PUNKTNR. TYPE PUNKT BESKRIVELSE BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PUNKTNR. TYPE PUNKT BESKRIVELSE BEHANDLING"

Transkript

1 PUNKTNR. TYPE PUNKT BESKRIVELSE BEHANDLING Skibotnelva venstre side SK10 Sig Fra elvekant SK11 Bekk Hinder i elvekant. Forsvinner i ur. Lite drypp SK12 Bekk Hinder i elvekant. Forsvinner i ur. Lite drypp SK13 Bekk Hinder i elvekant SK14 Bekk Flere sig med dammer nedenfor punktet Lite drypp. i sigene xsk15 Leppäsaari Holme SK15 Flomløp Flomløp med oppkomme/vann fra grunnen. SK16 Oppkomme Flomløp med oppkommer ved og kildedepoter SK17 Oppkomme Ligger en dam mellom dette punktet og SK18, denne er ca. 40x4x0,3 Kildedepot SK18 Bekk Bekk. Kommer fra SK16 og SK17 SK19 Flomløp Flomløp med oppkomme SK20 Oppkomme Utstrømming i elvekant. Ved dette punktet kommer det ut tre bekker Båtpumpe SK20a Oppkomme Danner bekk som kommer ut ved SK20 Kildedepot SK20b Oppkomme Danner bekk som kommer ut ved SK20 Kildedepot SK20b1 Oppkommer Danner bekk går inn i SK20b Kildedepot SK21 Flomløp Tørt ved kartlegging SK22 Bekk Større bekk som dannes av flere kilder Lite drypp SK22a Oppkomme Kildedepot SK22b Oppkomme Flere greiner enn på kartet Kildedepot SK22c Oppkomme Flere greiner enn på kartet Kildedepot SK22d Oppkomme Flere greiner enn på kartet Kildedepot SK23 Nordalselva Dam i flomløpet ved Båtpumpe SK23a Dos.punkt Hinderet er ved punktet. Elva kommer ut under ras-ur Lite drypp eller peristat SK24 Flomløp Oppkommer i ellers tørt flomløp eller ryggpumpe SK25 Flomløp Mange flomløp i dette området. Behandle alle med kanne SK26 Bekk Bekk i flomløp SK27 Oppkomme Tilførsel til dam nedenfor. Kildedepot SK27a To dammer, hvor en er ca 20x3x0,2 og den nedre er ca. 30x2,5x0,2. En bekk går ut fra dette området SK28 Flomløp Tørt øverst, økende med dammer nedover. Flere flomløp rundt dette punktet Kildedepot SK29 Oppkomme Danner 104 Kildedepot SK30 Oppkomme Danner bekk 106 Kildedepot SK31 Bekk Bekk i flomløp med dammer SK32 Bekk Dammer oppover bekken SK33 Dam Dammer som er avsnørte ved lav vannføring SK34 Dam Dam med oppkomme. Tørt videre Kildedepot SK35 Oppkomme Oppkomme på øy som går ut i bekk. Kildedepot SK36 Oppkomme Oppkomme i gammelt flomløp

2 SK37 Dam Liten Kroksjø, ca 30x10x1 SK37a Bekk To bekker kommer ut ved dette punktet. Den ene kommer fra oppkommer. Den andre går opp til to dammer (begge er ca 10x2x0,4) og oppkomme i SK37b. Kildedepot i oppkommene, elles kanne både i bekkr og i dammer SK37b Oppkomme Danner bekken som kommer ut ved SK37a Kildedepot SK38 Sig Flomløp ved siget SK39 Flomløp SK40 Bekk Grunnvannspåvirket. Dam ved dette punktet Lite drypp SK40a Bekk Sidegren. Flere sig og dammer inn i denne sidegreina. Lite drypp SK40b Dos.punkt Større utstrømmingsområde Depot SK40c Bekk Dammer i ellers tørt bekkeleie SK40d Bekk Tørt, vann lenger oppe SK40e Bekk Kulp med oppkomme SK40f Oppkomme med flere kildeutspring SK41 Dam Flere små dammer på berg SK42 Dam Ør med dammer Båtpumpe SK43 Bekk Hinder i elvekant. Går inn i et flomløp som har flere dammer. Lite drypp i bekken, kanne i dammene SK44 Flomløp med flere flomløp og dammer SK45 Flomløp Gjengrodd flomløp med dammer. Oppkomme i kan av dammen nederst i flomløpet. Kommer ut en bekk i denne dammen., kildedepot i oppkomme SK46 Bekk Hinder i kant av dam SK47 Flomløp Noe vann, for det meste tørt SK48 Bekk Flere sidegreiner i denne bekken, kommer ofte ut fra oppkommer, kildedepot i oppkommer SK48a Bekk SK48b Dam Tilførsel fra bekk. Ikke utløp SK48c Dos.pkt Hinder. Lite sig går parallelt med dette punktet. SK48d Bekk Hinder SK48e Bekk Bekken infitreres i fylling, men skal doseres Depot SK49 Brønn Brønnhus. Trolig Troms-Kraft Vannprøver? SK50 Steinør Båtpumpe SK51 Bekk Dos.punkt over hinder Lite drypp SK51a Dos.punkt Hinder like nedenfor Lite drypp SK52 Forbygning Stikkrør fra vei munner ut i fylling Båtpumpe SK53 Større område med flomløp og dammer. Båtpumpe SK53a Oppkomme Blir gradvis større mot utløp Lite drypp SK54 Kraftverk Utløpet fra kraftverketbehandle langs bredd opp til sperring. Båtpumpe SK55 Flomløp innenfor området. Sjekk området for dammer og pytter SK56 Kvitlielva Nytt utløp i forhold til kartet, tegnet inn som spor. Veldig viktig å gå hele bekken da denne innflitreres og har mange oppkommer. SK56a Oppkomme Start bekkeløp. Bekkeløpet går innpå ei myr, for så å samle seg igjen.

3 SK56b Oppkomme med flere små oppkommer, danner start av bekkeløp. SK56c Oppkomme med flere små oppkommer, danner start av bekkeløp. SK56d Oppkomme med flere små oppkommer, drypp settes i største løp. Lite drypp SK56e Sig Fra pytter og oppkommer i myr SK56f Oppkomme Bekkeløp starter i myrkant. Det er to sig nedenfor dette punktet SK56g Dos.punkt Lite drypp SK56h Dos.punkt SK57 Oppkomme Går inn til område med dammer SK57a Bekk Gjenvokst, men kan ha dammer. Kontroller. SK58 Bekk Er ett sig oppstrøms punktet SK58a Våtmark Alle våtområder må behandles, dvs hele myra. Bruk ryggpumpe og langslanger i kombinasjon med kanne. Ryggpumpe SK58b Våtmark Gjenvokst, stort sett gress. Kan ha overvann deler av år. Kontroller /ryggpumpe SK58c Bekk Tørt nederst, vannføring lenger opp. SK58c1 Hinder Doser herfra med kanne i 20 min SK58d Dos.punkt Hinder like nedenfor. Sidegrein Lite drypp SK58e Dos.punkt Hovedgrein, den som er mest vannførende. Peristalt SK58f Bekk Diffust utløp i myr, tørt nederst, blir vann lenger opp. Gå motstrøms med kanne. SK58g Sig SK58h Dos.punkt Sidegrein SK59 Steinør og øy. Flomløp på innside av ør. Sjekk øy for dammer. Båtpumpe SK60 Større område med dammer og kanaler. Hele området må kontrolleres, også utenfor opptegnede punkter og vannveier. Ryggpumpe SK60a Sig Kommer fra mosefylt dam på bredd. Mulig oppkomme. Kommer ut en kile mot SK59. SK60b Dam Dammer. Start på separat løp ned mot større dam. SK60c Dam Ca.3x1 meter. Svært sannsynlig flere slike i samme området mot hovedelv! Kontroller området. SK60d Dam Svært mange dammer, dere behandler alle med kanne. Husk ark for rotenonforbruk i stillestående vann. SK60e Bekk SK60f Oppkomme Mosefylte pytter med sig ut i bekk SK60g Dos.punkt Starter fra oppkomme. Sett opp drypp, men doser hardt med kanne samtidig i de øverste mosefylte deler inntil bekken har et klart løp Lite drypp SK61 Flomøp, og dammer og kanaler innover i terreng. Mye av området er delvis gjennomgrodd, men det finnes dammer med fisk. SK61a Flomløp Vann trenger inn gjennom grus Kildedepot SK62 Bekk Hovedgrein ut fra våtmarksområde. Det ligger en holme utenfor utløpet, denne har dammer. Båtpumpe på holmen. SK62a Dos.punkt Til en sidebekk. Hinder nedenfor Lite drypp SK62b Dos.punkt Til en sidebekk. Hinder nedenfor Lite drypp

4 SK62c Bekk Sidebekk SK62d Hinder I sidegrein SK62e Dos.punkt Hinder nedenfor. Flere sig kommer ut i hovedgreina nedenfor dette punktet. Lite drypp SK62f Våtmark med myrtilsig og pytter /ryggpumpe SK62g Våtmark Noe åpent vannspeil, men mye gjengrodd, og delvis sump Ryggpumpe SK62h Dam Innerst i våtmarksområde SK63 Dam Kile og dam i bakkant Båtpumpe SK64 Bekk Sk64a Dos.punkt Hinder nedenfor SK65 Sig Hinder ved elv SK66 Bekk SK67 Sig Går opp gjennom myrområde SK68 Dam Kan stå dammer inne i krattet SK69 Flomløp Dammer i flomløp SK70 Bekk Kile oppstrøms punktet. Dam ved siden av bekken oppover bekken. SK70a Kanal Delvis gjenvokst kanal opp hit, men stedvis dammer. SK70b Hinder SK71 Sig SK72 Sig Direkte hinder. SK73 Sig SK74 Dos.punkt Peristalt SK74a Flomløp SK74b Flomløp Går over til Gammelkielva. Kontroller flomløp til samløp med med Gammelkielva SK74c Flomløp Gammel flomløpkanal, kontroller. SK74d Flomløp Kildeutspring i flomløpet Kildedepot SK74e Nedre del av Kielva med mange løp. Gå manngard i alle løp. Kildedepot SK74e1 Bekk Flere bekker har oppkomme herfra, gå nøye over for å finne oppkommer. Kildedepot SK74e2 Bekk Kildedepot SK74e3 Oppkomme Bekken starter her. Se på sporet for å se hvor bekken forsvinner Kildedepot K74f Våtmark Utløp område med oppkommer, bekker, myr. Alle myrområder pumpes over. Flere oppkommer i bekker og sig som kommer inn i området Ryggpumpe SK74f1 Bekk ut fra område med oppkommer Kildedepot SK74f2 Dos.punkt Bekk deler seg i to 3 meter lange greiner fra hvert sitt oppkomme Kildedepot SK74f3 Tjønn Går sig inn i tjønna. Ved hinder doseres det godt forbi hinder. Ved hinderet går det en kile med dammer ned mot hovedelva. Gå denne helt ut og kontroller for dammer. Ryggpumpe SK74f4 Hinder SK74g Deltaområde, utløp fra fra 3 forskjellige bekker. Kommer ut et flomløp fra Kielva mot området i SK74e SK74g1 Bekk Fra kildeutspring Kildedepot SK74g2 Bekk Fra kildeutspring Kildedepot

5 SK74g3 Bekk Fra kildeutspring Kildedepot SK74g4 Bekk Fra kildeutspring Kildedepot SK74g5 Sig Kildebekk/sig fra venstre bredd Kildedepot SK75 Bekk Fra kildeutspring Kildedepot SK75a Dos.punkt Fra kildeutspring Kildedepot SK75b Dos.punkt Fra kildeutspring Kildedepot SK76 Flomløp Permanent kile/dam. Sjekk flomløp inn i bakkant av kilen. Båtpumpe SK77 Bekk Tørt gjengrodd bekkeleie ned mot hovedelv. Møter vann oppe ved stien. SK77a Dos.punkt SK78 Flomløp Kile som går over i flomløp og våtmark SK78a Flomløp Små dammer SK79 Hasielva xsk79 Hasielva Mulig utløp Flere behadlingsmetoder SK79a Storskredelva SK79a1 Sig SK79a2 Dos.punkt Oppkomme Kildedepot SK79b Dos punkt Oppkomme Kildedepot SK79b1 Dos punkt Oppkomme, område med fler kilder Kildedepot SK79b2 Bekk Flere små "hinder", men fisk på overside SK79b3 Dos punkt I bekk. Oppkomme Kildedepot SK79b4 Dos punkt I bekk. Over hinder Lite drypp SK79b5 Dos.punkt I bekk som kommer ut Lite drypp SK79b6 Dos. Punkt Oppkomme Kildedepot SK79b7 Dos. Punkt Oppkomme Kildedepot SK79b8 Dos. Punkt Dos punkt i hovedløp bekk 182 Lite drypp SK79c Gamskogelva SK79c1 Bekk SK79c2 Dos punkt Oppkomme Kildedepot SK79c3 Flomløp Tørr bekk SK79c4 Dos punkt Oppkommer Kildedepot SK79c5 Dos punkt Oppkommer Kildedepot SK80 Gammel-Kielva Gammel-Kielva SK80a Sakteflytende elv med flere dammer nedover. Ligger dammer og pytter nedover fra dette punktet mot SK77 SK80b Bekk Sidebekk inn fra venstre SK80b1 Sig Gå med kanne opp i kildeområde. Flere sig oppover mot SK78e SK80b2 Våtmark Myrområde. Hele myra med vannpytter må behandles. Ryggpumpe SK80b3 Våtmark Ryggpumpe SK80c Våtmark Myrområde. Alt må gås over nøye. Ryggpumpe SK80d Bekk Sidebekk fra oppkomme SK80d1 Oppkomme Strømmer inn vann fra venstre bredd. Kan være vanskelig å se. Kildedepot SK80d2 Dos.punkt Oppkomme her fra dam. Flere kilder herfra og ned til neste punkt. Kildedepot

6 SK80e Mange små bekkeløp fra mange sig/bekk som kommer inn på myra. Lite drypp SK80f Sig Inn fra venstre SK80g Bekk 2 sidebekker, en fra hver side fra oppkomme, ca 20 meter lange. Fra dette punktet ned til SK78g går bekken stedvis i grunnen Kildedepot SK80h Dos.punkt Bekk kommer frem her, fra 3 forskjellige kilder Kildedepot SK80i Dos.punkt Start bekk ca her. Kildedepot SK81 Dam Flere mindre dammer i grøft SK82 Grøft Utløp av grøft. SK83 Brønn Ca tre meter fra elv Ingen behandling SK84 Flomløp Tørt og gjengrodd. Kunn vann ved stor flom SK85 Sideløp Sideløp med gjennomstrømming Båtpumpe SK86 Vanninntak Slange fra elv til hytte Avtales med eier SK87 Dam Liten dam på ør. Avsnørt. SK88 Flomløp Tørt øverst, dammer på midten, tørt nederst. Ligger flere flomløp fra dette punktet mot SK87 SK89 Dam Potensielt dammer i forsenkinger SK90 Flomløp Gammelt gjengrodd elveløp med flere dammer kanne SK91 Rør Rør ut i flømløp SK92 Okselva Større bekk. Mye sump langs nedre deler SK92a Våtmark Sumpområde med potensiale for dammer SK92b Dam Kile SK92c Våtmark Delvis gjengrodd kroksjø ovenfor E6. Er to forskjellige våtmarker som henger sammen med bekk mellom på dette punktet. Båtpumpe SK92c1 Dos.punkt Flere myrsig samles her Lite drypp SK92d Grøft SK92e Bekk Dårlig vannkvalitet SK92f Bekk Usammenhengende bekk/sig. SK92g Ryggumpe/båtpumpe SK92h Hinder SK92i Bekk Flere sig oppover bekken SK92i1 Bekk SK92i2 Dos.punkt Brønn! Dosering ved overløpsrør Lite drypp SK92i3 Dos.punkt Sidegren paralellt med brønner Lite drypp SK92i4 Dos.punkt Lite drypp SK92j Sig Sig fra oppkomme paralellt med dette siget Kildedepot SK92j1 Dos.punkt Flomløp/bekk fortsetter Lite drypp SK92k Dos.punkt Alternativt dos. Pkt Lite drypp SK92l Dos.punkt Oppstrøms sikkert hinder Lite drypp SK93 Dam Start på gammelt elveløp. Flere dammer SK94 Bekk Utløp i sjø SK94a Dos.punkt Rett nedstrøms brønn Lite drypp SK94b Grøft Flere sidegreiner til denne grøfta, med økende vannføring oppover

7 SK94c Dam ca 60x50x0,3 (0,5) Avh av vannføring. Flere sig og bekker kommer inn i dammen. Ryggpumpe SK94c1 Dos. unkt Lite drypp SK94c2 Bekk Bekk splittes her. Mange løpe oppover. SK94c3 Dos. punkt Alternativt dos. Punkt Lite drypp SK94c4 Dos.punkt Ovenfor 100% hinder Lite drypp SK94c5 Dos. punkt Alternativt dos.punkt Lite drypp SK94c6 Dos. punkt Lite drypp SK94c7 Dos. punkt Lite drypp SK94d Grøft Grøft som henger sammen både med SK94c2 og SK95 så lagnt vann SK95 Bekk Henger sammen med SK94d Skibotnelva høyre side SK130 Slemelva Kommer ut flere plasser i ura. Lite drypp SK131 Flomløp /båtpumpe SK132 Sideløp Mulige dammer på holme i evt. dammer som ikke blir behandlet av rennende vann SK133 Rør Kommer mye vann ut av røret. SK134 Flomløp Ved grusør. SK135 Dam I Lappgrova. Utløpet vises ikke i terrenget. SK135a Lappgrova Må gås på tross av at kun var kortere strekninger med vann. SK136 Bekk Vann ett god stykke oppover SK136a Oppkomme Kildedepot SK137 Bekk Bekken går inn i en dam. Kommer ut et sig nedstrøms dette punktet. så langt vann i bekk og sig SK138 Flomløp Bør ha med vadarar slik at en kan gå elva, vanskelig å gå her og mykje klatring (HMS) /båtpumpe SK139 Oppkomme Kildedepot SK140 Grusør Mye grunnvann som kommer ut av ørakje grunnvatn som kjem ut av. Kommer et sig ut på grusøra. Båtpumpe på grusøra, kanne i siget. SK141 Flomløp /båtpumpe SK142 Flomløp Flomløpet forgreiner seg. Kommer ut i elva rett ovenfor Nordalselva. Båtpumpe SK143 Dam 30x2x0,2. Går ut i elva i bekk under vegen, behandle denne også om det ikke er direkte forbindelse mellom dammen og bekken. SK144 Bekk Ved grusør. Bekken er kort. Går over til damområde i bekk og i damområde og båtpumpe på grusør SK145 Flomløp /båtpumpe SK146 Sig Går inn i flomløp. Dammer. SK147 Flomløp Flomløpet forgreiner seg. Et sig og et rør kommer ut oppstrøms punktet

8 SK148 Flomløp Inn i bakevje SK148a Bekk Bekk til venstre har dammer oppover, mens den til høyre går over i dam ( 20x1,5x0,5) SK149 Dam Trolig ikke inn- og utløp SK150 Flomløp Flere dammer i løpet SK151 Bekk Går over i dam SK151a Oppkomme Kildedepot SK152 Pytter SK153 Sig Går ut i flomløp. Dammen som er avmerket på kartet må sjekkes. i sig og dam, båtpumpe i flomløpet SK154 Flomløp Flere flomløp SK155 Dos.punkt I Lulleelva/Lullinjoki Peristaltpumpe SK155a Flomløp SK155b Flomløp Sig som går inn i flomløpet. SK155c Flomløp SK155d Flomløp Flere flomløp og holmer SK155e Flomløp SK155f Brønn Gammel vannslange, ikke i bruk SK155g Bekk SK155g1 Oppkomme Kildedepot SK155h Sig På høyre side av elva. Går over til å bli pytter. Flere flomløp ved punktet SK155i Bekk Flere tørre sig og pytter SK155i1 Oppkomme Damområde Kildedepot SK155j Flomløp SK155k Flomløp SK155l Bekk Deler av bekken går rett fram, mens resten går igjen inn i bekken. Bekken kommer opp og forsvinner flere ganger. SK155l1 Sideløp SK155l2 Oppkomme Kildedepot SK155l3 Bekk SK155l4 Bekk Forgreiner seg oppover og henger sammen med SK155l5 Oppkomme Henger sammen med SK155l4 Kildedepot SK155l6 Bekk Henger sammen med SK155l4. Går delvis sjult SK155l7 Oppkomme Henger sammen med SK155l4 Kildedepot SK155m Flomløp Pytter i flomløpet SK155n Flomløp Flere flomløp og holmer. SK155l kan gå inn i dette flomløpet avhengig av vannføring. SK155o Pytter Henger sammen ved flom SK155p Flomløp Flere flomløp nedover til SK155q SK155q Bekk Sig oppstrøms dette punktet. Flere flomløp ved punktet. SK155q1 Oppkomme Kildedepot SK115q2 Oppkomme Kildedepot

9 SK155r Lulleelva Flere flomløp og sideløp oppover i elva. SK156 Pytter Ved flom SK157 Pytter Ved innersida av grusøra SK158 Oppkomme Kommer gjennom steinene på bredden Kildedepot SK159 Sig og rør på bredden. Ingen oppgang SK160 Tørrelva I følge kartet skal utløpet av Tørrelva være her, dette er ikke funnet. Var ei elveslette her. SK160a Oppkomme, vurder om det må brukes kildedepot SK160b Oppkomme Går over til ei grøft, som forsvinner etter 10 meter, vurder om det må brukes kildedepot SK160c Pytt SK160d Flomløp I Tørrelva SK160e Dam Går over til å bli et sig, doser slik at dammen blir et depot. SK160f Pytter SK160g Oppkomme /vurder om der må brukes kildedepot SK161 Grusør Pytter ved grusøra SK162 Grusør Mye grunnvann som presses ut SK163 Flomløp Innerst på grusøra SK164 Kroksjø Starter som bekk SK164a Damområde med flere dammer. Sig mellom SK164a Og SK164b SK164b Dam Må ha vadere Ryggpumpe SK164c Dam Må ha vadere Ryggpumpe SK164d Dam Må ha vadere Ryggpumpe SK165 Sig Gammelt sideløp. Siget går inn til pytter SK166 Flomløp Flere flomløp ned til Kavelbrua. SK167 Holme Må gåes over SK168 Grusør Ør med utstrømmende vann i innerkant Pumpe SK169 Sig Normalt relativt tørr, men mulighet for dammer i løpet opp til punkt a og b. SK169a Dammer Flere dammer ved punktet Steinør Typisk flomområde med kanal-/bekkeløp innerst, er gjerne tørt men med dammer. Pumpe SK170 Starter omtrent fra punkt SK170. Kavleelva Elv som over lange strekninger meandrerer, deler seg i flere løp, der noen kan SK171 være uten gjennomstrømning men med dammer, samt enkeltstående dammer langs hovedløp SK171a Dos.punkt Peristaltpumpe Iselva Bekk, grøft nederst. Bekken kan forventes skiftevis å være tørr, ha pytter og gjennomstrømmende vann i løpet. Kommer ut en bekk nedstrøms punktet SK171b SK171b1 Bekk Kommer fra myrområde med oppkommer og myrsig

10 Oppkomme Drenerer til SK171b1, vurder om det må brukes SK171b2 kildedepot Oppkomme Drenerer til SK171b1., vurder om det må brukes SK171b3 kildedepot SK171b4 Bekk Bekk/grøft, starter fra oppkommer SK171b5 Oppkomme Drenererer til SK171b4 SK171b6 Oppkomme Drenererer til SK171b4 Dos.punkt Doseringsmåte må vurderes ut fra vannføring. Bekken deler seg i 2 løp rett over Kildedepot i begge greinene. SK171b7 hinderet, løp til høyre forsvinner i grunnen nede på sletta. SK171c Oppkomme I bekk som kommer ut ved SK171b Kildedepot SK171d Våtmark Gammelt bekkeløp. Pytter i løp og over myr. 2 løp et stykke SK171d1 Våtmark Mellom SK171e og SK171f har elva flere greiner. Det renner vann mot venstre mot SK171e grustaket ca. 100 m unna, området må sjekkes for dammer. SK171f Mellom SK171f og SK171e har elva flere greiner. SK171g Våtmark Lavt punkt i elva hvor vann går inn i løp sørover ca. 200 m. Kan stå dammer SK171h Bekk SK171h1 Hinder Depot SK171i Bekk Kommer fra oppkommene h1 og h2 SK171i1 Oppkomme SK171i2 Oppkomme SK171j Dam Lite flomløp/minikroksjø SK171k Kile Potensielt dammer som står igjen etter større vannføring Bekk Sig kommer ut nedstrøms dette punktet, rett ovenfor SK171f, dammer i dette siget, går SK171l opp til E8 SK171l1 Oppkomme Innenfor område SK171le1 Kildedepot SK171l2 Oppkomme Innenfor område SK171le1 Kildedepot SK171l3 Oppkomme Innenfor område SK171le1 Kildedepot SK171l4 Oppkomme Innenfor område SK171le1 Kildedepot SK171l5 Oppkomme Innenfor område SK171le1 Kildedepot SK172 Kum Vanninntak (?) Kildedepot Bekk Kommer ut i bakevje der det ser ut til å kunne komme opp grunnvann. Bekkeløp kan være uten synlig gjennomstrømning, men med dammer. Steinør utenfor og Båtpumpe i bakevja og på steinøra SK173 oppstrøms punktet. SK173a Dam Potensielt L10/B5, normalt trolig mindre og mindre enn 10 cm dyp Oppkomme Går ut i kile som kommer ut ved SK175. Flere flomløp i dette området (se spor) Kildedepot og kanne SK174 SK174a Oppkomme Kildedepot SK175 Våtmark Gammelt elveløp, må sjekkes for dammer, først og fremst i nedre del SK175a Våtmark Gammelt elveløp SK176 med flere holmer med løp mellom, noen bare flomløp. Høyre side. Mange oppkommer i dette området. Båtpumpe

11 Oppkomme Ett av flere oppkommer (gjennomstrømning gjennom ør) innenfor område SK176. Kildedepot SK176a Oppkomme Ett av flere oppkommer (gjennomstrømning gjennom ør) innenfor område SK176. Kildedepot SK176b SK177 Øvre Haskielva Flomløp fra øvre Haskielva munner ut rett ved punktet SK177a Flomløp Dam Lite sig ut. Ligger et par m høyere enn bekken, trenger bare å dosere i nedre del av SK177b dammen for å få rotenon i siget ut SK177c Dam L3/B1/D0,1. Oppkomme i dammen. Sig ut i bekken SK177d Flomløp SK177e Rør Rør ut Ikke behandling SK177f Bekk Trolig begrenset gjennomstrømning, men sjekk i så fall for pytter oppover. SK177f1 Hinder Ikke definert hinder, men øverst i relativt bratt parti som fisken neppe forserer SK177g Dos.punkt I innløp til inntaksdemning ovenfor stamfiskhus Drypp eller peristalt Bekk Sideløp av hovedelva, vannet går altså ut av elva her. Munner ut i område SK179 på 2 SK178 steder (deler seg nederst). Går i grunnen flere steder - skiftende rennende vatn/tørt/dammer Mange holmer av ulik størrelse, noen av løpene mellom holmene er bare flomløp Pumpe og kanne SK179 SK180 Nedre/Midtre Haskielva Flomløp Flomløp mellom SK180 og SK180a. Øvre del sannsynligvis tørr, sannsynlig med SK180a dammer i nedre del SK180b Hinder Flere hindre nedover herfra som hver for seg ikke vurderes som 100 % sikre SK181 Kile med flere holmer med løp mellom, noen bare flomløp. Mange oppkommer i Båtpumpe SK182 flomløp og nedkant av ører. Høyre side Oppkomme Ett av flere oppkommer (gjennomstrømning gjennom ør) innenfor område SK182 Kildedepot SK182a Oppkomme Ett av flere oppkommer (gjennomstrømning gjennom ør) innenfor område SK182 Kildedepot SK182b med 3 "holmer", 2 innerste bare med "bekkeløp" innenfor. Punktet markerer SK183 starten på dette "bekkeløpet", som går ned til SK183a Kroksjøsystem. Avløp ut i sideløpet mellom SK183 og SK183a. Se spor, går innover mot /ryggepunmpe området som er merket som SK184. Mulig disse har kontakt på veldig høy vannføring SK183b SK183a Sideløpet Utløp av sideløpet i hovedelva SK184 Smal ør med vannsig i innerkant. Kraftig jernutfelling Pumpe SK185 Utløp fra kroksjøsystem SK185a Tjern Kroksjø. L250/B30/D0,5 Båtpumpe SK185b Tjern Kroksjø. L130/B20/D0,5. Et sig går ut fra tjernet. Det er betydelig stigning fra tjernet, men ingen klare hindre. Båtpumpe i tjernet og aknne så langt vann i siget SK185c Dam L30/B10/D0,5

12 SK186 Våtmark Gammelt elveløp, gjenvokst. Sjekk for dammer Holme. Liten holme i venstre løp, holmene henger sammen på mindre vannføringer. SK187 Venstre side. SK188 Flomløp Kan være 2 løp nedenfor tjerni SK188a SK188a Tjern L80/B10/D0,5 Ryggpumpe SK188b Bekk Løper ut i tjern. Videre oppover dammer og pytter SK189 Dam Vil trolig være tørr. Ikke kontakt med elva Ikke behandling SK190 Pumpehus Avtales med eier Grøft Vil trolig være tørr. Stort fall ned i elva, ikke fiskeoppgang Depot hvis vann. Ikke behandling innover grøftesystemet SK191 Våtmark Gammelt elveløp. Sig nederst, for en stor del gjengrodd oppover, men trolig noen SK192 dammer. Øvre del grøft langs dyrkamark Holme Smal holme, nedre del smal grusør. Total lengde kan være sammenhengende over 100 Pumpe SK193 m. Noen småører videre nedover SK194 Våtmark med kiler og kanaler. SK194a Sig Går et sig oppover hit fra SK194 så langt vann Våtmark Gjengrodd dam, trolig gammelt elveløp. Sjekk for dammer. Trolig tørt oppover, med SK194b dammer oppover til dette punktet. SK195 Steinør Ute i elva Båtpumpe Steinør Langs bredd, herfra og helt ned til E6-bru, varierende bredde. Mye pytter på ør, Båtpumpe SK196 gjennomstrømning både fra elv og bredd Ør/holme. Gjennomstrømming gjennom ør fra høyre mot venstre løp, flere Båtpumpe SK197 "oppkommer". Venstre side Ør/holme. Gjennomstrømming gjennom ør fra høyre mot venstre løp, flere Båtpumpe SK198 "oppkommer". Høyre side SK199 Bekk Blir til en bekk. Ser ikke utstrømminga Depot + kanne SK200 Bekk Bekken har flere flomløp og sig nederst. Dette er bekken som går til Nedstevatnet. SK200a Oppkomme Er i forbyngninger fra veg Kildedepot SK200b Sig SK200c Flomløp SK200d Dos.punkt Peristaltpumpe SK201 Bekk SK201a Rør SK202 Flomløp SK202a Dammer SK203 Bekk Flere utløp av dammene her. SK203a Dam SK204 Gobijohka (Olderelva) SK204a Dos.punkt Peristaltpumpe SK204b Holme

13 SK204c Flomløp Med dammer. Ser ut som et sig kan gå herfra og innover mot SK204e SK204d Bekk Depot SK204e Bekk SK204e1 Oppkomme I sig som henger sammen med sig som kommer ut rett ved SK204e (se spor). Kildedepot SK204e2 Hinder Ved kartlegging var det store områder det ikke var vann. Sig fra flomløpet i SK204c kan ha kontakt med dette siget (se spor). Depot VH54 Hinder SK204e3 Dos.punkt Lite drypp SK204f Sig Hinder etter 100 meter. SK204g Sig SK204g1 Oppkomme Kildedepot SK204h Sig SK204h1 Oppkomme Kildedepot SK204i Kum Kommer ut en bekk ved dette punktet. SK204j Sideløp SK204k Flere sig som kommer inn i dette området. SK204l Bekk SK204l1 Brønn Ser ut som det er direkte inntak fra elva. Holme oppstrøms punktet, denne må gåes over for å se etter dammer. Avtale med eier SK204l2 Dos.punkt Lite drypp (evt flere) SK204m Rør SK204n Sig To sig. Går inn til campingen sitt område. Tørt ved kartlegging. SK204o Bekk Henger sammen med dette punktet, ser ut til å vere innløpet SK204o1 Rør SK204o2 Flomløp Kildedepot ved dette punktet SK204p Bekk SK204q Oppkomme Se sporet for hvor SK204q kommer ut. Kildedepot SK204r Oppkomme På ør i hovedelva Kildedepot SK204s Bekk SK204s1 Oppkomme Stopper ved et anleggsområde, finner ikke rør eller andre ting som kan si hvor dette vannet bruker å komme fra. Kildedepot SK204t Sig Kildedepot SK204u Sig Flere utløp av dette siget. SK204v Sig Hele bekken er arbeidssom og uoversiktelig. Det er flere sig i bekken, men disse er ikke avmerket SK204v1 Dam SK204w Sideløp Flere sideløp både oppstrøms og nestrøms punktet. SK205 Dam Sideløpet på holmen er fyllt igjen, slik at det nå bare er en dam igjen. SK206 Dam

14 SK206a Sig SK207 Sig så langt vann SK208 Våtmark Ryggpumpe SK208a Sig så langt vann SK208b Sig Går over vegen så langt vann SK208c Sig Går over vegen så langt vann

Kitdalselva venstre side. K1 Hinder Dos.punkt Peristalt ovenfor foss K2 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne K3 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne

Kitdalselva venstre side. K1 Hinder Dos.punkt Peristalt ovenfor foss K2 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne K3 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne PUNKTNR. TYPE PUNKT BESKRIVELSE BEHANDLING Kitdalselva venstre side K1 Hinder Dos.punkt Peristalt ovenfor foss K2 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne K3 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne K4 Øy Kanne. Sjekk for dammer

Detaljer

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen.

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen. Bispen Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av. Her sett fra Isterdalen. En flott alpin topp med fantastisk utsikt. I topp-partiet er det luftig og mye ur,

Detaljer

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Innledning: Ørebekk ble el-fisket første gang av undertegnede den 27.2.1998, uten at det ble påvist fisk. Det ble imidlertid

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Rotenonbehandling Skibotnregionen 2015 og 2016

Rotenonbehandling Skibotnregionen 2015 og 2016 Rotenonbehandling Skibotnregionen 2015 og 2016 Hva er Gyrodactylus salaris og hva gjør den med laksen? Opprinnelig utbredelsesområde i Østersjøen, spredt fra Sverige til Norge med innførsel av laks og

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 204-649-G Taterneset Taterneset Taterneset er et gammelt deponi. Det burde undersøkes for mulig avrenning. Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Forslag til tiltak: Prøvetaking. Medlemmer i Storfjord plan-

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Forslag om bearbeiding. Trulsrunden

Forslag om bearbeiding. Trulsrunden Forslag om bearbeiding Trulsrunden Gaute Solheim 25. april 2012 Gaute Solheim 2012 2 To kloppe or not to kloppe, that is the question Trulsrunden på Oslos Østkant er kjent som en av byens beste stier.

Detaljer

Det ble utpekt 5 punkter i elva som er antatt å være vanskelig for fisk å passere, enten generelt eller på bestemte vannføringer (figur 1).

Det ble utpekt 5 punkter i elva som er antatt å være vanskelig for fisk å passere, enten generelt eller på bestemte vannføringer (figur 1). Post boks 127, 8411Lødingen Tel: 75 91 64 22 Lødingen, 2. november 2011 NOTAT Vandringsmuligheter for fisk i Skamdalselva - forslag til tiltak. Det ble avholdt en befaring i Skamdalselva 5. oktober 2011

Detaljer

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer

INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN. Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune. Av Bengt M. Tovslid

INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN. Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune. Av Bengt M. Tovslid Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Av Bengt M. Tovslid Bengt M. Tovslid er naturforvalter hos Ecofact AS i Sandnes. Innlegg på det Det femte nasjonale seminaret om restaurering

Detaljer

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter 8.juli 2012 Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter S - 1 Mylla Dam Syljusæter 2,92 km / 18,89 km 128 hm / 638 hm 1-2 Syljusæter Åssjøsætra 5,41 km / 24,30 km 82 hm / 720

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006

Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006 Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006 Jan Henrik Simonsen November 2006 Bonitering Bjørkoselva Befaringen ble gjort 3.10 2006. Det var store vannmengder i elva, noe som gjorde elfiske umulig

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra 5,41 km

Detaljer

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det

10-mila 2014 Tidligere løp i omra det 10-mila 2014 Tidligere løp i omra det Smålandskavlen 1996 I samme område som 10-mila. O-ringen 2009 I samme område som 10-mila. Spesielt 5. etappe. Terreng og kart Terreng Terrenget er generelt flatt,

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015.

Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015. Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015. Program Fredag 11. sept: Lørdag 12. sept: Søndag 13. sept: Sprint Langdistanse Mellomdistanse Informasjon på www.grue-o.no/veteranmesterskapet

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum 20092010-00-1-R 11. januar 2010 Prosjekt Prosjekt: Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Dokumentnr.: 20092010-00-1-R

Detaljer

! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn

! !# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn ! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn Nordland fylkeskommune mottok i 2009 melding om oppstart av arbeidet med reguleringsplan i forbindelse med utvinning av industrimineraler og bergarter, og da spesielt

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

5 på topp i Storfjord

5 på topp i Storfjord 5 på topp i Storfjord 5 på topp Storfjord tar deg opp til 5 fine topper i kommunen, alle over 1000 meters høyde over havet. Turene har varierende lenge og terreng, men alle har sikre traséer opp. Med sikker

Detaljer

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Bli med TIL TOPPS Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Påmeldingsfrist: 1. mars 2016 Bli med Til Topps Tur er best sammen med andre. I år vil vi derfor invitere alle lokalforeninger

Detaljer

Lakselvbukt og Lakselvdalen

Lakselvbukt og Lakselvdalen Lakselvbukt og Lakselvdalen Trimpostkasser Lakselvbukt og Lakselvdalen. Et eget turorienterings-kart er utgitt av Ullsfjord Sportsklubb og kan kjøpes på Samvirkelaget i Lakselvbukt. http://www.tromso.kommune.no/lyngsfjellan-turbeskrivelser.4545933-121464.html

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune

Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune Supplerende undersøkelser av naturmangfold (amfibier) i forbindelse med planlagt ny avkjøring for Rv 35 fra Badeveien ved Vikersund, Modum kommune Notat til Modum kommune Leif Åge Strand Adele Stornes

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI.

MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI. MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI. Etter at vi hadde vært i Moskva, reiste vi videre mot Uglitsj om ettermiddagen den 13 mai. I Moskva lå båten på Moskva-elven. For å komme til Uglitsj måtte vi gjennom

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Nytt løypenr. Gammelt løypenr.

Nytt løypenr. Gammelt løypenr. Nytt løypenr. Gammelt løypenr. Gammel forskrift (2010) Neidenområdet 1 16 Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra sørvestover sør for høyde 198 moh., videre nordvestover via vann

Detaljer

Vann i rør Ford Fulkerson method

Vann i rør Ford Fulkerson method Vann i rør Ford Fulkerson method Problemet Forestill deg at du har et nettverk av rør som kan transportere vann, og hvor rørene møtes i sammensveisede knytepunkter. Vannet pumpes inn i nettverket ved hjelp

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Opplæring i orientering

Opplæring i orientering Anbefalt målgruppe: Voksne/eldre ungdom Opplegget kan også brukes når barn skal lære, men husk at barn liker bedre å leke mer når de skal lære! Anbefalte litteratur: Se anbefalte arbeidshefter og litteratur

Detaljer

Store Trolltind. Trollstigen

Store Trolltind. Trollstigen Store Trolltind Trollstigen Store Trolltind (1788 moh) er en av de høyeste toppene blant Romsdalsalpene. På vei opp passerer vi Bruraskaret, der det er 800 meter loddrett rett ned i Romsdalen. Mye av turen

Detaljer

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Engrønningen. Informasjon om adkomstalternativene 1, 2 og 3.

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Engrønningen. Informasjon om adkomstalternativene 1, 2 og 3. Varsel om oppstart av reguleringsplan for Engrønningen. Informasjon om adkomstalternativene 1, 2 og 3. Alternativ 1 Alternativ 1 viser atkomst via eksisterende veinett vest for vårt planområde: Bjørkliveien,

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Beskrivelse av vernegrenser

Beskrivelse av vernegrenser Beskrivelse av vernegrenser Jomfruland nasjonalpark Vestre Stråholmen landskapsvernområde Østre Stråholmen landskapsvernområde Februar 2016 1. Om grensebeskrivelsen Vernekartet er grunnlaget for merking

Detaljer

En guide til forståelse og suksess...

En guide til forståelse og suksess... En guide til forståelse og suksess... Tidspunkt Lørdag 3. september 2016 Registrering fra 09:00. Første start kl 12:00. GRATIS BarneDuathlon kl 11:00 ;o) Ingen påmelding, bare å møte opp! Hvor Froland

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

Furunebba. Sunndalsøra

Furunebba. Sunndalsøra Furunebba Sunndalsøra Furunebba (1516 moh) er et av de store fjellene som henger over Sunndalsøra. De tunge stigningene i solsiden tilsier at turen bør gjøres i kjølig høstluft. Underveis passerer du fylkets

Detaljer

Søndagsturen 2013. 13 gode turforslag

Søndagsturen 2013. 13 gode turforslag S 203 3 gode turforslag Skiklub Skiklub ondhjems S S 203 3 flotte merkede turer i ondheims markaområder og turterreng! Våren har gjort sitt inntog og det er klart for den. S. ondhjems Skiklub legger i

Detaljer

Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune september

Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune september Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune 15.-17. september Befaring av grusveien i Anárjohka opp til Helligskogen 15. og 17 september. Befaring av veiene i øvre del av Kárášjohka 16. september.

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss.

Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av reguleringsplan massedeponi/nydyrking på eiendommen 39/1 i Klæbu kommune

Planbeskrivelse. Oppstart av reguleringsplan massedeponi/nydyrking på eiendommen 39/1 i Klæbu kommune Oppstart av reguleringsplan massedeponi/nydyrking på eiendommen 39/1 i Klæbu kommune Planbeskrivelse Generelt om tiltaket Det skal etableres et massedeponi som ved avslutning går over til å bli nydyrket

Detaljer

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner asplan viak NOTAT Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner Dato: 2011-11-30 Skrevet av: Øystein Tranvåg Kvalitetskontrot Håvard Knotten

Detaljer

Kulturminneoversikt i Oslo kommunes skoger i Maridalen øst, samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer.

Kulturminneoversikt i Oslo kommunes skoger i Maridalen øst, samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer. Kulturminneoversikt i Oslo kommunes skoger i Maridalen øst, samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer. Av Håvard Pedersen Andre utgave: 12 september 2013, ajourført 9. des 2013. OBS: alle

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014

Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Ekskursjon til Melhus sentrum Grunnvann til oppvarming 11. mars 2014 Utarbeidet av Randi Kalskin Ramstad, Bernt Olav Hilmo, Gaute Storrø og Bjørn Frengstad. Innhold Generelt om bruk av grunnvann til oppvarming

Detaljer

NOTAT 12. november 2013

NOTAT 12. november 2013 Labilt Al, µg/l NOTAT 12. november 2013 Til: Fra: Kopi: Miljødirektoratet v/h. Hegseth NIVA v/a. Hindar Sak: Avsyring av Modalsvassdraget, Hordaland Bakgrunn NIVA lagde i 2012 en kalkingsplan for Modalselva.

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 Dato: 2011-04-27 Rapport skrevet av: Krister Kristensen, Kilder: Albert Lunde, Lensmannen i Skjåk værstasjon Fonnbu Værstasjon Kvitenova, Statens vegvesen

Detaljer

Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud

Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud Plan og forvaltning Vegavdeling Buskerud Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud Oppfølging av EUs vanndirektiv og Vannforskriften i Indre Oslofjord vest - vannområde Mai 2013 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri Grunnlag For vurdering av skred- og flomfare har følgende materiale blitt gjennomgått: - Topografisk kart (10-m Digital elevation model i ArcGIS, SOSI-fil fra området) - Flybilder (www.norgeskart.no) -

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING PÅ LANGØY, LANDØY OG UDØY

ARKEOLOGISK REGISTRERING PÅ LANGØY, LANDØY OG UDØY N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING PÅ LANGØY, LANDØY OG UDØY MANDAL KOMMUNE GNR. 19 OG 20 Rapport

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Befaringsdato: 12/09-23/09-2011 Kommune: Narvik Gård: Gnr: Mange Bnr: Mange Formål: Befaring i forbindelse utbygging av ny 420 kv kraftlinje Ofoten-Balsfjord Rapport skrevet av:

Detaljer

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra Vi tok fergen hit Hagar Qim og Mnajdra Hagar Qim og Mnajdra ble bygget flere århundrer før Stonehenge og

Detaljer

Gode råd ved fiskeutsettinger!!!

Gode råd ved fiskeutsettinger!!! Gode råd ved fiskeutsettinger!!! -hvordan få mest mulig ut av settefisken Utarbeidet av prosjektet: Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Større settefisk - bedre overlevelse! Undersøkelser

Detaljer

Bernia rundtur. Benidorm CB6

Bernia rundtur. Benidorm CB6 Bernia rundtur Benidorm Turen rundt Berniafjellene går i spennende natur. En naturlig hule tar oss fra den ene siden av fjellkjeden til den andre. Du kan også ta en avstikker til en naturlig fjellbro eller

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM

SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM SJEKKLISTE FOR SPREDEUTSTYR MED JORDBÆRBOM Denne sjekklista brukes til å kontrollere spesialutstyr for sprøyting av jordbær. Kontrollen tar mindre enn to timer. Det brukes kun reint vann. Sjekklista er

Detaljer

Høstemelding #9 2015

Høstemelding #9 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 39 (20.09-27.09) Høstemelding #9 2015 Periode: Uke 39 (20.09-27.09) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Gran Canaria. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Gran Canaria. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Gran Canaria Innhold: Kjørekart GR1 unta de Maspalomas GR Norskeplassen fra uerto Rico GR3 Norskeplassen fra Motor Grande GR Eivindsplassen GR Roque

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veilengde: Veiklasse: Detaljplanlegging: Ny vei 1842 meter Opprustning 50 meter Anleggsvei 100 meter 5 (landbruksvei) FanAgro AS Utarbeidet: Oktober/November 2016 Beskrivelse

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE LYNGDAL KOMMUNE GNR 172 BNR 1 Rapport ved: Rune

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure.

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure. FISKE I ALASKA Reis med oss til Chunilna Creek, en av de beste elvene i hele Alaska! Denne elven er vår Alaskaguide s favorittelv. Vi har fått lov til å ta med våre kunder til guidens hytte langt oppe

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Case 1: Grunneier Hans Hansen planlegger å grave en 350 m lang grøft over eiendommen sin for å drenere ut noe vann. Grøfta blir 2 m dyp og terrenget

Case 1: Grunneier Hans Hansen planlegger å grave en 350 m lang grøft over eiendommen sin for å drenere ut noe vann. Grøfta blir 2 m dyp og terrenget Case 1: Grunneier Hans Hansen planlegger å grave en 350 m lang grøft over eiendommen sin for å drenere ut noe vann. Grøfta blir 2 m dyp og terrenget er svakt hellende. De øverste 200 m av grøfta vil passere

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Beregnet til Reguleringsplan massedeponi Torp Dokument type Notat Dato Juli 2014 REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN Revisjon 0 Dato 2014/07/25 Utført av jsm Kontrollert

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013

Innholdsfortegnelse. Revidert 11.02.2013 Revidert 11.02. Dette dokumentet inneholder retningslinjer for banen til Jæren GK på Grødem og vil danne grunnlaget for videre utvikling av banen og med de forandringer som kan/vil komme i fremtiden. Innholdsfortegnelse

Detaljer

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne NIDELVA En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler Foto: Robert Rønne Stein Kleveland Februar 06 Nidelva Nidelva er en godt kjent lakse elv. Ovenfor Nedre Leirfoss finner vi fiskeartene Ørret, Røye

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Miljøtiltak i Bognelva: deltiltak 3 og 5. Detaljplan. Plandato: 04.08.2006 Saksnr.: 200400524. Revidert: Vassdragsnr.: 211.

Tiltak i vassdrag. Miljøtiltak i Bognelva: deltiltak 3 og 5. Detaljplan. Plandato: 04.08.2006 Saksnr.: 200400524. Revidert: Vassdragsnr.: 211. Tiltak i vassdrag Miljøtiltak i Bognelva: deltiltak 3 og 5 Detaljplan Plandato: 04.08.2006 Saksnr.: 200400524 Revidert: Vassdragsnr.: 211.8Z Kommune: Alta NVE Region Nord Fylke: Finnmark Postboks 394,

Detaljer

Orientering - Dommerinstruks

Orientering - Dommerinstruks Orientering - Dommerinstruks Her har Programkomiteen til NM i speiding 2011 beskrevet for dommere hvordan denne posten skal fungere og hvordan speiderne skal bedømmes på denne posten. Hva er oppgaven Oppgaven

Detaljer

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen Skagit Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Myter for fall Dels er motviljen feilaktig begrunnet, og dels et hinder for mer variert fiske. Er skagit kastene rett

Detaljer

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en "speed-seksjon".

Så kommer vi til den første av de annerledes seksjonene. Seksjon 4 var en speed-seksjon. Hordalands Cup Runde 3 oppsummering Tekst og foto: Graeme Carter 3. runde i Hordalands Cup ble avviklet 6. sept. 2014 på Kokstad, i regi av Bergen Trial Team med hjelp fra gode venner. Meget vellykket,

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer