tid vedtatte budsjetter. For å nå dette aktivitetsmålet vil FIL Fotball jobbe etter følgende strategier: Planlegging og organisering Planlegge og organisere aktivitetene slik at den enkeltes bidrag blir forutsigbar og forstått på en positiv måte. Ha en klar rollefordeling internt i styret i yngres innenfor følgende roller; Arrangementsansvarlig, materialforvalter, kafe-/ kamparrangementsansvarlig, foreldrekontaktansvarlig, sekretær, ungdomsrepresentant Rollebeskrivelse for alle disse rollene er utarbeidet og skal etterleves. Dette bygd opp på følgende måte; o Ansvarsområder o Hovedarbeidsoppgaver Dugnadslisten Styret i yngres vil i etterkant av hver sesong evaluere og revidere dugnadslisten som viser hva de ulike lagene skal være med på av dugnader, samt hvordan disse skal gjennomføres. Klubben skal være kritisk til hvilke dugnader vi skal ta på oss. Det er mye bedre med få og store dugnadsoppdrag, enn mange og små dugnadsoppdrag. Retningsgivende dugnadspris er kr. 200,- pr. time pr. dugnadsarbeider. Dette ihht NIFs norm. A: Varepakking (påske + jul) Klubben skal stille ressurser til rådighet slik at varepakkingen gjennomføres på en meget tilfredsstillende måte både for oppdragsgiverne og disses kunder. Jente- og guttelaget skal pakke varer på REMA % av inntektene fordeles på de to lagene ut fra hvor mange timer hvert lag arbeider, mens 25 % av inntekten går til klubben. Varepakking til påske er inneværende sesongs lag som skal utføre, mens varepakkingen til jul er det kommende sesongs lag som skal utføre. B: 17. mai-arrangement i Finnsneshallen Klubben skal legge til rette for at flest mulig skal besøke Finnsneshallen 17. mai. Klubben skal legge til rette på en best mulig måte slik at foreldrene på lagene som har ansvar for arrangementet skal kunne gjennomføre dette på en god måte med god omsetning og inntjening. Jenteog guttelaget har det hele og fulle ansvar for planlegging, gjennomføring, etterarbeid/opprydding og evaluering av 17. mai-arrangementet. Dette er det eneste dugnadsoppdraget hvor 100 % av overskuddet går tilbake til lagene. 13

14 Dugnadslisten forts. Dugnadslisten skal offentliggjøres i høstutgaven av Grønn Genser for kommende sesong, samt i vårutgaven inneværende sesong. Den skal også legges ut på klubbens hjemmeside så snart den er vedtatt. Det presiseres at ingen dugnader eller arrangement er avsluttet før ALT er ryddet og eventuelt kjørt bort/levert tilbake. Dette senest innen klokken dagen etter avsluttet arrangement. C: Ishavskraft-serien/Tide-serien (vinterserien i Midt-Tromshallen) Klubben skal legge til rette på en best mulig måte slik at foreldrekontaktene på de ulike lagene som har arrangementet de ulike dagene skal kunne gjennomføre dette på en god måte med god omsetning og inntjening. Dette gjennom å planlegge, gjennomføre og evaluere gruppespillet og sluttspillet i Ishavskraft-/Tide-serien. Dette arrangementet skal gjennomføres av de ulike lagene i Ungdomsfotballen, samt eventuelt lillegutter og lillejenter 12 år hvis det er tilbud for disse klassene. Juniormenn/junior kvinner har det hele og fulle ansvar for sluttspillet i Ishavskraft-/Tide-serien dette sammen med arrangementsansvarlig i Yngres utvalg. D: TINE-kiosken/kamparrangement På kampene i barne- og ungdomsfotballen får alle lagene fordelt èn-to kvelder hver i løpet av sesongen hvor de skal bemanne TINE-kiosken. På herrekampene skal to og to lag sammen stå for billettsalg, kiosksalg, vakthold og ballhentere. Dette etter eget oppsett. E: Bendit Cup Klubben skal gjennomføre Bendit Cup siste helgen i mai/første helgen i juni hvert år, forutsatt tildeling fra NFF/Bama. Dette er klubbens desidert største fellesdugnad hvor alle lagene på en eller annen måte er involvert. F: TINE Fotballskole Klubben skal gjennomføre TINE Fotballskole første uken etter skoleslutt. Det skal oppnevnes et eget utvalg som planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltaket. G: Oppdukkende tiltak Vakthold ifm UKM Varetelling Minimarked Russetreff Rocktober Andre dugnader Forventningsavtale Hver enkelt spiller/forelder i ungdomsfotballen skal underskrive en forventningsavtale hvor det fremkommer hva som forventes fra både klubben og spillerne/foreldrene. Klubben skal revidere eksisterende forventningsavtale som skal benyttes av alle spillerne/foreldrene i ungdomsfotballen. Det er foreldrekontaktene på de ulike lagene som må få disse signert av spillerne/foreldrene på sitt lag. 14

15 Foreldremøter Det skal gjennomføres minimum to foreldremøter pr. lag pr. sesong. Ett oppstartsmøte og et evalueringsmøte. Det skal være to foreldrekontakter pr. lag. Det skal tilstrebes at foreldrekontaktene velges for to år slik at den avtroppende foreldrekontakten kan lære opp den påtroppende foreldrekontakten. A: Utarbeide mal for gjennomføring av foreldremøte Klubben skal revidere eksisterende mal for gjennomføring av foreldremøtene hvor alt som klubben ønsker skal tas opp med foreldregruppene skal fremkomme. B: Styremedlemmers deltakelse på foreldremøtene På alle foreldremøtene i barne- og ungdomsfotballen skal det være en representant fra styret i yngres utvalg. Dette skal gå på rundgang etter at alle styremedlemmene har fått innføring i hvordan et foreldremøte skal gjennomføres. Andre viktige punkter ifht dugnads- og foreldreaktiviteter Klubben må ha en backup -ordning for de lagene som overhodet ikke er i stand til å fremskaffe trenere fra foreldregruppene i barne- og ungdomsfotballen. Alle som er hovedtrenere i Barnefotballen får halv pris på treningsavgiften for sin sønn/datter som spiller på laget. Hvis det er en trener som ikke har barn på det laget vedkommende trener får treneren halv pris i treningsavgiften for sin yngste sønn/datter som spiller i klubben. Dette i tillegg til det utstyret trenerne får fra klubben jfr. sportsplanen. Hovedtrenerne i Ungdomsfotballen får ikke dette godet da de har utgiftsdekning for å trene laget. Klubben MÅ bli flinkere til å informere i foreldregruppene om klubbens økonomiske drift. Spesielt med tanke på de fellesutgifter klubben har. Dette gjennom FIL-good - seminarene. Dugnadsfritaket gjelder kun for hovedtrener der lagene har flere trenere. 15

16 STYRE,- LEDELSES- OG ØKONOMIAKTIVITETER Aktivitetsmål Videreutvikle klubbens verktøy og systemer for styring og ledelse for å gi styret og hele organisasjonen et mer presist verktøy for økonomistyring, rapportering og prosjektoppfølging. Klubbens vedtekter og den til enhver tid gjeldende strategiplan, som skal rulleres hvert tredje år, gir retningen for utviklingen av dette aktivitetsområdet. For å nå dette aktivitetsmålet vil FIL Fotball jobbe etter følgende strategier: Organisasjonsplan Klubbens organisasjonsplan skal til enhver tid vise klubbens organisering med styre, administrasjon, kjernevirksomhet og støttefunksjoner. Organisasjonsplanen skal minimum angi leder av de ulike aktivitetsområdene og være tilgjengelig på klubbens webside til informasjon for klubbens medlemmer og som orientering for eksterne aktører. Oppdatere organisasjonsplanen Oppdatere organisasjonsplan med ansvarlige personer og gjøre denne informasjonen tilgjengelig via klubbens webside. Utdanning Klubben skal til enhver tid søke å rekruttere og utdanne personer på de ulike fotball-lederkursene som TFK og NFF gjennomfører. Klubbens sportslige utvalg skal, sammen med daglig leder og spillerutvikler, tilrettelegge for slik gjennomføring. Klubben skal også sørge for at daglig leder til enhver tid har mulighet til å oppdatere seg innenfor de fagfelt som er relevante ifht arbeidsinstruks og arbeidsoppgaver. A. Styret De styremedlemmene som ikke har Fotball-lederkurs I, og heller ikke tilsvarende praksis, bør gjennomføre Fotball-lederkurs I innen utgangen av sin styreperiode. De styremedlemmene som skal inn i sin andre periode i styret, og ikke har tilsvarende praksis, bør også gjennomføre Fotball-lederkurs II og III. B. Daglig leder Daglig leder pålegges å oppdatere seg på idrettens generelle kurs, spesielt innenfor idrettens regnskapsbestemmelser. Klubben forventer videre at daglig leder holder seg orientert om programvare som klubbens administrasjon til enhver tid benytter seg av. 16

17 Styret Styret er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene og har ansvar for at klubben drives i henhold til selskapets vedtekter og idrettens lov- og regelverk. Med erkjennelsen av at klubbens kjernevirksomhet drives gjennom frivillighet og at en betydelig del av klubbens inntekter må skaffes via dugnadsinnsats, er det avgjørende viktig for styring og effektiv drift av klubben at alle aktivitetsområdene er representert i styret. Styret skal styre og beslutte og administrasjonen skal lede, utrede og utføre. Dette er hovedarbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen. FIL Fotball kan kalles en semiprofesjonell organisasjon. Klubben har ett administrativt årsverk (daglig leder) og for øvrig drives klubben av frivillige. Det er derfor ikke mulig å drive med en streng arbeidsfordeling mellom daglig leder og styret. Styremedlemmene må også ta sine tak i forbindelse med gjennomføring av oppgaver og prosjekter. Dog bør det ikke være slik at styret er mest opptatt med daglig drift i sine styremøter. Derfor bør heller ikke møtene være for mange og for lange, og gjerne ikke flere enn ett møte pr. måned. Godt forberedte møter med gode beslutningsgrunnlag skaper effektive møter og gode beslutninger, noe som tar organisasjonen fremover. A: Beskrivelse av ansvarsområder og hovedarbeidsoppgaver innenfor aktivitetsområdene Det utarbeides stillingsbeskrivelser med klargjøring av ansvarsområder for de ulike aktivitetsområdene, samt stillingsbeskrivelse med angivelse av ansvarsområde og hovedarbeidsoppgaver for alle nøkkelposisjoner i organisasjonen. Det gjelder minimum for følgende områder og posisjoner/stillinger: Administrasjonen Daglig leder Kjerneaktiviteten SUSM: Leder, trenere, oppmenn SUSD: Leder, trenere, oppmenn SUBF: Ledere, trenere, oppmenn, foreldrekontakter. Støttefunksjoner Anleggsutvalg: Leder Markedsutvalg: Leder Arrangementsutvalg: Leder Dugnads- og foreldreutvalg: Leder Trivsels- og kommunikasjonsutvalg: Leder. Det kan være aktuelt å se på en sammenslåing av utvalgene for dugnads- og foreldreaktiviteter og trivselsog kommunikasjonsaktiviteter. Det kan være naturlig på grunn av den nære sammenhengen mellom aktivitetene. Trivsel- og kommunikasjon er en forutsetning for å få til en god og sterk dugnadsånd blant foreldrene. B: Oppsett av møteplan og innhold i styrets møter Styret vedtar en møteplan med i snitt ett møte pr. måned. Juli måned er vanligvis møtefri på grunn av ferieavvikling. Møteplanen settes opp for hele det kommende arbeidsåret i forbindelse med siste årets siste styremøte. Faste poster på møteplanen er som følger: Godkjenning av innkalling Gjennomgang, oppfølging av saker og godkjenning av protokoll fra forrige møte Prosjektoppfølging med avviksrapportering og tiltak Regnskapsrapportering mot budsjett denne måned og hittil i år, samt balanse med fokus på utestående aldersfordelte fordringer med aldersfordeling. 17

18 Daglig leder Daglig leder forbereder saker for styret og gjennomfører de vedtak styret fatter. A: Utarbeidelse av periodebudsjett (12 perioder) Budsjettet skal i tillegg bygges opp knyttet til aktiviteter, som summeres opp til et klubbudsjett. B: Utarbeidelse av regnskapsrapporter med følgende inndeling Regnskap denne måned Budsjett denne måned Avvik regnskap/budsjett Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik regnskap budsjett Regnskap hittil i fjor Rapportene skal i hovedsak leveres på klubbnivå, men på de viktigste aktiviteter skal det rapporteres på aktivitetsnivå til styret og aktuelle utvalg med en frekvens som er fornuftig i forhold til aktivitetsnivået. Daglig leder skal i sin saksforberedelse til styret angi årsak til avvik og ved negativ avvik angi relevante tiltak for å dekke avviket. Daglig leder skal hvert kvartal foreta en gjennomgang av reskontro i forbindelse med regnskapsgjennomgang og foreslå nødvendige tiltak for å ha god kontroll med utestående fordringer. C: I prosjektkalenderen, som skal ha periodeinndeling, skal alle viktige prosjekter legges inn. I prosjekter som krever planlegging over tid, skal planleggingsaktivitetene legges inn på perioder i tillegg til gjennomføringsaktiviteten. Daglig leder skal legge inn egne markeds- og andre aktiviteter på samme måte. Rapportene skal vise budsjetterte inntekter, budsjetterte kostnader og resultat og regnskap i forhold til disse parametere. Rapportene skal i tillegg til styret distribueres til styrer/utvalg som er involvert. Daglig leder skal i forbindelse med rapporteringen forklare årsak til avvik og ved negative avvik skal daglig leder, i kommunikasjon med ansvarlig leder, angi relevante tiltak for å dekke avviket. D: Utarbeide prosedyrer og kontrollrutiner knyttet til større arrangement. Prosedyren skal omfatte så vel krav til tilfredsstillende håndtering av inntekter og kontroll av vareforbruk. 18

19 ANLEGGSAKTIVITETER Aktivitetsmål Utvikle et behovstilpasset anlegg for trenings- og kampavvikling. Videre utrede og iverksette tiltak for å utnytte potensialet som ligger i eiendommen. For å nå dette aktivitetsmålet vil FIL Fotball jobbe etter følgende strategier: Trenings- og kampanlegg - generelt Ha behovstilpassede anlegg for trenings- og kampavvikling. Utarbeide en plan for anleggsaktiviteter og oppdatere disse til et behovstilpasset anlegg Leder i anleggsutvalget, sammen med anleggsutvalget, må utarbeide en detaljert plan over anleggsaktiviteter og holde disse oppdatert. Trenings- og kampanlegg - til helårsbruk Ha egne behovstilpassede anlegg for trenings- og kampavvikling - også vinterstid. Nedsette en prosjektgruppe Styret må sette ned en prosjektgruppe tidlig i 2013 for å utrede muligheten til å realisere overbygging av eksisterende 7-èr bane ala Senjahallen Anleggsutvikling -garderober, møterom, kjøkken lager og tribunefasiliteter Klubben skal i samarbeid med FIL Allianse og FIL Turn utrede konkrete behov for anleggsfasiliteter i forhold til dagens og ikke minst - fremtidige behov. FIL Fotball skal være pådriver til å komme i gang med nedsettelse av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe. Nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av personer fra FIL Allianse, FIL Fotball og FIL Turn for å kartlegge fremtidige behov for garderober, møterom, kjøkken, lager og tribunefasiliteter. Eiendomsutvikling -prospekt på utnyttelse av tomteiendommen til klubben Det bør utredes hvorvidt det er mulig å realisere noe av tomten til eiendomsutvikling. Sette ned et eget utvalg for å sjekke ut mulighetene for å realisere klubbens tomteeiendom. FIL Fotball må være pådriver overfor FIL Allianse - for å nedsette en arbeidsgruppe, sammen med FIL Allianse, for å utrede denne muligheten. Første skritt er å få innpass i reguleringsplanen til kommunen. 19

20 MARKEDSAKTIVITETER Aktivitetsmål Være med å legge til rette for at FIL Fotball har et stabilt inntektsgrunnlag som gjør at klubben klarer å konkurrere i allnorsk fotball og ha som langsiktig mål å etablere seg på Adeccoliganivå markedsmessig. Klubben skal utarbeide en markedsplan som oppsummerer tiltak, ansvarshavende og tidspunkt for gjennomføring. For å nå dette aktivitetsmålet vil FIL Fotball jobbe etter følgende strategier: Kommunikasjon og samarbeid A: Gjennomføre gutteturer Styrke kommunikasjonen og samarbeidet med dagens kjernesamarbeidspartnere de som har et hjerte som banker hardt for FIL Fotball. Men også styrke kommunikasjonen og samarbeidet til de som til enhver tid er i FIL-lauget og har Fast Følge-avtaler. Dette til kamper i Champions League, Premier League, La Liga, Serie A eller landskamper/sluttspill. Dette som en årlig foreteelse hvor klubben fungerer som et reisebyrå og ordner alt ifm tiltaket. Bruke nettverket og FILlauget-bedriftene mer bevisst Bruke nettverket og leverandørene til dagens FIL-lauget-bedrifter for å utvide FIL Fotball sitt geografiske nedslagsfelt med hensyn til nye samarbeidspartnere. Dette i tillegg til strategien for Tromsømarkedet. A: Gjennomgang av FIL-lauget-bedriftenes leverandører Be FIL-lauget-bedriftene gå gjennom sine leverandørlister og plukke ut to-tre leverandører som kan være aktuelle å kontakte med tanke på et samarbeid med FIL Fotball. Internt samspill Ha et tett og nært samarbeid med klubbens øvrige aktivitetsområder, spesielt sportslig utvalg senior menn (SUSM). A: Gjennomgående representasjon Et medlem av SUSM skal alltid innkalles til møtene i MU. 20

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Smørås IL Strategi mot 2021

Smørås IL Strategi mot 2021 Smørås IL Strategi mot 2021 Versjon 2016 Smørås IL Verdier mot 2021 Flest mulig lengst mulig Inkludering Mestring Glede Kameratskap Smørås IL Ambisjon 2021 Flest mulig lengst mulig Vi er gjennomgående

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL

FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL FOTBALL 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I FOTBALLEN DET MILJØMESSIGE DET

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Visjon. Sammen om en bedre bydel

Visjon. Sammen om en bedre bydel Forus & Gausel IL Visjon Sammen om en bedre bydel Bydelen Knudamyrå Gautesetehallen Bydelen Målsettinger FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball/håndball i bydelen, uavhengig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Strategi Visjon Mål Handlinger

Strategi Visjon Mål Handlinger HANDLINGSPLAN 2010-2015 Strategi Visjon Mål Handlinger 2010-2015 Innhold Innledning:... 4 Sosiale mål... 4 Verdiregler... 4 Om handlingsplan:... 4 Overordnet strategi... 4 Målsetting og visjon... 5 Visjon...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB ORGANISASJONSPLAN: Klubbens styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter. Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Intensjonsavtale. Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015

Intensjonsavtale. Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015 Intensjonsavtale Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015 Deltakere SNØGG FOTBALL: Tom Gundersen, Eirill Murtnes og Inger Line Hamre NOTODDEN F0TBALL: Bjarne Sørensen, Inger Danielsen og Terje Hegna

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL

SAMHOLD - TRYGGHET - KOMPETANSE VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR HOBØL IL 2015 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)...

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer