En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015"

Transkript

1 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole

2 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer ved Enan og utarbeide en kost-nytte analyse Vurdere konsekvensene av endringer ut fra et bruker- og pårørende perspektiv Vurdere konsekvenser for arbeidsplasser og utviklingen av lokalsamfunnet på Kvikne Tidsfristen har vært knapp og opplysninger vanskelig tilgjengelig. 2

3 Bakgrunn for analysen Kommuneøkonomien Kommunestyrets vedtak Oppdrag fra Kvikne utvikling Generell interessant problemstilling sett i lys av utviklingen i kommunene og framtiden innen helse- og omsorgstjenestene, jfr. st. meld. 29 om «Morgendagens omsorg» 3

4 Mål Hensikten med analysen er å bidra til opplyse saken slik at beslutningstakere er i stand til å foreta en best mulig avgjørelse og ta alle hensyn i betraktning. 4

5 Dagens tilbud Enan har i dag 14 plasser + 1 kortidsplass Det er god kvalitet på tjenestene og et godt sosialt miljø med høy trivselsfaktor Tilbudet innebærer en tett oppfølging av de eldre mht. mat, medisiner, fysioterapi, hår og fotpleie De eldre friskner ofte til etter en tid ved Enan 5

6 Juridisk status Enan er ikke et sykehjem, men en bolig,med heldøgnsomsorg Beboerne har rett på forsvarlige helse- og omsorgstjenester Et utilfredsstillende tilbud kan påklages til fylkesmannen og evt. bringes inn for tingretten 6

7 Kost-Nytte analyse Hvordan er den lagt opp? Analysen har fokusert på tre alternativer: 1. Dagens tilbud 2. En halvering av dagens tilbud 3. Avvikling av tilbudet 7

8 Beskrivelse av situasjonen Evt. endringer/vedtak må ses i lys av: Økonomiske rammer Kvikne som lokalsamfunn Befolkningsutviklingen i Kvikne Kommunereformen 8

9 Resultater Alternativet med en halvering av antall plasser ved Enan er usikkert mht. innsparing. En stor del av felleskostnadene vil bli opprettholdt Man er avhengig av en forsvarlig personaldekning i forhold til gjenværende beboere og hjemmeboende i Kvikne med behov for omsorgstjenester Man er avhengig av at de gjenværende beboerne er i stand til å klare seg selv i større grad Beboere som flyttes til sykehjem vil medføre en høyere kostnad 9

10 Resultater fortsetter. Alternativet med avvikling av Enan og flytting av beboerne til et annet tjenestetilbud vil bli dyrere for kommunen, fordi mange av dagens beboere sannsynligvis må på sykehjem. I tillegg kommer økte driftsutgifter for hjemmebasert omsorg 10

11 Perspektiver I analysen er det fortatt en vurdering ut fra Styringsperspektivet Brukerperspektivet Ansatteperspektivet Lokalsamfunnsperspektivet 11

12 Politiske føringer om: Styringsperspektiv At den enkelte bor hjemme lenger med oppfølging fra hjemmebasert omsorg og bruk av velferdsteknologi. Utvikling av mer rasjonaliserte og effektive tjenester Overføringer av kostnader fra offentlige budsjetter til den enkelte tjenestemottaker i form av et system med betalingssatser, helt eller delvis 12

13 Økonomiske konsekvenser ved reduksjon eller avvikling av Enan Institusjon/sykehjemsplass kr ,00 Plass ved Enan kr ,00 Enan billigere kr ,00 Ved flytting til institusjon/sykehjem: Vederlagstrekk kr ,00 Tapte inntekter kr ,00 Ekstra pr. plass kr ,00 Ekstra ved flytting av 7 beboere kr ,00 Ekstra ved flytting av 10 beboere kr ,00 13

14 Leon prinsippet - Omsorgstrappa 14

15 Bruker- og pårørende perspektiv Beboerne ved Enan føler allerede sterkt på den usikkerhet som er skapt rundt botilbudet og deres framtid mht. hvor de skal bo og klare seg En sterk reduksjon i tilbudet eller en nedleggelse vil ramme beboerne hardt mht. omstilling og kontakt med nærmiljøet og familie De som må flytte vil komme til ukjente omgivelser og pårørende vil få økte kostnader ved besøk samt at det vil ta mer tid. Et besøk pr. uke er beregnet til kr i biltransport pluss medgått tid. De som evt. blir igjen på Enan kan få et redusert tjenestetilbud og sosialt miljø 15

16 Ansatte perspektiv En reduksjon i tilbudet ved Enan vil bety at ansatte må skifte arbeidsplass. Dersom det ikke blir noen base for hjemmebasert omsorg, vil dette gjelde stort sett alle De ansatte vil få en mer anstrengende og kostbar arbeidshverdag i form av pendling til Tynset Pendling med bil er beregnet til ca pr. år En omlegging til færre plasser kan også bety økt belastning for de av de ansatte som evt. blir igjen på Enan avhengig av bemanningsnivå. 16

17 Lokalsamfunnsperspektiv En nedlegging av Enan vil bety et tap for lokalsamfunnet i form av: Færre arbeidsplasser, spesielt for kvinner. Bortfall av Enan som sosial arena i bygda Redusert kontakt mellom generasjoner Redusert etterspørsel på butikken Redusert mulighet til å yte omsorg til sine eldre i nærmiljøet Evt. reduksjon i antall innbyggere Økt forurensning som følge av pendling 17

18 Konklusjon Det beste ville være om Enan kunne fortsette som i dag. Dette er sannsynligvis det beste og billigste alternativet sett fra ulike perspektiver En flytting av beboerne ved ENAN til sykehjem er brudd med både LEON-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgsnivå) og BEON-prinsippet (Beste Effektive Omsorgsnivå). Bruken av Enan synes å være samsvar med disse prinsippene Dersom tilbudet ved Enan blir redusert men ikke nedlagt, blir det en viktig av gjørelse å finne fram til hvem som skal bli igjen og hvem må flytte. Det ligger i en faglig vurdering av den enkeltes beboers behov til grunn for at han/hun har fått plass ved Enan. Det synes ikke å være noe grunnlag som tyder på at denne faglige vurdering kan trekkes i tvil. 18

19 Konklusjon forts. Den faglige vurderingen av hva som er et forsvarlig tilbud til beboerne, er helt sentralt mht. konsekvenser av en reduksjon eller avvikling av Enan. Dersom beboerne ved Enan må overføres til sykehjem, blir det ikke noe å spare på en reduksjon av plassene. En reduksjon med 7 plasser vil koste ca. 3,5 mill. ekstra. En avvikling vil trolig gi en merkostnad på minimum 4,3 mill. En reduksjon i tilbudet, vil likevel være langt å foretrekke framfor en nedleggelse, forutsatt at det blir forsvarlig bemanning og at det blir en base for hjemmebasert omsorg ved Enan. Det bør foretas en grundig gjennomgang av aktuelle endringer hvor også en vurdering av hvor den enkelte beboer skal motta tjenestene blir lagt til grunn. 19

20 Gruppearbeid på folkemøte i Kvikne den Spørsmålene som ble stilt var: 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? 2. Hva tror du vil medføre at du trenger institusjonsplass? Resultatene fra gruppearbeidet se her 20

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene.

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO-senteret) har bistått kommunen i analyse av status og behov for videreutvikling av tjenestene. Strategidokument En behovsanalyse av bo- og aktivitetstiltak til personer med psykisk utviklingshemning og autisme ved utflytting fra foreldrehjem til egen bolig (2010-2016) Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400550 Arkivkode: 948 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Omsorgskomite 13.10.2014 Råd for funksjonshemmede 14.10.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Fortettet omsorg og service

Fortettet omsorg og service Fortettet omsorg og service Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapporten inneholder bakgrunn for prosjektet «Fortettet omsorg og service» og prosjektgruppenes forslag til mulige alternativer for å oppfylle

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE 2008-2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2008-2020 1 2 Forord Utarbeiding av

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG

MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG NOTAT: MOMENTER OG BAKGRUNNSMATERIALE TIL SIGNALDEBATT VEDRØRENDE SEKTORPLAN FOR HELSE OG OMSORG Utarbeidet av: Helse-og omsorgssjef Anne Marte Libakken Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Adgang til å sette vilkår om flytting

Adgang til å sette vilkår om flytting Adgang til å sette vilkår om flytting Innledning Vedlegget beskriver og gir føringer for Fylkesmannens klagebehandling av vedtak der kommunen har satt vilkår om flytting for personer med behov for praktisk

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat

En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat En velferdsstat for fremtiden Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innledning Bærekraftig velferd handler om å forvalte samfunnets verdier på en

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer