Utfordringer og muligheter i samhandlingsreformen for private rehabiliteringsinstitusjoner Haugesund, 7-8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.reuma-sol.com Utfordringer og muligheter i samhandlingsreformen for private rehabiliteringsinstitusjoner Haugesund, 7-8."

Transkript

1 Helsejazzen rehabiliteringskonferanse 2012 Utfordringer og muligheter i samhandlingsreformen for private rehabiliteringsinstitusjoner Haugesund, 7-8. august 2012 Av Harald Johan Halvorsen, Dir. Reuma-Sol Senter

2 Disposisjon Samhandlingsreformen og rehabilitering Endringer for helseforetakene og helseregionene Endringer for kommunene Endringer for private institusjoner Revmatikere følg med i timen Reuma-Sol Konklusjoner

3 Samhandlingsreformen og rehabilitering Mye større ansvar på kommunene Større fokus på forebygging Bedre lokalt tilbud Dårligere spesialisthelsetjeneste? Finansieringsordning Pengene følger pasienten Pliktsamarbeid mellom kommuner og sykehus Den nasjonale veileder er i svært generelle vendinger Standardiserte avtaler? Forhastet igangsetting? Kommuner ikke forberedt, heller ikke helseforetakene

4 Samhandlingsreformen og rehabilitering forts. Sitat fra helse- og sosialminister Anne-Grete Strøm- Erichsen på åpningen av Helsekonferansen 8. mai 2012 i Oslo Samhandlingsreformen ble laget Av hensyn til den enkelte pasient Av hensyn til folkehelsen Av hensyn til samfunnsøkonomien Fordi Vi blir flere eldre Vi blir flere med kroniske sykdommer Vi blir færre til å yte omsorg Min påstand Hensynet til kommune samfunns økonomien vil veie tyngst

5 Endringer for helseforetakene og helseregionene Nedtrapping av sykehusbehandling Tap av store inntekter Konsekvenser Sykehusene må omstille seg Nedbemanning? Lavere kompetanse? Dårligere tilbud og dårligere kvalitet? Administrasjonskostnader Skal sykehusene rundt om i landet inngå avtaler med alle landets 430 kommuner uten skikkelige føringer fra statlig hold? For revmatismesykehuset i haugesund gjelder det ca 85 kommuner i de tre fylkene de sokner til

6 Endringer for kommunene Har fått overført betydelige midler Men har fått mange nye plikter Mange kommuner med manglende kompetanse Bruk av sykehjemsplasser til rehabiliteringspasienter LEON eller BEON LEON (Laveste Effektive OmsorgsNivå) BEON (Beste Effektive OmsorgsNivå) Realitetsvurdering av BEON-prinsippet Billigste Effektive OmsorgsNivå Administrasjonskostnader De nye pliktene kan gi tunge løft både økonomisk og kompetansemessig, særlig for små kommuner

7 Endringer for private institusjoner Kommunehelsetjeneste eller spesialisthelsetjeneste Alle institusjoner har gjennom hele 2000 tallet, Reuma- Sol inkludert, bygd opp solide tverrfaglige team for å bli en del av spesialisthelsetjenesten, og for å tilpasse seg stadig strengere krav Skal nå fortsatt være en del av spesialisthelsetjenesten, men kan og inngå avtaler direkte med kommuner og blir da en del av kommunehelsetjenesten Staten har selv vært med og finansiert store rehabiliteringsentre i 100-millionersklassen som nå, akkurat som sykehusene, må bygge ned sin kompetanse for å tilpasse deler av sin rehabilitering til laveste, beste eller billigste nivå kommunehelsetjenesten

8 Revmatikere følg med i timen Rapport IS-1947 er rene ord for pengene: Arbeidsgruppa anbefaler (pkt 7.1, side 75): Spesielt innen områdene artrose og overvekt/ livsstilsproblematikk må pasienter overføres spesialisthelsetjenesten til kommunale tilbud. Brudd fra pkt , siste avsnitt, side 78: Sykdommer i muskel- og skjelettsystemet hyppigst forekomne diagnosegruppen i de private rehabiliteringsinstitusjonene. Rimelig å anta at stastistikken vil endre seg noe de nærmeste årene. Ved inngåelse av nye avtaler er det nemlig kuttet en del i plassene avsatt til artrose Fritt rehabiliteringsvalg Reuma-Sol støtter dette, men sørg for at institusjoner i utlandet, blant annet deres egen er inkludert. Fritt sykehusvalg gjelder kun innenfor landets grenser. Riksrevisjonen gir i sin rapport (Rapport 3:11 ( ) De gir kraftig kritikk av den raske nedbyggingstakten for rehabiliteringsplasser de siste årene og frykter at enkelte grupper kan bli stående uten tilbud Er det greit at artrose-medlemmene deres blir salderingsposten til HelseNorge?

9 Reuma-Sol Visjon Vi skal være verdens beste sted å være for mennesker med sykdom i muskel- og skjelettapparatet Nye visjoner etter samhandlingsreformen Vi vil og skal være skal være en del av og en pådriver i det norske nasjonale nettverket for rehabilitering Vi skal signere direkteavtaler med noen kommuner i Norge Fordi vi får lov, tidligere fikk vi ikke delta i de regionale anbudskonkurransene Fordi vi er ganske god på rehabilitering, særlig innen områdene revmatisme, neurologi, post-polio og postoperativ behandling Fordi vi har forskning i ryggen som viser at effekten av behandling i varme strøk sitter signifikant lengre i kroppen (Yndis Strumse) Fordi vi bruker BBEON-prinsippet Vi er det Beste og Billigste Effektive OmsorgsNivå Fordi vi ikke har noen ventelister Fordi vi kan levere varene fra kr. døgnet reise inkludert

10 Konklusjoner Det måtte komme en helsereform Befolkningsutviklingen som kommer de nærmeste årene krever innsparinger i helse pr. innbygger da vi vil få flere brukere For meg ser det ut til at den er satt i gang noe forhastet, kommunene er ikke forberedt, ansvarsfordeling mellom kommuner, sykehus og helseregionene er svært vagt definert Kompetanseforflytning Kommunene vil få sin kompetanse styrket Økt breddekompetanse Sykehus og helseregioner vil få sin kompetanse svekket Svakere fagmiljø og svakere spesialistkompetanse Private rehabiliteringsinstitusjoner vil få sin kompetanse svekket

11 Konklusjoner forts. Fokus forebygging Alle risikopersoner med falltendens burde sendes til Reuma-Sol når det første snøfallet kommer i Norge Betydning for Reuma-Sol Potensiell god inntektskilde for oss. Plutselig inne på et market vi tidligere var totalt utestengt fra Frykt for at vi ikke får bli en av institusjonene ved fritt rehabiliteringsvalg Norske kommuner Bør skynde seg å ta kontakt med undertegnede for å skaffe seg rehabiliteringsplasser på Reuma-Sol (vi har begrenset kapasitet)

12 Takk for meg! Harald Johan Halvorsen