KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL"

Transkript

1 KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

2 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 PROSEDYRER KVALIFIKASJONER ALDERSBESTEMMELSER KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER KRAV TIL SELVVALGT PROGRAM REKKEFØLGE I KONKURRANSER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV UTSTYR KONTROLL AV KONKURRANSEDRAKT FEIL VED DRAKT GYMNASTER SOM UTEBLIR PÅMELDINGSAVGIFTER DOMMERE RETNINGSLINJER FOR PREMIERING OBLIGATORISKE ØVELSER GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL OBLIGATORISKE ØVELSER KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER OBLIGATORISKE ELEMENTER MED KROPP FOR REKRUTTER GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL OBLIGATORISKE ELEMENTER KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER KORTPROGRAM GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL KORTPROGRAMMET

3 4.8 KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER INDIVIDUELL KONKURRANSE GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL OG TAKHØYDE PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL INDIVIDUELT PROGRAM KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER GYMNASTER TIL FINALE PAR KONKURRANSE GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL OG TAKHØYDE PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL PAR PROGRAM KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER PAR TIL FINALE TROPPSKONKURRANSE GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL OG TAKHØYDE PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL TROPPSPROGRAM KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER TROPPER TIL FINALE

4 8.0 OVERDOMMER JURY/KLAGER BISITTERREGLEMENT KVALIFIKASJONER ALDER DRAKT ARBEIDSBESKRIVELSE FOR BISITTERE ANSVAR OG LOJALITET ARBEIDSMØTE/FORBEREDELSESMØTE BISITTEROPPGAVEN BISITTERANSVAR DOMMERREGLEMENT KVALIFIKASJONER ALDERSBESTEMMELSER DRAKT KRAV OG RETNINGSLINJER FOR DOMMERE UNDER KONKURRANSER ETISKE KRAV FILOSOFI ØKONOMI DOMMER ED APPENDIX OBLIGATORISKE ØVELSER NASJONAL KLASSE OBLIGATORISKE ØVELSER ELITEKLASSE KORTPROGRAM FAGUTTRYKK TEKNISK SJEKKLISTE FOR KROPP OG STAV

5 1.0 PROSEDYRER 1.1 KVALIFIKASJONER Gymnaster som stiller i konkurranser i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), må være tilsluttet lag/forening i NGTF En gymnast har ikke anledning til å stille i en annen årsklasse enn den hun/han tilhører. Unntak: Par bestående av en junior og en senior gymnast må stille i klassen for senior. Rekrutter har kun anledning til å konkurrere i par/tropp sammen med andre rekrutter Alle gymnaster/lag som skal delta i konkurranser i regi av NGTF, må kunne forevise gyldig konkurranselisens i NGTF En gymnast kan kun representere en forening i løpet av en sesong/kalenderår. Unntak: Ved flytting kan det søkes dispensasjon fra denne regelen En gymnast kan delta i individuell klasse for et lag og i par eller tropp for et annet lag i samme konkurranse En gymnast kan ikke delta i flere tropper eller par i samme konkurranse, verken i eget lag eller for andre lag. 1.2 ALDERSBESTEMMELSER Følgende aldersbestemmelser vil være gjeldene ved alle sportsdrillkonkurranser: Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 11 år. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne (ikke krav til kvalifisering)idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten. 4

6 Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta i konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge. Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM og VM og tilsvarende nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper Gymnaster 13 til 16 år vil tilhøre juniorklassen (dvs det året gymnasten fyller 13 år). Aldersbestemmelsene gjelder for både individuelle gymnaster og par Gymnaster i alderen 17 år og eldre vil tilhøre seniorklassen. Aldersklassen gjør seg gjeldene fra og med det året gymnasten fyller år Aldersinndeling for tropper er: Rekrutt tropp: år Tropp 13 år og eldre Det er ingen øvre aldersgrense i sportsdrill Det gis ingen dispensasjon for nedre aldersgrense. 1.3 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER Innledende runde og finale skal avholdes i alle junior og senior konkurranser, innledende runde kan utgå dersom påmeldingen tilsier at alle lag går til finale. Det er ikke finaler i rekruttklassene Det blir foretatt en rangering av de beste gymnastene til finale Innledende runde og finale teller like mye. Poengsummene legges sammen og deles på de to tellende rundene. For gymnaster som deltar i individuell klasse vil obligatoriske øvelser telle 25 % av den totale poengsummen Den totale poengsummen vil avgjøre plasseringen for hver enkelt gymnast i sin klasse. 1.4 KRAV TIL SELVVALGT PROGRAM Alle selvvalgte program for individuelle, par og tropp skal inneholde et utvalg av de tre drilltekniske hovedgruppene; Contact material, rolls og aerials. Dette settes sammen med dans, ballett og 5

7 turnmomenter til et program som gir flyt og bevegelse i utnyttelsen av konkurransegulvet. Programmet skal være koreografert etter og tilpasset den musikken som er valgt, samt gymnastens alder og ferdighetsnivå. Kvaliteten på programmet avgjøres av vanskelighetsgraden og gymnastens tekniske ferdigheter med kropp og stav. Koreografien av programmet er en avgjørende faktor for kvaliteten. Kroppstekniske ferdigheter vektlegges mer enn stavtekniske, dersom to gymnaster ellers har likt ferdighetsnivå og programmene er av samme kvalitet. 1.5 REKKEFØLGE I KONKURRANSER Trekning av rekkefølge i klassene for tropp, par, individuell, obligatoriske øvelser, obligatoriske elementer kropp og kortprogram blir foretatt av teknisk arrangør, før konkurransestart I finalen starter gymnastene i omvendt rekkefølge av resultatene fra foregående runde Dersom det oppstår feil i trekningen f.eks. at en gymnasts navn er glemt - skal hele trekningen for denne klassen gjøres om igjen Ved nasjonale konkurranser hvor det er åpnings - seremoni skal konkurranse for obligatoriske øvelser, obligatoriske elementer kropp og kortprogram avholdes før denne. Den kan alternativt avholdes som siste klasse etter innledende runder, men dette anbefales ikke. 1.6 PRØVING AV KONKURRANSEHALL INDIVIDUELLE/PAR/TROPPER: Det skal avsettes tid før konkurransen til 5 minutters prøving av konkurransehallen for alle startende, gjerne kvelden før eller før åpningsseremonien. Konkurransen bør ikke avbrytes av oppvarmingsperioder. Under konkurransen må gymnastene varme opp utenfor konkurransegulvet på eget område. Det er opp til teknisk arrangør å sette sammen grupper på det antall gymnaster som skal prøve gulvet samtidig, av sikkerhetsmessige årsaker bør det ikke være for mange Det skal ikke avholdes oppvarming for obligatoriske øvelser, obligatoriske elementer kropp eller kortprogram. 6

8 1.7 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV UTSTYR Det er ikke tillatt å ta med seg talkum eller lignende hjelpemidler ut på gulvet. Det er tillatt å bruke talkum på hender og nakke, men det må da påføres utenfor konkurransegulvet Det er ikke tillatt å feste strikk o.l. på staven Bruk av tape er tillatt, for å bedre visualisering eller feste. Fargen på tapen må være hvit, svart, grå eller brun. Det er ikke tillatt med flere farger samtidig Dersom en gymnast har pådratt seg en skade, er det tillatt å bruke sportsbandasje på konkurransegulvet. EKS: ankel, albue, vrist etc. Svettebånd er ikke tillatt. 1.8 KONTROLL AV KONKURRANSEDRAKT Teknisk arrangør er pålagt å oppnevne en person som sjekker draktene i henhold til reglement før gymnastene inntar gulvet. Dersom drakten er godkjent, kan ikke overdommer senere diskvalifisere gymnasten av denne grunn. Men dersom det er gitt advarsel av oppnevnte person og deltaker nekter å følge anvisningen - blir denne diskvalifisert. Dersom teknisk arrangør unnlater å sjekke draktene før konkurransestart skal overdommer påse at draktreglene følges. Brudd fører til diskvalifikasjon. 1.9 FEIL VED DRAKT Dersom det oppstår en feil ved drakten under konkurransen som gjør at det blir pinlig eller vanskelig for gymnasten å fullføre programmet, har overdommer anledning til å stoppe konkurransen og gi ordre om å starte på nytt. Den videre dømmingen vil da skje fra der forstyrrelsen oppstod GYMNASTER SOM UTEBLIR Enhver gymnast som ikke er klar for konkurranse ved signal fra speaker, blir betraktet som for sen og dermed diskvalifisert Dersom det skulle inntreffe at en gymnast ikke 7

9 møter, vil neste gymnast på listen få tid til å gjøre seg klar Dersom en gymnast ikke kan konkurrere, f.eks. pga. skade, sykdom eller andre uforutsette omstendigheter, kan gymnasten trekke seg og få notert - "strøket" på resultatlisten. Nestemann rangert på listen vil da bli gitt anledning til å konkurrere. Dette bare dersom gymnasten har fått beskjed i tide PÅMELDINGSAVGIFTER Individuelle: max. 400,- Par: max. 400,- Tropper: max. 200,- pr. person DOMMERE Nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap bedømmes av 5 dommere oppnevnt av NGTF. Det deles inn i 2 dommersett med 2 dommere i hvert sett. Overdommer er tellende kun dersom karakterene er for langt fra hverandre innad i et av dommersettene. Den av dommerne med størst erfaring blir av NGTF oppnevnt som overdommer. Ved liten påmelding til konkurransen kan det søkes dispensasjon på antall dommere Teknisk arrangør oppnevner 2 bisittere som godkjennes av overdommer. Bisitterne er ansvarlig for tidtaking og eventuelle trekk fra poengsum RETNINGSLINJER FOR PREMIERING Minimum 1/3 av gymnastene i hver klasse premieres Under Norgesmesterskap vil NGTF premiere vinnerne i hver klasse. En(1) reserve i tropp og par skal også premieres i de tilfeller der vinnerne stiller med reserver Ved konkurranser for barn 12 år og yngre skal alle gymnastene premieres likt. Det anbefales i tillegg at 1., 2.og 3.plass i tillegg mottar medaljer Alle konkurranser i regi av NGTF skal videofilmes. 8

10 2.0 OBLIGATORISKE ØVELSER 2.1 GENERELT Obligatoriske øvelser utføres av alle individuelle junior og rekrutt gymnaster og teller 25 % av den totale poengsummen Obligatoriske øvelser deles inn i: 1) obligatoriske øvelser nasjonal klasse 2) obligatoriske øvelser eliteklasse. Alle gymnaster som deltar i individuell rekrutt - eller juniorklasse må stille i obligatoriske øvelser, nasjonal klasse. Junior gymnaster som stiller til VM/EM-uttak må i tillegg stille i obligatoriske øvelser, eliteklasse Obligatoriske øvelser nasjonal klasse består av 15 øvelser der 4 er fingerdrill serier (2 vertikale og 2 horisontale), 4 er rullinger (rolls), og 7 er kast (aerials) (4 vertikale og 3 horisontale). Øvelsene er inndelt i 2 sett: SETT A: Obl.øvelse nr.: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14 og 15. SETT B: Obl.øvelse nr.: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 og 14. NB: Obl.øvelse nr. 14 utføres i begge sett Obligatoriske øvelser eliteklasse består av 15 øvelser der 4 er fingerdrill(2 vertikale og 2 horisontale), 4 er rullinger (rolls), og 7 er kast(aerials) (4 vertikale og 3 horisontale). De obligatoriske øvelsene er inndelt i 2 sett: SETT A: Obl.øvelse nr.: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14 og 15. SETT B: Obl.øvelse nr.: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 og 14. NB: Obl.øvelse nr. 14 utføres i begge sett Alle gymnaster i en klasse må utføre samme sett obligatoriske øvelser (Sett A eller sett B). 9

11 2.1.6 Teknisk arrangør trekker hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres. Junior gymnaster som gjør obligatoriske øvelser, elite som kvalifisering til EM/VM skal gjøre det settet obligatoriske øvelser, elite som ikke trekkes for nasjonal klasse. Dvs. skal det gjøres sett A i nasjonal klasse, skal det gjøres sett B i elite Hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres, trekkes, primært dagen før konkurransestart. Teknisk arrangør skal sørge for at alle deltakere får beskjed om resultatet av trekningen samtidig, senest 2 timer før konkurransestart. 2.2 TID Det er ingen tidtaking for obligatoriske øvelser. 2.3 MUSIKK Under gjennomføring av konkurranse i obligatoriske øvelser skal det spilles dempet bakgrunnsmusikk. Teknisk arrangør er ansvarlig for dette. 2.4 GULVAREAL Gymnasten skal stå ca midt på konkurransegulvet med fronten mot dommerne. Teknisk arrangør har ansvar for å merke midten på konkurransegulvet med en godt synlig tape. 2.5 PROSEDYRER Obligatoriske øvelser kjøres i to klasser; nasjonalklasse for rekrutt og junior og eliteklasse for juniorer i kvalifisering til EM/VM. Disse konkurransene kjøres parallelt med en utøver fra hver klasse på gulvet samtidig. Det settes opp en skillevegg midt på konkurransegulvet for å dele klassene. Konkurransen avholdes før åpningsseremonien, primært fredag kveld På signal fra overdommer skal gymnasten utføre "rett" (attention) og hilsen (salute) og deretter plassere staven på ryggen Rett (attention) og hilsen (salute) blir ikke bedømt. 10

12 2.5.4 De obligatoriske øvelsene skal utføres i oppsatt rekkefølge på signal fra overdommer Gymnasten utfører en obligatorisk øvelse, deretter setter dommerne sine karakterer og overdommer gir signal for neste obligatorisk øvelse. Innholdet av øvelsene må gymnasten huske selv. Gymnasten utfører hver øvelse bare en gang. Dersom gymnasten "glemmer" en øvelse eller mister staven har hun/han ikke anledning til å utføre den på nytt Alle obligatoriske øvelser starter med "tommel til store-kula" (thumb to ball, TTB). Etter avsluttet øvelse kan det være nødvendig for gymnasten å snu staven rundt, slik at gymnasten starter den neste obligatoriske øvelsen med TTB. Dette er tillatt Det er tillatt å bevege seg mellom hver obligatorisk øvelse. EKS: bevege seg tilbake til senter, tørke seg på hendene. Det er ikke tillatt å gjøre ekstra drillbevegelser, og det er heller ikke tillatt å ta med seg håndkle eller andre hjelpemidler ut på konkurransegulvet Bruk av tape er tillatt, for å bedre visualisering eller feste. Fargen på tapen må være hvit, svart, grå eller brun. Det er ikke tillatt med flere farger samtidig Gymnasten har ingen mulighet for å få ny start i obligatoriske øvelser. Dommerne bedømmer det de har sett til eventuelt gymnasten stopper og er ferdig med øvelsen. Det blir ikke gitt noen korreksjoner fra dommerne underveis Det er ikke tillatt å applaudere for gymnasten mellom hver obligatorisk øvelse. 2.6 PRØVING AV KONKURRANSEHALL Det vil ikke være prøving av hall for obligatoriske øvelser. Det er ingen offisiell oppvarming for gymnastene før obligatoriske øvelser. 2.7 KRAV TIL OBLIGATORISKE ØVELSER De obligatoriske øvelsene skal utføres i henhold til beskrivelsene. 11

13 2.7.2 Følgende punkter vektlegges: 1) Flyt i øvelsene. 2) Holdning - perfekt holdning må opprettholdes i alle piruetter (turns) hvor hodet er i linje med kroppen, når en spinner rundt. 3) Farten må være konstant innen hver obligatorisk øvelse, men kan variere fra en obligatorisk øvelse, til en annen. 4) Hånd- og arm posisjoner må opprettholdes i alle piruetter (turns). 5) Stavrotasjoner må opprettholdes under alle kast (aerials). 6) Fratrykk (push off) fot i piruetter (turns) skal være høyre fot når en spinner til venstre og omvendt. 7) Hendene på hoften - fingrene sammen. 8) Turn out av hofte og føtter(utvriding)er viktig. 9) Alle høyre hånds vipper (whips) begynner i hoftehøyde, og slutter i midjehøyde. 10)Alle horisontale åttetall (figure eights) skal strekkes fra midjen, til over hodet Evaluering av obligatoriske øvelser er basert på teknikk, med kropp og stav. Disiplin både mentalt og fysisk er en hovedfaktor i utførelsen av obligatoriske øvelser. Gymnastene skal strebe etter absolutt perfeksjon. 2.8 KONKURRANSEDRAKT Kvinner må være iført turndrakt uten skjørt Menn må være iført singlet med rund eller V-hals og lang bukse, T-skjorte og lang bukse, hel drakt (drakt lik kunstløp) eller turndrakt med lang bukse Det er ikke tillatt med pynt/glitter på drakten. Unntak: Offisielle sportsmerker og emblem for laget er tillatt Håret må være godt festet, helst i topp eller hestehale. Det er ikke tillatt med pynt i håret Alle gymnaster må bruke sko, tåhetter eller turnsko. Skoene må være av samme type og i fargene sort, hvit eller hudfarget. Det er ikke tillatt å bruke jazzsko(joggesko med tykk såle). Ankelstrømper og strømpebukse kan benyttes. Det er ikke tillatt med annen form for strømper enn ankelstrømper. Strømpebuksen må være hudfarget. 12

14 2.8.6 Ankelstrømper defineres som strømper som strekker seg over ankel, men nedenfor legg Ringer, ur og smykker er ikke tillatt. Unntatt: Små inntil sittende øreringer Gymnaster kan bruke briller, vi anbefaler at brillene festes godt. Det er ikke tillatt med solbriller. 2.9 DØMMING Obligatoriske øvelser bedømmes som følger: a) Obligatoriske øvelser bedømmes på en skala fra 0-10, hvor også tideler benyttes. 10 er høyeste karakter. b) Ved bedømming av obligatoriske øvelser vil det bli benyttet en oppbygningsskala, hvor gymnasten blir belønnet, etter ferdighetsnivå. Desto flere og bedre ferdigheter som er utviklet kroppsteknisk og stavteknisk, desto høyere karakter, vil gymnasten oppnå Obligatoriske øvelser blir bedømt etter hver enkelt serie KARAKTERSKALA FOR OBLIGATORISKE ØVELSER HØY MIDDELS FREMRAGENDE LAV HØY MIDDELS SVÆRT GODT LAV HØY MIDDELS GODT LAV HØY MIDDELS BRA LAV HØY MIDDELS NOKSÅ BRA LAV

15 2.10 TREKK FRA POENGSUM Dersom en obligatorisk øvelse blir glemt eller utført i feil rekkefølge blir poengsummen 0 gitt for denne øvelsen. Hvis så skjer at en gymnast hopper over 1 eller flere obligatoriske øvelser vil dommerne gi 0 poeng for den første øvelsen EKSEMPEL: Gymnasten får signal om neste obligatorisk øvelse f.eks. nr.3, gymnasten fremfører øvelse nr. 10 og hopper derfor over nr. 3, 5 og 7 (obl.sett B). Gymnasten får da informasjon om at nr. 3 er glemt. Dommerne gir 0 poeng for nr. 3 og ser bort fra den øvelsen gymnasten har utført. Gymnasten får beskjed om å utføre obligatorisk øvelse nr.5. Gymnasten fortsetter da å utføre hver øvelse i rekkefølge, også nr. 10 selv om den allerede har blitt utført en gang Det vil trekkes for feil dersom utførelsen av obligatoriske øvelser avviker fra beskrivelsene. Eks. på slike feil er unaturlige stopp, ute av balanse, og fall Dersom en gymnast mister staven i inngangen til en obligatorisk øvelse, vil maksimum poengsum for den øvelsen være 0,5 poeng. Mistes staven i kjernen av øvelsen skal det trekkes 2 poeng. Mistes staven i utgangen trekkes det 0,5 poeng En feil er avvik fra den skriftelige beskrivelsen av øvelsen, og gjelder både kropp og stav. Eksempler på feil i utførelsen av obligatoriske øvelser: 1) Ukorrekte kroppsbevegelser i.h.t beskrivelsene. 2) Ukorrekte armbevegelser i.h.t. beskrivelsene. 3) Ukorrekt hodeplassering i.h.t beskrivelsene. 4) Ukorrekte benplasseringer i.h.t. beskrivelsene. 5) Ukorrekt antall rotasjoner på staven under kast. 6) Å ikke løfte foten i lunge når dette er beskrevet Trekk for feil: Dommerne vil vurdere hvorvidt feilen skyldes manglende teknikk eller et uhell i situasjonen. Det trekkes 0,5 1.0 poeng for hver feil som nevnt over etter alvorlighetsgraden. Det trekkes 2.0 poeng dersom fingerdrill, rullinger eller turns/spins utelates i forhold til beskrivelsen. 14

16 Det trekkes 1.0 poeng dersom man legger til for mange fingerdrill, rullinger eller turns/spins Trekkene er definert som følger: Øvelser med kast Snu/spinne feil vei i turns 0 poeng (feil oblig) Utelate turns/spins 2.0 (likestilles med mist) Legge til turns/spins 1.0 Ukorrekt mottak 2.0 (likestilles med mist) Ukorrekt håndposisjon i turns/spins 1.0 (ikke som beskrevet) Øvelser med rullinger Ikke fullført rulling 2.0 (likestilles med mist) Legge til en rulling 1.0 Fullført rulling med en liten glipp på mottaket 0.5 Ukorrekt forarbeid på 4 albue and flat back neck rolls 1.0 (ikke som beskrevet) Øvelser med fingerdrill Utelate fingerdrill 2.0 (likestilles med mist) Legge til fingerdrill, mest sannsynlig 2 finger drill 1.0 (ikke som beskrevet) Alle øvelsene Alt annet er en mindre feil og det trekkes 0.5 poeng 2.11 UTREGNING AV POENGSUMMER ) Legg sammen hver enkelt obligatorisk øvelse. 2) Legg sammen alle de 8 obligatoriske øvelsene. 3) Divider på antall obligatoriske øvelser (8 stk) 4) Divider på antall dommere (2 stk)for å få dommernes gjennomsnitt skåre. 5) Multipliser med forholdstallet 2.5 for at obligatoriske øvelser skal utgjøre 25% av total poengsum EKSEMPEL: Obligatorisk øvelse: Dommer nr.1 nr.2 nr.3 nr.4 nr.5 nr.6 nr.7 nr , , = 42 poeng 15

17 Sammenlagt (8 obl.øvelser) = 42,000 p. Dividert på antall oblig. øv. 8 stk = 6,000 p Dividert på antall dommere = 3,000 p. Multipliseres med 2,5 = 7,500 p. (25% av totalpoengsum på 100) Det benyttes 3 desimaler i den totale poengsummen OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER Det er lukket bedømming i obligatoriske øvelser. Total poengsum (for obligatoriske øvelser + selvvalgt) vil foreligge for gymnastene umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. Resultatlisten skal være tilgjengelig for gymnaster, dommere, trenere og publikum. Vinner offentliggjøres først, deretter 2. og 3. plass DOMMERPLASSERING Dommernes plassering skal enten være på gulvet, eller på en hevet seksjon i front mot gymnastene RESERVER Det er ikke tillatt med reserver i obligatoriske øvelser. 16

18 3.0 OBLIGATORISKE ELEMENTER MED KROPP FOR REKRUTTER 3.1 GENERELT Alle rekrutter som stiller i individuell klasse må utføre obligatoriske øvelser, nasjonal klasse, selvvalgt program og fra og med vil det også være krav om at det utføres 4 obligatoriske elementer med kropp. Dette for å stimulere til økt satsing på kroppsteknikk hos gymnastene De obligatoriske elementene kropp utføres uten stav Elementene som skal utføres er: Splitt hopp(grand jete). Gymnasten kan velge høyre eller venstre fot. 1 turn mot venstre. Valgfri arm plassering. Illusion. Gymnasten kan velge fremover eller bakover med høyre eller venstre fot. Hjul, tohånds. Gymnasten kan velge mot høyre eller mot venstre Det er valgfri forberedelse til hver av de 4 obligatoriske elementene kropp. Forberedelsen bedømmes ikke, kun selve elementet. (eks: det er tillatt å gjøre chasse før grand jete) Karakterene for de obligatoriske elementene kropp legges ikke sammen med karakterene for obligatoriske øvelser og selvvalgt program, men utgjør en egen resultatliste. Deltakelse i denne klassen er likevel obligatorisk for individuelle rekrutter. Det er ingen finale i obligatoriske elementer kropp. 3.2 TID Det er ingen tidtaking for obligatoriske elementer kropp for rekrutter. 3.3 MUSIKK Under gjennomføring av konkurranse i obligatoriske elementer kropp skal det spilles dempet bakgrunnsmusikk. Teknisk arrangør er ansvarlig for dette. 17

19 3.4 GULVAREAL gymnaster har konkurransegulvet til rådighet samtidig. 3.5 PROSEDYRER Konkurransen for obligatoriske elementer kropp kjøres etter obligatoriske øvelser, før kortprogram og før åpningsseremonien gymnaster starter i hvert sitt hjørne av konkurransegulvet. De utfører der ett av de 4 elementene foran 1 dommer. På signal fra dommer roterer gymnastene mot venstre og utfører neste element. Slik fortsetter gymnastene til de 4 elementene er utført Hvilket element de ulike gymnastene skal starte med avhenger av startnummer. Start nummer 1 begynner med splitt hopp, nummer 2 med 1 turn, nummer 3 med illusion og nummer 4 med hjul. Denne rekkefølgen roterer inntil alle gymnastene har utført sine obligatoriske elementer. (dvs nummer 1,5 og 9 starter med splitt hopp, nummer 2,6,10 starter med 1 turn osv) 3.6 PRØVING AV KONKURRANSEHALL Det vil ikke være prøving av konkurransehall for gymnastene før obligatoriske elementer. Det er ingen offisiell oppvarming for gymnastene før obligatoriske elementer kropp. 3.7 KRAV TIL OBLIGATORISKE ELEMENTER De obligatoriske elementene skal utføres med korrekt kroppsteknikk Mellom utførelsen av elementene forflytter gymnastene seg mellom de 4 hjørnene på konkurransegulvet. Denne forflyttningen bedømmes ikke. 3.8 KONKURRANSEDRAKT Kvinner må være iført turndrakt uten skjørt Menn må være iført singlet med rund eller V-hals og 18

20 lang bukse, T-skjorte og lang bukse, hel drakt (drakt lik kunstløp) eller turndrakt med lang bukse Det er ikke tillatt med pynt/glitter på drakten. Unntak: Offisielle sportsmerker og emblem for laget er tillatt Håret må være godt festet, helst i topp eller hestehale. Det er ikke tillatt med pynt i håret Alle gymnaster må bruke sko, tåhetter eller turnsko. Skoene må være av samme type og i fargene sort, hvit eller hudfarget. Det er ikke tillatt å bruke jazzsko(joggesko med tykk såle). Ankelstrømper og strømpebukse kan benyttes. Det er ikke tillatt med annen form for strømper enn ankelstrømper. Strømpebuksen må være hudfarget Ankelstrømper defineres som strømper som strekker seg over ankel, men nedenfor legg Ringer, ur og smykker er ikke tillatt. Unntatt: Små inntil sittende øreringer Gymnaster kan bruke briller, vi anbefaler at brillene festes godt. Det er ikke tillatt med solbriller. 3.9 DØMMING Obligatoriske elementer kropp bedømmes som følger: a) Obligatoriske elementer kropp bedømmes på skalaen BRA BEDRE - BEST b) Ved bedømming av obligatoriske elementer kropp vil det bli benyttet en oppbyggingsskala, hvor gymnasten blir belønnet etter ferdighetsnivå. Desto flere og bedre ferdigheter som er utviklet kroppsteknisk, desto høyere karakter vil gymnasten oppnå Obligatoriske elementer kropp blir bedømt etter hvert enkelt element Bedømmingen av obligatoriske elementer kropp er lukket. Arrangør setter opp resultatliste ut fra dommernes karakterer, denne deles ut til samtlige lag sammen med de øvrige resultatene i konkurransen Dersom flere enn 1 gymnast oppnår 4 BEST vil disse dele førsteplassen. 19

21 Det deles ikke ut premier i klassen for obligatoriske elementer kropp TREKK FRA POENGSUM Det benyttes ikke trekk i obligatoriske elementer kropp. Dommernes vurdering er en helhetsvurdering av gymnastenes tekniske nivå UTREGNING AV POENGSUMMER Antall BRA BEDRE BEST legges sammen for hver utøver. Den utøveren med flest best har vunnet OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER Karakterene oversendes sekretariatet etter bedømming, hvor de legges sammen Endelig resultatliste offentliggjøres snarest etter konkurranse slutt. Resultatlisten skal være tilgjengelig for gymnaster, dommere, trenere og publikum. Vinner offentliggjøres først, deretter 2. og 3. plass DOMMERPLASSERING Det er plassert 1 dommer i hvert hjørne av de 4 hjørnene på konkurransegulvet RESERVER Det er ikke tillatt med reserver i obligatoriske elementer kropp. 20

22 4.0 KORTPROGRAM 4.1 GENERELT Kortprogram utføres av individuelle senior gymnaster og teller 25 % av den totale poengsummen Fra og med vil kortprogram erstatte obligatoriske øvelser, elite for individuelle senior gymnaster Kortprogram er broen mellom de strukturerte og klart definerte obligatoriske øvelsene og friheten i det selvvalgte programmet. Kortprogrammet er bygget opp av 8 obligatoriske elementer som har sitt utspring i de 5 kategoriene i sportsdrill (turns, stationary complex, travelling complex, rullinger og kontakt materiale) disse må utføres som beskrevet. Et program flettes sammen av de obligatoriske elementene og tilleggsøvelser i et kreativt, musikktilpasset program som er mindre krevende enn individuelle selvvalgte program og samtidig mer underholdende enn obligatoriske øvelser. 4.2 TID Det er ingen tidtaking for kortprogram. 4.3 MUSIKK Kortprogram utføres til standard musikk. Det er en musikk som er lik for alle individuelle kvinnelige senior gymnaster og en annen som er lik for alle individuelle mannlige senior gymnaster. Musikken er tilgjengelig ved NGTFs kontor. 4.4 GULVAREAL Kortprogram skal dekke mellom 1/3 og 1/2 av konkurransegulvet. Gulvet deles i 2 med en skillevegg. Obligatoriske øvelser vil foregå samtidig på andre siden av denne veggen. 4.5 PROSEDYRER Konkurransen for kortprogram kjøres etter obligatoriske øvelser, og før åpningsseremonien, 21

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 PROSEDYRER... 6 1.1 KVALIFIKASJONER... 6 1.2 ALDERSBESTEMMELSER... 6 1.3 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER... 7 1.4 KRAV

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 PROSEDYRER... 7 1.1 KVALIFIKASJONER... 7 1.2 ALDERSBESTEMMELSER... 7 1.3 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER... 9 1.4 KRAV

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 Til: Kopi: * Alle lag med gymnastikkhjul * Kretsledere og kretskontorer * Internasjonale dommere og nasjonale dommere * Mailingliste gymnastikkhjul * Teknisk komité gymnastikkhjul * www.gymogturn.no 01.08.2016

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM Infoskriv nr.2 januar 2015 Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny komité periode.

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg dansing.no Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 1.2 BESKRIVELSE AV BUGG... 3 1.3 REGISTRERING... 3 2 BUGG KONKURRANSER... 3 2.1 KONKURRANSEREGLER... 3 2.2 ALDER...

Detaljer

RETNINGSLINJER KORPSDRILL NMF 01.09.2014

RETNINGSLINJER KORPSDRILL NMF 01.09.2014 RETNINGSLINJER KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/26 01.09.2014 INNHOLD Side: DEL 1 - RETNINGSLINJER FOR KORPSDRILL 1.0 Kategorier og klasser 3 2.0 Aldersinndeling og divisjoner 3 3.0 Lengde på musikk og program

Detaljer

Taekwondo Mønsterreglement TAEKWONDO. Mønsterreglement

Taekwondo Mønsterreglement TAEKWONDO. Mønsterreglement TAEKWONDO Mønsterreglement Pr. 08. Januar 2015 TAEKWONDO Mønsterreglement Pr. 08. januar 2015 Innhold: Side 1 KLASSEINNDELING... 3 2 MØNSTER... 4 3 ORGANISERING AV KONKURRANSEN... 5 4 HANDLINGSFORLØP...

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Velkommen til Drammens Turnforening Challenge

Velkommen til Drammens Turnforening Challenge Velkommen til Drammens Turnforening Challenge Troppskonkurransen Treningsplan Troppskonkurransen Konkurranseplan SALTO Troppsgymnastikk Hva er Troppsgymnastikk? Troppsgymnastikk er en lagidrett som består

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Folkeswing 01.01.2016

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Folkeswing 01.01.2016 Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Folkeswing 01.01.2016 dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR FOLKESWING... 3-4 3.0 BEGRENSNINGER... 5 4.0 ALDERSKLASSER... 5 5.0 NIVÅINNDELING...

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.4 2015

Infoskriv TKRG nr.4 2015 Endring av reglement for rekrutter i Landsfinalen På grunn av forskjellige regler for dømming av obligatoriske og frivalgte redskapsprogram i rekruttklassen har det ikke blitt helt rettferdig når disse

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 Gymnastene får kun ett forsøk pr øvelse (evt pr side). = høyre hånd/ bein, = venstre hånd/ bein Hver gymnast får en samlet poengsum i hver av kategoriene (sendes til

Detaljer

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling

Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling www.nkk.no Gyldig fra 01.01.2015 Regler for offisielle konkurranser i juniorhandling Gjeldende fra 1. januar 2015. Innledning Juniorhandling er en sport

Detaljer

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016

TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 TESTBATTERI REKRUTTERINGSLAG RG 2016 Gymnastene får kun ett forsøk pr øvelse (evt pr side). = høyre hånd/ bein, = venstre hånd/ bein Hver gymnast får en samlet poengsum i hver av kategoriene (sendes til

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsvn. 73, Tlf. 21 02 90 00, www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796 Til: Kopi: * Alle

Detaljer

Konkurransereglement. Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede. dansing.no. Versjon 1.0

Konkurransereglement. Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede. dansing.no. Versjon 1.0 Konkurransereglement Sportsdans Integrert Klasse Spesielle behov for Psykisk Funksjonshemmede dansing.no Innhold INNLEDNING... 2 1 DEFINISJONER... 3 2 KONKURRANSESESONG... 3 3 SKIFTE AV PARTNER OG/ELLER

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 GRUNNTRINN... 3 3. 0 BESKRIVELSE / KARAKTER... 3 4.0 BEGRENSNINGER... 3 5.0 ALDERSKLASSER... 3 6.0 NIVÅINNDELING...

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Delta på judokonkurranse?

Delta på judokonkurranse? Delta på judokonkurranse? En guide til nye utøvere og foreldre Ippon Judoklubb post@ippon.no Mai 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Motivasjon - hvorfor delta på konkurranser...

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund 4. januar 2016 Rekruttreglement Frittstående obligatoriske elementer TRINN 1 1. Balanse med løftet ben i horisontalplanet foran Stå på tå med samlede ben, armer ut i favn. Ett skritt direkte på tå. Ben

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT

KONKURRANSEREGLEMENT KONKURRANSEREGLEMENT NM I MAKE-UP 31. JANUAR OG 1. FEBRUAR 2015 KONKURRANSEPROGRAM Konkurransen er i utgangspunktet en kombinasjonskonkurranse, hvor man konkurrerer i to disipliner, og deltakeren med

Detaljer

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. Januar 2014

BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF. Januar 2014 BESKRIVELSE AV OBLIGATORISKE TAU PROGRAM REKRUTT PROGRAM RYTMISK GYMNASTIKK NGTF Januar 2014 Feltkoreografien er laget slik at det er mulig for to gymnaster å kjøre programmet ved siden av hverandre på

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016 KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMSTERSKAPENE I MAKE-UP 2016 NM I MAKE-UP 2016 KONKURRANSEPROGRAM Konkurransen er i utgangspunktet en kombinasjonskonkurranse, hvor man konkurrerer i to disipliner, og deltakeren

Detaljer

Konkurranse. Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb post@ippon.no

Konkurranse. Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb post@ippon.no Konkurranse Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb April 2015 Innledning Dette er et skriv for deg som er ny i judoen og kanskje ikke gått konkurranse før. Her vil dere finne konkrete og nyttige

Detaljer

Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon

Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon TAIJI-TUISHOU REGELVERK Basert på -og oversatt fra den europeiske wushu føderasjonens (EWUF) regelverk av 2012, 11.versjon Del 1: Generelle regler Typer av konkurranse: 1.1 Individuell: Innenfor hver vektkategori

Detaljer

Konkurransereglement Sportsdans

Konkurransereglement Sportsdans Konkurransereglement Sportsdans dansing.no Innhold INNLEDNING... 2 1 DEFINISJONER... 3 2 KONKURRANSESESONG... 3 3 SKIFTE AV PARTNER OG/ELLER KLUBB... 3 4 ALDERSKLASSER... 3 5 FERDIGHETSKLASSER... 4 6 ANTREKK/SMINKE/HÅR...

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2015 Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Norgesmesterskap Kunngjort 01.01.2015 10. NORGES MESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting.

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen.

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. 1. Tildeling av mesterskap Seksjonen sender årlig ut, sammen med stevneapproberingsskjemaet,

Detaljer

Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende

Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende Konkurransereglement Sportsdans Barn I og førstegangsstartende dansing.no Innhold INNLEDNING... 3 1 DEFINISJONER... 4 2 KONKURRANSESESONG... 4 3 ALDERSKLASSER... 4 4 FERDIGHETSKLASSER... 4 5 ANTREKK/SMINKE/HÅR...

Detaljer

INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup

INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup ASKER 6.-8. MAI 2016 For 26. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! FREDAG 6. MAI: Dommer- og Lagledermøte kl. 12.00, Konkurransestart

Detaljer

Konkurransereglement. Sportsdans. dansing.no. Versjon 3.1

Konkurransereglement. Sportsdans. dansing.no. Versjon 3.1 Konkurransereglement Sportsdans dansing.no Innhold INNLEDNING... 2 1 DEFINISJONER... 3 2 KONKURRANSESESONG... 3 3 SKIFTE AV PARTNER OG/ELLER KLUBB... 3 4 ALDERSKLASSER... 3 5 FERDIGHETSKLASSER... 4 6 ANTREKK/SMINKE/HÅR...

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO - Et NM du ikke glemmer Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Christiania Taekwon-Do klubb i samarbeid med National Taekwon-Do

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 KRITERIER UTTAK EM 2014 Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM junior

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III

LYDIGHETSPRØVE KLASSE III LYDIGHETSPRØVE KLASSE III Øvelse 1: Felles sitt 1 minutt med synlig fører Koeffisient: 2 Maks poeng: 20 Kommando: Ord for sitt og bli. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på

Detaljer

Regler for masters. 2. Alle NSFs regler og bestemmelser gjelder for Masters konkurranser, med mindre det er gjort spesielle unntak i disse regler.

Regler for masters. 2. Alle NSFs regler og bestemmelser gjelder for Masters konkurranser, med mindre det er gjort spesielle unntak i disse regler. Regler for masters MGR - generelle regler for masterskonkurranser MSV - regler for masters svømming MST - regler for masters stup MGR A Masters programmet skal fremme velvære, vennskap og forståelse blant

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående posisjon

a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående posisjon JJIF Ne-Waza System Del 30 - Generelt a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken b. JJIFs Ne-Waza system består av: Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående

Detaljer

GLADE RG-DAGER og NM for Senior Duo/Trio

GLADE RG-DAGER og NM for Senior Duo/Trio INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup NM for Senior Duo/Trio ASKER 3.-5. MAI 2013 For 23. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt

Detaljer

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV!

Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! OPPGAVERALLY Målsetting med timen: Samarbeid En gøyal time som krever lite forberedelser for lærer, høy aktivitet og mye glede for elevene. PRØV! Utstyr: Seks A4 ark nummereres fra 1-6 (legges i plast)

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2017 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2017 Norgescup 2017 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2017 Reglement for Norgesmesterskap 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2016 Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 10. NORGESMESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev REGLEMENT KORPSDRILL NMF 1.0-01.01.2010 1/5 Rev 15.09.09 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. IDR 105 Aktivitetslære 2. Fredag 30. mars 2012 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Individuell skriftlig eksamen. IDR 105 Aktivitetslære 2. Fredag 30. mars 2012 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Individuell skriftlig eksamen i IDR 105 Aktivitetslære 2 Fredag 30. mars 2012 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert forsiden

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Endringer av WKF sine regler for Kumite fra og med 1. januar 2012, versjon 7.1, og hvordan dette påvirker vår dømming.

Endringer av WKF sine regler for Kumite fra og med 1. januar 2012, versjon 7.1, og hvordan dette påvirker vår dømming. Endringer av WKF sine regler for Kumite fra og med 1. januar 2012, versjon 7.1, og hvordan dette påvirker vår dømming. Endring av ord og uttrykk Ippon Nihon Sanbon Endring av ord og uttrykk Yuko - Ett

Detaljer

3-5 ÅR MED FORELDRE HOVEDFOKUS LIGGER PÅ STIMULERING AV GROVMOTORISKE FERDIGHETER. KRYPE, KLATRE, HOPPE, HINKE, BALANSERE, PENDLE ETC.

3-5 ÅR MED FORELDRE HOVEDFOKUS LIGGER PÅ STIMULERING AV GROVMOTORISKE FERDIGHETER. KRYPE, KLATRE, HOPPE, HINKE, BALANSERE, PENDLE ETC. Hva er turn? 3-5 ÅR MED FORELDRE HOVEDFOKUS LIGGER PÅ STIMULERING AV GROVMOTORISKE FERDIGHETER. KRYPE, KLATRE, HOPPE, HINKE, BALANSERE, PENDLE ETC. Idrettensgrunnstige 6-12år (SALTO) Turn er grunnleggende

Detaljer

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR TRIO... 3 3.0 BEGRENSNINGER... 4 4.0 ALDERSKLASSER... 4 5.0 NIVÅINNDELING... 5 6.0

Detaljer

Utstillingsregler for Chinchilla Norge

Utstillingsregler for Chinchilla Norge Utstillingsregler for Chinchilla Norge 1 Invitasjon / påmelding / betaling av utstilling - Invitasjon til utstilling skal offentliggjøres minst 5 uker før utstillingens dato! Invitasjon skal legges ut

Detaljer

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Testpersonens navn/fødselsdato og år: Dato/signatur 1. Sittende til stående 2. Stående uten støtte 3. Sittende uten støtte 4. Stående til sittende 5. Fra en stol til

Detaljer

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II

LYDIGHETSPRØVE KLASSE II LYDIGHETSPRØVE KLASSE II Øvelse 1: Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Kommando: Ord eller tegn for dekk, bli liggende og utgangsstilling. Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene

Detaljer

Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering

Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering Reglement for NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering 1. MESTERSKAP I BLOMSTERDEKORERING 1. Distriktsmesterskapet (DM) og Norgesmesterskapet (NM) i blomsterdekorering er årlige

Detaljer

IWFs tekniske reglement. Nye regler, definisjoner og presiseringer 01.11.13

IWFs tekniske reglement. Nye regler, definisjoner og presiseringer 01.11.13 IWFs tekniske reglement Nye regler, definisjoner og presiseringer 01.11.13 Innledning De følgende lysbildene inneholder de mest relevante regelendringene og presiseringene for de som stort sett skal dømme

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.7 2015

Infoskriv TKRG nr.7 2015 Uttakskriterier EM 2016 Mesterskapet, som er et mesterskap for senior tropp og junior lag, avholdes 13.juni- 19.juni 2016 i Holon, Israel. Uttakskriteriene er vedtatt på NGTFs styremøte 4.desember 2015.

Detaljer

Informasjon om Drill Grand Prix 2015

Informasjon om Drill Grand Prix 2015 Informasjon om Drill Grand Prix 2015 Oppdatert (2) informasjonsskriv om Drill Grand Prix 2015, 26. februar 2015. Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering

Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering Reglement for Interflora`s / NBF`s Distriktsmesterskap og Norgesmesterskap i blomsterdekorering 1. MESTERSKAP I BLOMSTERDEKORERING 1. Distriktsmesterskapene (DM) og Norgesmesterskapet (NM) er årlige konkurranser

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 2.-4. MAI 2014 For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Dato: 4-6.april Sted: Rakkestadhallen, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad Takhøyde: 9 m. Konkurranse Yngre

Detaljer

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt.

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. 56 Gyldig fra A DOMMERTEGN A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. A.2 Når dommeren henvender seg til sekretariatet er det anbefalt at man i tillegg til tegnbruken også bruker stemmen.

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

Hjelp! Jeg er volleyballdommer. av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012

Hjelp! Jeg er volleyballdommer. av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012 Hjelp! Jeg er volleyballdommer av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012 Generelt Målet er å være kampfasilitator og ikke dommerpoliti Flere regler endret siste årene for å få færre avblåsninger Du blåser

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IDR 105 Aktivitetslære 2. Tirsdag 28. august 2012 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IDR 105 Aktivitetslære 2. Tirsdag 28. august 2012 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2011/2012 Utsatt individuell skriftlig eksamen i IDR 105 Aktivitetslære 2 Tirsdag 28. august 2012 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Arbeidsinstruks for bisittere

Arbeidsinstruks for bisittere Arbeidsinstruks for bisittere Formål: Oppgaver: Framtreden: Egenskaper: Hvem: Habilitet: Diskresjon: Honorar: Materiell: Bisitterne skal assistere dommerne med skriving, utregning og sortering av dommerpapirer.

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 4-2013 Stevne dato: Lørdag 26. + Søndag 27. 0ktober 2013 Stevnested: Nadderudhallen - Bærum Arrangør: Bærum Stupklubb Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser:

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Til: * Alle lag

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Grunnleggende Online Kurs Trener 1

Grunnleggende Online Kurs Trener 1 Grunnleggende Online Kurs Trener 1 (Stipulert tidsbruk, ca. 90min) Hensikten med denne modulen er å gi trenere en beskrivelse av stup som idrett, og en grunnleggende beskrivelse av konkurransereglene,

Detaljer

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser Det konkurreres

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.5 2015

Infoskriv TKRG nr.5 2015 Uttakskriterier Nordisk Mesterskap 2016 Nordisk Mesterskap arrangeres i Taastrup, Danmark 12.-13.mars. Mesterskapet er et mesterskap for junior og senior tropp, individuelt og lag. Nordiske bestemmelser

Detaljer

Smidighetstrening/Uttøying

Smidighetstrening/Uttøying Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Samtidig som bevegelighet kanskje er et av de viktigste momentene i håndball, er det kanskje også det momentet som det syndes mest mot. Vi er generelt alt for lite flinke

Detaljer

Arrangørveiledning Rytmisk Gymnastikk. Revidert 25. november 2015

Arrangørveiledning Rytmisk Gymnastikk. Revidert 25. november 2015 Arrangørveiledning Rytmisk Gymnastikk Revidert 25. november 2015 Forord Denne arrangørveiledningen består av anbefalinger, bestemmelser, retningslinjer og statutter, andre krav og gode råd, i forbindelse

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 101. STOPP SITT 102. STOPP SITT STÅ 103. STOPP SITT DEKK 104. STOPP SITT DEKK SITT 105. STOPP SITT - GÅ RUNDT 106 STOPP SITT DEKK - GÅ RUNDT 107 HØYRE SVING

Detaljer

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR TRIO... 3 3.0 BEGRENSNINGER... 4 4.0 ALDERSKLASSER... 4 5.0 NIVÅINNDELING... 5 6.0

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer