MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Kristýna Brejšová Harry Hole - en antihelt eller en politimann? Norsk kriminallitteratur med vekt på Jo Nesbøs kriminalromaner Rødstrupe, Sorgenfri og Marekors MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: PhDr. Miluše Juříčková, CSc

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval/a samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Brno

3 Zde bych chtěla poděkovat své vedoucí práce, PhDr. Miluši Juříčkové, CSc., za rady a veškeré připomínky při psaní mé práce. Dále bych ráda poděkovala cand. philol. Thoru Henriku Svevadovi za jazykovou podporu. Můj dík patří v neposlední řadě i profesoru literatury Hans H. Skeiovi za doporučení literatury a cenné připomínky. Jeg vil rette den største takk til min veileder PhDr. Miluše Juříčková, CSc. for all mulig hjelp. Jeg vil også gjerne takke til cand. philol. Thor Henrik Svevad for støtte og hjelp med språket. En stor takk tilbehører også til professor ved Universitetet i Oslo Hans H. Skei for hans hjelp og verdifulle råd i løpet av mitt studieopphold i Oslo. 3

4 Innhold 1. Innledning Kriminallitteraturen Kriminalliteraturens undersjangrer Kriminalromanen Detektivfortellingen Forbryterromanen Historien om norsk kriminallitteratur Begynnelsen: Kriminallitteraturen på 1800-tallet Kriminallitteraturen på begynnelsen av 1900-tallet Kriminallitteraturen fra 1930-årene til 1970-årene årene: Gjennombruddet i kriminallitteraturen Kriminallitteraturen i 1980-årene årene: Gullalderen i kriminallitteraturen Kriminallitteraturen etter år Kriminallitterære priser utdelt i Skandinavia Jo Nesbø Karrieren Forfatterskapet Krimbøkene til Nesbø De tre bøkene: Rødstrupe, Sorgenfri, Marekors Rødstrupe Innholdet Analysen Undersjangeren Viktige personene og side-kicks i Rødstrupe Hovedpersonen Harry Hole Den moderne eller den klassiske detektiven?

5 Harry Hole Harry som etterforsker Harry og kjærligheten Harry og personlige demoner Harry og familielivet Sorgenfri Innholdet Analysen Undersjangeren Viktige personene og side-kicks i Sorgenfri Hovedpersonen Harry Hole Harry som etterforsker Harry og kjærligheten Harry og personlige demoner Harry og familielivet Marekors Innholdet Analysen Undersjangeren Viktige personene og side-kicks i Marekors Hovedpersonen Harry Hole Harry som etterforsker Harry og kjærligheten Harry og personlige demoner Harry og familielivet Avslutning Bibliografi og internett kilder Resumé.83 5

6 1. Innledning Kriminallitteraturen har alltid fascinert meg fordi den tar opp mange emner som annen litteratur ikke tør, men fortsatt vil den først og fremst underholde. I tillegg må kriminallitteraturen følge visse regler for å tilhøre innenfor sjangeren. Kriminallitteraturs forfatter er en fascinerende kunstner fordi han må skape en spennende og interessant intrige samtidig som han må skape et troverdig miljø med et fargerikt persongalleri. Jeg begynte å interessere meg for norsk kriminallitteratur da jeg studerte på videregående skole på Hamar i 2002, men jeg oppdaget Jo Nesbø først i 2007 da jeg var en utvekslings student i Oslo. Siden 2007 har jeg lest flere norske kriminallitterære forfattere, og jeg har begynt å foretrekke kriminalromaner med gjennomgående helter fordi da kan man alltid glede seg til å treffe den favoritte helten sin igjen. Derfor har jeg valgt å skrive hovedoppgaven min i norsk om norsk kriminallitteratur med særlig fokus på forfatterskapet og hovedhelten til Jo Nesbø. Jeg konsentrerer meg om tre Nesbøs bøker Rødstrupe, Sorgenfri, og Marekors fordi de er knyttet sammen med en gjennomgående fortellingstråd og med en gjennomgående helt Harry Hole. Jeg begynner avhandlingen min med å skrive om kriminallitteraturen som en sjanger som utviklet seg fra lav litteratur til seriøs litteratur og som i dag i stor grad opererer på samme marked som annen, seriøs skjønnlitteratur. 1 I kapitlet Kriminallitteraturen avgrenser jeg begrepene brukt i sjangeren, og klassifiserer kriminallitteraturen. Deretter fortsetter jeg med historien om norsk kriminallitteratur fra 1800-tallet til etter år Neste kapitlet handler om karrieren til Jo Nesbø og forfatterskapet hans. Femte kapitlet handler om de tre bøkene Rødstrupe, Sorgenfri, og Marekors. I forhold til disse bøkene skal jeg interessere meg for spørsmål om hvilken undersjanger eller variasjon av undersjangeren de tilhører i? Det viktigste problemet jeg vil undersøke i avhandlingen min er hovedpersonen Harry Hole. Når det gjelder Harry Hole skal jeg stille meg spørsmål om Harry Hole opptrer i bøkene til Nesbø som en antihelt i hardkokt kriminalromanen eller en politimann i politiromanen? Jeg vil undersøke alle karaktertrekkene til Harry som knytter ham enten til hardkokt-helten eller politimannen. Jeg vil sammenligne Harry med en typisk hardkokthelt og en typisk politimann. 1 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

7 2. Kriminallitteraturen Litteraturen blir vanligvis delt inn i forskjellige kategorier. Den vanligste og mest grunnleggende inndelingen av litteraturen er antakeligvis i to kategorier som evaluerer litteraturens kunstnerisk verdi. Disse to kategoriene kan enten bli kalt høy litteratur og lav litteratur (disse begrepene er også vanlige når det gjelder inndelingen av kultur) eller kunst og smuss. Disse to begrepene bruker Ola Strøm i sitt verk Kriminallitteratur av norske forfattere hvor han hevder at i toneangivende litterære kretser har man vanglivis delt litteraturen inn i to kategorier: én med merkelappen 'kunst', og en med merkelappen 'trivialitet' eller 'smuss'. 2 Når slike begreper som kunst eller trivialitet blir brukt, følger selvfølgelig spørsmålet om hvem som har bestemt hvilke kvaliteter kunsten skal ha og hva trivialitet egentlig betyr. Ola Strøm påstår: Kunst er et av de mest subjektive elementer i et menneskets tilværelse. Kunst er ikke noe som er, men noen man opplever. En person kan derfor godt hevde at noe er kunst, noe annet er ikke kunst, men det vil være meger pretensiøst, temmelig hensiktsløst og ganske virkelighetsfjernt å kreve de samme retningslinjer anvendt også av enhver annen person, etter som våre metoder til selvrealisering vil være forskjellige. 3 Ifølge Strøms påstand er inndelingen av litteratur i forskjellige verdikategorier unødvendig, fordi hver person opplever kunst på forskjellige måter. Litteraturen med merkelappen trivialitet har fått andre navn, som for eksempel underholdningslitteratur, folkelig lesning eller populærlitteratur. Ifølge Ola Strøm er sjangre som kan plaseres i triviallitteratur science fiction, spøkelseshistorier, erotiske beskrivelser, krigsbøker, vill-vest-romaner, diverse avskygninger av kjærlighetsromaner, folkelivsskildringer og kriminallitteratur, samt det øvrige man har funnet det for godt å rynke på nesen av. 4 I 1970-årene ble kriminallitteratur verdsatt som en del av triviallitteraturen, selv om Strøm allerede da var usikker på om det egentlig er riktig å dele inn litteraturen på 2 STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s Ibid., s STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s. 7. 7

8 denne måten. Uansett allerede i 1960-årene, før Strøms bibliografi, var grensene mellom høy og lav litteratur eller kunst og trivialitet blitt uklare og var nesten oppløst, som Martin Priestman hevder i The Cambridge Companion to Crime Fiction 5 og kriminelle tekster ble i stadig større grad betraktet som verdifulle for inngående analyse. I dag hevdes det stadig oftere at kriminalliteraturen har klart kjempespranget, over kløfta som skilte lav og høy, triviell og seriøs, elitær og folkelig 6 og det blir til og med påstått at høy og lav synes å være uegnede kriterier for studiet av kriminallitteratur. 7 Den første vellykkede boka som handler om kriminallitteratur og som tar den på alvor og prøver å analysere den ut fra en litterær teoretisk synsvinkel heter Bloody Murder av Julian Symons. Martin Priestman omtaler den som groundbreaking for kriminallitteraturen. Den var veldig viktig for utviklingen av kriminalliteraturens teori. Bloody Murder kom ut i 1972 slik at den ble med på bølgen som Priestman snakket om. Siden 1970-årene har kriminallitteraturens posisjon som en seriøs sjanger blitt sterkere. Hans H. Skei bekrefter det når han i sitt første kapittel av Blodig Alvor hevder at kriminallitteraturen har klart å distansere seg fra annen underholdnings- og formellitteratur, slik at den i dag i stor grad opererer på samme marked som annen, seriøs skjønnlitteratur 8 og at den gode kriminallitteratur har lagt de andre populærlitterære sjangrene bak seg når det gjelder status og plass. 9 Kriminallitteraturens status har forandret seg så mye siden den gangen den var oppfattet som mindreverdig at i dag har den gode kriminallitteratur sin fast plass på markedet akkurat som seriøs skjønnlitteratur og til og med enkelte kriminalbøker anses som sentrale verk innenfor en nasjonallitterær kanon 10. Det finnes flere grunner til at kriminallitteraturens posisjon som seriøs litteratur har endret seg. På den ene siden kan en av de grunnene være at det kom en ny generasjon kriminalforfattere som skrev bare krimbøker og som ikke lenger oppfattet 5 PRIESTMAN, Martin, ed. The Cambridge Companion to Crime Fiction. Cambridge: Cambridge UP, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s Ibid., s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s Ibid., s Ibid., s

9 kriminalliteraturens sjanger som mindreverdig og brukbar bare for at man kunne slappe av mellom seriøse litterære verk. I tillegg hadde de nye krimforfatterne ikke behov for å gjemme seg bak psevdonym fordi de tok kriminallitteraturen på alvor. På den andre siden fantes det fortsatt dyktige forfattere som skrev i andre seriøse sjangre, men av og til skrev en krimbok som var av veldig høy litterær kvalitet på grunn av god språkbruk og psykologisk dybde hos de litterære personene. Jeg har kortfattet beskrevet hvor kriminallitteraturen tilhører som sjanger, hvordan dens sjangertilhørighet har utviklet seg siden forrige århundre og hvorfor den utviklingen ble akkurat som den ble. Men jeg har ikke forklart ennå hva kriminallitteratur egentlig er. Hvorfor ble den skapt og hva er årsaken til dens store popularitet de siste århundrene? Spørsmålet om hva kriminallitteraturen egentlig er, er nokså vanskelig å besvare fordi det er et vidt begrep som inkluderer mange undersjangere, som kan være ganske forskjellige fra hverandre. Uansett finnes det noen felles trekk som er gyldige for alle undersjangrene. De gjennomgående trekkene som gjør litteratur til kriminallitteratur er at det finnes en forbrytelse (av mindre eller større viktighet og grusomhet) skapt av en forbryter, en person som etterforsker forbrytelsen (det nøytrale ordet person blir brukt på grunn av at det kan være både en kvinne og en mann som opptrer som etterforskere, og de kan være enten politi, private etterforskere, tidligere ansatte i politi eller lekmannsentusiaster), en straff for forbryteren (straffen kan være enten fysisk eller psykisk, det vil si at forbryteren enten blir arrestert av offisielle myndighetene eller han lider av samvittighetskvaler), og etter straffen må det komme en soning. Alle disse trekkene bør finnes i et litterært verk som vil tilhøre kriminallitteraturens sjanger. Spørsmålet om hvorfor kriminallitteraturen ble skapt er igjen ganske vanskelig og kan ha flere svar. For det første, kriminallitteraturen kunne ha vært skapt enten på grunn av manglende spenning i seriøs skjønnlitteratur (spenning kan skapes av kamp mot det ukjente eller å bekjempe noe ulovlig) og trangen til å oppleve spenning utover det dagligdagse 11 eller på grunn av publikums ønske om å øve sine evner til å løse gåter og et behov for avkoblingslesning. Kriminallitteraturen beskriver riktignok verden som et farlig sted hvor grusomme forbrytelser skjer, men samtidig beskriver den en verden hvor problemene er avgrensede og alt har en logisk løsning. Derfor skaper kriminallitteraturen egentlig en følelse av trygghet i leserne. Trygghet om at skurkene blir tatt, og om at alle 11 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

10 som ikke følger samfunnets regler blir straffet. Denne følelsen av trygghet bidrar til at leseren kan slappe av og nyte sin avkoblingslesning. Dessuten, hvis kriminallitteratur blir betraktet som underholdende og avslappende, da har den ifølge T.S.Eliot den største og minst forventete påvirkningen på leserne. 12 Den andre grunnen til å skape kriminallitteratur kan ha vært publikums behov for å takle nåværende samfunnsforhold og skape et samfunnsspeil og et tidsbilde 13. Kriminallitteratur er alltid et slags tidsbilde. Men et tidsbilde som gir en uklar og utydelig skildring. Kriminallitteraturen kan også virke som et samfunnsspeil som gir et speilbilde av det virkelige samfunnet. Men dette speilbildet skildrer heller samfunnet på den måten som leseren vil gjerne ha det. Det viser ikke virkeligheten, men det kan peke på moderne samtidsproblemer samfunnet har og kritisere det. Derfor kan man si at kriminallitteraturen kan være en slags samfunnskritikk, selv om det finnes forfattere som for eksempel Idar Lind som argumenterer at det samfunnskritiske potensialet i kriminallitteraturen er sterkt overvurdert 14. På den andre siden finnes det forfattere som tror helt klart at kriminalroman kan brukes til å speile et samfunn, peke på skjevheter og mangler og feil retning. 15 Det siste spørsmålet, som tidligere ble stilt i sammenheng med å prøve å analysere kriminalliteratur er hva som muligens kan forårsake den store popularitet kriminallitteraturen har fått. Ifølge Strøms påstand at kriminallitteraturen dirigeres som all annen litteratur av forfatternes og publikums ønsker og behov 16 kan man si at kriminallitteraturens popularitet forårsaker trangen til å oppleve spenning, behov for underholdning og for å slappe av og skaper en lengsel for å oppleve at de slemme blir tatt og rettferdig straffet, det vil si lengsel til å oppleve verden som et trygt sted (denne lengselen for trygghet er særlig synlig i en detektivfortelling, men på den annen side finnes den ikke for eksempel i en kriminalroman). Selvfølgelig kommer det an på enkelte personer hva de nyter når de leser kriminallitteraturen. 12 STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s Ibid., s DAHL, Willy. Dødens Fortellere. Bergen: Eide Forlag, 1997, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s

11 2.1 Kriminalliteraturens undersjangrer Tzvetan Todorov hevder i sitt essay Kriminalromanens typologi at innen litteraturvitenskap har det i nesten to århundrer eksistert en sterk motstand mot selve begrepet sjanger. Holdningen er at enten skriver vi om litteraturen generelt, eller om et verk fordi det å klassifisere flere verk i én sjanger er det samme som å uderkjenne dem. 17 Så det virker som om han benekter selve eksistensen av sjangrene. Men på den andre siden tilføyer han at det heldigvis finnes et område hvor det ikke eksisterer noen dialektiske motsigelse mellom verket og dets sjanger. 18 Dette området er nemlig masselitteraturen og, som jeg har diskutert tidligere, kan kriminallitteraturen i hvertfall bli oppfattet som en del av masselitteraturen. Todorov påstår til og med at mens det litterære mesterverk ikke tilhører noen annen sjanger enn den sjanger det selv skaper, er mesterverket i masselitteraturen nettopp den bok som best passer inn i sin sjanger. 19 Kriminallitteratur er en sjanger med strenge sjangerkrav, som også kan bli kalt konvensjoner eller leserforventninger. 20 Dahl hevder at man må bedømme kriminallitteraturen ut fra sjangerkravene og i tillegg må den bli stilt de samme kvalitetskrav som annen litteratur. 21 Skei understreker nødvendigheten for at kriminallitteraturen holder seg innenfor sjangergrensene når han påstår: Selv om kriminallitteraturen, i motsetning til nesten all annen underholdningslitteratur eller triviallitteratur, er blitt akseptert og med en rekke forbehold har foretatt forflytningen fra lav til høy, fra underlødig til seriøs, bør vi fremdeles holde fast ved kriminallitteraturens særegenheter, dens kjennetegn, dens sjangerkarakteristika, dens grunnleggende formel, og dens innebygde motvilje til å sette seg ut over sjangergrensene TODOROV, Tzvetan. Kriminalromanens Typologi. I: Essays om kriminallitteratur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1995, s Ibid., s TODOROV, Tzvetan. Kriminalromanens Typologi. I: Essays om kriminallitteratur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1995, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s DAHL, Willy. Hjerte, Smerte, Blod og Død. Bergen: Anna Forlag, 1995, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

12 Sjangerkravene som blir stilt til kriminallitteraturen er at hovedsaken må ligge i etterforskningen og oppklaringen. Etterforskning og oppklaring må gis dominantstatus, få forgrunnseffekt 23 fordi mesterverket i masselitteraturen nettopp er den boka som best passer inn i sin sjanger. 24 Hvis etterforskning og oppklaring ikke står i sentrum, da har vi veldig ofte med en annen sjanger å gjøre. Men det betyr ikke at forskjellige fortellinger innenfor kriminallitteraturen ikke varieres og at de ikke setter etterforskning og oppklaring i sentrum, men de gjør det på ulike måter. På grunn av denne variasjonen finnes det flere undersjangrer innenfor kriminallitteraturen. Selv om grensene mellom hver undersjanger kan være ganske uklare, vil jeg prøve å analysere, beskrive og avgrense dem hvis mulig. Det kan dukke opp et problem til når det gjelder inndelingen av kriminallitteratur i undersjangrer og det er at forskjellige litterære forskere inndeler den på forskjellige måter, og det skaper forvirring i begrepene som blir brukt. Det gjelder for eksempel Todorov, som peker på ulike sjangrer innenfor selve kriminalromanen. Han hevder at den klassiske detektivromanen, som var på sitt høydepunkt mellom første og andre verdenskrig, og hvor man måtte gjette seg fram til en logisk løsning av et mysterium, er en undersjanger av kriminalromanen sammen med den hardkokte krimromanen og thrilleren, som ble til etter den hardkokte krimromanens største år. 25 Thrilleren er en type kriminalroman som kombinerer detektivromanens mysterium og den hardkokte krimromanen. Ifølge Todorov tjente thrilleren som en overgang mellom detektivromanen og den hardkokte krimromanen, samtidig som den eksisterte sammen med den siste. 26 Ifølge Bjørn Carling er thrilleren en spennende fortelling som skiller seg fra detektivhistorien ikke bare gjennom sin form, men vel så meget ved sin psykologisk analyse og kunstneriske kvalitet. 27 Når det gjelder klassifiseringen av kriminallitteraturen hevder Julian Symons at klassifiseringer er mer egnede til å forvirre enn til å hjelpe og at den fornuftigste 23 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s TODOROV, Tzvetan. Kriminalromanens Typologi. I: Essays om kriminallitteratur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1995, s Ibid., s CARLING, Bjørn. Norsk Kriminallitteratur gjennom 150 år. Oslo: Gyldendal, 1976, s

13 betegnelsen er den generelle kriminalroman eller spenningsroman (og -novelle) 28 og detektivfortelling. Han argumenterer senere i sin bok Bloody Murder at detektivfortelling sammen med politiroman, spionroman og spenningsfortelling utgjør en del av den krysning man kan kalle spenningslitteraturen (jeg tror at spenningslitteratur kan godt forstås som en annen betegnelse for kriminallitteratur). Det vil si at treet er spenningslitteraturen (dvs kriminallitteratur). 29 Symons diskuterer også forskjellen mellom detektivfortelling og kriminalroman, og det virker som om detektivfortellingen og kriminalromanen for Symons er de grunnleggende betegnelsene i kriminallitteraturens sjanger som man ikke kan underordne hverandre. For å gjøre klassifiseringen av kriminallitteraturen enda mer vanskelig, vil jeg også nevne Hans H. Skeis klassifisering av kriminallitteraturen. Han uttrykker samme holdning som Julian Symons. Skei uttaler nemlig at det er unødvendig å forlange et grundig klassifikasjonssystem der alt faller på plass og forskjellene er entydige og klare. 30 Han hevder at det er liten gevinst å begynne å bestemme for eksempel en politiroman som en undersjanger i kriminallitteraturen, når den i hovedtrekkene følger det grunnleggende mønstret, men vrir vektlegging og interesse i andre retninger enn andre variasjoner over samme mønster gjør. 31 Ifølge Skei finnes det en eneste form for kriminallitteratur som avviker fra de narrative mønstre man kjenner til. Han kaller den eneste avvikende sjanger forbryterroman 32, som er meget forskjellig fra kriminalromanen. Etter å ha nevnt meningene til forskerne Todorov, Symons og Skei og ha tatt i betraktning at nesten alle syns at å klassifisere kriminallitteraturen på en grundig måte er egentlig unødvendig, vil jeg inndele kriminallitteraturen i tre undergrupper: kriminalromanen, den klassiske detektivfortellingen og forbryterromanen. Etter min mening er kriminalromanen en undersjanger som er videst og omfatter kriminallitterære verk som politiromanen, forskjellige slags thrillere (finansthriller, politiskthriller, psykologiskthriller), hardkokt krim, agentroman, politisk kriminalroman og spenningsroman. 28 SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s Ibid., s

14 2.1.1 Kriminalromanen Kriminalromanen er en undersjanger av kriminallitteraturen som er mest populær og oftest er blitt utgitt de siste årene i verden, særlig i de nordiske land. Willy Dahl påstår at den norske kriminalromanen (dvs den litterære krim), som er en likeverdig del av hele det litterære tilbudet, står sterkt i boktilbudet i Norge etter 1993 fordi man har fått flere og bedre norske kriminalromaner, et drøss av debutanter og et større publikum. 33 I kriminalromanen skal etterforskningsarbeid stå i sentrum og forbrytelse og forbryter skal være mindre viktig enn etterforskerne. Etterforskerens rolle og etterforskningens dominerende plass i kriminalromanen hører til de absolutte kjennetegn. 34 Om kriminalromans oppbygging påstår Hans H. Skei: Formelen for kriminalromanens oppbygging omfatter både fortellestruktur, karaktertyper, handlingsvarianter, og krav til logiske sammenhenger og entydig plassering av skyld, helst med avstraffelse eller forventninger om at den vil finne sted. Den er likevel ingen tvangstrøye, men en grunnleggende system som den enkelte forfatter kan flytte elementer innenfor, vektlegge på nye måter, eller innføre digressive elementer som gjør teksten som helhet ny og annerledes uten at den i prinsipp bryter med mønstret. 35 Willy Dahl påstår om kriminalromanens oppbygging: En operativ definisjon er at en kriminalroman handler om en forbrytelse og om oppklaringen av den. Så kan man legge til hva som helst - miljø, psykologi, samfunnskritikk, til og med poesi og parodi - med dette andre må være underordnet kriminalintrigen. 36 Derfor får man sånne variasjoner av kriminalromanen som agentroman, politiroman, politisk kriminalroman, spenningsroman, hardkokt kriminalroman og forskjellige thrillere. Alle disse variasjonene av kriminalromanen har sine egne spesielle egenskaper og særegenheter. I agentromanen står gjerne i sentrum en agent fra de hemmelige tjenester, og handlingen foregår helst i utlandet. 33 DAHL, Willy. Dødens Fortellere. Bergen: Eide Forlag, 1997, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s Ibid., s DAHL, Willy. Hjerte, Smerte, Blod og Død. Bergen: Anna Forlag, 1995, s

15 Skaperen av politiromanen var amerikaneren Ed McBain som satte forskjellige politimenn i sentrum for etterforskning, og som gjorde, kanksje etter mønster av de hardkokte privatdetektivene, også oppdagerens personlige liv til en del av fortellingen. 37 Ifølge Skei kan en enkelt politiroman inneholde flere fortellinger om ulike forbrytelser, og i sentrum istedenfor politimenn kan være en hel polititropp. Ifølge Skei var det Tor Edvin Dahl som skrev de første rene politiromanene i Norge, og i dag synes denne formen å dominere norsk og nordisk kriminallitteratur. 38 På den andre siden hevder Carling at den første norske politiromanen var Arthur Omres Mysterium i Rolvsøy fra 1942 og at den norske politiromanen som retning dukket opp først fra 1973 med klar inspirasjon fra utlandet, denne gangen Sverige hvor det begavete ekteparet Maj Sjöwall og Per Wahlöö skrev sine vellykkede bøker. Amerikanske forfattere Dashiell Hammett og Raymond Chandler er betraktet som grunnleggere og de viktigste utøvere av hardkokt kriminalroman. De plasserte de hardkokte kriminalromanene i storbyene hvor etterforskningen avdekket nesten alltid forbindelser mellom makt og penger og respektabilitet på den ene siden og organisert kriminalitet på den andre. 39 Det viktigste ved denne undersjangeren er hovedpersonen som enten kan være privatdetektiv eller etterforsker i politiet. Hvis hovedpersonen i den hardkokt kriminalromanen er etterforsker, da har den som regel et komplisert forhold med sin sjef og ledelse på grunn av den hyppige bruken av ukonvensjonelle etterforskningsmetoder. Hovedpersonen i hardkokt krim opptrer også veldig ofte som en antihelt, en litt loslitt, fortvilet og fortapt skikkelse som ene og alene i verden må rydde opp i overgrep og misbruk og konspirasjoner med vold og brå død som naturlige ingredienser. 40 I tillegg må denne antihelten stille til seg selv absolutte krav når det gjelder rettferdighet og ærlighet, og han er dømt til et liv i ensomhet. Skei beskriver Philip Marlowe, hovedpersonen til Chandler og muligens et forbilde for alle hovedpersoner i hardkokt kriminalromaner som kom senere, følgende: Marlowe kunn ikke gifte seg eller slå seg til ro, for han måtte være der ute i de ødslige gatene og kjempe for det han trodde 37 CARLING, Bjørn. Norsk Kriminallitteratur gjennom 150 år. Oslo: Gyldendal, 1976, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

16 på. 41 Antihelten i hardkokt kriminalroman pleier også å være en gjennomgående karakter i en serie bøker hvor man kan følge den personlige utviklingen hans. Det finnes også en såkalt omvendt kriminalroman 42 hvor leseren vet hvem forbryteren er og spenningen er knyttet til oppklaringen med fokus på politiets tålmodige etterforskning av sannheten som allerede er kjent. Ifølge Julian Symons ble omvendt kriminalroman oppfunnet av amerikaneren R. Austin Freeman ( ) in The Singing Bone (1912), men dessverre har han aldri gjentatt noe lignende. Denne formen for kriminalroman ble utviklet først senere av Roy Vickers. En annen variasjon av vanlig kriminalroman heter den historiske kriminalroman som ifølge Skei er en gammel og populær undersjanger som dessverre har få forfattere i Norge som dyrker den 43. Akkurat nå er det bare den dansknorske forfatter Kurt Aust som skriver denne formen. I bøkene hans Vredens dag (1999), Den tredje sannhet (2001) og Hjemsøkt (2003) møter man det merkelige etterforskerparet professor Thomas av Boueberge og hans sekretær, den unge nordmannen Petter Horten. Kurt Austs tredje bok Hjemsøkt ble belønnet med Rivertonprisen og Glassnøkkelen for Detektivfortellingen (ifølge Todorov den klassiske detektivroman) Ifølge Julian Symons bør detektivfortellingen presentere et problem, og problemet bør bli løst av en amatørdetektiv eller profesjonell etterforsker via et deduktivt resonnement. 44 For detektivfortelling gjelder Detektivfortellingens Ti Bud som ble oppfunnet av Ronald Knox. Knox nemlig hevdet at detektivfortellingen var en slags av lek mellom forfatteren og leseren og derfor var det nødvendig å oppfinne klare regler for leken. 45 Han insisterer på at forbryteren må nevnes tidlig, at det overnaturlige må utelukkes, at detektiven ikke selv kan være forbryteren og han heller ikke må bli hjulpet av noen tilfeldighet, eller han må ikke få et uforklarlig innfall av intuisjon som viser seg å 41 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s DAHL, Willy. Dødens Fortellere. Bergen: Eide Forlag, 1997, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s

17 stemme. 46 R. Austin Freeman hevder i sin artikkel The Art of the Mystery Story at å forveksle detektivfortellingen med den alminnelige kriminalhistorie (som kan bli forstått som kriminalroman) er en kardinalfeil og at detektivfortellingen bør tilby leseren først og fremst en intellektuell tilfredsstillelse. 47 Den kan inneholde humor, persontegning og et pittoresk miljø, men disse elementene må være sekundære og underordnet den intellektuelle interesse. Willard Huntingdon Wright (det virkelige navnet til S.S. van Dine) hevdet til og med at personene i en detektivfortelling bare skal oppfylle kravene til troverdighet 48, ingen dypere karaktertegning er ønsket. Like strenge regler som gjaldt detektivfortellingens form og struktur gjaldt også detektivfortellingens hovedperson, den store detektiven, som ifølge Symons var den mest viktige personen 49 i en detektivfortelling. Ifølge britiske og amerikanske krimforfattere som skrev i 1920-årene (gullalderen for den amerikanske og britiske detektivfortellingen) burde den store detektiven være a character of high and fascinating attainments - a man at once human and unusual, colourful and gifted. 50 Julian Symons tilføyer at selv om de fleste detektivene igjennom 1920-årene fortsatte å være eksentriske amatørere, de var mindre asosiale enn Doyls Holmes. 51 Britisk krimforfatter Dorothy L. Sayers la merke til at rundt 1928 fantes det en tendens å produsere detektiver som var interessante bare for deres alminelighet Forbryterromanen Forbryterromanen er en undersjanger av kriminallitteraturen, som amerikaneren Patricia Highsmith (1921- ) skapte og dominerte med sine Ripley-bøker ifølge Skei. 52 Forbryterromanen kjennetegnes av karakterpsykologi og et miljø som impliserer 46 SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s Ibid., s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s Ibid., s Ibid., s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

18 handlingen, mens deteksjon og puslespill den kan klare seg helt uten. 53 I tillegg finnes det enten ingen etterforskere i en forbryterroman eller de står ikke i sentrum, og fokus er rettet mot en forbrytersk hovedperson. Julian Symons betrakter Patricia Highsmith som den viktigste kriminalromanforfatteren i 1970-årene 54, selv om hun ikke var så mye kjent i Amerika. Symons hevder at hun er veldig dyktig i å lage et troverdig persongalleri og oppfinnsomme intriger. Highsmiths helter er unike i at de ofte er kriminelle, men uansett opptrer de som de mest sympatiske personene i fortellingen. De mest kjente bøkene hun skrev er The Talented Mr. Ripley (1957), Ripley Under Ground (1970), Ripley s Game (1974) og The Boy Who Followed Ripley (1980). Gjennomgående hovedpersonen i disse bøkene er Tom Ripley. Han mangler moral og til å nå sine mål gjør han hva som helst. 3. Historien om norsk kriminallitteratur Kriminallitteratur har blitt et begrep i Norge. Mye har skjedd siden 1960-årene da Strøm hevdet det motsatte og påstod at de fleste norske kriminalromaner blir borte med sine opphavsmenn. 55 I dag utgis det flere kriminalromaner i Norge hvert år, og det er ikke lenge siden 90-tallet da norsk kriminallitteratur opplevde sin gullalder. Men all suksess har sin begynnelse, og begynnelsen av norsk kriminallitteratur kan man sette helt tilbake til på 1800-tallet. 3.1 Begynnelsen: Kriminallitteraturen på 1800-tallet I 1800-tallet kunne man ikke snakke om kriminallitteratur i nåtidens forstand, men allerede da dukket det opp enkelte småskrifter om autentiske kriminalsaker og virkelige forbrytere. De fleste av disse forbryterfortellingene er anonyme. Det første navnet som dukker opp er Mauritz Hansen. Han kan bli oppfattet som den første navngitte kriminalforfatter i Norge. Hans kriminalroman Mordet på maskinbygger Roolfsen begynte 53 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s

19 en sjanger i norsk litteratur 56 i 1840 fordi den er regnet for å være den første norske selvstendige kriminalroman. 57 Hansens kriminalroman oppfyller de strenge sjangerkravene som man stiller til nåtidens kriminallitteratur. Den handler nemlig om etterforskning og oppklaring av en forbrytelse, og alt annet i boka er underordnet det 58, men den er ikke helt vellykket når det gjelder språkbruk (dialogene er tunge) og kriminalintrigen. Ellers skjedde det ikke mye i kriminallitteraturen på den tiden. Først litt senere da nye lag av befolkningen lærte seg å lese, vokste behovet for litteratur, men det ble stilt et vilkår: Litteraturen måtte være enkel og leselig fordi leseferdighetene ikke var store. Dette vilkåret oppfyller tydelig kriminallitteraturen. Derfor begynte det å opptre forbrytere og forbrytelser i folkeskriftene. Den mest kjente forfatteren av folkeskriftene var Rudolf Vilhelm Muus ( ), som til sammen skrev 60 romaner. Romanene hans handler om mord og kidnapping og man kan føle en viss sosial tendens i handlingen fordi han veldig ofte stiller mot hverandre overklassemiljø og underklassemiljø. 3.2 Kriminallitteraturen på begynnelsen av 1900-tallet I 1904 debuterte Sven Elvestad, som skrev under pseudonymet Stein Riverton. Han ble en viktig og berømt personlighet innenfor norsk kriminallitteratur. I 1907 skapte han stor suksess med boken Manden i Maanen og Den lille blaa og mellom 1908 og 1909 lanserte han i bladet Lys og Skygge den store berømte norske detektivskikkelsen Knut Gribb. I 1909 utga Elvestad en viktig kriminalroman Jernvognen, som er fortsatt en av de største internasjonale suksessene Norge har hatt innen sjangeren. 59 Elvestads bøker ble oversatt til mange fremmede språk (til og med tsjekkisk) og var veldig populære. I samme perioden fantes det en viktig kriminalforfatter til på bokmarkedet. Navnet hans var Øvre Richter Frich og han introduserte en av de første gjennomgående skikkelser i norsk kriminallitteratur. Den første boken med legen Jonas Fjeld kom ut i 1911, og bøkene om ham fortsatte å komme ut helt til Bøkenes popularitet har vart veldig lenge til tross 56 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s WIKIPEDIA, DEN FRIE ENCYKLOPEDI. Jernvognen [online] [cit ]. 19

20 for påtrengende rasebevissthet 60 som ble skildret i hvordan den lyse og sterke germaner Jonas fanget de svartsmuskede, slyngelaktige negre 61. I 1920 årene begynte nye forfattere å overta norsk kriminallitteratur. Deres intriger måtte være fastere konstruert uten løse tråder på slutten, og de måtte utvikle en mer avbalansert innstilling til sensasjonelle virkemidler 62 ; antakeligvis på grunn av utviklingen i England og Amerika hvor gullalderen med Agatha Christie, Dorothy Sayers eller S.S. Van Dine i hovedrollen begynte. Disse forfatterne drev med den klassiske detektivfortelling hvor forbrytelse og dens påfølgende etterforskning var det viktigste. I Norge på den tiden var Alex Brinchmann, som brukte pseudonymet Roy Roberts, en dyktig intrigemaker. Han utga sin første kriminalroman Mysteriet Steegener i 1927, og frem til 1930 skrev han fem andre kriminalromaner. Andre forfattere som var dyktige intrigemakere i 1920-årene, var Carl Fredrik Kaltenborn og Jacob Brinchmann. 3.3 Kriminallitteraturen fra 1930-årene til 1970-årene I 1930-årene fantes det i Norge ifølge Carling både hyggelige kriminalromaner, hvor forfattere flyktet fra krisen ut i dagdrømmer, og realistiske kriminalromaner, som skildret bitter realitet. I Amerika oppstod det en hardkokt kriminalroman som realistisk beskrev amerikanske forbrytelser, med Daniell Hammet og Raymond Chandler som opphavsmenn. Denne nye undersjangeren påvirket flere norske forfattere som Peter Daae, Trygve Hjorth-Johansen og Fridtjof Knutsen, som debuterte i 1934 med Så underslår vi litt. Han var den fremste kriminalreporter, og han brukte i sine litterære verk stoff fra verden han kjente fra rettssaler og politireportasjer. På denne tiden var det i Norge flere dyktige kriminalforfattere, men de fleste av dem skrev vanligvis skjønnlitteratur med bare et par bøker som kunne bli oppfattet som kriminallitteratur. En av dem var Olav Duun med sin bok Ettermæle, som til og med ble betegnet som Norges beste kriminalroman 63. De fleste forfatterne som utga bøker under den andre verdenskrig, var ikke å finne igjen på bokmarkedet etter krigens slutt. Carling påstår at i norsk kriminallitteratur under 60 STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s Ibid., s Ibid., s CARLING, Bjørn. Norsk Kriminallitteratur gjennom 150 år. Oslo: Gyldendal, 1976, s

Mord og mysterier. Svenske krimnoveller

Mord og mysterier. Svenske krimnoveller Johan Theorin, Stieg Larsson, Cilla og Rolf Börjlind, Maj Sjöwall og Per Wahlöö, Magnus Montelius, Sara Stridsberg, Inger Frimansson, Veronica von Schenck, Katarina Wennstam Mord og mysterier Svenske krimnoveller

Detaljer

Fredrik Wandrup & Tom Stalsberg KRIMQUIZ

Fredrik Wandrup & Tom Stalsberg KRIMQUIZ Fredrik Wandrup & Tom Stalsberg KRIMQUIZ Om boken: Hvem er vi? Hvor går vi? Hvor kommer vi fra? Hvor mye er klokka? Hva i all verden? Hva skjer? Hvem der? Hvor trykker skoen? Alt dette er viktige spørsmål,

Detaljer

Dostojevskij og kriminallitteratur

Dostojevskij og kriminallitteratur Kandidat nummer 114 [Skrevet av Ingvild Oda Moss] Oppgave 3: Dostojevskij og kriminallitteratur Hjemmeeksamen i Litteratur og bruker 1 29. mai 1. juni 2007 HiO JBI - BIBIN Innledning Oppgaven som er gitt

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Kriminallitteraturens viktige aktører

Kriminallitteraturens viktige aktører Silje Flesvik Kriminallitteraturens viktige aktører En studie av ofre, forbrytere og etterforskere i Unni Lindells Honningfellen og Rødhette Masteroppgave i nordisk litteraturvitenskap Våren 2011 Institutt

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole.

JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole. Jo Nesbø Politi OM FORFATTEREN: JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole. Bøkene er utgitt på over 40 språk,

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Hvordan skrive gode artikler for wikipedia Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Wikipediaartikkel Sjanger Relevans Format Kilder Sjanger = leksikon Beskrivende, ikke fortellende Distansert, ikke personlig

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

"Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.)

Purriot og den forsvunne bronsehesten av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) "Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) En ekte detektiv dukket opp da Katrin Handeland presenterte denne boken til en andreklasse. Presentasjon av boka Boken er

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Universitetet i Tartu

Universitetet i Tartu Universitetet i Tartu Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi Avdeling for skandinavistikk norsk språk og litteratur Døde menn går på ski (Knut Nærum) Henvisninger til langrenn i norsk kriminallitteratur

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ALLV 350 Mastergradsoppgave i allmenn litteraturvitenskap Våren 2013 Kriminalromanen: En undersøkelse av dens popularitet

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt.

Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt. For bokanmeldelse Bror mot bror. Englands trone står på spill. De dødelige Rosekrigene har begynt. Den hvite dronningen er første bind i en serie om mektige kvinner under Rosekrigene (1455-1485). De ble

Detaljer

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Her følger en gjennomgang av de ulike oppgavene i opplegget, med en del konkrete tips og råd. For mer om mål og begrunnelser, se eget dokument betegnet bakgrunn,

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

1. Innledning. 2. Hvordan avspeiler boka sin samtid? Kjersti Wictorsen Kola

1. Innledning. 2. Hvordan avspeiler boka sin samtid? Kjersti Wictorsen Kola Kjersti Wictorsen Kola 1. Innledning Gutte- og ungpikebøker er en sjanger som var svært populær blant tenåringer i Norge i mellomkrigstida. Senere har kritikere og litteraturvitere ikke alltid vært like

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Hva er mediekompetanse? Mediekompetanse kan forstås som den evnen vi har til å bruke mediene og samtidig forstå og kritisk evaluere innholdet i digitale og

Detaljer

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman Tom Egeland Nostradamus testamente Spenningsroman En hilsen fra forfatteren Tom Egeland foran Palazzo Vecchio i Firenze. (Foto: Åse Myhrvold Egeland) Kjære leser, «Hva er fakta og hva er fantasi i bøkene

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

WANDRUP & STALSBERG KRIMQUIZ

WANDRUP & STALSBERG KRIMQUIZ Fredrik Tom WANDRUP & STALSBERG KRIMQUIZ Forsøk på forord 1666 spørsmål om krim er muligens 1666 spørsmål for mye, men noen må også jobbe forgjeves. Denne boka er stappfull av unyttig kunnskap, myntet

Detaljer

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato:

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato: Kommunikasjonsstil Andres vurdering Navn på vurdert person: Ole Olsen Utfylt dato: Svar spontant og ærlig - første innfall er som regel det beste. Det utfylte spørreskjema returneres snarest mulig. 1 1.

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Rory Clements. Hevneren EN ROMAN. Oversatt av Lisbeth Kristoffersen. Bastion

Rory Clements. Hevneren EN ROMAN. Oversatt av Lisbeth Kristoffersen. Bastion Rory Clements Hevneren EN ROMAN Oversatt av Lisbeth Kristoffersen Bastion Originaltittel: Revenger Første gang utgitt i England i 2010 av John Murray Rory Clements 2010 Det må ikke kopieres fra denne bok

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

en samtale om Litteratur

en samtale om Litteratur en samtale om Litteratur Hva er god litteratur? Er det bare bokglede og leselyst, eller finnes det allmenne, objektive krav til litteraturen? Hvorfor blir vi bergtatt av handlingen i én bok, mens vi forkaster

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 05.09.13 Artikkel (_sjanger, _sakprosa) En saklig, informativ

Detaljer

Grip teksten. Å skape og framføre et litterært program. Kapittel 9

Grip teksten. Å skape og framføre et litterært program. Kapittel 9 Kapittel 9 Å skape og framføre et litterært program Et litterært program skal være en muntlig aktivitet der du skal velge ut noe faglig stoff og øve på å legge dette fram muntlig for et publikum. Dette

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST.

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Førlesing og underveislesing som fokus Vi skal arbeide mer

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Camilla Collett 1854/55)

Camilla Collett 1854/55) Camilla Collett Amtmandens Døttre (førsteutgavens versjon, først utgitt 1854/55) 2013 Camilla Collett: Amtmandens Døttre (1. utgave, 1854/55) Utgave ved Ellen Nessheim Wiger og Kristin Ørjasæter, Det norske

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

BOKPRESENTASJON NYE BØKER

BOKPRESENTASJON NYE BØKER BOKPRESENTASJON NYE BØKER v/ lesegledere 2008; Astrid Rue, Brita Øslebø, Stine Sløgedal og Janne Wigemyr LETTLESTE BØKER: Mer å lese Fotballaget Froskene 2: Landskampen Bjørn Ingvaldsen Blå lesehest Korsfarerne

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16

Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16 Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke 35-38 Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Bokbeskrivelser. Kort er godt! Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. torsdag 21. januar 16

Bokbeskrivelser. Kort er godt! Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. torsdag 21. januar 16 Bokbeskrivelser Kort er godt! Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket Bokbeskrivelse Piken på toget Av Paula Hawkins Fra togvinduet fantaserer Rachel om det tilsynelatende perfekte paret som hun kjører

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1

Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Nye tall om ungdom Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet 1 Sturla Falck U ngdomskriminalitet har stadig vært framme i media. Bildet som skapes kan gi myter om ungdommen. Tall fra kriminalstatistikken

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

Philip Roth Indignasjon. Oversatt av Tone Formo

Philip Roth Indignasjon. Oversatt av Tone Formo Philip Roth Indignasjon Oversatt av Tone Formo Om forfatteren: Philip Roth debuterte i 1959 med novellesamlingen Goodbye Columbus. Ti år etter fikk han sitt sensasjonelle gjennombrudd med Portnoys besværlige

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Arhild Skre. Askeladd og troll

Arhild Skre. Askeladd og troll Arhild Skre Askeladd og troll Om boken: Nøkken som skuler på oss fra tjernet. Askeladden som drømmer om gullslottet. Eventyrharen som ler så kjeften sprekker. Pesten som kommer snikende med død ut av

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Oversikt over kompetansemålene finnes fra side 5 til 7 i dokumentet. NB! Planen er tentativ, endringer kan forekomme Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Tommy

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Grete Randsborg Jenseg ENKENES BOK TIL DEG SOM BLE IGJEN HUMANIST FORLAG

Grete Randsborg Jenseg ENKENES BOK TIL DEG SOM BLE IGJEN HUMANIST FORLAG Grete Randsborg Jenseg ENKENES BOK TIL DEG SOM BLE IGJEN HUMANIST FORLAG Humanist forlag 2012 Omslag/bokdesign: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2072-1 (epub) ISBN: 978-82-82820-26-4

Detaljer