Norges Gymnastikk og Turnforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Gymnastikk og Turnforbund"

Transkript

1 Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf Fax: Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Arrangørveiledning, Norgesmesterskap i Sportsdrill Kan også brukes i forbindelse med andre nasjonale konkurranser. pr. 1.MARS 2009

2 TIL ARRANGØRER AV SPORTSDRILL KONKURRANSER Dette heftet er ment som en hjelp til dere som skal arrangere en sportsdrill konkurranse. Dette gjelder for alle konkurranser som blir avholdt i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, både på nasjonalt-, krets- og lagsplan. Teknisk komité Sportsdrill synes det er viktig at alle konkurranser som blir arrangert innen idretten sportsdrill følger de retningslinjer (prosedyrer), regler og statutter som til enhver tid er gjeldene. Dette for å sikre god kvalitet på konkurransene. Samtidig skal heftet fungere som en sikkerhet til den enkelte arrangør på at gjeldene regler blir overholdt. Hvis det skulle være spørsmål utover det som blir beskrevet i dette heftet, ta gjerne kontakt med Teknisk komité Sportsdrill. Med dette ønsker vi den enkelte arrangør av sportsdrill konkurranser lykke til. Vennlig hilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund Teknisk komité Sportsdrill Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1.0 PRAKTISK ORGANISERING AV KONKURRANSENE KVALIFIKASJONER ALDERSBESTEMMELSER KLASSER Obligatoriske øvelser Kortprogram Obligatoriske elementer med kropp for rekrutter Individuell konkurranse Par konkurranse Tropp DOMMERE BISITTERE Jury Juryens ansvarsområder: KARAKTERVISERE LØPERJENTER/GUTTER TEST AV KONKURRANSEHALL REKKEFØLGE I KONKURRANSER INNLEDENDE RUNDER OG FINALER INNBYDELSE/ANNONSERING PÅMELDINGSAVGIFTER ETTER PÅMELDINGSFRISTEN INFORMASJON TIL DELTAKERNE UTREGNING AV POENGSUMMER RETNINGSLINJER FOR PREMIERING DRAKTSJEKK KONKURRANSEGULVET SPEAKER TJENESTE MUSIKK BEVERTNING OG SALG ETTER KONKURRANSEN PRESSE HELSEPERSONELL TEMPERATUR I KONKURRANSEHALLEN ÅPNING AV KONKURRANSEN KONKURRANSEAVSLUTNING VIDEOOPPTAK DOMMERSKJEMA Ansvarsoppgaver Sekretariat Ansvarsoppgaver Hallkomité Ansvarsoppgaver Komité for overnatting og skole Ansvarsoppgaver Komité for bevertning Plikter og rettigheter for dommere i NGTFs konkurransegrener NGTFs reklamebestemmelser tekstiler NGTFs adgangskort NIFs retningslinjer alkohol og idrett ETTERARBEID Media Distribusjon av resultater Rapportering til NGTF Returnering av premier og diplomer Fakturering av dommerutgifter Gjennomføring Trener- og dommermøte Del 1: Trenermøtet Del 2: Dommermøtet Side 3

4 40.2 Defilering og åpning Defilering og premieutdeling Avslutning Bankett Generelt Lokalet Mat og drikke Taler Underholdning Musikk og sosialt etter mat Lengde på banketten i tid Økonomi Opptak av DVD Dopingkontroll NGTFs samarbeidspartner Arrangørens egne samarbeidspartnere Markedsføring og media Markedsføring generelt Innsalg og forhåndsreportasje Pressemeldinger Ivaretakelse Forsikringer Side 4

5 1.0 PRAKTISK ORGANISERING AV KONKURRANSENE 1.1 For å lette konkurranseforberedelse og gjennomføring anbefales det at man deler inn i fire hovedkomiteer; komité for sekretariat, hallkomité, komité for overnatting og skole, samt komité for bevertning. Det er laget huskelister for hver av de 4 komiteene som skal være til hjelp (Sjekklistene ligger vedlagt). Vi vil i dette heftet foreslå hvilke komiteer som har ansvar for de ulike oppgavene. Dette er kun til veiledning. Arrangør står selvsagt fritt til å organisere arbeidet med konkurransen slik de selv mener det er mest hensiktsmessig så lenge retningslinjer, reglement og statutter blir overholdt. 2.0 KVALIFIKASJONER 2.1 Alle gymnaster som stiller til konkurranse i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF), skal være tilsluttet lag/forening i NGTF og ha betalt konkurranselisens. Arrangøren plikter dermed å se til at alle deltakerne foreviser bevis på betalt lisens før konkurransestart (ansvar; Sekretariat). 2.2 En gymnast kan kun representere et lag i løpet av en sesong, skoleåret. Dette gjelder ikke rekrutter. Barn til og med 12 år som melder overgang fra et lag til et annet lag, skal ha full rett til å delta aktivt i konkurranser for nytt lag straks overgangen er registrert (ansvar; Sekretariat). 2.3 En gymnast kan ikke delta i flere tropper eller par i samme konkurranse, verken i eget lag eller for andre lag. 3.0 ALDERSBESTEMMELSER Følgende aldersbestemmelser vil være gjeldene ved alle sportsdrill konkurranser. 3.1 Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb. 3.2 Barn kan delta i regionale og nasjonale konkurranser fra det året de fyller 11 år. Konkurransene skal være åpne, det vil si at det ikke skal være krav til kvalifisering. Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. Gymnaster i alderen 11 og 12 år vil tilhøre rekruttklassen. 3.3 Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser i Norden og Nordkalotten. Nordkalotten omfatter Sverige, Finland og Norge, samt samarbeid innenfor Barentsregionen (Russland). Med åpne konkurranser menes at det ikke er krav til kvalifisering. 3.4 Barn frem til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i Norgesmesterskap, Europamesterskap og Verdensmesterskap. Side 5

6 3.5 Gymnaster i alderen 13 til 16 år vil tilhøre juniorklassen. Denne aldersklassen er gjeldene fra og med det året gymnasten fyller 13 år og t.o.m. det året gymnasten fyller 16 år. Aldersbestemmelsene gjelder for både individuelle gymnaster og par. 3.6 Gymnaster i alderen 17 år og eldre vil tilhøre seniorklassen. Aldersklassen gjør seg gjeldene fra og med det året gymnasten fyller år. Aldersinndeling for tropper er følgende; Rekrutt tropp: år Tropp: 13 år og eldre 3.7 Det er ingen øvre aldersgrense i sportsdrill. 3.8 Det gis ingen dispensasjon for nedre aldersgrense. 3.9 Det er arrangørenes plikt å påse at disse aldersbestemmelsene overholdes. Dette gjøres ved å be om fødselsdato ved påmelding (ansvar; Sekretariat). 4.0 KLASSER 4.1 I sportsdrill konkurreres det i klasser for individuelle, par og tropp. 4.2 Individuell konkurranse innebærer både obligatoriske øvelser, kortprogram og selvvalgt program. I tilegg skal rekruttene gjennomføre obligatoriske elementer med kropp. 4.3 Obligatoriske øvelser Obligatoriske øvelser skal utføres bare av de individuelle gymnastene og teller 25 % av den totale poengsum Obligatoriske øvelser deles inn i nasjonal klasse for junior og rekrutt og elite klasse for senior Obligatoriske øvelser gjennomføres av den enkelte gymnast uten musikk. Det skal være lav bakgrunnsmusikk (Ansvar; Hallkomité) Gjennomsnittlig tar de obligatoriske elite/sr øvelsene ca. 5 minutter pr. gymnast. Dette iberegnet gjennomføring av øvelsen, dømming samt tiden det tar for gymnasten å gå inn og ut av gulvet. Dette gjelder også kortprogram. Nasjonal klasse/jr + rekrutt tar ca 3 minutter inkludert dømming. 2 dommersett Gymnasten skal stå ca. 3-4 meter fra dommerne. Arrangøren skal lage et kryss på gulvet med godt synlig tape slik at gymnastene til enhver tid vet hvor de skal stå (Ansvar; Hallkomité). Side 6

7 4.3.6 Først skal obligatoriske øvelser for nasjonal klasse gjennomføres, deretter obligatoriske øvelser for elite klasse Teknisk arrangør trekker hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres av gymnaster i eliteklassen. Gymnastene i nasjonal klasse utfører det sett obligatoriske øvelser som ikke ble trukket for elite klassen. Eks; Hvis junior utfører Sett A skal senior utføre Sett B Hvilket sett obligatoriske øvelser som skal utføres trekkes primært dagen før konkurransestart. Teknisk arrangør skal sørge for at alle deltakere får beskjed om resultatet av trekningen samtidig, senest 2 timer før konkurransestart. Unntak: Junior gymnaster som stiller til VM/EM-uttak må i tillegg stille i obligatoriske øvelser, eliteklasse. De skal gjennomføre det samme settet som er trukket for seniorene. Senior gymnaster som stiller til VM/EM-uttak må i tillegg stille i kortprogram. Dette skal gjennomføres i minst 1 konkurranse før EM/VM? 4.4 Kortprogram Kortprogram utføres av individuelle senior gymnaster I perioden kjøres kortprogram som separat konkurranse, deretter planlegges det at kortprogram og selvvalgt skal legges sammen (25/75 %) og obligatoriske øvelser elite går ut som obligatorisk konkurranse for individuelle senior gymnaster. Unntak: Senior gymnaster som stiller til VM/EM uttak må stille i kortprogram i minst 1 konkurranse før EM/VM fom Samme som siste avsnitt i kap Det er ingen finale i kortprogram Det er ingen tidtaking for kortprogram Kortprogram utføres til standard musikk. Det er en musikk som er lik for alle individuelle kvinnlige senior gymnaster og en annen som er lik for alle individuelle mannlige senior gymnaster. Musikken kan fås hos NGTF v/ konsulent Sportsdrill Konkurransen for kortprogram kjøres etter obligatoriske øvelser og før åpningsseremonien Det er ingen prøving av konkurransehallen for kortprogram. Det er ingen offisiell oppvarming for gymnastene før kortprogram Det er lukket bedømming i kortprogram. Poengsum for konkurransen vil foreligge umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet. Resultatlisten vil være tilgjengelig for gymnaster, dommere, trenere og publikum. Vinner offentliggjøres først, deretter 2. og 3.plass. Side 7

8 4.5 Obligatoriske elementer med kropp for rekrutter Alle rekrutter som stiller i individuell klasse må utføre obligatoriske øvelser nasjonal klasse, selvvalgt program og fra og med vil det også bli krav om at det utføres 4 obligatoriske elementer med kropp. Hensikten med dette er å stimulere til økt satsing på kroppsteknikk hos gymnastene Karakterene for de obligatoriske elementene legges ikke sammen med karakterene for obligatoriske øvelser og selvvalgt program, men utgjør en egen resultatliste. Deltakelse i denne klassen er likevel obligatorisk for individuelle rekrutter Det er ingen finale i obligatoriske elementer Det er ingen tidtaking for obligatoriske elementer for rekrutter Obligatoriske elementer utføres til bakgrunnsmusikk som er lik for alle gymnaster Konkurransen for obligatoriske elementer kjøres etter obligatoriske øvelser, før kortprogram og før åpningsseremonien Fire gymnaster starter i hvert sitt hjørne av konkurransegulvet. De utfører der ett av de fire elementene foran 1 dommer. På signal fra dommer roterer gymnastene mot venstre og utfører neste element. Slik fortsetter gymnastene til de 4 elementene er utført Hvilket element de ulike gymnastene skal starte med avhenger av startnummer. Start nummer 1 begynner med splitt hopp, nummer 2 med 1 turn, nummer 3 med illusjon og nummer 4 med hjul. Denne rekkefølgen roterer inntil alle gymnastene har utført sine obligatoriske elementer (dvs. nummer 1, 5 og 9 starter med splitthopp, nummer 2, 6, 10 starter med 1 turn osv.). 4.6 Individuell konkurranse Alle gymnaster skal utføre et selvvalgt program Det individuelle programmet teller 75 % av den totale poengsummen Programvarighet Varighet for individuelt program rekrutter er fra 1.00 til 1.30 minutter. Varighet for individuelt program junior er fra 1.30 til 2.00 minutter. Varighet for individuelt program senior er fra 2.00 til 2.30 minutter. Det regnes +/- 10 sekunder pga. forskjeller på CD spillere Tidtaking blir foretatt av bisitter(e) under konkurransen. Side 8

9 4.7 Par konkurranse Alle par skal utføre et par program bestående av 2 personer Parprogrammet teller 100 % Hvis ønskelig kan et par bestå av gymnaster av begge kjønn Programvarighet Programvarigheten for rekrutt par er fra 1.00 til 1.30 minutter. Programvarigheten for junior par er fra 1.30 til 2.00 minutter. Programvarigheten for senior par er fra 2.00 til 2.30 minutter. Det regnes +/- 10 sekunder pga. forskjeller på CD spillere Tidtaking blir foretatt av bisitter(e) under konkurransen. 4.8 Tropp En tropp skal fremføre et selvvalgt troppsprogram som skal bestå av minimum 4 gymnaster og maksimum Troppsprogrammet teller 100 % Tropper som stiller i uttakingskonkurranse til Verdensmesterskap og Europamesterskap skal bestå av minimum 6 gymnaster og maksimum 8 gymnaster Hvis ønskelig kan en tropp bestå av gymnaster av begge kjønn Programvarighet for rekruttropper er minimum 1.30 og maksimum 2.00 minutter. Det regnes +/- 10 sekunder pga. forskjeller på CD spillere. Programmet kan dermed ha en varighet fra 1.40 til 2.10 minutter før det trekkes for overtid/undertid Programvarighet for tropp er minimum 3.00 og maksimum 3.30 minutter. Det regnes +/- 10 sekunder pga. forskjeller på CD spillere. Programmet kan dermed ha en varighet fra 2.50 til 3.40 minutter før det trekkes for overtid/undertid Tidtaking blir foretatt av bisitter(e) under konkurransen. Side 9

10 5.0 DOMMERE 5.1 Nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap bedømmes av 5 dommere oppnevnt av NGTF. Det deles inn i 2 dommersett med 2 dommere i hvert sett. Overdommer er tellende kun dersom karakterene er for langt fra hverandre innad i et av dommersettene. Den av dommerne med størst erfaring blir av NGTF oppnevnt som overdommer. Ved liten påmelding til konkurransen kan det søkes dispensasjon på antall dommere. 5.2 Nasjonale arrangører blir tilsendt oversikt over oppnevnte dommere for konkurransen. 5.3 Arrangør tar kontakt med dommerne minimum 4 uker før konkurransestart med opplysninger om konkurransen, antall påmeldte osv. (Ansvar; Sekretariat). 5.4 Arrangøren skal bestille reise, og sørge for kost og losji for den enkelte dommer. (Ansvar; Sekretariat) 5.5 Dommerne plasseres ved bord, minimum 2 meter fra konkurransegulvet på en hevet seksjon eller oppe blant publikum dersom det er tribuner (Ansvar; Hallkomité). 5.6 Dersom dommerne blir sittende mot publikum, er det ønskelig med duk ned til gulvet i denne retningen (Ansvar; Hallkomité). 5.7 Arrangøren skal sørge for at dommerne har et eget rom til dommermøte (Ansvar; Hallkomité). 6.0 BISITTERE 6.1 Arrangøren har plikt til å oppnevne 3-4 bisittere som godkjennes av overdommer (Ansvar; Sekretariat). 6.2 En bisitter skal være fylt 14 år og ha god kjennskap til sportsdrill. 6.3 Bisitterne skal være kledd i pent tøy eller hel treningsdress. Dongeri tillates ikke. 6.4 Arrangøren skal sørge for at bisitterne har 1 trekkskjema pr. deltaker, samt stoppeklokke, blyant og kladdepapir (Ansvar; Sekretariat). 6.5 Arrangøren skal sørge for at det avholdes et møte for bisitterne sammen med overdommer før konkurransestart for å klargjøre arbeidsoppgavene (Ansvar; Hallkomité). 7.0 Jury Jury ved norgesmesterskap alle konkurransegrener Arrangør må sørge for at det opprettes en jury. Side 10

11 Jury skal bestå av: Et medlem av TKGH, eller en fagperson som blir oppnevnt av komiteen. Overdommer Samt en fagkompetent person, evt. konkurranseleder ( Oppnevnes av TKGH ) 7.1 Juryens ansvarsområder: 1. Være til stede på dommermøte 2. Behandle protester av teknisk art og avgjøre disse. Juryens og dommernes avgjørelser kan ikke appeleres. Bedømmingen av mesterskapet er et dommeransvar og avgjøres av de oppsatte dommerne. Juryen kan ikke behandle saker av denne karakter. 3. Alle protester skal fremsettes skriftlig for juryen, og være undertegnet av ansvarlig person. 4. Protesten skal leveres til juryen umiddelbart, og senest 15 minutter etter at det forhold som det skal protesteres på har oppstått. 5. Rett til å fremme en protest har: Påmeldte ledere/trenere Deltakende gymnaster som ikke har med seg leder/trener 6. Ingen har rett til å fremme protest på vegne av andre enn seg selv eller den vedkommende er påmeldte leder/trener for. 7. Juryen skal straks behandle en protest. 8. Juryen skal sørge for at resultatet av konkurransen ikke bekjentgjøres før juryens arbeide er avsluttet. 10. Juryen skal sende rapport til forbundsstyret fra sitt arbeide. 11. NGTF dekker utgifter til billigste reisemåte, hotellovernatting og forpleining for De representanter TKGH har oppnevnt til å sitte i juryen. 7.0 KARAKTERVISERE 7.1 Arrangøren har plikt til å oppnevne karaktervisere som godkjennes av overdommer. (Ansvar; Hallkomité) 7.2 En karakterviser skal være fylt 14 år og ha noe kjennskap til sportsdrill. 7.3 Karakterviserne skal være kledd i pent tøy eller hel treningsdress. Dongeri tillates ikke. 8.0 LØPERJENTER/GUTTER 8.1 Arrangøren må besørge personer som kan bringe dommerskjemaene fra dommerbordet til karakterviserne, samt til sekretariatet. Dersom barn benyttes må disse læres godt opp slik at de vet hvor de skal hente og levere skjemaene. 8.2 Arrangøren skal sørge for at det avholdes et møte for løperjentene/guttene sammen med overdommer før konkurransestart for å klargjøre arbeidsoppgavene. Side 11

12 8.3 Karakterseddel fra overdommer går direkte til karakter framviserne. Trekket er derfor ikke med i disse poengsummene. Endelig poengsum blir offentliggjort på resultatlistene etter endt konkurranse. 9.0 TEST AV KONKURRANSEHALL 9.1 Det bør avsettes tid før konkurransen til 5 minutters test av konkurransegulvet for alle startende, gjerne kvelden før eller før åpningsseremonien. Konkurransen bør ikke avbrytes av oppvarmingsperioder. Det er opp til teknisk arrangør å sette sammen grupper på det antall gymnaster som skal prøve konkurransegulvet samtidig. Av sikkerhetsmessige grunner bør det ikke være for mange. 9.2 Det skal ikke avholdes oppvarming for obligatoriske øvelser, kortprogram eller elementer for rekrutter REKKEFØLGE I KONKURRANSER 10.1 Teknisk arrangør skal før konkurransestart foreta trekning av rekkefølge i klassene for tropp, par, individuell og obligatoriske øvelser, kortprogram og rekrutt elementene (Ansvar; Sekretariat) Det foretrekkes at rekkefølgen blir sendt ut til deltakende lag minimum en uke før konkurransestart (Ansvar; Sekretariat) I finalen starter gymnastene i omvendt rekkefølge av resultatene fra foregående runde Dersom det oppstår feil i trekningen f.eks. at en gymnasts navn er glemt - skal hele trekningen gjøres om igjen Ved nasjonale konkurranser hvor det er åpningsseremoni skal konkurranse for obligatoriske øvelser, kortprogram og rekrutt elementene avholdes før denne eller som siste klasse etter innledende runde INNLEDENDE RUNDER OG FINALER 11.1 Det skal avholdes innledende runde og finale i alle konkurranser. Innledende runde kan utgå dersom påmeldingen tilsier at alle lag går til finale Arrangøren skal foreta en rangering av de beste gymnastene til finale etter dommerresultatene. Se reglementet for antall gymnaster til finalen Det må søkes dispensasjon til TKSD for å fravike fra reglement (Se reglement). Side 12

13 12.0 INNBYDELSE/ANNONSERING 12.1 Innbydelse til sportsdrill konkurranser skal inneholde følgende opplysninger: Konkurransested og dato Hvilken type konkurranse (f.eks.lagskonkurranse, kretskonkurranse, nasjonal konkurranse eller NM) Om det er uttakskonkurranse til EM/VM, evt. andre internasjonale konkurranser Hvilke klasser det konkurreres i (individuell rekr/jr./sen, par rekr/jr./sen eller rekrutt tropp/jr./sr.tropp Påmeldingsfrist Startkontingent Overnattingstilbud Informasjon om eventuelle andre aktiviteter i løpet av konkurransen Kontaktperson 12.2 Ved nasjonale konkurranser anbefales arrangøren å sørge for at konkurransen legges ut på NGTF/klubbens nettsider. Ved NM skal dette gjøres PÅMELDINGSAVGIFTER NGTF har besluttet at det skal være et øvre tak for påmeldingsavgifter i konkurranser. Disse er som følger; Individuelle maks: 400,- Par maks: 400,- Tropper maks: 200 pr. person Arrangøren har anledning å tilby billigere konkurranseavgifter enn dette ETTER PÅMELDINGSFRISTEN 14.1 Arrangøren beregner den totale ca. tiden for konkurransen (Ansvar; Sekretariat) Arrangøren skal også sette opp en konkurranseplan/kjøreplan, der det skal fremgå ca. når de ulike klassene skal starte, pauser, beregnet tid for premieutdeling og avslutning (Ansvar; Sekretariat) Arrangøren må deretter foreta trekning av startrekkefølgen Det må avsettes 1 time til dommermøte og ledermøte før konkurransestart og 15 min til forberedelse av bisitterne. Side 13

14 15.0 INFORMASJON TIL DELTAKERNE 15.1 Etter påmeldingsfristen skal arrangøren sende ut ytterligere informasjon til lagene minimum 3 uker før konkurransestart. Informasjonen skal inneholde: Tidsplan for konkurransen Startrekkefølge Eventuelle opplysninger om overnatting, sosialt samvær Informasjon om hvor idrettshallen ligger (adresse, ankomst, kart etter behov) Informasjon om takhøyde Dommere (Ansvar; Sekretariat) 16.0 UTREGNING AV POENGSUMMER 16.1 Informasjon om hvordan utregningen skal utføres står beskrevet i reglementet under den enkelte klasse RETNINGSLINJER FOR PREMIERING 17.1 Minimum 1/3 av gymnastene i hver klasse skal premieres (junior og senior) Under NM konkurranse vil NGTF premiere vinnere i hver klasse i tilegg til premier fra arrangør I rekruttkonkurranse for barn i aldersklassen 11 og 12 år skal alle deltakerne premieres likt. 1, 2 og 3 plass skal i tillegg premieres med medalje I konkurranser for barn under 11 år skal alle gymnastene premieres likt Det er ønskelig med diplom til alle deltakerne. Diplom kan bestilles hos NGTF på forbundskontoret om ønskelig Det er vanlig at også dommerne mottar en enkel gavepremie etter endt konkurranse DRAKTSJEKK 18.1 Arrangør er ansvarlig for å skaffe en person som sjekker at gymnastenes drakter er i henhold til reglementet. Ved tvil/usikkerhet kontaktes overdommer. Dette skal gjøres før konkurransestart (Ansvar; Sekretariat). Side 14

15 19.0 KONKURRANSEGULVET 19.1 Arrangøren har ansvar for at konkurransegulvet markeres og er godt synlig for gymnastene. Konkurransegulvets størrelse for alle klasser er 15 x 18 meter. Merkingen av gulvet må være sentralt i hallen. Publikum plasseres slik det er hensiktsmessig (Ansvar; Hallkomité). Takhøyden i hallen må være minst 8 meter uten søyler over hele konkurransefeltet SPEAKER TJENESTE 20.1 Speaker leder konkurransen, og er viktig for at avviklingen skal gå etter planen. Det er speaker som er ansvarlig for at konkurransen flyter (Ansvar; Hallkomité) Dersom ikke arrangøren ønsker noe annet er det speaker som leder åpningen og avslutningen av konkurransen Speaker har ansvaret for å gi klarsignal til gymnastene når de kan entre konkurransegulvet. Speaker bør også informere om hvem som skal holde seg klar for konkurranse Speaker skal til enhver tid være oppdatert om endringer konkurransegjennomføringen og skal sørge for at denne informasjonen blir formidlet til musikk ansvarlig og publikum Dersom ikke arrangøren ønsker annet, kan speaker lede premieutdelingen Speaker har fortløpende kontakt med dommerne som gir klarsignal for neste gymnast. (Ansvar; Hallkomité) 21.0 MUSIKK 21.1 Arrangøren skal sørge for at det er god kvalitet på musikkanlegget i konkurransehallen Det er ønskelig med et hastighets regulerende musikkanlegg Musikkanlegget må inneholde CD-spiller som spiller brente CD er Musikk ansvarlig må til enhver tid sørge for at riktig musikk avspilles til riktig konkurransegymnast Musikk ansvarlig må til enhver tid sørge for riktig volum og lydnivået skal ikke overgå 80 desibel på en frekvens av 1000 hertz. Dette kan måles med et sonometer. Side 15

16 22.0 BEVERTNING OG SALG 22.1 Avhengig av konkurransens lengde skal arrangøren sørge for bevertning ved dommerbordet (Ansvar; Komité for bevertning) Det er opp til den enkelte arrangør hvorvidt det skal selges inngangsbilletter, lodd, forfriskninger under konkurransen (Ansvar; Hallkomité) Dersom konkurransen er langvarig og det ikke er noe å få kjøpt i hallen, bør dette opplyses i informasjonsskrivet til lagene (Ansvar; Sekretariat) ETTER KONKURRANSEN 23.0 Dommerskjema og endelig resultatliste deles ut eller ettersendes til alle dommere og alle deltakende klubber (Ansvar; Sekretariat) Arrangør må sørge for at endelig resultatliste blir gitt til NGTF v/konsulent direkte etter konkurransen og legges ut på nettet PRESSE 24.1 Det er ønskelig at arrangøren kontakter lokalpressen og får disse interessert i konkurransen Ved nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap skal arrangøren sende ut pressemelding til de største avisene og TV-kanalene på forhånd og sende ut resultatene umiddelbart etter konkurransen HELSEPERSONELL 25.1 Arrangøren er pliktig til å ha førstehjelp, eller eventuelt en oppnevnt ansvarlig medisinsk person tilstede i hallen under hele konkurransen; også under oppvarming TEMPERATUR I KONKURRANSEHALLEN 26.1 Arrangøren har ansvar for at konkurransehall og treningshall skal ha minimum 20 grader og maksimum 30 grader når den er i bruk. Side 16

17 27.0 ÅPNING AV KONKURRANSEN 27.1 Ved åpning av konkurransen skal alle gymnaster, trenere, dommere, foreldre og publikum ønskes velkommen til konkurranse Det skal være defilering av alle gymnastene ved åpning av konkurransen Dommerne skal presenteres Ved NM skal nasjonalsangen avspilles og alle gymnastene hilser. Konkurransen åpnes og avsluttes av NGTF`s styreoppnevnte representant KONKURRANSEAVSLUTNING 28.1 Ved konkurranse avslutning skal alle gymnaster defilere Deretter foregår premieutdeling Det kan til slutt avholdes en kort avslutningstale fra arrangøren med hilsninger til personer som har hatt spesielle oppgaver under konkurransen VIDEOOPPTAK 29.0 Arrangøren er ansvarlig for at det blir tatt opp video av konkurransen 29.1 Det er tillatt for publikum å filme DOMMERSKJEMA 30.1 Dommerskjema kan fås tilsendt fra NGTF Arrangøren skal sørge for at alle dommerskjemaer er fylt ut på forhånd med gymnast/lag, klasse, dato etc Dommerskjemaene skal trykkes opp i tre/fire farger. En for hver dommer dommer 1 - hvit farge dommer 2 - rosa farge dommer 3 - grønn farge dommer 4 - blå farge Side 17

18 30.4 Følgende dommerskjema skal brukes; OVERDOMMERSKJEMA (valgfritt hør med overdommer) DOMMERSKJEMA FOR SELVVALGT DOMMERSKJEMA FOR PAR OG TROPP DOMMERSKJEMA FOR OBLIGATORISKE ØVELSER DOMMERSKJEMA FOR KORTPROGRAM DOMMERSKJEMA REKRUTT ELEMENTER TREKKSKJEMA ARBEIDSSKJEMA SJEKKLISTER Side 18

19 31.0 Ansvarsoppgaver Sekretariat Arb.oppgaver Ansvar Dato utført Dobbeltsjekk Lage og sende ut invitasjon Sørge for at konkurransen utlyses i Gym&Turn og på Sende ut annengangs informasjon til deltakerne Ta imot klubbene fredag kveld på skolen Besørge stevnekontor hele konkurransen lørdag og søndag Ansvar for sekretariat med utregning av poeng Kontakte NGTF for tildeling av dommere Ordne med informasjon, reise og opphold til dommere Skaffe bisittere Skaffe karakteroppvisere Sørge for premier til alle klasser Skaffe, kopiere og fylle ut dommerskjemaer Skaffe og fylle ut diplomer Avholde ledermøte lørdag morgen Oppnevne en jury jfr. Reglement Trekke startrekkefølge Trekke sett obligatoriske øvelser Lage informasjonskonvolutt til alle lag Arrangere draktsjekk Skaffe oppviserblokker Sørge for kopimaskin i hallen Skaffe speaker Sette opp kjøreplan for hele helgen Skaffe kalkulator, penner, stiftemaskin, 2 stoppeklokker, konvolutter til dommerskjema, hullemaskin, konvolutter til musikk og papir Sjekke at alle har konkurranselisens Ta imot CDer og legge i startrekkefølge Ta imot konferansierkort og sortere disse Ansvar for premieutdeling Ansvar PC m/program for utregning Innmarsjmusikk, nasjonalsangen, fanfare Rydde sekretariatet Side 19

20 Skaffe og fylle ut diplomer Kontakte pressen, media Kjøpe blomster/presang Ettersende resultatliste til Teknisk Komité Sportsdrill ved dommeransvarlig (2 eksemplarer) Ettersende resultatliste til NGTF ved ansvarlig konsulent Skaffe bakgrunnsmusikk til obligatoriske øvelser Sette av et rom til dommermøte Avholde møte med bisitterne Side 20

21 32.0 Ansvarsoppgaver Hallkomité Arb.oppgaver Ansvar Dato utført Dobbeltsjekk Sjekke at musikkanlegg og mikrofon fungerer Få en person til å kjøre musikken Sørge for førstehjelpsskrin/utstyr (m/isposer) Sørge for at førstehjelp er tilstede undere hele konkurransen Ansvar for åpningsseremonien Stå for billettsalg (samt kjøpe inn billetter) Sørge for at man har nok vekslepenger Ta video av hele konkurransen Kopiere og sende ut solgte videoer innen 1 mnd Skaffe 2 store flagg Skaffe to jenter i bunad til å bære flagg Ordne navneskilt til alle lagene Ordne seierspaller Skaffe podium med bord, stoler til dommerne (5 stk) Sette opp bord til bisitterne (2 stk) Skaffe 2 stk som kan bringe dommerskjemaer Sørge for at en person har ansvar for å sende gymnastene ut på gulvet Moppe gulvet i pausene Sette opp bord med vann og kopper der gymnastene kommer ut av gulvet Sette opp bord og stoler til karaktervisere (4 stk) Ordne hallen lørdag morgen Rydde hallen søndag kveld Lage til kiss & cry stand Ordne bord og stol til sekretariatet og speaker Tape/merke konkurransegulvet 15 x 18 meter Merke garderobene m/klubbnavn Skaffe 3 hvite laken til seierspallen Sette opp premiebord Lage kryss på gulvet hvor gymnasten skal stå under obligatoriske øvelser (ref. pkt ) Side 21

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 www.gymogturn.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Arrangørveiledning Rytmisk Gymnastikk. Revidert 25. november 2015

Arrangørveiledning Rytmisk Gymnastikk. Revidert 25. november 2015 Arrangørveiledning Rytmisk Gymnastikk Revidert 25. november 2015 Forord Denne arrangørveiledningen består av anbefalinger, bestemmelser, retningslinjer og statutter, andre krav og gode råd, i forbindelse

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Invitasjon til NM 2011

Invitasjon til NM 2011 Invitasjon til NM 2011 Med NSFs tillatelse har Tripmakers gleden av å invitere til Norgesmesterskap i stup for junior og senior 2011. Teknisk arrangør: Sted: Tripmakers ved STU Ankerskogen svømmehall,

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 2 2015 Stevne dato: Lørdag 21. og Søndag 22. mars 2015 Stevnested: Sandefjord Svømmehall Arrangør: Sandefjordstuperne Svømmehall: Sandefjord Svømmehall

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

Aalesunds Turnforening inviterer til Landsfinale 2014 rytmisk gymnastikk

Aalesunds Turnforening inviterer til Landsfinale 2014 rytmisk gymnastikk Aalesunds Turnforening inviterer til Landsfinale 2014 rytmisk gymnastikk Dato: 14 16. November 2014 Sted: Borgundhallen Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund 12 km fra sentrum Takhøyde: 9 meter Konkurranse

Detaljer

Invitasjon til NM junior 2012

Invitasjon til NM junior 2012 Invitasjon til NM junior 2012 Med NSFs tillatelse har Bærum Stupklubb gleden av å invitere til Norgesmesterskap i stup for junior 2012. Teknisk arrangør: Bærum Stupklubb. Sted: Nadderudhallen. Tidspunkt:

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 1 i 2012 Stevne dato: 28-29 jan 2012 Stevnested: Sentralbadet, Bergen Arrangør: Bergen Stupeklubb Velkommen til Bergen for det første Tripp-Trapp stevnet

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser: Kontaktperson:

Detaljer

19. og 20. mars 2011

19. og 20. mars 2011 ved Norwegian Cheerleading & Dance Committee, har gleden av å invitere til NM i Cheerleading og Cheerdance 19. og 20. mars 2011 på Brunstad Conference Center, BCC, i Stokke. NM 2011 vil ha følgende kategorier:

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 4-2013 Stevne dato: Lørdag 26. + Søndag 27. 0ktober 2013 Stevnested: Nadderudhallen - Bærum Arrangør: Bærum Stupklubb Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser:

Detaljer

Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb

Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb Invitasjon til Tripp Trapp Konkurranse Stevne nr: 1 i 2015 Stevne dato: 31. januar 01. Februar Stevnested: Dysjaland Hallen, Sola Arrangør: Pingvin Stup klubb Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser:

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 ÅR) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015. Stordalshallen

INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015. Stordalshallen INFORMASJON TIL LAGENE Bodø 6. 8. februar 2015 Stordalshallen Vi ønsker alle velkommen til oss i B&OI Turn. Vi gleder oss til å tilbringe helgen sammen med dere. Vedlagt følger litt informasjon om KM-Helgen

Detaljer

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO - Et NM du ikke glemmer Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Christiania Taekwon-Do klubb i samarbeid med National Taekwon-Do

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 PROSEDYRER... 4 1.1 KVALIFIKASJONER... 4 1.2 ALDERSBESTEMMELSER... 4 1.3 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER... 5 1.4 KRAV

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 September, 2013

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Informasjon om Drill Grand Prix 2015

Informasjon om Drill Grand Prix 2015 Informasjon om Drill Grand Prix 2015 Oppdatert (2) informasjonsskriv om Drill Grand Prix 2015, 26. februar 2015. Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Fauske Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å

Detaljer

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Dato: 4-6.april Sted: Rakkestadhallen, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad Takhøyde: 9 m. Konkurranse Yngre

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 PROSEDYRER... 7 1.1 KVALIFIKASJONER... 7 1.2 ALDERSBESTEMMELSER... 7 1.3 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER... 9 1.4 KRAV

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb NM i Livredning 2012 Steinkjer 20.- 22. april VIKTIG INFORMASJON Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb har gleden av å invitere til NM i Livredning 20.- 22. april

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 KRITERIER UTTAK EM 2014 Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM junior

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR. UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14

INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR. UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14 SVØMMEGLEDE FOR ALLE Stav ang 1. og er, 30. 2. ok septe mbe tobe r, r 20 11 INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14 1970 Landsstevnet i Svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009

Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 Norgesmesterskap svømming - langbane 2009 for junior, senior og funksjonshemmede i Tøyenbadet i Oslo lørdag 11.- tirsdag 14.juli 2009 Innbydelse NM i svømming langbane 2009 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 4.-7. oktober 2007 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet rekruttstevne

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør

Håndbok for konkurransearrangør Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER... 2 2. ANSVAR... 2 3. GULV... 2 4. LYS... 2 5. MUSIKK-TIMING... 2 6. PYNT... 2 7. PREMIER... 3 8. INVITASJON... 3 9. DOMMERE...

Detaljer

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM Infoskriv nr.2 januar 2015 Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny komité periode.

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 2.-4. MAI 2014 For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp

Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Juni, 2015 Eurogym Sør Trøndelag Kretstropp Påmelding: All påmelding skjer via Sør Trøndelags ansvarlige Line Strømøy. - Første påmeldingsfrist fra lagene til STGTK er 28.September. Dette er mye tidligere

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON LES

VIKTIG INFORMASJON LES VIKTIG INFORMASJON LES Kjære deltager, trener, lagleder eller publikummer! Nå nærmer det seg NM Sprint i Hol! Dette dokumentet beskriver en del praktiske opplysninger om arrangementet. Vi håper du tar

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL

KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL KONKURRANSEREGLEMENT SPORTSDRILL I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 PROSEDYRER... 6 1.1 KVALIFIKASJONER... 6 1.2 ALDERSBESTEMMELSER... 6 1.3 KRAV OG RETNINGSLINJER FOR KONKURRANSER... 7 1.4 KRAV

Detaljer

Svømmeglede for alle. Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012

Svømmeglede for alle. Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012 2012 Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012 Landsstevnet i Svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte og godkjennelse, og etter deres lover og regler, har

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Sted: Sortland Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Sortland Svømme- og Livredningsklubb, på

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Tromsø 8. 10.februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Tromsø Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!!

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse til TYR-stevnet 2013 6 og 7. April 2013 NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014 Ålen Bocciaklubb i samarbeid med 25. - 26. OKTOBER Verket Flerbrukshall, Røros INDIVIDUELT NM I BOCCIA 2014 I anledning Ålen Bocciaklubb (Tidl. Helsesportslag)

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015 Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Tid: 10.-12. april 2015 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015- - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Velkommen til Kretsturnstevne for barn i Kabelvåg 5. til 7. juni 2015! Årets tema er «Turnfest i 125 år». Tanken bak årets tema er å vise

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Vi gjentar suksessen fra 2010, og det blir også i år De allsidiges superfinale og egen bestemannspremie til gutt og jente i årsklasse 1995.

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. Totalt kr. 30.000 i pengepremier Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Poseidon TYR Cup i Kjølneshallen,

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2 Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2014 i regi av Voss fallskjermklubb i perioden 29. Juli

Detaljer

Eiker Cheerleading Team Eagles

Eiker Cheerleading Team Eagles Eiker Cheerleading Team Eagles i samarbeid med NAIF seksjon cheerleading og cheerdance ønsker velkommen til WinterCup 2015 Lørdag 24. og søndag 25. januar 3. kvalifiseringscup til NM 2015 Åpent for alle

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med 8. - 9. MARS. Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98 79 TIL SAMTLIGE LAG NB! HUSK

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING

HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING HOVEDAVTALE FOR Landsdel ÅRSKLASSEMØNSTRING (Landsdel ÅMØ) I SVØMMING KONTRAKT AVTALE mellom Norges Svømmeforbund (NSF) og Setermoen Svømmeklubb 1. AVTALEPARTER Avtaleparter er Norges Svømmeforbund, heretter

Detaljer

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Kortbane Atlanterhavsbadet Kristiansund 26.-29. mars 2009 Som teknisk arrangør har Norodd Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 Mandal 13-15/4 Mandal Svømmeklubb Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

KONKURRANSER I NKLs REGI

KONKURRANSER I NKLs REGI KONKURRANSER I NKLs REGI NM OG NORGESCUP INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hva bør en søknad om å få arrangere konkurranser i NKL regi inneholde 2. Ansvar og oppgaver for arrangørlaug etter at arrangementet er tildelt

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP UTFOR

NORM FOR NORGESMESTERSKAP UTFOR NORM FOR NORGESMESTERSKAP UTFOR Arrangører som av NCF blir tildelt Norgesmesterskap(NM), plikter å gjennomføre dette etter denne norm. Om det ønskes spesifikke fritak fra norm skal dette gjøres klart ved

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 25.-28. september 2008 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2008. for junior, senior og funksjonshemmede HAMAR 10.-13. juli 2008

Norgesmesterskap svømming - langbane 2008. for junior, senior og funksjonshemmede HAMAR 10.-13. juli 2008 Norgesmesterskap svømming - langbane 2008 for junior, senior og funksjonshemmede HAMAR 10.-13. juli 2008 Innbydelse NM i svømming langbane 2008 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Hamar IL Svømming

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Invitasjon til. Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010. Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig

Invitasjon til. Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010. Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Invitasjon til Fredag 12. mars 2010 - Søndag 14. mars 2010 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig På vegne av Norges Svømmeforbund inviterer ROMA til ÅPENT

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2011

Innbydelse til Høstjakta 2011 Innbydelse til Høstjakta 2011 24. og 25. September 2011 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2011 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Vi er invitert til Bjerkvik på svømmestevne. Dette er et rekrutteringsstevne for de som er 14 år og yngre. Påmeldingen leveres til trener, evt. sendes på mail til lysaa@online.no

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2012

Innbydelse til TYR-stevnet 2012 Innbydelse til TYR-stevnet 2012 10. og 11. Mars 2012 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet 2012 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2015 I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler, har

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM:

NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM: NORM FOR NORGESMESTERSKAP I LANDEVEISSYKLING ARRANGØR SOM TILDELES NORGESMESTERSKAP FORPLIKTER SEG TIL Å ARRANGERE ETTER DENNE NORM: NM-Landevei skal arrangeres på den weekend/uke som er fastsatt av NCF.

Detaljer

Invitasjon til. Grenland Cup

Invitasjon til. Grenland Cup Kjølneshallen er kjent for å være et svært raskt basseng. Invitasjon til Grenland Cup 2011 SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Grenland Cup i Kjølneshallen Porsgrunn,

Detaljer

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013 Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013 Innbydelse Landsstevnet i svømming 2013 - side 2 Landsstevnet i svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte

Detaljer

Norgesmesterskapet i svømming

Norgesmesterskapet i svømming Norgesmesterskapet i svømming Kortbane For Senior og funksjonshemmede Stavanger svømmehall Torsdag 3. mars til søndag 6. mars 2005 side 1 Som teknisk arrangør har Team Stavanger, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Til: * Alle lag

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer