DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. Industrigata Lillehammer Tlf: Fax: Årvollskogen Moss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss"

Transkript

1 Vers: DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS DYNACIAT POWER LGP vann-til-vann varmepumpe DYNACIAT LGP vannkjølemaskin Biskp Jens Nilssønsgate Osl Årvllskgen Mss Industriveien Heimdal Industrigata Lillehammer Tlf: Fax: Tlf: Fax: Tlf: Fax: Tlf:

2 Side 2 av 47 Innhldsfrtegnelse 1 INTRODUKSJON 5 2 MOTTAK AV UTSTYR 5 3 SIKKERHETSTILTAK 6 4 FORHÅNDSREGLER VED INSTALLASJON 6 5 INNTRANSPORT OG FYSISK MONTASJE 6 Løft av aggregatet 7 Løfteører 7 6 PLASSERING AV AGGREGATET 8 Plassering av vibrasjnsdempere 9 7 DRIFTSBEGRENSNINGER 9 Driftsmråder 9 Driftsgrenser 9 Frdamper driftsgrenser/temperaturdifferanser 10 Sirkulert vann/væskemengde min/maks 10 8 HOVEDKOMPONENTER I KULDEMEDIEKRETSEN 11 Plassering av hvedkmpnentene 11 Beskrivelse 12 9 HYDRAULISKE TILKNYTNINGER (VANNKRETSEN) 13 Diameter på hydrauliske tilknytninger 13 Punkter det må tas hensyn til 14 Flens/kblingssett type Victaulic fr DYNACIAT pwer (ekstrautstyr) FROSTBESKYTTELSE MED GLYKOL ELEKTRISKE TILKOBLINGER 16 Frberedende tiltak 16 Tilførsel Tilførselskabel Strømtilførsel Frriglinger 16 Tilkbling fr eksterne signal/kntrllfunksjner 17

3 Side 3 av 47 Frriglinger, meldinger g alarmer Felles feil Fullt pådrag-signal (funksjn velges i parameter P111 i Cnnect2 regulatren) Ekstern start/stpp signal (pumpefrrigling.l.) Ekstern veksling settpunkt 1 / Settpunkt Driftstilstand ekstern pumpe Styring av eksterne pumper Ekstern styring av kmpressr /- trinn 19 Kmmunikasjn REGULERINGSENHET OG SIKKERHETSAUTOMATIKK 20 Regulatr g avlesningsenhet 20 Hvedfunksjner 20 Master/slave kntrll 20 Sikkerhetsautmatikk 21 2-veisventil utstyrspakke: Ekstrautstyr fr DYNACIAT LG/LGP 120V til 500V 22 Fasefølgerelé (ekstrautstyr) 22 Plassering av sikkerhetsutstyr g sensrer DYNACIAT LG-LGP 120V-500V med termstatiske ekspansjnsventiler DYNACIAT LG-LGP 540V-600V med termstatiske ekspansjnsventiler DYNACIAT pwer 700V-1600V med termstatiske ekspansjnsventiler DYNACIAT pwer 700V-1600V med elektrniske ekspansjnsventiler DYNACIAT pwer 1800V-2400V med elektrniske ekspansjnsventiler 27 Settpunkter fr drifts- g sikkerhetsautmatikk IGANGKJØRING 29 Sjekkliste før igangkjøring 29 Oppstartsprsedyre 30 Innregulering av sirkulert vann / væskemengde 31 Sjekk av aggregatets kuldemediefylling 31 Drift ved negative temperaturer / vanntemperatur under 0 C TEKNISKE DATA 32 DYNACIAT 32 DYNACIAT pwer SERVICERAPPORT OG SJEKKLISTER 36 Kjøledrift 36 Varmedrift VEDLIKEHOLD 38 Sikkerhet 38

4 Side 4 av 47 Støy 38 Olje 38 Generelt m kuldemedier 39 Halkarbner g hydrflurkarbner 39 Sjekklister Ukentlige sjekkpunkter Månedlige sjekkpunkter Årlige sjekkpunkter 40 Demntering av kmpressr 40 EU frrdning 842/2006 (F-gassfrrdningen) AVHENDING AV AGGREGATET FEILSØKING 41 Innledende råd 41 Feilsøkingsskjema INSTALLASJONSTEGNINGER 43 Kjøleinstallasjn med tørrkjøler DYNACIAT DYNACIAT pwer 44 Kjøledrift (varme g kjøling) 45 Varmedrift (varme g kjøling) 46

5 Side 5 av 47 1 Intrduksjn CIAT DYNACIAT LG serien mfatter følgende aggregattyper: CIAT LG vannkjølemaskin med vannkjølt kndensatr CIAT LGP vann til vann varmepumpe Aggregattypene LG g LGP er kmpaktaggregater, sm leveres kmplett kjøleteknisk mntert g elektrisk kblet fra fabrikk. Disse aggregatene er påfylt kuldemedium g er testkjørt på fabrikk. Aggregatene er prdusert i samsvar med standardene NEK EN g NS-EN 378-2, g med følgende direktiver: Maskindirektivet 2006/42/EC EMC direktivet (elektrmagnetisk kmpatibilitet) 2004/108/EC Lavspenningsdirektivet LVD 2006/95 EC Trykkdirektivet (PED) 97/23/CE: LG - LGP DYNACIAT 120V til 600V DYNACIAT pwer 700V til 1000V 1100V til 1200V 1400V til 1800V 2100V til 2400V Kategri II II III II III Teknikere sm er ansvarlig fr installasjn, igangkjøring, bruk g vedlikehld av enheten må ha nødvendig pplæring, samt gjøre seg kjent med innhldet av denne manual g de tekniske karakteristika fr det mrådet enheten skal installeres. Alt arbeid på kuldemediekretsen, samt krav til utførende persnell må være i henhld til EU regulativ 842/2006 (F-gassfrrdningen). 2 Mttak av utstyr Sjekk aggregatet ved ankmst med tanke på at det er krrekt materiell sm er levert. Sjekk at det ikke er mangler eller skade på materiellet. Ved feil, skade eller mangler, nter dette på fraktbrev g kntakt mgående selger g speditør. Maksimal lagringstemperatur er 50 C. Aggregatet har et typeskilt med blant annet aggregattype, kuldemedium g fyllingsgrad, spennings- g trykknivå g serienummer. Serienummeret må ppgis ved all krrespndanse med imprtør/fabrikk. Typeskiltet g andre merkinger på aggregatet må frbli synlige g aldri fjernes eller endres. Typeskilt på DYNACIAT Typeskilt på DYNACIAT POWER

6 Side 6 av 47 3 Sikkerhetstiltak Fr å unngå ulykker ved installasjn, mntasje, igangkjøring eller ved senere service er det viktig at man tar følgende mmenter i betraktning: Kuldemediekretsene er under trykk Kuldemedium i flytende frm er tilstede i rør/behldere 230V / 400 V spenning på aggregatet Plassering (takplassering g lignende) Sørg fr at gjeldende frskrifter følges ved plassering, mntasje g drift. Installasjn g vedlikehld av kjøleanlegg må kun utføres av kvalifisert persnell. Alle anbefalinger g instruksjner gitt i denne manualen g på tegningene må følges. VIKTIG: Før serviceinngrep, slå av strømtilførsel. 4 Frhåndsregler ved installasjn Før plassering må følgende mmenter tas i betraktning: Vær ppmerksm på prblematikken med lyd g vibrasjner. Aggregatene er knstruert fr lavest mulig lydnivå, men en gjennmgang av akustiker kan være nødvendig. Vibrasjnsdempere fr mntasje under aggregatet g kmpensatrer fr mntasje i vannrør anbefales. Dette kan leveres sm ekstrautstyr. Sørg fr gd tilgjengelighet fr service g vedlikehld; 1 meter fritt rm på alle sider. Aggregatet må plasseres innendørs i et frstfritt rm. Teknisk rm må være i samsvar med Standard NS-EN med hensyn til utfrming. Teknisk rm må være tørt g ikke utsatt fr vannsøl. Viktig: Omgivelsestemperatur må ikke verskride 50 C. 5 Inntransprt g fysisk mntasje Aggregatet er utrustet med fire løfteører i hvert hjørne av bunnrammen fr bruk ved heising/plassering av aggregat. Bruk strpper g avstandsåk iht. tegning på neste sider. På tegningen sm følger aggregatet finnes detaljer rundt tyngdepunkt g eksakt plassering av løfteører. Aggregatet kan løftes med gaffeltruck hvis nødvendige tiltak er gjrt fr å hindre det fra å glippe fra gaflene, g fr at gaflene ikke skader/klemmer aggregat ved løftet. VIKTIG: Strpper må kun festes i løfteørene; disse er angitt på aggregatet Bruk kun riktig dimensjnerte strpper g følg løfteinstruksen sm følger aggregatet Vær klar ver at gravitasjnssenteret ikke nødvendigvis er midt på aggregatet, strppene må justeres fr dette. Bruk løfteåk eller en ramme sm er knstruert fr å ta hensyn til dette, se tegning Ved løft g mntasje av aggregatet vær frsiktig med å tilte dette utver 15, da dette kan medføre ødeleggelse. Bruk kun tekstilstrpper med egnede sjakler fr å unngå å ødelegge aggregatet Utsett aldri paneler, dører g ramme fr belastninger; det er kun bunnrammen sm er beregnet på løft g belastning Sikkert løft kan kun garanteres dersm disse instrukser følges. Hvis ikke, er det fare fr persnskade g ødeleggelse av utstyr

7 Side 7 av 47 Løft av aggregatet NB! Før løft, sjekk at alle paneler/dører er låst, g at det ikke ligget annet løst på aggregatet. DYNACIAT LG - LGP 120V 150V 200V 240V 300V 350V 400V 500V 540V 600V A 883 B 1100 C 1700 DYNACIAT pwer 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V LG - LGP A 996 B 1400 C Dersm aggregatet er av typen DYNACIAT, må transprtbltene fjernes etter aggregatet er plassert. A Transprtblter (rødmalte) må fjernes B Kabelgjennmføring (tilførsel) C Utetemperaturføler (lengde= 6m) D Dkumenter sm må leses før igangkjøring Løfteører Løfteører Løfteører Løfteørene skal ikke brukes til ne annet enn løft av aggregatet.

8 Side 8 av 47 6 Plassering av aggregatet Man må verhlde avstandene vist med stiplede linjer på skissene under, fr å sikre tilstrekkelig fritt areal rundt aggregatene til service g vedlikehld. Blter til å feste aggregatets bunnramme til bakken eller fundament/ramme leveres ikke med. DYNACIAT LG - LGP 120V 150V 200V 240V 300V 350V 400V 500V 540V 600V A B C D E F Vekt uten kg vann/glykl Vekt i drift kg DYNACIAT pwer LG - LGP 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V A B C D E F Vekt uten vann/glykl kg Vekt i drift kg

9 Side 9 av 47 Plassering av vibrasjnsdempere DYNACIAT-mdellene er designet fr å være vibrasjnssvake, da de har innebygde dempere i aggregatets ramme. Fr DYNACIAT pwer må det brukes egne vibrasjnsdempere under aggregatet der dette måtte kreves. Dette kan leveres sm ekstrautstyr. Vibrasjnsdemperne har varierende mål på lengde g bredde, avhengig av aggregatstørrelse. DYNACIAT pwer LG - LGP G H J K 1800V V V Driftsbegrensninger Driftsmråder Grafene under viser driftsmrådet til aggregatet ved fullast. Driftsgrenser DYNACIAT g DYNACIAT pwer LG LGP Vannkjølt kndensatr Min. ΔT / Max. ΔT Ja Min 5K / max 10K Unngå inngående vanntemperatur på under 25 C Ingen kndensatr Frdamper Min. ΔT C / Max. ΔT C NEI Varierer med utgående vanntemperatur. Se avsnitt 7.3

10 Side 10 av 47 Frdamper driftsgrenser/temperaturdifferanser Kurvene under viser minimum g maksimum tillatte temperaturdifferanser fr isvann eller glykl-blanding i frhld til utgående vanntemperatur. Eksempel Utgående vanntemperatur: + 5 C Minimum differanse 2,6 K Maksimum differanse 6,0 K Vanntemperatur ved minimum differanse 7,6 C Vanntemperatur ved maksimum differanse 11,0 C Ved temperaturer utenfr kurver, vennligst kntakt EPTEC Energi AS Sirkulert vann/væskemengde min/maks Sirkulert væskemengde ver vekslerne må være mellm verdiene gitt under. DYNACIAT LG - LGP 120V 150V 200V 240V 300V 350V 400V 500V 540V 600V Frdamper Kndensatr min. m 3 /h max. m 3 /h min. m 3 /h max. m 3 /h DYNACIAT pwer LG - LGP 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V 2400V Frdamper min. m 3 /h max. m 3 /h Kndensatr min. m 3 /h max. m 3 /h

11 Side 11 av 47 8 Hvedkmpnenter i kuldemediekretsen Plassering av hvedkmpnentene

12 Side 12 av 47 Beskrivelse Kmpressrer Aggregatene benytter hermetiske scrll kmpressrer. Olje Kmpressrene i DYNACIAT POWER 700V-1200V bruker plyesterlje (POE) av typen Maneurp 160SZ. Kmpressrene i alle DYNACIAT mdellene, g i DYNACIAT POWER 1400V-2400V benyttes Emkarate 3MAF (32cSt) plyesterlje (POE). Hvis nødvendig kan ICI Emkarate RL 32 CF eller Mbil EAL Arctic 22 CC benyttes fr etterfylling hvis 3MAF lje ikke er tilgjengelig. Kuldemedium Aggregatene benytter R-410A sm kuldemedium, sm har «Glbal Warming Ptential» (GWP) = Dette mediet har et maksimalt driftstrykk på 42 bar. Varmevekslere Frdamperne g kndensatrene er lddede platevekslere. DYNACIAT aggregatene har en-krets varmevekslere, mens varmevekslerne på DYNACIAT pwer aggregatene har t kretser. Frdamperne er islert med 10mm plyuretanskum. 19mm islasjn kan leveres sm tilvalg (vanlig tilvalg ved systemer med vann/glykl-blandinger ved temperaturer under 0 C). Væskekretsene må utrustes med smussfilter, g filtrene må rengjøres g sjekkes jevnlig (se avsnitt 16.6 Sjekklister på side 39). Reparasjn eller mdifisering av vekslerne må ikke finne sted. Vekslerne må kun skiftes med riginal reservedel g av kvalifisert persnell. Skifte av veksler må lggføres i vedlikehldslggen. Termstatisk ekspansjnsventil Aggregatene er utrustet med fabrikkinnstilt, hermetisk termstatisk ekspansjnsventil, prsjektert fr å ppretthlde en verhetning på 5 til 7 C ved alle driftstilstander, fr å sikre at kuldemediet er i gassfase ved kmpressr innløpet. Enkelte mdeller kan leveres med en elektrnisk ekspansjnsventil. Tørrefilter Alle aggregater har tørrefilter sm standardutrustning. Filtrene er designet fr å hlde kuldemediet tørt, rent g fritt fr syre, g er av typen mlekylsikt. På DYNACIAT pwer -mdellene har filteret utbyttbar innsats. Væske seglass Seglasset er plassert i væskerøret etter tørrefilteret g benyttes både fr å sjekke kuldemediefyllingen g fr å se m det er fuktighet i kuldemediet. Gassbbler i kuldemediet kan indikere fr lav fyllingsgrad eller tilstedeværelse av ikke-kndenserbare gasser i kretsen. Fuktighet indikeres ved fargeendring av fuktighetsindikatren i seglasset. NB! På nen seglass kan fuktindikatr bli gul (fukt) når aggregatet er avslått, da deres sensitivitet avhenger av kuldemedium væsketemperatur. De skal endre farge til grønn igjen etter nen timers drift. Dersm glasset frblir gult indikerer dette fr høy grad av fuktighet i kretsen, g servicetekniker må tilkalles.

13 Side 13 av 47 9 Hydrauliske tilknytninger (vannkretsen) Diameter på hydrauliske tilknytninger Rørdiametrene i tabell under gjelder ved maksimalt 15 meters avstand g maksimalt 6 meters høydefrskjell. LG-LGP DYNACIAT 120V 150V 200V 240V 300V 350V 400V 500V 540V 600V Innløp / utløp Ø G 1" 1/2 G 2" G 2" 1/2 PN 16 DN 80 kaldtvannsiden flenser Innløp / utløp Ø G 1" 1/2 G 2" G 2" 1/2 PN 16 DN 80 kjøle / tørrkjøler flenser LG-LGP DYNACIAT pwer 700V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1400V 1600V 1800V 2100V Innløp / utløp Ø DN 100 PN 16 - DN 125 PN 16 - VICTAULIC DN 150 PN 16 kaldtvannsiden VICTAULIC VICTAULIC Innløp / utløp kjøle / tørrkjøler Ø DN 100 PN 16 - VICTAULIC DN 125 PN 16 - VICTAULIC DN 150 PN 16 VICTAULIC VIKTIG: Fr å unngå tilstpping av platevekslerne er det påkrevd med smussfilter på inngående vann. Denne skal plasseres så nær aggregatet sm mulig, g på en måte sm gjør demntering g rengjøring enkelt. Filteret må ha maskevidde på maksimalt 800 μm, g kan bestilles sm ekstrautrustning. Benytt alltid kmpensatrer på rørkblinger på aggregatet. Bruk av ubehandlet eller utilstrekkelig behandlet vann kan resultere i beleggdannelser, algevekst g krrsjn. Aggregat leverandør kan ikke hldes ansvarlig fr nen ødeleggelse sm skyldes manglende vannbehandling eller dårlig vannkvalitet. Hvis vannkretsene ikke er beskyttet med frstvæske g det er fare fr at aggregatet kan bli utsatt fr temperaturer under frysepunktet, må aggregatet g rørkretsene tappes fr vann. Hvis vannkretsene tappes ned fr en peride lenger enn 1 måned, må de settes under nitrgentrykk fr å hindre krrsjn. Vanntilknytninger utføres i verensstemmelse med tegningen sm medfølger aggregatet. Denne viser plassering av g størrelse på inn- g utløp på vekslerne.

14 Side 14 av 47 Punkter det må tas hensyn til Inn/utløp er angitt på de respektive illustrasjner. Strømningsretningen må respekteres. Rørkretsen må dimensjneres med hensyn til strømningshastighet g trykkfall. Rørdiameter kan derfr være en annen enn tilslutningene. Rørene må ikke verføre aksiale/radielle krefter eller vibrasjner til aggregatet. Kulde/varmebæreren (vann, sprit eller glyklblanding) må analyseres g vannbehandling må utføres m nødvendig. Det anbefales å kntakte spesialfirma i vannbehandling. Vannanalysen vil avgjøre m væsken er kmpatibel med de materialer sm er benyttet i kretsen, g gjøre det mulig å unngå galvaniske strømninger. Rørføringer i aggregatet er i 99,9 % kbber, sølvlddet Gjengede kuplinger er i brnse, flenser i srt stål. Lddede platevekslere g tilknytninger er i AISI syrefast stål med kbber g sølv lddinger. Rørkretsen bør ha så få bend g hrisntale seksjner i frskjellige plan sm mulig. Rørkretsen bør utrustes med: Avstengningsventil på inn- g utløp av veksleren Dreneringsplugger på lave punkter Lufteptter, manuelle eller autmatiske, på alle høye punkter i kretsen. Lufteptten på aggregatet er ikke ment til å lufte hele kretsen. 2 plugger fr kjemisk rengjøring av kndensatren Termmetre på inn- g utløp Alt øvrig utstyr sm er nødvendig i en hydraulisk krets; lufteptter, ekspansjnsanrdning, sikkerhetsventiler, strupe/måleventiler etc. Kmpensatrer Avhengig av isvannskretsens vlum; buffertank Sørg fr et ladetrykk på ca. 1 bar på pumpens sugeside. Isvannskretsen må isleres fr å unngå kndens g tap. Maksimalt arbeidstrykk på vannsiden er 10bar på både varm g kald side. Aggregatet er utrustet med strømningsvakt på kaldtvannssiden. Isvannspumpen må frrigles med aggregatet (arbeidskntakt på pumpekntaktren, slik at aggregatet stpper når pumpen stpper) fr å hindre frstskade. Kapasiteten på ekspansjnstanken er tilpasset en typisk installasjn. Det må gjøres en beregning på m den leverte ekspansjnstanken er tilstrekkelig, dersm dette ikke er tilfelle må en ekstra ekspansjnstank installeres. Om DYNACIAT LGP brukes i varmepumpefunksjn, må returvanntemperaturen aldri verstige 55 C. Tilknytt aldri kndensatren i serie med en spisslast (fr eksempel en kjel). Dette vil føre til skade på aggregatet. Flens/kblingssett type Victaulic fr DYNACIAT pwer (ekstrautstyr) Alle vanntilkblinger til varmevekslerne er av typen Victaulic. Et kblingssett med flenser fr tilkblinger på vannsiden kan leveres med sm ekstrautstyr fr installering av autrisert persnell. 2 typer sett er tilgjengelig: a) Flense/kblingssett Victaulic b) Flense/kblingssett Victaulic med kmpensatr Hydraulisk tilknytning på aggregatet 1 Rørklemme 2 Flensevergang 3 Kmpensatr Hydraulisk tilknytning på aggregatet

15 Side 15 av Frstbeskyttelse med glykl Tabell g kurver under viser minimum glyklprsent i anlegget i frhld til frysepunkt. Viktig: Glyklknsentrasjnen må være minimum 6 K under utgående vanntemperatur fr å sikre mt frst. Vlumknsentrasjn in % Etylenglykl Prpylenglykl Frysepunkt C Minimum utgående vanntemperatur C Frysepunkt C Minimum utgående vanntemperatur C Viktig: Disse verdiene er kun veiledende, g kan variere etter frstvæskeprdusent. Det er da viktig å rette seg etter data fra prdusent, slik at tilstrekkelig frstbeskyttelse alltid sikres. Dersm glyklknsentrasjn settes til ver 40% må en spesiell pumpe benyttes Minimum driftstemperatur: Frysepunkt: 1 - Mnprpylenglykl 3 - Mnprpylenglykl 2 - Mnethylenglykl 4 - Mnethylenglykl

16 Side 16 av Elektriske tilkblinger Enhetene er i samsvar med NEK EN (Elektrisk maskinsikkerhet), g er i samsvar med maskin- g lavspenningsdirektivet (2006/42/EC g 2006/95 EC) Elektrisk skjema følger aggregatet. Elektriske tilkblinger må kun utføres av autrisert elektrinstallatør. Frberedende tiltak Sjekk aggregatets elektriske data, angitt på merkeskilt Spenning må være innenfr angitte grenser Tilførsel må være sikret iht. gjeldende frskrifter Tilførsel Tilførselskabel Kabelen må dimensjneres på bakgrunn av Maksimal nminell driftstrøm, se avsnitt 14 Tekniske data Kabelens lengde (fra uttak/hvedtavle) Kabelens beskyttelse Tilkblingspunkter Strømtilførsel 3~ 400V (+10 / -10%) 50Hz + jrd 3~ 230V (+10 / -10%) 50Hz + jrd (nen aggregater kan leveres i 230V) Kntrll/styrekrets: 1~ 230V 50Hz (styrestrømstransfrmatr leveres med sm standard) Faseskjevhet: maks. 2% fr spenning, 10% fr strøm. Ved spenning utenfr dette mråde, eller større faseskjevhet, må aggregatet ikke startes. Kntakt strømleverandør fr å rette pp i avviket. Garantien faller brt hvis dette ikke blir gjrt Frriglinger Drift g feilindikering Ekstern AV/PÅ-bryter Frrigling med isvannspumpe Frriglinger må utføres med ptensialfrie kntakter. Service/hvedbryteren på aggregatet har en kapasitet på: 50.0 ka fr DYNACIAT LG g LGP 120V til 600V 40.5 ka fr DYNACIAT pwer LG g LGP 700V til 1200V 61.5 ka fr DYNACIAT pwer LG g LGP 1400V til 2100V 70.0 ka fr DYNACIAT pwer LG g LGP 2400V Servicebryterens håndtak leveres løst inne i el. skapet fr å unngå at den blir ødelagt under transprt. Det er installatørens ansvar å mntere denne pp. Aggregatet må beskyttes mt verspenning både fra nett g atmsfæriske årsaker. Avhengig av gegrafisk lkasjn g type frsyningsnett (nedgravd kabel eller luftlinje) kan lynavleder være påkrevet. Garantien mfatter ikke nen skade på aggregatet grunnet verspenning!

17 Side 17 av 47 Aggregatet har tilførsel på venstre side i tpplaten på DYNACIAT- mdellene, mens DYNACIAT POWER aggregatene har tilførsel på høyre side av tavlen. DYNACIAT strømtilførsel DYNACIAT POWER Strømtilførsel Gjennmføring av kabler fr eksterne signaler Tilkbling fr eksterne signal/kntrllfunksjner Enkelte eksterne funksjner kan kbles direkte til 1x rekkeklemmetermnal. Se el-tegning i aggregatet. DYNACIAT POWER 1x terminal Add 2 krt CPU krt Frriglinger, meldinger g alarmer Felles feil Kble signal fr felles feil fra aggregatet til klemmer på rekkeklemmeterminal (se kblingsskjema). Nrmalt åpen kntakt: 2A ved 250V Fullt pådrag-signal (funksjn velges i parameter P111 i Cnnect2 regulatren) Kble signal fr full drift på aggregatet til klemmer 9 g 10 på CPU krtet. Nrmalt åpen kntakt: 2A ved 250V

18 Side 18 av Ekstern start/stpp signal (pumpefrrigling.l.) Fjern frriglingen CA mellm klemmer på rekkeklemmeterminalen (se kblingsskjema) g kble disse til C1 ptensialfri kntakt. Kntakt åpen aggregat stppet Kntakt lukket aggregat kan starte Spesifikasjner fr input: 24V 15mA Ekstern veksling settpunkt 1 / settpunkt 2 Kble ptensialfri kntakt C2 til klemmene på hvedkrtet. Kntakt åpen settpunkt 1 Kntakt lukket settpunkt 2 Spesifikasjner fr input: 24V 15mA Driftstilstand ekstern pumpe Cnnectr J5 (CPU) K Kble ptensialfri kntakt K til rekkeklemmen. Se el-tegning i aggregatet. Kntakt åpen pumpe stppet Kntakt lukket pumpe startet Spesifikasjner fr input: 24V 15mA Andre tilkblinger kan gjøres til CONNECT2 hvedkrtet Styring av eksterne pumper Cnnectr J3 (CPU) Pumperelé nr 2 230V-8A 230V-8A Pumperelé nr 1 Delt Pumpene kan startes/stppes fra CPU krtet. Kble pumpekntaktrene sm vist ver. Sjekk CONNECT2 manualen fr krrekt knfigurering.

19 Side 19 av Ekstern styring av kmpressr/-trinn Kble N 1 til 2 til klemmene på CPU-krtet g N 3 g 4 på ADD2-krtet, avhengig av antall kmpressrer sm skal styres. Bruk 1 ptensialfri kntakt per kmpressr. Kntakt åpen standard drift, aktuell kmpressr kan starte Kntakt lukket kmpressr hindret i å starte Spesifikasjner fr input: 24V - 15mA NB: Alle frriglinger må gjøres på anlegget av kunden Vis frsiktighet ved kbling, g se brukermanualen fr regulatren g aggregatets kblingsskjema Kmmunikasjn Lkal styring I driftsmdus LOKAL, vil avlesningsenheten (displayet) i frnten av aggregatet benyttes til all kmmunikasjn med aggregatet g regulatren; knfigurering av aggregatet g justering av settpunktsverdier. Ekstern avlesningsenhet (display) Aggregatet kan kmmunisere med en ekstern avlesningsenhet (ekstrautstyr), se brukermanualen fr CONNECT2 regulatren. Relékrt Aggregatet kan kmmunisere med et eksternt relékrt pr driftsstatus g alarmer (ekstrautstyr), se brukermanualen fr CONNECT2 regulatren. SD anlegg Aggregatet kan kmmunisere med byggets SD anlegg, se brukermanualen fr CONNECT2 regulatren. LON Gateway (ekstrautstyr) En kmmunikasjnskanal kan pprettes mellm aggregatet g teknisk rm ved hjelp av telefnledninger (maksimal avstand m). Se brukermanualen til CONNECT2 regulatren.

20 Side 20 av Reguleringsenhet g sikkerhetsautmatikk Regulatr g avlesningsenhet Alle aggregatene i DYNACIAT g DYNACIAT pwer serien leveres med en CONNECT2 mikrprsessrbasert kntrll- g avlesningsenhet. Regulatren styrer kmpressrene. Avhengig av differansen mellm returtemperaturen på kaldtvann (eller varmtvann på varmepumpeaggregatene) g settpunkt, vil regulatren starte g stppe kmpressrer etter behv. Temperaturføleren på kald g varm side er i standardknfigurasjn plassert på inngående vann til frdamperen eller kndensatren, avhengig m aggregatet fungerer sm kjøleaggregat eller varmepumpe. Hvedfunksjner Regulering av vanntemperatur: Frdamper kaldt vann Kndensatr varmt vann Tre reguleringsprinsipper kan benyttes: P - regulering på inngående vann PID - regulering på utgående vann Utetemperatur kmpensert regulering av vanntemperaturen Standard knfigurert regulerer aggregatet på inngående vanntemperatur. Fr PIDT- regulering eller utekmpensering refereres det til CONNECT2 brukermanual. Driftsdiagnstikk Feildiagnstikk Lagring av feilsignaler i minne ved nettutfall Autmatisk utligning av kmpressrenes gangtid Mulighet fr fjernkntrll (av / på, justering av settpunkt, driftsstatus, felles feilsignal) med en egen enhet (ekstrautstyr) Mulighet fr verføring av alle drifts- g feilsignaler til et eget relékrt (ekstrautstyr) Mulighet fr ppkbling / fjern kntrll mt PC (ekstrautstyr) Fr detaljert beskrivelse av alle funksjner henvises det til manualen fr CONNECT2 regulatren. Master / slave kntrll Master/slave-kntrll gir muligheten til å styre t aggregater i parallell. Enhetene må kbles sammen ved hjelp av en kmmunikasjnsfrbindelse (bus link), g et av aggregatene må settes sm «master» slik at den kntrllerer den andre «slave»-maskinen. De t aggregatene må knfigureres hver fr seg, da mastermaskinen ikke verfører sine innstillinger til slaven. Settpunktene bør være relativt like, slik at dersm det blir et brudd i kmmunikasjn mellm enhetene vil drift frtsatt kunne ppretthldes. Masterenheten kan sende følgende infrmasjn til slaven: På/av Varme- eller kjøledrift Kntrlltemperatur Masterenheten vil ikke ha tilgang til detaljert infrmasjn m slaven (slik sm feilmeldinger, driftstilstand sv). Fr mer infrmasjn m Master/slave-kntrll, se manualen til CONNECT2 regulatren.

21 Side 21 av 47 Sikkerhetsautmatikk Alle sikkerhetsfunksjner på aggregatet vervåkes av CONNECT2 regulatren. Hvis aggregatet stpper på en sikkerhetsfunksjn må feilen finnes, sikkerhetsautmatikken må m nødvendig resettes g feilen må kvitteres ut på avlesningsenheten med Reset - knappen. Aggregatet vil starte når tid fr gjenstartfrsinkelse er utløpt. Fr settpunkt på sikkerhetsautmatikken, se til manualen til CONNECT2 regulatren. Lavtrykktransmitter Aggregatet har en trykktransmitter på lavtrykksiden i hver kuldemediekrets. Transmitteren lar brukeren avlese verdien på lavtrykksiden g fungerer gså sm referanse fr CONNECT2 regulatren i frbindelse med tilknyttede sikkerhetsfunksjner. Faller trykket under satt verdi, stpper kmpressr(er) i denne kuldemediekretsen etter en tidsfrsinkelse, g feillampe vil tennes på avlesningsenheten. Høytrykk kntrll Manuell høytrykkspressstat Det er en høytrykkspressstat med manuell reset mntert på trykkrøret fr hver kuldemediekrets (på enkelte mdeller t pressstater, kblet i serie fr hver krets). Stiger trykket ver satt verdi, stpper kmpressr(er) i aktuelle kuldemediekrets. Feilmelding vises i displayet g alarmlgg, samt at alarmlampe lyser. Dersm pressstaten utløses må det søkes etter årsak til alarm, se avsnitt 18 Feilsøking. Etter feilen er funnet g rettet, resettes systemet ved å: 1. Reset høytrykkspressstaten ved å trykke på knappen på tppen av kmpnenten 2. Trykk Reset - knappen på avlesningsenheten Merk at gjentatte resettinger uten å løse årsaken til feilen kan føre til alvrlig feil på aggregatet, g må ikke skje. Høytrykkstransmitter I tillegg har aggregatet en trykktransmitter på høytrykksiden fr hver kuldemediekrets. Transmitteren lar brukeren avlese trykket på høytrykksiden g fungerer sm referanse fr CONNECT2 regulatren i frbindelse med styring av vifter g tilknyttede sikkerhetsfunksjner. Frstsikring fr frdamper Temperaturføler på utgående kaldtvann Hver frdamper har en temperaturføler sm kntrllerer utgående temperatur på vann/glykl siden. Faller temperaturen under settpunkt, stpper kmpressren(e) i denne kuldemediekretsen g feillampe tennes på avlesningsenheten. Denne føleren må ikke flyttes på, da den utgjør en viktig sikkerhetskmpnent. Temperaturføler på inngående kuldemedium frdamper eller lavtrykkstransmitter i krets1/krets 2 (DYNACIAT pwer 1400V-2400V) Hver frdamper har en temperaturføler på inngående kuldemedierør. Hvis temperaturen faller under settpunkt, stpper kmpressren(e) i denne kuldemediekretsen g feillampe tennes på avlesningsenheten. Lavtrykkstransmitter + temperaturføler utgående kaldtvann Lavtrykkstransmitteren g temperaturføleren på utgående vann har en frstsikringsfunksjn fr varmeveksleren. Dersm disse verdiene har fr strt avvik mellm seg vil kmpressr(er) på den aktuelle kretsen bli stppet. Feilmelding vises i displayet g alarmlgg, samt at alarmlampe tennes på avlesningsenheten. Strømningsvakt Sikkerhetsfunksjn. Strømningsvakten kntrllerer at vann sirkulerer i kretsen. Ved utilstrekkelig eller ingen sirkulasjn vil aggregatet stppe g feillampe tennes på avlesningsenheten. Internbeskyttelse i kmpressr Alle aggregatene i LG/LGP-serien er beskyttet mt verheting av elektrisk mtr g fr høy trykkrørstemperatur. Ved feil vil kmpressren stppe, g feillampe tennes på avlesningsenheten. På DYNACIAT pwer LG/LGP 700V-2400V har kmpressrene intern mtrbeskyttelse. Fr alle mdeller kan det leveres fasevakt sm ekstrautstyr. Trykkrørstermstat Alle aggregatene er utrustet med en trykkrør temperaturføler per kmpressrtrinn sm standard. Føleren er plassert på trykkrøret, g muliggjør avlesning av trykkrørstemperaturen. Ved verskridelse vil kmpressr(er) i gjeldende kuldemediekrets stppe. En feillampe vil da tennes på avlesningsenheten. Beskyttelse mt vertrykk Sikkerhetsventil (per krets) Sikkerhetsventilen(e) beskytter lavtrykk- g høytrykkssiden mt vertrykk ved drift g tilstand (fr eksempel ved brann i maskinrmmet).

22 Side 22 av 47 2-veisventil utstyrspakke: Ekstrautstyr fr DYNACIAT LG/LGP 120V til 500V Frdeler med å benytte dette ekstrautstyr er: Eliminering av «kaldstart»-prblematikk på høytrykksiden Reduksjn i vannfrbruk, da man har bedre kntrll på kndenseringstemperaturen Utstyrspakken består av En 2-veisventil En servmtr En kretsbryter En 230V / 24V transfrmatr med skinne g festeskruer Mnteringsinstruksjner Grenseverdiene til høytrykksiden krrespnderer til henhldsvis 0-10V signal sm kan knfigureres i CONNECT2 regulatren. Disse grenseverdiene vil tilsvare 2-veisventilens min / maks psisjn. Fr å redusere vannfrbruket til aggregatet er det anbefalt å stille maksimal grenseverdi (sm krrespnderer til 10V signal på regulatren) slik at en ppnår best mulig kmprmiss mellm energifrbruk til aggregatet g vannfrbruk. J høyere høytrykksverdien settes, j mer kraft vil aggregatet bruke, men vannfrbruket blir lavere. Fr eksempel dersm klakk skal benyttes til å kjøle kndensatren, anbefales det å installere 2-veisventil utstyrspakke slik at en kan sette kndenseringstrykket til en verdi sm vil sikre trygg drift av aggregatet g spare kjølevannsmengde. Dette utstyret plasseres ved utløpet av kndensatren fr å sikre at varmeveksleren alltid fylles pp. Fasefølgerelé (ekstrautstyr) Fasefølgerelé kan bestilles sm ekstrautrustning g har følgende funksjner: Overvåker faserekkefølgen Overvåker brtfall av en fase Overvåker ver- eller underspenning Ekstrautrustningen består av: Fasefølgerelé med skinne g festeskruer Nødvendige kabler Dkumentasjn

23 Side 23 av 47 Plassering av sikkerhetsutstyr g sensrer DYNACIAT LG-LGP 120V-500V med termstatiske ekspansjnsventiler SC = Kndensatr, utgående vann EC = Kndensatr, inngående vann SE = Frdamper, utgående vann EE = Frdamper, inngående vann B1: Temperaturføler utendørs B2: Temperaturføler innløp kaldtvann B3: Temperaturføler utløp kaldtvann krets 1 (kun på DYNACIAT) B4: Temperaturføler innløp varmtvann B7A: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 1 B7B: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 2 B8: Temperaturføler på kuldemedierør etter ekspansjnsventilen, krets 1 B9: Temperaturføler sugerøret krets 1 B25: Temperaturføler væskerøret krets 1 BHP1: Trykktransmitter høytrykk krets 1 BHP2: Trykktransmitter lavtrykk krets 1 HP1: Høytrykkspressstat (manuell reset)

24 Side 24 av DYNACIAT LG-LGP 540V-600V med termstatiske ekspansjnsventiler Ut NB: DYNACIAT LG 540V g 600V har t identiske kjølekretser Kaldtvann Inn SC EC SE EE Trykkdifferansebryter Krets 1 Krets 2 Krets 1 Krets 2 Krets 1 Krets 2 KRETS 2 KRETS 1 B1 KRETS 2 KRETS 1 Schraderventil KRETS 2 Kveilet pp i kabinettet Ut B14 KRETS 2 Ekspansjnsventil Væske seglass Tørrefilter KRETS 1 Sikkerhetsventil B25 Sikkerhetsventil B26 KRETS 2 Varmtvann Inn SC = Kndensatr, utgående vann EC = Kndensatr, inngående vann SE = Frdamper, utgående vann EE = Frdamper, inngående vann B1: Temperaturføler utendørs B2: Temperaturføler innløp kaldtvann B3: Temperaturføler utløp kaldtvann krets 1 (kun på DYNACIAT) B4: Temperaturføler innløp varmtvann B7A: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 1 B7B: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 2 B8: Temperaturføler på kuldemedierør etter ekspansjnsventilen, krets 1 B9: Temperaturføler sugerøret krets 1 B25: Temperaturføler væskerøret krets 1 BHP1: Trykktransmitter høytrykk krets 1 BBP1: Trykktransmitter lavtrykk krets 1 HP1: Høytrykkspressstat (manuell reset)

25 Side 25 av DYNACIAT pwer 700V-1600V med termstatiske ekspansjnsventiler Kveilet pp i kabinettet Schrader ventil EKSTRA Sugeventil Schrader ventil KRETS 1 KRETS 2 Trykk differanse bryter Inn Ut Kaldtvann Væske seglass Sikkerhetsventil Trykkventil Ut Varmtvann Inn B12B Ekspansjnsventil Tørrefilter SE EE EC SC KRETS 2 KRETS 1 Ekspansjnsventil Væske seglass Tørrefilter SC = Kndensatr, utgående vann EC = Kndensatr, inngående vann SE = Frdamper, utgående vann EE = Frdamper, inngående vann KRETS 1 B1: Temperaturføler utendørs B2: Temperaturføler innløp kaldtvann B3: Temperaturføler utløp kaldtvann, krets 1 (kun på DYNACIAT) B4: Temperaturføler innløp varmtvann B7A: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 1 B7B: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 2 B8: Temperaturføler på kuldemedierør etter ekspansjnsventilen, krets 1 B9: Temperaturføler sugerøret krets 1 B25: Temperaturføler væskerøret krets 1 BHP1: Trykktransmitter høytrykk krets 1 BBP1: Trykktransmitter lavtrykk krets 1 HP1 g HP3: Høytrykkspressstat (manuell reset) KRETS 2 B10: Temperaturføler utløp kaldtvann, krets 2 (kun på DYNACIAT) B11: Temperaturføler utløp kaldtvann, felles B12A: Temperaturføler trykkrør krets 2, trinn 1 B12B: Temperaturføler trykkrør krets 2, trinn 2 B14: Temperaturføler på kuldemedierør etter ekspansjnsventilen krets 2 B15: Temperaturføler sugerøret krets 2 B26: Temperaturføler væskerøret krets 2 BHP2: Trykktransmitter høytrykk krets 2 BBP2: Trykktransmitter lavtrykk krets 2 HP2 g HP4: Høytrykkspressstat (manuell reset)

26 Side 26 av DYNACIAT pwer 700V-1600V med elektrniske ekspansjnsventiler Kveilet pp i kabinettet Schrader ventil Regulatr til ekspansjnsventil 2 EKSTRA Sugeventil Schrader ventil Regulatr til ekspansjnsventil 1 KRETS 1 KRETS 2 Trykk differanse bryter Inn Kaldtvann Ut Væske seglass Trykkventil Sikkerhetsventil Ut Varmtvann Inn B12B Ekspansjnsventil Tørrefilter SE EE EC SC KRETS 2 KRETS 1 Ekspansjnsventil Væske seglass Tørrefilter SC = Kndensatr, utgående vann EC = Kndensatr, inngående vann SE = Frdamper, utgående vann EE = Frdamper, inngående vann KRETS 1 B1: Temperaturføler utendørs B2: Temperaturføler innløp kaldtvann B3: Temperaturføler utløp kaldtvann, krets 1 (kun på DYNACIAT) B4: Temperaturføler innløp varmtvann B7A: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 1 B7B: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 2 B8: Temperaturføler på kuldemedierør etter ekspansjnsventilen, krets 1 B9: Temperaturføler sugerøret krets 1 B25: Temperaturføler væskerøret krets 1 BHP1: Trykktransmitter høytrykk krets 1 BBP1: Trykktransmitter lavtrykk krets 1 HP1 g HP3: Høytrykkspressstat (manuell reset) KRETS 2 B10: Temperaturføler utløp kaldtvann, krets 2 (kun på DYNACIAT) B11: Temperaturføler utløp kaldtvann, felles B12A: Temperaturføler trykkrør krets 2, trinn 1 B12B: Temperaturføler trykkrør krets 2, trinn 2 B14: Temperaturføler på kuldemedierør etter ekspansjnsventilen, krets 2 B15: Temperaturføler sugerøret krets 2 B26: Temperaturføler væskerøret krets 2 BHP2: Trykktransmitter høytrykk krets 2 BBP2: Trykktransmitter lavtrykk krets 2 HP2 g HP4: Høytrykkspressstat (manuell reset)

27 Side 27 av DYNACIAT pwer 1800V-2400V med elektrniske ekspansjnsventiler Kveilet pp i kabinettet Schrader ventil Regulatr til ekspansjnsventil 2 EKSTRA Sugeventil Schrader ventil Regulatr til ekspansjnsventil 1 KRETS 1 KRETS 2 Inn Trykkventil Trykk differanse bryter Kaldtvann Ut Sikkerhetsventil Ut Inn Varmtvann Ekspansjnsventiler Væske-seglass Væske seglass Tørrefilter Tørrefilter SE EE KRETS 2 KRETS 1 EC SC SC = Kndensatr, utgående vann EC = Kndensatr, inngående vann SE = Frdamper, utgående vann EE = Frdamper, inngående vann KRETS 1 B1: Temperaturføler utendørs B2: Temperaturføler innløp kaldtvann B3: Temperaturføler utløp kaldtvann, krets 1 (kun på DYNACIAT) B4: Temperaturføler innløp varmtvann B7A: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 1 B7B: Temperaturføler trykkrør krets 1, trinn 2 B8: Temperaturføler på kuldemedierør etter ekspansjnsventilen, krets 1 B9: Temperaturføler sugerøret krets 1 B25: Temperaturføler væskerøret krets 1 BHP1: Trykktransmitter høytrykk krets 1 BBP1: Trykktransmitter lavtrykk krets 1 HP1 g HP3: Høytrykkspressstat (manuell reset) KRETS 2 B10: Temperaturføler utløp kaldtvann, krets 2 (kun på DYNACIAT) B11: Temperaturføler utløp kaldtvann, felles B12A: Temperaturføler trykkrør krets 2, trinn 1 B12B: Temperaturføler trykkrør krets 2, trinn 2 B14: Temperaturføler på kuldemedierør etter ekspansjnsventilen, krets 2 B15: Temperaturføler sugerøret krets 2 B26: Temperaturføler væskerøret krets 2 BHP2: Trykktransmitter høytrykk krets 1 BBP2: Trykktransmitter lavtrykk krets 1 HP2 g HP4: Høytrykkspressstat (manuell reset)

28 Side 28 av 47 Settpunkter fr drifts- g sikkerhetsautmatikk Kmpnent Funksjn Elektrisk symbl Krets1 Krets 2 Uteføler Utekmpensering av settpunkt B1 Settpunkt Føler inngående kaldtvann Kapasitetsregulering B2 Føler utgående kaldtvann på frdamper fr hver krets (Kun på DYNACIAT) Frstsikring i frdamper Kapasitetsregulering ved PID regulering (kun på krets 1) B3 B10 Føler utgående kaldtvann, samlestkk Kapasitetsregulering ved PID regulering B11 CONNECT2 regulatr Føler inngående varmtvann Kapasitetsregulering i varmpumpedrift B4 Føler trykkrør Kmpressrbeskyttelse B7A, B7B B12A, B12B Føler inngående kuldemedium frdamper Frstsikring frdamper B8 B14 Høytrykkspressstat, manuell resett HP1 HP2 Sikkerhet fr kmpressr På DYNACIAT pwer : Dble pressstater per krets HP1, HP3 HP2, HP4 R-407C: 29 bar ± 0.7 R-410A: 41.5 bar ±0.7 Lavtrykkstransmitter Sikkerhet fr kmpressr, avlesning BBP1 BBP2 Høytrykkstransmitter Sikkerhet fr kmpressr, regulering av kndenseringstrykk, avlesning BHP1 BHP2 CONNECT2 regulatr VIKTIG: Sikkerhetsfunksjnene må ikke verstyres!

29 Side 29 av Igangkjøring Start aldri aggregatet uten å først ha lest denne manualen nøye. Følg henvisninger i Nrsk Kuldenrm ved førstegangs ppstart. Sjekkliste før igangkjøring Sjekk at hele installasjnen er i tråd med kuldetekniske g elektriske spesifikasjner g tegninger Sjekk at alle benyttede kmpnenter er i samsvar med spesifikasjner g tegninger Sjekk at sikkerhetsutrustning g kmpnenter beskrevet i Eurpeiske standarder er på plass Sjekk at alle utganger g rømningsveier er fri Sjekk at det er tilstrekkelig klaring rundt systemet fr vedlikehld, tilsyn g eventuelle nødstilfeller Sjekk alle tilknytninger g kblinger Sjekk alle lddinger g sammenføyninger, g fr eventuelle kuldemedielekkasjer Sjekk dreieretning på kmpressr(er) g eventuelt pumpe(r) Sjekk at alle beskyttelser/dekkplater er på plass Sjekk klamring av vann/væskerør Sjekk alle elektriske tilknytninger, g at ingen kblinger er løse Vær ppmerksm på eventuelle ulyder fra anlegget Åpne ventiler på vann/væskeside g sjekk væskesirkulasjnen ved drift på pumpen Sjekk at strømningsvakten fungerer Luft vannsiden på alle høye punkter g lufteptter. La spenning være påsatt kmpressrenes ljevarmere i minst 6 timer før ppstart av aggregatet. Sjekk at ljevarmerne fungerer ved å fysisk kjenne på kmpressrene m disse er varme. Sjekk tilførselspenningen g vær sikker på at spenningen er innenfr tillatte grenser: -10% til +10% av nminell spenning. Bruk av kmpensatrer i alle vann/glykl-rør tilkblet aggregatet er bligatrisk. Alle aggregater leveres med kmpressrer deaktivert i CONNECT2 regulatren. Parameterne P må stilles fra «NO» til «YES» fr å aktivere aktuelle kmpressrer.

30 Side 30 av 47 Oppstartsprsedyre Igangkjøring må kun utføres av kvalifisert persnell Oppstart prøvekjøring må skje med full vannsirkulasjn ver vekslerne g full belastning Slå på hvedbryter på aggregatet Kntrller at aggregatet er knfigurert fr lkal kntrll (valg på regulatren, se manual fr CONNECT2). Velg driftsmdus (kjøling eller varme) med knappen Justér settpunkter fr kaldtvann g/eller varmtvann med knappen Veksling av settpunkter g driftsmdus er avhengig av innstillinger i CONNECT2 regulatren. Start aggregatet med AV/PÅ knappen Aggregatets sikkerhetsfunksjner blir nå sjekket. Hvis en feil ppdages, feilsøk (se avsnitt 18 Feilsøking, side 41), g finn årsaken til feilen. Reset deretter sikkerhetskmpnenten m nødvendig, g klarer deretter feilen ved å trykke på Reset-knappen på avlesningsenheten. Aggregatet starter ikke umiddelbart. Cnnect2 regulatren vil sjekke alle funksjner g starter aggregatet etter ca. 2 minutter. Kmpressrer vil da starte i sekvens, avhengig av behv. Bruk aldri hvedbryteren fr å stppe aggregatet, brtsett fra sm nødstpp. Bruk AV/PÅ knappen på avlesningsenheten, eller en ekstern frrigling. Hvedbryteren bør, på grunn av ljevarmeren(e), alltid stå på. NB! DYNACIAT LG 120V til 600V g alle DYNACIAT pwer aggregatene benytter kuldemedium R-410A. Det er viktig at persnellet er kvalifisert fr dette g benytter riktig verktøy g instrumenter, da arbeidstrykket på dette mediet er ca 1,5 ganger høyere enn mdellene sm benytter R-407C. Ved inngrep i kuldemediekretsen er det krav at servicepersnell er sertifisert i henhld til F-gass frrdning (842/2006). NB! Sjekk umiddelbart etter ppstart: Dreieretning på scrll kmpressrene. Ved feil tilkbling vil dreieretningen ikke være krrekt. Kmpressren vil da ikke pumpe, trekke minimalt med strøm, bråke unrmalt g ljen i veivhuset vil varmes unrmalt pp. Drift med feil dreieretning kan skade kmpressren. Ved riktig tilkbling skal trykkrørstemperaturen øke raskt, trykket øke på høytrykkssiden g synke på lavtrykkssiden. Dreieretning snus ved å bytte m på 2 faser. Kmpressrens trykkrørstemperatur Spenning g strømfrbruk fr hver kmpressr Alle sikkerhetsfunksjner, se tabell g sjekkliste

31 Side 31 av 47 Innregulering av sirkulert vann/væskemengde Da det ttale trykkfallet i systemet ikke er nøyaktig kjent før aggregatet er satt i drift, må vannmengden innreguleres ved hjelp av en reguleringsventil fr å ppnå prsjektert sirkulert mengde. Man benytter reguleringsventilens justering til å skape et trykkfall, g på denne måten ppnå ønsket sirkulert mengde. Man kan benytte varmevekslerens trykkfallkurve (ved å kble til manmeter på trykkuttaket på vekslerens inn- g utløp) til å avlese g innjustere vannmengden. Det er da viktig at vannsystemet g filtrene er gdt luftet g rengjrt. Følgende prsedyre benyttes: Åpne reguleringsventilen helt La sirkulasjnspumpen gå i 2 timer, fr å rense kretsen fr eventuelle partikler Rengjør smussfilteret fr partikler Start pumpen igjen g les av vanntrykk på vannkretsen La pumpen gå i 2 timer g les av trykket igjen Hvis trykkfallet ver veksleren har sunket, betyr det at filteret er tilsmusset; rengjør igjen Gjenta inntil filteret er helt rent Når alle urenheter er fjernet fra vannkretsen, les av vekslerens trykkfall g sjekk den mt prsjektert verdi Er trykkfallet høyere enn prsjektert, er sirkulert mengde fr str. Juster reguleringsventilen til ønsket mengde er ppnådd. Er trykkfallet lavere enn prsjektert, er sirkulert væskemengde fr liten. Man må da sørge fr en større sirkulert mengde ved å bytte pumpens løpehjul, skifte pumpe eller sørge fr at anleggets trykkfall blir redusert. Sjekk av aggregatets kuldemediefylling Aggregatet leveres ferdig fylt med krrekt kuldemediefylling fra fabrikk. Fr å sjekke at fyllingen er krrekt, utfør følgende sjekkpunkter ved drift med full belastning: Sjekk at det ikke er gassbbler i seglasset Sjekk verhetningen ved inngangen til kmpressren; den skal være 6-9 K avhengig av type aggregat Sjekk underkjølingen ved kndensatrens utløp; den skal være 5-8 K avhengig av aggregattype. Hvis det er mangel på kuldemedium, vil det være gassbbler i seglasset, sugetrykket vil være lavt, verhetningen høy g kmpressrens trykkrørstemperatur høy. Ved lekkasje må aggregatet tømmes fr resterende kuldemedium med et tømmeaggregat, lekkasjen lkaliseres g tettes, g freskrevet kuldemediemengde fylles. Fylling av aggregatet må kun skje i væskefrm gjennm ventilen på væskesiden. Kuldemediemengden må være den samme sm står på aggregatets typeskilt. Ved igangkjøring av aggregatet kan man ha prblemer med fr lavt sugetrykk eller fr høyt kndenseringstrykk. Det er flere mulige årsaker til dette. Se avsnitt 18 Feilsøking side 41 Drift ved negative temperaturer/vanntemperatur under 0 C Fr å få ptimalt ut av aggregatet, er det viktig å: Justere regulatrens parametere med tanke på frstsikring g driftstemperaturer Kntrllere (g eventuelt justere) kuldemediefyllingen, slik at underkjøling hldes mellm 5 g 8 K Justere termstatiske ekspansjnsventiler, slik at verhetningen hldes på 7K

32 Side 32 av Tekniske data DYNACIAT

33 Side 33 av 47 (fr tabellen på frrige siden) (1) Kjølekapasitet ved dimensjnerende frhld g standard versjn. Frdamper vanntemperatur +12 C / +7 C g kndensatr vanntemperatur +30 C / +35 C. (2) Varmekapasitet ved kndensatr vanntemperatur +40 C / +45 C g frdamper vanntemperatur +12 C / +7 C (3) Kmpressrens nett effektpptak (4) COP, EER, ESEER effektivitetsmål (5) Lydeffektnivå Lw basert på ISO Lydtrykknivå Lp på 10 meter avstand, beregnet vha Lp=Lw-10lg (S) (6) Høyde uten vibrasjnsdempere

34 Side 34 av 47 DYNACIAT pwer

35 Side 35 av 47 (fr tabellen på frrige siden) (1) Kapasitet ved kjøling under dimensjnerende driftsfrhld g standard versjn. Frdamper vanntemperatur +12 C / +7 C g kndensatr vanntemperatur 30 C / 35 C (2) Kmpressrens nett effektpptak (3) COP, EER, ESEER effektivitetsmål (4) Lydeffektnivå Lw basert på ISO Lydtrykknivå Lp på 10 meter avstand, beregnet vha Lp=Lw-10lg (S) (5) Høyde uten vibrasjnsdempere (6) Startstrøm til største kmpressr + maksimal strøm på andre kmpressrer under full last. Nminell strøm til valg av kabel = sum av alle maksimumsstrømmer i tabellen ver

36 Side 36 av Servicerapprt g sjekklister Kjøledrift Dat/klkkeslett/sign: Krets nr. 1 2 Kmpressr nr Kmpressr Kndensatr Frdamper Nminell spenning Målt spenning Strømfrbruk Oljenivå Høytrykk utløst Lavtrykk utløst Frdampningstrykk bar Sugerørstemperatur C Kndenseringstrykk bar Trykkrørstemperatur C Inngående vanntemperatur C Utgående vanntemperatur C Inngående gasstemperatur C Utgående kuldemedietemperatur C Inngående vanntemperatur C Utgående vanntemperatur C Inngående kuldemedietemperatur C Utgående gasstemperatur C L1-L2 L1-L3 L2-L3 V V A A A bar bar Frstsikring utløst C Strømningsvakt sjekket Kntrll av mekaniske kmpnenter: rør, klamring, frskruvninger, lyd, vibrasjner.l. Dra etter elektriske tilkblinger Sjekket innstilt settpunkt C Kntrll av reguleringsautmatikk Merknader: Fr å sikre mt ulykker, skader g miljøfrstyrrelser skal venstående avlesninger g sjekkpunkter utføres av kmpetent persnell med F-gass sertifikat i rett klasse minst t ganger årlig, g hver gang aggregatet startes fr sesngen. Hld aggregatet fritt fr ljesøl g smuss.

37 Side 37 av 47 Varmedrift Dat/klkkeslett/sign: Krets nr. 1 2 Kmpressr nr Kmpressr Kndensatr Frdamper Alternativ verhetnings veksler Nminell spenning Målt spenning Strømfrbruk Oljenivå Høytrykk utløst Lavtrykk utløst Frdampningstrykk bar Sugerørstemperatur C Kndenseringstrykk bar Trykkrørstemperatur C Inngående vanntemperatur C Utgående vanntemperatur C Inngående gasstemperatur C Utgående kuldemedietemperatur C Inngående vanntemperatur C Utgående vanntemperatur C Inngående kuldemedietemperatur C Utgående gasstemperatur C Inngående vanntemperatur C Utgående vanntemperatur C Inngående gasstemperatur C Utgående kuldemedietemperatur C L1-L2 L1-L3 L2-L3 V V A A A bar bar Frstsikring utløst C Strømningsvakt sjekket Kntrll av mekaniske kmpnenter: rør, klamring, frskruvninger, lyd, vibrasjner.l. Dra etter elektriske tilkblinger Sjekket innstilt settpunkt C Kntrll av reguleringsautmatikk Merknader: Fr å sikre mt ulykker, skader g miljøfrstyrrelser skal venstående avlesninger g sjekkpunkter utføres av kmpetent persnell med F-gass sertifikat i rett klasse minst t ganger årlig, g hver gang aggregatet startes fr sesngen. Hld aggregatet fritt fr ljesøl g smuss.

38 Side 38 av Vedlikehld Fr å sikre mt ulykker, skader g miljøfrstyrrelser skal venstående avlesninger g sjekkpunkter utføres av kmpetent persnell minst t ganger årlig g hver gang aggregatet startes fr sesngen. Ved vedlikehld må dette alltid utføres av servicepersnell med sertifikat i riktig klasse i henhld til F-gassfrrdningen (842/2006). Hld aggregatet fritt fr ljesøl g smuss. Hld mrådet rundt aggregatet ryddig g fritt fr løse gjenstander fr å unngå ulykker. Vær spesielt ppmerksm på at: Kuldemediekretsene er under trykk Kuldemedium i flytende frm finnes i rør/behldere, g kan frårsake frstskader Det er 230V / 400V spenning på aggregatet Enkelte kmpnenter, sm rør g kmpressr, kan være varmere enn 100 C, g kan frårsake brannskader Enkelte kmpnenter kan være svært kalde g frårsake frstbitt Plasseringen av aggregatet kan utgjøre en risik fr fall Sikkerhet Ved vedlikehldsarbeid på aggregatet er det påkrevd varsmhet i frhld til følgende punkter: Klatre ikke pp på aggregatet. Bruk arbeidsplattfrm ved arbeid i høyden Utsett ikke røranlegget fr belastning Elektriske g kuldetekniske arbeider må kun utføres av autrisert persnell, g disse må benytte krrekt verneutstyr; hansker, vernebriller, vernesk g eventuelt tilpasset arbeidstøy Alle arbeider sm medfører stenging/åpning av ventiler må kun utføres etter aggregatet er stppet Ventilen i væskeledningen (plassert rett etter tørrefilteret) må alltid være helt åpen under drift g når det er kuldemedium i kretsen Før elektriske arbeider av nen art, slå av hvedbryteren i tavlefrnten. Selv m kmpressrene er av vil det være spenning påsatt aggregatet inntil hvedbryteren er avslått. NB! Det kan allikevel være strøm på enkelte kmpnenter/klemmer via eksterne frriglinger Støy Persner sm er ekspnert fr støy skal bruke hørselsvern. Dette må ikke kmme i knflikt med øvrig verneutstyr. Olje Oljen sm brukes i kmpressrene utgjør ikke helserisik såfremt nrmale frhåndsregler følges: Unngå all unødvendig kntakt med lje g ljedekkede deler Bruk beskyttelseskrem g hansker Oljen er brennbar, g må ppbevares g håndteres med varsmhet. Oljehldige filler g klær må hldes vekk fra åpen flamme, g skal behandles sm brannfarlig avfall. Oljekanner skal ppbevares lukket. Bruk aldri lje fra en kanne sm allerede er åpnet, g ikke har vært lagret krrekt.

39 Side 39 av 47 Generelt m kuldemedier Glem aldri at anlegget innehlder væske g gass under trykk. Alle frhldsregler må derfr tas ved arbeid på systemet. Kretsen sm skal vedlikehldes må ikke være trykksatt, fr eksempel ved skifte av kmpnent i kretsen. Ved å åpne kuldemediekretsen vil en viss mengde kuldemedium lekke ut til atmsfæren. Utslippet må minimeres, ved å benytte et tømmeaggregat eller pumpe fyllingen ver på en annen islert del av anlegget. Kuldemediet g smøreljen kan frårsake skader liknende brannsår ved kntakt med hud eller øye. Bruk derfr alltid vernebriller g arbeidshansker ved arbeid på rør eller behldere sm kan innehlde dette. Kuldemedium må lagres på egnede g synlig merkede behldere. Mengden kuldemedium sm lagres i maskinrmmet må hldes på et minimum, av hensyn til brann- g eksplsjnsfarer. Ved avhending av aggregatet skal kuldemediet tappes av g gjenvinnes i tråd med gjeldende bestemmelser. Halkarbner g hydrflurkarbner Denne typen kuldemedier er ikke giftig i seg selv, men grunnet at gassen er tyngre enn luft vil den kunne frtrenge luften g dermed utgjøre fare. Ved en kuldemedielekkasje, bruk derfr vifter fr å evakuere gassen fra rmmet. Ekspneringsnivået på arbeidsstedet må hldes på et minimum g aldri verstige 1000 ppm fr en 8 timers dag g en 40 timers uke. Ved kntakt med temperaturer ver 300 C, dvs. naken flamme eller sigarettgl, vil kuldemediet spaltes g danne fsgen, hydrgenklrider g andre giftige kmpnenter. Hvis innåndet, kan disse stffene ha alvrlige fysilgiske knsekvenser. Advarsel: Ekspner ikke R-32 gass eller azetrpe kuldemedium (fr eksempel R-410A) fr åpen flamme. Tapp kuldemediet av rør g tanker fr arbeider g ldding. Bruk ikke testelampe med flamme fr å finne lekkasjer på anlegg med R-32 blandinger. NB.: Aggregatene benytter kuldemedium R-410A g persnell sm gjør arbeider på disse må bruke verktøy g instrumenter sm er beregnet fr dette mediet, da arbeidstrykket er 1,5 høyere enn R-407C. Inngrep i anlegget kan kun utføres av servicetekniker med gdkjent F-gass sertifikat i henhld til F-gassfrrdningen (842/2006). Sjekklister Ukentlige sjekkpunkter Med aggregatet i drift ved full belastning, sjekk: - Se etter lje g vann under aggregatet - Frdampningstemperatur - Kndenseringstemperatur - Inn- g utgående vanntemperatur - Kuldemediefyllingen ved å sjekke seglasset, samt fuktighetsindikatren i seglasset - Oljenivå g utseende. Hvis ljen har skiftet farge, sjekk kvaliteten. Ta ljeprøver ved behv. - Frsikre m at sikkerhetsutrustningen er i rden - Hld aggregatet g mrådet rundt rent g ryddig - Lytt etter uvanlige lyder Månedlige sjekkpunkter - Sjekk alle verdier sm er listet pp i Servicerapprt g sjekkliste - Kntrller alle kmpnenter fr krrsjn g skade Sjekk kuldebærere (glykl, sprit ) fr frurensninger; disse kan skade varmevekslerne - Test kuldemediekretsene fr lekkasje - Sjekk eventuelle lekkasjer av vann, glykl g lje. - Sjekk at islasjnen er hel g uskadet - Sjekk armaturer på kuldemediesiden - Kntrller sikkerhetsutrustning g ekspansjnsventiler

40 Side 40 av Årlige sjekkpunkter - Utfør månedlige sjekkpunkter - Ta en ljetest; hvis syre, fuktighet eller metallpartikler blir funnet, må ljen g tørrefilter i denne kretsen byttes. Bruk kun ny lje, identisk med riginal lje, g fra kanne med ubrutt frsegling. Se avsnitt 8.2 fr detaljert ljebeskrivelse - Sjekk trykkfall ver tørrefilter - Sjekk alle hydrauliske g elektriske tilknytninger - Sjekk mtrenes islasjn g mtstand - Sjekk kntaktrenes kntaktflater g mål strømmen på alle 3 faser - Kntrller at det ikke er vannlekkasjer i autmatikkskapet eller i aggregatet - Rengjør vannfilteret på kald g varm side, luft deretter kretsene - Sjekk trykkfall ver varmevekslerne g rengjør eventuelt disse kjemisk - Ta en vannanalyse g sjekk vannkvaliteten g eventuelt kvaliteten på frstvæsken - Sjekk frstvæskens knsentrasjn g frysepunkt. - Sjekk funksjn til strømningsvakten NB: Intervaller fr rengjøring er kun rienterende g må tilpasses den aktuelle installasjn. Demntering av kmpressr Kmpressren er festet til bunnrammen med 4 stk. Ø8mm blter. NB! Når en skal stramme til disse bltene må de ikke tilstrammes et mment ver 13 Nm ± 1 fr DYNACIAT aggregatene g 16 Nm ± 1 fr DYNACIAT pwer aggregatene. Om det ikke benyttes mmentnøkkel, skru til det kjennes mtstand, g skru deretter ytterligere ¾ runde. VIKTIG: Fr å sikre aggregatets drift g levetid, samt ppfølging g nødvendig vedlikehld, anbefales det å inngå en serviceavtale med leverandør eller et annet gdkjent serviceselskap. EU frrdning 842/2006 (F-gassfrrdningen) F-gassfrdningen er lvpålagt i Nrge fra september Eier/peratør av anlegg sm går under frrdningen er pålagt å følge intervall fr tetthetskntrll av anlegget etter tabell lenger ned. R-410A, R-407C g R-134a er kuldemedier med følgende innvirkning på miljøet: Oznnedbrytende ptensial (ODP) = 0 Bidrag til glbal ppvarming; drivhuseffekt (GWP) fr gassene R-410A GWP = 2088 R-407C GWP = 1800 R-134a GWP = 1430 Kuldeanlegg g varmepumpeanlegg må tetthetskntrlleres regelmessig av kvalifisert persnell med F-gass sertifikat i rett klasse. Hyppigheten av kntrllen avhenger av kuldemediefyllingen: 3 30 kg: hver 12. måned kg: hver 6. måned Over 300 kg: hver 3. måned Når det er tegn på lekkasje skal lekkasjepunktet straks identifiseres g feilen utbedres. Etter reparasjn av anlegget skal anlegget lekkasjetestes innen en måned sm en etterkntrll. Eier/peratør av anlegg med fylling ver 3kg kuldemedium er pålagt å føre kuldemedieregnskap (lgg) med mengde g type kuldemedium sm er benyttet, etterfylt eller tappet av. Lggen skal gså innehlde dat g resultat av tetthetskntrller samt firmanavn g navn på den sm har utført kntrllen.

41 Side 41 av Avhending av aggregatet Kutt all strømtilførsel, la kmpnentene kjøle seg ned. Tapp deretter av alt vann i kretsen g før kuldemedium ver på egnede behldere med et tømmeaggregat. Det anbefales å bruke det riginale løfteutstyret til å flytte aggregatet Demnter aggregatet i deler g srter kmpnentene i henhld til deres materialtype g hvrdan de kan resirkuleres. Følg gjeldende lver g frskrifter. Fr eksempel skal følgende materialer resirkuleres: Stål Kbber Aluminium Plastikk Islasjnsmateriale Kuldemedium g kmpressrlje skal sendes til resirkulering eller destruksjn hs gdkjent mttak. Eventuelt frurenset vann g vann/glykl-blandinger må håndteres av prfesjnelle, g ikke slippes direkte ut i vann nettet Elektriske g elektrniske kmpnenter må demnteres g resirkuleres i henhld til gjeldene lver g frskrifter 18 Feilsøking Innledende råd Feil detektert av sikkerhetskmpnent er ikke nødvendigvis frårsaket av en plutselig frandring i tilstanden til den målte verdi Fr å avdekke gradvise avvik fra nrmalverdier bør en derfr freta regelmessige avlesninger, blant annet ved lgging av trykk g temperatur På denne måten kan en unngå at settpunktene til sikkerhetskmpnentene nås, slik at aggregatet stpper pp Ved slike avvik bør en kntrll utføres ved å følge feilsøkingsskjemaet under VIKTIG: Vær klar ver at de aller fleste feil sm utløses i aggregatet skyldes 3 årsaker. Disse bør sjekkes fr før en starter feilsøking etter andre feilkilder: - Gjengring i varmevekslere - Prblemer på kuldebærersiden, kald eller varm side - Feil på elektriske kmpnenter sm reléspler, kntaktrer, magnetventiler etc. Se feilsøkingsskjema på neste siden.

42 Side 42 av 47 Feilsøkingsskjema Feil Mulig årsak Tiltak Frdampningstrykk fr lavt Luft i kuldebærerkretsen Utilstrekkelig vannsirkulasjn Vannsirkulasjn tilstrekkelig, men fr lav vanntemperatur Fr lite kuldemedium Luft kretsen g etterfyll Sjekk at alle ventiler i kuldebærerkretsen er åpne Sjekk smussfilteret Sjekk rtasjnsretning på pumpe, mulig kavitasjn g pumpekapasitet Sjekk belastning g m aggregatet er fr strt Sjekk at regulatr g kapasitetsregulering fungerer Finn lekkasje, tett denne, fyll pp med kuldemedium Kndenseringstrykk fr høyt Luft i kuldebærerkretsen Utilstrekkelig vannsirkulasjn Vannsirkulasjn tilstrekkelig, men fr høy vanntemperatur Feil på kjøletårn/tørrkjøler Kndensatr skitten eller gjengrdd Fr mye kuldemedium Dårlig luftgjennmstrømning på tørrkjøler/ kndensatr Lufttemperatur før høy ver tørrkjøler/ kndensatr, krtslutning av luft Luft kretsen g etterfyll Sjekk att alle ventiler i - kuldebærerkretsen er åpne Sjekk smussfilteret Sjekk rtasjnsretning på pumpe, mulig kavitasjn g pumpekapasitet Sjekk belastning g m aggregatet er fr strt Sjekk at regulatr g kapasitetsregulering fungerer Sjekk funksjn på kjøletårn eller tørrkjøler Sjekk regulering på kndensatrvannside Sjekk renhld på tørrkjøler/kjøletårn Rengjør kndensatren kjemisk Sjekk mengde g juster fylling Sjekk dreieretning på vifter, renhld Sørg fr at tørrkjøler/kndensatr er krrekt plassert g mntert Oljenivå fr lavt Oljen tappet av ved vedlikehld Fyll pp med lje Strømningsvakt utløst Ingen eller liten vannsirkulasjn Sjekk at alle ventiler i kuldebærerkretsen er åpne Sjekk smussfilteret Sjekk rtasjnsretning på pumpe, mulig kavitasjn g pumpekapasitet Feil på kmpressrmtr Utgående vanntemperatur fr høy Trykkrørstemperatur fr lav g nær kndenseringstemperatur Fuktighetsindikatren i seglasset er utløst Hyppig gjenstart Feil på temperaturfølere/trykktransmittere Tilførselspenning fr lav a) Sugetrykk fr høyt Regulatrens settpunkt er fr høy Belastningen er større enn aggregatets kapasitet Sirkulert vannmengde fr str Reguleringen er defekt b) Sugetrykk er fr lavt Mangel på kuldemedium Utilstrekkelig mating av kuldemedium til frdamper Sugegassen tilbake til kmpressr innehlder ufrdampet væske Seglasset frblir gult, g kretsen har fr mye vanninnhld Sjekk gjenstartfrsinkelsen Sjekk g bytt m nødvendig Sjekk tilførsel g kntakt eventuelt strømleverandør Krriger settpunkt Aggregatet er fr lite T muligheter: - Juster vannmengden til prsjektert med reguleringsventilen - Bypass frdamperen fr å lage en større temperaturdifferanse med en mindre sirkulert mengde. Sjekk temperaturfølere, regulatr, utganger g kntaktrer Finn lekkasje, tett denne, fyll pp med kuldemedium Sjekk ekspansjnsventil Sjekk magnetventil på LGN Sjekk at tørrefilter ikke har strupning Sjekk at frdamperen ikke er frsset på væskeside Sjekk kuldemediefylling Sjekk ekspansjnsventil OBS! Fare fr væskeslag g skade på kmpressr Se avsnitt 8 Hvedkmpnenter i kuldemediekretsen

43 Side 43 av Installasjnstegninger Kjøleinstallasjn med tørrkjøler DYNACIAT Tegnfrklaring A: Kaldtvannskrets I: Lufteptte B: Varmtvannskrets J: Vannfilter (påkrevd) C: Påfylling av vann K: Fleksible vannslager (påkrevd på DYNACIAT) D: Ekspansjnskar L: Temperaturbrønn E: Reguleringsventil M: 3-veisventil på vannsiden F: Tømmeventil N: Rengjørbar varmeveksler G: Stengeventil O: Trykkventil H: Temperaturregulatr

44 Side 44 av DYNACIAT pwer Tegnfrklaring A: Kaldtvannskrets I: Lufteptte B: Varmtvannskrets J: Vannfilter (påkrevd) C: Påfylling av vann K: Fleksible vannslager (påkrevd på DYNACIAT) D: Ekspansjnskar L: Temperaturbrønn E: Reguleringsventil M: 3-veisventil på vannsiden F: Tømmeventil N: Rengjørbar varmeveksler G: Stengeventil O: Trykkventil H: Temperaturregulatr

45 Side 45 av 47 Kjøledrift (kjøling g varme) Tegnfrklaring A: Kaldtvannskrets I: Lufteptte B: Varmtvannskrets J: Vannfilter (påkrevd) C: Påfylling av vann K: Fleksible vannslanger/kmpensatrer (påkrevd på DYNACIAT) D: Ekspansjnskar L: Følerlmme/målepunkt E: Reguleringsventil M: Returvann brønn F: Tømmeventil N: 3-veisventil på vannsiden G: Stengeventil H: Temperaturregulatr O: Plateveksler med mulighet fr åpning g rengjøring P: Sikkerhetsventil

46 Side 46 av 47 Varmedrift (varme g kjøling) Tegnfrklaring A: Kaldtvannskrets I: Lufteptte B: Varmtvannskrets J: Vannfilter (påkrevd) C: Påfylling av vann K: Fleksible vannslanger/kmpensatrer (påkrevd på DYNACIAT) D: Ekspansjnskar L: Følerlmme/målepunkt E: Reguleringsventil M: Returvann brønn F: Tømmeventil N: 3-veisventil på vannsiden G: Stengeventil H: Temperaturregulatr O: Plateveksler med mulighet fr åpning g rengjøring P: Sikkerhetsventil

47 Side 47 av 47 Biskp Jens Nilssønsgate Osl Årvllskgen Mss Industriveien Heimdal Industrigata Lillehammer Tlf: Fax: Tlf: Fax: Tlf: Fax: Tlf:

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer

DRIFTSINSTRUKS. www.novema.no. www.novemakulde.no. Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type ECW med Bitzer DRIFTSINSTRUKS Aggregat for kjøle eller fryserom For tørrkjøler Type med Bitzer www.novema.no www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og fryserom

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer