Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A nnhold: Takkebrev etter komitereise til Østfold NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 U 2014/ / Fylkesmann Anne Enger nnhold: Statsbudsjettet Delegasjon av attestasjonsfullmakt med bestillingsrett Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2013 Stortinget X 2013/ / Frode Rein nnhold: Svar på henvendelse i brev av erstatnings- og forsikringsordninger for politipersonell i internasjonale operasjoner Politiet - henvendelser U 2013/ / Politiets Fellesforbund nnhold: Svar på henvendelse i brev av politifeil Politiet - henvendelser U 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Side: 1 av 16

2 nnhold: Statsbudsjettet Delegasjon av budsjettdisponeringsmyndighet Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2013 Stortinget X 2013/ / Terje Olsen nnhold: Statsbudsjettet Delegasjon av attestasjonsfullmakt med bestillingsrett Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2013 Stortinget X 2013/ / Berit Cecilie Mauseth Michelet nnhold: nvitasjon til befaring - Rygge Flystasjon UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - møter / /2015 Fremtidsprosjekt Rygge Flystasjon nnhold: Forespørsel om møte - menneskerettighetssituasjonen i Bahrain - Oslo UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - møter / /2015 Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain ADHRB Side: 2 av 16

3 nnhold: nvitasjon til seminar - Fagmilitære råd og uråd gjennom tidene - Oslo UFK - Utenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - møter / /2015 Den norske Atlanterhavskomité nnhold: Meld St 30 Anmodning om høring Meld. St. 30 ( ) En framtidsrettet filmpolitikk 2015/ /2015 FilmReg nnhold: Dokument 8:102 S Anmodning om høring Dokument 8:102 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Aasrud om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk 2015/ /2015 Sør-Trøndelag drettskrets nnhold: Dokument 8:102 S Anmodning om høring - Høringsnotat Dokument 8:102 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Aasrud om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk 2015/ /2015 Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan Side: 3 av 16

4 nnhold: Dokument 8:102 S Anmodning om høring Dokument 8:102 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Aasrud om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk 2015/ /2015 Norges Fotballforbund nnhold: Dokument 8:102 S Anmodning om høring - Høringsnotat Dokument 8:102 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Aasrud om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk 2015/ /2015 Norsk Folkehjelp nnhold: Dokument 8:102 S Anmodning om høring - Høringsnotat Dokument 8:102 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Aasrud om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk 2015/ /2015 Akan kompetansesenter nnhold: Dokument 8:102 S Anmodning om høring Dokument 8:102 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Aasrud om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk 2015/ /2015 Blå Kors Side: 4 av 16

5 nnhold: Regelrapport august 2015 Lovdata - regelrapport som omhandler feil og mangler ved lover og forskrifter 2014/ / Lovdata nnhold: Scandinavian Star - oversendelse av artikkel fra danske Politiken Gransking av Scandinavian Star 2015/ / Støttegruppen etter Scandinavian Star nnhold: nvitasjon til åpent møte om etikk og revisjon av patentloven - Oslo eller NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Høgskolen i Oslo og Akershus nnhold: Henvendelse - ny metode for konstruksjon av båter og grønnere skipsfart Næringspolitikk - handel - industri - henvendelser / /2015 Cervino Consulting AS Side: 5 av 16

6 nnhold: Henvendelse - Forbrukerombudet på sosiale medier NÆK - næringskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Forbrukerombudet nnhold: Henvendelse - klimaforandringer NÆK - næringskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Fridtjof Wiese nnhold: Svar på henvendelse i brev av endringer i odelsloven for kvinner født før 1965 Endringer i odelsloven U 2015/ /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** nnhold: nvitasjon til komiteleder - fagseminar og paneldebatt om kulturarrangementer for personer med nedsatt funksjonsevne - Trondheim FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Tilgjengelighet Kultur-Norge Side: 6 av 16

7 nnhold: Anmodning om møte i forbindelse med komiteens studiereise til Tromsø FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Næringslivets Hovedorganisasjon Troms & Svalbard nnhold: Kopi av brev til Kulturrådet - henvendelse om prosjektstøtte til Buskerud teater Kulturpolitikk - henvendelser / / Buskerud teater nnhold: Program for familie- og kulturkomiteens besøk til Sør-Trøndelag fylkeskommune FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 X 2014/ /2015 nnhold: Kopi av brev til KD - konsekvenser ved stenging av det nasjonale FM-nettet FKK - familie- og kulturkomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Norsk Lokalradioforbund Side: 7 av 16

8 nnhold: nvitasjon til lansering av rapport om FNs nye bærekraftsmål i Norge - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 UNCEF Norge nnhold: Henvendelse - Forbrukerombudet på sosiale medier FKK - familie- og kulturkomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Forbrukerombudet nnhold: Anmodning om møte i forbindelse med komiteens besøk til Sør-Trøndelag fylkeskommune FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Cinemateket Trondheim nnhold: nvitasjon til nødnettdagene Trondheim JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Direktoratet for nødkommunikasjon Side: 8 av 16

9 nnhold: Oversendelse - henvendelse om endringer i odelsloven for kvinner født før 1965 Endringer i odelsloven X 2015/ /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 Justiskomiteen nnhold: Henvendelse - Forbrukerombudet på sosiale medier JUK - justiskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Forbrukerombudet nnhold: Oppfølging av invitasjon til konferanse - rom- og tater/romanikvinner utfordrer politikerne - vi vil ha utdanning og jobb - Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Likestillings- og diskrimineringsombudet nnhold: Henvendelse - Forbrukerombudet på sosiale medier KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Forbrukerombudet Side: 9 av 16

10 nnhold: Kopi av brev til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - innspill til planer om revisjon av LAR-retningslinjer Rusmiddelpolitikk - rusbehandling - henvendelser / /2015 Kjellrun Sonefeldt nnhold: nvitasjon til lansering av rapport om FNs nye bærekraftsmål i Norge - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 UNCEF Norge nnhold: Anmodning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klarering av medlem i EOS-utvalget - ***** ***** ***** U 2014/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Nasjonal sikkerhetsmyndighet nnhold: nvitasjon til arrangementer i forbindelse med Hjerneåret 2015 HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Den norske Hjerneårskomiteen Side: 10 av 16

11 nnhold: nvitasjon til nødnettdagene Trondheim HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Direktoratet for nødkommunikasjon nnhold: Meld St 26 Høringsnotat Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 NFS Norsk nteressefaggruppe for Sårheling nnhold: Meld St 26 Høringsnotat Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 Rådet for muskelskjeletthelse nnhold: Meld St 26 nnspill Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 Noklus Side: 11 av 16

12 nnhold: Henvendelse - Forbrukerombudet på sosiale medier HOK - helse- og omsorgskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Forbrukerombudet nnhold: Meld St 26 Høringsnotat Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 2015/ /2015 Norsk psykologforening nnhold: Anmodning om møte i forbindelse med komiteens reise til Tromsø HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Næringslivets Hovedorganisasjon Troms & Svalbard nnhold: nvitasjon til nødnettdagene Trondheim TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Direktoratet for nødkommunikasjon Side: 12 av 16

13 nnhold: Henvendelse - klimaforandringer Miljøvern - naturvern - klimaendringer - utslipp - forurensning - henvendelser / /2015 Fridtjof Wiese nnhold: Henvendelse - klimaforandringer Henvendelse - klimaforandringer 2015/ /2015 Fridtjof Wiese nnhold: Henvendelse - Forbrukerombudet på sosiale medie Henvendelse - Forbrukerombudet på sosiale medier 2015/ /2015 Forbrukerombudet nnhold: Kopi av brev til KD - matematikkfaget i ungdomsskolen KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Magnus Skrunes Side: 13 av 16

14 nnhold: Henvendelse - Forbrukerombudet på sosiale medier KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Forbrukerombudet nnhold: nvitasjon til utdanningskonferansen Vi flyttar fram positionerna - Stockholms universitet KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Universitetskanslersämbetet nnhold: nvitasjon til nødnettdagene Trondheim KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Direktoratet for nødkommunikasjon nnhold: Meld St 30 Anmodning om høring Meld. St. 30 ( ) En framtidsrettet filmpolitikk 2015/ /2015 Norske Filmregissører Side: 14 av 16

15 nnhold: Meld St 30 Anmodning om høring - notat Meld. St. 30 ( ) En framtidsrettet filmpolitikk 2015/ /2015 Norsk filmforbund nnhold: Prop 127 S Anmodning om høring Prop. 127 S ( ) Jordbruksoppgjøret endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. (nasjonal jordvernstrategi) 2015/ /2015 Jordvern Oslo og Akershus nnhold: nvitasjon til konferansen Marine innovation day Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 MarLife nnhold: Henvendelse - spørsmål om misvisende besvarelser fra statsråd til Stortinget Spørsmål om misvisende besvarelser fra statsråd til Stortinget 2015/ /2015 Marquart Nielsen Consulting AS Side: 15 av 16

16 nnhold: Kopi av brev til KMD og SD - konsekvenser av Avinor og Fylkesmannen i Hordaland sine handlinger KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 Bergen advokatkontor AS Side: 16 av 16

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09.

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 29.09.2014 nnhold: 2014/1054-22 11903/2014 25.09.2014 SOS-barnebyer nnhold: Regnskaps- og årsavslutning - oppsummering av

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok.

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.08.2012 Prop 119 L Anmodning om høring Prop. 119 L (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Dokument 8:30 S (2011-2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Nasjonal transportplan 2014-2023 - innspill - revidert Østlandspakke. Nasjonal Transportplan 2014-2023 2011/397-2 7462/2011

Offentlig journal. Nasjonal transportplan 2014-2023 - innspill - revidert Østlandspakke. Nasjonal Transportplan 2014-2023 2011/397-2 7462/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.7.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 06.07.2011 nnhold: Nasjonal transportplan 2014-2023 - innspill - revidert Østlandspakke Nasjonal Transportplan

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer