Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011"

Transkript

1 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai årgang Willy Hovland Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011

2 Terminliste høsten 2011, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 12. august Åpent hus Frantz H. B. Dueland Fredag 26. august Åpent hus Gunnar Spjeld Fredag 9. september Åpent hus Kjell Lervik Fredag 23. september Åpent hus Morten Aasestrand Fredag 7. oktober Åpent hus Geir de Lange Fredag 21. oktober Høstmøte )* Jørn Vinje Tirsdag 25. oktober Damegardens utlodning )** Damegarden Fredag 4. november Skalldyraften Frantz H. B. Dueland Fredag 18. november Åpent hus Gunnar Spjeld Fredag 2. desember Åpent hus Kjell Lervik Fredag 16. desember Åpent hus Morten Aasestrand Fredag 6. januar 2012 Nyttårstreff Geir de Lange Åpent hus starter *) Høstmøte i Huset starter kl **) Damegardens utlodning starter kl Mandag 2. mai 2011 i Murhvelvingen. Møtet ble åpnet kl Til stede var 20 representanter hvorav 5 aktive. Formann Einar Langlo ønsket alle velkommen, og deretter presenterte de fremmøtte seg. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelse og varsel, og Årsmøtet ble erklært for lovlig satt. Sak 1: Årsberetning for 2010 Formannen gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt, og denne ble godkjent uten kommentarer. Det ble stilt spørsmål angående Buekorpsmuseets Venner som ble besvart av formannen. Sak 2: Regnskap for 2010 Kassereren Johan Herman Andersen gikk nøye gjennom regnskapet. Dette viste et driftsunderskudd på kr ,93. Beholdning pr var på kr ,77. Det ble stilt spørsmål av de fremmøtte om beløpet for posten med PR var noe høyt mot at Museet kun hadde 360 besøkende. Kassereren opplyste at dette hadde forbindelse med DVD-lanseringen på Neptun i fjor høst. Andersen leste også opp våre forsikringer hos Tryg, der det kom frem at premiene hadde økt. Det kom antydninger fra Årsmøtet om man kunne tenke på å bytte selskap og se nærmere på verdifastsettelsen. Dette er noe styret kan se nærmere på. Revisjonsberetningen ble til slutt opplest av kasserer. Regnskapet ble deretter godkjent uten kommentarer. Sak 3: Vaktholdet Museet har nå mistet sin trofaste museumsvakt, Arne Ellingsen, som mot slutten ikke lenger kunne holde museet åpent. Styrets medlemmer har gjort en innsats og holdt Museet åpent etter beste evne. Vi må nok innse at vi aldri vil finne en kar som vil være like dedikert mann til denne oppgaven som vår venn Ellingsen har vært i så mange år. Vi står derfor overfor en utfordring når det gjelder å finne en løsning på hvordan vaktholdet i Museet skal fungere. Styret spør derfor om Årsmøtet kan hjelpe. Det ble opplyst at Markens og Fjeldets stilte villig opp sist til å ta en måneds vakter hver, uten at dette ble fulgt opp. Styret ble også oppfordret til å se på hva det koster å ansette en til å holde Museet åpent, noe som må følges opp med inngangspenger og aktivt arbeid mot reiselivslag og turoperatører for å øke besøkstallet til et nivå som kan gjøre det hele økonomisk mulig. Å fordele vaktholdet på gamlekarforeningene kan være en stor oppgave, og det kan være vanskelig for Årsmøte i Buekorpsmuseet i Bergen foreningene å finne nok folk til dette. Vi vil trenge en viss kontinuitet og det må ikke bli for stor belastning på noen få. Det er viktig at vaktene har godt kjennskap til Museet og god kunnskap om dets innhold. Det ble rettet spørsmål om hvordan de kommende pensjonistene i Styret stilte seg til å delta i vaktordningen, og de kunne begge meddele at de var klare til å stille opp. Styret ble oppfordret til å sende en henvendelse til alle gamlekarforeningene angående avktholdet og foreningenes involvering for å se hvilken respons dette kunne gi. Sak 4: Valg Valget ble ledet av Arild Lilleskare i valgkomiteen. Formannen Einar Langlo og styremedlem Johan Herman Andersen hadde frabedt seg gjenvalg etter å ha sittet i styret siden Buekorpsmuseet ble åpnet i 1977 og før det vært medlemmer av Buekorpsmuseumskomiteens arbeidsutvalg siden starten i Valgkomitéens innstilling lød som følger: Formann, Odd Hugo Eriksen, Eldre Laksevågsgutters Forening, valgt for 2 år. Styremedlem, Helge Karlsson, Eldre Sydnæsgutters Forening, gjenvalgt for 2 år. Styremedlem, Eilif Jansen, Nordnæsguttenes Forening, valgt for 2 år. Styremedlem, Knut Arne Olsen, Foreningen Fjeldgutten, valgt for ett år. Som de aktives representant ble Audun Skree fra Sydnæs Bataljon foreslått gjenvalgt for ett år. Varamann, Bjørn Brynjulfsen, Nordnæsguttenes Forening, valgt for 2 år. Lars Erik Lien hadde frabedt seg gjenvalg som revisor og valgkomiteens innstilling var derfor som følger: Revisorer, Terje G. Nilssen, Nordnæsguttenes Forening, gjenvalgt for ett år og Morten Helle, Wesselengsguttenes Forening, valgt for ett år. Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling og samtlige ble valgt ved akklamasjon. Som medlemmer av valgkomiteen ble Harry Andersen, Nordnæsguttenes Forening, og Arild Lilleskare, Eldre Markegutters Forening, gjenvalgt etter forslag fra styret. Styret oppnevner sin representant i valgkomiteen senere. Einar Langlo takket så for seg og for nesten 40 givende år i Buekorpsmuseets tjeneste, fra møtene på Gamle Bergen i oktober og november 1971 hvor han ble valgt til viseformann i Buekorpsmuseumskomiteens arbeidsutvalg og Johan Herman Andersen ble valgt til kasserer. Damegarden har møter siste mandag i måneden kl i Huset. Første møte etter ferien er 29. august. Kontakt: Berit Flygansvær Utlodning Damegarden avholder sin årlige utlodning tirsdag 25. oktober kl i Grendahuset Sandviksveien 41 (Menighetshuset/Banna) i samarbeid med Gamlekarene. Han takket for den tillit som var blitt vist ham i alle disse årene, og sa at han sammen med de forskjellige styrene hadde gjort sitt ytterste for å utvikle Buekorpsmuseet, og ikke minst ta vare på alt det Museet hadde mottatt av effekter og annet buekorpsmateriale. Han mente at det kanskje var nettopp på dette feltet at Buekorpsmuseet har hatt sin største betydning, og at svært meget ville ha forsvunnet dersom Buekorpsmuseet ikke hadde eksistert. For ikke å snakke om alt som kunne blitt tatt vare på dersom museumstanken var blitt en realitet på 1930-tallet. Han var imidlertid lei for at det ikke hadde vært mulig å skaffe Museet større lokaler. Einar Langlo takket alle dem som han i disse årene hadde truffet fra alle korps i Bergen, og dem han hadde hatt den glede å samarbeide med i styret, ikke minst de aktive. I styret hadde alle bare vært buekorpsgutter, hvilket korps man selv kom fra var underordnet. Buekorpssaken hadde alltid vært det overordnede, og å ri kjepphester for de enkelte korps forekom ikke, noe det heller ikke skal. Han avsluttet med å takke sin parhest i Styret, Johan Herman Andersen for samarbeidet deres, og minnet om alt de hadde opplevet sammen i alle disse årene. Han overrakte Andersen en blomst som var en liten takk for innsats og godt samarbeid. Han ønsket til slutt Odd Hugo Eriksen lykke til og Buekorpsmuseet en lys fremtid. På vegne av Styret og Årsmøtet takket den nyvalgte formannen, Odd Hugo Eriksen, Einar Langlo og Johan Heman Andersen for deres utrettelige innsats gjennom deres tilsammen 80 års arbeid for Buekorpsmuseet, og overrakte dem begge en blomsterbukett. Den avtroppende formann ønsket for aller siste gang korpsene lykke til med resten av sesongen. Han sa at han kunne observere at dagens slagertall ofte med god margin overstiger soldatantallet i flere av byens korps. Han advarte mot dette, og sa at soldatantallet alltid måtte være det primære, slagerne skal bare hjelpe til å holde takten. Han understreket nok en gang at kvalitet, stil og presisjon alltid må være korpsenes varemerke, og at det er buekorpsleken som skal bevares og føres videre. Det ser ut til at det fokuseres alt for meget på kinokveld, Burger King og lignende, og da blir det ikke meget buekorps igjen. Einar Langlo avsluttet med å håpe at korpsene tar seg opp igjen, og at buekorpsideen blir satt i høysetet. Så takket Langlo alle de fremmøtte for at de stilte. Årsmøtet ble hevet kl Referent Helge Karlsson Sandviksgutten I redaksjonen: Edmund Tangseth Tlf.: Mob.: E-post: Kjell Lervik Tlf.: Mob.: E-post: Formann Sandviksguttenes forening Frantz H. B. Dueland Fæstergrenden 1, 5036 Bergen Telefon: ; Mobil: Leder Damegarden Berit Flygansvær Mob.: E-post: Kontaktperson Sandviken kulturhistoriske forening Eyvind Hartvedt Tlf.: E-post: Bladets adresse: Grensegrenden Bergen Hjemmeside internett: Bankkontonr.: Sats og trykk: Bodoni Redaksjonelt Vi har på det nærmeste lagt en sommer bak oss. Værmessig en noe traurig sommer. Vårens aktiviteter for både Foreningen og Bataljonen er gjennomført på en god måte. Dårlig vær har ikke lagt noen demper på aktivitetene. Bataljonen har gjennomført med stil. De sliter fortsatt med rekrutteringen. I snitt ca. 30 på linje med smått og stort er altfor lite. Vi ser at andre korps makter å samle langt flere gutter under sine faner. Da må det vel også være mulig for oss her ute i Sandviken. Skolen er et viktig rekrutteringssted for nye soldater, og at vi her i Sandviken er uten en barneskole, gjør ikke akkurat rekrutteringen enklere. Synkende antall barnefamilier og hybelifisering gjør ikke sentrale Sandviken til et naturlig sted å rekruttere nye buekorpsgutter. Dessuten skal vi konkurrere med alle de andre interessene guttene har. Vi må ut i flere bydeler hvor guttene bor å fortelle om buekorpstradisjonen og verdien av denne. Det er antagelig her jobben må gjøres. Og den må gjøres på en god og riktig måte. Jeg tror den aller viktigste faktoren for å få nye gutter til korpset er guttene selv. Men jeg vil også nevne foreldrene som mulige støttespillere. Under fellesoppvisningen på Mulebanen i år snakket jeg med en eldre Skansegutt. Han kunne fortelle at når først en gutt i klassen var begynt som buekorpsgutt, og denne hadde de rette argumentene til å få flere med, var det mange i klassen som fikk lyst å prøve å være med i buekorpset. De som kanskje er verst å overbevise er potensielle buekorpsgutters foreldre. Disse vegrer seg å seg å sende gutten sin i buekorps med argumenter som transport, ødelegger helgene, barna er med på så mye fra før, osv. Derfor er allerede eksisterende buekorpsforeldre (og besteforeldre?) viktige støttespillere i dette rekrutteringssarbeidet. De kan argumentere for alt det positive som ligger i å være med i buekorps. Kanskje de kan hjelpe med transporten? Det må vel gå an å få flere gutter med å ta vare på denne fantastiske tradisjonen! Et av våre mest avholdte medlemmer er gått bort. 18. juli kom den triste beskjeden at Willy Hovland var død. Det var en svært trist beskjed å få. Vi visste at Willy slet med sviktende helse, men at det skulle gå så fort kom overraskende på oss alle. Jeg satt i styret med Willy som formann. Han var en svært dyktig formann, men ikke minst var han et fantastisk medmenneske og en utpreget gentleman! Du kan lese mer om Willy andre steder i bladet. Edmund Tangseth 2 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

3 Sjefens hjørne Hei alle sammen! Jeg vil begynne med å takke alle for en veldig suksessrik sesong! Vi har oppnådd mye syns jeg. Det var litt spesielt og gå som sjef denne sesongen, tidligere har det vært snakk om at det var min tur, men det ble liksom aldri til det. Denne gangen var det min tur og jeg syns det gikk veldig bra! Jeg så tidlig at det kom til å bli en liten utfordring siden det ikke var så mange offiserer å velge mellom, dette resulterte i at flere av soldatene og troppene ble kastet rett inn som både sideoffiserer og faneoffiserer. Nå etter sesongen kan jeg ikke skjønne hva jeg var bekymret for, for det gikk over all forventning. Det aller første jeg virkelig ville ta fatt på som sjef var å rydde loftet i huset vårt. Jeg som materialforvalter ville ha litt orden, rydding ble gjennomført som dugnad, og det stilte overraskende mange opp og hjalp til, her ble det kastet mye rart, vi fant for eksempel noen brusflasker som gikk ut på dato i 2004 (!) Med det som et godt utgangspunkt for sesongen var det bare å gjøre seg klar. Vi har som dere sikkert har sett selv, fått nye uniformsjakker for sesongen, men dette skulle fort viste seg å bli en svært vanskelig prosess. Jeg hadde tatt opp all plassen her i sjefens hjørne hvis jeg skulle nevnt alt, men når vi omsider fikk jakkene et stykke ut i sesongen så jeg i øynene på alle sammen at dette var noe de egentlig hadde gledet seg til. Med nye uniformsjakker og flotte offiserer, var det klart for sesong, eller har vi glemt noe? Vi så gjennom listene og fant fort at det var mangel på soldater. Dette måtte vi gjøre noe med, det ble gjennomført vervinger, og aktiviteter i huset på høst og vintersesongen og dette resulterte i et par nye gutter, men det sluttet ikke der, utover hele sesongen kom nye gutter inn og begynte, den seneste bare noen dager før fellesoppvisningen vår på Mulebanen (Du kan lese mer om den senere i bladet, også om 17. mai og landturen). Sesongen har gått over all forventning for min del, noe av det jeg husker best må nok være hytteturen vår på Sandvikshytten. Her hadde vi det utrolig koselig, denne turen inneholdt alt hva en hyttetur uten tilgang på strøm skal, kortspill, være ute i frisk fjell-luft, og ikke minst litt tulletelefoner på kvelden. Her vil jeg oppfordre alle aktive til å være med neste sesong. Når jeg nå roter meg inn på neste sesong, så tror jeg den blir veldig bra, hvis vi ser på de senere årene som en kurve, så er den på toppen nå, og jeg er overbevist om at den kommer til å nå nye høyder. Alle de nye offiserene er varm i trøyen og føler de kan oppgavene sine nå. Så i begynnelsen av neste sesong går ikke all tiden med på å lære rangen sin, men man kan bruke tid på det som er viktig. Det som kanskje var mest spesielt for meg som sjef, skjedde på avslutningen, etter at jeg og korpset var ferdig med vårt, hadde jeg en ting til å dele ut, nemlig Ørneorden. For nye lesere, så er dette den aller høyeste utmerkelsen man kan få i Sandvikens bataljon. Og dette er ikke noe man bare plutselig får folkens, her er det eget råd som beslutter om man skal dele ut eller ikke, og som jeg tror jeg nevnte på avslutningen, må man bli foreslått for å få denne, så det var veldig spesielt og få dele den ut. Gratulerer Kjell Lervik! Den fortjente du virkelig. Til slutt har jeg en del jeg vil takke. Jeg vil først beklage på mitt sterkeste at jeg glemte å takke på avslutningen, det var litt mye å tenke på og det var tross alt første gang jeg sto der som sjef, håper dere lar det gå for den ene gangen. Tusen takk til alle som har hjulpet oss gjennom sesongen, spesielt takk til Damegarden vår! De har gjort mye for oss bl.a., vafler i huset på søndagene med min kjære mor Eva i spissen som fast vaffelrørelager, at jakkene og resten av uniformene ser strålende ut og at skjerfene ser bedre ut enn noen gang! Vi fikk også et fantastisk tilskudd til turen, hele kroner, uten dere hadde ikke turen blitt så innholdsrik. Tusen hjertelig takk. Når vi er inne på damegarden vil jeg rette en stor takk til Willy Johannesen, som har gjort en kjempeinnsats under de store dagene våre, sto hele dagen både på Skansemyren og på Mulebanen i boden og solgte for bataljonen. (Kanskje Damegarden hadde hatt bruk for deg Willy J.) I år opprettet jeg en turkomité, dere har gjort en fantastisk innsats og dere var svært delaktig i at turen vår til Kongeparken ble så bra som den ble! Da har jeg sagt det jeg har å si for denne gang, avslutningsvis vil jeg takke alle sammen for sesongen, det har vært utrolig gøy! Håper alle kommer igjen allerede til høsten, så vi kan fortsette på det gode vi har på gang! Fortsatt god sommer! Hilsen sjefen Eirik Torp Hartvedt Referat fra årsmøtet 4. mars 2011 i Sandviksguttenes forening Sak 1. Protokoll for 2010 Ingen merknader. Sak 2. Årsberetning med orientering fra styret. Under «Dugnader» rettes telledugnader fra to til fire. Årsberetning ellers godkjent. Se for øvrig eget dokument. Sak 3. Regnskap Regnskapet ble godkjent. 4. Årsrapport fra Styret for Se eget avsnitt nedenfor. Hyttestyrets Årsberetning 2010 Hytten har hatt god driftsstabilitet i av 42 hyttevakter var åpen i 2010 (ca 93%), mot 36 av 40 i 2009 (ca 90%) og 29 av 41 i 2008 (ca 70%) Salgsomsetning 2010: ,50 (mot , i 2009 og 8 799, i 2008.) Resultat 2010: 5 844,50 (mot 5 194, i 2009 og 2 856, i 2008) Vi har dessuten god varebeholdning. Det har vært avholdt 3 dugnader i 2010 hvor bislag nå står ferdig og mye ved er kommet på plass, gjenstår litt opprydding i denne forbindelse. Ny ovn er dessuten montert. Styret var også i år representert på Dræggeguttenes dugnad 1. mai. Vi planerte bakken nedenfor ståltrappen mellom Ravneberg og Sandvikshytten. På flaten nedenfor ble det grøftet og lagt heller på våte strekninger. Forberedelse til bygging av en tretrapp. Foreningen har bidratt med kr til utgifter til utstyr og transport av trappen. Løfteoperasonen skal skje før ferien og skal koordineres med Dræggeguttene. Det har vært en del henvendelser om leie av hytten rundt sommerferien. Så langt har hytten vært utleid en gang. Når vi har fått rengjort hytten skikkelig og fått den i presentabel stand også innvendig har vi et godt inntektspotensiale på utleie. Utleie av hytten er gjort kjent via internettsiden vår. Det tas mål av at det også i 2011 avholdes noen dugnader i løpet av året, ikke minst pga av at hytten feirer 75 år. Det satses på markering av dette i Huset 27. mai. Jeg vil forøvrig takke samtlige hyttevakter og styret for kjempeinnsats i Hyttesjef Knut Folkestad Husstyrets Årsberetning 2010: Det har vært utført alminnelig vedlikehold i og rundt Huset. Det har også vært avholdt dugnader med oppkapping av paller som har holdt foreningen med gratis ved gjennom vinteren. I en av safene var det nødvendig å skifte låsen. Vi var heldige å få en fagmann til å utføre jobben, så langt uten at vi har fått faktura. Bildene er kommet tilbake fra overhaling. Hussjef Rolf (Dolla) Rasmussen 18 medlemmer hadde funnet veien til årsmøtet Formann Frantz (Franne) Dueland åpnet møtet kl. 19:00. Det var ingen merknader til innkallingen. Frantz (Franne) Dueland ble valgt til møteleder. Til å underskrive protokollen ble valgt John Lervik og Eyvind Hartvedt. Kjell Lervik ble valt til referent. Sak 6. Valg Styret i foreningen: Formann Frantz (Franne) Dueland Styremedlem Morten Aasestrand Styremedlem Geir de Lange Styremedlem Kjell Lervik Styremedlem Gunnar Sjeld Supplant Eirik Torp Hartvedt Supplant Jørn Vinje Husstyret: Formann Rolf (Dolla) Rasmussen Styremedlem Geir de Lange Styremedlem Trond Skare Styremedlem Karl Pedersen Styremedlem Egil Olsen Styremedlem Einar Berge Hansen Styremedlem Ronny Muri Hyttestyret: Formann Knut Folkestad Styremedlem Stein Ove Natland Styremedlem Jan Olav Larsen Styremedlem Kjell Lervik Styremedlem Jan-Fredrik (Fedda) Helgesen Valgkomite: Medlem Dag Nilsen Medlem Edmund Tangseth Revisorer: Medlem Eyvind Hartveit Medlem John A. Lervik Diverse utvalg og komiteer: Bladet og nettsidene: Redaktør Kjell Lervik Redaktør Edmund Tangseth Medarbeider Terje Engevik Medarbeider Åse B. Lervik Flaggheisere: Pilen Jan Olav Larsen (opp) Pilen John Lervik (ned) Sandvikstorget 1 Dag Nilsen Sandvikstorget 2 Einar Berge Hansen Arkivar: Eyvind Hartvedt Representant Buekorpsmuseet: Frantz Dueland Representant Rosegrendens vel: Frantz Dueland Sak 7. Innkomne forslag. Det forelå ingen saker til behandling. Møtet ble avsluttet ca kl. 20:00. Etterpå var det sosialt samvær i peisestuen. Referent: Kjell Lervik Årsrapport fra Styret for Det har i 2010 sesongen vært avholdt 8 styremøter og 18 åpne hus. Medlemstallet i foreningen er nå 110. Vårt medlem Gunnar Forthun gikk bort og ble begravet 13. april. Det var deltagelse fra foreningen med minnetale, og korpsguttene stilte æresvakt i Storetvedt kirke. Vi reiser oss til et minutts stillhet for å minnes Gunnar Forthun. Styret har i 2010 bestått av: Formann Frantz H. B. Dueland Kasserer Gunnar Spjeld Sekretær Kjell Lervik Styremedlem Morten Aasestrand Styremedlem Geir de Lange Suppleant Jørn Vinje Suppleant Stian Waage Også i 2010 ble det arrangert byvandring. Som arbeidstittel i år hadde vi valgt «Sandviken bydelen som har nesten alt» med undertittel «Sjøboder, reperbane og det urbane boligbyggeriets historie i et nøtteskall». Anders Haaland ledet deltagerne rundt i Sandviken og i sitt hjem Brødretomten. I forkant av beduggingen var det utført ryddedugnad utenfor Huset, ved statuen Sandviksgutten og på Sandvikstorget. På årets bedugging 4. mai hadde Rigmor Mortensen oppdraget med å bedugge Treet. Geir de Lange la blomster i armkroken til madam Felle og Morten Aasestrand la blomster på statuen Sandviksgutten. Buekorpsenes dag 15. mai opprandt med pent vær. Gamlegarene stilte ved Vikinghallen. Bra oppmøte, ca 65 gamlekarer hvorav 30 slagere. Denne gangen stilte vi med de 6 kopifanene som Dolla og Berit Flygansvær har skaffet til veie: 1859 Ørnefanen, 1890 Håvaren, fanene fra 1891, 1902, 1914 og mai besørget som vanlig Jan O. Larsen foreningens flaggheising på Sandviksfløyen. 56 morgenfugler hadde møtt opp. Det var gråvær, men opplett. John A. og Åse Lervik tok seg som vanlig av firingen av flagget om kvelden. Skansens Bataljon feiret sitt 150 års jubileum 29. mai. Det var pent vær og foreningens formann Frantz (Franne) Dueland holdt tale og overrakte en gavesjekk og kopi av vår jubileumsvideo fra Formannen og sekretæren deltok ved festmiddagen på Grand. Årets fisketur 4. juni gikk også i år til Hauglandsosen. Fangsten ble totalt 2 palemorter, begge dratt opp av Jan Larsen. I motsetning til de tre foregående år var det gråvær og regnbyger og bare 9 deltagere. Det har vært 4 betalte telledugnader på bensinstasjonen i Åsane. Under Sandviksdagene var foreningen til stede sammen med korpsgutter ved minnestund under kransnedleggelse på Havblikkstatuen i Sandviksparken. 25. september var representanter fra foreningen til stede da tidligere formann Willy Hovland feiret sin 75 års dag i Skipperforeningen. Foreningens formann Frantz (Franne) Dueland overbrakte en hilsen fra foreningen. Årets utlodning var denne gang et fellesarrangement mellom Damegarden og foreningen. Oppmøtet var meget bra, og vi var heldige som denne gang hadde leiet Bedehuset, det kunne ellers ha blitt i trangeste laget. Som vanlig var det mange gevinster og høy stemning. Damegarden bestemte seg i år å kjøpe inn nye stoler og bord til 2. etasje i Huset. Pengene har de skaffet til veie blant annet gjennom de siste års utlodninger. En dugnadsgjeng bar ut de gamle møblene og fikk de nye på plass. Det ble en vesentlig heving av komforten, til glede for gammel og ung. Det har vært jobbet med bildene som hang på veggen i 2. etg. Rammene er gjenbrukt og alle bildene retusjert for å reparere flekker, riper og andre skader. Bildene er også gjennomgått for å identifisere personene på bildene. Bildene er nå klare og tilbake i Huset. Sekretæren Kjell Lervik har utført dette arbeidet innenfor budsjettet på kr november arrangerte foreningen skalldyraften. Denne gangen var en av vår yngre medlemmer, Thomas Dahl, hyret inn som kokk. De 24 gjestene fikk med seg det nye århundrets beste kulinariske opplevelse i Huset. Den årlige middagen som arrangeres ved juletider var i år lagt til 17. desember. Også denne var godt besøkt, og det vanket som vanlig pinnekjøtt med tilbehør. Styret 4 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

4 Hytten feirer 75 års jubileum og foreningen er 80 år I Hytten ble dagen markert med enkel servering og tale av hyttesjef Knut Folkestad. Her minnet han blant annet om at hytten står som et resultat av buekorpsbevegelsens engasjement for bydelen og det livslange kameratskapet mellom korpsguttene. I forkant av jubileet var det arrangert fire dugnader i løpet av våren. Her ble Hytten ryddet og vasket. I tillegg ble ved for vinteren kappet, kløvet og stablet til tørk utenfor. Inne i hytten var det hengt opp en billedserie fra begivenheter i Hyttens historie og det var laget en tosidig folder med historikk som ble distribuert. I et samarbeid med Dræggehyttens venner fikk vi fraktet opp diverse utstyr og materialer med helikopter. I hivene fikk vi opp et komplett solcellepanel og materialer til klopper eller trebroer rundt Hytten. I tillegg fikk vi opp materialer til en ny 20 m lang trapp i det ulendte partiet nedenfor ståltrappen. Både kloppene og trappen er nå ferdig montert, den siste etter felles dugnadsinnsats sammen med dræggeguttene. Bergen Turlag hadde i sitt medlemsmagasin Sti og Varde nr et midtsideoppslag om Sandvikshytten (se faksimile) i forbindelse med 75 års jubileet. I reportasjen ble også foreningens årlige arrangement på Sandviksfløyen 17. mai kl omtalt. Vi merket effekten både på fremmøte på Pilen 17. mai og på fremmøte i Hytten 22. mai. På Pilen tangerte vi rekorden fra 2007 på 82 fremmøtte til tross for gråvær, og på Hytten var det vesentlig bedre fremmøte enn på en vanlig søndag. Fredag 27. mai var det også en markering av Hyttens 75 års jubileum i Huset. Hytteformannens tale ble her fremført av Kjell Lervik. I tillegg markerte vi Sandviksguttenes forenings 80 års jubileum. Det var enkel servering med snitter og kaffe, og formann Frantz (Franne) Dueland holdt tale. Her fortalte han om foreningens stiftelse og de sakene foreningen har arbeidet med. Han minnet om foreningens engasjement for korpset og bydelen. Opp gjennom årene har foreningen vært pådriver i en rekke saker både av kulturell og praktisk art i Sandviken. Han avsluttet med å be de fremmøtte om å reise seg til et minutts stillhet til minne om de medlemmene som ga sitt liv under 2. verdenskrig. Hytteformann Knut Folkestad holder tale i Hytten 22. mai BY- FJELLENE «UTSIKTEN» 75 ÅR FOTO PRIVAT «Utsikten» på Sandviksfjellet 75 år! Sandvikshytten kalles «Utsikten» og utsikten fra hytten er formidabel!t Gamlekarene bidrar med dugnadsarbeid. FOTO PRIVAT Fra åpningsfesten i Jeg tror aldri jeg har hatt så sterk nasjonalfølelse som da sprekinger sto og sang «Ja, vi elsker» mens flagget ble heist på Sandvikspilen kl. 7 om morgenen 17. mai med den fantastiske utsikten! «Stoltzen» er blitt et begrep, og det er egentlig Sandviksguttenes forening (gamlekarene til Sandvikens Bataljon) vi kan takke for at denne spesielle turløypen får så mange bergensere ut på tur. Hver ÅGOT CAROLINE NILSSEN Kjell Lervik er en av gamlekarene i Sandviksguttenes forening, som eier Sandvikshytten. 17. mai treffer du dem på toppen kl. 7 om morgenen. Jeg har gått i Stoltzekleiven i alle år. Men først i fjor fikk jeg med meg at det flotteste sted å starte nasjonaldagen var ved Sandvikspilen. Sammen med venner startet vi på trappene en halv time før flaggheising i grått og trist øsregn. Men vi hadde flagg, og en tørr genser i sekken. Sandvikshytten «Utsikten» bærer navnet med rette. Når du har slitt deg opp kneikene til hytten, får du en storslagen utsikt i premie. Søndag 22. mai feirer hytten 75 år! Med startkapital på 17 kroner begynte Sandviksguttenes forening i 1933 arbeidet for å få reist en hytte på Sandviksfjellet. Tre år senere ble hytten innviet, og 7. juni i år er dette 75 år siden. Det blir en enkel markering av jubileet på Sandvikshytten søndag 22. mai vi ønsker alle turgåere velkommen, smiler Knut Folkestad, formann i Sandviksguttenes forening. Imponerende innsats I 1970-årene begynte hytten å vise tegn til forfall, men en trofast gjeng innen foreningen, ledet av hytteformann den gangen, Helge Olsvold, gjorde på 1990-tallet en imponerende dugnadsinnsats. Vi har tatt kledning, kjøkken, gulv, bislag og hems i tur og orden, forteller Folkestad. Stien opp til hytten, fra Munkebotn, har det også vært jobbet med. Dette prosjektet ble igangsatt av Dræggehyttens venner, og folk fra Ravneberghytten og Sandvikshytten har hjulpet til. I fjor ryddet vi og forberedte bygging av tretrapp nedenfor ståltrappen. Planen er å sette denne opp i vår, sier Kjell Lervik, som har vært aktiv i hyttestyret. Vi håper trappen er på plass til jubileumsdagen, sier formannen, som er glad i turområdet rundt: Det er ikke så mange som går i denne delen av den bergenske fjellverdenen, men det er fantastisk å gå opp til Sandvikshytten og videre til Rundemanen. Åpen hver søndag Sandvikguttenes forening eier hytten, men Sandvikens Bataljon har bruksrett til den. Hyttekomiteen består av offiserer fra bataljonen og gamlekarer som bl.a. har som mål å holde hytten åpen for turvandrere om søndagene, står det på foreningens nettsider. Vi holder åpent for turgåere hver søndag fra kl. 11 til 15 med unntak av skolens ferier, sier Kjell. Han har hyttevakt den søndagen Sti og Varde kommer på besøk. Kalenderen viser mars, men ute laver snøen ned. Kjell passer på at det er fyr i peisen, og er klar med både saft, solbærtoddy og kaffe til turgåere som vil ha seg en pause. Det er en fin tur å gå over fjellet fra Ankerhytten og komme ned her, forklarer Kjell. Fortsetter du så videre nedover fra Sandvikshytten, kommer du til Munkebotsvatnet. Ned mot vannet ligger noen gamle renner, og til dem hører det et stykke bergenshistorie. Vannkrafthistorie Rennene ble bygget på 1800-tallet for å øke tilsiget til Munkebotsvatnet, som var kraftkilden til driften av Storemøllenkomplekset i dagens Gamle Bergen. I 2007 startet Sandviksguttenes forening og Dræggehytten et prosjekt for å restaurere rennene og oppruste stien, forteller Kjell Lervik. Han har fått laget et par kopier av de gamle trerennene. Disse ligger godt synlig ved stien opp til Sandvikshytten. Tanken bak Munkebotn sti- og renneprosjekt er at en tur fra Munkebotsvatnet til Sandvikshytten skal bli en vandring i Bergens møllehistorie, krigshistorie, naturfag og samfunnsfag. Vi håper å spe på dugnadsinnsatsen med innsamlede midler, slik at vi kan ferdigstille prosjektet og gjøre turen opp til Sandvikshytten til en inspirerende og lærerik opplevelse for små og store, sier Kjell Lervik. Han og formann Knut Folketad ønsker uansett alle hjertelig velkommen til å feire Sandvikshyttens 75-årsdag søndag 22. mai. Det markeres bl.a. med gratis bespisning, og det blir presentert en historisk fotomontasje om hytten. Så håper vi at hele Sandviken, halve Bergen og andre trofaste turgåere i området legger turen til Sandvikshytten 22. mai. Du finner mer informasjon om prosjektet på Og her finner du mer informasjon om Sandvikshytten: TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN Bergen Elektrisitetsverk (BEV) bygget sekundærstasjonen i Fjellveien på slutten av 1920-tallet. Samtidig ble kraftgaten fra Heldalen ført fram over Midtfjellet, og i den forbindelse ble en av de gamle krøtterstiene som slynget seg opp mot pilen forlenget til den lille fossen som ligger ca halvveis til toppen. Kommunen jobbet tregt, og først i 1937 ble det befaring med kommuneingeniøren. De ble da enige om trasévalget fra fossen til toppen. Den 13. november 1939 kunne en lese i Bergens Tidende at stien var så godt som ferdig. Det er for øvrig også Sandviksguttenes for Selv i dette været var det folksomt oppe ved ening som fikk satt opp gjerdet rundt pilen. Hurra for Sandviksguttene og 17. mai! pilen, som faktisk ble reist for mer enn 130 Dette ble gjort i mai år siden 29. september Gjengen på toppen, de aller fleste i original bergensbunad (regntøy), var utstyrt med spekemat, boblende og varmende drikke, flagg, strålende humør og lystige sangstemmer. Regnværet la absolutt ingen demper på stemningen. Sandviksguttene har gjort mer for Stoltzekleiven enn å markere nasjonaldagen. Det var de som i 1935 tok initiativ til å ruste opp stien til Sandvikspilen. Fakta Sandvikshytten Utsikten Byggeår: 1936 Adresse: Byfjellene 70 Høyde over havet: 340 m Eies av: Sandviksguttenes forening (gamlekarene til Sandvikens bataljon. Vil du vite mer om historien bak Stoltzekleiven, finner du fyldig info på nettsidene til Sandviksguttenes forening: I 2007 var det rekordoppmøte på toppen 17. mai. med over 80 til stede. Kanskje det kan bli ny rekord i 2011? Morgenturen anbefales i alle fall på det sterkeste en uforglemmelig opplevelse! TEKST OG FOTO: ÅGOT CAROLINE NILSSEN Formann i Sandviksguttenes forening Frantz (Franne) Dueland holder tale i forbindelse med foreningens 80 års markering. Faksimile av artikkel om Sandvikshytten og foreningen i Bergens Turlags medlemsblad Sti og Varde nr Kjell Lervik fremfører Hytteformannens tale i Huset. De gamle bildene på veggen i 2. etasje i Huset (s. 8 og 9) I løpet av 2010 ble de gamle bildene på veggen i 2. etasje i Huset tatt ned og skannet. De ble så grundig retusjert, printet ut og hengt opp igjen i sine gamle rammer. Originalene har vi overlatt til Billedsamlingen hos UiB. Det ble en mye større jobb en vi hadde trodd. I arbeidet med bildene måtte vi søke profesjonell assistanse. Vi endte til slutt opp hos Malepaletten i Kong Oscars gate 15, like ved gamle Tanks skole. Her fikk vi veldig god hjelp til alt fra skifting av glass til innramming og oppheng. Vi hadde et trangt budsjett men klarte ved hjelp av den hyggelige betjeningen hos Malepaletten å holde oss innenfor. Vi anbefaler våre lesere å bruke forretningen i Kong Oscars gate. 6 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

5 Vi har laget en collage av noen av de eldste bildene i samlingen. Bildene er nummerert fra øvre venstre hjørne og med klokken. Billednummeret i parantes er referansenummeret til vårt arkiv. 1. Breder Gundersen adjutant (56) 2. Landtur til Kjøkkelvik i Sjef Henrik Lund. (55) 3. Korpset oppstilt på Sandvikstorget klar for landtur i (31) 8 Sandvi ksgu t t en nr Korpset på Sandvikstorget ca Sjef Julius Moldestad. Han var sjef i årene 1907, 1908, (Breder Gundersen overtok i 1908). (27) års-jubileet Gamlekarer oppstilt på Sandvikstorget med hatten av og sanghefte fremme. Synger de bataljonssangen? (13) Tropper (på kne, ukjent) Sjef Georg Rosendahl, adj. Robert Olsen. 2. rekke: Fredrik Skulstad, Paul Larsen. 3. rekke: Leon Rosendahl, Petter Pedersen, Edmund Pedersen, Per Pedersen, Henrik Stabel Muri Hansen, Olav Hole. (39) 7. Offiserer Første rekke fra venstre: 1. Trygve Eriksen 1. kp, 2. Alf Dahle sjef, 3. Henning (Plommen) Madsen adj, 4. Leiv Næss 2. kp. Andre rekke: 1. Birger Olsen 2. Alf Moser 3. Odd Klementsen 4. Curt Haugland 5. Leif Monsen. (36) 9. Landtur Sjef Alrik Dahl (i midten), adj. Breder Gundersen (til venstre). (28) 10. Sandvikens Bataljons 50 års jubileum 12. mai Sjef Julius Moldestad. (06) års jubileet Gamlekarene på vei opp Sandviksveien et stykke før brannstasjonen. (17) San dv ik sgut t en Nr

6 Korpset i Kongeparken. Landturen 2011 til Kongeparken Fredag 10. Juni kl presis var tiden for avreisen for landturen til Kongeparken. Turen var lagt til pinsen, så vi hadde fire dager å kose oss på. Turen gikk greit, selv om det var pinsetrafikk og litt køer på fergene. Vi var fremme på campen ca. kl Etter at hyttene var tildelt, ble det delt ut aftens. Denne ble spist, så var det tid for bingen, det hadde vert en lang dag, så noe annet var ikke å vente. Lørdag var det opp kl Frokosten ble delt ut og spist, så var det samling på veien mellom hyttene før avgang til Kongeparken. Her ble vi møtt med egen inngang, RØD løper og egne verter som tok imot oss. Vi fikk litt info om opplegget, før vi vandret av gårde til parken. Vi var heldige med været, så alt var bra. Her var det litt av vært for store og små, jenter og gutter! De voksne gikk i barndommen for noen timer og koste seg like mye som guttene. Dette varte frem til lunch. Denne skulle inntas på Grillstova. Her var det grillmat, spis så mye du orker, noe vi alle gjorde og vel så det! Det var lagt opp med langbord og forsyn deg selv, herlig! Etter maten var det ut i parken igjen for de fleste, og noen gikk tilbake til campen. Alle var tilbake til kl De som da var sulten spiste, så var det tid for andre aktiviteter som fotball eller sosialt samvær på hytteverandaene. Det ble en relativt tidlig kveld etter en begivenhetsrik dag. Søndag var det opp kl Frokost ble spist og så var det oppmøte mellom hyttene. I dag var det løping, skyting med luftpistol og fotballkamper. Vi startet med løping 60 m. Først til start var yngste klasse. Det var en del kjappe karer ute og løp her, så dette ble artig. Etter løpingen var unnagjort, ble det gjort klart for skyting. Blinker ble delt ut så navn og fødselsår kunne noteres, så var vi i gang. Det ble mye god skyting. Beste gutt oppnådde 44 poeng av 50 mulige! Imponerende! Mange av de voksne prøvde seg også, og gjorde det svert så bra: Menn høyeste poengsum var 44 p. Damer var 44 p. Meget imponerende! Så var det lunch. Neste på programmet var fotballkamper mellom soldatene, soldater og offiserer, soldater og slagere, og slagere og offiserer. Så langt jeg fikk med meg (jeg regnet poeng på blinkene) var det slagerne som vant i år også. Kvelden ble innledet med uteservering på langbord. På menyen sto taco! Damegarden hadde hatt steikedugnad, jeg husker ikke hvor mange kg kjøttdeig (jeg tror det var 12 kg) pluss diverse hjelpende hender til salat og annen grønnsak-kutting, kort og godt: GODT JOBBET folkens! Dette med Taco var en kjempeidé, som virkelig falt i god smak hos alle. Må jo nevne at det regnet litt mens vi klargjorde til middagen, men vi var heldige, det regnet ikke mens middagen pågikk, heldigvis! Etter at alle var ferdig, og alt var ryddet og vasket, var det tid for sosialt samvær i hytter og på verandaene rund om, noen spilte fotball, mens andre spiste snop eller spilte kort. Dagen etter skulle vi tidlig opp, så det ble en ganske tidlig kveld denne kvelden. Mandag morgen var det opp kl for frokost. Etter det var det pakking og klargjøring og vasking av hyttene. Guttene stilte ut i uniform, alle gikk samlet til resepsjonen, her ventet bussen. Guttene stilte opp, så var det utdeling av hederliger før vi satte oss på bussen tilbake til Bergen og Dræggsalmenningen. Vi startet jo tidlig, så turen tilbake gikk radig, med innlagt pizzapause på Leirvik. Herlig! Så bar det videre, vi var litt sen, men det gikk bra. Vel fremme i Dreggen var det oppstilling og utdeling av hederliger til de guttene som ikke var med på turen. Etter det gikk turen til Sandviken og Garmansgaten hvor selve avslutningen på sesongen skulle avholdes. Bordet med medaljer, pokaler og premier sto klart, og værgudene holdt sin hånd over oss, og spenningen var på topp! Hvem får hva? Sjefen tok ordet, så skulle spenningen utløses! Jeg tror mange fikk seg en overraskelse denne ettermiddagen. Men jeg tror at den som ble mest overasket var Kjell Lervik! Han ble hedret med korpsets høyeste utmerkelse i år, ØRNEOR- DEN!!! Gratulerer så mye, den er i aller høyeste grad fortjent! Begrunnelsen for utdelingen står annet sted i bladet, det gjør resultater og utdeling av medaljer og pokaler og. Sjefen takket deretter for en kjempefin sesong, takket foreldre og alle SSS alliansens felles idrettsdag Skansemyren søndag 29.mai 2011 som har vært med på å gjøre den vellykket. Ønsket alle en riktig god sommer og velkommen igjen til høsten. Rådet takker også alle gode støttespillere for denne sesongen. Vi håper samarbeidet fortsetter neste sesong. Det var nok en gang vår tur til å arrangere idrettsdagen for Skansens, Sydnæs og Sandvikens Bataljoner. Værforholdene var vi fornøyd med også i år, men resultatene for våre gutter var dessverre ikke av de beste. Idrettsøvelsene ble gjennomført etter planen, løping, lengdehopp, ballkast og fotballkonkurranse. Nytt av året var det utarbeidet en poengberegning for at det på en rettferdig måte skulle kåres den beste bataljonen i idrett. Her hadde sjefene 2011 satt opp en vandrepokal for beste bataljon og første napp i den gikk til Skansens bataljon. I år hadde turkomiteen med god hjelp fra ivrige foreldre tatt hånd om salgsboden til inntekt for årets landtur til Kongeparken. Det ble et godt økonomisk tilskudd til turen. En stor takk til alle som bidro. Dagen ble avsluttet på tradisjonelt vis på Skansen med premieutdelinger og parade for Fanen med tiltagende regn. Korpsguttene spiller fotball ved Kongeparken. René Haldorsen i tilløpet. Vi ønsker alle en riktig god sommer og takker for en fin sesong. Sees til høsten. Sommerhilsen Rådet Tore Waage 10 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

7 Sesongavslutning med premiering og dekorasjoner Her er årets utdelinger 2011: Skyting Klasse t.o.m. 7 år: 1. Sindre Folkestad Klasse 8 t.o.m. 11 år: 1. Kristian Berge Hansen 2. Bjørn Magne Øvrehus Klasse 12 t.o.m. 15 år: 1. Sebastian Stokken (beste poengsum) 2. Rene Haldorsen Klasse 16 +: 1. Are Berentsen 2. Stian Waage Løping Klasse t.o.m. 8 år: 1. Sindre Folkestad 2. Marcus Andre Pisani Thomassen Klasse 9 t.o.m. 11 år: 1. Bjørn Magne Øvrehus 2. Asbjørn Sekse Klasse 12 t.o.m. 15 år: 1. Andreas Høiland 2. Daniel Berge Hansen Klasse 16 +: 1. Fredrik Eldholm Ordner og hederstegn 5 års medalje: Trygve Arnesen Daniel Berge Hansen Kristian Berge Hansen Sindre Flygansvær Thomas Kyrkjebø Bjørn Magne Øvrehus Offisersorden: Thomas Kyrkjebø Sjefsorden: Eirik Torp Hartvedt Pokaler: Beste nybegynner: Simen Magnesen Mest fremgangsrike soldat: Filip Nødtvedt Beste soldat: Rene Haldorsen Beste Offiser: Andreas Høiland Sebastian Stokken ble tildelt gavekort for flest besøk (7) på Sandvikshytten. Beste nybegynner Simen Magnesen. Kjell Lervik ble tildelt Ørneorden I sin begrunnelse skriver Ørnerådet: Ørnerådet har behandlet innstilling om utdeling av Ørneorden Rådet har enstemmig besluttet å tildele Ørneorden til Kjell Lervik for hans engasjement i Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening. Han påtok seg, på en ansvarsfull og ryddig måte, å lede komiteen for forberedelse og gjennomføring av 150-årsjubileet i Han arbeidet i tillegg aktivt for at gjennomføringen av jubileet, og spesielt dokumentasjonen ved fremarbeidelsen av film på dvd av jubileumsdagen skulle bli perfekt. Vi kan også takke Kjell Lervik for den fantastiske hjemmesiden som vi alle er blitt så stolte av. Ørnerådets konklusjon er at han oppfyller de betingelser som er omtalt i bataljonens lover for å kunne motta bataljonens høyeste utmerkelse for sin innsats. Hederlig til Sindre Folkestad. 5-årsmedalje Fra v. Thomas Kyrkjebø, Sindre Flygansvær, Kristian Berge Hansen, Trygve Arnesen, Daniel Berge Hansen og Bjørn Magne Øvrehus. Willy Hovland er gått bort Formann i Sandviksguttenes forening i årene ble begravet i Sandvikskirken 27. juli Han døde 18. juli etter kort tids sykdom. Seremonien i Sandvikskirken ble et verdig farvel med vår gamle formann. Familie, venner og tidligere kolleger hadde møtt frem i stort antall til tross for ferietid. Tilstede var også en fanevakt fra Sandvikens Bataljon og representanter fra Sandviksguttenes forening. Formann Frantz Dueland holdt minnetale for foreningen: Kjære Willy Det er med tungt hjerte jeg står her og tar farvel med deg i dag på vegne av Sandviksguttenes forening. Du var også en veldig god venn og turkamerat. Som liten trådte du dine barnesko i Formannsvei i Øvre Sandviken med kort vei til Fjellveien og fjellet. Det var nok en minnerik tid i vakre omgivelser. Du fikk med deg to sesonger i Sandvikens Bataljon i 1946 og -47. Siden gikk du over i skolekorpset og deretter til Sandvikens Ungdomskorps. Senere skulle du forlate hjembyen pga. utdannelse og jobb som flygeleder. Da du kom tilbake fikk du etter hvert igjen kontakt med buekorpsmiljøet. I 1998 ble du formann i Sandviksguttenes forening. Dette vervet hadde du frem til Jeg var selv så heldig at jeg fikk være med i styret i alle disse årene. Her fikk jeg oppleve en formann med en utrolig oversikt, en formann som alltid var rolig og stødig, en formann som alltid var ryddig og effektiv i gjennomføringen av styre møter og andre oppgaver i foreningens regi. Du var også dyktig til å ivareta foreningens interesser overfor Bergen kommune, og skaffet foreningen mange dugnadsoppdrag og sikret på denne måten foreningens økonomi. Vi kan nevne noen som: Kystkultursenteret, Bergestøen og Skipperforeningen på Eidsvågneset. Som person var du vennlig og hjelpsom og tenkte alltid på de omkring seg først. Et stort lys har brent ut i Sandviken, men det vil alltid brenne videre inni oss. Jeg vil nå legge ned en krans fra Sandviksguttenes forening. Vi lyser fred over ditt minne. Korpsgutter sto fanevakt i Sandvikskirken. I tråd med tradisjonen la korpsgutter og gamlekarer ned krans og blomster på statuen Sandviksgutten etter seremonien i kirken. 12 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

8 Den første vangen legges på plass. Roald Mortensen fra Dræggehyttens venner betrakter trappen. Nå mangler bare noen bord til avsatsene før trappen er helt ferdig. Dugnad på stien til hyttene i Munkebotn Jan O. Larsen A/S Malermester Siden 2007 har Dræggeguttene gått i bresjen for å oppgradere stien til hyttene i Munkebotn. Hvert år i begynnelsen av mai har dette resultert i at en bit av stien har blitt utbedret. I 2010 ble arbeidet med med å utbedre et ulendt parti nedenfor ståltrappen mellom Ravneberg hytten og Sandvikshytten igangsatt. Traséen ble ryddet, og i løpet av høsten ble det avholdt flere møter for å for berede dugnaden i Her var folk fra både Ravneberg hytten og Sandvikshytten med. Det ble bestemt å bygge en 20 m tretrapp i skråningen opp til ståltrappen. Materialer fikk vi på meget rimelige betingelser fra Skog selskapet. For de øvrige utgiftene ble det sendt en søknad til Bergen kommune. Trappen ble prefabrikert hos Skogselskapet på Sagen ved Skansemyren. 4. mai ble materialene fraktet opp med helikopter. Siste helgen i mai stilte 10 mann fra Dræggehyttens venner, Ravneberghytten og Sandviksguttenes forening og fikk på plass hovedkonsstruksjonen. I helgene som fulgte ble det arbeidet jevnt og trutt med avstøtting, impregnering og montasje av trinn og rekkverk. I begynnelsen av juli var trappen klar for alminnelig ferdsel. Under arbeidet høstet vi lovord og oppmuntring fra turgåere som bruker denne stien. Et «must» for alle buekorpsinteresserte! Ved Fløibanen, i Åsane Senter og i Exhibition CaJa Dame Din dame- og herrefrisør Sandviken La det ikke være tvil Sandviksguttene handler hos Markens Bataljon FORLAG HELLEVEIEN v/ Terje Sivertsen Søre Øyjorden Bergen Sandviken Tlf Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

9 Herved ønsker jeg et årsabonnement på bladet Sandviksgutten Navn... Adresse... Poststed... Adr.: Grensegrenden 1, 5036 BERGEN Send ingen penger vi sender giro: kr 40, pr. nr. + porto Offiserer og tropper ved sesongavslutningen 13. juni Fra venstre: 1. rekke: Rene Haldorsen, Trygve Arnesen. 2. rekke Fredrik S. Johannessen, Even Indrevær (bak), Fredrik Eldholm, Eirik Torp Hartvedt, Sindre Flygansvær, Andreas Høiland (bak), Thomas Kyrkjebø, Sebastian Stokken (bak), Daniel Berge Hansen og Henrik Nødtvedt.

Løssalg kr. 40, Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 45. årgang. Nr. 1 juli 2015. God sommer!

Løssalg kr. 40, Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 45. årgang. Nr. 1 juli 2015. God sommer! Løssalg kr. 40, Nr. 1 juli 2015 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 45. årgang God sommer! Terminliste høsten 2015, Gamlekarene Dato Arrangement Ansvarlig Fredag

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer! Nr. 1 juni 2013 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 Løssalg kr. 40, 43. årgang God sommer! Terminliste høsten 2013, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 23.

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 BUEKORPSMUSEET I BERGEN Det innkalles herved til årsmøte tirsdag 17. april kl 19.00 i Murhvelvingen. Til behandling foreligger: 1. Årsberetning for 2011. 2. Regnskap for 2011.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Løssalg kr. 40, Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 44. årgang. Nr. 1 juli 2014. God sommer!

Løssalg kr. 40, Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 44. årgang. Nr. 1 juli 2014. God sommer! Løssalg kr. 40, Nr. 1 juli 2014 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 44. årgang God sommer! Terminliste høsten 2014, Gamlekarene Dato Arrangement Ansvarlig Fredag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857

Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 Nr. 1 juni 2012 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 42. årgang Terminliste høsten 2012, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 24. august Åpent hus Geir de Lange Fredag 7. september Åpent

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Korpset feirer 80 år. Kjell Rosendal, sjef og Gunnar Forthun, adjutant på Sandvikstorget.

Korpset feirer 80 år. Kjell Rosendal, sjef og Gunnar Forthun, adjutant på Sandvikstorget. 1937 Dette året ble valget avholdt i Sandvikens Skoles gymnastikksal den 26/2-1937. Korpset var jo uten hus, og man må uten videre slå fast at skolens overlærer var meget imøtekommende overfor korpset

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Bjørn Busk Trollveien 48 1450 Nesoddtangen Tel. 98 63 01 96 busk@adl.no www.hellvikskog.no INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til ordinær generalforsamling for

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011

ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 ÅRSMØTE I NÆRSNES BÅTFORENING ONSDAG 30. MARS 2011 1. Konstituering Årsmøtet ble åpnet av styrets leder K. WENNERSLUND. Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet på grunn av et medlems bortgang. Dette medlemmet

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 02.02.2011 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Tirsdag 29. Mars 2011 Klokken 19.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag

Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Opp nord Europas lengste trapp og tur til Kjerag Etter å ha fått flere meldinger fra personer som ikke kunne være med på turen reiste jeg opp til Harebakken med litt uro i kroppen og følte at turen måtte

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer