qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Brukerveiledning cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Studiehåndboken 2011/2012 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Høgskolen i Ålesund opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

2 Innholdsfortegnelse - Brukerveiledning Studiehåndboken 1.0 Innledning s Pålogging i studiehåndboken s Noen betraktninger om å klippe fra Word og lime inn i studiehåndboken s Finis Origine Pendet Resultatet avhenger av begynnelsen s Veien videre s Litt om fagbeskrivelser s Overordnet s Endringer s Utfylling av fagbeskrivelser s Gjengangere s Lagre og publisere s Plasseringer s Oversettelser s Sammenligne versjoner s Rediger s Studiebeskrivelser s Innledning s Studiets nivå s Læringsutbytte s Opptakskrav og rangering s Studiets innhold, oppbygging, og sammensetning s Tekniske forutsetninger s Internasjonalisering s Godkjenning s Revidering og lagring av studieplan s Emnetabeller og tekstblokker s Redigere eksisterende emnetabeller og tekstblokker s Opprette nye emnetabeller og tekstblokker s Innlegging av litteratur s Typer av litteratur s Legge til, fjerne og redigere litteratur i eksisterende litteraturliste s Legge til litteratur i ny litteraturliste s Avsluttende kommentarer s. 36 Vedlegg 1: Regelverk s. 37 Vedlegg 2: Begrepsavklaringer s. 38 Vedlegg 3: Saksbehandling s. 40 Vedlegg 4: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, s. 41 fastsatt av Kunnskapsdepartementet Vedlegg 5: Taksonomi s. 44 Vedlegg 6: Regler for fagkoder og fagnummerering s. 47 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 2

3 BRUKERVEILEDNING STUDIEHÅNDBOK 1.0 INNLEDNING Denne veiledningen er en kobling mellom brukergrensesnittet på web og Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser studieåret Brukerveiledningen er ikke uttømmende men forsøker å belyse de ulike delene og elementene som er tilstede i webløsningen og som skal fylles ut for å få en fullstendig og riktig studiehåndbok. Siden dette er en brukerveiledning i å fylle ut feltene i studiehåndboken, vil den kun i mindre grad ta for seg det tekniske og bakenforliggende aspektet ved webløsningen. Leseren bes om å ta en titt innom eksisterende beskrivelser som ligger på web og i studiehåndboken for Høgskolen i Ålesund, for å få en del tips om hvordan andre beskriver det temaet som du kanskje sitter og lurer på. Det som er et viktig nytt punkt i utfyllingen, er læringsutbytte. Her bør faglærer lese nøye det som er beskrevet og forsøke å knytte dette opp mot sitt eget fag i forhold til de mål som ligger til grunn for både studium og fag. Faglærer anbefales også å bruke sine kollegaer til å veilede og å komme med innspill på sine beskrivelser (kollegaveiledning). Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 3

4 1.1 PÅLOGGING I STUDIEHÅNDBOKEN Start webleseren din Lenken: https://www.hials.no/admin gir deg dette bildet: Tast inn ditt brukernavn (dette kan være det du bruker for å logge deg på din maskin, eller et du har fått tildelt av IT avdelingen) Tast inn ditt passord (dette kan være det du bruker for å logge deg på din maskin, eller et du har fått tildelt av IT avdelingen) Trykk på Logg inn knappen. Hvis du ikke kommer inn i Studiehåndboken kan dette skyldes feil brukernavn eller passord. Har du glemt passord? Gå til: Du må taste inn din e-post adresse ved Høgskolen og trykke Det nye passordet vil bli sendt til den e-postadressen du oppgir. Hvis du ikke kommer inn med nytt passord, må du ta kontakt med IT-avdelingen. Det kan være at du ikke har fått tildelt rettigheter til studiehåndboken. Følgende bilde vil nå komme til syne: Det går an å bytte passord under Personlig og Bytt passord HUSK da ditt nye passord. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 4

5 Du legger inn ditt eksisterende passord (det du allerede kjenner til, eller det du har fått tildelt via Glemt passord tjenesten). Du må legge inn ditt nye passord og deretter verifisere det ved å skrive/lime det inn for 2. gang. Trykk OK. 1.2 NOEN BETRAKTNINGER OM Å KLIPPE FRA WORD OG LIME INN I STUDIEHÅNDBOKEN Mange bruker Word til å råkladde den teksten som skal legges inn i studiehåndboken. Et forhold som man må være oppmerksom i dette tilfellet, er at formateringer som f. eks uthevet skrift, understrekinger, kulepunkter osv. ikke ivaretas av Studiehåndboken. I verste fall vil slike formateringer skape problemer for hvordan studiehåndboken blir presentert på web. MAN MÅ BRUKE EDITOREN I STUDIEHÅNDBOKEN TIL Å GJØRE DEN SAMME JOBBEN. Denne editoren har mange av de samme mulighetene til å formatere tekst som Word. Du kan markere et ord, setning eller avsnitt og formatere dette med uthevet skrift, understreking. Du kan lage kulepunkter, lage hyperkoblinger til andre websider osv. Skal du klippe fra Word, så må denne teksten være vanlig tekst uten formateringer. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 5

6 Du får dessverre heller ikke særlig mye hjelp ved å trykke på spørsmålstegnet. Når du skal logge ut, må du velge Logg ut 1.3 FINIS ORIGINE PENDET RESULTATET AVHENGER AV BEGYNNELSEN Det kan også være greit å starte med å legge inn fagbeskrivelsene, før man legger inn studiebeskrivelsen. Dette vil gjøre det enklere å knytte sammen fagene som skal være med i studiet, og forenkle arbeidet med å knytte fagene til tekst- og emneblokker. Når man skal knytte fag og emner opp mot emnetabellen, er det også viktig at man plukker ut de riktige fagene, slik at det er den siste og endelige versjonen som ligger i emnetabellen. 1.4 VEIEN VIDERE Velg studiehåndbok som du vil jobbe mot (NB! noen av disse er lukket for redigering). Det mest vanlige er å bruke Kladd og fortsettelsen av veiledningen vil ta utgangspunkt i denne: Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 6

7 Etter å ha valgt Kladd, er det naturlig at man velger hvor man vil gjøre endringer: Her er det valgt emner 1.5 LITT OM FAGBESKRIVELSER Her velges hvor mange antall visninger du vil ha pr side OVERORDNET: For hvert fag som inngår i et vitnemål eller karakterutskrift, skal det lages en fagbeskrivelse. Faglærerne har frist til 01. februar med kvalitetssikring, utarbeidelse, justering og revisjon av alle fagbeskrivelsene. De skal deretter kvalitetssikres av studieleder og instituttleder. Instituttleder har frist til 01. mars med å oversende fullstendige studieplaner/fagplaner med komplette fagbeskrivelser til studiesjef for behandling i studieutvalget. Engelsk fagbeskrivelse skal fylles ut etter samme mal som den norske fagbeskrivelsen. Fristen for den engelske fagbeskrivelsen er identisk med den norske fagbeskrivelsen, dvs. 01. februar ENDRINGER Justering av fagbeskrivelsen skjer når innholdet i faget er justert, det vil si når det er foretatt mindre endringer i beskrivelsen. Ved justering endres ikke fagkoden. En justering av fagbeskrivelse finner sted ved blant annet: endring av fagansvarlig (ny fagansvarlig) endring i pensumlitteratur mindre endringer i fagets temaer endring av vurderingsform som medfører at en student som tidligere har tatt faget kan ta ny eksamen Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 7

8 Revisjon av fagbeskrivelse Revisjon av fagbeskrivelse skjer når innholdet er endret så mye at faget er vesentlig endret. Instituttet må da oppdatere fagkoden (justering av årstall). En revisjon av fagbeskrivelse finner sted ved blant annet: endring i omfang (studiepoeng) endring i læringsutbytte større endringer i fagets temaer endring av faglig nivå endring av vurderingsform som medfører at en student som tidligere har tatt faget ikke kan ta ny eksamen Innarbeiding av læringsutbytte i fagbeskrivelsen blir sett på som en justering av fagbeskrivelsen, med mindre det ikke er endringer som tilsier at det er en revidering av fagbeskrivelsen. For justeringer av fagbeskrivelser etter 01. april må instituttleder oversende i ephorte et internt notat med vedtak og begrunnelse til studiesjef. Studiesjef er ansvarlig for at vedtak om justert fagbeskrivelse blir oppdatert på For revidering av fagbeskrivelser etter 01. april, må instituttleder oversende i ephorte et internt notat med forslag til vedtak og begrunnelse til studiesjef. Instituttleder må videre dokumentere at forslaget til vedtak har vært bekjentgjort for alle oppmeldte kandidater i faget. Studiesjef legger deretter saken fram for behandling i studieutvalget. Studiesjef er etter behandling i studieutvalget ansvarlig for at eventuelt revidert fagbeskrivelse blir oppdatert på 2.0 UTFYLLING AV FAGBESKRIVELSER For å fylle ut felter under fagbeskrivelsene, må det velges i Velg studiehåndbok for her å velge kladd. Deretter klikker du på Emner for å få opp de emnene som ligger under den studiehåndbok/kladd du valgte først. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 8

9 I listen over emner velges det ved å klikke på det studiet/emnet det skal gjøres endringer med eller lage nye fagbeskrivelser for. Stien forteller hvor man befinner seg. Eksempelet under viser at det er valgt studiehåndbok Kladd. Videre er det valgt underkatalogen Emner og Økonomisk- administrative fag. Valgene deretter, er emnene Eksportmarkedsføring, Enkeltfag eller Handels- og Serviceledelse. Du kan klikke deg tilbake til f. eks Emner ved å klikke på Emner på stien. I dette tilfellet ønsker man å legge inn eller endre informasjon på Eksportmarkedsføringsstudiet. Faget som er valgt er AE Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 9

10 Bildet under viser at man nå har kommet til dette faget som man vil justere (redigere): Klikk på Rediger ikonet for å starte endringen. Det er visse ting man må være klar over før man begynner å registrere (jfr Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser ). Heretter kalt Veiledningen. I parentes står det av og til (Påkrevet) etter feltnavn. Dette er felt som skal være med i fagbeskrivelsen uansett og må fylles ut. Hvis man ikke har fått tildelt fagkode med fagnummerering, kan man bruke xxx i feltet, for eksempel IB1xxx11. Se ellers vedlegg 6 for Regler for fagkoder og fagnummerering. NB! DET SKAL IKKE VÆRE MELLOMROM MELLOM TEGNENE I FAGKODEN. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 10

11 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 11

12 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 12

13 Hva menes med en digital eksamen? En digital eksamen er en eksamen som skal leveres inn i digital form. Dette kan f. eks være via en mappe i fronter eller via en cd. Det er viktig at beskrivelsen av gjennomføringen og leveringsform er godt beskrevet for å hindre misforståelser for studenten, studentservice og sensorer. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 13

14 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 14

15 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 15

16 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 16

17 Supplerende opplysninger: Fylles normalt ikke ut Emne/fagmål: Fylles normalt ikke ut Karaktertype: Fylles normalt ikke ut 2.1 GJENGANGERE Lagre og publisere Etter at fagbeskrivelsen er utfylt, må man huske å lagre det man har skrevet inn. Det er tre knapper + en boks som det skal settes/stå en hake i. Under finner du en forklaring på hva disse gjør. 1 Publiser versjonen av fagbeskrivelsen eller studieplanen er klar for publisering på web når det står en hake i boksen. 2 Lagre versjon versjonen blir lagret og publisert på web (hvis ikke det er haket av på publiser, blir versjonen bare lagret). Du kan operere med flere versjoner. 3 Lagre utkast den versjonen/utkastet du har skrevet blir lagret for senere redigering. Denne knappen benyttes ikke. Bruk heller lagre versjon 4 Avbryt Avbryter redigeringen din. Det du har skrevet inn før avbrytelsen blir tapt. Det finnes en del flere knapper som går igjen i Studiehåndboken (gjengangere): Vær obs på funksjonen til disse: Vis i front Dette er en funksjon som ikke fungerer. Meningen var at man kunne vise sine endringer før man lagret utkastet. Men den gang ei... Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 17

18 2.1.2 Plasseringer viser hvor ditt arbeid er plassert med undernoder osv. For vanlige brukere, vises ikke denne Oversettelser viser at du kan redigere og sette hake/hake av valgt språk (Hiå=norsk bokmål og engelsk): Du kan bytte språk også her Sammenligne versjoner viser deg tidligere versjoner av studiehåndboken som ligger arkivert og/eller er publisert: Rediger er hvor du gjør selve endringene av innhold i studiehåndboken: (velg språk først for å komme videre til neste bilde) Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 18

19 3.0 STUDIEBESKRIVELSER Etter du har valgt studiehåndbok og valgt studier, kommer du til et bilde hvor de ulike studieprogrammene ligger. Fortsettelsen tar utgangspunkt i Teknologi og ingeniørfag. Klikk derfor på den lenken. Det neste bildet du kommer til, ser slik ut og fortsettelsen bygger på Bygg Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 19

20 Videre er det valgt Bachelor ingeniørfag bygg kull 2010 Det er også mulig å trykke rediger knappen her for å redigere denne studiebeskrivelsen I det neste bildet må du velge hvilket språk du vil redigere studiebeskrivelsen i. Velg språk (standardverdi er norsk) Trykk Rediger etter du har valgt språk. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 20

21 Det neste bildet du kommer til, gir deg muligheten til å legge inn og å endre innhold. Bildet er delt opp i flere felt, og noen av feltene har redigeringsmuligheter ved hjelp av editoren. Det kan på dette stadiet av redigeringen være greit å ha Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser for gjeldende studieår, tilgjengelig. Så langt det er mulig vil beskrivelsene og forklaringene, relateres til skjermbildene i denne veiledningen. NB! Studieprogramkode skal angis kun på siste kull. Du MÅ huske å fjerne denne på eldre kull. Bakgrunnen for dette er at Studiehåndboken ikke klarer å skille mellom kullene hvis det er angitt studieprogramkode flere plasser. Du kan da risikere at beskrivelsen for kull 2008/2009 blir koblet mot studiekatalogen. I dette bildet er det påkrevet med studiets navn (for å identifisere studiet og å hindre duplikater). 3.1 INNLEDNING Innledningen beskriver bakgrunnen for studiet, og eventuell forankring til fagmiljøer etc. Studiets varighet, omfang og nivå Studiets varighet angis ved heltid/deltid, og hva som er normert studietid. Antall studiepoeng angis. NB! STUDIETS LENGDE ANGIS VED TALL (eksempelvis 3 år) 3.2 STUDIETS NIVÅ Merk her er 3 valg: 1. grunnutdanning (opptakskrav er minimum generell studiekompetanse) 2. videreutdanning (opptakskrav er annen høgere utdanning) 3. høgere grad (opptakskrav minimum bachelorgrad) beskrives Studiet innpasses i forhold til syklusene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Dersom studiet fører fram til en grad, skal dette angis (høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, mastergrad). Det må angis om studiet følger nasjonal rammeplan. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 21

22 3.3 LÆRINGSUTBYTTE: Læringsutbytte defineres som: De kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat forventes å inneha (skal ha) ved avsluttet studium eller fag. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal ha ved endt utdanning. Graderingen av prestasjonen gjøres ved hjelp av karakterskalaen. Læringsutbyttet for de tre hovednivåene i høyere utdanning bachelorgradsstudier, mastergradsstudier og doktorgradsstudier beskrives i: kunnskaper ferdigheter generell kompetanse Kvalifikasjonene i høyere utdanning beskrives nå gjennom læringsutbytte heller enn innsatsfaktorer, og beskrivelsene er gyldige for alle kandidater uavhengig av fagområde. Ved formulering av læringsutbytte er det sentralt at taksonomien kommer klart fram, slik at studiets kompetanseprofil blir tydelig. Læringsutbyttet skal synliggjøre studiets egenart og hvilken kompetanse studenten skal ha oppnådd i studiet i forhold til framtidig yrkesutøvelse og/eller videre studier. Studentens læringsutbytte skal relateres til høgskolens overordnede målsettinger. For ingeniørutdanninger med flere studieretninger må det gå fram hvilke kompetanser den enkelte studieretning skal gi. Studieplanen/fagplanen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan studiet kan tilpasses andre studier ved høgskolen, eksempelvis om studiet kvalifiserer for en videreutdanning eller mastergrad. Er studiet innpasset i forhold til studier ved andre institusjoner, skal dette beskrives. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 22

23 3.4 OPPTAKSKRAV OG RANGERING (Se bildet på forrige side) Det må gå fram om det kreves forkunnskaper utover generell studiekompetanse og spesifikke fagkrav. Ved opptakskrav utover generell studiekompetanse og eventuelle spesifikke fagkrav må det angis hvordan studentene skal rangeres ved opptak. Rangeringsregelverk ved de studier hvor det er lokalt opptak må legges ved som lenke. Ved standardiserte opptakskrav skal høgskolens generelle tekst benyttes, og lenker vedrørende dette vil bli lagt inn av studieseksjonen. Ta kontakt med studieseksjonen for en avklaring her. 3.5 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Innledningsvis gis en presentasjon av studiets faglige innhold og pedagogiske bærende idé. For studier av mer enn ett års varighet skal studiets progresjon og indre faglige sammenheng angis. Det bør være med en beskrivelse av hva som utgjør studiets bredde og hva som utgjør studiets dybde. Hvilke fag som tilbys i hvilken rekkefølge skal framstilles i tabellform. Eventuelle obligatoriske og valgfrie fag og moduler skal angis, og det er viktig å definere entydig hva som ligger i bruken av begrepet obligatorisk fag. Dersom studiet inneholder anbefalte valgfag, skal disse nevnes med fagkoder og navn. Dersom det er obligatorisk praksis i studiet, skal dette gå fram av studieplanen/fagplanen. Dersom det er spesielle skikkethets og eller autorisasjonskrav for utdanningen, skal disse føres opp. (Ref. UH lovens 4 10). Er studiet spesielt tilrettelagt for grupper med ulik funksjonshemming, skal dette angis her. Hvis studiet er organisert som et fleksibelt studieprogram, skal det angis hvilke metoder som benyttes, for eksempel nettbasert, samlingsbasert, desentralisert. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 23

24 3.6 TEKNISKE FORUTSETNINGER Dersom det kreves spesielle tekniske forutsetninger for å delta på studiet, skal dette angis. Det kan for eksempel være internett tilkobling, spesiell software eller krav til PC/hardware. 3.7 INTERNASJONALISERING I alle studieprogram av mer enn to års varighet skal det legges til rette for utveksling av tre til seks måneders varighet. Det skal gå fram av studieplanen når slik utveksling kan foregå og hvilke institusjoner som er aktuelle å reise til. Fagmiljøene bør tilrettelegge for at utenlandske studenter kan komme til høgskolen. Det oppfordres til at hvert enkelt studietilbud har minimum ett helt semester på engelsk. Dersom hele eller deler av studiet foreleses på engelsk (eller annet språk), skal dette gå fram av både studieplanen og den enkelte fagbeskrivelsen. 3.8 GODKJENNING Det skal gå fram når utdanningen ble godkjent/akkreditert (strategisk vedtak) og hvilket organ som foretok akkrediteringen/godkjenningen (NOKUT, KD, Høgskolestyret). Dato for revisjon og hvilket organ som har foretatt revisjonen skal angis. Studieseksjonen er ansvarlig for å påføre disse opplysningene. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 24

25 3.9 REVIDERING OG LAGRING AV STUDIEPLANEN Når du har fylt ut skjermbildet har du 4 valg: 1 Publiser versjonen av studieplanen er klar for publisering på web når det står en hake i boksen. 2 Lagre versjon versjonen blir lagret og publisert på web (hvis ikke det er haket av på publiser, blir versjonen bare lagret). Du kan operere med flere versjoner. 3 Lagre utkast den versjonen/utkastet du har skrevet blir lagret for senere redigering. Bruk heller lagre versjon 4 Avbryt Avbryter redigeringen din. Det du har skrevet inn før avbrytelsen går tapt. 4.0 EMNETABELLER OG TEKSTBLOKKER 4.1 REDIGERE EKSISTERENDE EMNETABELLER OG TEKSTBLOKKER En emnetabell viser studenten og faglæreren en oversikt over hvilke fag som hører til de ulike semestrene og studieårene. S1(H) forteller f. eks at denne tabellen viser oversikt over hvilke fag som går om høsten. Det skal lages en emnetabell for hvert av studieårene. Hvis man allerede har laget en emnetabell, kan man lett redigere denne ved å trykke på rediger knappen Ved å taste inn et tall i feltet Rekkefølge kan man endre hvilken rekkefølge de ulike emnetabellene og tekstblokkene skal vises. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 25

26 Etter å ha trykket på Rediger knappen helt til høyre i bildet kommer du til et redigeringsbilde som vist over. På neste side finner du en del knapper og valg som vi skal se litt nærmere på. Ved å markere i boksene under Valgemne, vil det fremkomme i studiehåndboken om emnet er valgbart. Ingen markering betyr at emnet er obligatorisk. NB! Ved summering av studiepoeng, må dette gjøres manuelt. Summeringen skjer ikke automatisk. Knapp Hva gjør denne knappen? Når du trykker på denne knappen kommer du til et utvalg av alle fagene og emnene som ligger i studiehåndbok databasen. Du må klikke deg frem til det emnet som du ønsker å legge til i emnelisten, marker faget ved å sette hake i og trykke. Emnet skal nå legge seg inn i emnetabellen og er klar for å tilpasses denne. Her vises emnene/fagene i en liste. Du har ikke muligheten til å endre f. eks antall studiepoeng her, men du kan flytte opp og ned på fagene. Trykker du på kommer du tilbake til opprinnelig tabell Her blir emnene sortert. Pass på at denne knappen kan endre rekkefølgen i tabellen slik at emner som kommer i vårsemesteret, blir listet opp sammen med emner i høstsemesteret. Bruk for å flytte emnene opp eller ned slik at de får en logisk rekkefølge. Lagrer den versjonen du har jobbet med. Dette er den versjonen som blir publisert (hvis den har fått tildelt en studieprogramkode er det den versjonen som blir gyldig og publisert i studiehåndboken) Lagrer det du jobber med som et utkast, som du kan hente inn igjen og redigere ved senere anledning. HUSK at når du er helt ferdig med utkastet, må du bruke. Avbryter den jobben du holder på med og du går tilbake til tidligere skjermbilde. Fjerner valgte linjer/tekst. Ved å sette hake i boksen for de emnene som ikke skal være med og trykke på knappen, vil disse forsvinne fra tabellen. I dette bildet kan du legge til flere semestre i tabellen S3(H) osv. En tabell skal inneholde kun to semestre. Opprett heller en ny tabell for eksempelvis 2. studieår og 3. studieår. I dette bildet kan du fjerne flere semestre i tabellen S3(H) osv. En tabell skal inneholde kun to semestre. Med pil opp kan du flytte emner oppover i tabellen. Pass på at du ikke står helt i toppen. Med pil ned kan du flytte emner nedover i tabellen. Pass på at du ikke står helt i bunnen. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 26

27 4.2 OPPRETTE NYE EMNETABELLER OG TEKSTBLOKKER For å opprette nye emnetabeller og tekstblokker, må du ha opprettet et studium i studiehåndboken. Trykk på Lag etter du har valgt språk (Norwegian) Skriv in Studiets navn (påkrevet). I eksempelet som følger er det blitt brukt et tullenavn som Bachelor in winteasting kun for å få frem aktuelle skjermbilder. Det eksisterer ikke noe studium med dette navnet. Etter du har fylt ut feltene etter malen (side 17-23) må du lagre utkastet. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 27

28 I bildet under ser du at det er kun studiets navn som ligger inne. I realiteten ville man ha fylt ut bildet med informasjon om faget etter Veiledningen, men for å vise veien videre, er dette valgt bort her. Nederst i bildet vil du finne knappene Legg til emnetabell og Legg til tekstblokk. (Det ses bort fra Legg til litteraturliste da denne er omtalt senere i brukerveiledningen). Det neste bildet som vil dukke opp er med spørsmål om å lage emnetabell. Velg OK og du kommer inn dette bildet. Her kan du nå bla deg fram til riktig studium og plukke ut de fagene som skal være med i studiets emnetabell. Du skjønner kanskje nå hvorfor det var lurt å starte med fagbeskrivelsene først. En annen side ved denne tilnærmingen, er at det gjerne er flere fagansvarlige som sitter og lager sin fagbeskrivelse og legger den inn studiehåndboken, samtidig som det er en annen (f. eks en studieleder, programansvarlig eller dekan) som har ansvaret for å knytte fagene sammen og sikre innholdet og totaliteten i studiet er konsistent og konsekvent og følger de rammeplaner som er styrende. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 28

29 I bildet over finner du tidligere innlagte emne og fagbeskrivelser. Du må klikke deg frem til det studiet og det faget som skal legges inn i emnetabellen. I dette tulleeksempelet er det lagt inn to fag som beskrives i bildene under. Her blir det hentet fag fra Økonomisk administrative fag og ved å klikke på denne linjen, kommer man til fagene som ligger under denne System mappen. Du kan velge visning av eller 100 fag i dette bildet og det er haket ut at faget Kulturforståelse skal være med i emnetabellen. Hvis man trykker på OK, vil faget bli lagt inn i emnetabellen. Det går an å hake av flere, men de må være i samme skjermbilde. Hvis det skal legges til flere fag i emnetabellen fra for eksempel side 10, mister du det som er haket av i dette bildet. Det kan derfor lønne seg å sette visning til 100. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 29

30 I vårt valgte tilfelle vil du komme til dette skjermbildet. Her ser man at faget AL Kulturforståelse har blitt lagt til i emnetabellen. Her må det skrives inn antall studiepoeng i ett eller flere av feltene i Studiepoeng pr. semester Skal det legges inn flere fag, må du ta samme runden om igjen. I eksempelet under er det faget AH Markedsføringskanaler som er blitt lagt til Det er nå to fag som er lagt til i emnetabellen og du ser at utkastet er blitt lagret ved den store informasjonsmeldingen (i grønt) på skjermbildet. Uansett må du huske å bruke Lagre versjon knappen når du avslutter arbeidet. Her må det skrives inn antall studiepoeng i ett eller flere av feltene i Studiepoeng pr. semester Det må også vurderes om hva som skal komme først av de to fagene. Dette gjøres ved å bruke og. Summeringen av antall studiepoeng må gjøres manuelt for hvert av semestrene. Hvis du ikke har flere emner å legge inn må du huske å lagre versjonen. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 30

31 I bildet over, er det lagt inn at Markedsføringskanaler er Valgemne. Fagene går over 2 semestre. Det som burde vært med, er en tekst i overskriften som forteller noe om emnetabellen f. eks at dette er emner 1. år. Hvis man har trykket på Lagre versjon, vil man komme til et bilde som viser to versjoner. En versjon datert den og en versjon laget den Hvis det settes en hake i den eldste versjonen og nedtrekksmenyen klikkes på, vil du få to valg: Fjern valgte og Flytt valgte. Ved å velge Flytt valgte, vil versjonen bli flyttet til et sted/nivå som angis av deg. Ved å velge Fjern valgte vil denne versjonen bli fjernet og du vi få spørsmål om du skal kaste den i søpla. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 31

32 5.0 INNLEGGING AV LITTERATUR I hver fagbeskrivelse skal det følge med en oversikt over litteratur som skal brukes i faget. Litteraturbegrepet kan være så mangt, men i studiehåndboken brukes følgende begreper (typer). 5.1 TYPER AV LITTERATUR TYPE FORKLARING Bok kan være fagbøker eller skjønnlitteratur, innbundet eller heftet, årbøker, manualer, brukerveiledninger osv. Tidsskrift kan være en daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis, eller halvårlig publikasjon. Herunder ligger også forskningsrapporter, særtrykk, offentlige publikasjoner, aviser osv. Artikkel kan være hentet fra tidsskrifter, særtrykk, offentlige publikasjoner, forskningsrapporter, workingpapers, aviser, osv. Standard er en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte, for eksempel mål og vekt, eller som beskriver arbeidsmetoder, for eksempel kvalitetsstyring i en bedrift. Standarder blir vanligvis utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjon på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Standard er også en betegnelse på standardiserte, «alminnelige», bestemmelser for kontraktsinngåelse og kontrakter, særlig Norsk Standard forkortet til NS. Juridisk brukes også standard eller «rettslig standard» som betegnelse på skjønnmessige regler, slik som plikten til å overholde god forretningsskikk og lignende. Kilde: Presentasjon kan være en skriftlig, muntlig, digital eller visualisert på annen måte av ett eller flere emner i fagbeskrivelsen. Denne kan for eksempel ha blitt presentert av faglærer(e), gjesteforelesere, andre fagpersoner eller studenter. Kompendium kan være en skriftlig samling av artikler, forelesningsnotater, sammendrag, utdrag fra pensumlitteratur osv i ett eller flere emner som er innbundet eller stiftet sammen. Oppgavesamling kan være en samling av relevante oppgaver knyttet til ett eller flere fag Webside Kan være en lenke til en relevant webside hvor studenten finner informasjon som brukes i faget. Eksempelvis lovdata.no Offentlig Kan være en veileder enten trykt eller henvisning til på web: veileder Eksempel: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser /2006/veileder-til-reglene-om-offentlige-anska.html Faglærer må avgjøre om hvilken type (form) han/hun skal bruke i studiehåndboken. Tilgjengelighet for studenten er et nøkkelord her. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 32

33 For å legge inn litteratur i en fagbeskrivelse, må du klikke på knappen Legg til litteratur. 5.2 LEGGE TIL, FJERNE OG REDIGERE LITTERATUR I EKSISTERENDE LITTERATURLISTE Du må ha en eksisterende beskrivelse som skal redigeres. LEGGE TIL LITTERATUR I FAGET: Trykk på knappen Legg til litteratur. Dette valget kan være aktuelt når du ønsker å legge til flere typer av litteratur i faget. FJERNE LITTERATUR FRA FAGET: Marker ved å klikke i boksen og trykk deretter Fjern valgte. Dette kan være aktuelt hvis du har funnet bedre og mer egnet litteratur i faget, eller at litteratur ikke lenger er tilgjengelig for faglærer og studenten. REDIGERE LITTERATUR I FAGET: Trykk på rediger knappen til høyre for den litteratur du vil redigere. Dette kan være aktuelt hvis f. eks utgave eller årstall endres. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 33

34 I bildet under fylles det ut følgende felter: Tittel: Her menes fullstendig tittel og med undertittel. Hvis tittel og undertittel er meget lang og det ikke er plass i feltet, kan du velge om du vil bruke bare hovedtittel. Forfatter: 1 forfatter: Kotler, Philip 2 forfattere: Kotler, Philip og Gary Armstrong 3 eller flere forfattere: Reve, Torger, Terje Lensberg og Kjell Grønhaug Forlag: Eks. Universitetsforlaget Utgitt år: f. eks 2008 ISBN: ISBN er en forkortelse for International Standard Book Number (Internasjonalt standard boknummer). ISBN-systemet er et ofte brukt system for identifisering av bøker og er beregnet for kommersiell bruk. I ISBN-systemet har hver boktittel en egen unik ISBN-kode for hver variasjon eller utgave av boken. Hver bok har et slikt nummer, velger du annen type litteratur, skal ikke feltet fylles ut. Kapittel/Sider Hvis det er bare deler av en bok som skal leses av studenten, angis det kapittel og sidetall litteraturen hentes fra. F. eks Kapittel 4, s Kommentar: Her kan det legges inn kommentarer f. eks en lenke til en webside, aktuelle paragrafer, henvisninger og henstillinger til studenten. Legg merke til at editoren kan brukes. Type: Se forklaring på mulige typer å velge mellom på side 30. Obligatorisk: Er litteraturen obligatorisk? Vil studenten bli testet i denne i vurderingen? Trykk Lagre versjon for å lagre informasjon om litteraturen du har beskrevet. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 34

35 På bibliotekets sider er det beskrevet forskjellige siteringsteknikker: Bruk gjerne denne kilden hvis du er i tvil om utfyllingen av feltene Harvard stilen: Kilde Innførslene lages slik: Bok Tidsskriftartikkel Antologi (bok med artikler) Offentlig informasjon Websider Etternavn, Initial. (År) Tittel på boken i kursiv (Utgave hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver. Etternavn, Initial og Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (utgave), sidetall. Etternavn, Initial. (År) Tittel på kapittel. I Initial. Etternavn (Red.), Tittel på bok i kursiv. (Utgave, sidenummer). Sted: Utgiver. Forfatter/redaktør (År) Tittel i kursiv. (Serie). Sted: utgiver. Forfatter/redaktør, Initial. (År) Tittel i kursiv. [online]. Tilgjengelig fra: <url>. [Lastet ned dag, måned, år]. 5.3 LEGGE TIL LITTERATUR I NY LITTERATURLISTE For å legge inn litteratur i en nylig laget fagbeskrivelse, må du klikke på knappen Legg til litteratur. Du ser også av bildet at ingen litteratur er innlagt. Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 35

36 Her ser du en tom ny side hvor du som faglærer kan starte utfyllingen av ny litteratur. De samme reglene for utfylling gjelder også for ny litteratur. Husk å Lagre versjon etter du har fylt ut feltene 6.0 AVSLUTTENDE KOMMENTARER Det er ønskelig at jeg som koordinator for studiehåndboken får konstruktive tilbakemeldinger vedrørende feil eller mangler i veiledningen. Dessverre kan jeg ikke gjøre så mye med den tekniske løsningen, men tar gjerne mot forslag til forbedringer som kan bringes videre til utviklerne. Det er alltid et kostnadsspørsmål forbundet med slike strukturendringer. Det er sikkert problemstillinger og ting jeg har hoppet over og veiledningen er som tidligere nevnt på ingen måte uttømmende. Det kan jo være at det er jeg som har skutt i riktig retning men bommet på målet. Tilbakemeldingene angående veiledningen, vil jeg gjerne ha via e-post til: Skriv inn nøyaktig hva feilen gjelder, hvor du fant den og kom gjerne med forslag til løsning. Takk for hjelpen. Til slutt vil jeg takke Steinar Sjøholt, Andreas Sylte, Stig Arne Skjerven, Knut Helge Skare og de andre i brukergruppen for gode innspill i prosessen og håper at de også kan bidra med tips i fortsettelsen Høgskolen i Ålesund Per Arne Orloff rådgiver Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 36

37 Vedlegg 1 Regelverk Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 37

38 Vedlegg 2 Begrepsavklaringer Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 38

39 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 39

40 Vedlegg 3 Saksbehandling Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 40

41 Vedlegg 4 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 41

42 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 42

43 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 43

44 Vedlegg 5 Taksonomi Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 44

45 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 45

46 Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 46

47 Vedlegg 6 Regler for fagkoder og fagnummerering Godkjent av rektor 7. desember 2010 Side 47

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer