MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Kristýna Brejšová Harry Hole - en antihelt eller en politimann? Norsk kriminallitteratur med vekt på Jo Nesbøs kriminalromaner Rødstrupe, Sorgenfri og Marekors MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: PhDr. Miluše Juříčková, CSc

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval/a samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Brno

3 Zde bych chtěla poděkovat své vedoucí práce, PhDr. Miluši Juříčkové, CSc., za rady a veškeré připomínky při psaní mé práce. Dále bych ráda poděkovala cand. philol. Thoru Henriku Svevadovi za jazykovou podporu. Můj dík patří v neposlední řadě i profesoru literatury Hans H. Skeiovi za doporučení literatury a cenné připomínky. Jeg vil rette den største takk til min veileder PhDr. Miluše Juříčková, CSc. for all mulig hjelp. Jeg vil også gjerne takke til cand. philol. Thor Henrik Svevad for støtte og hjelp med språket. En stor takk tilbehører også til professor ved Universitetet i Oslo Hans H. Skei for hans hjelp og verdifulle råd i løpet av mitt studieopphold i Oslo. 3

4 Innhold 1. Innledning Kriminallitteraturen Kriminalliteraturens undersjangrer Kriminalromanen Detektivfortellingen Forbryterromanen Historien om norsk kriminallitteratur Begynnelsen: Kriminallitteraturen på 1800-tallet Kriminallitteraturen på begynnelsen av 1900-tallet Kriminallitteraturen fra 1930-årene til 1970-årene årene: Gjennombruddet i kriminallitteraturen Kriminallitteraturen i 1980-årene årene: Gullalderen i kriminallitteraturen Kriminallitteraturen etter år Kriminallitterære priser utdelt i Skandinavia Jo Nesbø Karrieren Forfatterskapet Krimbøkene til Nesbø De tre bøkene: Rødstrupe, Sorgenfri, Marekors Rødstrupe Innholdet Analysen Undersjangeren Viktige personene og side-kicks i Rødstrupe Hovedpersonen Harry Hole Den moderne eller den klassiske detektiven?

5 Harry Hole Harry som etterforsker Harry og kjærligheten Harry og personlige demoner Harry og familielivet Sorgenfri Innholdet Analysen Undersjangeren Viktige personene og side-kicks i Sorgenfri Hovedpersonen Harry Hole Harry som etterforsker Harry og kjærligheten Harry og personlige demoner Harry og familielivet Marekors Innholdet Analysen Undersjangeren Viktige personene og side-kicks i Marekors Hovedpersonen Harry Hole Harry som etterforsker Harry og kjærligheten Harry og personlige demoner Harry og familielivet Avslutning Bibliografi og internett kilder Resumé.83 5

6 1. Innledning Kriminallitteraturen har alltid fascinert meg fordi den tar opp mange emner som annen litteratur ikke tør, men fortsatt vil den først og fremst underholde. I tillegg må kriminallitteraturen følge visse regler for å tilhøre innenfor sjangeren. Kriminallitteraturs forfatter er en fascinerende kunstner fordi han må skape en spennende og interessant intrige samtidig som han må skape et troverdig miljø med et fargerikt persongalleri. Jeg begynte å interessere meg for norsk kriminallitteratur da jeg studerte på videregående skole på Hamar i 2002, men jeg oppdaget Jo Nesbø først i 2007 da jeg var en utvekslings student i Oslo. Siden 2007 har jeg lest flere norske kriminallitterære forfattere, og jeg har begynt å foretrekke kriminalromaner med gjennomgående helter fordi da kan man alltid glede seg til å treffe den favoritte helten sin igjen. Derfor har jeg valgt å skrive hovedoppgaven min i norsk om norsk kriminallitteratur med særlig fokus på forfatterskapet og hovedhelten til Jo Nesbø. Jeg konsentrerer meg om tre Nesbøs bøker Rødstrupe, Sorgenfri, og Marekors fordi de er knyttet sammen med en gjennomgående fortellingstråd og med en gjennomgående helt Harry Hole. Jeg begynner avhandlingen min med å skrive om kriminallitteraturen som en sjanger som utviklet seg fra lav litteratur til seriøs litteratur og som i dag i stor grad opererer på samme marked som annen, seriøs skjønnlitteratur. 1 I kapitlet Kriminallitteraturen avgrenser jeg begrepene brukt i sjangeren, og klassifiserer kriminallitteraturen. Deretter fortsetter jeg med historien om norsk kriminallitteratur fra 1800-tallet til etter år Neste kapitlet handler om karrieren til Jo Nesbø og forfatterskapet hans. Femte kapitlet handler om de tre bøkene Rødstrupe, Sorgenfri, og Marekors. I forhold til disse bøkene skal jeg interessere meg for spørsmål om hvilken undersjanger eller variasjon av undersjangeren de tilhører i? Det viktigste problemet jeg vil undersøke i avhandlingen min er hovedpersonen Harry Hole. Når det gjelder Harry Hole skal jeg stille meg spørsmål om Harry Hole opptrer i bøkene til Nesbø som en antihelt i hardkokt kriminalromanen eller en politimann i politiromanen? Jeg vil undersøke alle karaktertrekkene til Harry som knytter ham enten til hardkokt-helten eller politimannen. Jeg vil sammenligne Harry med en typisk hardkokthelt og en typisk politimann. 1 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

7 2. Kriminallitteraturen Litteraturen blir vanligvis delt inn i forskjellige kategorier. Den vanligste og mest grunnleggende inndelingen av litteraturen er antakeligvis i to kategorier som evaluerer litteraturens kunstnerisk verdi. Disse to kategoriene kan enten bli kalt høy litteratur og lav litteratur (disse begrepene er også vanlige når det gjelder inndelingen av kultur) eller kunst og smuss. Disse to begrepene bruker Ola Strøm i sitt verk Kriminallitteratur av norske forfattere hvor han hevder at i toneangivende litterære kretser har man vanglivis delt litteraturen inn i to kategorier: én med merkelappen 'kunst', og en med merkelappen 'trivialitet' eller 'smuss'. 2 Når slike begreper som kunst eller trivialitet blir brukt, følger selvfølgelig spørsmålet om hvem som har bestemt hvilke kvaliteter kunsten skal ha og hva trivialitet egentlig betyr. Ola Strøm påstår: Kunst er et av de mest subjektive elementer i et menneskets tilværelse. Kunst er ikke noe som er, men noen man opplever. En person kan derfor godt hevde at noe er kunst, noe annet er ikke kunst, men det vil være meger pretensiøst, temmelig hensiktsløst og ganske virkelighetsfjernt å kreve de samme retningslinjer anvendt også av enhver annen person, etter som våre metoder til selvrealisering vil være forskjellige. 3 Ifølge Strøms påstand er inndelingen av litteratur i forskjellige verdikategorier unødvendig, fordi hver person opplever kunst på forskjellige måter. Litteraturen med merkelappen trivialitet har fått andre navn, som for eksempel underholdningslitteratur, folkelig lesning eller populærlitteratur. Ifølge Ola Strøm er sjangre som kan plaseres i triviallitteratur science fiction, spøkelseshistorier, erotiske beskrivelser, krigsbøker, vill-vest-romaner, diverse avskygninger av kjærlighetsromaner, folkelivsskildringer og kriminallitteratur, samt det øvrige man har funnet det for godt å rynke på nesen av. 4 I 1970-årene ble kriminallitteratur verdsatt som en del av triviallitteraturen, selv om Strøm allerede da var usikker på om det egentlig er riktig å dele inn litteraturen på 2 STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s Ibid., s STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s. 7. 7

8 denne måten. Uansett allerede i 1960-årene, før Strøms bibliografi, var grensene mellom høy og lav litteratur eller kunst og trivialitet blitt uklare og var nesten oppløst, som Martin Priestman hevder i The Cambridge Companion to Crime Fiction 5 og kriminelle tekster ble i stadig større grad betraktet som verdifulle for inngående analyse. I dag hevdes det stadig oftere at kriminalliteraturen har klart kjempespranget, over kløfta som skilte lav og høy, triviell og seriøs, elitær og folkelig 6 og det blir til og med påstått at høy og lav synes å være uegnede kriterier for studiet av kriminallitteratur. 7 Den første vellykkede boka som handler om kriminallitteratur og som tar den på alvor og prøver å analysere den ut fra en litterær teoretisk synsvinkel heter Bloody Murder av Julian Symons. Martin Priestman omtaler den som groundbreaking for kriminallitteraturen. Den var veldig viktig for utviklingen av kriminalliteraturens teori. Bloody Murder kom ut i 1972 slik at den ble med på bølgen som Priestman snakket om. Siden 1970-årene har kriminallitteraturens posisjon som en seriøs sjanger blitt sterkere. Hans H. Skei bekrefter det når han i sitt første kapittel av Blodig Alvor hevder at kriminallitteraturen har klart å distansere seg fra annen underholdnings- og formellitteratur, slik at den i dag i stor grad opererer på samme marked som annen, seriøs skjønnlitteratur 8 og at den gode kriminallitteratur har lagt de andre populærlitterære sjangrene bak seg når det gjelder status og plass. 9 Kriminallitteraturens status har forandret seg så mye siden den gangen den var oppfattet som mindreverdig at i dag har den gode kriminallitteratur sin fast plass på markedet akkurat som seriøs skjønnlitteratur og til og med enkelte kriminalbøker anses som sentrale verk innenfor en nasjonallitterær kanon 10. Det finnes flere grunner til at kriminallitteraturens posisjon som seriøs litteratur har endret seg. På den ene siden kan en av de grunnene være at det kom en ny generasjon kriminalforfattere som skrev bare krimbøker og som ikke lenger oppfattet 5 PRIESTMAN, Martin, ed. The Cambridge Companion to Crime Fiction. Cambridge: Cambridge UP, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s Ibid., s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s Ibid., s Ibid., s

9 kriminalliteraturens sjanger som mindreverdig og brukbar bare for at man kunne slappe av mellom seriøse litterære verk. I tillegg hadde de nye krimforfatterne ikke behov for å gjemme seg bak psevdonym fordi de tok kriminallitteraturen på alvor. På den andre siden fantes det fortsatt dyktige forfattere som skrev i andre seriøse sjangre, men av og til skrev en krimbok som var av veldig høy litterær kvalitet på grunn av god språkbruk og psykologisk dybde hos de litterære personene. Jeg har kortfattet beskrevet hvor kriminallitteraturen tilhører som sjanger, hvordan dens sjangertilhørighet har utviklet seg siden forrige århundre og hvorfor den utviklingen ble akkurat som den ble. Men jeg har ikke forklart ennå hva kriminallitteratur egentlig er. Hvorfor ble den skapt og hva er årsaken til dens store popularitet de siste århundrene? Spørsmålet om hva kriminallitteraturen egentlig er, er nokså vanskelig å besvare fordi det er et vidt begrep som inkluderer mange undersjangere, som kan være ganske forskjellige fra hverandre. Uansett finnes det noen felles trekk som er gyldige for alle undersjangrene. De gjennomgående trekkene som gjør litteratur til kriminallitteratur er at det finnes en forbrytelse (av mindre eller større viktighet og grusomhet) skapt av en forbryter, en person som etterforsker forbrytelsen (det nøytrale ordet person blir brukt på grunn av at det kan være både en kvinne og en mann som opptrer som etterforskere, og de kan være enten politi, private etterforskere, tidligere ansatte i politi eller lekmannsentusiaster), en straff for forbryteren (straffen kan være enten fysisk eller psykisk, det vil si at forbryteren enten blir arrestert av offisielle myndighetene eller han lider av samvittighetskvaler), og etter straffen må det komme en soning. Alle disse trekkene bør finnes i et litterært verk som vil tilhøre kriminallitteraturens sjanger. Spørsmålet om hvorfor kriminallitteraturen ble skapt er igjen ganske vanskelig og kan ha flere svar. For det første, kriminallitteraturen kunne ha vært skapt enten på grunn av manglende spenning i seriøs skjønnlitteratur (spenning kan skapes av kamp mot det ukjente eller å bekjempe noe ulovlig) og trangen til å oppleve spenning utover det dagligdagse 11 eller på grunn av publikums ønske om å øve sine evner til å løse gåter og et behov for avkoblingslesning. Kriminallitteraturen beskriver riktignok verden som et farlig sted hvor grusomme forbrytelser skjer, men samtidig beskriver den en verden hvor problemene er avgrensede og alt har en logisk løsning. Derfor skaper kriminallitteraturen egentlig en følelse av trygghet i leserne. Trygghet om at skurkene blir tatt, og om at alle 11 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

10 som ikke følger samfunnets regler blir straffet. Denne følelsen av trygghet bidrar til at leseren kan slappe av og nyte sin avkoblingslesning. Dessuten, hvis kriminallitteratur blir betraktet som underholdende og avslappende, da har den ifølge T.S.Eliot den største og minst forventete påvirkningen på leserne. 12 Den andre grunnen til å skape kriminallitteratur kan ha vært publikums behov for å takle nåværende samfunnsforhold og skape et samfunnsspeil og et tidsbilde 13. Kriminallitteratur er alltid et slags tidsbilde. Men et tidsbilde som gir en uklar og utydelig skildring. Kriminallitteraturen kan også virke som et samfunnsspeil som gir et speilbilde av det virkelige samfunnet. Men dette speilbildet skildrer heller samfunnet på den måten som leseren vil gjerne ha det. Det viser ikke virkeligheten, men det kan peke på moderne samtidsproblemer samfunnet har og kritisere det. Derfor kan man si at kriminallitteraturen kan være en slags samfunnskritikk, selv om det finnes forfattere som for eksempel Idar Lind som argumenterer at det samfunnskritiske potensialet i kriminallitteraturen er sterkt overvurdert 14. På den andre siden finnes det forfattere som tror helt klart at kriminalroman kan brukes til å speile et samfunn, peke på skjevheter og mangler og feil retning. 15 Det siste spørsmålet, som tidligere ble stilt i sammenheng med å prøve å analysere kriminalliteratur er hva som muligens kan forårsake den store popularitet kriminallitteraturen har fått. Ifølge Strøms påstand at kriminallitteraturen dirigeres som all annen litteratur av forfatternes og publikums ønsker og behov 16 kan man si at kriminallitteraturens popularitet forårsaker trangen til å oppleve spenning, behov for underholdning og for å slappe av og skaper en lengsel for å oppleve at de slemme blir tatt og rettferdig straffet, det vil si lengsel til å oppleve verden som et trygt sted (denne lengselen for trygghet er særlig synlig i en detektivfortelling, men på den annen side finnes den ikke for eksempel i en kriminalroman). Selvfølgelig kommer det an på enkelte personer hva de nyter når de leser kriminallitteraturen. 12 STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s Ibid., s DAHL, Willy. Dødens Fortellere. Bergen: Eide Forlag, 1997, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s

11 2.1 Kriminalliteraturens undersjangrer Tzvetan Todorov hevder i sitt essay Kriminalromanens typologi at innen litteraturvitenskap har det i nesten to århundrer eksistert en sterk motstand mot selve begrepet sjanger. Holdningen er at enten skriver vi om litteraturen generelt, eller om et verk fordi det å klassifisere flere verk i én sjanger er det samme som å uderkjenne dem. 17 Så det virker som om han benekter selve eksistensen av sjangrene. Men på den andre siden tilføyer han at det heldigvis finnes et område hvor det ikke eksisterer noen dialektiske motsigelse mellom verket og dets sjanger. 18 Dette området er nemlig masselitteraturen og, som jeg har diskutert tidligere, kan kriminallitteraturen i hvertfall bli oppfattet som en del av masselitteraturen. Todorov påstår til og med at mens det litterære mesterverk ikke tilhører noen annen sjanger enn den sjanger det selv skaper, er mesterverket i masselitteraturen nettopp den bok som best passer inn i sin sjanger. 19 Kriminallitteratur er en sjanger med strenge sjangerkrav, som også kan bli kalt konvensjoner eller leserforventninger. 20 Dahl hevder at man må bedømme kriminallitteraturen ut fra sjangerkravene og i tillegg må den bli stilt de samme kvalitetskrav som annen litteratur. 21 Skei understreker nødvendigheten for at kriminallitteraturen holder seg innenfor sjangergrensene når han påstår: Selv om kriminallitteraturen, i motsetning til nesten all annen underholdningslitteratur eller triviallitteratur, er blitt akseptert og med en rekke forbehold har foretatt forflytningen fra lav til høy, fra underlødig til seriøs, bør vi fremdeles holde fast ved kriminallitteraturens særegenheter, dens kjennetegn, dens sjangerkarakteristika, dens grunnleggende formel, og dens innebygde motvilje til å sette seg ut over sjangergrensene TODOROV, Tzvetan. Kriminalromanens Typologi. I: Essays om kriminallitteratur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1995, s Ibid., s TODOROV, Tzvetan. Kriminalromanens Typologi. I: Essays om kriminallitteratur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1995, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s DAHL, Willy. Hjerte, Smerte, Blod og Død. Bergen: Anna Forlag, 1995, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

12 Sjangerkravene som blir stilt til kriminallitteraturen er at hovedsaken må ligge i etterforskningen og oppklaringen. Etterforskning og oppklaring må gis dominantstatus, få forgrunnseffekt 23 fordi mesterverket i masselitteraturen nettopp er den boka som best passer inn i sin sjanger. 24 Hvis etterforskning og oppklaring ikke står i sentrum, da har vi veldig ofte med en annen sjanger å gjøre. Men det betyr ikke at forskjellige fortellinger innenfor kriminallitteraturen ikke varieres og at de ikke setter etterforskning og oppklaring i sentrum, men de gjør det på ulike måter. På grunn av denne variasjonen finnes det flere undersjangrer innenfor kriminallitteraturen. Selv om grensene mellom hver undersjanger kan være ganske uklare, vil jeg prøve å analysere, beskrive og avgrense dem hvis mulig. Det kan dukke opp et problem til når det gjelder inndelingen av kriminallitteratur i undersjangrer og det er at forskjellige litterære forskere inndeler den på forskjellige måter, og det skaper forvirring i begrepene som blir brukt. Det gjelder for eksempel Todorov, som peker på ulike sjangrer innenfor selve kriminalromanen. Han hevder at den klassiske detektivromanen, som var på sitt høydepunkt mellom første og andre verdenskrig, og hvor man måtte gjette seg fram til en logisk løsning av et mysterium, er en undersjanger av kriminalromanen sammen med den hardkokte krimromanen og thrilleren, som ble til etter den hardkokte krimromanens største år. 25 Thrilleren er en type kriminalroman som kombinerer detektivromanens mysterium og den hardkokte krimromanen. Ifølge Todorov tjente thrilleren som en overgang mellom detektivromanen og den hardkokte krimromanen, samtidig som den eksisterte sammen med den siste. 26 Ifølge Bjørn Carling er thrilleren en spennende fortelling som skiller seg fra detektivhistorien ikke bare gjennom sin form, men vel så meget ved sin psykologisk analyse og kunstneriske kvalitet. 27 Når det gjelder klassifiseringen av kriminallitteraturen hevder Julian Symons at klassifiseringer er mer egnede til å forvirre enn til å hjelpe og at den fornuftigste 23 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s TODOROV, Tzvetan. Kriminalromanens Typologi. I: Essays om kriminallitteratur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 1995, s Ibid., s CARLING, Bjørn. Norsk Kriminallitteratur gjennom 150 år. Oslo: Gyldendal, 1976, s

13 betegnelsen er den generelle kriminalroman eller spenningsroman (og -novelle) 28 og detektivfortelling. Han argumenterer senere i sin bok Bloody Murder at detektivfortelling sammen med politiroman, spionroman og spenningsfortelling utgjør en del av den krysning man kan kalle spenningslitteraturen (jeg tror at spenningslitteratur kan godt forstås som en annen betegnelse for kriminallitteratur). Det vil si at treet er spenningslitteraturen (dvs kriminallitteratur). 29 Symons diskuterer også forskjellen mellom detektivfortelling og kriminalroman, og det virker som om detektivfortellingen og kriminalromanen for Symons er de grunnleggende betegnelsene i kriminallitteraturens sjanger som man ikke kan underordne hverandre. For å gjøre klassifiseringen av kriminallitteraturen enda mer vanskelig, vil jeg også nevne Hans H. Skeis klassifisering av kriminallitteraturen. Han uttrykker samme holdning som Julian Symons. Skei uttaler nemlig at det er unødvendig å forlange et grundig klassifikasjonssystem der alt faller på plass og forskjellene er entydige og klare. 30 Han hevder at det er liten gevinst å begynne å bestemme for eksempel en politiroman som en undersjanger i kriminallitteraturen, når den i hovedtrekkene følger det grunnleggende mønstret, men vrir vektlegging og interesse i andre retninger enn andre variasjoner over samme mønster gjør. 31 Ifølge Skei finnes det en eneste form for kriminallitteratur som avviker fra de narrative mønstre man kjenner til. Han kaller den eneste avvikende sjanger forbryterroman 32, som er meget forskjellig fra kriminalromanen. Etter å ha nevnt meningene til forskerne Todorov, Symons og Skei og ha tatt i betraktning at nesten alle syns at å klassifisere kriminallitteraturen på en grundig måte er egentlig unødvendig, vil jeg inndele kriminallitteraturen i tre undergrupper: kriminalromanen, den klassiske detektivfortellingen og forbryterromanen. Etter min mening er kriminalromanen en undersjanger som er videst og omfatter kriminallitterære verk som politiromanen, forskjellige slags thrillere (finansthriller, politiskthriller, psykologiskthriller), hardkokt krim, agentroman, politisk kriminalroman og spenningsroman. 28 SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s Ibid., s

14 2.1.1 Kriminalromanen Kriminalromanen er en undersjanger av kriminallitteraturen som er mest populær og oftest er blitt utgitt de siste årene i verden, særlig i de nordiske land. Willy Dahl påstår at den norske kriminalromanen (dvs den litterære krim), som er en likeverdig del av hele det litterære tilbudet, står sterkt i boktilbudet i Norge etter 1993 fordi man har fått flere og bedre norske kriminalromaner, et drøss av debutanter og et større publikum. 33 I kriminalromanen skal etterforskningsarbeid stå i sentrum og forbrytelse og forbryter skal være mindre viktig enn etterforskerne. Etterforskerens rolle og etterforskningens dominerende plass i kriminalromanen hører til de absolutte kjennetegn. 34 Om kriminalromans oppbygging påstår Hans H. Skei: Formelen for kriminalromanens oppbygging omfatter både fortellestruktur, karaktertyper, handlingsvarianter, og krav til logiske sammenhenger og entydig plassering av skyld, helst med avstraffelse eller forventninger om at den vil finne sted. Den er likevel ingen tvangstrøye, men en grunnleggende system som den enkelte forfatter kan flytte elementer innenfor, vektlegge på nye måter, eller innføre digressive elementer som gjør teksten som helhet ny og annerledes uten at den i prinsipp bryter med mønstret. 35 Willy Dahl påstår om kriminalromanens oppbygging: En operativ definisjon er at en kriminalroman handler om en forbrytelse og om oppklaringen av den. Så kan man legge til hva som helst - miljø, psykologi, samfunnskritikk, til og med poesi og parodi - med dette andre må være underordnet kriminalintrigen. 36 Derfor får man sånne variasjoner av kriminalromanen som agentroman, politiroman, politisk kriminalroman, spenningsroman, hardkokt kriminalroman og forskjellige thrillere. Alle disse variasjonene av kriminalromanen har sine egne spesielle egenskaper og særegenheter. I agentromanen står gjerne i sentrum en agent fra de hemmelige tjenester, og handlingen foregår helst i utlandet. 33 DAHL, Willy. Dødens Fortellere. Bergen: Eide Forlag, 1997, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s Ibid., s DAHL, Willy. Hjerte, Smerte, Blod og Død. Bergen: Anna Forlag, 1995, s

15 Skaperen av politiromanen var amerikaneren Ed McBain som satte forskjellige politimenn i sentrum for etterforskning, og som gjorde, kanksje etter mønster av de hardkokte privatdetektivene, også oppdagerens personlige liv til en del av fortellingen. 37 Ifølge Skei kan en enkelt politiroman inneholde flere fortellinger om ulike forbrytelser, og i sentrum istedenfor politimenn kan være en hel polititropp. Ifølge Skei var det Tor Edvin Dahl som skrev de første rene politiromanene i Norge, og i dag synes denne formen å dominere norsk og nordisk kriminallitteratur. 38 På den andre siden hevder Carling at den første norske politiromanen var Arthur Omres Mysterium i Rolvsøy fra 1942 og at den norske politiromanen som retning dukket opp først fra 1973 med klar inspirasjon fra utlandet, denne gangen Sverige hvor det begavete ekteparet Maj Sjöwall og Per Wahlöö skrev sine vellykkede bøker. Amerikanske forfattere Dashiell Hammett og Raymond Chandler er betraktet som grunnleggere og de viktigste utøvere av hardkokt kriminalroman. De plasserte de hardkokte kriminalromanene i storbyene hvor etterforskningen avdekket nesten alltid forbindelser mellom makt og penger og respektabilitet på den ene siden og organisert kriminalitet på den andre. 39 Det viktigste ved denne undersjangeren er hovedpersonen som enten kan være privatdetektiv eller etterforsker i politiet. Hvis hovedpersonen i den hardkokt kriminalromanen er etterforsker, da har den som regel et komplisert forhold med sin sjef og ledelse på grunn av den hyppige bruken av ukonvensjonelle etterforskningsmetoder. Hovedpersonen i hardkokt krim opptrer også veldig ofte som en antihelt, en litt loslitt, fortvilet og fortapt skikkelse som ene og alene i verden må rydde opp i overgrep og misbruk og konspirasjoner med vold og brå død som naturlige ingredienser. 40 I tillegg må denne antihelten stille til seg selv absolutte krav når det gjelder rettferdighet og ærlighet, og han er dømt til et liv i ensomhet. Skei beskriver Philip Marlowe, hovedpersonen til Chandler og muligens et forbilde for alle hovedpersoner i hardkokt kriminalromaner som kom senere, følgende: Marlowe kunn ikke gifte seg eller slå seg til ro, for han måtte være der ute i de ødslige gatene og kjempe for det han trodde 37 CARLING, Bjørn. Norsk Kriminallitteratur gjennom 150 år. Oslo: Gyldendal, 1976, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

16 på. 41 Antihelten i hardkokt kriminalroman pleier også å være en gjennomgående karakter i en serie bøker hvor man kan følge den personlige utviklingen hans. Det finnes også en såkalt omvendt kriminalroman 42 hvor leseren vet hvem forbryteren er og spenningen er knyttet til oppklaringen med fokus på politiets tålmodige etterforskning av sannheten som allerede er kjent. Ifølge Julian Symons ble omvendt kriminalroman oppfunnet av amerikaneren R. Austin Freeman ( ) in The Singing Bone (1912), men dessverre har han aldri gjentatt noe lignende. Denne formen for kriminalroman ble utviklet først senere av Roy Vickers. En annen variasjon av vanlig kriminalroman heter den historiske kriminalroman som ifølge Skei er en gammel og populær undersjanger som dessverre har få forfattere i Norge som dyrker den 43. Akkurat nå er det bare den dansknorske forfatter Kurt Aust som skriver denne formen. I bøkene hans Vredens dag (1999), Den tredje sannhet (2001) og Hjemsøkt (2003) møter man det merkelige etterforskerparet professor Thomas av Boueberge og hans sekretær, den unge nordmannen Petter Horten. Kurt Austs tredje bok Hjemsøkt ble belønnet med Rivertonprisen og Glassnøkkelen for Detektivfortellingen (ifølge Todorov den klassiske detektivroman) Ifølge Julian Symons bør detektivfortellingen presentere et problem, og problemet bør bli løst av en amatørdetektiv eller profesjonell etterforsker via et deduktivt resonnement. 44 For detektivfortelling gjelder Detektivfortellingens Ti Bud som ble oppfunnet av Ronald Knox. Knox nemlig hevdet at detektivfortellingen var en slags av lek mellom forfatteren og leseren og derfor var det nødvendig å oppfinne klare regler for leken. 45 Han insisterer på at forbryteren må nevnes tidlig, at det overnaturlige må utelukkes, at detektiven ikke selv kan være forbryteren og han heller ikke må bli hjulpet av noen tilfeldighet, eller han må ikke få et uforklarlig innfall av intuisjon som viser seg å 41 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s DAHL, Willy. Dødens Fortellere. Bergen: Eide Forlag, 1997, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s

17 stemme. 46 R. Austin Freeman hevder i sin artikkel The Art of the Mystery Story at å forveksle detektivfortellingen med den alminnelige kriminalhistorie (som kan bli forstått som kriminalroman) er en kardinalfeil og at detektivfortellingen bør tilby leseren først og fremst en intellektuell tilfredsstillelse. 47 Den kan inneholde humor, persontegning og et pittoresk miljø, men disse elementene må være sekundære og underordnet den intellektuelle interesse. Willard Huntingdon Wright (det virkelige navnet til S.S. van Dine) hevdet til og med at personene i en detektivfortelling bare skal oppfylle kravene til troverdighet 48, ingen dypere karaktertegning er ønsket. Like strenge regler som gjaldt detektivfortellingens form og struktur gjaldt også detektivfortellingens hovedperson, den store detektiven, som ifølge Symons var den mest viktige personen 49 i en detektivfortelling. Ifølge britiske og amerikanske krimforfattere som skrev i 1920-årene (gullalderen for den amerikanske og britiske detektivfortellingen) burde den store detektiven være a character of high and fascinating attainments - a man at once human and unusual, colourful and gifted. 50 Julian Symons tilføyer at selv om de fleste detektivene igjennom 1920-årene fortsatte å være eksentriske amatørere, de var mindre asosiale enn Doyls Holmes. 51 Britisk krimforfatter Dorothy L. Sayers la merke til at rundt 1928 fantes det en tendens å produsere detektiver som var interessante bare for deres alminelighet Forbryterromanen Forbryterromanen er en undersjanger av kriminallitteraturen, som amerikaneren Patricia Highsmith (1921- ) skapte og dominerte med sine Ripley-bøker ifølge Skei. 52 Forbryterromanen kjennetegnes av karakterpsykologi og et miljø som impliserer 46 SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s Ibid., s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s Ibid., s Ibid., s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s

18 handlingen, mens deteksjon og puslespill den kan klare seg helt uten. 53 I tillegg finnes det enten ingen etterforskere i en forbryterroman eller de står ikke i sentrum, og fokus er rettet mot en forbrytersk hovedperson. Julian Symons betrakter Patricia Highsmith som den viktigste kriminalromanforfatteren i 1970-årene 54, selv om hun ikke var så mye kjent i Amerika. Symons hevder at hun er veldig dyktig i å lage et troverdig persongalleri og oppfinnsomme intriger. Highsmiths helter er unike i at de ofte er kriminelle, men uansett opptrer de som de mest sympatiske personene i fortellingen. De mest kjente bøkene hun skrev er The Talented Mr. Ripley (1957), Ripley Under Ground (1970), Ripley s Game (1974) og The Boy Who Followed Ripley (1980). Gjennomgående hovedpersonen i disse bøkene er Tom Ripley. Han mangler moral og til å nå sine mål gjør han hva som helst. 3. Historien om norsk kriminallitteratur Kriminallitteratur har blitt et begrep i Norge. Mye har skjedd siden 1960-årene da Strøm hevdet det motsatte og påstod at de fleste norske kriminalromaner blir borte med sine opphavsmenn. 55 I dag utgis det flere kriminalromaner i Norge hvert år, og det er ikke lenge siden 90-tallet da norsk kriminallitteratur opplevde sin gullalder. Men all suksess har sin begynnelse, og begynnelsen av norsk kriminallitteratur kan man sette helt tilbake til på 1800-tallet. 3.1 Begynnelsen: Kriminallitteraturen på 1800-tallet I 1800-tallet kunne man ikke snakke om kriminallitteratur i nåtidens forstand, men allerede da dukket det opp enkelte småskrifter om autentiske kriminalsaker og virkelige forbrytere. De fleste av disse forbryterfortellingene er anonyme. Det første navnet som dukker opp er Mauritz Hansen. Han kan bli oppfattet som den første navngitte kriminalforfatter i Norge. Hans kriminalroman Mordet på maskinbygger Roolfsen begynte 53 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s SYMONS, Julian. Bloody Murder. New York: Mysterious Press, 1972, 1992, s STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s

19 en sjanger i norsk litteratur 56 i 1840 fordi den er regnet for å være den første norske selvstendige kriminalroman. 57 Hansens kriminalroman oppfyller de strenge sjangerkravene som man stiller til nåtidens kriminallitteratur. Den handler nemlig om etterforskning og oppklaring av en forbrytelse, og alt annet i boka er underordnet det 58, men den er ikke helt vellykket når det gjelder språkbruk (dialogene er tunge) og kriminalintrigen. Ellers skjedde det ikke mye i kriminallitteraturen på den tiden. Først litt senere da nye lag av befolkningen lærte seg å lese, vokste behovet for litteratur, men det ble stilt et vilkår: Litteraturen måtte være enkel og leselig fordi leseferdighetene ikke var store. Dette vilkåret oppfyller tydelig kriminallitteraturen. Derfor begynte det å opptre forbrytere og forbrytelser i folkeskriftene. Den mest kjente forfatteren av folkeskriftene var Rudolf Vilhelm Muus ( ), som til sammen skrev 60 romaner. Romanene hans handler om mord og kidnapping og man kan føle en viss sosial tendens i handlingen fordi han veldig ofte stiller mot hverandre overklassemiljø og underklassemiljø. 3.2 Kriminallitteraturen på begynnelsen av 1900-tallet I 1904 debuterte Sven Elvestad, som skrev under pseudonymet Stein Riverton. Han ble en viktig og berømt personlighet innenfor norsk kriminallitteratur. I 1907 skapte han stor suksess med boken Manden i Maanen og Den lille blaa og mellom 1908 og 1909 lanserte han i bladet Lys og Skygge den store berømte norske detektivskikkelsen Knut Gribb. I 1909 utga Elvestad en viktig kriminalroman Jernvognen, som er fortsatt en av de største internasjonale suksessene Norge har hatt innen sjangeren. 59 Elvestads bøker ble oversatt til mange fremmede språk (til og med tsjekkisk) og var veldig populære. I samme perioden fantes det en viktig kriminalforfatter til på bokmarkedet. Navnet hans var Øvre Richter Frich og han introduserte en av de første gjennomgående skikkelser i norsk kriminallitteratur. Den første boken med legen Jonas Fjeld kom ut i 1911, og bøkene om ham fortsatte å komme ut helt til Bøkenes popularitet har vart veldig lenge til tross 56 SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s SKEI, Hans. H. Blodig Alvor. Oslo: Aschehoug, 2008, s WIKIPEDIA, DEN FRIE ENCYKLOPEDI. Jernvognen [online] [cit ]. 19

20 for påtrengende rasebevissthet 60 som ble skildret i hvordan den lyse og sterke germaner Jonas fanget de svartsmuskede, slyngelaktige negre 61. I 1920 årene begynte nye forfattere å overta norsk kriminallitteratur. Deres intriger måtte være fastere konstruert uten løse tråder på slutten, og de måtte utvikle en mer avbalansert innstilling til sensasjonelle virkemidler 62 ; antakeligvis på grunn av utviklingen i England og Amerika hvor gullalderen med Agatha Christie, Dorothy Sayers eller S.S. Van Dine i hovedrollen begynte. Disse forfatterne drev med den klassiske detektivfortelling hvor forbrytelse og dens påfølgende etterforskning var det viktigste. I Norge på den tiden var Alex Brinchmann, som brukte pseudonymet Roy Roberts, en dyktig intrigemaker. Han utga sin første kriminalroman Mysteriet Steegener i 1927, og frem til 1930 skrev han fem andre kriminalromaner. Andre forfattere som var dyktige intrigemakere i 1920-årene, var Carl Fredrik Kaltenborn og Jacob Brinchmann. 3.3 Kriminallitteraturen fra 1930-årene til 1970-årene I 1930-årene fantes det i Norge ifølge Carling både hyggelige kriminalromaner, hvor forfattere flyktet fra krisen ut i dagdrømmer, og realistiske kriminalromaner, som skildret bitter realitet. I Amerika oppstod det en hardkokt kriminalroman som realistisk beskrev amerikanske forbrytelser, med Daniell Hammet og Raymond Chandler som opphavsmenn. Denne nye undersjangeren påvirket flere norske forfattere som Peter Daae, Trygve Hjorth-Johansen og Fridtjof Knutsen, som debuterte i 1934 med Så underslår vi litt. Han var den fremste kriminalreporter, og han brukte i sine litterære verk stoff fra verden han kjente fra rettssaler og politireportasjer. På denne tiden var det i Norge flere dyktige kriminalforfattere, men de fleste av dem skrev vanligvis skjønnlitteratur med bare et par bøker som kunne bli oppfattet som kriminallitteratur. En av dem var Olav Duun med sin bok Ettermæle, som til og med ble betegnet som Norges beste kriminalroman 63. De fleste forfatterne som utga bøker under den andre verdenskrig, var ikke å finne igjen på bokmarkedet etter krigens slutt. Carling påstår at i norsk kriminallitteratur under 60 STRØM, Ola. Kriminallitteratur av Norske Forfattere. Oslo: 1970, s Ibid., s Ibid., s CARLING, Bjørn. Norsk Kriminallitteratur gjennom 150 år. Oslo: Gyldendal, 1976, s

Mord og mysterier. Svenske krimnoveller

Mord og mysterier. Svenske krimnoveller Johan Theorin, Stieg Larsson, Cilla og Rolf Börjlind, Maj Sjöwall og Per Wahlöö, Magnus Montelius, Sara Stridsberg, Inger Frimansson, Veronica von Schenck, Katarina Wennstam Mord og mysterier Svenske krimnoveller

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fredrik Wandrup & Tom Stalsberg KRIMQUIZ

Fredrik Wandrup & Tom Stalsberg KRIMQUIZ Fredrik Wandrup & Tom Stalsberg KRIMQUIZ Om boken: Hvem er vi? Hvor går vi? Hvor kommer vi fra? Hvor mye er klokka? Hva i all verden? Hva skjer? Hvem der? Hvor trykker skoen? Alt dette er viktige spørsmål,

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Dostojevskij og kriminallitteratur

Dostojevskij og kriminallitteratur Kandidat nummer 114 [Skrevet av Ingvild Oda Moss] Oppgave 3: Dostojevskij og kriminallitteratur Hjemmeeksamen i Litteratur og bruker 1 29. mai 1. juni 2007 HiO JBI - BIBIN Innledning Oppgaven som er gitt

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kriminallitteraturens viktige aktører

Kriminallitteraturens viktige aktører Silje Flesvik Kriminallitteraturens viktige aktører En studie av ofre, forbrytere og etterforskere i Unni Lindells Honningfellen og Rødhette Masteroppgave i nordisk litteraturvitenskap Våren 2011 Institutt

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer

"Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.)

Purriot og den forsvunne bronsehesten av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) "Purriot og den forsvunne bronsehesten" av Bjørn Rørvik og Ragnar Aalbu (ill.) En ekte detektiv dukket opp da Katrin Handeland presenterte denne boken til en andreklasse. Presentasjon av boka Boken er

Detaljer

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Her følger en gjennomgang av de ulike oppgavene i opplegget, med en del konkrete tips og råd. For mer om mål og begrunnelser, se eget dokument betegnet bakgrunn,

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole.

JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole. Jo Nesbø Politi OM FORFATTEREN: JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole. Bøkene er utgitt på over 40 språk,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Hvordan skrive gode artikler for wikipedia Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Wikipediaartikkel Sjanger Relevans Format Kilder Sjanger = leksikon Beskrivende, ikke fortellende Distansert, ikke personlig

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST.

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Førlesing og underveislesing som fokus Vi skal arbeide mer

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Fire grunner til å lese litteratur

Fire grunner til å lese litteratur eksamensoppgave Fire grunner til å lese litteratur løsningsforslag Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Skrive enten et essay eller en artikkel om hva man skal med skjønnlitteratur. Ta utgangspunkt

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning)

Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning) Fortelling (viktige begreper, fortellermåter og hvordan skape spenning) En skjønnlitterær sjanger Sjanger = en bestemt type tekst Deles i to hovedtyper: skjønnlitteratur og saktekster Viktige begreper

Detaljer

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato:

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato: Kommunikasjonsstil Andres vurdering Navn på vurdert person: Ole Olsen Utfylt dato: Svar spontant og ærlig - første innfall er som regel det beste. Det utfylte spørreskjema returneres snarest mulig. 1 1.

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok, og så blei jeg hekta!

Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok, og så blei jeg hekta! hans-fredrik, 12 år Jeg liker bøkene om Artemis Fowl (Eoin Colfer). De er spennende og kjekke, og jeg liker at et supergeni og en superskurk er så ung! Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok,

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

forord Den sorte dame Kriminallitteraturen tok nye veier etter 2. verdenskrig. Gull alderstjerner som Agatha Christie fortsatte nok med sitt, men nye forfattere med erfaring fra militærlivet og kollektiv

Detaljer

Henning Mankell og Håkan Nesser, Åsa Larsson, Malin Persson Giolito, Åke Edwardson, Tove Alsterdal, Eva Gabrielsson, Anna Jansson, Dag Öhrlund

Henning Mankell og Håkan Nesser, Åsa Larsson, Malin Persson Giolito, Åke Edwardson, Tove Alsterdal, Eva Gabrielsson, Anna Jansson, Dag Öhrlund Henning Mankell og Håkan Nesser, Åsa Larsson, Malin Persson Giolito, Åke Edwardson, Tove Alsterdal, Eva Gabrielsson, Anna Jansson, Dag Öhrlund Kalde skygger Svenske krimnoveller Red. John-Henri Holmberg

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Nils Nordberg. Mørkets

Nils Nordberg. Mørkets Nils Nordberg Mørkets gjerninger på sporet av det svarte bibliotek Bokvennen 2016 Forord I 1976 hadde tidsskriftet Basar et spesialnummer om kriminallitteratur. Det var bortimot uhørt å ofre så mye oppmerksomhet

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

Skriv klart og forståelig! Altfor mye språktåke i akademisk skriving og annen fagskriving! «Hva står det egentlig her? Hva er det hun mener?

Skriv klart og forståelig! Altfor mye språktåke i akademisk skriving og annen fagskriving! «Hva står det egentlig her? Hva er det hun mener? Skriv klart og forståelig! Altfor mye språktåke i akademisk skriving og annen fagskriving! «Hva står det egentlig her? Hva er det hun mener?» Akademisk pyntesyke En misforståelse at en tekst blir mer akademisk

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Universitetet i Tartu

Universitetet i Tartu Universitetet i Tartu Institutt for germansk, romansk og slavisk filologi Avdeling for skandinavistikk norsk språk og litteratur Døde menn går på ski (Knut Nærum) Henvisninger til langrenn i norsk kriminallitteratur

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ALLV 350 Mastergradsoppgave i allmenn litteraturvitenskap Våren 2013 Kriminalromanen: En undersøkelse av dens popularitet

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Sigrunn Askland (UiA)

Sigrunn Askland (UiA) Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. -Resultater fra en undersøkelse. Sigrunn Askland (UiA) sigrunn.askland@uia.no 5. FELLES SPRÅKL ÆRERDAG 2017 LØRDAG 1. APRIL 2017

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Glassmenasjeriet av Tennessee Williams Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Om stykket Tom er både fortelleren og en karakter i stykket. Familien Wingfield, som består av Tom, moren Amanda og Toms

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman Tom Egeland Nostradamus testamente Spenningsroman En hilsen fra forfatteren Tom Egeland foran Palazzo Vecchio i Firenze. (Foto: Åse Myhrvold Egeland) Kjære leser, «Hva er fakta og hva er fantasi i bøkene

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Holocaust i kulturen -elevens materiale

Holocaust i kulturen -elevens materiale Holocaust i kulturen -elevens materiale Sannsynligvis har du mange inntrykk av 2. verdenskrig, nazismen og Holocaust fra andre kilder enn læreboka. Kanskje har du sett spillefilmer, lest romaner eller

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer