qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Brukerveiledning cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Studiehåndboken 2011/2012 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Høgskolen i Ålesund opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

2 Innholdsfortegnelse - Brukerveiledning Studiehåndboken 1.0 Innledning s Pålogging i studiehåndboken s Noen betraktninger om å klippe fra Word og lime inn i studiehåndboken s Finis Origine Pendet Resultatet avhenger av begynnelsen s Veien videre s Litt om fagbeskrivelser s Overordnet s Endringer s Utfylling av fagbeskrivelser s Gjengangere s Lagre og publisere s Plasseringer s Oversettelser s Sammenligne versjoner s Rediger s Studiebeskrivelser s Innledning s Studiets nivå s Læringsutbytte s Opptakskrav og rangering s Studiets innhold, oppbygging, og sammensetning s Tekniske forutsetninger s Internasjonalisering s Godkjenning s Revidering og lagring av studieplan s Emnetabeller og tekstblokker s Redigere eksisterende emnetabeller og tekstblokker s Opprette nye emnetabeller og tekstblokker s Innlegging av litteratur s Typer av litteratur s Legge til, fjerne og redigere litteratur i eksisterende litteraturliste s Legge til litteratur i ny litteraturliste s Avsluttende kommentarer s. 36 Vedlegg 1: Regelverk s. 37 Vedlegg 2: Begrepsavklaringer s. 38 Vedlegg 3: Saksbehandling s. 40 Vedlegg 4: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, s. 41 fastsatt av Kunnskapsdepartementet Vedlegg 5: Taksonomi s. 44 Vedlegg 6: Regler for fagkoder og fagnummerering s. 47 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 2

3 BRUKERVEILEDNING STUDIEHÅNDBOK 1.0 INNLEDNING Denne veiledningen er en kobling mellom brukergrensesnittet på web og Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser studieåret Brukerveiledningen er ikke uttømmende men forsøker å belyse de ulike delene og elementene som er tilstede i webløsningen og som skal fylles ut for å få en fullstendig og riktig studiehåndbok. Siden dette er en brukerveiledning i å fylle ut feltene i studiehåndboken, vil den kun i mindre grad ta for seg det tekniske og bakenforliggende aspektet ved webløsningen. Leseren bes om å ta en titt innom eksisterende beskrivelser som ligger på web og i studiehåndboken for Høgskolen i Ålesund, for å få en del tips om hvordan andre beskriver det temaet som du kanskje sitter og lurer på. Det som er et viktig nytt punkt i utfyllingen, er læringsutbytte. Her bør faglærer lese nøye det som er beskrevet og forsøke å knytte dette opp mot sitt eget fag i forhold til de mål som ligger til grunn for både studium og fag. Faglærer anbefales også å bruke sine kollegaer til å veilede og å komme med innspill på sine beskrivelser (kollegaveiledning). Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 3

4 1.1 PÅLOGGING I STUDIEHÅNDBOKEN Start webleseren din Lenken: https://www.hials.no/admin gir deg dette bildet: Tast inn ditt brukernavn (dette kan være det du bruker for å logge deg på din maskin, eller et du har fått tildelt av IT avdelingen) Tast inn ditt passord (dette kan være det du bruker for å logge deg på din maskin, eller et du har fått tildelt av IT avdelingen) Trykk på Logg inn knappen. Hvis du ikke kommer inn i Studiehåndboken kan dette skyldes feil brukernavn eller passord. Har du glemt passord? Gå til: Du må taste inn din e-post adresse ved Høgskolen og trykke Det nye passordet vil bli sendt til den e-postadressen du oppgir. Hvis du ikke kommer inn med nytt passord, må du ta kontakt med IT-avdelingen. Det kan være at du ikke har fått tildelt rettigheter til studiehåndboken. Følgende bilde vil nå komme til syne: Det går an å bytte passord under Personlig og Bytt passord HUSK da ditt nye passord. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 4

5 Du legger inn ditt eksisterende passord (det du allerede kjenner til, eller det du har fått tildelt via Glemt passord tjenesten). Du må legge inn ditt nye passord og deretter verifisere det ved å skrive/lime det inn for 2. gang. Trykk OK. 1.2 NOEN BETRAKTNINGER OM Å KLIPPE FRA WORD OG LIME INN I STUDIEHÅNDBOKEN Mange bruker Word til å råkladde den teksten som skal legges inn i studiehåndboken. Et forhold som man må være oppmerksom i dette tilfellet, er at formateringer som f. eks uthevet skrift, understrekinger, kulepunkter osv. ikke ivaretas av Studiehåndboken. I verste fall vil slike formateringer skape problemer for hvordan studiehåndboken blir presentert på web. MAN MÅ BRUKE EDITOREN I STUDIEHÅNDBOKEN TIL Å GJØRE DEN SAMME JOBBEN. Denne editoren har mange av de samme mulighetene til å formatere tekst som Word. Du kan markere et ord, setning eller avsnitt og formatere dette med uthevet skrift, understreking. Du kan lage kulepunkter, lage hyperkoblinger til andre websider osv. Skal du klippe fra Word, så må denne teksten være vanlig tekst uten formateringer. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 5

6 Du får dessverre heller ikke særlig mye hjelp ved å trykke på spørsmålstegnet. Når du skal logge ut, må du velge Logg ut 1.3 FINIS ORIGINE PENDET RESULTATET AVHENGER AV BEGYNNELSEN Det kan også være greit å starte med å legge inn fagbeskrivelsene, før man legger inn studiebeskrivelsen. Dette vil gjøre det enklere å knytte sammen fagene som skal være med i studiet, og forenkle arbeidet med å knytte fagene til tekst- og emneblokker. Når man skal knytte fag og emner opp mot emnetabellen, er det også viktig at man plukker ut de riktige fagene, slik at det er den siste og endelige versjonen som ligger i emnetabellen. 1.4 VEIEN VIDERE Velg studiehåndbok som du vil jobbe mot (NB! noen av disse er lukket for redigering). Det mest vanlige er å bruke Kladd og fortsettelsen av veiledningen vil ta utgangspunkt i denne: Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 6

7 Etter å ha valgt Kladd, er det naturlig at man velger hvor man vil gjøre endringer: Her er det valgt emner 1.5 LITT OM FAGBESKRIVELSER Her velges hvor mange antall visninger du vil ha pr side OVERORDNET: For hvert fag som inngår i et vitnemål eller karakterutskrift, skal det lages en fagbeskrivelse. Faglærerne har frist til 01. februar med kvalitetssikring, utarbeidelse, justering og revisjon av alle fagbeskrivelsene. De skal deretter kvalitetssikres av studieleder og instituttleder. Instituttleder har frist til 01. mars med å oversende fullstendige studieplaner/fagplaner med komplette fagbeskrivelser til studiesjef for behandling i studieutvalget. Engelsk fagbeskrivelse skal fylles ut etter samme mal som den norske fagbeskrivelsen. Fristen for den engelske fagbeskrivelsen er identisk med den norske fagbeskrivelsen, dvs. 01. februar ENDRINGER Justering av fagbeskrivelsen skjer når innholdet i faget er justert, det vil si når det er foretatt mindre endringer i beskrivelsen. Ved justering endres ikke fagkoden. En justering av fagbeskrivelse finner sted ved blant annet: endring av fagansvarlig (ny fagansvarlig) endring i pensumlitteratur mindre endringer i fagets temaer endring av vurderingsform som medfører at en student som tidligere har tatt faget kan ta ny eksamen Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 7

8 Revisjon av fagbeskrivelse Revisjon av fagbeskrivelse skjer når innholdet er endret så mye at faget er vesentlig endret. Instituttet må da oppdatere fagkoden (justering av årstall). En revisjon av fagbeskrivelse finner sted ved blant annet: endring i omfang (studiepoeng) endring i læringsutbytte større endringer i fagets temaer endring av faglig nivå endring av vurderingsform som medfører at en student som tidligere har tatt faget ikke kan ta ny eksamen Innarbeiding av læringsutbytte i fagbeskrivelsen blir sett på som en justering av fagbeskrivelsen, med mindre det ikke er endringer som tilsier at det er en revidering av fagbeskrivelsen. For justeringer av fagbeskrivelser etter 01. april må instituttleder oversende i ephorte et internt notat med vedtak og begrunnelse til studiesjef. Studiesjef er ansvarlig for at vedtak om justert fagbeskrivelse blir oppdatert på For revidering av fagbeskrivelser etter 01. april, må instituttleder oversende i ephorte et internt notat med forslag til vedtak og begrunnelse til studiesjef. Instituttleder må videre dokumentere at forslaget til vedtak har vært bekjentgjort for alle oppmeldte kandidater i faget. Studiesjef legger deretter saken fram for behandling i studieutvalget. Studiesjef er etter behandling i studieutvalget ansvarlig for at eventuelt revidert fagbeskrivelse blir oppdatert på 2.0 UTFYLLING AV FAGBESKRIVELSER For å fylle ut felter under fagbeskrivelsene, må det velges i Velg studiehåndbok for her å velge kladd. Deretter klikker du på Emner for å få opp de emnene som ligger under den studiehåndbok/kladd du valgte først. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 8

9 I listen over emner velges det ved å klikke på det studiet/emnet det skal gjøres endringer med eller lage nye fagbeskrivelser for. Stien forteller hvor man befinner seg. Eksempelet under viser at det er valgt studiehåndbok Kladd. Videre er det valgt underkatalogen Emner og Økonomisk- administrative fag. Valgene deretter, er emnene Eksportmarkedsføring, Enkeltfag eller Handels- og Serviceledelse. Du kan klikke deg tilbake til f. eks Emner ved å klikke på Emner på stien. I dette tilfellet ønsker man å legge inn eller endre informasjon på Eksportmarkedsføringsstudiet. Faget som er valgt er AE Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 9

10 Bildet under viser at man nå har kommet til dette faget som man vil justere (redigere): Klikk på Rediger ikonet for å starte endringen. Det er visse ting man må være klar over før man begynner å registrere (jfr Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser ). Heretter kalt Veiledningen. I parentes står det av og til (Påkrevet) etter feltnavn. Dette er felt som skal være med i fagbeskrivelsen uansett og må fylles ut. Hvis man ikke har fått tildelt fagkode med fagnummerering, kan man bruke xxx i feltet, for eksempel IB1xxx11. Se ellers vedlegg 6 for Regler for fagkoder og fagnummerering. NB! DET SKAL IKKE VÆRE MELLOMROM MELLOM TEGNENE I FAGKODEN. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 10

11 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 11

12 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 12

13 Hva menes med en digital eksamen? En digital eksamen er en eksamen som skal leveres inn i digital form. Dette kan f. eks være via en mappe i fronter eller via en cd. Det er viktig at beskrivelsen av gjennomføringen og leveringsform er godt beskrevet for å hindre misforståelser for studenten, studentservice og sensorer. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 13

14 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 14

15 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 15

16 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 16

17 Supplerende opplysninger: Fylles normalt ikke ut Emne/fagmål: Fylles normalt ikke ut Karaktertype: Fylles normalt ikke ut 2.1 GJENGANGERE Lagre og publisere Etter at fagbeskrivelsen er utfylt, må man huske å lagre det man har skrevet inn. Det er tre knapper + en boks som det skal settes/stå en hake i. Under finner du en forklaring på hva disse gjør. 1 Publiser versjonen av fagbeskrivelsen eller studieplanen er klar for publisering på web når det står en hake i boksen. 2 Lagre versjon versjonen blir lagret og publisert på web (hvis ikke det er haket av på publiser, blir versjonen bare lagret). Du kan operere med flere versjoner. 3 Lagre utkast den versjonen/utkastet du har skrevet blir lagret for senere redigering. Denne knappen benyttes ikke. Bruk heller lagre versjon 4 Avbryt Avbryter redigeringen din. Det du har skrevet inn før avbrytelsen blir tapt. Det finnes en del flere knapper som går igjen i Studiehåndboken (gjengangere): Vær obs på funksjonen til disse: Vis i front Dette er en funksjon som ikke fungerer. Meningen var at man kunne vise sine endringer før man lagret utkastet. Men den gang ei... Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 17

18 2.1.2 Plasseringer viser hvor ditt arbeid er plassert med undernoder osv. For vanlige brukere, vises ikke denne Oversettelser viser at du kan redigere og sette hake/hake av valgt språk (Hiå=norsk bokmål og engelsk): Du kan bytte språk også her Sammenligne versjoner viser deg tidligere versjoner av studiehåndboken som ligger arkivert og/eller er publisert: Rediger er hvor du gjør selve endringene av innhold i studiehåndboken: (velg språk først for å komme videre til neste bilde) Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 18

19 3.0 STUDIEBESKRIVELSER Etter du har valgt studiehåndbok og valgt studier, kommer du til et bilde hvor de ulike studieprogrammene ligger. Fortsettelsen tar utgangspunkt i Teknologi og ingeniørfag. Klikk derfor på den lenken. Det neste bildet du kommer til, ser slik ut og fortsettelsen bygger på Bygg Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 19

20 Videre er det valgt Bachelor ingeniørfag bygg kull 2010 Det er også mulig å trykke rediger knappen her for å redigere denne studiebeskrivelsen I det neste bildet må du velge hvilket språk du vil redigere studiebeskrivelsen i. Velg språk (standardverdi er norsk) Trykk Rediger etter du har valgt språk. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 20

21 Det neste bildet du kommer til, gir deg muligheten til å legge inn og å endre innhold. Bildet er delt opp i flere felt, og noen av feltene har redigeringsmuligheter ved hjelp av editoren. Det kan på dette stadiet av redigeringen være greit å ha Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser for gjeldende studieår, tilgjengelig. Så langt det er mulig vil beskrivelsene og forklaringene, relateres til skjermbildene i denne veiledningen. NB! Studieprogramkode skal angis kun på siste kull. Du MÅ huske å fjerne denne på eldre kull. Bakgrunnen for dette er at Studiehåndboken ikke klarer å skille mellom kullene hvis det er angitt studieprogramkode flere plasser. Du kan da risikere at beskrivelsen for kull 2008/2009 blir koblet mot studiekatalogen. I dette bildet er det påkrevet med studiets navn (for å identifisere studiet og å hindre duplikater). 3.1 INNLEDNING Innledningen beskriver bakgrunnen for studiet, og eventuell forankring til fagmiljøer etc. Studiets varighet, omfang og nivå Studiets varighet angis ved heltid/deltid, og hva som er normert studietid. Antall studiepoeng angis. NB! STUDIETS LENGDE ANGIS VED TALL (eksempelvis 3 år) 3.2 STUDIETS NIVÅ Merk her er 3 valg: 1. grunnutdanning (opptakskrav er minimum generell studiekompetanse) 2. videreutdanning (opptakskrav er annen høgere utdanning) 3. høgere grad (opptakskrav minimum bachelorgrad) beskrives Studiet innpasses i forhold til syklusene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Dersom studiet fører fram til en grad, skal dette angis (høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, mastergrad). Det må angis om studiet følger nasjonal rammeplan. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 21

22 3.3 LÆRINGSUTBYTTE: Læringsutbytte defineres som: De kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat forventes å inneha (skal ha) ved avsluttet studium eller fag. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal ha ved endt utdanning. Graderingen av prestasjonen gjøres ved hjelp av karakterskalaen. Læringsutbyttet for de tre hovednivåene i høyere utdanning bachelorgradsstudier, mastergradsstudier og doktorgradsstudier beskrives i: kunnskaper ferdigheter generell kompetanse Kvalifikasjonene i høyere utdanning beskrives nå gjennom læringsutbytte heller enn innsatsfaktorer, og beskrivelsene er gyldige for alle kandidater uavhengig av fagområde. Ved formulering av læringsutbytte er det sentralt at taksonomien kommer klart fram, slik at studiets kompetanseprofil blir tydelig. Læringsutbyttet skal synliggjøre studiets egenart og hvilken kompetanse studenten skal ha oppnådd i studiet i forhold til framtidig yrkesutøvelse og/eller videre studier. Studentens læringsutbytte skal relateres til høgskolens overordnede målsettinger. For ingeniørutdanninger med flere studieretninger må det gå fram hvilke kompetanser den enkelte studieretning skal gi. Studieplanen/fagplanen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan studiet kan tilpasses andre studier ved høgskolen, eksempelvis om studiet kvalifiserer for en videreutdanning eller mastergrad. Er studiet innpasset i forhold til studier ved andre institusjoner, skal dette beskrives. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 22

23 3.4 OPPTAKSKRAV OG RANGERING (Se bildet på forrige side) Det må gå fram om det kreves forkunnskaper utover generell studiekompetanse og spesifikke fagkrav. Ved opptakskrav utover generell studiekompetanse og eventuelle spesifikke fagkrav må det angis hvordan studentene skal rangeres ved opptak. Rangeringsregelverk ved de studier hvor det er lokalt opptak må legges ved som lenke. Ved standardiserte opptakskrav skal høgskolens generelle tekst benyttes, og lenker vedrørende dette vil bli lagt inn av studieseksjonen. Ta kontakt med studieseksjonen for en avklaring her. 3.5 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Innledningsvis gis en presentasjon av studiets faglige innhold og pedagogiske bærende idé. For studier av mer enn ett års varighet skal studiets progresjon og indre faglige sammenheng angis. Det bør være med en beskrivelse av hva som utgjør studiets bredde og hva som utgjør studiets dybde. Hvilke fag som tilbys i hvilken rekkefølge skal framstilles i tabellform. Eventuelle obligatoriske og valgfrie fag og moduler skal angis, og det er viktig å definere entydig hva som ligger i bruken av begrepet obligatorisk fag. Dersom studiet inneholder anbefalte valgfag, skal disse nevnes med fagkoder og navn. Dersom det er obligatorisk praksis i studiet, skal dette gå fram av studieplanen/fagplanen. Dersom det er spesielle skikkethets og eller autorisasjonskrav for utdanningen, skal disse føres opp. (Ref. UH lovens 4 10). Er studiet spesielt tilrettelagt for grupper med ulik funksjonshemming, skal dette angis her. Hvis studiet er organisert som et fleksibelt studieprogram, skal det angis hvilke metoder som benyttes, for eksempel nettbasert, samlingsbasert, desentralisert. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 23

24 3.6 TEKNISKE FORUTSETNINGER Dersom det kreves spesielle tekniske forutsetninger for å delta på studiet, skal dette angis. Det kan for eksempel være internett tilkobling, spesiell software eller krav til PC/hardware. 3.7 INTERNASJONALISERING I alle studieprogram av mer enn to års varighet skal det legges til rette for utveksling av tre til seks måneders varighet. Det skal gå fram av studieplanen når slik utveksling kan foregå og hvilke institusjoner som er aktuelle å reise til. Fagmiljøene bør tilrettelegge for at utenlandske studenter kan komme til høgskolen. Det oppfordres til at hvert enkelt studietilbud har minimum ett helt semester på engelsk. Dersom hele eller deler av studiet foreleses på engelsk (eller annet språk), skal dette gå fram av både studieplanen og den enkelte fagbeskrivelsen. 3.8 GODKJENNING Det skal gå fram når utdanningen ble godkjent/akkreditert (strategisk vedtak) og hvilket organ som foretok akkrediteringen/godkjenningen (NOKUT, KD, Høgskolestyret). Dato for revisjon og hvilket organ som har foretatt revisjonen skal angis. Studieseksjonen er ansvarlig for å påføre disse opplysningene. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 24

25 3.9 REVIDERING OG LAGRING AV STUDIEPLANEN Når du har fylt ut skjermbildet har du 4 valg: 1 Publiser versjonen av studieplanen er klar for publisering på web når det står en hake i boksen. 2 Lagre versjon versjonen blir lagret og publisert på web (hvis ikke det er haket av på publiser, blir versjonen bare lagret). Du kan operere med flere versjoner. 3 Lagre utkast den versjonen/utkastet du har skrevet blir lagret for senere redigering. Bruk heller lagre versjon 4 Avbryt Avbryter redigeringen din. Det du har skrevet inn før avbrytelsen går tapt. 4.0 EMNETABELLER OG TEKSTBLOKKER 4.1 REDIGERE EKSISTERENDE EMNETABELLER OG TEKSTBLOKKER En emnetabell viser studenten og faglæreren en oversikt over hvilke fag som hører til de ulike semestrene og studieårene. S1(H) forteller f. eks at denne tabellen viser oversikt over hvilke fag som går om høsten. Det skal lages en emnetabell for hvert av studieårene. Hvis man allerede har laget en emnetabell, kan man lett redigere denne ved å trykke på rediger knappen Ved å taste inn et tall i feltet Rekkefølge kan man endre hvilken rekkefølge de ulike emnetabellene og tekstblokkene skal vises. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 25

26 Etter å ha trykket på Rediger knappen helt til høyre i bildet kommer du til et redigeringsbilde som vist over. På neste side finner du en del knapper og valg som vi skal se litt nærmere på. Ved å markere i boksene under Valgemne, vil det fremkomme i studiehåndboken om emnet er valgbart. Ingen markering betyr at emnet er obligatorisk. NB! Ved summering av studiepoeng, må dette gjøres manuelt. Summeringen skjer ikke automatisk. Knapp Hva gjør denne knappen? Når du trykker på denne knappen kommer du til et utvalg av alle fagene og emnene som ligger i studiehåndbok databasen. Du må klikke deg frem til det emnet som du ønsker å legge til i emnelisten, marker faget ved å sette hake i og trykke. Emnet skal nå legge seg inn i emnetabellen og er klar for å tilpasses denne. Her vises emnene/fagene i en liste. Du har ikke muligheten til å endre f. eks antall studiepoeng her, men du kan flytte opp og ned på fagene. Trykker du på kommer du tilbake til opprinnelig tabell Her blir emnene sortert. Pass på at denne knappen kan endre rekkefølgen i tabellen slik at emner som kommer i vårsemesteret, blir listet opp sammen med emner i høstsemesteret. Bruk for å flytte emnene opp eller ned slik at de får en logisk rekkefølge. Lagrer den versjonen du har jobbet med. Dette er den versjonen som blir publisert (hvis den har fått tildelt en studieprogramkode er det den versjonen som blir gyldig og publisert i studiehåndboken) Lagrer det du jobber med som et utkast, som du kan hente inn igjen og redigere ved senere anledning. HUSK at når du er helt ferdig med utkastet, må du bruke. Avbryter den jobben du holder på med og du går tilbake til tidligere skjermbilde. Fjerner valgte linjer/tekst. Ved å sette hake i boksen for de emnene som ikke skal være med og trykke på knappen, vil disse forsvinne fra tabellen. I dette bildet kan du legge til flere semestre i tabellen S3(H) osv. En tabell skal inneholde kun to semestre. Opprett heller en ny tabell for eksempelvis 2. studieår og 3. studieår. I dette bildet kan du fjerne flere semestre i tabellen S3(H) osv. En tabell skal inneholde kun to semestre. Med pil opp kan du flytte emner oppover i tabellen. Pass på at du ikke står helt i toppen. Med pil ned kan du flytte emner nedover i tabellen. Pass på at du ikke står helt i bunnen. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 26

27 4.2 OPPRETTE NYE EMNETABELLER OG TEKSTBLOKKER For å opprette nye emnetabeller og tekstblokker, må du ha opprettet et studium i studiehåndboken. Trykk på Lag etter du har valgt språk (Norwegian) Skriv in Studiets navn (påkrevet). I eksempelet som følger er det blitt brukt et tullenavn som Bachelor in winteasting kun for å få frem aktuelle skjermbilder. Det eksisterer ikke noe studium med dette navnet. Etter du har fylt ut feltene etter malen (side 17-23) må du lagre utkastet. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 27

28 I bildet under ser du at det er kun studiets navn som ligger inne. I realiteten ville man ha fylt ut bildet med informasjon om faget etter Veiledningen, men for å vise veien videre, er dette valgt bort her. Nederst i bildet vil du finne knappene Legg til emnetabell og Legg til tekstblokk. (Det ses bort fra Legg til litteraturliste da denne er omtalt senere i brukerveiledningen). Det neste bildet som vil dukke opp er med spørsmål om å lage emnetabell. Velg OK og du kommer inn dette bildet. Her kan du nå bla deg fram til riktig studium og plukke ut de fagene som skal være med i studiets emnetabell. Du skjønner kanskje nå hvorfor det var lurt å starte med fagbeskrivelsene først. En annen side ved denne tilnærmingen, er at det gjerne er flere fagansvarlige som sitter og lager sin fagbeskrivelse og legger den inn studiehåndboken, samtidig som det er en annen (f. eks en studieleder, programansvarlig eller dekan) som har ansvaret for å knytte fagene sammen og sikre innholdet og totaliteten i studiet er konsistent og konsekvent og følger de rammeplaner som er styrende. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 28

29 I bildet over finner du tidligere innlagte emne og fagbeskrivelser. Du må klikke deg frem til det studiet og det faget som skal legges inn i emnetabellen. I dette tulleeksempelet er det lagt inn to fag som beskrives i bildene under. Her blir det hentet fag fra Økonomisk administrative fag og ved å klikke på denne linjen, kommer man til fagene som ligger under denne System mappen. Du kan velge visning av eller 100 fag i dette bildet og det er haket ut at faget Kulturforståelse skal være med i emnetabellen. Hvis man trykker på OK, vil faget bli lagt inn i emnetabellen. Det går an å hake av flere, men de må være i samme skjermbilde. Hvis det skal legges til flere fag i emnetabellen fra for eksempel side 10, mister du det som er haket av i dette bildet. Det kan derfor lønne seg å sette visning til 100. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 29

30 I vårt valgte tilfelle vil du komme til dette skjermbildet. Her ser man at faget AL Kulturforståelse har blitt lagt til i emnetabellen. Her må det skrives inn antall studiepoeng i ett eller flere av feltene i Studiepoeng pr. semester Skal det legges inn flere fag, må du ta samme runden om igjen. I eksempelet under er det faget AH Markedsføringskanaler som er blitt lagt til Det er nå to fag som er lagt til i emnetabellen og du ser at utkastet er blitt lagret ved den store informasjonsmeldingen (i grønt) på skjermbildet. Uansett må du huske å bruke Lagre versjon knappen når du avslutter arbeidet. Her må det skrives inn antall studiepoeng i ett eller flere av feltene i Studiepoeng pr. semester Det må også vurderes om hva som skal komme først av de to fagene. Dette gjøres ved å bruke og. Summeringen av antall studiepoeng må gjøres manuelt for hvert av semestrene. Hvis du ikke har flere emner å legge inn må du huske å lagre versjonen. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 30

31 I bildet over, er det lagt inn at Markedsføringskanaler er Valgemne. Fagene går over 2 semestre. Det som burde vært med, er en tekst i overskriften som forteller noe om emnetabellen f. eks at dette er emner 1. år. Hvis man har trykket på Lagre versjon, vil man komme til et bilde som viser to versjoner. En versjon datert den og en versjon laget den Hvis det settes en hake i den eldste versjonen og nedtrekksmenyen klikkes på, vil du få to valg: Fjern valgte og Flytt valgte. Ved å velge Flytt valgte, vil versjonen bli flyttet til et sted/nivå som angis av deg. Ved å velge Fjern valgte vil denne versjonen bli fjernet og du vi få spørsmål om du skal kaste den i søpla. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 31

32 5.0 INNLEGGING AV LITTERATUR I hver fagbeskrivelse skal det følge med en oversikt over litteratur som skal brukes i faget. Litteraturbegrepet kan være så mangt, men i studiehåndboken brukes følgende begreper (typer). 5.1 TYPER AV LITTERATUR TYPE FORKLARING Bok kan være fagbøker eller skjønnlitteratur, innbundet eller heftet, årbøker, manualer, brukerveiledninger osv. Tidsskrift kan være en daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis, eller halvårlig publikasjon. Herunder ligger også forskningsrapporter, særtrykk, offentlige publikasjoner, aviser osv. Artikkel kan være hentet fra tidsskrifter, særtrykk, offentlige publikasjoner, forskningsrapporter, workingpapers, aviser, osv. Standard er en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte, for eksempel mål og vekt, eller som beskriver arbeidsmetoder, for eksempel kvalitetsstyring i en bedrift. Standarder blir vanligvis utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjon på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Standard er også en betegnelse på standardiserte, «alminnelige», bestemmelser for kontraktsinngåelse og kontrakter, særlig Norsk Standard forkortet til NS. Juridisk brukes også standard eller «rettslig standard» som betegnelse på skjønnmessige regler, slik som plikten til å overholde god forretningsskikk og lignende. Kilde: Presentasjon kan være en skriftlig, muntlig, digital eller visualisert på annen måte av ett eller flere emner i fagbeskrivelsen. Denne kan for eksempel ha blitt presentert av faglærer(e), gjesteforelesere, andre fagpersoner eller studenter. Kompendium kan være en skriftlig samling av artikler, forelesningsnotater, sammendrag, utdrag fra pensumlitteratur osv i ett eller flere emner som er innbundet eller stiftet sammen. Oppgavesamling kan være en samling av relevante oppgaver knyttet til ett eller flere fag Webside Kan være en lenke til en relevant webside hvor studenten finner informasjon som brukes i faget. Eksempelvis lovdata.no Offentlig Kan være en veileder enten trykt eller henvisning til på web: veileder Eksempel: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser /2006/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska.html Faglærer må avgjøre om hvilken type (form) han/hun skal bruke i studiehåndboken. Tilgjengelighet for studenten er et nøkkelord her. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 32

33 For å legge inn litteratur i en fagbeskrivelse, må du klikke på knappen Legg til litteratur. 5.2 LEGGE TIL, FJERNE OG REDIGERE LITTERATUR I EKSISTERENDE LITTERATURLISTE Du må ha en eksisterende beskrivelse som skal redigeres. LEGGE TIL LITTERATUR I FAGET: Trykk på knappen Legg til litteratur. Dette valget kan være aktuelt når du ønsker å legge til flere typer av litteratur i faget. FJERNE LITTERATUR FRA FAGET: Marker ved å klikke i boksen og trykk deretter Fjern valgte. Dette kan være aktuelt hvis du har funnet bedre og mer egnet litteratur i faget, eller at litteratur ikke lenger er tilgjengelig for faglærer og studenten. REDIGERE LITTERATUR I FAGET: Trykk på rediger knappen til høyre for den litteratur du vil redigere. Dette kan være aktuelt hvis f. eks utgave eller årstall endres. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 33

34 I bildet under fylles det ut følgende felter: Tittel: Her menes fullstendig tittel og med undertittel. Hvis tittel og undertittel er meget lang og det ikke er plass i feltet, kan du velge om du vil bruke bare hovedtittel. Forfatter: 1 forfatter: Kotler, Philip 2 forfattere: Kotler, Philip og Gary Armstrong 3 eller flere forfattere: Reve, Torger, Terje Lensberg og Kjell Grønhaug Forlag: Eks. Universitetsforlaget Utgitt år: f. eks 2008 ISBN: ISBN er en forkortelse for International Standard Book Number (Internasjonalt standard boknummer). ISBN-systemet er et ofte brukt system for identifisering av bøker og er beregnet for kommersiell bruk. I ISBN-systemet har hver boktittel en egen unik ISBN-kode for hver variasjon eller utgave av boken. Hver bok har et slikt nummer, velger du annen type litteratur, skal ikke feltet fylles ut. Kapittel/Sider Hvis det er bare deler av en bok som skal leses av studenten, angis det kapittel og sidetall litteraturen hentes fra. F. eks Kapittel 4, s Kommentar: Her kan det legges inn kommentarer f. eks en lenke til en webside, aktuelle paragrafer, henvisninger og henstillinger til studenten. Legg merke til at editoren kan brukes. Type: Se forklaring på mulige typer å velge mellom på side 30. Obligatorisk: Er litteraturen obligatorisk? Vil studenten bli testet i denne i vurderingen? Trykk Lagre versjon for å lagre informasjon om litteraturen du har beskrevet. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 34

35 På bibliotekets sider er det beskrevet forskjellige siteringsteknikker: Bruk gjerne denne kilden hvis du er i tvil om utfyllingen av feltene Harvard stilen: Kilde Innførslene lages slik: Bok Tidsskriftartikkel Antologi (bok med artikler) Offentlig informasjon Websider Etternavn, Initial. (År) Tittel på boken i kursiv (Utgave hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver. Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Etternavn, Initial. (År) Tittel på kapittel. I Initial. Etternavn (Red.), Tittel på bok i kursiv. (Utgave, sidenummer). Sted: Utgiver. Forfatter/redaktør (År) Tittel i kursiv. (Serie). Sted: utgiver. Forfatter/redaktør, Initial. (År) Tittel i kursiv. [online]. Tilgjengelig fra: <url>. [Lastet ned dag, måned, år]. 5.3 LEGGE TIL LITTERATUR I NY LITTERATURLISTE For å legge inn litteratur i en nylig laget fagbeskrivelse, må du klikke på knappen Legg til litteratur. Du ser også av bildet at ingen litteratur er innlagt. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 35

36 Her ser du en tom ny side hvor du som faglærer kan starte utfyllingen av ny litteratur. De samme reglene for utfylling gjelder også for ny litteratur. Husk å Lagre versjon etter du har fylt ut feltene 6.0 AVSLUTTENDE KOMMENTARER Det er ønskelig at jeg som koordinator for studiehåndboken får konstruktive tilbakemeldinger vedrørende feil eller mangler i veiledningen. Dessverre kan jeg ikke gjøre så mye med den tekniske løsningen, men tar gjerne mot forslag til forbedringer som kan bringes videre til utviklerne. Det er alltid et kostnadsspørsmål forbundet med slike strukturendringer. Det er sikkert problemstillinger og ting jeg har hoppet over og veiledningen er som tidligere nevnt på ingen måte uttømmende. Det kan jo være at det er jeg som har skutt i riktig retning men bommet på målet. Tilbakemeldingene angående veiledningen, vil jeg gjerne ha via e-post til: Skriv inn nøyaktig hva feilen gjelder, hvor du fant den og kom gjerne med forslag til løsning. Takk for hjelpen. Til slutt vil jeg takke Steinar Sjøholt, Andreas Sylte, Stig Arne Skjerven, Knut Helge Skare og de andre i brukergruppen for gode innspill i prosessen og håper at de også kan bidra med tips i fortsettelsen Høgskolen i Ålesund Per Arne Orloff rådgiver Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 36

37 Vedlegg 1 Regelverk Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 37

38 Vedlegg 2 Begrepsavklaringer Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 38

39 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 39

40 Vedlegg 3 Saksbehandling Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 40

41 Vedlegg 4 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 41

42 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 42

43 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 43

44 Vedlegg 5 Taksonomi Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 44

45 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 45

46 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 46

47 Vedlegg 6 Regler for fagkoder og fagnummerering Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 47

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Brukerveiledning cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Studiehåndboken Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Studieplaner i NetEd brukerveiledning

Studieplaner i NetEd brukerveiledning Studieplaner i NetEd brukerveiledning Studie- og forskningsenheten januar 2012 Alle studieplaner og emnebeskrivelser ved HiØ skal legges inn og publiseres via NetEd: www.hiof.no/neted (husk kun små bokstaver!)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Vortex og redigering av semestersider for kurs

Vortex og redigering av semestersider for kurs Vortex og redigering av semestersider for kurs 1. Generelt om oppbygningen av systemet Som i andre datasystemer finnes informasjonen i Vortex i et system av mapper. Systemet kan beskrives hierarkisk eller

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT

Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement. FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Felles mal for vitnemål og Diploma Supplement FS-Brukerforum, Tromsø 30. oktober 2012 Tor-Erik Fossli, UiT Resultat Arbeidet med felles mal for vitnemål viste en rekke svært forskjellige tradisjoner ved

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Veileder. Brukerveiledning digitale håndbøker

Veileder. Brukerveiledning digitale håndbøker Veileder Brukerveiledning digitale håndbøker Innhold 1. Velg håndbok/opprett ny 2. Bestill 3. Velg pakke og faktura 4. Opprette håndbok 5. Innstillinger 6. Legg til/fjern kapitler 7. Tilpass innhold 8.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet.

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet. Versjon 0.2-21. oktober 2013 Bjorndal.no er bygget opp med wordpress. Innlogging Logg inn på forsiden nederst til venstre. Da kommer wordpress innloggingsmeny. Skriv inn brukernavn og passord. Sider og

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning. Nye meldal.no

Brukerveiledning. Nye meldal.no Brukerveiledning Nye meldal.no av Helga Romundstad januar 2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Logge på... 3 2. Lage en artikkel... 3 2.1 Åpne Administrasjonspanelet.... 3 2.2 Åpne sidestrukturen... 3 2.3

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Brukerveiledning www.f3cnorge.info

Brukerveiledning www.f3cnorge.info Brukerveiledning www.f3cnorge.info Pålogging: Etter at du har logget på ser du en Menyblokk til venstre med brukernavnet ditt. I blokken finner du det du har tilgang til å gjøre på site n. Generelt om

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer