KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL"

Transkript

1 KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

2 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 PROSEDYRER KVALIFIKASJONER ALDERSBESTEMMELSER KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER KRAV TIL SELVVALGT PROGRAM REKKEFØLGE I KONKURRANSER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV UTSTYR KONTROLL AV KONKURRANSEDRAKT FEIL VED DRAKT GYMNASTER SOM UTEBLIR PÅMELDINGSAVGIFTER DOMMERE RETNINGSLINJER FOR PREMIERING OBLIGATORISKE ØVELSER GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL OBLIGATORISKE ØVELSER KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER OBLIGATORISKE ELEMENTER MED KROPP FOR REKRUTTER GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL OBLIGATORISKE ELEMENTER KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER KORTPROGRAM GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL KORTPROGRAMMET

3 4.8 KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER INDIVIDUELL KONKURRANSE GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL OG TAKHØYDE PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL INDIVIDUELT PROGRAM KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER GYMNASTER TIL FINALE PAR KONKURRANSE GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL OG TAKHØYDE PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL PAR PROGRAM KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER PAR TIL FINALE TROPPSKONKURRANSE GENERELT TID MUSIKK GULVAREAL OG TAKHØYDE PROSEDYRER PRØVING AV KONKURRANSEHALL KRAV TIL TROPPSPROGRAM KONKURRANSEDRAKT DØMMING TREKK FRA POENGSUM UTREGNING AV POENGSUMMER OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER DOMMERPLASSERING RESERVER TROPPER TIL FINALE

4 8.0 OVERDOMMER JURY/KLAGER BISITTERREGLEMENT KVALIFIKASJONER ALDER DRAKT ARBEIDSBESKRIVELSE FOR BISITTERE ANSVAR OG LOJALITET ARBEIDSMØTE/FORBEREDELSESMØTE BISITTEROPPGAVEN BISITTERANSVAR DOMMERREGLEMENT KVALIFIKASJONER ALDERSBESTEMMELSER DRAKT KRAV OG RETNINGSLINJER FOR DOMMERE UNDER KONKURRANSER ETISKE KRAV FILOSOFI ØKONOMI DOMMER ED APPENDIX OBLIGATORISKE ØVELSER NASJONAL KLASSE OBLIGATORISKE ØVELSER ELITEKLASSE KORTPROGRAM FAGUTTRYKK TEKNISK SJEKKLISTE FOR KROPP OG STAV

5 1.0 PROSEDYRER 1.1 KVALIFIKASJONER Gymnaster som stiller i konkurranser i Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), må være tilsluttet lag/forening i NGTF En gymnast har ikke anledning til å stille i en annen årsklasse enn den hun/han tilhører. Unntak: Par bestående av en junior og en senior gymnast må stille i klassen for senior. Rekrutter har kun anledning til å konkurrere i par/tropp sammen med andre rekrutter Alle gymnaster/lag som skal delta i konkurranser i regi av NGTF, må kunne forevise gyldig konkurranselisens i NGTF En gymnast kan kun representere en forening i løpet av en sesong/kalenderår. Unntak: Ved flytting kan det søkes dispensasjon fra denne regelen En gymnast kan delta i individuell klasse for et lag og i par eller tropp for et annet lag i samme konkurranse En gymnast kan ikke delta i flere tropper eller par i samme konkurranse, verken i eget lag eller for andre lag. 1.2 ALDERSBESTEMMELSER Følgende aldersbestemmelser vil være gjeldene ved alle sportsdrillkonkurranser: Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 11 år. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne (ikke krav til kvalifisering)idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten. 4

6 Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta i konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge. Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM og VM og tilsvarende nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper Gymnaster 13 til 16 år vil tilhøre juniorklassen (dvs det året gymnasten fyller 13 år). Aldersbestemmelsene gjelder for både individuelle gymnaster og par Gymnaster i alderen 17 år og eldre vil tilhøre seniorklassen. Aldersklassen gjør seg gjeldene fra og med det året gymnasten fyller år Aldersinndeling for tropper er: Rekrutt tropp: år Tropp 13 år og eldre Det er ingen øvre aldersgrense i sportsdrill Det gis ingen dispensasjon for nedre aldersgrense. 1.3 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER Innledende runde og finale skal avholdes i alle junior og senior konkurranser, innledende runde kan utgå dersom påmeldingen tilsier at alle lag går til finale. Det er ikke finaler i rekruttklassene Det blir foretatt en rangering av de beste gymnastene til finale Innledende runde og finale teller like mye. Poengsummene legges sammen og deles på de to tellende rundene. For gymnaster som deltar i individuell klasse vil obligatoriske øvelser telle 25 % av den totale poengsummen Den totale poengsummen vil avgjøre plasseringen for hver enkelt gymnast i sin klasse. 1.4 KRAV TIL SELVVALGT PROGRAM Alle selvvalgte program for individuelle, par og tropp skal inneholde et utvalg av de tre drilltekniske hovedgruppene; Contact material, rolls og aerials. Dette settes sammen med dans, ballett og 5

7 turnmomenter til et program som gir flyt og bevegelse i utnyttelsen av konkurransegulvet. Programmet skal være koreografert etter og tilpasset den musikken som er valgt, samt gymnastens alder og ferdighetsnivå. Kvaliteten på programmet avgjøres av vanskelighetsgraden og gymnastens tekniske ferdigheter med kropp og stav. Koreografien av programmet er en avgjørende faktor for kvaliteten. Kroppstekniske ferdigheter vektlegges mer enn stavtekniske, dersom to gymnaster ellers har likt ferdighetsnivå og programmene er av samme kvalitet. 1.5 REKKEFØLGE I KONKURRANSER Trekning av rekkefølge i klassene for tropp, par, individuell, obligatoriske øvelser, obligatoriske elementer kropp og kortprogram blir foretatt av teknisk arrangør, før konkurransestart I finalen starter gymnastene i omvendt rekkefølge av resultatene fra foregående runde Dersom det oppstår feil i trekningen f.eks. at en gymnasts navn er glemt - skal hele trekningen for denne klassen gjøres om igjen Ved nasjonale konkurranser hvor det er åpnings - seremoni skal konkurranse for obligatoriske øvelser, obligatoriske elementer kropp og kortprogram avholdes før denne. Den kan alternativt avholdes som siste klasse etter innledende runder, men dette anbefales ikke. 1.6 PRØVING AV KONKURRANSEHALL INDIVIDUELLE/PAR/TROPPER: Det skal avsettes tid før konkurransen til 5 minutters prøving av konkurransehallen for alle startende, gjerne kvelden før eller før åpningsseremonien. Konkurransen bør ikke avbrytes av oppvarmingsperioder. Under konkurransen må gymnastene varme opp utenfor konkurransegulvet på eget område. Det er opp til teknisk arrangør å sette sammen grupper på det antall gymnaster som skal prøve gulvet samtidig, av sikkerhetsmessige årsaker bør det ikke være for mange Det skal ikke avholdes oppvarming for obligatoriske øvelser, obligatoriske elementer kropp eller kortprogram. 6

8 1.7 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV UTSTYR Det er ikke tillatt å ta med seg talkum eller lignende hjelpemidler ut på gulvet. Det er tillatt å bruke talkum på hender og nakke, men det må da påføres utenfor konkurransegulvet Det er ikke tillatt å feste strikk o.l. på staven Bruk av tape er tillatt, for å bedre visualisering eller feste. Fargen på tapen må være hvit, svart, grå eller brun. Det er ikke tillatt med flere farger samtidig Dersom en gymnast har pådratt seg en skade, er det tillatt å bruke sportsbandasje på konkurransegulvet. EKS: ankel, albue, vrist etc. Svettebånd er ikke tillatt. 1.8 KONTROLL AV KONKURRANSEDRAKT Teknisk arrangør er pålagt å oppnevne en person som sjekker draktene i henhold til reglement før gymnastene inntar gulvet. Dersom drakten er godkjent, kan ikke overdommer senere diskvalifisere gymnasten av denne grunn. Men dersom det er gitt advarsel av oppnevnte person og deltaker nekter å følge anvisningen - blir denne diskvalifisert. Dersom teknisk arrangør unnlater å sjekke draktene før konkurransestart skal overdommer påse at draktreglene følges. Brudd fører til diskvalifikasjon. 1.9 FEIL VED DRAKT Dersom det oppstår en feil ved drakten under konkurransen som gjør at det blir pinlig eller vanskelig for gymnasten å fullføre programmet, har overdommer anledning til å stoppe konkurransen og gi ordre om å starte på nytt. Den videre dømmingen vil da skje fra der forstyrrelsen oppstod GYMNASTER SOM UTEBLIR Enhver gymnast som ikke er klar for konkurranse ved signal fra speaker, blir betraktet som for sen og dermed diskvalifisert Dersom det skulle inntreffe at en gymnast ikke 7

9 møter, vil neste gymnast på listen få tid til å gjøre seg klar Dersom en gymnast ikke kan konkurrere, f.eks. pga. skade, sykdom eller andre uforutsette omstendigheter, kan gymnasten trekke seg og få notert - "strøket" på resultatlisten. Nestemann rangert på listen vil da bli gitt anledning til å konkurrere. Dette bare dersom gymnasten har fått beskjed i tide PÅMELDINGSAVGIFTER Individuelle: max. 400,- Par: max. 400,- Tropper: max. 200,- pr. person DOMMERE Nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap bedømmes av 5 dommere oppnevnt av NGTF. Det deles inn i 2 dommersett med 2 dommere i hvert sett. Overdommer er tellende kun dersom karakterene er for langt fra hverandre innad i et av dommersettene. Den av dommerne med størst erfaring blir av NGTF oppnevnt som overdommer. Ved liten påmelding til konkurransen kan det søkes dispensasjon på antall dommere Teknisk arrangør oppnevner 2 bisittere som godkjennes av overdommer. Bisitterne er ansvarlig for tidtaking og eventuelle trekk fra poengsum RETNINGSLINJER FOR PREMIERING Minimum 1/3 av gymnastene i hver klasse premieres Under Norgesmesterskap vil NGTF premiere vinnerne i hver klasse. En(1) reserve i tropp og par skal også premieres i de tilfeller der vinnerne stiller med reserver Ved konkurranser for barn 12 år og yngre skal alle gymnastene premieres likt. Det anbefales i tillegg at 1., 2.og 3.plass i tillegg mottar medaljer Alle konkurranser i regi av NGTF skal videofilmes. 8

10 2.0 OBLIGATORISKE ØVELSER 2.1 GENERELT Obligatoriske øvelser utføres av alle individuelle junior og rekrutt gymnaster og teller 25 % av den totale poengsummen Obligatoriske øvelser deles inn i: 1) obligatoriske øvelser nasjonal klasse 2) obligatoriske øvelser eliteklasse. Alle gymnaster som deltar i individuell rekrutt - eller juniorklasse må stille i obligatoriske øvelser, nasjonal klasse. Junior gymnaster som stiller til VM/EM-uttak må i tillegg stille i obligatoriske øvelser, eliteklasse Obligatoriske øvelser nasjonal klasse består av 15 øvelser der 4 er fingerdrill serier (2 vertikale og 2 horisontale), 4 er rullinger (rolls), og 7 er kast (aerials) (4 vertikale og 3 horisontale). Øvelsene er inndelt i 2 sett: SETT A: Obl.øvelse nr.: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14 og 15. SETT B: Obl.øvelse nr.: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 og 14. NB: Obl.øvelse nr. 14 utføres i begge sett Obligatoriske øvelser eliteklasse består av 15 øvelser der 4 er fingerdrill(2 vertikale og 2 horisontale), 4 er rullinger (rolls), og 7 er kast(aerials) (4 vertikale og 3 horisontale). De obligatoriske øvelsene er inndelt i 2 sett: SETT A: Obl.øvelse nr.: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14 og 15. SETT B: Obl.øvelse nr.: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 og 14. NB: Obl.øvelse nr. 14 utføres i begge sett Alle gymnaster i en klasse må utføre samme sett obligatoriske øvelser (Sett A eller sett B). 9

11 2.1.6 Teknisk arrangør trekker hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres. Junior gymnaster som gjør obligatoriske øvelser, elite som kvalifisering til EM/VM skal gjøre det settet obligatoriske øvelser, elite som ikke trekkes for nasjonal klasse. Dvs. skal det gjøres sett A i nasjonal klasse, skal det gjøres sett B i elite Hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres, trekkes, primært dagen før konkurransestart. Teknisk arrangør skal sørge for at alle deltakere får beskjed om resultatet av trekningen samtidig, senest 2 timer før konkurransestart. 2.2 TID Det er ingen tidtaking for obligatoriske øvelser. 2.3 MUSIKK Under gjennomføring av konkurranse i obligatoriske øvelser skal det spilles dempet bakgrunnsmusikk. Teknisk arrangør er ansvarlig for dette. 2.4 GULVAREAL Gymnasten skal stå ca midt på konkurransegulvet med fronten mot dommerne. Teknisk arrangør har ansvar for å merke midten på konkurransegulvet med en godt synlig tape. 2.5 PROSEDYRER Obligatoriske øvelser kjøres i to klasser; nasjonalklasse for rekrutt og junior og eliteklasse for juniorer i kvalifisering til EM/VM. Disse konkurransene kjøres parallelt med en utøver fra hver klasse på gulvet samtidig. Det settes opp en skillevegg midt på konkurransegulvet for å dele klassene. Konkurransen avholdes før åpningsseremonien, primært fredag kveld På signal fra overdommer skal gymnasten utføre "rett" (attention) og hilsen (salute) og deretter plassere staven på ryggen Rett (attention) og hilsen (salute) blir ikke bedømt. 10

12 2.5.4 De obligatoriske øvelsene skal utføres i oppsatt rekkefølge på signal fra overdommer Gymnasten utfører en obligatorisk øvelse, deretter setter dommerne sine karakterer og overdommer gir signal for neste obligatorisk øvelse. Innholdet av øvelsene må gymnasten huske selv. Gymnasten utfører hver øvelse bare en gang. Dersom gymnasten "glemmer" en øvelse eller mister staven har hun/han ikke anledning til å utføre den på nytt Alle obligatoriske øvelser starter med "tommel til store-kula" (thumb to ball, TTB). Etter avsluttet øvelse kan det være nødvendig for gymnasten å snu staven rundt, slik at gymnasten starter den neste obligatoriske øvelsen med TTB. Dette er tillatt Det er tillatt å bevege seg mellom hver obligatorisk øvelse. EKS: bevege seg tilbake til senter, tørke seg på hendene. Det er ikke tillatt å gjøre ekstra drillbevegelser, og det er heller ikke tillatt å ta med seg håndkle eller andre hjelpemidler ut på konkurransegulvet Bruk av tape er tillatt, for å bedre visualisering eller feste. Fargen på tapen må være hvit, svart, grå eller brun. Det er ikke tillatt med flere farger samtidig Gymnasten har ingen mulighet for å få ny start i obligatoriske øvelser. Dommerne bedømmer det de har sett til eventuelt gymnasten stopper og er ferdig med øvelsen. Det blir ikke gitt noen korreksjoner fra dommerne underveis Det er ikke tillatt å applaudere for gymnasten mellom hver obligatorisk øvelse. 2.6 PRØVING AV KONKURRANSEHALL Det vil ikke være prøving av hall for obligatoriske øvelser. Det er ingen offisiell oppvarming for gymnastene før obligatoriske øvelser. 2.7 KRAV TIL OBLIGATORISKE ØVELSER De obligatoriske øvelsene skal utføres i henhold til beskrivelsene. 11

13 2.7.2 Følgende punkter vektlegges: 1) Flyt i øvelsene. 2) Holdning - perfekt holdning må opprettholdes i alle piruetter (turns) hvor hodet er i linje med kroppen, når en spinner rundt. 3) Farten må være konstant innen hver obligatorisk øvelse, men kan variere fra en obligatorisk øvelse, til en annen. 4) Hånd- og arm posisjoner må opprettholdes i alle piruetter (turns). 5) Stavrotasjoner må opprettholdes under alle kast (aerials). 6) Fratrykk (push off) fot i piruetter (turns) skal være høyre fot når en spinner til venstre og omvendt. 7) Hendene på hoften - fingrene sammen. 8) Turn out av hofte og føtter(utvriding)er viktig. 9) Alle høyre hånds vipper (whips) begynner i hoftehøyde, og slutter i midjehøyde. 10)Alle horisontale åttetall (figure eights) skal strekkes fra midjen, til over hodet Evaluering av obligatoriske øvelser er basert på teknikk, med kropp og stav. Disiplin både mentalt og fysisk er en hovedfaktor i utførelsen av obligatoriske øvelser. Gymnastene skal strebe etter absolutt perfeksjon. 2.8 KONKURRANSEDRAKT Kvinner må være iført turndrakt uten skjørt Menn må være iført singlet med rund eller V-hals og lang bukse, T-skjorte og lang bukse, hel drakt (drakt lik kunstløp) eller turndrakt med lang bukse Det er ikke tillatt med pynt/glitter på drakten. Unntak: Offisielle sportsmerker og emblem for laget er tillatt Håret må være godt festet, helst i topp eller hestehale. Det er ikke tillatt med pynt i håret Alle gymnaster må bruke sko, tåhetter eller turnsko. Skoene må være av samme type og i fargene sort, hvit eller hudfarget. Det er ikke tillatt å bruke jazzsko(joggesko med tykk såle). Ankelstrømper og strømpebukse kan benyttes. Det er ikke tillatt med annen form for strømper enn ankelstrømper. Strømpebuksen må være hudfarget. 12

14 2.8.6 Ankelstrømper defineres som strømper som strekker seg over ankel, men nedenfor legg Ringer, ur og smykker er ikke tillatt. Unntatt: Små inntil sittende øreringer Gymnaster kan bruke briller, vi anbefaler at brillene festes godt. Det er ikke tillatt med solbriller. 2.9 DØMMING Obligatoriske øvelser bedømmes som følger: a) Obligatoriske øvelser bedømmes på en skala fra 0-10, hvor også tideler benyttes. 10 er høyeste karakter. b) Ved bedømming av obligatoriske øvelser vil det bli benyttet en oppbygningsskala, hvor gymnasten blir belønnet, etter ferdighetsnivå. Desto flere og bedre ferdigheter som er utviklet kroppsteknisk og stavteknisk, desto høyere karakter, vil gymnasten oppnå Obligatoriske øvelser blir bedømt etter hver enkelt serie KARAKTERSKALA FOR OBLIGATORISKE ØVELSER HØY MIDDELS FREMRAGENDE LAV HØY MIDDELS SVÆRT GODT LAV HØY MIDDELS GODT LAV HØY MIDDELS BRA LAV HØY MIDDELS NOKSÅ BRA LAV

15 2.10 TREKK FRA POENGSUM Dersom en obligatorisk øvelse blir glemt eller utført i feil rekkefølge blir poengsummen 0 gitt for denne øvelsen. Hvis så skjer at en gymnast hopper over 1 eller flere obligatoriske øvelser vil dommerne gi 0 poeng for den første øvelsen EKSEMPEL: Gymnasten får signal om neste obligatorisk øvelse f.eks. nr.3, gymnasten fremfører øvelse nr. 10 og hopper derfor over nr. 3, 5 og 7 (obl.sett B). Gymnasten får da informasjon om at nr. 3 er glemt. Dommerne gir 0 poeng for nr. 3 og ser bort fra den øvelsen gymnasten har utført. Gymnasten får beskjed om å utføre obligatorisk øvelse nr.5. Gymnasten fortsetter da å utføre hver øvelse i rekkefølge, også nr. 10 selv om den allerede har blitt utført en gang Det vil trekkes for feil dersom utførelsen av obligatoriske øvelser avviker fra beskrivelsene. Eks. på slike feil er unaturlige stopp, ute av balanse, og fall Dersom en gymnast mister staven i inngangen til en obligatorisk øvelse, vil maksimum poengsum for den øvelsen være 0,5 poeng. Mistes staven i kjernen av øvelsen skal det trekkes 2 poeng. Mistes staven i utgangen trekkes det 0,5 poeng En feil er avvik fra den skriftelige beskrivelsen av øvelsen, og gjelder både kropp og stav. Eksempler på feil i utførelsen av obligatoriske øvelser: 1) Ukorrekte kroppsbevegelser i.h.t beskrivelsene. 2) Ukorrekte armbevegelser i.h.t. beskrivelsene. 3) Ukorrekt hodeplassering i.h.t beskrivelsene. 4) Ukorrekte benplasseringer i.h.t. beskrivelsene. 5) Ukorrekt antall rotasjoner på staven under kast. 6) Å ikke løfte foten i lunge når dette er beskrevet Trekk for feil: Dommerne vil vurdere hvorvidt feilen skyldes manglende teknikk eller et uhell i situasjonen. Det trekkes 0,5 1.0 poeng for hver feil som nevnt over etter alvorlighetsgraden. Det trekkes 2.0 poeng dersom fingerdrill, rullinger eller turns/spins utelates i forhold til beskrivelsen. 14

16 Det trekkes 1.0 poeng dersom man legger til for mange fingerdrill, rullinger eller turns/spins Trekkene er definert som følger: Øvelser med kast Snu/spinne feil vei i turns 0 poeng (feil oblig) Utelate turns/spins 2.0 (likestilles med mist) Legge til turns/spins 1.0 Ukorrekt mottak 2.0 (likestilles med mist) Ukorrekt håndposisjon i turns/spins 1.0 (ikke som beskrevet) Øvelser med rullinger Ikke fullført rulling 2.0 (likestilles med mist) Legge til en rulling 1.0 Fullført rulling med en liten glipp på mottaket 0.5 Ukorrekt forarbeid på 4 albue and flat back neck rolls 1.0 (ikke som beskrevet) Øvelser med fingerdrill Utelate fingerdrill 2.0 (likestilles med mist) Legge til fingerdrill, mest sannsynlig 2 finger drill 1.0 (ikke som beskrevet) Alle øvelsene Alt annet er en mindre feil og det trekkes 0.5 poeng 2.11 UTREGNING AV POENGSUMMER ) Legg sammen hver enkelt obligatorisk øvelse. 2) Legg sammen alle de 8 obligatoriske øvelsene. 3) Divider på antall obligatoriske øvelser (8 stk) 4) Divider på antall dommere (2 stk)for å få dommernes gjennomsnitt skåre. 5) Multipliser med forholdstallet 2.5 for at obligatoriske øvelser skal utgjøre 25% av total poengsum EKSEMPEL: Obligatorisk øvelse: Dommer nr.1 nr.2 nr.3 nr.4 nr.5 nr.6 nr.7 nr , , = 42 poeng 15

17 Sammenlagt (8 obl.øvelser) = 42,000 p. Dividert på antall oblig. øv. 8 stk = 6,000 p Dividert på antall dommere = 3,000 p. Multipliseres med 2,5 = 7,500 p. (25% av totalpoengsum på 100) Det benyttes 3 desimaler i den totale poengsummen OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER Det er lukket bedømming i obligatoriske øvelser. Total poengsum (for obligatoriske øvelser + selvvalgt) vil foreligge for gymnastene umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. Resultatlisten skal være tilgjengelig for gymnaster, dommere, trenere og publikum. Vinner offentliggjøres først, deretter 2. og 3. plass DOMMERPLASSERING Dommernes plassering skal enten være på gulvet, eller på en hevet seksjon i front mot gymnastene RESERVER Det er ikke tillatt med reserver i obligatoriske øvelser. 16

18 3.0 OBLIGATORISKE ELEMENTER MED KROPP FOR REKRUTTER 3.1 GENERELT Alle rekrutter som stiller i individuell klasse må utføre obligatoriske øvelser, nasjonal klasse, selvvalgt program og fra og med vil det også være krav om at det utføres 4 obligatoriske elementer med kropp. Dette for å stimulere til økt satsing på kroppsteknikk hos gymnastene De obligatoriske elementene kropp utføres uten stav Elementene som skal utføres er: Splitt hopp(grand jete). Gymnasten kan velge høyre eller venstre fot. 1 turn mot venstre. Valgfri arm plassering. Illusion. Gymnasten kan velge fremover eller bakover med høyre eller venstre fot. Hjul, tohånds. Gymnasten kan velge mot høyre eller mot venstre Det er valgfri forberedelse til hver av de 4 obligatoriske elementene kropp. Forberedelsen bedømmes ikke, kun selve elementet. (eks: det er tillatt å gjøre chasse før grand jete) Karakterene for de obligatoriske elementene kropp legges ikke sammen med karakterene for obligatoriske øvelser og selvvalgt program, men utgjør en egen resultatliste. Deltakelse i denne klassen er likevel obligatorisk for individuelle rekrutter. Det er ingen finale i obligatoriske elementer kropp. 3.2 TID Det er ingen tidtaking for obligatoriske elementer kropp for rekrutter. 3.3 MUSIKK Under gjennomføring av konkurranse i obligatoriske elementer kropp skal det spilles dempet bakgrunnsmusikk. Teknisk arrangør er ansvarlig for dette. 17

19 3.4 GULVAREAL gymnaster har konkurransegulvet til rådighet samtidig. 3.5 PROSEDYRER Konkurransen for obligatoriske elementer kropp kjøres etter obligatoriske øvelser, før kortprogram og før åpningsseremonien gymnaster starter i hvert sitt hjørne av konkurransegulvet. De utfører der ett av de 4 elementene foran 1 dommer. På signal fra dommer roterer gymnastene mot venstre og utfører neste element. Slik fortsetter gymnastene til de 4 elementene er utført Hvilket element de ulike gymnastene skal starte med avhenger av startnummer. Start nummer 1 begynner med splitt hopp, nummer 2 med 1 turn, nummer 3 med illusion og nummer 4 med hjul. Denne rekkefølgen roterer inntil alle gymnastene har utført sine obligatoriske elementer. (dvs nummer 1,5 og 9 starter med splitt hopp, nummer 2,6,10 starter med 1 turn osv) 3.6 PRØVING AV KONKURRANSEHALL Det vil ikke være prøving av konkurransehall for gymnastene før obligatoriske elementer. Det er ingen offisiell oppvarming for gymnastene før obligatoriske elementer kropp. 3.7 KRAV TIL OBLIGATORISKE ELEMENTER De obligatoriske elementene skal utføres med korrekt kroppsteknikk Mellom utførelsen av elementene forflytter gymnastene seg mellom de 4 hjørnene på konkurransegulvet. Denne forflyttningen bedømmes ikke. 3.8 KONKURRANSEDRAKT Kvinner må være iført turndrakt uten skjørt Menn må være iført singlet med rund eller V-hals og 18

20 lang bukse, T-skjorte og lang bukse, hel drakt (drakt lik kunstløp) eller turndrakt med lang bukse Det er ikke tillatt med pynt/glitter på drakten. Unntak: Offisielle sportsmerker og emblem for laget er tillatt Håret må være godt festet, helst i topp eller hestehale. Det er ikke tillatt med pynt i håret Alle gymnaster må bruke sko, tåhetter eller turnsko. Skoene må være av samme type og i fargene sort, hvit eller hudfarget. Det er ikke tillatt å bruke jazzsko(joggesko med tykk såle). Ankelstrømper og strømpebukse kan benyttes. Det er ikke tillatt med annen form for strømper enn ankelstrømper. Strømpebuksen må være hudfarget Ankelstrømper defineres som strømper som strekker seg over ankel, men nedenfor legg Ringer, ur og smykker er ikke tillatt. Unntatt: Små inntil sittende øreringer Gymnaster kan bruke briller, vi anbefaler at brillene festes godt. Det er ikke tillatt med solbriller. 3.9 DØMMING Obligatoriske elementer kropp bedømmes som følger: a) Obligatoriske elementer kropp bedømmes på skalaen BRA BEDRE - BEST b) Ved bedømming av obligatoriske elementer kropp vil det bli benyttet en oppbyggingsskala, hvor gymnasten blir belønnet etter ferdighetsnivå. Desto flere og bedre ferdigheter som er utviklet kroppsteknisk, desto høyere karakter vil gymnasten oppnå Obligatoriske elementer kropp blir bedømt etter hvert enkelt element Bedømmingen av obligatoriske elementer kropp er lukket. Arrangør setter opp resultatliste ut fra dommernes karakterer, denne deles ut til samtlige lag sammen med de øvrige resultatene i konkurransen Dersom flere enn 1 gymnast oppnår 4 BEST vil disse dele førsteplassen. 19

21 Det deles ikke ut premier i klassen for obligatoriske elementer kropp TREKK FRA POENGSUM Det benyttes ikke trekk i obligatoriske elementer kropp. Dommernes vurdering er en helhetsvurdering av gymnastenes tekniske nivå UTREGNING AV POENGSUMMER Antall BRA BEDRE BEST legges sammen for hver utøver. Den utøveren med flest best har vunnet OFFENTLIGGJØRING AV POENGSUMMER Karakterene oversendes sekretariatet etter bedømming, hvor de legges sammen Endelig resultatliste offentliggjøres snarest etter konkurranse slutt. Resultatlisten skal være tilgjengelig for gymnaster, dommere, trenere og publikum. Vinner offentliggjøres først, deretter 2. og 3. plass DOMMERPLASSERING Det er plassert 1 dommer i hvert hjørne av de 4 hjørnene på konkurransegulvet RESERVER Det er ikke tillatt med reserver i obligatoriske elementer kropp. 20

22 4.0 KORTPROGRAM 4.1 GENERELT Kortprogram utføres av individuelle senior gymnaster og teller 25 % av den totale poengsummen Fra og med vil kortprogram erstatte obligatoriske øvelser, elite for individuelle senior gymnaster Kortprogram er broen mellom de strukturerte og klart definerte obligatoriske øvelsene og friheten i det selvvalgte programmet. Kortprogrammet er bygget opp av 8 obligatoriske elementer som har sitt utspring i de 5 kategoriene i sportsdrill (turns, stationary complex, travelling complex, rullinger og kontakt materiale) disse må utføres som beskrevet. Et program flettes sammen av de obligatoriske elementene og tilleggsøvelser i et kreativt, musikktilpasset program som er mindre krevende enn individuelle selvvalgte program og samtidig mer underholdende enn obligatoriske øvelser. 4.2 TID Det er ingen tidtaking for kortprogram. 4.3 MUSIKK Kortprogram utføres til standard musikk. Det er en musikk som er lik for alle individuelle kvinnelige senior gymnaster og en annen som er lik for alle individuelle mannlige senior gymnaster. Musikken er tilgjengelig ved NGTFs kontor. 4.4 GULVAREAL Kortprogram skal dekke mellom 1/3 og 1/2 av konkurransegulvet. Gulvet deles i 2 med en skillevegg. Obligatoriske øvelser vil foregå samtidig på andre siden av denne veggen. 4.5 PROSEDYRER Konkurransen for kortprogram kjøres etter obligatoriske øvelser, og før åpningsseremonien, 21

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO

KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO PR. 15.2.2012v2 TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE (NIF) MEMBER OF NORWEGIAN OLYMPIC AND PARALYMPIC COMMITTEE AND CONFEDERATION OF

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) 2015 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM DRESSURRIDNING 410 Hensikt og generelle prinsipper... 3 411 Hensikten med dressurkonkurranser...

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) 20143 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM SPRANGRIDNING 200 Generelt... 4 KAP 2 SPRANGBANER 201 Banen... 5 202 Adgang til banen...

Detaljer

Håndbok for Norges Dartsforbund

Håndbok for Norges Dartsforbund Håndbok for Norges Dartsforbund 2 2015 Innhold KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND... 7 1 NAVN... 7 2 FORMÅL... 7 3 MEDLEMSKAP... 7 4 RAPPORTSKJEMA... 7 5 FORBUNDSTING... 7 6 FORBUNDSTINGET SKAL:...

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR DRESSURRIDNING (KR IV) 2012 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM DRESSURRIDNING 410 Hensikt og generelle prinsipper... 3 411 Hensikten med dressurkonkurranser...

Detaljer

SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING

SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING D SKYTEREGLER FOR JAKT- OG FELTSKYTING Oppdatert 2008 D-08-2 ART. 1 RUNDER (FITA 4.5.3) A) FITA's jakt/felt-runder kan skytes av Barebow-, Recurve- og Compound-divisjonene - i separate divisjoner. I Norge

Detaljer

MINIKLASSE EN INTRODUKSJON TIL KJØRESPORTEN

MINIKLASSE EN INTRODUKSJON TIL KJØRESPORTEN NORGES RYTTERFORBUND MINIKLASSE EN INTRODUKSJON TIL KJØRESPORTEN Innhold Forord... 2 Miniklasse hvorfor og hvordan?... 2 Bestemmelser for Miniklasse (LD)... 3 1. Generelt... 3 2. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28)

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28) Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse ii 1. Turneringsreglement, Fellesbestemmelser 1 1.1. Innledning 1

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

Arbeidsinstruks for bisittere

Arbeidsinstruks for bisittere Arbeidsinstruks for bisittere Formål: Oppgaver: Framtreden: Egenskaper: Hvem: Habilitet: Diskresjon: Honorar: Materiell: Bisitterne skal assistere dommerne med skriving, utregning og sortering av dommerpapirer.

Detaljer

MINIBASKET. Retningslinjer og spilleregler for barn. Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010

MINIBASKET. Retningslinjer og spilleregler for barn. Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010 MINIBASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2010 Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010 Norges Basketballforbund NORWEGIAN BASKETBALL ASSOCIATION Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3

Innholdsfortegnelse. 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 Revidert 21. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Forankring, revisjon m.m. Side 3 2. NIFs barnebestemmelser og rettigheter Side 4 2.1 NIFs bestemmelser om barneidrett Side 4 2.2 Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Rennveileder NC for arrangør og TD

Rennveileder NC for arrangør og TD Rennveileder NC for arrangør og TD Innhold: 1.Invitasjon / innbydelser 2.Påmeldings informasjon 3. Program/ startliste 4. Sportslig gjennomføring 5. Teknisk gjennomføring 6. Konkurransen 7. Lagledermøte

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

Ironman Testbatteriene

Ironman Testbatteriene Ironman Testbatteriene Versjon 5.0, 14. aug 2014 Norges Skiforbund Olympiatoppen Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON...2 BAKGRUNN...2 NY TIL VERSJON 5.0...2 TESTBATTERIENE...3 TEST REKKEFØLGE...4 3000 M...4

Detaljer

EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013

EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013 EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013 Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2013 Norges Basketballforbund 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Introduksjon... 5 Hva

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

Rennveilder NC - for arrangør og TD.

Rennveilder NC - for arrangør og TD. Rennveilder NC - for arrangør og TD. Innhold: 1. Invitasjon/innbydelser - s. 2 2. Påmeldings informasjon - s. 2-3 3. Program/startliste - s. 4 4. Sportslig gjennomføring - s. 4 5. Teknisk gjennomføreing

Detaljer

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 À jour 15.3.2011 2 Innholdsfortegnelse DEL 1 - GENERELT 4 INNLEDNING 4 MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNING 4 KURSET GJENNOMFØRES SLIK: 4 INNLÆRING

Detaljer