Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011"

Transkript

1 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai årgang Willy Hovland Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011

2 Terminliste høsten 2011, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 12. august Åpent hus Frantz H. B. Dueland Fredag 26. august Åpent hus Gunnar Spjeld Fredag 9. september Åpent hus Kjell Lervik Fredag 23. september Åpent hus Morten Aasestrand Fredag 7. oktober Åpent hus Geir de Lange Fredag 21. oktober Høstmøte )* Jørn Vinje Tirsdag 25. oktober Damegardens utlodning )** Damegarden Fredag 4. november Skalldyraften Frantz H. B. Dueland Fredag 18. november Åpent hus Gunnar Spjeld Fredag 2. desember Åpent hus Kjell Lervik Fredag 16. desember Åpent hus Morten Aasestrand Fredag 6. januar 2012 Nyttårstreff Geir de Lange Åpent hus starter *) Høstmøte i Huset starter kl **) Damegardens utlodning starter kl Mandag 2. mai 2011 i Murhvelvingen. Møtet ble åpnet kl Til stede var 20 representanter hvorav 5 aktive. Formann Einar Langlo ønsket alle velkommen, og deretter presenterte de fremmøtte seg. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelse og varsel, og Årsmøtet ble erklært for lovlig satt. Sak 1: Årsberetning for 2010 Formannen gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt, og denne ble godkjent uten kommentarer. Det ble stilt spørsmål angående Buekorpsmuseets Venner som ble besvart av formannen. Sak 2: Regnskap for 2010 Kassereren Johan Herman Andersen gikk nøye gjennom regnskapet. Dette viste et driftsunderskudd på kr ,93. Beholdning pr var på kr ,77. Det ble stilt spørsmål av de fremmøtte om beløpet for posten med PR var noe høyt mot at Museet kun hadde 360 besøkende. Kassereren opplyste at dette hadde forbindelse med DVD-lanseringen på Neptun i fjor høst. Andersen leste også opp våre forsikringer hos Tryg, der det kom frem at premiene hadde økt. Det kom antydninger fra Årsmøtet om man kunne tenke på å bytte selskap og se nærmere på verdifastsettelsen. Dette er noe styret kan se nærmere på. Revisjonsberetningen ble til slutt opplest av kasserer. Regnskapet ble deretter godkjent uten kommentarer. Sak 3: Vaktholdet Museet har nå mistet sin trofaste museumsvakt, Arne Ellingsen, som mot slutten ikke lenger kunne holde museet åpent. Styrets medlemmer har gjort en innsats og holdt Museet åpent etter beste evne. Vi må nok innse at vi aldri vil finne en kar som vil være like dedikert mann til denne oppgaven som vår venn Ellingsen har vært i så mange år. Vi står derfor overfor en utfordring når det gjelder å finne en løsning på hvordan vaktholdet i Museet skal fungere. Styret spør derfor om Årsmøtet kan hjelpe. Det ble opplyst at Markens og Fjeldets stilte villig opp sist til å ta en måneds vakter hver, uten at dette ble fulgt opp. Styret ble også oppfordret til å se på hva det koster å ansette en til å holde Museet åpent, noe som må følges opp med inngangspenger og aktivt arbeid mot reiselivslag og turoperatører for å øke besøkstallet til et nivå som kan gjøre det hele økonomisk mulig. Å fordele vaktholdet på gamlekarforeningene kan være en stor oppgave, og det kan være vanskelig for Årsmøte i Buekorpsmuseet i Bergen foreningene å finne nok folk til dette. Vi vil trenge en viss kontinuitet og det må ikke bli for stor belastning på noen få. Det er viktig at vaktene har godt kjennskap til Museet og god kunnskap om dets innhold. Det ble rettet spørsmål om hvordan de kommende pensjonistene i Styret stilte seg til å delta i vaktordningen, og de kunne begge meddele at de var klare til å stille opp. Styret ble oppfordret til å sende en henvendelse til alle gamlekarforeningene angående avktholdet og foreningenes involvering for å se hvilken respons dette kunne gi. Sak 4: Valg Valget ble ledet av Arild Lilleskare i valgkomiteen. Formannen Einar Langlo og styremedlem Johan Herman Andersen hadde frabedt seg gjenvalg etter å ha sittet i styret siden Buekorpsmuseet ble åpnet i 1977 og før det vært medlemmer av Buekorpsmuseumskomiteens arbeidsutvalg siden starten i Valgkomitéens innstilling lød som følger: Formann, Odd Hugo Eriksen, Eldre Laksevågsgutters Forening, valgt for 2 år. Styremedlem, Helge Karlsson, Eldre Sydnæsgutters Forening, gjenvalgt for 2 år. Styremedlem, Eilif Jansen, Nordnæsguttenes Forening, valgt for 2 år. Styremedlem, Knut Arne Olsen, Foreningen Fjeldgutten, valgt for ett år. Som de aktives representant ble Audun Skree fra Sydnæs Bataljon foreslått gjenvalgt for ett år. Varamann, Bjørn Brynjulfsen, Nordnæsguttenes Forening, valgt for 2 år. Lars Erik Lien hadde frabedt seg gjenvalg som revisor og valgkomiteens innstilling var derfor som følger: Revisorer, Terje G. Nilssen, Nordnæsguttenes Forening, gjenvalgt for ett år og Morten Helle, Wesselengsguttenes Forening, valgt for ett år. Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling og samtlige ble valgt ved akklamasjon. Som medlemmer av valgkomiteen ble Harry Andersen, Nordnæsguttenes Forening, og Arild Lilleskare, Eldre Markegutters Forening, gjenvalgt etter forslag fra styret. Styret oppnevner sin representant i valgkomiteen senere. Einar Langlo takket så for seg og for nesten 40 givende år i Buekorpsmuseets tjeneste, fra møtene på Gamle Bergen i oktober og november 1971 hvor han ble valgt til viseformann i Buekorpsmuseumskomiteens arbeidsutvalg og Johan Herman Andersen ble valgt til kasserer. Damegarden har møter siste mandag i måneden kl i Huset. Første møte etter ferien er 29. august. Kontakt: Berit Flygansvær Utlodning Damegarden avholder sin årlige utlodning tirsdag 25. oktober kl i Grendahuset Sandviksveien 41 (Menighetshuset/Banna) i samarbeid med Gamlekarene. Han takket for den tillit som var blitt vist ham i alle disse årene, og sa at han sammen med de forskjellige styrene hadde gjort sitt ytterste for å utvikle Buekorpsmuseet, og ikke minst ta vare på alt det Museet hadde mottatt av effekter og annet buekorpsmateriale. Han mente at det kanskje var nettopp på dette feltet at Buekorpsmuseet har hatt sin største betydning, og at svært meget ville ha forsvunnet dersom Buekorpsmuseet ikke hadde eksistert. For ikke å snakke om alt som kunne blitt tatt vare på dersom museumstanken var blitt en realitet på 1930-tallet. Han var imidlertid lei for at det ikke hadde vært mulig å skaffe Museet større lokaler. Einar Langlo takket alle dem som han i disse årene hadde truffet fra alle korps i Bergen, og dem han hadde hatt den glede å samarbeide med i styret, ikke minst de aktive. I styret hadde alle bare vært buekorpsgutter, hvilket korps man selv kom fra var underordnet. Buekorpssaken hadde alltid vært det overordnede, og å ri kjepphester for de enkelte korps forekom ikke, noe det heller ikke skal. Han avsluttet med å takke sin parhest i Styret, Johan Herman Andersen for samarbeidet deres, og minnet om alt de hadde opplevet sammen i alle disse årene. Han overrakte Andersen en blomst som var en liten takk for innsats og godt samarbeid. Han ønsket til slutt Odd Hugo Eriksen lykke til og Buekorpsmuseet en lys fremtid. På vegne av Styret og Årsmøtet takket den nyvalgte formannen, Odd Hugo Eriksen, Einar Langlo og Johan Heman Andersen for deres utrettelige innsats gjennom deres tilsammen 80 års arbeid for Buekorpsmuseet, og overrakte dem begge en blomsterbukett. Den avtroppende formann ønsket for aller siste gang korpsene lykke til med resten av sesongen. Han sa at han kunne observere at dagens slagertall ofte med god margin overstiger soldatantallet i flere av byens korps. Han advarte mot dette, og sa at soldatantallet alltid måtte være det primære, slagerne skal bare hjelpe til å holde takten. Han understreket nok en gang at kvalitet, stil og presisjon alltid må være korpsenes varemerke, og at det er buekorpsleken som skal bevares og føres videre. Det ser ut til at det fokuseres alt for meget på kinokveld, Burger King og lignende, og da blir det ikke meget buekorps igjen. Einar Langlo avsluttet med å håpe at korpsene tar seg opp igjen, og at buekorpsideen blir satt i høysetet. Så takket Langlo alle de fremmøtte for at de stilte. Årsmøtet ble hevet kl Referent Helge Karlsson Sandviksgutten I redaksjonen: Edmund Tangseth Tlf.: Mob.: E-post: Kjell Lervik Tlf.: Mob.: E-post: Formann Sandviksguttenes forening Frantz H. B. Dueland Fæstergrenden 1, 5036 Bergen Telefon: ; Mobil: Leder Damegarden Berit Flygansvær Mob.: E-post: Kontaktperson Sandviken kulturhistoriske forening Eyvind Hartvedt Tlf.: E-post: Bladets adresse: Grensegrenden Bergen Hjemmeside internett: Bankkontonr.: Sats og trykk: Bodoni Redaksjonelt Vi har på det nærmeste lagt en sommer bak oss. Værmessig en noe traurig sommer. Vårens aktiviteter for både Foreningen og Bataljonen er gjennomført på en god måte. Dårlig vær har ikke lagt noen demper på aktivitetene. Bataljonen har gjennomført med stil. De sliter fortsatt med rekrutteringen. I snitt ca. 30 på linje med smått og stort er altfor lite. Vi ser at andre korps makter å samle langt flere gutter under sine faner. Da må det vel også være mulig for oss her ute i Sandviken. Skolen er et viktig rekrutteringssted for nye soldater, og at vi her i Sandviken er uten en barneskole, gjør ikke akkurat rekrutteringen enklere. Synkende antall barnefamilier og hybelifisering gjør ikke sentrale Sandviken til et naturlig sted å rekruttere nye buekorpsgutter. Dessuten skal vi konkurrere med alle de andre interessene guttene har. Vi må ut i flere bydeler hvor guttene bor å fortelle om buekorpstradisjonen og verdien av denne. Det er antagelig her jobben må gjøres. Og den må gjøres på en god og riktig måte. Jeg tror den aller viktigste faktoren for å få nye gutter til korpset er guttene selv. Men jeg vil også nevne foreldrene som mulige støttespillere. Under fellesoppvisningen på Mulebanen i år snakket jeg med en eldre Skansegutt. Han kunne fortelle at når først en gutt i klassen var begynt som buekorpsgutt, og denne hadde de rette argumentene til å få flere med, var det mange i klassen som fikk lyst å prøve å være med i buekorpset. De som kanskje er verst å overbevise er potensielle buekorpsgutters foreldre. Disse vegrer seg å seg å sende gutten sin i buekorps med argumenter som transport, ødelegger helgene, barna er med på så mye fra før, osv. Derfor er allerede eksisterende buekorpsforeldre (og besteforeldre?) viktige støttespillere i dette rekrutteringssarbeidet. De kan argumentere for alt det positive som ligger i å være med i buekorps. Kanskje de kan hjelpe med transporten? Det må vel gå an å få flere gutter med å ta vare på denne fantastiske tradisjonen! Et av våre mest avholdte medlemmer er gått bort. 18. juli kom den triste beskjeden at Willy Hovland var død. Det var en svært trist beskjed å få. Vi visste at Willy slet med sviktende helse, men at det skulle gå så fort kom overraskende på oss alle. Jeg satt i styret med Willy som formann. Han var en svært dyktig formann, men ikke minst var han et fantastisk medmenneske og en utpreget gentleman! Du kan lese mer om Willy andre steder i bladet. Edmund Tangseth 2 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

3 Sjefens hjørne Hei alle sammen! Jeg vil begynne med å takke alle for en veldig suksessrik sesong! Vi har oppnådd mye syns jeg. Det var litt spesielt og gå som sjef denne sesongen, tidligere har det vært snakk om at det var min tur, men det ble liksom aldri til det. Denne gangen var det min tur og jeg syns det gikk veldig bra! Jeg så tidlig at det kom til å bli en liten utfordring siden det ikke var så mange offiserer å velge mellom, dette resulterte i at flere av soldatene og troppene ble kastet rett inn som både sideoffiserer og faneoffiserer. Nå etter sesongen kan jeg ikke skjønne hva jeg var bekymret for, for det gikk over all forventning. Det aller første jeg virkelig ville ta fatt på som sjef var å rydde loftet i huset vårt. Jeg som materialforvalter ville ha litt orden, rydding ble gjennomført som dugnad, og det stilte overraskende mange opp og hjalp til, her ble det kastet mye rart, vi fant for eksempel noen brusflasker som gikk ut på dato i 2004 (!) Med det som et godt utgangspunkt for sesongen var det bare å gjøre seg klar. Vi har som dere sikkert har sett selv, fått nye uniformsjakker for sesongen, men dette skulle fort viste seg å bli en svært vanskelig prosess. Jeg hadde tatt opp all plassen her i sjefens hjørne hvis jeg skulle nevnt alt, men når vi omsider fikk jakkene et stykke ut i sesongen så jeg i øynene på alle sammen at dette var noe de egentlig hadde gledet seg til. Med nye uniformsjakker og flotte offiserer, var det klart for sesong, eller har vi glemt noe? Vi så gjennom listene og fant fort at det var mangel på soldater. Dette måtte vi gjøre noe med, det ble gjennomført vervinger, og aktiviteter i huset på høst og vintersesongen og dette resulterte i et par nye gutter, men det sluttet ikke der, utover hele sesongen kom nye gutter inn og begynte, den seneste bare noen dager før fellesoppvisningen vår på Mulebanen (Du kan lese mer om den senere i bladet, også om 17. mai og landturen). Sesongen har gått over all forventning for min del, noe av det jeg husker best må nok være hytteturen vår på Sandvikshytten. Her hadde vi det utrolig koselig, denne turen inneholdt alt hva en hyttetur uten tilgang på strøm skal, kortspill, være ute i frisk fjell-luft, og ikke minst litt tulletelefoner på kvelden. Her vil jeg oppfordre alle aktive til å være med neste sesong. Når jeg nå roter meg inn på neste sesong, så tror jeg den blir veldig bra, hvis vi ser på de senere årene som en kurve, så er den på toppen nå, og jeg er overbevist om at den kommer til å nå nye høyder. Alle de nye offiserene er varm i trøyen og føler de kan oppgavene sine nå. Så i begynnelsen av neste sesong går ikke all tiden med på å lære rangen sin, men man kan bruke tid på det som er viktig. Det som kanskje var mest spesielt for meg som sjef, skjedde på avslutningen, etter at jeg og korpset var ferdig med vårt, hadde jeg en ting til å dele ut, nemlig Ørneorden. For nye lesere, så er dette den aller høyeste utmerkelsen man kan få i Sandvikens bataljon. Og dette er ikke noe man bare plutselig får folkens, her er det eget råd som beslutter om man skal dele ut eller ikke, og som jeg tror jeg nevnte på avslutningen, må man bli foreslått for å få denne, så det var veldig spesielt og få dele den ut. Gratulerer Kjell Lervik! Den fortjente du virkelig. Til slutt har jeg en del jeg vil takke. Jeg vil først beklage på mitt sterkeste at jeg glemte å takke på avslutningen, det var litt mye å tenke på og det var tross alt første gang jeg sto der som sjef, håper dere lar det gå for den ene gangen. Tusen takk til alle som har hjulpet oss gjennom sesongen, spesielt takk til Damegarden vår! De har gjort mye for oss bl.a., vafler i huset på søndagene med min kjære mor Eva i spissen som fast vaffelrørelager, at jakkene og resten av uniformene ser strålende ut og at skjerfene ser bedre ut enn noen gang! Vi fikk også et fantastisk tilskudd til turen, hele kroner, uten dere hadde ikke turen blitt så innholdsrik. Tusen hjertelig takk. Når vi er inne på damegarden vil jeg rette en stor takk til Willy Johannesen, som har gjort en kjempeinnsats under de store dagene våre, sto hele dagen både på Skansemyren og på Mulebanen i boden og solgte for bataljonen. (Kanskje Damegarden hadde hatt bruk for deg Willy J.) I år opprettet jeg en turkomité, dere har gjort en fantastisk innsats og dere var svært delaktig i at turen vår til Kongeparken ble så bra som den ble! Da har jeg sagt det jeg har å si for denne gang, avslutningsvis vil jeg takke alle sammen for sesongen, det har vært utrolig gøy! Håper alle kommer igjen allerede til høsten, så vi kan fortsette på det gode vi har på gang! Fortsatt god sommer! Hilsen sjefen Eirik Torp Hartvedt Referat fra årsmøtet 4. mars 2011 i Sandviksguttenes forening Sak 1. Protokoll for 2010 Ingen merknader. Sak 2. Årsberetning med orientering fra styret. Under «Dugnader» rettes telledugnader fra to til fire. Årsberetning ellers godkjent. Se for øvrig eget dokument. Sak 3. Regnskap Regnskapet ble godkjent. 4. Årsrapport fra Styret for Se eget avsnitt nedenfor. Hyttestyrets Årsberetning 2010 Hytten har hatt god driftsstabilitet i av 42 hyttevakter var åpen i 2010 (ca 93%), mot 36 av 40 i 2009 (ca 90%) og 29 av 41 i 2008 (ca 70%) Salgsomsetning 2010: ,50 (mot , i 2009 og 8 799, i 2008.) Resultat 2010: 5 844,50 (mot 5 194, i 2009 og 2 856, i 2008) Vi har dessuten god varebeholdning. Det har vært avholdt 3 dugnader i 2010 hvor bislag nå står ferdig og mye ved er kommet på plass, gjenstår litt opprydding i denne forbindelse. Ny ovn er dessuten montert. Styret var også i år representert på Dræggeguttenes dugnad 1. mai. Vi planerte bakken nedenfor ståltrappen mellom Ravneberg og Sandvikshytten. På flaten nedenfor ble det grøftet og lagt heller på våte strekninger. Forberedelse til bygging av en tretrapp. Foreningen har bidratt med kr til utgifter til utstyr og transport av trappen. Løfteoperasonen skal skje før ferien og skal koordineres med Dræggeguttene. Det har vært en del henvendelser om leie av hytten rundt sommerferien. Så langt har hytten vært utleid en gang. Når vi har fått rengjort hytten skikkelig og fått den i presentabel stand også innvendig har vi et godt inntektspotensiale på utleie. Utleie av hytten er gjort kjent via internettsiden vår. Det tas mål av at det også i 2011 avholdes noen dugnader i løpet av året, ikke minst pga av at hytten feirer 75 år. Det satses på markering av dette i Huset 27. mai. Jeg vil forøvrig takke samtlige hyttevakter og styret for kjempeinnsats i Hyttesjef Knut Folkestad Husstyrets Årsberetning 2010: Det har vært utført alminnelig vedlikehold i og rundt Huset. Det har også vært avholdt dugnader med oppkapping av paller som har holdt foreningen med gratis ved gjennom vinteren. I en av safene var det nødvendig å skifte låsen. Vi var heldige å få en fagmann til å utføre jobben, så langt uten at vi har fått faktura. Bildene er kommet tilbake fra overhaling. Hussjef Rolf (Dolla) Rasmussen 18 medlemmer hadde funnet veien til årsmøtet Formann Frantz (Franne) Dueland åpnet møtet kl. 19:00. Det var ingen merknader til innkallingen. Frantz (Franne) Dueland ble valgt til møteleder. Til å underskrive protokollen ble valgt John Lervik og Eyvind Hartvedt. Kjell Lervik ble valt til referent. Sak 6. Valg Styret i foreningen: Formann Frantz (Franne) Dueland Styremedlem Morten Aasestrand Styremedlem Geir de Lange Styremedlem Kjell Lervik Styremedlem Gunnar Sjeld Supplant Eirik Torp Hartvedt Supplant Jørn Vinje Husstyret: Formann Rolf (Dolla) Rasmussen Styremedlem Geir de Lange Styremedlem Trond Skare Styremedlem Karl Pedersen Styremedlem Egil Olsen Styremedlem Einar Berge Hansen Styremedlem Ronny Muri Hyttestyret: Formann Knut Folkestad Styremedlem Stein Ove Natland Styremedlem Jan Olav Larsen Styremedlem Kjell Lervik Styremedlem Jan-Fredrik (Fedda) Helgesen Valgkomite: Medlem Dag Nilsen Medlem Edmund Tangseth Revisorer: Medlem Eyvind Hartveit Medlem John A. Lervik Diverse utvalg og komiteer: Bladet og nettsidene: Redaktør Kjell Lervik Redaktør Edmund Tangseth Medarbeider Terje Engevik Medarbeider Åse B. Lervik Flaggheisere: Pilen Jan Olav Larsen (opp) Pilen John Lervik (ned) Sandvikstorget 1 Dag Nilsen Sandvikstorget 2 Einar Berge Hansen Arkivar: Eyvind Hartvedt Representant Buekorpsmuseet: Frantz Dueland Representant Rosegrendens vel: Frantz Dueland Sak 7. Innkomne forslag. Det forelå ingen saker til behandling. Møtet ble avsluttet ca kl. 20:00. Etterpå var det sosialt samvær i peisestuen. Referent: Kjell Lervik Årsrapport fra Styret for Det har i 2010 sesongen vært avholdt 8 styremøter og 18 åpne hus. Medlemstallet i foreningen er nå 110. Vårt medlem Gunnar Forthun gikk bort og ble begravet 13. april. Det var deltagelse fra foreningen med minnetale, og korpsguttene stilte æresvakt i Storetvedt kirke. Vi reiser oss til et minutts stillhet for å minnes Gunnar Forthun. Styret har i 2010 bestått av: Formann Frantz H. B. Dueland Kasserer Gunnar Spjeld Sekretær Kjell Lervik Styremedlem Morten Aasestrand Styremedlem Geir de Lange Suppleant Jørn Vinje Suppleant Stian Waage Også i 2010 ble det arrangert byvandring. Som arbeidstittel i år hadde vi valgt «Sandviken bydelen som har nesten alt» med undertittel «Sjøboder, reperbane og det urbane boligbyggeriets historie i et nøtteskall». Anders Haaland ledet deltagerne rundt i Sandviken og i sitt hjem Brødretomten. I forkant av beduggingen var det utført ryddedugnad utenfor Huset, ved statuen Sandviksgutten og på Sandvikstorget. På årets bedugging 4. mai hadde Rigmor Mortensen oppdraget med å bedugge Treet. Geir de Lange la blomster i armkroken til madam Felle og Morten Aasestrand la blomster på statuen Sandviksgutten. Buekorpsenes dag 15. mai opprandt med pent vær. Gamlegarene stilte ved Vikinghallen. Bra oppmøte, ca 65 gamlekarer hvorav 30 slagere. Denne gangen stilte vi med de 6 kopifanene som Dolla og Berit Flygansvær har skaffet til veie: 1859 Ørnefanen, 1890 Håvaren, fanene fra 1891, 1902, 1914 og mai besørget som vanlig Jan O. Larsen foreningens flaggheising på Sandviksfløyen. 56 morgenfugler hadde møtt opp. Det var gråvær, men opplett. John A. og Åse Lervik tok seg som vanlig av firingen av flagget om kvelden. Skansens Bataljon feiret sitt 150 års jubileum 29. mai. Det var pent vær og foreningens formann Frantz (Franne) Dueland holdt tale og overrakte en gavesjekk og kopi av vår jubileumsvideo fra Formannen og sekretæren deltok ved festmiddagen på Grand. Årets fisketur 4. juni gikk også i år til Hauglandsosen. Fangsten ble totalt 2 palemorter, begge dratt opp av Jan Larsen. I motsetning til de tre foregående år var det gråvær og regnbyger og bare 9 deltagere. Det har vært 4 betalte telledugnader på bensinstasjonen i Åsane. Under Sandviksdagene var foreningen til stede sammen med korpsgutter ved minnestund under kransnedleggelse på Havblikkstatuen i Sandviksparken. 25. september var representanter fra foreningen til stede da tidligere formann Willy Hovland feiret sin 75 års dag i Skipperforeningen. Foreningens formann Frantz (Franne) Dueland overbrakte en hilsen fra foreningen. Årets utlodning var denne gang et fellesarrangement mellom Damegarden og foreningen. Oppmøtet var meget bra, og vi var heldige som denne gang hadde leiet Bedehuset, det kunne ellers ha blitt i trangeste laget. Som vanlig var det mange gevinster og høy stemning. Damegarden bestemte seg i år å kjøpe inn nye stoler og bord til 2. etasje i Huset. Pengene har de skaffet til veie blant annet gjennom de siste års utlodninger. En dugnadsgjeng bar ut de gamle møblene og fikk de nye på plass. Det ble en vesentlig heving av komforten, til glede for gammel og ung. Det har vært jobbet med bildene som hang på veggen i 2. etg. Rammene er gjenbrukt og alle bildene retusjert for å reparere flekker, riper og andre skader. Bildene er også gjennomgått for å identifisere personene på bildene. Bildene er nå klare og tilbake i Huset. Sekretæren Kjell Lervik har utført dette arbeidet innenfor budsjettet på kr november arrangerte foreningen skalldyraften. Denne gangen var en av vår yngre medlemmer, Thomas Dahl, hyret inn som kokk. De 24 gjestene fikk med seg det nye århundrets beste kulinariske opplevelse i Huset. Den årlige middagen som arrangeres ved juletider var i år lagt til 17. desember. Også denne var godt besøkt, og det vanket som vanlig pinnekjøtt med tilbehør. Styret 4 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

4 Hytten feirer 75 års jubileum og foreningen er 80 år I Hytten ble dagen markert med enkel servering og tale av hyttesjef Knut Folkestad. Her minnet han blant annet om at hytten står som et resultat av buekorpsbevegelsens engasjement for bydelen og det livslange kameratskapet mellom korpsguttene. I forkant av jubileet var det arrangert fire dugnader i løpet av våren. Her ble Hytten ryddet og vasket. I tillegg ble ved for vinteren kappet, kløvet og stablet til tørk utenfor. Inne i hytten var det hengt opp en billedserie fra begivenheter i Hyttens historie og det var laget en tosidig folder med historikk som ble distribuert. I et samarbeid med Dræggehyttens venner fikk vi fraktet opp diverse utstyr og materialer med helikopter. I hivene fikk vi opp et komplett solcellepanel og materialer til klopper eller trebroer rundt Hytten. I tillegg fikk vi opp materialer til en ny 20 m lang trapp i det ulendte partiet nedenfor ståltrappen. Både kloppene og trappen er nå ferdig montert, den siste etter felles dugnadsinnsats sammen med dræggeguttene. Bergen Turlag hadde i sitt medlemsmagasin Sti og Varde nr et midtsideoppslag om Sandvikshytten (se faksimile) i forbindelse med 75 års jubileet. I reportasjen ble også foreningens årlige arrangement på Sandviksfløyen 17. mai kl omtalt. Vi merket effekten både på fremmøte på Pilen 17. mai og på fremmøte i Hytten 22. mai. På Pilen tangerte vi rekorden fra 2007 på 82 fremmøtte til tross for gråvær, og på Hytten var det vesentlig bedre fremmøte enn på en vanlig søndag. Fredag 27. mai var det også en markering av Hyttens 75 års jubileum i Huset. Hytteformannens tale ble her fremført av Kjell Lervik. I tillegg markerte vi Sandviksguttenes forenings 80 års jubileum. Det var enkel servering med snitter og kaffe, og formann Frantz (Franne) Dueland holdt tale. Her fortalte han om foreningens stiftelse og de sakene foreningen har arbeidet med. Han minnet om foreningens engasjement for korpset og bydelen. Opp gjennom årene har foreningen vært pådriver i en rekke saker både av kulturell og praktisk art i Sandviken. Han avsluttet med å be de fremmøtte om å reise seg til et minutts stillhet til minne om de medlemmene som ga sitt liv under 2. verdenskrig. Hytteformann Knut Folkestad holder tale i Hytten 22. mai BY- FJELLENE «UTSIKTEN» 75 ÅR FOTO PRIVAT «Utsikten» på Sandviksfjellet 75 år! Sandvikshytten kalles «Utsikten» og utsikten fra hytten er formidabel!t Gamlekarene bidrar med dugnadsarbeid. FOTO PRIVAT Fra åpningsfesten i Jeg tror aldri jeg har hatt så sterk nasjonalfølelse som da sprekinger sto og sang «Ja, vi elsker» mens flagget ble heist på Sandvikspilen kl. 7 om morgenen 17. mai med den fantastiske utsikten! «Stoltzen» er blitt et begrep, og det er egentlig Sandviksguttenes forening (gamlekarene til Sandvikens Bataljon) vi kan takke for at denne spesielle turløypen får så mange bergensere ut på tur. Hver ÅGOT CAROLINE NILSSEN Kjell Lervik er en av gamlekarene i Sandviksguttenes forening, som eier Sandvikshytten. 17. mai treffer du dem på toppen kl. 7 om morgenen. Jeg har gått i Stoltzekleiven i alle år. Men først i fjor fikk jeg med meg at det flotteste sted å starte nasjonaldagen var ved Sandvikspilen. Sammen med venner startet vi på trappene en halv time før flaggheising i grått og trist øsregn. Men vi hadde flagg, og en tørr genser i sekken. Sandvikshytten «Utsikten» bærer navnet med rette. Når du har slitt deg opp kneikene til hytten, får du en storslagen utsikt i premie. Søndag 22. mai feirer hytten 75 år! Med startkapital på 17 kroner begynte Sandviksguttenes forening i 1933 arbeidet for å få reist en hytte på Sandviksfjellet. Tre år senere ble hytten innviet, og 7. juni i år er dette 75 år siden. Det blir en enkel markering av jubileet på Sandvikshytten søndag 22. mai vi ønsker alle turgåere velkommen, smiler Knut Folkestad, formann i Sandviksguttenes forening. Imponerende innsats I 1970-årene begynte hytten å vise tegn til forfall, men en trofast gjeng innen foreningen, ledet av hytteformann den gangen, Helge Olsvold, gjorde på 1990-tallet en imponerende dugnadsinnsats. Vi har tatt kledning, kjøkken, gulv, bislag og hems i tur og orden, forteller Folkestad. Stien opp til hytten, fra Munkebotn, har det også vært jobbet med. Dette prosjektet ble igangsatt av Dræggehyttens venner, og folk fra Ravneberghytten og Sandvikshytten har hjulpet til. I fjor ryddet vi og forberedte bygging av tretrapp nedenfor ståltrappen. Planen er å sette denne opp i vår, sier Kjell Lervik, som har vært aktiv i hyttestyret. Vi håper trappen er på plass til jubileumsdagen, sier formannen, som er glad i turområdet rundt: Det er ikke så mange som går i denne delen av den bergenske fjellverdenen, men det er fantastisk å gå opp til Sandvikshytten og videre til Rundemanen. Åpen hver søndag Sandvikguttenes forening eier hytten, men Sandvikens Bataljon har bruksrett til den. Hyttekomiteen består av offiserer fra bataljonen og gamlekarer som bl.a. har som mål å holde hytten åpen for turvandrere om søndagene, står det på foreningens nettsider. Vi holder åpent for turgåere hver søndag fra kl. 11 til 15 med unntak av skolens ferier, sier Kjell. Han har hyttevakt den søndagen Sti og Varde kommer på besøk. Kalenderen viser mars, men ute laver snøen ned. Kjell passer på at det er fyr i peisen, og er klar med både saft, solbærtoddy og kaffe til turgåere som vil ha seg en pause. Det er en fin tur å gå over fjellet fra Ankerhytten og komme ned her, forklarer Kjell. Fortsetter du så videre nedover fra Sandvikshytten, kommer du til Munkebotsvatnet. Ned mot vannet ligger noen gamle renner, og til dem hører det et stykke bergenshistorie. Vannkrafthistorie Rennene ble bygget på 1800-tallet for å øke tilsiget til Munkebotsvatnet, som var kraftkilden til driften av Storemøllenkomplekset i dagens Gamle Bergen. I 2007 startet Sandviksguttenes forening og Dræggehytten et prosjekt for å restaurere rennene og oppruste stien, forteller Kjell Lervik. Han har fått laget et par kopier av de gamle trerennene. Disse ligger godt synlig ved stien opp til Sandvikshytten. Tanken bak Munkebotn sti- og renneprosjekt er at en tur fra Munkebotsvatnet til Sandvikshytten skal bli en vandring i Bergens møllehistorie, krigshistorie, naturfag og samfunnsfag. Vi håper å spe på dugnadsinnsatsen med innsamlede midler, slik at vi kan ferdigstille prosjektet og gjøre turen opp til Sandvikshytten til en inspirerende og lærerik opplevelse for små og store, sier Kjell Lervik. Han og formann Knut Folketad ønsker uansett alle hjertelig velkommen til å feire Sandvikshyttens 75-årsdag søndag 22. mai. Det markeres bl.a. med gratis bespisning, og det blir presentert en historisk fotomontasje om hytten. Så håper vi at hele Sandviken, halve Bergen og andre trofaste turgåere i området legger turen til Sandvikshytten 22. mai. Du finner mer informasjon om prosjektet på Og her finner du mer informasjon om Sandvikshytten: TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN Bergen Elektrisitetsverk (BEV) bygget sekundærstasjonen i Fjellveien på slutten av 1920-tallet. Samtidig ble kraftgaten fra Heldalen ført fram over Midtfjellet, og i den forbindelse ble en av de gamle krøtterstiene som slynget seg opp mot pilen forlenget til den lille fossen som ligger ca halvveis til toppen. Kommunen jobbet tregt, og først i 1937 ble det befaring med kommuneingeniøren. De ble da enige om trasévalget fra fossen til toppen. Den 13. november 1939 kunne en lese i Bergens Tidende at stien var så godt som ferdig. Det er for øvrig også Sandviksguttenes for Selv i dette været var det folksomt oppe ved ening som fikk satt opp gjerdet rundt pilen. Hurra for Sandviksguttene og 17. mai! pilen, som faktisk ble reist for mer enn 130 Dette ble gjort i mai år siden 29. september Gjengen på toppen, de aller fleste i original bergensbunad (regntøy), var utstyrt med spekemat, boblende og varmende drikke, flagg, strålende humør og lystige sangstemmer. Regnværet la absolutt ingen demper på stemningen. Sandviksguttene har gjort mer for Stoltzekleiven enn å markere nasjonaldagen. Det var de som i 1935 tok initiativ til å ruste opp stien til Sandvikspilen. Fakta Sandvikshytten Utsikten Byggeår: 1936 Adresse: Byfjellene 70 Høyde over havet: 340 m Eies av: Sandviksguttenes forening (gamlekarene til Sandvikens bataljon. Vil du vite mer om historien bak Stoltzekleiven, finner du fyldig info på nettsidene til Sandviksguttenes forening: I 2007 var det rekordoppmøte på toppen 17. mai. med over 80 til stede. Kanskje det kan bli ny rekord i 2011? Morgenturen anbefales i alle fall på det sterkeste en uforglemmelig opplevelse! TEKST OG FOTO: ÅGOT CAROLINE NILSSEN Formann i Sandviksguttenes forening Frantz (Franne) Dueland holder tale i forbindelse med foreningens 80 års markering. Faksimile av artikkel om Sandvikshytten og foreningen i Bergens Turlags medlemsblad Sti og Varde nr Kjell Lervik fremfører Hytteformannens tale i Huset. De gamle bildene på veggen i 2. etasje i Huset (s. 8 og 9) I løpet av 2010 ble de gamle bildene på veggen i 2. etasje i Huset tatt ned og skannet. De ble så grundig retusjert, printet ut og hengt opp igjen i sine gamle rammer. Originalene har vi overlatt til Billedsamlingen hos UiB. Det ble en mye større jobb en vi hadde trodd. I arbeidet med bildene måtte vi søke profesjonell assistanse. Vi endte til slutt opp hos Malepaletten i Kong Oscars gate 15, like ved gamle Tanks skole. Her fikk vi veldig god hjelp til alt fra skifting av glass til innramming og oppheng. Vi hadde et trangt budsjett men klarte ved hjelp av den hyggelige betjeningen hos Malepaletten å holde oss innenfor. Vi anbefaler våre lesere å bruke forretningen i Kong Oscars gate. 6 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

5 Vi har laget en collage av noen av de eldste bildene i samlingen. Bildene er nummerert fra øvre venstre hjørne og med klokken. Billednummeret i parantes er referansenummeret til vårt arkiv. 1. Breder Gundersen adjutant (56) 2. Landtur til Kjøkkelvik i Sjef Henrik Lund. (55) 3. Korpset oppstilt på Sandvikstorget klar for landtur i (31) 8 Sandvi ksgu t t en nr Korpset på Sandvikstorget ca Sjef Julius Moldestad. Han var sjef i årene 1907, 1908, (Breder Gundersen overtok i 1908). (27) års-jubileet Gamlekarer oppstilt på Sandvikstorget med hatten av og sanghefte fremme. Synger de bataljonssangen? (13) Tropper (på kne, ukjent) Sjef Georg Rosendahl, adj. Robert Olsen. 2. rekke: Fredrik Skulstad, Paul Larsen. 3. rekke: Leon Rosendahl, Petter Pedersen, Edmund Pedersen, Per Pedersen, Henrik Stabel Muri Hansen, Olav Hole. (39) 7. Offiserer Første rekke fra venstre: 1. Trygve Eriksen 1. kp, 2. Alf Dahle sjef, 3. Henning (Plommen) Madsen adj, 4. Leiv Næss 2. kp. Andre rekke: 1. Birger Olsen 2. Alf Moser 3. Odd Klementsen 4. Curt Haugland 5. Leif Monsen. (36) 9. Landtur Sjef Alrik Dahl (i midten), adj. Breder Gundersen (til venstre). (28) 10. Sandvikens Bataljons 50 års jubileum 12. mai Sjef Julius Moldestad. (06) års jubileet Gamlekarene på vei opp Sandviksveien et stykke før brannstasjonen. (17) San dv ik sgut t en Nr

6 Korpset i Kongeparken. Landturen 2011 til Kongeparken Fredag 10. Juni kl presis var tiden for avreisen for landturen til Kongeparken. Turen var lagt til pinsen, så vi hadde fire dager å kose oss på. Turen gikk greit, selv om det var pinsetrafikk og litt køer på fergene. Vi var fremme på campen ca. kl Etter at hyttene var tildelt, ble det delt ut aftens. Denne ble spist, så var det tid for bingen, det hadde vert en lang dag, så noe annet var ikke å vente. Lørdag var det opp kl Frokosten ble delt ut og spist, så var det samling på veien mellom hyttene før avgang til Kongeparken. Her ble vi møtt med egen inngang, RØD løper og egne verter som tok imot oss. Vi fikk litt info om opplegget, før vi vandret av gårde til parken. Vi var heldige med været, så alt var bra. Her var det litt av vært for store og små, jenter og gutter! De voksne gikk i barndommen for noen timer og koste seg like mye som guttene. Dette varte frem til lunch. Denne skulle inntas på Grillstova. Her var det grillmat, spis så mye du orker, noe vi alle gjorde og vel så det! Det var lagt opp med langbord og forsyn deg selv, herlig! Etter maten var det ut i parken igjen for de fleste, og noen gikk tilbake til campen. Alle var tilbake til kl De som da var sulten spiste, så var det tid for andre aktiviteter som fotball eller sosialt samvær på hytteverandaene. Det ble en relativt tidlig kveld etter en begivenhetsrik dag. Søndag var det opp kl Frokost ble spist og så var det oppmøte mellom hyttene. I dag var det løping, skyting med luftpistol og fotballkamper. Vi startet med løping 60 m. Først til start var yngste klasse. Det var en del kjappe karer ute og løp her, så dette ble artig. Etter løpingen var unnagjort, ble det gjort klart for skyting. Blinker ble delt ut så navn og fødselsår kunne noteres, så var vi i gang. Det ble mye god skyting. Beste gutt oppnådde 44 poeng av 50 mulige! Imponerende! Mange av de voksne prøvde seg også, og gjorde det svert så bra: Menn høyeste poengsum var 44 p. Damer var 44 p. Meget imponerende! Så var det lunch. Neste på programmet var fotballkamper mellom soldatene, soldater og offiserer, soldater og slagere, og slagere og offiserer. Så langt jeg fikk med meg (jeg regnet poeng på blinkene) var det slagerne som vant i år også. Kvelden ble innledet med uteservering på langbord. På menyen sto taco! Damegarden hadde hatt steikedugnad, jeg husker ikke hvor mange kg kjøttdeig (jeg tror det var 12 kg) pluss diverse hjelpende hender til salat og annen grønnsak-kutting, kort og godt: GODT JOBBET folkens! Dette med Taco var en kjempeidé, som virkelig falt i god smak hos alle. Må jo nevne at det regnet litt mens vi klargjorde til middagen, men vi var heldige, det regnet ikke mens middagen pågikk, heldigvis! Etter at alle var ferdig, og alt var ryddet og vasket, var det tid for sosialt samvær i hytter og på verandaene rund om, noen spilte fotball, mens andre spiste snop eller spilte kort. Dagen etter skulle vi tidlig opp, så det ble en ganske tidlig kveld denne kvelden. Mandag morgen var det opp kl for frokost. Etter det var det pakking og klargjøring og vasking av hyttene. Guttene stilte ut i uniform, alle gikk samlet til resepsjonen, her ventet bussen. Guttene stilte opp, så var det utdeling av hederliger før vi satte oss på bussen tilbake til Bergen og Dræggsalmenningen. Vi startet jo tidlig, så turen tilbake gikk radig, med innlagt pizzapause på Leirvik. Herlig! Så bar det videre, vi var litt sen, men det gikk bra. Vel fremme i Dreggen var det oppstilling og utdeling av hederliger til de guttene som ikke var med på turen. Etter det gikk turen til Sandviken og Garmansgaten hvor selve avslutningen på sesongen skulle avholdes. Bordet med medaljer, pokaler og premier sto klart, og værgudene holdt sin hånd over oss, og spenningen var på topp! Hvem får hva? Sjefen tok ordet, så skulle spenningen utløses! Jeg tror mange fikk seg en overraskelse denne ettermiddagen. Men jeg tror at den som ble mest overasket var Kjell Lervik! Han ble hedret med korpsets høyeste utmerkelse i år, ØRNEOR- DEN!!! Gratulerer så mye, den er i aller høyeste grad fortjent! Begrunnelsen for utdelingen står annet sted i bladet, det gjør resultater og utdeling av medaljer og pokaler og. Sjefen takket deretter for en kjempefin sesong, takket foreldre og alle SSS alliansens felles idrettsdag Skansemyren søndag 29.mai 2011 som har vært med på å gjøre den vellykket. Ønsket alle en riktig god sommer og velkommen igjen til høsten. Rådet takker også alle gode støttespillere for denne sesongen. Vi håper samarbeidet fortsetter neste sesong. Det var nok en gang vår tur til å arrangere idrettsdagen for Skansens, Sydnæs og Sandvikens Bataljoner. Værforholdene var vi fornøyd med også i år, men resultatene for våre gutter var dessverre ikke av de beste. Idrettsøvelsene ble gjennomført etter planen, løping, lengdehopp, ballkast og fotballkonkurranse. Nytt av året var det utarbeidet en poengberegning for at det på en rettferdig måte skulle kåres den beste bataljonen i idrett. Her hadde sjefene 2011 satt opp en vandrepokal for beste bataljon og første napp i den gikk til Skansens bataljon. I år hadde turkomiteen med god hjelp fra ivrige foreldre tatt hånd om salgsboden til inntekt for årets landtur til Kongeparken. Det ble et godt økonomisk tilskudd til turen. En stor takk til alle som bidro. Dagen ble avsluttet på tradisjonelt vis på Skansen med premieutdelinger og parade for Fanen med tiltagende regn. Korpsguttene spiller fotball ved Kongeparken. René Haldorsen i tilløpet. Vi ønsker alle en riktig god sommer og takker for en fin sesong. Sees til høsten. Sommerhilsen Rådet Tore Waage 10 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

7 Sesongavslutning med premiering og dekorasjoner Her er årets utdelinger 2011: Skyting Klasse t.o.m. 7 år: 1. Sindre Folkestad Klasse 8 t.o.m. 11 år: 1. Kristian Berge Hansen 2. Bjørn Magne Øvrehus Klasse 12 t.o.m. 15 år: 1. Sebastian Stokken (beste poengsum) 2. Rene Haldorsen Klasse 16 +: 1. Are Berentsen 2. Stian Waage Løping Klasse t.o.m. 8 år: 1. Sindre Folkestad 2. Marcus Andre Pisani Thomassen Klasse 9 t.o.m. 11 år: 1. Bjørn Magne Øvrehus 2. Asbjørn Sekse Klasse 12 t.o.m. 15 år: 1. Andreas Høiland 2. Daniel Berge Hansen Klasse 16 +: 1. Fredrik Eldholm Ordner og hederstegn 5 års medalje: Trygve Arnesen Daniel Berge Hansen Kristian Berge Hansen Sindre Flygansvær Thomas Kyrkjebø Bjørn Magne Øvrehus Offisersorden: Thomas Kyrkjebø Sjefsorden: Eirik Torp Hartvedt Pokaler: Beste nybegynner: Simen Magnesen Mest fremgangsrike soldat: Filip Nødtvedt Beste soldat: Rene Haldorsen Beste Offiser: Andreas Høiland Sebastian Stokken ble tildelt gavekort for flest besøk (7) på Sandvikshytten. Beste nybegynner Simen Magnesen. Kjell Lervik ble tildelt Ørneorden I sin begrunnelse skriver Ørnerådet: Ørnerådet har behandlet innstilling om utdeling av Ørneorden Rådet har enstemmig besluttet å tildele Ørneorden til Kjell Lervik for hans engasjement i Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening. Han påtok seg, på en ansvarsfull og ryddig måte, å lede komiteen for forberedelse og gjennomføring av 150-årsjubileet i Han arbeidet i tillegg aktivt for at gjennomføringen av jubileet, og spesielt dokumentasjonen ved fremarbeidelsen av film på dvd av jubileumsdagen skulle bli perfekt. Vi kan også takke Kjell Lervik for den fantastiske hjemmesiden som vi alle er blitt så stolte av. Ørnerådets konklusjon er at han oppfyller de betingelser som er omtalt i bataljonens lover for å kunne motta bataljonens høyeste utmerkelse for sin innsats. Hederlig til Sindre Folkestad. 5-årsmedalje Fra v. Thomas Kyrkjebø, Sindre Flygansvær, Kristian Berge Hansen, Trygve Arnesen, Daniel Berge Hansen og Bjørn Magne Øvrehus. Willy Hovland er gått bort Formann i Sandviksguttenes forening i årene ble begravet i Sandvikskirken 27. juli Han døde 18. juli etter kort tids sykdom. Seremonien i Sandvikskirken ble et verdig farvel med vår gamle formann. Familie, venner og tidligere kolleger hadde møtt frem i stort antall til tross for ferietid. Tilstede var også en fanevakt fra Sandvikens Bataljon og representanter fra Sandviksguttenes forening. Formann Frantz Dueland holdt minnetale for foreningen: Kjære Willy Det er med tungt hjerte jeg står her og tar farvel med deg i dag på vegne av Sandviksguttenes forening. Du var også en veldig god venn og turkamerat. Som liten trådte du dine barnesko i Formannsvei i Øvre Sandviken med kort vei til Fjellveien og fjellet. Det var nok en minnerik tid i vakre omgivelser. Du fikk med deg to sesonger i Sandvikens Bataljon i 1946 og -47. Siden gikk du over i skolekorpset og deretter til Sandvikens Ungdomskorps. Senere skulle du forlate hjembyen pga. utdannelse og jobb som flygeleder. Da du kom tilbake fikk du etter hvert igjen kontakt med buekorpsmiljøet. I 1998 ble du formann i Sandviksguttenes forening. Dette vervet hadde du frem til Jeg var selv så heldig at jeg fikk være med i styret i alle disse årene. Her fikk jeg oppleve en formann med en utrolig oversikt, en formann som alltid var rolig og stødig, en formann som alltid var ryddig og effektiv i gjennomføringen av styre møter og andre oppgaver i foreningens regi. Du var også dyktig til å ivareta foreningens interesser overfor Bergen kommune, og skaffet foreningen mange dugnadsoppdrag og sikret på denne måten foreningens økonomi. Vi kan nevne noen som: Kystkultursenteret, Bergestøen og Skipperforeningen på Eidsvågneset. Som person var du vennlig og hjelpsom og tenkte alltid på de omkring seg først. Et stort lys har brent ut i Sandviken, men det vil alltid brenne videre inni oss. Jeg vil nå legge ned en krans fra Sandviksguttenes forening. Vi lyser fred over ditt minne. Korpsgutter sto fanevakt i Sandvikskirken. I tråd med tradisjonen la korpsgutter og gamlekarer ned krans og blomster på statuen Sandviksgutten etter seremonien i kirken. 12 Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

8 Den første vangen legges på plass. Roald Mortensen fra Dræggehyttens venner betrakter trappen. Nå mangler bare noen bord til avsatsene før trappen er helt ferdig. Dugnad på stien til hyttene i Munkebotn Jan O. Larsen A/S Malermester Siden 2007 har Dræggeguttene gått i bresjen for å oppgradere stien til hyttene i Munkebotn. Hvert år i begynnelsen av mai har dette resultert i at en bit av stien har blitt utbedret. I 2010 ble arbeidet med med å utbedre et ulendt parti nedenfor ståltrappen mellom Ravneberg hytten og Sandvikshytten igangsatt. Traséen ble ryddet, og i løpet av høsten ble det avholdt flere møter for å for berede dugnaden i Her var folk fra både Ravneberg hytten og Sandvikshytten med. Det ble bestemt å bygge en 20 m tretrapp i skråningen opp til ståltrappen. Materialer fikk vi på meget rimelige betingelser fra Skog selskapet. For de øvrige utgiftene ble det sendt en søknad til Bergen kommune. Trappen ble prefabrikert hos Skogselskapet på Sagen ved Skansemyren. 4. mai ble materialene fraktet opp med helikopter. Siste helgen i mai stilte 10 mann fra Dræggehyttens venner, Ravneberghytten og Sandviksguttenes forening og fikk på plass hovedkonsstruksjonen. I helgene som fulgte ble det arbeidet jevnt og trutt med avstøtting, impregnering og montasje av trinn og rekkverk. I begynnelsen av juli var trappen klar for alminnelig ferdsel. Under arbeidet høstet vi lovord og oppmuntring fra turgåere som bruker denne stien. Et «must» for alle buekorpsinteresserte! Ved Fløibanen, i Åsane Senter og i Exhibition CaJa Dame Din dame- og herrefrisør Sandviken La det ikke være tvil Sandviksguttene handler hos Markens Bataljon FORLAG HELLEVEIEN v/ Terje Sivertsen Søre Øyjorden Bergen Sandviken Tlf Sandviksgutten nr Sandviksgutten Nr

9 Herved ønsker jeg et årsabonnement på bladet Sandviksgutten Navn... Adresse... Poststed... Adr.: Grensegrenden 1, 5036 BERGEN Send ingen penger vi sender giro: kr 40, pr. nr. + porto Offiserer og tropper ved sesongavslutningen 13. juni Fra venstre: 1. rekke: Rene Haldorsen, Trygve Arnesen. 2. rekke Fredrik S. Johannessen, Even Indrevær (bak), Fredrik Eldholm, Eirik Torp Hartvedt, Sindre Flygansvær, Andreas Høiland (bak), Thomas Kyrkjebø, Sebastian Stokken (bak), Daniel Berge Hansen og Henrik Nødtvedt.

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14 ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 2, DESEMBER 2006 53. ÅRGANG Brushytten får bygge side 2 Utenlandstur side 6-7 Superverver side 13 Sukkersnop side 14 Martins siste dag side 14-15 Gamlekarene 75 år side

Detaljer

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen 2 Buekorpsene i Bergen Mandag 22. februar 2010 FOTO: HANS JØRGEN BRUN Gratulerer med dagen Gratulerer til dere som er aktiv e, gratulere til gamlekarene og gratulere til hele byen. På buekorpsenes dag

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24. Skolen vår fyller 90 år i år

Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24. Skolen vår fyller 90 år i år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24 Skolen vår fyller 90 år i år Les om hvordan jubiléet skal feires på side 6, og historien om Høybråten skole som starter på side 7.

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Juni 2003 Utgave 2 - Årgang 17 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved førstekandidat Hans Heieraas... 2 10. klassens tur til Krakow... 3 Langfredagfjæra... 5 Oscar - kvelden...

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb

Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb Festskrift til 100-årsjubileet til Kongsvinger tennisklubb - klubben for alle i 100 år Stiftet den 07.05.1912 (Kongsvinger Lawn Tennisklubb) Skrevet av Arne Huse II Forord Jeg har i lang tid ønsket å lage

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer