Norges Gymnastikk og Turnforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Gymnastikk og Turnforbund"

Transkript

1 Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf Fax: Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Arrangørveiledning, Norgesmesterskap i Sportsdrill Kan også brukes i forbindelse med andre nasjonale konkurranser. pr. 1.MARS 2009

2 TIL ARRANGØRER AV SPORTSDRILL KONKURRANSER Dette heftet er ment som en hjelp til dere som skal arrangere en sportsdrill konkurranse. Dette gjelder for alle konkurranser som blir avholdt i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, både på nasjonalt-, krets- og lagsplan. Teknisk komité Sportsdrill synes det er viktig at alle konkurranser som blir arrangert innen idretten sportsdrill følger de retningslinjer (prosedyrer), regler og statutter som til enhver tid er gjeldene. Dette for å sikre god kvalitet på konkurransene. Samtidig skal heftet fungere som en sikkerhet til den enkelte arrangør på at gjeldene regler blir overholdt. Hvis det skulle være spørsmål utover det som blir beskrevet i dette heftet, ta gjerne kontakt med Teknisk komité Sportsdrill. Med dette ønsker vi den enkelte arrangør av sportsdrill konkurranser lykke til. Vennlig hilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund Teknisk komité Sportsdrill Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1.0 PRAKTISK ORGANISERING AV KONKURRANSENE KVALIFIKASJONER ALDERSBESTEMMELSER KLASSER Obligatoriske øvelser Kortprogram Obligatoriske elementer med kropp for rekrutter Individuell konkurranse Par konkurranse Tropp DOMMERE BISITTERE Jury Juryens ansvarsområder: KARAKTERVISERE LØPERJENTER/GUTTER TEST AV KONKURRANSEHALL REKKEFØLGE I KONKURRANSER INNLEDENDE RUNDER OG FINALER INNBYDELSE/ANNONSERING PÅMELDINGSAVGIFTER ETTER PÅMELDINGSFRISTEN INFORMASJON TIL DELTAKERNE UTREGNING AV POENGSUMMER RETNINGSLINJER FOR PREMIERING DRAKTSJEKK KONKURRANSEGULVET SPEAKER TJENESTE MUSIKK BEVERTNING OG SALG ETTER KONKURRANSEN PRESSE HELSEPERSONELL TEMPERATUR I KONKURRANSEHALLEN ÅPNING AV KONKURRANSEN KONKURRANSEAVSLUTNING VIDEOOPPTAK DOMMERSKJEMA Ansvarsoppgaver Sekretariat Ansvarsoppgaver Hallkomité Ansvarsoppgaver Komité for overnatting og skole Ansvarsoppgaver Komité for bevertning Plikter og rettigheter for dommere i NGTFs konkurransegrener NGTFs reklamebestemmelser tekstiler NGTFs adgangskort NIFs retningslinjer alkohol og idrett ETTERARBEID Media Distribusjon av resultater Rapportering til NGTF Returnering av premier og diplomer Fakturering av dommerutgifter Gjennomføring Trener- og dommermøte Del 1: Trenermøtet Del 2: Dommermøtet Side 3

4 40.2 Defilering og åpning Defilering og premieutdeling Avslutning Bankett Generelt Lokalet Mat og drikke Taler Underholdning Musikk og sosialt etter mat Lengde på banketten i tid Økonomi Opptak av DVD Dopingkontroll NGTFs samarbeidspartner Arrangørens egne samarbeidspartnere Markedsføring og media Markedsføring generelt Innsalg og forhåndsreportasje Pressemeldinger Ivaretakelse Forsikringer Side 4

5 1.0 PRAKTISK ORGANISERING AV KONKURRANSENE 1.1 For å lette konkurranseforberedelse og gjennomføring anbefales det at man deler inn i fire hovedkomiteer; komité for sekretariat, hallkomité, komité for overnatting og skole, samt komité for bevertning. Det er laget huskelister for hver av de 4 komiteene som skal være til hjelp (Sjekklistene ligger vedlagt). Vi vil i dette heftet foreslå hvilke komiteer som har ansvar for de ulike oppgavene. Dette er kun til veiledning. Arrangør står selvsagt fritt til å organisere arbeidet med konkurransen slik de selv mener det er mest hensiktsmessig så lenge retningslinjer, reglement og statutter blir overholdt. 2.0 KVALIFIKASJONER 2.1 Alle gymnaster som stiller til konkurranse i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), skal være tilsluttet lag/forening i NGTF og ha betalt konkurranselisens. Arrangøren plikter dermed å se til at alle deltakerne foreviser bevis på betalt lisens før konkurransestart (ansvar; Sekretariat). 2.2 En gymnast kan kun representere et lag i løpet av en sesong, skoleåret. Dette gjelder ikke rekrutter. Barn til og med 12 år som melder overgang fra et lag til et annet lag, skal ha full rett til å delta aktivt i konkurranser for nytt lag straks overgangen er registrert (ansvar; Sekretariat). 2.3 En gymnast kan ikke delta i flere tropper eller par i samme konkurranse, verken i eget lag eller for andre lag. 3.0 ALDERSBESTEMMELSER Følgende aldersbestemmelser vil være gjeldene ved alle sportsdrill konkurranser. 3.1 Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb. 3.2 Barn kan delta i regionale og nasjonale konkurranser fra det året de fyller 11 år. Konkurransene skal være åpne, det vil si at det ikke skal være krav til kvalifisering. Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. Gymnaster i alderen 11 og 12 år vil tilhøre rekruttklassen. 3.3 Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser i Norden og Nordkalotten. Nordkalotten omfatter Sverige, Finland og Norge, samt samarbeid innenfor Barentsregionen (Russland). Med åpne konkurranser menes at det ikke er krav til kvalifisering. 3.4 Barn frem til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i Norgesmesterskap, Europamesterskap og Verdensmesterskap. Side 5

6 3.5 Gymnaster i alderen 13 til 16 år vil tilhøre juniorklassen. Denne aldersklassen er gjeldene fra og med det året gymnasten fyller 13 år og t.o.m. det året gymnasten fyller 16 år. Aldersbestemmelsene gjelder for både individuelle gymnaster og par. 3.6 Gymnaster i alderen 17 år og eldre vil tilhøre seniorklassen. Aldersklassen gjør seg gjeldene fra og med det året gymnasten fyller år. Aldersinndeling for tropper er følgende; Rekrutt tropp: år Tropp: 13 år og eldre 3.7 Det er ingen øvre aldersgrense i sportsdrill. 3.8 Det gis ingen dispensasjon for nedre aldersgrense. 3.9 Det er arrangørenes plikt å påse at disse aldersbestemmelsene overholdes. Dette gjøres ved å be om fødselsdato ved påmelding (ansvar; Sekretariat). 4.0 KLASSER 4.1 I sportsdrill konkurreres det i klasser for individuelle, par og tropp. 4.2 Individuell konkurranse innebærer både obligatoriske øvelser, kortprogram og selvvalgt program. I tilegg skal rekruttene gjennomføre obligatoriske elementer med kropp. 4.3 Obligatoriske øvelser Obligatoriske øvelser skal utføres bare av de individuelle gymnastene og teller 25 % av den totale poengsum Obligatoriske øvelser deles inn i nasjonal klasse for junior og rekrutt og elite klasse for senior Obligatoriske øvelser gjennomføres av den enkelte gymnast uten musikk. Det skal være lav bakgrunnsmusikk (Ansvar; Hallkomité) Gjennomsnittlig tar de obligatoriske elite/sr øvelsene ca. 5 minutter pr. gymnast. Dette iberegnet gjennomføring av øvelsen, dømming samt tiden det tar for gymnasten å gå inn og ut av gulvet. Dette gjelder også kortprogram. Nasjonal klasse/jr + rekrutt tar ca 3 minutter inkludert dømming. 2 dommersett Gymnasten skal stå ca. 3-4 meter fra dommerne. Arrangøren skal lage et kryss på gulvet med godt synlig tape slik at gymnastene til enhver tid vet hvor de skal stå (Ansvar; Hallkomité). Side 6

7 4.3.6 Først skal obligatoriske øvelser for nasjonal klasse gjennomføres, deretter obligatoriske øvelser for elite klasse Teknisk arrangør trekker hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres av gymnaster i eliteklassen. Gymnastene i nasjonal klasse utfører det sett obligatoriske øvelser som ikke ble trukket for elite klassen. Eks; Hvis junior utfører Sett A skal senior utføre Sett B Hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres trekkes primært dagen før konkurransestart. Teknisk arrangør skal sørge for at alle deltakere får beskjed om resultatet av trekningen samtidig, senest 2 timer før konkurransestart. Unntak: Junior gymnaster som stiller til VM/EM-uttak må i tillegg stille i obligatoriske øvelser, eliteklasse. De skal gjennomføre det samme settet som er trukket for seniorene. Senior gymnaster som stiller til VM/EM-uttak må i tillegg stille i kortprogram. Dette skal gjennomføres i minst 1 konkurranse før EM/VM? 4.4 Kortprogram Kortprogram utføres av individuelle senior gymnaster I perioden kjøres kortprogram som separat konkurranse, deretter planlegges det at kortprogram og selvvalgt skal legges sammen (25/75 %) og obligatoriske øvelser elite går ut som obligatorisk konkurranse for individuelle senior gymnaster. Unntak: Senior gymnaster som stiller til VM/EM uttak må stille i kortprogram i minst 1 konkurranse før EM/VM fom Samme som siste avsnitt i kap Det er ingen finale i kortprogram Det er ingen tidtaking for kortprogram Kortprogram utføres til standard musikk. Det er en musikk som er lik for alle individuelle kvinnlige senior gymnaster og en annen som er lik for alle individuelle mannlige senior gymnaster. Musikken kan fås hos NGTF v/ konsulent Sportsdrill Konkurransen for kortprogram kjøres etter obligatoriske øvelser og før åpningsseremonien Det er ingen prøving av konkurransehallen for kortprogram. Det er ingen offisiell oppvarming for gymnastene før kortprogram Det er lukket bedømming i kortprogram. Poengsum for konkurransen vil foreligge umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. Resultatlisten vil være tilgjengelig for gymnaster, dommere, trenere og publikum. Vinner offentliggjøres først, deretter 2. og 3.plass. Side 7

8 4.5 Obligatoriske elementer med kropp for rekrutter Alle rekrutter som stiller i individuell klasse må utføre obligatoriske øvelser nasjonal klasse, selvvalgt program og fra og med vil det også bli krav om at det utføres 4 obligatoriske elementer med kropp. Hensikten med dette er å stimulere til økt satsing på kroppsteknikk hos gymnastene Karakterene for de obligatoriske elementene legges ikke sammen med karakterene for obligatoriske øvelser og selvvalgt program, men utgjør en egen resultatliste. Deltakelse i denne klassen er likevel obligatorisk for individuelle rekrutter Det er ingen finale i obligatoriske elementer Det er ingen tidtaking for obligatoriske elementer for rekrutter Obligatoriske elementer utføres til bakgrunnsmusikk som er lik for alle gymnaster Konkurransen for obligatoriske elementer kjøres etter obligatoriske øvelser, før kortprogram og før åpningsseremonien Fire gymnaster starter i hvert sitt hjørne av konkurransegulvet. De utfører der ett av de fire elementene foran 1 dommer. På signal fra dommer roterer gymnastene mot venstre og utfører neste element. Slik fortsetter gymnastene til de 4 elementene er utført Hvilket element de ulike gymnastene skal starte med avhenger av startnummer. Start nummer 1 begynner med splitt hopp, nummer 2 med 1 turn, nummer 3 med illusjon og nummer 4 med hjul. Denne rekkefølgen roterer inntil alle gymnastene har utført sine obligatoriske elementer (dvs. nummer 1, 5 og 9 starter med splitthopp, nummer 2, 6, 10 starter med 1 turn osv.). 4.6 Individuell konkurranse Alle gymnaster skal utføre et selvvalgt program Det individuelle programmet teller 75 % av den totale poengsummen Programvarighet Varighet for individuelt program rekrutter er fra 1.00 til 1.30 minutter. Varighet for individuelt program junior er fra 1.30 til 2.00 minutter. Varighet for individuelt program senior er fra 2.00 til 2.30 minutter. Det regnes +/- 10 sekunder pga. forskjeller på CD spillere Tidtaking blir foretatt av bisitter(e) under konkurransen. Side 8

9 4.7 Par konkurranse Alle par skal utføre et par program bestående av 2 personer Parprogrammet teller 100 % Hvis ønskelig kan et par bestå av gymnaster av begge kjønn Programvarighet Programvarigheten for rekrutt par er fra 1.00 til 1.30 minutter. Programvarigheten for junior par er fra 1.30 til 2.00 minutter. Programvarigheten for senior par er fra 2.00 til 2.30 minutter. Det regnes +/- 10 sekunder pga. forskjeller på CD spillere Tidtaking blir foretatt av bisitter(e) under konkurransen. 4.8 Tropp En tropp skal fremføre et selvvalgt troppsprogram som skal bestå av minimum 4 gymnaster og maksimum Troppsprogrammet teller 100 % Tropper som stiller i uttakingskonkurranse til Verdensmesterskap og Europamesterskap skal bestå av minimum 6 gymnaster og maksimum 8 gymnaster Hvis ønskelig kan en tropp bestå av gymnaster av begge kjønn Programvarighet for rekruttropper er minimum 1.30 og maksimum 2.00 minutter. Det regnes +/- 10 sekunder pga. forskjeller på CD spillere. Programmet kan dermed ha en varighet fra 1.40 til 2.10 minutter før det trekkes for overtid/undertid Programvarighet for tropp er minimum 3.00 og maksimum 3.30 minutter. Det regnes +/- 10 sekunder pga. forskjeller på CD spillere. Programmet kan dermed ha en varighet fra 2.50 til 3.40 minutter før det trekkes for overtid/undertid Tidtaking blir foretatt av bisitter(e) under konkurransen. Side 9

10 5.0 DOMMERE 5.1 Nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap bedømmes av 5 dommere oppnevnt av NGTF. Det deles inn i 2 dommersett med 2 dommere i hvert sett. Overdommer er tellende kun dersom karakterene er for langt fra hverandre innad i et av dommersettene. Den av dommerne med størst erfaring blir av NGTF oppnevnt som overdommer. Ved liten påmelding til konkurransen kan det søkes dispensasjon på antall dommere. 5.2 Nasjonale arrangører blir tilsendt oversikt over oppnevnte dommere for konkurransen. 5.3 Arrangør tar kontakt med dommerne minimum 4 uker før konkurransestart med opplysninger om konkurransen, antall påmeldte osv. (Ansvar; Sekretariat). 5.4 Arrangøren skal bestille reise, og sørge for kost og losji for den enkelte dommer. (Ansvar; Sekretariat) 5.5 Dommerne plasseres ved bord, minimum 2 meter fra konkurransegulvet på en hevet seksjon eller oppe blant publikum dersom det er tribuner (Ansvar; Hallkomité). 5.6 Dersom dommerne blir sittende mot publikum, er det ønskelig med duk ned til gulvet i denne retningen (Ansvar; Hallkomité). 5.7 Arrangøren skal sørge for at dommerne har et eget rom til dommermøte (Ansvar; Hallkomité). 6.0 BISITTERE 6.1 Arrangøren har plikt til å oppnevne 3-4 bisittere som godkjennes av overdommer (Ansvar; Sekretariat). 6.2 En bisitter skal være fylt 14 år og ha god kjennskap til sportsdrill. 6.3 Bisitterne skal være kledd i pent tøy eller hel treningsdress. Dongeri tillates ikke. 6.4 Arrangøren skal sørge for at bisitterne har 1 trekkskjema pr. deltaker, samt stoppeklokke, blyant og kladdepapir (Ansvar; Sekretariat). 6.5 Arrangøren skal sørge for at det avholdes et møte for bisitterne sammen med overdommer før konkurransestart for å klargjøre arbeidsoppgavene (Ansvar; Hallkomité). 7.0 Jury Jury ved norgesmesterskap alle konkurransegrener Arrangør må sørge for at det opprettes en jury. Side 10

11 Jury skal bestå av: Et medlem av TKGH, eller en fagperson som blir oppnevnt av komiteen. Overdommer Samt en fagkompetent person, evt. konkurranseleder ( Oppnevnes av TKGH ) 7.1 Juryens ansvarsområder: 1. Være til stede på dommermøte 2. Behandle protester av teknisk art og avgjøre disse. Juryens og dommernes avgjørelser kan ikke appeleres. Bedømmingen av mesterskapet er et dommeransvar og avgjøres av de oppsatte dommerne. Juryen kan ikke behandle saker av denne karakter. 3. Alle protester skal fremsettes skriftlig for juryen, og være undertegnet av ansvarlig person. 4. Protesten skal leveres til juryen umiddelbart, og senest 15 minutter etter at det forhold som det skal protesteres på har oppstått. 5. Rett til å fremme en protest har: Påmeldte ledere/trenere Deltakende gymnaster som ikke har med seg leder/trener 6. Ingen har rett til å fremme protest på vegne av andre enn seg selv eller den vedkommende er påmeldte leder/trener for. 7. Juryen skal straks behandle en protest. 8. Juryen skal sørge for at resultatet av konkurransen ikke bekjentgjøres før juryens arbeide er avsluttet. 10. Juryen skal sende rapport til forbundsstyret fra sitt arbeide. 11. NGTF dekker utgifter til billigste reisemåte, hotellovernatting og forpleining for De representanter TKGH har oppnevnt til å sitte i juryen. 7.0 KARAKTERVISERE 7.1 Arrangøren har plikt til å oppnevne karaktervisere som godkjennes av overdommer. (Ansvar; Hallkomité) 7.2 En karakterviser skal være fylt 14 år og ha noe kjennskap til sportsdrill. 7.3 Karakterviserne skal være kledd i pent tøy eller hel treningsdress. Dongeri tillates ikke. 8.0 LØPERJENTER/GUTTER 8.1 Arrangøren må besørge personer som kan bringe dommerskjemaene fra dommerbordet til karakterviserne, samt til sekretariatet. Dersom barn benyttes må disse læres godt opp slik at de vet hvor de skal hente og levere skjemaene. 8.2 Arrangøren skal sørge for at det avholdes et møte for løperjentene/guttene sammen med overdommer før konkurransestart for å klargjøre arbeidsoppgavene. Side 11

12 8.3 Karakterseddel fra overdommer går direkte til karakter framviserne. Trekket er derfor ikke med i disse poengsummene. Endelig poengsum blir offentliggjort på resultatlistene etter endt konkurranse. 9.0 TEST AV KONKURRANSEHALL 9.1 Det bør avsettes tid før konkurransen til 5 minutters test av konkurransegulvet for alle startende, gjerne kvelden før eller før åpningsseremonien. Konkurransen bør ikke avbrytes av oppvarmingsperioder. Det er opp til teknisk arrangør å sette sammen grupper på det antall gymnaster som skal prøve konkurransegulvet samtidig. Av sikkerhetsmessige grunner bør det ikke være for mange. 9.2 Det skal ikke avholdes oppvarming for obligatoriske øvelser, kortprogram eller elementer for rekrutter REKKEFØLGE I KONKURRANSER 10.1 Teknisk arrangør skal før konkurransestart foreta trekning av rekkefølge i klassene for tropp, par, individuell og obligatoriske øvelser, kortprogram og rekrutt elementene (Ansvar; Sekretariat) Det foretrekkes at rekkefølgen blir sendt ut til deltakende lag minimum en uke før konkurransestart (Ansvar; Sekretariat) I finalen starter gymnastene i omvendt rekkefølge av resultatene fra foregående runde Dersom det oppstår feil i trekningen f.eks. at en gymnasts navn er glemt - skal hele trekningen gjøres om igjen Ved nasjonale konkurranser hvor det er åpningsseremoni skal konkurranse for obligatoriske øvelser, kortprogram og rekrutt elementene avholdes før denne eller som siste klasse etter innledende runde INNLEDENDE RUNDER OG FINALER 11.1 Det skal avholdes innledende runde og finale i alle konkurranser. Innledende runde kan utgå dersom påmeldingen tilsier at alle lag går til finale Arrangøren skal foreta en rangering av de beste gymnastene til finale etter dommerresultatene. Se reglementet for antall gymnaster til finalen Det må søkes dispensasjon til TKSD for å fravike fra reglement (Se reglement). Side 12

13 12.0 INNBYDELSE/ANNONSERING 12.1 Innbydelse til sportsdrill konkurranser skal inneholde følgende opplysninger: Konkurransested og dato Hvilken type konkurranse (f.eks.lagskonkurranse, kretskonkurranse, nasjonal konkurranse eller NM) Om det er uttakskonkurranse til EM/VM, evt. andre internasjonale konkurranser Hvilke klasser det konkurreres i (individuell rekr/jr./sen, par rekr/jr./sen eller rekrutt tropp/jr./sr.tropp Påmeldingsfrist Startkontingent Overnattingstilbud Informasjon om eventuelle andre aktiviteter i løpet av konkurransen Kontaktperson 12.2 Ved nasjonale konkurranser anbefales arrangøren å sørge for at konkurransen legges ut på NGTF/klubbens nettsider. Ved NM skal dette gjøres PÅMELDINGSAVGIFTER NGTF har besluttet at det skal være et øvre tak for påmeldingsavgifter i konkurranser. Disse er som følger; Individuelle maks: 400,- Par maks: 400,- Tropper maks: 200 pr. person Arrangøren har anledning å tilby billigere konkurranseavgifter enn dette ETTER PÅMELDINGSFRISTEN 14.1 Arrangøren beregner den totale ca. tiden for konkurransen (Ansvar; Sekretariat) Arrangøren skal også sette opp en konkurranseplan/kjøreplan, der det skal fremgå ca. når de ulike klassene skal starte, pauser, beregnet tid for premieutdeling og avslutning (Ansvar; Sekretariat) Arrangøren må deretter foreta trekning av startrekkefølgen Det må avsettes 1 time til dommermøte og ledermøte før konkurransestart og 15 min til forberedelse av bisitterne. Side 13

14 15.0 INFORMASJON TIL DELTAKERNE 15.1 Etter påmeldingsfristen skal arrangøren sende ut ytterligere informasjon til lagene minimum 3 uker før konkurransestart. Informasjonen skal inneholde: Tidsplan for konkurransen Startrekkefølge Eventuelle opplysninger om overnatting, sosialt samvær Informasjon om hvor idrettshallen ligger (adresse, ankomst, kart etter behov) Informasjon om takhøyde Dommere (Ansvar; Sekretariat) 16.0 UTREGNING AV POENGSUMMER 16.1 Informasjon om hvordan utregningen skal utføres står beskrevet i reglementet under den enkelte klasse RETNINGSLINJER FOR PREMIERING 17.1 Minimum 1/3 av gymnastene i hver klasse skal premieres (junior og senior) Under NM konkurranse vil NGTF premiere vinnere i hver klasse i tilegg til premier fra arrangør I rekruttkonkurranse for barn i aldersklassen 11 og 12 år skal alle deltakerne premieres likt. 1, 2 og 3 plass skal i tillegg premieres med medalje I konkurranser for barn under 11 år skal alle gymnastene premieres likt Det er ønskelig med diplom til alle deltakerne. Diplom kan bestilles hos NGTF på forbundskontoret om ønskelig Det er vanlig at også dommerne mottar en enkel gavepremie etter endt konkurranse DRAKTSJEKK 18.1 Arrangør er ansvarlig for å skaffe en person som sjekker at gymnastenes drakter er i henhold til reglementet. Ved tvil/usikkerhet kontaktes overdommer. Dette skal gjøres før konkurransestart (Ansvar; Sekretariat). Side 14

15 19.0 KONKURRANSEGULVET 19.1 Arrangøren har ansvar for at konkurransegulvet markeres og er godt synlig for gymnastene. Konkurransegulvets størrelse for alle klasser er 15 x 18 meter. Merkingen av gulvet må være sentralt i hallen. Publikum plasseres slik det er hensiktsmessig (Ansvar; Hallkomité). Takhøyden i hallen må være minst 8 meter uten søyler over hele konkurransefeltet SPEAKER TJENESTE 20.1 Speaker leder konkurransen, og er viktig for at avviklingen skal gå etter planen. Det er speaker som er ansvarlig for at konkurransen flyter (Ansvar; Hallkomité) Dersom ikke arrangøren ønsker noe annet er det speaker som leder åpningen og avslutningen av konkurransen Speaker har ansvaret for å gi klarsignal til gymnastene når de kan entre konkurransegulvet. Speaker bør også informere om hvem som skal holde seg klar for konkurranse Speaker skal til enhver tid være oppdatert om endringer konkurransegjennomføringen og skal sørge for at denne informasjonen blir formidlet til musikk ansvarlig og publikum Dersom ikke arrangøren ønsker annet, kan speaker lede premieutdelingen Speaker har fortløpende kontakt med dommerne som gir klarsignal for neste gymnast. (Ansvar; Hallkomité) 21.0 MUSIKK 21.1 Arrangøren skal sørge for at det er god kvalitet på musikkanlegget i konkurransehallen Det er ønskelig med et hastighets regulerende musikkanlegg Musikkanlegget må inneholde CD-spiller som spiller brente CD er Musikk ansvarlig må til enhver tid sørge for at riktig musikk avspilles til riktig konkurransegymnast Musikk ansvarlig må til enhver tid sørge for riktig volum og lydnivået skal ikke overgå 80 desibel på en frekvens av 1000 hertz. Dette kan måles med et sonometer. Side 15

16 22.0 BEVERTNING OG SALG 22.1 Avhengig av konkurransens lengde skal arrangøren sørge for bevertning ved dommerbordet (Ansvar; Komité for bevertning) Det er opp til den enkelte arrangør hvorvidt det skal selges inngangsbilletter, lodd, forfriskninger under konkurransen (Ansvar; Hallkomité) Dersom konkurransen er langvarig og det ikke er noe å få kjøpt i hallen, bør dette opplyses i informasjonsskrivet til lagene (Ansvar; Sekretariat) ETTER KONKURRANSEN 23.0 Dommerskjema og endelig resultatliste deles ut eller ettersendes til alle dommere og alle deltakende klubber (Ansvar; Sekretariat) Arrangør må sørge for at endelig resultatliste blir gitt til NGTF v/konsulent direkte etter konkurransen og legges ut på nettet PRESSE 24.1 Det er ønskelig at arrangøren kontakter lokalpressen og får disse interessert i konkurransen Ved nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap skal arrangøren sende ut pressemelding til de største avisene og TV-kanalene på forhånd og sende ut resultatene umiddelbart etter konkurransen HELSEPERSONELL 25.1 Arrangøren er pliktig til å ha førstehjelp, eller eventuelt en oppnevnt ansvarlig medisinsk person tilstede i hallen under hele konkurransen; også under oppvarming TEMPERATUR I KONKURRANSEHALLEN 26.1 Arrangøren har ansvar for at konkurransehall og treningshall skal ha minimum 20 grader og maksimum 30 grader når den er i bruk. Side 16

17 27.0 ÅPNING AV KONKURRANSEN 27.1 Ved åpning av konkurransen skal alle gymnaster, trenere, dommere, foreldre og publikum ønskes velkommen til konkurranse Det skal være defilering av alle gymnastene ved åpning av konkurransen Dommerne skal presenteres Ved NM skal nasjonalsangen avspilles og alle gymnastene hilser. Konkurransen åpnes og avsluttes av NGTF`s styreoppnevnte representant KONKURRANSEAVSLUTNING 28.1 Ved konkurranse avslutning skal alle gymnaster defilere Deretter foregår premieutdeling Det kan til slutt avholdes en kort avslutningstale fra arrangøren med hilsninger til personer som har hatt spesielle oppgaver under konkurransen VIDEOOPPTAK 29.0 Arrangøren er ansvarlig for at det blir tatt opp video av konkurransen 29.1 Det er tillatt for publikum å filme DOMMERSKJEMA 30.1 Dommerskjema kan fås tilsendt fra NGTF Arrangøren skal sørge for at alle dommerskjemaer er fylt ut på forhånd med gymnast/lag, klasse, dato etc Dommerskjemaene skal trykkes opp i tre/fire farger. En for hver dommer dommer 1 - hvit farge dommer 2 - rosa farge dommer 3 - grønn farge dommer 4 - blå farge Side 17

18 30.4 Følgende dommerskjema skal brukes; OVERDOMMERSKJEMA (valgfritt hør med overdommer) DOMMERSKJEMA FOR SELVVALGT DOMMERSKJEMA FOR PAR OG TROPP DOMMERSKJEMA FOR OBLIGATORISKE ØVELSER DOMMERSKJEMA FOR KORTPROGRAM DOMMERSKJEMA REKRUTT ELEMENTER TREKKSKJEMA ARBEIDSSKJEMA SJEKKLISTER Side 18

19 31.0 Ansvarsoppgaver Sekretariat Arb.oppgaver Ansvar Dato utført Dobbeltsjekk Lage og sende ut invitasjon Sørge for at konkurransen utlyses i Gym&Turn og på Sende ut annengangs informasjon til deltakerne Ta imot klubbene fredag kveld på skolen Besørge stevnekontor hele konkurransen lørdag og søndag Ansvar for sekretariat med utregning av poeng Kontakte NGTF for tildeling av dommere Ordne med informasjon, reise og opphold til dommere Skaffe bisittere Skaffe karakteroppvisere Sørge for premier til alle klasser Skaffe, kopiere og fylle ut dommerskjemaer Skaffe og fylle ut diplomer Avholde ledermøte lørdag morgen Oppnevne en jury jfr. Reglement Trekke startrekkefølge Trekke sett obligatoriske øvelser Lage informasjonskonvolutt til alle lag Arrangere draktsjekk Skaffe oppviserblokker Sørge for kopimaskin i hallen Skaffe speaker Sette opp kjøreplan for hele helgen Skaffe kalkulator, penner, stiftemaskin, 2 stoppeklokker, konvolutter til dommerskjema, hullemaskin, konvolutter til musikk og papir Sjekke at alle har konkurranselisens Ta imot CDer og legge i startrekkefølge Ta imot konferansierkort og sortere disse Ansvar for premieutdeling Ansvar PC m/program for utregning Innmarsjmusikk, nasjonalsangen, fanfare Rydde sekretariatet Side 19

20 Skaffe og fylle ut diplomer Kontakte pressen, media Kjøpe blomster/presang Ettersende resultatliste til Teknisk Komité Sportsdrill ved dommeransvarlig (2 eksemplarer) Ettersende resultatliste til NGTF ved ansvarlig konsulent Skaffe bakgrunnsmusikk til obligatoriske øvelser Sette av et rom til dommermøte Avholde møte med bisitterne Side 20

21 32.0 Ansvarsoppgaver Hallkomité Arb.oppgaver Ansvar Dato utført Dobbeltsjekk Sjekke at musikkanlegg og mikrofon fungerer Få en person til å kjøre musikken Sørge for førstehjelpsskrin/utstyr (m/isposer) Sørge for at førstehjelp er tilstede undere hele konkurransen Ansvar for åpningsseremonien Stå for billettsalg (samt kjøpe inn billetter) Sørge for at man har nok vekslepenger Ta video av hele konkurransen Kopiere og sende ut solgte videoer innen 1 mnd Skaffe 2 store flagg Skaffe to jenter i bunad til å bære flagg Ordne navneskilt til alle lagene Ordne seierspaller Skaffe podium med bord, stoler til dommerne (5 stk) Sette opp bord til bisitterne (2 stk) Skaffe 2 stk som kan bringe dommerskjemaer Sørge for at en person har ansvar for å sende gymnastene ut på gulvet Moppe gulvet i pausene Sette opp bord med vann og kopper der gymnastene kommer ut av gulvet Sette opp bord og stoler til karaktervisere (4 stk) Ordne hallen lørdag morgen Rydde hallen søndag kveld Lage til kiss & cry stand Ordne bord og stol til sekretariatet og speaker Tape/merke konkurransegulvet 15 x 18 meter Merke garderobene m/klubbnavn Skaffe 3 hvite laken til seierspallen Sette opp premiebord Lage kryss på gulvet hvor gymnasten skal stå under obligatoriske øvelser (ref. pkt ) Side 21

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) 20143 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM SPRANGRIDNING 200 Generelt... 4 KAP 2 SPRANGBANER 201 Banen... 5 202 Adgang til banen...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF

Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF Gyldig fra 01.09.2014-31.03.2019 www.nkk.no Norsk Kennel Klubs regler for drivende hunder tilsluttet NHKF INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER....

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Arbeidsinstruks for bisittere

Arbeidsinstruks for bisittere Arbeidsinstruks for bisittere Formål: Oppgaver: Framtreden: Egenskaper: Hvem: Habilitet: Diskresjon: Honorar: Materiell: Bisitterne skal assistere dommerne med skriving, utregning og sortering av dommerpapirer.

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer