DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2"

Transkript

1 Vers: DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2 LX vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr LXC vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr g sirkulasjnspumpe Biskp Jens Nilssønsgate Osl Tlf: Fax: Årvllskgen Mss Tlf: Fax: Industriveien Heimdal Tlf: Fax: Industrigata Lillehammer Tlf:

2 Side 2 av 43 Innhldsfrtegnelse 1 INTRODUKSJON 5 2 MOTTAK AV UTSTYR 5 3 SIKKERHETSTILTAK 6 4 INNTRANSPORT OG FYSISK MONTASJE 6 Plassering av aggregatet 6 Løft av aggregatet 7 Frankringspunkt / løftehull 8 5 PLASSERING AV VIBRASJONSDEMPERE (EKSTRAUTSTYR) 9 Standard (STD) aggregater Mdell 2800X g 3000X STD Mdell 3200X, 3400X g 3600X STD Mdell 4200X g 4800X STD Mdell 5600X g 6400X STD 12 High Energy Efficiency (HEE) aggregater (ekstrautstyr) Mdell 2500X HEE Mdell 2800X g 3050X HEE Mdell 3200X, 3400X, 3600X g 3900X Mdell 4200X, 4500X g 4800X HEE 16 6 DRIFTSBEGRENSNINGER 17 Driftsmråder Driftsmråder fr Standard (STD) aggregater Lw Nise (STD LN) g Xtra Lw Nise (STD XLN) High Energy Efficiency (HEE) Lw Nise (HEE LN) g Xtra Lw Nise (HEE XLN) 18 Frdamper driftsgrenser/temperaturdifferanser 18 Minimum installert vannvlum 18 7 HOVEDKOMPONENTER I KULDEMEDIEKRETSEN 19 Plassering av hvedkmpnentene 19 Hvedkmpnenter Ekstra kmpnenter på Pwerciat2 LXC-mdeller 20 8 HYDRAULISKE TILKNYTNINGER 21 Diameter på hydrauliske tilknytninger 22 Flens/kblingssett (ekstrautstyr) 22 Tilkbling av hydraulisk mdul 22 Systemtegning fr hydraulisk krets (LXC) 23 LX - LXC med verhetningsvarmeveksler (ekstrautstyr) 23

3 Side 3 av 43 9 FROSTBESKYTTELSE MED GLYKOL ELEKTRISKE TILKOBLINGER 25 Frberedende tiltak 25 Tilførsel Tilførselskabel Strømtilførsel Frriglinger REGULERINGSENHET OG SIKKERHETSAUTOMATIKK 25 Regulatr g avlesningsenhet 25 Hvedfunksjner 26 Master/slave kntrll 26 Sikkerhetsautmatikk IGANGKJØRING 28 Sjekkliste før igangkjøring 28 Oppstartsprsedyre 29 Sjekk umiddelbart etter ppstart 29 Innregulering av sirkulert væskemengde 30 Sjekk av aggregatets kuldemediefylling 30 Drift med negative temperaturer/vanntemperatur under 0 C SPESIFIKASJONER 31 Tekniske data Standard (STD) High Energy Efficiency (HEE) 32 Elektriske data Standard (STD) High Energy Efficiency (HEE) 34 Hydraulisk pumpe 34 Temperaturfølere VEDLIKEHOLD 35 Sikkerhet 35 Støy 36 Olje 36 Generelt m kuldemedier 36 Halkarbner g hydrflurkarbner 36

4 Side 4 av 43 Sjekklister Ukentlige sjekkpunkter Månedlige sjekkpunkter Årlige sjekkpunkter 37 EU frrdning 284/2006 (F-gassfrrdningen) FEILSØKING 39 Innledende råd 39 Feilsøkingsskjema SERVICERAPPORT 41 Kjøledrift AVHENDING 42

5 Side 5 av 43 1 Intrduksjn CIAT Pwerciat2 serien mfatter følgende aggregattyper: CIAT LX vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr CIAT LXC vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr g sirkulasjnspumpe Aggregatene er kmpaktaggregater, sm leveres kmplett kjøleteknisk mntert g elektrisk kblet fra fabrikk. Disse aggregatene er påfylt kuldemedium g er testkjørt på fabrikk. Aggregatene er prdusert i samsvar med standardene NEK EN g NS EN 378-2, g med følgende direktiver: Maskindirektivet 2006/42/EC EMC direktivet (Elektrmagnetisk kmpatibilitet) 2004/108/EC Trykkdirektivet (PED) 97/23/EC Kategri 3 - HEE: 2500V til 3900V mdeller - STD: 2800V til 4800V mdeller Kategri 4 - HEE: 4200V til 4800V mdeller - STD: 5600V g 6400V mdeller Lavspenningsdirektivet (LVD) 2006/95 EC Direktivet m elektrnisk g elektrisk avfall, WEEE 2012/19/EU Direktivet m begrensning av farlige stffer i elektrisk g elektrnisk utstyr, RHS 2011/65/EU Direktivet m registrering, vurdering, gdkjenning g restriksjner av kjemikalier, REACH 1907/2006 Teknikere sm er ansvarlig fr installasjn, igangkjøring, bruk g vedlikehld av enheten må ha nødvendig pplæring, samt gjøre seg kjent med innhldet av denne manual g de tekniske karakteristika fr det mrådet enheten skal installeres. Alt arbeid på kuldemediekretsen, samt krav til utførende persnell må være i henhld til EU regulativ 842/2006 (F-gassfrrdningen). 2 Mttak av utstyr Sjekk aggregatet ved ankmst med tanke på at det er krrekt materiell sm er levert. Aggregatet har et typeskilt med blant annet aggregattype, kuldemedium g fyllingsgrad, spennings- g trykknivå g serienummer. Serienummeret må ppgis ved all krrespndanse med imprtør/fabrikk. Typeskiltet g andre merkinger på aggregatet må frbli synlige g aldri fjernes eller endres. Ref. prduit (Item Ref.) Designatin (Descriptin) LX 2800X-STD R134A An(Year) N série (Serial Nr) N Prduit (Item Nr) Repere (Part) \0001 ~ Type refrigerant P.Abs (P.Input) Masse (Mass) R134A 223 KW 5380 KG Qty refrigerant kg Tensin (Vltage) Temperatures Min/Max HZ 400V CF. MANUEL BP(LP): P.MIN / PS Intensité (Current) IP 0.3BAR / 19BAR 464 A 44 HP(HP): P.MAX / PS P. test (Test pressure) N CE 20.5BAR / 28BAR PT=3XPS CF. MANUEL 0060

6 Side 6 av 43 Typeskiltet er festet her Sjekk at det ikke er mangler eller skade på materiellet. Ved feil, skade eller mangler, nter dette på fraktbrev g kntakt mgående selger g speditør. Maksimal lagringstemperatur er 50 C. 3 Sikkerhetstiltak Fr å unngå ulykker ved installasjn, mntasje, igangkjøring eller ved senere service er det viktig at man tar følgende mmenter i betraktning: Kuldemediekretsene er under trykk Kuldemedium i flytende frm er tilstede i rør/behldere 400V spenning på aggregatet Plassering (takplassering g lignende) Sørg fr at gjeldende frskrifter følges ved plassering, mntasje g drift. Installasjn g vedlikehld av kjøleanlegg må kun utføres av kvalifisert persnell. Alle anbefalinger g instruksjner gitt i denne manualen g på tegningene må følges. VIKTIG: Før serviceinngrep, slå av strømtilførsel. 4 Inntransprt g fysisk mntasje Aggregatet er utrustet med frankringspunkt (Ø50mm hull) i bunnrammen fr bruk ved heising/plassering av aggregatet. Det er kun bunnrammen sm er designet fr å tåle løftet. Bruk derfr disse punktene g egnede sjakler sammen med strpper g avstandsåk iht. tegning under. På tegningen sm følger aggregatet finnes detaljer rundt tyngdepunkt g eksakt plassering av løfteører. Aggregatet kan ikke løftes med gaffeltruck. VIKTIG: Strpper må kun festes i frankringspunkt, se avsnitt 4.3 Frankringspunkt / løftehull Bruk kun riktig dimensjnerte strpper g følg løfteinstruksen sm følger aggregatet Vær klar ver at gravitasjnssenteret ikke er midt på aggregatet, strppene må justeres etter dette. Bruk løfteåk eller en ramme sm er knstruert fr å ta hensyn til dette Ved løft g mntasje av aggregatet vær frsiktig med å tilte dette utver 15, da dette kan medføre ødeleggelse. Bruk kun tekstilstrpper med egnede sjakler fr å unngå å ødelegge aggregatet Utsett aldri paneler, dører g ramme fr belastninger; det er kun bunnrammen sm er beregnet på løft g belastning Sikkert løft kan kun garanteres dersm disse instrukser følges. Hvis ikke, er det fare fr persnskade g ødeleggelse av utstyr Plassering av aggregatet Før plassering må følgende mmenter tas i betraktning: Fundament må være dimensjnert fr å ppta lasten av aggregatet Aggregatet må stå i vater Hvis aggregatet skal være i drift m vinteren må man ta hensyn til ppbygging av snø. Aggregatet er knstruert fr lavest mulig støynivå. Vær allikevel ppmerksm på prblematikken med lyd g vibrasjner. En gjennmgang av akustiker kan være nødvendig. Sørg fr gd tilgjengelighet fr service, vedlikehld g rengjøring, se skisse under. Vær spesielt ppmerksm på resirkulering av luft. Sørg fr fri lufttilgang g avkast fr å unngå krtslutning. Overhld derfr avstandene vist på skissen under.

7 Side 7 av 43 Dersm flere aggregater skal installeres må følgende avstander mellm dem verhldes: 2 aggregater: A=2.5 m 3 eller flere aggregater: A=3.5 m Maksimal høyde på mkringliggende bjekter utenfr avstandssnen: H = 1.6m Blter til å feste aggregatets bunnramme til bakke/fundament/ramme leveres ikke med. Bruk Ø21mm blter dersm dette er nødvendig på aktuell plassering. Løft av aggregatet Disse aggregatene må løftes g psisjneres av aktører med spesiell kmpetanse på denne typen løft, g med bruk av egnet utstyr. Før løftet utføres, sjekk at mrådet rundt ønsket plassering er lett tilgjengelig g fritt fr hindringer. NB! Før løft: Sjekk at alle paneler/dører er låst, g at det ikke ligger ne løst ppå aggregatet Ta av buffertankmdul g/eller hydraulisk mdul før løft på enheter sm har dette Den hydrauliske mdulen må løftes ved å bruke løfteringene på tppen 8-punkts frankring 12-punkts frankring

8 Side 8 av 43 Vekt(kg) (*) = LXC med buffertank (**) = Uten lydislerende kapsling fr kmpressr. Kapslingens vekt 150kg. Tabellen g skissene ver er kun gitt av infrmasjnshensyn. Vennligst se anvisningene på aggregatet fr ytterligere infrmasjn. Frankringspunkt / løftehull Ø 50 mm Frankringspunktene har diameter Ø50 mm, g skal ikke brukes til ne annet enn løft / påplass-setting av aggregatet. Det skal benyttes egnede sjakler ved løfting av aggregatet.

9 Side 9 av 43 5 Plassering av vibrasjnsdempere (ekstrautstyr) Fr å begrense verføringer av vibrasjner fra aggregatet anbefales det mnteres vibrasjnsdempere under aggregatet. Plasseringen av disse er vist på tegningen under. Eventuelle vibrasjnsprblemer/skader sm skulle ppstå på aggregat/fundament etc dersm vibrasjnsdempere ikke benyttes kan ikke klandres aggregatleverandør. Vibrasjnsdemperne er av typen «Sylmer» 700 x 50 x 25mm. («Silicngummi remser») Standard (STD) aggregater Mdell 2800X g 3000X STD LXC* = LXC + buffertank

10 Side 10 av Mdell 3200X, 3400X g 3600X STD LXC*=LXC + buffertank

11 Side 11 av Mdell 4200X g 4800X STD LXC* = LXC + buffertank

12 Side 12 av Mdell 5600X g 6400X STD LXC* = LXC + buffertank

13 Side 13 av 43 High Energy Efficiency (HEE) aggregater (ekstrautstyr) Mdell 2500X HEE LXC* = LXC + buffertank

14 Side 14 av Mdell 2800X g 3050X HEE LXC* = LXC + buffertank

15 Side 15 av Mdell 3200X, 3400X, 3600X g 3900X LXC* = LXC + buffertank

16 Side 16 av Mdell 4200X, 4500X g 4800X HEE LXC* = LXC + buffertank

17 Side 17 av 43 6 Driftsbegrensninger Driftsmråder Driftsmråder fr Standard (STD) aggregater A B C Fullastdrift med rent vann Fullastdrift med vann/glyklblanding Drift uten «ecnmizer» Lw Nise (STD LN) g Xtra Lw Nise (STD XLN) A Fullastdrift med rent vann B Fullastdrift med vann/glyklblanding C DDrift Drift uten «ecnmizer» High Energy Efficiency (HEE) A B C Fullastdrift med rent vann Fullastdrift med vann/glyklblanding Drift uten «ecnmizer»

18 Tillatt temperaturdifferanse innløp/utløp, vannsiden ( C) Side 18 av Lw Nise (HEE LN) g Xtra Lw Nise (HEE XLN) A B C Fullastdrift med rent vann Fullastdrift med vann/glyklblanding Drift uten «ecnmizer» Frdamper driftsgrenser / temperaturdifferanser Kurvene viser minimum g maksimum tillatte temperaturdifferanser fr vann eller vann/glykl- blanding i frhld til utgående vanntemperatur. Eksempel: Utgående vanntemperatur: + 5 C Minimum differanse 3,1 K Maksimum differanse 7,2 K Vanntemperatur ved min.differanse 8,1 C Vanntemperatur ved maks. differanse 12.2 C Ved temperaturer utenfr kurver, vennligst kntakt EPTEC Energi AS Minimum vannvlum fr installasjnen Utgående vanntemperatur ( C) XtraCnnect2 regulatren gjør at aggregatet kan tilpasse seg endringer i driftstilstand. Ved å justere driftsperider g -intervaller unngås fr mange start/stpp av kmpressr, samtidig sm man i mange tilfeller kan unngå behvet fr en buffertank. POWERCIAT 2 STD 2800X 3000X 3200X 3400X 3600X 4200X 4800X 5600X 6400X Minimum vannvlum (liter) fr installasjnen POWERCIAT 2 HEE 2500X 2800X 3050X 3200X 3400X 3600X 3900X 4200X 4500X 4800 X Minimum vannvlum (liter) fr installasjnen NB! Minimumsmengdene er beregnet fr kjøledrift ved følgende betingelser: Vanntemperatur frdamper: 12 C / 7 C Inngående luft kndensatr: 35 C Fr installasjner med lavt vannvlum eller fr industrielle anvendelser må buffertank installeres. Fr varmepumpeinstallasjner anbefales alltid buffertank fr å sikre stabil temperatur til enhver tid.

19 Side 19 av 43 7 Hvedkmpnenter i kuldemediekretsen Plassering av hvedkmpnentene Tegnfrklaring A Elektrisk skap (ende) E Frdamper B Viftemtr F Ekspansjnskar C Kmpressr G Pumpe D Elektrisk skap (mitre) H Buffertank

20 Side 20 av 43 Hvedkmpnenter Kmpressrer Aggregatene benytter semi-hermetiske skruekmpressrer med sleideregulering. Olje Kmpressrene i Pwerciat2-serien benytter lje til både smøring g fr å danne tetting mellm rtrene i skruekmpressren. Oljen er derfr essensiell i kmpressrdriften, g dens egenskaper i frhld til løselighet, visksitet g skumdannelse er avgjørende. Bruk derfr kun den anbefalte ljetypen Blitzer plyesterlje (POE) BSE 170. Kuldemedium Pwerciat2 - aggregatene bruker kuldemedium R-134a. Varmevekslere Frdamperne er rørkjelvarmevekslere, islert med 10 mm plyuretanskum. I standardknfigurasjn er frdamperne ikke egnet til bruk med ne annet enn helt rene g ikke-krrsive væsker, slik sm rent vann, mnetylen- eller plyprpylenglykl. Ønskes det å bruke andre væsker, sm brakkvann, sjøvann eller demineralisert vann, kreves det andre egenskaper av frdamperen. Filter på inngående vann anbefales fr å hindre tilgring av varmevekslerne, g filteret må da rengjøres g sjekkes jevnlig (se avsnitt 14 Vedlikehld). Reparasjn eller mdifisering av vekslerne må ikke finne sted. Vekslerne må kun skiftes med en riginal, g av kvalifisert persnell. Skifte av veksler skal lggføres i vedlikehldslggen. Maksimalt trykk er 10bar (PS) på vannsiden. Elektrnisk ekspansjnsventil Aggregatene er utrustet med, hermetisk elektrnisk ekspansjnsventil. Denne er fabrikkinnstilt fr å ppretthlde en verhetning på 5-7K ved alle driftstilstander. Hvedkntrlleren til denne sitter i det elektriske skapet på enden av aggregatet, hvr det gså er plassert et backup-batteri sm sikrer at ventilen lukkes ved strømstans. Batteriet har en maksimal levetid på 4 år. NB! Ventilen må ikke tvinges åpen når det ikke strømmer kuldemedium i kretsen. Når systemet skrus av eller tømmes, må den ptensialfrie kntakten(startsignalet fr kntrlleren) hldes åpen. Tørrefilter Alle aggregater har tørrefilter sm standardutrustning. Filtrene er designet fr å hlde kuldemediet tørt, rent g fritt fr syre, g er av typen mlekylsikt. Tørrefilteret har utskiftbare innsatser. Væske seglass Seglasset er plassert i væskerøret etter tørrefilteret g benyttes både fr å sjekke kuldemediefyllingen g fr å se m det er fuktighet i kuldemediet. Gassbbler i kuldemediet kan indikere fr lav fyllingsgrad eller tilstedeværelse av ikke-kndenserbare gasser i kretsen. Fuktighet indikeres ved fargeendring av fuktighetsindikatren i seglasset. NB! På nen seglass kan fuktindikatr bli gul (fukt) når aggregatet er avslått, da dens sensitivitet avhenger av kuldemediumets væsketemperatur. Den skal endre farge til grønn igjen etter nen timers drift. Dersm indikatren frblir gul indikerer dette fr høy grad av fuktighet i kretsen, g servicetekniker må tilkalles Ekstra kmpnenter på Pwerciat2 LXC-mdeller LXC - aggregatene bygger på knfigurasjnen til LX - aggregatene, men har gså en innebygget kmplett hydraulisk mdul. Blant delene i denne mdulen er: 1 sentrifugal pumpe med trykkmålere (Enkel eller dbbel pumpe) NB! Denne pumpen er designet fr å kjøre mt en lukket vannkrets. Ta ytterligere kntakt dersm andre anvendelser er tiltenkt (Fr eksempel åpen vannkrets, ved høy NPSH, eller liknende)

21 Side 21 av 43 1 ekspansjnskar 1 autmatisk lufteptte 1 sikkerhetsventil 1 tømmeventil Avstengningsventiler til pumpe 1 trykktransmitter på pumpeinnløp (ekstrautstyr). Dersm sugetrykket er under 1 bar, kan ikke aggregatet starte 1 islert buffertank á 900L (ekstrautstyr) Maksimalt tillatt driftstrykk på vannsiden er 4 bar. 8 Hydrauliske tilknytninger VIKTIG: Fr å unngå tilstpping av varmevekslerne er det påkrevd med smussfilter på inngående vann. Denne skal plasseres så nær aggregatet sm mulig, g på en måte sm gjør demntering g rengjøring av filteret enkelt. Filteret skal ha en maskevidde på μm (avhengig av partiklene i vannet), g kan bestilles sm ekstrautstyr. Benytt alltid kmpensatrer på rørtilkblinger på aggregatet. Bruk av ubehandlet eller utilstrekkelig behandlet vann kan resultere i beleggdannelser, algevekst, krrsjn g ersjn. Aggregat leverandør kan ikke hldes ansvarlig fr nen ødeleggelse sm skyldes manglende vannbehandling eller dårlig vannkvalitet. Hvis vannkretsene ikke er beskyttet med frstvæske g det er fare fr at aggregatet kan bli utsatt fr temperaturer under frysepunktet, må aggregatet g rørkretsene tappes fr vann. Hvis vannkretsen tappes ned fr en peride lenger enn 1 måned, må den settes under nitrgentrykk fr å hindre krrsjn. Vanntilknytninger utføres i verensstemmelse med tegningen sm medfølger aggregatet. Denne viser plassering av g størrelse på inn- g utløp på vekslerne. Følgende punkter må tas hensyn til: Inn/utløp er angitt på de respektive illustrasjner. Strømningsretningen må respekteres. Rørkretsen må dimensjneres med hensyn til strømningshastighet g trykkfall. Rørdiameter kan derfr være en annen enn tilslutningene. Rørene må ikke verføre aksiale eller radielle krefter eller vibrasjner til aggregatet. Kulde/varmebæreren (vann, sprit eller glyklblanding) må analyseres g vannbehandling må utføres m nødvendig. Det anbefales å kntakte spesialfirma i vannbehandling. Vannanalysen vil avgjøre m væsken er kmpatibel med de materialer sm er benyttet i kretsen, g gjøre det mulig å unngå galvaniske strømninger. Rørkretsen bør ha så få bend g hrisntale seksjner i frskjellige plan sm mulig. Rørkretsen bør utrustes med: Avstengningsventil på inn- g utløp av veksleren Dreneringsplugger på lave punkter Lufteptter, manuelle eller autmatiske, på alle høye punkter i kretsen. Luftepttene på aggregatet er ikke ment til å lufte hele vannsystemet. 2 plugger fr kjemisk rengjøring av kndensatren Termmetre på inn- g utløp Alt øvrig utstyr sm er nødvendig i en hydraulisk krets; nødvendige avstengingsventiler, ekspansjnsanrdning, sikkerhetsventiler, strupe/måleventiler etc. Kmpensatrer Avhengig av isvannskretsens vlum; buffertank Sørg fr et ladetrykk på ca. 1bar på pumpens sugeside. Isvannskretsen må isleres fr å unngå kndens g tap. Aggregatet er utrustet med strømningsvakt på kaldtvannssiden. Isvannspumpen må frrigles med aggregatet (arbeidskntakt på pumpekntaktren, slik at aggregatet stpper når pumpen stpper) fr å hindre frstskade. Kapasiteten på ekspansjnstanken er tilpasset en typisk installasjn. Det må gjøres en beregning på m den leverte ekspansjnstanken er tilstrekkelig, dersm dette ikke er tilfelle må en ekstra ekspansjnstank installeres.

22 Side 22 av 43 Diameter på hydrauliske tilknytninger Rørdiametrene i tabell under gjelder ved maksimalt 15 meters avstand g maksimalt 6 meters høydefrskjell. POWERCIAT2 LX LXC Overhetningsvarmeveksler (ekstra) Innløp Utløp Innløp Utløp 2800 til 4800 STD/2500 til 3900 HEE DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN g 6400 STD/4200 til 4800 HEE DN 250 DN 250 DN 200 DN 200 DN50 Grunnet at trykkfallet i kretsen kan variere fra installasjn til installasjn kan nødvendig rørdiameter være annerledes enn den angitt i tabellen her. En trykkfallsberegning må alltid fretas fr å ppnå krrekte sirkulerte vannmengder. Flens/kblingssett (ekstrautstyr) Et sett med kblinger fr vanntilkblingene på varmevekslerene kan leveres med sm ekstrautstyr, g deretter installeres av autrisert persnell. Hverken flensene/klemmene eller rørene må verføre krefter til aggregatets innløp- g utløpsrør. Det anbefales derfr å benytte kmpensatrer. 2 ulike sett er tilgengelig: Rørklemme + flens Rørklemme + flens + kmpensatr 1. Rørklemme 2. Flens 3. Kmpensatr A. Mt frdamper, pumpe eller verhetningsvarmeveksler B. Mt vannkrets Tilkbling av hydraulisk mdul Fester på vertikale sidebjelker: a1 = 6 x M10 blter g skiver a2 = 6 x M10 styrepinne/blt Fester på øvre g nedre tverrbjelke: b1 = 4 x M10 blter g skiver b2 = 4 x M10 styrepinne/blt på naglet skinne

23 Side 23 av 43 Systemtegning fr hydraulisk krets (LXC) Ventil Trykktransmitter Manmeter Manmeter Spjeldventil Spjeldventil Filter (ekstrautstyr) Filter (installeres av kunden) Islert kmpnent RMH Kabinettvarmer (ekstrautstyr) A Frdamper (1) Innløp vann MS Kmpensatr B Buffertank (ekstrautstyr) (2) Autmatisk lufteptte RE/RT Varmekabler (ekstrautstyr) C Pumpe (3) Manuell stengeventil FS Strømningsvakt D Dbbel pumpe (4) 1.5 bars ekspansjnskar (80 liter) B1 Utetemperaturføler (5) 4 bars sikkerhetsventil B18 Temperaturføler, kabinettvarmer (6) Tømmeventil (7) Utløp vann (8) Kmpensatrtilkbling LX - LXC med verhetningsvarmeveksler (ekstrautstyr) Ved å installere en verhetningsvarmeveksler like etter kmpressren, kan det hentes varme fra trykkgassen ved et høyere nivå enn det sm leveres i kndensatren. En kan da levere ekstra energi i frm av varmtvann ved høy temperatur når aggregatet er i vanlig drift, uten å øke strømfrbruket til aggregatet. Denne ekstrautrustingen leveres kun på bestilling, g må mnteres på fabrikk. Fr å frsikre seg m at aggregatet får riktige driftsfrhld må vannkretsen sm verhetningsvarmeveksleren leverer til være så krt sm mulig. På denne måten ppnås det en gradvis ppvarming med en vannstrøm på 10% av sin nminelle verdi g at nminell returtemperatur på vannet inn på verhetningsvarmeveksleren er + 50 C. Det anbefales derfr en vannkrets sm illustrert under, med treveisventil, termstat (med et settpunkt på minst + 50 C) g føler på vanninnløpet til verhetningsvarmeveksleren. NB! Utvis nøyaktighet ved dimensjnering av ekspansjnskaret fr denne kretsen, ettersm vannet kan nå temperaturer pp mt +115 C dersm sirkulasjnspumpen er skrudd av, eller ved et lavt varmtvannsbehv.

24 Side 24 av 43 9 Frstbeskyttelse med glykl Vennligst følg instruksene under: Det anbefales at fyllekran utstyres med tilbakeslagsventil iht. krav i NS-EN 1717 Aggregatet må ikke tilkbles kmmunalt vann-nett dersm kretsen benytter tilsetninger sm ikke er gdkjent av myndighetene Alltid skyll g rens systemet gdt før det tømmes fullstendig fr vann Tilsett aldri frstvæsken g vannet hver fr seg. Bland dem i krrekte mengder før det tilsettes kretsen Alltid skyll g rens systemet gdt før det tømmes fullstendig fr vann. Tilsett deretter blandingen g trykksett kretsen med den hydrauliske pumpen La blandingen kjøre gjennm systemet i minst 2 timer før aggregatet startes Bruk et hydrmeter eller et refraktmeter fr å sjekke den endelige blandingen Bruk lakmuspapir eller ph-måler fr å sjekke surhetsgraden til den endelige blandingen På et synlig sted må aggregatet merkes med Hvilket prdukt sm er benyttet i blandingen g prdusentene av disse Blandingens sammensetning g dens ph Etterfyll kun med nøyaktig samme blanding sm pprinnelig ble benyttet Tabell g kurver under viser minimum glyklprsent i anlegget i frhld til frysepunkt. Viktig: Glyklknsentrasjnen må være minimum 6 K under utgående væsketemperatur fr å sikre mt frst. Vlumknsentrasjn i % Etylenglykl Prpylenglykl Frysepunkt C Minimum utgående vanntemperatur C Frysepunkt C Minimum utgående vanntemperatur C Viktig: Disse verdiene er kun veiledende, g kan variere etter frstvæskeprdusent. Det er da viktig å rette seg etter data fra prdusent, slik at tilstrekkelig frstbeskyttelse alltid sikres. Dersm glyklknsentrasjn settes til ver 40% må en spesiell pumpe benyttes. Minimum driftstemperatur: Frysepunkt: 1 Mnprpylenglykl 3 Mnprpylenglykl 2 - Mnethylenglykl 4 - Mnethylenglykl

25 Side 25 av Elektriske tilkblinger Enhetene er i samsvar med NEK EN , g er i samsvar med maskin- g lavspenningsdirektivet (2006/42/EC g 2006/95 EC). Elektriske tilkblinger må kun utføres av autrisert elektrinstallatør. Elektrisk skjema følger aggregatet. Frberedende tiltak Sjekk aggregatets elektriske data, angitt på merkeskilt Spenning må være innenfr angitte grenser Tilførsel må være sikret iht. gjeldende frskrifter Tilførsel Tilførselskabel Kabelen må dimensjneres på bakgrunn av: Maksimal nminell driftstrøm, se avsnitt 13.2 Elektriske data Kabelens lengde (fra uttak / hvedtavle) Kabelens beskyttelse Tilkblingspunkter Strømtilførsel 3~ 400V (+10 / -10 %) 50Hz + jrd Kntrll/styrekrets: 1~ 230V 50 Hz (styrestrømstransfrmatr leveres med sm standard) Faseskjevhet: maks. 2% fr spenning, 10% fr strøm. Ved spenning utenfr gitte mråder eller større faseskjevhet, må aggregatet ikke startes. Kntakt strømleverandør fr å rette pp i avviket. Garantien faller brt hvis dette ikke blir gjrt Frriglinger Drift g feilindikering Ekstern AV/PÅ-bryter Frrigling med isvannspumpe Frriglinger må utføres med ptensialfrie kntakter. Aggregatet må beskyttes mt verspenning både fra nett g atmsfæriske årsaker. Avhengig av gegrafisk lkasjn g type frsyningsnett (nedgravd kabel eller luftlinje) kan lynavleder være påkrevet. Garantien mfatter ikke nen skade på aggregatet grunnet verspenning eller feil på strømnettet! 11 Reguleringsenhet g sikkerhetsautmatikk Regulatr g avlesningsenhet Aggregater i Pwerciat2 - serien leveres med en mikrprsessrbasert kntrll- g avlesningsenhet sm kalles XtraCnnect2. Denne regulerer aggregatets ytelse. Sm standard styres dette etter temperaturen på inngående vann til frdamper, g starter eller stpper kmpressrer etter behv. Kndenseringstrykket reguleres gså via XtraCnnect2, sm starter eller stpper vifter etter målt kndenseringstrykk.

26 Hvedfunksjner Side 26 av 43 Regulering av vanntemperatur Fire reguleringsprinsipper kan benyttes: P-regulering på inngående vann PID-regulering på utgående vann Utetemperatur-kmpensert regulering av vanntemperaturen Lagring av energi ved lav temperatur Overvåkning av kndenseringstrykk g trykkrørstemperatur Drifts g feildiagnstikk Lagring av feilmeldinger i minnet ved nettutfall Autmatisk utligning av kmpressrenes gangtid Fr detaljert beskrivelse av funksjner henvises det til manualen fr XtraCnnect2 regulatren. Master/slave kntrll Master/slave-kntrll gir muligheten til å styre t aggregater i parallell. Enhetene må kbles sammen ved hjelp av en kmmunikasjnsfrbindelse (bus link), g et av aggregatene må settes sm «master» slik at den kntrllerer den andre «slave» -maskinen. Aggregatene må knfigureres hver fr seg, da innstillinger på master ikke verføres til slaven. Settpunktene bør være relativt like, slik at dersm det blir et brudd i kmmunikasjn mellm enhetene vil drift frtsatt kunne ppretthldes. Masterenheten kan sende følgende infrmasjn til slaven: På/av Kntrlltemperatur Masterenheten vil ikke ha tilgang til detaljert infrmasjn m slaven, slik sm feilmeldinger, driftstilstand sv. Fr mer infrmasjn m Master/slave-kntrll, se manualen til XtraCnnect2-regulatren. Sikkerhetsautmatikk Alle sikkerhetsfunksjner på aggregatet vervåkes av XtraCnnect2 regulatren. Hvis aggregatet stpper på en sikkerhetsfunksjn må feilen finnes. Sikkerhetsautmatikken må m nødvendig resettes g feilen må kvitteres ut på avlesningsenheten ved å resette XtraCnnect2 regulatren. Aggregatet vil starte når tid fr gjenstartfrsinkelse er utløpt. Fr settpunkt på sikkerhetsautmatikken, se til manualen til XtraCnnect2 regulatren. Lavtrykktransmitter Aggregatet har en trykktransmitter på lavtrykksiden i hver kuldemediekrets. Transmitteren lar brukeren avlese verdien på lavtrykksiden g fungerer gså sm referanse fr XtraCnnect2 regulatren i frbindelse med tilknyttede sikkerhetsfunksjner. Faller trykket under satt verdi, stpper kmpressr(er) i denne kuldemediekretsen etter en tidsfrsinkelse, g feillampe vil tennes på avlesningsenheten. Lavtrykkstransmitter innstilt brytepunkt = 0.3bar (relativt, fr R134a) Høytrykk kntrll Manuell høytrykkspressstat Det er 2 høytrykkspressstater med manuell reset mntert på trykkrøret fra kmpressr. Disse er kblet i serie per kuldemediekrets. Stiger trykket ver satt verdi, stpper kmpressr(er) i aktuelle kuldemediekrets. Feilmelding vises i displayet g alarmlgg, samt at alarmlampe lyser. Dersm pressstaten utløses må det søkes etter årsak til alarmen, se avsnitt 15 Feilsøking. Høytrykkspressstatens brytepunkt = 20.5bar (relativt, fr R134a) Etter feilen er funnet g rettet, resettes systemet ved å: 1. Reset høytrykkspressstaten ved å trykke på knappen på tppen av kmpnenten 2. Trykk Reset-knappen på avlesningsenheten Merk at gjentatte resettinger uten å løse årsaken til feilen kan føre til alvrlig feil på aggregatet, g må ikke skje.

27 Side 27 av 43 Høytrykkstransmitter I tillegg har aggregatet en trykktransmitter på høytrykksiden fr hver kuldemediekrets. Transmitteren lar brukeren avlese trykket på høytrykksiden g fungerer sm referanse fr XtraCnnect2 regulatren i frbindelse med styring av vifter g tilknyttede sikkerhetsfunksjner. Frstsikring fr frdamper Temperaturføler på utgående kaldtvann Hver frdamper har en temperaturføler sm kntrllerer utgående temperatur på vann/glykl siden. Faller temperaturen under settpunkt, stpper kmpressren(e) i denne kuldemediekretsen g feillampe tennes på avlesningsenheten. Denne føleren må ikke flyttes på, da den utgjør en viktig sikkerhetskmpnent. Temperaturføler på inngående kuldemedium frdamper Hver frdamper har en temperaturføler på inngående kuldemedierør. Hvis temperaturen faller under settpunkt, stpper kmpressren(e) i denne kuldemediekretsen g feillampe tennes på avlesningsenheten. Lavtrykkstransmitter + temperaturføler utgående kaldtvann Lavtrykkstransmitteren g temperaturføleren på utgående vann har en frstsikringsfunksjn fr varmeveksleren. Dersm disse verdiene har fr strt avvik mellm seg vil kmpressr(er) på den aktuelle kretsen bli stppet. Feilmelding vises i displayet g alarmlgg, samt at alarmlampe tennes på avlesningsenheten. Strømningsvakt Sikkerhetsfunksjn. Strømningsvakten kntrllerer at vann sirkulerer i kretsen. Ved utilstrekkelig eller ingen sirkulasjn vil aggregatet stppe g feillampe tennes på avlesningsenheten. Internbeskyttelse i kmpressr Alle aggregatene i LX LXC serien er beskyttet mt verheting av elektrisk mtr g høy trykkrørstemperatur. Ved feil vil kmpressren stppe, g alarmlampe tennes på avlesningsenheten. Kmpressrene er gså utstyrt med fasevakt, sm vervåker eventuelt brtfall av fase eller m faser snus. Dersm feil utløses, vil kmpressren(e) i aktuelle krets stppe g feillampe vil tennes på avlesningsenheten. Feilen resettes manuelt ved å vente til kmpressren har kjølt seg ned ne, g deretter bryte tilførselsstrømmen (L/N) i minst 5 sekunder. R1 = Oljevarmer R2 = Oljetemperatur føler Ledningsfarge: 1) Srt 2) Brun 3) Blå Trykkrørstermstat Alle aggregatene er utrustet med en trykkrør-temperaturføler per kmpressrtrinn sm standard. Føleren er plassert på trykkrøret, g muliggjør avlesning av trykkrørstemperaturen. Ved verskridelse vil kmpressr(er) i gjeldende kuldemediekrets stppe. En feillampe vil da tennes på avlesningsenheten. Beskyttelse mt vertrykk

28 Side 28 av 43 Sikkerhetsventil (per krets) Sikkerhetsventilen(e) beskytter lavtrykk- g høytrykkssiden mt vertrykk ved drift g tilstand (fr eksempel ved brann i maskinrmmet). Elektrnisk ekspansjnsventil Alle LX - LXC aggregatene er utstyrt med en ekspansjnsventil per kuldemediekrets. Alle parametere fr ekspansjnsventilen er fabrikkinnstilt. Dette gjelder gså verhetningen, sm er satt til 7K. Back-up batteriet til ekspansjnsventilen (står i elektrisk skap på enden av aggregatet) har en levetid på 4 år, g sikrer at ventilen lukkes ved en eventuell strømstans. Dette må testes årlig, skiftes ved behv g ved enden av batteriets levetid. NB! Ekspansjnsventilen må ikke tvinges åpen når det ikke er ne kuldemedium sm strømmer i kretsen. Når systemet slås av eller tømmes må start-kntakten (ptensialfri) frbli åpen! Innstilling av kmpressrkapasitet Kmpressrene er utstyrt med regulering både ved sleide g ved start/stpp av kmpressrtrinn. Sleiden beveges ved pulsering av magnetventiler, g gir kntinuerlig regulering mellm 50 g 100 % ytelse på hver kmpressr. Dette gjør at aggregatet enkelt kan tilpasse seg til endringer i driftstilstand g last. Kmpressrene er utstyrt med «mykstarter», sm reduserer startmmentet. Dette beskytter de mekaniske delene av kmpressren g mtren, g reduserer slitasje. 12 Igangkjøring Start aldri aggregatet uten å først ha lest denne manualen nøye. Følg henvisninger i Nrsk Kuldenrm ved førstegangs ppstart. Sjekkliste før igangkjøring Sjekk at installasjnen er i tråd med kuldetekniske - g elektriske spesifikasjner g tegninger Sjekk at alle benyttede kmpnenter er i samsvar med spesifikasjner g tegninger Sjekk at sikkerhetsutrustning g kmpnenter beskrevet i Eurpeiske standarder er på plass Sjekk at det er tilstrekkelig klaring rundt systemet fr vedlikehld, tilsyn g eventuelle nødstilfeller. Gjør deg kjent med rømningsvei Sjekk alle elektriske kblinger g rørtilknytninger Sjekk alle lddinger g sammenføyninger, g fr eventuelle kuldemedielekkasjer Sjekk dreieretning på kmpressr(er) g eventuelt pumpe(r) Sjekk at alle beskyttelser/dekkplater er på plass Sjekk klamring av vann/væskerør Vær ppmerksm på eventuelle ulyder fra anlegget Åpne ventiler på vann/væskeside g sjekk sirkulasjnen ved drift på pumpen Sjekk at strømningsvakten fungerer Luft vannsiden på alle høye punkter g lufteptter. La spenning være påsatt kmpressrenes ljevarmere i minst 6 timer før ppstart av aggregatet. Sjekk at ljevarmerne fungerer ved å fysisk kjenne på kmpressrene m disse er varme. Sjekk tilførselspenningen g vær sikker på at spenningen er innenfr tillatte grenser: -10% til +10% av nminell spenning. Bruk av kmpensatrer i alle vann/glykl-rør tilkblet aggregatet er bligatrisk. Alle aggregater leveres med kmpressrer deaktivert i XtraCnnect2 regulatren. Parameterne P må stilles fra «NO» til «YES» fr å aktivere aktuelle kmpressrer.

29 Side 29 av 43 Oppstartsprsedyre Igangkjøring må kun utføres av kvalifisert persnell Oppstart prøvekjøring må skje med full vannsirkulasjn ver vekslerne g full belastning Slå på hvedbryter Kntrller at aggregatet er knfigurert fr lkal kntrll (valg på regulatren, se manual fr XtraCnnect2). Justér settpunktene Start aggregatet med AV/PÅ knappen Aggregatets sikkerhetsfunksjner blir nå sjekket. Hvis en feil ppdages, feilsøk (se avsnitt 15 Feilsøking) g finn årsaken til feilen. Reset deretter sikkerhetskmpnenten m nødvendig, g klarer deretter feilen ved å trykke på Reset-knappen på kntrllpanelet. Aggregatet starter ikke umiddelbart. XtraCnnect2 enheten vil sjekke alle funksjner g starter aggregatet etter ca. 2 minutter. Kmpressrer vil da starte i sekvens, avhengig av behv. Bruk aldri hvedbryteren fr å stppe aggregatet, brtsett fra sm nødstpp. Bruk AV/PÅ knappen på avlesningsenheten, eller en ekstern frrigling. Hvedbryteren bør, på grunn av ljevarmeren(e), alltid stå på. Sjekk umiddelbart etter ppstart Dreieretning på kmpressrene. Ved feil tilkbling vil dreieretningen ikke være krrekt. Kmpressren vil da ikke pumpe, trekke minimalt med strøm, bråke unrmalt g ljen i veivhuset vil varmes unrmalt pp. Ved riktig tilkbling skal trykkrørstemperaturen øke raskt, trykket øke på høytrykkssiden g synke på lavtrykkssiden. Dreieretning snus ved å bytte m på 2 faser. Drift med feil dreieretning kan skade kmpressren! Dreieretningen på viftene Hør etter støy g ulyder Kmpressrens trykkrørstemperatur Spenning g strømfrbruk fr hver kmpressr Oljenivået (det skal være synlig i seglasset, både ved full- g del last. Må kun sjekkes når aggregatet er i drift) Alle sikkerhetsfunksjner, se tabell g sjekkliste

DYNACIAT & DYNACIAT POWER

DYNACIAT & DYNACIAT POWER DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS DYNACIAT & DYNACIAT POWER LG - VANNKJØLEMASKIN LGP - VANN-TIL-VANN VARMEPUMPE EPTEC Energi AS www.eptec.n Org.nr: NO 957492258 MVA eptec@eptec.n Osl: 2324 4660 Mss: 6923

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss Vers: 06.08.2014 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS DYNACIAT POWER LGP vann-til-vann varmepumpe DYNACIAT LGP vannkjølemaskin www.eptec.n Biskp Jens Nilssønsgate 5 0659 Osl Årvllskgen 30 1529 Mss Industriveien

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent AS-18 / AS-25 / AS-30 / AS-44 / AS-67 / KB-109 Lutkjølt kompressoraggregat E-ASKB rev.1 Teknisk informasjon Disse luftkjølte kompressoraggregatene blir levert i seks forskjellige størrelser og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Termostat modul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM. Bruksanvisning Termstat mdul 2-kanal Art.-nr. :..5178 TSM Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radi håndsender 2-kanal Art.-nr. : HS2 RF Radi håndsender 4-kanal Art.-nr. : HS4 RF Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker Art.-nr. : FMR 100 SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

AQUACIAT 2 Evolution

AQUACIAT 2 Evolution DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AQUACIAT 2 Evolution ILD(H) - LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPE LD(H) - VANNKJØLEMASKIN EPTEC Energi AS www.eptec.no Org.nr: NO 957492258 MVA eptec@eptec.no Oslo: 2324 4660 Moss:

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL

SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL SERVICE / VEDLIKEHOLDSMANUAL - Isvannsmaskin - Varmepumper (luft/vann væske/vann) - Dataromskjølere - Tørrkjølere / kondensatorer - DX maskiner - Fan coils Innholdsliste: Innholdsliste.. side 2 Innledning

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs diagnsetester Best.-nr. : 5304 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g tilkbling av elektriske apparater må kun gjennmføres av elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

kjølesystemet. Dette for å forhindre skader på motoren.

kjølesystemet. Dette for å forhindre skader på motoren. KAC - luftkjølte aggregat Kjøleaggregat for utendørsplassering til luftkondisjonering, type KAC. Alle aggregater leveres internt elektrisk montert inkludert startutstyr. KAC finnes i seks modeller med

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2 LX - VANNKJØLEMASKIN MED LUFTKJØLT KONDENSATOR LXC - VANNKJØLEMASKIN MED LUFTKJØLT KONDENSATOR OG SIRKULASJONSPUMPE EPTEC Energi AS www.eptec.no Org.nr: NO 957492258

Detaljer

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt Feilkoder/suport Lamper på Controller snøkrystall lyser ikke Kompressor står Mangler startsignal Mål start-rele. Feilsøk på startsignals kretsen. Mål (micro farrad, µf) ved for lite farrad må Defekt start

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Strømmningskurver FM45

Strømmningskurver FM45 Flaske regulatr FM45 ca. 0 ca,.55 Flaske regulatr FM45 D=4 Prduktfunksjner Ett-trinns flaskegulatr med kmpensert hvedventil fr bedre ytelse Enkelt g sikkert gassuttak fra gassflasker, fr ikkekrrsive gasser

Detaljer

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsistruks Mterig viterdrift Vi håper de får str glede av et Nvema kulde prdukt! www.vemakulde. w w. Ihld MONTASJE... 1 Dkumetasj... 2 Mtasje av viterdrift på mii splitter... 3 Hvrfr viterdrift....

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port Art.-nr. : FM GATE 1 ZSNA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 14 Vannkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK. Doda sentrifugalpumpe for gjødsel

DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK. Doda sentrifugalpumpe for gjødsel DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK Dda sentrifugalpumpe fr gjødsel Frrd Kjære bruker Vi vil gjerne takke fr at du valgte Dda pumpe-utstyr. Dette prduktet besitter en høy grad av teknisk pålitelighet g vil tillate

Detaljer

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse fr mttak av entreprenører g øvrige vedlikehldspersnell 1. Frmål Frmålet med denne rutinebeskrivelsen er å sikre en ensartet prsedyre fr å ta i mt entreprenører sm skal utføre

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser.

Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser. Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser. Kuldeanleggets oppbygging Lavtrykksgass føres fra fordamper

Detaljer

KAC - luftkjølte aggregat

KAC - luftkjølte aggregat KAC - luftkjølte aggregat Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS HYDROCIAT. LW - Vannkjølemaskin med vannkjølt kondensator LWP - Vann-til-vann varmepumpe.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS HYDROCIAT. LW - Vannkjølemaskin med vannkjølt kondensator LWP - Vann-til-vann varmepumpe. DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS HYDROCIAT LW - Vannkjølemaskin med vannkjølt kndensatr LWP - Vann-til-vann varmepumpe EPTEC Energi AS www.eptec.n Org.nr: NO 957492258 MVA eptec@eptec.n Osl: 2324 4660 Mss:

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon

Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 52 Pumpestasjon INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

Vedlegg 13. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer.

Vedlegg 13. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. LØRENSKOG KOMMUNE Vedlegg 13 til Anskaffelse 10/1651 Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. Kundens detaljinstruks kjølemaskin og varmepumpe

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Teknisk data blad Topcoats. Autocryl Plus LV

Teknisk data blad Topcoats. Autocryl Plus LV Beskrivelse T-kmpnenet, høyslid blandemaskin basert plyester/acrylisk tpcat spesielt utviklet fr mlakkering av persnbiler. Systemet har et VOC innhld på 420 g/liter g er underbygget med et fullt utvalg

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway FDV-Dokumentasjon Dokumentasjon Dusjtermostat M08-LY04 Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway 2 Dusjbatteri m. termostat i krom Tekniske spesifikasjoner Varmtvannstilkobling :

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 24 Tørrkjøler INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer