Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Oppfølging - invitasjon til kriminalpolitisk konferanse - Bergen JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Politiets fellesforbund Hordaland Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med høringer og seminar om grunnlovsforslag KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 N 2013/ /2014 Brit Brenno Søknad om fravær og dekning av utgifter ifm komitéreise til Bergen KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 N 2013/ /2014 Brit Brenno Side: 1 av 17

2 Nye hovedfordelinger NV18 og NV20 - konkurransegrunnlag Nye hovedfordelinger NV18 og NV / / nnkjøpsseksjonen nnkjøp av fotograftjenester til fotografering i Stortinget Rammeavtale om kjøp av fotograftjenester - Millimeterpress / / Bård Gransjøen nvitasjon til seminar om nordisk samferdsel og anleggsvirksomhet - Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Swedbank Tilbud på rammeavtale om kjøp av fotograftjenester Rammeavtale om kjøp av fotograftjenester - Millimeterpress / /2014 Millimeterpress Side: 2 av 17

3 Anskaffelsesprotokoll for kjøp av fotograftjenester Rammeavtale om kjøp av fotograftjenester - Millimeterpress / / Bård Gransjøen Rammeavtale om kjøp av fotograftjenester - Millimeterpress Rammeavtale om kjøp av fotograftjenester - Millimeterpress / /2014 Millimeterpress Oppfølgingsnotat - forslag til endring av ordning for tildeling av papiraviser til gruppene Nye retningslinjer for tildeling av papiraviser til gruppene 2012/ / da Børresen Arbeidstid i lokaler uten dagslys Arbeidstid i lokaler uten dagslys 2014/ /2014 Side: 3 av 17

4 Dokument 8:13 S Anmodning om høring Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ /2014 Natur og ungdom Anskaffelsesprotokoll for kjøp av kontorrekvisita Rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita - Staples Norway med opsjon - sak i DL / / Gunnar Lovland Henvendelse - tomtefesteloven 15 pkt 2 Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / / Per Sørevik Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 4 av 17

5 Personal - tilsetting i stilling som driftstekniker i seksjon for eiendomsdrift Personal 2014/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet - Roger Fretheim - Statsbudsjettet 2014 Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget N 2014/ /2014 Heidi Listaul Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet - Birgit Marøy - Statsbudsjettet 2014 Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget N 2014/ /2014 Heidi Listaul nvitasjon til møte og middag - orientering om Vinmonopolets virksomhet og planer - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Vinmonopolet Side: 5 av 17

6 nnberetning av Nordisk Råds journaliststipend - inntektsåret ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Journaliststipend fra Nordisk Råd - innberetning for år 2013 N 2014/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Eva Brufladt Engelien Møte med Barneombudet innspill til Djupedalutvalget KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Barneombudet Anmodning om møte med delegasjon fra Colombia - Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Colombias ambassade Oslo Status sikkerhetstiltak og videre oppfølging Rapport ifm hendelser Sikkerhetstiltak 2011/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Side: 6 av 17

7 Status for sikkerhetsarbeidet ved Stortinget Rapport ifm hendelser Sikkerhetstiltak 2011/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget i vårsesjonen 2014 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / / Statsministerens kontor Bekrefter forlengelse av avtalen frem til Rammeavtale for levering av dørlåser - beslag - nøkler - Låshuset Larsen forlengelse av avtalen til / /2014 Låshuset Larsens nvitasjon til Mediebedriftenes Landsforenings årskonferanse Nordiske Mediedager - Bergen FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Mediebedriftenes Landsforening Side: 7 av 17

8 Samtykke til komitereise Grimstad - Stavanger - Stord KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Alice Braadland Godtgjørelse representant ***** ***** ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon til Bispemøtet i Den norske kirke - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Den norske kirke nvitasjon til loba SA - Drammen våren 2014 ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 loba SA Side: 8 av 17

9 Søknad om samtykke til fravær for møte med tlendingsnemnda KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2014 da Børresen nvitasjon til Vårens Digitalforum - NRK Store Studio FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Elektronikkbransjen Samtykke til fravær for møte med tlendingsnemnda KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2014 Marianne Brænden Svar på henvendelse i brev av orienteringmøte med Kopinor FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Kopinor Side: 9 av 17

10 Dokument 12:5 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra Volda kommune Dokument 12:5 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet 2012/ /2014 Volda kommune Samtykke til fravær og dekning av kostnader - oljeindustripolitisk konferanse ONS 2014 Stavanger EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Nikolai Astrup Dokument 12:19 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra Volda kommune Dokument 12:19 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, lf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og b Thomsen om endringer i Grunnloven 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) 2012/ /2014 Volda kommune Svar på henvendelse i brev av invitasjon til familie- og kulturkomiteen om å besøke forlag i Oslo-området - komiteen foreslår datoen FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Den norske Forleggerforening Side: 10 av 17

11 Dokument 12:26 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra Volda kommune Dokument 12:26 ( ) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H. Langeland og Aksel Hagen om endringer i 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølvstyre) 2012/ /2014 Volda kommune Dokument 8:13 S Anmodning om høring Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ /2014 Norsk Bonde- og Småbrukarlag nvitasjon til FSEC Safe Cities Academy and Exhibition - London JK - justiskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 nited Business Media Tilbudsbrev på rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter Anskaffelse av rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter 2013/ /2014 Blomsterdekor Side: 11 av 17

12 Tilbudsbrev på rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter Anskaffelse av rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter 2013/ /2014 Blomsterpikenes Verden Søknad om komiteplassering for møtende vararepresentant fra Arbeiderpartiet Søknad om komiteplassering for møtende vararepresentant fra Arbeiderpartiet 2014/ /2014 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Svar på søknad om komiteplassering for møtende vararepresentant fra Arbeiderpartiet Søknad om komiteplassering for møtende vararepresentant fra Arbeiderpartiet 2014/ /2014 Arbeiderpartiets stortingsgruppe nterpellasjon fra Linda C. Hofstad Helleland om trafikksikkerhetsutfordringer med trailere i dårlig stand og sjåfører uten nødvendig kompetanse NT29 ( ) Denne vinteren har vi nok en gang opplevd at trailere ikke har vært skodd for norsk vinterføre. Vi har også hørt om at trailersjåfører kan ta i bruk falske førerkort for å omgå kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og enda verre: føre tunge 2014/ /2014 Samferdselsdepartementet Side: 12 av 17

13 Tilbudsbrev på rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter Anskaffelse av rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter 2013/ /2014 SS Planteservice Svar på henvendelse i brev av invitasjon til dialogmøte om idrettspolitiske saker - forslag til møtetidspunkt FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Norges idrettsforbund Tilbudsbrev på rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter Anskaffelse av rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter 2013/ /2014 Planteland Prop 155 L Rettebrev Prop. 155 L ( ) Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. 2013/ /2014 Barne- og likestillingsdepartementet Statsråden Side: 13 av 17

14 Tilbudsbrev på rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter Anskaffelse av rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter 2013/ /2014 Storgatens blomsterhandel Svar på henvendelse i brev av møte med FB FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Foreldreutvalget for barnehager Stortingets pendlerbolig Hoffsveien takst over næringseiendom Stortingets pendlerboliger - Hoffsveien / /2014 Bygningstekniker Rune Johansen Svar på henvendelse i brev av anmodning om møte med NTO FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Norsk teater- og orkesterforening Side: 14 av 17

15 Svar på anmodning om innspill til dagsorden - møte med Europaparlamentet - Brussel FK - tenriks- og forsvarskomiteen - tenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter 2014 N 2013/ /2014 Bjørnar Dahl Hotvedt Svar på henvendelse i brev av Forespørsel om presentasjon for komiteen FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Norwegian Fashion nstitute Svar på henvendelse i brev av - synstolking av film FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter /2014 Norges Blindeforbunds ngdom nvitasjon til konferanse på den internasjonale kvinnedagen - Trondheim TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Side: 15 av 17

16 nvitasjon til markering av Grunnlovsjubileet i Hedmark Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2014 Fylkesmannen i Hedmark Praksis for forhåndsklassifisering i Stortingets journalbase Stortingets journalbase forhåndsklassifisering av dokumenter 2014/ / da Børresen Svar på invitasjon til markering av 200-årsjubileet for Grunnloven på Eidsvoll Grunnlovsjubileet invitasjoner - besøk - møter / /2014 Presidenten for delstatsforsamlingen i Schleswig Holstein Tilbudsbrev på rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter Anskaffelse av rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter 2013/ /2014 Mester Grønn Side: 16 av 17

17 Tilbudsbrev på rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter Anskaffelse av rammeavtale planteservice - grønne planter - buketter 2013/ /2014 Rentokil nitial Norge avd Ambius Organisering og rutiner for Stortingets protokollarbeid Organisering og rutiner for Stortingets protokollarbeid N 2014/ / Flemming Gade Kjerschow m.fl. P26 TRL - referat fra styringsgruppemøte P26 rehabilitering - styringsgruppemøter - SG - Prosjekteier - PE 2013/ /2014 Høyer Finseth Side: 17 av 17

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28.

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28. Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Til Stortinget Stortingets presidentskap oppnevnte 24. mai 2012 en arbeidsgruppe for

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer